api.orange.pl/locateterminal

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "api.orange.pl/locateterminal"

Transkrypt

1 api.orange.pl/locateterminal tutorial dla budujacych aplikacje lokalizacyjne (i nie tylko) wer. 1.1 Grzegorz Sabak, Orange Polska, SiPU październik 2012

2 Spis treści Spis treści 1 Intro 2 api.orange.pl Wprowadzenie Przykład - przegladarka Przykład - Python 2 i 3 Przykład - PHP Przykład - Java 3 Integracja WWW WordPress Krok po kroku Plugin Lemon Mini W stronę klienta: JavaScript 4 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Dokładność lokalizacji 5 Zakończenie

3 Intro O tutorialu... Ten przewodnik przeznaczony jest dla osób, które chca rozpoczać korzystanie z API telekomunikacyjnego udostępnianego (obecnie testowo przez Orange Polska). Zawiera przykłady kodu źródłowego w różnych językach programowania, które moga być wykorzystanie do testowania swojego środowiska, badź jako ziarno na bazie którego zbudowana zostanie większa funkcjonalność. Pożyteczne techniki/narzędzia/protokoły Aby efektywnie skorzystać z tego przewodnika potrzebna jest podstawowa znajomość takich języków programowania jak Java, Perl i PHP (nieznajacy któregoś z nich moga pominać pewne fragmenty). Dodatkowo, w trakcie czytania tutoriala warto uzupełnić swoja wiedzę w następujacych tematach (pod logami sa linki do stron domowych projektów): - Ajax -pozwala na asynchroniczne uzupełnienie zawartości strony WWW, - jquery - biblioteka JavaScript, - geojson - format kodowania obiektów GIS jako obiektów JSON, - Firebug - dodatek do Firefoxa wspierajacy development dla Internetu, - WampServer - Apache, PHP, MySQL na Windowsie, - WordPress - oprogramowanie do publikacji w Internecie, - Eclipse - zintegrowane środowisko programistyczne.

4 api.orange.pl 1 Intro 2 api.orange.pl Wprowadzenie Przykład - przegladarka Przykład - Python 2 i 3 Przykład - PHP Przykład - Java 3 Integracja WWW WordPress Krok po kroku Plugin Lemon Mini W stronę klienta: JavaScript 4 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Dokładność lokalizacji 5 Zakończenie

5 api.orange.pl Wprowadzenie Wprowadzenie api.orange.pl - portal informacyjny portal poświęcony Telecom Web Services w sieci Orange Polska informacje umożliwiajace szybki start dokumentacja i FAQ udostępnione usługi: SMS, USSD, lokalizacja przykłady aplikacji hasło dostępu: przydzielane indywidualnie api.orange.pl - API do usług telco URL do wywoływania usług telekomunikacyjnych Komunikacja szyfrowana z autoryzacja HTTP Basic bezpłatne (na chwilę obecna) bezpieczne dla abonentów sieci Orange w fazie testów - nie wszystko zawsze działa hasło dostępu: uzyskuje się wysyłajac SMSa o treści: API na numer 551

6 api.orange.pl Przykład - przegladarka Przykłady Korzystanie z API - przykłady W przedstawionych przykładach należy wprost w kodzie źródłowym zastapić wartościami następujace ciagi znaków: API_USER - indywidualny login użytkownika API, najczęściej w postaci 48501XXXXXX. API_PASSWORD - hasło (coś w rodzaju D873MFO0QEDF56E), API_MSISDN - nr tel. dla którego wywoływana jest funkcja API (np. lokalizowanego terminala) w postaci 501YYYYYY. Korzystanie z API przez przegladarkę WWW 1 W oknie przegladarki wpisujemy: https://api.orange.pl/sendussd/?to=api_msisdn&msg=orange+api+rules+ok 2 Serwer pyta o autoryzację. Podajemy w odpowiednich polach API_USER i API_PASSWORD 3 Użytkownik o numerze telefonu API_MSISDN otrzymuje ciekawe hasło. 4 W oknie przegladarki widzimy potwierdzenie przyjęcia wiadomości przez serwer: 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2 <response> 3 <result>4f423e1d6978c </result> 4 <deliverystatus>messagewaiting</deliverystatus> 5 </response>

7 api.orange.pl Przykład - Python 2 i 3 Przykład - Python 2 Korzystanie z API w skryptach Python 2 Poniżej przedstawiono przykładowy kod źródłowy w języku Python wysyłajacy zapytanie o lokalizację terminala. Plik jest również załaczony tutaj: orangeapi2.py 1 from base64 import b64encode 2 from httplib import HTTPSConnection 3 4 import urllib 5 6 #dane uzytkownika API 7 apiusr = b"api_user" 8 apipwd = b"api_password" 9 10 #parametry wywolania API 11 params_loc = urllib.urlencode({ msisdn : API_MSISDN}) 12 params_msg = urllib.urlencode({ msg : Orange API rules OK, to : API_MSISDN}) #zapytanie do serwera 15 userpasswd = b64encode(apiusr+b":"+apipwd).decode("ascii") 16 headers = { Authorization : Basic %s % userpasswd } conn = HTTPSConnection("api.orange.pl") 19 conn.request( GET, /terminallocation? +params_loc, headers = headers) 20 #conn.request( GET, /sendussd? +params_msg, headers = headers) 21 #conn.request( GET, /sendsms? +params_msg, headers = headers) #analiza odpowiedzi z serwera 24 response = conn.getresponse() 25 print(response.status, response.reason) 26 print() 27 data = response.read() 28 print(data) 29 conn.close()

8 api.orange.pl Przykład - Python 2 i 3 Przykład - Python 3 Korzystanie z API w skryptach Python 3 W wersji trzeciej Pythona wszystko jest tak samo, tylko umieszczone w innych modułach :) Plik źródłowy jest również załaczony tutaj: orangeapi3.py 1 from http.client import HTTPSConnection 2 from base64 import b64encode 3 4 import urllib.parse 5 6 #dane uzytkownika API 7 apiusr = b"api_user" 8 apipwd = b"api_password" 9 10 #parametry wywolania API 11 params_loc = urllib.parse.urlencode({ msisdn : API_MSISDN}) 12 params_msg = urllib.parse.urlencode({ msg : Orange API rules OK, to : API_MSISDN}) #zapytanie do serwera 15 userpasswd = b64encode(apiusr+b":"+apipwd).decode("ascii") 16 headers = { Authorization : Basic %s % userpasswd } conn = HTTPSConnection("api.orange.pl") 19 conn.request( GET, /terminallocation? +params_loc, headers = headers) 20 #conn.request( GET, /sendussd? +params_msg, headers = headers) 21 #conn.request( GET, /sendsms? +params_msg, headers = headers) #analiza odpowiedzi z serwera 24 response = conn.getresponse() 25 print(response.status, response.reason) 26 print() 27 data = response.read() 28 print(data) 29 conn.close()

9 api.orange.pl Przykład - PHP Przykład - PHP Korzystanie z API w skryptach PHP Jak można zauważyć PHP jest również dość kompaktowe w porównaniu do następnego przykładu w Javie :) Plik źródłowy jest również załaczony tutaj: orangeapi.php 1 <?php 2 //dane uzytkownika API 3 $username = API_USER ; 4 $password = API_PASSWORD ; 5 6 //parametry wywolania API 7 $params_loc = array( msisdn => API_MSISDN ); 8 9 $params_msg = array( to => API_MSISDN, 10 msg => Orange API rules OK ); $url = https://api.orange.pl/terminallocation?. http_build_query($params_loc); 13 //$url = https://api.orange.pl/sendussd?. http_build_query($params_msg); $context = stream_context_create(array( 16 http => array( 17 header => "Authorization: Basic ". base64_encode("$username:$password") 18 ) 19 )); //zapytanie do serwera 22 $page = file($url, false, $context); //odpowied z serwera 25 foreach ($page as $part) 26 { 27 echo $part; 28 } 29?>

10 api.orange.pl Przykład - Java Przykład - Java Korzystanie z API w języku Java W załaczniku przedstawiono przykładowy kod źródłowy w języku Java wysyłajacy krótki tekst jako wiadomość USSD. Przed kompilacja pliku należy dociagn ać biblioteki httpclient w wersji 4.1 będace częścia Apache HttpComponents. Przejście przez proxy Jeśli połaczenie do api.orange.pl wymaga przejścia przez proxy, w kodzie należy umieścić następujace linie: 1 HttpHost proxy = new HttpHost("http.proxy.com", 8080, "http"); 2 httpclient.getparams().setparameter(connroutepnames.default_proxy, proxy); Zaminiajac oczywiście nazwę hosta (powyżej http.proxy.com) i numer portu (8080) na właściwe. Dla użytkowników maven a Programiści korzystajacy z pakietu maven moga dociagn ać właściwa wersję httpclient a poprzez dodanie do pliku pom.xml następujacej definicji zależności: 1 <dependency> 2 <groupid>org.apache.httpcomponents</groupid> 3 <artifactid>httpclient</artifactid> 4 <version>4.1.3</version> 5 <scope>compile</scope> 6 </dependency>

11 Integracja WWW 1 Intro 2 api.orange.pl Wprowadzenie Przykład - przegladarka Przykład - Python 2 i 3 Przykład - PHP Przykład - Java 3 Integracja WWW WordPress Krok po kroku Plugin Lemon Mini W stronę klienta: JavaScript 4 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Dokładność lokalizacji 5 Zakończenie

12 Integracja WWW WordPress Integracja WordPress Korzyści z integracji strony WWW z siecia komunikacyjna Większa interaktywość = większy ruch Bezpieczeństwo Nowe konteksty np. lokalizacja Telekomunikacyjne wsparcie procesów biznesowych Jednym ze sposobów integracji jest przygotowanie plugina dla oprogramowania WordPress. Czym jest WordPress i dlaczego warto go używać? Najpopularniejszy silnik blogowy wybierany przez małych i największych (CNN, NYTimes, Nokia, TechCrunch, People, WordPress.com, blog.pl (Onet)) Napisany w PHP, oparty na MySQL, wykorzystuje CSS3 i JavaScript (jquery) Łatwo modyfikowalny wyglad (motywy) i funkcjonalność (plug-iny) 21k+ gotowych pluginów w oficjalnym repozytorium (darmowych) 1.6k+ gotowych motywów (również darmowych) Łatwa instalacja i aktualizacja, przyjazna administracja Aktywnie rozwijany przez społeczność developerów Architektura przyjazna dostosowywaniu: API, szablony, zaczepy: (akcje i filtry) Bezpieczeństwo: czyszczenie danych, role użytkowników, prawa dostępu do treści

13 Integracja WWW Krok po kroku 1. Przygotowanie środowiska 1 Zainstaluj WAMP - zawiera Apache, MySql 2 Zainstaluj WordPress - aktualna wersja do ściagnięcia ze strony projektu 3 Zainstaluj Eclipse lub dowolne inne zintegrowane środowisko deweloperskie wspierajace PHP 2. Praca za PROXY Jeśli PC na którym zainstalowane jest środowisko znajduje się za proxy HTTP, to w pliku wp-config.php znajdujacym się w głównym katalogu instalacji WordPressa należy dodać następujacy kod - podstawiajac odpowiednie wartości. define( WP_PROXY_HOST, adres.ip.proxy ); define( WP_PROXY_PORT, 8080 ); 3. Instalacja pluginu 1 Utwórz katalog wp-content/plugins/lemon-mini 2 Umieść w tym katalogu plik lemon-mini.php (z załacznika ) 3 Aktywuj plugin w konsoli WordPress

14 Integracja WWW Krok po kroku Integracja WordPress lemon-mini Lemon Mini to plugin dla WordPressa, którego główne funkcjonalności to: Zamienianie w treści wpisu słowa kluczowego [lmini-locate msisdn="" user="" passwd=""/] na tekst informujacy o lokalizacji. Argumenty: msisdn - lokalizowany numer, user - użytkownik api.orange.pl, passwd - hasło użytkownika. Udostępnianie filtra lmini-locate, który może być wykorzystywany przez inne rozszerzenia WordPressa. Uzyskana lokalizacja przechowywane jest przez 60 sekund. Po tym czasie każde odświeżenie strony powoduje wywołanie API do lokalizacji terminala. Więcej informacji na temat plugina oraz jego najbardziej aktualna wersję można pobrać ze strony telco21.pl. telco21.pl telco21.pl jest strona dedykowana koncepcji Telco 2.1, polegajacej na dalszym uproszczeniu sposobów korzystania z funkcjonalności telekomunikacyjnych udostępnianych przez operatorów sieci. Na stronie umieszczony dostępna jest zawsze najnowsza wersja plugina.

15 Integracja WWW Krok po kroku plugin-mini.php Kod źródłowy plugina znajduje się w załaczniku. Warto zwrócić uwagę na jego kilka poniższych fragmentów. Rejestracja filtra lmini-locate. 29 add_filter( lmini-locate, lmn_localize, 10, 3 ); Po wywołaniu funkcji apply_filters( lmini-locate, $msisdn, $user, $passwd ) zostanie wywołana funkcja lmn_localize(), do której przekazane zostana trzy argumenty. Rejestracja shortcode u lmini-locate. 32 add_shortcode( lmini-locate, lmn_shortcode_handler ); Jeśli w treści posta pojawi się słowo kluczowe [lmini-locate /], to zostanie ono zamienione na wartość tekstowa zwrócona przez funkcję lmn_shortcode_handler(). Zakodowanie nazwy użytkownika i hasła: Funkcja base64_encode(). 40 $usrpwd = base64_encode( "{$options[ user ]}:{$options[ passwd ]}" ); Zapamiętanie lokalizacji na 60 sekund w celu zmniejszenia liczby odwołań do API. Użycie funkcji: get_transient(), set_transient(). 75 $loc = get_transient( lmn_location_. $msisdn ); if ( $temp_loc ) 78 return $loc; 79 else { 80 $loc = lmn_call_orange_api( $options, terminallocation, $query ); // zapamietaj lokalizacje przez 60 sek. 83 set_transient( lmn_location_. $msisdn, $loc, 60 ); 84 }

16 Integracja WWW W stronę klienta: JavaScript JavaScript Programowanie dla browsera Często zachodzi potrzeba/chęć/konieczność by o lokalizację abonenta wystapić z poziomu skryptu wykonywanego prze przegladarkę. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy: Wywołanie API lokalizacyjnego pod czas generowania kodu HTML opóźni moment wyświetlenia strony o jakieś 4-5 sek. potrzebne na zlokalizowanie terminala. Obowiazuje same origin policy, czyli zasada, która mówi, że skrypt wykonywany przez przegladarkę może łaczyć się jedynie z serwerem, z którego został pobrany. Problem pierwszy można rozwiazać korzystajac z Ajaxa, co pozwoli na wyświetlenie strony i asynchroniczne uzupełnienie jej po wykonaniu lokalizacji. Jednym z rozwiazań drugiej kwestii jest wykorzystanie niewielkiego skryptu umieszczonego na serwerze, który będzie pełnił pożyteczna rolę proxy i dodatkowo przekonwertuje otrzymanego XML-a na obiekt GeoJSON. To rozwiazanie zostało opisane na następnych slajdach. Przykłady bardziej zaawansowanych zastosowań i innych podejść do rozwiazania powyższych kwestii zamieszczono na blogu telco21.pl.

17 Integracja WWW W stronę klienta: JavaScript lmini.json.php 1 <?php 2 require_once(../../../wp-load.php ); 3 4 header( Cache-Control: no-cache, must-revalidate ); // HTTP/1.1 5 header( Content-Type: application/json ); 6 7 parse_str($_server[ QUERY_STRING ], $query); 8 9 define( API_USER, ); // tu wpisz nazwe uzytkownika 10 define( API_PASSWORD, ); // tu wpisz haslo $loc = apply_filters( lmini-locate, $query[ msisdn ], API_USER, API_PASSWORD ); $response = array(); 15 $response[ type ] = FeatureCollection ; 16 $response[ features ] = array(); 17 $response[ features ][]= array( 18 type => Feature, 19 geometry => array( 20 type => Point, 21 coordinates => array( 22 floatval( $loc[ longitude ] ), 23 floatval( $loc[ latitude ] ), 24 ) 25 ), 26 properties => array( 27 timestamp =>$loc[ timestamp ], 28 ) ); 31 echo json_encode( $response ); 32?> Komentarz Skrypt wywołuje zdefiniowany w pluginie lemon-mini filtr lmoni-locate, który zwraca lokalizację abonenta. Następnie przygotowuje tablicę zgodna ze specyfikacja GeoJSON, która funkcja PHP json_encode() koduje tablicę do obiektu JSON.

18 Integracja WWW W stronę klienta: JavaScript locate.html 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 <meta charset="utf-8"> 5 <title>localizacja przy pomocy api.orange.pl</title> 6 <style type="text/css"> 7.in-progress { 8 font-style: italic; 9 } 10 </style> 11 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js"></script> 12 <script> 13 $(document).ready(function(){ 14 $.getjson( lmini.json.php, 15 {msisdn: } // tu wpisz lokalizaowny numer 16 ).done (function ( data ){ 17 var msg = "Zlokalizowano: " + data.features[0].geometry.coordinates[0] + 18 "," + data.features[0].geometry.coordinates[1]; 19 $( #location ).text(msg).removeclass( in-progress ); 20 }); 21 }); 22 </script> 23 </head> 24 <body> 25 <span id="location" class="in-progress">location in progress...</span> 26 </body> 27 </html> Komentarz Strona korzysta z biblioteki jquery. Po wyświetleniu zawartości strony następuje asynchroniczne odwołanie w tle do serwera (skrypt lmini.json.php). Otrzymany w odpowiedzi obiekt JSON jest dekodowany, a na podstawie otrzymanych danych uaktualniana jest zawartość strony (bez konieczności jej odświeżenia).

19 Lokalizacja w sieci Orange 1 Intro 2 api.orange.pl Wprowadzenie Przykład - przegladarka Przykład - Python 2 i 3 Przykład - PHP Przykład - Java 3 Integracja WWW WordPress Krok po kroku Plugin Lemon Mini W stronę klienta: JavaScript 4 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Dokładność lokalizacji 5 Zakończenie

20 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Wprowadzenie Podstawowe informacje Terminal mobilny: urzadzenie użytkownika + karta SIM, komórka: obszar zasięgu radiowego. W sieci Orange lokalizacja terminali wykonywana jest metoda Cell-Id - jako lokalizacja zwracany jest punkt przypisany identyfikatorowi komórki. Środek komórki: punkt zwracany jako lokalizacja terminala znajdujacego się w komórce - oznaczany pomarańczowym trójkatem na prezentowanych mapkach. Komórki pokrywaja się, w wybrane miejsce może należeć do wielu komórek sieci telefonii mobilnej. Dokładność lokalizacji zależy od typu obszaru, na którym znajduje się terminal. Dokładność lokalizacji zależy od tego czy terminal jest w sieci 2G (większa) czy 3G (mniejsza). Informacja o lokalizacji zwracana jest po ok 4-5 sekundach od zapytania.

21 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Wprowadzenie Problemy praktyczne z wykorzystaniem lokalizacji Relatywnie duży (w stosunku do systemu GPS) bład lokalizacji - więcej informacji na następnych slajdach Przy wielokrotnej lokalizacji nieporuszajacego się terminala moga być zwracane jego różne lokalizacje (pozorny ruch terminala). Bardziej zaawansowane telefony (działajace w sieci 3G) będa lokalizowane z większym błędem niż te mniej zaawansowane. Nie można zakładać, że jako lokalizacja terminala wskazany zostanie środek komórki najbliższy rzeczywistemu położeniu terminala. Współrzędne środków komórek sa "poprawiane" przez operatora sieci - z czasem zmieniaja swoje położenie. Położenie środków komórek Na następnych slajdach przedstawiono mapki, na których pomarańczowymi trójk atami zaznaczono środki komórek na obszarach w pobliżu wybranych lokalizacji.

22 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Okolice PW EiTI

23 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Okolice Orange Labs

24 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Okolice UWM

25 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Okolice PŁ

26 Lokalizacja w sieci Orange Dokładność lokalizacji Dokładność lokalizacji Wprowadzenie Poniżej przedstawiono (za [5]) wyniki testów dokładności lokalizacji w sieci komórkowej Orange przeprowadzonych w latach Jako bład lokalizacji przyjmuje się odległość od punktu wskazanego przez odbiornik GPS do punktu wskazanego przez usługę lokalizacji terminala w sieci komórkowej. Typy analizowanych obszarów i dróg highway- fragmenty autostrad major- drogi ekspresowe, drogi krajowe regular- drogi inne: wojewódzkie, powiatowe, itp. city- obszary ścisłych centrów miast town- obszary małych miast, duże miasta poza ścisłym centrum rural- obszary pozamiejskie

27 Lokalizacja w sieci Orange Dokładność lokalizacji Bład lokalizacji Statystyki błędu lokalizacji - wartości w km typ obiektu n ē σ Q 25 Q 50 Q 75 e max Q 75 Q 25 highway major regular city town rural Analiza Na podstawie uzyskanych wyników można wywnioskować, że dokładność metody Cell-Id jest największa dla obszarów typu city. Bład lokalizacji dla 25% przypadków był mniejszy niż 0.17 km, a dla 75% mniejszy niż 0.49 km. Dużo gorszej dokładności lokalizacji metoda Cell-Id należy spodziewać się dla dróg typu regular i obszarów typu rural. Bład średni lokalizacji wynosi dla nich odpowiednio 3.47 km i 3.67 km. Sa to wartości kilkukrotnie większe niż wartość błędu średniego dla obszaru city. Potwierdza to powszechne przekonanie, że w centrach miast operatorzy telefonii komórkowej buduja znacznie więcej komórek o mniejszym zasięgu, by w ten sposób zaspokoić istniejac a tam potrzebę większej pojemności sieci wynikajac a z koncentracji ludności. Należy zauważyć, że dla wszystkich typów dróg i obszarów stosunek odchylenia standardowego do wartości średniej jest powyżej 50%, a w przypadku city wynosi 93.2%. Świadczy to o dużym rozproszeniu wartości błędu. Porównujac jednak wartości rozstępów międzykwartylowych (kolumna Q 75 Q 25 ), można zauważyć, że wartość dla dróg typu regular jest kilkukrotnie większa niż dla obszarów typu city. Oznacza to, że rozkład błędu dla dużych miast jest znacznie mniej rozproszony niż dla dróg wojewódzkich.

28 Lokalizacja w sieci Orange Dokładność lokalizacji Statystyki błędu lokalizacji - histogramy częstości error [km] city town rural error [km] highway major regular

29 Zakończenie Historia dokumentu data wer. autor opis Grzegorz Sabak wersja poczatkowa (PHP, Python, dokładność lokalizacji) Grzegorz Sabak dodano opis pluginu dla WordPress, korzystanie z JavaScript, Ajax, GeoJSON Odnośniki Strona główna api.orange.pl Oficjalna strona domowa Pythona Oficjalna strona domowa PHP Strona domowa WordPress [5] G. Sabak. Modelowanie lokalizacji użytkowników sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Inteligentnych Systemów Transportowych. Wojskowa Akademia Techniczna, Wersja PDF

30 Zakończenie Zamiast zakończenia

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

AJAX. Wykonał: Marcin Ziółkowski, AGH Kraków, AiR rok 5.

AJAX. Wykonał: Marcin Ziółkowski, AGH Kraków, AiR rok 5. AJAX Wykonał: Marcin Ziółkowski, AGH Kraków, AiR rok 5. Czym jest AJAX? AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) nie jest nową technologią, ale nowym sposobem wykorzystania kombinacji istniejących technologii

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Angular, cz. II. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl

Angular, cz. II. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl ngular, cz. II 1/24 Angular, cz. II Tworzenie serwisów Web 2.0 dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej 10 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 6 JavaScript w przeglądarce Agenda Skrypty na stronie internetowej Model DOM AJAX Skrypty na stronie

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Plan wykładu. 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Plan wykładu 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Protokół FTP Protokół FTP (File Transfer Protocol) [RFC 959] umożliwia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7.

Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7. V 1.1 2008 Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7. Sprawdzanie stanu konta 1. Założenia ogólne PowiadomieniaSMS.pl

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić Uwierzytelnianie użytkowników, Obiekt session, Silniki

Bardziej szczegółowo

Opis Web Service API dla usługi FAX. Wersja 1.0.0

Opis Web Service API dla usługi FAX. Wersja 1.0.0 Web Service API dla usługi FAX Spis treści 1. HISTORIA ZMIAN... 3 2. WSTĘP... 3 3. KAMPANIE FAKSOWE... 4 3.1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 3.2. CREATEFAXCAMPAIGN... 5 3.3. GETFAXCAMPAIGNSTATE... 6 3.4. GETFAXRESULTS...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium Administracja serwerem aplikacji. Celem ćwiczenia jest zainstalowanie i administracja prostym serwerem aplikacji. Ćwiczenie zostanie wykonane przy użyciu popularnego

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy AJAX WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, godz. 12-14 Agenda

Bardziej szczegółowo

Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład II - 2012-10-08

Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład II - 2012-10-08 Języki i narzędzia programowania III Łukasz Kamiński Wykład II - 2012-10-08 Wykład II Wprowadzenie kontynuacja Cookie HTML (JS/CSS/Flash/Java) Instalacja Apache, PHP, MySQL Konfiguracja Hosting i domeny

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008 Flex 3 Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki Kraków, 2008 Flex 3 czyli co to jest? RIA (Rich Internet Application) Jest to aplikacja webowa posiadająca moŝliwości aplikacji desktopowej. UmoŜliwia

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Czym jest AJAX. AJAX wprowadzenie. Obiekt XMLHttpRequest (XHR) Niezbędne narzędzia. Standardowy XHR. XHR z obsługą baz danych

Czym jest AJAX. AJAX wprowadzenie. Obiekt XMLHttpRequest (XHR) Niezbędne narzędzia. Standardowy XHR. XHR z obsługą baz danych Czym jest AJAX AJAX wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie: 1. Lis Marcin, Ajax, Helion, 2007 2. Hadlock Kris, Ajax dla twórców aplikacji internetowych, Helion, 2007 AJAX (Asynchronous JavaScript and

Bardziej szczegółowo

Co to jest NODE.JS? Nowoczesne środowisko programistyczne

Co to jest NODE.JS? Nowoczesne środowisko programistyczne Node.js Co to jest NODE.JS? Nowoczesne środowisko programistyczne Środowisko programistyczne w sensie zestawu gotowych klas i metod których można używać do przygotowania własnych skalowalnych i wydajnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe Wersja 1..1 Dokumentacja SMSAPI (https) FUNKCJE DODATKOWE z dnia 1.06.01 Wersja 1..1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 6 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Doctrine ORM

Wprowadzenie do Doctrine ORM Wprowadzenie do Doctrine ORM Przygotowanie środowiska Do wykonania ćwiczenia konieczne będzie zainstalowanie narzędzia Composer i odpowiednie skonfigurowanie Netbeans (Tools->Options->Framework & Tools->Composer,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Rodzaje zawartości Zawartość statyczna Treść statyczna (np. nagłówek, stopka) Layout, pliki multimedialne, obrazki, elementy typograficzne,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Źródła danych i sposób zasilania, formaty i aspekty organizacyjne Strona 1 z 8 Spis treści Spis treści 1.Źródła

Bardziej szczegółowo

SQL injection. Metody włamań do systemów komputerowych p. 1/13. Bogusław Kluge, Karina Łuksza, Ewa Makosa

SQL injection. Metody włamań do systemów komputerowych p. 1/13. Bogusław Kluge, Karina Łuksza, Ewa Makosa Metody włamań do systemów komputerowych SQL injection Bogusław Kluge, Karina Łuksza, Ewa Makosa b.kluge@zodiac.mimuw.edu.pl, k.luksza@zodiac.mimuw.edu.pl, e.makosa@zodiac.mimuw.edu.pl Metody włamań do

Bardziej szczegółowo

rk HTML 4 a 5 różnice

rk HTML 4 a 5 różnice rk HTML 4 a 5 różnice kompatybilność Pierwszym dużym plusem języka HTML 5 jest to, że jest zdefiniowany w sposób umożliwiający kompatybilność wstecz. Składnia Przykład dokumentu podporządkowującego się

Bardziej szczegółowo

JAX-RS czyli REST w Javie. Adam Kędziora

JAX-RS czyli REST w Javie. Adam Kędziora JAX-RS czyli REST w Javie Adam Kędziora Webservice Usługa sieciowa (ang. web service) komponent programowy niezależny od platformy i implementacji, dostarczający określonej funkcjonalności. SOAP,UDDI,XML,WSDL

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

ipfon Web Services API wersja 1.0.3

ipfon Web Services API wersja 1.0.3 Zawartość Zawartość... 1 1. Historia zmian... 2 2. Wstęp... 2 3. Kampanie faksowe... 4 3.1. Informacje ogólne... 4 3.2. CreateFaxCampaign... 4 3.3. GetFaxCampaignState... 5 3.4. GetFaxResults... 6 4. Przykłady...

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK PORADNIK Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW 1. Informacje wstępne Istnieje kilka sposobów wyświetlenia płynnego obrazu w formacie H.264 z kamer Sanyo z serii HD na dostępnych publicznie

Bardziej szczegółowo

media Blitz wydajne sytemy szablonów

media Blitz wydajne sytemy szablonów Blitz wydajne sytemy szablonów Dlaczego stosować szablony? MVC Kontroler Model Widok Co to jest Blitz? Rozszerzenie PHP stworzone przez Alexey A. Rybak a. Regularnie rozwijany od 2005 roku. Szybki i lekki

Bardziej szczegółowo

PHP. Tematyka wykładów: Język PHP PHP i bazy danych Rozszerzenia PHP

PHP. Tematyka wykładów: Język PHP PHP i bazy danych Rozszerzenia PHP PHP Tematyka wykładów: Język PHP PHP i bazy danych Rozszerzenia PHP PHP i bazy danych Plan wykładu: Wprowadzenie Buforowanie stron Uwierzytelnianie Sesje Baza danych COM, DLL XML Podsumowanie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Dwie metody przekazu danych do serwera 2 2.Metoda GET przykład 3 3.Metoda POST przykład 4 4.Kiedy GET a kiedy POST 5 5.Szablony po co je stosować 7 6.Realizacja szablonu własną funkcją 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT SITE ANALYZER 2.7.1

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT SITE ANALYZER 2.7.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT SITE ANALYZER 2.7.1 Producent: Lukaszjarosinski.com Nazwa oprogramowania: Websoft Site Analyzer 2.7.1 Wersja finalna: 28.02.2013 Kontakt: lukaszjarosinski@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa w klasie! 2 Język

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API. wersja 1.1

Dokumentacja API. wersja 1.1 Dokumentacja API wersja 1.1 Dzięki API ewindykator możesz w łatwy sposób zintegrować nasz system ze swoją aplikacją. Wszystkie metody są wywoływane przy pomocy protokołu SOAP, więc istnieje możliwość zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Ewolucja projektowania aplikacji w PHP na bazie frameworka Symfony 2

Ewolucja projektowania aplikacji w PHP na bazie frameworka Symfony 2 Ewolucja projektowania aplikacji w PHP na bazie frameworka Symfony 2 Statyczne strony HTML Wczytanie statycznej strony HTML sprowadza się do odebrania żądania przez serwer, odnalezienia właściwego pliku

Bardziej szczegółowo

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1. Widżety KIWIPortal tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.3 Strona 1 z 17 1 SPIS TREŚCI 2 Metody osadzania widżetów... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

JavaScript funkcyjność

JavaScript funkcyjność JavaScript funkcyjność WWW 9 kwietnia 2014 Możliwości tworzenia dynamicznych stron WWW HTML i CSS. Skrypty CGI (Perl, PHP). Serwery (django, java). Plug-iny. Ksiażka Większość przykładów pochodzi z ksiażki:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 -

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 - Przedstawiona dokumentacja UML jest ściśle chroniona prawami autorskimi. Jej celem jest jedynie pokazanie w jaki sposób firma KatMPBSoft, takie dokumentacje przygotowuje. Dokumentacja UML nie może być

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9. Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55. Rozdział 3. Obsługa formularzy 81

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9. Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55. Rozdział 3. Obsługa formularzy 81 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9 Pierwszy przykład 9 Obiekt XMLHttpRequest 12 Transmisja danych 21 Model DOM 34 Obsługa wielu żądań 45 Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55 Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja klienta Lotus Notes R6 z certyfikatami i kluczami na karcie kryptograficznej lub w pliku.

Konfiguracja klienta Lotus Notes R6 z certyfikatami i kluczami na karcie kryptograficznej lub w pliku. Konfiguracja klienta Lotus Notes R6 z certyfikatami i kluczami na karcie kryptograficznej lub w pliku. Do prawidłowego korzystania z certyfikatu komercyjnego do podpisywania poczty w Lotus Notes, umieszczonego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Dokumentacja techniczna usługi płatności mobilnych

Dokumentacja Techniczna. Dokumentacja techniczna usługi płatności mobilnych Dokumentacja Techniczna 1.3, beta Direct Billing Dokumentacja techniczna usługi płatności mobilnych CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

Twisted. Silnik Twojego Internetu. Jan Urbański wulczer@wulczer.org. Ducksboard. PyWaw #25, Warszawa, 10 czerwca 2013

Twisted. Silnik Twojego Internetu. Jan Urbański wulczer@wulczer.org. Ducksboard. PyWaw #25, Warszawa, 10 czerwca 2013 Twisted Silnik Twojego Internetu Jan Urbański wulczer@wulczer.org Ducksboard PyWaw #25, Warszawa, 10 czerwca 2013 Jan Urbański (Ducksboard) Twisted PyWaw #25 1 / 23 1 Co to jest Twisted? Strona techniczna

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16.07.2013r. Nabywca: Rezerweo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 42 e-mail: dariusz.urbanski@rezerweo.com Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji - wprowadzenie. Rzeszów,2 XII 2010

System kontroli wersji - wprowadzenie. Rzeszów,2 XII 2010 System kontroli wersji - wprowadzenie Rzeszów,2 XII 2010 System kontroli wersji System kontroli wersji (ang. version/revision control system) służy do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP.

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. LABORATORIUM 0 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. W celu poprawnego wykonywania zadań na laboratorium konieczne jest zainstalowanie na komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows następujących

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013

Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013 Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013 Wersja Standard i Plus: we właściwościach terminala dodano wskaźnik poziomu sygnału urządzenia GSM wyrażony w dbm. Podstawa teoretyczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/dbm.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT CEIDG MONITOR

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT CEIDG MONITOR INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT CEIDG MONITOR Producent: Nazwa oprogramowania: Printec Websoft CEIDG Monitor Aktualna wersja: 1.0 Ostatnia aktualizacja: 25.01.2015 Kontakt: biuro@e-printec.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY w w w. s e r v i t i u m. p l G u staw L a s e k M a j 2 0 1 5

PODSTAWY w w w. s e r v i t i u m. p l G u staw L a s e k M a j 2 0 1 5 PODSTAWY www.servitium.pl Gustaw Lasek Maj 2015 Cel szkolenia Celem szkolenia jest poznanie popularnego i elastyczny system CMS WordPress, który pozwala w łatwy i szybki sposób tworzyć i zarządzać dynamicznymi

Bardziej szczegółowo

SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania. Wykład 2. dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD: Języki i Systemy Programowania,

SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania. Wykład 2. dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD: Języki i Systemy Programowania, SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania Wykład 2 1 SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania Przekierowania 2 Przekierowanie za pomocą skryptu Przykład

Bardziej szczegółowo