api.orange.pl/locateterminal

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "api.orange.pl/locateterminal"

Transkrypt

1 api.orange.pl/locateterminal tutorial dla budujacych aplikacje lokalizacyjne (i nie tylko) wer. 1.1 Grzegorz Sabak, Orange Polska, SiPU październik 2012

2 Spis treści Spis treści 1 Intro 2 api.orange.pl Wprowadzenie Przykład - przegladarka Przykład - Python 2 i 3 Przykład - PHP Przykład - Java 3 Integracja WWW WordPress Krok po kroku Plugin Lemon Mini W stronę klienta: JavaScript 4 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Dokładność lokalizacji 5 Zakończenie

3 Intro O tutorialu... Ten przewodnik przeznaczony jest dla osób, które chca rozpoczać korzystanie z API telekomunikacyjnego udostępnianego (obecnie testowo przez Orange Polska). Zawiera przykłady kodu źródłowego w różnych językach programowania, które moga być wykorzystanie do testowania swojego środowiska, badź jako ziarno na bazie którego zbudowana zostanie większa funkcjonalność. Pożyteczne techniki/narzędzia/protokoły Aby efektywnie skorzystać z tego przewodnika potrzebna jest podstawowa znajomość takich języków programowania jak Java, Perl i PHP (nieznajacy któregoś z nich moga pominać pewne fragmenty). Dodatkowo, w trakcie czytania tutoriala warto uzupełnić swoja wiedzę w następujacych tematach (pod logami sa linki do stron domowych projektów): - Ajax -pozwala na asynchroniczne uzupełnienie zawartości strony WWW, - jquery - biblioteka JavaScript, - geojson - format kodowania obiektów GIS jako obiektów JSON, - Firebug - dodatek do Firefoxa wspierajacy development dla Internetu, - WampServer - Apache, PHP, MySQL na Windowsie, - WordPress - oprogramowanie do publikacji w Internecie, - Eclipse - zintegrowane środowisko programistyczne.

4 api.orange.pl 1 Intro 2 api.orange.pl Wprowadzenie Przykład - przegladarka Przykład - Python 2 i 3 Przykład - PHP Przykład - Java 3 Integracja WWW WordPress Krok po kroku Plugin Lemon Mini W stronę klienta: JavaScript 4 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Dokładność lokalizacji 5 Zakończenie

5 api.orange.pl Wprowadzenie Wprowadzenie api.orange.pl - portal informacyjny portal poświęcony Telecom Web Services w sieci Orange Polska informacje umożliwiajace szybki start dokumentacja i FAQ udostępnione usługi: SMS, USSD, lokalizacja przykłady aplikacji hasło dostępu: przydzielane indywidualnie api.orange.pl - API do usług telco URL do wywoływania usług telekomunikacyjnych Komunikacja szyfrowana z autoryzacja HTTP Basic bezpłatne (na chwilę obecna) bezpieczne dla abonentów sieci Orange w fazie testów - nie wszystko zawsze działa hasło dostępu: uzyskuje się wysyłajac SMSa o treści: API na numer 551

6 api.orange.pl Przykład - przegladarka Przykłady Korzystanie z API - przykłady W przedstawionych przykładach należy wprost w kodzie źródłowym zastapić wartościami następujace ciagi znaków: API_USER - indywidualny login użytkownika API, najczęściej w postaci 48501XXXXXX. API_PASSWORD - hasło (coś w rodzaju D873MFO0QEDF56E), API_MSISDN - nr tel. dla którego wywoływana jest funkcja API (np. lokalizowanego terminala) w postaci 501YYYYYY. Korzystanie z API przez przegladarkę WWW 1 W oknie przegladarki wpisujemy: https://api.orange.pl/sendussd/?to=api_msisdn&msg=orange+api+rules+ok 2 Serwer pyta o autoryzację. Podajemy w odpowiednich polach API_USER i API_PASSWORD 3 Użytkownik o numerze telefonu API_MSISDN otrzymuje ciekawe hasło. 4 W oknie przegladarki widzimy potwierdzenie przyjęcia wiadomości przez serwer: 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2 <response> 3 <result>4f423e1d6978c </result> 4 <deliverystatus>messagewaiting</deliverystatus> 5 </response>

7 api.orange.pl Przykład - Python 2 i 3 Przykład - Python 2 Korzystanie z API w skryptach Python 2 Poniżej przedstawiono przykładowy kod źródłowy w języku Python wysyłajacy zapytanie o lokalizację terminala. Plik jest również załaczony tutaj: orangeapi2.py 1 from base64 import b64encode 2 from httplib import HTTPSConnection 3 4 import urllib 5 6 #dane uzytkownika API 7 apiusr = b"api_user" 8 apipwd = b"api_password" 9 10 #parametry wywolania API 11 params_loc = urllib.urlencode({ msisdn : API_MSISDN}) 12 params_msg = urllib.urlencode({ msg : Orange API rules OK, to : API_MSISDN}) #zapytanie do serwera 15 userpasswd = b64encode(apiusr+b":"+apipwd).decode("ascii") 16 headers = { Authorization : Basic %s % userpasswd } conn = HTTPSConnection("api.orange.pl") 19 conn.request( GET, /terminallocation? +params_loc, headers = headers) 20 #conn.request( GET, /sendussd? +params_msg, headers = headers) 21 #conn.request( GET, /sendsms? +params_msg, headers = headers) #analiza odpowiedzi z serwera 24 response = conn.getresponse() 25 print(response.status, response.reason) 26 print() 27 data = response.read() 28 print(data) 29 conn.close()

8 api.orange.pl Przykład - Python 2 i 3 Przykład - Python 3 Korzystanie z API w skryptach Python 3 W wersji trzeciej Pythona wszystko jest tak samo, tylko umieszczone w innych modułach :) Plik źródłowy jest również załaczony tutaj: orangeapi3.py 1 from http.client import HTTPSConnection 2 from base64 import b64encode 3 4 import urllib.parse 5 6 #dane uzytkownika API 7 apiusr = b"api_user" 8 apipwd = b"api_password" 9 10 #parametry wywolania API 11 params_loc = urllib.parse.urlencode({ msisdn : API_MSISDN}) 12 params_msg = urllib.parse.urlencode({ msg : Orange API rules OK, to : API_MSISDN}) #zapytanie do serwera 15 userpasswd = b64encode(apiusr+b":"+apipwd).decode("ascii") 16 headers = { Authorization : Basic %s % userpasswd } conn = HTTPSConnection("api.orange.pl") 19 conn.request( GET, /terminallocation? +params_loc, headers = headers) 20 #conn.request( GET, /sendussd? +params_msg, headers = headers) 21 #conn.request( GET, /sendsms? +params_msg, headers = headers) #analiza odpowiedzi z serwera 24 response = conn.getresponse() 25 print(response.status, response.reason) 26 print() 27 data = response.read() 28 print(data) 29 conn.close()

9 api.orange.pl Przykład - PHP Przykład - PHP Korzystanie z API w skryptach PHP Jak można zauważyć PHP jest również dość kompaktowe w porównaniu do następnego przykładu w Javie :) Plik źródłowy jest również załaczony tutaj: orangeapi.php 1 <?php 2 //dane uzytkownika API 3 $username = API_USER ; 4 $password = API_PASSWORD ; 5 6 //parametry wywolania API 7 $params_loc = array( msisdn => API_MSISDN ); 8 9 $params_msg = array( to => API_MSISDN, 10 msg => Orange API rules OK ); $url = https://api.orange.pl/terminallocation?. http_build_query($params_loc); 13 //$url = https://api.orange.pl/sendussd?. http_build_query($params_msg); $context = stream_context_create(array( 16 http => array( 17 header => "Authorization: Basic ". base64_encode("$username:$password") 18 ) 19 )); //zapytanie do serwera 22 $page = file($url, false, $context); //odpowied z serwera 25 foreach ($page as $part) 26 { 27 echo $part; 28 } 29?>

10 api.orange.pl Przykład - Java Przykład - Java Korzystanie z API w języku Java W załaczniku przedstawiono przykładowy kod źródłowy w języku Java wysyłajacy krótki tekst jako wiadomość USSD. Przed kompilacja pliku należy dociagn ać biblioteki httpclient w wersji 4.1 będace częścia Apache HttpComponents. Przejście przez proxy Jeśli połaczenie do api.orange.pl wymaga przejścia przez proxy, w kodzie należy umieścić następujace linie: 1 HttpHost proxy = new HttpHost("http.proxy.com", 8080, "http"); 2 httpclient.getparams().setparameter(connroutepnames.default_proxy, proxy); Zaminiajac oczywiście nazwę hosta (powyżej http.proxy.com) i numer portu (8080) na właściwe. Dla użytkowników maven a Programiści korzystajacy z pakietu maven moga dociagn ać właściwa wersję httpclient a poprzez dodanie do pliku pom.xml następujacej definicji zależności: 1 <dependency> 2 <groupid>org.apache.httpcomponents</groupid> 3 <artifactid>httpclient</artifactid> 4 <version>4.1.3</version> 5 <scope>compile</scope> 6 </dependency>

11 Integracja WWW 1 Intro 2 api.orange.pl Wprowadzenie Przykład - przegladarka Przykład - Python 2 i 3 Przykład - PHP Przykład - Java 3 Integracja WWW WordPress Krok po kroku Plugin Lemon Mini W stronę klienta: JavaScript 4 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Dokładność lokalizacji 5 Zakończenie

12 Integracja WWW WordPress Integracja WordPress Korzyści z integracji strony WWW z siecia komunikacyjna Większa interaktywość = większy ruch Bezpieczeństwo Nowe konteksty np. lokalizacja Telekomunikacyjne wsparcie procesów biznesowych Jednym ze sposobów integracji jest przygotowanie plugina dla oprogramowania WordPress. Czym jest WordPress i dlaczego warto go używać? Najpopularniejszy silnik blogowy wybierany przez małych i największych (CNN, NYTimes, Nokia, TechCrunch, People, WordPress.com, blog.pl (Onet)) Napisany w PHP, oparty na MySQL, wykorzystuje CSS3 i JavaScript (jquery) Łatwo modyfikowalny wyglad (motywy) i funkcjonalność (plug-iny) 21k+ gotowych pluginów w oficjalnym repozytorium (darmowych) 1.6k+ gotowych motywów (również darmowych) Łatwa instalacja i aktualizacja, przyjazna administracja Aktywnie rozwijany przez społeczność developerów Architektura przyjazna dostosowywaniu: API, szablony, zaczepy: (akcje i filtry) Bezpieczeństwo: czyszczenie danych, role użytkowników, prawa dostępu do treści

13 Integracja WWW Krok po kroku 1. Przygotowanie środowiska 1 Zainstaluj WAMP - zawiera Apache, MySql 2 Zainstaluj WordPress - aktualna wersja do ściagnięcia ze strony projektu 3 Zainstaluj Eclipse lub dowolne inne zintegrowane środowisko deweloperskie wspierajace PHP 2. Praca za PROXY Jeśli PC na którym zainstalowane jest środowisko znajduje się za proxy HTTP, to w pliku wp-config.php znajdujacym się w głównym katalogu instalacji WordPressa należy dodać następujacy kod - podstawiajac odpowiednie wartości. define( WP_PROXY_HOST, adres.ip.proxy ); define( WP_PROXY_PORT, 8080 ); 3. Instalacja pluginu 1 Utwórz katalog wp-content/plugins/lemon-mini 2 Umieść w tym katalogu plik lemon-mini.php (z załacznika ) 3 Aktywuj plugin w konsoli WordPress

14 Integracja WWW Krok po kroku Integracja WordPress lemon-mini Lemon Mini to plugin dla WordPressa, którego główne funkcjonalności to: Zamienianie w treści wpisu słowa kluczowego [lmini-locate msisdn="" user="" passwd=""/] na tekst informujacy o lokalizacji. Argumenty: msisdn - lokalizowany numer, user - użytkownik api.orange.pl, passwd - hasło użytkownika. Udostępnianie filtra lmini-locate, który może być wykorzystywany przez inne rozszerzenia WordPressa. Uzyskana lokalizacja przechowywane jest przez 60 sekund. Po tym czasie każde odświeżenie strony powoduje wywołanie API do lokalizacji terminala. Więcej informacji na temat plugina oraz jego najbardziej aktualna wersję można pobrać ze strony telco21.pl. telco21.pl telco21.pl jest strona dedykowana koncepcji Telco 2.1, polegajacej na dalszym uproszczeniu sposobów korzystania z funkcjonalności telekomunikacyjnych udostępnianych przez operatorów sieci. Na stronie umieszczony dostępna jest zawsze najnowsza wersja plugina.

15 Integracja WWW Krok po kroku plugin-mini.php Kod źródłowy plugina znajduje się w załaczniku. Warto zwrócić uwagę na jego kilka poniższych fragmentów. Rejestracja filtra lmini-locate. 29 add_filter( lmini-locate, lmn_localize, 10, 3 ); Po wywołaniu funkcji apply_filters( lmini-locate, $msisdn, $user, $passwd ) zostanie wywołana funkcja lmn_localize(), do której przekazane zostana trzy argumenty. Rejestracja shortcode u lmini-locate. 32 add_shortcode( lmini-locate, lmn_shortcode_handler ); Jeśli w treści posta pojawi się słowo kluczowe [lmini-locate /], to zostanie ono zamienione na wartość tekstowa zwrócona przez funkcję lmn_shortcode_handler(). Zakodowanie nazwy użytkownika i hasła: Funkcja base64_encode(). 40 $usrpwd = base64_encode( "{$options[ user ]}:{$options[ passwd ]}" ); Zapamiętanie lokalizacji na 60 sekund w celu zmniejszenia liczby odwołań do API. Użycie funkcji: get_transient(), set_transient(). 75 $loc = get_transient( lmn_location_. $msisdn ); if ( $temp_loc ) 78 return $loc; 79 else { 80 $loc = lmn_call_orange_api( $options, terminallocation, $query ); // zapamietaj lokalizacje przez 60 sek. 83 set_transient( lmn_location_. $msisdn, $loc, 60 ); 84 }

16 Integracja WWW W stronę klienta: JavaScript JavaScript Programowanie dla browsera Często zachodzi potrzeba/chęć/konieczność by o lokalizację abonenta wystapić z poziomu skryptu wykonywanego prze przegladarkę. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy: Wywołanie API lokalizacyjnego pod czas generowania kodu HTML opóźni moment wyświetlenia strony o jakieś 4-5 sek. potrzebne na zlokalizowanie terminala. Obowiazuje same origin policy, czyli zasada, która mówi, że skrypt wykonywany przez przegladarkę może łaczyć się jedynie z serwerem, z którego został pobrany. Problem pierwszy można rozwiazać korzystajac z Ajaxa, co pozwoli na wyświetlenie strony i asynchroniczne uzupełnienie jej po wykonaniu lokalizacji. Jednym z rozwiazań drugiej kwestii jest wykorzystanie niewielkiego skryptu umieszczonego na serwerze, który będzie pełnił pożyteczna rolę proxy i dodatkowo przekonwertuje otrzymanego XML-a na obiekt GeoJSON. To rozwiazanie zostało opisane na następnych slajdach. Przykłady bardziej zaawansowanych zastosowań i innych podejść do rozwiazania powyższych kwestii zamieszczono na blogu telco21.pl.

17 Integracja WWW W stronę klienta: JavaScript lmini.json.php 1 <?php 2 require_once(../../../wp-load.php ); 3 4 header( Cache-Control: no-cache, must-revalidate ); // HTTP/1.1 5 header( Content-Type: application/json ); 6 7 parse_str($_server[ QUERY_STRING ], $query); 8 9 define( API_USER, ); // tu wpisz nazwe uzytkownika 10 define( API_PASSWORD, ); // tu wpisz haslo $loc = apply_filters( lmini-locate, $query[ msisdn ], API_USER, API_PASSWORD ); $response = array(); 15 $response[ type ] = FeatureCollection ; 16 $response[ features ] = array(); 17 $response[ features ][]= array( 18 type => Feature, 19 geometry => array( 20 type => Point, 21 coordinates => array( 22 floatval( $loc[ longitude ] ), 23 floatval( $loc[ latitude ] ), 24 ) 25 ), 26 properties => array( 27 timestamp =>$loc[ timestamp ], 28 ) ); 31 echo json_encode( $response ); 32?> Komentarz Skrypt wywołuje zdefiniowany w pluginie lemon-mini filtr lmoni-locate, który zwraca lokalizację abonenta. Następnie przygotowuje tablicę zgodna ze specyfikacja GeoJSON, która funkcja PHP json_encode() koduje tablicę do obiektu JSON.

18 Integracja WWW W stronę klienta: JavaScript locate.html 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 <meta charset="utf-8"> 5 <title>localizacja przy pomocy api.orange.pl</title> 6 <style type="text/css"> 7.in-progress { 8 font-style: italic; 9 } 10 </style> 11 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js"></script> 12 <script> 13 $(document).ready(function(){ 14 $.getjson( lmini.json.php, 15 {msisdn: } // tu wpisz lokalizaowny numer 16 ).done (function ( data ){ 17 var msg = "Zlokalizowano: " + data.features[0].geometry.coordinates[0] + 18 "," + data.features[0].geometry.coordinates[1]; 19 $( #location ).text(msg).removeclass( in-progress ); 20 }); 21 }); 22 </script> 23 </head> 24 <body> 25 <span id="location" class="in-progress">location in progress...</span> 26 </body> 27 </html> Komentarz Strona korzysta z biblioteki jquery. Po wyświetleniu zawartości strony następuje asynchroniczne odwołanie w tle do serwera (skrypt lmini.json.php). Otrzymany w odpowiedzi obiekt JSON jest dekodowany, a na podstawie otrzymanych danych uaktualniana jest zawartość strony (bez konieczności jej odświeżenia).

19 Lokalizacja w sieci Orange 1 Intro 2 api.orange.pl Wprowadzenie Przykład - przegladarka Przykład - Python 2 i 3 Przykład - PHP Przykład - Java 3 Integracja WWW WordPress Krok po kroku Plugin Lemon Mini W stronę klienta: JavaScript 4 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Dokładność lokalizacji 5 Zakończenie

20 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Wprowadzenie Podstawowe informacje Terminal mobilny: urzadzenie użytkownika + karta SIM, komórka: obszar zasięgu radiowego. W sieci Orange lokalizacja terminali wykonywana jest metoda Cell-Id - jako lokalizacja zwracany jest punkt przypisany identyfikatorowi komórki. Środek komórki: punkt zwracany jako lokalizacja terminala znajdujacego się w komórce - oznaczany pomarańczowym trójkatem na prezentowanych mapkach. Komórki pokrywaja się, w wybrane miejsce może należeć do wielu komórek sieci telefonii mobilnej. Dokładność lokalizacji zależy od typu obszaru, na którym znajduje się terminal. Dokładność lokalizacji zależy od tego czy terminal jest w sieci 2G (większa) czy 3G (mniejsza). Informacja o lokalizacji zwracana jest po ok 4-5 sekundach od zapytania.

21 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Wprowadzenie Problemy praktyczne z wykorzystaniem lokalizacji Relatywnie duży (w stosunku do systemu GPS) bład lokalizacji - więcej informacji na następnych slajdach Przy wielokrotnej lokalizacji nieporuszajacego się terminala moga być zwracane jego różne lokalizacje (pozorny ruch terminala). Bardziej zaawansowane telefony (działajace w sieci 3G) będa lokalizowane z większym błędem niż te mniej zaawansowane. Nie można zakładać, że jako lokalizacja terminala wskazany zostanie środek komórki najbliższy rzeczywistemu położeniu terminala. Współrzędne środków komórek sa "poprawiane" przez operatora sieci - z czasem zmieniaja swoje położenie. Położenie środków komórek Na następnych slajdach przedstawiono mapki, na których pomarańczowymi trójk atami zaznaczono środki komórek na obszarach w pobliżu wybranych lokalizacji.

22 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Okolice PW EiTI

23 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Okolice Orange Labs

24 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Okolice UWM

25 Lokalizacja w sieci Orange Informacje podstawowe Okolice PŁ

26 Lokalizacja w sieci Orange Dokładność lokalizacji Dokładność lokalizacji Wprowadzenie Poniżej przedstawiono (za [5]) wyniki testów dokładności lokalizacji w sieci komórkowej Orange przeprowadzonych w latach Jako bład lokalizacji przyjmuje się odległość od punktu wskazanego przez odbiornik GPS do punktu wskazanego przez usługę lokalizacji terminala w sieci komórkowej. Typy analizowanych obszarów i dróg highway- fragmenty autostrad major- drogi ekspresowe, drogi krajowe regular- drogi inne: wojewódzkie, powiatowe, itp. city- obszary ścisłych centrów miast town- obszary małych miast, duże miasta poza ścisłym centrum rural- obszary pozamiejskie

27 Lokalizacja w sieci Orange Dokładność lokalizacji Bład lokalizacji Statystyki błędu lokalizacji - wartości w km typ obiektu n ē σ Q 25 Q 50 Q 75 e max Q 75 Q 25 highway major regular city town rural Analiza Na podstawie uzyskanych wyników można wywnioskować, że dokładność metody Cell-Id jest największa dla obszarów typu city. Bład lokalizacji dla 25% przypadków był mniejszy niż 0.17 km, a dla 75% mniejszy niż 0.49 km. Dużo gorszej dokładności lokalizacji metoda Cell-Id należy spodziewać się dla dróg typu regular i obszarów typu rural. Bład średni lokalizacji wynosi dla nich odpowiednio 3.47 km i 3.67 km. Sa to wartości kilkukrotnie większe niż wartość błędu średniego dla obszaru city. Potwierdza to powszechne przekonanie, że w centrach miast operatorzy telefonii komórkowej buduja znacznie więcej komórek o mniejszym zasięgu, by w ten sposób zaspokoić istniejac a tam potrzebę większej pojemności sieci wynikajac a z koncentracji ludności. Należy zauważyć, że dla wszystkich typów dróg i obszarów stosunek odchylenia standardowego do wartości średniej jest powyżej 50%, a w przypadku city wynosi 93.2%. Świadczy to o dużym rozproszeniu wartości błędu. Porównujac jednak wartości rozstępów międzykwartylowych (kolumna Q 75 Q 25 ), można zauważyć, że wartość dla dróg typu regular jest kilkukrotnie większa niż dla obszarów typu city. Oznacza to, że rozkład błędu dla dużych miast jest znacznie mniej rozproszony niż dla dróg wojewódzkich.

28 Lokalizacja w sieci Orange Dokładność lokalizacji Statystyki błędu lokalizacji - histogramy częstości error [km] city town rural error [km] highway major regular

29 Zakończenie Historia dokumentu data wer. autor opis Grzegorz Sabak wersja poczatkowa (PHP, Python, dokładność lokalizacji) Grzegorz Sabak dodano opis pluginu dla WordPress, korzystanie z JavaScript, Ajax, GeoJSON Odnośniki Strona główna api.orange.pl Oficjalna strona domowa Pythona Oficjalna strona domowa PHP Strona domowa WordPress [5] G. Sabak. Modelowanie lokalizacji użytkowników sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Inteligentnych Systemów Transportowych. Wojskowa Akademia Techniczna, Wersja PDF

30 Zakończenie Zamiast zakończenia

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY. Kolekcja prac 2010/2011 pod redakcją Tomasza Kubika

KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY. Kolekcja prac 2010/2011 pod redakcją Tomasza Kubika KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY Kolekcja prac 2010/2011 pod redakcją Tomasza Kubika Skład komputerowy, projekt okładki Tomasz Kubik Książka udostępniana na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... 11. Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15

Spis treści. O autorach... 11. Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15 Spis treści O autorach... 11 Część I Wstęp 13 Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15 Projekty zawarte w książce... 15 Krótkie wprowadzenie do PHP, Apache, MySQL-a i wolnego oprogramowania... 16 Krótka

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Wydział informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Bartłomiej Wójtowicz Nr albumu s9831 Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: Informatyka stosowana Specjalizacja: Informatyka w telekomunikacji Sławomir Węc PRACA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo