media Blitz wydajne sytemy szablonów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "media Blitz wydajne sytemy szablonów"

Transkrypt

1 Blitz wydajne sytemy szablonów

2 Dlaczego stosować szablony?

3 MVC Kontroler Model Widok

4 Co to jest Blitz? Rozszerzenie PHP stworzone przez Alexey A. Rybak a. Regularnie rozwijany od 2005 roku. Szybki i lekki silnik szablonów napisany w C. Prosta i przejrzysta składnia. Łatwy do opanowania dla nie programistów.

5 Dlaczego Blitz? Wysoka wydajność. Brak rozbudowanej logiki szablonów. Przejrzystość i nieskomplikowana składnia. Łatwa i szybka implementacja. Zarówno dla małych jak i dużych projektów.

6 Dlaczego Blitz?

7 Instalacja - Linux Pobrać paczkę ze strony: Rozpakować i zbudować: tar zxvf blitz tar.gz phpize./configure make install Dodać wpis w php.ini: extension=blitz.so

8 Instalacja - Windows Pobrać skompilowaną bibliotekę ze strony: Przenieść bibliotekę do katalogu rozszerzeń PHP Dodać wpis w piku php.ini: extension=blitz.dll

9 Konfiguracja (./configure) blitz.var_prefix prefix zmiennych w szablonie (domyślnie $) blitz.tag_open tag otwarcia (domyślnie {{) blitz.tag_close tag zamknięcia (domyślnie }}) blitz.comment_open tag otwarcia komentarza (domyślnie /*) blitz.comment_close tag zamknięcia komentarza (domyślnie */) blitz.disable_include wyłączenie funkcji include (domyślnie 0) blitz.remove_spaces_around_context_tags usuwani nadmiarowych białych znaków przy tagach blitz.warn_context_duplicates zgłaszanie błędów w przypadku występowania bloków o tych samych nazwach (domyślnie 0) blitz.charset kodowanie znaków dla funkcji escape blitz.scope_lookup_limit głębokość poszukiwania zmiennych, jeśli ta nie występuje w aktualnym bloku (domyślnie 0)

10 Zmienne Plik szablon.tpl Dzisaj u prezesa o {{$godzina}} stawi się {{$imie}}. Plik index.php $szablon = new Blitz( szablon.tpl ); $szablon->display(array( imie => Adam, godzina => 9:00 )); Wynik Dzisaj u prezesa o 9:00 stawi się Adam.

11 Bloki Plik index.php $szablon = new Blitz(); $szablon->load( Dzisaj u prezesa o {{$godzina}} stawi się {{BEGIN pracownik}} {{$imie}} {{END}}. ); $szablon->block( /pracownik, array( imie => Marek )); $szablon->display(array( godzina => 9:00 )); Wynik Dzisaj u prezesa o 9:00 stawi się Marek.

12 Bloki Plik szablon.tpl Dzisaj u prezesa o {{$godzina}} stawi się {{BEGIN pracownik}} {{$imie}} {{END}}. Plik index.php $szablon = new Blitz( szablon.tpl ); $szablon->display(array( godzina => 9:00 pracownik => array( array( imie => Marek ) ) )); Wynik Dzisaj u prezesa o 9:00 stawi się Marek.

13 Generowanie list Plik szablon.tpl Dzisaj u prezesa o {{$godzina}} stawi się {{BEGIN pracownik}} {{ UNLESS $_first }}, {{ END }}{{$imie}} {{END}}. Plik index.php $szablon = new Blitz( szablon.tpl ); foreach (array( Adam, Marek, Beata ) as $imie) $szablon->block( /pracownik, array( imie => $imie)); $szablon->display(array( godzina => 9:00 )); Wynik Dzisaj u prezesa o 9:00 stawi się Adam, Marek, Beata.

14 Generowanie list Plik szablon.tpl Dzisaj u prezesa o {{$godzina}} stawi się {{BEGIN pracownik}} {{$imie}}{{unless $_last}} oraz {{END}} {{END}}. Plik index.php $szablon = new Blitz( szablon.tpl ); $szablon->context( /pracownik ); foreach (array( Adam, Marek, Beata ) as $imie) { $szablon->iterate(); $szablon->set(array( imie => $imie)); } $szablon->display(array( godzina => 9:00 )); Wynik Dzisaj u prezesa o 9:00 stawi się Adam oraz Marek oraz Beata.

15 Zmienne predefiniowane $_first pierwsze wystąpienie bloku na liście $_last ostatnie wystąpienie bloku na liście $_total całkowita liczba wystąpień bloku na liście $_num aktualny numer kolejnego bloku rozpoczynając od 1. $_even parzysty blok na liście $_odd nieparzysty blok na liście

16 Zagnieżdzanie i kontekst Plik szablon.tpl {{ BEGIN lista }} =========================== Lista #{{ $_num }}, x = {{ $x }} {{ UNLESS podlista }} Pusto {{ ELSE }} {{ BEGIN podlista }} Wiersz #{{ $_num; }} v = {{ $v }}, x = {{ $x }} {{ END }} {{ END }} {{ END }}

17 Zagnieżdzanie i kontekst Plik index.php $dane = array( lista => array( 0 => array( x => pierwszy ), 1 => array( x => drugi, podlista => array( 0 => array( v => a ), 1 => array( v => b ), ) ) ) ); $szablon->display($dane);

18 Zagnieżdzanie i kontekst Wynik ============================== Lista #1, x = pierwszy Pusto ============================== Lista #2, x = drugi Wiersz #1 v = a, x = Wiersz #2 v = b, x =

19 Zagnieżdzanie i kontekst Plik index.php $szablon->setglobals(array( x => globalne x )); $szablon->display($dane); Wynik ============================ Lista #1, x = pierwszy Pusto ============================ Lista #2, x = drugi Wiersz #1 v = a, x = globalne x Wiersz #2 v = b, x = globalne x

20 Zagnieżdzanie i kontekst Konfiguracja: blitz.scope_lookup_limit = 1 Wynik ============================================ ====== Lista #1, x = pierwszy Pusto ============================================ ====== Lista #2, x = drugi Wiersz #1 v = a, x = drugi Wiersz #2 v = b, x = drugi

21 If then else Konstrukcja warunku {{ IF $sapracownicy }} W pracy jest {{BEGIN osoba}} {{ $osoba }} {{END}}. {{ ELSE }} Wszyscy mają urlop. {{ END if-list }} Uproszczona forma {{ if($sapracownicy, Pracownicy są w pracy., Mamy urlop. ) }} UNLESS {{ UNLESS $sapracownicy }} Wszyscy mają urlop. {{ END }}

22 Funkcje wbudowane if() - uproszczona forma if... then... else include() - dołączenie pliku szablonu date() - formatowanie daty escape() - odpowiednik htmlspecialchars() fetch() - parsuje i zwraca treść przetworzonego bloku

23 Funkcje wbudowane - date() Plik szablon.tpl Poszukiwana data: {{ date( %d.%m.%y %H:%M:%S, $data); }} Plik index.php echo $szablon->display(array( data => :00:00 )); Wynik Poszukiwana data: :00:00

24 Funkcje wbudowane - escape() Plik szablon.tpl {{ escape($test) }} Plik index.php echo $szablon->display(array( test => To <b>jest</b> test. )); Wynik To <b>jest</b> "test".

25 Funkcje wbudowane - fetch() Plik szablon.tpl {{ fetch( /test ) }} {{ BEGIN test }}To jest test.{{ END }} Plik index.php $szablon->display(); Wynik To jest test.

26 Rozszerzenia, odwołania do PHP {{ this::metoda }} - metoda w obiekcie szablonu {{ php::funkcja }} - funcja PHP {{ helper::metoda }} - statyczna metoda PHP {{ metoda }} - najpierw metoda obiektu szablonu, jeśli brak to odwołanie do PHP blitz.php_callbacks_first setting zmiana kolejności poszukiwania funkcji (PHP / Szablon)

27 Rozszerzenia, odwołania do PHP Rozszerzanie klasy Blitz o nowe metody class Widok extends Blitz { function mojametoda($a) { return Wartość parametru a =.$a; } } $szablon = new Widok(); $szablon->load( Wynik: {{ mojametoda( test ) }} ); $szablon->display(); Wynik Wynik: Wartość parametru a = test

28 Walidacja szablonów Zdefiniowanie struktury szablonu $strukturawzorcowa = array( /html/, /html/zmienna1, /html/blok1/, /html/blok2/, /html/blok2/zmienna2 /html2/, /html2/zmienna1, Pobranie struktury szablonu: $strukturazaladowana = $szablon->getstruct();

29 Walidacja szablonów Porównanie struktury $brakujace = array(); foreach ($strukturawzorcowa as $element) { if (! in_array($element, $strukturazaladowana)) $brakujace[] = $element; } if (count($brakujace)) { echo Brakujace elementy szablonu:. implode(,, $brakujace); }

30 Spowolnienie Blitz Częste użycie funkcji include. Użycie wielu długich odwołań do pól obiektów ($obj.system.field.name). Wiele wywołań block() / iterate() zamiast przygotowywania zastawu danych i wywoływania display(). Użycie wielu odwołań do funkcji w PHP.

31 Pytania? Oficjalna strona projektu Blitz: Szybki tutorial: Zdjęcia użyte w prezentacji pochodzą z oficjalnej strony projektu Blitz.

32 Dziękuję za uwagę! Konrad Rudowski Programista tel.: Twoja nawigacja w Biznesie