Angular, cz. II. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Angular, cz. II. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl"

Transkrypt

1 ngular, cz. II 1/24 Angular, cz. II Tworzenie serwisów Web 2.0 dr inż. Robert Perliński Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej 10 kwietnia 2015

2 Angular, cz. II 2/24 AngularJS Strona projektu: https://angularjs.org/ Dokumentacja: https://docs.angularjs.org/api Tutorial: https://docs.angularjs.org/tutorial Przewodnik dla developerów: https://docs.angularjs.org/guide Kurs na CodeSchool:

3 Angular, cz. II 3/24 Dyrektywy, ng-include Dyrektywa ng-include: pozwala zastąpić wielokrotnie powtarzający się fragment kodu pozwala też na podzielenie większego kodu na mniejsze części fragment kodu umieszczamy w osobnym pliku html i dołączamy ng-include może być wykorzystana jako dyrektywa użytkownika (atrybut src): <ng-include src="">... </ng-include> albo jako atrybut w dowolnym znaczniku: <ANY ng-include="">... </ANY> Angular napotykając ng-include wywołuje zapytanie AJAX. Najpierw wczytywana jest cała strona, a następnie asynchronicznie dołączane jej fragmenty.

4 Angular, cz. II 4/24 Dyrektywy, ng-include, przykład Zawartość pliku index.html:... <h3> {{produkt.nazwa}} <em class="pull-right">{{produkt.cena currency}}</em> </h3>... Zawartość index.html po zmianie: (dodatkowe apostrofy wewnątrz cudzysłowu - ng-include oczekuje zmiennych)... <h3 ng-include=" produkt-tytul.html "></h3> <h4 ng-include="sklep.nazwapliku"></h4>... Zawartość produkt-tytul.html {{produkt.nazwa}} <em class="pull-right">{{produkt.cena currency}}</em>

5 Angular, cz. II 5/24 Własne dyrektywy (ang. custom directives) Dyrektywa ng-include działa ale... Preferowany sposób używania szablonów to tworzenie własnych dyrektyw. W dyrektywach użytkownika można używać dyrektyw wbudowanych, np. ng-show. Do własnych dyrektyw można, a nawet warto dołączać kontrolery. Własna dyrektywa może wyglądać np.: <produkt-tytul></produkt-tytul> <h2 produkt-tytul></h2> Własne dyrektywy do działania wymagają jednak dodatkowego kodu. Dlaczego więc je używamy?

6 ngular, cz. II 5/24 Własne dyrektywy (ang. custom directives) Dyrektywa ng-include działa ale... Preferowany sposób używania szablonów to tworzenie własnych dyrektyw. W dyrektywach użytkownika można używać dyrektyw wbudowanych, np. ng-show. Do własnych dyrektyw można, a nawet warto dołączać kontrolery. Własna dyrektywa może wyglądać np.: <produkt-tytul></produkt-tytul> <h2 produkt-tytul></h2> Własne dyrektywy do działania wymagają jednak dodatkowego kodu. Dlaczego więc je używamy? Pozwalają pisać kod html, który wyraża zachowanie naszej aplikacji.

7 Angular, cz. II 6/24 Własne dyrektywy wyrażają zachowanie aplikacji Zwykle kod html pokazuje tylko strukturę, nie mówi nic o zachowaniu strony. Własne dyrektywy pozwalają na wyrażenie tego, co dany fragment szablonu robi (ekspresyjność, wyrazistość). <aside class="col-sm-3"> <ksiazka-okladka></ksiazka-okladka> <h4><ksiazka-ranking></ksiazka-ranking></h4> </aside> <div class="col-sm-9"> <h3><ksiazka-tytul></ksiazka-tytul></h3> <ksiazka-autorzy></ksiazka-autorzy> <ksiazka-opis></ksiazka-opis> <ksiazka-rodzaj></ksiazka-gatunek> </div>

8 Angular, cz. II 7/24 Własne dyrektywy - rodzaje Dyrektywy rozwijające, włączające zdefiniowane szablony - najprostszy rodzaj. Definiuje się własny znacznik albo atrybut, który pokazuje albo rozwija szablon. Szablony takie mogą też zawierać kontroler czyli jakąś funkcjonalność jeśli jest potrzebna. Dyrektywy do wyrażania złożonych interfejsów użytkownika. Dyrektywy do wywołujące zdarzenia i rejestrujące uchwyty do zdarzeń. Dyrektywy pozwalające na wykorzystanie zdefiniowanych komponentów.

9 Angular, cz. II 8/24 Definiowanie własnej dyrektywy I Dyrektywa <produkt-tytul></produkt-tytul> wymaga następującej definicji: app.directive( produkttytul, function(){ return { restrict: E, templateurl: produkt-tytul.html }; }); app.directive(); - dyrektywy w Angular. Pierwszy argument to nazwa dyrektywy. Myślinik w nazwie w HTML zmienia się na dużą literę w nazwie JavaScript. Drugi argument to anonimowa funkcja, ktora zwraca obiekt definiujący dyrektywę (ang. directive definition object). Obiekt definiujący dyrektywę to, najprościej mówiąc, konfiguracja określająca jak dyrektywa ma działać.

10 Angular, cz. II 9/24 Definiowanie własnej dyrektywy II Dyrektywa <produkt-tytul></produkt-tytul> wymaga następującej definicji: app.directive( produkttytul, function(){ return { restrict: E, templateurl: produkt-tytul.html }; }); Dwie opcje konfiguracyjne: restrict - określa typ dyrektywy. E od słowa Element czyli dyrektywa będzie nowym elementem HTML. templateurl - zawiera URL szablonu, który chcemy pozwiązać z definiowaną dyrektywą. Dyrektywę definiujemy wewnątrz modułu, np. w pliku app.js. Unikamy samoamkniętych znaczników: <produkty-tytul/> - niektóre przeglądarki źle współpracują z dowolnymi samozamkniętymi znacznikami.

11 Angular, cz. II 10/24 Definiowanie własnej dyrektywy III Definicja dyrektywy będącej atrybutem znacznika Dyrektywa <h3 produkt-tytul></h3> wymaga następującej definicji: app.directive( produkttytul, function(){ return { restrict: A, templateurl: produkt-tytul.html }; }); restrict - określa typ dyrektywy. A od słowa Attribute czyli dyrektywa będzie atrybutem elementu HTML. Po załadowaniu kod może być następujący: <h3 class="ng-binding" produkt-tytul="">aparat fotograficzny <em class="pull-right ng-binding">458,99 zł</em> </h3>

12 Angular, cz. II 11/24 Własne dyrektywy zawierające kontroler I Fragment strony HTML korzystający z kontrolera przenosimy do osobnego pliku HTML. Fragment związany z panelami produktów na stronie: <div ng-controller="panelcontroller as panel">... </div> Zamieniamy na: <produkty-panel ng-controller="panelcontroller as panel">... </produkty-panel> Tworzymy dyrektywę: app.directive( produktypanel, function(){ return { restrict: E, templateurl: produkty-panel.html, }; }); Przydało by się przenieść kontroler do utworzonej dyrektywy...

13 Angular, cz. II 12/24 Własne dyrektywy zawierające kontroler II Obiekt definiujący dyrektywę zawiera dwie dodatkowe opcje konfiguracyjne: controller - określa funkcjonalność kontrolera przypisanego do dyrektywy. Tutaj przenosimy funkcjonalność kontrolera, który chcemy związać z definiowaną dyrektywą. controlleras - określa alias, jakim będziemy się podługiwać w obszarze zdefiniowanej dyrektywy. W naszym przypadku będzie to: controlleras: panel. app.directive( produktypanel, function(){ return {... controller: function() {... }, controlleras: panel, }; }); Wygodnie jest mieć funkcjonalność razem ze zdefiniowaną dyrektywą.

14 Angular, cz. II 13/24 Własne dyrektywy zawierające kontroler III Całość dyrektywy przedstawia się następująco: app.directive( produktypanel, function(){ return { restrict: E, templateurl: produkty-panel.html, controller: function() { this.tab = 1; this.settab = function(stab) { this.tab = stab; }; this.isselected = function(stab) { return this.tab === stab; }; }, controlleras: panel, }; });

15 Angular, cz. II 14/24 Moduły Kiedy nasz kod robi się za duży warto podzielić go na moduły. Tworzymy nowy plik, np. produkty.js, w którym umieszczamy kod: (function(){ var app = angular.module( sklep-produkty, [ ]); app.directive( produkttytul, function(){... }); app.directive( produktypanel, function(){... }); app.directive( galeria, function(){... }); })(); angular.module(); - definicja nowego modułu. sklep-produkty to nazwa modułu. W nawiasach kwadratowych są zależności. Ponowne użycie zmiennej app (taka sama nazwa w głównym module aplikacji) nie stwarza problemu - obie zmienne mają zasięg ograniczony wewnątrz modułów.

16 Angular, cz. II 15/24 Moduły - zależności W głównym module aplikacji dodajemy utworzony moduł: (function(){ var app = angular.module( sklep, [ sklep-produkty ]); })(); app.controller( StoreController, function(){... });... Dodatkowo należy dołączyć plik nowego modułu do strony: <script type="text/javascript" src="produkty.js"></script>

17 Angular, cz. II 16/24 Usługi Usługi pozwalają nam m.in. na pobranie danych z zewnętrznego źródła. Lista produktów w naszych przykładach powinna być pobierana z jakiegoś API, w naszym przypadku JSON. Produkty wykorzystywane w przykładach dostępne poprzez stronę Zawartość: [ { "komentarze": [ { "autor": "tresc": "Bardzo fajny aparat. Uwielbiam go!", "ocena": 5 },... ]

18 Angular, cz. II 17/24 Usługi w Angular Angular posiada wiele wbudowanych usług. Usługi pozwalają dodać do naszego kontrolera dodatkową funkcjonalność. Wszystkie usługi wbudowane w Angular zaczynają się od znaku $. Usługi pozwalają na: Pobranie danych w postaci JSON z usługi internetowej (web service) przez usługę $http. Zapis logów do konsoli JavaScript za pośrednictwem usługi $log. Filtrowanie zawartości tablic za pomocą usługi $filter.

19 Angular, cz. II 18/24 Usługa $http Usługa $http pozwala nam wykonać asynchroniczne zapytanie do serwera. Można użyć $http jako funkcji z obiektem zawierającym opcje: $http({ method: GET, url: /produkty.json }); Można też użyć jednej z metod usługi $http: $http.get( /produkty.json, { apikey: myapikey }); Obie metody zwracają objekt Promise. Na takim obiekcie można wykonać funkcje zwrotne.success() albo.error(). Jeśli usługa $http pobiera JSON to wynik zostanie automatycznie przekształcony do objektu czy tablicy JavaScript.

20 Angular, cz. II 19/24 Usługa $http Kontroler musi poinformować Angular jakich usług potrzebuje. W tym celu używamy takich dziwnych wyrażeń tablicowych app.controller( PrzykladowyKontroler, [ $http, function($http){ } ]); $http oznacza nazwę usługi; w tablicy najpierw określamy nazwy usług. $http to usługa przekazywana jako argument do funkcji kontrolera; w ten sposób można użyć $http wewnątrz kontrolera. Taki sposób przekazywania usług potrzebnych kontrolerowi nazywa się wstrzykowaniem zależności (ang. dependency injection). Injector przekazuje usługi wymagane przez kontroler jako argumenty. Stąd wstrzykiwanie zależności, bo injector wstrzykuje zależnośći (w tym przypadku usługi) do funkcji kontrolera jako argumenty. Wyrażenie w przypadku dwóch usług: app.controller( JakisKontroler, [ $http, $log, function($http, $log){ } ]);

21 Angular, cz. II 20/24 Usługa $http - przykład Przykład wykorzystania usługi $http w kontrolerze z pobraniem listy produktów przy wykorzystaniu funkcji zwrotniej success(). (function(){ var app = angular.module( sklep, [ sklep-produkty ]); }]); })(); app.controller( StoreController, [ $http, function($http){ this.produkty =??? $http.get( /produkty.json ).success(function(data){??? = data; }); Lista produktów jest zwrócona w obiekcie data. Dane należy przypisać do this.produkty ale nie możemy się odwołać do tych danych wewnątrz funkcji zwrotnej. this wewnątrz funkcji zwrotnej wskazuje na usługę $http. Więc?

22 Angular, cz. II 21/24 Usługa $http - przykład Przykład wykorzystania usługi $http w kontrolerze z pobraniem listy produktów przy wykorzystaniu funkcji zwrotniej success(). (function(){ var app = angular.module( sklep, [ sklep-produkty ]); }]); })(); app.controller( StoreController, [ $http, function($http){ var sklep = this; $http.get( /produkty.json ).success(function(data){ sklep.produkty = data; }); Lista produktów jest zwrócona w obiekcie data. Dane należy przypisać do this.produkty ale nie możemy się odwołać do tych danych wewnątrz funkcji zwrotnej. this wewnątrz funkcji zwrotnej wskazuje na usługę $http. Więc? Użyjemy zmiennej pomocniczej.

23 Angular, cz. II 22/24 Usługa $http - przykład Wykonanie zapytania asynchronicznego i zwrócenie wyniku może zająć jakiś czas. Strona nie będzie na to czekać i może się załadować bez listy produktów. Dobrym pomysłem będzie wstępne zainicjowanie zmiennej: sklep.produkty = [ ];

24 Angular, cz. II 23/24 Usługa $http - dodatkowa funkcjonalność Poza metodą get() usługa $http zawiera jeszcze post(), put(), delete(),... $http.post( /sciezka/do/zasobow.json, { param: value }); $http.delete( /sciezka/do/zasobow.json ); Można również używać dowolnych innych metod usługi $http korzystając z obiektów z konfiguracją: $http({ method: OPTIONS, url: /sciezka/do/zasobow.json }); $http({ method: PATCH, url: /sciezka/do/zasobow.json }); $http({ method: TRACE, url: /sciezka/do/zasobow.json });

25 Angular, cz. II 24/24 Warto zobaczyć https://egghead.io/ - Kursy video dla AngularJS, React, D3 i innych kluczowych technologi internetowych. https://thinkster.io/ - Nauka nowoczesnych technologii internetowych, również zawiera filmy video https://kapeli.com/dash - Dokumentacja offline do bardzo wielu API technologi internegowych - warto pobrać!

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Tytuł oryginału: Pro ASP.NET MVC 3 Framework Tłumaczenie: Paweł Gonera ISBN: 978-83-246-4822-1 Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Polish edition

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

O autorach...9. Wprowadzenie... 11

O autorach...9. Wprowadzenie... 11 O autorach...9 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Czym jest Ajax?... 17 Narodziny Ajax... 18 Ewolucja sieci WWW... 18 JavaScript... 19 Ramki... 19 Technika ukrytej ramki... 19 Dynamiczny HTML i model DOM...

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

3aCMS. prezentacja systemu. 3arrow Sp. z o.o. ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław. www.3arrow.pl 894-299-57-83

3aCMS. prezentacja systemu. 3arrow Sp. z o.o. ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław. www.3arrow.pl 894-299-57-83 3aCMS prezentacja systemu 3arrow Sp. z o.o. adres: ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław telefon: 504 29 35 29 e-mail: www: info@3arrow.pl NIP: REGON: KRS: 894-299-57-83 021223146 0000352856 Czemu płacić

Bardziej szczegółowo

jquery Aplikacje internetowe laboratorium jquery

jquery Aplikacje internetowe laboratorium jquery jquery Celem dwiczenia jest zapoznanie studenta z biblioteką jquery, przeznaczoną dla języka JavaScript. W trakcie wykonywania zadao student zdobędzie następujące umiejętności: posługiwanie się różnymi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Future CMS. Instrukcja konfiguracji. (część dla Webmastera) ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 TWORZENIE FOLDERÓW NA DOKUMENTY 11

Future CMS. Instrukcja konfiguracji. (część dla Webmastera) ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 TWORZENIE FOLDERÓW NA DOKUMENTY 11 Future CMS Instrukcja konfiguracji (część dla Webmastera) GDZIE KOŃCZY SIĘ INTERFEJS A ZACZYNA ENGINE 3 CZY WEBMASTER MA COŚ TWÓRCZEGO DO POWIEDZENIA? 3 ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 CZYM JEST FORMATKA? 4 DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Ajax. Zaawansowane programowanie

Ajax. Zaawansowane programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI 1 Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Piotr Nitecki Nr albumu 7502 Framework do deklaratywnego tworzenia GUI Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Rails. Receptury. Zbiór gotowych rozwi¹zañ dla twórców aplikacji internetowych. Instalacja i uruchomienie œrodowiska

Rails. Receptury. Zbiór gotowych rozwi¹zañ dla twórców aplikacji internetowych. Instalacja i uruchomienie œrodowiska Rails. Receptury Autor: Rob Orsini T³umaczenie: ukasz Piwko, Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-1049-5 Tytu³ orygina³u: Rails Cookbook Format: B5, stron: oko³o 300 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Technologie zarządzania treścią 2/43 Technologie

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Ruby on Rails. Wprowadzenie

Ruby on Rails. Wprowadzenie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Building Windows 8 Apps with JavaScript Tłumaczenie: Jakub Hubisz ISBN: 978-83-246-7564-7 Authorized translation from the English language edition, entitled: BUILDING WINDOWS 8 APPS WITH

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią. 3aCMS

System Zarządzania Treścią. 3aCMS System Zarządzania Treścią 3aCMS 3aCMS 3aCMS jest autorskim Systemem Zarządzania Treścią, który pozwala w bardzo prosty i intuicyjny sposób zarządzać informacjami publikowanymi na stronie WWW. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie... 31

Część I Wprowadzenie... 31 Spis treści 5 Przedmowa... 13 O autorze... 17 Podziękowania... 19 Wstęp... 23 Część I Wprowadzenie... 31 Rozdział 1. Wstęp... 33 Co jest omawiane w tym rozdziale?... 34 Technologie użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo