Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych."

Transkrypt

1 Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Zakopane, 4 czerwca 2011 r.

2 Dostęp do wiarygodnych źródeł informacji Termin publikacji Czas publikacji Prognozy rynkowe 2

3 Dostęp do wiarygodnych źródeł informacji Oprócz serwisów finansowych kalendarze publikacji można znaleźć m.in. na: stronach internetowych w prasie finansowej na stronach domów maklerskich 3

4 Dostęp do wiarygodnych źródeł informacji Przykładem może być kalendarz na platformie GO4X 4

5 Dostęp do wiarygodnych źródeł informacji Kalendarz Serwisu Reuters 5

6 Dostęp do wiarygodnych źródeł informacji im większe odchylenie od konsensusu tym większa reakcja kursu walutowego 6

7 Wpływ czynników fundamentalnych na rynki walutowe 7

8 Podstawy analizy fundamentalnej Na rynek codziennie napływa wiele informacji - należy wybrać z nich rzeczy ważne. Najistotniejsze publikacje makroekonomiczne: dane na temat PKB, decyzje w sprawie stóp procentowych, dane na temat inflacji, dane z rynku pracy, dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, informacje z rynku nieruchomości, wskaźniki nastrojów (np. IFO, ISM). 8

9 Wpływ czynników fundamentalnych na rynki walutowe 25 stycznia 2011 r. zdecydowanie gorszy od prognoz odczyt brytyjskiego PKB. Rynek oczekiwał wzrostu o 0,5 procent, a tymczasem doszło do tej samej wielkości spadku. Słabe dane dały sygnał do wyprzedaży i funt stracił do dolara 116 pipsów (0,73%) w ciągu zaledwie godziny. 9

10 Wpływ czynników fundamentalnych na rynki walutowe Dane z amerykańskiego rynku pracy Rynki reagują bardzo gwałtownie na publikacje danych dotyczących rynku pracy. Najbardziej oczekiwane są informacje płynące z gospodarki Stanów Zjednoczonych. Najistotniejsze cykliczne dane publikowane są w USA w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30. Są to: nonfarm payrolls zmiana liczby zatrudnionych w sektorze pozarolniczym, stopa bezrobocia. Ich odczyt wskazuje na stan gospodarki Stanów Zjednoczonych i przekłada się bezpośrednio na wzrost lub spadek zainteresowania zarówno dolarem, jak i giełdą. W ostatnich latach dane te są jednym z głównych wyznaczników polityki pieniężnej Fed. 10

11 Dane z amerykańskiego rynku pracy przykład dane makro 4 marca 2011 r. opublikowane zostały dane z amerykańskiego rynku pracy za luty. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym zwiększyło się o 192 tys. osób, wobec oczekiwań na poziomie 200 tys. osób. Równocześnie stopa bezrobocia spadła do 8,9 %, oczekiwano 9,1 %. Niejednoznaczne dane skutkowały brakiem zdecydowania wśród inwestorów 11

12 Stopy procentowe EUR/PLN Wzrost stóp procentowych oznacza, że rosną korzyści z posiadania danej waluty. Im wyższe stopy procentowe w danym kraju tym wyższa stopa wolna od ryzyka a to oznacza popyt na daną walutę, czyli jej umocnienie. 13:00 19 stycznia 2011 r. RPP zgodnie z oczekiwaniami podnosi stopę referencyjną o 25 pb. Kurs EUR/PLN nie reaguje. Realizacja zysków ma miejsce w kolejnych dniach 12

13 Wpływ czynników fundamentalnych na rynki walutowe Inflacja W zależności od poziomu rozwoju gospodarczego, dane o inflacji mogą być różnie interpretowane. W krajach rozwiniętych, o stabilnej gospodarce, wyższa inflacja wpływa na umocnienie waluty. Zazwyczaj inwestorzy oceniają ten proces pod kątem wzrostu oczekiwań co do podwyżki stóp procentowych, co przekłada się na atrakcyjność danej waluty. Natomiast w krajach rozwijających się (ang. emerging markets) wysoka inflacja może świadczyć o nieustabilizowanej polityce monetarnej i skłaniać inwestorów zagranicznych do wycofywania kapitału. Dane o inflacji (m.in.): CPI Consumer Price Index (inflacja konsumentów). PPI Producers Price Index (inflacja producentów). 13

14 Inflacja GBP/USD Podana 22 marca 2011 roku lutowa inflacja była wyższa od prognozowanej i wyniosła 4.4% r/r (prognoza 4.2% r/r, poprzedni odczyt 4 % r/r). Funt umocnił się wobec dolara 14

15 Wpływ czynników fundamentalnych na rynki walutowe Czynniki fundamentalne na rynku surowców Rynki surowców reagują bardzo gwałtownie na wydarzenia mające wpływ na podaż danego towaru na rynku. W przypadku towarów rolnych bardzo istotne są czynniki meteorologiczne, które decydują o wielkości zbiorów. W przypadku surowców przemysłowych istotna jest sytuacja polityczna w rejonach ich wydobycia, gdyż często są to obszary o podwyższonym ryzyku geopolitycznym. Wybuch konfliktu w regionie znacznego wydobycia danego surowca najczęściej powoduje zaburzenia w procesie jego produkcji, ograniczając jego podaż na światowych rynkach. Złoto ze względu na charakter bardziej aktywa inwestycyjnego niż konsumpcyjnego, zyskuje na wartości w momentach rosnących obaw oraz niepewności na światowych rynkach. 15

16 Wpływ konfliktu w Libii na cenę ropy naftowej Wybuch zamieszek w Libii, będącej producentem ropy naxowej spowodował wzrost ceny czarnego złota w wyniku obaw o spadek podaży surowca na światowych rynkach. Konflikt polityczny zapoczątkowany 15 lutego 2011 r. wywindował ceny ropy naftowej 16

17 Wpływ nastrojów inwestycyjnych na cenę złota Narastające napięcie w regionie Afryki Północnej spowodował odpływ kapitału w kierunku bezpiecznych aktywów w tym na rynek złota. W efekcie cena kruszcu dynamicznie rosła ustanawiając nowe historyczne maksimum 1445 USD. Ceny złota w momentach zaburzeń politycznych rosną 17

18 Interwencje walutowe, niespodziewane decyzje, zaskakujące wypowiedzi 18

19 Przykład: Interwencje walutowe 16 września 2010 r. władze Japonii przeprowadzają interwencje walutową w celu osłabienia JPY Po chwilowym wzroście kursu USD/JPY do poziomu 86,00 notowania powróciły do trendu spadkowego 19

20 Niespodziewana decyzja Rady Polityki Pieniężnej!!! 11 maja 2011 r. RPP wbrew oczekiwaniom większości analityków podnosi stopy procentowe o 25 pb. 20

21 Kurs EUR/PLN silnie reaguje na decyzję EUR/PLN błyskawicznie spada z poziomu ok. 3,9250 do 3,89 21

22 Przykład: Wypowiedzi 13 stycznia 2011 r. Prezes EBC J. C. Trichet na konferencji prasowej po posiedzeniu Banku stwierdził gospodarka strefy euro może stanąć w obliczu podwyższonej presji inflacyjnej, co zmusić może EBC do zacieśniania polityki pieniężnej. Wypowiedź ta stała się początkiem trwalszej aprecjacji euro względem dolara. 22

23 Przykład: Oczekiwania rynkowe Rynek od drugiej połowy 2005 r. aż do połowy 2006 r. oczekiwał redukcji stopy referencyjnej NBP. Od czerwca 2006 r. oczekiwania zmieniły się w kierunku wzrostu stóp procentowych, co zdecydowanie wzmocniło złotego Wpływ oczekiwań rynkowych na poziom kursu walutowego p.b /08/ /12/ /04/ /08/ /11/ /03/ /07/ /11/ /03/ /06/2008 oczekiw ania rynku terminow ego co do zmian stóp procentow ych w najbliższym miesiącu - praw a oś kurs EUR/PLN - lew a oś Już same oczekiwania rynku dotyczące wzrostu stóp procentowych w przyszłości są czynnikiem mającym istotny wpływ na kurs walutowy. 23

24 Przykład: Oczekiwania rynkowe cd. 18 czerwca 2006 r. GUS publikuje dane o produkcji przemysłowej za maj. 24

25 Przykład: Oczekiwania rynkowe cd. Silnie ugruntowane oczekiwania nawet w przypadku publikacji bardzo słabych danych nie zawsze ulegają zmianie Kurs EUR/PLN (30 minut) Publikacja danych GUS /06/ /06/ :00:00 17/06/ :00:00 17/06/ :00:00 18/06/ :00:00 18/06/ :30:00 18/06/ :30:00 18/06/ :30:00 19/06/ :30:00 19/06/ :30:00 19/06/ :30:00 20/06/ :30:00 20/06/ :00:00 20/06/ :00:00 20/06/ :00:00 23/06/ :00:00 23/06/ :00:00 23/06/ :00:00 23/06/ :00:00 Mimo słabych danych nie doszło do osłabienia złotego wręcz przeciwnie. 25

26 Zaskakujące wydarzenia 26

27 Zaskakujące wydarzenia W niedzielę 1 maja 2011 r. o godzinie 21:40 czasu polskiego pojawiły się doniesienia o śmierci Osamy Ben-Ladena 27

28 Zaskakujące wydarzenia Reakcja była zróżnicowana EUR/USD W pierwszym momencie dolar umocnił się do euro. Później jednak nastąpiło odbicie. 28

29 Zaskakujące wydarzenia Zdecydowanie silniejsza reakcja miała miejsce na rynku ropy Ropa brent Jest to wspaniała wiadomość dla wszystkich pacyfistów, jednak jej jedyny (pozytywny) wpływ na gospodarkę to fakt, iż obniży ceny ropy naftowej mocno Christian Wagner; prezes Longview Capital Management, 29

30 Znaczenie jakich danych rośnie? 30

31 Znaczenie jakich danych rośnie? Znaczenie chińskiej gospodarki rośnie Indeks S&P500 Dane publikowane w godzinach nocnych czasu amerykańskiego Dane o wzroście inflacji w Chinach nie znalazły większego odzwierciedlenia w ruchach amerykańskich indeksów giełdowych 31

32 Podsumowanie analizy 32

33 Podsumowanie analizy Inwestorzy na rynku Forex zapominają, że to czynniki fundamentalne budują trendy średnio i długoterminowe. Trafna analiza ekonomiczna jako czynnik zwiększający szanse na sukces na rynkach finansowych. Analiza sytuacji makroekonomicznej daje tło i pozwala osadzić zmiany na wykresach w odniesieniu do aktualnej kondycji gospodarki. Przegląd prasy, internetu, blogów jako źródło cennej wiedzy wymagające solidnego filtra. Monitorowanie zbliżających się danych makroekonomicznych i ważnych wydarzeń jako czynnik pozwalający zmniejszyć ryzyko zaskoczenia. Wszelkie decyzje dotyczące obecności na rynku powinny wynikać z połączenia analizy technicznej z fundamentalną. 33

34 DZIĘKUJEMY

Analiza fundamentalna i korelacje rynkowe. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Analiza fundamentalna i korelacje rynkowe. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Analiza fundamentalna i korelacje rynkowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Dane makroekonomiczne Korelacje rynkowe Publikacje pozarynkowe 2 Dane Makroekonomiczne 3 Najistotniejsze publikacje makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

WSTĘP DO ANALIZY FUNDAMENTALNEJ WSTĘP DO ANALIZY FUNDAMENTALNEJ Analiza Fundamentalna skupia się na czynnikach zewnętrznych, które mogą spowodować zmiany wyceny danego instrumentu, pary walutowej, surowców czy indeksów. Zwolennicy Analizy

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. ŁUKASZ WITKOWSKI Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY W minionych dwóch tygodniach na rynkach finansowych było stosunkowo spokojnie. I to pomimo niespodziewanego rozstrzygnięcia wyborów we Włoszech, gdzie

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne

Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne Inwestując na rynkach akcji, walut i towarów codziennie spotykamy się z informacjami o publikowanych wskaźnikach i odczytach ekonomicznych. Do inwestorów

Bardziej szczegółowo

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem?

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem? piątek, 31 lipca 2015 PLN i waluty regionu Czy Czesi wprowadzą ujemne stopy? str.2 Raport przygotowali: EUR Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji str.3 USD To była ostatnia próba zagrania

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014 Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014 Napięta sytuacja na Ukrainie decyduje o zachowaniu inwestorów w tym tygodniu. Warszawskie indeksy giełdowe kooczą tydzieo na minusie. Akcje Alior

Bardziej szczegółowo

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 2010-06-19 SPIS TREŚCI Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 2,00 9,70 3,00

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 23 Warszawa, czerwiec 2014 Warszawa, czerwiec 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Polski Bank Centralny powinien być gotów na dalsze obniżki stóp jeśli inflacja pozostanie

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik. Polska. Gospodarka

Miesięcznik. Polska. Gospodarka Gospodarka Polska Miesięcznik Mateusz Szczurek Warszawa (48 22) 820 4698 mateusz.szczurek@ingbank.pl Rafał Benecki Warszawa (48 22) 820 4696 rafal.benecki@ingbank.pl Grzegorz Ogonek Warszawa (48 22) 820

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY Nowy Rok na rynkach finansowych został przywitany w dobrych nastrojach, po tym jak amerykański parlament przyjął porozumienie w sprawie zmian podatkowych,

Bardziej szczegółowo