Szkola i zabawa w jednym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkola i zabawa w jednym"

Transkrypt

1 POZOM SREDN Extra Credit TM Materialy do pobrania Klasy 3, 4, 5 Szkola i zabawa w jednym Podrcezniki sa niepotrzebne!! Prawdziwe lekcje stworzone przez wyróżnionych nauczycieli Jeden pełen dzień w szkole obejmujący: Matematyke Umiejetnosci z zakresu jezyka Nauki spo l eczne 8 LEKCJ W PEŁNYM KOLORZE Bonus: 2 gry służące rozrywce podczas przerwy W oparciu o normy stanowe w zakresie jednolitej podstawy programowej! To jakby uczestniczyć w prawdziwej lekcji, kiedy nie możesz być obecny w szkole. Warto jest posiadac w domu materialy Extra Credit na wypadek nieplanowanej absencji w szkole WAZNE NFORMACJE DLA RODZCOW nterakcje między uczniem i nauczycielem są istotnym elementem edukacji cechującej się wysoką jakością. Niniejszy produkt nie ma na celu zastąpić dobrego nauczania lub doświadczeń w klasie. Niemniej, EXTRA CREDTTM może pomóc we wsparciu edukacyjnym dziecka podczas jego nieobecności w szkole niezależnie od przyczyny w dniu wolnym od lekcji, podczas rodzinnych wakacji, łagodnej choroby, przerwy letniej lub też protestów pracowniczych. Ponadto, EXTRA CREDTTM może być z powodzeniem wykorzystywany jako narzędzie pomocnicze także wówczas, gdy dziecko jest w szkole! Zadania zaproponowane w niniejszej broszurze stworzone przez wyróżnionych nauczycieli mają sprawić, iż dziecko będzie aktywnie zaangażowane w zajęcia o charakterze podobnym do zajęć szkolnych, aby mogło ono zachować ciągłość w nauce i uniknąć zaległości. Wersja poziom średni serii EXTRA CREDTTMzostała starannie stworzona z myślą dzieciach w wieku od ośmiu i pół do jedenastu lat. Każda lekcja może być zazwyczaj przeprowadzana w trybie niezależności dziecka bez istotnego nadzoru ze strony dorosłych. Zadania nie wymagają żadnych podręczników, stanowiąc jednocześnie symulację prawdziwych lekcji prowadzonych w szkole. Chociaż nie możemy zagwarantować, że nauczyciele wystawią dziecku dodatkową ocenę, warto może byłoby, aby dziecko wykonało pracę najlepiej jak potrafi i złożyło ją w szkole? Jesteśmy przekonani, że nauczyciele docenią wysiłek dziecka i będą o nim pamiętać! (The lessons in this booklet have been translated into Polish to help you understand the assignments. n some cases the English phrases do not make sense in Polish.) 2014 Pennin nc.

2 UMEJETNOSC JEZYKOWE- zabawa rzeczownikami i czasownikami Przejdźmy do Miasta Rzeczowników... Spójrz! Budynek Drzewo Samochód Ludzie A teraz z powrotem do podstaw Wiemy, że każde zdanie zawiera podmiot Wiemy również, że W KAŻDYM ZDANU PODMOT MUS COŚ ROBĆ! Będą brzmiały dużo lepiej, gdy je odszyfrujesz. Czy pamiętasz, że rzeczownik nazywa osoby, miejsca lub rzeczy? Świetnie! Rozszyfruj poniższe zdania. Następnie podkreśl rzeczowniki w każdym zdaniu. 1. Ołówek mój złamany jest. 2. Tall is father his. 3. Barking dogs are the. 4. s hot fire a. 5. Broken is toy that. 6. Book your torn is. 7. s tired baby the. 8. s tired baby the. Akapit dnia Zasady dotyczące akapitu: Akapit to zbiór zdań dotyczących jednej idei lub jednego tematu. W Twoim akapicie powinno znajdować się od 5 do 7 zdań. Każde zdanie musi odpowiadać jednej pełnej myśli i zawierać podmiot oraz orzeczenie. Pierwszy wiersz rozpocznij od wcięcia. Rozpocznij każde zdanie wielką literą, a zakończ kropką (.), znakiem zapytania (?) lub wykrzyknikiem (!) PRZEMYŚL PRACĘ, ZANM ROZPOCZNESZ!! To co robi podmiot zwie się orzeczeniem. Orzeczenie w zdaniu zawsze zawiera czasownik! Dobrze, przejdźmy do pracy! Rozszyfruj zdania i podkreśl czasownik. 1. South in the fall geese fly. 2. A mile every day Mark walks. 3. Hit a homer Prince Fielder. 4. Took a long walk. 5. Rings at noon the bell. 6. Speaks Rita Spanish. 7. Rings three wears she. 8. Cause cancer cigarettes. WSPANA ŁE WAKACJE Fantastycznie! Jak spędziłbyś dwa tygodnie robiąc wyłącznie to, na co masz ochotę? Gdzie byś się wybrał? Jakim środkiem transportu? Z kim byś wyruszył i dlaczego właśnie z tą osobą? Poświęć 20 minut na opisanie wspaniałych wakacji. Przypomnijmy sobie, kiedy stosujemy WELKĄ LTERĘ Ważne wyrazy w nazwie święta Angielski wyraz "" zawsze w zdaniu Nazwy miesięcy Nazwy dni tygodnia mię zwierzątka Nazwy miast lub miejscowości Nazwy stanów Każdy z ważnych wyrazów w nazwie państwa Nazwa narodu zamieszkującego dane państwo Który z poniższych wyrazów powinien zawsze rozpoczynać od wielkiej litery? (zakreśl właściwe wyrazy) mike illinois wtorek wieprzowina dr. moses pani jones krzak dwanaście dom auto sharon niemcy kot

3 ZROB SOBE PRZERWE - WELKE POSZUKWANE COTK BERK ODERWJ MYŚL OD PRACY SZKOLNEJ NA PEWEN CZAS POZNAJ COTKĘ BERKĘ. PRZYGOTOWAŁA DLA CEBE ŁAMGŁÓWKĘ POLEGAJĄCĄ NA WYSZUKWANU SŁÓW. A WSZYSTKO DOTYCZY JEJ ULUBONEGO TEMATU PRZECWEŃSTW! PO PROSTU ROZSZYFRUJ SPORZĄDZĄNĄ PRZEZ NĄ LSTĘ WYRAZÓW ZA ZNACZ CH PRZECWEŃSTWA W ŁAMGŁÓWCE. PERWSZE ZADANE ROZWĄZAŁA COTKA NECH C POSŁUŻY ZA PRZYKŁAD! LSTA WYRAZÓW: UWAGA! SŁOWA MOGĄ BEC W KAŻDĄ ZE STRON! 1. OTH (Hot GORĄCO) ZAZNACZONO PRZECWEŃSTWO TEGO SŁOWA COLD ZMNO). 2. OYB 3. NO 4. LAL 5. DYA 6. SEAT 7. NHT 8. PDESN 9. YSTA 10. LELS 11. ELBOW 12. LACBK 13. OURS 14. STEB 15. FOTS 16. DAS Cyfry rzymskie Starożytny sposób zapisu liczb był odmienny od naszego hindusko-arabskiego. = 1 V = 5 X = 10 L = 50 C = 100 D = 500 M = 1000 Aby daną liczbę uczynić mniejszą lub większą, Rzymianie łączyli cyfry, dodając je ORAZ odejmując tak zapisywali liczb o różnych wartościach. Policzmy do dziesięciu! V V V V V X X Jeśli umieścisz cyfrę odpowiadającą niższej wartości PO cyfrze odpowiadającej wyższej wartości, będzie ona DODANA do cyfry odpowiadającej wyższej wartości. = = 3 V = or 6 X = = 12 XXXV = = 37 Jeśli umieścisz cyfrę odpowiadającą niższej wartości PRZED cyfrą odpowiadającą wyższej wartości, będzie ona ODJĘTA od cyfry odpowiadającej wyższej wartości. V = 5 1 = 4 X = 10 1 = 9 XL = = 40 XC = = 90 CD = = 400 CM = = 900 A. Zamień poniższe cyfry na cyfry rzymskie XX B. A teraz zamień poniższe cyfry rzymskie na cyfry hindusko-arabskie 1. X 2. LX 3. XXV 4. DC 5. DV 6. XV 7. XXXV 8. XL 9. MD 10. DLXXX 11. CXX 12. LX 13. CCC 14. XL 15. MMV CZY UMESZ TO ZROBĆ? Albert Żmija, szybki wąż, potrafi pełzać zwinnie z prędkością V mil na godzinę. Jeśli Albert pełzałby zwinnie przez godzin każdej nocy przez tygodnie, jak daleko by zawędrował? Odpowiedz stosując cyfry rzymskie!

4 Matematyka (ciag dalszy) NE JESTEŚ PRZECĘTNY, ALE.. Miłą rzeczą dotyczącą grupy rzeczy lub osób jest to, że różnią się między sobą! Rozmaite rozmiary, kształty, wiek, kolory i waga. Ale co zrobić, jeśli mamy zbiór liczb i potrzebujemy uzyskać tylko jedną liczbę, która będzie reprezentowała cały ten zbiór... Co zrobimy? Odnajdziemy ŚREDNĄ. ABY ZNALEŹĆ ŚREDNĄ DODAJEMY WSZYSTKE LCZBY W ZBORZE. NASTĘPNE DZELMY CH SUMĘ PRZEZ LCZBĘ ELEMENTÓW W ZBORZE Czym jest ŚREDNA? PRZYKŁAD: 12 KLOCKÓW WYRÓWNANE SŁUPKÓW ŚREDNA LCZBA KLOCKÓW W KAŻDYM SŁUPKU WYNOS 4 ODNAJDŹMY ŚREDNE 2 grupy 4 kulki razem... Średnia? Po prostu patrz! A Teraz możemy podzielić przez 2 grupy B Średnia wynosi 2 ROZWĄŻ PONŻSZE PROBLEMY ODNAJDŹ ŚREDNĄ KAŻDEGO ZE ZBORÓW LCZB. SPÓJRZ NA PRZYKŁAD. Przykład: 3,2,6,9 ( = 20 WÓWCZAS 20 4 = 5. Średnia wynosi 5) 1. 3,4, ,7, , ,5,7,3,6 5. 7,8,9,9,8,1 Spróbuj tego! 6. 41,41, = = 3 CWCZY PRZEZ DZESEC MNUT DODAJ 1) = 93 2) = 3) = 4) = 5) = KAŻDY ODEJMJ 6) 75-8 = 7) 21-6 = 8) = 9) = 10) = POMNÓŻ 11) 6 x 7 = 12) 9 x 8 = 13) 21 x 4 = 14) 94 x 3 = 15) 97 x 6 = Obszar roboczy na ćwiczenia Nie potrzebuję kalkulatora, mam sprawny mózg! PODZEL 16) 56 7 = 17) 36 9 = 18) 64 8 = 19) 54 9 = 20) = ODNAJDŹ ŚREDNE (śr.) 1. $560 w lutym = $? średnia dzienna dni: 570 mil =? średnia liczba mil dziennie odwiedzających w maju =? średnia liczba dzienna odwiedzających dziennie dzień: 360 ptaków =? średnia liczba ptaków na godzinę mężczyzn: $275 = $? średnia przypadająca na mężczyznę. Obszar roboczy

5 NAUK SPOLECZNE - czas na osi Osie czasu pozwalają ogarnąć historię jednym rzutem oka. Są naprawdę użyteczne. Dają plastyczne wyobrażenie o tym, w jaki sposób doszło do określonych wydarzeń i gdzie miały one miejsce Alan Shepard Jr. Pierwszy Amerykaninem, który odbywa suborbitalny lot w przestrzeni kosmicznej Neil Armstrong i Edward Aldrin stają na Księżycu Prom kosmiczny Columbia okrąża orbitę ziemską 36 razy Pierwsi członkowie załogi przenoszą się do międzynarodowej stacji kosmicznej. Prawda nasza oś czasu ukazuje wyłącznie wydarzenia w kosmosie, gdyż Kosmos to nasze drugie imię! Wiesz oczywiście, że także dziesiątki innych zdarzeń historycznych można umieścić na osi czasu. to jest fajne! DZŚ ZROBSZ DWE WAŻNE RZECZY Z OSĄ CZASU. SPÓJRZ NA NASZ NEUPORZĄDKOWANY CZASOWO WYKAZ 20 WYNALAZKÓW. UMEŚĆ JE NA OS CZASU W ODPOWEDNEJ KOLEJNOŚC Chłodziarka nstalacja odgromowa Okulary dwuogniskowe Odziarniarka bawełny Agrafka Telefon Prasa drukarska Teleskop Wiatrak Radar Pralka Puszkowanie (konserwowanie żywności) Teoria atomistyczna Promieniowanie rentgenowskie Kosiarka do trawy części zamienne zegar rtęciowy Barometr Strzelba Rakieta (Chiny) 1170 WATRAK UTWÓRZ 4 WYNALAZK PRZYSZŁOŚC! (URZĄDZENA PRZENOSZĄCE W CZASE? MASZYNY ANTYGRAWTACYJNE? SZCZEGÓLNE RODZAJE POJAZDÓW?) POWOŁAJ JE DO ŻYCA NA SWOJEJ OS CZASU PRZYSZŁOŚC. ODGADNJ ROK POWSTANA WYNALAZKU, UMEŚĆ DATĘ NA OS, A POD NĄ MAŁY OBRAZEK Nazwa wynalazku Nazwa wynalazku Nazwa wynalazku Nazwa wynalazku Szkic wynalazku Szkic wynalazku Szkic wynalazku Szkic wynalazku

6 ZROB SOBE PRZERWE CZAS NA RYMY Czy jesteś dobry w tworzeniu rymów? Domyślamy się, że TAK! SPRAWDŹ NASZ PRZYKŁAD kot młot A to dopiero potężne kocię! PO KAŻDEJ FRAZE WPSZ DWA WYRAZY, KTÓRE BĘDĄ TWORZYŁY RYM. ROZPOCZNJ! JEŚL UDA C SĘ PODAĆ OSEM ODPOWEDZ, JESTEŚ ŚWETNY! 1. TNY SPHERE SMALL BALL 2. GOOD RATS 3. SKNNY NEEDLE _ 4. JOLLY FATHER _ 5. TERRFC DSH 6. TRUE DNNER 7. ROSY FLUD _ 8. SLLY RABBT 9. MEAN BOY 10. MAN ROBBER 11. CHLLY COLLEGE 12. SPOLED FBER 13. FORTUNATE FOWL 14. EMPTY SEAT _ 15. NANNY JACKET 16. PG STRNG OSTATNE ZADANE, LECZ NE NAJMNEJ WAŻNE. NAPSZ LST DO KUZYNK, KTÓRA URODZ SĘ W ROKU 2185! Opowiedz jej o sobie... i swoich wynalazkach! Wytłumacz jej, jak działają i dlaczego będą ważne w czasach, w których przyjdzie jej żyć. NECH TWÓJ LST BĘDZE NTERESUJĄCY! Droga Kuzynko, Wspaniały list!

7 Odpowiedz Umiejętności z zakresu języka: Miasto rzeczowników: 1.) My PENCL is broken 2.) His FATHER is tall. 3.) The DOGS are barking. 4.) A FRE is hot. 5.) That TOY is broken. 6.) Your BOOK is torn. 7.) The BABY is tired. 8.) The DSHES are dry. Powrót do podstaw: 1.) The geese FLY south in the fall. 2.) Mark WALKS a mile everyday. 3.) Prince Fielder HT a homer. 4.) TOOK a long walk. 5.) The bell RNGS at noon. 6.) Rita SPEAKS Spanish. 7.) She WEARS three rings. 8.) Cigarettes CAUSE cancer. Wielkie litery: Mike, llinois, dr Moses, Miss Jones, Sharon, Niemcy Zrób sobie przerwę: 2.) BOY-GRL 3). ON-OFF 4.) ALL-NOTHNG 5). DAY-NGHT 6). EAST-WEST 7). THN-FAT 8.) SPEND-SAVE 9.) SAT-GO 10.) SELL-BUY 12.) BLACK-WHTE 13.) SWEET-SOUR 14.) BEST-WORST 15.) SOFT-HARD 16.) SAD-GLAD Cyfry rzymskie: A: 1.) xxi 2.) xviii 3.) xl 4.) xlvi 5.) cclvi 6.) cxv 7.) c 8.) cccxxi 9.) dlv B: 1.) 13 2.) 59 3.) 26 4.) ) ) 14 7.) 35 8.) 40 9.) ) ) ) ) ) ) 2006 Czy umiesz to zrobić? Albert przebędzie CCCXXXV mil. Wyliczanie średniej - rozwiąż poniższe zadania: 1.) 3 2.) 11 3.) 15 4.) 5 5.) 7 Spróbuj tego! 42 Odnajdź średnie: 1.) $ ) 19 3.) 23 4.) 15 5.) $25.00 Ćwiczenia matematyczne: 1.) 93 2.) ) ) ) ) 67 7.) 15 8.) 18 9.) ) ) ) ) ) ) ) 8 17.) 4 18.) 8 19.) 6 Zrób sobie przerwę: 1.) SMALL BALL 2.) NCE MCE 3.) THN PN 4.) GLAD DAD 5.) GREAT PLATE 6.) REAL MEAL 7.) PNK NK 8.) FUNNY BUNNY 9.) BAD LAD 10.) CHEF THEF 11.) COOL SCHOOL 12.) ROTTEN COTTON 13.) LUCKY DUCKY 14.) BARE CHAR 15.) GOAT COAT 16.) SWNE TWNE Normy stanowe w zakresie minimum programowego Poniżej przedstawiono korelacje pomiędzy treściami zawartymi w broszurze Jeden dzień poziom średni a wskazanymi normami. CCSS.ELA-Literacy.W.6.4 Stworzenie przejrzystego tekstu pisemnego, w którym rozwinięcie tematu i struktura są odpowiednio dostosowane do zadań, celów oraz odbiorców CCSS.ELA-Literacy.W.7.3 Przedstawienie w formie pisemnej opowiadania obejmującego prawdziwe lub wymyślone doświadczenia lub zdarzenia przy zastosowaniu skutecznej techniki, odpowiednich elementów opisowych oraz właściwej struktury tekstu. CCSS.ELA-Literacy.W.8.4 Stworzenie przejrzystego tekstu pisemnego, w którym rozwinięcie tematu i struktura są odpowiednio dostosowane do zadań, celów oraz odbiorców. CCSS.ELA-Literacy.L.6.2 Wykazanie się znajomością zasad stosowania wielkiej litery oraz zasad interpunkcji i ortografii w tekście pisanym CCSS.ELA-Literacy.L.7.3a Wybór języka umożliwiającego zwięzłe i precyzyjnie oddanie zagadnienia oraz eliminacja nadmiaru słów i redundancji. CCSS.ELA-Literacy.L.8.2 Wykazanie się znajomością zasad stosowania w wielkiej litery, zasad interpunkcji i ortografii w tekście pisanym w języku angielskim. CCSS.ELA-Literacy.RST Dokładne wykonanie wieloetapowej procedury podczas przeprowadzania eksperymentów, dokonywania pomiarów lub wykonywania zadań technicznych. CCSS.ELA-Literacy.RST Odróżnianie faktów od uzasadnionych sądów, a także spekulacji w tekście. CCSS.Math.Content.6.RP.A.1 Rozumienie pojęć stosunku liczbowego i używanie właściwego języka do opisania relacji między ilościami. CCSS.Math.Content.6.RP.A.3 Stosowanie rozumowania z wykorzystaniem pojęcia stosunku liczbowego w celu rozwiązywanie problemów rzeczywistych i matematycznych, np. przeprowadzając rozumowania dotyczące tabel stosunków równoważnych, diagramów taśmowych, diagramów liniowych o podwójnej liczbie lub równań. CCSS.Math.Content.7.RP.A.2 Rozpoznanie i przedstawienie relacji proporcjonalnych między ilościami.

8 Extra Credit Dodatkowy papier na notatki. Po zakończeniu pobierz dyplom Extra Credit ze strony

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MODUŁ III DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW Małgorzata Ostrowska 1 Realizując określone

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

"4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III"

4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III 1 "4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III" program edukacji wczesnoszkolnej Małgorzata Szukała Większość nauczycieli marnuje czas na zadawanie pytań, które zmierzają do pokazania

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Olga Symołon Nr albumu: 270527 Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Bankowość, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Praca dla absolwenta" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Anna Tabisz,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III KURSY INTERNETOWE Z OPERONEM JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III MODUŁ 3. Co robić, żeby dziecko polubiło czytanie AUTORKA: MAŁGORZATA ROŻYŃSKA 1 Po realizacji

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Ewa Kędracka Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mateusz Kabut Nr albumu: 282582 Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Praca licencjacka na kierunku: Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU opracował dr Bronisław Pabich pabich@interklasa.pl www.pabich.interklasa.pl 1 Definicja ciągu liczbowego Sposoby określania ciągów liczbowych Sposoby prezentacji

Bardziej szczegółowo