Micro HI-FI Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Micro HI-FI Component System"

Transkrypt

1 Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Zaczynamy Połączenia sieci Operacje Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-MX700Ni/MX750Ni

2 2 PL OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł nieosłoniętego ognia, na przykład zapalonych świec. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie lub ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazony. Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania. Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka. Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują się baterie na oddziaływanie nadmiernie wysokiej temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień itp. Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki jest podłączone do gniazdka ściennego, nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone. OSTRZEŻENIE Używanie instrumentów optycznych do tego urządzenia jest niebezpieczne dla oczu. Nie dotyczy klientów w USA i Kanadzie Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu obudowy. Dla klientów w Europie Konieczne jest użycie prawidłowo ekranowanych i uziemionych kabli i gniazd do połączenia z komputerami głównymi i/lub z urządzeniami peryferyjnymi. Uwaga przeznaczona dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko sprzętu znajdującego się w sprzedaży w krajach stosujących dyrektywy UE. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że ten rodzaj sprzętu jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się pod poniższym URL: Ten produkt jest przeznaczony do użycia w następujących krajach: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK Informacje dla klientów używających niniejszego produktu w następujących krajach: Norwegia: Używanie tego urządzenia radiowego jest niedozwolone na obszarze o promieniu 20 km od centrum Ny-Alesund, Svalbard. Francja: Funkcja WLAN tego Micro HI-FI Component System powinna być używana wyłącznie wewnątrz budynków. Używanie funkcji WLAN tego Micro HI-FI Component System na zewnątrz budynków jest zabronione na terytorium Francji. Pamiętaj o wyłączeniu funkcji WLAN tego Micro HI-FI Component System, zanim w jakikolwiek sposób zaczniesz używać go na zewnątrz budynków. (Decyzja ART zgodnie ze zmianami dokonanymi Decyzją ART , dotycząca ograniczeń w używaniu częstotliwości radiowych.) Włochy: Używanie sieci RLAN jest określone następującymi przepisami: do użytku prywatnego, przez dekret z dnia , nr 259 ( Przepisy komunikacji elektronicznej ). Artykuł 104 określa, kiedy wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł 105 określa sytuacje, w których dopuszczalne jest swobodne użytkowanie; w przypadku oferowania publicznego dostępu sieci RLAN do sieci i usług telekomunikacyjnych, przez dekret ministerialny z dnia z załącznikami oraz artykuł 25 (ogólne zezwolenia na sieci i usługi do komunikacji elektronicznej) opisane w Przepisach komunikacji elektronicznej.

3 Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 3 PL

4 Przed rozpoczęciem używania tego zestawu O ochronie praw autorskich Dane muzyczne nie mogą być używane bez zezwolenia właściciela praw autorskich, z wyjątkiem użytku do celów prywatnych. O ilustracjach używanych w tej instrukcji Ilustracje i ekrany używane w tej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistych ekranów. Ilustracje w tej instrukcji są w zasadzie oparte na modelu europejskim. Tym niemniej, w tej instrukcji zamieszczone są także ilustracje innego modelu, używane aby wyjaśnić działanie którejś z funkcji posiadanych przez ten model. Jak używać tej instrukcji W tej instrukcji do wyjaśnienia operacji na urządzeniu służą głównie przyciski na pilocie. Przyciski na urządzeniu głównym, posiadające takie same jak na pilocie lub podobne nazwy mogą być używane do wykonania tych samych operacji. O usługach dostępnych przez połączenie z Internetem Prosimy pamiętać, że usługi dostępne przez Internet mogą ulec zmianie lub zaprzestaniu bez ostrzeżenia. Usterki występujące podczas normalnego użytkowania zestawu zostaną naprawione przez Sony zgodnie z warunkami określonymi w ograniczonej gwarancji dla tego zestawu. Jednak Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje braku możliwości odtwarzania z powodu uszkodzonego lub nieprawidłowo działającego zestawu. 4 PL

5 Spis treści Przed rozpoczęciem używania tego zestawu... 4 Funkcje tego zestawu... 8 Korzystanie z różnych źródeł muzyki... 8 Używanie zestawu z urządzeniami zgodnymi z DLNA... 8 Zaczynamy Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów... 9 Objaśnienie części i regulatorów...10 Urządzenie główne...10 Pilot...11 Wpisywanie znaków...13 Operacje menu/listy...14 Przygotowanie urządzenia, pilota i kolumn głośnikowych...15 Podłączenie anten, przewodów głośnikowych i przewodu sieciowego...15 Używanie pilota...17 Przymocowanie podkładek głośnikowych...17 Używanie ipod/iphone...17 Instalacja bezprzewodowej anteny LAN...18 Wykonanie podstawowych ustawień...19 Włączenie zestawu...19 Nastawianie zegara...19 Wyłączanie wyświetlenia pokazowego...20 Wyłączanie funkcji automatycznego stanu gotowości...20 Połączenia sieci Podłączanie zestawu do sieci domowej...21 Sprawdzenie środowiska bezprzewodowej sieci LAN w twojej sieci domowej...22 Szukanie punktu dostępu i konfiguracja sieci bezprzewodowej (metoda skanowania punktu dostępu)...22 Konfiguracja sieci bezprzewodowej przy użyciu punktu dostępu zgodnego z WPS...24 Ustawienie sieci przewodowej PL

6 Operacje Odtwarzanie płyty CD/MP Słuchanie radia...30 Strojenie stacji radiowej...30 Programowanie stacji radiowych...31 Ręczne wykonanie Wstępnego Przeszukania DAB...32 Słuchanie ipod lub iphone...33 Odtwarzanie pliku znajdującego się na urządzeniu USB...35 Słuchanie treści audio zapisanych na serwerze...37 Skonfigurowanie serwera...37 Odtwarzanie treści audio zapisanych na serwerze...41 Słuchanie serwisów muzycznych...43 Programowanie stacji...44 Korzystanie z różnorodnych serwisów muzycznych...45 Używanie funkcji PARTY STREAMING...46 Zaczęcie PARTY...46 Dołączenie do PARTY...47 Słuchanie materiału audio z komponentu zewnętrznego...48 Odtwarzanie w różnych trybach...49 Odtwarzanie ciągłe...49 Odtwarzanie w kolejności losowej lub zaprogramowanej...50 Tworzenie własnego programu...50 Szukanie pozycji przy pomocy słowa kluczowego...51 Dodatkowe informacje Nastawianie funkcji związanych z operacjami sieci...52 Sprawdzanie ustawień sieci...52 Ustawienie trybu stanu gotowości sieci...52 Nastawienie pozwolenia automatycznego dostępu...53 Ustawienie funkcji PARTY STREAMING...54 Zmiana nazwy zestawu...55 Zmiana nastawień dźwięku...56 Generowanie bardziej dynamicznego dźwięku (Dynamic Sound Generator X-tra)...56 Regulacja tonów niskich i wysokich...56 Używanie programatorów...57 Używanie Programatora Nocnego...57 Używanie Programatora Odtwarzania...58 Zmiana ustawień wyświetlacza PL

7 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów...61 Komunikaty...68 Środki ostrożności/dane techniczne Środki ostrożności...70 Dane techniczne...72 Modele ipod/iphone kompatybilne z tym zestawem...75 Objaśnienia terminów...76 Indeks PL

8 Funkcje tego zestawu Korzystanie z różnych źródeł muzyki Możesz korzystać z muzyki pochodzącej z różnych źródeł dźwięku o dużej zawartości danych muzycznych. Zestaw ten umożliwia dostęp do następujących źródeł dźwięku. Zestaw Internetowe serwisy muzyczne Komponent zewnętrzny Serwer FM/DAB * CD Urządzenie USB ipod/iphone * Funkcja DAB jest dostępna tylko w modelu CMT-MX750Ni. Używanie zestawu z urządzeniami zgodnymi z DLNA Ten zestaw jest zgodny ze standardem DLNA. Możesz słuchać muzyki na różne sposoby, używając zestawu razem z innymi urządzeniami zgodnymi z DLNA. Podłączając go do innych urządzeń DLNA, możesz korzystać z danych audio zapisanych na serwerze, mimo że wszystkie te urządzenia są umieszczone w różnych pokojach. Ponadto funkcja PARTY STREAMING zestawu pozwala odtwarzać dane audio jednocześnie z innymi urządzeniami, które posiadają funkcję PARTY STREAMING* (strona 46). Jako źródło dźwięku dla funkcji PARTY STREAMING możesz użyć wszystkich funkcji posiadanych przez ten zestaw. * Dostępne urządzenia zgodne z PARTY STREAMING mogą się różnić zależnie od kraju lub regionu. Szczegółowe informacje o dostępnych urządzeniach otrzymasz u najbliższego sprzedawcy Sony. Zestaw Przesyłanie strumieniowe audio/ PARTY STREAMING 8 PL Informacje o DLNA DLNA jest akronimem Digital Living Network Alliance. Jest to nazwa organizacji, która opracowuje wytyczne (wytyczne DLNA) i jednocześnie nazwa metody, która umożliwia współdzielenie zasobów multimedialnych (muzyka, obraz, itp.) przez znajdujące się w domu urządzenia w ramach sieci domowej.

9 Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów Zaczynamy Pilot (1) qg: do iphone 3G Antena przewodowa FM (1)* Zaczynamy Baterie R6 (rozmiar AA) (2) Antena przewodowa DAB (1) (tylko CMT-MX750Ni)* Przewody głośnikowe (2) Podkładki kolumn głośnikowych (8) Adaptery doka dla modeli iphone (1 komplet) Numer adaptera znajduje się na dole adaptera doka. Dla modeli ipod użyj adaptera doka dostarczonego razem z urządzeniem ipod, lub zakup kompatybilny adapter doka od firmy Apple Inc. Instrukcja obsługi (ten podręcznik) (1) Ten podręcznik zawiera wyczerpujące wyjaśnienia różnych nastawień, operacji i procedur połączeń sieciowych. Ten podręcznik zawiera także opis środków ostrożności, dotyczących bezpiecznego używania zestawu. Przewodnik szybkiej konfiguracji (1) Ten podręcznik wyjaśnia, jak skonfigurować połączenie sieciowe i korzystać funkcji, które mogą być używane za pomocą połączenia sieciowego. * Kształt wtyczki anteny może być inny niż na ilustracji, zależnie od kraju i regionu. Jeżeli okaże się, że pewnych akcesoriów brak lub są uszkodzone, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony. qs: do iphone 9 PL

10 Objaśnienie części i regulatorów Urządzenie główne 10 PL A Przycisk I/1 (zasilanie) Używaj do włączania i wyłączania zasilania (strona 31). B Wskaźnik STANDBY Następujące kolory wskazują status zasilania zestawu. Kolor Status zestawu Stan gotowości sieci Zielony Włączony Włączony/ Wyłączony Bursztynowy Wyłączony Włączony Czerwony Wyłączony Wyłączony C Przycisk FUNCTION Używaj do wybierania funkcji (strony 29, 31). D Przycisk NX (odtwarzanie/pauza) Używaj, aby zacząć odtwarzanie lub nastawić pauzę w odtwarzaniu. E Przycisk x (zatrzymanie) Używaj do zatrzymania odtwarzania. F Przycisk BACK Używaj, aby wrócić do poprzedniego wyświetlenia. G Przyciski TUNE +/ Używaj do nastrojenia żądanej stacji. Przyciski./> (przejście w tył/ przejście w przód) Używaj do wybrania ścieżki lub pliku. Przyciski m/m (szukanie w tył/ szukanie w przód) Używaj, aby znaleźć określone miejsce na ścieżce lub w pliku. Przyciski M/m Używaj, aby wybrać pozycję z listy na wyświetleniu. Przyciski (folder) +/ Używaj, aby wybrać folder (strony 28, 35, 50). Przycisk ENTER Używaj do zatwierdzenia wybranej pozycji lub nastawienia. H Przycisk OPTIONS Używaj do wyświetlenia menu opcji (strona 40). Pozycje menu są różne, zależnie od wybranej funkcji. I Regulator VOLUME Używaj do nastawienia głośności.

11 J Czujnik pilota K Przycisk OPEN/CLOSE Używaj do otworzenia lub zamknięcia tacy płyty (strona 28). L Port (USB) Używaj do podłączenia kompatybilnego urządzenia USB (strony 35, 36). M Taca płyty Używaj, aby włożyć płytę (strony 29, 50). N Okno wyświetlenia Szczegółowe informacje o zawartości wyświetlenia, zobacz strona 59. O Gniazdo AUDIO IN Używaj do podłączenia gniazda wyjścia audio zewnętrznego komponentu (strona 48). P Dok ipod/iphone Włóż ipod lub iphone do doka ipod/iphone, aby słuchać danych audio zapisanych na urządzeniu ipod/iphone (strony 33, 34). Q Dźwignia zwalniająca Używaj, aby odblokować panel i umożliwić jego zamknięcie (strona 17). R Otwieranie panelu (PULL OPEN) Pociągnij tutaj, aby otworzyć panel (strony 17, 33). Zaczynamy Pilot A Przycisk DISPLAY Używaj do wyświetlania informacji, na przykład informacji o czasie ścieżki, o godzinie na zegarze, itp. (strony 20, 31, 42, 44, 59). Używaj do szyfrowania i ujawnienia klucza bezpieczeństwa (strona 23). B Przycisk SLEEP Używaj do nastawienia lub sprawdzenia nastawień Programatora Nocnego (strona 57). C Przyciski wybierania funkcji Przycisk HOME NETWORK (strony 22, 25, 27, 41, 52, 53, 54, 55) Przycisk MUSIC SERVICES (strony 43, 44, 45) Przycisk USB (strony 35, 50) Przycisk CD (strony 28, 50) Przycisk TUNER (strony 30, 32) Przycisk ipod (strona 33) Przycisk AUDIO IN (strona 48) D Przycisk PLAY MODE Używaj, aby wybrać tryb odtwarzania (strony 28, 35, 42, 50). Przycisk REPEAT Używaj do powtarzanego słuchania płyty, urządzenia USB, jednej ścieżki lub pliku (strony 28, 35, 42, 49). 11 PL

12 E Przyciski numeryczne/tekstowe* Używaj do wybierania stacji za pomocą odpowiedniego numeru (strona 31). Używaj do wybierania żądanych liter (ABC, DEF, itd.) podczas wpisywania znaków (strony 13, 14, 51). Przycisk CLEAR Używaj do kasowania liter (strona 13). Używaj do usunięcia zaprogramowanej ścieżki lub pliku (strona 50). Przycisk (odwrotnie) Używaj do odwrócenia kolejności znaków przypisanych do przycisków numerycznych/ tekstowych (strona 13). Przycisk CHARACTER Używaj do wybierania rodzaju znaków (strona 13). F Przycisk BACK Używaj, aby wrócić do poprzedniego wyświetlenia (strony 13, 14, 28, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45). G Przyciski M/m Używaj, aby wybrać pozycję z listy na wyświetleniu (strony 13, 14). Przyciski </, Używaj do przesunięcia podświetlenia gdy wprowadzasz znaki (strona 13). Używaj, aby wybrać poprzednią lub następną dopasowaną pozycję podczas szukania za pomocą słowa kluczowego (strona 51). Przycisk ENTER Używaj do zatwierdzenia wybranej pozycji lub nastawienia (strony 13, 14). H Przycisk ipod MENU Używaj do wyświetlenia menu na podłączonym urządzeniu ipod/iphone (strona 33). I Przyciski./> Używaj, aby przejść do początku ścieżki (strony 31, 33, 42, 50). Używaj do wybrania ścieżki lub pliku (strony 28, 35). Przyciski +/ Używaj do wybierania stacji radiowej (strony 30, 32). Przyciski (folder) +/ Używaj, aby wybrać folder (strony 28, 35, 50). J Przyciski operacji Używaj we wszystkich funkcjach, do wykonania podstawowych operacji. Przycisk X (pauza) (strony 28, 33, 35, 42) Przycisk x (zatrzymanie) (strony 28, 30, 35, 42) Przycisk N (odtwarzanie)* (strony 28, 33, 35, 42, 49, 50) Przyciski m/m (szukanie w tył/ szukanie w przód) (strony 28, 33, 35) K Przycisk PARTY Używaj do operacji w funkcji PARTY STREAMING. Wciśnij przycisk, aby zacząć lub skończyć PARTY (strony 46, 47). L Przycisk OPEN/CLOSE Używaj do otworzenia lub zamknięcia tacy płyty (strona 28). M Przycisk I/1 (zasilanie) Używaj do włączenia lub wyłączenia zasilania (strony 19, 58). N Przycisk FM MODE Używaj, aby wybrać tryb odbioru FM (monofoniczny lub stereofoniczny) (strona 31). O Przycisk TUNING MODE Używaj, aby wybrać tryb strojenia (strony 30, 32). P Przycisk DSGX Używaj do generowania bardziej dynamicznego dźwięku (Dynamic Sound Generator X-tra) (strona 56). Przycisk EQ Używaj, aby wybrać efekt dźwiękowy (strona 56). Q Przycisk ALPHABET SEARCH Używaj do szukania pozycji za pomocą słowa kluczowego (strony 42, 44, 51). R Przycisk OPTIONS Używaj do wyświetlenia menu opcji (strony 14, 22, 25, 27, 32, 35, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 54, 55). (Dostępny tylko gdy wybrana jest funkcja DAB, USB, sieć domowa, serwis muzyczny.) S Przycisk MEMORY Używaj do programowania stacji FM, stacji DAB/DAB+ (tylko CMT-MX750Ni) (strona 31) lub serwisów muzycznych (strona 44). 12 PL

13 T Przyciski VOLUME +*/ Używaj do regulacji głośności (strony 33, 48, 58). U Przycisk TIMER MENU Używaj do wyświetlenia menu programatora (strony 20, 58). * Gwiazdką (*) oznaczone są przyciski posiadające wypukłą kropkę (przycisk cyfry 5, przycisk VOLUME + i przycisk N (odtwarzanie)). Wpisywanie znaków Podczas wykonywania konfiguracji, na przykład ustawień sieci, może pojawić się konieczność wpisania znaków. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych znaków, zobacz Lista wpisywanych znaków (strona 14). 1 Naciśnij kilkakrotnie CHARACTER, aby wybrać żądany rodzaj znaków. Za każdym naciśnięciem przycisku, rodzaj znaków zmienia się w kolejności abc (małe litery) t ABC (duże litery) t 123 (cyfry). 2 Naciskaj odpowiednie przyciski numeryczne/tekstowe, aby wybierać żądane znaki. Naciśnij przycisk (ABC, DEF, itp.) kilkakrotnie, aż ukaże się żądany znak. Jeżeli chcesz wprowadzić znaki interpunkcyjne (na przykład!,?) i inne symbole (na przykład #, %), wybierz rodzaj znaków abc lub ABC, po czym naciśnij kilkakrotnie przycisk numeryczny/tekstowy 0 lub 1. 3 Naciśnij ENTER, aby zapisać łańcuch tekstowy. Inne operacje Zaczynamy Przyciski numeryczne/ tekstowe Przykład wyświetlenia podczas szukania pozycji za pomocą słowa kluczowego: Aby Skasować właśnie wprowadzony znak Odwrócić kolejność znaków przypisanych do przycisków numerycznych/ tekstowych Przywrócić poprzedni stan Przesunąć kursor Wykonaj czynności: Naciśnij CLEAR. Naciśnij. Na przykład, naciśnięcie kilka razy przycisku nr 2 wyświetli normalnie A, B, C i 2, ale naciśnięcie tego przycisku zmieni kolejność na 2, C, B i A. Naciśnij BACK. Naciśnij </,, aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo. Naciśnij M/m, aby przesunąć kursor na początek lub na koniec łańcucha tekstowego. A Kursor (aktualna pozycja) B Symbol zakończenia wskazuje koniec łańcucha tekstowego C Aktualna pozycja kursora/liczba wpisanych znaków D Rodzaj znaków 13 PL

14 Lista wpisywanych znaków Poniższa tabela pokazuje znaki i cyfry, które można wpisać dla każdego rodzaju znaków ( abc, ABC lub 123 ). Możesz sprawdzić jakie znaki, cyfry i symbole są przypisane do każdego przycisku numerycznego/tekstowego. Przycisk abc ABC 123 numeryczny/ tekstowy ` : ; ( ) [ ] { } < > ` : ; ( ) [ ] { } < > 1 2 a b c 2 A B C d e f 3 D E F g h i 4 G H I j k l 5 J K L m n o 6 M N O p q r s 7 P Q R S t u v 8 T U V w x y z 9 W X Y Z / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (spacja) 0 / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (spacja) A Nazwa nastawienia lub nazwa funkcji B Aktualnie wybrana pozycja C Wskazuje, że poniżej aktualnego poziomu znajdują się inne poziomy 2 Naciśnij ENTER. Wybrana pozycja zostaje zastosowana lub wykonana. Powtórz kroki 1 i 2, jeżeli pojawi się menu lub lista kolejnego poziomu. Inne operacje Aby Przewinąć wyświetlenie Wrócić do poprzedniego poziomu menu Anulować operację menu Wykonaj czynności: Wciśnij M/m. Naciśnij BACK. Naciśnij OPTIONS. Operacje menu/listy Pozycje na menu lub liście różnią się, zależnie od nastawianej pozycji i wybranego źródła dźwięku. 1 Gdy menu opcji lub lista są wyświetlane, naciśnij M/m, aby wybrać żądaną pozycję. 14 PL

15 Przygotowanie urządzenia, pilota i kolumn głośnikowych Podłączenie anten, przewodów głośnikowych i przewodu sieciowego Zaczynamy lub 5 4 OSTRZEŻENIE NIE podłączaj przewodu sieciowego do gniazdka ściennego przed zakończeniem wszystkich innych podłączeń. lub lub A Brązowa strona dla innych krajów/regionów B Biała strona dla modelu północnoamerykańskiego C Antena przewodowa FM (Rozciągnij ją poziomo.) D Do gniazdka ściennego E Antena przewodowa DAB (Rozciągnij ją poziomo.)* F Podłącz białą stronę. G Do zewnętrznej anteny DAB (brak w wyposażeniu) H Kabel koncentryczny 75-omowy z męskim złączem typu F (brak w wyposażeniu) I Do lewej kolumny głośnikowej J Do prawej kolumny głośnikowej * Antena przewodowa DAB i złącze anteny DAB dostępne są tylko w modelu CMT-MX750Ni. 15 PL

16 1 Podłącz antenę przewodową FM. Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których jest dobry odbiór i zainstaluj antenę. Sprawdź, czy antena jest całkowicie rozciągnięta. 3 Podłącz przewody głośnikowe. Podłącz przewody głośnikowe do gniazd SPEAKERS na urządzeniu. lub Antena przewodowa FM Podłącz drugi koniec przewodów głośnikowych do złączy na kolumnach głośnikowych. Umieść antenę z daleka od przewodów głośnikowych i przewodu sieciowego, aby uniknąć przechwytywania szumów. Użyj 75-omowego kabla koncentrycznego (brak w wyposażeniu), aby podłączyć zestaw do anteny zewnętrznej i poprawić odbiór. Włóż tylko obnażony odcinek przewodów głośnikowych. 2 Podłącz antenę przewodową DAB (tylko CMT-MX750Ni). Sprawdź, czy antena jest całkowicie rozciągnięta. 4 Czerwony 3 Nastaw VOLTAGE SELECTOR na napięcie lokalnej sieci elektrycznej (dotyczy tylko modeli z przełącznikiem napięcia). lub Antena przewodowa DAB Użyj 75-omowego kabla koncentrycznego z męskim złączem typu F (brak w wyposażeniu), aby podłączyć zewnętrzną antenę DAB (brak w wyposażeniu) i otrzymać wyższej jakości dźwięk programów DAB/DAB+. 5 Podłącz przewód sieciowy do gniazdka ściennego. Wskaźnik STANDBY na urządzeniu zapali się. OSTRZEŻENIE NIE podłączaj przewodu sieciowego do gniazdka ściennego przed zakończeniem wszystkich innych podłączeń. 16 PL

17 Gdy wykonujesz podłączenie do przewodowej sieci LAN Podłącz kabel sieciowy (LAN) (brak w wyposażeniu) do NETWORK. Szczegółowe informacje, zobacz Ustawienie sieci przewodowej (strona 26). Przymocowanie podkładek głośnikowych Przymocuj podkładki głośnikowe na spodzie głośników, aby zapobiec ślizganiu się. Zaczynamy Używanie pilota Zdejmij pokrywę komory baterii i włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA), stroną oznaczoną E najpierw, zgodnie z układem biegunów. Używanie ipod/iphone Otwórz panel w miejscu, w którym jest napisane PULL OPEN i przed użyciem włóż do doka adapter doka. Gdy używasz modelu ipod, użyj adaptera doka dostarczonego razem z urządzeniem ipod. Gdy używasz modelu iphone, użyj adaptera doka dostarczonego razem z tym zestawem. Uwagi o używaniu pilota Przy normalnym używaniu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Nie używaj starej baterii z nową, ani nie używaj razem baterii różnych rodzajów. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z baterii i korozji. Adapter doka Złącze Aby zdjąć adapter doka Włóż paznokieć lub inny płaski przedmiot do otworu w adapterze doka i pociągnij w górę. Aby zamknąć panel Przesuń dźwignię zwalniającą na pozycję UNLOCK, po czym zamknij panel. 17 PL

18 Instalacja bezprzewodowej anteny LAN Gdy wykonujesz połączenie bezprzewodowe, zainstaluj bezprzewodową antenę z tyłu urządzenia, w pozycji pionowej. Uwaga o wskaźniku siły sygnału bezprzewodowej sieci LAN zapala się, gdy zestaw jest włączony, a połączenie bezprzewodowej sieci LAN z punktem dostępu zostało nawiązane. Sprawdź status odbioru sygnału bezprzewodowej sieci LAN. Im więcej jest segmentów, tym silniejszy jest sygnał. 18 PL

19 Wykonanie podstawowych ustawień Gdy zestaw zostanie włączony pierwszy raz po zakupieniu, konieczne są pewne podstawowe ustawienia. Network Standby - Off (nastawienie fabryczne) Ten tryb gotowości zużywa mniej energii niż gdy stan gotowości sieci nastawiony jest na On, chociaż powrót do operacji trwa dłużej gdy zasilanie zostaje przywrócone. Network Standby - On W tym trybie gotowości zestaw jest podłączony do sieci i pozostaje częściowo aktywny, aby szybko wrócić do operacji gdy jest sterowany przez sieć lub po przywróceniu zasilania. Aby nastawić tryb gotowości sieci, zobacz Ustawienie trybu stanu gotowości sieci (strona 52). Zaczynamy Włączenie zestawu Naciśnij =/1 (zasilanie). Zestaw włączy się i wskaźnik STANDBY będzie zielony. Aby wyłączyć zestaw Naciśnij =/1 (zasilanie). Zestaw jest wyłączony i wskaźnik STANDBY świeci się na czerwono. Gdy stan gotowości sieci jest nastawiony na On, wskaźnik STANDBY świeci się na bursztynowo oraz zegar pojawia się na wyświetlaczu. Odbiór stacji radiowej DAB/DAB+ (tylko CMT-MX750Ni) Gdy włączysz zestaw pierwszy raz po zakupieniu zestawu, Wstępne Przeszukanie DAB zacznie się automatycznie i lista dostępnych serwisów zostanie zapisana. Nie naciskaj żadnych przycisków na urządzeniu i na pilocie w trakcie Wstępnego Przeszukania DAB. Jeżeli naciśniesz, przeszukiwanie zostanie przerwane i lista serwisów może nie zostać prawidłowo utworzona. Aby ręcznie zacząć Wstępne Przeszukanie DAB, wykonaj procedurę Ręczne wykonanie Wstępnego Przeszukania DAB (strona 32). Nastawianie zegara Nastawienie czasu na zegarze powinno być prawidłowe ze względu na funkcję programatora. 1 Naciśnij =/1 (zasilanie), aby włączyć zestaw. 19 PL

20 2 3 4 Naciśnij TIMER MENU, aby wybrać tryb nastawienia zegara. Jeżeli miga PLAY SET?, naciśnij kilkakrotnie M/m, aby wybrać CLOCK SET?, po czym naciśnij ENTER. Naciśnij kilkakrotnie M/m, aby nastawić godzinę, po czym naciśnij ENTER. Wykonaj tę samą procedurę, aby nastawić minuty. Aby wyświetlić zegar Naciśnij DISPLAY gdy zestaw jest wyłączony. Zegar pozostaje wyświetlony przez około 8 sekund. Uwagi Gdy Network Standby jest nastawiony na On i gdy zestaw jest wyłączony, pojawi się wyświetlenie zegara. Nastawienia zegara zostaną stracone, gdy odłączysz przewód sieciowy lub gdy nastąpi awaria sieci elektrycznej. Wyłączanie wyświetlenia pokazowego Wyświetlenie pokazowe pojawi się na wyświetlaczu po podłączeniu przewodu sieciowego, nawet jeżeli zestaw nie jest włączony. Wyłączanie funkcji automatycznego stanu gotowości Ten zestaw posiada funkcję automatycznego stanu gotowości. Zestaw automatycznie wchodzi w stan gotowości po około 30 minutach, jeżeli nie została wykonana żadna operacja lub gdy nie jest wyprowadzany sygnał audio. Funkcja automatycznego stanu gotowości jest domyślnie włączona. Użyj przycisków na urządzeniu, aby wyłączyć automatyczną funkcję stanu gotowości. Gdy zestaw jest włączony naciśnij i przytrzymaj?/1, aż ukaże się AUTO STANDBY OFF. Aby włączyć funkcję Powtórz procedurę aż do ukazania się AUTO STANDBY ON. Uwagi Zanim zestaw wejdzie w stan gotowości, AUTO STANDBY pojawi się na wyświetlaczu przez 2 minuty. Funkcja automatycznego stanu gotowości nie działa dla tunera (FM/DAB), nawet jeśli została uruchomiona. Zestaw może nie wejść w tryb gotowości automatycznie w następujących przypadkach: gdy wykryty zostanie sygnał audio. podczas odtwarzania ścieżek lub plików audio. gdy włączony jest nastawiony Programator Odtwarzania lub Nocny Programator. Naciśnij jeden raz DISPLAY, gdy zestaw jest wyłączony. Wyświetlenie pokazowe wyłączy się. Aby włączyć wyświetlenie pokazowe Naciśnij DISPLAY gdy zestaw jest wyłączony. Uwaga Wyświetlenie pokazowe jest dostępne tylko wtedy, gdy Network Standby jest nastawiony na Off (strona 52). 20 PL

21 Podłączanie zestawu do sieci domowej Połączenia sieci W tej części znajdują się objaśnienia dotyczące podłączania zestawu do sieci domowej. Możesz podłączyć zestaw do sieci przez bezprzewodową lub przewodową sieć LAN. Na wykresie poniżej sprawdź swoją metodę podłączenia. Pamiętaj, aby najpierw przeczytać Sprawdzenie środowiska bezprzewodowej sieci LAN w twojej sieci domowej (strona 22), gdy będziesz wykonywać połączenie zestawu przez bezprzewodową sieć LAN. Szczegółowe informacje o tym, którą metodę podłączenia obsługuje twój bezprzewodowy router/punkt dostępu do sieci LAN znajdziesz w instrukcji obsługi twojego bezprzewodowego routera/punktu dostępu do sieci LAN. Jakie połączenie chcesz wykonać, aby podłączyć zestaw do sieci domowej - bezprzewodowe czy przewodowe? Połączenia sieci Bezprzewodowe Przewodowe Czy masz bezprzewodowy router/ punkt dostępu do sieci LAN? Czy masz router lub modem z funkcją routera? Tak Nie Tak Nie Czy masz zamiar użyć konfiguracji WPS* 1, aby podłączyć zestaw do sieci domowej? Potrzebujesz bezprzewodowego routera/punktu dostępu do sieci LAN. Potrzebujesz routera. Tak Nie Której metody połączenia masz zamiar użyć, metody konfiguracji WPS Push Button, czy metody WPS z kodem PIN? Metoda konfiguracji Push Button Metoda zkodem PIN Użyj metody konfiguracji WPS Push Button (strona 25). Użyj metody WPS z kodem PIN (strona 25). Użyj metody szukania punktu dostępu (strona 22). * 2 Użyj metody ręcznej konfiguracji (strona 24).* 2 Użyj metody połączenia przewodowego (strona 26). * 1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) jest standardem opracowanym przez Wi-Fi Alliance, umożliwiającym łatwą i bezpieczną konfigurację sieci bezprzewodowej. * 2 Użyj metody ręcznej konfiguracji, jeżeli nie możesz znaleźć żądanego punktu dostępu za pomocą skanowania punktu dostępu. Co może robić zestaw podłączony do sieci Zestaw może odtwarzać przez twoją sieć domową treści audio zapisane na serwerze (komputer, itd.) (strona 37). Zestaw może odtwarzać serwisy muzyczne przez Internet (strona 43). 21 PL

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Osobisty system audio Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Najpierw przeczytaj ten dokument. Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi PL SRS-X7 Niniejszy podręcznik zawiera informacje wprowadzające o tym, jak odtwarzać

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Y-1463

Instrukcja obsługi Y-1463 Instrukcja obsługi Y-1463 Poznań 2015 Wstęp Szybka karta sieciowa 10/100 Mbps Fast Ethernet, marki Unitek podłączana do komputera za pośrednictwem portu USB 2.0. Zgodność ze standardem USB 2.0 pozwala

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu INSTALACJA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Zawartość GXV3275 Obudowa główna 1 Słuchawka 1 Przewód telefoniczny 1

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji i podłączenia

Podręcznik szybkiej instalacji i podłączenia 3-300-262-83(1) Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Podręcznik szybkiej instalacji i podłączenia Opis głównych funkcji PL HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi

EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi 2 POLSKI EM7410 strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Informacje o połączeniach... 3 3.0

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Apexto DV008

Instrukcja obsługi. Apexto DV008 Instrukcja obsługi Apexto DV008 Poznań 2009 Wstęp Urządzenie to można opisad na wiele sposobów: pendrive z wbudowaną kamerą, kamera z cyfrowym rejestratorem, ewentualnie kamera szpiegowska. Życie tworzy

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 4-267-386-71(1) Mini HI-FI Component System Instrukcja obsługi Kroki wstępne Obsługa Dodatkowe informacje MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj

Bardziej szczegółowo

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta.

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. Przenośne radio Sangean PR- D4 Instrukcja obsługi Nr produktu: 340824 WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 2. Zatrzymaj instrukcję obsługi na przyszłość. 3. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo