Micro HI-FI Component System

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Micro HI-FI Component System"

Transkrypt

1 Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Zaczynamy Połączenia sieci Operacje Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-MX700Ni/MX750Ni

2 2 PL OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł nieosłoniętego ognia, na przykład zapalonych świec. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie lub ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazony. Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania. Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka. Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują się baterie na oddziaływanie nadmiernie wysokiej temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień itp. Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki jest podłączone do gniazdka ściennego, nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone. OSTRZEŻENIE Używanie instrumentów optycznych do tego urządzenia jest niebezpieczne dla oczu. Nie dotyczy klientów w USA i Kanadzie Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu obudowy. Dla klientów w Europie Konieczne jest użycie prawidłowo ekranowanych i uziemionych kabli i gniazd do połączenia z komputerami głównymi i/lub z urządzeniami peryferyjnymi. Uwaga przeznaczona dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko sprzętu znajdującego się w sprzedaży w krajach stosujących dyrektywy UE. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że ten rodzaj sprzętu jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się pod poniższym URL: Ten produkt jest przeznaczony do użycia w następujących krajach: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK Informacje dla klientów używających niniejszego produktu w następujących krajach: Norwegia: Używanie tego urządzenia radiowego jest niedozwolone na obszarze o promieniu 20 km od centrum Ny-Alesund, Svalbard. Francja: Funkcja WLAN tego Micro HI-FI Component System powinna być używana wyłącznie wewnątrz budynków. Używanie funkcji WLAN tego Micro HI-FI Component System na zewnątrz budynków jest zabronione na terytorium Francji. Pamiętaj o wyłączeniu funkcji WLAN tego Micro HI-FI Component System, zanim w jakikolwiek sposób zaczniesz używać go na zewnątrz budynków. (Decyzja ART zgodnie ze zmianami dokonanymi Decyzją ART , dotycząca ograniczeń w używaniu częstotliwości radiowych.) Włochy: Używanie sieci RLAN jest określone następującymi przepisami: do użytku prywatnego, przez dekret z dnia , nr 259 ( Przepisy komunikacji elektronicznej ). Artykuł 104 określa, kiedy wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł 105 określa sytuacje, w których dopuszczalne jest swobodne użytkowanie; w przypadku oferowania publicznego dostępu sieci RLAN do sieci i usług telekomunikacyjnych, przez dekret ministerialny z dnia z załącznikami oraz artykuł 25 (ogólne zezwolenia na sieci i usługi do komunikacji elektronicznej) opisane w Przepisach komunikacji elektronicznej.

3 Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 3 PL

4 Przed rozpoczęciem używania tego zestawu O ochronie praw autorskich Dane muzyczne nie mogą być używane bez zezwolenia właściciela praw autorskich, z wyjątkiem użytku do celów prywatnych. O ilustracjach używanych w tej instrukcji Ilustracje i ekrany używane w tej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistych ekranów. Ilustracje w tej instrukcji są w zasadzie oparte na modelu europejskim. Tym niemniej, w tej instrukcji zamieszczone są także ilustracje innego modelu, używane aby wyjaśnić działanie którejś z funkcji posiadanych przez ten model. Jak używać tej instrukcji W tej instrukcji do wyjaśnienia operacji na urządzeniu służą głównie przyciski na pilocie. Przyciski na urządzeniu głównym, posiadające takie same jak na pilocie lub podobne nazwy mogą być używane do wykonania tych samych operacji. O usługach dostępnych przez połączenie z Internetem Prosimy pamiętać, że usługi dostępne przez Internet mogą ulec zmianie lub zaprzestaniu bez ostrzeżenia. Usterki występujące podczas normalnego użytkowania zestawu zostaną naprawione przez Sony zgodnie z warunkami określonymi w ograniczonej gwarancji dla tego zestawu. Jednak Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje braku możliwości odtwarzania z powodu uszkodzonego lub nieprawidłowo działającego zestawu. 4 PL

5 Spis treści Przed rozpoczęciem używania tego zestawu... 4 Funkcje tego zestawu... 8 Korzystanie z różnych źródeł muzyki... 8 Używanie zestawu z urządzeniami zgodnymi z DLNA... 8 Zaczynamy Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów... 9 Objaśnienie części i regulatorów...10 Urządzenie główne...10 Pilot...11 Wpisywanie znaków...13 Operacje menu/listy...14 Przygotowanie urządzenia, pilota i kolumn głośnikowych...15 Podłączenie anten, przewodów głośnikowych i przewodu sieciowego...15 Używanie pilota...17 Przymocowanie podkładek głośnikowych...17 Używanie ipod/iphone...17 Instalacja bezprzewodowej anteny LAN...18 Wykonanie podstawowych ustawień...19 Włączenie zestawu...19 Nastawianie zegara...19 Wyłączanie wyświetlenia pokazowego...20 Wyłączanie funkcji automatycznego stanu gotowości...20 Połączenia sieci Podłączanie zestawu do sieci domowej...21 Sprawdzenie środowiska bezprzewodowej sieci LAN w twojej sieci domowej...22 Szukanie punktu dostępu i konfiguracja sieci bezprzewodowej (metoda skanowania punktu dostępu)...22 Konfiguracja sieci bezprzewodowej przy użyciu punktu dostępu zgodnego z WPS...24 Ustawienie sieci przewodowej PL

6 Operacje Odtwarzanie płyty CD/MP Słuchanie radia...30 Strojenie stacji radiowej...30 Programowanie stacji radiowych...31 Ręczne wykonanie Wstępnego Przeszukania DAB...32 Słuchanie ipod lub iphone...33 Odtwarzanie pliku znajdującego się na urządzeniu USB...35 Słuchanie treści audio zapisanych na serwerze...37 Skonfigurowanie serwera...37 Odtwarzanie treści audio zapisanych na serwerze...41 Słuchanie serwisów muzycznych...43 Programowanie stacji...44 Korzystanie z różnorodnych serwisów muzycznych...45 Używanie funkcji PARTY STREAMING...46 Zaczęcie PARTY...46 Dołączenie do PARTY...47 Słuchanie materiału audio z komponentu zewnętrznego...48 Odtwarzanie w różnych trybach...49 Odtwarzanie ciągłe...49 Odtwarzanie w kolejności losowej lub zaprogramowanej...50 Tworzenie własnego programu...50 Szukanie pozycji przy pomocy słowa kluczowego...51 Dodatkowe informacje Nastawianie funkcji związanych z operacjami sieci...52 Sprawdzanie ustawień sieci...52 Ustawienie trybu stanu gotowości sieci...52 Nastawienie pozwolenia automatycznego dostępu...53 Ustawienie funkcji PARTY STREAMING...54 Zmiana nazwy zestawu...55 Zmiana nastawień dźwięku...56 Generowanie bardziej dynamicznego dźwięku (Dynamic Sound Generator X-tra)...56 Regulacja tonów niskich i wysokich...56 Używanie programatorów...57 Używanie Programatora Nocnego...57 Używanie Programatora Odtwarzania...58 Zmiana ustawień wyświetlacza PL

7 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów...61 Komunikaty...68 Środki ostrożności/dane techniczne Środki ostrożności...70 Dane techniczne...72 Modele ipod/iphone kompatybilne z tym zestawem...75 Objaśnienia terminów...76 Indeks PL

8 Funkcje tego zestawu Korzystanie z różnych źródeł muzyki Możesz korzystać z muzyki pochodzącej z różnych źródeł dźwięku o dużej zawartości danych muzycznych. Zestaw ten umożliwia dostęp do następujących źródeł dźwięku. Zestaw Internetowe serwisy muzyczne Komponent zewnętrzny Serwer FM/DAB * CD Urządzenie USB ipod/iphone * Funkcja DAB jest dostępna tylko w modelu CMT-MX750Ni. Używanie zestawu z urządzeniami zgodnymi z DLNA Ten zestaw jest zgodny ze standardem DLNA. Możesz słuchać muzyki na różne sposoby, używając zestawu razem z innymi urządzeniami zgodnymi z DLNA. Podłączając go do innych urządzeń DLNA, możesz korzystać z danych audio zapisanych na serwerze, mimo że wszystkie te urządzenia są umieszczone w różnych pokojach. Ponadto funkcja PARTY STREAMING zestawu pozwala odtwarzać dane audio jednocześnie z innymi urządzeniami, które posiadają funkcję PARTY STREAMING* (strona 46). Jako źródło dźwięku dla funkcji PARTY STREAMING możesz użyć wszystkich funkcji posiadanych przez ten zestaw. * Dostępne urządzenia zgodne z PARTY STREAMING mogą się różnić zależnie od kraju lub regionu. Szczegółowe informacje o dostępnych urządzeniach otrzymasz u najbliższego sprzedawcy Sony. Zestaw Przesyłanie strumieniowe audio/ PARTY STREAMING 8 PL Informacje o DLNA DLNA jest akronimem Digital Living Network Alliance. Jest to nazwa organizacji, która opracowuje wytyczne (wytyczne DLNA) i jednocześnie nazwa metody, która umożliwia współdzielenie zasobów multimedialnych (muzyka, obraz, itp.) przez znajdujące się w domu urządzenia w ramach sieci domowej.

9 Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów Zaczynamy Pilot (1) qg: do iphone 3G Antena przewodowa FM (1)* Zaczynamy Baterie R6 (rozmiar AA) (2) Antena przewodowa DAB (1) (tylko CMT-MX750Ni)* Przewody głośnikowe (2) Podkładki kolumn głośnikowych (8) Adaptery doka dla modeli iphone (1 komplet) Numer adaptera znajduje się na dole adaptera doka. Dla modeli ipod użyj adaptera doka dostarczonego razem z urządzeniem ipod, lub zakup kompatybilny adapter doka od firmy Apple Inc. Instrukcja obsługi (ten podręcznik) (1) Ten podręcznik zawiera wyczerpujące wyjaśnienia różnych nastawień, operacji i procedur połączeń sieciowych. Ten podręcznik zawiera także opis środków ostrożności, dotyczących bezpiecznego używania zestawu. Przewodnik szybkiej konfiguracji (1) Ten podręcznik wyjaśnia, jak skonfigurować połączenie sieciowe i korzystać funkcji, które mogą być używane za pomocą połączenia sieciowego. * Kształt wtyczki anteny może być inny niż na ilustracji, zależnie od kraju i regionu. Jeżeli okaże się, że pewnych akcesoriów brak lub są uszkodzone, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony. qs: do iphone 9 PL

10 Objaśnienie części i regulatorów Urządzenie główne 10 PL A Przycisk I/1 (zasilanie) Używaj do włączania i wyłączania zasilania (strona 31). B Wskaźnik STANDBY Następujące kolory wskazują status zasilania zestawu. Kolor Status zestawu Stan gotowości sieci Zielony Włączony Włączony/ Wyłączony Bursztynowy Wyłączony Włączony Czerwony Wyłączony Wyłączony C Przycisk FUNCTION Używaj do wybierania funkcji (strony 29, 31). D Przycisk NX (odtwarzanie/pauza) Używaj, aby zacząć odtwarzanie lub nastawić pauzę w odtwarzaniu. E Przycisk x (zatrzymanie) Używaj do zatrzymania odtwarzania. F Przycisk BACK Używaj, aby wrócić do poprzedniego wyświetlenia. G Przyciski TUNE +/ Używaj do nastrojenia żądanej stacji. Przyciski./> (przejście w tył/ przejście w przód) Używaj do wybrania ścieżki lub pliku. Przyciski m/m (szukanie w tył/ szukanie w przód) Używaj, aby znaleźć określone miejsce na ścieżce lub w pliku. Przyciski M/m Używaj, aby wybrać pozycję z listy na wyświetleniu. Przyciski (folder) +/ Używaj, aby wybrać folder (strony 28, 35, 50). Przycisk ENTER Używaj do zatwierdzenia wybranej pozycji lub nastawienia. H Przycisk OPTIONS Używaj do wyświetlenia menu opcji (strona 40). Pozycje menu są różne, zależnie od wybranej funkcji. I Regulator VOLUME Używaj do nastawienia głośności.

11 J Czujnik pilota K Przycisk OPEN/CLOSE Używaj do otworzenia lub zamknięcia tacy płyty (strona 28). L Port (USB) Używaj do podłączenia kompatybilnego urządzenia USB (strony 35, 36). M Taca płyty Używaj, aby włożyć płytę (strony 29, 50). N Okno wyświetlenia Szczegółowe informacje o zawartości wyświetlenia, zobacz strona 59. O Gniazdo AUDIO IN Używaj do podłączenia gniazda wyjścia audio zewnętrznego komponentu (strona 48). P Dok ipod/iphone Włóż ipod lub iphone do doka ipod/iphone, aby słuchać danych audio zapisanych na urządzeniu ipod/iphone (strony 33, 34). Q Dźwignia zwalniająca Używaj, aby odblokować panel i umożliwić jego zamknięcie (strona 17). R Otwieranie panelu (PULL OPEN) Pociągnij tutaj, aby otworzyć panel (strony 17, 33). Zaczynamy Pilot A Przycisk DISPLAY Używaj do wyświetlania informacji, na przykład informacji o czasie ścieżki, o godzinie na zegarze, itp. (strony 20, 31, 42, 44, 59). Używaj do szyfrowania i ujawnienia klucza bezpieczeństwa (strona 23). B Przycisk SLEEP Używaj do nastawienia lub sprawdzenia nastawień Programatora Nocnego (strona 57). C Przyciski wybierania funkcji Przycisk HOME NETWORK (strony 22, 25, 27, 41, 52, 53, 54, 55) Przycisk MUSIC SERVICES (strony 43, 44, 45) Przycisk USB (strony 35, 50) Przycisk CD (strony 28, 50) Przycisk TUNER (strony 30, 32) Przycisk ipod (strona 33) Przycisk AUDIO IN (strona 48) D Przycisk PLAY MODE Używaj, aby wybrać tryb odtwarzania (strony 28, 35, 42, 50). Przycisk REPEAT Używaj do powtarzanego słuchania płyty, urządzenia USB, jednej ścieżki lub pliku (strony 28, 35, 42, 49). 11 PL

12 E Przyciski numeryczne/tekstowe* Używaj do wybierania stacji za pomocą odpowiedniego numeru (strona 31). Używaj do wybierania żądanych liter (ABC, DEF, itd.) podczas wpisywania znaków (strony 13, 14, 51). Przycisk CLEAR Używaj do kasowania liter (strona 13). Używaj do usunięcia zaprogramowanej ścieżki lub pliku (strona 50). Przycisk (odwrotnie) Używaj do odwrócenia kolejności znaków przypisanych do przycisków numerycznych/ tekstowych (strona 13). Przycisk CHARACTER Używaj do wybierania rodzaju znaków (strona 13). F Przycisk BACK Używaj, aby wrócić do poprzedniego wyświetlenia (strony 13, 14, 28, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45). G Przyciski M/m Używaj, aby wybrać pozycję z listy na wyświetleniu (strony 13, 14). Przyciski </, Używaj do przesunięcia podświetlenia gdy wprowadzasz znaki (strona 13). Używaj, aby wybrać poprzednią lub następną dopasowaną pozycję podczas szukania za pomocą słowa kluczowego (strona 51). Przycisk ENTER Używaj do zatwierdzenia wybranej pozycji lub nastawienia (strony 13, 14). H Przycisk ipod MENU Używaj do wyświetlenia menu na podłączonym urządzeniu ipod/iphone (strona 33). I Przyciski./> Używaj, aby przejść do początku ścieżki (strony 31, 33, 42, 50). Używaj do wybrania ścieżki lub pliku (strony 28, 35). Przyciski +/ Używaj do wybierania stacji radiowej (strony 30, 32). Przyciski (folder) +/ Używaj, aby wybrać folder (strony 28, 35, 50). J Przyciski operacji Używaj we wszystkich funkcjach, do wykonania podstawowych operacji. Przycisk X (pauza) (strony 28, 33, 35, 42) Przycisk x (zatrzymanie) (strony 28, 30, 35, 42) Przycisk N (odtwarzanie)* (strony 28, 33, 35, 42, 49, 50) Przyciski m/m (szukanie w tył/ szukanie w przód) (strony 28, 33, 35) K Przycisk PARTY Używaj do operacji w funkcji PARTY STREAMING. Wciśnij przycisk, aby zacząć lub skończyć PARTY (strony 46, 47). L Przycisk OPEN/CLOSE Używaj do otworzenia lub zamknięcia tacy płyty (strona 28). M Przycisk I/1 (zasilanie) Używaj do włączenia lub wyłączenia zasilania (strony 19, 58). N Przycisk FM MODE Używaj, aby wybrać tryb odbioru FM (monofoniczny lub stereofoniczny) (strona 31). O Przycisk TUNING MODE Używaj, aby wybrać tryb strojenia (strony 30, 32). P Przycisk DSGX Używaj do generowania bardziej dynamicznego dźwięku (Dynamic Sound Generator X-tra) (strona 56). Przycisk EQ Używaj, aby wybrać efekt dźwiękowy (strona 56). Q Przycisk ALPHABET SEARCH Używaj do szukania pozycji za pomocą słowa kluczowego (strony 42, 44, 51). R Przycisk OPTIONS Używaj do wyświetlenia menu opcji (strony 14, 22, 25, 27, 32, 35, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 54, 55). (Dostępny tylko gdy wybrana jest funkcja DAB, USB, sieć domowa, serwis muzyczny.) S Przycisk MEMORY Używaj do programowania stacji FM, stacji DAB/DAB+ (tylko CMT-MX750Ni) (strona 31) lub serwisów muzycznych (strona 44). 12 PL

13 T Przyciski VOLUME +*/ Używaj do regulacji głośności (strony 33, 48, 58). U Przycisk TIMER MENU Używaj do wyświetlenia menu programatora (strony 20, 58). * Gwiazdką (*) oznaczone są przyciski posiadające wypukłą kropkę (przycisk cyfry 5, przycisk VOLUME + i przycisk N (odtwarzanie)). Wpisywanie znaków Podczas wykonywania konfiguracji, na przykład ustawień sieci, może pojawić się konieczność wpisania znaków. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych znaków, zobacz Lista wpisywanych znaków (strona 14). 1 Naciśnij kilkakrotnie CHARACTER, aby wybrać żądany rodzaj znaków. Za każdym naciśnięciem przycisku, rodzaj znaków zmienia się w kolejności abc (małe litery) t ABC (duże litery) t 123 (cyfry). 2 Naciskaj odpowiednie przyciski numeryczne/tekstowe, aby wybierać żądane znaki. Naciśnij przycisk (ABC, DEF, itp.) kilkakrotnie, aż ukaże się żądany znak. Jeżeli chcesz wprowadzić znaki interpunkcyjne (na przykład!,?) i inne symbole (na przykład #, %), wybierz rodzaj znaków abc lub ABC, po czym naciśnij kilkakrotnie przycisk numeryczny/tekstowy 0 lub 1. 3 Naciśnij ENTER, aby zapisać łańcuch tekstowy. Inne operacje Zaczynamy Przyciski numeryczne/ tekstowe Przykład wyświetlenia podczas szukania pozycji za pomocą słowa kluczowego: Aby Skasować właśnie wprowadzony znak Odwrócić kolejność znaków przypisanych do przycisków numerycznych/ tekstowych Przywrócić poprzedni stan Przesunąć kursor Wykonaj czynności: Naciśnij CLEAR. Naciśnij. Na przykład, naciśnięcie kilka razy przycisku nr 2 wyświetli normalnie A, B, C i 2, ale naciśnięcie tego przycisku zmieni kolejność na 2, C, B i A. Naciśnij BACK. Naciśnij </,, aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo. Naciśnij M/m, aby przesunąć kursor na początek lub na koniec łańcucha tekstowego. A Kursor (aktualna pozycja) B Symbol zakończenia wskazuje koniec łańcucha tekstowego C Aktualna pozycja kursora/liczba wpisanych znaków D Rodzaj znaków 13 PL

14 Lista wpisywanych znaków Poniższa tabela pokazuje znaki i cyfry, które można wpisać dla każdego rodzaju znaków ( abc, ABC lub 123 ). Możesz sprawdzić jakie znaki, cyfry i symbole są przypisane do każdego przycisku numerycznego/tekstowego. Przycisk abc ABC 123 numeryczny/ tekstowy ` : ; ( ) [ ] { } < > ` : ; ( ) [ ] { } < > 1 2 a b c 2 A B C d e f 3 D E F g h i 4 G H I j k l 5 J K L m n o 6 M N O p q r s 7 P Q R S t u v 8 T U V w x y z 9 W X Y Z / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (spacja) 0 / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (spacja) A Nazwa nastawienia lub nazwa funkcji B Aktualnie wybrana pozycja C Wskazuje, że poniżej aktualnego poziomu znajdują się inne poziomy 2 Naciśnij ENTER. Wybrana pozycja zostaje zastosowana lub wykonana. Powtórz kroki 1 i 2, jeżeli pojawi się menu lub lista kolejnego poziomu. Inne operacje Aby Przewinąć wyświetlenie Wrócić do poprzedniego poziomu menu Anulować operację menu Wykonaj czynności: Wciśnij M/m. Naciśnij BACK. Naciśnij OPTIONS. Operacje menu/listy Pozycje na menu lub liście różnią się, zależnie od nastawianej pozycji i wybranego źródła dźwięku. 1 Gdy menu opcji lub lista są wyświetlane, naciśnij M/m, aby wybrać żądaną pozycję. 14 PL

15 Przygotowanie urządzenia, pilota i kolumn głośnikowych Podłączenie anten, przewodów głośnikowych i przewodu sieciowego Zaczynamy lub 5 4 OSTRZEŻENIE NIE podłączaj przewodu sieciowego do gniazdka ściennego przed zakończeniem wszystkich innych podłączeń. lub lub A Brązowa strona dla innych krajów/regionów B Biała strona dla modelu północnoamerykańskiego C Antena przewodowa FM (Rozciągnij ją poziomo.) D Do gniazdka ściennego E Antena przewodowa DAB (Rozciągnij ją poziomo.)* F Podłącz białą stronę. G Do zewnętrznej anteny DAB (brak w wyposażeniu) H Kabel koncentryczny 75-omowy z męskim złączem typu F (brak w wyposażeniu) I Do lewej kolumny głośnikowej J Do prawej kolumny głośnikowej * Antena przewodowa DAB i złącze anteny DAB dostępne są tylko w modelu CMT-MX750Ni. 15 PL

16 1 Podłącz antenę przewodową FM. Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których jest dobry odbiór i zainstaluj antenę. Sprawdź, czy antena jest całkowicie rozciągnięta. 3 Podłącz przewody głośnikowe. Podłącz przewody głośnikowe do gniazd SPEAKERS na urządzeniu. lub Antena przewodowa FM Podłącz drugi koniec przewodów głośnikowych do złączy na kolumnach głośnikowych. Umieść antenę z daleka od przewodów głośnikowych i przewodu sieciowego, aby uniknąć przechwytywania szumów. Użyj 75-omowego kabla koncentrycznego (brak w wyposażeniu), aby podłączyć zestaw do anteny zewnętrznej i poprawić odbiór. Włóż tylko obnażony odcinek przewodów głośnikowych. 2 Podłącz antenę przewodową DAB (tylko CMT-MX750Ni). Sprawdź, czy antena jest całkowicie rozciągnięta. 4 Czerwony 3 Nastaw VOLTAGE SELECTOR na napięcie lokalnej sieci elektrycznej (dotyczy tylko modeli z przełącznikiem napięcia). lub Antena przewodowa DAB Użyj 75-omowego kabla koncentrycznego z męskim złączem typu F (brak w wyposażeniu), aby podłączyć zewnętrzną antenę DAB (brak w wyposażeniu) i otrzymać wyższej jakości dźwięk programów DAB/DAB+. 5 Podłącz przewód sieciowy do gniazdka ściennego. Wskaźnik STANDBY na urządzeniu zapali się. OSTRZEŻENIE NIE podłączaj przewodu sieciowego do gniazdka ściennego przed zakończeniem wszystkich innych podłączeń. 16 PL

17 Gdy wykonujesz podłączenie do przewodowej sieci LAN Podłącz kabel sieciowy (LAN) (brak w wyposażeniu) do NETWORK. Szczegółowe informacje, zobacz Ustawienie sieci przewodowej (strona 26). Przymocowanie podkładek głośnikowych Przymocuj podkładki głośnikowe na spodzie głośników, aby zapobiec ślizganiu się. Zaczynamy Używanie pilota Zdejmij pokrywę komory baterii i włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA), stroną oznaczoną E najpierw, zgodnie z układem biegunów. Używanie ipod/iphone Otwórz panel w miejscu, w którym jest napisane PULL OPEN i przed użyciem włóż do doka adapter doka. Gdy używasz modelu ipod, użyj adaptera doka dostarczonego razem z urządzeniem ipod. Gdy używasz modelu iphone, użyj adaptera doka dostarczonego razem z tym zestawem. Uwagi o używaniu pilota Przy normalnym używaniu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Nie używaj starej baterii z nową, ani nie używaj razem baterii różnych rodzajów. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z baterii i korozji. Adapter doka Złącze Aby zdjąć adapter doka Włóż paznokieć lub inny płaski przedmiot do otworu w adapterze doka i pociągnij w górę. Aby zamknąć panel Przesuń dźwignię zwalniającą na pozycję UNLOCK, po czym zamknij panel. 17 PL

18 Instalacja bezprzewodowej anteny LAN Gdy wykonujesz połączenie bezprzewodowe, zainstaluj bezprzewodową antenę z tyłu urządzenia, w pozycji pionowej. Uwaga o wskaźniku siły sygnału bezprzewodowej sieci LAN zapala się, gdy zestaw jest włączony, a połączenie bezprzewodowej sieci LAN z punktem dostępu zostało nawiązane. Sprawdź status odbioru sygnału bezprzewodowej sieci LAN. Im więcej jest segmentów, tym silniejszy jest sygnał. 18 PL

19 Wykonanie podstawowych ustawień Gdy zestaw zostanie włączony pierwszy raz po zakupieniu, konieczne są pewne podstawowe ustawienia. Network Standby - Off (nastawienie fabryczne) Ten tryb gotowości zużywa mniej energii niż gdy stan gotowości sieci nastawiony jest na On, chociaż powrót do operacji trwa dłużej gdy zasilanie zostaje przywrócone. Network Standby - On W tym trybie gotowości zestaw jest podłączony do sieci i pozostaje częściowo aktywny, aby szybko wrócić do operacji gdy jest sterowany przez sieć lub po przywróceniu zasilania. Aby nastawić tryb gotowości sieci, zobacz Ustawienie trybu stanu gotowości sieci (strona 52). Zaczynamy Włączenie zestawu Naciśnij =/1 (zasilanie). Zestaw włączy się i wskaźnik STANDBY będzie zielony. Aby wyłączyć zestaw Naciśnij =/1 (zasilanie). Zestaw jest wyłączony i wskaźnik STANDBY świeci się na czerwono. Gdy stan gotowości sieci jest nastawiony na On, wskaźnik STANDBY świeci się na bursztynowo oraz zegar pojawia się na wyświetlaczu. Odbiór stacji radiowej DAB/DAB+ (tylko CMT-MX750Ni) Gdy włączysz zestaw pierwszy raz po zakupieniu zestawu, Wstępne Przeszukanie DAB zacznie się automatycznie i lista dostępnych serwisów zostanie zapisana. Nie naciskaj żadnych przycisków na urządzeniu i na pilocie w trakcie Wstępnego Przeszukania DAB. Jeżeli naciśniesz, przeszukiwanie zostanie przerwane i lista serwisów może nie zostać prawidłowo utworzona. Aby ręcznie zacząć Wstępne Przeszukanie DAB, wykonaj procedurę Ręczne wykonanie Wstępnego Przeszukania DAB (strona 32). Nastawianie zegara Nastawienie czasu na zegarze powinno być prawidłowe ze względu na funkcję programatora. 1 Naciśnij =/1 (zasilanie), aby włączyć zestaw. 19 PL

20 2 3 4 Naciśnij TIMER MENU, aby wybrać tryb nastawienia zegara. Jeżeli miga PLAY SET?, naciśnij kilkakrotnie M/m, aby wybrać CLOCK SET?, po czym naciśnij ENTER. Naciśnij kilkakrotnie M/m, aby nastawić godzinę, po czym naciśnij ENTER. Wykonaj tę samą procedurę, aby nastawić minuty. Aby wyświetlić zegar Naciśnij DISPLAY gdy zestaw jest wyłączony. Zegar pozostaje wyświetlony przez około 8 sekund. Uwagi Gdy Network Standby jest nastawiony na On i gdy zestaw jest wyłączony, pojawi się wyświetlenie zegara. Nastawienia zegara zostaną stracone, gdy odłączysz przewód sieciowy lub gdy nastąpi awaria sieci elektrycznej. Wyłączanie wyświetlenia pokazowego Wyświetlenie pokazowe pojawi się na wyświetlaczu po podłączeniu przewodu sieciowego, nawet jeżeli zestaw nie jest włączony. Wyłączanie funkcji automatycznego stanu gotowości Ten zestaw posiada funkcję automatycznego stanu gotowości. Zestaw automatycznie wchodzi w stan gotowości po około 30 minutach, jeżeli nie została wykonana żadna operacja lub gdy nie jest wyprowadzany sygnał audio. Funkcja automatycznego stanu gotowości jest domyślnie włączona. Użyj przycisków na urządzeniu, aby wyłączyć automatyczną funkcję stanu gotowości. Gdy zestaw jest włączony naciśnij i przytrzymaj?/1, aż ukaże się AUTO STANDBY OFF. Aby włączyć funkcję Powtórz procedurę aż do ukazania się AUTO STANDBY ON. Uwagi Zanim zestaw wejdzie w stan gotowości, AUTO STANDBY pojawi się na wyświetlaczu przez 2 minuty. Funkcja automatycznego stanu gotowości nie działa dla tunera (FM/DAB), nawet jeśli została uruchomiona. Zestaw może nie wejść w tryb gotowości automatycznie w następujących przypadkach: gdy wykryty zostanie sygnał audio. podczas odtwarzania ścieżek lub plików audio. gdy włączony jest nastawiony Programator Odtwarzania lub Nocny Programator. Naciśnij jeden raz DISPLAY, gdy zestaw jest wyłączony. Wyświetlenie pokazowe wyłączy się. Aby włączyć wyświetlenie pokazowe Naciśnij DISPLAY gdy zestaw jest wyłączony. Uwaga Wyświetlenie pokazowe jest dostępne tylko wtedy, gdy Network Standby jest nastawiony na Off (strona 52). 20 PL

21 Podłączanie zestawu do sieci domowej Połączenia sieci W tej części znajdują się objaśnienia dotyczące podłączania zestawu do sieci domowej. Możesz podłączyć zestaw do sieci przez bezprzewodową lub przewodową sieć LAN. Na wykresie poniżej sprawdź swoją metodę podłączenia. Pamiętaj, aby najpierw przeczytać Sprawdzenie środowiska bezprzewodowej sieci LAN w twojej sieci domowej (strona 22), gdy będziesz wykonywać połączenie zestawu przez bezprzewodową sieć LAN. Szczegółowe informacje o tym, którą metodę podłączenia obsługuje twój bezprzewodowy router/punkt dostępu do sieci LAN znajdziesz w instrukcji obsługi twojego bezprzewodowego routera/punktu dostępu do sieci LAN. Jakie połączenie chcesz wykonać, aby podłączyć zestaw do sieci domowej - bezprzewodowe czy przewodowe? Połączenia sieci Bezprzewodowe Przewodowe Czy masz bezprzewodowy router/ punkt dostępu do sieci LAN? Czy masz router lub modem z funkcją routera? Tak Nie Tak Nie Czy masz zamiar użyć konfiguracji WPS* 1, aby podłączyć zestaw do sieci domowej? Potrzebujesz bezprzewodowego routera/punktu dostępu do sieci LAN. Potrzebujesz routera. Tak Nie Której metody połączenia masz zamiar użyć, metody konfiguracji WPS Push Button, czy metody WPS z kodem PIN? Metoda konfiguracji Push Button Metoda zkodem PIN Użyj metody konfiguracji WPS Push Button (strona 25). Użyj metody WPS z kodem PIN (strona 25). Użyj metody szukania punktu dostępu (strona 22). * 2 Użyj metody ręcznej konfiguracji (strona 24).* 2 Użyj metody połączenia przewodowego (strona 26). * 1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) jest standardem opracowanym przez Wi-Fi Alliance, umożliwiającym łatwą i bezpieczną konfigurację sieci bezprzewodowej. * 2 Użyj metody ręcznej konfiguracji, jeżeli nie możesz znaleźć żądanego punktu dostępu za pomocą skanowania punktu dostępu. Co może robić zestaw podłączony do sieci Zestaw może odtwarzać przez twoją sieć domową treści audio zapisane na serwerze (komputer, itd.) (strona 37). Zestaw może odtwarzać serwisy muzyczne przez Internet (strona 43). 21 PL

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD 4-418-860-91(1) (PL) Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD Instrukcja obsługi BDV-EF420/BDV-EF220 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-734-13(1) (PL) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi HT-BD7200 System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej pełny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo