Micro HI-FI Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Micro HI-FI Component System"

Transkrypt

1 Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

2 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł nieosłoniętego ognia, na przykład zapalonych świec. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie lub ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazony. Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania. Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka. Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują się baterie na oddziaływanie nadmiernie wysokiej temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień itp. Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki jest podłączone do gniazdka ściennego, nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone. OSTRZEŻENIE Używanie instrumentów optycznych do tego urządzenia jest niebezpieczne dla oczu. Dla klientów w Europie Konieczne jest użycie prawidłowo ekranowanych i uziemionych kabli i gniazd do połączenia z komputerami głównymi i/lub z urządzeniami peryferyjnymi. Należy używać akumulatora określonego typu. Użycie innego akumulatora może grozić pożarem lub obrażeniami. Uwaga przeznaczona dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko sprzętu znajdującego się w sprzedaży w krajach stosujących dyrektywy UE. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że ten rodzaj sprzętu jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się pod poniższym URL: Informacje dla klientów używających niniejszego produktu w następujących krajach: Norwegia: Używanie tego urządzenia radiowego jest niedozwolone na obszarze o promieniu 20 km od centrum Ny-Alesund, Svalbard w Norwegii. Francja: Funkcja WLAN tego Micro HI-FI Component System powinna być używana wyłącznie wewnątrz budynków. Używanie funkcji WLAN tego Micro HI-FI Component System na zewnątrz budynków jest zabronione na terytorium Francji. Pamiętaj o wyłączeniu funkcji WLAN tego Micro HI-FI Component System, zanim w jakikolwiek sposób zaczniesz używać go na zewnątrz budynków. (Decyzja ART zgodnie ze zmianami dokonanymi Decyzją ART , dotycząca ograniczeń w używaniu częstotliwości radiowych.) Włochy: Używanie sieci RLAN jest określone następującymi przepisami: do użytku prywatnego, przez dekret z dnia , nr 259 ( Przepisy komunikacji elektronicznej ). Artykuł 104 określa, kiedy wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł 105 określa sytuacje, w których dopuszczalne jest swobodne użytkowanie; w przypadku oferowania publicznego dostępu sieci RLAN do sieci i usług telekomunikacyjnych, przez dekret ministerialny z dnia z załącznikami oraz artykuł 25 (ogólne zezwolenia na sieci i usługi do komunikacji elektronicznej) opisane w Przepisach komunikacji elektronicznej. Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu obudowy. Ten produkt jest przeznaczony do użycia w następujących krajach: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK 2 PL

3 Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 3 PL

4 Informacje wstępne na temat urządzenia Ochrona praw autorskich Nie wolno używać danych muzycznych bez zgody posiadacza praw autorskich, chyba że chodzi wyłącznie o użytek prywatny. Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji Ilustracje i ekrany wykorzystane w niniejszej instrukcji w rzeczywistości mogą być inne. Jeśli jednak dany model posiada inne funkcje, w instrukcji umieszczono również odpowiednie ilustracje, pomocne w zrozumieniu ich działania. Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja wyjaśnia zasady obsługi urządzenia głównie za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania. Przyciski na urządzeniu głównym mające takie same lub podobne nazwy do tych na pilocie zdalnego sterowania mogą być używane do wykonywania tych samych czynności. Usługi dostępne w przypadku połączenia z Internetem Należy pamiętać, że usługi internetowe mogą ulec zmianie lub zostać zakończone bez uprzedzenia. Usterki występujące podczas normalnego użytkowania urządzenia będą naprawiane przez firmę Sony w oparciu o warunki zdefiniowane w ograniczonej gwarancji tego urządzenia. Firma Sony nie odpowiada jednak za żadne skutki wynikłe z awarii odtwarzania z powodu uszkodzenia lub usterki urządzenia. 4 PL

5 Spis treści Informacje wstępne na temat urządzenia... 4 Cechy urządzenia... 8 Słuchanie muzyki z różnych źródeł... 8 Używanie urządzenia z urządzeniami DLNA...8 Przesyłanie strumieniowe muzyki z programu itunes przy wykorzystaniu AirPlay... 9 Informacje i czynności wstępne Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów...10 Opis części i elementów sterowania...11 Urządzenie główne...11 Pilot...12 Wprowadzanie znaków...14 Obsługa menu/listy...15 Przygotowanie urządzenia, pilota zdalnego sterowania i głośników...16 Podłączanie anten, przewodów głośnikowych i przewodu zasilającego...16 Korzystanie z pilota zdalnego sterowania...18 Zakładanie podkładek pod głośniki...18 Używanie urządzeń ipod/iphone...19 Konfigurowanie anteny bezprzewodowej sieci LAN...19 Wprowadzanie podstawowych ustawień...20 Włączanie urządzenia...20 Ustawianie zegara...20 Wyłączanie funkcji automatycznego trybu gotowości...21 Połączenia sieciowe Podłączanie urządzenia do sieci domowej...22 Sprawdzanie otoczenia bezprzewodowej domowej sieci LAN...23 Wyszukiwanie punktu dostępowego i konfigurowanie sieci bezprzewodowej (metoda wyszukiwania punktu dostępowego)...23 Konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą punktu dostępowego zgodnego z WPS...25 Konfigurowanie sieci przewodowej PL

6 Obsługa Odtwarzanie płyty CD/MP Słuchanie radia...32 Dostrajanie stacji radiowej...32 Programowanie stacji radiowych...33 Ręczne początkowe wyszukiwanie stacji DAB...34 Słuchanie muzyki z odtwarzaczy ipod i telefonów iphone...35 Odtwarzanie pliku z urządzenia USB...36 Słuchanie muzyki zapisanej na serwerze...38 Konfigurowanie serwera...38 Odtwarzanie muzyki zapisanej na serwerze...42 Słuchanie usług muzycznych...44 Programowanie stacji...45 Słuchanie różnych usług muzycznych...46 Korzystanie z funkcji PARTY STREAMING...47 Uruchomienie funkcji PARTY...47 Dołączanie do funkcji PARTY...48 Korzystanie z AirPlay...49 Aktualizacja oprogramowania...51 Słuchanie muzyki z urządzeń zewnętrznych...53 Odtwarzanie w różnych trybach...54 Odtwarzanie z powtarzaniem...54 Odtwarzanie w kolejności losowej lub zaprogramowanej...55 Tworzenie własnego programu...55 Wyszukiwanie elementów za pomocą słów kluczowych...56 Dodatkowe informacje Konfigurowanie funkcji związanych z obsługą sieci...58 Sprawdzanie ustawień sieciowych...58 Ustawianie sieciowego trybu gotowości...58 Konfigurowanie uprawnień dostępu automatycznego...59 Konfigurowanie funkcji PARTY STREAMING...60 Zmiana nazwy urządzenia...61 Zmiana ustawień dźwięku...62 Regulacja tonów niskich i wysokich...62 Korzystanie z timerów...63 Korzystanie z timera zasypiania...63 Korzystanie z timera odtwarzania...64 Zmiana ustawień wyświetlacza PL

7 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów...67 Komunikaty...75 Środki ostrożności/dane techniczne Środki ostrożności...77 Dane techniczne...79 Modele ipod/iphone zgodne z tym urządzeniem...82 Słowniczek...83 Indeks PL

8 Cechy urządzenia Słuchanie muzyki z różnych źródeł Urządzenie umożliwia słuchanie muzyki z różnych źródeł, zawierających wiele utworów muzycznych. Urządzenie umożliwia obsługę następujących źródeł dźwięku. Urządzenie Usługi muzyczne przez Internet Urządzenie zewnętrzne Serwer FM/AM/DAB* CD Urządzenie USB * Funkcja DAB jest dostępna tylko dla CMT-G2BNiP. ipod/ iphone Używanie urządzenia z urządzeniami DLNA Opisywane urządzenie jest zgodne ze standardem DLNA. Używając urządzenia z innymi urządzeniami DLNA, można słuchać muzyki na różne sposoby. Podłączenie do innych urządzeń DLNA umożliwia słuchanie muzyki zapisanej na serwerze, nawet jeśli wszystkie znajdują się w różnych pomieszczeniach. Ponadto funkcja PARTY STREAMING urządzenia umożliwia jednoczesne odtwarzanie muzyki na innych urządzeniach wyposażonych w funkcję PARTY STREAMING* (strona 47). Można użyć wszystkich dostępnych funkcji urządzenia jako źródła dźwięku dla funkcji PARTY STREAMING. * Dostępność urządzeń zgodnych z funkcją PARTY STREAMING zależy od kraju lub regionu. Szczegółowe informacje na temat dostępnych urządzeń można uzyskać u przedstawiciela firmy Sony. Urządzenie Przesyłanie muzyki/ PARTY STREAMING Informacje o DLNA DLNA to skrót od Digital Living Network Alliance. To nazwa organizacji, która określa wytyczne (wytyczne DLNA). To także nazwa metody, która umożliwia urządzeniom w domu współdzielenie zawartości cyfrowej (takiej jak dane muzyczne, dane obrazów itp.) przez sieć domową. 8 PL

9 Przesyłanie strumieniowe muzyki z programu itunes przy wykorzystaniu AirPlay Korzystając z sieci bezprzewodowej, użytkownik może odtwarzać muzykę na urządzeniach z systemem ios, takich jak iphone, ipod touch, ipad lub w Bibliotece itunes na komputerze z systemem operacyjnym ios. PC iphone/ipod touch/ipad 9 PL

10 Informacje i czynności wstępne Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów Pilot (1) Podkładki pod głośniki (8) Antena przewodowa FM (1)* Baterie R6 (rozmiar AA) (2) Antena ramowa AM (1) Sieciowy przewód zasilający (1) Modele przeznaczone na rynek europejski (oprócz modelu przeznaczonego na rynek brytyjski) Antena przewodowa DAB (1) (tylko CMT-G2BNiP)* Model przeznaczony na rynek brytyjski Model przeznaczony na rynek australijski Przewody głośnikowe (2) Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1) Ta instrukcja zawiera pełne objaśnienie poszczególnych ustawień, a także opis czynności i procedury połączenia sieciowego. Instrukcja zawiera również uwagi, dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Skrócona instrukcja instalacji (1) Niniejsza instrukcja zawiera opis konfiguracji połączeń sieciowych i korzystania z funkcji, jakich można używać po ich nawiązaniu. * Kształt wtyczki antenowej może się różnić od tej przedstawionej na ilustracjach w zależności od regionu. 10 PL W razie braku lub uszkodzenia jakichkolwiek akcesoriów należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.

11 Opis części i elementów sterowania Urządzenie główne Informacje i czynności wstępne A Przycisk?/1 (zasilanie) Służy do włączania i wyłączania zasilania (strona 20). B Kontrolka STANDBY Następujący kolor informuje o stanie zasilania urządzenia. Kolor Stan urządzenia Sieciowy tryb gotowości Zielony Wł. Wł./Wył. Bursztynowy Wył. Wł. Czerwony Wył. Wył. C Okienko wyświetlacza Szczegółowe informacje na temat zawartości wyświetlacza można znaleźć na str. 65. D Przycisk Z Służy do otwarcia lub zamknięcia tacy płyty (strona 30). E Przycisk NX (odtwarzanie/pauza) Służy do uruchomienia lub wstrzymania odtwarzania. F Przyciski TUNE +/ Służą do dostrojenia do żądanej stacji. Przyciski./> (ścieżka do przodu/ ścieżka do tyłu) Służą do wyboru ścieżki lub pliku. Przyciski m/m (przewijanie do przodu/przewijanie do tyłu) Służą do wyszukiwania wybranego miejsca w ścieżce lub w pliku. Przyciski M/m Służą do wyboru pozycji, która jest wyświetlana na wyświetlaczu. Przycisk ENTER Służy do zatwierdzania wybranego elementu lub ustawienia. G Przycisk OPTIONS Służy do wyświetlania menu opcji (strona 41). Opcje menu różnią się w zależności od wybranej funkcji. H Przycisk BACK Służy do powrotu do poprzedniego ekranu. I Taca płyty Służy do załadowania płyty (strona 30). 11 PL

12 J Port (USB) Służy do podłączenia zgodnego urządzenia USB (strony 36, 37). K Gniazdo PHONES Służy do podłączenia słuchawek. L Pokrętło BASS/TREBLE M Pokrętło FUNCTION Służy do wyboru funkcji (strona 31). N Regulacja VOLUME Służy do regulacji głośności. O Czujnik zdalnego sterowania P Przycisk x (stop) Służy doi zatrzymania odtwarzania. Pilot A Przycisk DISPLAY Służy do wyświetlania różnych informacji o czasie, takich jak czas ścieżki, godzina itp. (strony 21, 33, 43, 45, 65). Służy do szyfrowania i ujawniania klucza zabezpieczeń (strona 24). B Przycisk SLEEP Służy do ustawiania lub potwierdzania ustawienia timera zasypiania (strona 63). C Przyciski wyboru funkcji Przycisk HOME NETWORK (strony 23, 26, 26, 28, 42, 58, 59, 60) Przycisk MUSIC SERVICES (strony 44, 45, 46) Przycisk AirPlay (strona 49) Przycisk USB (strony 36, 55) Przycisk CD (strony 30, 55) Przycisk TUNER (strony 32, 34) Przycisk FUNCTION +/ D Przycisk PLAY MODE Służy do wyboru trybu odtwarzania (strony 30, 36, 43, 55). Przycisk REPEAT Służy do wielokrotnego odtwarzania płyty, utworów z urządzenia USB, pojedynczej ścieżki lub pliku (strony 30, 36, 43, 54). 12 PL

13 E Przyciski numeryczne/tekstowe* Służy do wyboru stacji wg odpowiadającego jej numeru (strona 33). Służy do wybrania żądanej litery (ABC, DEF itd.) podczas wprowadzania znaków (strony 14, 15, 56). Przycisk CLEAR Służy do skasowania litery (strona 14). Służy do usunięcia zaprogramowanej ścieżki lub pliku (strona 55). Przycisk (odwrócenie kolejności) Służy do zmiany (odwrócenia) kolejności znaków przypisanych do przycisków numerycznych/tekstowych (strona 14). Przycisk CHARACTER Służy do wyboru typu znaku (strona 14). F Przycisk MEMORY Służy do programowania stacji FM/AM, DAB/DAB+ (tylko CMT-G2BNiP) (strona 33) lub usług muzycznych (strona 45). G Przyciski M/m Służą do wyboru pozycji, która jest wyświetlana na wyświetlaczu (strony 14, 15). Przyciski </, Służą do przesuwania kursora podczas wprowadzania znaków (strona 14). Służą do wyboru poprzedniego lub następnego znalezionego elementu podczas wyszukiwania za pomocą słów kluczowych (strona 56). Przycisk ENTER Służy do zatwierdzania wybranego elementu lub ustawienia (strony 14, 15). H Przycisk BACK Służy do powrotu do poprzedniego ekranu. I Przyciski./> Służą do skoku do początku ścieżki (strony 33, 35, 43, 55). Służą do wyboru ścieżki lub pliku (strony 30, 36). Przyciski +/ Służą do wyboru stacji radiowej (strony 32, 33). Przyciski (folder) +/ Służą do wyboru folderu (strony 30, 36, 55). J Przyciski obsługowe Służą także do wykonywania podstawowych operacji we wszystkich funkcjach. Przycisk X (pauza) (strony 30, 35, 36, 43) Przycisk x (stop) (strony 30, 32, 36, 43) Przycisk N* (strony 30, 35, 36, 43, 54, 55) Przyciski m/m (przewijanie do przodu/przewijanie do tyłu) (strony 30, 35, 36)) K Przycisk PARTY Służą do obsługi funkcji PARTY STREAMING. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uruchomić lub zamknąć funkcję PARTY (strony 47, 48). L Przycisk Z (OTWARCIA/ZAMKNIĘCIA) Służy do otwarcia lub zamknięcia tacy płyty (strona 30). M Przycisk?/1 (zasilanie) Służy do włączania i wyłączania zasilania (strony 20, 64). N Przycisk FM MODE Służy do wyboru trybu odbioru FM (mono lub stereo) (strona 33). O Przycisk TUNING MODE Służy do wyboru trybu strojenia (strony 32, 33). P Przycisk ALPHABET SEARCH Służy do wyszukiwania elementów za pomocą słów kluczowych (strony 43, 45, 56). Q Przycisk TREBLE Służy do sterowania dźwiękiem (strona 62). Przycisk BASS Służy do sterowania dźwiękiem (strona 62). R Przycisk TIMER MENU Służy do wyświetlania menu timera (strony 21, 64). S Przycisk MUTING Służy do tymczasowego wyłączania dźwięku. Naciśnij ponownie przycisk, aby przywrócić dźwięk. T Przyciski VOLUME +*/ Służą do regulacji głośności (strony 35, 53, 64). U Przycisk OPTIONS Służy do wyświetlania menu opcji (strony 15, 23, 26, 26, 28, 34, 36, 42, 43, 45, 58, 59, 60). (Dostępny tylko po wybraniu funkcji DAB, USB, Sieć domowa i Usługi muzyczne.) * Gwiazdka (*) oznacza przyciski, mające wypustkę (przycisk z cyfrą 5, przycisk VOLUME + i przycisk N (odtwarzanie)). 13 PL Informacje i czynności wstępne

14 Wprowadzanie znaków Wprowadzanie znaków może być konieczne podczas niektórych czynności konfiguracyjnych, np. ustawień sieciowych. Szczegółowe informacje na temat dostępnych znaków można znaleźć w punkcie Lista wprowadzanych znaków (strona 15). 2 Naciskaj odpowiednie przyciski numeryczne/tekstowe, aby wybrać żądane znaki. Naciskaj kolejno przycisk z literą (ABC, DEF itd.) aż do pojawienia się żądanego znaku. Aby wpisywać znaki interpunkcyjne (np.!,?) i inne symbole (np. #, %), wybierz rodzaj znaku abc lub ABC, a następnie naciskaj kolejno 0 lub 1 przycisku numerycznego/tekstowego. 3 Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać tekst. Przyciski numerycznne/ tekstowe Przykładowe wyszukiwanie elementów za pomocą słowa kluczowego: AKursor (bieżąca pozycja) BSymbol oznaczający koniec tekstu CBieżąca pozycja kursora/liczba wpisanych znaków DRodzaj znaku Inne czynności Aby Skasować wprowadzony znak Odwrócić kolejność znaków przypisanych do przycisków numerycznych/ tekstowych Przywrócić stan poprzedni Przesunąć kursor Wykonaj następujące czynności: Naciśnij CLEAR. Naciśnij. Na przykład wielokrotne naciskanie przycisku nr 2 zwykle wyświetla A, B, C i 2. Natomiast naciśnięcie tego przycisku zmieni kolejność na 2, C, B i A. Naciśnij BACK. Naciśnij </, aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo. Naciśnij M/m, aby przesunąć kursor na początek lub na koniec tekstu. 1 Naciskaj wielokrotnie przycisk CHARACTER, aby wybrać żądany rodzaj znaku. Każde naciśnięcie przycisku zmienia rodzaj znaków i cyfr w następujące kolejności abc (małe litery i cyfry) t ABC (duże litery i cyfry) t 123 (cyfry). 14 PL

15 Lista wprowadzanych znaków Poniższa tabela zawiera znaki i cyfry, które można wpisywać w poszczególnych rodzajach ( abc, ABC lub 123 ). Można sprawdzić, jakie znaki, cyfry i symbole są przypisane do poszczególnych przycisków numerycznych/ tekstowych. Przycisk numeryczny/ tekstowy abc ABC 123 ` : ; ( ) [ ] { } < > ` : ; ( ) [ ] { } < > 1 2 a b c 2 A B C d e f 3 D E F g h i 4 G H I j k l 5 J K L m n o 6 M N O p q r s 7 P Q R S t u v 8 T U V w x y z 9 W X Y Z / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (spacja) 0 / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (spacja) A Nazwa ustawienia lub nazwa funkcji B Aktualnie wybrana opcja C Wskazuje, że na danym poziomie jest więcej poziomów podrzędnych 2 Naciśnij ENTER. Wybrana opcja jest stosowana lub wykonywana. Powtarzaj punkty 1 i 2, jeśli zostaną wyświetlone menu lub lista dla następnego poziomu. Inne czynności Aby Przewijać zawartość ekranu Powrócić do poprzedniego poziomu menu Anulować operację w menu Wykonaj następujące czynności: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M/m. Naciśnij BACK. Naciśnij OPTIONS. Informacje i czynności wstępne Obsługa menu/listy Zawartość opcji menu lub listy zależy od opcji ustawienia i wybranego źródła dźwięku. 1 Po wyświetlaniu menu lub listy opcji naciśnij przycisk M/m, aby wybrać żądaną opcję. 15 PL

16 Przygotowanie urządzenia, pilota zdalnego sterowania i głośników Podłączanie anten, przewodów głośnikowych i przewodu zasilającego 4 lub 1 2 Czarny 5 3 lub OSTRZEŻENIE NIE podłączać przewodu zasilającego do gniazda ściennego przed wykonaniem wszystkich pozostałych połączeń. A Do gniazda ściennego B Antena ramowa C Antena przewodowa FM (rozwiń ją poziomo) D Podłącz brązowy przewód. E Przewód koncentryczny 75 omów ze złączem męskim F (nie jest dostarczone) (tylko CMT-G2BNiP) F Do anteny zewnętrznej DAB (nie jest dostarczona) (tylko CMT-G2BNiP) G Antena przewodowa DAB (rozwiń ją poziomo) (tylko CMT-G2BNiP) H Podłącz biały przewód. I Do lewego głośnika J Do prawego głośnika 16 PL

17 1 Podłącz antenę przewodową FM. Znajdź miejsce i ustawienie anteny, które zapewnia najlepszy odbiór, a następnie ustaw ją tam. Antena powinna być całkowicie rozwinięta. 3 Podłącz antenę przewodową DAB (tylko CMT-G2BNiP). Antena powinna być całkowicie rozwinięta. 2 lub Antena przewodowa FM Antena powinna znajdować się z dala od przewodów głośnikowych i przewodu zasilającego, aby nie odbierała zakłóceń. Użyj przewodu koncentrycznego 75 omów (nie jest dostarczony), aby podłączyć antenę zewnętrzną do urządzenia w celu poprawienia jakości odbioru. Podłącz antenę ramową AM. Znajdź miejsce i ustawienie anteny, które zapewnia najlepszy odbiór, a następnie ustaw ją tam. Antena powinna być całkowicie rozwinięta. 4 lub Antena przewodowa DAB Użyj przewodu koncentrycznego 75 omów ze złączem męskim typu F (nie jest dostarczone), aby podłączyć antenę zewnętrzną DAB (nie jest dostarczona) w celu uzyskania lepszej jakości odbioru dźwięku DAB/DAB+. Podłącz przewody głośnikowe. Uwaga Najpierw zdejmij osłonki, znajdujące się na końcówkach przewodu. Informacje i czynności wstępne Podłącz końcówki przewodów głośnikowych do gniazd SPEAKERS na urządzeniu. Antena powinna znajdować się z dala od przewodów głośnikowych i przewodu zasilającego, aby nie odbierała zakłóceń. Czarny 17 PL

18 Podłącz drugi koniec przewodów głośnikowych do wyprowadzeń na głośnikach. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Zdejmij osłonę baterii i włóż baterie R6 (rozmiar AA) (najpierw koniec E), zachowując biegunowość. Czarny # 5 Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego. Kontrolka STANDBY zaświeci się na urządzeniu. OSTRZEŻENIE NIE podłączać przewodu zasilającego do gniazda ściennego przed wykonaniem pozostałych połączeń. Połączenie przewodowe sieci LAN Podłącz kabel sieciowy (LAN) (nie jest dostarczony) do gniazda NETWORK. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Konfigurowanie sieci przewodowej (strona 27). Uwagi dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania Baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy normalnego używania. Nie wolno używać starych baterii razem z nowymi lub korzystać naraz z baterii różnego typu. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć uszkodzenia w wyniku wylania się elektrolitu i korozji. Zakładanie podkładek pod głośniki Załóż podkładki w dolnej części głośników, aby zapobiec ich ślizganiu. 18 PL

19 Używanie urządzeń ipod/ iphone Podłącz urządzenie ipod/iphone do portu (USB) przy użyciu kabla USB dostarczonego razem z urządzeniem ipod/ iphone. Informacje i czynności wstępne Konfigurowanie anteny bezprzewodowej sieci LAN Podczas wykonywania połączenia bezprzewodowego ustaw antenę sieci bezprzewodowej z tyłu urządzenia w pozycji pionowej. Uwagi dotyczące kontrolki siły sygnału bezprzewodowej sieci LAN świeci się, gdy urządzenie jest włączone i zostało ustanowione połączenie bezprzewodowej sieci LAN z punktem dostępowym. Sprawdź stan odbioru sygnału bezprzewodowej sieci LAN. Im więcej segmentów widać, tym silniejszy sygnał. 19 PL

20 Wprowadzanie podstawowych ustawień 20 PL Przy pierwszym włączeniu urządzenia po zakupie należy wprowadzić pewne podstawowe ustawienia. Włączanie urządzenia Naciśnij przycisk?/1 (zasilanie). Urządzenie włączy się, a kontrolka STANDBY zaświeci w kolorze zielonym. Wyłączanie urządzenia Naciśnij przycisk?/1 (zasilanie). Urządzenie wyłączy się, a kontrolka STANDBY zaświeci w kolorze czerwonym. Gdy sieciowy tryb gotowości jest w ustawiony na On, kontrolka STANDBY świeci w kolorze bursztynowym, a na ekranie pojawia się zegar. Network Standby Off (ustawienie fabryczne) Ten tryb gotowości pobiera mniej energii niż sieciowy tryb gotowości ustawiony na On, ale urządzenie potrzebuje więcej czasu, aby wznowić pracę po ponownym uruchomieniu. Network Standby - On W tym trybie gotowości urządzenie jest przez cały czas połączone z siecią i pozostaje częściowo aktywne, aby szybko wznowić pracę w przypadku otrzymania sygnału przez sieć lub ponownego uruchomienia. Szczegółowe informacje na temat ustawiania sieciowego trybu gotowości można znaleźć w punkcie Ustawianie sieciowego trybu gotowości (strona 58). Odbiór stacji radiowych DAB/ DAB+ (tylko CMT-G2BNiP) Po pierwszym włączeniu po zakupie urządzenie automatycznie rozpoczyna początkowe wyszukiwanie stacji DAB, a następnie jest zapisywana lista dostępnych usług. Nie wolno naciskać żadnego przycisku na urządzeniu lub na pilocie podczas wyszukiwania wstępnego DAB. W innym wypadku wyszukiwanie zostanie przerwane i lista usług może zostać utworzona nieprawidłowo. Aby ręcznie uruchomić wyszukiwanie wstępne DAB, wykonaj procedurę z punktu Ręczne początkowe wyszukiwanie stacji DAB (strona 34). Ustawianie zegara Właściwe działanie funkcji timera wymaga prawidłowego ustawienia czasu zegara. 1 Naciśnij przycisk?/1 (zasilanie), aby włączyć urządzenie.

21 2 Naciśnij przycisk TIMER MENU, aby wybrać tryb ustawienia zegara. Jeśli miga symbol PLAY SET?, naciskaj kolejno przycisk M/m, aby wybrać opcję CLOCK SET?, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Naciśnij i przytrzymaj przycisk?/1, gdy urządzenie jest włączone aż do wyświetlenia symbolu AUTO STANDBY OFF. Włączanie funkcji Powtórz procedurę aż do pojawienia się symbolu AUTO STANDBY ON. 3 4 Naciskaj kolejno przycisk M/m, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Ustaw minuty w taki sam sposób. Wyświetlanie zegara Naciśnij przycisk DISPLAY, gdy urządzenie jest wyłączone. Wskazanie zegara zostanie wyświetlone na około 8 sekund. Uwagi AUTO STANDBY pojawi się na wyświetlaczu na 2 minuty przed przełączeniem się urządzenia w tryb gotowości. Funkcja automatycznego trybu gotowości nie działa w przypadku tunera (FM/AM/DAB) nawet po jej uaktywnieniu. Urządzenie może nie przełączyć się automatycznie w tryb gotowości w następujących przypadkach: po wykryciu sygnału audio. podczas odtwarzania ścieżek audio lub plików. gdy włączona jest funkcja programatora odtwarzania lub programatora zasypiania. Informacje i czynności wstępne Uwagi Jeśli funkcja Network Standby jest ustawiona na On i urządzenie jest wyłączone, wskazanie zegara nie jest wyświetlane. Ustawienia zegara zostaną skasowane po odłączeniu przewodu zasilającego lub po zaniku zasilania. Wyłączanie funkcji automatycznego trybu gotowości Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego trybu gotowości. Urządzenie przechodzi automatycznie w tryb gotowości po około 30 minutach, jeśli nie została wykonana żadna operacja lub nie występuje sygnał audio. Funkcja automatycznego trybu gotowości jest domyślnie włączona. Użyj przycisków na urządzeniu, aby wyłączyć funkcję automatycznego trybu gotowości. 21 PL

22 Połączenia sieciowe Podłączanie urządzenia do sieci domowej Ta część zawiera opis podłączania urządzenia do sieci domowej. Urządzenie można połączyć z siecią LAN bezprzewodowo lub przewodowo. Sprawdź metodę połączenia w poniższej tabeli. Przed przystąpieniem do podłączania urządzenia za pomocą bezprzewodowej sieci LAN należy przeczytać punkt Sprawdzanie otoczenia bezprzewodowej domowej sieci LAN (strona 23). Szczegółowe informacje na temat obsługi poszczególnych metod połączenia przez posiadany router/punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN, można znaleźć w instrukcji obsługi routera/punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Jakie połączenie chcesz zastosować, aby podłączyć urządzenie do sieci domowej bezprzewodowe czy przewodowe? Bezprzewodowe Przewodowe Czy masz router/punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN? Czy masz router lub modem z funkcją routera? Tak Nie Tak Nie Czy zamierzasz użyć ustawienia WPS* 1, aby podłączyć urządzenie do sieci domowej? Potrzebujesz routera/ punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Potrzebujesz routera. Tak Nie Którą metodę połączenia zamierzasz użyć: metodę konfiguracji za pomocą przycisku WPS czy metodę kodu PIN WPS? Metoda konfiguracji za pomocą przycisku Metoda kodu PIN Użyj metody konfiguracji za pomocą przycisku WPS (strona 26). Użyj metody kodu PIN WPS (strona 26). Użyj metody wyszukiwania punktu dostępowego (strona 23). * 2 Użyj metody konfiguracji ręcznej (strona 25).* 2 Użyj metody połączenia przewodowego (strona 27). * 1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard utworzony przez organizację Wi-Fi Alliance, który umożliwia proste i bezpieczne konfigurowanie sieci bezprzewodowych. * 2 Jeśli nie można znaleźć żądanego punktu dostępowego za pomocą metody wyszukiwania punktu dostępowego, można użyć metody ręcznej konfiguracji. 22 PL

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Zaczynamy Połączenia sieci Operacje Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-MX700Ni/MX750Ni 2 PL OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Osobisty system audio Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Najpierw przeczytaj ten dokument. Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi PL SRS-X7 Niniejszy podręcznik zawiera informacje wprowadzające o tym, jak odtwarzać

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji i podłączenia

Podręcznik szybkiej instalacji i podłączenia 3-300-262-83(1) Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Podręcznik szybkiej instalacji i podłączenia Opis głównych funkcji PL HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Instrukcja obsługi

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Instrukcja obsługi Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Instrukcja obsługi 2 PL OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, serwetkami, zasłonami itp.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału PR2000 Podręcznik instalacji NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Y-1463

Instrukcja obsługi Y-1463 Instrukcja obsługi Y-1463 Poznań 2015 Wstęp Szybka karta sieciowa 10/100 Mbps Fast Ethernet, marki Unitek podłączana do komputera za pośrednictwem portu USB 2.0. Zgodność ze standardem USB 2.0 pozwala

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Poznań 2014 Zawartość opakowania: RCV-3000 Bluetooth GPS Logger x 1 Bateria x 1 Przewód Mini USB x 1 Podręcznik szybkiej instalacji x 1 Karta gwarancyjna x 1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN3500RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi

EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi 2 POLSKI EM7410 strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Informacje o połączeniach... 3 3.0

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART

Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i wygodne sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca. Contents

Bardziej szczegółowo