Programy UE w obszarze zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy UE w obszarze zdrowia"

Transkrypt

1 Programy UE w obszarze zdrowia Andrzej Ryś Dyrektor ds. systemów zdrowotnych i produktów medycznych DG SANTE Dom Polski Wschodniej 27/05/2015

2 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care) Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks (ERNs) Bezpieczeństwo pacjentów i jakość ochrony zdrowia Oceną systemów opieki zdrowotnej Przegląd cen nowoczesnych leków.

3 Polityka zdrowotna UE Wyzwania Podstawy i kontekst polityczny (Traktat UE, Dokumenty programowe, Europa2020 / Semestr Europejski) Instrumenty (Normatywne (hard/soft), Współpracy, Finansowe)

4 Polityka zdrowotna UE Wyzwania: Zmiany demograficzne Choroby przewlekłe Rozwój technologiczny Koszty opieki zdrowotnej Pracownicy służby zdrowia Dostęp do opieki medycznej Globalne i transgraniczne zagrożenia dla zdrowia

5 Polityka zdrowotna UE Podstawy i kontekst polityczny Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Art. 168) Strategiczne podejście dla UE "Razem na rzecz zdrowia" Dokument programowy "Inwestować w Zdrowie" Komunikat "O efektywnych, dostepnych i odpornych (ang. resilient) systemach zdrowotnych" docs/com2014_215_final_en.pdf

6 Strategia Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia (COM(2007)630) Zasady : Cele: Zmiany demograficzne wspólne wartości (powszechność, wysoka jakość opieki, sprawiedliwość oraz solidarność) Zdrowie to skarb (Health is Wealth) Uwzględnienie zdrowia we wszystkich politykach (HIAP) Zwiększenie roli UE w ochronie zdrowia na świecie Szerzenie zdrowia w starzejącej się Europie Ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia Wspieranie dynamicznych systemów zdrowotnych i nowych technologii 6

7 Inwestować w Zdrowie SWD(2013)24 Systemy zdrowotne Reformy, zrównoważone inwestycje, gospodarne wykorzystanie środków, skuteczne i wydajne technologie, lepsza ocena wydajności systemów zdrowotnych Kapitał ludzki Zdrowie wzmacnia wzrost gospodarczy, wpływa na wydajność pracy i aktywność zawodową; starzejące się społeczeństwa oraz wyższe oczekiwania: do 8 milionów miejsc pracy w UE Nierówności w zdrowiu Zmniejszenie nierówności przyczynia się do spójności społecznej pomaga ograniczyć ubóstwo; międzyresortowe działania powinny skupić się na głównych czynnikach ryzyka zdrowia 7

8 Polityka zdrowotna UE Komunikat dot. systemów opieki zdrowotnej COM(2014)215 Zwiększenie efektywności Health System Performance Assessment, Jakość opieki zdrowotnej (efektywność, bezpieczeństwo, percepcja pacjentów) Poprawa dostępu Zakres ubezpieczenia zdrowotnego Dostępność (finansowa, służby zdrowia, odległość od punktu opieki, listy oczekiwań) Lepsza odporność ('resilience') Stabilne mechanizmy finansowe Sprawne zarządzanie Przepływ informacji, i użycie narzędzi ezdrowia Ocena technologii zdrowia health/healthcare/do cs/com2014_215_fin al_en.pdf

9 Polityka zdrowotna UE Europa 2020 Semestr Europejski Wdrażanie i monitorowanie strategii Europa 2020 Komisja określa priorytety UE (Annual Growth Survey) Państwa członkowskie przedstawiają plany budżetowe oraz plany reform gospodarczych Komisja proponuje zalecenia dla poszczególnych krajów Rada Europejska zatwierdza zalecenia

10 Polityka zdrowotna UE Zalecenia w zakresie zdrowia 2011: 4 krajów 2012: 6 krajów 2013: 11 krajów krajów Przykład: "increasing the cost effectiveness and efficiency of spending in the healthcare sector." Polska (2013)

11 Polityka zdrowotna UE Instrumenty: Normatywne Dyrektywa o opiece transgranicznej 2011/24, Dyrektywa Tytoniowa (2014/40/EU), Badania kliniczne (Rozp. EU No 536/2014) Rekomendacje, wspólne narzędzia, wskaźniki oraz wytyczne Współpracy Partnerstwo innowacji na rzecz aktywnej i zdrowej starości Finansowe Program Zdrowia Publicznego

12 Instrumenty finansowe Budżet (2011) Państw Członkowskich : 6,112 miliardów Budżet Unijny : 141,9 miliardów (1% PKB UE) 12

13 Instrumenty finansowe Budżet UE 2015 (Miliony EUR) ESIF M Budżet UE Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (ESIF): EUR 325 mld. HORIZON M Program ramowy Horizon 2020:EUR 77 mld. Zdrowie 59 M III Program w dziedzinie zdrowia :EUR 0,45 mld. 13

14 Polityka zdrowotna UE Trzeci program działań w dziedzinie zdrowia ( ): EUR 449,4 milionów Priorytety: (1) Promocja zdrowia, prewencja; (2) Ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia; (3) Innowacyjna i efektywna współpraca systemów zdrowia (4) Poprawa dostępu do lepszych i bezpieczniejszych systemów opieki zdrowia Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (ESIF): EUR 325 miliardów na 7 lat 5 funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR); Europejski Fundusz Społeczny (EFS); Fundusz Spójności ; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); Europejski Fundusz Morski i Rybacki(EFMR). Program ramowy - Horizon 2020 EUR 77 miliardów W tym EUR 7,47 miliardów na obszar "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, demographic change and wellbeing)"

15 III Program w dziedzinie zdrowia Roczne plany działań określają : priorytetowe dziedziny, oraz kryteria finansowania działań. Krajowe Punkty Kontaktowe: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, Warszawa, Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA) Zarządzanie programem: 15

16 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care)

17 Dyrektywa transgraniczna Objaśnić prawa pacjentów w zakresie ich dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej i do zwrotu kosztów Poinformować pacjentów o ich prawach do transgranicznej opieki zdrowotnej oraz o innych systemach zdrowotnych Zapewnić jakość i bezpieczeństwo transgranicznej opieki zdrowotnej Brak precyzyjnych danych dot. skutków ustawy i zainteresowania/wykorzystania przez pacjentów

18 Współpraca na poziomie systemów opieki zdrowotnej Ocena technologii medycznych (HTA) E-Zdrowie/eHealth Europejskie Sieci Referencyjne (ERN) Uznawanie recept (e-prescriptions) Współpraca w zakresie wytycznych dot. bezpieczeństwa pacjentów i jakośći ochrony zdrowia Współpraca w regionach przygranicznych

19 Background Cross-border healthcare not new social security Regulations since 1970s Necessary care EHIC: Planned care Prior authorisation ECJ jurisprudence developed additional rights based on free movement Healthcare as a service is under the free movement of services Patients can choose healthcare provider abroad Level of reimbursement up to cost of treatment at home Prior authorisation is acceptable for some treatments Initial attempt to codify via Services Directive separate piece of legislation required Contentious negotiations

20 Przepisy (1) : Prawa pacjentów Patients have right of reimbursement when they receive healthcare in another EU MS Level of reimbursement up to cost of treatment at home Quality and safety standards / legislation of MS of treatment applies

21 Przepisy (2): uprzednia zgoda Prior authorisation possible for a) overnight stay; or b) highly specialised and cost intensive healthcare Authorisation may be refused if no "undue delay" and that decision must be "properly reasoned"

22 Lepiej poinformowani pacjenci National Contact Point Member State A Outgoing patients: Patients' rights; Reimbursements Member State B incoming patients: Quality of care / safety standards Complaints and redress procedure National Contact Point Questions: Reimbursement? Quality? Service provider? Documents? Treatment options Quality and safety; Right to practice; Liability; Prices; Prescriptions

23 Przepisay (3): Objaśnienie reguł dot. zwrotu kosztów Same fees as for domestic patients Reimbursement tariffs based on cost of treatment at home from public / contracted provider transparency required on reimbursement entitlements: which treatments and how much?

24 Przepisy (4): Prawa pacjentów Minimum patients' rights in the EU Right of appeal on authorisation and reimbursement decisions Right to transparent complaint procedure and to seek redress (all treatment must be covered by liability insurance or similar guarantee) Right to privacy Right of access to/copy of medical records Non-discrimination: access and prices

25 What is new since social security Regulations? Regulations only cover public-sector or contracted providers: Directive covers all providers in EU (for planned and unplanned care) Planned care prior authorisation is the norm under Regulations, but the exception (if used at all) under Directive Regulations cover patient cost at level of MS of treatment; Directive at level of MS of affiliation ("home" MS) Directive introduces significant "flanking" measures: information; patient guarantees etc.

26 Wyzwania : Świadomośc możliwości korzystania z opieki transgranicznej

27 Wyzwania : Krajowe punkty kontaktowe

28 Wyzwania : Informacja o prawach 49% / 17% 44% / 14%

29 Wyzwania: poinformowani pacjenci (2 prawidłowe odpowiedzi) 57% 51%

30 Wyzwania: Zwrót kosztów i uprzednia zgoda na leczenie How does Directive fit with Regulation? How to explain this clearly to the patient? How to assess "undue delay"? How do patients know what their entitlements are?

31 Wyzwania: Ceny What is the tariff for reimbursement? What is the tariff to be used for incoming patients? What is the relationship between the two? How to ensure nondiscrimination?

32 Wyzwania: Informacja Who is best placed to be the NCP? What level of detail is needed or useful? How should NCPs work together? What information should providers give about quality and safety? What is meaningful / helpful? How should this be presented?

33 Skutki To be seen, best guess is: Impacts likely to be significant for individuals, less so for systems 'Localised' impacts could be more significant Provisions on information / rights could be of more universal significance

34 Weryfikacja transpozycji w prawie krajowym Sprawdzenie kompletności Sprawdzenie zgodności Raport o wdrożeniu Dyrektywy : paź. 2015

35 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care) Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks (ERNs)

36 Europejskie Sieci Referencyjne Art.12 Dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej Poprawienie jakości, bezpieczeństwa i dostępu do wysoce specjalistycznej opieki Choroby żadko występujące i/lub złożone Wartość dodana współpracy na poziomie UE: Luki / niedostępność wiedzy naukowej Potrzeby kształtowania personelu Złożność, Zawiłość i Koszt Skuteczne wykorzystanie środków

37 Legal acts on ERN Entry into force 27 May 2014

38 Kluczowe elementy sieci Skoncentrowane na pacjencie i prowadzone klinicznie 10 Członków w co najmniej 8 Państwach Niezależna ocena Spełnienie warunków Sieci i Członkowstwa Zatwierdzenie władz narodowych

39 6 zestawów dla Sieci (ERN) Content of the delegated decision 5 zestawów ogólnych kryteriów dot. Cłonków 2 zestawy specyficznych kryteriów dot. Cłonków

40 Kryteria Sieci knowledge and expertise to diagnose, follow up and manage patients Evidence of good outcomes multi-disciplinary approach capacity to produce good practice guidelines and to implement outcome measures and quality control Research, teaching and training collaborate with other centers of expertise and networks

41 Kryteria i warunki które muszą spełniać wszyscy usługodawcy niezależnie od specjalizacji a) patients empowerment and centred care b) organisational, management and business continuity c) research and training capacity d) exchange of expertise, information systems and e-health tools 5 groups 22 criteria e) expertise, good practice, quality, patients safety and evaluation

42 Kryteria i warunki uwarunkowane rodzajem specjalizacji Member s specific criteria documented competence, experience and activity provide evidence of good clinical care and outcomes characteristics of human resources Based on the evidence and consensus of the scientific, technical and professional community organisation and functioning : multidisciplinary healthcare team specific equipment within the centre or easily accessible communication / interaction at a distance capacity Bottom up proposals

43 Remote training Secure exchange of Patient information, databases/registries Remote guidance and Diagnosis Member Virtual clinical/tumour boards European Reference Network Remote monitoring and follow-up Member Local Healthcare Provider Tele-medicine Tele-consultation Members Networking elements, communication and ehealth solutions

44 Telemedycyna Clinical and Tumour Boards are recognized as an essential component of excellence in cancer care and complex diseases. a range of medical disciplines across different settings and countries. Tele-radiology Tele-patology Tele-..etc..

45 Ocenić i zatwierdzić sieć

46 Kluczowa rola dla Państw członkowskich Recognition of centers at national level. (important differences) MS with systems in place (minority) Endorsement of applications Board of Member States Approval of Networks (once positively assessed)

47 Rules of the Board of MS January 2015

48 ERN Scenario Call for Networks Open application Individual Providers Network proposals Individual application Eligibility check Technical Assessment (criteria & conditions) ERN Positive Assesment Approval of Network Establishment and Membership Players BOARD Networks Functioning Logo award 1 HCP & Network proyects 2 3 SANCO Member States Confirmation (ERN and Members) Evaluation (criteria, performance and cooperation) 4 Technical Independent Body

49 Wytyczne i narzędzia oceny (toolbox) Competitive call: Consortium EURORDYS; HOPE & Accreditation Europe (Canada); Deliverables (work ongoing) Legal criteria into operational criteria. Tools and guidance for the call and the assessment process Tools and guidance for the networks proposals (self assessment, how to prepare the proposal, etc)

50 Niezależne instytucje oceniające Institutions or entities with a solid background and experience in the field of accreditation/ certification HCP Task: to perform the assessment of Networks proposals Competitive Framework Contract: May-June: Tender call March - June 2016: Assessment process June - July 2016: feedback to ERN Board of MS Institutions or entities with a solid background and experience

51 Informacja / Komunikacja Webpage (waiting for MS information) Conference on ERN October 2015 (Lisbon) Ads in Scientific journals (more than 30) Meetings with stakeholders and participation in conferences Discussions with advisory groups to the commission

52 ERN IT PLATFORM: Feasibility of the setup of a comprehensive IT platform CEF proposal ERN services study: Services typology of a ERN, resources and cost drivers

53 ERN IT platform building blocks Public ERN WEB Citizens & patients healthcare proffesionals DG SANTE WEB Institutional information Secure IT ERN platform Shared intranet for all ERNs Specific Intranet for each ERN BROADBAND Communication integrating existing research and Networks System CALL & ASSESSMENT of ERN Website Exchange of clinical information and patient data Data bases/data sharing/ Patient registries Communication and Conferencing tools Adobe Connect; Facebook like platforms Messaging etc. Exchange of Images, Xray, diagnostic tests, pictures etc (PACS) Clinical Decision making tools Clinical guidelines algorithms document repository collaborative tools (e-rooms etc.) Information System Activities Key indicators etc Training and e-learning tools Clinical Core elements Research & training Core elements Research tools: clinical trials etc.

54 Zaproszenie do składania wniosków Timeline: Preparatory conference; Lisbon September-October 2015 : workshops and practical information, space for encounters Call: December 2015 Assessment of proposals March -May Approval of + proposals by Board of MS June July 2016 Establishment of Networks July-September 2016

55 Składanie wniosków : przygotowanie Strengthening the network value and capacities: Multidisciplinarity Avoid fragmentation: Grouping of diseases Identify mature and clear EU added value type of diseases Discuss and Identify other players, partners and members Liaison with MS authorities (contact with ERN board representative at national level and discuss!!) Define the services of the Nework

56 Składanie wniosków : przygotowanie Agree on the specific criteria for each area of expertise Self-assessment exercise (Network and members): decision of participation as members or as Associated National Centres Define Pathways models, referral criteria, clinical decision tools Information system/indicators

57 Wyzwania Attract and approve the right Networks and Centers Being able to produce evidence of its value: Clinical outcomes, Better access to care efficiency Sustainability

58 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care) Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks (ERNs) Bezpieczeństwo pacjentów i jakość ochrony zdrowia Oceną systemów opieki zdrowotnej Przegląd cen nowoczesnych leków.

59 Fakty 8-12% pacjentów hospitalizowanych w UE doznaje szkody (działania niepożądane) Części zdarzeń niepożądanych można uniknąć Zakażenia związane z opieką zdrowotną Błędy związane z leczeniem farmakologicznym Błędy chirurgiczne Błędy w diagnostyce Anglojęzyczne przykłady ilustrujące problemy wystepujące w wielu krajach UE:

60 Opinia publiczna Połowa badanych obawia sie szkody ze strony opieki zdrowotnej QC6a. W szpitalu QC6b. Poza szpitalem 2009 W Polsce: 73% 70% (UE:52%) (UE:50%) Source: Special Eurobarometer 411 (2014)

61 Działania na poziomie Unii w zakresie bezpieczeństwa pacjentów Prace przygotowawcze : Grupa robocza ds. bezpieczeństwa pacjentów (zdefiniowanie kluczowych obszarów) + Konsultacja publiczna (zdefiniowanie roli EU) Współpraca: Europejska sieć bezpieczeństwa pacjentów (EUNetPaS) > Akcja wspólna (joint action) Finansowanie projektów (m.in. badawczych) Dokumenty polityczne : Komunikat Komisji (2008) w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną: Zalecenie Rady (2009) w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną (2009/C 151/01):

62 Zalecenie Rady 2009/C 151/01 Działania na poziomie Krajów Członkowskich: uwzględnienie bezpieczeństwa pacjentów jako kwestii priorytetowej w polityce zdrowotnej upodmiotowienie pacjentów tworzenie systemów umożliwiających zgłaszanie niepożądanych zdarzeń kształcenie i szkolenie pracowników opieki zdrowotnej w kwestiach bezpieczeństwa pacjentów wdrożenie strategii profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną Działania na poziomie UE: opracowanie wspólnych definicji i wskaźników wymiana doświadczeń badania naukowe

63 Pakiet dot. bezpieczeństwa pacjenta (Raport )

64 Raport (2014) - Wdrożenie Zalecenia Rady education of health professionals reporting and learning systems fully implemented partly implemented patient empowerment not implemented policies and programmes

65 Raport (2014) - Wdrożenie Zalecenia Rady AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK UK

66 Raport (2014) - Obszary wymagające poprawy

67 Raport 2014: wielorakość działań

68 Trwała współpraca na poziomie UE Potrzeby: Lepsza koordynacja działalności polityk i akcji dot. pacjenta Ułatwienie wejścia w fazę wdrażania polityk Lepiej wziąć pod uwagę wiedzę płynącą z praktyki i inicjatyw oddolnych (grass-root knowledge) w tworzeniu polityk Wsparcie: krajów członkowskich (Konkluzje Rady 1/12/2014): Stworzyć do grudnia 2016 r. ramy umożliwiające trwałą współprace w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów i jakości ochrony zdrowia Monitorować postępy w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów oraz głównych przyczyn niepożądanych zdarzeń Pogłębić prace w dziedzinie informacij pacjenta o bezpieczeństwie pacjentów i jakości ochrony zdrowia.

69 Konkluzje Rady (1 grudnia 2014): Rada wzywa Komisję do: Lepszej koordynacji działalność w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i jakości ochrony zdrowia. Monitorowania postępów w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów oraz głównych przyczyn niepożądanych zdarzeń Pogłębienia prac w dziedzinie informacij pacjenta o bezpieczeństwie pacjentów i jakości ochrony zdrowia. Rada wzywa Komisję i państwa członkowskie do: Polepszenia kultury bezpieczeństwa pacjentów; Promowania zbierania danych o niepożądanych zdarzeniach Przygotowania wskazówek unijnych dot. ustalenia standardów w dziedzinie bezp. pacjentów oraz wskazówek unijnych dot. partycypacji pacjentów/obywateli w strategiach poprawy bezp. pacjentów. Pogłębienia prac związanych z wymiaramy jakości ochrony zdrowia (dimensions of quality in healthcare)

70 Prace przygotowawcze w 2015 m.in. zebranie informacji dot.: pomiaru poziomu kultury bezpieczeństwa pacjentów metodologii przygotowywania wskazówek dot. ustalenia standardów w dziedzinie bezp. pacjentów źródeł informacji pacjentów o bezpieczeństwie i jakości świadczeń zdrowotnych (safety and quality of healthcare)

71 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care) Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks (ERNs) Bezpieczeństwo pacjentów i jakość ochrony zdrowia Oceną systemów opieki zdrowotnej Health Systems Performace Assessment (HSPA) Przegląd cen nowoczesnych leków.

72 Komunikat "O efektywnych, dostepnych i odpornych (ang. resilient) systemach zdrowotnych" COM(2014)215 72

73 Ocena systemów zdrowotnych Grupa ekspertów HSPA Rada UE: Grupa robocza ds. zdrowia SANTE EMPL Grupa ekspertów EGHI (informacja zdrowotna) EUROSTAT Komitet ochrony socjalnej (SPC) ECFIN RTD Komitet Polityki Gospodarczej (EPC) 73

74 Ocena systemów zdrowotnych 74

75 HSPA: Cele Odpowiedzialność wobec władz narodowych, usługodawców, płatników, pacjętów i innych interesariuszy Informing decision-making on resource-allocation and organisation Identyfikacja dziedzin/obszarów niskiej wydajności oraz centrów doskonałości Ułatwienie wyboru pacjentom oraz nabywcom usług zdrowotnych Wsparcie do zmian w świadczeniu usług zdrowotnych Udostępnienie danych epidemiologicznych i dot. zdrowia publicznego

76 Grupa ekspertów HSPA Luty 2014: Grupa Robocza Rady UE na wysokim szczeblu (Council Work Party on Public Health at Senior Level) zaleciła Komisji Europejskiej stworzyć grupę (HSPA) Wrzesień 2014: założenie grupy ekspertów

77 Grupa ekspertów HSPA 1. Stworzyć platforme wymian doświadczeń prowadzenia ocen systemów zdrowotncyh na poziomie narodowym 2. Identyfikować narzędzia i metodologie do wsparcia decyzji o wykorzystaniu zasobów i organizacji 3. Uzgodnić kryteria i procedury wyboru dziedzin/obszarów na których będzie się skupiać praca grupy 4. Wzmocnić współprace z organizacjami międzynarodowymi (m.in. OECD i WHO)

78 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care) Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks (ERNs) Bezpieczeństwo pacjentów i jakość ochrony zdrowia Oceną systemów opieki zdrowotnej Health Systems Performace Assessment (HSPA) Cena i zwrot kosztów (Przegląd cen nowoczesnych leków)

79 Ceny leków Wizja Komisji Europejskiej to : zapewnienie wszystkim obywatelom EU dostęp do bezpiecznych, skutecznych, przystępnych leczeń oraz zminimalizować nieporządane skutki obecnych systemów ustalania cen poprzez współprace i koordynacje na poziomie UE.

80 Współpraca Art. 168(7) : Działania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich Art. 168(2) Unia zachęca do współpracy między Państwami Członkowskimi

81 Komunikat "O efektywnych, dostepnych i odpornych (ang. resilient) systemach zdrowotnych" COM(2014)215 81

82 I would like you to focus on working together with the Commissioner For Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs to jointly develop EU policies as regards medicines and pharmaceutical products while taking fully into account that medicines are not goods like any other. Objective to secure a high level of public health and innovation. Access to medicines and treatments is affordable. Medicines are safe and effective. Objective to provide support for a competitive industry that ensures that Europe continues to benefit from new medicines. Enhance the competitiveness of Europe s pharmaceutical sector. 82

83 DG SANTE Initiatives on pricing Ograniczone kompetencje, rosnące zainteresowanie. Połączenie między dostępnością opieki medycznej i wycenie leków występuje w licznych konkluzjach Rady UE Komisja Europejska zachęca do współpracy między Państwami Członkowskimi Nadrzędny cel : lepsza koordynacja pomiędzy Państwami członkowskimi na poziomie UE w dziedzinie wyceny leków. 83

84 Projekty w zakresie ustalenia ceny leków Trzeci program działań w dziedzinie zdrowia ( ): badania, udokumentowanie stanu wiedzy oraz eksploracja możliwości współpracy (http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/wp2014_anne x_en.pdf) Projekt wspierający wymianę informacji dot. cen leków (rozp. 2015, 3 lata) Projekt badawczy dot. alternatywnych metod wyceny leków (alternative pricing) oraz możliwości współpracy i możliwych skutków - w tym na dostępności leków dla pacjentów (wyniki: grudzień 2015). 84

85 Study on enhanced crosscountry coordination on pharmaceutical product pricing Objective: Examine possible benefits from improving cross-country policy coordination on pharmaceutical product pricing by analyzing two policy options in terms of technical economic and legal considerations: Differential Pricing (DP) ExternalReference Pricing (ERP)

86

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Powitanie i otwarcie konferencji prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Informacja o projekcie FreSsco prof. Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

1. Spotkanie NPK (12.02)

1. Spotkanie NPK (12.02) Informacja ze spotkania Narodowych Punktów Kontaktowych ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz posiedzenia Grupy Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych (HLG) 1 12-13 lutego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 23/09/2014 R. BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 1. Wprowadzenie PRZESUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 Badanie ewaluacyjne sfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko (01.09.2011) ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej dr inż. Wiesław Barcikowski Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Poznań, 16 grudzień 2011r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo