Programy UE w obszarze zdrowia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy UE w obszarze zdrowia"

Transkrypt

1 Programy UE w obszarze zdrowia Andrzej Ryś Dyrektor ds. systemów zdrowotnych i produktów medycznych DG SANTE Dom Polski Wschodniej 27/05/2015

2 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care) Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks (ERNs) Bezpieczeństwo pacjentów i jakość ochrony zdrowia Oceną systemów opieki zdrowotnej Przegląd cen nowoczesnych leków.

3 Polityka zdrowotna UE Wyzwania Podstawy i kontekst polityczny (Traktat UE, Dokumenty programowe, Europa2020 / Semestr Europejski) Instrumenty (Normatywne (hard/soft), Współpracy, Finansowe)

4 Polityka zdrowotna UE Wyzwania: Zmiany demograficzne Choroby przewlekłe Rozwój technologiczny Koszty opieki zdrowotnej Pracownicy służby zdrowia Dostęp do opieki medycznej Globalne i transgraniczne zagrożenia dla zdrowia

5 Polityka zdrowotna UE Podstawy i kontekst polityczny Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Art. 168) Strategiczne podejście dla UE "Razem na rzecz zdrowia" Dokument programowy "Inwestować w Zdrowie" Komunikat "O efektywnych, dostepnych i odpornych (ang. resilient) systemach zdrowotnych" docs/com2014_215_final_en.pdf

6 Strategia Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia (COM(2007)630) Zasady : Cele: Zmiany demograficzne wspólne wartości (powszechność, wysoka jakość opieki, sprawiedliwość oraz solidarność) Zdrowie to skarb (Health is Wealth) Uwzględnienie zdrowia we wszystkich politykach (HIAP) Zwiększenie roli UE w ochronie zdrowia na świecie Szerzenie zdrowia w starzejącej się Europie Ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia Wspieranie dynamicznych systemów zdrowotnych i nowych technologii 6

7 Inwestować w Zdrowie SWD(2013)24 Systemy zdrowotne Reformy, zrównoważone inwestycje, gospodarne wykorzystanie środków, skuteczne i wydajne technologie, lepsza ocena wydajności systemów zdrowotnych Kapitał ludzki Zdrowie wzmacnia wzrost gospodarczy, wpływa na wydajność pracy i aktywność zawodową; starzejące się społeczeństwa oraz wyższe oczekiwania: do 8 milionów miejsc pracy w UE Nierówności w zdrowiu Zmniejszenie nierówności przyczynia się do spójności społecznej pomaga ograniczyć ubóstwo; międzyresortowe działania powinny skupić się na głównych czynnikach ryzyka zdrowia 7

8 Polityka zdrowotna UE Komunikat dot. systemów opieki zdrowotnej COM(2014)215 Zwiększenie efektywności Health System Performance Assessment, Jakość opieki zdrowotnej (efektywność, bezpieczeństwo, percepcja pacjentów) Poprawa dostępu Zakres ubezpieczenia zdrowotnego Dostępność (finansowa, służby zdrowia, odległość od punktu opieki, listy oczekiwań) Lepsza odporność ('resilience') Stabilne mechanizmy finansowe Sprawne zarządzanie Przepływ informacji, i użycie narzędzi ezdrowia Ocena technologii zdrowia health/healthcare/do cs/com2014_215_fin al_en.pdf

9 Polityka zdrowotna UE Europa 2020 Semestr Europejski Wdrażanie i monitorowanie strategii Europa 2020 Komisja określa priorytety UE (Annual Growth Survey) Państwa członkowskie przedstawiają plany budżetowe oraz plany reform gospodarczych Komisja proponuje zalecenia dla poszczególnych krajów Rada Europejska zatwierdza zalecenia

10 Polityka zdrowotna UE Zalecenia w zakresie zdrowia 2011: 4 krajów 2012: 6 krajów 2013: 11 krajów krajów Przykład: "increasing the cost effectiveness and efficiency of spending in the healthcare sector." Polska (2013)

11 Polityka zdrowotna UE Instrumenty: Normatywne Dyrektywa o opiece transgranicznej 2011/24, Dyrektywa Tytoniowa (2014/40/EU), Badania kliniczne (Rozp. EU No 536/2014) Rekomendacje, wspólne narzędzia, wskaźniki oraz wytyczne Współpracy Partnerstwo innowacji na rzecz aktywnej i zdrowej starości Finansowe Program Zdrowia Publicznego

12 Instrumenty finansowe Budżet (2011) Państw Członkowskich : 6,112 miliardów Budżet Unijny : 141,9 miliardów (1% PKB UE) 12

13 Instrumenty finansowe Budżet UE 2015 (Miliony EUR) ESIF M Budżet UE Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (ESIF): EUR 325 mld. HORIZON M Program ramowy Horizon 2020:EUR 77 mld. Zdrowie 59 M III Program w dziedzinie zdrowia :EUR 0,45 mld. 13

14 Polityka zdrowotna UE Trzeci program działań w dziedzinie zdrowia ( ): EUR 449,4 milionów Priorytety: (1) Promocja zdrowia, prewencja; (2) Ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia; (3) Innowacyjna i efektywna współpraca systemów zdrowia (4) Poprawa dostępu do lepszych i bezpieczniejszych systemów opieki zdrowia Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (ESIF): EUR 325 miliardów na 7 lat 5 funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR); Europejski Fundusz Społeczny (EFS); Fundusz Spójności ; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); Europejski Fundusz Morski i Rybacki(EFMR). Program ramowy - Horizon 2020 EUR 77 miliardów W tym EUR 7,47 miliardów na obszar "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, demographic change and wellbeing)"

15 III Program w dziedzinie zdrowia Roczne plany działań określają : priorytetowe dziedziny, oraz kryteria finansowania działań. Krajowe Punkty Kontaktowe: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, Warszawa, Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA) Zarządzanie programem: 15

16 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care)

17 Dyrektywa transgraniczna Objaśnić prawa pacjentów w zakresie ich dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej i do zwrotu kosztów Poinformować pacjentów o ich prawach do transgranicznej opieki zdrowotnej oraz o innych systemach zdrowotnych Zapewnić jakość i bezpieczeństwo transgranicznej opieki zdrowotnej Brak precyzyjnych danych dot. skutków ustawy i zainteresowania/wykorzystania przez pacjentów

18 Współpraca na poziomie systemów opieki zdrowotnej Ocena technologii medycznych (HTA) E-Zdrowie/eHealth Europejskie Sieci Referencyjne (ERN) Uznawanie recept (e-prescriptions) Współpraca w zakresie wytycznych dot. bezpieczeństwa pacjentów i jakośći ochrony zdrowia Współpraca w regionach przygranicznych

19 Background Cross-border healthcare not new social security Regulations since 1970s Necessary care EHIC: Planned care Prior authorisation ECJ jurisprudence developed additional rights based on free movement Healthcare as a service is under the free movement of services Patients can choose healthcare provider abroad Level of reimbursement up to cost of treatment at home Prior authorisation is acceptable for some treatments Initial attempt to codify via Services Directive separate piece of legislation required Contentious negotiations

20 Przepisy (1) : Prawa pacjentów Patients have right of reimbursement when they receive healthcare in another EU MS Level of reimbursement up to cost of treatment at home Quality and safety standards / legislation of MS of treatment applies

21 Przepisy (2): uprzednia zgoda Prior authorisation possible for a) overnight stay; or b) highly specialised and cost intensive healthcare Authorisation may be refused if no "undue delay" and that decision must be "properly reasoned"

22 Lepiej poinformowani pacjenci National Contact Point Member State A Outgoing patients: Patients' rights; Reimbursements Member State B incoming patients: Quality of care / safety standards Complaints and redress procedure National Contact Point Questions: Reimbursement? Quality? Service provider? Documents? Treatment options Quality and safety; Right to practice; Liability; Prices; Prescriptions

23 Przepisay (3): Objaśnienie reguł dot. zwrotu kosztów Same fees as for domestic patients Reimbursement tariffs based on cost of treatment at home from public / contracted provider transparency required on reimbursement entitlements: which treatments and how much?

24 Przepisy (4): Prawa pacjentów Minimum patients' rights in the EU Right of appeal on authorisation and reimbursement decisions Right to transparent complaint procedure and to seek redress (all treatment must be covered by liability insurance or similar guarantee) Right to privacy Right of access to/copy of medical records Non-discrimination: access and prices

25 What is new since social security Regulations? Regulations only cover public-sector or contracted providers: Directive covers all providers in EU (for planned and unplanned care) Planned care prior authorisation is the norm under Regulations, but the exception (if used at all) under Directive Regulations cover patient cost at level of MS of treatment; Directive at level of MS of affiliation ("home" MS) Directive introduces significant "flanking" measures: information; patient guarantees etc.

26 Wyzwania : Świadomośc możliwości korzystania z opieki transgranicznej

27 Wyzwania : Krajowe punkty kontaktowe

28 Wyzwania : Informacja o prawach 49% / 17% 44% / 14%

29 Wyzwania: poinformowani pacjenci (2 prawidłowe odpowiedzi) 57% 51%

30 Wyzwania: Zwrót kosztów i uprzednia zgoda na leczenie How does Directive fit with Regulation? How to explain this clearly to the patient? How to assess "undue delay"? How do patients know what their entitlements are?

31 Wyzwania: Ceny What is the tariff for reimbursement? What is the tariff to be used for incoming patients? What is the relationship between the two? How to ensure nondiscrimination?

32 Wyzwania: Informacja Who is best placed to be the NCP? What level of detail is needed or useful? How should NCPs work together? What information should providers give about quality and safety? What is meaningful / helpful? How should this be presented?

33 Skutki To be seen, best guess is: Impacts likely to be significant for individuals, less so for systems 'Localised' impacts could be more significant Provisions on information / rights could be of more universal significance

34 Weryfikacja transpozycji w prawie krajowym Sprawdzenie kompletności Sprawdzenie zgodności Raport o wdrożeniu Dyrektywy : paź. 2015

35 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care) Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks (ERNs)

36 Europejskie Sieci Referencyjne Art.12 Dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej Poprawienie jakości, bezpieczeństwa i dostępu do wysoce specjalistycznej opieki Choroby żadko występujące i/lub złożone Wartość dodana współpracy na poziomie UE: Luki / niedostępność wiedzy naukowej Potrzeby kształtowania personelu Złożność, Zawiłość i Koszt Skuteczne wykorzystanie środków

37 Legal acts on ERN Entry into force 27 May 2014

38 Kluczowe elementy sieci Skoncentrowane na pacjencie i prowadzone klinicznie 10 Członków w co najmniej 8 Państwach Niezależna ocena Spełnienie warunków Sieci i Członkowstwa Zatwierdzenie władz narodowych

39 6 zestawów dla Sieci (ERN) Content of the delegated decision 5 zestawów ogólnych kryteriów dot. Cłonków 2 zestawy specyficznych kryteriów dot. Cłonków

40 Kryteria Sieci knowledge and expertise to diagnose, follow up and manage patients Evidence of good outcomes multi-disciplinary approach capacity to produce good practice guidelines and to implement outcome measures and quality control Research, teaching and training collaborate with other centers of expertise and networks

41 Kryteria i warunki które muszą spełniać wszyscy usługodawcy niezależnie od specjalizacji a) patients empowerment and centred care b) organisational, management and business continuity c) research and training capacity d) exchange of expertise, information systems and e-health tools 5 groups 22 criteria e) expertise, good practice, quality, patients safety and evaluation

42 Kryteria i warunki uwarunkowane rodzajem specjalizacji Member s specific criteria documented competence, experience and activity provide evidence of good clinical care and outcomes characteristics of human resources Based on the evidence and consensus of the scientific, technical and professional community organisation and functioning : multidisciplinary healthcare team specific equipment within the centre or easily accessible communication / interaction at a distance capacity Bottom up proposals

43 Remote training Secure exchange of Patient information, databases/registries Remote guidance and Diagnosis Member Virtual clinical/tumour boards European Reference Network Remote monitoring and follow-up Member Local Healthcare Provider Tele-medicine Tele-consultation Members Networking elements, communication and ehealth solutions

44 Telemedycyna Clinical and Tumour Boards are recognized as an essential component of excellence in cancer care and complex diseases. a range of medical disciplines across different settings and countries. Tele-radiology Tele-patology Tele-..etc..

45 Ocenić i zatwierdzić sieć

46 Kluczowa rola dla Państw członkowskich Recognition of centers at national level. (important differences) MS with systems in place (minority) Endorsement of applications Board of Member States Approval of Networks (once positively assessed)

47 Rules of the Board of MS January 2015

48 ERN Scenario Call for Networks Open application Individual Providers Network proposals Individual application Eligibility check Technical Assessment (criteria & conditions) ERN Positive Assesment Approval of Network Establishment and Membership Players BOARD Networks Functioning Logo award 1 HCP & Network proyects 2 3 SANCO Member States Confirmation (ERN and Members) Evaluation (criteria, performance and cooperation) 4 Technical Independent Body

49 Wytyczne i narzędzia oceny (toolbox) Competitive call: Consortium EURORDYS; HOPE & Accreditation Europe (Canada); Deliverables (work ongoing) Legal criteria into operational criteria. Tools and guidance for the call and the assessment process Tools and guidance for the networks proposals (self assessment, how to prepare the proposal, etc)

50 Niezależne instytucje oceniające Institutions or entities with a solid background and experience in the field of accreditation/ certification HCP Task: to perform the assessment of Networks proposals Competitive Framework Contract: May-June: Tender call March - June 2016: Assessment process June - July 2016: feedback to ERN Board of MS Institutions or entities with a solid background and experience

51 Informacja / Komunikacja Webpage (waiting for MS information) Conference on ERN October 2015 (Lisbon) Ads in Scientific journals (more than 30) Meetings with stakeholders and participation in conferences Discussions with advisory groups to the commission

52 ERN IT PLATFORM: Feasibility of the setup of a comprehensive IT platform CEF proposal ERN services study: Services typology of a ERN, resources and cost drivers

53 ERN IT platform building blocks Public ERN WEB Citizens & patients healthcare proffesionals DG SANTE WEB Institutional information Secure IT ERN platform Shared intranet for all ERNs Specific Intranet for each ERN BROADBAND Communication integrating existing research and Networks System CALL & ASSESSMENT of ERN Website Exchange of clinical information and patient data Data bases/data sharing/ Patient registries Communication and Conferencing tools Adobe Connect; Facebook like platforms Messaging etc. Exchange of Images, Xray, diagnostic tests, pictures etc (PACS) Clinical Decision making tools Clinical guidelines algorithms document repository collaborative tools (e-rooms etc.) Information System Activities Key indicators etc Training and e-learning tools Clinical Core elements Research & training Core elements Research tools: clinical trials etc.

54 Zaproszenie do składania wniosków Timeline: Preparatory conference; Lisbon September-October 2015 : workshops and practical information, space for encounters Call: December 2015 Assessment of proposals March -May Approval of + proposals by Board of MS June July 2016 Establishment of Networks July-September 2016

55 Składanie wniosków : przygotowanie Strengthening the network value and capacities: Multidisciplinarity Avoid fragmentation: Grouping of diseases Identify mature and clear EU added value type of diseases Discuss and Identify other players, partners and members Liaison with MS authorities (contact with ERN board representative at national level and discuss!!) Define the services of the Nework

56 Składanie wniosków : przygotowanie Agree on the specific criteria for each area of expertise Self-assessment exercise (Network and members): decision of participation as members or as Associated National Centres Define Pathways models, referral criteria, clinical decision tools Information system/indicators

57 Wyzwania Attract and approve the right Networks and Centers Being able to produce evidence of its value: Clinical outcomes, Better access to care efficiency Sustainability

58 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care) Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks (ERNs) Bezpieczeństwo pacjentów i jakość ochrony zdrowia Oceną systemów opieki zdrowotnej Przegląd cen nowoczesnych leków.

59 Fakty 8-12% pacjentów hospitalizowanych w UE doznaje szkody (działania niepożądane) Części zdarzeń niepożądanych można uniknąć Zakażenia związane z opieką zdrowotną Błędy związane z leczeniem farmakologicznym Błędy chirurgiczne Błędy w diagnostyce Anglojęzyczne przykłady ilustrujące problemy wystepujące w wielu krajach UE:

60 Opinia publiczna Połowa badanych obawia sie szkody ze strony opieki zdrowotnej QC6a. W szpitalu QC6b. Poza szpitalem 2009 W Polsce: 73% 70% (UE:52%) (UE:50%) Source: Special Eurobarometer 411 (2014)

61 Działania na poziomie Unii w zakresie bezpieczeństwa pacjentów Prace przygotowawcze : Grupa robocza ds. bezpieczeństwa pacjentów (zdefiniowanie kluczowych obszarów) + Konsultacja publiczna (zdefiniowanie roli EU) Współpraca: Europejska sieć bezpieczeństwa pacjentów (EUNetPaS) > Akcja wspólna (joint action) Finansowanie projektów (m.in. badawczych) Dokumenty polityczne : Komunikat Komisji (2008) w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną: Zalecenie Rady (2009) w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną (2009/C 151/01):

62 Zalecenie Rady 2009/C 151/01 Działania na poziomie Krajów Członkowskich: uwzględnienie bezpieczeństwa pacjentów jako kwestii priorytetowej w polityce zdrowotnej upodmiotowienie pacjentów tworzenie systemów umożliwiających zgłaszanie niepożądanych zdarzeń kształcenie i szkolenie pracowników opieki zdrowotnej w kwestiach bezpieczeństwa pacjentów wdrożenie strategii profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną Działania na poziomie UE: opracowanie wspólnych definicji i wskaźników wymiana doświadczeń badania naukowe

63 Pakiet dot. bezpieczeństwa pacjenta (Raport )

64 Raport (2014) - Wdrożenie Zalecenia Rady education of health professionals reporting and learning systems fully implemented partly implemented patient empowerment not implemented policies and programmes

65 Raport (2014) - Wdrożenie Zalecenia Rady AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK UK

66 Raport (2014) - Obszary wymagające poprawy

67 Raport 2014: wielorakość działań

68 Trwała współpraca na poziomie UE Potrzeby: Lepsza koordynacja działalności polityk i akcji dot. pacjenta Ułatwienie wejścia w fazę wdrażania polityk Lepiej wziąć pod uwagę wiedzę płynącą z praktyki i inicjatyw oddolnych (grass-root knowledge) w tworzeniu polityk Wsparcie: krajów członkowskich (Konkluzje Rady 1/12/2014): Stworzyć do grudnia 2016 r. ramy umożliwiające trwałą współprace w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów i jakości ochrony zdrowia Monitorować postępy w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów oraz głównych przyczyn niepożądanych zdarzeń Pogłębić prace w dziedzinie informacij pacjenta o bezpieczeństwie pacjentów i jakości ochrony zdrowia.

69 Konkluzje Rady (1 grudnia 2014): Rada wzywa Komisję do: Lepszej koordynacji działalność w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i jakości ochrony zdrowia. Monitorowania postępów w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów oraz głównych przyczyn niepożądanych zdarzeń Pogłębienia prac w dziedzinie informacij pacjenta o bezpieczeństwie pacjentów i jakości ochrony zdrowia. Rada wzywa Komisję i państwa członkowskie do: Polepszenia kultury bezpieczeństwa pacjentów; Promowania zbierania danych o niepożądanych zdarzeniach Przygotowania wskazówek unijnych dot. ustalenia standardów w dziedzinie bezp. pacjentów oraz wskazówek unijnych dot. partycypacji pacjentów/obywateli w strategiach poprawy bezp. pacjentów. Pogłębienia prac związanych z wymiaramy jakości ochrony zdrowia (dimensions of quality in healthcare)

70 Prace przygotowawcze w 2015 m.in. zebranie informacji dot.: pomiaru poziomu kultury bezpieczeństwa pacjentów metodologii przygotowywania wskazówek dot. ustalenia standardów w dziedzinie bezp. pacjentów źródeł informacji pacjentów o bezpieczeństwie i jakości świadczeń zdrowotnych (safety and quality of healthcare)

71 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care) Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks (ERNs) Bezpieczeństwo pacjentów i jakość ochrony zdrowia Oceną systemów opieki zdrowotnej Health Systems Performace Assessment (HSPA) Przegląd cen nowoczesnych leków.

72 Komunikat "O efektywnych, dostepnych i odpornych (ang. resilient) systemach zdrowotnych" COM(2014)215 72

73 Ocena systemów zdrowotnych Grupa ekspertów HSPA Rada UE: Grupa robocza ds. zdrowia SANTE EMPL Grupa ekspertów EGHI (informacja zdrowotna) EUROSTAT Komitet ochrony socjalnej (SPC) ECFIN RTD Komitet Polityki Gospodarczej (EPC) 73

74 Ocena systemów zdrowotnych 74

75 HSPA: Cele Odpowiedzialność wobec władz narodowych, usługodawców, płatników, pacjętów i innych interesariuszy Informing decision-making on resource-allocation and organisation Identyfikacja dziedzin/obszarów niskiej wydajności oraz centrów doskonałości Ułatwienie wyboru pacjentom oraz nabywcom usług zdrowotnych Wsparcie do zmian w świadczeniu usług zdrowotnych Udostępnienie danych epidemiologicznych i dot. zdrowia publicznego

76 Grupa ekspertów HSPA Luty 2014: Grupa Robocza Rady UE na wysokim szczeblu (Council Work Party on Public Health at Senior Level) zaleciła Komisji Europejskiej stworzyć grupę (HSPA) Wrzesień 2014: założenie grupy ekspertów

77 Grupa ekspertów HSPA 1. Stworzyć platforme wymian doświadczeń prowadzenia ocen systemów zdrowotncyh na poziomie narodowym 2. Identyfikować narzędzia i metodologie do wsparcia decyzji o wykorzystaniu zasobów i organizacji 3. Uzgodnić kryteria i procedury wyboru dziedzin/obszarów na których będzie się skupiać praca grupy 4. Wzmocnić współprace z organizacjami międzynarodowymi (m.in. OECD i WHO)

78 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna (Cross-border health care) Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks (ERNs) Bezpieczeństwo pacjentów i jakość ochrony zdrowia Oceną systemów opieki zdrowotnej Health Systems Performace Assessment (HSPA) Cena i zwrot kosztów (Przegląd cen nowoczesnych leków)

79 Ceny leków Wizja Komisji Europejskiej to : zapewnienie wszystkim obywatelom EU dostęp do bezpiecznych, skutecznych, przystępnych leczeń oraz zminimalizować nieporządane skutki obecnych systemów ustalania cen poprzez współprace i koordynacje na poziomie UE.

80 Współpraca Art. 168(7) : Działania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich Art. 168(2) Unia zachęca do współpracy między Państwami Członkowskimi

81 Komunikat "O efektywnych, dostepnych i odpornych (ang. resilient) systemach zdrowotnych" COM(2014)215 81

82 I would like you to focus on working together with the Commissioner For Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs to jointly develop EU policies as regards medicines and pharmaceutical products while taking fully into account that medicines are not goods like any other. Objective to secure a high level of public health and innovation. Access to medicines and treatments is affordable. Medicines are safe and effective. Objective to provide support for a competitive industry that ensures that Europe continues to benefit from new medicines. Enhance the competitiveness of Europe s pharmaceutical sector. 82

83 DG SANTE Initiatives on pricing Ograniczone kompetencje, rosnące zainteresowanie. Połączenie między dostępnością opieki medycznej i wycenie leków występuje w licznych konkluzjach Rady UE Komisja Europejska zachęca do współpracy między Państwami Członkowskimi Nadrzędny cel : lepsza koordynacja pomiędzy Państwami członkowskimi na poziomie UE w dziedzinie wyceny leków. 83

84 Projekty w zakresie ustalenia ceny leków Trzeci program działań w dziedzinie zdrowia ( ): badania, udokumentowanie stanu wiedzy oraz eksploracja możliwości współpracy (http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/wp2014_anne x_en.pdf) Projekt wspierający wymianę informacji dot. cen leków (rozp. 2015, 3 lata) Projekt badawczy dot. alternatywnych metod wyceny leków (alternative pricing) oraz możliwości współpracy i możliwych skutków - w tym na dostępności leków dla pacjentów (wyniki: grudzień 2015). 84

85 Study on enhanced crosscountry coordination on pharmaceutical product pricing Objective: Examine possible benefits from improving cross-country policy coordination on pharmaceutical product pricing by analyzing two policy options in terms of technical economic and legal considerations: Differential Pricing (DP) ExternalReference Pricing (ERP)

86

Europejska polityka zdrowotna

Europejska polityka zdrowotna Europejska polityka zdrowotna Bartosz Hackbart Komisja Europejska DG SANTE Dział strategii i spraw międzynarodowych Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli 23/04/2015 Plan Prezentacji Polityka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Europejskich Sieci Referencyjnych (ERN) w Polsce. Założenia, kalendarz, wyzwania

Wprowadzenie Europejskich Sieci Referencyjnych (ERN) w Polsce. Założenia, kalendarz, wyzwania Wprowadzenie Europejskich Sieci Referencyjnych (ERN) w Polsce Założenia, kalendarz, wyzwania Koncepcja ERN powoływane na mocy dyrektywy nr 2011/24/UE ws. stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej Lek. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Programy UE w obszarze zdrowia. Andrzej Ryś Dyrektor, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Programy UE w obszarze zdrowia. Andrzej Ryś Dyrektor, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Programy UE w obszarze zdrowia Andrzej Ryś Dyrektor, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów 1 Europejska polityka zdrowotna Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Art. 168)

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Integracja czy Interoperacyjność?

Integracja czy Interoperacyjność? Integracja czy Interoperacyjność? Integracja? Interoperacyjność? Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy w Poznaniu Aktualnie ponad 20 projektów FP7, Interreg i CIP Ponad 250 partnerów w Europie

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie IP/10/571 Bruksela, 17 maja 2010 r. Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie Gospodarka cyfrowa w Europie rośnie w siłę, przenika do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych

e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 8 maja 2012 r Podstawy prawno organizacyjne do wdrażania

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Dzień Informacyjny ICT Warszawa, 19 grudnia 2007 Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Krzysztof Trojanowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Struktura HPH Zgromadzenie Ogólne General Assembly of International HPH Network Zarząd -Governace Board (obserwator WHO Maria Haralanova, Koordynatorzy wybrani na okres

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo"

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo 1 Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020 partnerstwo" Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Jakość i bezpieczeństwo opieki z perspektywy europejskiej. Basia Kutryba, Jerzy Hennig, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Jakość i bezpieczeństwo opieki z perspektywy europejskiej. Basia Kutryba, Jerzy Hennig, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Jakość i bezpieczeństwo opieki z perspektywy europejskiej Basia Kutryba, Jerzy Hennig, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Transgraniczna Opieka Zdrowotna - Pacjenci bez Granic Warszawa, 2.09.2015

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 ZAGADNIENIA: POLSKA FEDERACJA SZPITALI WYMIANA KADRY SZPITALNEJ W RAMACH PROGRAMU HOPE PRZYKŁAD WYMIANY SZPITAL

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Problem oceny skuteczności polityki innowacyjnej: perspektywa makroekonomiczna

Problem oceny skuteczności polityki innowacyjnej: perspektywa makroekonomiczna Dariusz Woźniak Problem oceny skuteczności polityki innowacyjnej: perspektywa makroekonomiczna Innowacja i kooperacja symbioza nauki i biznesu Nowy Sącz, 7 października 2011 www.wsb-nlu.edu.pl PLAN WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE Co to jest 7. Program Ramowy UE (2007-2013) Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Strategia Lizbońska (2000r.) Nowa Strategia

Bardziej szczegółowo

Innowacje w erze cyfrowej: przywrócenie Europy na właściwy kurs Prezentacja J.M. Barroso,

Innowacje w erze cyfrowej: przywrócenie Europy na właściwy kurs Prezentacja J.M. Barroso, Innowacje w erze cyfrowej: przywrócenie Europy na właściwy kurs Prezentacja J.M. Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej na posiedzeniu Rady Europejskiej, 24-25 października 213 r. Wskaźnik globalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Programy współpracy terytorialnej UE

Programy współpracy terytorialnej UE Programy współpracy terytorialnej UE Elżbieta Książek II Forum Dni Nauki i Technologii Polska Wschód Białystok-Białowieża, 22-24 kwietnia 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD

Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) - Wspólne Ramy Strategiczne, EFRR, EFS Ministerstwo Rolnictwa (MRiRW) EFRROW, EFMR 16 Zarządów Województw (Urzędy Marszałkowskie)

Bardziej szczegółowo

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta English Your health, your rights The Charter of Patient Rights and Responsibilities Information for you The Charter of Patient Rights and Responsibilities was published in October 2012. It tells you what

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ : Sport. Sport

Erasmus+ : Sport. Sport Erasmus+ : Michał Rynkowski Unit DG Edukacji i Kultury Komisja Europejska W przeszłości Brak specyficznego programu Preparatory actions (2009-2011 i 2012-2013) Wydarzenia specjalne (tzw. special annual

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania z priorytetu Zdrowie, Horyzont 2020 Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking

Możliwości dofinansowania z priorytetu Zdrowie, Horyzont 2020 Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking Jak ugryźć 10 milionów cz. IV - Finansowanie badań naukowych 21.05.2015 Warszawa Możliwości dofinansowania z priorytetu Zdrowie, Horyzont 2020 Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking W niniejszej

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN.

Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN. Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN. Hanna Lewandowska, 6 listopada 2012, Bydgoszcz www.cobraman-ce.eu Konferencja projektu SHIFT-X Dziedzictwo poprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ, ZAŁĄCZNIK Projekt konkluzji Rady Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 1. PRZYPOMINA,

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań klinicznych praktyczne aspekty według metodologii Good Clinical Practice (GCP)

Prowadzenie badań klinicznych praktyczne aspekty według metodologii Good Clinical Practice (GCP) URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Prowadzenie badań klinicznych praktyczne aspekty według metodologii Good Clinical Practice (GCP) Michał Gryz Departament

Bardziej szczegółowo

Commission legislation proposal for 2014-2020 and initial position of Poland

Commission legislation proposal for 2014-2020 and initial position of Poland Commission legislation proposal for 2014-2020 and initial position of Poland Szczecin, 18 January 2012 Local Action Group selection Ministry of Agriculture and Rural Development - Managing Authority information

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) " European Union, 2013 Prelegent: Jaroslaw Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE 1 ERC Starting Grants ERC 03.02.2015 2 ERC Consolidator Grants ERC 12.03.2015 3 ERC Advanced Grants ERC 02.06.2015 4 ERC Proof of Concept Grant ERC 05.02.2015,28.05.2015,01.10.2015 ERA.Net RUS PLUS w ścieżce

Bardziej szczegółowo