Imi:... Nazwisko:... Komórka organizacyjna:... Stanowisko:... Data objcia obecnego stanowiska:.../.../... Data ostatniej oceny :.../.../...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imi:... Nazwisko:... Komórka organizacyjna:... Stanowisko:... Data objcia obecnego stanowiska:.../.../... Data ostatniej oceny :.../.../..."

Transkrypt

1 Załcznik Nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH KWESTIONARIUSZA - TYP A I. DANE DOTYCZCE OCENIANEGO PRACOWNIKA: Imi:... Nazwisko:... Komórka organizacyjna:... Stanowisko:... Data objcia obecnego stanowiska:.../.../... Data ostatniej oceny :.../.../... II. KWESTIONARIUSZ OCENY: Instrukcja: Prosz oceni - w rubryce samoocena przez osob ocenian, a w rubryce ocena dokonana przez przełoonego przez osob oceniajc - wyniki pracy w odniesieniu do wymaga obecnie zajmowanego stanowiska. Oceny dokonuje si przez postawienie znaku X w odpowiednim okienku. W miejscu Ocena kocowa prosz o wpisanie przez osob oceniajc ostateczn, kocow ilo punktów. Punkty bd sumowane w celu obliczenia oceny ogólnej. Wyjanienie skali punktowej: 1 - poniej oczekiwa; 2, 3 lub 4 - spełnia oczekiwania w rónym stopniu; 5 powyej oczekiwa.

2 L.p. Kryterium Samoocena dokonana przez pracownika 1 Dyspozycyjno 2 Efektywno i jako realizacji wyznaczonych celów i zada 3 Innowacja i własna inicjatywa 4 Umiejtno analizowania i wnioskowania 5 Umiejtno motywowania pracowników 6 Umiejtno nadzoru i kontroli pracy 7 Umiejtno nawizywania kontaktów i współpracy 8 Umiejtno oceniania pracowników 9 Umiejtno podejmowania trafnych decyzji 10 Umiejtno reprezentowania Starostwa na zewntrz 11 Umiejtno stosowania przyjtych procedur 12 Wiedza specjalistyczna R A Z E M: 1 Konsekwencja w działaniu 2 Odpowiedzialno i dbało o powierzone mienie 3 Ogólny sposób bycia - yczliwo i kultura osobista 4 Podnoszenie własnych kwalifikacji 5 Poprawno wykonywanej pracy 6 Terminowo R A Z E M: Ocena dokonana przez przełoonego Kryteria podstawowe - współczynnik 1, Kryteria uzupełniajce - współczynnik 0, Ocena Ocena kryteriów podstawowych = (suma z ocen dla kryteriów podstawowych x 1,00) / liczba kryteriów Kp = (... x 1,00 ) / 12 =...

3 Ocena kryteriów uzupełniajcych = (suma z ocen dla kryteriów uzupełniajcych x 0,20) / liczba kryteriów Ku = (... x 0,20 ) / 6 =... Ocena kocowa pracownika = ocena kryteriów podstawowych + ocena kryteriów uzupełniajcych O = Kp + Ku = =... O = < 2,2 2,2 - < 3,1 3,1 - < 4,3 4,3 - < 5,2 >= 5,0 OCENA KOCOWA PRACOWNIKA - - PONIEJ OCZEKIWA - 1* - SPEŁNIA OCZEKIWANIA W RÓNYM STOPNIU 2, 3 LUB 4* - POWYEJ OCZEKIWA - 5* * niepotrzebne skreli

4 III. OPINIA DOTYCZCA WYKONYWANIA OBOWIZKÓW ORAZ W N I O S K I D O T Y C ZCE KIERUNKÓW ROZWOJU Z A W O D O W E G O I P O T R Z E B S Z K O L E N I O W Y C H O C E N I A N E G O: N a l ey opisa w jaki sposób oceniany wykonywał obowizki w okresie, w którym p o d l e g a ł o c e n i e, c z y w y k o n y w a ł d o d a t k o w e z a d a n i a, k t ó r e n i e w y n i k a j z opisu z a j m o w a n e g o s t a n o w i s k a o r a z o k r eli kierunki rozwoju ocenionego, u w z g ldniajc sporzdzon ocen, przyszłe zadania oraz oczekiwania ocenionego. O k r eli jaki bdzie efekt okrelonego kierunku rozwoju oraz optymalne metody r o z w o j u, n p. : s z k o l e n i a o t w a r t e, s z k o l e n i a i n c o m p a n y i t d. Pabianice, dnia podpis oceniajcego Zapoznałem si z ocen sporzdzon na pimie przez: p.... oraz trybem złoenia sprzeciwu od powyszej oceny. Pabianice, dnia podpis ocenianego

5 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH KWESTIONARIUSZA - TYP B I. DANE DOTYCZCE OCENIANEGO PRACOWNIKA: Imi:... Nazwisko:... Komórka organizacyjna:... Stanowisko:... Data objcia obecnego stanowiska:.../.../... Data ostatniej oceny :.../.../... II. KWESTIONARIUSZ OCENY: Instrukcja: Prosz oceni - w rubryce samoocena przez osob ocenian, a w rubryce ocena dokonana przez przełoonego przez osob oceniajc - wyniki pracy w odniesieniu do wymaga obecnie zajmowanego stanowiska. Oceny dokonuje si przez postawienie znaku X w odpowiednim okienku. W miejscu Ocena kocowa prosz o wpisanie przez osob oceniajc ostateczn, kocow ilo punktów. Punkty bd sumowane w celu obliczenia oceny ogólnej. Wyjanienie skali punktowej: 1 - poniej oczekiwa; 2, 3 lub 4 - spełnia oczekiwania w rónym stopniu; 5 powyej oczekiwa.

6 L.p. Kryterium Samoocena dokonana przez pracownika 1 Dyspozycyjno 2 Efektywno i jako realizacji wyznaczonych celów i zada 3 Innowacja i własna inicjatywa 4 Podnoszenie własnych kwalifikacji 5 Terminowo 6 Umiejtno analizowania i wnioskowania 7 Umiejtno motywowania pracowników 8 Umiejtno oceniania pracowników 9 Umiejtno organizowania pracy własnej i podległych pracowników 10 Wiedza specjalistyczna R A Z E M: 1 Komunikatywno 2 Ogólny sposób bycia - yczliwo i kultura osobista 3 Poprawno wykonywanej pracy 4 Umiejtno reprezentowania urzdu na zewntrz 5 Współpraca z innymi R A Z E M: Ocena dokonana przez przełoonego Kryteria podstawowe - współczynnik 1, Kryteria uzupełniajce - współczynnik 0, Ocena Ocena kryteriów podstawowych = (suma z ocen dla kryteriów podstawowych x 1,00) / liczba kryteriów Kp = (... x 1,00 ) / 10 =... Ocena kryteriów uzupełniajcych = (suma z ocen dla kryteriów uzupełniajcych x 0,20) / liczba kryteriów Ku = (... x 0,20 ) / 5 =... Ocena kocowa pracownika = ocena kryteriów podstawowych + ocena kryteriów uzupełniajcych

7 O = Kp + Ku = =... O = < 2,2 2,2 - < 3,1 3,1 - < 4,3 4,3 - < 5,2 >= 5,0 OCENA KOCOWA PRACOWNIKA - - PONIEJ OCZEKIWA - 1* - SPEŁNIA OCZEKIWANIA W RÓNYM STOPNIU 2, 3 LUB 4* - POWYEJ OCZEKIWA - 5* * niepotrzebne skreli

8 III. OPINIA DOTYCZCA WYKONYWANIA OBOWIZKÓW ORAZ W N I O S K I D O T Y C ZCE KIERUNKÓW ROZWOJU Z A W O D O W E G O I P O T R Z E B S Z K O L E N I O W Y C H O C E N I A N E G O: N a l ey opisa w jaki sposób oceniany wykonywał obowizki w okresie, w którym p o d l e g a ł o c e n i e, c z y w y k o n y w a ł d o d a t k o w e z a d a n i a, k t ó r e n i e w y n i k a j z opisu z a j m o w a n e g o s t a n o w i s k a o r a z o k r eli kierunki rozwoju ocenionego, u w z g ldniajc sporzdzon ocen, przyszłe zadania oraz oczekiwania ocenionego. O k r eli jaki bdzie efekt okrelonego kierunku rozwoju oraz optymalne metody r o z w o j u, n p. : s z k o l e n i a o t w a r t e, s z k o l e n i a i n c o m p a n y i t d. Pabianice, dnia podpis oceniajcego Zapoznałem si z ocen sporzdzon na pimie przez: p.... oraz trybem złoenia sprzeciwu od powyszej oceny. Pabianice, dnia podpis ocenianego

9 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH KWESTIONARIUSZA - TYP C I. DANE DOTYCZCE OCENIANEGO PRACOWNIKA: Imi:... Nazwisko:... Komórka organizacyjna:... Stanowisko:... Data objcia obecnego stanowiska:.../.../... Data ostatniej oceny :.../.../... II. KWESTIONARIUSZ OCENY: Instrukcja: Prosz oceni - w rubryce samoocena przez osob ocenian, a w rubryce ocena dokonana przez przełoonego przez osob oceniajc - wyniki pracy w odniesieniu do wymaga obecnie zajmowanego stanowiska. Oceny dokonuje si przez postawienie znaku X w odpowiednim okienku. W miejscu Ocena kocowa prosz o wpisanie przez osob oceniajc ostateczn, kocow ilo punktów. Punkty bd sumowane w celu obliczenia oceny ogólnej. Wyjanienie skali punktowej: 1 - poniej oczekiwa; 2, 3 lub 4 - spełnia oczekiwania w rónym stopniu; 5 powyej oczekiwa.

10 L.p. Kryterium Samoocena dokonana przez pracownika 1 Dyscyplina pracy 2 Dyspozycyjno 3 Efektywno i jako realizacji wyznaczonych celów i zada 4 Podnoszenie własnych kwalifikacji 5 Samodzielno 6 Terminowo 7 Umiejtno analizowania i wnioskowania 8 Wiedza specjalistyczna R A Z E M: 1 Komunikatywno 2 Ogólny sposób bycia - yczliwo i kultura osobista 3 Umiejtno organizowania pracy własnej 4 Współpraca z innymi R A Z E M: Ocena dokonana przez przełoonego Kryteria podstawowe - współczynnik 1, Kryteria uzupełniajce - współczynnik 0, Ocena Ocena kryteriów podstawowych = (suma z ocen dla kryteriów podstawowych x 1,00) / liczba kryteriów Kp = (... x 1,00 ) / 8 =... Ocena kryteriów uzupełniajcych = (suma z ocen dla kryteriów uzupełniajcych x 0,20) / liczba kryteriów Ku = (... x 0,20 ) / 4 =... Ocena kocowa pracownika = ocena kryteriów podstawowych + ocena kryteriów uzupełniajcych O = Kp + Ku = =... O =

11 < 2,2 2,2 - < 3,1 3,1 - < 4,3 4,3 - < 5,2 >= 5,0 OCENA KOCOWA PRACOWNIKA - - PONIEJ OCZEKIWA - 1* - SPEŁNIA OCZEKIWANIA W RÓNYM STOPNIU 2, 3 LUB 4* - POWYEJ OCZEKIWA - 5* * niepotrzebne skreli

12 III. OPINIA DOTYCZCA WYKONYWANIA OBOWIZKÓW ORAZ W N I O S K I D O T Y C ZCE KIERUNKÓW ROZWOJU Z A W O D O W E G O I P O T R Z E B S Z K O L E N I O W Y C H O C E N I A N E G O: N a l ey opisa w jaki sposób oceniany wykonywał obowizki w okresie, w którym p o d l e g a ł o c e n i e, c z y w y k o n y w a ł d o d a t k o w e z a d a n i a, k t ó r e n i e w y n i k a j z opisu z a j m o w a n e g o s t a n o w i s k a o r a z o k r eli kierunki rozwoju ocenionego, u w z g ldniajc sporzdzon ocen, przyszłe zadania oraz oczekiwania ocenionego. O k r eli jaki bdzie efekt okrelonego kierunku rozwoju oraz optymalne metody r o z w o j u, n p. : s z k o l e n i a o t w a r t e, s z k o l e n i a i n c o m p a n y i t d. Pabianice, dnia podpis oceniajcego Zapoznałem si z ocen sporzdzon na pimie przez: p.... oraz trybem złoenia sprzeciwu od powyszej oceny. Pabianice, dnia podpis ocenianego

13 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH KWESTIONARIUSZA - TYP D I. DANE DOTYCZCE OCENIANEGO PRACOWNIKA: Imi:... Nazwisko:... Komórka organizacyjna:... Stanowisko:... Data objcia obecnego stanowiska:.../.../... Data ostatniej oceny :.../.../... II. KWESTIONARIUSZ OCENY: Instrukcja: Prosz oceni - w rubryce samoocena przez osob ocenian, a w rubryce ocena dokonana przez przełoonego przez osob oceniajc - wyniki pracy w odniesieniu do wymaga obecnie zajmowanego stanowiska. Oceny dokonuje si przez postawienie znaku X w odpowiednim okienku. W miejscu Ocena kocowa prosz o wpisanie przez osob oceniajc ostateczn, kocow ilo punktów. Punkty bd sumowane w celu obliczenia oceny ogólnej. Wyjanienie skali punktowej: 1 - poniej oczekiwa; 2, 3 lub 4 - spełnia oczekiwania w rónym stopniu; 5 powyej oczekiwa.

14 L.p. Kryterium Samoocena dokonana przez pracownika 1 Dyscyplina pracy 2 Dyspozycyjno 3 Odpowiedzialno i dbało o powierzone mienie 4 Umiejtno obsługi powierzonych urzdze R A Z E M: 1 Komunikatywno 2 Ogólny sposób bycia - yczliwo i kultura osobista R A Z E M: Ocena dokonana przez przełoonego Kryteria podstawowe - współczynnik 1, Kryteria uzupełniajce - współczynnik 0, Ocena Ocena kryteriów podstawowych = (suma z ocen dla kryteriów podstawowych x 1,00) / liczba kryteriów Kp = (... x 1,00 ) / 4 =... Ocena kryteriów uzupełniajcych = (suma z ocen dla kryteriów uzupełniajcych x 0,20) / liczba kryteriów Ku = (... x 0,20 ) / 2 =... Ocena kocowa pracownika = ocena kryteriów podstawowych + ocena kryteriów uzupełniajcych O = Kp + Ku = =... O = < 2,2 2,2 - < 3,1 3,1 - < 4,3 4,3 - < 5,2 >= 5,0

15 OCENA KOCOWA PRACOWNIKA - - PONIEJ OCZEKIWA - 1* - SPEŁNIA OCZEKIWANIA W RÓNYM STOPNIU 2, 3 LUB 4* - POWYEJ OCZEKIWA - 5* * niepotrzebne skreli

16 III. OPINIA DOTYCZCA WYKONYWANIA OBOWIZKÓW ORAZ W N I O S K I D O T Y C ZCE KIERUNKÓW ROZWOJU Z A W O D O W E G O I P O T R Z E B S Z K O L E N I O W Y C H O C E N I A N E G O: N a l ey opisa w jaki sposób oceniany wykonywał obowizki w okresie, w którym p o d l e g a ł o c e n i e, c z y w y k o n y w a ł d o d a t k o w e z a d a n i a, k t ó r e n i e w y n i k a j z opisu z a j m o w a n e g o s t a n o w i s k a o r a z o k r eli kierunki rozwoju ocenionego, u w z g ldniajc sporzdzon ocen, przyszłe zadania oraz oczekiwania ocenionego. O k r eli jaki bdzie efekt okrelonego kierunku rozwoju oraz optymalne metody r o z w o j u, n p. : s z k o l e n i a o t w a r t e, s z k o l e n i a i n c o m p a n y i t d. Pabianice, dnia podpis oceniajcego Zapoznałem si z ocen sporzdzon na pimie przez: p.... oraz trybem złoenia sprzeciwu od powyszej oceny. Pabianice, dnia podpis ocenianego

17 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH KWESTIONARIUSZA - TYP E I. DANE DOTYCZCE OCENIANEGO PRACOWNIKA: Imi:... Nazwisko:... Komórka organizacyjna:... Stanowisko:... Data objcia obecnego stanowiska:.../.../... Data ostatniej oceny :.../.../... II. KWESTIONARIUSZ OCENY: Instrukcja: Prosz oceni - w rubryce samoocena przez osob ocenian, a w rubryce ocena dokonana przez przełoonego przez osob oceniajc - wyniki pracy w odniesieniu do wymaga obecnie zajmowanego stanowiska. Oceny dokonuje si przez postawienie znaku X w odpowiednim okienku. W miejscu Ocena kocowa prosz o wpisanie przez osob oceniajc ostateczn, kocow ilo punktów. Punkty bd sumowane w celu obliczenia oceny ogólnej. Wyjanienie skali punktowej: 1 - poniej oczekiwa; 2, 3 lub 4 - spełnia oczekiwania w rónym stopniu; 5 powyej oczekiwa.

18 L.p. Kryterium Samoocena dokonana przez pracownika 1 Dyscyplina pracy 2 Zrczno fizyczna 3 Jako wykonywanej pracy 4 Odpowiedzialno i dbało o powierzone mienie 5 Umiejtno obsługi powierzonych urzdze R A Z E M: 1 Ogólny sposób bycia - yczliwo i kultura osobista 2 Umiejtno organizowania pracy własnej R A Z E M: Ocena dokonana przez przełoonego Kryteria podstawowe - współczynnik 1, Kryteria uzupełniajce - współczynnik 0, Ocena Ocena kryteriów podstawowych = (suma z ocen dla kryteriów podstawowych x 1,00) / liczba kryteriów Kp = (... x 1,00 ) / 5 =... Ocena kryteriów uzupełniajcych = (suma z ocen dla kryteriów uzupełniajcych x 0,20) / liczba kryteriów Ku = (... x 0,20 ) / 2 =... Ocena kocowa pracownika = ocena kryteriów podstawowych + ocena kryteriów uzupełniajcych O = Kp + Ku = =... O = < 2,2 2,2 - < 3,1 3,1 - < 4,3 4,3 - < 5,2 >= 5,0

19 OCENA KOCOWA PRACOWNIKA - - PONIEJ OCZEKIWA - 1* - SPEŁNIA OCZEKIWANIA W RÓNYM STOPNIU 2, 3 LUB 4* - POWYEJ OCZEKIWA - 5* * niepotrzebne skreli

20 III. OPINIA DOTYCZCA WYKONYWANIA OBOWIZKÓW ORAZ W N I O S K I D O T Y C ZCE KIERUNKÓW ROZWOJU Z A W O D O W E G O I P O T R Z E B S Z K O L E N I O W Y C H O C E N I A N E G O: N a l ey opisa w jaki sposób oceniany wykonywał obowizki w okresie, w którym p o d l e g a ł o c e n i e, c z y w y k o n y w a ł d o d a t k o w e z a d a n i a, k t ó r e n i e w y n i k a j z opisu z a j m o w a n e g o s t a n o w i s k a o r a z o k r eli kierunki rozwoju ocenionego, u w z g ldniajc sporzdzon ocen, przyszłe zadania oraz oczekiwania ocenionego. O k r eli jaki bdzie efekt okrelonego kierunku rozwoju oraz optymalne metody r o z w o j u, n p. : s z k o l e n i a o t w a r t e, s z k o l e n i a i n c o m p a n y i t d. Pabianice, dnia podpis oceniajcego Zapoznałem si z ocen sporzdzon na pimie przez: p.... oraz trybem złoenia sprzeciwu od powyszej oceny. Pabianice, dnia podpis ocenianego

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do...

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do... Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 8/06 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 26.01.2006r. ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do... Imi i nazwisko... Stanowisko... Komórka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA MIANOWANEGO

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA MIANOWANEGO Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 8/06 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 26.01.2006r. ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA MIANOWANEGO za okres od... do... I. Dane dotyczce ocenianego pracownika Imi i nazwisko... Stanowisko...

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:..

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:.. Załącznik nr 1 do Regulaminu oceny okresowej pracowników administracji w WSIiE TWP stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 63/2015 z dnia 19.11.2015 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny pracowników samorzdowych zatrudnionych w Urzdzie Gminy Michałowo

Procedura oceny pracowników samorzdowych zatrudnionych w Urzdzie Gminy Michałowo Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 38/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 6 sierpnia 2007r. Procedura oceny pracowników samorzdowych zatrudnionych w Urzdzie Gminy Michałowo 1 1.Procedur oceny stosuje si do pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/09 BURMISTRZA MONIEK

ZARZĄDZENIE NR 56/09 BURMISTRZA MONIEK ZARZĄDZENIE NR 56/09 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mońki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA STRAY MIEJSKIEJ

OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA STRAY MIEJSKIEJ Załcznik nr 1 OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA STRAY MIEJSKIEJ 1 Jednostka 2 Proponowane stanowisko 3 Cel pracy Stra Miejska w Łaziskach Górnych Plac Ratuszowy 1B Stranik miejski wykonywa zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH, W TYM KIEROWNICZYCH STANOWISKACH

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się w Urzędzie Gminy Świerklaniec zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych.

Wprowadza się w Urzędzie Gminy Świerklaniec zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych. UCHWAŁA Nr XXVII/235/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31082004 r w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w Urzędzie Gminy Świerklaniec Na podstawie art 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Świercze. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN PRACOWNIKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN PRACOWNIKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 16 sierpnia 2005 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN PRACOWNIKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE I.POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia 31.08.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lądek na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 418/03 Burmistrza Miasta Bochnia. Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 418/03 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 18 grudnia 2003 r.

Zarządzenie Nr 418/03 Burmistrza Miasta Bochnia. Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 418/03 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 18 grudnia 2003 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 418/03 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 18 grudnia 2003 r. Poufne po wypełnieniu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014

ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014 Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014 Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowych Ocen Kwalifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego

Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracowników Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego Część A Urząd Miejski w Łomży... ( nazwa jednostki ) I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik nr 1 Ocena a administracyjnego i bibliotecznego I. Dane dotyczące ocenianego a Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH 2013 roku Załącznik do zarzą dzenia KZ 1/2013 z dnia 2 stycznia REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: Art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Błonia nr 79/2011 z dnia 07.11.2011 r. R E G U L A M I N OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714 Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów Na podstawie art. 148 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Ełku regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SIERPCU

REGULAMIN OCENY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SIERPCU Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/Or/07 Wójta Gminy Sierpc z dnia 2 marca 2007r. REGULAMIN OCENY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SIERPCU 1.Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlega każdy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU. - pracownik obsługi -

FORMULARZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU. - pracownik obsługi - Załącznik nr 2 do Regulaminu okresowej oceny pracowników Akademii Muzycznej niebędących nauczycielami akademickimi FORMULARZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczcych okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r.

Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r. Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r. w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokrzywnica regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

(miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA

(miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA ...... (nazwa jednostki organizacyjnej (miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA za okres od do I. DANE PERSONALNE OPINIOWANEGO nr PESEL nazwisko i imię imię ojca stopień data mianowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku

Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku PROCEDURA ZWALNIANIA NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU SPOWODOWANYCH PRZYCZYNAMI ORGANIZACYJNYMI (art.20 pkt.2 KN) 1 Celem procedury jest optymalizacja decyzji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 14 Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/K/2011 w sprawie wdrożenia systemu ocen kwalifikacyjnych pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE nr 30/2015 Dyrektora z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen pracowników samorządowych Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I 1 ROZDZIAŁ II 2 ROZDZIAŁ III 3 ROZDZIAŁ IV 4 ROZDZIAŁ V 4 ROZDZIAŁ VI 5 ROZDZIAŁ VII 5 ROZDZIAŁ VIII 5 ROZDZIAŁ IX

ROZDZIAŁ I 1 ROZDZIAŁ II 2 ROZDZIAŁ III 3 ROZDZIAŁ IV 4 ROZDZIAŁ V 4 ROZDZIAŁ VI 5 ROZDZIAŁ VII 5 ROZDZIAŁ VIII 5 ROZDZIAŁ IX REGULAMIN dokonywania ocen pracowników samorządowych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne... str. 1 ROZDZIAŁ II Terminy

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r. Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA NAUCZYCIELA. - arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela

SAMOOCENA NAUCZYCIELA. - arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela SAMOOCENA NAUCZYCIELA - arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela L.P. 8. Pobudzanie KRYTERIA aktywności OCENYklasowej do udziału w konkursach szkolnych; UZASADNIENIE - dowody potwierdzające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 127/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 5 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 127/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 5 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 127/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ę ź Ż ę ęć ę ę ę ę ć ę Ń ć ę ę Ł ń Ł Ł ę ń ę ć Ę ę ę Ń Ń Ł ń Ń ź ę ę ę ę ę Ń ć ę Ń Ę ń ę ę ć Ę ę ę ń ę ę ęć ę ę ę ę ć ń ć Ę ę ę ź Ę ę ę ć ę ę ź Ó ę Ł ę ę ć ń ę Ę ę ć ń Ź Ń ę ę ę ę Ń ę ć ę ę ć ń ć ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ó Ę Ż Ę Ę Ó Ł Ł Ą Ą Ż Ż Ę ć Ż ć ć Ł Ł Ź Ś Ó Ó Ó Ś Ą Ą Ą Ę Ł Ś ć Ę ź Ź Ł ć Ź Ź Ę Ą ć ć ć Ń Ń Ł Ź Ł ć Ź ć Ą ć Ź Ź ć ć Ą ć ć Ź Ę Ą ć Ą ć ć Ń Ź Ł Ę Ź Ś Ó ć Ł Ę Ź Ę Ą Ń Ą Ś ź Ę Ż Ź Ę Ą Ś Ę Ł ć ć ć ć ć ź Ę

Bardziej szczegółowo

ź ń Ę ń ź ń ń ń ń ń Ę Ł ŁÓ ź ń ć ń ń ć ń ć Ś ń ć ć ć ć Ć Ś ć Ś ń Ł ć ć ć ź ń ń ń ń Ś ń ń ź ń ń ń ź ń Ś Ć ć ń ć Ż Ą ć Ę Ź ń ń ź ń ń ń ń ć ć ć ć ć ć ć ź ń ź ć ć ć ć ń ń ć ć ń ń ń ń ź ć ń ń ć ź ź ź Ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ź ź ż ż ń ć ć Ś Ś Ś ć Ś ż ź ż ć Ś ć ż Ś ć ć ć ć ń ć ń ć ć ć ż ć ń ć ń ć ć ż ć ń ż ń ć ń Ś ć ź ń ń ż ż ż Ś ż ć ń ć ć ć ć ń ż ż ż ż ń Ś Ę Ś ź Ą ż ż ż ż Ź ć ż Ś ć ć Ą Ś ń ż ż ż ż ć ń ć ć ć ż Ś ń ż ż ż ż ć

Bardziej szczegółowo

ł ł ł ł ł ż ż ż ż ł ż ł ż ż ż Ę ż Ę ż ł ł ż ł ż ł ł ż ż ł ż ł Ę ł ł ł ż Ń Ń Ń ż ą ł ż ż ł ł ą ł Ę ż ż ź ł ł ż ż ł ł ż ł ż ł ł ł ż ż ł ś ż Ę ż ł ł ż ł ż ł ż ż ż Ó ść ę ł ł ę ść

Bardziej szczegółowo

ź ź ć Ń Ń ź ź ź Ł Ę ź Ś Ż ŚĆ Ó ć Ł ź Ę Ę ź ź ć ć ź ć ć ź ź ź ć Ś ź ć ć ź ć ź ź ź ć Ń ć ź ź ć ć ć ź ź ź ź Ę Ę ź ć ź ź ć Ę ź ź ź ć ć ź ć ź ź ź ć ź ć ć Ń ź ź ź Ń Ę ź ć ć Ń ć Ś ć ć Ó ź Ę Ę ź Ł ć Ź Ó Ó Ó Ę

Bardziej szczegółowo

ą Ł ą ę ą ą ę ż ą żą ż ą ę ą ż ć ą Ł Ł ą ć ą ż ą ę ą żą ć ż ć ń ą Ł ę ż ą ć ę ż ę ę ę ć ą ą ą ę ż ć ę ą ą ę ę ą ę ż ę ę ą ę ę ę Ł ę Ąą żą Ą ć ż ć ć ę ę ż ć ą ą ą ę ą ż ę ń ą ą ą ą ą ą ą ę ą ą ę ą ą ę ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ń Ń Ą Ń Ń Ń Ń Ł Ę Ł Ś ź ź ź ź Ł Ę ź ć Ą Ś Ę Ś Ą ć Ę Ę ź ć ź ć ć ć Ł Ś Ń Ę Ę Ę Ę ź Ę Ł Ę ć Ę Ą Ę ź ź Ę Ą Ą Ł Ę Ń ć ć ć Ę Ń ć ź ć Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę Ł Ń Ę Ż ć ć Ę ć Ę Ń Ż ć ć Ę Ę ź ć Ń Ó Ł Ś Ł ć ź Ę ź Ę Ą Ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ł ÓŁ Ń ź Ł Ł Ń Ł Ł Ż ź ć ź Ł Ł ć ć Ł Ł ć Ł ź ć Ź Ń ć Ń Ł Ł Ł Ł ć ć ź ć ć ć ć ź Ł ć ć Ł Ń ć ć ć Ł ć ć ź ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć Ł ź ć źć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ć Ń Ś Ś Ś Ś Ł Ł Ł Ł Ź ć Ś ć ć ć ć Ć Ś ź Ą Ć Ą Ł Ą ź ź ź ź ź ź ź Ś Ł ć ć ć Ą Ń Ś Ś Ą ć Ą ć Ć Ó Ś Ć ć Ś Ś Ą Ł ŚĆ Ń Ż Ą Ą Ń Ż Ą Ł ć Ś Ć ć Ń Ą ć Ł ź Ś ź Ź Ż Ś Ś Ś Ą Ś ć ć Ś Ś ć ć Ś Ą ź Ś Ś Ś Ś Ś Ą Ó Ś

Bardziej szczegółowo

Ę Ą Ę ć Ż Ł ć Ą Ą Ń Ż Ż ć ż ż ć ń ż Ż ń ż ż Ż Ż ć Ź ż Ż Ż ż Ź Ż ć Ż ć Ż ż Ź Ż ć ż ć Ż ć ń ż ż ć ć ń Ż ż ż ć ż Ź Ż Ż Ż ż ć ż ń ń ń Ż Ó Ż Ł Ł Ż Ę Ą Ę Ż ż ń ń Ż ń ń ź ż Ż Ń Ż ć ć Ż Ż ż Ę ć Ł ń Ż ż ń Ż ń ż

Bardziej szczegółowo

ż ź ż ź ź ź ż ż ź ź ź ź ź Ń ź ź ź ź ź Ź ź ź ź ź ź ź ż ć ż ć ż ż ż ć ż ż ż ż ż ż Ó Ń ż Ź ż ć Ą Ą ż ż ż Ą Ą Ą ż ż ź ż Ó ć Ó ż ć Ź ć Ą Ą Ą ż ż ć Ą ż Ó Ą ż Ą ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ń Ą Ą Ó Ą Ń Ń Ą Ń Ó ć Ń Ó Ó

Bardziej szczegółowo

Ź Ę Ź Ź Ź Ę ć Ś Ć ć Ć Ź Ł ź Ń Ś Ź Ń Ę Ó Ę Ź Ń Ś Ź Ź Ś Ę Ź Ś Ę Ż Ó Ó Ź Ś Ś Ń Ś Ź ć Ó ÓŁ Ą ź Ł Ł Ź Ę Ó Ó Ź Ą Ą Ą Ó Ź Ź Ź Ń Ś Ź Ź Ź Ć Ń Ó Ź Ó Ę Ą Ę Ę Ź Ź Ę Ą Ó Ź Ź Ź Ź Ć Ó Ę ć ć Ź Ę Ś Ł Ą Ą Ź Ś Ę Ó Ę Ź Ź

Bardziej szczegółowo