Procedura P-0012_001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura P-0012_001"

Transkrypt

1 Data wprowadzenia: 1 / 51 Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Tadeusz Gadomski Kierownik Zaakceptował Maciej Wojciechowski Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa Zaakceptował Bożena Szelągowska Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Zatwierdził Andrzej Bujnowski Prezes Zarządu CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. OPIS DZIAŁANIA 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE 7. ZAŁĄCZNIKI

2 1. CEL Data wprowadzenia: 2 / 51 Uzyskanie wartościowego diagnostycznie materiału od pacjenta w odpowiednim czasie, ilości, bez zanieczyszczeń florą przypadkową, pozwalającego na wykrycie lub izolację czynnika etiologicznego procesu chorobowego jego identyfikację i określenie lekowrażliwości. 2. ZAKRES ma zastosowanie we wszystkich oddziałach, izbie przyjęć, gabinetach zabiegowych, poradniach, u wszystkich kontrahentów zewnętrznych mających podpisane umowy na diagnostykę mikrobiologiczną. 3. DEFINICJE Pobranie materiału uzyskanie materiału od pacjenta (do pojemnika, butelki, podłoża transportowego) w sposób kontrolowany, by spełniał on kryteria materiału wartościowego diagnostycznie. Materiał wartościowy diagnostycznie spełniający kryteria diagnostyki mikrobiologicznej tzn. adekwatny do toczącego się procesu chorobowego 4. OPIS DZIAŁANIA 4.1 Ogólne zasady, których należy przestrzegać przy pobieraniu i przesyłaniu materiałów do badania mikrobiologicznego: A. Czas pobierania: próbki pobierać przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami, jeżeli przeprowadzamy badanie kontrolne po leczeniu, należy je wykonać co najmniej po trzech dniach od zakończenia podawania antybiotyku, w razie konieczności przeprowadzenia badania bakteriologicznego u pacjentów, którzy wcześniej otrzymali antybiotyk, należy bezwzględnie napisać na skierowaniu, jaki lek chory pobiera i jak długo go stosuje, B. Miejsce pobrania: skórę w miejscu wkłucia przy pobieraniu krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i płynów z jam ciała należy starannie odkazić preparatem jodowym (przestrzegać czasu dezynfekcji co najmniej 1 minuta) lub alkoholowym (70%), błony śluzowe przetrzeć jałowym wacikiem zwilżonym jałowym roztworem soli fizjologicznej (wyjątki to jama ustna, nos, gardło, odbyt, drogi rodne). C. Objętość próbki: płyny: od 5 do 10 ml (min. 2 do 3 ml), ropa: od 1 do 5 ml,

3 Data wprowadzenia: wydzielina na wacikach w ilości maksymalnej do uzyskania. D. Pobieranie: osoba pobierająca powinna posługiwać się jasno sprecyzowaną instrukcją, materiał pobiera się zawsze jałowym sprzętem, do jałowych pojemników, w przypadkach tego wymagających materiał pobiera się do podłoży transportowych. E. Transport: mocz, plwocina muszą być przechowywane w stanie schłodzonym, prób płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów z jam ciała nie wolno schładzać, 3 / 51 krew powinna być transportowana w podłożach transportowo-wzrostowych w temp. 35 C do 37 C, próby do badań beztlenowców należy transportować w temp. 37 C. F. Skierowanie: do przesyłanego materiału winna być dołączona merytoryczna informacja zawierająca dane pacjenta, objawy kliniczne, wstępne rozpoznanie, inne dane mogące mieć wpływ na interpretacje wyniku, ewentualne informacje epidemiologiczne. Pacjent ma prawo, zlecić badania bez ujawniania danych osobowych, w takim przypadku zamiast nazwiska należy wpisać na skierowaniu NN oraz hasło podane przez pacjenta, za pomocą którego laboratorium wyda wynik. 4.2 Szczegółowy opis działania przy pobieraniu materiałów do badań mikrobiologicznych MOCZ Pobieranie materiału w zakażeniach dróg moczowych PROCEDURA PRZEDLABORATORYJNA Materiał: mocz środkowy strumień - mikcja mocz pobrany przez cewnik mocz po cystografii mocz z cewnika mocz noworodka torebka Metody pobrania: mikcja naturalne oddanie moczu, środkowy strumień pobrany do jałowego pojemnika. Mocz pobrany po przerwie nocnej minimum 4 godziny od ostatniej mikcji, po dokładnym podmyciu się pacjenta.

4 UWAGA! Data wprowadzenia: 4 / 51 W szczególnie uzasadnionych przypadkach przypadkach dopuszczalne jest pobranie moczu niezależnie od pory dnia np. urosepsa posiew moczu, posiew krwi przed podaniem pierwszej dawki antybiotyku metoda zanurzeniowa ( podłoże transportowo-wzrostowe) - przygotować pacjenta i pojemnik, jak w metodzie klasycznej (mikcja) - uzyskany mocz posiać na podłoża (Uromedium, Uriline, Uricult ) zgodnie z instrukcją producenta - podłoże przesłać do laboratorium zgodnie z zaleceniami producenta cewnikowanie pęcherza moczowego ( tylko w przypadku niemożności oddania przez pacjenta moczu naturalnie )- przygotowanie pacjenta jak w punkcie mikcja. Założyć cewnik. Po odrzuceniu pierwszej porcji moczu pobrać z cewnika 5-10ml do jałowego pojemnika. cewnikowanie długotrwałe pobrać mocz ze świeżo założonego cewnika, nie pobierać moczu ze starego układu drenującego nakłucie nadłonowe wyjątkowe przypadki. Pobranie moczu jałową strzykawką przez nakłucie powłok brzusznych. Przesyłanie materiału do laboratorium: mocz w jałowym pojemniku - jak najszybciej po pobraniu ( do 2 godzin ) - jeżeli jest to niemożliwe, mocz do czasu transportu należy przechowywać w temperaturze 4ºC ( do 4 godzin ) mocz na podłożu transportowo- namnażającym ( metoda zanurzeniowa) - przesłanie w temperaturze pokojowej - przechowywanie do czasu transportu w temperaturze 37ºC MOCZ ZE ŚRODKOWEGO STRUMIENIA (instrukcja pobierania powinna być zawsze dostępna dla pacjenta). Pobieranie moczu u mężczyzny / chłopca: umyć ręce wodą z mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem, całkowicie ściągnąć napletek i umyć żołądź prącia wodą z mydłem; oddać około połowy zawartości moczu do ustępu, a następnie, nie przerywając strumienia, pobrać około 5 ml moczu bezpośrednio do jałowego naczynia, nie wolno dotykać brzegów naczynia, wewnętrznej powierzchni naczynia i nakrętki; naczynie natychmiast zamknąć i wstawić do lodówki,

5 5 / 51 Data wprowadzenia: próba powinna pozostawać w temp. + 4 C do momentu przesłania do laboratorium. Pobieranie moczu od kobiety/dziewczynki: umyć ręce wodą z mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem, umyć dokładnie krocze, czterokrotnie, starannie umyć srom po rozchyleniu warg sromowych tamponami od przodu do tyłu (można skorzystać z prysznica), oddać około połowy zawartości moczu do ustępu, a następnie, nie przerywając strumienia, pobrać około 5 ml moczu bezpośrednio do naczynia z szeroką szyjką, nie wolno dotykać brzegów naczynia, wewnętrznej powierzchni naczynia i nakrętki, naczynie natychmiast zamknąć i wstawić do lodówki, próba powinna pozostawać w temp. + 4 C do momentu przesłania do laboratorium. Pobieranie moczu od niemowląt i małych dzieci: osoba pobierająca myje dokładnie ręce wodą z mydłem i osusza je jednorazowym ręcznikiem, należy rozchylić nóżki dziecka, dokładnie umyć okolice cewki moczowej, sromu i odbytu (zawsze do tyłu), także fałdy skórne, czterokrotnie zmienianymi tamponami, opłukać okolicę cewki 0,02% roztworem chlorheksydyny, lub świeżo przegotowaną i ostudzoną wodą kilkukrotnie zawsze od przodu do tyłu, jeżeli to możliwe, postarać się, aby dziecko: oddało mocz bezpośrednio do jałowego pojemnika; w pozostałych przypadkach przykleić jałowy woreczek, nie dotykając jego brzegów, obserwować dziecko i natychmiast po oddaniu przez nie moczu odkleić woreczek, woreczek zamknąć nie dotykając wewnętrznej powierzchni i brzegów, natychmiast wstawić do lodówki, nie wolno przelewać moczu oddanego do nocnika oraz pozostawiać woreczek przyklejony bez stałej obserwacji, nie wolno dotykać brzegów naczynia, wewnętrznej powierzchni i nakrętki, naczynie natychmiast zamknąć i wstawić do lodówki, próba powinna pozostawać w temp. + 4 C do momentu przesłania do laboratorium. UWAGA! Mocz na badanie w kierunku Chlamydia trachomatis, należy pobierać z pierwszego strumienia do jałowego pojemnika. Mocz pobierany cewnikiem

6 6 / 51 Data wprowadzenia: Nie zaleca się pobierania moczu za pomocą cewnika, jeżeli jedynym wskazaniem do cewnikowania jest wykonanie badania bakteriologicznego: u pacjenta z cewnikiem założonym na stałe należy pobrać mocz przy wymianie cewnika; po odpowiednim przygotowaniu krocza, okolicy cewki i wprowadzeniu cewnika pierwszą porcję moczu odrzuca się, następną pobiera do jałowego pojemnika i wstawia natychmiast do lodówki a następnie przekazuje do laboratorium; w przypadkach gdy należy wykonać badanie u pacjenta bez wymiany cewnika pobiera się mocz przez nakłucie starannie zdezynfekowanej, bliższej części cewnika, nie należy przy tym odłączać rurki odprowadzającej od cewnika. Mocz z nakłucia pęcherza Wykonuje lekarz w warunkach aseptycznych przy całkowicie wypełnionym pęcherzu (metoda preferowana u dzieci i przypadku badania w kierunku beztlenowców i mykoplazm) KAŁ Pobieranie materiału w zakażeniach przewodu pokarmowego PROCEDURA PRZEDLABORATORYJNA Materiały: kał wymaz z odbytu popłuczyny z odbytu żółć treść dwunastnicza krew (dur brzuszny, paradury ) Metody pobierania Kał w warunkach szpitalnych kał powinien być oddany do wyjałowionego basenu lub pieluchy ( u dzieci ), w warunkach domowych do dokładnie umytego i wygotowanego lub wyparzonego naczynia (nocnik), Ze świeżo oddanego kału, szpatułką przytwierdzoną do pokrywki jałowego pojemnika transportowego, należy pobrać grudkę wielkości ziarna grochu lub 2-3ml płynnego kału z ropą, krwią lub śluzem, Wymaz z odbytu

7 Żółć 7 / 51 Data wprowadzenia: dopuszczalne, gdy nie udaje się uzyskać próbek kału i w przypadku badania w kierunku Shigella Salmonella, wprowadzić do odbytnicy poza zwieracz zewnętrzny jałową wymazówkę i wielokrotnie nią obracając pobrać materiał Materiał pobrany sondą umieścić w jałowym pojemniku Przesyłanie materiałów do laboratorium: kał lub wymazy z odbytu, żółć w jałowym transportowym pojemniku powinny być dostarczone do laboratorium w ciągu 2-3 godzin. Jeżeli próbki nie mogą być w tym czasie dostarczone, powinny być umieszczone w podłożu transportowym (płyn konserwujący lub Cary-Blaira) Pobieranie, pakowanie materiału do PSSE w EŁKU: zgodnie z zaleceniami i instrukcją PSSE w Ełku: ( I-04/PO-E-03-druk zewnętrzny) Sposób pobrania: Pakowanie: kał pobrać kał do jałowego pojemnika w ilości: kał płynny - 1-2ml uformowany - wielkość orzecha laskowego wymaz z odbytu - pobrać na komercyjny zestaw transportowy Kał w pojemniku umieścić w kopercie i dopiąć zszywaczem na zewnątrz koperty wypełnione skierowanie ( druk PSSE- Zlecenie jednorazowe na badanie mikrobiologiczne). Koperty i pojemniki na kał dostarcza kierowca z PSSE po telefonicznym i pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez oddział do PSSE tel Sposób przechowywania i transportowania kału: Pielęgniarka z oddziału umieszcza materiał do Sanepidu w stosownym do tego pojemniku podpisanym Materiał Zakaźny do Sanepidu znajdującym się w lodówce nr 5 na korytarzu Laboratorium Mikrobiologicznego Kierowca odbiera materiały do transportu do Sanepidu z lodówki nr 5 w Laboratorium Mikrobiologicznym wraz z pojemnikiem podpisanym : Materiał Zakaźny do Sanepidu, Drugi -zapasowy pojemnik tak samo podpisany Kierowca wstawia do wnętrza lodówki, by pielęgniarki z oddziałów miały gdzie zostawiać kolejny zniesiony kał,

8 Data wprowadzenia: 8 / 51 Wyniki z Sanepidu Kierowca ma obowiązek dostarczyć w zaklejonych kopertach do szufladek odpowiednich oddziałów w Centralnym Laboratorium Analitycznym KREW Pobieranie materiału w zakażeniach krwi PROCEDURA PRZEDLABORATORYJNA Materiały: Krew Wskazania do posiewu krwi podejrzenie bakteriemii lub fungemii (odcewnikowej, gorączka u pacjentów z neutropenią i inne), podejrzenie zapalenia wsierdzia (endocarditis), gorączka o nieznanej przyczynie (fever of unknown origin FUO), posocznica, jako badanie pomocnicze w diagnostyce: szpitalnego i pozaszpitalnego zapalenia płuc (do 50% przebiega z bakteriemią), zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i ropni mózgu (do 40% przypadków przebiega z obecnością bakterii we krwi), zakażenia układu moczowo-płciowego (25% przypadkom towarzyszy bakteriemia), zakażenia miejsca operowanego, zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zapalenia dróg żółciowych, głębokich, ropnych zmian skórnych, powikłań po ropnym zapaleniu ucha środkowego i zatok przynosowych. Czynniki ryzyka wystąpienia posocznicy szpitalnej: immunosupresja nabyta lub wrodzona, usposabiająca choroba podstawowa (cukrzyca, nowotwory), rozległe zabiegi chirurgiczne, rany urazowe, chirurgiczne, oparzenia, owrzodzenia, długotrwała hospitalizacja, obecność cewników i kaniuli naczyniowych zwłaszcza w dużych naczyniach, cewnikowanie dróg moczowych, drenaż zastawkowy ośrodkowego układu nerwowego,

9 hemodializa, błędy w antybiotykoterapii, Data wprowadzenia: skrajny wiek chorego ( noworodki, wiek podeszły). Czynniki ryzyka wystąpienia posocznicy noworodkowej gorączka u matki w czasie porodu (>37,5ºC), leukocytoza u matki (>18 000/μl), zapalenie błon płodowych, zachłyśnięcie wodami płodowymi, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, mała urodzeniowa masa ciała, wrodzone lub nabyte niedobory odporności, ciąża mnoga, kolonizacja dróg rodnych przez paciorkowce grupy B i Listeria monocytogenes, 9 / 51 konieczność stosowania zabiegów, takich jak intubacja dotchawicza, cewnikowanie naczyń, żywienie pozajelitowe, galaktozemie (E. coli), wady wrodzone. Miejsca infekcji decydujące o etiologii sepsy Patogenny zakażeń pozaszpitalny ch Patogenny zakażeń szpitalnych Rodzaj zakażenia płuca brzuch Skóra, tkanki Drogi moczowe CUN Str. pneumoniae H. influenzae Legionella sp. Ch. pneumoniae Tlenowe Gram ujemne pałeczki E. coli Bacteroides fragilis Tlenowe Gram ujemne pałeczki Beztlenowc e Candida sp. Str. pyogenes Stach. aureus Clostridiumsp. Infekcje mieszane tlenowe gram (-) pałeczki, Ps. aeruginosa Beztlenowce Staphylococcus sp. Staphylococcus aureus, Tlenowe Gram ujemne pałeczki E.coli Klebsiella sp. Enterobactersp. Proteus sp. Tlenowe Gram ujemne pałeczki Enterococcus sp. Str. pneumoniae N.meningitidis L.monocytogenes E.coli H. influenzae Ps. aeruginosa E. coli, Klebsiella sp. Staphylococcus sp.

10 Data wprowadzenia: Przygotowanie sprzętu do pobrania krwi na posiew rękawiczki jednorazowe, 10 / 51 system do zamkniętego pobierania krwi na posiew (np. Vacutainer, Blood Collection Sets igła motylkowa Vacutainer), środek dezynfekujący: 70% alcohol (alcohol izopropylowy, etanol), 2% roztwór jodu lub środek zawierający 2% powidon jodu, gaziki i plastry, odpowiednie podłoża ogrzane do temperatury 37ºC, podpisane imieniem i nazwiskiem pacjenta ( z zaznaczoną datą pobrania próbki krwi), starannie wypełnione skierowanie ( imię i nazwisko pacjenta, wiek, rozpoznanie, oddział, podawane antybiotyki, data i godzina pobrania krwi). Podłoża do posiewu krwi Dostępnych jest wiele podłoży do posiewów krwi zarówno przeznaczonych do klasycznych metod, jak i komputerowych systemów szybkiego wykrywania obecności drobnoustrojów we krwi. Są to butelki z płynnym podłożem namnażającym o bogatym składzie, które pozwalają szybko wykryć bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby. Przy pobieraniu krwi należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego stosunku objętościowego pobranego materiału i ilości podłoża. Stosunek ten powinien wynosić 1:5 lub 1:10 ( np. 5 lub 10ml krwi na 50ml podłoża). UWAGA! U noworodków i małych dzieci należy wybrać odpowiednie podłoża pediatryczne, do których można pobrać mniejszą objętość krwi (1-3ml). Jeśli chory otrzymuje już antybiotyki, należy wybrać podłoża zawierające inhibitor antybiotyków Rodzaje podłóż : Bact Alert Anaerobic beztlenowa pomarańczowa Bact Alert Aerobic - tlenowa (dorośli) zielona Bact Alert Pediatryczna - tlenowa żółta Czas pobierania krwi na posiew: w sytuacji, kiedy można przewidzieć czas pojawienia się gorączki optymalny moment pobrania krwi to 30min wcześniej. W tym czasie w krążeniu obwodowym pojawiają się bakterie w największym stężeniu - wskazane jest pobranie 2 próbek krwi z 2 różnych wkłuć Jeżeli nie można przewidzieć szczytu gorączki, krew pobieramy tuż przed podaniem antybiotyku ( lub jego kolejnej dawki),

11 11 / 51 Data wprowadzenia: jeśli trudno uchwycić ten moment, krew należy pobierać w zależności od sytuacji klinicznej. A. ostry przebieg z gorączką (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc, zapalenie kości i szpiku)- krew należy pobrać 2 X z dwu odrębnych wkłuć bezpośrednio po sobie; w takich sytuacjach istnieje bezwzględna konieczność rozpoczęcia terapii empirycznej po pobraniu krwi, a następnie skorygowanie z uzyskanym wynikiem bakteriologicznym; B. gorączka o nieznanej etiologii należy pobrać 2 próbki w odstępach około godzinnych, a w razie potrzeby powtórzyć badanie po 24 i 48 godzinach C. podejrzenie endocarditis - minimum 2-3 próbki w ciągu doby Pojedyncza próbka krwi nie jest badaniem miarodajnym! Technika wykonania zabiegu osoba pobierająca krew powinna higienicznie umyć ręce, założyć opaskę uciskową powyżej miejsca wkłucia, wybrać żyłę z której pobrana będzie krew, Uwaga! krew na posiew pobieramy zawsze bezpośrednio z naczynia. Nie należy pobierać krwi z cewników i kaniul naczyniowych (wyjątkiem jest diagnostyka bakteriemii odcewnikowej). Aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia, nie należy jednocześnie pobierać krwi do innych badań laboratoryjnych ryzyko bakteriemii rzekomej!), założyć sterylne rękawiczk,i zdezynfekować skórę w miejscu wkłucia gazikiem nasączonym alkoholem, wykonując koliste ruchy od żyły na zewnątrz (obszar o średnicy ok.5cm). i odczekać do wyschnięcia, następnie zdezynfekować skórę jałowym gazikiem, nasączonym roztworem jodyny i pozostawić na około 1min do wyschnięcia, ponownie przetrzeć roztworem alkoholu i pozostawić do wyschnięcia. UWAGA! Po dezynfekcji nie wolno ponownie dotykać miejsca skąd będzie pobierana krew odkazić 70% roztworem alkoholu gumowy korek butelki z podłożem, a następnie gazikiem nasączonym roztworem jodyny (gazik ze środkiem dezynfekcyjnym pozostawić na korku do czasu jego nakłucia, nakłuć żyłę igłą, a w momencie pojawienia się krwi w dreniku, wkłuć drugi koniec zestawu w UWAGA! korek butelki z podłożem.

12 12 / 51 Data wprowadzenia: Jeśli nie powiedzie się pierwsza próba nakłucia żyły, przy podjęciu następnej próby należy zmienić igłę lub cały zestaw do pobierania. dorośli - 5ml krwi na posiew tlenowy zielona butelka Bact Alert Aerobik dorośli 5ml na posiew beztlenowy pomarańczowa butelka Bact Alert Anaerobic dzieci - ok.1-4ml krwi posiew tlenowy - żółta butelka Bact Alert Pediatryczna UWAGA! Jeśli pobieramy krew w celu badania na obecność bakterii tlenowych i beztlenowych, w pierwszej kolejności należy pobrać krew do butelki z podłożem dla flory beztlenowej zdjąć opaskę uciskową, usunąć igłę z żyły pacjenta i ucisnąć sterylnym suchym gazikiem miejsce wkłucia; założyć opatrunek, wyjąć igłę z korka i ponownie odkazić korek 70% roztworem alkoholu, butelki podpisać w wyznaczonym miejscu na etykiecie: Imię Nazwisko, oddział, dołączyć starannie wypełnione skierowanie. Schematy pobierania krwi na posiew Posocznica wskazane jest pobranie co najmniej 2-3 posiewów w ciągu doby, Pierwszy posiew należy wykonać zawsze przed podaniem antybiotyku, Zapalenie wsierdzia o przebiegu ostrym - 3 posiewy z różnych wkłuć w ciągu 1-2 godzin, Zapalenie wsierdzia o przebiegu podostrym - 3 posiewy z różnych wkłuć pobrane w czasie co najmniej 15min. Jeśli wyniki są ujemne, po 24 godzinach należy wykonać kolejne 3 posiewy, Gorączka o nieznanej przyczynie (FUO) 2-3 posiewy z różnych wkłuć pobrane w czasie nie dłuższym niż 1godzina. Jeżeli wyniki są ujemne, po 24 godzinach należy pobrać następne 2-3 posiewy, Jeżeli jest wskazanie do natychmiastowego podania antybiotyku, krew na posiew można pobrać jednocześnie z dwóch różnych wkłuć (2 próbki jednocześnie), a następnie podać antybiotyk, Zakażenia odcewnikowe jedną próbkę krwi na posiew. Przesyłanie materiału do laboratorium: Pobrany materiał trzeba natychmiast dostarczyć do Laboratorium Mikrobiologicznego i umieścić w cieplarce w temperaturze 35-37ºC. Nie wolno dopuścić do ochłodzenia podłoża z pobraną krwią, gdyż może to uniemożliwić wyhodowanie drobnoustrojów wrażliwych na wahania temperatury.

13 Interpretacja wyników UWAGA! Data wprowadzenia: 13 / wynik dodatni o dodatnim wyniku świadczy wyhodowanie przynajmniej z 2 próbek krwi tego samego gatunku drobnoustroju. W większości przypadków wzrost obserwowany jest w ciągu pierwszych 24-48h. Wyjątkiem są bardziej wymagające gatunki bakterii, prątki i grzyby. 2. wynik dodatni w szczególnych przypadkach u pacjentów z poważną chorobą podstawową, wszczepionymi protezami lub w fazie immunosupresji, za przyczynę zakażenia można uznać drobnoustroje wchodzące w skład flory fizjologicznej, jeśli są one kilkukrotnie izolowane z różnych próbek krwi 3. wynik fałszywie dodatni jeśli wzrost otrzymamy tylko w jednej próbce po kilku dniach inkubacji i wyhodowane drobnoustroje wchodzą w skład flory fizjologicznej skóry (Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, gatunki z rodzajów Corynebacterium lub Propionibacterium możliwe zanieczyszczenie próbki). 4. wynik fałszywie ujemny jeśli pobrana próbka krwi na posiew była źle transportowana ( zbyt wychłodzona), pobrano za mało krwi, krew pobrano w niedługim czasie po podaniu antybiotyku U dzieci z neutropenią jednorazowa izolacja z krwi: pałeczek Gram-ujemnychn - upoważnia do rozpoznania posocznicy i wdrożenia leczenia, ziarenkowców Gram - dodatnich (Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans) pozwala rozpoznać ciężkie zakażenie i rozpocząć leczenie, gronkowców koagulazo-ujemnych (np.staphylococcus epidermidis ) umożliwia wdrożenie leczenia po uzyskaniu dwóch wyników dodatnich i wyizolowaniu tego samego szczepu, grzybów (fungemia) - sugeruje bezwzględną konieczność wdrożenia leczenia przeciwgrzybiczego. Najczęściej popełniane błędy przy pobieraniu krwi na posiew zbyt mała objętość krwi, niedostateczna liczba próbek, badanie wykonane po wdrożeniu terapii przeciwbakteryjnej, pobranie krwi przez cewnik naczyniowy wykorzystywany w innym celu, niewłaściwe przygotowanie skóry pacjenta, przechowywanie próbek krwi w niewłaściwej temperaturze, Przyczyny ujemnych hodowli próbek krwi

14 Data wprowadzenia: stany kliniczne sugerujące zakażenia: u noworodków, objawy SIRS, objawy MODS, 14 / 51 ograniczone ognisko zakażenia bez wysiewów do krwi z septycznym przebiegiem gorączki, czynnik etiologiczny zakażenia inny niż możliwe do wyhodowania in vitro drobnoustroje KOŃCÓWKA CEWNIKA Pobieranie materiału w zakażeniach odcewnikowych PROCEDURA PRZEDLABORATORYJNA Materiały: Krew patrz pobieranie i transport krwi na posiew, Końcówka cewnika naczyniowego ( jeżeli usunięcie cewnika jest możliwe), Wymaz z okolicy miejsca wprowadzenia cewnika naczyniowego. Wskazania do pobrania materiałów w kierunku diagnostyki zakażeń odcewnikowych: nagły wzrost temperatury powyżej 38ºC bez widocznych i udowodnionych innych źródeł zakażenia przy założonej linii naczyniowej, występowanie zmian zapalnych w okolicy miejsca wprowadzenia cewnika. Metody pobierania: Jednoczesne pobranie krwi przez cewnik i z odrębnego obwodowego dojścia, Cewnik naczyniowy po usunięciu z naczynia krwionośnego odciąć jałowym skalpelem lub jałowymi nożyczkami 3-5cm z zachowaniem aseptyki i przenieść do jałowego pojemnika, wymaz z okolicy miejsca wprowadzenia cewnika pobrać jałową wymazówką zwilżoną jałową solą fizjologiczną lub na podłoże transportowe. Przesyłanie materiału do laboratorium: krew patrz pobieranie i transport krwi na posiew, końcówkę cewnika naczyniowego umieścić w jałowym pojemniku i dodać 3-5 kropel jałowej soli fizjologicznej przesłać do laboratorium jak najszybciej po pobraniu, wymazy z okolicy miejsca wkłucia przesłać jak najszybciej po pobraniu. Interpretacja badań w zakażeniach odcewnikowych : wyizolowanie tych samych drobnoustrojów z posiewu krwi pobranej przez cewnik i z krwi pobranej z odrębnego obwodowego dojścia; wyhodowanie z krwi pobranej przez cewnik 5-10 razy więcej CFU niż w posiewie krwi z obwodu,

15 Data wprowadzenia: 15 / 51 uzyskanie w posiewie monitorowanym dodatniego wyniku posiewu krwi pobranej przez cewnik co najmniej 2 godziny wcześniej niż krwi pobranej z obwodu ( różny czas do uzyskania dodatniej próby), >15 kolonii tego samego gatunku bakterii na płytce w posiewie półilościowym cewnika wg Makki, >1000 bakterii w posiewie ilościowym. UWAGI Wyhodowanie z krwi S. aureus, CNS, Candida wskazuje na cewnik centralny jako źródło zakażenia, Wystąpienie gorączki u pacjenta w ciągu 6 godzin od wprowadzenia cewnika może wskazywać na zakażenie odcewnikowe, Pojedynczy dodatni posiew krwi pobranej przez cewnik nigdy nie jest dowodem na zakażenie odcewnikowe ( szczególnie przy S. epidermidis i innych koagulazoujemnych), Do rozpoznania odcewnikowego zakażenia krwi konieczne jest potwierdzenie mikrobiologiczne PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY Pobieranie materiału w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego PROCEDURA PRZEDLABORATORYJNA Materiały: Płyn mózgowo rdzeniowy ( PMR ) Krew - patrz procedura pobierania i przesyłania krwi Metody pobierania: lekarz wykonujący zabieg musi założyć na twarz maseczkę, umyć i zdezynfekować ręce założyć sterylne rękawiczki, miejsce nakłucia należy oczyścić 70% alkoholem, powierzchnię skóry należy zdezynfekować 2%jodyną i pozostawić do wyschnięcia, lekarz wprowadza igłę i pobiera PMR ( przynajmniej 1ml, optymalnie 3-4ml ) do jałowych zakręcanych probówek, po pobraniu materiału i wycofaniu igły, a przed założeniem opatrunku należy usunąć jodynę ze skóry za pomocą alkoholu, aby zapobiec podrażnieniu skóry, na ogół pobierane są 3 próbki PMR, do badań analitycznych, mikrobiologicznych i cytologicznych. Do badań mikrobiologicznych najlepiej jest przeznaczać PMR z drugiej

16 16 / 51 Data wprowadzenia: probówki, gdyż ewentualne zanieczyszczenia dotyczą płynu w pierwszej probówce, który z powodzeniem może być wykorzystany do badań analitycznych, miejsce wkłucia należy zabezpieczyć jałowym opatrunkiem, probówka zawierająca pobrany materiał kliniczny powinna być starannie podpisana, z uwzględnieniem następujących danych: imię, nazwisko, wiek, oddział, data i godzina, pobrania materiału. Oprócz tego materiał kliniczny do laboratorium powinien być, dostarczony wraz z dokładnie wypełnionym skierowaniem. Przesyłanie materiału do laboratorium: próbki PMR należy przesłać jak najszybciej do laboratorium mikrobiologicznego i zabezpieczyć w cieplarce w 37ºC, próbek PMR nie należy wystawiać na działanie promieni słonecznych, wysokiej lub niskiej temperatury. Szczepy, które najczęściej wywołują zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych są bardzo wrażliwe na zmiany warunków środowiska GÓRNE DROGI ODDECHOWE diagnostyki mikrobiologicznej w zakażeniach górnych dróg oddechowych PROCEDURA PRZEDLABORATORYJNA Materiał: wymaz z gardła wymaz z nosogardzieli wymaz z nosa wymaz z krtani punktak z zatok aspirat zakażenia ucha środkowego wydzielina ropna zakażenia ucha środkowego wymaz z ucha zakażenia ucha zewnętrznego Metody pobierania: wymaz z gardła sterylną wymazówką zwilżoną jałową solą fizjologiczną lub wymazówką z bakteriologicznego zestawu transportowego pobrać materiał ze zmienionych zapalnie okolic tylnej ściany gardła, podniebienia lub migdałków, Nie dotykać zdrowo wyglądających śluzówek i śliny. wymaz z nosogardzieli przy podejrzeniu zakażenia szczepami Neisseria meningitidis, Haemophilus spp., Bordetella pertussis.

17 Data wprowadzenia: Pobranie przez nos stosować wymazówkę o elastycznym trzonku Pobranie przez jamę ustną gdy nie ma możliwości pobrania przez nos 17 / 51 Przy podejrzeniu krztuśca konieczna wymazówka z alginianem wapnia lub dakronem, pobieramy kilkakrotnie śluz z powierzchni nosogardzieli wymaz z nosa przy użyciu wziernika nosowego i jałowej wymazówki wymaz z krtani stosować tylko bakteriologiczne zestawy transportowe aspirant po nakłuciu błony bębenkowej przenieść do jałowego pojemnika, wydzielinę ropną przy pękniętej błonie bębenkowej pobrać na wymazówkę z podłożem transportowym z węglem wymaz z ucha zewnętrznego pobieramy z miejsc pokrytych strupem lub wydzielinę za Uwaga! pomocą wymazówki zwilżonej solą fizjologiczną lub na podłoże transportowe z węglem W przypadku podejrzenia anginy Plau-Vincenta, błonicy, krztuśca i grzybicy górnych dróg oddechowych wymagane jest pobranie materiału na dodatkową wymazówkę w celu wykonania preparatu bezpośredniego barwionego metodą Grama. Wszystkie materiały, oprócz wymazu z gardła, powinien pobierać lekarz laryngolog. Brak jest doniesień w literaturze, by zapalenie gardła powodowały: S. aureus, Str. pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis; Wyhodowanie tych drobnoustrojów u pacjenta z ostrym zapaleniem gardła oznacza jedynie przejaw przejściowego nosicielstwa, które NIE POWINNO być leczone antybiotykami, a nie przyczynę zapalenia gardła. Przesyłanie materiałów do laboratorium: Wymazówki z pobranym materiałem można przesłać w jałowej probówce bez podłoża transportowego, gdy materiał zostanie opracowany w laboratorium do 3 godzin od pobrania. Wymazówki na podłożu transportowym możliwość przesłania do laboratorium do 72 godzin od pobrania. Do czasu dostarczenia do laboratorium przechowywać w temperaturze pokojowej. przedlaboratoryjna w zakażeniach ucha środkowego/zewnętrznego materiały UWAGA! w jałowych pojemnikach przesłać do laboratorium do 3 godzin. Jeżeli jest to niemożliwe umieszczać i przesyłać materiały na podłożach transportowych.

18 18 / 51 Data wprowadzenia: Wszystkie materiały diagnostyczne do badań mikrobiologicznych należy pobierać we wczesnym okresie choroby, przed podaniem choremu antybiotyków lub 3-4 dni po ich odstawieniu. Zasady pobierania wymazu z gardła, migdałków podniebiennych i/lub nosogardła. Pacjent, od którego pobierany będzie wymaz z gardła i/lub migdałków, powinien być na czczo. Dozwolone jest przepłukanie jamy ustnej przegotowaną wodą, bez wcześniejszego mycia zębów. Głowa pacjenta powinna być przechylona do tyłu, usta szeroko otwarte. Po delikatnym unieruchomieniu języka szpatułką, jałowym wacikiem bawełnianym należy pobrać materiał z powierzchni migdałków, łuków podniebiennych i/lub tylnej ściany gardła. W przypadku suchych błon śluzowych, wacik wymazówki można zwilżyć jałowym roztworem 0,9% chlorku sodu. Z migdałków należy pobrać materiał z miejsc zmienionych zapalnie, a także wydzielinę. Należy pamiętać, aby nie dotknąć języka, języczka podniebiennego i nie zanieczyścić wymazówki śliną. Prawidłowo pobrany wymaz do badania w kierunku S. pyogenes powinien zawierać treść ropną z obu migdałków podniebiennych i tylnej ściany gardła. Poprzestanie na wymazie z jednego migdałka w badaniach w kierunku zakażenia S. pyogenes stwarza ryzyko otrzymania wyników w 20% fałszywie negatywnych. W przypadku pobierania materiału z jamy nosowo-gardłowej w kierunku nosicielstwa S. pneumoniae, N. meningitidis należy przygotować mały wacik na odpowiednim, łatwo dającym się modelować, pręcie metalowym. Wacik wprowadza się delikatnie za języczkiem podniebiennym ku górze lub przez otwór nosowy ku tyłowi, aż dotknie tylnej ściany nosowogardłowej. W celu potarcia ściany gardła wykonać delikatnie wacikiem ruchy ku dołowi i ku górze. W przypadku badania ukierunkowanego na Bordetella pertussis, wacik nie może być bawełniany ze względu na zawartość w nim kwasów tłuszczowych. Zalecane są wymazówkę z dakronu. W przypadku podejrzenia błonicy materiał powinien być pobrany dwoma wacikami, z których jeden służy do wykonania posiewów w kierunku maczugowców, a drugi w kierunku ogólnym. Z nalotów i owrzodzeń należy zbierać materiał z miejsc sąsiadujących z zapalnie zmienioną błoną śluzową. W badaniach na nosicielstwo maczugowców błonicy ( Corynebacterium diphteriae ) materiał należy pobrać z zachyłków między migdałkami a łukami podniebiennymi oraz z

19 19 / 51 Data wprowadzenia: błony śluzowej, wskazane jest pobranie dodatkowego wymazu w celu sporządzenia preparatu bezpośredniego. W przypadku podejrzenia anginy Plaut-Vincenta materiał z szarawo - żółtych należy pobrać jałową WILGOTNĄ wymazówkę do jałowej probówki i przekazać do laboratorium w celu wykonania preparatu mikroskopowego. W przypadku pobierania wydzieliny z krtani ( bezwzględny zakaz w zapaleniu nagłośni ), należy wprowadzić ( przy użyciu wziernika krtaniowego) jałowy wacik do przestrzeni międzywięzadłowej, gdzie przez dotknięcie ścian krtani wywołuje się odruch kaszlu i wyrzucenie plwociny na wacik. Pobrane materiały należy jak najszybciej przekazać do laboratorium mikrobiologicznego. Zwrot jak najszybciej oznacza w tym wypadku najdalej w czasie 2 godzin, z zachowaniem temperatury 20º+/-5º. W przypadku braku możliwości szybkiego przekazania materiału do laboratorium, materiał powinien być pobrany za pomocą specjalnych, fabrycznych zestawów zawierających wacik z odpowiedniego, absorbującego materiału i podłoża transportowego. Zastosowanie tych zestawów pozwala transportować materiał kliniczny w czasie nawet do 5-7 dni, bez negatywnego wpływu na zabezpieczony w ten sposób materiał kliniczny. Podłoży transportowych nie należy zamrażać! Zasady pobierania punktaków z zatok przynosowych Ustalanie etiologii zapalenia zatok poprzez pobieranie i opracowywanie materiału z nosa lub/i nosogardła jest NIEUZASADNIONE i NIEZALECANE. Materiałem do ustalania etiologii zapalenia zatok przynosowych są ich punktaty. Materiał pobierany, przy użyciu wziernika nosowego, z błon śluzowych kanałów i jam obocznych nosa służy do ustalania nosicielstwa nosowego szczepów Staphylococcus aureus metycylinoopornych ( MRSA ). Z każdego kanału nosowego należy pobrać wymaz osobnym jałowym wacikiem suchym lub zwilżonym w jałowej soli fizjologicznej. Zasady pobierania punktaków z zatok przynosowych Nakłucie zatok przynosowych zawsze powinno być wykonywane przez lekarza laryngologa Materiał pobrany z zatoki należy umieścić w jałowej probówce. Zabezpieczyć przed dostępem powietrza, co zapewni przetrwanie bakteriom beztlenowym.

20 Data wprowadzenia: 20 / 51 W miarę możliwości, bezpośrednio po pobraniu materiału, wykonać preparat mikroskopowy na szkiełku podstawowym, który po wysuszeniu razem z materiałem należy przekazać do laboratorium mikrobiologicznego. W przypadku konieczności transportu materiału na dużą odległość i/lub w czasie do 48h, materiał z zatok należy pobrać do specjalnego, przeznaczonego do tego typu badania stałego podłoża transportowego. Stała konsystencja podłoża umożliwia utrzymanie materiału na jego powierzchni, pozwalając na ilościowe opracowanie materiału. Zasady pobierania wymazu z ucha Podobnie jak w przypadku zapalenia zatok, ustalenie etiologii zakażeń ucha środkowego poprzez diagnostykę materiałów z nosa i/lub nosogardła jest NIEUZASADNIONE i NIEZALECANE. przed pobranie wymazu z ucha zewnętrznego skórę ucha należy oczyścić tamponem z waty nasączonym w 70% alkoholu etylowym, a następnie osuszyć jałowym wacikiem (osobnym dla każdego ucha!), zwilżonym jałową solą fizjologiczną, należy pobrać treść zmian ropnych. w przypadku perforacji lub nacięcia błony bębenkowej, materiał do badania może pobierać wyłącznie lekarz laryngolog, posługując się jałowym wziernikiem, po uprzednim odkażeniu 70% etanolem przewodu zewnętrznego. wskazane jest pobieranie materiału za pomocą dwóch wymazówek, z których jedna przeznaczona jest do wykonania preparatu bezpośredniego, druga do posiewu na odpowiednie podłoża pobrany materiał należy umieścić w jałowej probówce, zabezpieczyć przed dostępem tlenu i natychmiast przekazać do laboratorium mikrobiologicznego. w przypadku konieczności dłuższego transportu, pobrany materiał umieścić w podłożu transportowym zapewniającym przetrwanie drobnoustrojom tlenowym i beztlenowym. W takiej sytuacji, preparat mikroskopowy należy wykonać bezpośrednio po pobraniu materiału za pomocą drugiej wymazówki. Wysuszone szkiełko należy zapakować i przesłać do laboratorium DOLNE DROGI ODDECHOWE diagnostyki mikrobiologicznej w zakażeniach dolnych dróg oddechowych PROCEDURA PRZEDLABORATORYJNA Materiały: Plwocina

Pobieranie, transport i przechowywanie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych

Pobieranie, transport i przechowywanie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych Pobieranie, transport i przechowywanie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych Instrukcje ogólne Wszystkie materiały diagnostyczne powinny być pobrane przed podaniem choremu antybiotyków lub

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań odbierane są osobiście przez pacjenta, przez jego przedstawiciela ustawowego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta.

Wyniki badań odbierane są osobiście przez pacjenta, przez jego przedstawiciela ustawowego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta. Zlecenie badania mikrobiologicznego następuje na podstawie pisemnego zlecenia przez lekarza. (wzór załącznik nr 04.02.01/2) Prawidłowo wypełnione skierowanie zawiera następujące dane: - nazwisko i imię,

Bardziej szczegółowo

JAK POBRAĆ MOCZ DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO?

JAK POBRAĆ MOCZ DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO? JAK POBRAĆ MOCZ DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO? 1. Kup w aptece sterylny, plastikowy pojemnik na mocz lub woreczek w przypadku gdy pobierasz mocz od niemowląt. 2. Pobierz pierwszy poranny mocz ( musi on

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna sepsy oferta firmy biomerieux Automatyczne analizatory do posiewów krwi Automatyczne analizatory do identyfikacji

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGIA. Z kanału nosowego pobiera się wymaz oddzielnym jałowym wacikiem (wymazówką) suchym lub zwilżonym jałowym roztworem soli fizjologicznej.

MIKROBIOLOGIA. Z kanału nosowego pobiera się wymaz oddzielnym jałowym wacikiem (wymazówką) suchym lub zwilżonym jałowym roztworem soli fizjologicznej. MIKROBIOLOGIA POBIERANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO Z NOSA Z kanału nosowego pobiera się wymaz oddzielnym jałowym wacikiem (wymazówką) suchym lub zwilżonym jałowym roztworem soli fizjologicznej. Pobrany wymaz

Bardziej szczegółowo

Pobranie i transport materiału biologicznego do badań mikologicznych

Pobranie i transport materiału biologicznego do badań mikologicznych Pobranie i transport materiału biologicznego do badań mikologicznych Diagnostyka grzybic układowych 1. Plwocina 1.1. Przygotowanie pacjenta przed pobraniem materiału Protezy, dostawki uzębienia należy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj materiału. Uwagi dla pacjenta. krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert ------- do 10 dni

Rodzaj materiału. Uwagi dla pacjenta. krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert ------- do 10 dni Rodzaj materiału Godziny przyjmowa nia materiału Min. czas oczekiwania na wynik Uwagi dla pacjenta krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert do 10 dni i

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna 1 2 Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne połączenie metod manualnych i automatyzacji Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne To nie tylko sprzęt diagnostyczny,

Bardziej szczegółowo

IU-01 PSSE w Ostrowie Wielkopolskim Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wyd.6/10.01.2011 strona1/1

IU-01 PSSE w Ostrowie Wielkopolskim Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wyd.6/10.01.2011 strona1/1 IU-01 PSSE w Ostrowie Wielkopolskim Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wyd.6/10.01.2011 strona1/1 Pobieranie próbek kału/wymazu do badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010 WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ Data wprowadzenia: 1 / 6 Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Tadeusz Gadomski Kierownik 10.10.2010 ZaakceptowałBożena Szelągowska Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 10.10.2010

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KRWI DO BADANIA WIRUSOLOGICZNEGO/ BAKTERIOLOGICZNEGO

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KRWI DO BADANIA WIRUSOLOGICZNEGO/ BAKTERIOLOGICZNEGO PRÓBKI KRWI / BAKTERIOLOGICZNEGO 1. Do jałowej probówki pobrać jałowo krew NA SKRZEP 3 4 ml krwi żylnej. Uwaga: W trakcie pobierania krwi nie trzeba być na czczo 5. Próbkę krwi dostarczyć do badania w

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań Zalecenia dotyczące pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Pracowni Diagnostycznej Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego.

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego. Strona 1 z 5 Wytyczne dotyczące zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania, transportowania i rejestrowania próbek materiału klinicznego do badań w Pracowni PCR Niżej przedstawione wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje diagnostyczne inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem M. Kadłubowski, A. Skoczyńska, W. Hryniewicz, KOROUN, NIL, 2009

Rekomendacje diagnostyczne inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem M. Kadłubowski, A. Skoczyńska, W. Hryniewicz, KOROUN, NIL, 2009 Opracowanie: Marcin Kadłubowski, Anna Skoczyńska, Waleria Hryniewicz Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ (obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku) załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 oraz ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM MAZURSKIEGO CENTRUM ZDROWIA

WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM MAZURSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Załącznik nr 1 do P-0012 z dnia 25-10-2011 WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM MAZURSKIEGO CENTRUM ZDROWIA ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWYCH mocz środkow y strumień stery lny z biały 10ml

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej POBÓR I TRANSPORT MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W KIERUNKU BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Kontrakty na usługi dla szpitali SIWZ dla badań mikrobiologicznych Danuta Pawlik SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Warunki prawne dotyczące konkursu ofert Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES STOSOWANIA: Zleceniodawcy, pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny (próbki) do Oddziału Mikrobiologii.

2. ZAKRES STOSOWANIA: Zleceniodawcy, pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny (próbki) do Oddziału Mikrobiologii. strona 1 z 6 1. CEL I PRZEDMIOT INSTRUKCJI: Celem i przedmiotem instrukcji jest prawidłowe pobieranie i transport materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, mykologicznych, serologicznych, wirusologicznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH 1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań wykonywanych przez PZH Poz. Badanie Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza adania materiału klinicznego i sporali. L.p. Rodzaj oznaczenia / pomiaru Metoda badawcza Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. akteriologiczne badanie krwi w kierunku bakterii tlenowych instrukcja badawcza

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Wykłady (16 godz.): Środa 12.15-13.45 Ćwiczenia (60 godz.) środa: 9.45-12.00

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres AB 448 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki

Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki Strona / Stron 1 / 7 Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki Imię i nazwisko Stanowisko/ Funkcja Opracował Sprawdził Zatwierdził mgr Elżbieta Kaczmarek młodszy asystent

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Bakteriologia

Mikrobiologia - Bakteriologia Mikrobiologia - Bakteriologia 5050 Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne Kwiecień, październik 3-9 zdjęć cyfrowych wybarwionych bezpośrednio preparatów, prezentowane na stronie internetowej Labquality

Bardziej szczegółowo

Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne

Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne PRZYJMOWANIE PRÓBEK KAŁU Badania wirusologiczne i parazytologiczne od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do godz. 11 00 Badania bakteriologiczne

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PROGRAM WHO REALIZACJA W POLSCE - ZASADY - INSTRUKCJE ZAKŁAD WIRUSOLOGII UL. CHOCIMSKA 24 00-791 WARSZAWA PROGRAM ELIMINACJI

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KAŁU DO OGÓLNEGO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KAŁU DO OGÓLNEGO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO PRÓBKI KAŁU DO OGÓLNEGO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 1. Świeży kał po oddaniu do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basen, nocnik) lub naczynia jednorazowego użycia ( talerz

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Zapalenia płuc u dzieci. Joanna Lange

Zapalenia płuc u dzieci. Joanna Lange Zapalenia płuc u dzieci Joanna Lange choroba przebiegająca z dusznością, gorączką oraz różnymi objawami osłuchowymi, potwierdzona (zgodnie z definicją kliniczno - radiologiczną) lub nie (zgodnie z definicją

Bardziej szczegółowo

strona 6 i wirusologicznych 3.2 Pobieranie, przechowywanie i transportu próbek kału na badania

strona 6 i wirusologicznych 3.2 Pobieranie, przechowywanie i transportu próbek kału na badania Instrukcja pobierania i transportowania materiału do badań mikrobiologicznych wykonywanych w Laboratoriach Badań Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Spis treści 1 Ogólne

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Higieniczne mycie rąk; Zmiana opatrunku

Bardziej szczegółowo

WSSE WROCŁAW ODDZIAŁ MIKROBIOLOGII INSTRUKCJA OGÓLNA POBIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH IM-01/PM-09 wyd.04 z dnia 15.10.

WSSE WROCŁAW ODDZIAŁ MIKROBIOLOGII INSTRUKCJA OGÓLNA POBIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH IM-01/PM-09 wyd.04 z dnia 15.10. WSSE WROCŁAW ODDZIAŁ MIKROBIOLOGII INSTRUKCJA OGÓLNA POBIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH IM-01/PM-09 wyd.04 z dnia 15.10.2008 1. CEL I PRZEDMIOT INSTRUKCJI: Celem i przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH

ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH Joanna Kądzielska Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny METODY HODOWLI BAKTERII METODY MIKROSKOPOWE MORFOLOGIA BAKTERII TOK BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Krystyna Paszko Monitorowanie patogenów alarmowych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku nowe przepisy i ich konsekwencje dla monitorowania patogenów alarmowych XII Konferencja naukowo-szkoleniowa SHL Stare

Bardziej szczegółowo

dotyczące układu moczowego

dotyczące układu moczowego Zabiegi zabieg 10-1 147 10 dotyczące układu moczowego zabieg 10-1 CEL Pobranie próbki moczu bezpośrednio z pęcherza moczowego. WSKAZANIA 1. Pozyskanie próbki moczu, która nie będzie zanieczyszczona przez

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

HEMATOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. HEMATOLOGIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi. Zdezynfekować

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 19 kwietnia 2012 roku PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 1. Wstêp... 1

Spis treœci. 1. Wstêp... 1 Spis treœci 1. Wstêp........................................................... 1 Czêœæ 1: MIKROBIOLOGIA OGÓLNA..................................... 3 2. Budowa i taksonomia bakterii.....................................

Bardziej szczegółowo

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. KOAGULOLOGIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA BEZPOŚREDNIA. Joanna Kądzielska Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny

DIAGNOSTYKA BEZPOŚREDNIA. Joanna Kądzielska Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA BEZPOŚREDNIA Joanna Kądzielska Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny BADANIA MIKROBIOLOGICZNE CHORZY OZDROWIEŃCY BEZOBJAWOWI NOSICIELE OSOBY Z KONTAKTU PERSONEL MEDYCZNY

Bardziej szczegółowo

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC * * KPC - ang: Klebsiella pneumoniae

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Problemy diagnostyki mikrobiologicznej czyli ujemnych posiewów przy ewidentnej infekcji Anna Polewczyk II Klinika Kardiologii Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Wydział Nauk o Zdrowiu UJK Kielce Problemy

Bardziej szczegółowo

Zasady autologicznej terapii komórkowej w leczeniu schorzeń ortopedycznych u psów

Zasady autologicznej terapii komórkowej w leczeniu schorzeń ortopedycznych u psów Strona 1 z 1 STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Tytuł: Zasady autologicznej terapii komórkowej w leczeniu schorzeń ortopedycznych u psów SOP obowiązuje od: 05.06.2014 Data ważności: 31.10.2014 Zastępuje

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego? Badanie krwi

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego? Badanie krwi Badanie krwi Zalecana pora pobierania krwi do badań laboratoryjnych to 7 00 9 00 rano. Pacjent powinien być na czczo, czyli dwanaście godzin przed planowanym pobraniem krwi nie należy jeść, pić, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Typ badania laboratoryjnego, które dało dodatni wynik. na obecność laseczki wąglika: - badania

Typ badania laboratoryjnego, które dało dodatni wynik. na obecność laseczki wąglika: - badania Rodzaje biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających Zgłoszeniu, typy badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które dały dodatni wynik, oraz okoliczności dokonywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE. Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy

SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE. Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy Praktycznie każda kobieta odczuwa czasami dolegliwości w obrębie intymnych części ciała. Wpływają one

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi UWAGI OGÓLNE Materiały skażone szkodliwymi

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii. Transport materiału biologicznego do laboratorium

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii. Transport materiału biologicznego do laboratorium Opracował Sprawdził Zatwierdził Lidia Aftyka Małgorzata Szyszkowska Pełnomocnik ds. SZJ Jarosław Bakiera Dyrektor Szpitala Gabriel Maj podpis podpis podpis podpis ORYGINAŁ * Obowiązuje od : 01.02.2014r

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka molekularna w OIT

Diagnostyka molekularna w OIT Diagnostyka molekularna w OIT B A R B A R A A D A M I K K A T E D R A I K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W E W R O C

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ

CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ AZOOSPERMIA badanie wykrywa delecje w regionie długiego ramienia chromosomu Y w fragmencie zwanym AZF, będące często przyczyną azoospermii lub oligospermii o podłożu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY PLAN ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW Z MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ dla studentów STOMATOLOGII w roku akademickim 2015-2016 semestr zimowy

OGÓLNY PLAN ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW Z MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ dla studentów STOMATOLOGII w roku akademickim 2015-2016 semestr zimowy OGÓLNY PLAN ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW Z MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ dla studentów STOMATOLOGII w roku akademickim 2015-2016 semestr zimowy Ćwiczenia - co tydzień 5 ćwiczeń x 2 godz. = 10 godz. Piątek: 9.45-11.15

Bardziej szczegółowo

Jama ustna i ustna część gardła

Jama ustna i ustna część gardła Jama ustna i ustna część gardła Jama ustna Przedsionek Jama ustna właściwa Z przodu ograniczona przez wargi Z tyłu przez łuk językowo-migdałkowy Od dołu dno jamy ustnej Od góry podniebienie twarde i miękkie

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP Przychodnia jest czynna: poniedziałek 7.05 18.00 wtorek 7.05 15.00 środa 7.05 15.00 czwartek 7.05 15.00

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

Procedury związane z Ŝywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec

Procedury związane z Ŝywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z Ŝywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z opieką nad chorym Ŝywionym w domu: Higieniczne mycie rąk; Pobieranie krwi Ŝylnej do

Bardziej szczegółowo

Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA 2015-04-23

Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA 2015-04-23 Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Wewnątrznaczyniowe zakażenie obejmujące struktury serca (np. zastawki, wsierdzie komór i przedsionków), duże naczynia krwionośne

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

TEMAT: ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH TEMAT: ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH Do górnych dróg oddechowych należą: jama nosowa, jama ustna, gardło i część krtani. Ważnymi strukturami górnych dróg oddechowych są ponadto migdałki podniebienne

Bardziej szczegółowo

Substancje pomocnicze: fenol, sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda do wstrzykiwań.

Substancje pomocnicze: fenol, sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda do wstrzykiwań. Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM Powinny być stosowane w celu: 1. Redukcji lub eliminacji narażenia pracowników laboratoryjnych, innych osób i środowiska zewnętrznego na potencjalne

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ BADANIA KRWI 1. Krew do badań rutynowych należy pobrać od pacjenta na czczo najlepiej między godz. 7 a 9 rano ( w celu zapewnienia poprawnej interpretacji wyników badań

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA PATOGENÓW DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH

DETEKCJA PATOGENÓW DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH DETEKCJA PATOGENÓW DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH Detekcja patogenów będących najczęstszą przyczyną infekcji dróg moczowo - płciowych Detekcja wirusa HSV Genotypowanie i screening wirusa HPV Seeplex Detekcja patogenów

Bardziej szczegółowo

Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy

Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy 9.5 Stopień czystości pochwy Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy Czynnik Liczba/Interpretacja/Uwagi Preparat barwiony metodą Grama Przypadek

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1.

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Temat: Podawanie leków miejscowo (skóra, błony śluzowe). Podawanie leków przez przewód pokarmowy. Rozkładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 1 Zakład Mikrobiologii UJK Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 2 Zakład Mikrobiologii UJK Zakres materiału (zagadnienia)

Bardziej szczegółowo

Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA

Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Definicja Wewnątrznaczyniowe zakażenie obejmujące struktury serca (np. zastawki, wsierdzie komór i przedsionków), duże naczynia krwionośne

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE POBIERANIA MATAERIAŁU

ZASADY DOTYCZĄCE POBIERANIA MATAERIAŁU Poniżej przedstawiono zasady obowiązujące w LM Sp. J., dotyczące pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych: Pobieranie krwi żylnej Jako standard przyjmuje się pobieranie krwi żylnej systemem

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Zał nr 1 do SIWZ Grupa 1: gotowe podłoża, testy i odczynniki Podłoża na płytkach petriego o średnicy 90 mm, podłoża w probówkach,testy i odczynniki mikrobiologiczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania, przygotowania, przechowywania i transportu materiałów do badań w ZGiIK, pobieranych przez zleceniodawców zewnętrznych

Instrukcja pobierania, przygotowania, przechowywania i transportu materiałów do badań w ZGiIK, pobieranych przez zleceniodawców zewnętrznych Instrukcja pobierania, przygotowania, przechowywania i transportu materiałów do badań w ZGiIK, pobieranych przez zleceniodawców zewnętrznych Badanie Materiał 1 Analiza cytologiczna i immunologiczna popłuczyn

Bardziej szczegółowo

Procedura pobrania i transportu materiału do badania

Procedura pobrania i transportu materiału do badania Procedura pobrania i transportu materiału do badania A. Do badań cytogenetycznych - hematoonkologia A1. KARIOTYP - żywe komórki A2. FISH - żywe komórki A3. FISH materiał z bloczków parafinowych B. Do badań

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 jednej procedury z listy W2

Bardziej szczegółowo

Zakażenia w chirurgii.

Zakażenia w chirurgii. Zakażenia w chirurgii. Rola personelu pielęgniarskiego. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Cacałowska Dorota Zakażenia Zakażenia w chirurgii stanowią istotny problem współczesnej medycyny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań Lista wymaganych przez zamawiającego badań laboratoryjnych ( badania analityczne, hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, serologiczne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne wykonywane w Medycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09 SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09 BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwdrobnoustrojowe - wytyczne postępowania w neutropenii

Leczenie przeciwdrobnoustrojowe - wytyczne postępowania w neutropenii Leczenie przeciwdrobnoustrojowe - wytyczne postępowania w neutropenii Zakażenia są częstym powikłaniem i główną przyczyną zgonów pacjentów z nowotworami zarówno krwi jak i narządów litych. Wynikają one

Bardziej szczegółowo

FAX : (22) 488 37 70 PILNE

FAX : (22) 488 37 70 PILNE KARTA ZAPALENIA OTRZEWNEJ Nr Przypadku Baxter: Data raportu:... Data otrzymania informacji przez Baxter:... (wypełnia Baxter) (wypełnia Baxter) Proszę wypełnić poniższe pola i odesłać faxem do: Baxter

Bardziej szczegółowo

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A59 bóle głowy A87b inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. C56 poważne choroby gardła, uszu i nosa C57 inne choroby gardła, uszu i nosa C56b poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18

Bardziej szczegółowo

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego.

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego. Temat: Higiena i choroby układu oddechowego. 1. Sprawność układu oddechowego - ważnym czynnikiem zdrowotnym. a) zanieczyszczenia powietrza Pyły miedzi, aluminium, żelaza, ołowiu, piaskowe, węglowe, azbestowe,

Bardziej szczegółowo

zarządza się co następuje:

zarządza się co następuje: Zarządzenie nr 44 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie: wprowadzenia procedury klinicznej zarządza się co następuje: 1 Z dniem 5 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania na temat sepsy. Opracowane przez: M.Kadłubowski, W.Hryniewicz

Najczęściej zadawane pytania na temat sepsy. Opracowane przez: M.Kadłubowski, W.Hryniewicz Najczęściej zadawane pytania na temat sepsy Opracowane przez: M.Kadłubowski, W.Hryniewicz Co to jest sepsa? Sepsa (posocznica) nie jest chorobą, jest zespołem objawów organizmu pojawiających się w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z mikrobiologii klinicznej dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2015/2016

Program ćwiczeń z mikrobiologii klinicznej dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2015/2016 Program ćwiczeń z mikrobiologii klinicznej dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2015/2016 SEMESTR ZIMOWY Wykłady (14 godz.): Ćwiczenia (60 godz.): Wtorek 15.00 16.30 sala

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

- na szkiełko nakrywkowe nałóż szkiełko podstawowe z wgłębieniem, tak aby kropla znalazła się we wgłębieniu

- na szkiełko nakrywkowe nałóż szkiełko podstawowe z wgłębieniem, tak aby kropla znalazła się we wgłębieniu KONSPEKT MIKROBIOLOGIA I CHOROBY ZAKAŹNE Podstawy różnicowania bakterii i grzybów. Ćwiczenie 1 Ocena morfologii bakterii i grzybów: 1. Preparat przyżyciowy (mokry, tzw. świeży) w kropli wiszącej Technika

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wytwarzając wodę jonizowaną w celach leczniczych, jonizator PTV trzeba włączyć na 30 minut, a w celach zapobiegawczych wystarcza 6 minut.

UWAGA! Wytwarzając wodę jonizowaną w celach leczniczych, jonizator PTV trzeba włączyć na 30 minut, a w celach zapobiegawczych wystarcza 6 minut. Terminologia: Jonizator wody urządzenie, w którym za pomocą elektrolizy wody, wytwarzana jest woda jonizowana lub woda srebrna. Woda jonizowana woda kwasowa i alkaliczna, jednocześnie uzyskiwana w oddzielnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

Projekt Alexander w Polsce w latach

Projekt Alexander w Polsce w latach Projekt Alexander w Polsce w latach 1996-2008 NaduŜywanie antybiotyków i chemioterapeutyków oraz ich niewłaściwe stosowanie doprowadziło do globalnego zagroŝenia, jakim jest powstawanie i szerzenie się

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia. Załącznik nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu nowotworów głowy i szyi Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO MIEJSCOWEJ ANTYBIOTYKOTERAPII ZAPALEŃ DRÓG ODDECHOWYCH

WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO MIEJSCOWEJ ANTYBIOTYKOTERAPII ZAPALEŃ DRÓG ODDECHOWYCH WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO MIEJSCOWEJ ANTYBIOTYKOTERAPII ZAPALEŃ DRÓG ODDECHOWYCH Wprowadzenie antybiotyków do lecznictwa było wielkim przełomem w medycynie. W chwili obecnej posiadamy bogate, 50-letnie

Bardziej szczegółowo

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności AIDS. Ze względu na skalę zakażeń i tempo rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo