14-16 April worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND"

Transkrypt

1

2 2nd International Food & Drinks Exhibition April 2015 Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND worldfood.pl For more information please visit the website or contact: For polish companies: Agnieszka Szpaderska, Lentewenc LLC , For international companies: Andrew Burman, ITE Group Plc +44 (0) ,

3 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/ Warszawa tel fax KRS kapitał zakładowy: zł NIP: REGON:

4 PATRONAT HONOROWY HONORARY PATRONAGE SPONSOR TARGÓW EXHIBITION SPONSOR PARTNERZY MERYTORYCZNI EXPERT PARTNERS PARTNERZY INSTYTUCJONALNI INSTITUTIONAL PARTNERS 4

5 PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI INTERNATIONAL PARTNERS 5

6 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, z wielką radością witam Państwa na Pierwszej Edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów w Warszawie WorldFood Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim Osobom i Instytucjom, które przez ostatnie kilkanaście miesięcy pomagały nam tworzyć to wyjątkowe spotkanie branżowe. Dziękuję również za zaufanie, jakim obdarzyli nas Patroni instytucjonalni i medialni, którzy wspomagali nas w promocji Targów WorldFood Dziękuję też wszystkim Wystawcom, którzy przyjechali do stolicy Polski, by otworzyć to wielkie spotkanie. Szanowni Państwo. Targi sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie doświadczeń i planowaniu nowych zadań dla całej branży spożywczej. Mam nadzieję, że Targi WorldFood 2014 okażą się dla Państwa świetną okazją do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami dostępnymi na rynkach światowych oraz do nawiązania kontaktów, które będą zaczątkiem dla nowych płaszczyzn współpracy i realizacji kolejnych inwestycji. Jednocześnie zachęcam Wszystkich do udziału w wydarzeniach merytorycznych, takich jak panele dyskusyjne, wykłady, czy spotkania biznesowe. Wierzę, że uczestnictwo w imprezie da Państwu możliwość lepszego poznania rynku oraz będzie ono świetną okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i nowoczesnymi rozwiązaniami. Polecam też czynny udział w debatach i dyskusjach, co niewątpliwie będzie dla nas impulsem do przygotowania jeszcze lepszej oferty dla Państwa. Życzę Wystawcom i zwiedzającym efektywnych korzyści i zadowolenia z uczestnictwa w trzech dniach targowych oraz owocnych spotkań i inspirującej wymiany poglądów. Wierzę, że uda się Państwu w pełni wykorzystać potencjał targów i jeszcze raz dziękuję za przyjazd na WorldFood Warsaw To dla nas zaszczyt, że możemy Państwa witać w stolicy jednego z największych państw w Europie, którego gospodarka jest przykładem dla innych krajów. Darryl Pawsey Dyrektor Sprzedaży ITE Group 6

7 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Ladies and Gentlemen, I am really happy to welcome you to the first edition of the WorldFood Warsaw 2014 Exhibition. I would like to take this opportunity and thank all those people and institutions that throughout the past several months have helped us create this extraordinary meeting of our industry. I would also like to thank our institutional and press Patrons who have trusted us and helped us promote the Warsaw International Food & Drinks Exhibition I also thank all the Exhibitors who have come to the capital of Poland for the opening of this grand meeting. Ladies and Gentlemen, this Exhibition is a chance to make new contacts, exchange experiences and plan new tasks. I do hope that WorldFood Warsaw will prove a great opportunity for all of you to be acquainted with proposals of traders offering ready food products, manufacturers of spices and food additives, or suppliers of modern technology and services industry at the highest, world-class level. For three days, industry members will be able to establish new contacts and foster existing ones, evaluate the market demand for their products or services, and track the global trends. At the same time, I do encourage you all to participate in all kinds of events like discussion panels, lectures or B2B meetings. I believe that your participation in our exhibition will give you an opportunity to get to know the market better and that it will also be a great opportunity for you to become familiarized with the latest trends and modern solutions. I also suggest that you actively participate in debates and discussions, which will undoubtedly be an impulse for us to prepare a still better offer for you. I wish the Exhibitors and the Visitors effective benefits and satisfaction from participation in our three exhibition days and successful meetings and inspiring exchanges of ideas. I believe that you will make the best use of the potential of the Exhibition and thank you all once again for coming to Warsaw International Food & Drinks Exhibition It is an honor for us to be able to welcome you in the capital of one of the biggest states in Europe whose economy sets an example for other countries. Darryl Pawsey Sales Director ITE Group PLC 7

8 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa przywitać na pierwszej edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw Mam nadzieję, że nasze spotkanie wpisze się na stałe w kalendarz imprez branży spożywczej. Szczególne podziękowania składam na ręce przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego, które to udzieliły nam szerokiego wsparcia w organizacji i promocji imprezy. Dziękuję również za zaufanie, jakim obdarzyli nas Patroni instytucjonalni i medialni, którzy wspomagali nas w promocji Międzynarodowych Targów Żywności WorldFood Warsaw Dziękuję też wszystkim Wystawcom, którzy przyjechali do stolicy Polski, by współtworzyć z nami to spotkanie całej branży spożywczej. Mam nadzieję, że WorldFood Warsaw 2014 okaże się dla Państwa świetną okazją do zapoznania się z trendami w branży spożywczej, nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami dostępnymi na rynkach światowych. Impreza też z pewnością pomoże w nawiązaniu kontaktów, które będą zaczątkiem dla nowych płaszczyzn współpracy. Instytucjom dziękuję za wsparcie merytoryczne i pomoc w przygotowaniu cyklu wykładów oraz paneli dyskusyjnych, które na pewno będą ciekawą ofertą dla wystawców oraz zwiedzających Targi. Mam nadzieję, że panele dotyczące analizy rynków partnerskich w Europie i Azji, eksportu polskiej żywności oraz badania, znakowania i wyliczania wartości odżywczej produktów spożywczych będą się cieszyły dużą frekwencją zarówno wśród gości jak i wystawców, a co najważniejsze przełożą się na jeszcze lepszą działalność Państwa firm na rynkach całego świata. Wszystkim życzę owocnego pobytu w stolicy Polski. Wierzę, że wyjadą Państwo z Warszawy bogatsi o nowe kontakty i wiedzę fachową na temat rynku i najnowszych trendów. Życzę wszystkim Wystawcom, aby targi WorldFood Warsaw 2014 przyniosły Wam wymierne i długofalowe korzyści biznesowe oraz nowe kontrakty. Agnieszka Szpaderska Manager Targów WorldFood Warsaw 8

9 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Ladies and Gentlemen, I am delighted to welcome you to the first edition of the WorldFood Warsaw 2014 International Food Exhibition. I hope that this event will find its permanent place in the calendar of international food industry meetings. I would like to extend my special thanks to the representatives of the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Agricultural Market Agency for their considerable support provided to us in the organisation and promotion of the event. My special acknowledgements go to our Institutional and Media Patrons who have supported us in the promotion of the WorldFood Warsaw 2014 International Food Exhibition. I thank also all the Exhibitors who came to the capital of Poland to partner with us and participate in this meeting of the entire food industry. I hope that you will find WorldFood Warsaw 2014 as a great opportunity to learn more about the trends in the food industry, new technologies and solutions offered in global markets. I am certain that the event will help you establish new contacts that may transform into new partnership platforms. I am grateful to the institutions for their specialist support and assistance in the preparation of the series of lectures and discussion panels that will surely be of interest for the exhibitors and the visitors alike. I hope that discussion panels on the analysis of partner markets in Europe and Asia, export of Polish food and testing, marking and calculating the nutritional value of food products will win the attention of many visitors and exhibitors, and that what is even more important they will translate into further improvement of operations of your companies in the global markets. I wish you all a fruitful stay in the capital of Poland. I believe that you will take away new contacts and professional knowledge about the market and the latest trends. I wish to all the Exhibitors that WorldFood Warsaw 2014 would bring them meaningful and long term business benefits and help to win new contracts. Agnieszka Szpaderska Project Manager, WorldFood Warsaw 9

10 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, Wystawcy i Zwiedzający! Agencja Rynku Rolnego czynnie wspiera polskich producentów żywności poprzez współfinansowanie branżowych kampanii promocyjno-informacyjnych, których celem jest wzmocnienie pozycji artykułów żywnościowych na rynku globalnym, a także zwiększenie popytu krajowego. Wspólne działania uświadamiają także konsumentom, że polskie produkty są zdrowe i gwarantują wysoką jakość. W eksporcie artykułów rolno-spożywczych z Polski dominują produkty przetworzone, które stanowią ponad 80% eksportu. W świecie słyniemy z wyjątkowych przetworów owocowych, dynamicznie zwięsza się eksport serów dojrzewających. Duże wpływy osiągamy z eksportu wyrobów czekoladowych, cukierniczych, piekarniczych, ryb wędzonych. Jednocześnie wzrasta rozpoznawalność polskich marek, co przy konkurencyjnych cenach daje nadzieję, że pozycja Polski jako producenta-eksportera żywności nadal będzie się poprawiać. Sektor rolno-spożywczy jest jedną z nielicznych gałęzi gospodarki narodowej, która uzyskuje dodatni bilans w wymianie handlowej. W ostatniej dekadzie wartość eksportu produktów rolno-spożywczych zwiększyła się blisko pięciokrotnie. Głównymi odbiorcami polskiej żywności są przede wszystkim wysoko rozwinięte kraje UE. Agencja Rynku Rolnego inicjuje również działania promocyjne, mające na celu rozwój lokalnej produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności. Ponadto ARR realizuje branżowy program promocji branży polskich specjalności żywnościowych, którego celem jest wykreowanie nowych, silnych marek rozpoznawalnych na świecie i kojarzonych z Polską. W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą korzystać z kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą, poprzez udział m.in. w największych imprezach targowo-wystawienniczych, szkoleniach marketingowo-rynkowych, seminariach branżowych, konferencjach międzynarodowych i misjach gospodarczych. Udział w Targach WorldFood Warsaw 2014 to szansa dla całej branży rolno-spożywczej na zaprezentowanie swojej oferty eksportowej, jak również możliwość zapoznania się z szeroką ofertą produktów z Polski, Europy i Świata oraz rozwiązaniami dostępnymi w sektorze produkcji żywności. Podczas trwania targów, osoby związane z branżą będą miały możliwość nawiązania nowych kontaktów i poszerzenia obecnych, ocenienia zapotrzebowania rynku na ich produkty czy usługi oraz śledzenia globalnych trendów. Serdecznie zapraszam do udziału w Targach WorldFood Warsaw. Życzę dobrych rozmów, owocnych kontraktów i miłej atmosfery. 10 Radosław Szatkowski Prezes ARR

11 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, Exhibitors and Visitors! The Agricultural Market Agency (ARR) is actively supporting Polish food producers by co-financing promotional and informational industry campaigns aimed at strengthening the position of Polish food products on the global market, as well as increasing the national demand. Thanks to such activities consumers are informed about high quality and health values of Polish products. Over 80% of the exported Polish agricultural and food products are processed products. We are world-renowned for our extraordinary fruit preserves; the export of ripening cheese is also on the increase. Export of chocolate, confectionery and bakery products generates generous income. The growing recognisability of Polish brands in combination with competitive prices is a promise of further strengthening Poland s position as a top food producer and exporter. The agricultural and food industry is one of the few branches of Polish economy with a positive balance of trade. Over the past decade the export sales of agricultural and food products has increased fivefold. Main consumers of Polish products are highly-developed EU countries. The Agricultural Market Agency is also initiating various promotion activities aimed at developing local production with particular emphasis on regional, traditional and ecological products, produced in compliance with a variety of quality food standards. Moreover, the ARR is responsible for the development of the sectoral programme for the promotion of Polish food specialities industry. The goal of this programme is promotion of new Polish brands aimed at ensuring their international recognisability. Entrepreneurs participating in the programme may avail of well-planned promotional campaigns. They are also given opportunity to promote their products on the biggest trade shows and exhibitions and to take part in various trainings on market and marketing practices, industry seminars, international conferences and economic missions. Participation in the WorldFood Warsaw 2014 Exhibition is a great opportunity for the agricultural and food industry to present their export offer. The exhibition allows the participants to familiarise themselves with a wide range of products offered by producers from Poland, Europe and other parts of the world and to examine the solutions designed for the food production sector. During the event, industry members will be able to establish new contacts and foster existing ones, evaluate market demand for their products or services, and track global trends. Ladies and gentlemen, I heartily encourage you to attend the WorldFood Warsaw Exhibition. Let me wish you fruitful discussions, profitable contracts and a pleasant atmosphere. Radosław Szatkowski President of the Agricultural Market Agency 11

12 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, Polskie rolnictwo stanowi bardzo ważny dział gospodarki. Potwierdzają to sukcesy minionych miesięcy, zwłaszcza w eksporcie. W niektórych produktach nasz kraj już od kilku lat jest jednym z największych graczy w Europie. Mamy świetne mięso, mleko i przetwory z niego. Szczególnie warto wspomnieć producentów owoców i warzyw. Przykładowo: w jabłkach w poziomie sprzedaży na zagraniczne rynki wyprzedziliśmy nawet Chińczyków. Ubiegły sezon to rekord wyeksportowaliśmy ok. 1.2 mln ton tych owoców! W produkcji malin jesteśmy światowym liderem, podobnie porzeczek i borówek. Obserwujemy jednocześnie stałą dynamikę wzrostu sprzedaży, zarówno w ujęciu ilościowym, jak też wartościowym. Mamy bardzo korzystny bilans wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Systematycznie poprawia się jakość produkcji, jej asortyment i wydajność. Poprawia się też zorganizowanie plantatorów. W minionych latach powstało wiele grup i organizacji producenckich, w ramach których realizowane są liczne inwestycje. Dzięki najnowocześniejszym liniom pakującym i środkom transportowym są one w stanie zrealizować nawet najbardziej wyszukane oczekiwania handlowców. Należy do nich coraz więcej, coraz lepiej wykształconych i znających potrzeby rynku rolników. W gospodarstwach i grupach systematycznie wdrażane są wymagane powszechnie przez odbiorców systemy jakości: EUREPGAP, GLOBALGAB, BRC itp. Gwarantuje to bezpieczeństwo produkcji i pełne zabezpieczenie zdrowia konsumentów, tak polskich, jak i z krajów-importerów. Już dziś polskie produkty żywnościowe trafiają do kilkudziesięciu krajów z niemal całego świata. Poprzedni sezon otworzył nam nowe kierunki: Afrykę Północną i Azję. Dzięki obecności naszej oferty na największych imprezach targowych w Europie, takich WorldFood, zdobywane są nowe rynki. Realizowane są liczne kampanie promocyjne, np. Jabłka każdego dnia (Rosja i Ukraina). Mamy aspiracje jeszcze dynamiczniej wchodzić na nowe obszary. Mam wielką nadzieję, że takie targi jak WorldFood Warsaw, pomogą nam wszystkim osiągnąć te cele. To świetna impreza, w czasie której możemy pokazać to, co mamy najlepsze polską żywność. Towarzyszące imprezie konferencje będą poświęcone najnowszym trendom w biznesie oraz zagadnieniom ekonomicznym dotyczącym produkcji rolniczej. Uzyskana wiedza pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji, które z pewnością przybliżą osiągnięcie stojących przed branżą celów: zachowanie konkurencyjności polskich produktów i zapewnienie dochodowości wytwarzającym je gospodarstwom. Handlowcom zaś da możliwość realizacji korzystnych kontraktów. Mirosław Maliszewski Prezes Związku Sadowników RP, Poseł RP 12

13 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, Agriculture is certainly a crucial element of Polish economy. The achievements of the last few months, especially in the field of export, testify to the truthfulness of this statement. For a couple of years now, Poland has been one of the most important distributors of certain products on the European market. We offer high quality meat, milk and dairy products. We can be especially proud of our fruit and vegetable producers. As an example, in the export of apples to the foreign markets we have even managed to outrun China. The past season was an absolute record we exported nearly 1.2 million tons of these fruits! We are also world s top producer of raspberries, currants and blueberries. We are happy to witness constant sales growth, both in terms of quantity and value. We can boast a very positive balance of trade in agricultural and food products. It should be noted that production quality, range and efficiency is also continuously improving, accompanied by the ever smoother mode of operations of the Polish community of planters. In the past years, numerous investments were carried out by a number of newly established producer groups and organizations. State of-the-art packaging lines and means of transport will definitely satisfy the needs of even most demanding clients. The number of highly educated farmers, familiar with the needs of the market, is constantly increasing. Farms and producer groups are systematically implementing various quality certification schemes expected by the majority of customers: EUREPGAP, GLOBALGAB, BRC etc. These certificates guarantee production safety and confirm that the products do not pose any health threats either to Polish or international consumers. Currently, Polish food products are being exported to a few dozen countries from almost all parts of the world. The past season opened new possibilities on two important markets: North Africa and Asia. As a result of our presence on the most important European trade events and exhibitions, such as the World- Food Warsaw, we are constantly conquering new markets. Various promotional campaigns, such as An apple a day keeps the doctor away (Russia and Ukraine), are underway. Further dynamic increase of our presence on new markets is one of our primary goals. I believe that participation in numerous exhibitions, such as the WorldFood Warsa will enable us all to achieve all our goals. It is a top-class event which gives us the opportunity to present our best food products. The exhibition will also feature conferences on the recent business trends and economical aspects of agricultural production. Thanks to the acquired knowledge, participants will be able to take rational decisions bringing us closer to achieving our goals: maintaining competitiveness of Polish products and ensuring profitability of Polish producers. The exhibition will also serve as an opportunity for salespeople to win new lucrative contracts. Mirosław Maliszewski President of the Polish Association of Fruit Growers, Polish MP 13

14 14 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM środa wednesday Oficjalne otwarcie The opening ceremony Przemówienia pod wspólnym tematem Polskie hity eksportowe : 1. Rola sektora rolno-spożywczego w Polsce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2. Wsparcie firm z sektora rolno-spożywczego w działaniach eksportowych Agencja Rynku Rolnego 3. Jabłka polski hit eksportowy Mirosław Maliszewski, Prezes Związku Sadowników RP Speeches on the common theme: Polish export hits : 1. The role of the farming and food sector in Poland Ministry of Agriculture and Rural Development 2. Support for companies from the agrifood sector in export activities Agricultural Market Agency 3. Apples a Polish export hit Mirosław Maliszewski, Chairman of the Polish Association of Fruit Farmers Przezorny zawsze ubezpieczony! Panel tematyczny pod patronatem prezesa Agencji Rynku Rolnego Milena Zacharzewska, Nowa Wieś Europejska ; Paweł Ochwat, Kancelaria Brokerska ASYSTA Better insured than sorry! A theme panel hosted by the editorial team of Nowa Wieś Europejska and ASYSTA insurance broker firm; under the patronage of the President of the Agricultural Market Agency Jak sprzedawać do Francji Ewelina Słowińska, Pomm Co 1. Podstawowe bariery wejścia na rynek francuski jak je łatwo pokonać, by być widocznym na rynku francuskim 2. Czego oczekują francuskie firmy specyfika robienia biznesu z Francuzami 3. Dlaczego warto sprzedawać do Francji co polskie firmy zyskują na sprzedaży i co tracą, kiedy zostawiają rynek francuski innym krajom z naszego regionu How to sell to France Ewelina Słowińska, Pomm Co 1. Key barriers to entering the French market How to overcome them easily to be visible in the French market? 2. Expectations of French companies Doing business with the French. 3. Why it pays off to sell to France What Polish companies benefit from selling to France and what they lose when they give up the French market to other countries from our region Bankiet Wystawców Gala Dinner for Exhibitors Pokazy kulinarne Culinary show 12.00, 12.50, 13.40, 14.40, 15.30

15 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM czwartek thursday Analiza i przegląd rynku żywności pakowanej w Polsce i Europie Wschodniej Tendencje rynkowe i zmiany w sektorach: mleczarskim, piekarniczym, wyrobów cukierniczych, olejów i tłuszczów, sosów i przypraw Analysis of packaged food market in Poland and Eastern Europe Market trends and developments in sectors: Dairy, Bakery, Confectionery, Oil & Fats, Sauces, dressing & condiments Vitalijus Savicius, Euromonitor International Producenci żywności z Łotwy: nieodkryte możliwości dla polskiego biznesu Latvian food producers: undiscovered opportunity for Polish business Inese Šuļžanoka, Agencja Rozwoju i Inwestycji Łotwy (LIAA) Farm2Fork - Jak zyskać na inteligentnej współpracy w zakresie łańcuchów dostaw w polskiej branży żywnościowej From Farm2Fork: how to benefit of smarter cooperation in Polish Food Supply Chains? Otto van Veen, dyrektor programu The Future Food Value Chain Poland (prezentacja w jęz. polskim i angielskim; presentation in Polish and English) Cele i zadania Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji. Omówienie przedsięwzięć promocyjnych WPHI Pekin w 2014 w aspekcie promocji polskich firm na rynku chińskim Aims and tasks of the Departments of Trade and Investment. Overview of promotional actions of Departments of Trade and Investment Beijing in 2014 in terms of promotion of Polish companies in the Chinese market Andrzej Dryżba, I Sekretarz, WPHI w Pekinie Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International How to introduce food products to China through Shanghai Xijiao International Dr. Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja oraz Robayu Corp. sp. z o.o Panel dyskusyjny Discussion panel Egzemplifikacja rynków wschodnich: Białoruś, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Azja Centralna (Kazachstan, Uzbekistan) Exemplification of Eastern Markets: Belarus, Russia, Ukraine, Moldova, Central Asia (Kazachstan, Uzbekistan) - discussion panel Paneliści / Prelegents: Arkadiusz Żurek - prezes; Dariusz Bartosik - dyrektor ds. rynków wschodnich; Krzysztof Bielaj - dyrektor ds. Ukrainy i Mołdawii; Ajżanna Bartosik, Anna Żurek - kierownik ds. handlu i marketingu Instytut INTL; Andrian Davidescu - Vinaria din Vale, Adam Lewandowski - Stowarzyszenie Instytut Samorządu Terytorialnego 15

16 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM czwartek thursday Potencjał i możliwości eksportowe na rynki wschodnie Potential and opportunities for export to Eastern markets Iwan Rassochin, prezes Centrum Współpracy Biznesowej Polska-Rosja Wyzwania logistyczne na rynkach wschodnich + case study organizacja misji handlowych na Wschód (Fundacja CATI, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut INTL), projekt Sochi 2013 Arkadiusz Żurek, prezes Instytut INTL Logistic challenges in eastern markets + case study organising trade missions to the East (CATI Foundation + Kozminski University + INTL Institute), the Sochi 2013 project Arkadiusz Żurek - President of the Board, INTL Institute Finansowanie na rynkach wschodnich oraz ubezpieczenie należności Financing in Eastern markets and account receivable coverage Tomasz Drebot, prezes RISK MAN Uwarunkowania kulturowe i marketing na rynkach wschodnich Cultural specificity and marketing in Eastern markets Anna Żurek, Instytut INTL Pokazy kulinarne Culinary show 10.30, 11.20, 12.15, 13.15, 14.15,

17 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM piątek friday Systemy jakości w produkcji mięsa wieprzowego - system PQS Quality systems in pork meat production PQS Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso Zdrowie na etykiecie jak stosować oświadczenia żywieniowe i zdrowotne Health on the label how to use health and nutrition claims Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Centrum Prawa Żywnościowego Znakowanie żywności najważniejsze zmiany prawne Food marking key legal developments Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Centrum Prawa Żywnościowego Oznaczanie i wyliczanie wartości odżywczej produktów spożywczych aspekt praktyczny Marking and calculation of nutritional values for food products the practical aspect Justyna Orłowska, JARS Sp. z o.o Oznakowanie substancji dodatkowych na etykiecie a trend clean label Information on additives on labels and the clean label trend Maciej Wojciechowski, JARS Sp. z o.o Polskie owoce wyróżnione znakami: Chronioną Nazwą Pochodzenia i Chronionym Oznaczeniem Geograficznym. Charakterystyka produktów: Wiśnia nadwiślańska (ChNP), Jabłka łąckie (ChOG), Jabłka grójeckie (ChOG), Truskawka kaszubska (ChOG) Polish fruits protected by the: Protected Designation of Origin (PDO) and Protected Geographical Indication (PGI) schemes - Products characteristics: Wiśnia nadwiślańska (PDO), Jabłka łąckie (PGI), Jabłka grójeckie (PGI), Truskawka kaszubska (PGI) Rafał Szeleźniak, portal e-sadownictwo Systemy zapewnienia jakości przy produkcji żywności Quality assurance systems in food processing Tadeusz Wojciechowski, redaktor naczelny Bezpieczeństwa i Higieny Żywności Laboratorium: badanie żywności i opakowań do kontaktu z żywnością Laboratory: testing food and packaging suitable for contact with food Klaudyna Długozima, Nela Figlarz, ConQuest Consulting Pokazy kulinarne Culinary show 10.30, 11.20, 12.10, 13.00, 13.50,

18 ITE Food Events Leading food exhibitions in fast developing markets WorldFood Azerbaijan May 2014 Baku, Azerbaijan WorldFood Istanbul 4 7 September 2014 Istanbul, Turkey Ingredients Turkey 4 7 September 2014 Istanbul, Turkey WorldFood Moscow September 2014 Moscow, Russia InterFood Siberia October 2014 Novosibirsk, Russia WorldFood Ukraine October 2014 Kiev, Ukraine WorldFood Kazakhstan 5 7 November 2014 Almaty, Kazakhstan Ingredients Russia March 2015 Moscow, Russia WorldFood Uzbekistan March 2015 Tashkent, Uzbekistan WorldFood Warsaw April 2015 Warsaw, Poland Ingredients Warsaw April 2015 Warsaw, Poland InterFood Krasnodar April 2015 Krasnodar, Russia InterFood St Petersburg April 2015 St Petersburg, Russia InterFood Astana May 2015 Astana, Kazakhstan For information about food events, please see: E T +44 (0)

19

20 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF ACTIV 11 Agencja Rynku Rolnego 44 AGRAM S.A. 44 Agrexpo S.A. 43 AGRICULTURAL ASSOCIATION UNION OF KAVALA 25 Agropol Jolanta Dobrzyńska 82 ALLAIRE 22 Ampol Food Processing 76 APOFRUIT ITALIA 88 ARBACOMMERCE d.o.o. 64 ASIATIC AGRO INDUSTRY 13 AV Food (Khan Caviar brand) 75 Baccara Sp. z o.o. 89 BALTIC GLASS Sp. z o.o. 74 BART B. Wojciechowska, P. Pietruszyński Sp. J. 60 Big Brands Group 28 Brassica Raczkiewicz & Reicher spółka jawna 4 BUDREM GROUP Sp. z o.o. 68 Chia Meng Co., Ltd. 72 COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A. 20 CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY 64 DELCOF S.A. 19 DISTILLATI GROUP SRL -ITALY- 29 Dockers International Ltd. 1 Don Gastronom 79 EKO-HERBA 5 ELLIOT Podkarpacka Grupa Producentów Borówki Sp. z o.o. 90 EUROSAD Sp. z o.o. 27 FALKEN Trade Polska Sp. z o.o. Sp. k

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

WorldFood Warsaw. 2016 Raport potargowy. Więcej informacji: www.worldfood.pl. Następna edycja: 11 13 kwietnia 2017, EXPO XXI, Warszawa

WorldFood Warsaw. 2016 Raport potargowy. Więcej informacji: www.worldfood.pl. Następna edycja: 11 13 kwietnia 2017, EXPO XXI, Warszawa WorldFood Warsaw Zwiedzający Krajowi Zwiedzający: 3,685 Międzynarodowi Zwiedzający: 404 Ogółem: 4,089 Przedmiot zainteresowania Zwiedzających: Żywność organiczna i ekologiczna Napoje Słodycze i przekąski

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT POTARGOWY. WIODĄCE TARGI ŻYWNOŚCI na szybko rozwijających się rynkach. ITEFood&Drink kwietnia, EXPO XXI, Warszawa

RAPORT POTARGOWY. WIODĄCE TARGI ŻYWNOŚCI na szybko rozwijających się rynkach. ITEFood&Drink kwietnia, EXPO XXI, Warszawa WIODĄCE TARGI ŻYWNOŚCI na szybko rozwijających się rynkach ITEFood&Drink RAPORT POTARGOWY 2014 I Edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów 09-11 kwietnia, EXPO XXI, Warszawa Opis wydarzenia Targi

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Frozen baked goods catalogue

Frozen baked goods catalogue Frozen baked goods catalogue MW Janczewscy Company was founded in 1991 by Mariola and Waldemar Janczewski, and today it is one of the most competitive confectionery companies in Poland. Our products are

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów Products catalogue

Katalog produktów Products catalogue Katalog produktów Products catalogue Wszelkiego rodzaju warzywa i owoce a także mieszanki owocowe i warzywne można kupić w opakowaniach z logiem Słonecznego Ogrodu. Łącząc ogromne doświadczenie oraz najnowsze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Żywności ANUGA 2009

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Żywności ANUGA 2009 Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Żywności ANUGA 2009 1 ANUGA 2009 10-14.10. 2009 Centrum wystawiennicze: Koelnmesse 2 Powody uczestnictwa: Niemcy są

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Cukierki. Krówki Owoce. Wafle. czekoladowe. w czekoladzie PRODUCTS CATALOGUE

Katalog produktów. Cukierki. Krówki Owoce. Wafle. czekoladowe. w czekoladzie PRODUCTS CATALOGUE Katalog produktów PRODUCTS CATALOGUE Cukierki czekoladowe Krówki Owoce w czekoladzie Wafle Historia zakładu sięga roku, kiedy to Świebodzicach założona została Fabryka Czekolady Śnieżka. Śnieżka-Invest

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

MAGDALENE PL / EN / RU. Skosztuj jak smakuje klasa PREMIUM! Magdalene = doskonałe jabłko + min 60% wybarwienia + sticker na jabłku

MAGDALENE PL / EN / RU. Skosztuj jak smakuje klasa PREMIUM! Magdalene = doskonałe jabłko + min 60% wybarwienia + sticker na jabłku PL / EN / RU PL / EN / RU MAGDALENE Doskonałej jakości jabłko klasy ekstra, będącego wizytówką marki Magdalene, pochodzi z największego zagłębia sadowniczego Europy (okolice Grójca). Pozyskujemy je w procesie

Bardziej szczegółowo

Branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych. Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Agencję Rynku Rolnego.

Branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych. Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych. Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Agencję. Agnieszka Rembisz Warszawa, 28 maja 2014 r. 1 1. 9 Funduszy Promocji (Komisje Zarządzające)

Bardziej szczegółowo

Rekordowa ilość polskich wystawców na ANUGA 2015 w Kolonii 2015-10-16 16:14:43

Rekordowa ilość polskich wystawców na ANUGA 2015 w Kolonii 2015-10-16 16:14:43 Rekordowa ilość polskich wystawców na ANUGA 2015 w Kolonii 2015-10-16 16:14:43 2 W tegorocznej edycji targów wystawiało się ponad 7 000 wystawców ze 108 krajów, w tym 170 z Polski. Na stoisku Agencji Rynku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. n Hetmańska 91, 60-218 Poznań, Poland n the Międzychód Plant n Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód, Poland n

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. n Hetmańska 91, 60-218 Poznań, Poland n the Międzychód Plant n Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód, Poland n n n n Międzychód is a city in the Wielkopolska [Greater Poland] Province, surrounded by nature reserves, known as Land of 100 Lakes and the clean environment. This is also the name of the 110 year old

Bardziej szczegółowo

Oferta organizacji wyjazdowej misji gospodarczej na targi FRUIT LOGISTICA Berlin 3 4 5 LUTY 2016

Oferta organizacji wyjazdowej misji gospodarczej na targi FRUIT LOGISTICA Berlin 3 4 5 LUTY 2016 Oferta organizacji wyjazdowej misji gospodarczej na targi FRUIT LOGISTICA NIP: 946 25 74 510 Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o. powstało w 2009 roku w Lublinie aby wspierać przedsiębiorczość i pokazywać

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

REASUMPCJA. warzyw, głównie w wyniku

REASUMPCJA. warzyw, głównie w wyniku REASUMPCJA W 2012 r. zbiory owoców w Polsce, według przedwynikowego szacunku GUS z września, były o 8,5% wyższe niż w roku poprzednim i wyniosły 3,7 mln ton. Decydujący był wzrost o niemal 10% do 2,7 mln

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r.

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji Rynku Rolnego 2015r.

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS WESELE KOMUNIA PRZEDSTAWIENIE SESJA FOTOGRAFICZNA PRZYJĘCIE BAL PRZEBIERAŃCÓW WEDDING FIRST HOLY COMMUNION PERFORMANCE PHOTOGRAPH SESSION PARTY COSTUME BALL MARIBOUTIQUE - konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2012

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2012 V Europejskie Forum - Łódzkie 2012 Łódź 7-8 listopada 2012 Łódź 8 listopada 2012 partnerzy Consulat honoraire de France à Lodz Konsulat honorowy Francji w Łodzi VEuropejskie Forum - Łódzkie 2012 Łódź 7-8

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

WorldFood Warsaw 2014 zakończone: Ponad 3 tys. gości, 100 wystawców z całego świata i pełne sale podczas konferencji

WorldFood Warsaw 2014 zakończone: Ponad 3 tys. gości, 100 wystawców z całego świata i pełne sale podczas konferencji Relacja Prasowa Warszawa, 14 kwietnia 2014 WorldFood Warsaw 2014 zakończone: Ponad 3 tys. gości, 100 wystawców z całego świata i pełne sale podczas konferencji Wystawcy, goście i organizatorzy nie kryli

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ

PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ 1 Program PDŻ Poznaj Dobrą Żywność rozpoczął swoje działanie 1 maja 2004 r. Program jest narzędziem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

26.11-28.11 2013. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie. Polska, Warszawa, Expo XXI. www.transport.lentewenc.com

26.11-28.11 2013. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie. Polska, Warszawa, Expo XXI. www.transport.lentewenc.com 26.11-28.11 2013 Polska, Warszawa, Expo XXI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie Trans Poland 2013 Międzynarodowe targi z zakresu Transportu i Logistyki w Warszawie są wydarzeniem skierowanym

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji (w j. angielskim) znajdziecie Państwo pod linkiem: Zapraszamy do udziału w misji! Szczegóły misji do Aten:

Więcej informacji (w j. angielskim) znajdziecie Państwo pod linkiem:  Zapraszamy do udziału w misji! Szczegóły misji do Aten: Misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do Aten wraz z udziałem w Międzynarodowych Targach Spożywczych Food Expo 2016, które odbędą się w dniach 19-21 marca 2016 r. w Atenach. 2016-09-27 11:35:57 2

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Investments in small processing of organic products

Investments in small processing of organic products Investments in small processing of organic products Janusz Tomasz Lesisz Presentation scheme 1. Organic farming in Poland 2. Number of organic farms 3. Organic farms and firm producing organic food 4.

Bardziej szczegółowo