14-16 April worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND"

Transkrypt

1

2 2nd International Food & Drinks Exhibition April 2015 Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND worldfood.pl For more information please visit the website or contact: For polish companies: Agnieszka Szpaderska, Lentewenc LLC , For international companies: Andrew Burman, ITE Group Plc +44 (0) ,

3 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/ Warszawa tel fax KRS kapitał zakładowy: zł NIP: REGON:

4 PATRONAT HONOROWY HONORARY PATRONAGE SPONSOR TARGÓW EXHIBITION SPONSOR PARTNERZY MERYTORYCZNI EXPERT PARTNERS PARTNERZY INSTYTUCJONALNI INSTITUTIONAL PARTNERS 4

5 PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI INTERNATIONAL PARTNERS 5

6 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, z wielką radością witam Państwa na Pierwszej Edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów w Warszawie WorldFood Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim Osobom i Instytucjom, które przez ostatnie kilkanaście miesięcy pomagały nam tworzyć to wyjątkowe spotkanie branżowe. Dziękuję również za zaufanie, jakim obdarzyli nas Patroni instytucjonalni i medialni, którzy wspomagali nas w promocji Targów WorldFood Dziękuję też wszystkim Wystawcom, którzy przyjechali do stolicy Polski, by otworzyć to wielkie spotkanie. Szanowni Państwo. Targi sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie doświadczeń i planowaniu nowych zadań dla całej branży spożywczej. Mam nadzieję, że Targi WorldFood 2014 okażą się dla Państwa świetną okazją do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami dostępnymi na rynkach światowych oraz do nawiązania kontaktów, które będą zaczątkiem dla nowych płaszczyzn współpracy i realizacji kolejnych inwestycji. Jednocześnie zachęcam Wszystkich do udziału w wydarzeniach merytorycznych, takich jak panele dyskusyjne, wykłady, czy spotkania biznesowe. Wierzę, że uczestnictwo w imprezie da Państwu możliwość lepszego poznania rynku oraz będzie ono świetną okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i nowoczesnymi rozwiązaniami. Polecam też czynny udział w debatach i dyskusjach, co niewątpliwie będzie dla nas impulsem do przygotowania jeszcze lepszej oferty dla Państwa. Życzę Wystawcom i zwiedzającym efektywnych korzyści i zadowolenia z uczestnictwa w trzech dniach targowych oraz owocnych spotkań i inspirującej wymiany poglądów. Wierzę, że uda się Państwu w pełni wykorzystać potencjał targów i jeszcze raz dziękuję za przyjazd na WorldFood Warsaw To dla nas zaszczyt, że możemy Państwa witać w stolicy jednego z największych państw w Europie, którego gospodarka jest przykładem dla innych krajów. Darryl Pawsey Dyrektor Sprzedaży ITE Group 6

7 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Ladies and Gentlemen, I am really happy to welcome you to the first edition of the WorldFood Warsaw 2014 Exhibition. I would like to take this opportunity and thank all those people and institutions that throughout the past several months have helped us create this extraordinary meeting of our industry. I would also like to thank our institutional and press Patrons who have trusted us and helped us promote the Warsaw International Food & Drinks Exhibition I also thank all the Exhibitors who have come to the capital of Poland for the opening of this grand meeting. Ladies and Gentlemen, this Exhibition is a chance to make new contacts, exchange experiences and plan new tasks. I do hope that WorldFood Warsaw will prove a great opportunity for all of you to be acquainted with proposals of traders offering ready food products, manufacturers of spices and food additives, or suppliers of modern technology and services industry at the highest, world-class level. For three days, industry members will be able to establish new contacts and foster existing ones, evaluate the market demand for their products or services, and track the global trends. At the same time, I do encourage you all to participate in all kinds of events like discussion panels, lectures or B2B meetings. I believe that your participation in our exhibition will give you an opportunity to get to know the market better and that it will also be a great opportunity for you to become familiarized with the latest trends and modern solutions. I also suggest that you actively participate in debates and discussions, which will undoubtedly be an impulse for us to prepare a still better offer for you. I wish the Exhibitors and the Visitors effective benefits and satisfaction from participation in our three exhibition days and successful meetings and inspiring exchanges of ideas. I believe that you will make the best use of the potential of the Exhibition and thank you all once again for coming to Warsaw International Food & Drinks Exhibition It is an honor for us to be able to welcome you in the capital of one of the biggest states in Europe whose economy sets an example for other countries. Darryl Pawsey Sales Director ITE Group PLC 7

8 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa przywitać na pierwszej edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw Mam nadzieję, że nasze spotkanie wpisze się na stałe w kalendarz imprez branży spożywczej. Szczególne podziękowania składam na ręce przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego, które to udzieliły nam szerokiego wsparcia w organizacji i promocji imprezy. Dziękuję również za zaufanie, jakim obdarzyli nas Patroni instytucjonalni i medialni, którzy wspomagali nas w promocji Międzynarodowych Targów Żywności WorldFood Warsaw Dziękuję też wszystkim Wystawcom, którzy przyjechali do stolicy Polski, by współtworzyć z nami to spotkanie całej branży spożywczej. Mam nadzieję, że WorldFood Warsaw 2014 okaże się dla Państwa świetną okazją do zapoznania się z trendami w branży spożywczej, nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami dostępnymi na rynkach światowych. Impreza też z pewnością pomoże w nawiązaniu kontaktów, które będą zaczątkiem dla nowych płaszczyzn współpracy. Instytucjom dziękuję za wsparcie merytoryczne i pomoc w przygotowaniu cyklu wykładów oraz paneli dyskusyjnych, które na pewno będą ciekawą ofertą dla wystawców oraz zwiedzających Targi. Mam nadzieję, że panele dotyczące analizy rynków partnerskich w Europie i Azji, eksportu polskiej żywności oraz badania, znakowania i wyliczania wartości odżywczej produktów spożywczych będą się cieszyły dużą frekwencją zarówno wśród gości jak i wystawców, a co najważniejsze przełożą się na jeszcze lepszą działalność Państwa firm na rynkach całego świata. Wszystkim życzę owocnego pobytu w stolicy Polski. Wierzę, że wyjadą Państwo z Warszawy bogatsi o nowe kontakty i wiedzę fachową na temat rynku i najnowszych trendów. Życzę wszystkim Wystawcom, aby targi WorldFood Warsaw 2014 przyniosły Wam wymierne i długofalowe korzyści biznesowe oraz nowe kontrakty. Agnieszka Szpaderska Manager Targów WorldFood Warsaw 8

9 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Ladies and Gentlemen, I am delighted to welcome you to the first edition of the WorldFood Warsaw 2014 International Food Exhibition. I hope that this event will find its permanent place in the calendar of international food industry meetings. I would like to extend my special thanks to the representatives of the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Agricultural Market Agency for their considerable support provided to us in the organisation and promotion of the event. My special acknowledgements go to our Institutional and Media Patrons who have supported us in the promotion of the WorldFood Warsaw 2014 International Food Exhibition. I thank also all the Exhibitors who came to the capital of Poland to partner with us and participate in this meeting of the entire food industry. I hope that you will find WorldFood Warsaw 2014 as a great opportunity to learn more about the trends in the food industry, new technologies and solutions offered in global markets. I am certain that the event will help you establish new contacts that may transform into new partnership platforms. I am grateful to the institutions for their specialist support and assistance in the preparation of the series of lectures and discussion panels that will surely be of interest for the exhibitors and the visitors alike. I hope that discussion panels on the analysis of partner markets in Europe and Asia, export of Polish food and testing, marking and calculating the nutritional value of food products will win the attention of many visitors and exhibitors, and that what is even more important they will translate into further improvement of operations of your companies in the global markets. I wish you all a fruitful stay in the capital of Poland. I believe that you will take away new contacts and professional knowledge about the market and the latest trends. I wish to all the Exhibitors that WorldFood Warsaw 2014 would bring them meaningful and long term business benefits and help to win new contracts. Agnieszka Szpaderska Project Manager, WorldFood Warsaw 9

10 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, Wystawcy i Zwiedzający! Agencja Rynku Rolnego czynnie wspiera polskich producentów żywności poprzez współfinansowanie branżowych kampanii promocyjno-informacyjnych, których celem jest wzmocnienie pozycji artykułów żywnościowych na rynku globalnym, a także zwiększenie popytu krajowego. Wspólne działania uświadamiają także konsumentom, że polskie produkty są zdrowe i gwarantują wysoką jakość. W eksporcie artykułów rolno-spożywczych z Polski dominują produkty przetworzone, które stanowią ponad 80% eksportu. W świecie słyniemy z wyjątkowych przetworów owocowych, dynamicznie zwięsza się eksport serów dojrzewających. Duże wpływy osiągamy z eksportu wyrobów czekoladowych, cukierniczych, piekarniczych, ryb wędzonych. Jednocześnie wzrasta rozpoznawalność polskich marek, co przy konkurencyjnych cenach daje nadzieję, że pozycja Polski jako producenta-eksportera żywności nadal będzie się poprawiać. Sektor rolno-spożywczy jest jedną z nielicznych gałęzi gospodarki narodowej, która uzyskuje dodatni bilans w wymianie handlowej. W ostatniej dekadzie wartość eksportu produktów rolno-spożywczych zwiększyła się blisko pięciokrotnie. Głównymi odbiorcami polskiej żywności są przede wszystkim wysoko rozwinięte kraje UE. Agencja Rynku Rolnego inicjuje również działania promocyjne, mające na celu rozwój lokalnej produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności. Ponadto ARR realizuje branżowy program promocji branży polskich specjalności żywnościowych, którego celem jest wykreowanie nowych, silnych marek rozpoznawalnych na świecie i kojarzonych z Polską. W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą korzystać z kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą, poprzez udział m.in. w największych imprezach targowo-wystawienniczych, szkoleniach marketingowo-rynkowych, seminariach branżowych, konferencjach międzynarodowych i misjach gospodarczych. Udział w Targach WorldFood Warsaw 2014 to szansa dla całej branży rolno-spożywczej na zaprezentowanie swojej oferty eksportowej, jak również możliwość zapoznania się z szeroką ofertą produktów z Polski, Europy i Świata oraz rozwiązaniami dostępnymi w sektorze produkcji żywności. Podczas trwania targów, osoby związane z branżą będą miały możliwość nawiązania nowych kontaktów i poszerzenia obecnych, ocenienia zapotrzebowania rynku na ich produkty czy usługi oraz śledzenia globalnych trendów. Serdecznie zapraszam do udziału w Targach WorldFood Warsaw. Życzę dobrych rozmów, owocnych kontraktów i miłej atmosfery. 10 Radosław Szatkowski Prezes ARR

11 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, Exhibitors and Visitors! The Agricultural Market Agency (ARR) is actively supporting Polish food producers by co-financing promotional and informational industry campaigns aimed at strengthening the position of Polish food products on the global market, as well as increasing the national demand. Thanks to such activities consumers are informed about high quality and health values of Polish products. Over 80% of the exported Polish agricultural and food products are processed products. We are world-renowned for our extraordinary fruit preserves; the export of ripening cheese is also on the increase. Export of chocolate, confectionery and bakery products generates generous income. The growing recognisability of Polish brands in combination with competitive prices is a promise of further strengthening Poland s position as a top food producer and exporter. The agricultural and food industry is one of the few branches of Polish economy with a positive balance of trade. Over the past decade the export sales of agricultural and food products has increased fivefold. Main consumers of Polish products are highly-developed EU countries. The Agricultural Market Agency is also initiating various promotion activities aimed at developing local production with particular emphasis on regional, traditional and ecological products, produced in compliance with a variety of quality food standards. Moreover, the ARR is responsible for the development of the sectoral programme for the promotion of Polish food specialities industry. The goal of this programme is promotion of new Polish brands aimed at ensuring their international recognisability. Entrepreneurs participating in the programme may avail of well-planned promotional campaigns. They are also given opportunity to promote their products on the biggest trade shows and exhibitions and to take part in various trainings on market and marketing practices, industry seminars, international conferences and economic missions. Participation in the WorldFood Warsaw 2014 Exhibition is a great opportunity for the agricultural and food industry to present their export offer. The exhibition allows the participants to familiarise themselves with a wide range of products offered by producers from Poland, Europe and other parts of the world and to examine the solutions designed for the food production sector. During the event, industry members will be able to establish new contacts and foster existing ones, evaluate market demand for their products or services, and track global trends. Ladies and gentlemen, I heartily encourage you to attend the WorldFood Warsaw Exhibition. Let me wish you fruitful discussions, profitable contracts and a pleasant atmosphere. Radosław Szatkowski President of the Agricultural Market Agency 11

12 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, Polskie rolnictwo stanowi bardzo ważny dział gospodarki. Potwierdzają to sukcesy minionych miesięcy, zwłaszcza w eksporcie. W niektórych produktach nasz kraj już od kilku lat jest jednym z największych graczy w Europie. Mamy świetne mięso, mleko i przetwory z niego. Szczególnie warto wspomnieć producentów owoców i warzyw. Przykładowo: w jabłkach w poziomie sprzedaży na zagraniczne rynki wyprzedziliśmy nawet Chińczyków. Ubiegły sezon to rekord wyeksportowaliśmy ok. 1.2 mln ton tych owoców! W produkcji malin jesteśmy światowym liderem, podobnie porzeczek i borówek. Obserwujemy jednocześnie stałą dynamikę wzrostu sprzedaży, zarówno w ujęciu ilościowym, jak też wartościowym. Mamy bardzo korzystny bilans wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Systematycznie poprawia się jakość produkcji, jej asortyment i wydajność. Poprawia się też zorganizowanie plantatorów. W minionych latach powstało wiele grup i organizacji producenckich, w ramach których realizowane są liczne inwestycje. Dzięki najnowocześniejszym liniom pakującym i środkom transportowym są one w stanie zrealizować nawet najbardziej wyszukane oczekiwania handlowców. Należy do nich coraz więcej, coraz lepiej wykształconych i znających potrzeby rynku rolników. W gospodarstwach i grupach systematycznie wdrażane są wymagane powszechnie przez odbiorców systemy jakości: EUREPGAP, GLOBALGAB, BRC itp. Gwarantuje to bezpieczeństwo produkcji i pełne zabezpieczenie zdrowia konsumentów, tak polskich, jak i z krajów-importerów. Już dziś polskie produkty żywnościowe trafiają do kilkudziesięciu krajów z niemal całego świata. Poprzedni sezon otworzył nam nowe kierunki: Afrykę Północną i Azję. Dzięki obecności naszej oferty na największych imprezach targowych w Europie, takich WorldFood, zdobywane są nowe rynki. Realizowane są liczne kampanie promocyjne, np. Jabłka każdego dnia (Rosja i Ukraina). Mamy aspiracje jeszcze dynamiczniej wchodzić na nowe obszary. Mam wielką nadzieję, że takie targi jak WorldFood Warsaw, pomogą nam wszystkim osiągnąć te cele. To świetna impreza, w czasie której możemy pokazać to, co mamy najlepsze polską żywność. Towarzyszące imprezie konferencje będą poświęcone najnowszym trendom w biznesie oraz zagadnieniom ekonomicznym dotyczącym produkcji rolniczej. Uzyskana wiedza pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji, które z pewnością przybliżą osiągnięcie stojących przed branżą celów: zachowanie konkurencyjności polskich produktów i zapewnienie dochodowości wytwarzającym je gospodarstwom. Handlowcom zaś da możliwość realizacji korzystnych kontraktów. Mirosław Maliszewski Prezes Związku Sadowników RP, Poseł RP 12

13 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, Agriculture is certainly a crucial element of Polish economy. The achievements of the last few months, especially in the field of export, testify to the truthfulness of this statement. For a couple of years now, Poland has been one of the most important distributors of certain products on the European market. We offer high quality meat, milk and dairy products. We can be especially proud of our fruit and vegetable producers. As an example, in the export of apples to the foreign markets we have even managed to outrun China. The past season was an absolute record we exported nearly 1.2 million tons of these fruits! We are also world s top producer of raspberries, currants and blueberries. We are happy to witness constant sales growth, both in terms of quantity and value. We can boast a very positive balance of trade in agricultural and food products. It should be noted that production quality, range and efficiency is also continuously improving, accompanied by the ever smoother mode of operations of the Polish community of planters. In the past years, numerous investments were carried out by a number of newly established producer groups and organizations. State of-the-art packaging lines and means of transport will definitely satisfy the needs of even most demanding clients. The number of highly educated farmers, familiar with the needs of the market, is constantly increasing. Farms and producer groups are systematically implementing various quality certification schemes expected by the majority of customers: EUREPGAP, GLOBALGAB, BRC etc. These certificates guarantee production safety and confirm that the products do not pose any health threats either to Polish or international consumers. Currently, Polish food products are being exported to a few dozen countries from almost all parts of the world. The past season opened new possibilities on two important markets: North Africa and Asia. As a result of our presence on the most important European trade events and exhibitions, such as the World- Food Warsaw, we are constantly conquering new markets. Various promotional campaigns, such as An apple a day keeps the doctor away (Russia and Ukraine), are underway. Further dynamic increase of our presence on new markets is one of our primary goals. I believe that participation in numerous exhibitions, such as the WorldFood Warsa will enable us all to achieve all our goals. It is a top-class event which gives us the opportunity to present our best food products. The exhibition will also feature conferences on the recent business trends and economical aspects of agricultural production. Thanks to the acquired knowledge, participants will be able to take rational decisions bringing us closer to achieving our goals: maintaining competitiveness of Polish products and ensuring profitability of Polish producers. The exhibition will also serve as an opportunity for salespeople to win new lucrative contracts. Mirosław Maliszewski President of the Polish Association of Fruit Growers, Polish MP 13

14 14 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM środa wednesday Oficjalne otwarcie The opening ceremony Przemówienia pod wspólnym tematem Polskie hity eksportowe : 1. Rola sektora rolno-spożywczego w Polsce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2. Wsparcie firm z sektora rolno-spożywczego w działaniach eksportowych Agencja Rynku Rolnego 3. Jabłka polski hit eksportowy Mirosław Maliszewski, Prezes Związku Sadowników RP Speeches on the common theme: Polish export hits : 1. The role of the farming and food sector in Poland Ministry of Agriculture and Rural Development 2. Support for companies from the agrifood sector in export activities Agricultural Market Agency 3. Apples a Polish export hit Mirosław Maliszewski, Chairman of the Polish Association of Fruit Farmers Przezorny zawsze ubezpieczony! Panel tematyczny pod patronatem prezesa Agencji Rynku Rolnego Milena Zacharzewska, Nowa Wieś Europejska ; Paweł Ochwat, Kancelaria Brokerska ASYSTA Better insured than sorry! A theme panel hosted by the editorial team of Nowa Wieś Europejska and ASYSTA insurance broker firm; under the patronage of the President of the Agricultural Market Agency Jak sprzedawać do Francji Ewelina Słowińska, Pomm Co 1. Podstawowe bariery wejścia na rynek francuski jak je łatwo pokonać, by być widocznym na rynku francuskim 2. Czego oczekują francuskie firmy specyfika robienia biznesu z Francuzami 3. Dlaczego warto sprzedawać do Francji co polskie firmy zyskują na sprzedaży i co tracą, kiedy zostawiają rynek francuski innym krajom z naszego regionu How to sell to France Ewelina Słowińska, Pomm Co 1. Key barriers to entering the French market How to overcome them easily to be visible in the French market? 2. Expectations of French companies Doing business with the French. 3. Why it pays off to sell to France What Polish companies benefit from selling to France and what they lose when they give up the French market to other countries from our region Bankiet Wystawców Gala Dinner for Exhibitors Pokazy kulinarne Culinary show 12.00, 12.50, 13.40, 14.40, 15.30

15 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM czwartek thursday Analiza i przegląd rynku żywności pakowanej w Polsce i Europie Wschodniej Tendencje rynkowe i zmiany w sektorach: mleczarskim, piekarniczym, wyrobów cukierniczych, olejów i tłuszczów, sosów i przypraw Analysis of packaged food market in Poland and Eastern Europe Market trends and developments in sectors: Dairy, Bakery, Confectionery, Oil & Fats, Sauces, dressing & condiments Vitalijus Savicius, Euromonitor International Producenci żywności z Łotwy: nieodkryte możliwości dla polskiego biznesu Latvian food producers: undiscovered opportunity for Polish business Inese Šuļžanoka, Agencja Rozwoju i Inwestycji Łotwy (LIAA) Farm2Fork - Jak zyskać na inteligentnej współpracy w zakresie łańcuchów dostaw w polskiej branży żywnościowej From Farm2Fork: how to benefit of smarter cooperation in Polish Food Supply Chains? Otto van Veen, dyrektor programu The Future Food Value Chain Poland (prezentacja w jęz. polskim i angielskim; presentation in Polish and English) Cele i zadania Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji. Omówienie przedsięwzięć promocyjnych WPHI Pekin w 2014 w aspekcie promocji polskich firm na rynku chińskim Aims and tasks of the Departments of Trade and Investment. Overview of promotional actions of Departments of Trade and Investment Beijing in 2014 in terms of promotion of Polish companies in the Chinese market Andrzej Dryżba, I Sekretarz, WPHI w Pekinie Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International How to introduce food products to China through Shanghai Xijiao International Dr. Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja oraz Robayu Corp. sp. z o.o Panel dyskusyjny Discussion panel Egzemplifikacja rynków wschodnich: Białoruś, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Azja Centralna (Kazachstan, Uzbekistan) Exemplification of Eastern Markets: Belarus, Russia, Ukraine, Moldova, Central Asia (Kazachstan, Uzbekistan) - discussion panel Paneliści / Prelegents: Arkadiusz Żurek - prezes; Dariusz Bartosik - dyrektor ds. rynków wschodnich; Krzysztof Bielaj - dyrektor ds. Ukrainy i Mołdawii; Ajżanna Bartosik, Anna Żurek - kierownik ds. handlu i marketingu Instytut INTL; Andrian Davidescu - Vinaria din Vale, Adam Lewandowski - Stowarzyszenie Instytut Samorządu Terytorialnego 15

16 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM czwartek thursday Potencjał i możliwości eksportowe na rynki wschodnie Potential and opportunities for export to Eastern markets Iwan Rassochin, prezes Centrum Współpracy Biznesowej Polska-Rosja Wyzwania logistyczne na rynkach wschodnich + case study organizacja misji handlowych na Wschód (Fundacja CATI, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut INTL), projekt Sochi 2013 Arkadiusz Żurek, prezes Instytut INTL Logistic challenges in eastern markets + case study organising trade missions to the East (CATI Foundation + Kozminski University + INTL Institute), the Sochi 2013 project Arkadiusz Żurek - President of the Board, INTL Institute Finansowanie na rynkach wschodnich oraz ubezpieczenie należności Financing in Eastern markets and account receivable coverage Tomasz Drebot, prezes RISK MAN Uwarunkowania kulturowe i marketing na rynkach wschodnich Cultural specificity and marketing in Eastern markets Anna Żurek, Instytut INTL Pokazy kulinarne Culinary show 10.30, 11.20, 12.15, 13.15, 14.15,

17 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM piątek friday Systemy jakości w produkcji mięsa wieprzowego - system PQS Quality systems in pork meat production PQS Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso Zdrowie na etykiecie jak stosować oświadczenia żywieniowe i zdrowotne Health on the label how to use health and nutrition claims Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Centrum Prawa Żywnościowego Znakowanie żywności najważniejsze zmiany prawne Food marking key legal developments Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Centrum Prawa Żywnościowego Oznaczanie i wyliczanie wartości odżywczej produktów spożywczych aspekt praktyczny Marking and calculation of nutritional values for food products the practical aspect Justyna Orłowska, JARS Sp. z o.o Oznakowanie substancji dodatkowych na etykiecie a trend clean label Information on additives on labels and the clean label trend Maciej Wojciechowski, JARS Sp. z o.o Polskie owoce wyróżnione znakami: Chronioną Nazwą Pochodzenia i Chronionym Oznaczeniem Geograficznym. Charakterystyka produktów: Wiśnia nadwiślańska (ChNP), Jabłka łąckie (ChOG), Jabłka grójeckie (ChOG), Truskawka kaszubska (ChOG) Polish fruits protected by the: Protected Designation of Origin (PDO) and Protected Geographical Indication (PGI) schemes - Products characteristics: Wiśnia nadwiślańska (PDO), Jabłka łąckie (PGI), Jabłka grójeckie (PGI), Truskawka kaszubska (PGI) Rafał Szeleźniak, portal e-sadownictwo Systemy zapewnienia jakości przy produkcji żywności Quality assurance systems in food processing Tadeusz Wojciechowski, redaktor naczelny Bezpieczeństwa i Higieny Żywności Laboratorium: badanie żywności i opakowań do kontaktu z żywnością Laboratory: testing food and packaging suitable for contact with food Klaudyna Długozima, Nela Figlarz, ConQuest Consulting Pokazy kulinarne Culinary show 10.30, 11.20, 12.10, 13.00, 13.50,

18 ITE Food Events Leading food exhibitions in fast developing markets WorldFood Azerbaijan May 2014 Baku, Azerbaijan WorldFood Istanbul 4 7 September 2014 Istanbul, Turkey Ingredients Turkey 4 7 September 2014 Istanbul, Turkey WorldFood Moscow September 2014 Moscow, Russia InterFood Siberia October 2014 Novosibirsk, Russia WorldFood Ukraine October 2014 Kiev, Ukraine WorldFood Kazakhstan 5 7 November 2014 Almaty, Kazakhstan Ingredients Russia March 2015 Moscow, Russia WorldFood Uzbekistan March 2015 Tashkent, Uzbekistan WorldFood Warsaw April 2015 Warsaw, Poland Ingredients Warsaw April 2015 Warsaw, Poland InterFood Krasnodar April 2015 Krasnodar, Russia InterFood St Petersburg April 2015 St Petersburg, Russia InterFood Astana May 2015 Astana, Kazakhstan For information about food events, please see: E T +44 (0)

19

20 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF ACTIV 11 Agencja Rynku Rolnego 44 AGRAM S.A. 44 Agrexpo S.A. 43 AGRICULTURAL ASSOCIATION UNION OF KAVALA 25 Agropol Jolanta Dobrzyńska 82 ALLAIRE 22 Ampol Food Processing 76 APOFRUIT ITALIA 88 ARBACOMMERCE d.o.o. 64 ASIATIC AGRO INDUSTRY 13 AV Food (Khan Caviar brand) 75 Baccara Sp. z o.o. 89 BALTIC GLASS Sp. z o.o. 74 BART B. Wojciechowska, P. Pietruszyński Sp. J. 60 Big Brands Group 28 Brassica Raczkiewicz & Reicher spółka jawna 4 BUDREM GROUP Sp. z o.o. 68 Chia Meng Co., Ltd. 72 COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A. 20 CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY 64 DELCOF S.A. 19 DISTILLATI GROUP SRL -ITALY- 29 Dockers International Ltd. 1 Don Gastronom 79 EKO-HERBA 5 ELLIOT Podkarpacka Grupa Producentów Borówki Sp. z o.o. 90 EUROSAD Sp. z o.o. 27 FALKEN Trade Polska Sp. z o.o. Sp. k

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

tastes good Polish food specialities

tastes good Polish food specialities POLAND tastes good Polish food specialities Polish food specialities Sector Promotion Project Sector Promotion Programme for Polish Food Specialities Sector The Programme implemented under the system

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD

ISSN 1232-9541. Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD ISSN 1232-9541 Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD EURO 2012 z polską żywnością EURO 2012 with Polish food SSZANOWNI PAŃSTWO, To wydanie Polish Food jest wyjątkowe. Przełom

Bardziej szczegółowo

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl China EXPO POLAND 2012 Katalog catalogue 目 录 www.chinaexpo.pl CHINA EXPO POLAND 2012 20-22 września 2012 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa 20-22 September 2012 MT Polska Trade

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo