INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. 1

2 W S T Ę P W rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym umiejętność korzystania z zasobów informacji oraz ich selekcji jest kluczową kompetencją. Kształcenie zyskuje nowy wymiar wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Z jednej strony technologia znacznie poszerza możliwości kształcenia przez całe życie, z drugiej zaś nieustanny rozwój technologii zmusza do ciągłego rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji. Czym jest e-learning? E-learning jest formą efektywnego nauczania na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych, co umożliwia naukę w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca w kraju i na świecie. Wystarczy tylko komputer z dostępem do Internetu. Wychodząc naprzeciw wymogom nowoczesnych technologii przygotowano informator zawierający wykaz przydatnej literatury znajdującej się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie (prezentowane propozycje dostępne są w czytelni PBW przy ul. Towarnickiego 3 sygnatura z oznaczeniem CzytR, oraz w wypożyczalni przy ul. Gałęzowskiego 4 sygnatura z oznaczeniem WypRz.) Wybór pozycji zawartych uzupełniony został artykułami z czasopism znajdujących w Czytelni PBW oraz krótkim wykazem stron internetowych. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi materiałami. 2

3 POZYCJE ZWARTE 1. BEDNAREK, Józef Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Mikom", cop sygn , WypRz 2. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Żak", sygn CzytR 3. CZARKOWSKI, Jakub Jerzy E-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. - Warszawa : "Difin", sygn WypRz 4. E-learning nowe aspekty: materiały z II ogólnopolskiej konferencji września 2010 r. / [red. tomu Bożena Boryczka ; aut. ref. Czesław Ślusarczyk i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, sygn CzytR 5. E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczka ; aut. ref. Elżbieta Gajek i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, sygn CzytR 6. GeoGebra: wprowadzenie innowacji pedagogicznej / pod red. Katarzyny Winkowskiej-Nowak, Roberta Skiby. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, sygn WypRz 3

4 7. GOCŁAWSKA, Barbara Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, sygn CzytR 8. GRZEJSZCZYK, Elżbieta Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-edukacji / Elżbieta Grzejszczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, sygn WypRz 9. HOWIL, Waldemar Moodle : stwórz własny serwis e-learningowy / Waldemar Howil. - Gliwice : "Helion", cop sygn WypRz 10. HYLA, Marek Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. - Wyd Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, sygn CzytR 11. HYLA, Marek Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. - Wyd. 3 uaktual. - Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, sygn WypRz 12. Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Adam Marszałek, sygn CzytR 13. JUSZCZYK, Stanisław Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. - Toruń : Adam Marszałek, sygn CzytR 4

5 14. KRAKOWSKA, Monika Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop sygn CzytR 15. KRON, Friedrich W. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł.: Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, sygn WypRz, CzytR 16. LORENS, Roman Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", sygn WypRz, CzytR 17. Media w edukacji : poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Adam Marszałek, sygn CzytR 18. Media w wychowaniu chrześcijańskim / red. Dorota Bis, Alina Rynio ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, sygn CzytR 19. środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Wyd Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Kraków : "Impuls", sygn CzytR 5

6 20. PLEBAŃSKA, Marlena E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. - Warszawa : C. H. Beck, sygn WypRz 21. Podręczniki i poradniki : konteksty, dyskursy, perspektywy / red. nauk. Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Kraków : "Impuls", sygn WypRz, CzytR 22. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop sygn CzytR 23. Społeczne konteksty internetu : implikacje dla edukacji / wstęp, wybór tekstów Damian Muszyński, Grzegorz Dominik Stunża. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, sygn WypRz 24. STECYK, Adam abc elearningu : system LAMS : learning activity management system / Adam Stecyk. - Warszawa : "Difin", sygn CzytR 25. SZABŁOWSKI, Stanisław E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : "Fosze", sygn WypRz, CzytR 26. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, sygn WypRz, CzytR 6

7 27. WAGNER, Jarosław Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów / Jarosław Wagner. - Toruń : Adam Marszałek, sygn WypRz 28. WOŹNIAK, Jacek E-learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, sygn WypRz 29. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, cop sygn CzytR 30. Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej. - Toruń : Adam Marszałek, sygn CzytR 31. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak [i in.]. - Warszawa : Instytut Audytu i Ewaluacji : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, sygn WypRz 7

8 ARYKUŁY Z CZASOPISM 32. Alternatywa dla tradycyjnego nauczania : e-learning / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog , nr 3, s Analiza jakościowa systemów e-learningowych na przykładzie platformy informatycznej Edumatic oraz systemu Moodle / Jacek Marciniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s , bibliogr. 34. Czas na e-learning / Agata Kyzioł // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 3, s. 4-12, bibliogr. 35. Czas na e-learning : technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Czy e-learning zepchnie szkoły w niebyt? / Marcin Polak // Edukacja i Dialog , nr 3/4, s Edukacja informatyczna i e-learning w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwem / Dorota Koprowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s , bibliogr. 38. E-learning - jeszcze pasja czy już rzeczywistość? / Sławomir Pijanowski // Trendy : uczenie się w XXI wieku , nr E-learning - krok w przyszłość / P. B. // Edukator Zawodowy , październik 40. E-learning - potencjał możliwości / Sergo Kuruliszwili // Praca Socjalna , nr 2, s E-learning - szkolenie w Internecie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa / Magdalena Kąklewska-Brodawka // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 2, s Dla nauczycieli przysposobienia wojskowego 8

9 42. E-learning (e-kształcenie) w edukacji szkolnej / Zbigniew Osiński // Gazeta Szkolna , nr 13, s. 4, E-learning : kształcenie na odległość / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole , nr 11, s E-learning : nowoczesne narzędzie doskonalenia zawodowego nauczyciela / Emilia Musiał // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", s , bibliogr. sygn CzytR WypRz 45. E-learning przegląd technologii i praktycznych wdrożeń. Cz. 1 / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog , nr 4, s E-learning przegląd technologii i praktycznych wdrożeń. Cz. 2 : zastosowanie technologii i usług WEB 2.0 w edukacji / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog , nr 5, s E-learning co jeszcze przed nami? / Andrzej Jaszczuk // Edukacja i Dialog , nr 5/6, s E-learning dla seniorów : doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera / Katarzyna Urbanowicz, Monika Moroz // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s E-learning dla szkół i bibliotek / Bożena Bednarek-Michalska // Wszystko dla Szkoły , nr 4, s. 1-7 Nauczanie na odległość jako nowa forma edukacji, internet w nauczaniu, BIBWEB - kurs internetowy dla bibliotekarzy w Polsce 50. E-learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego - dlaczego nie? / Anna Wieczorek // Edukacja i Dialog , nr 1, s

10 51. E-learning jako komponent elastycznego układu kształcenia ustawicznego / Zdzisław Wołk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s , bibliogr. 52. E-learning jako ważna forma współczesnej edukacji / Grażyna Cęcelek // Gazeta Szkolna , nr 49, s E-learning na usługach bibliotek pedagogicznych? / Anna Szeląg // Bibliotekarz , nr 4, s E-learning nauka na odległość / Alan Clarke. - Warszawa : Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2007 Rec. : Maciej Słomczyński // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 3, s E-learning nowe wyzwania rozwojowe i edukacyjne? / Anna Brzezińska [i in.] // Remedium , nr 9, s E-learning w bibliotece - praktyczne wskazówki / Małgorzata Czub // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s E-learning w doradztwie i komplementarnym nauczaniu pierwszej pomocy i edukacji dla bezpieczeństwa / Marian Stebelski // Gazeta Szkolna , nr 11/12, s E-learning w gimnazjum / Krzysztof Winnicki // W: Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s sygn CzytR WypRz 59. E-learning w kształceniu humanistycznym uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Elżbieta Stoch // W: Media w wychowaniu chrześcijańskim / red. Dorota Bis, Alina Rynio. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, s , bibliogr. sygn CzytR 60. E-learning w kształceniu nauczycieli przedszkoli / Ewa Lubina // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej 10

11 i Mirosława Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", s , bibliogr. sygn CzytR WypRz 61. E-learning w nauczaniu przedmiotów zawodowych : technik telekomunikacji (cz. 1) / Małgorzata Hamberg // Edukator Zawodowy , kwiecień 62. E-learning w nauczaniu przedmiotów zawodowych : technik telekomunikacji (cz. 2) / Małgorzata Hamberg // Edukator Zawodowy , maj 63. E-learning w nauczaniu-uczeniu się / Mirosława Żurawska // W: Szkoła w nurcie koncepcji, badań i doświadczeń / zespół red. Mirosława Żurawska, Agnieszka Łukasik. - Toruń : Adam Marszałek, s , bibliogr. sygn CzytR 64. E-learning w pracy z uczniami / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 6, s Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; temat: Bibliografia załącznikowa w pracy samokształceniowej 65. E-learning w praktyce szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej / Joanna Kozubal, Marta Pieprzycka // Kwartalnik Edukacyjny , nr 2, s E-Learning w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła , nr 3/4, s , bibliogr. 67. E-learning współczesną formą zdobywania wiedzy / Ewa Starbała- Maksymiuk, Urszula Wodzińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 1, s , bibliogr. Nauczanie na odległość 68. Instalacja i konfiguracja platformy Moodle. Cz. 2. / Jacek Kulasa // Kwartalnik Edukacyjny , nr 1, s

12 69. Koło matematyczne na miarę XXI wieku, czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / Grażyna Polasiak // Wszystko dla Szkoły , nr 5, s Moodle, zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole , nr 7/8, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s Możliwości wykorzystania platformy e-learning w opinii studentów pedagogiki / Wioletta Kwiatkowska // W: Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej. - Toruń : Adam Marszałek, s , bibliogr. sygn CzytR - Elektroniczna platforma edukacyjna "Netstudier" 72. Nauczanie na odległość - wczoraj i dziś / Agnieszka Heba // Nauczyciel i Szkoła , nr 3/4, s , bibliogr. 73. Nauczanie na odległość - wczoraj i dziś / Agnieszka Heba // Nauczyciel i Szkoła , nr 3/4, s , bibliogr. 74. Nauczanie na odległość w kształceniu akademickim / Barbara Kamińska- Czubała // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie , nr Nauczanie na odległość w systemie podwyższania kwalifikacji pracowników pedagogicznych w szkołach / Wiktor Olijnyk // Ruch Pedag , nr 5/6, s Platforma MOODLE / Dorota Karczewska // Języki Obce w Szkole , nr 3, s Struktura kursu e-learning / Zbigniew E. Zieliński // W: Media w edukacji : poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Adam Marszałek, s , bibliogr. sygn CzytR 12

13 78. Technologie e-learning w rozwoju kadr eksploatacyjnych / Zbigniew Kramek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s , bibliogr. 79. W poszukiwaniu narzędzi tworzenia adaptacyjnego przekazu wiedzy na platformie Moodle / Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s Zastosowanie platformy edukacyjnej Moodle na lekcjach języka obcego / Marzena Żylińska // Meritum , nr 1, s Zawsze na kursie - platforma e-learning dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą / Arleta Zwolińska, Tomasz Sułkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s

14 CZASOPISMA ELEKTRONICZNE Biblioteka i Edukacja Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy Eduakcja Magazyn Edukacji Elektronicznej e-mentor Uczę Nowocześnie :efun-czerwiec-2012&catid=35:ucz-nowoczenie&itemid=57 14

15 KURSY ONLINE

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BIBLIOTHECA

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne i zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych warsztaty,

Bardziej szczegółowo

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR 1. Aktualne Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 1 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [aut. Krzysztof Wojciech Baran et al.].

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką

Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką Daniel Korzan Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką Dydaktyka, jako subdyscyplina nauk pedagogicznych, chętnie posiłkuje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 2/2015 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI Maj - Czerwiec 2015 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo