CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze"

Transkrypt

1 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015

2 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. EDUKACJA na odległość / S. Juszczyk [W:] Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T.2 / red. nauk. B. Siemieniecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s Sygn.: E-LEARNING nowoczesne narzędzie doskonalenia zawodowego nauczyciela / E. Musiał [W:] Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. B. Muchackiej i M. Szymańskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s Sygn.: E-LEARNING : nauka na odległość / A. Clarke. Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007 Sygn.: E-LEARNING dla nauczycieli / S. Szabłowski. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2009 Sygn.: E-LEARNING jako czynnik wspierający edukację osadzonych i ich readaptację społeczną / A. Szecówka [W:] Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych / red. nauk. A. Szerląg. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s Sygn.: E-LEARNING jako droga do wzrostu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością / Ł. Bednarczyk, E. Bojarska [W:] Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. D. Kukla, Ł. Bednarczyk. Warszawa : Difin, s Sygn.: E-LEARNING w kształceniu nauczycieli przedszkoli / E. Lubina [W:] Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. B. Muchackiej i M. Szymańskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s Sygn.: IDEA kształcenia na odległość w szkolnictwie wyższym rozwiązania praktyczne i dylematy / J. Górniewicz [W:] Dylematy współczesnej edukacji / red. J. Górniewicz. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s Sygn.: INTERNET jako narzędzie wspomagające ocenę efektywności szkoleń / E. Mazurek [W:] Estetyka Sztuka Media : przestrzenie i konteksty pedagogiczne : praca zbiorowa / pod red. M. Jabłońskiej. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, s Sygn.:

3 10. KSZTAŁCENIE na odległość : podstawy dydaktyki / J. Bednarek, E. Lubina. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo MIKOM, 2008 Sygn.: KURSY internetowe : projektowanie i użytkowanie : praktyczny przewodnik dla nauczycieli i studentów / A. Syguła. Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2008 Sygn.: MULTIMEDIA w kształceniu / J Bednarek. Wyd. 1-1 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s : Czym charakteryzuje się edukacja na odległość Sygn.: NAUCZANIE na odległość czy alternatywa wobec tradycyjnego kształcenia? / E. Kozak [W:] Estetyka Sztuka Media : przestrzenie i konteksty pedagogiczne : praca zbiorowa / pod red. M. Jabłońskiej. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, s Sygn.: PLATFORMY edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / B. Gocłowska, Z. Łojewski. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2008 Sygn.: SZKOŁA w dobie Internetu / red. A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 Sygn.: TECHNOLOGIE informacyjne, Internet, kształcenie na odległość nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych / E. Smyrnowa-Trybulska [W:] W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. A. Klinik. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s Sygn.: TECHNOLOGIE internetowe w nauczaniu : praktyczny przewodnik dla nauczycieli, uczniów i studentów / A. Syguła. Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Wydawnictwo Uczelni, s : Jak wykorzystać platformę Nauczania Sygn.: USŁUGI bibliotek naukowych w dostarczaniu informacji elektronicznej w edukacji na odległość / B. Konieczny-Rozenfeld [W:] Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, s Sygn.:

4 ARTYKUŁY Z CZASOPISM 19. ALTERNATYWA dla tradycyjnego nauczania : e-learning / K. Zajdel // Edukacja i Dialog. 2009, nr 3, s BIBWEB kurs e-learningowy dla bibliotekarzy / A. Wołodko, B. Bednarek- Michalska // Bibliotekarz. 2008, nr 5, s CYBERBIBLIOTERAPIA - o wadach nowoczesnego kształcenia / T. Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. 2008, nr 3, s CZAS cyfrowej obecności - e-learning w placówkach oświatowych / M. Malinowski // Dyrektor Szkoły. 2012, nr 10, s CZAS na e-learning : technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole / R. Lorens // Dyrektor Szkoły. 2008, nr 4, s CZAS na e-learning / A. Kyzioł // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. 2008, nr 3, s CZY E-LEARNING zepchnie szkoły w niebyt? / M. Polak.// Edukacja i Dialog. 2011, nr 3/4, s E-LEARNING nowe oblicze edukacji / L. Pokrzycka // Nowa Szkoła. 2012, nr 7, s E-LEARNING potencjał możliwości / S. Kuruliszwili // Praca Socjalna. 2008, nr 2, s E-LEARNING : co jeszcze przed nami? / A. Jaszczuk // Edukacja i Dialog. 2010, nr 5/6, s E-LEARNING : kształcenie na odległość / A. Szeląg // Biblioteka w Szkole. 2008, nr 11, s E-LEARNING 2.0 przegląd technologii i praktycznych wdrożeń: cz.1 / M. Dąbrowski // Edukacja i Dialog. 2008, nr 4, s E-LEARNING 2.0 przegląd technologii i praktycznych wdrożeń: cz. 2 / M. Dąbrowski // Edukacja i Dialog. 2008, nr 5, s E-LEARNING dla seniorów : doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera / K. Urbanowicz, M. Moroz // Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 9, s E-LEARNING i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? : dlaczego nie? / A. Wieczorek // Edukacja i Dialog. 2008, nr 1, s E-LEARNING jako innowacja pedagogiczna / A. Waszek // Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 12, s

5 35. E-LEARNING na usługach bibliotek pedagogicznych? / A. Szeląg // Bibliotekarz. 2008, nr 4, s E-LEARNING w bibliotece - praktyczne wskazówki / M. Czub // Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 9, s E-LEARNING w pracy z uczniami / M. Brewczyńska, A. Safian.// Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. 2010, nr 6, s E-TECHNOLOGIE wspierające pracę nauczyciela / M. Malinowski // Dyrektor Szkoły. 2013, nr 2, s EDUKACJA online w opinii studentów / M. Czechowska-Bieługa // Praca Socjalna. 2009, nr 3, s EDUKACJA przez Internet - najważniejsza konieczność / M. Malinowski // Edukacja i Dialog. 2007, nr 8, s KOŁO matematyczne na miarę XXI wieku czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / G. Polasiak // Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 5, s KSZTAŁCENIE na odległość ważnym wyzwaniem dla edukacji w społeczeństwie informacyjnym / G. Cęcelek // Nauczyciel i Szkoła. 2010, nr 3, s MŁODZIEŻOWA e-akademia / L. Wasyłyszyn // Wychowawca. 2009, nr 9, s MOODLE : zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym / U. Kośla // Biblioteka w Szkole. 2009, nr 7/8, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 3, s NAUCZYCIELE języków obcych, moodlemy się! / A. Turula // Języki Obce w Szkole. 2010, nr 3, s NIE BÓJ się e-learningu / K. Wojewodzic, A. Grzybowski // Psychologia w Szkole. 2011, nr 3, s NOWOCZESNA forma kształcenia online w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie / B. Lewandowska // Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 9, s NOWOCZENE rozwiązania informatyczne dla osób niepełnosprawnych / E. Mikołajewska, D. Mikołajewski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2011, nr 2, s PAMIĘĆ, wiedza, motywacja : jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych? / K. Wojewodzic // Edukacja. 2010, nr 2, s PRAKTYCZNA strona tworzenia językowych kursów e-learningowych / D. Goltz- Wasiucionek // Języki Obce w Szkole. 2009, nr 2, s

6 51. PROFESOR Maciej Sysło rozpoczyna dyskusję o e-learningu w szkole... / M. Malinowski // Dyrektor Szkoły. 2010, nr 1, s. 22, RELACJA mistrz - uczeń / Z. Leliwa-Pruszak // Wychowawca. 2013, nr 2, s SPOŁECZEŃSTWO! Web 2.0 nowym kierunkiem w edukacji / T. Trzaskowski // Edukacja i Dialog. 2008, nr 4, s SPOŁECZEŃSTWO informacyjne wymaga nowego podejścia do edukacji / M. Polak // Edukacja i Dialog. 2008, nr 5, s SYTUACJA edukacyjna w nauczaniu online / M. Ostrowicki // Edukacja i Dialog. 2011, nr 5/6, s SZYBCIEJ - krócej - dalej / M. Hyla // Edukacja i Dialog. 2010, nr 1/2, s TECHNOLOGIA informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / G. Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010, nr 1, s TWORZENIE materiałów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym / A. Szeląg // Biblioteka w Szkole. 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 3 s WSPOMAGANIE procesu dydaktycznego przez "e-pogotowie matematyczne" / D. Krawczyk-Stańdo, J. Stańdo.// Edukacja. 2010, nr 2, s WYBRANE aspekty zastosowania e-learningu w bibliotece / A. N. Gruca // Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 3, s WYKORZYSTANIE narzędzi informatycznych w kształceniu zdalnym i zarządzaniu wiedzą / S. Kuruliszwili // Praca Socjalna. 2009, nr 2, s ZDAJMY razem egzamin gimnazjalny / D. Kowalczyk // Edukacja i Dialog. 2009, nr 1, s ZDALNE nauczanie zawodu / A. Barańska // Edukacja i Dialog. 2007, nr 3, s ZNACZENIE e-kursów w zdalnym uczeniu się / E. Jarosińska // Edukacja. 2010, nr 2, s

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BIBLIOTHECA

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne i zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych warsztaty,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Metoda Montessori to system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori

Bardziej szczegółowo

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Sylwia Niezabitowska Anna Ptak Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Streszczenie: Postęp cywilizacyjny, upowszechnienie nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką

Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką Daniel Korzan Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką Dydaktyka, jako subdyscyplina nauk pedagogicznych, chętnie posiłkuje

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Uczeń zdolny. w systemie edukacji

Uczeń zdolny. w systemie edukacji Uczeń zdolny w systemie edukacji I. Kim jest uczeń zdolny? Jak go rozpoznać i wspierać w rozwoju? Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo