Blok dwóch zajęć postaci kobiece oczami mężczyzn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Blok dwóch zajęć postaci kobiece oczami mężczyzn"

Transkrypt

1 Blok dwóch zajęć postaci kobiece oczami mężczyzn Autorka: Joanna Waszkowska Cel zajęć: Celem bloku zajęć jest prezentacja sposobów konstruowania postaci kobiecych w literaturze, z uwzględnieniem faktu, że autorem tekstu jest mężczyzna. Ukazana zostaje perspektywa interpretacyjna mężczyzny, a w wyniku tej analizy uczniowie uświadamiają sobie, jak silnie różni się definiowanie kobiecych intencji i zachowań przez mężczyzn i kobiety. Bohaterki uosabiają pożądane postawy kobiecej odwagi i indywidualizmu w określonym kontekście społecznym i historycznym. Analiza porównawcza i krytyczna interpretacja prowadzi do rozpoznania stereotypowego definiowania postaw kobiecych (chłopczyca, kobieta nieudolna, prowokatorka, kobieta ordynarna, wyrzutek). Literackie wzorce kobiecego nonkonformizmu skonfrontowane zostają z wizerunkiem odważnej dziewczyny zdobywczyni Pokojowej Nagrody Nobla. Wymagania wstępne wcześniejsza wiedza i umiejętności: - uczeń zna założenia epoki średniowiecza oraz intencję H. Sienkiewicza w odniesieniu do Krzyżaków, - uczeń zna fabułę powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, - uczeń, na poziomie elementarnym ma wiedzę o historycznym kontekście powstawania powieści Henryka Sienkiewicza (literatura ku pokrzepieniu serc w kontekście polski rozbiorowej i dążeń narodowo-wyzwoleńczych), - uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem oraz czytać selektywnie treść utworu literackiego, - uczeń potrafi rekonstruować fabułę powieściową, tworzyć plany wydarzeń w utworach literackich i charakterystyki głównych bohaterów, - uczeń potrafi wyszukiwać i grupować informacje w różnych źródłach, dokonuje ich selekcji, - uczeń czyta ze zrozumieniem różne gatunki tekstów: blog, notatkę biograficzną, fragment powieści, komiks. Metody: - praca w grupach, - praca z tekstem, - praca indywidualna, - dyskusja sokratejska - przeplatana heurezą i zadawaniem pytań operacyjno-motywacyjnych zawsze steruje dochodzeniem do rozwiązania problemu; traktować należy taką lekcję jak ciągłe wytrącanie uczniów z oczywistości, tym samym ich ustalone constans co chwilę zyskuje nowy ogląd, przez co moim zdaniem mają pełniejszy obraz sytuacji, - role - pozwalają przeprowadzić na lekcji symulację sytuacji, a wyznaczeni uczniowie prezentują swój punkt widzenia lub ogląd sprawy, przez co poszerzają możliwość interpretacji zjawiska. Efekty: - ma wiedzę na temat: pojęcia stereotyp, edukacji równościowej, zna treść lektury oraz tło historyczne (dot. treści i czasu powstania), o nawiązaniach do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych w tekstach literackich oraz we współczesnej kulturze popularnej - ma umiejętności: analizowania tekstów, czytania selektywnego, gromadzenia informacji, pracy w grupie, pracy twórczej z tekstem, wnioskowania, syntetyzowania wiedzy, uwzględniania kontekstów, zmiany perspektywy analizy treści utworu, dokonywania analizy porównawczej, charakterystyki,

2 prezentacji bohatera, prezentowania własnych poglądów, argumentowania na ich rzecz, rozpoznawania społecznych i etycznych odniesień, śledzenia nawiązań, krytycznej interpretacji konstrukcji bohatera literackiego w odniesieniu do wspieranych przez nią wartości, ale także upowszechnianych stereotypów. 1 Temat: Chłopczyca, czy kobieta z krwi i kości? badamy sposoby ukazania postaci kobiecych w Krzyżakach H. Sienkiewicza. Cele szczegółowe: Porównasz bohaterki powieści Krzyżacy Danusię i Jagienkę. Ustalisz, w jakim stopniu na zachowanie kobiet w powieści wpływa osoba mężczyzny. Zdefiniujesz pojęcie nonkonformizm. Poznasz pojęcie stereotyp. Podejmiesz dyskusję na temat pojęcia odwaga. Związek z podstawą programową: I: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, II: 2.2, 4.2, 4.3, III: 1.1, 1.2 Materiały: - wypełniona w domu przez uczniów tabela (zał. 1), - fragment opowiadania Droga, z której się nie wraca przeczytany w domu (zał. 2) - znany uczniom, omawiany na wcześniejszych lekcjach tekst powieści Krzyżacy (na lekcji do dyspozycji książka lub e-book), - fragmenty filmu Krzyżacy, - skan dwóch stron komiksu (wysłany uczniom wcześniej, udostępniony przez Bluetooth na lekcji lub wyświetlony na ekranie i skopiowany na kartkach) zał. 6. Przebieg zajęć: 1. Uczniowie przedstawiają wypełnione w domu tabelki dotyczące zachowania Jagienki (zał. 1) Następnie wspólnie szukają odpowiedzi na pytanie: Na początku powieści Jagienka miała 15 lat, a pod koniec ok. 26 lat. Jak na jej zachowanie wpływa wiek i miejsce, w którym się wychowywała? 2. Obejrzenie fragmentów filmu Krzyżacy : Danusia: https://www.youtube.com/watch?v=rn3nq85vlfs (1:20 4:38) Jagienka: https://www.youtube.com/watch?v=qx304rlrvsq (1:17 3:30) 3. Ustalenie odpowiedzi na pytania (dyskusja sokratejska lub heureza): - Jakimi cechami odróżnia się Danusia od Jagienki? - Jaki typ odwagi prezentują obydwie kobiety? - Danusia i Jagienka to postacie kontrastowe, czy można zgodzić się ze stwierdzeniem, że są swoim przeciwieństwem? - Podanie przykładów sytuacji, w których Jagienka poradziłaby sobie lepiej od Danusi (lub takich sytuacji, w których Danusia, będąc na miejscu Jagienki, w ogóle by sobie nie poradziła).

3 - Wyodrębnienie cech Jagienki, które dają jej możliwość poradzenia sobie w w/w sytuacjach (w tym miejscu uczniowie zapewne dostrzegą, że wiele z tych cech, to zachowania wzorowane na męskich, są bliskie prowokacji). - Czy kobiety decydują za siebie? kto podejmuje decyzje o ich losie? 4. Danusia i Jagienka oczami Zbyszka (praca w grupach) Gr.1 Napisz, co mógłby powiedzieć Zbyszko na temat poznania Danusi i spotkania z Jagienką na drodze do Bogdańca? Zredaguj kilkuzdaniowe wspomnienia bohatera na ten temat, rozpoczynając każdą wypowiedź według wzoru. Zwróć uwagę na pierwsze wrażenie, jakie obie dziewczyny zrozbiły na Zbyszku. Dziś poznałem Danusię Po ośmiu latach znowu spotkałem Jagienkę Gr 2. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że przy Danusi Zbyszko zachowuje się jak średniowieczny rycerz, a przy Jagience staje się szlachcicem ziemianinem? Uzasadnij swoje zdanie. 5. Wyniki pracy grup prezentacja. Konkluzja: Sienkiewicz nieudolnie sportretował bohaterki Danusia jest krucha i delikatna, a Jagienka to chłopczyca. Żadna z nich nie jest naturalna. 6. Uczniowie zapoznają się z fragmentami komiksu. Wprowadzenie: we fragmencie również ukazane zostają dwie postaci kobiece, które są skontrastowane uczniowie mają za zadanie odkryć, na czym ten kontrast polega. Uczniowie powinni odkryć, że: - Kriss podobna jest do Jagienki, jednak brakuje jej wyczucia taktu (Jagienka potrafiła czekać na Zbyszka, nie narzucała się, a Kriss jest arogancka, bezpretensjonalna, nieczuła), - Arricia przypomina Danusię, jej czyny podyktowane są emocjami, odruchem serca (np. ścięcie włosów i przebranie się w męski strój jest uwarunkowane potrzebą bycia z Thorgalem, a nie prowokacją, podobnie jak Danusia ma odwagę zarzucić chustę na głowę Zbyszka; nie przejmuje się opiniami innych). 7. W jakim stopniu mężczyzna wpływa na decyzje przedstawionych bohaterek? Wszystkie cztery bohaterki swoje działania podporządkowują mężczyźnie (potrzeba bycia przez niego zauważoną, docenioną, wziętą pod uwagę jako poważną partnerkę działań, rozmowy). 8. Jak odwagę kobiecą definiuje twórca-mężczyzna? Zarówno twórcy komiksu jak i Sienkiewicz bycie odważną przez kobietę rozumieją jako wynaturzanie cech kobiecych, zrywanie z kobiecym zachowaniem lub prowokowanie bezpośrednim zachowaniem, graniczącym z aroganckim, wulgarnym. 9. Analiza fragmentu opowiadania Droga, z której się nie wraca" A. Sapkowskiego: źródło: Polecenie dla uczniów: Wyjaśnij paradoks, o którym mówi bohaterka w odniesieniu do opinii innych na jej temat. (zał. 2) Konkluzja: Naturalna potrzeba bycia sobą, zachowywanie się naturalnie przez kobietę, bywa często odczytywane jako zagrożenie ze strony mężczyzn (Visenna wzbudza niepokój). Mężczyźni w poznanych tekstach literackich o wiele bezpieczniej czują się w towarzystwie prowokatorki

4 (odczuwają, że te cechy kobiety są udawane), zawsze mają przeświadczenie, że muszą kobiecie służyć pomocą, gdyż sama nie da sobie rady (rycerskość Zbyszka wobec Danusi, igranie uczuciami Cztana i Wilka przez Jagienkę, maskowanie prośby o pomoc przez Kriss oraz znamienne przebieranie się w strój męski przez Arricię). 10. Wnioski: Paradoks zachowania kobiet próba wydobycia się ze stereotypowego postrzegania prowadzi do zatracania własnej osobowości, prowokowania lub naśladowania negatywnych cech męskich (np. grubiaństwo, agresywność). Końcowe rozważania na temat: Czym cechuje się kobiecy nonkonformizm widziany oczami mężczyzn-twórców? Konkluzją powinno być, że kobiety, by zaimponować mężczyźnie, przyjmują cechy męskie. Mężczyźni reagują na takie zachowanie z rozbawieniem, pobłażliwością, tym samym nie dostrzegają w kobiecie partnera, a tylko naśladowczynię. Ukazywana postawa nonkonformistyczna często jest prowokacją, buntem. Praca domowa Gdyby Danusia, Kriss, Aarica, Visenna i Jagienka żyły w XXI wieku, jakie zawody mogłyby wykonywać. Odpowiedz na pytanie i napisz uzasadnienie swojej opinii. ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 2 Temat: Słowo tez może być bronią o odwadze Malali (opis postaci rzeczywistej). Cele zajęć: Dowiesz się, kim jest Malala Yousafzai. Wykonasz opis postaci rzeczywistej. Umieścisz cechy postaci rzeczywistej w kontekście treści lektury Krzyżacy. Zapoznasz się z przykładem działalności na rzecz powszechnego dostępu do edukacji. Poszerzysz definicję pojęcia odwaga. Spojrzysz na treść lektury Krzyżacy z innej perspektywy. Związek z podstawą programową: I: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, II: 2.2, 4.2, 4.3, III: 1.1, 1.2 Środki dydaktyczne i materiały: Informacje na temat Malali (zał. 3), Arkusz Cztery kwadraty (zał. 4), Przetłumaczone fragmenty blogu Malali (zał. 5) Słownik wyrazów obcych. (hasło: stereotyp) Spot kampanii społecznej Edukacja równościowa : https://www.youtube.com/watch?v=uzxcjzhd3iq

5 Wprowadzenie 1. Uczniowie przedstawiają wyniki pracy domowej zawody, w których mogłyby się współcześnie spełnić bohaterki tekstów poznanych na poprzedniej lekcji. Celem zadania jest, po zaprezentowaniu przez uczniów różnych swoich propozycji, dojście do wniosku, że żadna z tych bohaterek nie jest naturalna, a kobiety przyjmują zachowanie obce swojemu charakterowi by osiągnąć sukces, albo są oceniane z góry przez obserwujących ich zachowanie mężczyzn, którzy ich postępowanie generalizują, nie starają się ich zrozumieć. Wnioski: są to zawody odznaczające się drapieżnością (Kriss), wzbudzające poczucie niepokoju i zagrożenia u mężczyzn (Visenna), zmuszające kobietę do przyjmowania zachowań, których nie akceptuje (Aaricia), oparte na zdolnościach fizycznych, sile (Jagienka) lub bierności (Danusia). 2. Podjęcie zagadnienia stereotypu. Uczniowie zapoznają się z hasłem stereotyp, podają przykłady stereotypowego oceniania z życia codziennego. Uczniowie przyporządkowują zachowanie poznanych czterech bohaterek do danych stereotypów, a następnie mają za zadanie określić, jak stereotypowo jest widziane zachowanie i rola kobiety w świecie muzułmańskim. 3. Poznanie Malali Uczniowie indywidualnie poznają notkę biograficzną, a następnie mają za zadanie odpowiedzieć na pytania: - W czym objawia się odwaga Malali? - Jak prezentuje swój nonkonformizm? - Komu chce zaimponować Malala? - W jakim celu podejmuje swoje działania? - Za co Malala otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla? 4. Na podstawie fragmentów blogu Malali, uczniowie mają w czteroosobowych grupach wypełnić arkusz Czterech kwadratów, w których uzupełnią informacje o cechach charakteru bohaterki i podadzą dowody na swoje ustalenia. Prezentacja pracy w grupach: przedstawiciel każdej grupy wstaje i przedstawia cechę charakteru wypowiadając się w 1 os. l. poj. (czyli: Jestem odważna, bo.. ). Każda z grup przedstawia w taki sposób jedną cechę, a następna grupa musi wybrać już odmienną. Prezentacja trwa tak długo, aż nie zostaną przedstawione wszystkie cechy nazwane przez grupy ale nie powtarzające się. 5. Następnie w kwadracie conclusion uczniowie dokonywali oceny postaci, rekonstruowali intencję tej osoby w odniesieniu do podejmowanych działań, rozpatrywali skutki jej działań. Uczniowie powinni głośno podzielić się swoimi spostrzeżeniami, a następnie w zeszytach zanotować dokończenie zdania: Zachowanie Malali różni się znacząco od motywów postępowania poznanych bohaterek, bo 6. Nauczyciel przedstawia dwie wybrane kobiety/dziewczyny, które działają społecznie, np.: - 14-letnia Brazylijka Isadora Faber. Na swoim blogu Diario de Classe zwraca uwagę na

6 fatalne zaniedbania państwowych szkół, - Waris Dirie autorka powieści Kwiat pustyni, - pisarka Chimamanda Adichie: - Martyna Wojciechowska, - Monika Olejnik - akcja nastolatki przeciw cyberprzemocy: - kontrowersyjny Pinterest Ami Musy: Prosimy uczniów, aby zastanowili się, nad rozwiązaniem jakich problemów pracują ukazane osoby (w tym Malala) - metoda eurocafe. Na stolikach arkusze z nazwiskiem danej osoby, uczniowie podzieleni na przynajmniej trzy grupy przechodzą i wpisują problemy, które podejmuje się rozwiązać dana osoba. Następnie dana grupa wybiera spośród wpisanych propozycji trzy najważniejsze i przedstawia je wszystkim. 7. Podsumowanie: Cechy kobiety nie muszą być kopią cech męskich, by kobieta mogła być doceniona. Odwaga kobiety nie musi wiązać się z agresywnością i prowokacją. By zrozumieć kobiety mężczyźni muszą przyjmować postawę otwartości i nie zakładać, że z góry są silniejsi i ważniejsi. Spot kampanii społecznej Edukacja równościowa : https://www.youtube.com/watch?v=uzxcjzhd3iq Zadanie końcowe (praca domowa): Wyobraź sobie, że Malala jest jedną z bohaterek Krzyżaków. Zbyszko poznaje ją przed postojem w zajeździe "Pod Lutym Turem". Jak zdolności dziewczyny mogłyby zmienić losy głównych bohaterów powieści? Opisz krótko swój pomysł.

7 ZAŁĄCZNIKI Zał. 1 Tabelka cechy Jagienki Sytuacje i wydarzenia Zachowanie Jagienki Cechy Jagienki Pod nieobecność Zycha prowadziła dom w Zgorzelicach. Dowiedziała się, że Maćko i Zbyszko wrócili do zaniedbanego domostwa w Bogdańcu. Zbyszko poszedł zapolować na niedźwiedzia. Na drodze do Szczytna spotkała Juranda. Formalnie pozostawała pod opieką opata, który był jej ojcem chrzestnym. Zalotnikami Jagienki byli Cztan i Wilk. Zbyszko, odmówiwszy ożenku z Jagienką, wyjechał z Bogdańca. Trumna Danusi została złożona w podziemiach dworu w Spychowie. Zał. 2 Korin spuścił głowę. Z brzozowego polana w ognisku buchały niebieskawe gejzery płomienia. Spojrzał na nią, ale nie mógł znieść widoku niesamowicie błyszczących oczu. Odwrócił głowę w stronę ognia. - Nie wymagaj od siebie za wiele - powiedziała Visenna, owijając się płaszczem. - Tak już jest, że to, co nienaturalne, budzi strach. I wstręt. - Visenna... - Nie przerywaj mi. Tak, Korin, ludzie potrzebują naszej pomocy, są za nią wdzięczni, często nawet szczerze, ale brzydzą się nami, boją się nas, nie patrzą nam w oczy, spluwają za plecami. Mądrzejsi, jak ty, są mniej szczerzy. Nie jesteś wyjątkiem, Korin. Od wielu już słyszałam, że nie są dostatecznie godni, by siedzieć ze mną przy jednym ognisku. A zdarza się, że to my potrzebujemy pomocy tych... normalnych. Albo ich towarzystwa. Korin milczał. - Wiem - ciągnęła Visenna - że byłoby ci łatwiej, gdybym miała siwą brodę do pasa i haczykowaty nos. Wówczas wstręt do mojej osoby nie powodowałby takiego zamieszania w twojej głowie. Tak, Korin, wstręt. Ta błyskotka, którą noszę na czole, to chalcedon... Jemu w dużej mierze zawdzięczam swoje zdolności magiczne. Masz rację, z pomocą chalcedonu udaje mi się czytać co wyraźniejsze myśli. Twoje są aż nadto wyraźne. Nie wymagaj, żeby mi było z tego powodu przyjemnie. Jestem czarownicą, wiedźmą, ale oprócz tego kobietą. ( )

8 - Visenna... - Nie. Teraz już nie chcę. Siedzieli w milczeniu. Pstrokaty ptak w głębi lasu, w ciemnościach na gałęzi drzewa, czuł strach. W lesie były sowy. - Z tym wstrętem - odezwał się wreszcie Korin - lekko przesadziłaś. Przyznaję jednak, że budzisz we mnie coś w rodzaju... niepokoju. Nie powinnaś była pozwolić, bym oglądał to wtedy, na rozstaju. Ten trup, wiesz? - Korin - rzekła czarodziejka spokojnie. - Kiedy ty pod kuźnią wbiłeś vranowi miecz w gardło, ja o mało nie wyrzygałam się na grzywę konia. Miałam kłopoty z utrzymaniem się w siodle. Ale zostawmy nasze specjalności w spokoju. Skończmy rozmowę, która prowadzi donikąd. Zał. 3 Informacje na temat Malali Malala Yousafzai urodzona 12 lipca 1997 roku w dolinie Swat (Pakistan). Pakistańska działaczka na rzecz dostępu do edukacji oraz praw dziewcząt i kobiet. W 2009 roku (jako 12-latka) pod pseudonimem Gul Makai zaczęła pisać blog, w którym opisywała pakistańską rzeczywistość pod rządami talibow. Zwracała uwagę na zakaz edukacji kobiet. W 2012 roku, gdy miała 15 lat, nastąpił zamach na jej życie. Została postrzelona w głowę. Cudem przeżyła. Za swoją działalność została w 2014 roku uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla. Wcześniej przyznano jej m.in.: Pakistańską Nagrodę Pokojową, Międzynarodową Dziecięcą Nagrodę Pokoju, Nagrodę Anny Politkowskiej oraz Nagrodę Sacharowa. Malala obecnie przebywa w Wielkiej Brytanii i prowadzi Fundację Malala na rzecz powszechnego dostępu do edukacji. (można wyświetlić również wypowiedź dziewczyny: )

9 Zał. 4 Cztery Kwadraty

10 Zał. 5. Fragmenty blogu Malali Cytaty z bloga Gul Makai (Malali) 3 stycznia Mama zrobiła mi śniadanie i poszłam do szkoły. Bałam się, bo talibowie zakazali dziewczynkom uczęszczania do szkoły. 4 stycznia Zwykle chodziliśmy na spacer po obiedzie, ale teraz wracamy do domu przed zachodem słońca. Dzisiaj pomogłam trochę w domu, odrobiłam lekcje i pobawiłam się z bratem. Ale serce biło mi szybko, ponieważ jutro idę do szkoły. 5 stycznia Wieczorem włączyłam telewizor i usłyszałam, że w Shakardrze po 15 dniach zniesiono godzinę policyjną. Ucieszyłam się, ponieważ nasza nauczycielka języka angielskiego mieszka w tej okolicy. Teraz będzie mogła przyjeżdżać do szkoły. 14 stycznia Poszłam do szkoły w złym nastroju, ponieważ jutro zaczynają się ferie zimowe. Dyrektor ogłosił ferie, ale nic nie wspomniał o dacie, kiedy szkoła miałaby być ponownie otwarta. Zdarzyło się to pierwszy raz. Dotychczas data powrotu do szkoły była jasno określona. Dyrektor nie powiedział nic o przyczynie braku ogłoszenia ponownego otwarcia szkoły, ale domyślam się, że talibowie wydali zakaz edukacji dziewcząt od 15 stycznia. 15 stycznia W nocy słychać było hałas ognia artyleryjskiego i obudziłam się trzykrotnie. Wstałam jednak później, o 10 rano, ponieważ nie było szkoły. Potem przyszła do mnie przyjaciółka i rozmawiałyśmy o pracy domowej. Dziś jest 15 stycznia, ostatni dzień, zanim rozporządzenie talibów wejdzie w życie, a moja przyjaciółka mówiła o pracy domowej, jak gdyby nic niezwykłego się nie wydarzyło. 19 stycznia Zniszczono pięć kolejnych szkół. Jedna z nich znajdowała się w pobliżu mojego domu. Jestem zaskoczona, ponieważ te szkoły były zamknięte, czemu więc one również zostały zniszczone? Nikt nie poszedł do szkoły po terminie określonym przez talibów. 24 stycznia Nasze coroczne egzaminy są przełożone na termin po wakacjach, ale to będzie możliwe tylko wtedy, gdy talibowie pozwolą dziewczynkom pójść do szkoły. Powiedziano nam, abyśmy przygotowały się do egzaminu z określonych rozdziałów, ale nie mam dziś ochoty na naukę. 28 stycznia Zostajemy z przyjacielem naszego ojca w Islamabadzie. To moja pierwsza wizyta w tym mieście. Jest piękne, w mieście są ładne domki i szerokie ulice. Ale, porównując z moim miastem Swat, brakuje tu piękna przyrody. Ojciec zabrał nas do muzeum Lok Virsa i wiele się nauczyłam. My też mamy takie muzeum w Swat, ale nie wiem, czy nie zostanie zniszczone podczas walk.

11 24 stycznia Udaliśmy się na bazar, a potem do parku. Tutaj kobiety noszą zasłonę (...), kiedy wychodzą z domu. Moja matka też taką nosiła, ale ja się na to nie zgodziłam, bo uważam, że ciężko się w tym chodzi. 2 lutego Jest mi smutno, bo szkoły w Swat są wciąż zamknięte. Nasza szkoła miała zostać otwarta dzisiaj. Po przebudzeniu zdałam sobie sprawę z tego, że szkoła była wciąż zamknięta i to było bardzo przykre. W przeszłości zwykle cieszyliśmy się, gdy szkoła była zamknięta. Ale nie tym razem. Obawiam się, że na polecenie talibów szkoła w ogóle może nie zostać otwarta. 12 lutego W nocy miał miejsce poważny ostrzał. Obaj moi bracia spali, ale ja nie mogłam. (...) To dlatego późno dziś wstałam. Po południu miałam lekcje, później przyszedł mój nauczyciel religii. Wieczorem bawiłam się z moimi braćmi, walcząc i przekomarzając się z nimi. Chwilę pograliśmy też na komputerze. Zanim talibowie nałożyli ograniczenia na sieci kablowe, lubiłam oglądać kanał Star Plus TV i mój ulubiony serial "Raja Kee Tak Gee Barat" ( Mój wymarzony chłopak przybędzie, żeby się ze mną ożenić ). Tłumaczenie: Jadwiga Jarosz Źródło: Swat: Diary of a Pakistani Schoolgirl (Malala Yousafzai)

12 Zał. 6 Thorgal. Kraina Qa Jean Van Hamme, Grzegorz Rosiński, Warszawa: Orbita, 1989, s. 11, 15.

13

14 W pracy nad scenariuszem wykorzystano źródła: B. Fiszer, M. Hajduk: Lektury w gimnazjum, Gdańsk: GWO, 2009, s. 93.

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII?

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Cele ogólne: kształcenie umiejętności wskazywania cech, podobieństw

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość przeczytanej lektury szkolnej Krzyżacy Henryka Sienkiewicza

Test sprawdzający znajomość przeczytanej lektury szkolnej Krzyżacy Henryka Sienkiewicza Ola Bednarska olabednarska@wp.pl nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy Test sprawdzający znajomość przeczytanej lektury szkolnej Krzyżacy Henryka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem, dyskusja, metody aktywne przy układaniu notatki skojarzeniowej, praca w grupach. Środki

Praca z tekstem, dyskusja, metody aktywne przy układaniu notatki skojarzeniowej, praca w grupach. Środki Izabela Hejne Krystosiak nauczyciel języka polskiego Szkoła Podstawowa nr 23 w Warszawie Temat: Widzę, słyszę, czuję i smakuję...świat. Lekcja jest jedną z pierwszych jednostek wprowadzających w klasie

Bardziej szczegółowo

1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler

1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler 1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna tekst S. Mrożka Szuler, rozumie znaczenie słowa szuler, rozumie emocje doznawane

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI Na podstawie lektury Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI Na podstawie lektury Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI Na podstawie lektury Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz Temat : Jaka jesteś, Gabrysiu? próba charakterystyki postaci. Cele : Doskonalenie wypowiadania się

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza SCENARIUSZ LEKCJI Proponowana lekcja ma na celu zapoznać uczniów z utworem A. Mickiewicza, jednak przede wszystkim dzięki lekturze ballady mają oni zrozumieć, jakimi kategoriami myśleli romantycy o świecie,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V Rodzaj zajęć: lekcja języka polskiego Temat zajęć: Czym jest muzyka Fryderyka Chopina?

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty. Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty. Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak Temat: Wizerunek ojca i rodziny na podstawie ballady A. Mickiewicza Powrót

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysly Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

1. Roland rycerz średniowieczny

1. Roland rycerz średniowieczny 1. Roland rycerz średniowieczny Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna fragmenty tekstu Pieśni o Rolandzie, zna podstawowe wiadomości o zwyczajach i tradycjach rycerzy średniowiecznych, rozumie

Bardziej szczegółowo

Lekcja języka polskiego

Lekcja języka polskiego Realizacja zadania: Europejskie Święta Bożego Narodzenia Lekcja języka polskiego Temat: Tradycje świąt Bożego Narodzenia w krajach europejskich. Lekcja odbyła się 6.12.2010r. w klasach VIC,D,E. Cele: poznanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Temat: Świat na strychu tworzymy opis świata wewnętrznego Myszki. Cel główny: Próba interpretacji i analizy tekstu literackiego Cele operacyjne:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROWERY Dziewczyny na rowery! SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czas trwania zajęć: 90 minut CELE LEKCJI Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA GRUPA zaawansowana Cel ogólny: ocena decyzji podjętej przez bohatera legendy. Cele operacyjne: uczeń będzie znał legendę o Złotej kaczce w wersji współczesnej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu 1 Szkolna akcja 2016/2017 Kultura osobista w różnych odsłonach MOTTO Nauka kształtuje świat dla człowieka, kultura kształtuje człowieka dla świata. Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej

Bardziej szczegółowo

Ludzkość w szponach zmysłów i szatana. Motyw grzesznego życia w literaturze i sztuce wieków średnich

Ludzkość w szponach zmysłów i szatana. Motyw grzesznego życia w literaturze i sztuce wieków średnich Ludzkość w szponach zmysłów i szatana. Motyw grzesznego życia w literaturze i sztuce wieków średnich 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna motyw grzesznego życia obecny w literaturze i sztuce średniowiecza,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA W ZABRZU W KLASACH I-III Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 W ZABRZU ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Świat moralnych i estetycznych wartości romantycznych w Świteziance Adama Mickiewicza

Świat moralnych i estetycznych wartości romantycznych w Świteziance Adama Mickiewicza Świat moralnych i estetycznych wartości romantycznych w Świteziance Adama Mickiewicza Cele lekcji wyszukiwanie informacji w tekście poetyckim i ich wykorzystywanie dostrzeganie różnych środków tworzenia

Bardziej szczegółowo

Propozycja metodyczna dla klasy VI

Propozycja metodyczna dla klasy VI Język Polski w Szkole IV VI R. X, nr 4 Joanna Piasta-Siechowicz Propozycja metodyczna dla klasy VI TEMAT: Poznajemy lekturę Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa. Czas zajęć: 2 x 45 min. Cele

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6. TEMAT: aktywność HASŁO MIESIĄCA: aaa ruszam się! Jeszcze jeden krok do zwycięstwa.

Czerwiec 2016 SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6. TEMAT: aktywność HASŁO MIESIĄCA: aaa ruszam się! Jeszcze jeden krok do zwycięstwa. 1 akino Czerwiec 2016 SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6 TEMAT: aktywność HASŁO MIESIĄCA: aaa ruszam się! Jeszcze jeden krok do zwycięstwa. ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH. RYWALIZACJA Czas zajęć: 2 x 45 min Cele ogólne: Podczas

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. SZKOŁA dla RODZICÓW Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (...) Dzieci potrzebują tego, aby ich uczucia były akceptowane i doceniane. Kto pyta nie błądzi. Jak pomóc

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat JESTEŚMY UCZNIAMI I KOLEGAMI ZGODA BUDUJE. tygodniowy Temat dnia MOJA DROGA DO SZKOŁY. JESTEM BEZPIECZNY

Bardziej szczegółowo

Lucyna Zaczkowska praca: Zespół Szkół w Ciścu ul. Zielona 65 Cisiec Węgierska Górka Węgierska Górka

Lucyna Zaczkowska praca: Zespół Szkół w Ciścu ul. Zielona 65 Cisiec Węgierska Górka Węgierska Górka Lucyna Zaczkowska praca: Zespół Szkół w Ciścu ul. Zielona 65 Cisiec 832 34-350 Węgierska Górka 34-350 Węgierska Górka Temat: BAWIĘ SIĘ W POETĘ, IDĄC TROPEM POETKIna podstawie wiersza Joanny Kulmowej kiedy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1)

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: pojęcia: wypadek drogowy, kolizja drogowa, rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza?

1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza? 1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza? Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji zna cechy wywiadu, i. a) Wiadomości rozumie pojęcie wartości uniwersalnych, rozumie rolę analizowanych wartości

Bardziej szczegółowo

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła -

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń I. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw

Bardziej szczegółowo

Podejmując ryzyko reż. Nicole van Kilsdonk

Podejmując ryzyko reż. Nicole van Kilsdonk Podejmując ryzyko reż. Nicole van Kilsdonk MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Być jak bojaźliwy mężczyzna czy podjąć ryzyko? 2. Karta pracy. (str. 5)

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych Temat: Niebezpieczeństwo w Internecie. Adresat: Uczniowie klas VI. Cele: 1) kształtowanie świadomości,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.3 Temat zajęć: Zakładamy naszą firmę (1) 1. Cele lekcji: Uczeń: wie, czym jest numer NIP, wie, czy jest numer REGON i w jakim celu jest nadawany,

Bardziej szczegółowo

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Godzina z wychowawcą. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowych mediów i metody debata* (90 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysły Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję

To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna dzieje książki, zna zasady redagowania recenzji, zna reguły gromadzenia argumentów i sposoby ich uzasadniania. b) Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji na podstawie opowiadań z tomu Mikołajek i inne chłopaki Sempégo i Goscinnego

Cykl lekcji na podstawie opowiadań z tomu Mikołajek i inne chłopaki Sempégo i Goscinnego Cykl lekcji na podstawie opowiadań z tomu Mikołajek i inne chłopaki A.1 Cykl lekcji na podstawie opowiadań z tomu Mikołajek i inne chłopaki Sempégo i Goscinnego Pomys na ciekaw lekcj Teresa Zawisza-Chlebowska

Bardziej szczegółowo

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu Magia komunikacji - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem Twoja percepcja rzeczywistości opiera się o uogólnionieniach i zniekształceniach. Oznacza to, że to, jak widzisz rzeczywistość różni się od rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Lubimy zimę. Zimo, baw się z nami! tygodniowy Temat dnia Bezpieczne zabawy zimowe Bezpieczni zimą.

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata

I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata Temat: Poznajemy świat F. Fogga Czas 2 x 45 minut Cele: Uczeń potrafi: sformułować kilkuzdaniową wypowiedź

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Temat: Świat wartości człowieka wolnego, niezależnego w wierszu W. Szymborskiej Możliwości Utwór W. Szymborskiej analizowany na lekcji daje uczniom i nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Konspekt na zaliczenie przedmiotu: Warsztaty gender :

Konspekt na zaliczenie przedmiotu: Warsztaty gender : Anna Baj Studia podyplomowe Kierunek: DORADZTWO ZAWODOWE ZE SPECJALNOŚCIĄ NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W WW. ZAKRESIE Konspekt na zaliczenie przedmiotu: Warsztaty gender : Temat: TOLERANCJA MODA,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas II lub III gimnazjum na podstawie filmu pod tytułem

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas II lub III gimnazjum na podstawie filmu pod tytułem 1 Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas II lub III gimnazjum na podstawie filmu pod tytułem Sen nocy nie tylko letniej Temat: Gdy teksty rozmawiają

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Autor/ka / Autorzy: JUSTYNA BRZOZOWSKA Trenerka wiodąca: ANNA CIEŚLUK. Tytuł lekcji Uczymy się wyrażać emocje i uczucia.

Scenariusz lekcji. Autor/ka / Autorzy: JUSTYNA BRZOZOWSKA Trenerka wiodąca: ANNA CIEŚLUK. Tytuł lekcji Uczymy się wyrażać emocje i uczucia. Scenariusz lekcji Autor/ka / Autorzy: JUSTYNA BRZOZOWSKA Trenerka wiodąca: ANNA CIEŚLUK Tytuł lekcji Uczymy się wyrażać emocje i uczucia. Data i miejsce realizacji 12.03.2014r., Szkoła Podstawowa im. ks.

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem.

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Witamy Państwa Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Wraz z Dyrekcją i nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim realizujemy projekt Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

Tworzymy Magiczną Księgę Kucharską Ambrożego Kleksa

Tworzymy Magiczną Księgę Kucharską Ambrożego Kleksa Tworzymy Magiczną Księgę Kucharską Ambrożego Kleksa 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna cechy wyróżniające taką formę wypowiedzi, jaką jest przepis kulinarny, wie, co to jest bezokolicznik i rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Temat: Poznajemy budowę i rolę żeńskiego układu rozrodczego

Temat: Poznajemy budowę i rolę żeńskiego układu rozrodczego Scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV Temat: Poznajemy budowę i rolę żeńskiego układu rozrodczego Dział programowy - Człowiek i środowisko Dział w podręczniku - Zanim zostaniesz rodzicem 1. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy.

Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy. Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego dla poziomu podstawowego zawierał dwa : rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Postawy gimnazjalistów wobec literatury

Postawy gimnazjalistów wobec literatury Postawy gimnazjalistów wobec literatury dr hab. prof. UJ Anna Janus-Sitarz Wyniki badania: Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej Warszawa, 13-14 marca 2015 r. Szkolne

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM 11. 10. 2005 Klasa II b Prowadzący: Katarzyna Listwan.. Temat: Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki (L. Staff) Koncepcja człowieka jako homo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota? Scenariusz lekcji patriotycznej Szkoła: Gimnazjum Czas: 45 min. Temat: Co to znaczy być patriotą? Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

Głubczyce dawniej i dziś

Głubczyce dawniej i dziś SCENARIUSZ ZAJĘĆ Grupa: PIERWSZA Głubczyce dawniej i dziś PROJEKT NTUE Jerzy Naszkiewicz Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Głubczycach 2009/2010 Klasa: uczniowie klas

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznajemy siebie i kolegów Co nas łączy? tygodniowy Temat dnia Wspominamy lato Moja wakacyjna przygoda

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Gdzie jest moje miejsce w szkole?

Gdzie jest moje miejsce w szkole? LEKCJA 5 Gdzie jest moje miejsce w szkole? Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2 EK

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2 EK SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2 EK TEMAT: The Internet: a blessing or a curse? the role of the Internet in the learning process. (Internet: przekleństwo czy błogosławieństwo?

Bardziej szczegółowo

Mała Szkoła Wielka Sprawa

Mała Szkoła Wielka Sprawa Mała Szkoła Wielka Sprawa www.malaszkola.elementarz.edu.pl; e-mail: malaszkola@elementarz.edu.pl; tel/fax. 32/25 25 199 SCENARIUSZ Realizacja polityki równości płci Temat zajęd: Mama pracuje, tata wychowuje

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie i jego określenia

Orzeczenie i jego określenia Orzeczenie i jego określenia 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna podstawowe części zdania, zna definicję orzeczenia, zna określenia orzeczenia i ich definicje, wymienia podstawowe rodzaje okoliczników,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA SCENARIUSZ LEKCJI opracowanie: Małgorzata Bazan, Iwona Złotnicka-Brzózka

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA SCENARIUSZ LEKCJI opracowanie: Małgorzata Bazan, Iwona Złotnicka-Brzózka Dział Edukacji Stowarzyszenie Nowe Horyzonty www.nhef.pl facebook.com/nowehoryzontyedukacjifilmowej CYKL KINO WSPÓŁCZESNE GRUPA WIEKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 6 PRZEDMIOT GODZINA WYCHOWAWCZA MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r.

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r. mgr Anna Borowska SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r. Temat: Babcia nad przepaścią ulicy. Cel ogólny: wyrabianie nawyku krytycznego odbioru tekstu literackiego, kształtowanie systemu

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze przyszłości

Dziennikarze przyszłości Dziennikarze przyszłości Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska Lekcja 6: Podkast, który widać - czyli o łączeniu u ze zdjęciami i animacją Zajęcia, na których uczniowie zapoznają się z modelem łączenia

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY. Scenariusz nr 7

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY. Scenariusz nr 7 Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY Scenariusz nr 7 I. Tytuł scenariusza: Nasze podobieństwa i różnice. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

John Gray porusza wiele ciekawych zagadnień. Zwróćmy uwagę na niektóre z nich...

John Gray porusza wiele ciekawych zagadnień. Zwróćmy uwagę na niektóre z nich... Na wakacjach warto poza literaturą piękną, która ma za zadanie zrelaksować i odprężyć, sięgnąć również po lekturę, która może pomóc zrozumieć drugiego człowieka. Absolutną klasyką gatunku jest książka

Bardziej szczegółowo

Poznajemy różne formy rzeczownika odmieniamy rzeczownik przez przypadki

Poznajemy różne formy rzeczownika odmieniamy rzeczownik przez przypadki Poznajemy różne formy rzeczownika odmieniamy rzeczownik przez przypadki 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: podaje definicję rzeczownika, zna pojęcie deklinacji, wymienia wszystkie przypadki rzeczownika,

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Wakacyjne plany. To już lato. Dokąd pojedziemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego

Konspekt lekcji języka polskiego Konspekt lekcji języka polskiego Temat: Podróż do średniowiecza. (9 lekcji) Cel: Poznanie średniowiecza jako epoki literackiej, a także sztandarowych utworów średniowiecznych prezentujących filozofię epoki.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI

Scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI Scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI Temat: Uczymy się korzystać z różnych źródeł informacji Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Cel szczegółowe: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: techniczna, społeczna, matematyczna, plastyczna, Cel zajęć: - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, - kształtowanie umiejętności dbania

Bardziej szczegółowo

Organizacja informacji

Organizacja informacji Organizacja informacji 64 CZYTANIE ARTYKUŁU Z GAZETY To zadanie ma nauczyć jak: wybierać tematy i rozpoznawać słowa kluczowe; analizować tekst, aby go zrozumieć i pamiętać; przygotowywać sprawozdanie;

Bardziej szczegółowo

1. Granice uczuć Niepewność Adama Mickiewicza

1. Granice uczuć Niepewność Adama Mickiewicza 1. Granice uczuć Niepewność Adama Mickiewicza Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna środki stylistyczne: pytanie retoryczne, antyteza, powtórzenie, epitet, zna zasady pracy w grupie, rozumie

Bardziej szczegółowo

Metody pracy: burza mózgów, elementy heurezy, praca z tekstem lektury, problemowa, elementy dramy,

Metody pracy: burza mózgów, elementy heurezy, praca z tekstem lektury, problemowa, elementy dramy, Maria Porucznik SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM. Temat: Z kogo, z czego i dlaczego śmiejemy się czytając,,zemstę? O rodzajach komizmu w dramacie i w życiu. Cel główny: zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Zabawki i prezenty Wspomnienia tygodniowy Temat dnia Jeśli nie potrafimy mówić... Jeśli nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI) 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają: testy, sprawdziany, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dlaczego tworzymy plan? Slajd 1. Slajd 2.

Prezentacja Dlaczego tworzymy plan? Slajd 1. Slajd 2. Prezentacja Dlaczego tworzymy plan? Slajd 1. Slajd 2. Nauczyciel przedstawia slajd początkowy i czeka na odpowiedzi uczniów wynikające z ich wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych. Dopiero po uzyskaniu

Bardziej szczegółowo

Hasło Roku: Wielkopolska da się lubić

Hasło Roku: Wielkopolska da się lubić Zintegrowany plan godzin wychowawczych dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego Rok szkolny 2010/2011 Hasło Roku: Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci

Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci Janusz Korczak Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci Projekt realizowany jest przez uczniów II klasy Gimnazjum nr 1 w Błoniu pod kierunkiem nauczyciela, pani Anety Kobosz. Idea przybliżenia

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

Alfie, mały wilkołak reż. Joram Lürsen

Alfie, mały wilkołak reż. Joram Lürsen Alfie, mały wilkołak reż. Joram Lürsen MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Nikt nie jest jedynym biednym, niewidomym czy z aparatem na zębach. Oglądamy

Bardziej szczegółowo

Temat: Poznajemy Unię Europejską.

Temat: Poznajemy Unię Europejską. Opracowanie: Beata Dwojakowska-Bukowska, Ewa Król SP 28 Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej Temat: Poznajemy Unię Europejską. Cel ogólny: upowszechnianie wśród dzieci podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo