DuoTec Failsafe zwiększa bezpieczeństwo i dokładność pomiarową przy jednoczesnej obniżce kosztów ogólnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DuoTec Failsafe zwiększa bezpieczeństwo i dokładność pomiarową przy jednoczesnej obniżce kosztów ogólnych."

Transkrypt

1 Przetwornik pomiarowy SMART serii MTP 200-AK4 Zasilacz przetwornika pomiarowego SMART serii MSK 200-AK4 W wysokodostępnej technice DuoTec -Failsafe zgodnie z klasą wymagań AK4 DIN19250 DuoTec Failsafe zwiększa bezpieczeństwo i dokładność pomiarową przy jednoczesnej obniżce kosztów ogólnych.

2 WPROWADZENIE W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa procesów produkcyjnych nowe, innowacyjne technologie tych procesów powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia umożliwiające odpowiednio wczesne wykrywanie i wskazywanie ewentualnych odchyleń od optymalnego przebiegu procesu. Technologia DuoTec-Failsafe opracowana przez Mütec Instruments spełnia powyższe kryteria dzięki systemowi samokontroli, ponadto umożliwia ona większą dokładność pomiarową i dostępność oraz znaczącą obniżkę kosztów użytkowania. DuoTec-Failsafe jest jedynym interfejsem na świecie posiadającym system samokontroli i pod tym względem spełnia wymagania dla uzyskania atestu AK4 zgodnie z DIN Nasze doświadczenie w postaci ponad 1000 urządzeń zainstalowanych na całym świecie i ponad 180 urządzeń na tankowcach transportujących gaz i chemikalia w okresie około 30 lat pozwalają nam na wniosek, że Państwa urządzenia są u nas w bezpiecznych rękach. ZASTOSOWANIE Przyrządy DuoTec składają się z przetwornika pomiarowego (MTP200) i zasilacza przetwornika pomiarowego (MSK200). Stanowią one element łączący (interfejs) pomiędzy urządzeniami (czujnikami i przekaźnikami) a systemem kierującym procesem (komputerem, SPS; sterownik programowalny). Sygnałami wejściowymi mogą być praktycznie wszystkie standardowe sygnały elektryczne (ma, mv, V) i czujniki termometryczne ia (strefa 0). Przekaźniki dwuprzewodowe są zasilane zasilaczem w klasie ochrony zapłonu ib (strefa 1). Same urządzenia są instalowane w strefie niezagrożonej wybuchem. Wyjściami mogą być sygnały jednostkowe, np. 4-20mA lub 1-10VDC, 4 wartości graniczne i przekaźnik potrzeby konserwacji. Wszystkie informacje są dostępne również przez interfejs zbiorczy (magistralowy). Ponieważ przetwornik pomiarowy i zasilacz przetwornika pomiarowego zawierają funkcję karty wartości granicznej, nie ma potrzeby dodawania analizy wartości granicznej. BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI KLASIE WYMAGAŃ 4 (AK 4) Przyrządy DuoTec-Failsafe zgodnie z Podstawowymi warunkami bezpieczeństwa dla urządzeń ochronnych MSR DIN są atestowane dla klasy wymagań 4. Klasa wymagań 4 jest najwyższą klasą, jaką można osiągnąć pojedynczym urządzeniem. Następną w kolejności klasę AK5 można osiągnąć tylko przez redundancję. Oprócz tego uwzględniono IEC (SIL2), IEC73, VDE/VDI 2180 i zalecenia NAMUR 21. Spełnienie klasy 4 umożliwiają 2 mikroprocesory, które oprócz przetwarzania wartości mierzonych ciągle stawiają pojedyncze diagnozy w całym zakresie funkcjonowania. Oznacza to, że kontrolowany jest nie tylko obwód pomiarowy, lecz cały zakres funkcjonowania. Oprócz obwodu pomiarowego są to między innymi obwód wyjściowy, energia pomocnicza, zestyki przekaźnikowe oraz samo urządzenie i oprogramowanie. Co 400 ms wykonuje się przy tym 10 pojedynczych diagnoz. Jeśli pojedyncza diagnoza jest niewiarygodna, uruchamia się alarm konserwacyjny, przy czym zestyk otwarcia (prąd ciągły) jest gotów do dalszego użycia, np. dla pętli bezpieczeństwa lub zgłoszenia zbiorczego. Błąd jest wskazywany zarówno przez czerwoną diodę błędu z przodu urządzenia jak również w oprogramowaniu. Jeśli jest to błąd występujący przez krótki czas (np. wadliwy zestyk), jest on wskazywany w pamięci błędów oprogramowania lub przez migającą diodę na przyrządzie. DuoTec-Failsafe sprawdza również dokładność pomiaru, która przy badaniach laboratoryjnych waha się w granicach ± 0,01 %. Przy pomocy oprogramowania można ustawić zakres tolerancji, który dopuszcza odpowiednie odchylenie od wartości mierzonej. Jeśli przyrządy eksploatuje się redundantnie, osiąga się jeszcze wyższe bezpieczeństwo. Badania znanych instytutów i wielonarodowych koncernów wykazały, że okablowanie równoległe (system czujników z okablowaniem pojedynczym) daje o wiele wyższe bezpieczeństwo wobec ukierunkowanego na bezpieczeństwo sterowania SPS

3 ASPEKT EKONOMICZNY Brak konieczności prowadzenia rutynowej konserwacji, ponieważ w przypadku usterki system sam zgłasza i lokalizuje błąd, dzięki czemu nie jest konieczne pracochłonne poszukiwanie miejsca usterki. Dzięki technologii zbiorczej (magistrali) z centralnego miejsca zakładu można bezpiecznie prowadzić całą konfigurację, regulację parametrów, kontrolę wartości rzeczywistych i alarmów. Dzięki temu oszczędza się czas na dotarcie do miejsca, a pracownicy zajmujący się konserwacją pozostają w bezpiecznym otoczeniu. W razie konieczności wykonania prac serwisowych znalezienie przyczyny wady nie wymaga udania się na poziomy bezpieczeństwa. Wejścia pomiarowe są okablowane pojedynczo (równolegle). Dzięki tej wielofunkcyjności przetwornika pomiarowego nie zachodzi konieczność rozróżniania różnych typów przyrządów, co upraszcza planowanie i magazynowanie. Łatwa instalacja, uproszczone kontrole pętli, informacje na temat stanu i protokół konfiguracji pomagają w uruchomieniu. Przy pomocy systemu można wydrukować szczegółową dokumentację wszystkich parametrów, co daje duże korzyści szczególnie w przedsiębiorstwach atestowanych według ISO. Dzięki przejrzystości oprogramowania czas poświęcony na szkolenie jest minimalny. Oprócz pojedynczych przyrządów dostarczane są również kompletnie okablowane nośniki podzespołów i szafy sterownicze. CECHY SZCZEGÓLNE Samokontrola dzięki 2 mikroprocesorom Dopuszczenie DIN AK4 Menadżer diagnostyki z pamięcią błędów 4 wartości graniczne, 1 alarm informujący o potrzebie konserwacji Konfiguracja przez WINDOWS-WINSMART Przedstawienie online Podłączenie magistrali (zbiorcze) (RS 232 i RS 485) Wejścia: wielofunkcyjne WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE Cała koncepcja dualnej techniki procesu DuoTec Mütec otwiera nowe horyzonty pod względem bezpieczeństwa, dokładności i obniżki kosztów. Poziom serwisu z przodu zgodnie z DIN IEC 73 i NAMUR NE44 ze wskazaniem diody świetlnej dla energii pomocniczej, potrzeby konserwacji i wartości granicznych. Następnie tuleje testowe dla obwodu wyjścia i terminalu protokołu HART (dla MSK 200). Mały błąd temperatury 0,1 % na 10 C w zakresie temperatury od -20 do +70 C. Najwyższa stabilność długotrwała 0,1 % w okresie 3 lat. Automatyczne dostosowanie napięcia zasilania do oporu obwodu pomiarowego. Brak elementów mechanicznych podatnych na zakłócenia, jak np. trymery, przełączniki itp. Pierwotnie taktowana część sieci połączeń jest odporna na wahania napięcia, oszczędza energię, obniża temperaturę otoczenia i tym samym podwójnie odciąża środowisko i wydłuża żywotność. Przetwornik analogowo-cyfrowy 20 bit, oddzielnie regulowane filtry wejścia i wyjścia, kontrola gradientów. Procesor główny po stronie wyjścia (inteligencja konserwacji) komunikuje dwukierunkowo z procesorem podległym (inteligencja pola). Wzajemna kontrola zwiększa redundancję systemu. Zintegrowany menadżer diagnostyki wskazuje online aktualne i zapisane błędy. Stosując system zbiorczy (magistralowy), ogólne koszty stanowiska pomiarowego (TCO, ogólne koszty własności) zależnie od urządzenia mogą być zmniejszone o 70 %. Możliwość wydrukowania przejrzystej dokumentacji na stronie DIN A4. Jednym zdaniem: DuoTec zwiększa bezpieczeństwo i dokładność pomiaru, jednocześnie obniżając koszty ogólne

4 Dane techniczne zasilacza przetwornika pomiarowego SMART MSK 200 AK4 MSK 200 Opcja: ib Zasilacz przetwornika pomiarowego w technologii DuoTec z samokontrolą do zasilania przekaźników 2-przewodowych Wyjście: 0/4-20 ma, 1-5/0-10 VDC Galwaniczny podział na energię pomocniczą, wejście i wyjście 4 indywidualnie regulowane wartości graniczne 2 wyjścia zestyków przekaźnika, 2 wyjścia tranzystorów, 1 zbiorczy zestyk przekaźnika alarmu Konfiguracja ON-LINE przez oprogramowanie WINDOWS-WINSMART Interfejs RS 232 z przodu, interfejs RS 485 na płytce wtykowo-nożowej Energia pomocnicza 24 VDC/AC Budowa: 19, 4TE, 3HE Wejście strefa 1, EExib IIC Opcja: AK4 Atestowanie zgodnie z DIN klasa wymagań 4 Dane techniczne uniwersalnych przetworników pomiarowych serii SMART MTP 200 AK4 MTP 200 Uniwersalny przetwornik pomiarowy w technologii DuoTec z samokontrolą Wejście: opór i Pt100 w połączeniu 1-, 2-, 3- i 4-przewodowym, wszystkie rodzaje termoelementów, ma, mv, V Wyjście: 0/4-20 ma, 1-5/0-10 VDC Galwaniczny podział na energię pomocniczą, wejście i wyjście 4 indywidualnie regulowane wartości graniczne 2 wyjścia zestyków przekaźnika, 2 wyjścia tranzystorów, 1 zbiorczy zestyk przekaźnika alarmu Konfiguracja ON-LINE przez oprogramowanie WINDOWS-WINSMART Interfejs RS 232 z przodu, interfejs RS 485 na płytce wtykowo-nożowej Energia pomocnicza 24 VAC/DC Budowa: 19, 4TE, 3HE Opcja: ib Wejście EExia IIC (strefa 0) / EExib IIC (strefa 1) Opcja: AK4 Atestowanie zgodnie z DIN klasa wymagań 4 Dane techniczne zbieraczy danych pomiarowych / łącznika bramy MDS 248 Zbieracz danych pomiarowych dla połączenia interfejsowego maksymalnie 31 przyrządów MTP / MSK 200 Protokół przesyłania: RTU-MODBUS Prędkość Bauda do MTP- / MSK 200 i PC: 9600 bps Energia pomocnicza 24 VDC/AC, budowa: 19, 4 TE, 3HE MDS 200 Zbieracz danych pomiarowych jako element łączący pomiędzy maksymalnie 20 przetwornikami pomiarowymi stojaka 19 (20 x 4 TE) i GWK 200 Protokół przesyłania: RTU-MODBUS Prędkość Bauda do MTP- / MSK 200 i PC: 9600 bps Prędkość Bauda do GWK 200: bps Energia pomocnicza 24 VDC/AC, budowa: 19, 4 TE, 3HE GWK 200 Łącznik bramy do połączenia pomiędzy MDS 200 z przetwornikami pomiarowymi i PC oraz PLS. Protokół przesyłania: RTU-MODBUS, prędkość Bauda: bps Z 99 MDS 200 i 20 MTP- / MSK 200 z MDS 200 można połączyć do 1980 urządzeń. Energia pomocnicza 24 VDC/AC, budowa: 19, 4 TE, 3HE

5 Wygodna konfiguracja przy pomocy oprogramowania WINDOWS WINSMART Przyrządy mogą być konfigurowane a ich parametry regulowane z nastawni pomiarowej np. przy pomocy notebooka przez przedni interfejs RS232 lub przez magistralę RS485. Oprogramowanie WINDOWS WINSMART jest przy tym bardzo przejrzyste i proste w obsłudze. Wszystkie dane wejściowe, jak np. wybór termoelementu, Pt100, sygnału ma, mv, wszystkie dane wyjściowe, wartości graniczne, zakresy tolerancji, dokładność pomiarów, czasy filtrowania (również na wyjściu) itp. można nastawiać po prostu kliknięciem myszy. Nawet kontrola gradientów MIN i MAX jest zintegrowana w oknie dla nastawień wartości granicznych. Wprowadzenie lub zmiana danych są bezpiecznie chronione przez kod dostępu. Szybkie znajdowanie i usuwanie błędów przy pomocy menadżera diadnostyki WINDOWS-WINSMART w oknie online przedstawia wartość pomiarową analogowo i cyfrowo. W przypadku przekroczenia wartości granicznej w górę lub w dół przekroczenie jest wskazywane w samym przyrządzie i w oprogramowaniu. Tym samym jest zagwarantowana stała kontrola wartości granicznych również na duże odległości. Menadżer diagnostyki zintegrowany w WINDOWS-WINSMART wskazuje aktualny błąd i pamięć błędów. Zapewnia to lokalizację również błędów występujących przez krótki czas, np. wadliwego zestyku. Pamięć błędów jest kasowana dopiero po pokwitowaniu w menadżerze diagnostyki. Pamięć tekstowa, którą użytkownik może swobodnie dysponować, umożliwia dokumentację historii przetwornika pomiarowego lub zasilacza.

6 Struktura zbiorcza (magistrali) Wnętrze przetwornika pomiarowego Schemat wersji zbiorczej (z magistralą) Wewnętrzna magistrala danych RS 485 System sterowania Na każdy obwód pomiarowy analogowy sygnał wyjścia, np. 0/4-20 ma Na każdy obwód pomiarowy 4 wartości graniczne (opcjonalnie). Zgłoszenie wyjście zapotrzebowania na konserwację z przekaźnikiem R3 z zasadą prądu ciągłego (zestyk otwarcia w połączeniu szeregowym) Zewnętrzna magistrala danych RS 485 Notebook dla obsługi na miejscu: taki sam zakres obsługi jak w konsoli inżynierskiej Podłączenie 2-przewodowe Czujnik temperatury Sygnały elektryczne Przykłady: Przykłady: Różnica ciśnień Przepływ Poziom Sygnalizator wartości granicznej poziomu Mutec serii ULS200 Feld (Anlage) Termometr oporowy Termoelementy Przepływomierz magnetyczno- indukcyjny Miernik przepływu masy Sygnały jednostkowe 0/4-20mA, 1-5VDC, 0-10 VDCSygnały ma, mv, V i Ω PC do Konfiguracji, Dokumentowania, Kontroli i podglądu online wartości rzeczywistej w dowolnym miejscu zainstalowanego w urządzeniu np. w warsztacie PLT lub kierownictwie produkcji centrala konsola obsługi Wersja sieciowa WINSMART PC wartości mierzone System sterowania procesem

7 DuoCompact i stojaki DuoCompact jest obudową dla 4 lub 8 przyrządów DuoTec-Failsafe. System ten w prosty sposób łączy zalety systemu 19 i techniki zapadki szynowej. Obudowa jest montowana na szynie zapadkowej i może być na stałe okablowana. Karty mogą być pomimo tego wymieniane (również podczas pracy), to znaczy pomimo mocnego okablowania jest możliwa prosta wymiana przyrządów. Tym samym DuoCompact daje maksymalną gęstość wejść wielokrotnych, komunikacji analogowej i magistralowej, 4 wartości graniczne i diagnozę/zgłaszanie błędów. Dzięki modularnej budowie planowanie, rozszerzenie lub zmiana, wymiana itp. są bardzo łatwe. Seria DuoCompact 208 ma ponadto redundantne zasilanie prądem z zintegrowanym odsprzęgaczem diod. Ponadto przyrządy DuoTec są dostępne również w nośnikach podzespołów (stojaki 19 ) i szafach sterowniczych według indywidualnych wymagań klienta. Szafa sterownicza Nośnik do zabudowy grupowej DuoCompact Urządzenie na szynę DIN Urządzenia MTP200-T i MSK 200-T są skonstruowane na bezpośrednią instalację na szynę DIN. Pomimo zagęszczenia funkcji urządzenia jego szerokość wynosi tylko 22,5 mm. Zdejmowane zaciski umożliwiają komfortową obsługę. 23 mm KL1...KL4 KL5...KL8 KL9...KL12 Power mütec In s tru m e n ts COM Error Alarm A1 A 2 Alarm A3 A4 HART 108 mm 100 mm Relais1: KL1/2 DA-1: KL3/4 Mütec Instruments GmbH D Seevetal mütec Transmitterspeisegerät MSK 200ib - T Relais1: KL5/6 DA-2: KL7/ II (2) G [EEx ib] IIC BVS 04 ATEX E 165 Relais3: KL9/10 AA-1: KL11/12 T amb. : -20 bis +60 C Serien-Nr.: Baujahr: Versorgung: VDC oder VAC am Hutschienenbusverbinder KT-B4 + KT-B5 MSK 200i-T EEx ib IIC Weitere Daten: Siehe Betriebsanleitung! Speisestromkreis/ ma- HART-Terminal Meßstromkreis PE KL21...KL24 KL KL mm

8 Adapter testowy Dla szybkiej i pewnej konfiguracji, kalibracji i do testowania jest do dyspozycji adapter testowy. Przyrząd jest prosty w obsłudze i nadaje się dla wszystkich typów przyrządów serii MSK 200 i MTP 200. Atesty Mütec Instruments GmbH Bei den Kämpen 25 D Seevetal Tel.: Fax: Web: Notech Services Pokrzywnica 10, Dolsk tel.: fax: DuoTec i WINSMART są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Mütec. Zastrzegamy sobie prawo zmian.