Zapory ogniowe Różne rodzaje zabezpieczeń Ochrona sieci przed włamaniami z zewnątrz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapory ogniowe Różne rodzaje zabezpieczeń Ochrona sieci przed włamaniami z zewnątrz"

Transkrypt

1 Zapory ogniowe Nietrudno się domyślić, że jednym z najtrudniejszych zadań wykonywanych przez administratora podczas budowania sieci jest zapewnienie jej bezpieczeństwa. Podstawą bezpieczeństwa sieci komputerowej przyłączonej do Internetu powinno być zabezpieczenie typu zapora ogniowa. Zabezpieczenie to oddziela chronioną sieć komputerową od systemów nie chronionych, a często również chroniony fragment sieci od innych jej części. Różne rodzaje zabezpieczeń Twórcy Internetu zaprojektowali go tak, aby był odporny na awarie typu odłączenie elementów, uszkodzenie okablowania i wahania zasilania. Niestety w obecnych czasach Internet wymaga dodatkowych zabezpieczeń chroniących zasoby prywatne i nadzorujących sieci przedsiębiorstw. Są na szczęście dostępne przeróżne systemy sprzętowe i programowe pomagające ochronić sieć. Jednym z najskuteczniejszych sposobów fizycznego zabezpieczenia sieci przed wtargnięciem do niej osób niepowołanych jest zastosowanie sprzętu przeznaczonego do ochrony sieci komputerowych. Komputery-bastiony W literaturze opisującej zapory ogniowe można się natknąć na termin komputer-bastion (ang. bastion host). Nazwa pochodzi od średniowiecznego terminu określającego mury obronne. Bastion to ufortyfikowane miejsce służące do odpierania ataków. Komputer-bastion jest więc komputerem wyposażonym w specjalne zabezpieczenia chroniące przed atakami dokonywanymi z sieci. Projektanci sieci umieszczają taki komputer w pierwszej linii obrony sieci. Jest on sitem, przez które przechodzą wszystkie informacje do sieci lokalnej i na zewnątrz. Dzięki scentralizowaniu dróg dostępu w jednym komputerze można łatwo zarządzać systemem ochrony sieci i konfigurować odpowiednie aplikacje dla tego pojedynczego komputera. Większość środowisk systemu UNIX, w tym Linux, doskonale się sprawdza jako system taniego komputera-bastionu. Rozwiązania takie wymagają jedynie kupienia stacji roboczej lub serwera (może to być niedrogi komputer z procesorem 486 firmy Intel), ponieważ system UNIX umożliwia korzystanie z zapory ogniowej i jej konfigurowanie. Dzięki temu nie jest potrzebny ruter spełniający funkcję zapory ogniowej (którego cena może przekraczać 18 tyś. dolarów), a ponadto można korzystać z mechanizmów środowiska UNIX podczas konfigurowania ruchu IP i monitorowania jego natężenia. Ochrona sieci przed włamaniami z zewnątrz Większość firm nadaje swoim pracownikom prawa dostępu do Internetu na długo przed zapewnieniem im dostępu do intranetu. Wymiana danych z Internetem powinna się odbywać przez zaporę ogniową. Zabezpieczenie takie jest zbiorem urządzeń i programów, które łączą dwie lub więcej sieci, a jednocześnie są centralnym punktem zarządzania systemem zabezpieczeń. Zapora ogniowa składa się zazwyczaj z komputera-bastionu. Jak widać na rysunku 1, komputerem-bastionem może być każdy komputer już używany. Czasami nawet pełni on funkcję serwera. Rys.1. Każdy komputer typu PC może pełnić funkcje komputera-bastionu Do tradycyjnej sprzętowo-programowej zapory ogniowej można dodać kolejne urządzenie, zwane ruterem, które podnosi poziom bezpieczeństwa. Służy ono do oddzielania pakietów danych według kryterium zdefiniowanego przez użytkownika. Ruter może być zaimplementowany za pomocą

2 dowolnego komputera typu PC lub UNIX-owego. Na rysunku 2 przedstawiono sposób, w jaki ruter przepuszcza niektóre pakiety, a zatrzymuje inne. Rys.2. Ruter jest urządzeniem filtrującym pakiety Dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu zapory ogniowej za pomocą kombinacji komputerówbastionów i ruterów można uzyskać dobrą ochronę przed atakami użytkowników Internetu. Ponadto właściwe skonfigurowanie zapory ogniowej wewnątrz firmy zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poszczególnym jej oddziałom. Ochrona sieci przed włamaniami od wewnątrz Oprócz ochrony sieci lokalnej przed użytkownikami Internetu, należy także zapewnić ochronę poszczególnych działów w ramach jednej firmy. Należy przyjąć zasadę, że trzeba chronić ważne dane należące do konkretnego działu firmy przed każdym rodzajem ataku, zarówno z Internetu, jak i z innego działu tego samego przedsiębiorstwa. W większości wypadków skupia się większą uwagę na zabezpieczeniu sieci przed złośliwymi atakami z zewnątrz, a nie od wewnątrz. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak przydzielanie prawa dostępu do konkretnych informacji wyłącznie tym użytkownikom, którzy muszą je znać. Pozostali pracownicy nie powinni mieć dostępu do takich danych. Rys.3. Zastosowanie komputera z wieloma kartami sieciowymi do ochrony kilku sieci lokalnych Bez względu na wewnętrzny system bezpieczeństwa, zapora ogniowa zapewni wymagany stopień ochrony. Ponadto zapora ogniowa (lub zapory ogniowe) zabezpieczająca sieć lokalną przed dostępem użytkowników Internetu jest podobna do tej chroniącej dokumenty należące do konkretnego działu. Na rysunku 3 pokazałem przykładową nieskomplikowaną konfigurację sieci, w której zastosowano jeden komputer główny z trzema kartami sieciowymi, aby chronić trzy działy przed wzajemnym dostępem. Wprowadzenie do architektury zapór ogniowych Ruter ekranujący stanowi pierwszą linię ochrony sieci przed atakami z Internetu lub innych sieci lokalnych. Filtruje on pakiety w warstwie sieciowej i w warstwie łącza danych, niezależnie od

3 warstwy aplikacji. Dzięki temu rutery kontrolują dane przesyłane w sieci nie wymagając wprowadzania zmian do żadnej z aplikacji typu klient czy serwer. Pokazałem to na rysunku 4 Rys..4. Rutery ekranujące umożliwiają kontrolowanie danych przesyłanych w sieci nie wymagając modyfikowania aplikacji typu klient ani serwer Mimo że rutery są wygodne w obsłudze i stosunkowo niedrogie, nie są wydajnymi zabezpieczeniami. Cecha, dzięki której są to urządzenia nieskomplikowane w obsłudze praca wyłącznie w warstwach sieciowej i transportowej modelu ISO/OSI sprawia, że ich możliwości są niewystarczające. Aby w pełni zabezpieczyć sieć przed atakami z zewnątrz, należy na wszystkich warstwach protokołu TCP/IP zastosować zabezpieczenie typu zapora ogniowa. W dalszej części tego rozdziału opisano różne rodzaje zapór ogniowych ochraniających poszczególne warstwy. Ruter filtruje dane na podstawie nieodpowiednich informacji. Jest to główne ograniczenie tego typu urządzeń. Pracują one w warstwach sieciowej i łącza danych, co zapewnia im dostęp tylko do adresów IP, numerów portów oraz znaczników TCP. Rutery nie mając dostępu do informacji o kontekście konkretnego pakietu nie mogą podołać zadaniu filtrowania danych przesyłanych za pomocą protokołu UDP (User Datagram Protocol). Ponadto praca administratorów korzystających z ruterów jest utrudniona, gdyż większość narzędzi służących do filtrowania pakietów, w tym także rutery, nie ma żadnych mechanizmów kontrolnych ani ostrzegawczych. Ruter może więc odeprzeć wiele ataków nie informując o tym administratora sieci. Obok urządzeń filtrujących pakiety należy więc stosować zabezpieczenia typu zapora ogniowa. Zilustrowałem to na rysunku 5. Rys.5. Zapory ogniowe wspomagają rutery i inne technologie filtrowania pakietów Filtry zapór ogniowych działają w wyższych warstwach modelu ISO/OSI, dzięki czemu mogą filtrować dane na podstawie informacji dostępnych w warstwie aplikacji. Zapory ogniowe działają równocześnie w warstwach sieciowej i transportowej, badając nagłówki IP i TCP przesyłanych pakietów. Umożliwia to przepuszczanie lub zatrzymywanie pakietów na podstawie wcześniej zdefiniowanych zasad filtrowania. Zapory ogniowe Jak już wspomniałem, zapora ogniowa kontroluje drogi dostępu między dwiema sieciami. Zazwyczaj instaluje się ją pomiędzy siecią lokalną a Internetem po to, aby ochronić swoją prywatną sieć przed dostępem z całego świata. Nic można myśleć o zaporze ogniowej jak o pojedynczym urządzeniu czy aplikacji wykonującej jakąś funkcję, choć sprzedawcy usiłują czasem swoim klientom wmówić taki pogląd. Zapora ogniowa jest wszechstronnym systemem, który zapewnia maksymalną ochronę sieci, a

4 zarazem wnosi tylko minimalne niewygody dla użytkowników dysponujących odpowiednimi uprawnieniami. Najbezpieczniejszą zaporą ogniową jest odłączenie prywatnej sieci od Internetu. Przesyłanie informacji między sieciami wymaga fizycznego ich połączenia. Jeśli nie istnieje połączenie między siecią a Internetem, to jego użytkownicy nic mają dostępu do danych w sieci lokalnej. Jeśli przedsiębiorstwo korzysta z wewnętrznej sieci komputerowej obsługującej bazę danych i nie przewiduje udostępniania danych na zewnątrz firmy, to można fizycznie odizolować taką sieć od reszty świata. Izolowanie sieci Najlepszą metodą uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do swojej sieci lokalnej jest fizyczne odizolowanie jej od Internetu. W najprostszym ujęciu sieci komputerowe są połączone za pomocą kabli. Aby odizolować swoją sieć, trzeba się upewnić, że jej kable nie łączą się z kablami Internetu. Dzięki połączeniu dwóch wiązek kabli jednej od sieci lokalnej, a drugiej od Internetu można zapewnić użytkownikom dostęp zarówno do sieci wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Na rysunku 6 przedstawiłem sieć, w której zastosowano serwer (komputer-bastion) wyposażony w dwie oddzielne karty sieciowe. Każda z nich jest podłączona do komputera przez inny port, co pozwala na odizolowanie ich od siebie. Użytkownik może programowo uaktywnić jedną z kart uzyskując dostęp do Internetu lub sieci lokalnej. Nie jest możliwe uzyskanie dostępu do obydwu sieci równocześnie. Rys.6. Zastosowanie dwóch kart sieciowych do pracy z różnymi sieciami Jedną z zalet konfiguracji przedstawionej na rysunku 6 jest ochrona całej sieci lokalnej przed użytkownikami Internetu. Komputer główny zapewnia jednak użytkownikom sieci lokalnej dostęp do Internetu. Rozwiązanie zaprezentowane na rysunku 6 wymaga wyposażenia wszystkich komputerów, które mają mieć dostęp do Internetu, w dodatkowe karty sieciowe. Konfiguracja ta staje się coraz droższa, w miarę jak rośnie liczba użytkowników chcących dysponować dostępem do Internetu. W sytuacji, w której wielu użytkowników sieci musi korzystać z Internetu, jest więc korzystniej stosować zabezpieczenie typu zapora ogniowa komputer-bastion. Obszary ryzyka Implementowanie zabezpieczenia typu zapora ogniowa jest skomplikowanym zadaniem polegającym na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci bez ograniczania jej funkcjonalności. Zapora ogniowa musi umożliwiać autoryzowanym użytkownikom korzystanie z zasobów sieci lokalnej i Internetu bez przeszkód. Musi ona jednak zatrzymywać nieznanych użytkowników, pozwalając im na korzystanie z niewielkiej części zasobów sieciowych. Większość projektantów zabezpieczeń typu zapora ogniowa nazywa tę część obszarem ryzyka. W obszarze tym znajdują się informacje i systemy będące częścią chronionej sieci, do których haker może uzyskać dostęp podczas ataku. Jeśli na przykład sieć jest przyłączona do Internetu bez pośrednictwa rutera, to jest ona w całości obszarem ryzyka. Wszystkie komputery główne znajdujące się w nie chronionej części sieci są narażone na atak hakerów. Nie można uważać za poufne danych znajdujących się w którymkolwiek pliku lub systemie w tej części sieci. Poprawnie zaprojektowana zapora ogniowa ogranicza obszar ryzyka do samej siebie

5 lub do niewielkiej liczby komputerów głównych w sieci. Na rysunku 7 przedstawiłem obszar ryzyka sieci nie chronionej. Rys.7. Obszar ryzyka sieci nie chronionej Obszar ryzyka stanie się, rzecz jasna, większy, jeśli haker pokona zaporę ogniową. W takim wypadku może on się posłużyć tym zabezpieczeniem podczas dalszych ataków na sieć. Punkt, w którym pokonano zaporę, stanie się bazą, z której włamywacz będzie atakował kolejne serwery sieci. Zabezpieczenie typu zapora ogniowa ogranicza możliwości hakerów i znacznie zwiększa prawdopodobieństwo ich wykrycia lub ujęcia. Intruzi przedostający się do systemu przez zaporę ogniową muszą pozostawić ślady swojej obecności, które ułatwią administratorowi systemu wykrycie włamania. Każde wykryte włamanie do systemu dostarcza jego administratorowi informacji, jak usunąć kolejny słaby punkt w zabezpieczeniach sieci. Dobrze zaprojektowane zabezpieczenie typu zapora ogniowa będzie okresowo tworzyć raporty na temat rodzaju przepuszczonych i zatrzymanych danych, a także liczby zatrzymanych pakietów. Ostatnia informacja ułatwia administratorowi określenie liczby prób pokonania zapory. Jak już napisałem, najlepszym zabezpieczeniem przed atakiem jest zachowanie czujności. Ograniczenia zapór ogniowych Nawet mimo braku połączenia z Internetem jest możliwy nieautoryzowany dostęp do firmy. Źródłem zagrożenia może być na przykład poczta przedsiębiorstwa (tradycyjne usługi pocztowe) lub osobista poczta jego pracowników. Jest to zagrożenie, z którego mało kto zdaje sobie sprawę. Istnieje jednak możliwość, że ktoś nielegalnie uzyska dostęp do listów (na przykład listonosz doręczy je pod niewłaściwy adres). Poufność informacji jest zagrożona niezależnie od tego, czy zapisano je w sieci lokalnej czy na nośniku fizycznym (takim jak papier). Kolejnym przykładem są niezadowoleni pracownicy, którzy mogą stanowić poważne źródło zagrożenia. Tacy pracownicy mogą przekazać na zewnątrz wszystko, poczynając od kodów źródłowych, a kończąc na planach strategicznych firmy. Ponadto zwyczajowe rozmowy o interesach prowadzone w restauracji lub innych miejscach publicznych, które zostaną podsłuchane, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy. Podsumowując, zjawisko ochrony informacji należących do firmy jest już znane. Oczywiście zapora ogniowa nie rozwiąże tych konkretnych problemów, jednak firma ma już pewien system bezpieczeństwa, a zaporę ogniową można do niego dołączyć. Wiele firm tworzy kosztowne i rozbudowane zapory ogniowe mające chronić dane przed atakiem z Internetu. Niestety część z nich nie opracowała spójnego systemu zabezpieczającego dane przed kradzieżą lub zniszczeniem spowodowanym uzyskaniem bezpośredniego połączenia ze swoimi sieciami. Takie połączenie ostrożności i nierozwagi można porównać do instalowania solidnych, stalowych drzwi w drewnianym domu. Zapora ogniowa po prostu nie może ochronić danych przed kradzieżą dokonaną z wnętrza sieci przedsiębiorstwa. Zabezpieczenie to nie powstrzyma autoryzowanego użytkownika lub kogoś dysponującego imieniem i hasłem osoby upoważnionej. Jak widać, zapory ogniowe mają wiele ograniczeń. Nie spełniają one poniższych wymagań. Zapewnienie integralności danych mimo że prawie wszystkie zabezpieczenia typu zapora

6 ogniowa nowej generacji zawierają oprogramowanie chroniące przed wirusami przesyłanymi wraz z pakietami, nie gwarantuje to pełnego bezpieczeństwa. W wielkich sieciach charakteryzujących się dużą liczbą odbieranych i wysyłanych pakietów nie można wymagać od zapory ogniowej szukania w nich (a także we wszystkich plikach binarnych związanych z każdym pakietem) ponad tysiąca znanych wirusów. Takie zadanie znacznie spowolniłoby działanie sieci. Należy więc ograniczyć liczbę ośrodków, do których docierają pliki, a po ich odebraniu badać je za pomocą oprogramowania antywirusowego na komputerach nic podłączonych do sieci. Po sprawdzeniu plików można je przesłać do odpowiednich stanowisk w sieci. Wirusy komputerowe stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci, a ich liczba znacznie wzrosła w ostatnich latach. Ochrona przed katastrofami zapory ogniowe nie uchronią danych przed katastrofami. Należy pamiętać, że zabezpieczenie typu zapora ogniowa kontroluje elektroniczny dostęp do danych, ale nie zabezpiecza ich przed fizycznym zniszczeniem lub uszkodzeniem. Autoryzowanie źródeł danych zapora ogniowa nie ułatwia autoryzowania źródeł danych. Nie może ona usunąć jednej z najpoważniejszych słabości protokołu TCP/IP możliwości podszycia się pod dowolną osobę podczas pracy na nieautoryzowanym komputerze. Zabezpieczenie to nie uchroni sieci przed tego typu działaniami. Poufność danych zapora ogniowa nie zapewni poufności danych znajdujących się w sieci wewnętrznej. Większość nowszych rozwiązań oferuje narzędzia przeznaczone do szyfrowania wysyłanych pakietów. Zastosowanie tych mechanizmów wymaga od odbiorcy takich danych korzystania z tej samej wersji zapory ogniowej, z której korzysta nadawca, a nie jest to sytuacja częsta. Projektowanie własnej zapory ogniowej Potrzeba zainstalowania zapory ogniowej pojawia się w momencie dołączania sieci lokalnej do reszty świata, czyli do Internetu. Po oszacowaniu typów połączeń między siecią lokalną a Internetem można opracować konkretny projekt zapory ogniowej. Należy między innymi zadać sobie poniższe pytania. 1. Czy użytkownicy Internetu będą wysyłać pliki do serwera firmy? 2. Czy użytkownicy Internetu będą pobierać pliki z serwera firmy? 3. Czy istnieje wyszczególniona grupa osób (na przykład konkurencja), która nie będzie miała żadnych praw dostępu? 4. Czy firma będzie publikować stronę WWW? 5. Czy system będzie zapewniał użytkownikom Internetu usługę Telnet? 6. Czy pracownicy firmy powinni mieć nieograniczony dostęp do Internetu i do sieci WWW? 7. Czy istnieje osobny zespół zajmujący się monitorowaniem pracy zapory ogniowej? 8. Jaki jest najbardziej pesymistyczny scenariusz na wypadek wtargnięcia do systemu?

7 Trzy typy zapór ogniowych Rys.9. Zastosowanie mechanizmu szyfrowania oferowanego przez niektóre zapory ogniowe Istnieją trzy typy zapór ogniowych spełniające różnorodne wymagania użytkowników. Są to systemy działające na poziomie sieci, na poziomie aplikacji oraz na poziomie transmisji. W każdym z nich zastosowano inne podejście do ochrony sieci. Po określeniu wymagań stawianych zaporze ogniowej, sformułowanych w poprzednim punkcie, należy ostrożnie rozważyć każdy jej typ. Określenie swoich potrzeb dotyczących ochrony pozwoli na lepsze zaprojektowanie zapory ogniowej. Trzeba pamiętać, że większość zapór ogniowych korzysta z jednego lub kilku poziomów szyfrowania. Zaszyfrowanie wszelkich danych wysyłanych na zewnątrz sieci lokalnej chroni ją przed atakiem. Wiele zapór ogniowych stosujących mechanizm szyfrowania będzie chroniło przesyłane dane szyfrując je automatycznie przed wysłaniem do Internetu. Proces odwrotny jest analogiczny: zaszyfrowane dane przychodzą z Internetu i zanim dotrą do sieci lokalnej są deszyfrowane w zaporze ogniowej. Dzięki szyfrowaniu danych w zaporze ogniowej można skorzystać z Internetu do połączenia rozproszonych sieci lokalnych lub umożliwienia pracy użytkownikom, którzy uzyskują dostęp do sieci za jego pośrednictwem. Szyfrowanie uniemożliwia przechwytywanie i odczytywanie przesyłanych danych. Na rysunku 9 przedstawiłem proces szyfrowania. Zapory ogniowe na poziomie sieci Zapora ogniowa na poziomie sieci to zazwyczaj ruter lub specjalny komputer, który kontroluje adresy pakietów i decyduje o tym, czy przepuścić pakiet do sieci lokalnej czy go zatrzymać. Jak wspomniałem, pakiety zawierają adresy IP nadawcy i odbiorcy oraz wiele innych informacji o sobie. Można na przykład skonfigurować ruter lub zaporę ogniową na poziomie sieci tak, aby blokowała wszystkie wiadomości pochodzące od określonej firmy konkurencyjnej oraz do niej wysyłane. Zazwyczaj blokowania pakietów dokonuje się za pomocą pliku zawierającego adresy IP określonych ośrodków. Ruter będzie wtedy blokował wszystkie pakiety pochodzące z tych ośrodków lub zmierzające do nich. W momencie, gdy odnajduje on pakiet zawierający zastrzeżony adres IP, zatrzymuje go uniemożliwiając mu przedostanie się do sieci lokalnej. Blokowanie w ten sposób

8 określonych ośrodków jest czasem nazywane czarną listą. Zazwyczaj oprogramowanie rutera pozwala na zablokowanie całego ośrodka, a nie pojedynczego użytkownika. Należy pamiętać, że pakiet przybywający do intranetu może zawierać wiadomość poczty elektronicznej, żądanie usługi HTTP (dostęp do strony WWW), plik FTP (funkcje wysyłania i przyjmowania plików) lub nawet żądanie usługi Telnet dotyczące załogowania (zdalny dostęp do komputera), Ruter pracujący na poziomie sieci rozpoznaje i wykonuje operacje określone osobno dla każdego rodzaju żądania. Można na przykład zaprogramować ruter tak, aby użytkownicy Internetu mogli oglądać strony WWW znajdujące się w intranecie, ale nie mogli korzystać z usługi FTP do pobierania plików z serwera lub wysyłania ich do niego. Zazwyczaj można określić, które z informacji dołączonych do pakietu będą kontrolowane przez ruter przed dokonaniem decyzji o odesłaniu pakietu. Informacje zawarte w pakiecie to: adres źródłowy skąd pochodzą dane; adres docelowy dokąd podążają dane; protokół sesji, taki jak TCP, UDP lub ICMP; źródłowy i docelowy port aplikacji dla żądanej usługi; informacja o tym, czy pakiet jest początkiem żądania połączenia. Poprawnie zainstalowana i skonfigurowana zapora ogniowa będzie działała bardzo szybko i będzie niewidoczna dla użytkowników (jeśli nie będą próbować wykonywać niedozwolonych operacji). Oczywiście w wypadku użytkowników z zastrzeżonych ośrodków ruter zaalarmuje zaporę ogniową i uniemożliwi wtargnięcie niepożądanym gościom. Zapora ogniowa na poziomie aplikacji Funkcje zapory ogniowej na poziomie aplikacji pełni zazwyczaj komputer główny z uruchomionym programem zwanym oprogramowaniem serwera proxy. Serwery proxy komunikują się w imieniu użytkowników sieci z serwerami na zewnątrz tej sieci, czyli kontrolują wymianę danych między dwiema sieciami. W pewnych wypadkach serwer proxy zarządza wszystkimi danymi przesyłanymi między niektórymi użytkownikami a usługą (usługami) sieciową. Komputery przyłączone do Internetu będą postrzegały użytkownika, który uzyskał dostęp do serwera proxy, jako ten serwer (adresem użytkownika będzie adres TCP serwera proxy). W sieci lokalnej serwer może zapewnić dostęp do chronionych aplikacji (takich jak baza danych z poufnymi informacjami) bez konieczności przesyłania nie zaszyfrowanego hasła klienta. Takiej zapory ogniowej używa się wtedy, gdy sieć lokalna nie jest fizycznie połączona z Internetem. Dane transmitowane w jednej sieci nigdy się nie stykają z danymi drugiej sieci, ponieważ okablowanie tych sieci nie jest połączone. Rolą serwera proxy jest transmitowanie odizolowanych kopii pakietów z jednej sieci do drugiej. Ten typ zapory ogniowej skutecznie maskuje źródło połączenia i chroni sieć lokalną przed dostępem użytkowników Internetu, którzy mogą usiłować zdobyć o niej informacje. Ponieważ serwery proxy obsługują protokoły transmisji stosowane w sieci, można je skonfigurować tak, aby udostępniały w sieci lokalnej tylko niektóre usługi. Można na przykład zadecydować, że serwer będzie umożliwiał przyjmowanie plików FTP, ale nie pozwoli na wysyłanie takich plików. Serwery proxy obsługują wiele różnorodnych usług, takich jak dostęp do HTTP, Telnet, FTP czy Gopher. Należy zainstalować oddzielny serwer proxy dla wszystkich oferowanych usług inaczej niż w wypadku stosowania rutera. Dwa popularne serwery proxy to TIS Internet Firewall Toolkit oraz SOCKS. W wypadku korzystania z serwera współpracującego z systemem Windows NT można skorzystać z rozwiązania Internet Information Server Firmy Microsoft lub Commerce Server firmy Netscape. Obydwa te produkty współpracują z serwerem proxy. Po zaimplementowaniu serwera proxy działającego na poziomie aplikacji użytkownik musi korzystać z programów typu klient obsługujących funkcje proxy. Projektanci sieci opracowali wiele protokołów TCP/IP (takich jak HTTP, FTP i inne) z myślą o serwerach proxy. Użytkownicy większości przeglądarek sieciowych mogą z łatwością modyfikując ustawienia programu skonfigurować je tak, aby używały serwera proxy. Niestety pozostałe protokoły nie są przygotowane do obsługiwania usług proxy. W takich wypadkach należy się upewnić, czy aplikacje używane do łączenia się z Internetem są zgodne z typowym protokołem proxy. Na przykład aplikacje współpracujące z

9 serwerem proxy SOCKS są dobrym rozwiązaniem w wypadku, gdy cała sieć opiera się na tym serwerze. Po uruchomieniu zapory ogniowej działającej na poziomie aplikacji należy ustalić, czy użytkownicy mają już oprogramowanie typu klient oferujące usługi proxy. Zapory ogniowe na poziomie aplikacji umożliwiają kontrolowanie typu i objętości danych napływających do sieci lokalnej. Zapory ogniowe na poziomie aplikacji fizycznie oddzielają sieć lokalną od Internetu, dzięki czemu dobrze pełnią funkcje ochronne. Ponieważ jednak program musi kontrolować pakiety i decydować o ich przepuszczaniu, takie zapory ogniowe zmniejszają wydajność systemu. Ten typ zapory ogniowej działa wolniej niż zapora ogniowa na poziomie sieci. Jeśli więc jest planowane użycie tego typu zabezpieczenia, to należy je umieścić w najszybszym komputerze. Zapory ogniowe na poziomie transmisji Zapory ogniowe działające na poziomie transmisji są podobne do systemów na poziomie aplikacji, ponieważ w obydwu rozwiązaniach są stosowane serwery proxy. Różnica między nimi jest taka, że systemy działające na poziomie transmisji nie wymagają specjalnych aplikacji typu klient obsługujących protokoły proxy. Jak napisano w poprzednim paragrafie, systemy na poziomie aplikacji wymagają takich aplikacji dla każdej usługi, takiej jak FTP, Telnet lub HTTP. Dla odmiany, zapory ogniowe na poziomie transmisji tworzą obwód łączący komputer-klient z serwerem i nie wymagają żadnej aplikacji do kontrolowania określonej usługi. Komputer-klient i serwer komunikują się ze sobą przez zaporę ogniową na poziomie transmisji. Zapory ogniowe tego typu rozpoczynają transmisję nie wpływając na wcześniej uruchomione procesy wymiany danych. Ich zaletą jest możliwość obsługiwania wielu protokołów, których stosowanie w systemach działających na poziomie aplikacji wymaga używania odpowiedniej aplikacji dla każdej usługi. Jeśli na przykład zapora ogniowa na poziomie transmisji ma obsługiwać usługi HTTP, FTP lub Telnet, to nie trzeba w tym celu wykonywać żadnych dodatkowych operacji ani wymieniać aplikacji- Można wciąż używać dotychczasowego oprogramowania. Kolejną zaletą tych systemów jest to, że używa się w nich tylko jednego serwera proxy. Jest łatwiej zarządzać, logować się i kontrolować pojedynczy serwer niż wiele serwerów. Więcej informacji o zaporach ogniowych działających na poziomie transmisji można znaleźć na stronie WWW pod adresem Architektury zapór ogniowych Po zainstalowaniu zapory ogniowej należy ustalić, jakie typy danych będą przepuszczane z Internetu do sieci lokalnej lub z innych działów firmy do działu chronionego. Jak wspomniałem, można zastosować ruter, który będzie blokował pakiety określonego typu. Można też uruchomić na już istniejącym komputerze głównym któryś z serwerów proxy. Jak się okazuje, zapora ogniowa może się składać z obydwu tych rozwiązań. Innymi słowy, stopień zabezpieczenia systemu można zwiększyć przez połączenie rutera i serwera proxy w zaporze ogniowej. Trzema najpopularniejszymi architekturami zapór ogniowych są: zapora ogniowa z dwiema kartami (dual-homed host firewall), zapora ogniowa z ruterem ekranującym (screened-host firewall) i zapora ogniowa z dwoma ruterami ekranującymi (screened-subnet firewall). W dwóch ostatnich systemach stosuje się kombinację ruterów i serwerów proxy. Zapory ogniowe z dwiema kartami Zapora ogniowa z dwiema kartami jest prostym, lecz bardzo bezpiecznym rozwiązaniem, w którym jeden komputer oddziela sieć lokalną od Internetu. W komputerze głównym są zainstalowane dwie karty sieciowe, do których są podłączone obie sieci. Stosowanie zapory ogniowej z dwiema kartami wyklucza używanie funkcji rozsyłania w komputerach. Uniemożliwia to programowe połączenie dwóch sieci. Wadą tego rozwiązania jest łatwość nieumyślnego włączenia wewnętrznych funkcji rozsyłania. Na rysunku 10 przedstawiono przykładową konfigurację zapory ogniowej z dwiema kartami.

10 Rys. 10. Zapora ogniowa z dwiema kartami Zapora ogniowa z dwiema kartami jest oparta na kilku serwerach proxy poziomu aplikacji lub na serwerze proxy poziomu transmisji. Jak już wspomniałem, oprogramowanie serwerów proxy sprawuje kontrolę nad przepływem pakietów z jednej sieci do drugiej. Ponieważ komputer główny jest podzielony" na dwie części (dołączony do dwóch sieci), zapora ogniowa umieszczona w tym komputerze ma dostęp do pakietów obydwu sieci, dzięki czemu może kontrolować przepływ danych między sieciami. Mogą to być dwie sieci lokalne lub sieć lokalna i Internet. Jak już wiadomo, największą wadą tego zabezpieczenia jest konieczność wyłączenia wewnętrznych funkcji rozsyłania. Jeśli wykonano tę operację, to dane są rozsyłane przez punkt kontrolny warstwę aplikacji (znajdującą się na szczycie stosu protokołów) który jest jedyną drogą między siecią lokalną i segmentami sieci. Segment sieci jest fragmentem sieci stanowiącym pewną całość. Można na przykład podzielić sieć firmy na segment działu sprzedaży i segmentu działu badań, a następnie oddzielić je od siebie za pomocą rutera lub zapory ogniowej. Włączenie standardowych wewnętrznych funkcji rozsyłania w komputerze głównym sprawia, że zapora ogniowa staje się bezużyteczna. Na przykład jeśli funkcja rozsyłania IP zostanie uaktywniona, to można przesyłać dane omijając funkcje warstwy aplikacji zapory ogniowej z dwiema kartami. Na rysunku 11 zilustrowałem niebezpieczeństwo stosowania takiego zabezpieczenia w sytuacji, gdy włączono funkcje rozsyłania. Sieci współpracujące z systemem UNIX są szczególnie narażone na zagrożenia stwarzane przez zapory ogniowe z dwiema kartami. W niektórych wersjach tego systemu (zwłaszcza Berkeley UNIX) funkcje rozsyłania są domyślnie włączone. Należy więc pamiętać, że w takich sieciach trzeba sprawdzić, czy system wyłączył wszystkie funkcje rozsyłania w zaporze ogniowej z dwiema kartami. Jeśli system nie wykonał tej operacji, to należy przekonfigurować jego jądro w zaporze ogniowej, tak aby umożliwić wyłączenie funkcji rozsyłania. Rys. 11. Dane omijają zaporę ogniową z dwiema kartami

11 Zapory ogniowe z ruterem ekranującym Wielu projektantów sieci komputerowych uważa, że zapora ogniowa z ruterem ekranującym jest bezpieczniejsza niż zapora ogniowa z dwiema kartami. Zapora ogniowa z ruterem ekranującym wymaga dodania do sieci rutera i umieszczeniu komputera głównego z dala od Internetu (przerwania bezpośredniego połączenia tego komputera z Internetem). Taka zapora ogniowa jest bardzo efektywna i prosta w eksploatacji. Zabezpieczenie tego typu przedstawiono na rysunku 12 Rys. 12. Zapora ogniowa z ruterem ekranującym Jak widać, ruter łączy sieć lokalną z Internetem i jednocześnie oddziela określone typy pakietów. Można tak skonfigurować ruter, aby widział on tylko jeden komputer główny w sieci lokalnej. Użytkownicy sieci, którzy mają dostęp do Internetu, muszą korzystać z pośrednictwa tego komputera. Mają oni więc bezpośredni dostęp do Internetu, dostęp do sieci lokalnej z zewnątrz jest natomiast ograniczany przez komputer główny. Zapory ogniowe z dwoma ruterami ekranującymi Zapora ogniowa z dwoma ruterami ekranującymi zapewnia dodatkową izolację sieci lokalnej od Internetu. Wymaga ona zastosowania dwóch ruterów i serwera proxy. Serwer proxy znajduje się w swojej własnej sieci, gdzie współpracuje tylko z dwoma ruterami. Jeden ruter kontroluje przepływ danych w sieci lokalnej, a drugi kontroluje dane przychodzące z Internetu i wysyłane do niego. System tego typu przedstawiłem na rysunku 13 Rys. 13. Zapora ogniowa z dwoma ruterami ekranującymi Zapora ogniowa z dwoma ruterami ekranującymi zapewnia wyjątkowo skuteczną ochronę przed atakami. Dzięki temu, że komputer główny jest odizolowany w oddzielnej sieci, uderzenie jest ograniczone jedynie do niego, co dodatkowo minimalizuje możliwość wyrządzenia szkód w chronionej sieci. Ponadto ruter w sieci lokalnej uniemożliwia uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do komputera głównego z wnętrza sieci.

Zapory sieciowe i techniki filtrowania.

Zapory sieciowe i techniki filtrowania. Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Temat seminarium: Zapory sieciowe i techniki Autor: Bartosz Biegański Zapory sieciowe i techniki. Seminarium 2004 5.04.2004 PP, SKiSR 1 Plan prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM - SINUS Firewall

LABORATORIUM - SINUS Firewall 1. Firewall. Najskuteczniejszą metodą ochrony sieci lokalnych przed skutkami działań kogoś z zewnątrz jest jej fizyczna izolacja. Sieć LAN bez podłączenia do sieci WAN i bez istniejących modemów dostępowych

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Systemy Firewall. Grzegorz Blinowski. "CC" - Open Computer Systems. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl

Systemy Firewall. Grzegorz Blinowski. CC - Open Computer Systems. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl Systemy Firewall Grzegorz Blinowski "CC" - Open Computer Systems Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl Plan wykładu Zastosowanie systemów Firewall w Intranecie Rodzaje systemów Firewall Główne koncepcje stosowania

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet na przykładzie protokołu PPTP Paweł Pokrywka Plan prezentacji Założenia Cele Problemy i ich rozwiązania Rozwiązanie ogólne i jego omówienie Założenia Sieć

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Sieć klient-serwer Zadaniem serwera w sieci klient-serwer jest: przechowywanie plików i programów systemu operacyjnego; przechowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Robert Jaroszuk Where you see a feature, I see a flaw... Zimowisko TLUG Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, styczeń 2008 Spis Treści 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpieczeństwa

Podstawy bezpieczeństwa Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Złośliwe oprogramowanie Wybrane ataki na sieci teleinformatyczne Wybrane metody bezpieczeństwa sieciowego Systemy wykrywania intruzów

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe laboratorium

Sieci komputerowe laboratorium Sieci komputerowe laboratorium Temat ćwiczenia: Konfiguracja zapory ogniowej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi metodami ataków na system komputerowy, z metodami wykrywania

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 9 Temat ćwiczenia: Aplikacje klient-serwer. 1. Wstęp teoretyczny.

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08 Nr: 12 Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW Data modyfikacji: 2012-03-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o możliwościach i sposobie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa O niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation)

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Aby łączyć się z Internetem, każdy komputer potrzebuje unikatowego adresu IP. Jednakże liczba hostów przyłączonych do Internetu wciąż rośnie, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca

Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca Uwierzytelnianie w PHP 01 Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca stron internetowych, jest identyfikacja i uwierzytelnienie uprzywilejowanego użytkownika. Od zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie programów antywirusowych

Budowa i działanie programów antywirusowych Budowa i działanie programów antywirusowych Program antywirusowy to złożona aplikacja komputerowa, która ma na celu wykrywanie, usuwanie oraz zabezpieczanie systemu przed wirusami, jak również naprawę

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna.

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Dlaczego komputery łączy się w sieć? Komputery łączy się w sieć przede wszystkim w celu wymiany danych. Sieć umożliwia udostępnianie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zapora systemu Windows Vista

Zapora systemu Windows Vista Zapora systemu Windows Vista Zapora sieciowa (ang. firewall) jest to jeden ze sposób zabezpieczania systemu operacyjnego poprzez uniemożliwienie uzyskania dostępu do komputera przez hakerów lub złośliwe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Co zrobić po instalacji...4 1.1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.1.2 Otwieranie produktu...4 1.2 Jak upewnić

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Portale SSL VPN nowe możliwości dla biznesu Mariusz Stawowski, CISSP Efektywne prowadzenie biznesu wymaga swobodnego dostępu do informacji. Firmy starają się sprostać

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ŚWIATOWA 20330 Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014 USA +1 408 253 9600

CENTRALA ŚWIATOWA 20330 Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014 USA +1 408 253 9600 INFORMACJE O FIRMIE SYMANTEC Firma Symantec jest światowym liderem w dziedzinie zabezpieczeń internetowych, oferującym pełną gamę oprogramowania, urządzeń i usług, opracowanych, by pomóc odbiorcom indywidualnym,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS)

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) 9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) System Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Status: Tajemnica handlowa Wersja z dnia: 23 października 2013 Strona: 1 z 8 SPIS TREŚCI 1. Wymagania dla serwera

Bardziej szczegółowo

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Spis treści F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.2 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony...4

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 6. Konfiguracja komputera Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wireshark

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Systemy informatyczne zmieniają się, a wraz z nimi wymagane jest stosowanie środków bezpieczeństwa odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnień związanych z firewallingiem

Wprowadzenie do zagadnień związanych z firewallingiem NASK Wprowadzenie do zagadnień związanych z firewallingiem Seminarium Zaawansowane systemy firewall Dla przypomnienia Firewall Bariera mająca na celu powstrzymanie wszelkich działań skierowanych przeciwko

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN)

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Czym jest VPN? VPN(Virtual Private Network) jest siecią, która w sposób bezpieczny łączy ze sobą komputery i sieci poprzez wirtualne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego dla kont w domenie spcsk.pl

Konfiguracja programu pocztowego dla kont w domenie spcsk.pl dla kont w domenie spcsk.pl 24 lutego 2012 Spis treści 1 Informacje ogólne 1 2 Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird 2 3 Konfiguracja innych klientów poczty 10 4 Pytania i odpowiedzi 10 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Identyfikacja właściciela domeny. Identyfikacja tras

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Poniższa instrukcja opisuje sposób konfiguracji poszczególnych funkcji Domowej Bramki Internetowej (ASMAX BR-8xx). Domowa Bramka Internetowa pozwala twojej sieci na połączenie poprzez dowolne

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

Netia Mobile Secure Netia Backup

Netia Mobile Secure Netia Backup Netia Mobile Secure Netia Backup Strategiczne partnerstwo Netii i F-Secure na rzecz bezpieczeństwa danych Michał Iwan, F-Secure Warszawa, 04/03/2009 Page 1 NETIA MOBILE SECURE Page 2 Rodzaje zagrożeń Zgubienie

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables

Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables Firewall skrypt iptables 1 Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables Nr 1 Jesteś administratorem sieci osiedlowej z 20 klientami. W sieci wykorzystujemy komputer, który pełni rolę routera, serwera

Bardziej szczegółowo