Zapory ogniowe Różne rodzaje zabezpieczeń Ochrona sieci przed włamaniami z zewnątrz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapory ogniowe Różne rodzaje zabezpieczeń Ochrona sieci przed włamaniami z zewnątrz"

Transkrypt

1 Zapory ogniowe Nietrudno się domyślić, że jednym z najtrudniejszych zadań wykonywanych przez administratora podczas budowania sieci jest zapewnienie jej bezpieczeństwa. Podstawą bezpieczeństwa sieci komputerowej przyłączonej do Internetu powinno być zabezpieczenie typu zapora ogniowa. Zabezpieczenie to oddziela chronioną sieć komputerową od systemów nie chronionych, a często również chroniony fragment sieci od innych jej części. Różne rodzaje zabezpieczeń Twórcy Internetu zaprojektowali go tak, aby był odporny na awarie typu odłączenie elementów, uszkodzenie okablowania i wahania zasilania. Niestety w obecnych czasach Internet wymaga dodatkowych zabezpieczeń chroniących zasoby prywatne i nadzorujących sieci przedsiębiorstw. Są na szczęście dostępne przeróżne systemy sprzętowe i programowe pomagające ochronić sieć. Jednym z najskuteczniejszych sposobów fizycznego zabezpieczenia sieci przed wtargnięciem do niej osób niepowołanych jest zastosowanie sprzętu przeznaczonego do ochrony sieci komputerowych. Komputery-bastiony W literaturze opisującej zapory ogniowe można się natknąć na termin komputer-bastion (ang. bastion host). Nazwa pochodzi od średniowiecznego terminu określającego mury obronne. Bastion to ufortyfikowane miejsce służące do odpierania ataków. Komputer-bastion jest więc komputerem wyposażonym w specjalne zabezpieczenia chroniące przed atakami dokonywanymi z sieci. Projektanci sieci umieszczają taki komputer w pierwszej linii obrony sieci. Jest on sitem, przez które przechodzą wszystkie informacje do sieci lokalnej i na zewnątrz. Dzięki scentralizowaniu dróg dostępu w jednym komputerze można łatwo zarządzać systemem ochrony sieci i konfigurować odpowiednie aplikacje dla tego pojedynczego komputera. Większość środowisk systemu UNIX, w tym Linux, doskonale się sprawdza jako system taniego komputera-bastionu. Rozwiązania takie wymagają jedynie kupienia stacji roboczej lub serwera (może to być niedrogi komputer z procesorem 486 firmy Intel), ponieważ system UNIX umożliwia korzystanie z zapory ogniowej i jej konfigurowanie. Dzięki temu nie jest potrzebny ruter spełniający funkcję zapory ogniowej (którego cena może przekraczać 18 tyś. dolarów), a ponadto można korzystać z mechanizmów środowiska UNIX podczas konfigurowania ruchu IP i monitorowania jego natężenia. Ochrona sieci przed włamaniami z zewnątrz Większość firm nadaje swoim pracownikom prawa dostępu do Internetu na długo przed zapewnieniem im dostępu do intranetu. Wymiana danych z Internetem powinna się odbywać przez zaporę ogniową. Zabezpieczenie takie jest zbiorem urządzeń i programów, które łączą dwie lub więcej sieci, a jednocześnie są centralnym punktem zarządzania systemem zabezpieczeń. Zapora ogniowa składa się zazwyczaj z komputera-bastionu. Jak widać na rysunku 1, komputerem-bastionem może być każdy komputer już używany. Czasami nawet pełni on funkcję serwera. Rys.1. Każdy komputer typu PC może pełnić funkcje komputera-bastionu Do tradycyjnej sprzętowo-programowej zapory ogniowej można dodać kolejne urządzenie, zwane ruterem, które podnosi poziom bezpieczeństwa. Służy ono do oddzielania pakietów danych według kryterium zdefiniowanego przez użytkownika. Ruter może być zaimplementowany za pomocą

2 dowolnego komputera typu PC lub UNIX-owego. Na rysunku 2 przedstawiono sposób, w jaki ruter przepuszcza niektóre pakiety, a zatrzymuje inne. Rys.2. Ruter jest urządzeniem filtrującym pakiety Dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu zapory ogniowej za pomocą kombinacji komputerówbastionów i ruterów można uzyskać dobrą ochronę przed atakami użytkowników Internetu. Ponadto właściwe skonfigurowanie zapory ogniowej wewnątrz firmy zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poszczególnym jej oddziałom. Ochrona sieci przed włamaniami od wewnątrz Oprócz ochrony sieci lokalnej przed użytkownikami Internetu, należy także zapewnić ochronę poszczególnych działów w ramach jednej firmy. Należy przyjąć zasadę, że trzeba chronić ważne dane należące do konkretnego działu firmy przed każdym rodzajem ataku, zarówno z Internetu, jak i z innego działu tego samego przedsiębiorstwa. W większości wypadków skupia się większą uwagę na zabezpieczeniu sieci przed złośliwymi atakami z zewnątrz, a nie od wewnątrz. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak przydzielanie prawa dostępu do konkretnych informacji wyłącznie tym użytkownikom, którzy muszą je znać. Pozostali pracownicy nie powinni mieć dostępu do takich danych. Rys.3. Zastosowanie komputera z wieloma kartami sieciowymi do ochrony kilku sieci lokalnych Bez względu na wewnętrzny system bezpieczeństwa, zapora ogniowa zapewni wymagany stopień ochrony. Ponadto zapora ogniowa (lub zapory ogniowe) zabezpieczająca sieć lokalną przed dostępem użytkowników Internetu jest podobna do tej chroniącej dokumenty należące do konkretnego działu. Na rysunku 3 pokazałem przykładową nieskomplikowaną konfigurację sieci, w której zastosowano jeden komputer główny z trzema kartami sieciowymi, aby chronić trzy działy przed wzajemnym dostępem. Wprowadzenie do architektury zapór ogniowych Ruter ekranujący stanowi pierwszą linię ochrony sieci przed atakami z Internetu lub innych sieci lokalnych. Filtruje on pakiety w warstwie sieciowej i w warstwie łącza danych, niezależnie od

3 warstwy aplikacji. Dzięki temu rutery kontrolują dane przesyłane w sieci nie wymagając wprowadzania zmian do żadnej z aplikacji typu klient czy serwer. Pokazałem to na rysunku 4 Rys..4. Rutery ekranujące umożliwiają kontrolowanie danych przesyłanych w sieci nie wymagając modyfikowania aplikacji typu klient ani serwer Mimo że rutery są wygodne w obsłudze i stosunkowo niedrogie, nie są wydajnymi zabezpieczeniami. Cecha, dzięki której są to urządzenia nieskomplikowane w obsłudze praca wyłącznie w warstwach sieciowej i transportowej modelu ISO/OSI sprawia, że ich możliwości są niewystarczające. Aby w pełni zabezpieczyć sieć przed atakami z zewnątrz, należy na wszystkich warstwach protokołu TCP/IP zastosować zabezpieczenie typu zapora ogniowa. W dalszej części tego rozdziału opisano różne rodzaje zapór ogniowych ochraniających poszczególne warstwy. Ruter filtruje dane na podstawie nieodpowiednich informacji. Jest to główne ograniczenie tego typu urządzeń. Pracują one w warstwach sieciowej i łącza danych, co zapewnia im dostęp tylko do adresów IP, numerów portów oraz znaczników TCP. Rutery nie mając dostępu do informacji o kontekście konkretnego pakietu nie mogą podołać zadaniu filtrowania danych przesyłanych za pomocą protokołu UDP (User Datagram Protocol). Ponadto praca administratorów korzystających z ruterów jest utrudniona, gdyż większość narzędzi służących do filtrowania pakietów, w tym także rutery, nie ma żadnych mechanizmów kontrolnych ani ostrzegawczych. Ruter może więc odeprzeć wiele ataków nie informując o tym administratora sieci. Obok urządzeń filtrujących pakiety należy więc stosować zabezpieczenia typu zapora ogniowa. Zilustrowałem to na rysunku 5. Rys.5. Zapory ogniowe wspomagają rutery i inne technologie filtrowania pakietów Filtry zapór ogniowych działają w wyższych warstwach modelu ISO/OSI, dzięki czemu mogą filtrować dane na podstawie informacji dostępnych w warstwie aplikacji. Zapory ogniowe działają równocześnie w warstwach sieciowej i transportowej, badając nagłówki IP i TCP przesyłanych pakietów. Umożliwia to przepuszczanie lub zatrzymywanie pakietów na podstawie wcześniej zdefiniowanych zasad filtrowania. Zapory ogniowe Jak już wspomniałem, zapora ogniowa kontroluje drogi dostępu między dwiema sieciami. Zazwyczaj instaluje się ją pomiędzy siecią lokalną a Internetem po to, aby ochronić swoją prywatną sieć przed dostępem z całego świata. Nic można myśleć o zaporze ogniowej jak o pojedynczym urządzeniu czy aplikacji wykonującej jakąś funkcję, choć sprzedawcy usiłują czasem swoim klientom wmówić taki pogląd. Zapora ogniowa jest wszechstronnym systemem, który zapewnia maksymalną ochronę sieci, a

4 zarazem wnosi tylko minimalne niewygody dla użytkowników dysponujących odpowiednimi uprawnieniami. Najbezpieczniejszą zaporą ogniową jest odłączenie prywatnej sieci od Internetu. Przesyłanie informacji między sieciami wymaga fizycznego ich połączenia. Jeśli nie istnieje połączenie między siecią a Internetem, to jego użytkownicy nic mają dostępu do danych w sieci lokalnej. Jeśli przedsiębiorstwo korzysta z wewnętrznej sieci komputerowej obsługującej bazę danych i nie przewiduje udostępniania danych na zewnątrz firmy, to można fizycznie odizolować taką sieć od reszty świata. Izolowanie sieci Najlepszą metodą uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do swojej sieci lokalnej jest fizyczne odizolowanie jej od Internetu. W najprostszym ujęciu sieci komputerowe są połączone za pomocą kabli. Aby odizolować swoją sieć, trzeba się upewnić, że jej kable nie łączą się z kablami Internetu. Dzięki połączeniu dwóch wiązek kabli jednej od sieci lokalnej, a drugiej od Internetu można zapewnić użytkownikom dostęp zarówno do sieci wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Na rysunku 6 przedstawiłem sieć, w której zastosowano serwer (komputer-bastion) wyposażony w dwie oddzielne karty sieciowe. Każda z nich jest podłączona do komputera przez inny port, co pozwala na odizolowanie ich od siebie. Użytkownik może programowo uaktywnić jedną z kart uzyskując dostęp do Internetu lub sieci lokalnej. Nie jest możliwe uzyskanie dostępu do obydwu sieci równocześnie. Rys.6. Zastosowanie dwóch kart sieciowych do pracy z różnymi sieciami Jedną z zalet konfiguracji przedstawionej na rysunku 6 jest ochrona całej sieci lokalnej przed użytkownikami Internetu. Komputer główny zapewnia jednak użytkownikom sieci lokalnej dostęp do Internetu. Rozwiązanie zaprezentowane na rysunku 6 wymaga wyposażenia wszystkich komputerów, które mają mieć dostęp do Internetu, w dodatkowe karty sieciowe. Konfiguracja ta staje się coraz droższa, w miarę jak rośnie liczba użytkowników chcących dysponować dostępem do Internetu. W sytuacji, w której wielu użytkowników sieci musi korzystać z Internetu, jest więc korzystniej stosować zabezpieczenie typu zapora ogniowa komputer-bastion. Obszary ryzyka Implementowanie zabezpieczenia typu zapora ogniowa jest skomplikowanym zadaniem polegającym na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci bez ograniczania jej funkcjonalności. Zapora ogniowa musi umożliwiać autoryzowanym użytkownikom korzystanie z zasobów sieci lokalnej i Internetu bez przeszkód. Musi ona jednak zatrzymywać nieznanych użytkowników, pozwalając im na korzystanie z niewielkiej części zasobów sieciowych. Większość projektantów zabezpieczeń typu zapora ogniowa nazywa tę część obszarem ryzyka. W obszarze tym znajdują się informacje i systemy będące częścią chronionej sieci, do których haker może uzyskać dostęp podczas ataku. Jeśli na przykład sieć jest przyłączona do Internetu bez pośrednictwa rutera, to jest ona w całości obszarem ryzyka. Wszystkie komputery główne znajdujące się w nie chronionej części sieci są narażone na atak hakerów. Nie można uważać za poufne danych znajdujących się w którymkolwiek pliku lub systemie w tej części sieci. Poprawnie zaprojektowana zapora ogniowa ogranicza obszar ryzyka do samej siebie

5 lub do niewielkiej liczby komputerów głównych w sieci. Na rysunku 7 przedstawiłem obszar ryzyka sieci nie chronionej. Rys.7. Obszar ryzyka sieci nie chronionej Obszar ryzyka stanie się, rzecz jasna, większy, jeśli haker pokona zaporę ogniową. W takim wypadku może on się posłużyć tym zabezpieczeniem podczas dalszych ataków na sieć. Punkt, w którym pokonano zaporę, stanie się bazą, z której włamywacz będzie atakował kolejne serwery sieci. Zabezpieczenie typu zapora ogniowa ogranicza możliwości hakerów i znacznie zwiększa prawdopodobieństwo ich wykrycia lub ujęcia. Intruzi przedostający się do systemu przez zaporę ogniową muszą pozostawić ślady swojej obecności, które ułatwią administratorowi systemu wykrycie włamania. Każde wykryte włamanie do systemu dostarcza jego administratorowi informacji, jak usunąć kolejny słaby punkt w zabezpieczeniach sieci. Dobrze zaprojektowane zabezpieczenie typu zapora ogniowa będzie okresowo tworzyć raporty na temat rodzaju przepuszczonych i zatrzymanych danych, a także liczby zatrzymanych pakietów. Ostatnia informacja ułatwia administratorowi określenie liczby prób pokonania zapory. Jak już napisałem, najlepszym zabezpieczeniem przed atakiem jest zachowanie czujności. Ograniczenia zapór ogniowych Nawet mimo braku połączenia z Internetem jest możliwy nieautoryzowany dostęp do firmy. Źródłem zagrożenia może być na przykład poczta przedsiębiorstwa (tradycyjne usługi pocztowe) lub osobista poczta jego pracowników. Jest to zagrożenie, z którego mało kto zdaje sobie sprawę. Istnieje jednak możliwość, że ktoś nielegalnie uzyska dostęp do listów (na przykład listonosz doręczy je pod niewłaściwy adres). Poufność informacji jest zagrożona niezależnie od tego, czy zapisano je w sieci lokalnej czy na nośniku fizycznym (takim jak papier). Kolejnym przykładem są niezadowoleni pracownicy, którzy mogą stanowić poważne źródło zagrożenia. Tacy pracownicy mogą przekazać na zewnątrz wszystko, poczynając od kodów źródłowych, a kończąc na planach strategicznych firmy. Ponadto zwyczajowe rozmowy o interesach prowadzone w restauracji lub innych miejscach publicznych, które zostaną podsłuchane, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy. Podsumowując, zjawisko ochrony informacji należących do firmy jest już znane. Oczywiście zapora ogniowa nie rozwiąże tych konkretnych problemów, jednak firma ma już pewien system bezpieczeństwa, a zaporę ogniową można do niego dołączyć. Wiele firm tworzy kosztowne i rozbudowane zapory ogniowe mające chronić dane przed atakiem z Internetu. Niestety część z nich nie opracowała spójnego systemu zabezpieczającego dane przed kradzieżą lub zniszczeniem spowodowanym uzyskaniem bezpośredniego połączenia ze swoimi sieciami. Takie połączenie ostrożności i nierozwagi można porównać do instalowania solidnych, stalowych drzwi w drewnianym domu. Zapora ogniowa po prostu nie może ochronić danych przed kradzieżą dokonaną z wnętrza sieci przedsiębiorstwa. Zabezpieczenie to nie powstrzyma autoryzowanego użytkownika lub kogoś dysponującego imieniem i hasłem osoby upoważnionej. Jak widać, zapory ogniowe mają wiele ograniczeń. Nie spełniają one poniższych wymagań. Zapewnienie integralności danych mimo że prawie wszystkie zabezpieczenia typu zapora

6 ogniowa nowej generacji zawierają oprogramowanie chroniące przed wirusami przesyłanymi wraz z pakietami, nie gwarantuje to pełnego bezpieczeństwa. W wielkich sieciach charakteryzujących się dużą liczbą odbieranych i wysyłanych pakietów nie można wymagać od zapory ogniowej szukania w nich (a także we wszystkich plikach binarnych związanych z każdym pakietem) ponad tysiąca znanych wirusów. Takie zadanie znacznie spowolniłoby działanie sieci. Należy więc ograniczyć liczbę ośrodków, do których docierają pliki, a po ich odebraniu badać je za pomocą oprogramowania antywirusowego na komputerach nic podłączonych do sieci. Po sprawdzeniu plików można je przesłać do odpowiednich stanowisk w sieci. Wirusy komputerowe stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci, a ich liczba znacznie wzrosła w ostatnich latach. Ochrona przed katastrofami zapory ogniowe nie uchronią danych przed katastrofami. Należy pamiętać, że zabezpieczenie typu zapora ogniowa kontroluje elektroniczny dostęp do danych, ale nie zabezpiecza ich przed fizycznym zniszczeniem lub uszkodzeniem. Autoryzowanie źródeł danych zapora ogniowa nie ułatwia autoryzowania źródeł danych. Nie może ona usunąć jednej z najpoważniejszych słabości protokołu TCP/IP możliwości podszycia się pod dowolną osobę podczas pracy na nieautoryzowanym komputerze. Zabezpieczenie to nie uchroni sieci przed tego typu działaniami. Poufność danych zapora ogniowa nie zapewni poufności danych znajdujących się w sieci wewnętrznej. Większość nowszych rozwiązań oferuje narzędzia przeznaczone do szyfrowania wysyłanych pakietów. Zastosowanie tych mechanizmów wymaga od odbiorcy takich danych korzystania z tej samej wersji zapory ogniowej, z której korzysta nadawca, a nie jest to sytuacja częsta. Projektowanie własnej zapory ogniowej Potrzeba zainstalowania zapory ogniowej pojawia się w momencie dołączania sieci lokalnej do reszty świata, czyli do Internetu. Po oszacowaniu typów połączeń między siecią lokalną a Internetem można opracować konkretny projekt zapory ogniowej. Należy między innymi zadać sobie poniższe pytania. 1. Czy użytkownicy Internetu będą wysyłać pliki do serwera firmy? 2. Czy użytkownicy Internetu będą pobierać pliki z serwera firmy? 3. Czy istnieje wyszczególniona grupa osób (na przykład konkurencja), która nie będzie miała żadnych praw dostępu? 4. Czy firma będzie publikować stronę WWW? 5. Czy system będzie zapewniał użytkownikom Internetu usługę Telnet? 6. Czy pracownicy firmy powinni mieć nieograniczony dostęp do Internetu i do sieci WWW? 7. Czy istnieje osobny zespół zajmujący się monitorowaniem pracy zapory ogniowej? 8. Jaki jest najbardziej pesymistyczny scenariusz na wypadek wtargnięcia do systemu?

7 Trzy typy zapór ogniowych Rys.9. Zastosowanie mechanizmu szyfrowania oferowanego przez niektóre zapory ogniowe Istnieją trzy typy zapór ogniowych spełniające różnorodne wymagania użytkowników. Są to systemy działające na poziomie sieci, na poziomie aplikacji oraz na poziomie transmisji. W każdym z nich zastosowano inne podejście do ochrony sieci. Po określeniu wymagań stawianych zaporze ogniowej, sformułowanych w poprzednim punkcie, należy ostrożnie rozważyć każdy jej typ. Określenie swoich potrzeb dotyczących ochrony pozwoli na lepsze zaprojektowanie zapory ogniowej. Trzeba pamiętać, że większość zapór ogniowych korzysta z jednego lub kilku poziomów szyfrowania. Zaszyfrowanie wszelkich danych wysyłanych na zewnątrz sieci lokalnej chroni ją przed atakiem. Wiele zapór ogniowych stosujących mechanizm szyfrowania będzie chroniło przesyłane dane szyfrując je automatycznie przed wysłaniem do Internetu. Proces odwrotny jest analogiczny: zaszyfrowane dane przychodzą z Internetu i zanim dotrą do sieci lokalnej są deszyfrowane w zaporze ogniowej. Dzięki szyfrowaniu danych w zaporze ogniowej można skorzystać z Internetu do połączenia rozproszonych sieci lokalnych lub umożliwienia pracy użytkownikom, którzy uzyskują dostęp do sieci za jego pośrednictwem. Szyfrowanie uniemożliwia przechwytywanie i odczytywanie przesyłanych danych. Na rysunku 9 przedstawiłem proces szyfrowania. Zapory ogniowe na poziomie sieci Zapora ogniowa na poziomie sieci to zazwyczaj ruter lub specjalny komputer, który kontroluje adresy pakietów i decyduje o tym, czy przepuścić pakiet do sieci lokalnej czy go zatrzymać. Jak wspomniałem, pakiety zawierają adresy IP nadawcy i odbiorcy oraz wiele innych informacji o sobie. Można na przykład skonfigurować ruter lub zaporę ogniową na poziomie sieci tak, aby blokowała wszystkie wiadomości pochodzące od określonej firmy konkurencyjnej oraz do niej wysyłane. Zazwyczaj blokowania pakietów dokonuje się za pomocą pliku zawierającego adresy IP określonych ośrodków. Ruter będzie wtedy blokował wszystkie pakiety pochodzące z tych ośrodków lub zmierzające do nich. W momencie, gdy odnajduje on pakiet zawierający zastrzeżony adres IP, zatrzymuje go uniemożliwiając mu przedostanie się do sieci lokalnej. Blokowanie w ten sposób

8 określonych ośrodków jest czasem nazywane czarną listą. Zazwyczaj oprogramowanie rutera pozwala na zablokowanie całego ośrodka, a nie pojedynczego użytkownika. Należy pamiętać, że pakiet przybywający do intranetu może zawierać wiadomość poczty elektronicznej, żądanie usługi HTTP (dostęp do strony WWW), plik FTP (funkcje wysyłania i przyjmowania plików) lub nawet żądanie usługi Telnet dotyczące załogowania (zdalny dostęp do komputera), Ruter pracujący na poziomie sieci rozpoznaje i wykonuje operacje określone osobno dla każdego rodzaju żądania. Można na przykład zaprogramować ruter tak, aby użytkownicy Internetu mogli oglądać strony WWW znajdujące się w intranecie, ale nie mogli korzystać z usługi FTP do pobierania plików z serwera lub wysyłania ich do niego. Zazwyczaj można określić, które z informacji dołączonych do pakietu będą kontrolowane przez ruter przed dokonaniem decyzji o odesłaniu pakietu. Informacje zawarte w pakiecie to: adres źródłowy skąd pochodzą dane; adres docelowy dokąd podążają dane; protokół sesji, taki jak TCP, UDP lub ICMP; źródłowy i docelowy port aplikacji dla żądanej usługi; informacja o tym, czy pakiet jest początkiem żądania połączenia. Poprawnie zainstalowana i skonfigurowana zapora ogniowa będzie działała bardzo szybko i będzie niewidoczna dla użytkowników (jeśli nie będą próbować wykonywać niedozwolonych operacji). Oczywiście w wypadku użytkowników z zastrzeżonych ośrodków ruter zaalarmuje zaporę ogniową i uniemożliwi wtargnięcie niepożądanym gościom. Zapora ogniowa na poziomie aplikacji Funkcje zapory ogniowej na poziomie aplikacji pełni zazwyczaj komputer główny z uruchomionym programem zwanym oprogramowaniem serwera proxy. Serwery proxy komunikują się w imieniu użytkowników sieci z serwerami na zewnątrz tej sieci, czyli kontrolują wymianę danych między dwiema sieciami. W pewnych wypadkach serwer proxy zarządza wszystkimi danymi przesyłanymi między niektórymi użytkownikami a usługą (usługami) sieciową. Komputery przyłączone do Internetu będą postrzegały użytkownika, który uzyskał dostęp do serwera proxy, jako ten serwer (adresem użytkownika będzie adres TCP serwera proxy). W sieci lokalnej serwer może zapewnić dostęp do chronionych aplikacji (takich jak baza danych z poufnymi informacjami) bez konieczności przesyłania nie zaszyfrowanego hasła klienta. Takiej zapory ogniowej używa się wtedy, gdy sieć lokalna nie jest fizycznie połączona z Internetem. Dane transmitowane w jednej sieci nigdy się nie stykają z danymi drugiej sieci, ponieważ okablowanie tych sieci nie jest połączone. Rolą serwera proxy jest transmitowanie odizolowanych kopii pakietów z jednej sieci do drugiej. Ten typ zapory ogniowej skutecznie maskuje źródło połączenia i chroni sieć lokalną przed dostępem użytkowników Internetu, którzy mogą usiłować zdobyć o niej informacje. Ponieważ serwery proxy obsługują protokoły transmisji stosowane w sieci, można je skonfigurować tak, aby udostępniały w sieci lokalnej tylko niektóre usługi. Można na przykład zadecydować, że serwer będzie umożliwiał przyjmowanie plików FTP, ale nie pozwoli na wysyłanie takich plików. Serwery proxy obsługują wiele różnorodnych usług, takich jak dostęp do HTTP, Telnet, FTP czy Gopher. Należy zainstalować oddzielny serwer proxy dla wszystkich oferowanych usług inaczej niż w wypadku stosowania rutera. Dwa popularne serwery proxy to TIS Internet Firewall Toolkit oraz SOCKS. W wypadku korzystania z serwera współpracującego z systemem Windows NT można skorzystać z rozwiązania Internet Information Server Firmy Microsoft lub Commerce Server firmy Netscape. Obydwa te produkty współpracują z serwerem proxy. Po zaimplementowaniu serwera proxy działającego na poziomie aplikacji użytkownik musi korzystać z programów typu klient obsługujących funkcje proxy. Projektanci sieci opracowali wiele protokołów TCP/IP (takich jak HTTP, FTP i inne) z myślą o serwerach proxy. Użytkownicy większości przeglądarek sieciowych mogą z łatwością modyfikując ustawienia programu skonfigurować je tak, aby używały serwera proxy. Niestety pozostałe protokoły nie są przygotowane do obsługiwania usług proxy. W takich wypadkach należy się upewnić, czy aplikacje używane do łączenia się z Internetem są zgodne z typowym protokołem proxy. Na przykład aplikacje współpracujące z

9 serwerem proxy SOCKS są dobrym rozwiązaniem w wypadku, gdy cała sieć opiera się na tym serwerze. Po uruchomieniu zapory ogniowej działającej na poziomie aplikacji należy ustalić, czy użytkownicy mają już oprogramowanie typu klient oferujące usługi proxy. Zapory ogniowe na poziomie aplikacji umożliwiają kontrolowanie typu i objętości danych napływających do sieci lokalnej. Zapory ogniowe na poziomie aplikacji fizycznie oddzielają sieć lokalną od Internetu, dzięki czemu dobrze pełnią funkcje ochronne. Ponieważ jednak program musi kontrolować pakiety i decydować o ich przepuszczaniu, takie zapory ogniowe zmniejszają wydajność systemu. Ten typ zapory ogniowej działa wolniej niż zapora ogniowa na poziomie sieci. Jeśli więc jest planowane użycie tego typu zabezpieczenia, to należy je umieścić w najszybszym komputerze. Zapory ogniowe na poziomie transmisji Zapory ogniowe działające na poziomie transmisji są podobne do systemów na poziomie aplikacji, ponieważ w obydwu rozwiązaniach są stosowane serwery proxy. Różnica między nimi jest taka, że systemy działające na poziomie transmisji nie wymagają specjalnych aplikacji typu klient obsługujących protokoły proxy. Jak napisano w poprzednim paragrafie, systemy na poziomie aplikacji wymagają takich aplikacji dla każdej usługi, takiej jak FTP, Telnet lub HTTP. Dla odmiany, zapory ogniowe na poziomie transmisji tworzą obwód łączący komputer-klient z serwerem i nie wymagają żadnej aplikacji do kontrolowania określonej usługi. Komputer-klient i serwer komunikują się ze sobą przez zaporę ogniową na poziomie transmisji. Zapory ogniowe tego typu rozpoczynają transmisję nie wpływając na wcześniej uruchomione procesy wymiany danych. Ich zaletą jest możliwość obsługiwania wielu protokołów, których stosowanie w systemach działających na poziomie aplikacji wymaga używania odpowiedniej aplikacji dla każdej usługi. Jeśli na przykład zapora ogniowa na poziomie transmisji ma obsługiwać usługi HTTP, FTP lub Telnet, to nie trzeba w tym celu wykonywać żadnych dodatkowych operacji ani wymieniać aplikacji- Można wciąż używać dotychczasowego oprogramowania. Kolejną zaletą tych systemów jest to, że używa się w nich tylko jednego serwera proxy. Jest łatwiej zarządzać, logować się i kontrolować pojedynczy serwer niż wiele serwerów. Więcej informacji o zaporach ogniowych działających na poziomie transmisji można znaleźć na stronie WWW pod adresem Architektury zapór ogniowych Po zainstalowaniu zapory ogniowej należy ustalić, jakie typy danych będą przepuszczane z Internetu do sieci lokalnej lub z innych działów firmy do działu chronionego. Jak wspomniałem, można zastosować ruter, który będzie blokował pakiety określonego typu. Można też uruchomić na już istniejącym komputerze głównym któryś z serwerów proxy. Jak się okazuje, zapora ogniowa może się składać z obydwu tych rozwiązań. Innymi słowy, stopień zabezpieczenia systemu można zwiększyć przez połączenie rutera i serwera proxy w zaporze ogniowej. Trzema najpopularniejszymi architekturami zapór ogniowych są: zapora ogniowa z dwiema kartami (dual-homed host firewall), zapora ogniowa z ruterem ekranującym (screened-host firewall) i zapora ogniowa z dwoma ruterami ekranującymi (screened-subnet firewall). W dwóch ostatnich systemach stosuje się kombinację ruterów i serwerów proxy. Zapory ogniowe z dwiema kartami Zapora ogniowa z dwiema kartami jest prostym, lecz bardzo bezpiecznym rozwiązaniem, w którym jeden komputer oddziela sieć lokalną od Internetu. W komputerze głównym są zainstalowane dwie karty sieciowe, do których są podłączone obie sieci. Stosowanie zapory ogniowej z dwiema kartami wyklucza używanie funkcji rozsyłania w komputerach. Uniemożliwia to programowe połączenie dwóch sieci. Wadą tego rozwiązania jest łatwość nieumyślnego włączenia wewnętrznych funkcji rozsyłania. Na rysunku 10 przedstawiono przykładową konfigurację zapory ogniowej z dwiema kartami.

10 Rys. 10. Zapora ogniowa z dwiema kartami Zapora ogniowa z dwiema kartami jest oparta na kilku serwerach proxy poziomu aplikacji lub na serwerze proxy poziomu transmisji. Jak już wspomniałem, oprogramowanie serwerów proxy sprawuje kontrolę nad przepływem pakietów z jednej sieci do drugiej. Ponieważ komputer główny jest podzielony" na dwie części (dołączony do dwóch sieci), zapora ogniowa umieszczona w tym komputerze ma dostęp do pakietów obydwu sieci, dzięki czemu może kontrolować przepływ danych między sieciami. Mogą to być dwie sieci lokalne lub sieć lokalna i Internet. Jak już wiadomo, największą wadą tego zabezpieczenia jest konieczność wyłączenia wewnętrznych funkcji rozsyłania. Jeśli wykonano tę operację, to dane są rozsyłane przez punkt kontrolny warstwę aplikacji (znajdującą się na szczycie stosu protokołów) który jest jedyną drogą między siecią lokalną i segmentami sieci. Segment sieci jest fragmentem sieci stanowiącym pewną całość. Można na przykład podzielić sieć firmy na segment działu sprzedaży i segmentu działu badań, a następnie oddzielić je od siebie za pomocą rutera lub zapory ogniowej. Włączenie standardowych wewnętrznych funkcji rozsyłania w komputerze głównym sprawia, że zapora ogniowa staje się bezużyteczna. Na przykład jeśli funkcja rozsyłania IP zostanie uaktywniona, to można przesyłać dane omijając funkcje warstwy aplikacji zapory ogniowej z dwiema kartami. Na rysunku 11 zilustrowałem niebezpieczeństwo stosowania takiego zabezpieczenia w sytuacji, gdy włączono funkcje rozsyłania. Sieci współpracujące z systemem UNIX są szczególnie narażone na zagrożenia stwarzane przez zapory ogniowe z dwiema kartami. W niektórych wersjach tego systemu (zwłaszcza Berkeley UNIX) funkcje rozsyłania są domyślnie włączone. Należy więc pamiętać, że w takich sieciach trzeba sprawdzić, czy system wyłączył wszystkie funkcje rozsyłania w zaporze ogniowej z dwiema kartami. Jeśli system nie wykonał tej operacji, to należy przekonfigurować jego jądro w zaporze ogniowej, tak aby umożliwić wyłączenie funkcji rozsyłania. Rys. 11. Dane omijają zaporę ogniową z dwiema kartami

11 Zapory ogniowe z ruterem ekranującym Wielu projektantów sieci komputerowych uważa, że zapora ogniowa z ruterem ekranującym jest bezpieczniejsza niż zapora ogniowa z dwiema kartami. Zapora ogniowa z ruterem ekranującym wymaga dodania do sieci rutera i umieszczeniu komputera głównego z dala od Internetu (przerwania bezpośredniego połączenia tego komputera z Internetem). Taka zapora ogniowa jest bardzo efektywna i prosta w eksploatacji. Zabezpieczenie tego typu przedstawiono na rysunku 12 Rys. 12. Zapora ogniowa z ruterem ekranującym Jak widać, ruter łączy sieć lokalną z Internetem i jednocześnie oddziela określone typy pakietów. Można tak skonfigurować ruter, aby widział on tylko jeden komputer główny w sieci lokalnej. Użytkownicy sieci, którzy mają dostęp do Internetu, muszą korzystać z pośrednictwa tego komputera. Mają oni więc bezpośredni dostęp do Internetu, dostęp do sieci lokalnej z zewnątrz jest natomiast ograniczany przez komputer główny. Zapory ogniowe z dwoma ruterami ekranującymi Zapora ogniowa z dwoma ruterami ekranującymi zapewnia dodatkową izolację sieci lokalnej od Internetu. Wymaga ona zastosowania dwóch ruterów i serwera proxy. Serwer proxy znajduje się w swojej własnej sieci, gdzie współpracuje tylko z dwoma ruterami. Jeden ruter kontroluje przepływ danych w sieci lokalnej, a drugi kontroluje dane przychodzące z Internetu i wysyłane do niego. System tego typu przedstawiłem na rysunku 13 Rys. 13. Zapora ogniowa z dwoma ruterami ekranującymi Zapora ogniowa z dwoma ruterami ekranującymi zapewnia wyjątkowo skuteczną ochronę przed atakami. Dzięki temu, że komputer główny jest odizolowany w oddzielnej sieci, uderzenie jest ograniczone jedynie do niego, co dodatkowo minimalizuje możliwość wyrządzenia szkód w chronionej sieci. Ponadto ruter w sieci lokalnej uniemożliwia uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do komputera głównego z wnętrza sieci.

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Christopher Leidigh White Paper 101 Streszczenie Liczba przypadków naruszenia zabezpieczeń rośnie co roku w alarmującym tempie. Coraz bardziej złożone są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo ŚCIANY OGNIOWE 1. Zagrożenia płynące z Internetu Bezpieczeństwo to zagadnienie istotne zarówno dla firm jak i dla indywidualnych użytkowników. Internet

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Ściany ogniowe - Sieci komputerowe

Ściany ogniowe - Sieci komputerowe Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Ściany ogniowe - Sieci komputerowe 1. Zagrożenia płynące z Internetu Bezpieczeństwo to zagadnienie istotne zarówno dla firm jak i dla indywidualnych użytkowników. Internet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl Expert sieciowy Sieć w szkole, szkoła w sieci www.fen.pl Sieć w szkole, szkoła w sieci Łącza, hasła, filtry i monitoring, czyli planujemy budowę szkolnej sieci Spis treści: 2 Łącza, hasła, filtry i monitoring,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Administracja systemami komputerowymi Temat: Bezpieczeństwo systemu Unix

Referat z przedmiotu Administracja systemami komputerowymi Temat: Bezpieczeństwo systemu Unix Referat z przedmiotu Administracja systemami komputerowymi Temat: Bezpieczeństwo systemu Unix Prowadzący: mgr inż. Bogusław Juza Zespół: Konrad Krzysik Grzegorz Majka Maciej Kołodziej 1. Firewall e Dostęp

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Firewall cz. I - Michał Zimnicki PUH KOMKAS s.c.

Firewall cz. I - Michał Zimnicki PUH KOMKAS s.c. Firewall cz. I Internet to dziś codzienność. Nazwa ta pojawia się niemal wszędzie, w reklamach, rozrywce, handlu, nauce. Dawno już przebrzmiały echa pierwszych zachwytów nad możliwościami tego superszybkiego

Bardziej szczegółowo

Firewall'e. Cele firewalli

Firewall'e. Cele firewalli Firewall'e Pojęcie firewall pochodzi z przemysłu, zapora chroniąca przed rozprzestrzenianiem się ognia. W przypadku sieci komputerowych zastosowanie jest analogiczne, firewall ma na celu możliwie najdokładniejsze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo