Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi"

Transkrypt

1 Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Cel studiów Zdobycie i pogłębienie profesjonalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi w nowoczesnej infrastrukturze teleinformatycznej, a także zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami i rozwiązaniami projektowania sieci przewodowych i bezprzewodowych - nowymi standardami, zasadami pracy i metodami zapewniania bezpieczeństwa. Zadania studiów Program studiów umożliwi aktualizację wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu użytkowania, projektowania, administrowania i zarządzania sieciami komputerowymi oraz z rozwiązywaniem bieżących problemów, z którymi mogą się zetknąć uczestnicy w swojej pracy zawodowej. Program studiów przewiduje wyposażenie studentów w następującą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w: - doborze aktywnych urządzeń sieciowych, takich jak koncentratory, przełączniki i routery w projektowaniu, budowaniu czy rozbudowywaniu nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej w małych i średnich firmach, - znajomości poleceń systemu operacyjnego routera (IOS) do sprawdzania konfiguracji protokołów, adresacji oraz stanu połączeń, - zestawianiu i konfiguracji połączeń pomiędzy switchami i routerami w myśl przyjętego schematu topologii i rozwiązań przewidzianych w projekcie sieci, - konfigurowaniu routerów i przełączników celem wsparcia dla różnych protokołów i technologii połączeń, - projektowaniu i stosowaniu list dostępu do ograniczania dostępu do urządzeń aktywnych oraz do zabezpieczanych segmentów sieci, - znajomości metod weryfikacji poprawności działania routerów i switchy oraz uruchomionych na tych urządzeniach protokołów i usług sieciowych, - administracji sieciowej w systemach operacyjnych Windows Serwer 2003, Unix\Linux. Ponadto słuchacze zapoznają się z konfiguracją routerów i przełączników w środowisku sieci wieloprotokołowych oraz dystrybucji danych w heterogenicznych systemach operacyjnych (Windows Server 2003, Unix\Linux). Udział w wykładach, dyskusjach, prezentacjach oraz przewidzianych programem szkolenia ćwiczeniach praktycznych gwarantuje możliwość zdobycia umiejętności wymaganych do poprawnej konfiguracji urządzeń aktywnych w sieciach komputerowych obejmujących łącza LAN i WAN i wykorzystujących najczęściej spotykane protokoły routowalne i protokoły routingu statycznego i dynamicznego. Szkolenie pozwala na zdobycie popartej ćwiczeniami praktycznymi wiedzy o instalacji, konfiguracji i diagnostyce sieci i jej urządzeń aktywnych. Znajomość materiału szkolenia umożliwia ponadto uzyskanie certyfikatu CCNA (Cisco Certified Network Associate) a także stanowi zarazem pierwszy etap ścieżki certyfikacji w kierunku CCNP (Cisco Certified Network Professional).

2 Metody nauczania W celu uzyskania oczekiwanych efektów kształcenia zostanie zastosowany hybrydowy system nauczania oparty na wykładach, laboratoriach oraz przygotowaniu pracy projektowej (dyplomowej). Szeroko stosowana będzie metodyka opisu przypadków (case ów). W sposób konsekwentny prowadzona będzie systematyzacja wiedzy uzyskanej w ramach studium. Słuchacze otrzymają obszerne materiały (w tym literaturę uzupełniającą) oraz wskazówki dotyczące dodatkowych źródeł wiedzy z zakresu zarządzania sieciami teleinformatycznymi. Ponadto słuchacze korzystać będą z materiałów Cisco Networking Academy dostępnych na platformie e-learningowej Cisco Systems Poland. Adresaci Studiów Uczestnikami studium mogą być absolwenci szkół wyższych posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Studia przeznaczone są dla szerokiego grona odbiorców a szczególnie dla użytkowników, projektantów i administratorów systemów i sieci teleinformatycznych. Dotyczy to głównie pracowników wsparcia technicznego dla małych i średnich sieci oraz administratorów chcących zdobyć praktyczne umiejętności w instalacji, konfiguracji i zarządzaniu urządzeniami i oprogramowaniem sieciowym. Adresatami studium mogą być również osoby, które planują certyfikację z zakresu zarządzania sieciami teleinformatycznymi. Studia podyplomowe przeznaczone są dla kandydatów posiadających już pewną wiedzę informatyczną nabytą w trakcie studiów wyższych lub pracy zawodowej. Od kandydata oczekujemy umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i sieciowym oraz podstawowym oprogramowaniem w zakresie wybranej specjalności oraz elementarnej wiedzy z działów informatyki związanych z zakresem tematycznym studium. Organizacja studiów Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane w edycji zimowej i letniej. Zajęcia w ramach edycji zimowej studium rozpoczynają się we wrześniu danego roku a kończą w czerwcu roku następnego. Zajęcia w ramach edycji letniej studium rozpoczynają się w lutym danego roku a kończą w styczniu roku następnego. Studia podyplomowe kończą się pracą końcową przygotowywaną przez słuchaczy. Absolwenci studium po wysłuchaniu wszystkich wykładów i zaliczeniu ćwiczeń potwierdzonych wpisem do indeksu oraz po obronie pracy końcowej uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Dla absolwentów studium zostanie przygotowana specjalna oferta dotycząca certyfikacji w zakresie CCNA (Cisco Certified Network Associate) oraz CCNP (Cisco Certified Network Professional).

3 ZARZĄDZANIE SIECIAMI TELEINFORMATYCZNYMI Kierownik studium: dr inż. Dariusz CHAŁADYNIAK WYKAZ PRZEDMIOTÓW, WYKŁADOWCÓW I ZAGADNIEŃ I SEMESTR Architektura sieci komputerowych wykłady (20 godz.) dr inż. Dariusz Chaładyniak ćwiczenia (20 godz.) dr inż. Dariusz Chaładyniak Wprowadzenie do sieci komputerowych Podstawy działania sieci komputerowych Media transmisyjne używane w sieciach Testowanie kabli sieciowych Okablowanie sieci LAN i WAN Podstawy działania sieci Ethernet Technologie używane w sieciach Ethernet Zestaw protokołów TCP/IP i adresowanie IP Warstwy transportowa i aplikacji w modelu TCP/IP 1. Cisco Systems, Inc, Akademia sieci Cisco, semestry 1 & 2, MIKOM, Warszawa, J. Casad, B. Willsey, TCP/IP 24 lekcje, MIKOM, Warszawa, C. Hunt, TCP/IP Administracja sieci, Read Me, Warszawa, P. Kuo, J. Pence, Sieci komputerowe, Helion, Gliwice, M. Mucha, Sieci komputerowe. Budowa i działanie, Helion, Gliwice, M. Sportack, Podstawy adresowania IP, MIKOM, Warszawa, M. Sportack, Sieci komputerowe. Księga eksperta, Helion, Gliwice, Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka I, IDG, Warszawa, Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka II, IDG, Warszawa, Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka III, IDG, Warszawa, A. Urbanek, Ilustrowany leksykon teleinformatyka, IDG, Warszawa, 2001

4 Podstawy routingu statycznego i dynamicznego ćwiczenia (20 godz.) mgr inż. Józef Wacnik Sieci WAN i routery Podstawy budowy i działania routera Konfiguracja routera Zarządzanie oprogramowaniem Cisco IOS Routing i protokoły routingu Protokoły routingu wektora odległości Protokoły routing stanu łącza Komunikaty o błędach i komunikaty kontrolne TCP/IP Podstawy rozwiązywania problemów z routerami Kontrolne listy dostępu 1. Cisco Systems, Inc, Akademia sieci Cisco, semestry 1 & 2, MIKOM, Warszawa, Habraken J., Routery Cisco w praktyce, Helion, Gliwice, Leinwand A., Pinsky B., Konfiguracja routerów Cisco. Podstawy, MIKOM, Warszawa, Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka I, IDG, Warszawa, 1999

5 Inżynieria systemów teleinformatycznych wykłady (20 godz.) prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz Podstawy analizy systemowej systemów teleinformatycznych. Metody oceny efektywności i jakości systemów teleinformatycznych. Wskaźniki zdatności systemów teleinformatycznych. Symulacyjne metody badania i oceny systemów. Pakiety programowe do symulacyjnego badania systemów teleinformatycznych. Inżynieria ruchu w sieci LAN i WAN. Zapewnianie jakości usług QoS. Efektywne wykorzystanie łączy i tras w sieci teleinformatycznej. 1. M. Hassan, R. Jain, Wysokowydajne sieci TCP/IP, Helion, Gliwice, P.L. Maggiora, C.E. Elliott, Zarządzanie wydajnością i błędami w sieciach Cisco, MIKOM, Warszawa, Z. Pęcak, Inżynieria sieci telekomunikacyjnych, WSISIZ, Warszawa, J. W. Toigo, Zarządzanie przechowywaniem danych w sieci, Helion, Gliwice, 2005

6 Administracja systemami operacyjnymi MS Windows i Linux wykłady (20 godz.) dr inż. Krzysztof Różanowski ćwiczenia (10 godz.) dr inż. Krzysztof Różanowski ćwiczenia (14 godz.) mgr inż. Michał Wieteska Definicja systemów operacyjnych. Zadania i podział systemów operacyjnych. Struktury systemów operacyjnych. Przydział czasu procesora. System Windows Server 2003 System Unix i Linux 1. B. Ball, Linux, Helion, Gliwice, J. Marczyński, UNIX użytkowanie i administrowanie, Helion, Gliwice, R. Morimoto, M. Noel, O. Droubi, K. Gardinier, N. Neal, Windows Server Księga eksperta, Helion, Gliwice, N. Ruest, D. Ruest, Windows Server Podręcznik administratora, Helion, Gliwice, A. Silberschatz P. B. Galvin, Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa, W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność, PWN, Warszawa, 2000

7 WYKAZ PRZEDMIOTÓW, WYKŁADOWCÓW I ZAGADNIEŃ II SEMESTR Routing zaawansowany i podstawy przełączania ćwiczenia (15 godz.) dr inż. Tomasz Malinowski Zaawansowane techniki adresowania bezklasowego IP Protokół OSPF i EIGRP Działanie przełączników i metody przełączania Konfiguracja przełączników Działanie protokołu drzewa opinającego STP Działanie i zastosowanie wirtualnych sieci prywatnych VPN Protokół VTP 1. Cisco Systems, Inc, Akademia sieci Cisco, semestry 3 & 4, MIKOM, Warszawa, K. Dooley, I. J. Brown, Cisco. Receptury, Helion, Gliwice, Habraken J., Routery Cisco w praktyce, Helion, Gliwice, Leinwand A., Pinsky B., Konfiguracja routerów Cisco. Podstawy, MIKOM, Warszawa, M. W. Lucas, Routery Cisco. Efektywne zarządzanie, Helion, Gliwice, Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka I, IDG, Warszawa, 1999

8 Administracja przepływem danych w sieciach rozległych ćwiczenia (15 godz.) dr inż. Tomasz Malinowski Translacja adresów NAT Technologie używane w sieciach WAN Działanie protokołu PPP Sieć ISDN i routing DDR Sieć Frame Relay 1. Cisco Systems, Inc, Akademia sieci Cisco, semestry 3 & 4, MIKOM, Warszawa, K. Dooley, I. J. Brown, Cisco. Receptury, Helion, Gliwice, Habraken J., Routery Cisco w praktyce, Helion, Gliwice, Leinwand A., Pinsky B., Konfiguracja routerów Cisco. Podstawy, MIKOM, Warszawa, M. W. Lucas, Routery Cisco. Efektywne zarządzanie, Helion, Gliwice, Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka I, IDG, Warszawa, 1999

9 Podstawy systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych wykłady (15 godz.) dr inż. Dariusz Chaładyniak Wstęp do systemów teleinformatycznych. Konwergencja sieci teleinformatycznych. Telekonferencje i wideokomunikacja. Optokomutacja i technologie światłowodowe. Media transmisyjne, okablowanie strukturalne. Technologie sieci lokalnych i rozległych. Techniki transmisji, protokoły transmisji, sygnalizacja. Systemy transportowe, systemy komutacji. Technologie i sieci mobilne. Sprzęt teleinformatyczny. Przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Zasilanie systemów teleinformatycznych. Budynki inteligentne. Sieci następnej generacji. 1. Cisco Systems, Inc, Akademia sieci Cisco, semestry 1 & 2, MIKOM, Warszawa, A. Engst, G. Fleishman, Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik, Helion, Gliwice, K. Krysiak, Sieci komputerowe. Kompendium, Helion, Gliwice, M. Sportack, Sieci komputerowe. Księga eksperta, Helion, Gliwice, Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka I, IDG Poland S.A., Warszawa, Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka II, IDG Poland S.A., Warszawa, Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka III, IDG Poland S.A., Warszawa, A. Vladimirow, K. V. Gavrilenko, A. A. Mikhailovsky, Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych, Helion, Gliwice, 2004

10 Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi wykłady (15 godz.) prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz Wstęp do zarządzania sieciami teleinformatycznymi. Wymagania dotyczące zarządzania siecią. Obszary funkcjonowania zarządzania. Monitorowanie sieci teleinformatycznych. Sterowanie siecią. Pojęcie, architektura, usługi i funkcje TMN (Telecommunications Management Network). Przegląd standardów związanych z TMN. Zarządzanie siecią teleinformatyczną za pomocą protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol). Struktura informacji zarządzania. Standardowe bazy informacji zarządzania MIB (Management Information Base). Zarządzanie siecią za pomocą protokołu RMON (Remote Network Monitoring). Zdalny nadzór sieci. Zbieranie danych. Alarmy i filtry. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Budowa i funkcje centrum zarządzania siecią teleinformatyczną. 1. M. Barszczewski, Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi, Warszawa, D. Mauro, K. Schmidt, Essential SNMP, O Reilly, M. Miller, Managing Internetworks with SNMP, Wiley Inc., H. Pan, SNMP-Based ATM Network Management, Artech House Inc., W. Stallings, Protokoły SNMP i RMON. Vademecum Profesjonalisty, Helion, Gliwice Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka I, IDG Poland S.A., Warszawa, Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka III, IDG Poland S.A., Warszawa, 2004

11 Wybrane aspekty zarządzania sieciami teleinformatycznymi 20 godzin wykładów Eksperci wiodących firm teleinformatycznych, tworzących oprogramowanie oraz produkujących komputery i ich podzespoły (Cisco, IBM, Microsoft, Intel itd.). 1. Prezentacja najnowszych aktywnych i pasywnych urządzeń sieciowych (przełączniki, koncentratory, routery, karty sieciowe, punkty dostępowe, anteny radiowe) 2. Prezentacja najnowszych mediów transmisyjnych (miedzianych, światłowodowych, satelitarnych, radiowych) 3. Prezentacja najnowszych rozwiązaniach w zakresie fizycznej infrastruktury sieciowej 4. Prezentacja najnowszych technologii LAN i WLAN 5. Prezentacja oprogramowania do zarządzania sieciami teleinformatycznymi 6. Prezentacja najnowszych sieciowych systemów operacyjnych 7. Prezentacja najnowszych rozwiązań budowy i działania procesorów Konsultacje dyplomowe 20 godzin dr inż. Błażejczyk Wiesław dr inż. Dariusz Chaładyniak dr inż. Tomasz Malinowski dr inż. Krzysztof Różanowski

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych Katowice Technologie internetowe i sieci komputerowe 2 Dlaczego warto studiować na specjalizacji "Technologie

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach TCP/IP

Routing w sieciach TCP/IP Routing w sieciach TCP/IP Kod przedmiotu: RWS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Oferta szkoleń dofinansowanych z UE O Fundacji Kontakt Biuro e-mail: biuro@proidea.org.pl ul. Konarskiego 44 lok. 6 30-046 Kraków tel/fax. +48 12 617

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5

Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5 Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5 Kod przedmiotu: SSO5 Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:...

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:... IT Akademia IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki to oferta otwartych wykładów, szkoleń, seminariów oraz warsztatów skierowanych do osób zainteresowanych pogłębieniem i poszerzeniem swojej

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 06.07.2012r. Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń Katalog szkoleń

Katalog szkoleń Katalog szkoleń Katalog szkoleń Katalog szkoleń Najwyższej jakości szkolenia i usługi z zakresu technik sterowania oraz przemysłowych standardów komunikacyjnych. www.intex.com.pl Centrum Szkoleniowe Systemów Automatyki

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30 1. Informacje o zawodzie RAKTYKA ZAWODOWA ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK 351203 nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30 Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo