Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski"

Transkrypt

1 ROLA ZANIECZYSZCZEŃ PUNKTOWYCH W DYSTRYBUCJI WYBRANYCH METALI W ZBIORNIKU WODOCIĄGOWYM GOCZAŁKOWICE. Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

2 Badania zostały wykonane w ramach projektu Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PO1G /09

3 Cel pracy Określenie roli głównych źródeł zasilania Zbiornika Goczałkowice (rzeki Wisły i pięciu przepompowni wprowadzających do Zbiornika wody depresyjne) w dystrybucji wybranych metali/metaloidów.

4 Obiekt badań Zbiornik Goczałkowice

5 Charakterystyka hydrologiczna Zbiornika Goczałkowice Całkowita pojemność zbiornika wynosi 165,6 hm3 Powierzchnia maksymalna 3200ha Rzędna maksymalnego piętrzenia zbiornika wznosi się na wysokość max. PP=257,0 m n.p.m. Normalny poziom piętrzenia (NPP) 255,5 m n.p.m. Minimalny poziom piętrzenia ustalono na rzędnej Min PP = 250,5 m n.p.m. Średnia głębokość 5,5 m przy NPP Maksymalna głębokość przy NPP 11 m Długość zapory czołowej 2,98 km Długość zapory bocznej 10,8 km Długość linii brzegowej w zależności od poziomu piętrzenia od 50 do 60 km Wody z terenów depresyjnych zbierane w rowach opaskowych są przepompowywane do zbiornika przez 5 przepompowni.

6 Metodyka badań Pobór próbek wody: bezpośrednio ze zbiorników czerpni pomp oraz Wisły na dopływie do Zbiornika Goczałkowice w okresie trzyletnim od stycznia 2011 do stycznia 2013 Przygotowanie próbek: bezpośrednio po pobraniu próbki wód powierzchniowych były dostarczane do laboratorium, w którym sączono je przez filtr strzykawkowy PES o średnicy porów 0,22 µm i zakwaszano spektralnie czystym kwasem azotowym (Merck, Niemcy). Tak utrwalone próbki były przechowywane w temperaturze C przez okres nie dłuższy jak tydzień

7 Metodyka badań Oznaczanie metali techniką ICP-MS Spektrometr ICP-MS Elan DRC-e 6100 Perkin Elmer palnik kwarcowy ICP nebulizer krzyżowy stożki niklowe pomiar izotopów izotopów 53 Cr, 66 Zn, 75 As, 114 Cd, 208 Pb standard wewnętrzny 103 Rh, wprowadzany on line

8 Metodyka badań Granice wykrywalności i oznaczalności oraz odzysk CRM NIST 1643-e Analit Granica wykrywalności [ g/l] Granica oznaczalności [ g/l] CRM NIST 1643-e stężenie [ g/l] CRM NIST 1643-e Niepewność [ g/l] n Uzyskany średni wynik [ g/l] Odzysk [%] Zn 0,181 0,543 78,5 2, ,01 80,27 Cd 0,040 0,120 6,568 0, ,36 96,81 Pb 0,036 0,107 19,63 0, ,74 105,67 As 0,096 0,289 60,45 0, ,19 87,99 Cr 0,013 0,039 20,4 0, ,75 116,43

9 Wyniki badań Średnioroczne stężenie pierwiastków w wodach. A-przepompownie; B- rzeka Wisła 2,5 2 Rys. A Cr As Cd Pb 1,4 1,2 Rys. B Cr As Cd Pb 1 μg/dm 3 1,5 1 μg/dm 3 0,8 0,6 0,5 0,4 0, rok rok

10 Wyniki badań Ładunki metali doprowadzanych do zbiornika A przepompownie; B rzeka Wisła 5,00 4,00 Rys. A Cr As Cd Pb Rys. B Cr As Cd Pb kg / rok 3,00 2,00 kg / rok , , rok rok

11 Stężenie Zn [ug/l] Wyniki badań Stężenie Zn wahało się w granicach: w wodach z przepompowni 9,72-60,80 μg/l, a w wodzie z Wisły 0,83-17,71 μg/l Kategoria jakości wody A1 70,00 60,00 50,00 Przepompownie Wisła 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Data poboru

12 Wyniki badań Roczne ładunki zanieczyszczeń doprowadzanie do zbiornika z wodami z przepompowni stanowią od 0,5 do 5,2 % całkowitego ładunku dostarczanego do zbiornika Największe zagrożenie dla zbiornika, stanowi rzeka Wisła, która doprowadza duże ładunki Cr, Cd, Pb i As, pomimo znacznie niższych stężeń niż w wodach depresyjnych Wyraźna tendencja malejąca ilości doprowadzanych zanieczyszczeń do zbiornika Roczne ładunki Cd, Cr, Pb i As w ciągu trzech lat zmniejszyły się odpowiednio: z 40,9 kg/r do 5,2 kg/r, z 286,1 do 86 kg/r, z 499,8 kg/r do25,51 kg/r i z 224 kg/r do 61 kg/r.

13 Analiza składowych głównych PCA Principal Component Analysis umożliwia eliminację zbędnych (nadmiarowych) informacji ze zbioru danych. Rozszerzeniem metody PCA jest analiza czynnikowa FA Factor analysis Wprowadzenie rotacji w przypadku analizy czynnikowej (FA) umożliwia uzyskanie prostszej interpretacji poszczególnych czynników. FA stanowi zespół metod i procedur statystycznych pozwalających na badanie wzajemnych relacji między dużą liczbą zmiennych i wykrywanie ukrytych uwarunkowań, które wyjaśniają ich występowanie.

14 Analiza składowych głównych PCA Zidentyfikowano 3 grupy czynników, które opisują 74% ogólnej zmienności. Pierwszy czynnik PC1 wyjaśniający ok. 32% ogólnej zmienności związany jest z ołowiem i kadmem, co można uzasadnić współistnieniem tych metali w środowisku Drugi czynnik PC2 wyjaśniający 26% ogólnej zmienności związany jest z chromem i arsenem Trzeci opisujący PC3 opisujący 16% zmienności dotyczy stężenia cynku

15 Analiza składowych głównych PCA Położenie wektorów ładunków czynnikowych po zastosowaniu rotacji Varimax względem trzech pierwszych składowych głównych

16 Wyniki analizy czynnikowej Zmienna Czynnik PC1 PC2 PC3 Cr -0,309 0,687 0,336 Zn 0, ,880 As ,883-0,087 Cd 0, ,508 Pb 0,886 0,040 0,041

17 Podsumowanie 1. Stężenia Cr, Cd, Zn, Pb i As w źródłach punktowych (przepompowniach) są znacznie wyższe niż w rzece Wiśle, ale znaczenie ich dla jakości wody w zbiorniku jest minimalne ze względu na relatywnie niewielki udział w całkowitym ładunku zanieczyszczeń doprowadzanych do zbiornika. 2. Spośród przebadanych zanieczyszczeń największe zagrożenie jest ze strony Cd, którego stężenia w wodach depresyjnych są tylko o około połowę niższe od dopuszczalnych w wodach powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia. 3. Wyróżniono 3 czynniki wyjaśniające zależności pomiędzy stężeniami badanych pierwiastków, które obejmują 74% ogólnej zmienności. Największy udział w ogólnej zmienności ma czynnik PC1 związany z występowaniem Cd i Pb, stanowiący 32% ogólnej zmienności

18 Dziękuję za uwagę Badania zostały wykonane w ramach projektu Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN KRZYSZTOF KLEJNOWSKI, WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, ANDRZEJ KRASA, JADWIGA BŁASZCZYK, PATRYCJA ROGULA-KOPIEC, BARBARA METHEWS,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH WP 4 Needs Assessment Opracowanie i badanie pilotażowe systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Dolnej Wisły między Warszawą a Gdańskiem (droga

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy

Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Zespół Ekologii Wód Zakres seminarium

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r.

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r. Projekt : KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inŝynierskiej i planowania gospodarczego) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią 6 OPIS GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW 6.1 KOMPONENT OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ 6.1.1 Zagadnienia merytoryczne 6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią Istniejący system ochrony

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych czerwiec 2009 WSTĘP PAŃSTWOWY MONITORING

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ W Y K O N A W C A B I A Ł O S T O C K A F U N D A C J A K S Z T A Ł C E N I A K A D R U L. S P Ó Ł D Z I E L C Z A 8, 15-4 4 1 B I A Ł Y S T O K T E L. ( 0

Bardziej szczegółowo

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5.1. Model emisji - Sposób wyznaczania emisji pyłu PM 10 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Kraków 2003 2 Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu: dr Arnold Bernaciak a.bernaciak@ue.poznan.pl. Autorzy: dr Arnold Bernaciak mgr Anna Bernaciak

Kierownik projektu: dr Arnold Bernaciak a.bernaciak@ue.poznan.pl. Autorzy: dr Arnold Bernaciak mgr Anna Bernaciak PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO ul. Cienista 12 64-500 Szamotuły Kierownik projektu: dr Arnold Bernaciak a.bernaciak@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Janina Piekutin* WYSTĘPOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W WODACH ZLEWNI SUPRAŚLI

Janina Piekutin* WYSTĘPOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W WODACH ZLEWNI SUPRAŚLI Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Janina Piekutin* WYSTĘPOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W WODACH ZLEWNI SUPRAŚLI OCCURRENCE OF TRAFFIC POLLUTANTS IN THE WATER CATCHMENTS OF

Bardziej szczegółowo