Instrukcja uŝytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uŝytkownika"

Transkrypt

1 GrandEVBavr płyta ewaluacyjna dla mikrokontrolerów AVR. REV 1.0 Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning Evaluation Boards for net controllers, RFID High Spe- ed In System programmers for AVR, PIC, ST microcontrollers Microprocesor systems, PCB 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Starter Kits Embedded Web Servers Prototyping Boards mi- nimodules for microcontrollers, ethernet controllers, RFID High Speed In Systems programme- rs for AVR, PIC, ST microcontrlollers Microprocesor systems, PCB designing Evaluation Boards for `51, AVR, ST, PIC microcontrollers Starter Kits Embe- dded Web Serwers Prototyping Boards Minimodules for microcontrollercontrollers, ethernet controllers, High Speed In System program- mers for AVR, PIC, ST microco- Microprocesor R Many ideas one solution Systems, PCB Designing Evaluation Boards

2 Spis Treści 1 Wprowadzenie Cechy Obsługiwane mikrokontrolery Zaczynamy Wymagania sprzętowe i programowe Rozmieszczenie elementów na płycie Uruchomienie zestawu Programowanie mikrokontrolerów AVR Opis części sprzętowej Układ zasilania Gniazda mikrokontrolerów Układ zegarowy Porty mikrokontolera Diody LED Przyciski Przekaźniki Sygnalizator akustyczny Siedmiosegmentowe wyświetlacze LED Wyświetlacz alfanumeryczny LCD Wyświetlacz graficzny Interfejs RS Interfejs USB Interfejs LAN Złącze I 2 C Interfejs 1WIRE Driver Interfejs PS Pamięć FLASH Pamięć EEPROM Pamięć SRAM Układy logiczne CMOS Pole prototypowe Złącze na kartę prototypową Potencjometry Termometr LM Fotorezystor Zegar czasu rzeczywistego DS Przetwornik analogowo-cyfrowy ADC i cyfrowo-analogowy DAC Nadajnik i odbiornik podczerwieni Opis złącz i zworek Złącza Zworki Diody LED i przyciski Diagnostyka uszkodzeń Dane techniczne Pomoc techniczna Przykładowe oprogramowanie Schemat Gwarancja

3 1 1 Wprowadzenie GrandEVBavr powstał z myślą o udostępnieniu projektantowi systemów opartych na mikrokontrolerach AVR firmy Atmel, bazy sprzętowej umoŝliwiającej w szybki i łatwy sposób realizację i weryfikację swojego pomysłu. Główny cel jaki nam przyświecał, było stworzenie platformy na której moŝna zaimplementować i testować niemal wszystkie dostępne 8-bitowe mikrokontrolery AVR w obudowach DIP, czy teŝ SMD przy zastosowaniu odpowiedniego adapteru. Mając to na uwadze płyta została zaprojektowana w ten sposób, aby uŝytkownik miał dostęp do wszystkich portów procesora wyprowadzonych na złącza. Płyta została bogato wyposaŝona w róŝnorodne peryferia i złącza rozszerzeń które stanowią znakomitą bazę pod przyszłe projekty począwszy od prostych, wykorzystujących przełączniki, diody LED czy buzzer, aŝ po te najbardziej zaawansowane komunikujące się poprzez interfejs USB, czy realizujące dostęp do pamięci SRAM. Najbardziej zaawansowani uŝytkownicy mogą podłączyć swój projekt do sieci INTERNET przy uŝyciu karty sieciowej, która stanowi jedną z naszych gotowych propozycji rozbudowy systemu. Na płycie zostały takŝe umieszczone peryferia, takie jak: termometr LM35, dwa przekaźniki, dwa potencjometry, źródło napięcia referencyjnego, źródło napięcia regulowanego, przetwornik A/C oraz C/A, zegar czasu rzeczywistego, pamięć EEPROM, pamięć FLASH, pamięć SRAM, 4 siedmiosegmentowe wyświetlacze LED, 8 kanałowy driver, złącze PS2 do podłączenia klawiatury bądź myszki, fotorezystor, odbiornik i nadajnik podczerwieni, interfejs USB, interfejs RS232, złącze 1-Wire, złącze I 2 C. Opcjonalnie płytę moŝna wyposaŝyć w wyświetlacz LCD 2x16, wyświetlacz graficzny o rozdzielczości 128 x 64 pikseli, czy teŝ interfejs LAN. Wszystkie te elementy są dostępne na złączach szpilkowych, pozwalając na podłączenie ich do portu np. procesora. Na płycie jest umieszczony układ mostka i stabilizatora zwalniający uŝytkownika z obowiązku dostarczania stałego napięcia stabilizowanego. Pomyśleliśmy równieŝ o samodzielnej rozbudowie układu przez uŝytkownika oddając do jego ręki pole prototypowe oraz złącze do kart rozszerzeń, dające uŝytkownikowi moŝliwość dołączenia w łatwy sposób innych elementów i dowolnej ich konfiguracji. Szereg zworek konfiguracyjnych pozwala na własną konfigurację systemu nie narzucając zastosowanych rozwiązań. Wraz z płytą dostępne są kody źródłowe programów pozwalające na przetestowanie dostępnych zasobów. śyczymy samych sukcesów i duŝo satysfakcji przy projektowaniu i konstruowaniu urządzeń w oparciu o GrandEVBavr. 3

4 1.1 Cechy Gniazda dla szerokiej gamy mikrokontrolerów z rodziny AVR. Złącza programujące ISP (In-System Programming) Złącza programujące JTAG dla OCD (On-Chip Debugging) Wszystkie porty I/O mikrokontrolerów dostępne w łatwy sposób przy pomocy złącz szpilkowych Napięcie bazowe VTG układu regulowane od 1.25 do 5V Stałe oraz regulowane precyzyjne źródło napięcia referencyjnego VREF Podstawka pod rezonator kwarcowy Zewnętrzny oscylator RC 8 mikro przełączników i 8 diod LED do ogólnego zastosowania Sygnalizator dźwiękowy (buzzer) Detektor natęŝenia światła (fotorezystor) 2 przekaźniki 2 potencjometry Termometr z wyjściem napięciowym LM35 Nadajnik i odbiornik podczerwieni Moduł interfejsu sieciowego LAN (1) Interfejs USB Port RS232 do ogólnego zastosowania Driver ośmiokanałowy Gniazdo PS2 dla myszki bądź klawiatury Złącze 1-Wire Złącze I 2 C Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2x16 znaków Poczwórny wyświetlacz LED siedmiosegmentowy Wyświetlacz graficzny 128 na 64 pixele (1) Zegar czasu rzeczywistego I 2 C wraz z baterią litową Przetwornik A/C oraz C/A sterowany I 2 C Pamięć SRAM 128kB wraz zatrzaskiem adresu Pamięć Flash SPI o pojemności do 16-Mbit (2) Pamięć EEPROM I 2 C o pojemności do256 kb (2) Dodatkowe układy CMOS pozwalające na realizację bankowania i adresowania Pole prototypowe Złącze - slot (standard PC/ISA ) dla kart rozszerzeń i płytek prototypowych Pola testowe dla VTG, GND, AREF, AGND Wydzielenie mas, cyfrowej GND i analogowej AGND Łatwa konfiguracja systemu przy pomocy zworek Otwartość konstrukcji na przyszłe projekty (1) Montowany w zaleŝności od wersji GrandEVBavr (2) Opcja 4

5 1.2 Obsługiwane mikrokontrolery Płyta GrandEVBavr umoŝliwia programowanie i testowanie mikrokontrolerów AVR firmy Atmel, począwszy od najprostszych ATtiny w obudowie o ośmiu wyprowadzeniach, aŝ po najbardziej rozbudowane mikrokontrolery z serii ATmega. Mikrokontroler instalowany jest do odpowiedniego gniazda na płycie (podstawki) i programowany poprzez dedykowane złącze ISP bądź JTAG. DuŜa część mikrokontrolerów występuje w obudowie DIP i dla nich przeznaczone są gniazda od SOC1 do SOC8. Ze względu na fakt, Ŝe najbardziej zaawansowane mikrokontrolery ATmega występują tylko w obudowie SMD, dla nich przeznaczone są odpowiednie adaptery osadzane w gniazda SOC8 oraz SOC9. AT90CAN128 AT90CAN128 Automotive AT90CAN32 AT90CAN32 Automotive AT90CAN64 AT90CAN64 Automotive AT90S1200 AT90S2313 AT90S2323 AT90LS2323 AT90S2333 AT90LS2333 AT90S2343 AT90LS2343 AT90S4434 AT90LS4433 AT90S8515 AT90S8535 ATmega103 ATmega103L ATmega128 ATmega128L ATmega1280 ATmega1280V ATmega1281 ATmega1281V ATmega16 ATmega16L ATmega162 ATmega164P ATmega168 ATmega168P ATmega2560 ATmega2560V ATmega2561 ATmega2561V ATmega32 ATmega32L ATmega323 ATmega323L ATmega324P ATmega328P ATmega48 ATmega48P ATmega64 ATmega64L ATmega640 ATmega644 ATmega603 ATmega603L ATmega644P ATmega64RZAPV ATmega64RZAV ATmega8 ATmega8 L ATmega8515 ATmega8515 L ATmega8535 ATmega8535L ATmega88 ATmega88P ATtiny12 ATtiny13 ATtiny15L ATtiny2313 ATtiny24 ATtiny25 ATtiny26 ATtiny261 ATtiny44 ATtiny45 ATtiny461 ATtiny84 ATtiny85 ATtiny861 5

6 2 2 Zaczynamy Układ ewaluacyjny GrandEVBavr stanowi integralną cześć systemu uruchomieniowego w którego skład w zaleŝności od wersji wchodzą: płyta GrandEVBavr, zasilacz, programator ISPcableIII, płyta CD z oprogramowaniem, karty prototypowe, mikrokontroler AVR ATmega128, kable do połączeń między portami mikrokontrolera a peryferiami (10-Ŝył 2 sztuki, 1-Ŝyła 10 sztuk) zworki (jumperki) 2.1 Wymagania sprzętowe i programowe Procesor 400Mhz (Pentium rekomendowany) 256 MB RAM 50 MB wolnego miejsca na dysku Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, XP lub wyŝszy Port drukarki LPT (Centronics) (1) RS232 port ( bodów) (2) Port USB (3) Zasilacz 9-12 DC lub 7-9 AC min.750ma (4) Uwagi: 1: W wersji z programatorem ISPcable I 2: W wersji z programatorem ISPcable II 3: W wersji z programatorem ISPcable III 4: W wersji bez zasilacza 6

7 2.2 Rozmieszczenie elementów na płycie 7

8 1. Złacza ISP i JTAG 2. Złącze PS2 3. Interfejs USB 4. Interfejs LAN (opcja) 5. Złącze do RS kanałowy driver 7. Złącza przekaźników dołączone do przekaźników na płycie 8. Wejście napięcia zasilania z mostkiem prostowniczym umoŝliwiające zasilanie napięciem DC lub AC 9. Pole prototypowe 10. Źródło napięcia regulowanego 11. Źródło napięcia referencyjnego 12. Potencjometry 13. Włącznik zasilania płyty 14. Buzzer 15. Przyciski 16. Diody LED 17. Wyświetlacze siedmiosegmentowe 18. Termometr LM Nadajnik i odbiornik podczerwieni 20. Fotorezystor 21. Złącze do 1-Wire 22. Przycisk RESET 23. Podstawki dla mikrokontrolerów 24. Pamięć FLASH 25. Rezonator kwarcowy 26. Złącze dla kart rozszerzeń 27. Cyfrowe układy logiczne 28. Pamięć SRAM 29. Porty mikrokontrolera oraz złącza wszystkich peryferii dostępnych na płycie 30. Pamięć EEPROM 31. Zegar czasu rzeczywistego DS Wyświetlacz LCD (opcja) 33. Wyświetlacz graficzny 128x64 pixeli (opcja) 34. Przetwornik A/C oraz C/A 2.3 Uruchomienie zestawu System GrandEVBavr jest dostarczany wraz z modułem adaptacyjnym ADPmega i mikrokontrolerem ATmega128 umieszczonym w gnieździe SOC8. Domyślne ustawienie zworek pozwala na uruchomienie programu zawartego w mikrokontrolerze zasilanym napięciem VTG o wartości 5V, oraz zewnętrznym rezonatorem 16MHz. Złącze programatora podłączamy do odpowiedniego do gniazda (1) znajdującego się na tylnej krawędzi płyty. W przypadku układu ATmega128 oraz programatora ISP jest to złącze ISP SOC8. Podłączenie dla innych mikrokontrolerów opisano w rozdziale 3. Do gniazda zasilającego (8) podłączamy zasilacz. Następnie uruchamiamy płytę przełącznikiem POWER (13). Obecność napięcia zasilania sygnalizowana jest diodą LED. Płyta powinna być zasilana z zewnętrznego zasilacza o napięciu 7 12V AC, lub 9 15V DC, przy pomocy standardowego wtyku o średnicy bolca 2.1 mm umieszczonego w gnieździe zasilającym. Wewnętrzny układ stabilizatorów wyposaŝony jest w mostek prostowniczy więc polaryzacja napięcia zasilania jest nieistotna. 8

9 Rysunek 1. Podłączenie programatora Mikrokontroler znajdujący się w zestawie, został zaprogramowany programem testowym zapalającym diody LED. Diody zapalają się według sekwencji wybieranej przy pomocy klawiszy. W celu uruchomienia programu testowego naleŝy dokonać połączeń portu C z przyciskami KEY, oraz portu F z diodami LED, tak jak przedstawia to poniŝszy rysunek. Rysunek 2. Domyślne ustawienie GrandEVBavr Przed włączeniem zasilania, prosimy o sprawdzenie poprawności umieszczenia adaptera z układem ATmega128 w płycie GrandEVBavr. 9

10 2.4 Programowanie mikrokontrolerów AVR Programator ISPcableIII jest kontrolowany poprzez program AVR Studio. Instrukcja obsługi i konfiguracja tego oraz innych programatorów firmy Propox, została zawarta w dokumentacji technicznej programatorów. Pierwszym krokiem po uruchomieniu programu AVR Studio jest wybranie typu programowanego mikrokontrolera, Klikając na otworzy się okno przedstawione poniŝej: Rysunek 3. Okno programowania AVR Studio W polu Device wybieramy programowany układ. W celu zaprogramowania mikrokontrolera plikiem *.hex, w polu Flash podajemy lokalizację pliku np. example1.hex. Przy pomocy przycisku PROGRAM programujemy mikrokontroler. Dioda LED ISP sygnalizuje proces programowania. Dokładna instrukcja obsługi programatorów i aplikacji sterującej zawarta została w dokumentacji programatorów. Uwaga! NaleŜy zachować ostroŝność przy ustawianiu Fuse bitów. Odłączenie RESETu uniemoŝliwi programowanie niektórych układów poprzez interfejs ISP lub JTAG!!! 10

11 3 3 Opis części sprzętowej 3.1 Układ zasilania Na płycie znajdują się cztery źródła napięć: 1) Stabilizowane +5V 2) Regulowane w zakresie 1.25 do 5V 3) Referencyjne VREF regulowane od 0V do 5V 4) Napięcie stałe DC VCC pochodzące z zewnętrznego zasilacza Napięcie +5V uzyskiwane jest ze stabilizatora LM7805. MoŜe być wykorzystane do zasilania mikrokontrolera. Zasila takŝe niektóre peryferia, nie mogące pracować przy niŝszym napięciu. Dotyczy to m.in. wyświetlacza LCD 2x16, wyświetlacza graficznego GLCD, karty sieciowej LAN. Maksymalny prąd nie powinien przekroczyć 600mA. Stabilizator LM317 słuŝy do wytworzenia stabilizowanego napięcia regulowanego w zakresie od 1.25V do 5V. Regulacji dokonujemy potencjometrem VADJ (P1). Maksymalny prąd pobierany z tego zasilacza nie powinien przekroczyć 600mA. Napięcie referencyjne VREF, wytwarzane jest za pomocą układu OP07 oraz LM285. Napięcie VREF regulowane jest precyzyjnym potencjometrem VREF (P2), w zakresie od 0 do 5V. Napięcie referencyjne AREFuC zasilające wewnętrzne przetworniki mikrokontrolera, uzyskiwane jest z napięcia VREF w przypadku kiedy zworka jest załoŝona. Napięcie docelowe VTG (Voltage Target) zasilające mikrokontroler oraz peryferia, wybierane jest za pomocą zworki VTG SEL. między napięciem +5V (pozycja 5V) a regulowanym (pozycja vadj.) od 1.25 do 5V za pomocą potencjometru VADJ. Dodatkowe punkty pomiarowe znajdujące się przy prawej krawędzi płyty, ułatwiają pomiar i regulację napięcia. Na płycie w wielu miejscach znajdują się dodatkowe złącza szpilkowe VTG, GND oraz +5V pozwalające na łatwe podłączenie dodatkowych układów. 11

12 Rysunek 4. Układ zasilania 3.2 Gniazda mikrokontrolerów Mikrokontroler który chcemy programować (testować), instalujemy do odpowiedniego gniazda (socket), które znajdują się w lewej części płyty. Z kaŝdym gniazdem stowarzyszone jest złącze programatora ISP, oraz JTAG jeśli ten tryb jest obsługiwany przez mikrokontroler. Złącza do podłączenia programatora znajdują się w lewej górnej części płyty. Mikrokontroler instalujemy do odpowiedniego gniazda (SOCx) na płycie (23). Czynność tą musimy wykonać ostroŝnie aby nie uszkodzić delikatnych wyprowadzeń mikrokontrolera, zwracając uwagę na prawidłową orientacje elementu. Uwaga! Niepoprawna instalacja mikrokontrolera (osadzenie na odwrót lub w niewłaściwym gnieździe) grozi uszkodzeniem układu!!! NaleŜy sprawdzić czy zaimplementowany mikrokontroler nie wymaga zewnętrznego rezonatora kwarcowego. Szczegóły dotyczące układu zegarowego, opisano w następnym rozdziale. Przyporządkowanie gniazd w zaleŝności od typu mikrokontrolera przedstawiono w tabeli. 12

13 MIKROKONTROLER GNIAZDO NA PŁYCIE Gniazdo ISP Gniazdo JTAG UWAGI AT90CAN128 SOC8 ISP SOC8 JTAGSOC8SOC9 AT90CAN128 Automotive SOC8 ISP SOC8 JTAGSOC8SOC9 AT90CAN32 SOC7 ISP SOC7 JTAGSOC8SOC9 AT90CAN32 Automotive SOC8 ISP SOC8 JTAGSOC8SOC9 AT90CAN64 SOC8 ISP SOC8 JTAGSOC8SOC9 AT90CAN64 Automotive SOC8 ISP SOC8 JTAGSOC8SOC9 AT90S2313 SOC4 ISP SOC4 - NaleŜy dołączyć rezonator kwarcowy do PA0 i PA1 AT90L(S)2323 SOC1 ISP SOC1 - NaleŜy dołączyć rezonator kwarcowy do PB3 i PB4 AT90L(S)2333 SOC5 ISP SOC5 - NaleŜy dołączyć rezonator kwarcowy do PB6 i PB7 AT90L(S)2343 SOC1 ISP SOC1 - AT90L(S)4433 SOC5 ISP SOC5 - NaleŜy dołączyć rezonator kwarcowy do PB6 i PB7 AT90S8515 SOC6 ISP SOC6 - AT90S8535 SOC7 ISP SOC7 - ATmega103(L) SOC8 ISP SOC8 - ATmega128(L) SOC8 ISP SOC8 JTAGSOC8SOC9 ATmega1280(V) SOC9 ISP SOC9 JTAGSOC8SOC9 ATmega1281(V) SOC8 ISP SOC8 JTAG SOC8 ATmega16(L) SOC7 ISP SOC7 JTAG SOC7 ATmega161(L) SOC6 ISP SOC6 - ATmega162 SOC6 ISP SOC6 JTAG SOC6 ATmega164P SOC7 ISP SOC7 JTAG SOC7 ATmega168(P) SOC5 ISP SOC5 - ATmega168(V) SOC5 ISP SOC5 - ATmega2560V SOC9 ISP SOC9 JTAGSOC8SOC9 ATmega2561V SOC8 ISP SOC8 JTAGSOC8SOC9 ATmega32(L) SOC7 ISP SOC7 JTAG SOC7 ATmega323(L) SOC7 ISP SOC7 JTAG SOC7 ATmega324P SOC7 ISP SOC7 JTAG SOC7 ATmega328P SOC5 ISP SOC5 - ATmega48(P) SOC5 ISP SOC5 - ATmega64(L) SOC8 ISP SOC8 JTAGSOC8SOC9 ATmega603(L) SOC8 ISP SOC8 - ATmega640 SOC9 ISP SOC9 JTAGSOC8SOC9 ATmega644 SOC7 ISP SOC7 JTAG SOC7 ATmega644P SOC7 ISP SOC7 JTAG SOC7 Tabela 5. Przyporządkowanie gniazd w zaleŝności od mikrokontrolera 13

14 MIKROKONTROLER GNIAZDO NA PŁYCIE Gniazdo ISP Gniazdo JTAG UWAGI ATmega64RZAV SOC7 ISP SOC7 - ATmega64RZAPV SOC7 ISP SOC7 - ATmega8(L) SOC5 ISP SOC5 - ATmega8515 SOC6 ISP SOC6 - ATmega8535 SOC7 ISP SOC7 JTAG SOC7 ATmega88(P) SOC5 ISP SOC5 - ATtiny12 SOC1 ISP SOC1 - ATtiny13 SOC1 ISP SOC1 - ATtiny15L SOC1 ISP SOC1 - PB.2 i PB.3 na płycie zamienione miejscami ATtiny2313 SOC4 ISP SOC4 - ATtiny24 SOC2 ISP SOC2 - ATtiny25 SOC1 ISP SOC1 - ATtiny26 SOC3 ISP SOC3 - ATtiny261 SOC3 ISP SOC3 - ATtiny44 SOC2 ISP SOC2 - ATtiny45 SOC1 ISP SOC1 - ATtiny461 SOC3 ISP SOC3 - ATtiny84 SOC2 ISP SOC2 - ATtiny85 SOC1 ISP SOC1 - ATtiny861 SOC3 ISP SOC3 - Tabela 6. Przyporządkowanie gniazd w zaleŝności od mikrokontrolera (cd.) 14

15 3.3 Układ zegarowy Mikrokontrolery mogą pracować z zewnętrznym rezonatorem kwarcowym lub układem RC. Zainstalowana podstawka umoŝliwia, zastosowanie róŝnych rezonatorów kwarcowych w przedziale od 32kHz do 16MHz. JeŜeli mikrokontroler posiada dedykowane wyprowadzenia tylko dla rezonatora (XTAL1, XTAL2), wystarczy załoŝyć zworki XTAL1 oraz XTAL1. Rysunek 7. Zewnętrzny układ taktowania Rysunek 8. Zewnętrzny układ taktowania Zworka RC pozwala na podłączenie układu RC (R26 C18) w przypadku, gdy chcemy taktować mikrokontroler zewnętrznym oscylatorem RC. UŜytkownik moŝe zainstalować precyzyjny oscylator kwarcowy XO dla którego przeznaczono miejsce na płycie obok rezonatora. Korzystając z oscylatora, zworka XO musi być załoŝona. Korzystając z układu RC i XO zworki XTAL1 i XTAL2 muszą być zdjęte. 15

16 3.4 Porty mikrokontrolera Wszystkie porty mikrokontrolerów dostępne są na płycie na złączach szpilkowych oznaczonych literami od A do L.. To, które porty są w danej chwili dostępne zaleŝy od zastosowanego mikrokontrolera. Największą ilość portów posiadają mikrokontrolery w obudowach TQFP100 (np. ATmega2560), najmniejszą zaś w obudowach 8DIP. KaŜdy port z wyjątkiem portu G składa się z ośmiu pinów oznaczonych od 0 do 7. Wyprowadzenia portów łączymy z wyprowadzeniami peryferii za pomocą jednoŝyłowych kabelków jak pokazano to na rys Diody LED Rysunek 9. Połączenie za pomocą kabelka peryferyjnego Płyta posiada 8 diod LED, które stanowią najprostszy interfejs pomiędzy systemem a uŝytkownikiem, co jest szczególnie waŝne dla początkujących programistów. Budowa płyty pozwała na dowolne połączenie diod. Włączenie diody moŝe nastąpić po podaniu stanu niskiego na pin LDn skojarzony z odpowiednim LED-em. Rysunek 10. Implementacja diod LED 16

17 3.6 Przyciski Płyta wyposaŝona jest w 8 mikro-przełączników. Wciśnięcie jednego z nich powoduje pojawienie się stanu niskiego na odpowiednim złączu szpilkowym skojarzonym z odpowiednim przyciskiem. Rysunek 11. Implementacja przycisków 3.7 Przekaźniki Zastosowano 2 przekaźniki, które sterowne są poprzez tranzystor. Bazy tranzystorów są wyprowadzone na złącze RLY jako REL1 oraz REL2 natomiast końcówki przekaźników: NC, NO, COM do złącz śrubowych, pozwalając uŝytkownikowi na sterowanie zewnętrznymi układami. Rysunek 12. Schemat przekaźnika 17

18 3.8 Sygnalizator akustyczny Płyta zawiera sygnalizator akustyczny włączany stanem niskim podanym na bazę tranzystora. Baza tranzystora jest wyprowadzona na złącze MISC jako BUZZ. Rysunek 13. Implementacja sygnalizatora akustycznego 3.9 Siedmiosegmentowe wyświetlacze LED Na płycie znajdują się 4 wyświetlacze 7-segmentowe. Stanowią one interfejs pomiędzy systemem a uŝytkownikiem, pozwalający na wyświetlenie do 4 znaków. KaŜdy wyświetlacz posiada 2 anody, 7 segmentów oraz DP, które stają się aktywne po podaniu stanu niskiego na odpowiedni pin. Rysunek 14. Podłączenie wyświetlacza 7-segmentowego 18

19 3.10 Wyświetlacz alfanumeryczny LCD W płycie umieszczono złącze do wyświetlacza alfanumerycznego LCD z wbudowanym sterownikiem Hitach HD Ze złącza poprowadzone są cztery linie danych i dwie linie sterujące, tj. linia strobu E i linia sterująca R/S. Następnie wszystkie te linie są połączone ze złączem szpilkowym, skąd dalej wyświetlacz moŝe być podłączony do procesora. Linia R/W wyświetlacza dołączona jest na stałe do masy. Złącze kontrastu jest wyprowadzone na zewnątrz. Regulacja kontrastu moŝe wiec się odbywać poprzez sterowanie dołączonym potencjometrem CONTRAST (załoŝona zworka między VC a CTR) lub programowo z procesora. Podświetlenie moŝe być załączone poprzez podanie stanu wysokiego na wyprowadzenie LTG. Rysunek 15. Złącze wyświetlacza alfanumerycznego 3.11 Wyświetlacz graficzny W płycie umieszczono złącze do wyświetlacza graficznego LCD AV-G12864B1- A601-R o rozdzielczości 128 x 64 pixeli. Posiada on sterownik Toshiba T6963C. Charakteryzuje się wbudowanym generatorem znaków. Ze złącza poprowadzone są sygnały sterujące C/D (Command / Date), /CE (Chip Enable), FS (Font Select). Ośmiobitowa linia danych (DB0-DB7) wyświetlacza, podłączona jest do wspólnej magistrali danych razem z pamięcią SRAM oraz LAN i dostępna jest na złączu HDR PA[7..0]. ZałoŜenie zworek na to złącze powoduje podłączenie tej magistrali do portu A mikrokontrolera. Podświetlenie moŝe być załączone poprzez podanie stanu wysokiego na wyprowadzenie LTG. Regulacja kontrastu odbywa się poprzez potencjometr CONTRAST (R58). Zworka /RST GLCD w pobliŝu wyświetlacza, łączy wyprowadzenie /RST wyświetlacza z układem resetu systemu. Rysunek 16. Złącze wyświetlacza graficznego 19

20 3.12 Interfejs UART (RS-232) Na płycie umieszczone jest złącze DB-9 połączone z konwerterem stanów ST3232. Z drugiej strony konwertera są złącza szpilkowe z końcówkami układu konwertera pozwalające na podłączenie się do procesora. Przepływ danych sygnalizują diody LED. Rysunek 17. Implementacja interfejsu UART 3.13 Interfejs USB Na płycie umieszczono interfejs USB z wykorzystaniem układu FTDI FT232RL. Zworka JP38 słuŝy do ustalenia poziomu jedynki logicznej 3.3V lub 5V. Rysunek 18. Implementacja interfejsu USB 20

21 3.14 Interfejs LAN Na płycie jest umieszczone złącze dla modułu LAN MMlan02 firmy PROPOX. Sygnał danych D0-D7 podłączony są razem z pamięcią SRAM i wyprowadzone zostały na połowie złącza HDR_PA[7..0]. Pozostałe sygnały dostępne są na złączu LAN. Rysunek 19. Moduł LAN Rysunek 20. Złącze LAN 3.15 Złącze I 2 C UmoŜliwia podłączenie układów pracujących pod kontrolą interfejsu I 2 C. Dotyczy to pamięci EEPROM, zegara czasu rzeczywistego DS1307, oraz przetwornika A/C i C/A. Rysunek 21. Złącze magistrali I 2 C 21

22 3.16 Interfejs 1WIRE Na płycie znajduje się złącze 1 Wire, umoŝliwiające podłączenie np. termometru DS1820 lub innych urządzeń wykorzystujących ten interfejs. Rysunek 22. Złącza magistrali 1WIRE 3.17 Driver Rysunek 23. Sposób podłączenia termometru DS1820 Driver pozwala na dołączenie elementów wymagających wyŝszego prądu w stosunku do tego co moŝe zaoferować wyjście mikrokontrolera. Dzięki temu moŝemy dołączyć dodatkowe przekaźniki, Ŝarówki, silnik krokowy czy inne układy wykonawcze wymagające napięcia 12V. NaleŜy pamiętać aby nie przekroczyć maksymalnego prądu 0.5A na kaŝdym z wyjść. Dodatkowo zastosowano złącze pozwalające na podłączenie czterofazowego silnika krokowego. Rysunek 24. Implementacja drivera 22

23 3.18 Interfejs PS2 UmoŜliwia podłączenie myszy lub klawiatury w standardzie PS2. Rysunek 25. Złącze PS Pamięć FLASH Na płycie znajduje się pamięć FLASH 45DB011B o rozmiarze 4Mb. Jest obsługiwana za pomocą interfejsu SPI Rysunek wykorzystaniem linii SI SO SCK CS. Końcówka WP (Write Protect) zabezpiecza przed zapisem (kasowaniem) pamięci, poprzez podanie stanu niskiego. Wyprowadzenie VF słuŝy do podłączenia napięcia zasilania w zakresie od 3,3 do 5V. Rysunek 26. Pamięć Flash Zworka VDF znajdująca się w pobliŝu pamięci, pozwala na ustalenie napięcia zasilania. Kiedy zworka jest załoŝona, napięcie VTG moŝe być w zakresie od 2,7 do 3,6V. Uwaga! Przekroczenie dopuszczalnych napięć zasilania pamięci, grozi jej uszkodzeniem!!! 23

24 3.20 Pamięć EEPROM Pamięć EEPROM znajdująca się pod wyświetlaczem graficznym, sterowana jest poprzez magistrale I 2 C. Pamięć ma wielkość 8kB. Podłączenie jej do systemu dokonujemy poprzez złącze I2C na płycie. Rysunek 27. Pamięć EEPROM 3.21 Pamięć SRAM Zastosowano pamięć SRAM o wielkości 128kB wraz wymaganym układem zatrzasku 74AHC573. Sygnały sterujące pamięcią dostępne są na złączach A-W-R EnSRAM A15R. Sygnały danych oraz adresowe wyprowadzone są na złącza LOW ADDR/DATA, HIGH ADDR, ADDRESS. Podłączenie do dedykowanych portów mikrokontrolera (Port A oraz Port C) moŝliwe jest przez załoŝenie zworek na złącza ADDR/DATA oraz HIGH ADDR. Rysunek 28. Pamięć SRAM Sygnały sterujące pamięcią ALE, WRITE i READ są dostępne na złączu A-W-R. Złącze EnSRAM (Enable SRAM) słuŝy do sterowania pamięci SRAM w przypadku korzystania z tych samych linii adresowych i danych przez inne urządzenie np. moduł LAN. Złącze A15R pozwala na realizacje bankowania pamięci. Kiedy załoŝona jest zworka łącząca linie adresową A15 z końcówką A15 układu SRAM, wykorzystywane jest tylko 64kB pamięci. 24

25 3.22 Układy logiczne CMOS Na płycie umieszczono cztery układy logiczne CMOS ogólnego przeznaczenia. Są to układy 74AHC00, 74AHC30, 74AHC32, 74AHC138. Pozwalają one na budowę m.in. układu bramkowania, czy teŝ adresowania pamięci SRAM. Układy zasilane są zasilane ze źródła VTG. Wszystkie wejścia oraz wyjścia są wyprowadzone na złączą szpilkowe Pole prototypowe Rysunek 29. Układy logiczne CMOS Pole prototypowe umoŝliwia na zaimplementowanie dodatkowych układów (elementów) elektronicznych. W pobliŝu umieszczono takŝe linie zasilania VTG, +5V, GND. Otwory mocujące pozwalają na umiejscowienie dodatkowej (opcja) płytki uniwersalnej PX22, o wymiarach 60x100mm, bezpośrednio nad polem prototypowym. Zainstalowanie złączy doprowadzających zasilanie, pozwala na łatwą instalację płytki, a przez to modyfikacje znajdującej się na niej układu. Rysunek 30. Pole prototypowe 25

26 3.24 Złącze na kartę prototypową Płyta GrandEVBavr posiada złącze na kartę prototypową umoŝliwia łatwą rozbudowę systemu o dodatkowe układy (elementy) elektroniczne. Złącze umoŝliwia zastosowanie karty uniwersalnej PX01 lub innej w standardzie PC XT/AT (ISA) Wszystkie wyprowadzenia złącza są dostępne na listwach szpilkowych co umoŝliwia łatwe dołączenie portów I/O mikrokontrolera, sygnałów sterujących lub peryferii. Rysunek 31. Instalacja karty prototypowej 3.25 Potencjometry Płyta posiada dwa potencjometry, umoŝliwiające np. symulację wyjść układów analogowych. Potencjometry umoŝliwiają regulacje napięcia w zakresie +5V. Końcówka potencjometrów POT1 i POT2 dostępne są na złączu PCF&MISC. Rysunek 32. Implementacja potencjometru 26

27 3.26 Termometr LM35 Daje moŝliwość pomiaru temperatury otoczenia i wyświetlenia jej np. na wyświetlaczach siedmiosegmentowych lub wyświetlaczu LCD. Napięcie na końcówce Vout LM35, jest proporcjonalne to temperatury. UŜytkownik moŝe podłączyć to wyprowadzenie do przetwornika A/C i w ten sposób mierzyć temperaturę. Wyprowadzenie Vout dostępne jast na złączu PCF&MISC jako końcówka TEMP. Rysunek 33. Implementacja termometru LM Fotorezystor UmoŜliwia pomiar natęŝenia światła. Napięcie na wyjściu zmienia się w zakresie od ok. 0,95V dla fotorezystora oświetlonego do ok. 3,4V dla fotorezystora zaciemnionego (VTG=5V). Wyprowadzenie fotorezystora FOTO dostępne jest na złączu ANALOG. Rysunek 34. Implementacja fotorezystora. 27

28 3.28 Zegar czasu rzeczywistego DS1307 Płytę wyposaŝono w zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym (bateria litowa CR2032 3V). Zegar komunikuje się z otoczeniem poprzez interfejs I 2 C. Dodatkowe złącze RTC pozwala na pomiar napięcia baterii VBAT, oraz FT. Rysunek 35. Implementacja zegara czasu rzeczywistego RTC Przetwornik analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy Płytę wyposaŝono w 8bitowy 4kanałowy przetwornik analogowo-cyfrowy(a/c) oraz cyfrowo-analogowy(c/a) PCF8591. Układ komunikuje się z otoczeniem poprzez interfejs I 2 C. Wszystkie wejścia, wyjście oraz masa analogowa AGND układu PCF8591, są wyprowadzone na złącze szpilkowe ANALOG.. Rysunek 36. Implementacja przetworników A/C oraz C/A. Zworka VrefPCF podaje napięcie zasilania VTG na wejście napięcia referencyjnego Vref układu PCF8591. Zamiast zworki moŝemy podłączyć źródło napięcia referencyjnego VREF, znajdujące się na płycie. 28

29 3.30 Nadajnik i odbiornik podczerwieni Na płycie umieszczono odbiornik podczerwieni TFMS5360(TSOP1236) pracujący na częstotliwości 36kHz oraz diodę emitującą podczerwień w zakresie długości fali 880nm. Pozwala to na budowę układów transmisji bezprzewodowej, zdalnego sterowania itp. Rysunek 37. Implementacja nadajnika i odbiornika podczerwieni. 29

30 4 Opis złącz i zworek Złącza Opis wyprowadzeń LEDów i przycisków LD0...7 wyprowadzenia diod LED SW0...7 wyprowadzenia mikro-przełączników Opis wyprowadzeń wyświetlaczy 7-segmentowych A0...A3 zasilanie anod poszczególnych wyświetlaczy A,B,C,D,E,F,DP zasilanie poszczególnych segmentów wyświetlacza (opis segmentów na płycie) Opis wyprowadzeń przekaźników REL1 załączanie przekaźnika REL1 REL2 załączanie przekaźnika REL2 NO wejście normalnie otwarte NC wejście normalnie zamknięte CON wejście wspólne 30

31 Złącze wyświetlacza alfanumerycznego CLCD +5V napięcie +5V LTG załączanie podświetlenia wyświetlacza VC wyjście potencjometru do sterowania kontrastem CTR linia kontrastu LCD R/S linia sterująca LCD dana/rozkaz E lina strobu LCD DB4,DB5,DB6,DB7 linie danych Złącze wyświetlacza graficznego GLCD LTG załączanie podświetlenia wyświetlacza +5V napięcie +5V /CE linia strobu Chip Enable GND masa C/D linia sterująca komenda/dane FS wybór czcionki (Font Select) Opis wyprowadzeń złącza PCF&MISC DAC OUT wyjście przetwornika C/A PCF8591 AGND masa analogowa przetwornika PCF8591 ADC CH1 wejście 1 przetwornika A/C PCF8591 TEMP wyprowadzenie termometru LM35 ADC CH2 wejście 2 przetwornika A/C PCF8591 FOTO wyjście fotorezystora ADC CH3 wejście 3 przetwornika A/C PCF8591 POT1 wyprowadzenie potencjometru ADJ0 ADC CH4 wejście 4 przetwornika A/C PCF8591 POT2 wyprowadzenie potencjometru ADJ1 Opis wyprowadzeń złacza I 2 C SDA linia danych interfejsu I 2 C SCL linia zegarowa interfejsu I 2 C Opis wyprowadzeń złącza zegara czasu rzeczywistego RTC VBAT pin z napięciem baterii FT linia korekcji poprawności pracy zegara czasu rzeczywistego 31

32 Opis wyprowadzeń złącza MISC TX IR wejście nadajnika podczerwieni BUZZ sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym RX IR wyjście odbiornika podczerwieni 1WIRE wyprowadzenie złącza 1-Wire Opis wyprowadzeń złącza LAN CS linia strobu karty sieciowej RST linia resetu karty sieciowej (aktywny w stanie wysokim) A4,A3,A2,A1 linie adresowe INT lina przerwania (interupt) Opis wyprowadzeń złącza FLASH VF zasilanie układu FLASH +5V napięcie +5V WP linia zabezpieczenia przed zapisem GND masa CS linia strobu SCK linia zegarowa interfejsu SPI SO wyjście danych interfejsu SPI SI wejście danych interfejsu SPI Opis wyprowadzeń złącza DRIVER GND masa VTG napięcie docelowe VTG D1..D8 wejścia drivera Opis wyprowadzeń złącza DRIVER OUT D1..D8 wyjścia drivera 9V napięcie zasilania 9V (punkt wspólny drivera) 32

33 Opis wyprowadzeń złącza PS2 CLK linia zegarowa DAT wyjście danych Złącze programatora ISP GND masa VTG zasilanie PB6 linia wejściowa danych MISO PB7 linia zegarowa programatora SCK RESET linia programatora sterująca resetem programatora LED linia połączona z diodą LED, sygnalizującą pracę programatora PB5 linia wyjściowa danych programatora MOSI Złącze programatora JTAG PC5 linia TDI (Test Data In) PC4 linia TDO (Test Data Out) PC3 linia TMS (Test Mode Select) PC2 linia TCK (Test Clock) RST linia resetu VTG napięcie zasilania GND masa 33

34 4.2 Zworki Nazwa zworki Zworki XTAL1 i XTAL2 Zworka RC Zworka Vref 2.5V Zworka AREFuC Zworka VTG SEL. Zworka VrefPCF8591 Funkcja zamknięte powodują podłączenie rezonatora kwarcowego do wyprowadzeń XTAL1oraz XTAL2 mikrokontrolera. W tym trybie zworka J3 musi być zdjęta. Zamknięta powoduje podłączenie zewnętrznego oscylatora RC do wyprowadzenia XTAL1 mikrokontrolera. W tym trybie zworki J1 i J2 muszą być zdjęte. Zamknięta ustawia wartość napięcia referencyjnego 2,5V. Otwarta ustawia wartość napięcia referencyjnego 4,5V. Zamknięta powoduje podłączenie wyprowadzenia AREF mikrokontrolera do napięcia VREF. Pozwalają na wybór źródła napięcia docelowego VTG między napięciem stałym +5V (pozycja 5V) a regulowanym (pozycja VADJ) Zamknięta powoduje zasilanie części analogowej przetwornika ze źródła VTG. Zworka /RST GLCD Zamknięta powoduje podłączenie wyprowadzenia /RST wyświetlacza graficznego do resetu systemowego. Zworka V_I/O Ustala napięcie zasilania układu USB. Do wyboru 5V lub 3,3V 4.3 Diody LED i przyciski Nazwa POWER led RESET Funkcja Świecenie tej diody sygnalizuje obecność napięcia +5V na płycie. Wciśnięcie tego przycisku powoduje podanie stanu niskiego na wejście resetu procesora i jego reset. Podłączone jest takŝe do wyświetlacza graficznego. 34

35 5 Diagnostyka uszkodzeń 5 Tabela 2 Napotkane problemy Problem Przyczyna Rada Zielona dioda POWER nie świeci Przykładowe oprogramowanie nie zapala diod LED RS232 komunikacja szeregowa RS 232 nie działa Kabel napięcia zasilania jest nie podłączony Nieprawidłowe napięcie zasilania Przełącznik zasilania jest wyłączony Procesor ATmega128 nie jest umieszczony w podstawce lub jest umieszczony nieprawidłowo Diody LED nie są podłączone do portów I/O mikrokontrolera Sygnały RxD i TxD nie są podłączone do portów I/O mikrokontrolera Podłączyć kabel zasilanie Sprawdzić czy napięcie zasilania jest od 9-12 DC Przełączyć przełącznik zasilania Sprawdzić umieszczenie procesora ATmega128 Podłączyć diody LED i przełączniki do portów I/O mikrokontrolera Podłączyć sygnały RxD i TxD z odpowiednimi portami I/O mikrokontrolera Zegar RTC S1305 nie działa Pamięć SRAM nie działa Wyświetlacz ALCD nie działa Nie moŝna zaprogramować układów AVR Sygnały magistrali I 2 C nie zostały podłączone do portów I/O mikrokontrolera Nieprawidłowe ustawienie zworek Nieprawidłowe podłączenie wyświetlacza do portów I/O mikrokontrolera Brak napięcia kontrastu Kabel ISP programatora został podłączony nieprawidłowo Układ AVR został umieszczony w złym złączu lub został umieszczona odwrotnie Brak rezonatora kwarcowego, lub nieprawidłowe ustawienie zworek J1, J2, J3 Podłączyć sygnały magistrali I 2 C z odpowiednimi portami I/O mikrokontrolera Ustawić prawidłową konfigurację pamięci SRAM Ustawić prawidłową konfigurację dla danego typu wyświetlacza LCD Sprawdzić obecność napięcia kontrastu na wyprowadzeniu nr3 wyświetlacza ALCD Sprawdzić podłączenie kabelka ISP Sprawdzić umieszczenie mikrokontrolera w złączu Sprawdzić obecność rezonatora kwarcowego i ustawienie zworek J1, J2, J3 35

36 6 Dane techniczne 6 Wymiary: Wymiary płyty: Waga: Warunki uŝytkowania Napięcie zasilania DC (VDC): Napięcie zasilania AC (VAC) Max. prąd płynący przez złącze POWER1 (Izas): Napięcie bazowe płyty VTG: Max. prąd (Ivtg): Napięcie +5V Max. prąd (I5v): Napięcia VREF Max. prąd Dryft VREF Częstotliwość oscylatora XTAL 30cm x 30cm ok. 650g 9-15V DC 7-12V AC 1.5 VDC 9V lub VAC 7V VDC 12V lub VAC 9V VDC 15V lub VAC 12V 1,2 5V DC 1.0 A ale nie większy niŝ Izas 5V DC 1 A ale nie większy niŝ Izas +2,5V lub +4,5V 15mA lub 100mA max. 80ppm 32kHz 24MHz Złącza: Złącze zasilania Złącza szeregowe RS232 Złącza USB Złącza LAN Złącza rozszerzeń: 5.7mm x 2.1mm 9 (D-SUB) Ŝeńskie USBB Ŝeńskie RJ45 Ŝeńskie PC XT/AT (ISA) 36

37 7 Pomoc techniczna 7 W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt W pytaniu prosimy o umieszczenie następujących informacji Numer wersji płyty GrandEVBavr Kompletnej nazwy uŝywanego układu mikroprocesorowego Napięcia zasilania płyty i napięcia bazowego płyty VTG Ustawienia zworek systemowych Szczegółowego opisu problemu 8 Przykładowe oprogramowanie 8 Przykładowe programy i biblioteki dostępne są na stronie 9 Schemat 9 Pełen schemat układu dostępny jest w przypadku zakupu układu. 10 Gwarancja 10 Płyta GrandEVBavr objęta jest sześciomiesięczna gwarancją. Wszystkie wady i uszkodzenia nie spowodowanie przez uŝytkownika zostaną usunięte na koszt producenta. Koszt transportu ponoszony jest przez kupującego. Producent nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za zniszczeni i uszkodzenia powstałe w wyniku uŝytkowania systemu GRANDEVBAVR. 37

38 38

ZL11ARM. Uniwersalna płyta bazowa

ZL11ARM. Uniwersalna płyta bazowa ZL11ARM Uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm ZL11ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm (np. ZL12ARM i ZL19ARM) z mikrokontrolerami wyposażonymi w rdzenie ARM produkowanymi przez różnych

Bardziej szczegółowo

EVBeasyPSoC. Instrukcja użytkownika REV 2. Many ideas one solution

EVBeasyPSoC. Instrukcja użytkownika REV 2. Many ideas one solution EVBeasyPSoC REV 2 Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, ether- net controllers,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Płytka uruchomieniowa EvB 4.3 v3

INSTRUKCJA Płytka uruchomieniowa EvB 4.3 v3 INSTRUKCJA Płytka uruchomieniowa EvB 4.3 v3 Instrukcja obsługi płytki uruchomieniowej EvB 4.3 v3 Strona 1 Zawartość Wstęp...3 Skład zestawu EvB 4.3...4 Zasilanie...6 Złącze programatora...7 Port USB...8

Bardziej szczegółowo

Mmfpga12. Instrukcja uruchomienia aplikacji testowych REV 1.0. Many ideas one solution

Mmfpga12. Instrukcja uruchomienia aplikacji testowych REV 1.0. Many ideas one solution Mmfpga12 Instrukcja uruchomienia aplikacji testowych REV 1.0 Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimod- AVR, PIC, ST microcontrollers

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika ISPzif REV 1.0 Adapter dla programatorów ISPcable Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika TOP50X REV.0 Moduł adaptacyjny dla płyt EVB50X Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for 5, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak zaprogramować procesor i. wgrać firmwar-e do yampp3usb. Copyright SOFT COM sp. z o. o.

Jak zaprogramować procesor i. wgrać firmwar-e do yampp3usb. Copyright SOFT COM sp. z o. o. Jak zaprogramować procesor i wgrać firmwar-e do yampp3usb Spis treści: 1 Programowanie za pomocą programu PonyProg2000.... 3 1.1 Zaprogramowanie mikrokontrolera... 3 1.2 Ustawienia bitów konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

http://www.programatory.yoyo.pl/ yoyo ver. 6.0

http://www.programatory.yoyo.pl/ yoyo ver. 6.0 Programator ISP AVR - USB http://www.programatory.yoyo.pl/ yoyo ver. 6.0 INSTALACJA Do połączenia programatora z PC wykorzystywany jest przewód USB-b ( często spotykany w drukarkach). Zalecane jest wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno. www.miklobit.com support@miklobit.com. rev. 1.2 2005.08.10. MB-JTAG-ICE debugger-programator

MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno. www.miklobit.com support@miklobit.com. rev. 1.2 2005.08.10. MB-JTAG-ICE debugger-programator MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno www.miklobit.com support@miklobit.com rev. 1.2 2005.08.10 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Złącze interfejsu JTAG... 4 3.Uruchamianie układu przy użyciu MB-JTAG-ICE...

Bardziej szczegółowo

EVBfpga System ewaluacyjno-uruchomieniowy dla układów FPGA.

EVBfpga System ewaluacyjno-uruchomieniowy dla układów FPGA. EVBfpga System ewaluacyjno-uruchomieniowy dla układów FPGA. Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika ISPcable III Programator ISP dla mikrokontrolerów AVR firmy Atmel, zgodny z STK00. REV.0 Instrukcja Użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Programator pamięci EEPROM

Programator pamięci EEPROM Programator pamięci EEPROM Model M- do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika ISPcable II Programator w systemie mikrokontrolerów ATS i AVR firmy Atmel. REV Beta. Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping

Bardziej szczegółowo

Kurs obsªugi interfejsu I2C.

Kurs obsªugi interfejsu I2C. Kurs obsªugi interfejsu I2C. Wojciech Tarnawski 23 listopada 2013 1 Podstawowe informacje I2C jest popularnym interfejsem komunikacyjnym wykorzystywanym przez wiele ukªadów zewn trznych: ukªady czasowe-rtc

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

MMusb232HL. Instrukcja uŝytkownika REV 1.0. Many ideas one solution

MMusb232HL. Instrukcja uŝytkownika REV 1.0. Many ideas one solution MMusb232HL REV 1.0 Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika

Instrukcja uytkownika JTAGcable II AVR firmy Atmel. REV 1.0 Emulator w systemie mikrokontrolerów Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu AVREVB1 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. 1 Zestaw AVREVB1 umożliwia szybkie zapoznanie się z bardzo popularną rodziną mikrokontrolerów AVR w obudowach 40-to wyprowadzeniowych DIP (układy

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Systemy Mikroprocesorowe w Automatyce Moduł z kontrolerem AtMega32, programator AVR ISP. Robert Kuczaj 6 marca 2007

Projekt z przedmiotu Systemy Mikroprocesorowe w Automatyce Moduł z kontrolerem AtMega32, programator AVR ISP. Robert Kuczaj 6 marca 2007 Projekt z przedmiotu Systemy Mikroprocesorowe w Automatyce Moduł z kontrolerem AtMega32, programator AVR ISP Robert Kuczaj 6 marca 2007 1 Spis treści 1 Moduł z kontrolerem AtMega32 3 1.1 Wstęp.................................

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika EVBavr0 płyta ewaluacyjna dla mikrokontrolerów AVR serii ATtiny i AT0S00/ REV.0 Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8 ZL2AVR Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8 ZL2AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega8 (oraz innych w obudowie 28-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw uruchomieniowy EvB 4.3 v4

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw uruchomieniowy EvB 4.3 v4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw uruchomieniowy EvB 4.3 v4 Instrukcja obsługi płytki uruchomieniowej EvB 4.3 v4 Strona 1 Zawartość instrukcji Zawartość instrukcji...2 Wstęp...4 Skład zestawu EvB 4.3 v4...5 Zasilanie...6

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland.

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: Sterownik nie wymaga uruchomienia, ani strojenia, jedyną czynnością jaką musimy przeprowadzić jest dobór prądu wyjściowego sterownika do silnika za pomocą potencjometru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL-3

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL-3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL- Przetwornik pomiarowy poziomów cieczy Mlevel- Dziękujemy za zakup Mlevel- firmy INTELLE. Zastosowanie Mlevel- - do pomiaru poziomów cieczy:

Bardziej szczegółowo

ZL16AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega8/48/88/168

ZL16AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega8/48/88/168 ZL16AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega8/48/88/168 ZL16AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerówavr w obudowie 28-wyprowadzeniowej (ATmega8/48/88/168). Dzięki

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika MMcodec01 Minimoduł z Kodeka Audio układem TLV320AIC23B firmy Texas Instruments. REV 1.0 Instrukcja użytkownika Wersja wstępna. Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

MMstm32F103Vx. Instrukcja uŝytkownika REV 1.1. Many ideas one solution

MMstm32F103Vx. Instrukcja uŝytkownika REV 1.1. Many ideas one solution MMstm32F103Vx REV 1.1 Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v4.00. ca64ptsa_pl 12/07 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 4.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FOTONIKI

LABORATORIUM FOTONIKI Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM FOTONIKI Transoptory Opracowali: Ryszard Korbutowicz, Janusz Szydłowski I. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania * wpływ światła na konduktywność

Bardziej szczegółowo

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK 01 05 12. wersja 1.

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK 01 05 12. wersja 1. ARS RZC projekt referencyjny płytki mikrokontrolera STMF z torem radiowym z układem CC0, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS Rxx dokument DOK 0 0 wersja.0 arskam.com . Informacje

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONWERTER WIEGAND NA RS232 AS 1564 Przed

Bardziej szczegółowo

EVBeasyPIC. Instrukcja uŝytkownika REV 2. Many ideas one solution

EVBeasyPIC. Instrukcja uŝytkownika REV 2. Many ideas one solution EVBeasyPIC REV 2 Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika MMmega0X Minimoduły dla ATmega 0/ REV. Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

MMxmega. Instrukcja uŝytkownika. Many ideas one solution

MMxmega. Instrukcja uŝytkownika. Many ideas one solution MMxmega Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning Evaluation

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k.

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, Bud. 6 tel: +48 22 7520852 fax: +48 22 7520851 NIP: 118-205-43-37, KRS: 0000373568 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESLOMIERZ CYFROWY

Bardziej szczegółowo

ISP ADAPTER. Instrukcja obsługi rev.1.1. Copyright 2009 SIBIT

ISP ADAPTER. Instrukcja obsługi rev.1.1. Copyright 2009 SIBIT Instrukcja obsługi rev.1.1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2. Rozmieszczenie elementów...4 3. Opis wyprowadzeń złącza ISP...6 4. Zasilanie adaptera...7 5. Wybór źródła taktowania...8 6. Wybór programowanego

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja modułu. DIPmSAM 1.0. wersja 1.0

Dokumentacja modułu. DIPmSAM 1.0. wersja 1.0 Dokumentacja modułu DIPmSAM 1.0 wersja 1.0 Spis treści 1. Opis modułu... 4 2. Schematy... 5 a) Otoczenie procesora... 5 b) Układ zasilania... 6 c) Układ RESET... 6 d) Złącze JTAG... 6 e) Złącze USB...

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo