Biblioteki cyfrowe wstęp do problematyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteki cyfrowe wstęp do problematyki"

Transkrypt

1 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Władysław Marek Kolasa Biblioteki cyfrowe wstęp do problematyki VIII Ogólnopolska konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa,

2 Biblioteki cyfrowe plan referatu 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych

3 Co to jest e-literatura? e Literatura funkcjonująca w środowisku elektronicznym; Synonim literatury dostępnej przez medium internetowe Krytyka literacka Socjologia kultury

4 e-dokument - prawo i normy Świat: ISO Polska: - PN-ISO :2006 i in. - Ustawa o informatyzacji... (Dz.U nr 64, poz. 565), - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o podpisie elektronicznym - Kodeks Karny (Dz.U nr 144, poz. 1204) (Dz.U nr 130, poz. 1450)

5 e-dokument (PN-ISO 690-2) DE - dokument istniejący w postaci elektronicznej, dostępny za pośrednictwem techniki komputerowej postać medium PN-ISO Informacja i dokumentacja -Zarządzanie dokumentami

6 e-dokumenty - cechy 1. Utrwalone na materialnym nośniku, 2. Można je wielokrotnie odtwarzać w formie umożliwiającej ich percepcję; Nie jest istotny rodzaj nośnika (HDD, DVD...) Istotne jest, aby dane mogły być wielokrotnie odtwarzane

7 Prace nad terminologią Ustawa o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (w toku skier. do podpisu Prezydenta )

8 e-publikacje pokonywanie barier 1. Miejsca (nieograniczony zasięg dystrybucji); 2. Czasu (szybki proces przykazu); 3. Nakładu (dostęp przez Internet tworzy w praktyce nielimitowane audytorium); Skutki: indywidualizacja tempa lektury; są odporne na cenzurę ; są spontanicznym nośnikiem kultury; sprzyjają globalizacji...

9 Zasięg1 Czytelnicy MBC wg państw (domen) - październik 2008 (24 najaktywniejszych)

10 Zasięg2 Czytelnicy MBC wg państw (domen) - październik 2008 (końcówka listy)

11 Wybrane cechy e-publikacjie Koszt nośnika (1 DVD = stron tekstu) Wyszukiwanie pełnotekstowe Łatwość replikowania, kopiowania Trwałość nośnika? (trwałość on-line?) Statystyka lektury, dostępu Koszt utrzymania (serwer a magazyn) Koszt dystrybucji (w praktyce nie istnieją)

12 e-książka w sensie praktycznym Z punktu widzenia bibliotek cyfrowych obecnej generacji właściwsze jest operowanie pojęciem publikacji cyfrowej, którą należy traktować wąsko:... to książka tradycyjna na nośniku elektronicznym Podobny lub identyczny: proces tworzenia proces redakcji, recenzowania proces składu

13 e-książka w sensie praktycznym Format zapisu e-książki winien oferować takie parametry, aby higiena jej czytania była nie gorsza niż książki tradycyjnej. 600 DPI 24 BPP djvu 6283x9094 pikseli 280 kb

14 Wartość dodana - zoom

15 Z myślą o przyszłości Ile cali będzie miał monitor przyszłości? W. M. Kolasa

16 Wartość dodana - OCR

17 Książka tradycyjna a e-książkae Książka współczesna (druk cyfrowy) Autor Recenzent Redakcja DTP PDF Przygotowanie Książka tradycyjna e-książka Maszyny drukarskie Przygotowanie + metadane Biblioteka cyfrowa

18 Książka tradycyjna a e-książkae Książka dawna lub drukowana z użyciem klisz Autor Recenzent? Redakcja? DTP? Przygotowanie Biblioteka cyfrowa Skanowanie TIFF + metadane

19 e-biblioteka nowe zadania funkcje typowe dla drukarni: przetwarzanie składu; montowanie publikacji; skanowanie, konwersja; funkcje typowe dla wydawców: umowy licencyjne; regulacja praw autorskich; doraźna redakcja i skład DTP; funkcje typowe dla firm hostingowych: utrzymanie w ruchu infrastruktury serwerów i łączy.

20 Przesłanki do di(y)gitalizacji 1. Archiwizacja i ochrona zbiorów: przez degradacją nośnika kwaśny papier ; przed kradzieżami, uszkodzeniami, klęskami...; 2. Udostępnienie kopii zbiorów rzadkich; 3. Szerokie udostępnienie klasycznych publikacji z domeny publicznej (zbiory edukacyjne); 4. Szerokie udostępnienie publikacji regionalnych (dominuje funkcja promocyjna); 5. Względy komercyjne (wydawcy, nie biblioteki!). Każdej z tych przesłanek towarzyszy f. prestiżowa

21 Biblioteki cyfrowe 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych

22 Definicje, dyskusje... elektroniczna cyfrowa wirtualna... Za granicą: M. Buchland (1992) P. Barker - Encyclopedia of Libary and... (1996); W Polsce: E. Chmielewska-Gorczyca (1996) J. Czermiński (1997) A. Radwański (1999)

23 Definicje, dyskusje Szczegółowe omówienie dyskusji: D. Grygrowski: Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece. Warszawa 2001, s Dyskusje te mają obecnie wyłącznie wymiar historyczny, większość spornych kwestii rozwiązały nowe technologie (technologie web 2.0, sztuczna inteligencja...)

24 Co na to Google? Pomiar własny 10 luty 2007 (Google words) Pomiar własny 15 listopad 2008 (Google words)

25 Wizje, doświadczenie, wiedza Spekulacje (esej H. G. Wellsa) Wizje (Memex - V. Busha) Wczesne eksperymenty (Augment Engelbarta) Pierwsze wdrożenie (Gutenberg Project) Działania na duża skalę (American Memory) Doświadczenia (kilka tys. projektów) Systematyczna wiedza jest wciąż w powijakach

26 Biblioteka cyfrowa - cechy Zbiory wyłącznie cyfrowe (własna kolekcja); Procesy - gromadzenie (planowe, systematyczne); - opracowanie (ustandaryzowane); -udostępnianie (zarządzanie dostępem*); - digitalizacja i publikowanie* (nowa funkcja); -zarządzanie prawami autorskimi* (n. funkcja); Organizacja tradycyjna (ale wzrost roli pracy zdalnej); Komunikacja elektroniczna i tradycyjna; Lokalizacja organizatora określona; Lokalizacja serwisów nieokreślona*; Użytkownicy tradycyjni i anonimowi*.

27 Biblioteka cyfrowa a strony www Biblioteka cyfrowa to źródło informacji kwalifikowanej podobnie jak biblioteka tradycyjna. Biblioteka cyfrowa gromadzi i udostępnia informacje: rzetelne, publikacje o trwałej wartości, gwarantuje trwałość linków np. publikuje zgodnie z prawem Biblioteka cyfrowa nie jest i nie może być podobna do ulotnej strony www. Jej cechą jest trwałość!

28 Biblioteki cyfrowe 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych 7. Wybrane projekty międzynarodowe i europejskie

29 Historia i statystyka Etapy 1. Okres pionierski ( ) 2. Biblioteki pierwszej generacji [ ] 3. Biblioteki drugiej generacji [2002-] 4. Biblioteki rozproszone [2004-]

30 Pierwsze projekty ( ) 1995) Project Gutenberg (1971) Perseus Digital Library (1987) Project Runeberg ( Skandynawia) The Complete Works of Shakespeare (1993) Bartleby ( nowa wersja) Project Gutenberg DE ( Niemcy) The Humanities Text Initiative (1994) American Memory (1995)

31 Linki do wykładu

32 Pierwsze projekty ( ) 1995)

33 Cechy bibliotek I generacji Cechy bibliotek I generacji: 1. Zasób - dzieła z domeny publicznej 2. Dostęp - nielimitowany 3. Formaty dokumentów (tekstowe lub graficzne) 4. Brak kontroli dostępu i zarządzania zasobem 5. Słabe mechanizmy zarządzania metadanymi Dwa modele: - tzw. model strona www ), - tzw. model katalog obiektów cyfrowych )

34 Gutenberg Project (1971)

35 Runeberg

36 Perseus

37 The Complete Works of Shakespeare

38 Bartleby

39 The Humanities Text Initiative

40 American Memory

41 Pierwsze projekty digit.. czasopism - Tulip ( ) - wspólna inicjatywa Elseviera i dziesięciu uniwersytetów. Aktualnie są wykorzystywane w serwisie Elsevier Science. - Uniwersytet Cornell (1991) - Projekt Swetscan (1992) - Projekt Galen (1991) i Galen II (1995) - JSTOR (Journal Storage Project) 1995 (F. Mellona) - inne

42 Współcześni giganci

43 Internet Archive (IA) Jedno z największych światowych repozytoriów uniwersalnych. Założone w 1996 (San Francisco), aktualnie związane z inicjatywą Open Content Alliance. Partnerzy: Yahoo!, Adobe Ponad 1 mln publikacji (bezpłatne) Publikacje w kilku formatach: txt, pdf, djvu

44 IA

45 Google Book Search Projekt rozwijany od 2005 roku Partnerzy: Princeton University, University of California, Harvard University, University of Michigan, The New York Public Library, Oxford University, Stanford University, University of Texas at Austin, University of Virginia, University of Wisconsin Madison i in. Zasób: ok. 9,7 mln (w tym 817 tys. w pełnym dostępie) Format: PDF; współpracuje z usługą WorldCat

46 Google Book Search

47 Google Book Search

48 Google Book Search

49 Google Book Search Polska

50 Dlaczego powstał bezpłatny WorldCat?

51 Project Gutenberg Consortia Center Ogólnoświatowe repozytorium tekstów należących do domeny publicznej. Nieformalny następca Projektu Gutenberg. Aktualnie ściśle współpracuje z WorldLibrary.net Projekt zainicjował w 2004 roku Michael Hard. Ponad 75 tys. pozycji Dominują formaty: HTML, DJVu, PDF i f. graficzne

52 Project Gutenberg Consortia Center

53 World Library.net Utworzona w 1996 roku i zarządzana przez The World ebook Library Consortia Ok. 500 tys. tytułów Serwis komercyjny, część zasobów udostępniana bezpłatnie (ok. 75 tys.); Łacznie 125 kolekcji. Cześć zasobów tworzą m.in. bezpłatne kolekcje: Project Gutenberg Consortia Center i Rosetta Project Collection i in. Formaty: HTML, PDF, DJVu, JPG

54 World Library.net

55 NetLibrary Pełnotekstowe serwis OCLC Serwis komercyjny udostępniający zbiory o zakresie uniwersalnym. Ponad 100 tys. tytułów

56 TEL (The( European Library) Portal integrujący zasoby cyfrowe UE. Inicjatywa KE z 2004 roku. System TEL wykorzystuje kilku protokołów komunikacyjnych: z39.50, OAI PMH i SRU Aktualnie z TEL współpracuje 45 europejskich bibliotek narodowych oraz liczne repozytoria wolnodostępne.

57 TEL schemat logiczny

58 European Digital Library Project

59 Tysiące bibliotek mniejszych Prawie w każdym rozwiniętym kraju: - przynajmniej 1 biblioteka o aspiracjach narodowych; - przynajmniej 1 udostępniająca dziedzictwo historyczne.; - przynajmniej 1 serwująca teksty klasyki literackiej; - liczne biblioteki czasopism historycznych; - liczne biblioteki regionalne/stanowe; - liczne biblioteki uniwersyteckie (np. Holandia, Niemcy); - liczne biblioteki instytucjonalne.

60 Biblioteki cyfrowe (w układzie terytorialnym dostawców) Źródło: OAISTER (wrzesień 2007)

61 MEK - Hungarian Electronic Library

62 Memory of the Netherlands

63 Biblioteca Nacional Digital

64 Cechy bibliotek II generacji Wybrane cechy bibliotek II generacji: 1. Zasób - dowolny 2. Dostęp - kontrolowany (lub możliwość kontroli) 3. Formaty dokumentów dominują hybrydowe 4. Zaawansowane mechanizmy zarządzania zasobem 5. Zaawansowane mechanizmy zarządzania metadanymi 6. Obsługa specj. standardów komunikacyjnych 7. Współpraca z repozytoriami rozproszonymi

65 Integracja Repozytoria rozproszone, m.in.: - OAISTER -OpenDOAR -DOAJ - Institutional Archives Registry

66 OAISTER Serwis umożliwiający wyszukiwanie rozproszone za pośrednictwem protokołu OAI PMH w repozytoriach cyfrowych. Aktualnie (listopad 2008) z serwisem współpracują 1034 biblioteki cyfrowe z całego świata (w tym wszystkie polskie biblioteki oparte na systemie dlibra). Serwis daje dostęp do ponad 18,3 mln rekordów. Mechanizm wyszukiwawczy bazuje na atrybutach DublinCore (większość dostawców) + 62 biblioteki DLF 2,6 mln rekordów; + 20 bibliotek MODS 624 tys. rekordów.

67 OAISTER

68 OpenDOAR Portal akademickich repozytoriów naukowych Open Access (przewaga europejskich) Liczne narzędzia: wyszukiwarka, statystyki, opisy 1300 repozytoriów

69 OpenDOAR

70 OpenDOAR dostawcy (geo( geo.)

71 Institutional Archives Registry Portal repozytoriów naukowych Open Access Liczne narzędzia: wyszukiwarka, statystyki, opisy 955 repozytoriów z całego świata

72 Institutional Archives Registry

73 Institutional Archives Registry

74 DOAJ Directory of Open Access Journals (DOAJ) Największe światowe repozytorium czasopism naukowych udostępnianych bezpłatnie; Ok tytuły (ok. 221 tys. artykułów) Zakres uniwersalny

75 DOAJ

76 OAISTER - dostawcy i czytelnicy (użytkownicy) (dostawcy)

77 OpenDOAR - dostawcy

78 Ryzykowne szacunki - świat Ok. 500 repozytoriów dużych ponad 10 tys. poz. Ok. 500 repozytoriów średnich 5-10 tys. Ok repozytoriów małych 1-5 tys. Razem świat: repozytoriów (o zbiorach ponad 1000 jednostek każda) mln obiektów (w tym ok. 30% w dostępie OA) nadto Google Books ok. 9,7 mln (817 tys. pełny dostęp) Razem - ok. 35 mln

79 Polska ok. 200 tys. FBC 176 tys. Nadto inne -ok. 30 tys

80 Dynamika (na przykł. MBC)

81 Biblioteki cyfrowe 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych

82 Formaty archiwalne i prezencyjne Cechy formatu archiwalnego (FA): - wysoka jakość; - wierne odwzorowanie oryginału. Cechy formatu prezencyjnego (FP): - małe rozmiary; - akceptowalna jakość; - wysoki poziom zorganizowania (indeksowania).

83 Formaty archiwalne i prezencyjne

84 Formaty prezencyjne Biblioteki I generacji: - tekstowe (ASCI, RTF itp.) lub - grafika rastrowa (GIF, JPG, TIF, PNG) Biblioteki II generacji: - formaty hybrydowe: DJVu lub PDF - formaty graficzne: JPG, JPG2, PNG, GIF + java - formaty specjalne: mapy, nuty (zoomify, sibelius) - formaty multimedialne: mp3, mpeg, flash -formaty aplikacyjne: np.java

85 Formaty hybrydowe Formaty hybrydowe łączą cechy formatów tekstowych i graficznych. PDF DjVu Wiernie odwzorowują cechy oryginału Pozwalają przetwarzać informację (tekst, nuty...)

86 Czym jest PDF? 1. Norma - ISO : PDF podstawa nowoczesnej poligrafii (duże pliki wysoka jakość np. PDF/X) 3. Może pełnić funkcję kontenera (PDF/A; PDF/E). 4. PDF jako format prezencyjny (po wyrafinowanych zabiegach adaptacyjnych) 5. PDF w pełni poprawnie funkcjonuje tylko na oprogramowaniu Adobe. 6. Mogą istnieć problemy prawne (np. czcionki) 7. PDF format bardzo złożony - łączy: tekst, graf. rastrowa i wektorową oraz elementy aplikacyjne.

87 AdobeDigital nowe oblicze PDF

88 Wiedza o PDF Systemy produkcyjne w poligrafii / Chuck Gehman. - Warszawa, Profesjonalny druk / Claudia McCue. Gliwice, 2007

89 Czym jest DjVu Format DjVu w przeciwieństwie do PDF ma charakter czysto graficzny. Opiera się na technice warstw (por. Photoshop) Wynikowe pliki - najmniejsze z możliwych (por. JPG) Może mieć zakotwiczona warstwę tekstową OCR Jasny status prawny brak ograniczeń licencyjnych Istnieją zarówno komercyjne (Lizard Tech), jak i bezpłatne aplikacje (DJVuLibre)

90 DjVu Małe rozmiary Dokumenty DjVu są nieedytowalne dają więc gwarancję wiarygodności

91 DJVu poprawny dokument

92 DJVu poprawny dokument

93 DJVu W. M. Kolasa

94 Zoomify

95 Sibelius W. M. Kolasa

96 Biblioteki cyfrowe 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych

97 Metadane czyli co? Problem informatyczny czy bibliotekarski?

98 Literatura (pol.) M. Nahotko 2004 M. Nahotko 2006

99 Metadane i identyfikacja w praktyce Trendy liczba wdrożeń w BC 1. DublinCore (80-90% BC) 2. Standardy LC 3. MODS 4. MARC21 w bibliotece cyfrowej 5. METS 6. OAI

100 Dublin Core Zalety: 1. Prosty i intuicyjny (15 elementów) 2. Dobrze funkcjonuje w ramach syntaktyki XML 3. Idealny do zastosowań web 2.0 Wady: Zbyt ogólny Absolutny lider 80-90% repozytoriów

101 DC w praktyce

102 DC w RDF

103 Standardy LC MARC 21 MARCXML MODS MADS EAD METS MIX PREMIS

104 Standardy LC MARC 21 electronic tradycyjny MARC MARCXML MARC w strukturze XML MODS wybór pól z MARC w strukturze XML (bibliogr.) MADS wybór pól z MARC w strukturze XML (authority) EAD standard opisu jedn. arch. w strukturze XML METS zespół standardów opisu i komunikacji dedykowany dla dla bibliotek cyfrowych MIX standard opisu dla archiwów ikonograficznych PREMIS standard dot. ochrony i dostępu

105 MODS (24 implementacje)

106 MODS

107 METS (ok. 60 implementacji)

108 Biblioteca Nacional Digital

109 MARC21 dla DE LDR / / $h Pozostałe jak dla druków tradycyjnych

110 MARC21 dla DE \a Rozpoznawanie obrazów \h [Dokument elektroniczny] / \c Ryszard Tadeusiewicz, Mariusz Flasiński. 256 \a Dane tekstowe \u

111 Moim zdaniem 1. Dublin Core - w bibliotekach cyfrowych (RDF/XML) 2. MARC w OPAC do zarządzania dużymi zbiorami Służą różnym celom Wzajemnie się uzupełniają Zespół ds. digitalizacji przy MKiDN przyjął uchwałę o rekomendowaniu MARC 21 i Dublin Core jako właściwych dla metadanych obiektów digitalizowanych... [źródło:

112 OAI-PMH podstawa komunikacji w BC

113 Jeden z powodów stosowania DC/XML/RDF/OAI

114 Biblioteki cyfrowe 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla BC

115 Cechy systemu do obsługi BC Pozwala na pełną kontrolę udostępniania zarówno na poziomie użytkownika, jak i zasobu (autoryzacja, autentykacja, połączenia szyfrowane), zaś z punktu widzenia użytkownika jest samoobsługowy; Obsługuje dokumenty w dowolnych formatach (tekstowe, graficzne, aplikacje) i strukturze (proste, złożone) oraz różne typy metadanych (DublinCore, EAD DTD, MARC XML i in.); Oferuje rozbudowane mechanizmy wyszukiwawcze (OPAC) i jest otwarty na alternatywne metody dostępu (wyszukiwarki, współpraca z system rozproszonymi) oraz umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe;

116 Cechy systemu do obsługi BC Pozwala na prace grupową; Gwarantuje stałość punktu dostępu (hiperłącza) do publikacji; Wspiera obsługę wydawnictw publikowanych wyłącznie w wersji elektronicznej (mechanizm wersjonowania); Zachowuje informację o zasobach zmienianych i usuniętych; Obsługuje standardy komunikacyjne i informatyczne (np. OAI-PMH, RDF, XML);

117 Cechy systemu do obsługi BC Pozwala na personalizację ustawień; Ma wbudowane mechanizmy informacyjne (RSS, powiadomienia ) i statystyczne; Oferuje zintegrowany system zarządzania zasobem (moduł administracyjny i redakcyjny); Jest przystosowany do pracy na różnych platformach zarówno na poziomie serwera, jak i klienta.

118 Systemy komercyjne SirsiDynix - Digital Library VTLS Vital Exlibris DigiTool Symboliczna liczba wdrożeń!!!

119 SirsiDynix - Digital Library

120 VTLS - Vital

121 Exlibris - DigiTool

122 Systemy bezpłatne (lub dostępne za kwoty symboliczne) DSpace Greenstone dlibra setki systemów autorskich (nierównej jakości) Zdecydowanie dominują 90-95% ogólnej liczby wdrożeń!!!

123 Dspace ponad 200 instalacji

124 DSpace

125 DSpace Eldorado TU Dortmund

126 Greenstone kilkaset instalacji?

127 Greenstone - download

128 Greenstone - użytkownicy

129 Greenstone - WIKI

130 Greenstone - NZDL

131 dlibra

132 Dlibra interfejs

133 MBC

134 MBC W. M. Kolasa

135 MBC W. M. Kolasa

136 MBC W. M. Kolasa

137 dlibra - Federacja Bibliotek Cyfrowych

138 Nie wszystko należy digitalizować

139 Dziękuję

Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych

Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych (kontekst i praktyka) Konferencja Praktyczne aspekty tworzenia bibliotek cyfrowych. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 12.09.2008 Plan wyk adu cz. 1

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych

Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych 1 Władysław Marek Kolasa 1. Wprowadzenie Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych Format dokumentu w potocznym rozumieniu zazwyczaj kojarzy się z rozszerzeniem pliku, który wskazuje na aplikację potrzebną

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2 (22-23) / 2006, s. 25-36 ISSN 1426-3777 AGATA MUC 1 BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Etapy automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Biblioteka 2.0. Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KONFERENCJA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA

Biblioteka 2.0. Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KONFERENCJA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH KONFERENCJA Biblioteka 2.0 Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KATOWICE 2008 Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

W. M. Kolasa. Zasoby cyfrowe. 1a. BC w społeczeństwie informacyjnym

W. M. Kolasa. Zasoby cyfrowe. 1a. BC w społeczeństwie informacyjnym Zasoby cyfrowe 1a. BC w społeczeństwie informacyjnym Sylabus i literatura uzup. http://ultra.ap.krakow.pl/~wmkolasa/mat/ Forum http://www.3ap.fora.pl/ Biblioteki cyfrowe w SI Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007

SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007 1 Władysław Marek Kolasa Marcin Król SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007 Wstęp Raport niniejszy w pewnej mierze nawiązuje do trzech wcześniej opublikowanych tekstów

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój

Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój 1 Wadysaw Marek Kolasa 1. Wstp Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój Biblioteki cyfrowe, jakkolwiek s zjawiskiem stosunkowo modym, maj za sob dug i rozbudowan histori. Wprawdzie ich rozwój w

Bardziej szczegółowo

Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład

Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład MARIA WANDA SIDOR SZKOLENIA: BUDOWA REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO WSB-NLU

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po otwartej nauce

PRZEWODNIK po otwartej nauce PRZEWODNIK po otwartej nauce 1 2 PRZEWODNIK po otwartej nauce 3 Autor wstępu: Edwin Bendyk Autorzy: Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek- Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot Korekta:

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Instytut Archeologii Instytut Dziennikarstwa Instytut Etnologii i Antropologii Instytut Filozofii Instytut Historyczny

Bardziej szczegółowo

Komunikaty i materiały

Komunikaty i materiały Komunikaty i materiały REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN marketing instytucji naukowych i badawczych REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

- regionalne repozytorium informacji o kulturze

- regionalne repozytorium informacji o kulturze Wojciech Kowalewski Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie - regionalne repozytorium informacji o kulturze PROBLEMY ARCHITEKTURY INFORMACJI O KULTURZE REGIONU KONFERENCJA: 15-16 16 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe główne kierunki rozwoju

Biblioteki cyfrowe główne kierunki rozwoju POLSKIE BIBLIOTEKI CYFROWE 2010 str. 17-21 CEZARY MAZUREK, MACIEJ STROIŃSKI, JAN WĘGLARZ Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe e-mail: {mazurek stroins weglarz}@man.poznan.pl Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa w Warszawie Biblioteka Naukowa Wprowadzenie Od zarania dziejów biblioteka kojarzy się z książkami systematycznie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Koncepcja open access z perspektywy ekonomicznej analizy prawa doświadczenia niemieckie Włodzimierz Szpringer 14 Własność intelektualna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo