HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML"

Transkrypt

1 HTML Witamy w wirtualnym języku HTML ostatni

2 WYJAŚNIENIE: Określenie "HTML" będzie używane w znaczeniu ogólnego języka opisującego strukturę dokumentów stron WWW. Zapoznając się z tym językiem poznasz zasady projektowania stron WWW zgodnie z najnowszymi technologiami, a jednocześnie działających także w starszych przeglądarkach.

3 EDYTORY: Co jest potrzebne, żeby napisać stronę internetową? Teoretycznie może to być dowolny edytor tekstu.dokument (X)HTML, czyli (Extensible) Hypertext Markup Language - (Rozszerzalny) Hipertekstowy Język Oznaczania, jest po prostu plikiem tekstowym, gdzie wpisujemy wszystkie polecenia, dotyczące formatowania tekstu, wstawiania grafiki i inne. Lecz pisanie strony w zwykłym edytorze tekstu, byłoby bardzo uciążliwe. Dlatego powstało wiele wyspecjalizowanych edytorów, które ułatwią pracę.

4 POCZĄTKOWA STRONA WWW: Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <html></html>. Między nimi powinna zaś się znaleźć para znaczników <head> </head>, która stanowi ramy dla informacji nagłówkowych. Pozostałe informacje powinny być objęte z kolei znacznikami <body> </body>. Wygląda to następująco: <html> <head> informacje nagłówkowe </head> <body> właściwa treść (ciało) dokumentu </body> </html>

5 cd.: Między znacznikami <head> i </head> powinno się znaleźć polecenie <title> </title>. <head> <title>tytuł strony</title> </head>

6 Drugim bardzo ważnym elementem jest informacja o stronie kodowej dokumentu. Zalecamy stosowanie strony kodowej ISO (czyli ISO Latin 2). Jest to międzynarodowy standard, a "przy okazji" także Polska Norma. Powinniśmy sporządzać dokument w tym standardzie i zarazem opatrywać go informacją typu META. Jest ona umieszczana w ramach znaczników head i wygląda następująco: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso ">

7 c.d. Stosowanie standardu kodowania Windows-1250 nie jest zabronione, ale nie jest również zalecane. Dokument HTML przygotowany standardowym notatnikiem Windows zawiera polskie znaki w formacie windows W dokumencie takim należy umieścić element: <HEAD> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> </HEAD>

8 Uwaga: wielkie litery w deklaracji DTD (Document Type Definition) są konieczne! Przed dokumentem, tj. przed otwierającym znacznikiem <html> dodaj jeszcze zalecaną definicję typu dokumentu, czyli tzw. prolog: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd">

9 OTO JAK PRZYKŁADOWO POWINIEN WYGLĄDAĆ DOKUMENT W FORMACIE HTML: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <meta name="description" content="tu wpisz opis zawartości strony" /> <meta name="keywords" content="tu wpisz wyrazy kluczowe rozdzielone przecinkami" /> <meta name="author" content="tu wpisz swoje imię i nazwisko" /> <title>tu wpisz tytuł strony</title> </head> <body> Tu wpisuje się treść strony </body> </html>

10 Tytuły: W dokumentach często wprowadzamy tytuły, zwane też nagłówkami. Służy do tego polecenie <hx> </hx>. Znak h oznacza heading, natomiast x to stopień tytułu (mamy ich sześć). Polecenie wprowadzające tytuł stopnia pierwszego składa się ze znacznika otwierającego <h1> i zamykającego </h1>. <h1>tytuł stopnia pierwszego</h1> <h2>tytuł stopnia drugiego</h2> <h3>tytuł stopnia trzeciego</h3> <h4>tytuł stopnia czwartego</h4> <h5>tytuł stopnia piątego</h5> <h6>tytuł stopnia szóstego</h6>

11 TYTUŁY (NAGŁÓWKI) Kilka innych przykładów, z użyciem stylu lokalnego: <h1 style="text-align: right; ">Śródtytuł wyrównany do prawego marginesu</h1>

12 cd.: <h1 style="letter-spacing: 1mm; border: 3px double; padding: 10px; ">Obramowany śródtytuł z literami co 1mm</h1> <h1 style="font-variant: small-caps; text-align: center; color: darkseagreen; background-color: black; ">Śródtytuł w kolorze darkseagreen na tle black</h1>

13 Znacznik akapitu Akapit jest podstawowym elementem zawierającym tekst w dokumentach HTML i służy do wydzielania fragmentów zawierających jakąś zwartą myśl. <p> </p>

14 <p style="text-align: right; ">Akapit wyrównany do prawego marginesu </p> <p style="width: 50%; text-indent: 5em; line-height: 200%; textalign: justify; color: blue; ">Akapit w niebieskim kolorze, w pojemniku o szerokości 50%, wyrównany do obu marginesów, z wcięciem pierwszego wiersza i podwójną wysokością wiersza</p>

15 ZNACZNIK KOŃCA WIERSZA Znacznik końca wiersza służy do przełamywania wiersza i przenoszenia treści do następnego wiersza bez kończenia akapitu. Nowy wiersz jest wprowadzany bez dodatkowej interlinii, w przeciwieństwie do polecenia akapitu, które wprowadza dodatkowy odstęp między dwoma akapitami z tekstem. <br>

16 Następny akapit: A teraz akapit, w którym zastosujemy...<br> ten sam manewr.<br> W taki sposób możemy skracać wiersze akapitu i przenosić je niżej, co bardzo się przyda we współczesnej <br> poezji <br> pisanej <br> często <br> w słupkach <br>

17 Pozioma linia Pozioma linia to po prostu kreska ciągnąca się przez całą szerokość okna lub pojemnika, w którym została umieszczona. <hr>

18 Linia cd.: 2. Linii możemy nadać dowolną grubość i kolor: <hr style="height: 5px; color: red"> 3. Linia może mieć określoną długość w pikselach lub procentach: <hr style="width: 50%; "> 4. Linia może być dosunięta do prawego marginesu: <hr style="width: 50%; text-align: right; ">

19 Blok preformatowany Blok preformatowany jest blokiem tekstu, w którym uwzględniane są białe znaki znajdujące się w kodzie źródłowym, np. dodatkowe spacje, punkty tabulacji, znaki końca akapitu itd., które są pomijane w innych poleceniach, np. w akapicie. <pre> </pre>

20 Blok cytowany Bloku cytowanego możemy użyć przy powoływaniu się na jakieś źródło. Cytat jest wyświetlany z uwzględnieniem tabulacji, zaś tekst powinien się znajdować w jakimś elemencie blokowym, np. w akapicie: <blockquote> </blockquote>

21 ADRES Polecenie (wyświetlane za pomocą kursywy) jest często stosowane w odniesieniu do bloku tekstu zawierającego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, np.: <address> </address>

22 Blok dokumentu Polecenie div (blok, sekcja) odgrywa kluczową rolę w grupowaniu wielu różnych elementów i pozycjonowaniu większych fragmentów dokumentu. Na blokach formatowanych za pomocą kaskadowych arkuszy stylów oparte są dziś nowoczesne układy stron (ang. layouty). <div> </div> Polecenie pozwala wydzielić większy blok w dokumencie, np. fragment tekstu, grafikę czy wykaz (nawet kilka różnych elementów jednocześnie), a następnie nadać mu jakiś rodzaj formatowania, np. środkowanie lub dosunięcie do prawego marginesu, nadanie koloru itd.

23 cd.: <div style="text-align:right"> <ul> <li>pierwszy punkt wykazu</li> <li>drugi punkt wykazu</li> <li>trzeci punkt wykazu</li></ul> widoczny tekst,widoczny tekst, widoczny tekst,widoczny tekst, widoczny tekst, <img src="enter.gif" width="80" height="114" alt="[enter]" /></div>

24 Obramowanie formularza Fieldset tworzy obramowanie dla znajdujących się w jego ramach elementów formularza - każdy element, jak przyciski radiowe, pole tekstowe czy rozwijana lista wyboru, może być objęty taką ramką. <fieldset>definicja elementu formularza</fieldset> Samo obramowanie można oczywiście uzyskać za pomocą stylów, więc wprowadzanie nowego polecenia nie byłoby zasadne. Rzeczywisty efekt widzimy dopiero po połączeniu go ze znacznikiem <legend>. <fieldset> <legend>ankieta</legend> <textarea rows="3" cols="30">wpisz opinię...</textarea> </fieldset>

25 Elementy liniowe - Zakres Zakres definiowany jest za pomocą polecenia <span> </span>. Jest elementem wydzielającym jakiś fragment dokumentu, ale w przeciwieństwie do polecenia div pełni tę rolę jako element liniowy, np. pozwala wydzielić fragment akapitu i nadać mu za pomocą stylów specjalne formatowanie, jak pogrubienie tekstu w kolorze niebieskim albo pochylenie tekstu na zielonym tle. <span> </span> <p>w tym akapicie <span style="font-weight:bold; color:blue">ten fragment jest pogrubiony i w niebieskim kolorze</span>, natomiast <span style="font-style:italic; background-color:green">ten fragment jest pochylony i na zielonym tle</span>, a tu jest koniec akapitu.</p>

26 Komentarz Polecenie pozwala wstawiać do dokumentu komentarz autora. Treść komentarza nie będzie wyświetlana na ekranie, ale stanowi dodatkową informację dla samego autora lub osoby czytającej, gdy zajrzy do źródła dokumentu. <! >

27 Czcionki Czcionka pogrubiona : <b> </b> Czcionka pochylona : <i> </i> Superskrypt (indeks górny) : Subskrypt (indeks dolny) : <sup> </sup> Czcionka o stałej szerokości znaku : <sub> </sub> <tt> </tt>

28 Czcionki cd.: Duża czcionka (+1 punkt) : <big> </big> Mała czcionka (-1 punkt) : <small> </small>

29 Znaczniki logiczne Znaczniki logiczne odnoszą się do konkretnych zastosowań, ale wizualny efekt ich działania jest analogiczny jak w przypadku znaczników fizycznych. Czcionka pogrubiona, pochylona lub monotypiczna są domyślnie przypisane do wybranego znacznika logicznego. Odwołanie do źródła : <cite> </cite> Definicja : <dfn> </dfn> Znacznik <dfn>, czyli Defining Instance, jest poleceniem stosowanym do wyróżniania jakiegoś fragmentu tekstu, np. pojawiającego się po raz pierwszy w danym tekście terminu. Przeglądarki interpretują <dfn> jako kursywę.

30 cd. znaczniki logiczne: Element usunięty : <del> </del> Element wstawiony : <ins> </ins> Czcionka mocno wyróżniona (strong) : <strong> </strong>

31 KOLORY CZCIONKI Dowolnemu fragmentowi tekstu można nadać kolor. W starszych wersjach HTML stosowano polecenie font color="nazwa_koloru", jednak w HTML 4 zostało ono uznane za przestarzałe i do określania koloru stosuje się obecnie style. <p style="color: blue; ">Tekst w kolorze niebieskim.</p>

32 Znaki specjalne W dokumentach WWW powinniśmy stosować standard kodowania ISO , gdyż taka jest przyjęta w naszym kraju norma. Stosując standard ISO możemy też jednak wykorzystać "opisowy" sposób wprowadzania znaków z innych języków, a przede wszystkim różnych znaków specjalnych. Przykładowe znaki specjalne: (funt szterling) &pound - (euro) &euro - (znak praw autorskich) &copy - (zastrzeżony znak towarowy) &reg - (ułamek zwykły) &frac14 - ¼ (index górny) &sup3 - ³ (znak akapitu) &para - (kropka) &bull - (promil) &permil -

33 WIELKOŚĆ CZCIONKI <p style="font-size: large; ">Tekst o wielkości large</p>

34 KRÓJ CZCIONKI W starszych wersjach HTML stosowano polecenie font face="nazwa_kroju". W HTML 4.01 zrezygnowano z niego na rzecz stylów. Na przykład: <p style="font-family: arial; ">Treść akapitu wyświetlona krojem Arial</p>

35 ODSYŁACZE Odsyłacze (inaczej: hiperłącza, łącza hipertekstowe, odnośniki, linki) charakterystyczne elementey dokumentów w światowej sieci World Wide Web. Bez odsyłaczy nie istniałyby powiązania między dokumentami na tym samym serwerze, w tym samym mieście, kraju czy kontynencie. Dzięki odsyłaczom można wiązać ze sobą poszczególne strony, a doskonałym przykładem ich roli jest choćby niniejszy dokument, który został opracowany na wielu, powiązanych ze sobą stronach. Gdyby nie było odsyłaczy, cała treść kursu musiałaby zostać przedstawiona na jednej stronie, która byłaby dość uciążliwa w czytaniu. Odsyłacz jest niczym innym, jak wskazaniem jakiegoś innego miejsca.

36 ETYKIETA Można wyróżnić dwa rodzaje konstrukcji odsyłaczowych: do etykiet i do stron. Etykieta (zwana też zakładką lub kotwicą - ang. anchor) jest znakiem, swoistą elektroniczną zakładką, podobną do zakładek w książce, która zaznacza jakieś miejsce w tekście. Gdy utworzymy etykietę, będziemy mogli się odwoływać nie tylko do zawierającej ją strony, ale i do konkretnego miejsca na stronie. W ten sposób czytelnik będzie mógł natychmiast skoczyć do wskazanego punktu. <a name="nazwa_etykiety"> </a>

37 ODSYŁACZE DO ETYKIET <a href="strona.htm#nazwa_etykiety">tekst</a> Jeśli tworzymy odsyłacz do etykiety na tej samej stronie, wystarczy użyć samej nazwy etykiety, czyli: <a href="#nazwa_etykiety">tekst, na którym należy kliknąć</a> Uwaga: należy zwrócić uwagę na wielkość liter w etykiecie. Gdy etykieta rozpoczyna się z wielkiej litery, także odsyłacz powinien zawierać nazwę etykiety pisaną z wielkiej litery.

38 ODSYŁACZE Odsyłaczem jest konstrukcja, która wskazuje pewne miejsce w Internecie i pozwala skoczyć do niego za pomocą kliknięcia na niej myszką. <a href="miejsce_docelowe">tekst, na którym należy kliknąć</a> Oczywiście najczęściej stosujemy odsyłacze do stron WWW, których charakterystycznym elementem jest ciąg Konstrukcja może więc mieć postać: <a href="http://host.domena">tekst odsyłacza</a>

39 ODSYŁACZE ABSOLUTNE I WZGLĘDNE Warto wiedzieć, że rozróżniamy odsyłacze absolutne i względne (relatywne). Pierwsze zawierają pełny adres internetowy strony, natomiast drugie jedynie fragment ścieżki dostępu. Adresem absolutnym jest np. strona Portalu O2: Adresem relatywnym jest np. adres jakiejś wiadomości w Portalu O2: /news/96251.html

40 Odsyłacze cd.: Odsyłacz do innej strony HTML (w tym samym katalogu): <a href="nazwa_strony.html">edytor Pajączek</a> Odsyłacz do innej strony w katalogu podrzędnym : <a href="katalog_podrzędny/nazwa_strony.html">inna strona</a> Odsyłacz do strony w innym katalogu, równorzędnym w hierarchii: <a href="../katalog_równorzędny/nazwa_strony.html">jeszcze inna strona</a>

41 ODSYŁACZE DO POCZTY ELEKTRONICZNEJ I FTP Często stosowanym odsyłaczem jest konstrukcja pozwalająca czytelnikowi strony wysłać do jej autora (lub jakiejkolwiek innej osoby) pocztę elektroniczną. Jej konstrukcja wygląda następująco: <a kliknij</a> Możemy jeszcze dodatkowo opatrzyć odsyłacz stosownym obrazkiem. W tym miejscu zastosujemy obrazek .png, wstawiając definicję przed adresem.

42 Odsyłacze cd.: Gdybyśmy sobie zażyczyli, aby w momencie wysyłania poczty przez czytelnika strony w polu tematu listu pojawiła się jakaś domyślna treść, możemy zdefiniować odsyłacz na przykład tak: <a ważny list:"> W podobny sposób można predefiniować adres odbiorcy, do którego idzie kopia listu: <a

43 Odsyłacze cd.: Tzw. ślepa lub ukryta kopia, czyli BCC (żaden inny odbiorca listu nie zobaczy tego adresu): <a Można też zdefiniować fragment ciała listu, a więc już bezpośrednio w oknie edycji: <a Wimmer, ja w takiej sprawie...">

44 Odsyłacze cd.: Można połączyć wszystkie te elementy i robi się to prosto, stosując jako łącznik ciąg &. <a ważny list& body=witajcie Panowie">Wyślij pocztę</a>

45 cd. odsyłacze: Przy definiowaniu adresu poczty (a nawet szerzej, pełnego adresu) możesz się także posłużyć znacznikiem logicznym <address> </address>, który automatycznie nada odpowiedni atrybut (zazwyczaj interpretowany przez przeglądarki jako kursywa), a całość umieścić w obramowanym bloku div. <div style="border: 3px double olive; width:250px; "> <address> dane adresowe </address> </div>

46 MAPY ODSYŁACZY NA OBRAZKACH <img src="odsylacz.gif " usemap="#mapa1"> <map name ="mapa1"> <area shape="rect" coords="1, 1, 50, 50" href="1.html" alt="strona 1"> <area shape="rect" coords="51, 1, 100, 50" href="2.html" alt="strona 2"> <area shape="rect" coords="1, 51, 51, 100" href="3.html" alt="strona 3"> <area shape="rect" coords="51, 51, 100, 100" href="4.html" alt="strona 4"></map>

47 WYKAZY Wykazy, zwane też częściej listami, które służą do sporządzania usystematyzowanych zestawień informacji, prezentowanych w punktach - nieuporządkowanych (punktowanych, nienumerowanych) lub uporządkowanych (numerowanych). Wykazy należą do elementów blokowych.

48 Wykaz nieuporządkowany Wykaz nieuporządkowany - służy do sporządzenia wykazu nienumerowanego, w którym kolejne punkty są wyróżniane punktorami. Polecenie <ul> </ul> tworzy ramy wykazu, natomiast polecenia <li> </li> wprowadzają konkretne punkty. <ul> <li>pierwszy punkt</li> <li>drugi punkt</li> <li>trzeci punkt</li> </ul>

49 Atrybut type=disc wprowadza kółeczko, type=circle wprowadza puste kółeczko, natomiast type=square wprowadza kwadracik. Obecnie stosowane są style CSS, dające znacznie większe mozliwości formatowania. <ul style="list-style-type: circle"> <ul style="list-style-type: square">

50 ZAGNIEŻDŻANIE WYKAZÓW NIEUPORZĄDKOWANYCH Możemy zagnieżdżać kilka poziomów listy nieuporządkowanej. Każdy kolejny, niższy poziom powinien zawierać własną definicję listy i powinien się kończyć jej zamknięciem. <ul>(otwarcie listy na pierwszym poziomie) <li>punkt 1</li> <li>punkt 2 (bez znacznika zamykającego) <ul>(otwarcie listy na drugim poziomie) <li>podpunkt 2.1</li> <li>podpunkt 2.2 (bez znacznika zamykającego) <ul>(otwarcie listy na trzecim poziomie) <li>podpunkt 2.2.1</li> <li>podpunkt 2.2.2</li> </ul>(zamknięcie listy na trzecim poziomie) </li> (zamknięcie podpunktu 2.2) </ul>(zamknięcie listy na drugim poziomie) </li> (zamknięcie Punktu 2) <li>punkt 3 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu</li> <li>punkt 4 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu</li> </ul>(zamknięcie całej listy)

51 WYKAZ UPORZĄDKOWANY Wykaz uporządkowany służy do sporządzenia wykazu numerowanego, w którym istotna jest dla nas kolejność elementów. Ramy wykazu tworzy polecenie <ol> </ol>, natomiast punkty są wprowadzane, podobnie jak w wykazach nieuporządkowanych, za pomocą polecenia <li> </li>. <ol> <li>pierwszy punkt</li> <li>drugi punkt</li> <li>trzeci punkt</li> </ol>

52 cd. numerowanie: Atrybut type, wprowadza numerowanie: Wartość type=a wprowadza numerowanie według wielkich liter łacińskich, type=a numerowanie według małych liter łacińskich, type=i numerowanie według wielkich liczebników rzymskich, type=i numerowanie według małych liczebników rzymskich, wreszcie type=1 numerowanie według liczebników arabskich. W dzisiejszych czasach w ich miejsce stosowane są style CSS. <ol style="list-style-type: decimal :> <ol style="list-style-type: lower-roman > <ol style="list-style-type: upper-alpha >

53 ZAGNIEŻDŻANIE WYKAZÓW UPORZĄDKOWANYCH Możemy zagnieżdżać kilka poziomów listy uporządkowanej. Każdy kolejny, niższy poziom powinien zawierać własną definicję listy i powinien się kończyć jej zamknięciem. <ol>(otwarcie listy na pierwszym poziomie) <li>punkt 1</li> <li>punkt 2 (bez znacznika zamykającego) <ol>(otwarcie listy na drugim poziomie) <li>podpunkt 2.1</li> <li>podpunkt 2.2</li> </ol>(zamknięcie listy na drugim poziomie) </li> (zamknięcie Punktu 2) <li>punkt 3 (bez znacznika zamykającego) <ol>(otwarcie listy na drugim poziomie) <li>podpunkt 3.1</li> <li>podpunkt 3.2</li> </ol>(zamknięcie listy na drugim poziomie) </li>(zamknięcie Punktu 3) </ol>(zamknięcie całej listy)

54 Wstawianie grafiki do dokumentu Podstawowa konstrukcja ma następującą postać: <img src="plik_graficzny" alt="nazwa alternatywna"> Img jest skrótem od Image (obraz), natomiast src jest skrótem od Source (żródło). Alt jest nazwą alternatywną, a więc taką, która poinformuje o zawartości ilustracji w urządzeniu nie odczytującym grafiki. Efekt zastosowania konstrukcji jest następujący:

55 cd. wstawianie grafiki: Przeglądarka automatycznie odczytuje właściwą wysokość i szerokość ilustracji, ale zazwyczaj w edytorach HTML wielkości te są jawnie wstawiane, np. <img src= fon.jpg" width="342" height="353" alt= Fontanna"> Możemy ręcznie zmienić rozmiary : <img src= fon.jpg" height="150" width="200" alt= Fontanna">

56 Obramowania i odstępy <img src= fon.jpg" width="171" height="177" alt= Fontanna" style="border: 5px red solid; ">

57 Style CSS - margines globalny (margin) lub cząstkowy (margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right). <img src="fon.jpg" width="171" height="176" alt="fontanna" style="margin-left: 10px; margin-right: 50px; "> Akapit 50 pikseli nad i 50 pod obrazkiem : <img src= fon.jpg" width="171" height="176" alt= Fontanna" style="margin-top: 50px; margin-bottom: 50px; ">

58 Style CSS cd.: Aby umieścić ilustrację przy prawym marginesie, należy jej nadać styl style="float: right; ". <img src= fon.jpg" width="171" height="176" alt= Fontanna" style="float: right; ">

59 Pozycjonowanie pionowe Do dyspozycji mamy jeszcze technikę pionowego pozycjonowania elementów względem siebie - wykorzystujemy w nim polecenie stylów vertical-align, które zastąpiło przestarzały atrybut align (top, middle, bottom). <img src= fon.jpg" width="85" height="88" alt= Fontanna" style="vertical-align: top; ">

60 Macromedia Flash Powszechnie stosowany kod: <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b " codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s wflash.cab#version=6,0,0,0" width="400" height="300" id="movie" align=""> <param name="movie" value="movie.swf"> <embed src="movie.swf" quality="high" width="400" height="300" name="movie" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>

61 Rozwiązanie McLellana (Flash): <object type="application/x-shockwave-flash" data="film.swf" width="200" height="150"> <param name="movie" value="film.swf"> </object>

62 Rozwiązanie Elizabeth Castro: Rozwiązanie Elizabeth Castro (WMV): <object type="video/x-ms-wmv" data="kot.wmv" width="320" height="260"> <param name="src" value="kot.wmv"> <param name="autostart" value="false"> <param name="controller" value="true"> </object> Działa też analogiczne odwołanie do pliku Wav : <object type="video-/x-ms-wmv" data="swist.wav" width="200" height="60"> <param name="src" value="swist.wav"> <param name="autostart" value="true"> <param name="controller" value="true"> </object>

63 cd.: Działa odwołanie do pliku ASF (Advanced Streaming Format). <object type="video-/x-ms-wmv" data="pliczek.asf" width="200" height="60"> <param name="src" value="pliczek.asf"> <param name="autostart" value="true"> <param name="controller" value="true"> </object> Real Media <object type="audio/x-pn-realaudio-plugin" data="318.ra" width="200" height="60"> <param name="src" value="318.ra"> <param name="autostart" value="true"> <param name="controller" value="true"> </object>

64 Tabele Cała zawartość tabeli musi być umieszczona między tymi dwoma znacznikami, które stanowią jej delimitery. W ich ramach są umieszczane definicje rzędów, definicje komórek w rzędach, konkretne dane w komórkach, tytuł tabeli i nagłówki wierszy i kolumn. <table border="1" width="50%"> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>

65

66 Tabele Szerokość określona w pikselach Wyrównanie do prawej całej tabeli Wstawienie grafiki jako tło tabeli <table border width= 150" style="float:right; " style="background-image: url(pliki/1.jpg)"> <tr> <td> 1</td><td> 2</td><td> 3</td></tr> <tr> <td> 1</td><td> 2</td><td> 3</td></tr> <tr> <td> 1</td><td> 2</td><td> 3</td></tr> </table>

67 Ogólne ramy tabeli Ramy tabeli tworzone są za pomocą polecenia: <table> </table> Cała zawartość tabeli musi być umieszczona między tymi dwoma znacznikami, które stanowią jej delimitery. W ich ramach są umieszczane definicje rzędów, definicje komórek w rzędach, konkretne dane w komórkach, tytuł tabeli i nagłówki wierszy i kolumn.

68 Wiersz tabeli Wiersze tabeli wprowadzamy za pomocą polecenia: <tr> </tr> Wiersz tabeli jest jej konkretyzacją, a sam tworzy z kolei ramy dla komórek z danymi. W ramach <table> </table> można umieścić wiele kolejnych definicji wierszy <tr> </tr>, dla przykładu: <table> <tr> </tr> <tr> </tr> <tr> </tr> </table>

69 Komórka w wierszu Komórki tabeli wprowadzamy za pomocą polecenia: <td> </td> Komórka zawiera już konkretne dane. Między jej znacznikami można umieszczać tekst i grafikę. Konkretne komórki są umieszczane między znacznikami wybranego wiersza, na przykład: <table> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>

70 Obramowanie tabeli Aby tabela zawierała naokoło obramowanie, wystarczy rozszerzyć definicję o atrybut border. Jeśli nie podamy szerokości obramowania, przyjmowana jest jej domyślna wartość. <table border> </table> Gdybyśmy podali szerokość obramowania w pikselach, zostanie ona odpowiednio zinterpretowana przez przeglądarkę, na przykład: <table border="10"> </table>

71 Odległości między komórkami Aby odległości miedzy komórkami w pikselach były inne niż domyślne, możemy użyć atrybutu cellspacing. Powoduje to pogrubienie obramowania między nimi. <table border cellspacing="8"> </table> Odstępy w komórkach : <table border cellspacing="5" cellpadding="15"> </table>

72 Szerokość tabeli Atrybut width daje nam możliwość samodzielnego zdefiniowania szerokości tabeli. Podany atrybut jest "silniejszy" od innych atrybutów, które wpływają na szerokość tabeli na ekranie. <table border width="600"> </table> Zamiast wartości absolutnej w pikselach możemy także użyć wartości procentowej : <table border width="50%"> </table>

73 Szerokość komórki <td style="width: 150px; ">zawartość komórki</td> Można też podać wartość procentową, która odnosi się do szerokości komórki w ramach tabeli, a nie całego ekranu. <td style="width: 50%; ">zawartość komórki</td>

74 Wyrównanie tabeli W efekcie tabela zostanie przesunięta w prawo <table style="float:right; "></table> i oblana z lewej strony tekstem. Tabela przesunięta w lewo : <table style="float:left; "></table>

75 Poziome wyrównanie danych w komórkach Atrybut align wykorzystuje się także do poziomego wyrównania zawartości komórki (a nawet całego wiersza tr) - środkowania, justowania do lewej i justowania do prawej, z użyciem wartości center, left i right. <td align="left"> </td> <td align="center"> </td> <td align="right"> </td>

76 Wysokość tabeli <table border style="height: 200px; width: 60%; "> Wartość podana w procentach będzie interpretowana jedynie wtedy, gdy tabela będzie umieszczona w pojemniku wyższego rzędu o podanej wysokości. <div style="height: 200px; "> <table border style="height: 50%; width: 60%; ">

77 Pionowe wyrównanie danych w komórkach Atrybut valign (vertical align) służy do pionowego wyrównania zawartości komórki - do górnego brzegu, do środka i do dolnego brzegu. Używamy wówczas odpowiednio konstrukcji: <td valign="top"> </td> <td valign="middle"> </td> <td valign="bottom"> </td>

78 Kolor tła tabeli <table style="background-color: red"> <tr style="background-color: beige"> <td style="background-color: green">

79 cd. tabele: Jako tła tabeli (czy wręcz poszczególnych komórek) można także użyć gotowego obrazka - o stosowano atrybut background="nazwa_obrazka", ale obecnie jest to polecenie przestarzałe i stosuje się style CSS: <table style="background-image: url(adres_obrazka)">

80 Kolor obramowania tabeli <table border cellspacing="1" cellpadding="5 style="border: 15px outset #D2691E; ">

81 Tytuł tabeli Tabela powinna na ogół zawierać tytuł, wyjaśniający jej treść. Należy go umieścić zaraz za ogólnymi ramami tabeli. <table border style="width: 300px; "> <caption>tytuł tabeli</caption> Za pomocą stylów CSS możesz zdefiniować położenie tytułu, nad lub pod tabelą: <caption style="caption-side: top; ">Tytuł tabeli</caption>

82 Nagłówek wiersza i kolumny Zazwyczaj w tabelach są umieszczane nagłówki wierszy i kolumn, obrazujące ich treść. Domyślnie nagłówki są pokazywane za pomocą czcionki pogrubionej i w przypadku kolumn pozycjonowane na środku. Nagłówek jest definiowany za pomocą znaczników: <th> </th>

83 cd. tabele: Analogicznie należy wprowadzać kody nagłówków wierszy. Każdy wiersz należy rozpocząć od komórki z nagłówkiem. <table border cellpadding="10" width="500"> <caption>wzrost produkcji masła i margaryny w latach (w mln USD)</caption> <tr><td></td><th>1991</th> <th>1992</th> <th>1993</th> <th>1994</th> <th>1995</th> </tr> <tr style="text-align: center; "><th>masło</th> <td>1150</td><td>1240</td><td>1380</td><td>1420</td><t d>1550</td></tr> <tr style="text-align: center; "><th>margaryna</th> <td>800</td><td>900</td><td>980</td><td>1150</td><td>1 320</td></tr> </table>

84 Łączenie komórek Komórki danych i/lub nagłówków można ze sobą łączyć. Przykład : <tr style="text-align: center"> <th>masło</th><td rowspan="2">1950</td><td rowspan="2">2120</td><td>1380</ td><td>1420</td><td>1550</td> </tr> Aby komórka w danym wierszu rozciągała się na x wierszy, należy użyć w jej definicji atrybutu <td rowspan="x">. W naszej tabeli zostały opatrzone atrybutem rowspan="2" dwie pierwsze komórki z danymi w wierszu Masło (i oczywiście podana łączna produkcja tłuszczów). Jednocześnie usunęto dwie pierwsze komórki z danymi w wierszu Margaryna. Pozostałe trzy komórki wiersza Margaryna (lata ) dostosowały się do odpowiednich komórek w wierszu Masło.

85 Krawędzie tabeli Atrybut frame="wartość" pozwala wyświetlać w specjalny sposób obramowanie tabeli. Wstawiamy go bezpośrednio do definicji tabeli. Przykłady wartości frame podajemy w połączeniu z wartością rules="none", czyli bez obecności wewnętrznych krawędzi. <table border="1" frame="wartość" rules="none"> Wartość frame="void" pozwala usunąć zewnętrzne obramowanie tabeli. Wartość frame="above" wstawia górną krawędź obramowania, a frame="below" - dolną.

86 cd. tabele: Wartość frame="vsides" wyświetla lewą i prawą krawędź obramowania tabeli, a frame="hsides" - górną i dolną. Wartość frame="lhs" wyświetla lewą krawędź obramowania, a frame="rhs" - prawą. Wartość frame="box" wyświetla wszystkie krawędzie obramowania. Seria wartości atrybutu rules="wartość" pozwala manipulować wewnętrznymi krawędziami tabeli (przykłady z użyciem frame="void", czyli bez obecności krawędzi zewnętrznych). <table border="x" rules="wartość" frame="void">

87 cd. tabele: Wartość rules="none" powoduje usunięcie linii wewnętrznych. Wartość rules=rows powoduje wyświetlenie tylko poziomych linii wewnętrznych. Wartość rules="cols" powoduje wyświetlenie tylko pionowych linii wewnętrznych (Opera ma problemy). Wartość rules="all" powoduje wyświetlenie wszystkich linii wewnętrznych.

88 Formularze Formularze służą do otrzymywania i wysyłania informacji od gości odwiedzających naszą strone. Elementy formularza są tworzone w pewnych ramach są nimi: <form> </form> Wysyła tekst pod wskazany adres nie jako załącznik, a jako zwykły tekst (enctype="text/plain ). <form enctype="text/plain" zawartość formularza </form>

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium numer 1

Laboratorium numer 1 Laboratorium numer 1 Podstawy HTML część I: HTML (ang. HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisać strukturę

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 Wstawianie stylów Przeglądarka wyświetla strony pozbawione stylów autorskich, stosując własne, wbudowane

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA. mgr Jarosław Kępa

INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA. mgr Jarosław Kępa INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA mgr Jarosław Kępa Łódź 2013 Spis treści 1 Wprowadzenie...4 2 Instalacja i konfiguracja Xampp czyli pakietu w skład którego wchodzą serwer www moduł Php oraz baza danych MySql...4

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych.

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. 1. Kodowanie dokumentów. Strony WWW są tworzone za pomocą języka HTML, który posiada określony zestaw znaczników umieszczanych w nawiasach i ich atrybutów.

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski [IM] dr inż. Michał Głębowski Plan zajęć bazy danych (cz.2) teoria, definicje, tabele, relacje język SQL, interfejs, zapytania MySQL, własna baza język (x)html budowa, struktura, tagi, CSS, walidacja,

Bardziej szczegółowo

HTML & CSS. Spis treści

HTML & CSS. Spis treści HTML & CSS Spis treści 1. HTML... 2 1.1. Podstawy... 2 1.2. Struktura dokumentu... 2 1.3. Nagłówek... 2 1.4. Bloki tekstu... 3 1.5. Tekst... 4 1.6. Listy... 4 1.7. (Hiper)łącza... 5 1.8. Tabele... 5 1.9.

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice Autor: Jennifer Niederst Robbins T³umaczenie: Anna Trojan ISBN: 978-83-246-1375-5 Tytu³ orygina³u:

Bardziej szczegółowo

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Dostępne WWW Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego W serii publikacji Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego ukażą się również: Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Michael Bowers, Dionysios Synodinos, and Victor Sumner. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Michael Bowers, Dionysios Synodinos, and Victor Sumner. All rights reserved. Tytuł oryginału: Pro HTML5 and CSS3 Design Patterns Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-246-4471-1 Original edition copyright 2011 by Michael Bowers, Dionysios Synodinos, and Victor Sumner. All rights

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo