HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML"

Transkrypt

1 HTML Witamy w wirtualnym języku HTML ostatni

2 WYJAŚNIENIE: Określenie "HTML" będzie używane w znaczeniu ogólnego języka opisującego strukturę dokumentów stron WWW. Zapoznając się z tym językiem poznasz zasady projektowania stron WWW zgodnie z najnowszymi technologiami, a jednocześnie działających także w starszych przeglądarkach.

3 EDYTORY: Co jest potrzebne, żeby napisać stronę internetową? Teoretycznie może to być dowolny edytor tekstu.dokument (X)HTML, czyli (Extensible) Hypertext Markup Language - (Rozszerzalny) Hipertekstowy Język Oznaczania, jest po prostu plikiem tekstowym, gdzie wpisujemy wszystkie polecenia, dotyczące formatowania tekstu, wstawiania grafiki i inne. Lecz pisanie strony w zwykłym edytorze tekstu, byłoby bardzo uciążliwe. Dlatego powstało wiele wyspecjalizowanych edytorów, które ułatwią pracę.

4 POCZĄTKOWA STRONA WWW: Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <html></html>. Między nimi powinna zaś się znaleźć para znaczników <head> </head>, która stanowi ramy dla informacji nagłówkowych. Pozostałe informacje powinny być objęte z kolei znacznikami <body> </body>. Wygląda to następująco: <html> <head> informacje nagłówkowe </head> <body> właściwa treść (ciało) dokumentu </body> </html>

5 cd.: Między znacznikami <head> i </head> powinno się znaleźć polecenie <title> </title>. <head> <title>tytuł strony</title> </head>

6 Drugim bardzo ważnym elementem jest informacja o stronie kodowej dokumentu. Zalecamy stosowanie strony kodowej ISO (czyli ISO Latin 2). Jest to międzynarodowy standard, a "przy okazji" także Polska Norma. Powinniśmy sporządzać dokument w tym standardzie i zarazem opatrywać go informacją typu META. Jest ona umieszczana w ramach znaczników head i wygląda następująco: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso ">

7 c.d. Stosowanie standardu kodowania Windows-1250 nie jest zabronione, ale nie jest również zalecane. Dokument HTML przygotowany standardowym notatnikiem Windows zawiera polskie znaki w formacie windows W dokumencie takim należy umieścić element: <HEAD> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> </HEAD>

8 Uwaga: wielkie litery w deklaracji DTD (Document Type Definition) są konieczne! Przed dokumentem, tj. przed otwierającym znacznikiem <html> dodaj jeszcze zalecaną definicję typu dokumentu, czyli tzw. prolog: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd">

9 OTO JAK PRZYKŁADOWO POWINIEN WYGLĄDAĆ DOKUMENT W FORMACIE HTML: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <meta name="description" content="tu wpisz opis zawartości strony" /> <meta name="keywords" content="tu wpisz wyrazy kluczowe rozdzielone przecinkami" /> <meta name="author" content="tu wpisz swoje imię i nazwisko" /> <title>tu wpisz tytuł strony</title> </head> <body> Tu wpisuje się treść strony </body> </html>

10 Tytuły: W dokumentach często wprowadzamy tytuły, zwane też nagłówkami. Służy do tego polecenie <hx> </hx>. Znak h oznacza heading, natomiast x to stopień tytułu (mamy ich sześć). Polecenie wprowadzające tytuł stopnia pierwszego składa się ze znacznika otwierającego <h1> i zamykającego </h1>. <h1>tytuł stopnia pierwszego</h1> <h2>tytuł stopnia drugiego</h2> <h3>tytuł stopnia trzeciego</h3> <h4>tytuł stopnia czwartego</h4> <h5>tytuł stopnia piątego</h5> <h6>tytuł stopnia szóstego</h6>

11 TYTUŁY (NAGŁÓWKI) Kilka innych przykładów, z użyciem stylu lokalnego: <h1 style="text-align: right; ">Śródtytuł wyrównany do prawego marginesu</h1>

12 cd.: <h1 style="letter-spacing: 1mm; border: 3px double; padding: 10px; ">Obramowany śródtytuł z literami co 1mm</h1> <h1 style="font-variant: small-caps; text-align: center; color: darkseagreen; background-color: black; ">Śródtytuł w kolorze darkseagreen na tle black</h1>

13 Znacznik akapitu Akapit jest podstawowym elementem zawierającym tekst w dokumentach HTML i służy do wydzielania fragmentów zawierających jakąś zwartą myśl. <p> </p>

14 <p style="text-align: right; ">Akapit wyrównany do prawego marginesu </p> <p style="width: 50%; text-indent: 5em; line-height: 200%; textalign: justify; color: blue; ">Akapit w niebieskim kolorze, w pojemniku o szerokości 50%, wyrównany do obu marginesów, z wcięciem pierwszego wiersza i podwójną wysokością wiersza</p>

15 ZNACZNIK KOŃCA WIERSZA Znacznik końca wiersza służy do przełamywania wiersza i przenoszenia treści do następnego wiersza bez kończenia akapitu. Nowy wiersz jest wprowadzany bez dodatkowej interlinii, w przeciwieństwie do polecenia akapitu, które wprowadza dodatkowy odstęp między dwoma akapitami z tekstem. <br>

16 Następny akapit: A teraz akapit, w którym zastosujemy...<br> ten sam manewr.<br> W taki sposób możemy skracać wiersze akapitu i przenosić je niżej, co bardzo się przyda we współczesnej <br> poezji <br> pisanej <br> często <br> w słupkach <br>

17 Pozioma linia Pozioma linia to po prostu kreska ciągnąca się przez całą szerokość okna lub pojemnika, w którym została umieszczona. <hr>

18 Linia cd.: 2. Linii możemy nadać dowolną grubość i kolor: <hr style="height: 5px; color: red"> 3. Linia może mieć określoną długość w pikselach lub procentach: <hr style="width: 50%; "> 4. Linia może być dosunięta do prawego marginesu: <hr style="width: 50%; text-align: right; ">

19 Blok preformatowany Blok preformatowany jest blokiem tekstu, w którym uwzględniane są białe znaki znajdujące się w kodzie źródłowym, np. dodatkowe spacje, punkty tabulacji, znaki końca akapitu itd., które są pomijane w innych poleceniach, np. w akapicie. <pre> </pre>

20 Blok cytowany Bloku cytowanego możemy użyć przy powoływaniu się na jakieś źródło. Cytat jest wyświetlany z uwzględnieniem tabulacji, zaś tekst powinien się znajdować w jakimś elemencie blokowym, np. w akapicie: <blockquote> </blockquote>

21 ADRES Polecenie (wyświetlane za pomocą kursywy) jest często stosowane w odniesieniu do bloku tekstu zawierającego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, np.: <address> </address>

22 Blok dokumentu Polecenie div (blok, sekcja) odgrywa kluczową rolę w grupowaniu wielu różnych elementów i pozycjonowaniu większych fragmentów dokumentu. Na blokach formatowanych za pomocą kaskadowych arkuszy stylów oparte są dziś nowoczesne układy stron (ang. layouty). <div> </div> Polecenie pozwala wydzielić większy blok w dokumencie, np. fragment tekstu, grafikę czy wykaz (nawet kilka różnych elementów jednocześnie), a następnie nadać mu jakiś rodzaj formatowania, np. środkowanie lub dosunięcie do prawego marginesu, nadanie koloru itd.

23 cd.: <div style="text-align:right"> <ul> <li>pierwszy punkt wykazu</li> <li>drugi punkt wykazu</li> <li>trzeci punkt wykazu</li></ul> widoczny tekst,widoczny tekst, widoczny tekst,widoczny tekst, widoczny tekst, <img src="enter.gif" width="80" height="114" alt="[enter]" /></div>

24 Obramowanie formularza Fieldset tworzy obramowanie dla znajdujących się w jego ramach elementów formularza - każdy element, jak przyciski radiowe, pole tekstowe czy rozwijana lista wyboru, może być objęty taką ramką. <fieldset>definicja elementu formularza</fieldset> Samo obramowanie można oczywiście uzyskać za pomocą stylów, więc wprowadzanie nowego polecenia nie byłoby zasadne. Rzeczywisty efekt widzimy dopiero po połączeniu go ze znacznikiem <legend>. <fieldset> <legend>ankieta</legend> <textarea rows="3" cols="30">wpisz opinię...</textarea> </fieldset>

25 Elementy liniowe - Zakres Zakres definiowany jest za pomocą polecenia <span> </span>. Jest elementem wydzielającym jakiś fragment dokumentu, ale w przeciwieństwie do polecenia div pełni tę rolę jako element liniowy, np. pozwala wydzielić fragment akapitu i nadać mu za pomocą stylów specjalne formatowanie, jak pogrubienie tekstu w kolorze niebieskim albo pochylenie tekstu na zielonym tle. <span> </span> <p>w tym akapicie <span style="font-weight:bold; color:blue">ten fragment jest pogrubiony i w niebieskim kolorze</span>, natomiast <span style="font-style:italic; background-color:green">ten fragment jest pochylony i na zielonym tle</span>, a tu jest koniec akapitu.</p>

26 Komentarz Polecenie pozwala wstawiać do dokumentu komentarz autora. Treść komentarza nie będzie wyświetlana na ekranie, ale stanowi dodatkową informację dla samego autora lub osoby czytającej, gdy zajrzy do źródła dokumentu. <! >

27 Czcionki Czcionka pogrubiona : <b> </b> Czcionka pochylona : <i> </i> Superskrypt (indeks górny) : Subskrypt (indeks dolny) : <sup> </sup> Czcionka o stałej szerokości znaku : <sub> </sub> <tt> </tt>

28 Czcionki cd.: Duża czcionka (+1 punkt) : <big> </big> Mała czcionka (-1 punkt) : <small> </small>

29 Znaczniki logiczne Znaczniki logiczne odnoszą się do konkretnych zastosowań, ale wizualny efekt ich działania jest analogiczny jak w przypadku znaczników fizycznych. Czcionka pogrubiona, pochylona lub monotypiczna są domyślnie przypisane do wybranego znacznika logicznego. Odwołanie do źródła : <cite> </cite> Definicja : <dfn> </dfn> Znacznik <dfn>, czyli Defining Instance, jest poleceniem stosowanym do wyróżniania jakiegoś fragmentu tekstu, np. pojawiającego się po raz pierwszy w danym tekście terminu. Przeglądarki interpretują <dfn> jako kursywę.

30 cd. znaczniki logiczne: Element usunięty : <del> </del> Element wstawiony : <ins> </ins> Czcionka mocno wyróżniona (strong) : <strong> </strong>

31 KOLORY CZCIONKI Dowolnemu fragmentowi tekstu można nadać kolor. W starszych wersjach HTML stosowano polecenie font color="nazwa_koloru", jednak w HTML 4 zostało ono uznane za przestarzałe i do określania koloru stosuje się obecnie style. <p style="color: blue; ">Tekst w kolorze niebieskim.</p>

32 Znaki specjalne W dokumentach WWW powinniśmy stosować standard kodowania ISO , gdyż taka jest przyjęta w naszym kraju norma. Stosując standard ISO możemy też jednak wykorzystać "opisowy" sposób wprowadzania znaków z innych języków, a przede wszystkim różnych znaków specjalnych. Przykładowe znaki specjalne: (funt szterling) &pound - (euro) &euro - (znak praw autorskich) &copy - (zastrzeżony znak towarowy) &reg - (ułamek zwykły) &frac14 - ¼ (index górny) &sup3 - ³ (znak akapitu) &para - (kropka) &bull - (promil) &permil -

33 WIELKOŚĆ CZCIONKI <p style="font-size: large; ">Tekst o wielkości large</p>

34 KRÓJ CZCIONKI W starszych wersjach HTML stosowano polecenie font face="nazwa_kroju". W HTML 4.01 zrezygnowano z niego na rzecz stylów. Na przykład: <p style="font-family: arial; ">Treść akapitu wyświetlona krojem Arial</p>

35 ODSYŁACZE Odsyłacze (inaczej: hiperłącza, łącza hipertekstowe, odnośniki, linki) charakterystyczne elementey dokumentów w światowej sieci World Wide Web. Bez odsyłaczy nie istniałyby powiązania między dokumentami na tym samym serwerze, w tym samym mieście, kraju czy kontynencie. Dzięki odsyłaczom można wiązać ze sobą poszczególne strony, a doskonałym przykładem ich roli jest choćby niniejszy dokument, który został opracowany na wielu, powiązanych ze sobą stronach. Gdyby nie było odsyłaczy, cała treść kursu musiałaby zostać przedstawiona na jednej stronie, która byłaby dość uciążliwa w czytaniu. Odsyłacz jest niczym innym, jak wskazaniem jakiegoś innego miejsca.

36 ETYKIETA Można wyróżnić dwa rodzaje konstrukcji odsyłaczowych: do etykiet i do stron. Etykieta (zwana też zakładką lub kotwicą - ang. anchor) jest znakiem, swoistą elektroniczną zakładką, podobną do zakładek w książce, która zaznacza jakieś miejsce w tekście. Gdy utworzymy etykietę, będziemy mogli się odwoływać nie tylko do zawierającej ją strony, ale i do konkretnego miejsca na stronie. W ten sposób czytelnik będzie mógł natychmiast skoczyć do wskazanego punktu. <a name="nazwa_etykiety"> </a>

37 ODSYŁACZE DO ETYKIET <a href="strona.htm#nazwa_etykiety">tekst</a> Jeśli tworzymy odsyłacz do etykiety na tej samej stronie, wystarczy użyć samej nazwy etykiety, czyli: <a href="#nazwa_etykiety">tekst, na którym należy kliknąć</a> Uwaga: należy zwrócić uwagę na wielkość liter w etykiecie. Gdy etykieta rozpoczyna się z wielkiej litery, także odsyłacz powinien zawierać nazwę etykiety pisaną z wielkiej litery.

38 ODSYŁACZE Odsyłaczem jest konstrukcja, która wskazuje pewne miejsce w Internecie i pozwala skoczyć do niego za pomocą kliknięcia na niej myszką. <a href="miejsce_docelowe">tekst, na którym należy kliknąć</a> Oczywiście najczęściej stosujemy odsyłacze do stron WWW, których charakterystycznym elementem jest ciąg Konstrukcja może więc mieć postać: <a href="http://host.domena">tekst odsyłacza</a>

39 ODSYŁACZE ABSOLUTNE I WZGLĘDNE Warto wiedzieć, że rozróżniamy odsyłacze absolutne i względne (relatywne). Pierwsze zawierają pełny adres internetowy strony, natomiast drugie jedynie fragment ścieżki dostępu. Adresem absolutnym jest np. strona Portalu O2: Adresem relatywnym jest np. adres jakiejś wiadomości w Portalu O2: /news/96251.html

40 Odsyłacze cd.: Odsyłacz do innej strony HTML (w tym samym katalogu): <a href="nazwa_strony.html">edytor Pajączek</a> Odsyłacz do innej strony w katalogu podrzędnym : <a href="katalog_podrzędny/nazwa_strony.html">inna strona</a> Odsyłacz do strony w innym katalogu, równorzędnym w hierarchii: <a href="../katalog_równorzędny/nazwa_strony.html">jeszcze inna strona</a>

41 ODSYŁACZE DO POCZTY ELEKTRONICZNEJ I FTP Często stosowanym odsyłaczem jest konstrukcja pozwalająca czytelnikowi strony wysłać do jej autora (lub jakiejkolwiek innej osoby) pocztę elektroniczną. Jej konstrukcja wygląda następująco: <a kliknij</a> Możemy jeszcze dodatkowo opatrzyć odsyłacz stosownym obrazkiem. W tym miejscu zastosujemy obrazek .png, wstawiając definicję przed adresem.

42 Odsyłacze cd.: Gdybyśmy sobie zażyczyli, aby w momencie wysyłania poczty przez czytelnika strony w polu tematu listu pojawiła się jakaś domyślna treść, możemy zdefiniować odsyłacz na przykład tak: <a ważny list:"> W podobny sposób można predefiniować adres odbiorcy, do którego idzie kopia listu: <a

43 Odsyłacze cd.: Tzw. ślepa lub ukryta kopia, czyli BCC (żaden inny odbiorca listu nie zobaczy tego adresu): <a Można też zdefiniować fragment ciała listu, a więc już bezpośrednio w oknie edycji: <a Wimmer, ja w takiej sprawie...">

44 Odsyłacze cd.: Można połączyć wszystkie te elementy i robi się to prosto, stosując jako łącznik ciąg &. <a ważny list& body=witajcie Panowie">Wyślij pocztę</a>

45 cd. odsyłacze: Przy definiowaniu adresu poczty (a nawet szerzej, pełnego adresu) możesz się także posłużyć znacznikiem logicznym <address> </address>, który automatycznie nada odpowiedni atrybut (zazwyczaj interpretowany przez przeglądarki jako kursywa), a całość umieścić w obramowanym bloku div. <div style="border: 3px double olive; width:250px; "> <address> dane adresowe </address> </div>

46 MAPY ODSYŁACZY NA OBRAZKACH <img src="odsylacz.gif " usemap="#mapa1"> <map name ="mapa1"> <area shape="rect" coords="1, 1, 50, 50" href="1.html" alt="strona 1"> <area shape="rect" coords="51, 1, 100, 50" href="2.html" alt="strona 2"> <area shape="rect" coords="1, 51, 51, 100" href="3.html" alt="strona 3"> <area shape="rect" coords="51, 51, 100, 100" href="4.html" alt="strona 4"></map>

47 WYKAZY Wykazy, zwane też częściej listami, które służą do sporządzania usystematyzowanych zestawień informacji, prezentowanych w punktach - nieuporządkowanych (punktowanych, nienumerowanych) lub uporządkowanych (numerowanych). Wykazy należą do elementów blokowych.

48 Wykaz nieuporządkowany Wykaz nieuporządkowany - służy do sporządzenia wykazu nienumerowanego, w którym kolejne punkty są wyróżniane punktorami. Polecenie <ul> </ul> tworzy ramy wykazu, natomiast polecenia <li> </li> wprowadzają konkretne punkty. <ul> <li>pierwszy punkt</li> <li>drugi punkt</li> <li>trzeci punkt</li> </ul>

49 Atrybut type=disc wprowadza kółeczko, type=circle wprowadza puste kółeczko, natomiast type=square wprowadza kwadracik. Obecnie stosowane są style CSS, dające znacznie większe mozliwości formatowania. <ul style="list-style-type: circle"> <ul style="list-style-type: square">

50 ZAGNIEŻDŻANIE WYKAZÓW NIEUPORZĄDKOWANYCH Możemy zagnieżdżać kilka poziomów listy nieuporządkowanej. Każdy kolejny, niższy poziom powinien zawierać własną definicję listy i powinien się kończyć jej zamknięciem. <ul>(otwarcie listy na pierwszym poziomie) <li>punkt 1</li> <li>punkt 2 (bez znacznika zamykającego) <ul>(otwarcie listy na drugim poziomie) <li>podpunkt 2.1</li> <li>podpunkt 2.2 (bez znacznika zamykającego) <ul>(otwarcie listy na trzecim poziomie) <li>podpunkt 2.2.1</li> <li>podpunkt 2.2.2</li> </ul>(zamknięcie listy na trzecim poziomie) </li> (zamknięcie podpunktu 2.2) </ul>(zamknięcie listy na drugim poziomie) </li> (zamknięcie Punktu 2) <li>punkt 3 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu</li> <li>punkt 4 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu</li> </ul>(zamknięcie całej listy)

51 WYKAZ UPORZĄDKOWANY Wykaz uporządkowany służy do sporządzenia wykazu numerowanego, w którym istotna jest dla nas kolejność elementów. Ramy wykazu tworzy polecenie <ol> </ol>, natomiast punkty są wprowadzane, podobnie jak w wykazach nieuporządkowanych, za pomocą polecenia <li> </li>. <ol> <li>pierwszy punkt</li> <li>drugi punkt</li> <li>trzeci punkt</li> </ol>

52 cd. numerowanie: Atrybut type, wprowadza numerowanie: Wartość type=a wprowadza numerowanie według wielkich liter łacińskich, type=a numerowanie według małych liter łacińskich, type=i numerowanie według wielkich liczebników rzymskich, type=i numerowanie według małych liczebników rzymskich, wreszcie type=1 numerowanie według liczebników arabskich. W dzisiejszych czasach w ich miejsce stosowane są style CSS. <ol style="list-style-type: decimal :> <ol style="list-style-type: lower-roman > <ol style="list-style-type: upper-alpha >

53 ZAGNIEŻDŻANIE WYKAZÓW UPORZĄDKOWANYCH Możemy zagnieżdżać kilka poziomów listy uporządkowanej. Każdy kolejny, niższy poziom powinien zawierać własną definicję listy i powinien się kończyć jej zamknięciem. <ol>(otwarcie listy na pierwszym poziomie) <li>punkt 1</li> <li>punkt 2 (bez znacznika zamykającego) <ol>(otwarcie listy na drugim poziomie) <li>podpunkt 2.1</li> <li>podpunkt 2.2</li> </ol>(zamknięcie listy na drugim poziomie) </li> (zamknięcie Punktu 2) <li>punkt 3 (bez znacznika zamykającego) <ol>(otwarcie listy na drugim poziomie) <li>podpunkt 3.1</li> <li>podpunkt 3.2</li> </ol>(zamknięcie listy na drugim poziomie) </li>(zamknięcie Punktu 3) </ol>(zamknięcie całej listy)

54 Wstawianie grafiki do dokumentu Podstawowa konstrukcja ma następującą postać: <img src="plik_graficzny" alt="nazwa alternatywna"> Img jest skrótem od Image (obraz), natomiast src jest skrótem od Source (żródło). Alt jest nazwą alternatywną, a więc taką, która poinformuje o zawartości ilustracji w urządzeniu nie odczytującym grafiki. Efekt zastosowania konstrukcji jest następujący:

55 cd. wstawianie grafiki: Przeglądarka automatycznie odczytuje właściwą wysokość i szerokość ilustracji, ale zazwyczaj w edytorach HTML wielkości te są jawnie wstawiane, np. <img src= fon.jpg" width="342" height="353" alt= Fontanna"> Możemy ręcznie zmienić rozmiary : <img src= fon.jpg" height="150" width="200" alt= Fontanna">

56 Obramowania i odstępy <img src= fon.jpg" width="171" height="177" alt= Fontanna" style="border: 5px red solid; ">

57 Style CSS - margines globalny (margin) lub cząstkowy (margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right). <img src="fon.jpg" width="171" height="176" alt="fontanna" style="margin-left: 10px; margin-right: 50px; "> Akapit 50 pikseli nad i 50 pod obrazkiem : <img src= fon.jpg" width="171" height="176" alt= Fontanna" style="margin-top: 50px; margin-bottom: 50px; ">

58 Style CSS cd.: Aby umieścić ilustrację przy prawym marginesie, należy jej nadać styl style="float: right; ". <img src= fon.jpg" width="171" height="176" alt= Fontanna" style="float: right; ">

59 Pozycjonowanie pionowe Do dyspozycji mamy jeszcze technikę pionowego pozycjonowania elementów względem siebie - wykorzystujemy w nim polecenie stylów vertical-align, które zastąpiło przestarzały atrybut align (top, middle, bottom). <img src= fon.jpg" width="85" height="88" alt= Fontanna" style="vertical-align: top; ">

60 Macromedia Flash Powszechnie stosowany kod: <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b " codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s wflash.cab#version=6,0,0,0" width="400" height="300" id="movie" align=""> <param name="movie" value="movie.swf"> <embed src="movie.swf" quality="high" width="400" height="300" name="movie" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>

61 Rozwiązanie McLellana (Flash): <object type="application/x-shockwave-flash" data="film.swf" width="200" height="150"> <param name="movie" value="film.swf"> </object>

62 Rozwiązanie Elizabeth Castro: Rozwiązanie Elizabeth Castro (WMV): <object type="video/x-ms-wmv" data="kot.wmv" width="320" height="260"> <param name="src" value="kot.wmv"> <param name="autostart" value="false"> <param name="controller" value="true"> </object> Działa też analogiczne odwołanie do pliku Wav : <object type="video-/x-ms-wmv" data="swist.wav" width="200" height="60"> <param name="src" value="swist.wav"> <param name="autostart" value="true"> <param name="controller" value="true"> </object>

63 cd.: Działa odwołanie do pliku ASF (Advanced Streaming Format). <object type="video-/x-ms-wmv" data="pliczek.asf" width="200" height="60"> <param name="src" value="pliczek.asf"> <param name="autostart" value="true"> <param name="controller" value="true"> </object> Real Media <object type="audio/x-pn-realaudio-plugin" data="318.ra" width="200" height="60"> <param name="src" value="318.ra"> <param name="autostart" value="true"> <param name="controller" value="true"> </object>

64 Tabele Cała zawartość tabeli musi być umieszczona między tymi dwoma znacznikami, które stanowią jej delimitery. W ich ramach są umieszczane definicje rzędów, definicje komórek w rzędach, konkretne dane w komórkach, tytuł tabeli i nagłówki wierszy i kolumn. <table border="1" width="50%"> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>

65

66 Tabele Szerokość określona w pikselach Wyrównanie do prawej całej tabeli Wstawienie grafiki jako tło tabeli <table border width= 150" style="float:right; " style="background-image: url(pliki/1.jpg)"> <tr> <td> 1</td><td> 2</td><td> 3</td></tr> <tr> <td> 1</td><td> 2</td><td> 3</td></tr> <tr> <td> 1</td><td> 2</td><td> 3</td></tr> </table>

67 Ogólne ramy tabeli Ramy tabeli tworzone są za pomocą polecenia: <table> </table> Cała zawartość tabeli musi być umieszczona między tymi dwoma znacznikami, które stanowią jej delimitery. W ich ramach są umieszczane definicje rzędów, definicje komórek w rzędach, konkretne dane w komórkach, tytuł tabeli i nagłówki wierszy i kolumn.

68 Wiersz tabeli Wiersze tabeli wprowadzamy za pomocą polecenia: <tr> </tr> Wiersz tabeli jest jej konkretyzacją, a sam tworzy z kolei ramy dla komórek z danymi. W ramach <table> </table> można umieścić wiele kolejnych definicji wierszy <tr> </tr>, dla przykładu: <table> <tr> </tr> <tr> </tr> <tr> </tr> </table>

69 Komórka w wierszu Komórki tabeli wprowadzamy za pomocą polecenia: <td> </td> Komórka zawiera już konkretne dane. Między jej znacznikami można umieszczać tekst i grafikę. Konkretne komórki są umieszczane między znacznikami wybranego wiersza, na przykład: <table> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>

70 Obramowanie tabeli Aby tabela zawierała naokoło obramowanie, wystarczy rozszerzyć definicję o atrybut border. Jeśli nie podamy szerokości obramowania, przyjmowana jest jej domyślna wartość. <table border> </table> Gdybyśmy podali szerokość obramowania w pikselach, zostanie ona odpowiednio zinterpretowana przez przeglądarkę, na przykład: <table border="10"> </table>

71 Odległości między komórkami Aby odległości miedzy komórkami w pikselach były inne niż domyślne, możemy użyć atrybutu cellspacing. Powoduje to pogrubienie obramowania między nimi. <table border cellspacing="8"> </table> Odstępy w komórkach : <table border cellspacing="5" cellpadding="15"> </table>

72 Szerokość tabeli Atrybut width daje nam możliwość samodzielnego zdefiniowania szerokości tabeli. Podany atrybut jest "silniejszy" od innych atrybutów, które wpływają na szerokość tabeli na ekranie. <table border width="600"> </table> Zamiast wartości absolutnej w pikselach możemy także użyć wartości procentowej : <table border width="50%"> </table>

73 Szerokość komórki <td style="width: 150px; ">zawartość komórki</td> Można też podać wartość procentową, która odnosi się do szerokości komórki w ramach tabeli, a nie całego ekranu. <td style="width: 50%; ">zawartość komórki</td>

74 Wyrównanie tabeli W efekcie tabela zostanie przesunięta w prawo <table style="float:right; "></table> i oblana z lewej strony tekstem. Tabela przesunięta w lewo : <table style="float:left; "></table>

75 Poziome wyrównanie danych w komórkach Atrybut align wykorzystuje się także do poziomego wyrównania zawartości komórki (a nawet całego wiersza tr) - środkowania, justowania do lewej i justowania do prawej, z użyciem wartości center, left i right. <td align="left"> </td> <td align="center"> </td> <td align="right"> </td>

76 Wysokość tabeli <table border style="height: 200px; width: 60%; "> Wartość podana w procentach będzie interpretowana jedynie wtedy, gdy tabela będzie umieszczona w pojemniku wyższego rzędu o podanej wysokości. <div style="height: 200px; "> <table border style="height: 50%; width: 60%; ">

77 Pionowe wyrównanie danych w komórkach Atrybut valign (vertical align) służy do pionowego wyrównania zawartości komórki - do górnego brzegu, do środka i do dolnego brzegu. Używamy wówczas odpowiednio konstrukcji: <td valign="top"> </td> <td valign="middle"> </td> <td valign="bottom"> </td>

78 Kolor tła tabeli <table style="background-color: red"> <tr style="background-color: beige"> <td style="background-color: green">

79 cd. tabele: Jako tła tabeli (czy wręcz poszczególnych komórek) można także użyć gotowego obrazka - o stosowano atrybut background="nazwa_obrazka", ale obecnie jest to polecenie przestarzałe i stosuje się style CSS: <table style="background-image: url(adres_obrazka)">

80 Kolor obramowania tabeli <table border cellspacing="1" cellpadding="5 style="border: 15px outset #D2691E; ">

81 Tytuł tabeli Tabela powinna na ogół zawierać tytuł, wyjaśniający jej treść. Należy go umieścić zaraz za ogólnymi ramami tabeli. <table border style="width: 300px; "> <caption>tytuł tabeli</caption> Za pomocą stylów CSS możesz zdefiniować położenie tytułu, nad lub pod tabelą: <caption style="caption-side: top; ">Tytuł tabeli</caption>

82 Nagłówek wiersza i kolumny Zazwyczaj w tabelach są umieszczane nagłówki wierszy i kolumn, obrazujące ich treść. Domyślnie nagłówki są pokazywane za pomocą czcionki pogrubionej i w przypadku kolumn pozycjonowane na środku. Nagłówek jest definiowany za pomocą znaczników: <th> </th>

83 cd. tabele: Analogicznie należy wprowadzać kody nagłówków wierszy. Każdy wiersz należy rozpocząć od komórki z nagłówkiem. <table border cellpadding="10" width="500"> <caption>wzrost produkcji masła i margaryny w latach (w mln USD)</caption> <tr><td></td><th>1991</th> <th>1992</th> <th>1993</th> <th>1994</th> <th>1995</th> </tr> <tr style="text-align: center; "><th>masło</th> <td>1150</td><td>1240</td><td>1380</td><td>1420</td><t d>1550</td></tr> <tr style="text-align: center; "><th>margaryna</th> <td>800</td><td>900</td><td>980</td><td>1150</td><td>1 320</td></tr> </table>

84 Łączenie komórek Komórki danych i/lub nagłówków można ze sobą łączyć. Przykład : <tr style="text-align: center"> <th>masło</th><td rowspan="2">1950</td><td rowspan="2">2120</td><td>1380</ td><td>1420</td><td>1550</td> </tr> Aby komórka w danym wierszu rozciągała się na x wierszy, należy użyć w jej definicji atrybutu <td rowspan="x">. W naszej tabeli zostały opatrzone atrybutem rowspan="2" dwie pierwsze komórki z danymi w wierszu Masło (i oczywiście podana łączna produkcja tłuszczów). Jednocześnie usunęto dwie pierwsze komórki z danymi w wierszu Margaryna. Pozostałe trzy komórki wiersza Margaryna (lata ) dostosowały się do odpowiednich komórek w wierszu Masło.

85 Krawędzie tabeli Atrybut frame="wartość" pozwala wyświetlać w specjalny sposób obramowanie tabeli. Wstawiamy go bezpośrednio do definicji tabeli. Przykłady wartości frame podajemy w połączeniu z wartością rules="none", czyli bez obecności wewnętrznych krawędzi. <table border="1" frame="wartość" rules="none"> Wartość frame="void" pozwala usunąć zewnętrzne obramowanie tabeli. Wartość frame="above" wstawia górną krawędź obramowania, a frame="below" - dolną.

86 cd. tabele: Wartość frame="vsides" wyświetla lewą i prawą krawędź obramowania tabeli, a frame="hsides" - górną i dolną. Wartość frame="lhs" wyświetla lewą krawędź obramowania, a frame="rhs" - prawą. Wartość frame="box" wyświetla wszystkie krawędzie obramowania. Seria wartości atrybutu rules="wartość" pozwala manipulować wewnętrznymi krawędziami tabeli (przykłady z użyciem frame="void", czyli bez obecności krawędzi zewnętrznych). <table border="x" rules="wartość" frame="void">

87 cd. tabele: Wartość rules="none" powoduje usunięcie linii wewnętrznych. Wartość rules=rows powoduje wyświetlenie tylko poziomych linii wewnętrznych. Wartość rules="cols" powoduje wyświetlenie tylko pionowych linii wewnętrznych (Opera ma problemy). Wartość rules="all" powoduje wyświetlenie wszystkich linii wewnętrznych.

88 Formularze Formularze służą do otrzymywania i wysyłania informacji od gości odwiedzających naszą strone. Elementy formularza są tworzone w pewnych ramach są nimi: <form> </form> Wysyła tekst pod wskazany adres nie jako załącznik, a jako zwykły tekst (enctype="text/plain ). <form enctype="text/plain" zawartość formularza </form>

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

HTML. Wyjaśnienie: Edytory: Początkowa strona WWW: Określenie "HTML" będzie używane w znaczeniu ogólnego języka opisującego

HTML. Wyjaśnienie: Edytory: Początkowa strona WWW: Określenie HTML będzie używane w znaczeniu ogólnego języka opisującego HTML Witamy w wirtualnym języku HTML Wyjaśnienie: Określenie "HTML" będzie używane w znaczeniu ogólnego języka opisującego strukturę dokumentów stron WWW. Zapoznając się z tym językiem poznasz zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Odsyłacze. Style nagłówkowe

Odsyłacze. Style nagłówkowe Odsyłacze ... polecenie odsyłcza do dokumentu wskazywanego przez url. Dodatkowym parametrem jest opcja TARGET="...", która wskazuje na miejsce otwarcia wskazywanego dokumentu, a jej parametrami

Bardziej szczegółowo

HTML. Witam w wirtualnym języku HTML

HTML. Witam w wirtualnym języku HTML HTML Witam w wirtualnym języku HTML ostatni Wyja nienieś Okre lenie ąhtmlą będzie używane w znaczeniu ogólnego języka opisuj cego strukturę dokumentów stron WWW. Zapoznaj c się z tym językiem poznasz zasady

Bardziej szczegółowo

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco:

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco: 1 1. Ramki Najbardziej elastycznym sposobem budowania stron jest uŝycie ramek. Ułatwiają one nawigowanie w wielostronicowych dokumentach HTML, poprzez podział ekranu na kilka obszarów. KaŜdy z nich zawiera

Bardziej szczegółowo

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Ćwiczenie 1 Temat: Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z technologią tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML.

Bardziej szczegółowo

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY S t r o n a 1 PODSTAWY Każdy dokument musi być w całości zawarty między znacznikami - i (większość znaczników musi być odwołana ). Dokument HTML a składa się z dwóch części: - głowy

Bardziej szczegółowo

obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) faktycznie wymagają

obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) faktycznie wymagają Tabela obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) tabel używa się wyłącznie do prezentacji tych danych, które tego tabel używa się

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej.

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 26 lutego 2006 roku Czas trwania zajęć: 90 minut, przedmiot: TI Temat lekcji: Tworzenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Technologie stron www Strony www Statyczne HTML. CSS. Dynamiczne Oparte o bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik 1 Czyli to wszystko co trzeba wiedzieć aby zacząć tworzyć strony internetowe. 2 HTML 4 HTML = HyperText Markup Language Hipertekstowy język znaczników umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Edukacja na odległość

Edukacja na odległość Ćwiczenie 2. Edukacja na odległość Obsługa konta WWW na serwerze Linuksowym Tworzenie portalu edukacyjnego o określonej, wybranej przez studenta tematyce naukowej. Cel ćwiczenia: Projektowanie strony czołowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe znaczniki języka HTML.

Podstawowe znaczniki języka HTML. Podstawowe znaczniki języka HTML. Struktura dokumentu. Sposób użycia i dokumentu. Między nimi umieszczana jest cała treść dokumentu. Sposób użycia Sekcja HEAD zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM Język (X)HTML Podstawowe znaczniki i parametry Szablon dokumentu (X)HTML

Bardziej szczegółowo

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np.

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR> Język html to język znaczników inaczej tagów, czyli słów lub skrótów pochodzących z języka angielskiego ujętych w nawiasy ostrokątne , np.. . W większości przypadków spotykamy znaczniki początku (inaczej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7 7. Ramki 7.1. Wstęp Przykład: Oto przykładowy wygląd strony startowej ramek: PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-frameset.dtd">

Bardziej szczegółowo

Blok dokumentu.

Blok dokumentu. <div> </div> Blok dokumentu Polecenie div (blok, sekcja) jest jednym z najbardziej fundamentalnym poleceń języka HTML, które odgrywa kluczową rolę w grupowaniu wielu różnych elementów i pozycjonowaniu większych fragmentów

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Krótki przegląd własności języka CSS

Krótki przegląd własności języka CSS Krótki przegląd własności języka CSS Stosując arkusze stylów CSS, w sposób wyraźny oddziela się formatowanie dokumentu XHTML od jego warstwy znaczeniowej umieszczonej w sekcji . Niżej zestawiono

Bardziej szczegółowo

I. Wstawianie rysunków

I. Wstawianie rysunków I. Wstawianie rysunków Wstawiane rysunku Bez parametrów: Tekst alternatywny Tytuł obrazka

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Hyper Text Markup Language

Hyper Text Markup Language Podstawy projektowania dokumentów WWW Język znaczników HTML Hyper Text Markup Language Język słuŝący do zapisu dokumentów WWW. Opisuje wygląd dokumentu i definiuje łączniki hipertekstowe, pozwalające na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML Radosław Rudnicki (joix@mat.umk.pl) 05.09.2009 r. Wprowadzenie do języka HTML Do tworzenia stron internetowych wystarczy użyd zwykłego Notatnika oferowanego przez system Windows, czy dowolny inny system

Bardziej szczegółowo

Strony WWW - podstawy języka HTML

Strony WWW - podstawy języka HTML Strony WWW - podstawy języka HTML Jacek Krzaczkowski 2004 r. HTML (Hyper Text Markup Language) jest językiem opisu dokumentu używanym do tworzenia stron WWW. Znaczniki języka HTML informują przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu HTML cz.2. Model pudełkowy HTML Elementy blokowe w tym table oraz div są wyświetlane według tzw. modelu pudełkowego: Zawartość Odstęp (padding) Obramowanie (border)

Bardziej szczegółowo

e r T i H M r e n L T n

e r T i H M r e n L T n s e r T t w o i H M r e o T n w z n L Podstawy 1. Nawigacja na stronie jest niezwykle istotna, powinna być możliwie jak najprostsza. Pamiętajmy, że im mniej kroków do celu tym lepiej. 2. Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ

APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie do HTML Struktura dokumentu HTML Komentarze Znaczniki Nagłówki (tytuły) Akapit Znacznik końca wiersza Linia pozioma

Bardziej szczegółowo

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl HTML 1 Gimnazjum nr 1 w Barcinie UWAGA: UTWÓRZ FOLDER HTML, a w nim HTML-1 dla pierwszego ćwiczenia. Imię_ nazwisko_html-1.html z dysku J: w folderze HTML 1. Tło strony - Jednolity kolor:

Bardziej szczegółowo

Tutorial. HTML Rozdział: Ramki

Tutorial. HTML Rozdział: Ramki Autor: Mateusz Wojtyna Opis ogólny Tutorial HTML Rozdział: Ramki Ramki są bardzo pomocnym narzędziem przy tworzeniu strony internetowej jeżeli na przykład chcemy stworzyć sobie menu wszystkich podstron

Bardziej szczegółowo

Język HTML i podstawy CSS

Język HTML i podstawy CSS Notatki do wykładu Język HTML i podstawy CSS dr Jacek Tarasiuk WFiIS, AGH wersja 2006 Spis treści Język HTML...1 Rodzaje dokumentów HTML...1 Budowa dokumentu HTML...1 Zestawienie znaczników...2 Szkielet

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia Krzysztof Miernik HTML - Podstawowe Informacje HTML to hipertekstowy język znaczników (ang. HyperText Markup Language) służacy do tworzenia stron internetowych

Bardziej szczegółowo

HTML cd. Ramki, tabelki

HTML cd. Ramki, tabelki HTML cd. Ramki, tabelki Ramki Umożliwiają wyświetlanie kilku niezależnych dokumentów w tym samym oknie w układzie pionowym, poziomym lub mieszanym. Wady: kłopotliwe drukowanie, konieczność zapanowania

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 8 Temat ćwiczenia: Tworzenie stron WWW (HTML, skrypty CSS). 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Informacje wstępne Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki HTML) muszą być przekazane do melog.com dwa dni albo maksymalnie dzień wcześniej

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML. 2. Komendy ujęte są w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami.

Podstawy HTML. 2. Komendy ujęte są w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami. Podstawy HTML 1. HTML - to język formatowania dokumentów elektronicznych, który pozwala uformować tekst oraz połączyć go z grafiką. Dokument HTML ma postać pliku tekstowego, gdzie tekst przeplatany jest

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów.

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów. JĘZYK - HTML Hipertekst - możliwośd przechodzenia między różnymi fragmentami tego samego lub różnych dokumentów, które zostały ze sobą powiązane. Jest systemem odnośników (tzw. Skrótów), działających na

Bardziej szczegółowo

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional).

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional). Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06 Moduł 4. Style Zajęcia poświęcone będą kaskadowym arkuszom stylów (por. slajdy 18.-27. z wykładu 2.) Wiele uwagi poświęcaliśmy do tej pory planowaniu szkieletu

Bardziej szczegółowo

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE TECHNIKUM INFORMATYCZNE wg programu 351203 KLASA II 3 godz. tygodniowo 90 godziny Liczba godzin w cyklu kształcenia 180 rok szkolny 2013/2014 Sylwia Płonka 2. W 1980 fizyk

Bardziej szczegółowo

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model Box model: Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model: Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji

Bardziej szczegółowo

Projekty z Technologii Informacyjnych

Projekty z Technologii Informacyjnych Projekty z Technologii Informacyjnych Zad. 1. Opracuj prezentację w programie PowerPoint lub podobnym na zadany temat. Prezentacja powinna być przeznaczona do prezentowania w czasie ok. 10 minut. Zad.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 5 Nagłówek zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: tytuł strony (obowiązkowy) metainformacje/metadane (obowiązkowa deklaracja

Bardziej szczegółowo

Moduł IV Internet Tworzenie stron www

Moduł IV Internet Tworzenie stron www Ze strony internetowej www.kaze.zut.edu.pl z folderu BUDOWA JACHTÓW pobierz i zapisz je do własnego folderu następujące pliki: znak_drogowy.png, morze.jpg, logo_ecdl.gif, logobj.png ZADANIE 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe

Technologie Internetowe Arkadiusz Liber Emil Dziubecki Technologie Internetowe Laboratorium Ćwiczenie 3. Projektowanie i implementacja dokumentów hipertekstowych zawierających ramki i tabele Legnica 2005 1 1. Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

HTML jak zrobić prostą stronę www

HTML jak zrobić prostą stronę www HTML jak zrobić prostą stronę www Z tej prezentacji dowiemy się: - co to jest HTML - jak znając podstawy HTML'a zrobić prostą stronę Co to jest HTML? HTML = HyperText Markup Language, czyli język znaczników

Bardziej szczegółowo

Układy witryn internetowych

Układy witryn internetowych 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami kaskadowych arkuszy stylów CSS w zakresie kontrolowania położenia elementów na stronie. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA W normalnym układzie opartym

Bardziej szczegółowo

[

]
Materiały dydaktyczne 1/5

<html> </html> <body> </body> <p> [</p>] <br> <html> <head> </head> <body> </body> </html> Materiały dydaktyczne 1/5 PODSTAWOWE INFORMACJE HTML (HyperText Mark-up Language) język programowanie, który pozwala na publikowanie treści w sieci WWW. Nie jest to klasyczny język liniowy (w HTML mamy dostęp w każdym miejscu do

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie tytułu związanej z tabelą

Deklarowanie tytułu związanej z tabelą Tabele 1 Deklarowanie tytułu związanej z tabelą Przychody w latach 2007-2010 Położenie pozbawione stylu Treść nagłówka Formatowanie położenia w stylach

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE SIECI WEB

TECHNOLOGIE SIECI WEB TECHNOLOGIE SIECI WEB Prowadzący: dr inż. Jan Prokop, e-mail: jprokop@prz.edu.pl, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki LABORATORIUM ĆWICZENIE nr 1 Temat: Język (X)HTML - Layout

Bardziej szczegółowo

www.fwrl.pl/szkolenie

www.fwrl.pl/szkolenie STRONA www.fwrl.pl/szkolenie MS WORD HTML HTML i dostarczają informację dla silnika przeglądarki o tym jak ma być zbudowana i wyświetlona strona HTML HTML HTML (warstwa logiczna co i gdzie ma być) (wastwa

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Czas realizacji: 2 godziny Kurs: WYK01_HTML.pdf, WYK02_CSS.pdf Pliki:, Edytor: http://www.sublimetext.com/ stabilna wersja 2 (portable) Ćwiczenie 1. Szablon strony

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1. Widżety KIWIPortal tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.3 Strona 1 z 17 1 SPIS TREŚCI 2 Metody osadzania widżetów... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Technologie Informacyjne Wykªad 6 Paweª Witkowski MIM UW Wiosna 2013 P. Witkowski (MIM UW) Technologie Informacyjne Wiosna 2013 1 / 18 HTML HyperText Markup Language J zyk oparty na znacznikach Opisuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO ZAPAMIĘTANIA

INFORMACJE DO ZAPAMIĘTANIA INFORMACJE DO ZAPAMIĘTANIA Do opisywania wyglądu witryn internetowych wykorzystywane są kaskadowe arkusze stylów CSS. W języku JavaScript można tworzyć skrypty działające po stronie przeglądarki, aby nasza

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 11 Wprowadzenie do (X)HTML Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów...

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów... Spis treści Konwencje zastosowane w książce...5 Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6 Struktura reguł...9 Pierwszeństwo stylów... 10 Klasyfikacja elementów... 13 Sposoby wyświetlania elementów...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia stron internetowych

Podstawy tworzenia stron internetowych Podstawy tworzenia stron internetowych HTML Wstęp Do edycji stron HTML (Hyper Text Markup Language) można wykorzystać dowolny edytor tekstowy (np. Notatnik) umożliwiający edycję zwykłych plików tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css.

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css. Kaskadowe arkusze stylów CSS Geneza - oddzielenie struktury dokumentu HTML od reguł prezentacji - poszerzenie samego HTML Korzyści - przejrzystość dokumentów - łatwe zarządzanie stylem (wyglądem) serwisu

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML 4.01 TI 312[01]

Kurs HTML 4.01 TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wersje języka HTML... 3 3. Minimalna struktura dokumentu... 3 4. Deklaracje DOCTYPE... 3 5. Lista znaczników, atrybutów i zdarzeń... 4 5.1 Lista atrybutów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail.

FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail. 1 FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail.

Bardziej szczegółowo

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ Poznań, 2012-10-04 AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ NAZWA ADRES STRONY ILOŚĆ BŁĘDÓW WCAG 33 ILOŚĆ OSTRZEŻEŃ WCAG 3 TYP DOKUMENTU UŻYTY FORMAT (X)HTML JĘZYK OWANIE STRONY Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

HTML. Barbara Kołodziejczak

HTML. Barbara Kołodziejczak HTML HTML (ang. Hyper Text Markup Language, pl. hipertekstowy język znaczników), to język składający się ze znaczników (ang. tags) oraz reguł ich poprawnego stosowania (gramatyki, syntaktyki), stosowany

Bardziej szczegółowo

HTML ciąg dalszy. Listy, formularze

HTML ciąg dalszy. Listy, formularze HTML ciąg dalszy Listy, formularze Listy Służą do prezentacji treści w postaci wypunktowania: numerowanego nienumerowanego definicji Możliwe jest zagnieżdżanie list zarówno tego samego, jak i różnych typów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Narzędzia do tworzenia i utrzymania dokumentów web owych Edytory HTML Server WWW i baz danych Przeglądarka internetowa kompilator

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: 1. Cel ćwiczenia Strona internetowa w systemach unix-owych Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp.

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Style CSS Wstęp Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Podstawową zaletą i zadaniem stylów jest oddzielenie

Bardziej szczegółowo

Proste kody html do szybkiego stosowania.

Proste kody html do szybkiego stosowania. Proste kody html do szybkiego stosowania. Często, w trakcie pracy z blogiem czy portalem zachodzi potrzeba umieszczenia grafiki, linku zaszytego w grafice czy innych podobnych. Szczególnie w widgetach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Spis treści Ogólne zasady edycji tekstu...3 Struktura dokumentu tekstowego...3 Strona...3 Akapit...3 Znak...3 Znaki niedrukowane...4 Twarda spacja, miękki i

Bardziej szczegółowo

Architektura WWW. HTML Część I - Podstawy. HTML język tworzenia stron WWW. Znaczniki HTML. Struktura dokumentu HTML. Kodowanie polskich liter

Architektura WWW. HTML Część I - Podstawy. HTML język tworzenia stron WWW. Znaczniki HTML. Struktura dokumentu HTML. Kodowanie polskich liter HTML Część I - Podstawy Beata Pańczyk Architektura WWW strona - jednostka informacji w WWW łączniki (ang. link) prowadzące do innych dokumentów przeglądarki (ang. browser) - programy klienta uŝywane do

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy Informatyka - podstawowe tematy WSzPWN - Język HTML, podstawy str. 1 ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML Struktura dokumentu, znaczniki, tabele, hiperłacza Być może trudno w to uwierzyć, jednak strony WWW są tekstem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki.

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 poświęcone jest formatowaniu tekstu za pomocą znaczników. AŜeby uzyskać poŝądany wygląd tekstu musimy posłuŝyć się określonymi znacznikami. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW)

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Określa pojęcia dotyczące prezentacji. Projektuje i wykonuje prezentację multimedialną

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Osadzenie pliku dźwiękowego na stronie www

Osadzenie pliku dźwiękowego na stronie www Osadzenie pliku dźwiękowego na stronie www gdzie jako "ścieżka dostępu do pliku" należy podać lokalizację

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets)

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets) Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe Materiał pomocniczy na podstawie fragmentu wykładu: KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets) Opracowanego przez dr inż. Dariusza Trawickiego

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML

Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML Zad.1 Zapoznaj się z poniŝszymi artykułami dotyczącymi projektowania stron WWW:. http://galeria.muzykaduszy.pl/zasady.php

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo