Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA"

Transkrypt

1 Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA PRODUKTY RYBACTWA PRODUKTY GÓRNICTWA PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I WODA ROBOTY BUDOWLANE USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO; NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE USŁUGI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE ORAZ ŁĄCZNOŚCI USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI, WYNAJEM, NAUKA I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI KOMUNALNE POZOSTAŁE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE Tablice klasyfikacji str. 1 do str. 11 Schemat klasyfikacji str. 12 do str 40 Opis szczegółowy str. 41 do str. 204

2 P K D WYKAZ TABLIC KLASYFIKACYJNYCH SEKCJA A PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA 01 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA 01.1 PRODUKTY ROŚLINNE ROLNICTWA; PRODUKTY OGRODNICTWA, WŁĄCZAJĄC PRODUKTY WARZYWNICTWA 01.2 ZWIERZĘTA ŻYWE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 01.4 USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLĄ ZWIETRZĄT Z WYŁĄCZENIEM USŁUG WETERYNARYJNYCH; USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 01.5 ŁOWIECTWO, CHÓW I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, Z ŁOWIECTWEM USŁUGI ZWIĄZANE 02 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM 02.0 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM SEKCJA B PRODUKTY RYBACTWA 05 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA 05.0 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA, USŁUGI ZWIĄZANE Z RYBACTWEM SEKCJA C PODSEKCJA CA PRODUKTY GÓRNICTWA SUROWCE ENERGETYCZNE GÓRNICTWA 10 WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY (LIGNIT);TORF 10.1 WĘGIEL KAMIENNY 10.2 WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT) 10.3 TORF 11 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; USŁUGI ZWIĄZANE Z GÓRNICTWEM ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, Z WYŁĄCZENIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ 11.1 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY 11.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, Z WYŁĄCZENIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ 12 RUDY URANU I TORU 12.0 RUDY URANU I TORU PODSEKCJA CB SUROWCE GÓRNICTWA INNE NIŻ ENERGETYCZNE 13 RUDY METALI 13.1 RUDY ŻELAZA 13.2 RUDY METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM RUD URANU I TORU 14 SUROWCE GÓRNICTWA POZOSTAŁE 14.1 KAMIEŃ NATURALNY 14.2 ŻWIR, PIASEK I GLINY 1

3 14.3 MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW 14.4 SÓL 14.5 SUROWCE GÓRNICTWA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE SEKCJA D PODSEKCJA DA PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, NAPOJE I WYROBY TYTONIOWE 15 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I NAPOJE 15.1 MIĘSO ŚWIEŻE I WYROBY Z MIĘSA 15.2 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE 15.3 OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE 15.4 OLEJE, TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE 15.5 WYROBY MLECZARSKIE 15.6 PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I PRODUKTY SKROBIOWE 15.7 PASZA DLA ZWIERZĄT 15.8 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, POZOSTAŁE 15.9 NAPOJE 16 WYROBY TYTONIOWE 16.0 WYROBY TYTONIOWE PODSEKCJA DB WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA) I ODZIEŻ 17 WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA) 17.1 PRZĘDZA WŁÓKIENNICZA I NICI 17.2 TKANINY 17.3 USŁUGI W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH 17.4 WYROBY WŁÓKIENNICZE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY 17.5 WYROBY WŁÓKIENNICZE POZOSTAŁE 17.6 DZIANINY 17.7 WYROBY DZIANE 18 ODZIEŻ; WYROBY FUTRZARSKIE 18.1 ODZIEŻ ZE SKÓRY LUB SKÓRY WTÓRNEJ 18.2 ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY ZE SKÓRY 18.3 SKÓRY FUTERKOWE; WYROBY FUTRZARSKIE PODSEKCJA DC SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 19 SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 19.1 SKÓRY WYPRAWIONE 19.2 WYROBY KALETNICZE I RYMARSKIE 19.3 OBUWIE 2

4 PODSEKCJA DD 20 DREWNO I WYROBY Z DREWNA DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ Z KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 20.1 DREWNO PIŁOWANE, STRUGANE LUB IMPREGNOWANE 20.2 FORNIR; PŁYTY LAMINOWANE, PŁYTY WIÓROWE, PŁYTY POZOSTAŁE RODZAJE PŁYT I DESEK; SKLEJKA PILŚNIOWE ORAZ 20.3 WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA 20.4 OPAKOWANIA DREWNIANE 20.5 PODSEKCJA DE WYROBY Z DREWNA POZOSTAŁE; WYROBY Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA MASA WŁÓKNISTA; PAPIER, TEKTURA I WYROBY Z NICH; ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE 21 MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I WYROBY Z PAPIERU 21.1 MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I TEKTURA 21.2 WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY 22 DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI 22.1 KSIĄŻKI, GAZETY I POZOSTAŁE DRUKI ORAZ ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI 22.2 USŁUGI POLIGRAFICZNE 22.3 USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PODSEKCJA DF KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE 23 KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE 23.1 PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH 23.2 PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 23.3 PALIWO JĄDROWE PODSEKCJA DG CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE I WŁÓKNA SZTUCZNE 24 CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE I WŁÓKNA SZTUCZNE 24.1 CHEMIKALIA PODSTAWOWE 24.2 PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE 24.3 FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA GOTOWE SYKATYWY DRUKARSKA I 24.4 WYROBY FARMACEUTYCZNE 24.5 GLICERYNA; MYDŁO; ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE; WYROBY KOSMETYCZNE I TOALETOWE 24.6 PRODUKTY CHEMICZNE POZOSTAŁE 24.7 WŁÓKNA CHEMICZNE PODSEKCJA DH WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 25 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 3

5 25.1 WYROBY Z GUMY 25.2 WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH PODSEKCJA DI WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 26 WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 26.1 SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA 26.2 WYROBY CERAMICZNE NIEOGNIOTRWAŁE, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW DO CELÓW BUDOWLANYCH; OGNIOTRWAŁE WYROBY CERAMICZNE 26.3 PŁYTKI CERAMICZNE 26.4 MATERIAŁY BUDOWLANE CERAMICZNE 26.5 CEMENT, WAPNO I GIPS 26.6 WYROBY Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 26.7 KAMIENIE OZDOBNE LUB BUDOWLANE, PODDANE OBRÓBCE I WYROBY Z NICH 26.8 PRODUKTY MINERALNE NIEMETALICZNE POZOSTAŁE PODSEKCJA DJ METALE I PODSTAWOWE WYROBY Z METALI 27 METALE 27.1 ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY 27.2 RURY 27.3 ŻELIWO I STAL PODDANE WSTĘPNEJ OBRÓBCE, POZOSTAŁE 27.4 METALE SZLACHETNE I METALE NIEŻELAZNE 27.5 USŁUGI ODLEWNICZE 28 WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁACZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 28.1 KONSTRUKCJE METALOWE 28.2 METALOWE CYSTERNY, ZBIORNIKI I POJEMNIKI; GRZEJNIKI I KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA 28.3 WYTWORNICE PARY, Z WYŁACZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI; USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW USŁUGI OBRÓBKI METALI I NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE; ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH WYROBY NOŻOWNICZE, NARZĘDZIA I DROBNE WYROBY METALOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA USŁUGI Z 28.7 WYROBY METALOWE GOTOWE POZOSTAŁE PODSEKCJA DK MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 29 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 29.1 MASZYNY DO WYTWARZANIA I WYKORZYSTANIA ENERGII MECHANICZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 29.2 MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA POZOSTAŁE 4

6 29.3 MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 29.4 OBRABIARKI I NARZĘDZIA MECHANICZNE 29.5 MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA POZOSTAŁE 29.6 BROŃ I AMUNICJA 29.7 SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY PODSEKCJA DL URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I OPTYCZNE 30 MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY 30.0 MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY 31 MASZYNY I APARATURA ELEKTRYCZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 31.1 SILNIKI ELEKTRYCZNE, PRĄDNICE I TRANSFORMATORY 31.2 APARATURA ELEKTRYCZNA ROZDZIELCZA I STEROWNICZA 31.3 DRUTY I PRZEWODY IZOLOWANE 31.4 AKUMULATORY, OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE 31.5 SPRZĘT OŚWIETLENIOWY I LAMPY ELEKTRYCZNE 31.6 SPRZĘT ELEKTRYCZNY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 32 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE RADIOWE, TELEWIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE 32.1 LAMPY ELEKTRONOWE I POZOSTAŁE ELEMENTY ELEKTRONICZNE 32.2 URZĄDZENIA NADAWCZE TELEWIZYJNE I RADIOWE, URZĄDZENIA I APARATY DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ ODBIORNIKI TELEWIZYJNE I RADIOWE; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ AKCESORIA DO NICH URZĄDZENIA ORAZ INSTRUMENTY MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY I ZEGARKI I 33.1 SPRZĘT MEDYCZNY I CHIRURGICZNY ORAZ PRZYRZĄDY ORTOPEDYCZNE INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE, NAWIGACYJNE I PODOBNE INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI 33.4 INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY 33.5 ZEGARY I ZEGARKI PODSEKCJA DM SPRZĘT TRANSPORTOWY 34 POJAZDY SAMOCHODOWE, PRZYCZEPY I NACZEPY 34.1 POJAZDY SAMOCHODOWE 34.2 NADWOZIA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; PRZYCZEPY I NACZEPY 34.3 CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW 35 SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY 35.1 STATKI, ŁODZIE I KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE 35.2 LOKOMOTYWY KOLEJOWE, TRAMWAJE ORAZ TABOR KOLEJOWY I TRAMWAJOWY 5

7 35.3 STATKI POWIETRZNE I KOSMICZNE 35.4 MOTOCYKLE I ROWERY 35.5 SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY PODSEKCJA DN PRODUKTY WYTWORZONE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 36 MEBLE; WYROBY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 36.1 MEBLE 36.2 WYROBY JUBILERSKIE I PODOBNE 36.3 INSTRUMENTY MUZYCZNE 36.4 SPRZĘT SPORTOWY 36.5 GRY I ZABAWKI 36.6 PRODUKTY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 37 SUROWCE WTÓRNE 37.1 SUROWCE WTÓRNE METALOWE 37.2 SUROWCE WTÓRNE NIEMETALOWE SEKCJA E ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I WODA 40 ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I GORĄCA WODA 40.1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 40.2 GAZY WYTWORZONE METODAMI PRZEMYSŁOWYMI ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 40.3 USŁUGI DOSTARCZANIA PARY WODNEJ I GORACEJ WODY; CIEPŁO 41 WODA; POBÓR, OCZYSZCZANIE I ROZPROWADZANIE WODY 41.0 WODA; POBÓR, OCZYSZCZANIE I ROZPROWADZANIE WODY SEKCJA F ROBOTY BUDOWLANE 45 ROBOTY BUDOWLANE 45.1 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD ZABUDOWĘ 45.2 ROBOTY ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 45.3 ROBOTY BUDOWLANE INSTALACYJNE 45.4 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE 45.5 SEKCJA G 50 USŁUGI WYNAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO I DO WYBURZEŃ WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO; NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; OBSŁUGA I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; USŁUGI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 50.1 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 50.2 USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI I NAPRAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA 6

8 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU CZĘŚCIAMI I AKCESORIAMI SAMOCHODOWYCH USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU MOTOCYKLAMI ORAZ CZĘŚCIAMI I DO NICH; KONSERWACJA I NAPRAWY MOTOCYKLI DO POJAZDÓW AKCESORIAMI USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I KOMISOWEGO, Z WYŁACZENIEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI 51.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W HANDLU HURTOWYM 51.2 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO PŁODAMI ROLNYMI I ZWIERZĘTAMI ŻYWYMI 51.3 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI I WYROBAMI TYTONIOWYMI 51.4 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO ARTYKUŁAMI UŻYTKU DOMOWEGO USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO NIEROLNICZYMI PÓŁPRODUKTAMI, ODPADAMI I ZŁOMEM USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO MASZYNAMI I SPRZĘTEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM 51.9 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO POZOSTAŁE SEKCJA H USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI I PALIW; NAPRAWY ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PROWADZONEGO W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI ORAZ WYROBAMI TYTONIOWYMI PROWADZONEGO W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO WYROBAMI FARMACEUTYCZNYMI I MEDYCZNYMI, KOSMETYKAMI ORAZ ARTYKUŁAMI TOALETOWYMI USŁUGI POZOSTAŁE W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO WYROBAMI NOWYMI PROWADZONE W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO ARTYKUŁAMI UŻYWANYMI, PROWADZONEGO PRZEZ SKLEPY USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PROWADZONEGO POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO ORAZ DOMOWEGO USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE 55 USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE 55.1 USŁUGI HOTELARSKIE 55.2 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI ORAZ POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 55.3 USŁUGI GASTRONOMICZNE 55.4 USŁUGI ZWIĄZANE Z PODAWANIEM NAPOJÓW 55.5 USŁUGI STOŁÓWKOWE I CATERINGOWE 7

9 SEKCJA I USŁUGI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE ORAZ ŁĄCZNOŚCI 60 USŁUGI TRANSPORTU LĄDOWEGO I RUROCIĄGOWEGO 60.1 TRANSPORT KOLEJOWY 60.2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY 60.3 TRANSPORT RUROCIĄGAMI 61 USŁUGI TRANSPORTU WODNEGO 61.1 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY 61.2 TRANSPORT WODNY SRÓDLĄDOWY 62 USŁUGI TRANSPORTU LOTNICZEGO 62.1 TRANSPORT LOTNICZY REGULARNY 62.2 TRANSPORT LOTNICZY NIEREGULARNY 62.3 TRANSPORT KOSMICZNY 63 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE NA RZECZ TRANSPORTU; USŁUGI TURYSTYCZNE 63.1 USŁUGI W ZAKRESIE PRAC PRZEŁADUNKOWYCH, MAGAZYNOWANIA I PRZECHOWYWANIA TOWARÓW 63.2 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT POZOSTAŁE 63.3 USŁUGI BIUR PODRÓŻY, PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH; OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 63.4 USŁUGI AGENCJI TRANSPORTOWYCH POZOSTAŁE 64 USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE 64.1 USŁUGI POCZTOWE 64.2 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE SEKCJA J 65 USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, Z WYŁĄCZENIEM FUNDUSZY EMERYTALNO-RENTOWYCH UBEZPIECZEŃ I 65.1 USŁUGI POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO 65.2 USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, POZOSTAŁE SEKCJA K USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH USŁUGI ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI, WYNAJEM, NAUKA I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 70 USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI 8

10 70.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MAJĄTEK WŁASNY 70.2 USŁUGI WYNAJMOWANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MAJĄTEK WŁASNY 70.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE 71 USŁUGI WYNAJMU LUB DZIERŻAWY MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 71.1 USŁUGI WYNAJMU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 71.2 USŁUGI WYNAJMU POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU 71.3 USŁUGI WYNAJMU POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 71.4 USŁUGI WYPOŻYCZANIA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 72 USŁUGI INFORMATYCZNE 72.1 USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 72.2 USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 72.3 USŁUGI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 72.4 USŁUGI BAZ DANYCH 72.5 USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 72.6 USŁUGI ZWIĄZANE Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁE 73 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁE USŁUGI PRAWNICZE; RACHUNKOWO-KSIĘGOWE; BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ; DORADZTWA W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 74.2 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI DORADZTWO 74.3 USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH 74.4 USŁUGI REKLAMOWE 74.5 USŁUGI REKRUTACJI I UDOSTĘPNIANIA PRACOWNIKÓW 74.6 USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE 74.7 USŁUGI SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA OBIEKTÓW 74.8 SEKCJA L USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 75 USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NARODOWEJ, 9

11 75.1 USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ POLITYKI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ 75.2 USŁUGI NA RZECZ CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA 75.3 SEKCJA M USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI 80 USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI 80.1 USŁUGI PRZEDSZKOLI I SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO 80.2 USŁUGI SZKOLNICTWA NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ PODSTAWOWE 80.3 USŁUGI SZKOLNICTWA NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ ŚREDNI 80.4 SEKCJA N USŁUGI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁYCH FORM KSZTAŁCENIA USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 85 USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 85.1 USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO 85.2 USŁUGI WETERYNARYJNE 85.3 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ SEKCJA O USŁUGI KOMUNALNE POZOSTAŁE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKAMI ORAZ GOSPODAROWANIA ODPADAMI, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE USŁUGI W ZAKRESIE ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, USUWANIA ODPADÓW, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 91.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE KOMERCYJNE, ORAZ ORGANIZACJE PROFESJONALNE PRACODAWCÓW 91.2 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE 91.3 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POZOSTAŁE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE 92 USŁUGI ZWIĄZANE Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM 92.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z FILMAMI I NAGRANIAMI WIDEO 92.2 USŁUGI RADIA I TELEWIZJI 92.3 USŁUGI ROZRYWKOWE POZOSTAŁE 92.4 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE INFORMACYJNE 92.5 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BIBLIOTEKI, ARCHIWA, MUZEA I INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z KULTURĄ 92.6 USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM 92.7 USŁUGI REKREACYJNE POZOSTAŁE 93 USŁUGI POZOSTAŁE 93.0 USŁUGI POZOSTAŁE SEKCJA P USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH 10

12 SEKCJA Q USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY RÓŻNORODNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY RÓŻNORODNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 99 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 99.0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 11

13 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane A Uprawa zbóż B Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny C Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich A Uprawa warzyw Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin B ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw 01.2 Chów i hodowla zwierząt Z Chów i hodowla bydła Z Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla drobiu Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.4 Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej; zagospodarowanie terenów zieleni Działalność usługowa związana z produkcją roślinną; zagospodarowanie terenów zieleni A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Z Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej Z Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Leśnictwo A Gospodarka leśna B Szkółkarstwo leśne Z Działalność usługowa związana z leśnictwem SEKCJA B RYBACTWO RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Rybołówstwo, włączając działalność usługową A Rybołówstwo w wodach śródlądowych 12

14 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA C B Z Rybołówstwo w wodach morskich Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych GÓRNICTWO PODSEKCJA CA GÓRNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I 10 BRUNATNEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE TORFU Wydobywanie węgla kamiennego; brykietowanie A Wydobywanie węgla kamiennego B Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego C Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu); brykietowanie A Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) B Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu) Z Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU 11 ZIEMNEGO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego A Górnictwo ropy naftowej B Górnictwo gazu ziemnego Z Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Z GÓRNICTWO RUD URANU I TORU PODSEKCJA CB GÓRNICTWO SUROWCÓW INNYCH NIŻ ENERGETYCZNE 13 GÓRNICTWO RUD METALI Z Górnictwo rud żelaza Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud uranu i toru A Górnictwo rud miedzi B Górnictwo rud cynkowo-ołowiowych C Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych 14 POZOSTAŁE GÓRNICTWO 14.1 Wydobywanie kamienia Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa Z Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy Z Wydobywanie łupków 14.2 Wydobywanie żwiru, piasku i gliny Z Wydobywanie żwiru i piasku Z Wydobywanie gliny i kaolinu Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów A Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych B Wydobywanie surowców siarkonośnych Z Produkcja soli 13

15 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA D PODSEKCJA DA Z Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 15.1 Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa Z Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików Z Produkcja mięsa z drobiu i królików Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i królików A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa 15.3 Przetwórstwo owoców i warzyw Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków Z Produkcja soków z owoców i warzyw Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, A gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców 15.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Z Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 15.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z Produkcja lodów 15.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych 15.7 Produkcja gotowych pasz dla zwierząt Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych A B Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych Produkcja pieczywa Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości Z Produkcja cukru Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Z Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych 14

16 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Z Przetwórstwo herbaty i kawy Z Produkcja przypraw Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 15.9 Produkcja napojów Z Produkcja napojów alkoholowych destylowanych Z Produkcja alkoholu etylowego Z Produkcja win gronowych Z Produkcja jabłecznika i win owocowych Z Z Produkcja piwa Z Produkcja słodów Z Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych 16 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z Produkcja wyrobów tytoniowych PODSEKCJA DB PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻY 17 WŁÓKIENNICTWO 17.1 Produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici Z Produkcja przędzy bawełnianej Z Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej Z Produkcja przędzy lnianej Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych Z Produkcja nici do szycia Z Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała 17.2 Produkcja tkanin włókienniczych Z Produkcja tkanin bawełnianych Z Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych Z Produkcja tkanin wełnianych czesankowych Z Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych Z Produkcja tkanin pozostałych Z Wykończanie materiałów włókienniczych Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży A Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie naprawy wyrobów z brezentu i wyposażenia kempingowego 17.5 Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych Z Produkcja dywanów i chodników Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych A B Z Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyłączeniem działalności usługowej Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży 15

17 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA 18 PODSEKCJA DC 19 PODSEKCJA DD 20 PODSEKCJA DE Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja dzianin 17.7 Produkcja wyrobów pończoszniczych i odzieży dzianej Z Produkcja wyrobów pończoszniczych Z Produkcja odzieży dzianej PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH Z Produkcja odzieży skórzanej 18.2 Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem odzieży skórzanej Z Produkcja ubrań roboczych Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała Z Produkcja bielizny Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH Z Produkcja skór wyprawionych Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich Produkcja obuwia A Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego B Produkcja obuwia sportowego PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z A B Z Z DREWNA PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna Produkcja wyrobów tartacznych Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja opakowań drewnianych 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU; DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA I POLIGRAFICZNA 16

18 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA PODSEKCJA DF 23 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU 21.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Z Produkcja masy włóknistej Z Produkcja papieru i tektury 21.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Z Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych Z Produkcja tapet Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 22.1 Działalność wydawnicza Z Wydawanie książek Z Wydawanie gazet Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych Z Wydawanie nagrań dźwiękowych Z Działalność wydawnicza pozostała 22.2 Działalność poligraficzna Z Drukowanie gazet Z Z Introligatorstwo Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku Z Działalność graficzna pomocnicza 22.3 Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych Z Reprodukcja nagrań wideo Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla A Wytwarzanie produktów koksowania węgla B Przetwarzanie produktów koksowania węgla Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Z Wytwarzanie paliw jądrowych PODSEKCJA DG PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 24.1 Produkcja podstawowych chemikaliów Z Produkcja gazów technicznych Z Produkcja barwników i pigmentów 17

19 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA PODSEKCJA DH 25 PODSEKCJA DI Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych Z Produkcja nawozów i związków azotowych Z Produkcja tworzyw sztucznych Z Produkcja kauczuku syntetycznego Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja farb i lakierów 24.4 Produkcja wyrobów farmaceutycznych Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Z Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych 24.5 Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych Z Produkcja środków myjących i czyszczących Z Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych 24.6 Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych Z Produkcja materiałów wybuchowych Z Produkcja klejów i żelatyn Z Produkcja olejków eterycznych Z Produkcja chemikaliów fotograficznych Z Produkcja niezapisanych nośników informacji Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja włókien chemicznych PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH 25.1 Produkcja wyrobów gumowych Z Produkcja ogumienia dla środków transportu Z Bieżnikowanie opon Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych 25.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 26.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła Z Produkcja szkła płaskiego Z Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego Z Produkcja szkła gospodarczego Z Produkcja włókien szklanych Z Produkcja szkła technicznego Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych 18

20 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Z Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych Z Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych Z Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych Z Produkcja płytek ceramicznych Z Produkcja ceramiki budowlanej 26.5 Produkcja cementu, wapna oraz gipsu Z Produkcja cementu Z Produkcja wapna Z Produkcja gipsu 26.6 Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa Z Produkcja masy betonowej Z Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu Z Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa 26.8 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Z Produkcja technicznych wyrobów ściernych Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PODSEKCJA DJ PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI 27 PRODUKCJA METALI Z Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza 27.2 Produkcja rur Z Produkcja rur żeliwnych Z Produkcja rur stalowych 27.3 Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali Z Z Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno Z Produkcja drutów 27.4 Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych Z Produkcja metali szlachetnych Z Produkcja aluminium Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny Produkcja miedzi A B Produkcja miedzi nieobrobionej Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych 27.5 Odlewnictwo metali 19

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej.

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej. Upadłości firm w 204 r. Po trzech kwartałach 204 r. zanotowaliśmy 640 upadłości firm, co oznacza 4% spadek liczby ogłaszanych firm w stosunku do analogicznego okresu 203 r, kiedy ogłoszono 744 upadłości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Górki 11 prowadzona w niewyspecjalizowanych 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 74.90.Z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA PKD 2007

WYJAŚNIENIA PKD 2007 WYJAŚNIENIA PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO Sekcja ta obejmuje działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin

Bardziej szczegółowo

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49 OBN/OSA Wykaz Branż: Nazwa Branży 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych (komunalnych, prywatnych, spółdzielczych, osiedli wojskowych) Administracje cmentarzy

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą. z dnia.. 2013 r.

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą. z dnia.. 2013 r. Załącznik nr 2: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja 2013 r. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych Administracje cmentarzy Administracje obiektów biurowych

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CONTENTS Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CZĘŚĆ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Tekst Zero House napisany

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CONTENTS Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CZĘŚĆ A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64

Bardziej szczegółowo

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I KWARTAŁ 2007 R. Warszawa, 24 kwietnia 2007 r. Spis treści strona Wstęp... 1 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Strona 1 z 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1317 i z 2002 r. nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo