Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA"

Transkrypt

1 Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA PRODUKTY RYBACTWA PRODUKTY GÓRNICTWA PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I WODA ROBOTY BUDOWLANE USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO; NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE USŁUGI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE ORAZ ŁĄCZNOŚCI USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI, WYNAJEM, NAUKA I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI KOMUNALNE POZOSTAŁE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE Tablice klasyfikacji str. 1 do str. 11 Schemat klasyfikacji str. 12 do str 40 Opis szczegółowy str. 41 do str. 204

2 P K D WYKAZ TABLIC KLASYFIKACYJNYCH SEKCJA A PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA 01 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA 01.1 PRODUKTY ROŚLINNE ROLNICTWA; PRODUKTY OGRODNICTWA, WŁĄCZAJĄC PRODUKTY WARZYWNICTWA 01.2 ZWIERZĘTA ŻYWE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 01.4 USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLĄ ZWIETRZĄT Z WYŁĄCZENIEM USŁUG WETERYNARYJNYCH; USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 01.5 ŁOWIECTWO, CHÓW I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, Z ŁOWIECTWEM USŁUGI ZWIĄZANE 02 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM 02.0 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM SEKCJA B PRODUKTY RYBACTWA 05 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA 05.0 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA, USŁUGI ZWIĄZANE Z RYBACTWEM SEKCJA C PODSEKCJA CA PRODUKTY GÓRNICTWA SUROWCE ENERGETYCZNE GÓRNICTWA 10 WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY (LIGNIT);TORF 10.1 WĘGIEL KAMIENNY 10.2 WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT) 10.3 TORF 11 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; USŁUGI ZWIĄZANE Z GÓRNICTWEM ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, Z WYŁĄCZENIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ 11.1 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY 11.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, Z WYŁĄCZENIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ 12 RUDY URANU I TORU 12.0 RUDY URANU I TORU PODSEKCJA CB SUROWCE GÓRNICTWA INNE NIŻ ENERGETYCZNE 13 RUDY METALI 13.1 RUDY ŻELAZA 13.2 RUDY METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM RUD URANU I TORU 14 SUROWCE GÓRNICTWA POZOSTAŁE 14.1 KAMIEŃ NATURALNY 14.2 ŻWIR, PIASEK I GLINY 1

3 14.3 MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW 14.4 SÓL 14.5 SUROWCE GÓRNICTWA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE SEKCJA D PODSEKCJA DA PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, NAPOJE I WYROBY TYTONIOWE 15 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I NAPOJE 15.1 MIĘSO ŚWIEŻE I WYROBY Z MIĘSA 15.2 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE 15.3 OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE 15.4 OLEJE, TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE 15.5 WYROBY MLECZARSKIE 15.6 PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I PRODUKTY SKROBIOWE 15.7 PASZA DLA ZWIERZĄT 15.8 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, POZOSTAŁE 15.9 NAPOJE 16 WYROBY TYTONIOWE 16.0 WYROBY TYTONIOWE PODSEKCJA DB WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA) I ODZIEŻ 17 WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA) 17.1 PRZĘDZA WŁÓKIENNICZA I NICI 17.2 TKANINY 17.3 USŁUGI W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH 17.4 WYROBY WŁÓKIENNICZE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY 17.5 WYROBY WŁÓKIENNICZE POZOSTAŁE 17.6 DZIANINY 17.7 WYROBY DZIANE 18 ODZIEŻ; WYROBY FUTRZARSKIE 18.1 ODZIEŻ ZE SKÓRY LUB SKÓRY WTÓRNEJ 18.2 ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY ZE SKÓRY 18.3 SKÓRY FUTERKOWE; WYROBY FUTRZARSKIE PODSEKCJA DC SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 19 SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 19.1 SKÓRY WYPRAWIONE 19.2 WYROBY KALETNICZE I RYMARSKIE 19.3 OBUWIE 2

4 PODSEKCJA DD 20 DREWNO I WYROBY Z DREWNA DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ Z KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 20.1 DREWNO PIŁOWANE, STRUGANE LUB IMPREGNOWANE 20.2 FORNIR; PŁYTY LAMINOWANE, PŁYTY WIÓROWE, PŁYTY POZOSTAŁE RODZAJE PŁYT I DESEK; SKLEJKA PILŚNIOWE ORAZ 20.3 WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA 20.4 OPAKOWANIA DREWNIANE 20.5 PODSEKCJA DE WYROBY Z DREWNA POZOSTAŁE; WYROBY Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA MASA WŁÓKNISTA; PAPIER, TEKTURA I WYROBY Z NICH; ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE 21 MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I WYROBY Z PAPIERU 21.1 MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I TEKTURA 21.2 WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY 22 DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI 22.1 KSIĄŻKI, GAZETY I POZOSTAŁE DRUKI ORAZ ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI 22.2 USŁUGI POLIGRAFICZNE 22.3 USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PODSEKCJA DF KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE 23 KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE 23.1 PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH 23.2 PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 23.3 PALIWO JĄDROWE PODSEKCJA DG CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE I WŁÓKNA SZTUCZNE 24 CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE I WŁÓKNA SZTUCZNE 24.1 CHEMIKALIA PODSTAWOWE 24.2 PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE 24.3 FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA GOTOWE SYKATYWY DRUKARSKA I 24.4 WYROBY FARMACEUTYCZNE 24.5 GLICERYNA; MYDŁO; ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE; WYROBY KOSMETYCZNE I TOALETOWE 24.6 PRODUKTY CHEMICZNE POZOSTAŁE 24.7 WŁÓKNA CHEMICZNE PODSEKCJA DH WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 25 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 3

5 25.1 WYROBY Z GUMY 25.2 WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH PODSEKCJA DI WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 26 WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 26.1 SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA 26.2 WYROBY CERAMICZNE NIEOGNIOTRWAŁE, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW DO CELÓW BUDOWLANYCH; OGNIOTRWAŁE WYROBY CERAMICZNE 26.3 PŁYTKI CERAMICZNE 26.4 MATERIAŁY BUDOWLANE CERAMICZNE 26.5 CEMENT, WAPNO I GIPS 26.6 WYROBY Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 26.7 KAMIENIE OZDOBNE LUB BUDOWLANE, PODDANE OBRÓBCE I WYROBY Z NICH 26.8 PRODUKTY MINERALNE NIEMETALICZNE POZOSTAŁE PODSEKCJA DJ METALE I PODSTAWOWE WYROBY Z METALI 27 METALE 27.1 ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY 27.2 RURY 27.3 ŻELIWO I STAL PODDANE WSTĘPNEJ OBRÓBCE, POZOSTAŁE 27.4 METALE SZLACHETNE I METALE NIEŻELAZNE 27.5 USŁUGI ODLEWNICZE 28 WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁACZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 28.1 KONSTRUKCJE METALOWE 28.2 METALOWE CYSTERNY, ZBIORNIKI I POJEMNIKI; GRZEJNIKI I KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA 28.3 WYTWORNICE PARY, Z WYŁACZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI; USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW USŁUGI OBRÓBKI METALI I NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE; ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH WYROBY NOŻOWNICZE, NARZĘDZIA I DROBNE WYROBY METALOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA USŁUGI Z 28.7 WYROBY METALOWE GOTOWE POZOSTAŁE PODSEKCJA DK MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 29 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 29.1 MASZYNY DO WYTWARZANIA I WYKORZYSTANIA ENERGII MECHANICZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 29.2 MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA POZOSTAŁE 4

6 29.3 MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 29.4 OBRABIARKI I NARZĘDZIA MECHANICZNE 29.5 MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA POZOSTAŁE 29.6 BROŃ I AMUNICJA 29.7 SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY PODSEKCJA DL URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I OPTYCZNE 30 MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY 30.0 MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY 31 MASZYNY I APARATURA ELEKTRYCZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 31.1 SILNIKI ELEKTRYCZNE, PRĄDNICE I TRANSFORMATORY 31.2 APARATURA ELEKTRYCZNA ROZDZIELCZA I STEROWNICZA 31.3 DRUTY I PRZEWODY IZOLOWANE 31.4 AKUMULATORY, OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE 31.5 SPRZĘT OŚWIETLENIOWY I LAMPY ELEKTRYCZNE 31.6 SPRZĘT ELEKTRYCZNY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 32 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE RADIOWE, TELEWIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE 32.1 LAMPY ELEKTRONOWE I POZOSTAŁE ELEMENTY ELEKTRONICZNE 32.2 URZĄDZENIA NADAWCZE TELEWIZYJNE I RADIOWE, URZĄDZENIA I APARATY DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ ODBIORNIKI TELEWIZYJNE I RADIOWE; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ AKCESORIA DO NICH URZĄDZENIA ORAZ INSTRUMENTY MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY I ZEGARKI I 33.1 SPRZĘT MEDYCZNY I CHIRURGICZNY ORAZ PRZYRZĄDY ORTOPEDYCZNE INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE, NAWIGACYJNE I PODOBNE INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI 33.4 INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY 33.5 ZEGARY I ZEGARKI PODSEKCJA DM SPRZĘT TRANSPORTOWY 34 POJAZDY SAMOCHODOWE, PRZYCZEPY I NACZEPY 34.1 POJAZDY SAMOCHODOWE 34.2 NADWOZIA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; PRZYCZEPY I NACZEPY 34.3 CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW 35 SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY 35.1 STATKI, ŁODZIE I KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE 35.2 LOKOMOTYWY KOLEJOWE, TRAMWAJE ORAZ TABOR KOLEJOWY I TRAMWAJOWY 5

7 35.3 STATKI POWIETRZNE I KOSMICZNE 35.4 MOTOCYKLE I ROWERY 35.5 SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY PODSEKCJA DN PRODUKTY WYTWORZONE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 36 MEBLE; WYROBY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 36.1 MEBLE 36.2 WYROBY JUBILERSKIE I PODOBNE 36.3 INSTRUMENTY MUZYCZNE 36.4 SPRZĘT SPORTOWY 36.5 GRY I ZABAWKI 36.6 PRODUKTY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 37 SUROWCE WTÓRNE 37.1 SUROWCE WTÓRNE METALOWE 37.2 SUROWCE WTÓRNE NIEMETALOWE SEKCJA E ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I WODA 40 ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I GORĄCA WODA 40.1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 40.2 GAZY WYTWORZONE METODAMI PRZEMYSŁOWYMI ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 40.3 USŁUGI DOSTARCZANIA PARY WODNEJ I GORACEJ WODY; CIEPŁO 41 WODA; POBÓR, OCZYSZCZANIE I ROZPROWADZANIE WODY 41.0 WODA; POBÓR, OCZYSZCZANIE I ROZPROWADZANIE WODY SEKCJA F ROBOTY BUDOWLANE 45 ROBOTY BUDOWLANE 45.1 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD ZABUDOWĘ 45.2 ROBOTY ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 45.3 ROBOTY BUDOWLANE INSTALACYJNE 45.4 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE 45.5 SEKCJA G 50 USŁUGI WYNAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO I DO WYBURZEŃ WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO; NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; OBSŁUGA I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; USŁUGI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 50.1 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 50.2 USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI I NAPRAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA 6

8 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU CZĘŚCIAMI I AKCESORIAMI SAMOCHODOWYCH USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU MOTOCYKLAMI ORAZ CZĘŚCIAMI I DO NICH; KONSERWACJA I NAPRAWY MOTOCYKLI DO POJAZDÓW AKCESORIAMI USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I KOMISOWEGO, Z WYŁACZENIEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI 51.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W HANDLU HURTOWYM 51.2 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO PŁODAMI ROLNYMI I ZWIERZĘTAMI ŻYWYMI 51.3 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI I WYROBAMI TYTONIOWYMI 51.4 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO ARTYKUŁAMI UŻYTKU DOMOWEGO USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO NIEROLNICZYMI PÓŁPRODUKTAMI, ODPADAMI I ZŁOMEM USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO MASZYNAMI I SPRZĘTEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM 51.9 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO POZOSTAŁE SEKCJA H USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI I PALIW; NAPRAWY ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PROWADZONEGO W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI ORAZ WYROBAMI TYTONIOWYMI PROWADZONEGO W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO WYROBAMI FARMACEUTYCZNYMI I MEDYCZNYMI, KOSMETYKAMI ORAZ ARTYKUŁAMI TOALETOWYMI USŁUGI POZOSTAŁE W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO WYROBAMI NOWYMI PROWADZONE W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO ARTYKUŁAMI UŻYWANYMI, PROWADZONEGO PRZEZ SKLEPY USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PROWADZONEGO POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO ORAZ DOMOWEGO USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE 55 USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE 55.1 USŁUGI HOTELARSKIE 55.2 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI ORAZ POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 55.3 USŁUGI GASTRONOMICZNE 55.4 USŁUGI ZWIĄZANE Z PODAWANIEM NAPOJÓW 55.5 USŁUGI STOŁÓWKOWE I CATERINGOWE 7

9 SEKCJA I USŁUGI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE ORAZ ŁĄCZNOŚCI 60 USŁUGI TRANSPORTU LĄDOWEGO I RUROCIĄGOWEGO 60.1 TRANSPORT KOLEJOWY 60.2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY 60.3 TRANSPORT RUROCIĄGAMI 61 USŁUGI TRANSPORTU WODNEGO 61.1 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY 61.2 TRANSPORT WODNY SRÓDLĄDOWY 62 USŁUGI TRANSPORTU LOTNICZEGO 62.1 TRANSPORT LOTNICZY REGULARNY 62.2 TRANSPORT LOTNICZY NIEREGULARNY 62.3 TRANSPORT KOSMICZNY 63 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE NA RZECZ TRANSPORTU; USŁUGI TURYSTYCZNE 63.1 USŁUGI W ZAKRESIE PRAC PRZEŁADUNKOWYCH, MAGAZYNOWANIA I PRZECHOWYWANIA TOWARÓW 63.2 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT POZOSTAŁE 63.3 USŁUGI BIUR PODRÓŻY, PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH; OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 63.4 USŁUGI AGENCJI TRANSPORTOWYCH POZOSTAŁE 64 USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE 64.1 USŁUGI POCZTOWE 64.2 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE SEKCJA J 65 USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, Z WYŁĄCZENIEM FUNDUSZY EMERYTALNO-RENTOWYCH UBEZPIECZEŃ I 65.1 USŁUGI POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO 65.2 USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, POZOSTAŁE SEKCJA K USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH USŁUGI ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI, WYNAJEM, NAUKA I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 70 USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI 8

10 70.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MAJĄTEK WŁASNY 70.2 USŁUGI WYNAJMOWANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MAJĄTEK WŁASNY 70.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE 71 USŁUGI WYNAJMU LUB DZIERŻAWY MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 71.1 USŁUGI WYNAJMU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 71.2 USŁUGI WYNAJMU POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU 71.3 USŁUGI WYNAJMU POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 71.4 USŁUGI WYPOŻYCZANIA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 72 USŁUGI INFORMATYCZNE 72.1 USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 72.2 USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 72.3 USŁUGI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 72.4 USŁUGI BAZ DANYCH 72.5 USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 72.6 USŁUGI ZWIĄZANE Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁE 73 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁE USŁUGI PRAWNICZE; RACHUNKOWO-KSIĘGOWE; BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ; DORADZTWA W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 74.2 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI DORADZTWO 74.3 USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH 74.4 USŁUGI REKLAMOWE 74.5 USŁUGI REKRUTACJI I UDOSTĘPNIANIA PRACOWNIKÓW 74.6 USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE 74.7 USŁUGI SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA OBIEKTÓW 74.8 SEKCJA L USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 75 USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NARODOWEJ, 9

11 75.1 USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ POLITYKI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ 75.2 USŁUGI NA RZECZ CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA 75.3 SEKCJA M USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI 80 USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI 80.1 USŁUGI PRZEDSZKOLI I SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO 80.2 USŁUGI SZKOLNICTWA NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ PODSTAWOWE 80.3 USŁUGI SZKOLNICTWA NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ ŚREDNI 80.4 SEKCJA N USŁUGI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁYCH FORM KSZTAŁCENIA USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 85 USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 85.1 USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO 85.2 USŁUGI WETERYNARYJNE 85.3 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ SEKCJA O USŁUGI KOMUNALNE POZOSTAŁE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKAMI ORAZ GOSPODAROWANIA ODPADAMI, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE USŁUGI W ZAKRESIE ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, USUWANIA ODPADÓW, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 91.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE KOMERCYJNE, ORAZ ORGANIZACJE PROFESJONALNE PRACODAWCÓW 91.2 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE 91.3 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POZOSTAŁE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE 92 USŁUGI ZWIĄZANE Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM 92.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z FILMAMI I NAGRANIAMI WIDEO 92.2 USŁUGI RADIA I TELEWIZJI 92.3 USŁUGI ROZRYWKOWE POZOSTAŁE 92.4 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE INFORMACYJNE 92.5 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BIBLIOTEKI, ARCHIWA, MUZEA I INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z KULTURĄ 92.6 USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM 92.7 USŁUGI REKREACYJNE POZOSTAŁE 93 USŁUGI POZOSTAŁE 93.0 USŁUGI POZOSTAŁE SEKCJA P USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH 10

12 SEKCJA Q USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY RÓŻNORODNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY RÓŻNORODNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 99 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 99.0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 11

13 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane A Uprawa zbóż B Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny C Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich A Uprawa warzyw Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin B ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw 01.2 Chów i hodowla zwierząt Z Chów i hodowla bydła Z Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla drobiu Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.4 Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej; zagospodarowanie terenów zieleni Działalność usługowa związana z produkcją roślinną; zagospodarowanie terenów zieleni A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Z Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej Z Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Leśnictwo A Gospodarka leśna B Szkółkarstwo leśne Z Działalność usługowa związana z leśnictwem SEKCJA B RYBACTWO RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Rybołówstwo, włączając działalność usługową A Rybołówstwo w wodach śródlądowych 12

14 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA C B Z Rybołówstwo w wodach morskich Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych GÓRNICTWO PODSEKCJA CA GÓRNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I 10 BRUNATNEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE TORFU Wydobywanie węgla kamiennego; brykietowanie A Wydobywanie węgla kamiennego B Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego C Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu); brykietowanie A Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) B Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu) Z Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU 11 ZIEMNEGO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego A Górnictwo ropy naftowej B Górnictwo gazu ziemnego Z Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Z GÓRNICTWO RUD URANU I TORU PODSEKCJA CB GÓRNICTWO SUROWCÓW INNYCH NIŻ ENERGETYCZNE 13 GÓRNICTWO RUD METALI Z Górnictwo rud żelaza Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud uranu i toru A Górnictwo rud miedzi B Górnictwo rud cynkowo-ołowiowych C Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych 14 POZOSTAŁE GÓRNICTWO 14.1 Wydobywanie kamienia Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa Z Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy Z Wydobywanie łupków 14.2 Wydobywanie żwiru, piasku i gliny Z Wydobywanie żwiru i piasku Z Wydobywanie gliny i kaolinu Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów A Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych B Wydobywanie surowców siarkonośnych Z Produkcja soli 13

15 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA D PODSEKCJA DA Z Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 15.1 Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa Z Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików Z Produkcja mięsa z drobiu i królików Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i królików A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa 15.3 Przetwórstwo owoców i warzyw Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków Z Produkcja soków z owoców i warzyw Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, A gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców 15.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Z Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 15.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z Produkcja lodów 15.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych 15.7 Produkcja gotowych pasz dla zwierząt Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych A B Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych Produkcja pieczywa Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości Z Produkcja cukru Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Z Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych 14

16 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Z Przetwórstwo herbaty i kawy Z Produkcja przypraw Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 15.9 Produkcja napojów Z Produkcja napojów alkoholowych destylowanych Z Produkcja alkoholu etylowego Z Produkcja win gronowych Z Produkcja jabłecznika i win owocowych Z Z Produkcja piwa Z Produkcja słodów Z Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych 16 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z Produkcja wyrobów tytoniowych PODSEKCJA DB PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻY 17 WŁÓKIENNICTWO 17.1 Produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici Z Produkcja przędzy bawełnianej Z Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej Z Produkcja przędzy lnianej Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych Z Produkcja nici do szycia Z Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała 17.2 Produkcja tkanin włókienniczych Z Produkcja tkanin bawełnianych Z Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych Z Produkcja tkanin wełnianych czesankowych Z Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych Z Produkcja tkanin pozostałych Z Wykończanie materiałów włókienniczych Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży A Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie naprawy wyrobów z brezentu i wyposażenia kempingowego 17.5 Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych Z Produkcja dywanów i chodników Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych A B Z Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyłączeniem działalności usługowej Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży 15

17 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA 18 PODSEKCJA DC 19 PODSEKCJA DD 20 PODSEKCJA DE Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja dzianin 17.7 Produkcja wyrobów pończoszniczych i odzieży dzianej Z Produkcja wyrobów pończoszniczych Z Produkcja odzieży dzianej PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH Z Produkcja odzieży skórzanej 18.2 Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem odzieży skórzanej Z Produkcja ubrań roboczych Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała Z Produkcja bielizny Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH Z Produkcja skór wyprawionych Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich Produkcja obuwia A Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego B Produkcja obuwia sportowego PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z A B Z Z DREWNA PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna Produkcja wyrobów tartacznych Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja opakowań drewnianych 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU; DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA I POLIGRAFICZNA 16

18 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA PODSEKCJA DF 23 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU 21.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Z Produkcja masy włóknistej Z Produkcja papieru i tektury 21.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Z Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych Z Produkcja tapet Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 22.1 Działalność wydawnicza Z Wydawanie książek Z Wydawanie gazet Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych Z Wydawanie nagrań dźwiękowych Z Działalność wydawnicza pozostała 22.2 Działalność poligraficzna Z Drukowanie gazet Z Z Introligatorstwo Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku Z Działalność graficzna pomocnicza 22.3 Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych Z Reprodukcja nagrań wideo Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla A Wytwarzanie produktów koksowania węgla B Przetwarzanie produktów koksowania węgla Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Z Wytwarzanie paliw jądrowych PODSEKCJA DG PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 24.1 Produkcja podstawowych chemikaliów Z Produkcja gazów technicznych Z Produkcja barwników i pigmentów 17

19 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA PODSEKCJA DH 25 PODSEKCJA DI Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych Z Produkcja nawozów i związków azotowych Z Produkcja tworzyw sztucznych Z Produkcja kauczuku syntetycznego Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja farb i lakierów 24.4 Produkcja wyrobów farmaceutycznych Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Z Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych 24.5 Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych Z Produkcja środków myjących i czyszczących Z Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych 24.6 Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych Z Produkcja materiałów wybuchowych Z Produkcja klejów i żelatyn Z Produkcja olejków eterycznych Z Produkcja chemikaliów fotograficznych Z Produkcja niezapisanych nośników informacji Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja włókien chemicznych PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH 25.1 Produkcja wyrobów gumowych Z Produkcja ogumienia dla środków transportu Z Bieżnikowanie opon Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych 25.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 26.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła Z Produkcja szkła płaskiego Z Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego Z Produkcja szkła gospodarczego Z Produkcja włókien szklanych Z Produkcja szkła technicznego Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych 18

20 Schemat klasyfikacji PKD DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Z Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych Z Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych Z Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych Z Produkcja płytek ceramicznych Z Produkcja ceramiki budowlanej 26.5 Produkcja cementu, wapna oraz gipsu Z Produkcja cementu Z Produkcja wapna Z Produkcja gipsu 26.6 Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa Z Produkcja masy betonowej Z Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu Z Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa 26.8 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Z Produkcja technicznych wyrobów ściernych Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PODSEKCJA DJ PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI 27 PRODUKCJA METALI Z Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza 27.2 Produkcja rur Z Produkcja rur żeliwnych Z Produkcja rur stalowych 27.3 Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali Z Z Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno Z Produkcja drutów 27.4 Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych Z Produkcja metali szlachetnych Z Produkcja aluminium Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny Produkcja miedzi A B Produkcja miedzi nieobrobionej Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych 27.5 Odlewnictwo metali 19

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji PKD - C

Schemat klasyfikacji PKD - C SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 10.12.Z

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r. Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Lista kodów PKD obszarów technologicznych kluczowych dla rozwoju województwa śląskiego zgodnie z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 2020. 1. OBSZAR TECHNOLOGICZNY - TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01.

KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01. KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01.12 Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich

Bardziej szczegółowo

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów 1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.72.Z Produkcja sucharów

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA B

Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA B SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Technologie chemiczne (zrównoważone) Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

"Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość" dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej.

Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej. Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 28 / 2008 k

Raport bieŝący nr 28 / 2008 k Strona 1 z 5 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieŝący nr 28 / 2008 k Data sporządzenia: 2008-12-11 Skrócona nazwa emitenta PZ CORMAY S.A. Temat korekta raportu bieŝącego 28/2008 z dnia 9 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest: 22.11.Z - W ydawanie ksiąŝek, 22.12.Z - W ydawanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 161 37 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pomoc jest przyznawana, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu, mikroprzedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

SEKCJA A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

SEKCJA A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)............................. 11 Zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008)...........................................

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Zarząd Mercor SA informuje, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 5, nr 6 oraz nr 7 podjętymi

Bardziej szczegółowo

26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 169 57 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

OFERTA. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 HIL CONSULTING HENRYK SZYMCZAK 63-230 Witaszyce, ul. Piaskowa 4 tel. (62) 7401354, kom. 509 071 069, Konto: BZ WBK O/ Jarocin 09-1090-1131-0000-0001-00586658, NIP: 617-141-72-47, e-mail: hilconsulting@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.63.Z 01.70.Z 02.20.Z 02.40.Z 08.11.Z 08.12.Z 08.92.Z

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc ze środków PROW

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc ze środków PROW Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A. MRPO Część A: Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc ze

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PKD: Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW PKD:

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PKD: Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW PKD: Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489), którymi

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy BIZNES DS.

Statystyka bazy BIZNES DS. Statystyka bazy BIZNES DS. Warszawa 3 czerwiec 2015 roku www.marketingrelacji.com Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 2 885 883 100% 2 Nazwa firmy 2 885 883 100%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą

Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą 5 Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, 2. 69.20.Z Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE Zestawie rodzajów działalności gospodarczej wyłączonych ze wsparcia w ramach RPO WL 2007-2013 według kodów PKD Regionalny

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności Rodzaj działalności (PKD) 1 2 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działalności. Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z

Rodzaj działalności. Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00 Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw DZIAŁANIE 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Wykaz PKD działalności gospodarczych w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 01.61.Z

Bardziej szczegółowo

I 2 Działalność usługowa następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

I 2 Działalność usługowa następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Dziennik Ustaw -6- Poz. 339 Zalączruk do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. (poz. 339) WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NJEROLNJCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOżE BYĆ PRZYZNANA POMOC

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie BUMECH S.A.

Zmiany w Statucie BUMECH S.A. Zmiany w Statucie BUMECH S.A. I. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu BUMECH S.A.: Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: PKD-25.11.Z - Produkcja

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu 2015-09-16 16:45 PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu Raport Bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki PlastPack

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 28 lipca 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 436 452 100% 2 Nazwa firmy 3 436 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2016 godz. 20:27:17 Numer KRS: 0000405040 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.:

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: 1) 6 o dotychczasowej treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 24,12 produkcja barwników i pigmentów, 2. 24,13 produkcja chemikaliów nieorganicznych

Bardziej szczegółowo

"a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc",

a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.11.2014 godz. 09:57:28 Numer KRS: 0000532284

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.11.2014 godz. 09:57:28 Numer KRS: 0000532284 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2014 godz. 09:57:28 Numer KRS: 0000532284 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 27.11.2007 COM(2007) 755 wersja ostateczna 2007/0256 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo