SCHEMAT KLASYFIKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCHEMAT KLASYFIKACJI"

Transkrypt

1 SCHEMAT KLASYFIKACJI

2 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane A Uprawa zbóż B Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny C Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich A Uprawa warzyw B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw 01.2 Chów i hodowla zwierząt Z Chów i hodowla bydła Z Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla drobiu Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.4 Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej; zagospodarowanie terenów zieleni Działalność usługowa związana z produkcją roślinną; zagospodarowanie terenów zieleni A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Z Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej Z Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Leśnictwo A Gospodarka leśna B Szkółkarstwo leśne Z Działalność usługowa związana z leśnictwem SEKCJA B RYBACTWO RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Rybołówstwo, włączając działalność usługową A Rybołówstwo w wodach śródlądowych B Rybołówstwo w wodach morskich 2

3 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych SEKCJA C GÓRNICTWO PODSEKCJA GÓRNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH CA 10 GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE TORFU Wydobywanie węgla kamiennego; brykietowanie A Wydobywanie węgla kamiennego B Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego C Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu); brykietowanie A Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) B Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu) Z Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu 11 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego A Górnictwo ropy naftowej B Górnictwo gazu ziemnego Z Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Z GÓRNICTWO RUD URANU I TORU PODSEKCJA GÓRNICTWO SUROWCÓW INNYCH NIŻ CB ENERGETYCZNE 13 GÓRNICTWO RUD METALI Z Górnictwo rud żelaza Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud uranu i toru A Górnictwo rud miedzi B Górnictwo rud cynkowo-ołowiowych C Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych 14 POZOSTAŁE GÓRNICTWO 14.1 Wydobywanie kamienia Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa Z Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy Z Wydobywanie łupków 14.2 Wydobywanie żwiru, piasku i gliny Z Wydobywanie żwiru i piasku Z Wydobywanie gliny i kaolinu Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów A Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych B Wydobywanie surowców siarkonośnych Z Produkcja soli Z Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane SEKCJA D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3

4 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji PODSEKCJA DA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 15.1 Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa Z Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików Z Produkcja mięsa z drobiu i królików Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i królików A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa 15.3 Przetwórstwo owoców i warzyw Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków Z Produkcja soków z owoców i warzyw Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane A Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców 15.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Z Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 15.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z Produkcja lodów 15.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych 15.7 Produkcja gotowych pasz dla zwierząt Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych 15.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych A Produkcja pieczywa B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Z Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości Z Produkcja cukru Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Z Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych Z Przetwórstwo herbaty i kawy Z Produkcja przypraw 4

5 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 15.9 Produkcja napojów Z Produkcja napojów alkoholowych destylowanych Z Produkcja alkoholu etylowego Z Produkcja win gronowych Z Produkcja jabłecznika i win owocowych Z Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja piwa Z Produkcja słodów Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych 16 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z Produkcja wyrobów tytoniowych PODSEKCJA PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I DB ODZIEŻY 17 WŁÓKIENNICTWO 17.1 Produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici Z Produkcja przędzy bawełnianej Z Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej Z Produkcja przędzy lnianej Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych Z Produkcja nici do szycia Z Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała 17.2 Produkcja tkanin włókienniczych Z Produkcja tkanin bawełnianych Z Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych Z Produkcja tkanin wełnianych czesankowych Z Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych Z Produkcja tkanin pozostałych Z Wykończanie materiałów włókienniczych Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży A Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie naprawy wyrobów z brezentu i wyposażenia kempingowego 17.5 Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych Z Produkcja dywanów i chodników Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych A Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych 5

6 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja dzianin 17.7 Produkcja wyrobów pończoszniczych i odzieży dzianej Z Produkcja wyrobów pończoszniczych Z Produkcja odzieży dzianej 18 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH Z Produkcja odzieży skórzanej 18.2 Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem odzieży skórzanej Z Produkcja ubrań roboczych Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała Z Produkcja bielizny Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich PODSEKCJA DC PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH Z Produkcja skór wyprawionych Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich Produkcja obuwia A Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego B Produkcja obuwia sportowego PODSEKCJA PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA DD 20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna A Produkcja wyrobów tartacznych B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna Z Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja opakowań drewnianych 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 6

7 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA PODSEKCJA DE Schemat klasyfikacji PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU; DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA I POLIGRAFICZNA 21 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU 21.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Z Produkcja masy włóknistej Z Produkcja papieru i tektury 21.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Z Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych Z Produkcja tapet Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 22.1 Działalność wydawnicza Z Wydawanie książek Z Wydawanie gazet Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych Z Wydawanie nagrań dźwiękowych Z Działalność wydawnicza pozostała 22.2 Działalność poligraficzna Z Drukowanie gazet Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Introligatorstwo Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku Z Działalność graficzna pomocnicza 22.3 Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych Z Reprodukcja nagrań wideo Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji PODSEKCJA WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI DF ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH 23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla A Wytwarzanie produktów koksowania węgla B Przetwarzanie produktów koksowania węgla Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Z Wytwarzanie paliw jądrowych 7

8 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji PODSEKCJA PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH DG 24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 24.1 Produkcja podstawowych chemikaliów Z Produkcja gazów technicznych Z Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych Z Produkcja nawozów i związków azotowych Z Produkcja tworzyw sztucznych Z Produkcja kauczuku syntetycznego Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja farb i lakierów 24.4 Produkcja wyrobów farmaceutycznych Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Z Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych 24.5 Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych Z Produkcja środków myjących i czyszczących Z Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych 24.6 Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych Z Produkcja materiałów wybuchowych Z Produkcja klejów i żelatyn Z Produkcja olejków eterycznych Z Produkcja chemikaliów fotograficznych Z Produkcja niezapisanych nośników informacji Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja włókien chemicznych PODSEKCJA DH PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH 25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH 25.1 Produkcja wyrobów gumowych Z Produkcja ogumienia dla środków transportu Z Bieżnikowanie opon Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych 25.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PODSEKCJA DI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 26 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 26.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła Z Produkcja szkła płaskiego 8

9 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji Z Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego Z Produkcja szkła gospodarczego Z Produkcja włókien szklanych Z Produkcja szkła technicznego 26.2 Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Z Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych Z Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych Z Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych Z Produkcja płytek ceramicznych Z Produkcja ceramiki budowlanej 26.5 Produkcja cementu, wapna oraz gipsu Z Produkcja cementu Z Produkcja wapna Z Produkcja gipsu 26.6 Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa Z Produkcja masy betonowej Z Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu Z Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa 26.8 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Z Produkcja technicznych wyrobów ściernych Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PODSEKCJA PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI DJ 27 PRODUKCJA METALI Z Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza 27.2 Produkcja rur Z Produkcja rur żeliwnych Z Produkcja rur stalowych 27.3 Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali Z Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno Z Produkcja drutów 27.4 Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych 9

10 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji Z Produkcja metali szlachetnych Z Produkcja aluminium Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny Produkcja miedzi A Produkcja miedzi nieobrobionej B Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych 27.5 Odlewnictwo metali Z Odlewnictwo żeliwa Z Odlewnictwo staliwa Z Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi 28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 28.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej B Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 28.2 Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Z Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą A Produkcja wytwornic pary B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 28.5 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 28.6 Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 10

11 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji Z Produkcja narzędzi Z Produkcja zamków i zawiasów 28.7 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Z Produkcja pojemników metalowych Z Produkcja opakowań z metali lekkich Z Produkcja wyrobów z drutu Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana A Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni B Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych PODSEKCJA DK PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29.1 Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych A Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Z Produkcja pomp i sprężarek Z Produkcja kurków i zaworów Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 29.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Z Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 11

12 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji 29.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Z Produkcja ciągników rolniczych Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych 29.4 Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych A Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu A Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana A Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 29.5 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia Z Produkcja maszyn dla metalurgii Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa A Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Z Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 12

13 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji A Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia Z Produkcja broni i amunicji 29.7 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego PODSEKCJA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I DL OPTYCZNYCH 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 30.0 Produkcja maszyn biurowych i komputerów Z Produkcja maszyn biurowych Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji 31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów A Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów, Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej A Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej Z Produkcja izolowanych drutów i przewodów Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych 31.6 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej 13

14 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana 32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Z Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo- telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem 33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych A Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi 14

15 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Z Produkcja zegarów i zegarków PODSEKCJA PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DM 34 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP Produkcja pojazdów samochodowych A Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych B Produkcja samochodów osobowych C Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów E Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do celów specjalnych Z Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników B Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów samochodowych 35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 35.1 Produkcja i naprawa statków i łodzi Produkcja i naprawa statków A Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających Z Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego A Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego Produkcja statków powietrznych i kosmicznych A Produkcja statków powietrznych i kosmicznych, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów statków powietrznych i silników lotniczych 35.4 Produkcja motocykli i rowerów Z Produkcja motocykli Z Produkcja rowerów Z Produkcja wózków inwalidzkich 15

16 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana PODSEKCJA DN PRODUKCJA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 36.1 Produkcja mebli Z Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała Z Produkcja mebli kuchennych Produkcja mebli pozostała A Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli Z Produkcja materaców 36.2 Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Z Produkcja monet Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja instrumentów muzycznych Z Produkcja sprzętu sportowego Z Produkcja gier i zabawek 36.6 Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja sztucznej biżuterii Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 37 PRZETWARZANIE ODPADÓW Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane SEKCJA E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ 40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ 40.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej Z Wytwarzanie energii elektrycznej Z Przesyłanie energii elektrycznej Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej 40.2 Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Z Wytwarzanie paliw gazowych Z Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY 16

17 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji A Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody SEKCJA F BUDOWNICTWO 45 BUDOWNICTWO 45.1 Przygotowanie terenu pod budowę Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 45.2 Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie robót budowlanych drogowych A Budowa dróg kołowych i szynowych B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych Budowa obiektów inżynierii wodnej A Budowa portów morskich B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych A Stawianie rusztowań B Roboty związane z fundamentowaniem C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych D Wykonywanie robót budowlanych murarskich E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 17

18 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych C Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych B Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych C Wykonywanie instalacji gazowych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 45.4 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Wykładanie podłóg i ścian A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian B Sztukatorstwo Malowanie i szklenie A Malowanie B Szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską SEKCJA G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż pojazdów samochodowych A Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich Z Sprzedaż detaliczna paliw 18

19 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Z Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Z Sprzedaż hurtowa skór Z Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu 51.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki A Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności 19

20 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 51.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego 51.5 Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego A Sprzedaż hurtowa drewna B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 51.8 Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji Z Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników Z Pozostała sprzedaż hurtowa 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 20

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Górki 11 prowadzona w niewyspecjalizowanych 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 74.90.Z

Bardziej szczegółowo

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej.

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej. Upadłości firm w 204 r. Po trzech kwartałach 204 r. zanotowaliśmy 640 upadłości firm, co oznacza 4% spadek liczby ogłaszanych firm w stosunku do analogicznego okresu 203 r, kiedy ogłoszono 744 upadłości

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49 OBN/OSA Wykaz Branż: Nazwa Branży 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych (komunalnych, prywatnych, spółdzielczych, osiedli wojskowych) Administracje cmentarzy

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych Administracje cmentarzy Administracje obiektów biurowych

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA PKD 2007

WYJAŚNIENIA PKD 2007 WYJAŚNIENIA PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO Sekcja ta obejmuje działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą. z dnia.. 2013 r.

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą. z dnia.. 2013 r. Załącznik nr 2: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja 2013 r. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Strona 1 z 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1317 i z 2002 r. nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CONTENTS Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CZĘŚĆ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Tekst Zero House napisany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I KWARTAŁ 2007 R. Warszawa, 24 kwietnia 2007 r. Spis treści strona Wstęp... 1 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo