7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013"

Transkrypt

1 7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego Dominika Raróg-Ośliźlok Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

2 Co to jest 7.Program Ramowy główny mechanizm UE mający na celu finansowanie badań naukowych w Europie budżet to 53,2 mld EURO wzrost o 41% w porównaniu z 6.PR przy kosztach z 2004 r. i o 63% przy obecnych kosztach 7.PR zaprojektowano tak aby odpowiedzieć na potrzeby zatrudnienia i konkurencyjności Europy definiując tematy i sposób prowadzenia działań w latach KE konsultowała się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, krajów członkowskich a także ze środowiskiem naukowym, przemysłowym oraz wszystkimi interesariuszami badań w Europie 7.PR wspiera badania w wybranych dziedzinach nadrzędnych w celu wykreowania lub utrzymania UE na pozycji światowego lidera w tych sektorach

3 Budżet 7.Programu Ramowego mld Euro 60 7.PR - ok. 53 mld PR mld Euro

4 Jak brać udział? Pomysł, cel! Innowacyjny? Zysk dla gospodarki? Odnalezienie konkursu, budowanie konsorcjum, składanie wniosku wniosek oceniany przez niezależnych ekspertów KE negocjuje warunki kontraktu, zobowiązując się finansować badania, ew. umowa konsorcjum realizacja projektu, Opracowanie wyników, raportowanie

5 Kto może brać udział? przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, inne podmioty prawne - każda osoba fizyczna lub prawna niezależnie od tego, czy mają siedzibę w państwie członkowskim, państwie stowarzyszonym lub państwie trzecim z zachowaniem wymogów minimalnych. Minimalna liczba uczestników to 3 podmioty prawne, z których każdy ma siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym i z których żadne dwa podmioty nie mają siedziby w tym samym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym. Działania koordynacyjne i wspierające oraz kształcenie zawodowe i rozwój kariery naukowców oraz projekty badań pionierskich inspirowane przez naukowców minimalnym wymogiem jest udział przynajmniej jednego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym. Programy szczegółowe lub programy prac mogą ustanawiać inne wymogi dotyczące minimalnej liczby uczestników.

6 Co można finansować?

7 Struktura 7.Programu Ramowego Współpraca Pomysły Ludzie Możliwości EURATOM WCB - JRC

8 Współpraca Celem - wspieranie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej w wybranych obszarach tematycznych, odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii. Obszary te zostały określone na stosunkowo wysokim poziomie ogólności, tak aby można było dostosować je do zmieniających się potrzeb i możliwości mogących się pojawić podczas trwania 7.PR. Ich uszczegółowienie będzie następować każdego roku w ramach przygotowywanych dla każdego obszaru tematycznego Programu Pracy (Work Program). Zakres tematyczny: zdrowie; żywność, rolnictwo i biotechnologia; technologie informacyjne i komunikacyjne; nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; energia; środowisko (łącznie ze zmianami klimatu); transport (łącznie z aeronautyką); nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; przestrzeń kosmiczna; bezpieczeństwo.

9 Energia Struktura Programu Pracy Activities: 1. Wodór i ogniwa paliwowe. 2. Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. 3. Wytwarzanie paliw odnawialnych. 4. Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia. 5. Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń. 6. Czyste technologie węglowe 7. Inteligentne sieci energetyczne 8. Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii 9. Wiedza na rzecz polityki energetycznej 10. Działania horyzontalne

10 Energia Struktura Programu Pracy Areas: 2.1 Fotowoltaika. 2.2 Biomasa. 2.3 Wiatr. 2.4 Geotermia. 2.5 Skoncentrowana energia słoneczna. 2.6 Energia oceanów. 2.7 Hydroenergia. 2.8 Innowacyjna integracja dostaw energii ze źródeł odnawialnych i efektywność energetyczna w dużych budynkach i/lub wspólnotach Concerto. 2.9 Działania przekrojowe. 3.1 Pierwsza generacja biopaliw z biomasy. 3.2 Druga generacja biopaliw z biomasy. 3.3 Biorafinerie. 3.4 Biopaliwa z upraw energetycznych. 3.5 Alternatywne ścieżki produkcji paliw odnawialnych. 3.6 Biopaliwa dla transportu.

11 Energia Struktura Programu Pracy Areas: 4.1 Nisko i średniotemperaturowa energia słoneczna. 4.2 Biomasa. 4.3 Energia geotermalna. 4.4 Innowacyjna integracja dostaw energii ze źródeł odnawialnych i efektywność energetyczna w dużych budynkach i/lub wspólnotach Concerto. 4.5 Działania przekrojowe. 5.1 Wychwyt CO Składowanie CO Technologie konwersji w celu generacji energii zerowej emisji zanieczyszczeń. 6.2 Poligeneracja na bazie technologii węglowych. 7.1 Rozwój interaktywnych sieci energetycznych. 7.2 Pan-europejskie sieci energetczne. 7.3 Działania przekrojowe.

12 Energia Struktura Programu Pracy Areas: 8.1 Efektywność energetyczna w przemyśle wytwórczym. 8.2 Wysokoefektywna poligeneracja. 8.3 Integracja na dużą skalę dostaw energii ze źródeł odnawialnych i efektywność energetyczna w budynkach:eko-budynki. 8.4 Innowacyjna integracja dostaw energii ze źródeł odnawialnych i efektywność. energetyczna w dużych społecznościach: Concerto. 8.5 Innowacyjne strategie dla czystego transportu miejskiego: Civitas-Plus. 8.6 Badania socjo-ekonomiczne i innowacyjność. 9.1 Narzędzia oparte na wiedzy w tworzeniu polityki energetycznej. 9.2 Wsparcie naukowe dla polityki.

13 Topics: Lista konkursów w ramach 7.PR priorytet Energia ogłoszonych w dniu 3/09/2008 kator konkursu NERGY Energia, budżet konkursu 83 mln EUR, GY Zagadnienia wydajności i materiału dla fotowoltaiki cienkowarstwowej (CP) GY Rozpoznanie i zmniejszenie indukowanej sejsmiczności związanej z rozwojem pól geotermalnych (CP) GY Kluczowe komponenty skoncentrowanej energetyki słonecznej (CP) GY Dalekomorskie wielozadaniowe platformy dla konwersji energii wiatru oceanu. (CP) GY Działania koordynacyjne na platformach morskich (CSA) GY Algi i inne nieżywnościowe biomasowe surowce wodne dla drugiej generacji biopaliw. (CSA) GY Bioodpady jako surowce 2-giej generacji (CP) GY Innowacyjne techniki wychwytywania CO2 (CP) GY CO2 Bezpieczne i niezawodne przechowywanie geologiczne CO2 (CP) GY Naprzeciw infrastrukturze dla transportu i przechowywania CO2 (CP) GY Urządzenia HTS dla sieci elektrycznych (CP) GY Przechowywanie energii o wysokiej gęstości/szybkim uwolnieniu (CP) GY Strategiczny wpływ utworzenia elektrycznych i hybrydowych pojazdów na infrastrukturę (CP) NERGY Energia, budżet konkursu 100 mln EUR, GY Fotowoltaika słoneczna: Wytwarzanie i zagadnienia produktu dla fotowoltaiki cienkich filmów (CP) GY Od biomasy do elektryczności ze zbiorów energii i odzyskanych paliw (CP) GY Nisko/Średnio temperaturowe systemy termalne dla przemysłowego przetwarzania ciepła (CP) GY Systemy hybrydowe oparte na słonecznym termalnym ogrzewaniu/chłodzeniu, wspomagane przez biomasę lub geotermalnie aby zrekompensować przerwy w dostawach ciepła (CP) GY Wzrosty wydajności w istniejących i nowo wybudowanych elektrowniach napędzanych pyłowym węglem kamiennym z perspektywą na technologię CSS (CP) GY Optymalizacja sieci elektrycznej z odnawialnymi na dużą skalę źródłami energii i przechowywaniem (CP) GY Wydajność energii w energochłonnym przemyśle (CP) GY Europejski naukowy wielodyscyplinarny zespół doradców dla wsparcia polityki energii i aby ocenić potencjalne wpływy ków (CSA) NERGY Energia, budżet konkursu 5,5 mln EUR, GY Wsparcie dla koordynacji działań udziałowców i na polu fotowoltaiki (CSA) GY Wsparcie dla koordynacji działań udziałowców i na polu biopaliw (CSA) GY &6.2 5&6.2 Wsparcie dla koordynacji działań udziałowców i na polu Produkcji Energii z Zerową Emisją (CSA) GY Wsparcie dla koordynacji działań udziałowców i na polu inteligentnych sieci energetycznych Smart Grids (CSA) GY Europejskie energetyczne sieci infrastruktury i planowanie zmiany systemów (CSA) GY Międzynarodowa współpraca wśród sieci NCP (CSA)

14 Topic ENERGY : Solar Photovoltaics: Manufacturing and product issues for thin-film photovoltaics Content/scope: Demonstration of standard production equipment and better processes to reduce materials and energy use, achieve higher throughputs and yields, increase recycling rates and improve both the environmental profile and the overall economics of thin-film photovoltaics. Quality assurance procedures, in-line monitoring techniques, integration and automation of production and processing steps are also needed to improve production yield and module efficiency and reduce production costs. Equipment manufacturers will play a leading role in this development. Knowledge gained in relevant industries outside PV should be also exploited. Funding scheme: Collaborative project Expected impact: Improved productivity parameters (e.g. process yield, throughput) and lower costs leading to accelerated market development and market uptake of cost-effective and more environmentally friendly thin-film photovoltaics Other information: This topic is coordinated with the parallel research work. The active participation of key industrial partners and technology suppliers is essential to achieve the full impact of the project. This will be considered in the evaluation. The guidelines for demonstration projects figure in the guide for applicants. The industrial partners should include a realistic and convincing market deployment plan with clear roles, tasks and responsibilities of defined partners if the project is successful. Up to two projects may be funded. Open in call: FP7-ENERGY

15 Współpraca Wspólne projekty: Collaborative projects Networks of Excellence, Co-ordination/support actions Badania na rzecz konkretnych grup odbiorców Platformy Technologiczne Wspólne inicjatywy technologiczne długoterminowe partnerstwa publiczno-prywatne wynik prac Europejskich Platform Technologicznych obejmują jeden lub niewielką liczbę wybranych aspektów badawczych w obrębie danej dziedziny Koordynacja narodowych programów badawczych System ERA-NET ma wzmocnić i rozwinąć koordynację krajowych i regionalnych działań badawczych również wzmocnieniu komplementarności i synergii pomiędzy 7.PR a działaniami prowadzonymi w ramach programów międzyrządowych, takich jak EUREKA i COST

16 Inicjatywa CONCERTO (priorytet energia) Inicjatywa mającą na celu doprowadzenie do znaczącego wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wydajności energetycznej w miastach. Projekt inicjatywy CONCERTO powinien proponować zaawansowane, innowacyjne i zrównoważone rozwiązania energetyczne, optymalne z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego. Wspólnota CONCERTO jest to miasto lub ściśle określony obszar miasta o jednoznacznie zdefiniowanym systemie energetycznym. Projekt CONCERTO powinien skupiać, jako partnerów konsorcjum, wszystkich najważniejszych uczestników lokalnego rynku energii, a przede wszystkim władze miasta, dostawców i dystrybutorów energii, grupy badawcze i analityczne, użytkowników energii, agencje energetyczne.

17 Europejskie Platformy Technologiczne

18 Polskie Platformy Technologiczne RPK Katarzyna Markiewicz-Śliwa

19

20

21

22 Struktura 7.Programu Ramowego Współpraca Pomysły Ludzie Możliwości EURATOM WCB - JRC

23 Możliwości Program ma zapewnić optymalne wykorzystanie istniejącego w Europie potencjału w zakresie badań i innowacji. Niezbędne jest udoskonalenie i wzmocnienie funkcji badań przemysłowych i wprowadzanie nowych rozwiązań, wzmacniających potencjał wytwórczy Europy. 1. Infrastruktury badawcze 2. Działania na rzecz MŚP 3. Regiony wiedzy 4. Potencjał badawczy 5. Nauka w społeczeństwie 6. Spójny rozwój polityk badawczych 7. Współpraca międzynarodowa

24 Regiony wiedzy Cel: Wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich poprzez wspieranie, zachęcanie do rozwoju w całej Europie regionalnych klastrów badawczych, skupiających instytucje publiczne i prywatne: wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne. Promocja tworzenia przez władze regionalnej polityki badawczej Wzmocnienie współpracy jednostek badawczych, władz regionalnych i przedsiębiorstw jako partnerów w inicjatywach europejskich. Innowacyjne podejścia w rozwoju aktywności gospodarczej.

25 Regiony wiedzy Analizy, rozwój i wdrażanie regionalnych planów badawczych, np. tworzenie sieci instytucji w gospodarkach regionalnych Inicjatywy integrujące działania badawcze, infrastruktury, projekty Propagowanie wiedzy konferencje, spotkania Region rozwinięty jako mentor,

26 Klaster badawczy Jednostka badawcza Przedsiębiorstwa Klaster badawczy Władze regionalne Inni (np. parki naukowe, banki)

27 Call identifier: FP7-REGIONS Data publikacji: 3 września 2008 Deadline: Budżet: EUR mln (1-3 mln na projekt) Activity/Area Temat Schemat finansowania Regions Międzynarodowa współpraca klastrów badawczych Powinien wspierać konkurencyjność gospodarczą w szczególności powstanie przodujących rynków w sektorach: poprawienie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych oraz naturalnego i wytworzonego przez człowieka środowiska. CSA-CA akcja koordynująca Konsorcjum: min. 3 partnerów klastrów badawczych z 3 różnych krajów UE lub stowarzyszonych

28 System EPSS

29 Kontakt Dominika Raróg-Ośliźlok RPK Politechnika Śląska Ul. Akademicka 2A Gliwice Tel Fax Dziękuję za uwagę!

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR)

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Badania europejskie w działaniu SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Wysuwanie badań europejskich na pierwszy plan Ustanawianie nowego standardu badań europejskich Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Jak ugryźć 10 milionów cz. II - Finansowanie aplikacyjnych badań naukowych Warszawa, 28 luty 2012 Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne www.pwc.pl Subskrypcja newslettera na http://www.taxonline.pl Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 w skrócie

HORIZON 2020 w skrócie HORIZON 2020 w skrócie Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Badania naukowe i innowacje Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Horyzont 2020

Program Ramowy Horyzont 2020 Konferencja Horyzont 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Olsztyn, 6 listopada 2014 r. Program Ramowy Horyzont 2020 Prelegent: Anna Pytko W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Ewa Romanowska 1 Agnieszka Firgolska 2 Justyna Hrudeń 3 Streszczenie Niniejszy artykuł prezentuje założenia teoretyczne koncepcji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo