Solid Edge ST8 Projektuj bez ograniczeń. Najciekawsze przykłady nowych rozwiązań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Solid Edge ST8 Projektuj bez ograniczeń. Najciekawsze przykłady nowych rozwiązań"

Transkrypt

1 Solid Edge ST8 Projektuj bez ograniczeń Najciekawsze przykłady nowych rozwiązań

2 Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich dostawców tego rodzaju rozwiązań i kluczowym partnerem handlowym Siemens Industry Software, reprezentujemy w Polsce firmę Coretech System z Tajwanu oraz posiadamy tytuł Silver Collaboration and Content Microsoft Partner. Zajmujemy się doradztwem przy wyborze oprogramowania, sprzedażą oraz wdrożeniami (m.in. szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania do indywidualnych potrzeb użytkownika, doborem sprzętu komputerowego). Nasi specjaliści publikują liczne opracowania z zakresu oprogramowania CAx. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, NX CAD/CAM/CAE najlepszy system wspomagający projektowanie oraz wytwarzanie zawierający bogaty zestaw nowoczesnych narzędzi inżynierskich, Femap zaawansowany system do analiz wytrzymałościowych MES, Moldex3D oprogramowanie do przeprowadzania cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych, Cadenas PARTsolutions zbiór modeli CAD 3D/2D standardowych części i podzespołów, Teamcenter zintegrowany zestaw zaawansowanych aplikacji do zarządzania cyklem życia produktu, Solid Edge Insight bazujący na platformie Microsoft SharePoint, efektywny i łatwy we wdrożeniu system do zarządzania procesem projektowania, Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM, Usługi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczeń wytrzymałościowych, programowania. Więcej informacji: Tel.: (+48)

3 SOLID EDGE ST8 Projektuj bez ograniczeń, najciekawsze przykłady nowych rozwiązań wprowadzonych do czołowego systemu CAD klasy mid-range. Hasło towarzyszące wchodzącej właśnie na rynek najnowszej generacji systemu SOLID EDGE, tj. ST8, brzmi Design without boundaries, co można swobodnie przetłumaczyć jako Projektuj bez ograniczeń. I jest w tym wiele racji, ponieważ kolejna odsłona tego wiodącego systemu CAD 3D/2D klasy średniej ( mid-range ), produkowanego przez SIEMENS, autentycznie dostarcza bardzo wiele wartościowych rozwiązań inżynierskich, których zastosowanie radykalnie przyspiesza proces konstrukcyjny z jednoczesnym zwiększeniem poziomu jego zaawansowania technicznego. W niniejszej publikacji zanim oficjalnie przedstawimy szczegółowy i rozbudowany opis nowości ST8 (wkrótce do pobrania z naszej strony pragniemy przybliżyć najciekawsze przykłady nowych rozwiązań wprowadzonych do najnowszej wersji SOLID EDGE. Przedstawione poniżej zagadnienia są zilustrowane obrazami, a także filmami, do których prowadzą udostępnione tutaj łącza. Opracował Dr inż. Adam Budzyński Zapraszamy do lektury! 3

4 1. Rozwiązania wprowadzone do środowiska części/części blaszanej 3D 1.1. Rozpoznawanie szyków (prostokątnych i kołowych) dla geometrii o większym stopniu złożoności (np. w modelach zaimportowanych). SOLID EDGE ST8 umożliwia szybkie rozpoznawanie powtarzalnych cech geometrii i edycję tak uzyskanych szyków, np. w celu modyfikacji liczby znalezionych wystąpień, odstępów pomiędzy nimi (podziałek), rozmiaru szyków, etc. Dotyczy to różnorodnych rodzajów powtarzalnej geometrii i stanowi znaczące rozwinięcie analogicznych narzędzi z poprzednich generacji SOLID EDGE, gdzie możliwe było rozpoznawanie szyków (nawet zawierających w sobie mniejsze szyki), lecz w odniesieniu do otworów. Opisywana funkcjonalność jest szczególnie przydatna w razie konieczności wprowadzania zmian w modelach CAD 3D zaimportowanych z zewnątrz (rys. 1.1.a, rys. 1.1.b). Funkcjonalność ta jest kolejnym dowodem na znaczące zaawansowanie Technologii Synchronicznej, dostarczanej wraz z SOLID EDGE. Rys. 1.1.a Rys. 1.1.b 4

5 1.2. Zarządzanie tworzeniem oraz edycją szyków z poziomu arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Począwszy od wersji ST8 użytkownik SOLID EDGE ma możliwość tworzenia szyków oraz zarządzania ich charakterystyką także z poziomu tabeli zawartej w arkuszu kalkulacyjnym MICROSOFT EXCEL. Tabela ta, będąca zbiorem informacji nt. lokalizacji i co szczególnie ważne orientacji przestrzennej powielanych wystąpień, może być łatwo edytowana. Skutkuje to aktualizowaniem geometrii CAD w czasie rzeczywistym (rys. 1.2.a, rys. 1.2.b). Dzięki zaawansowaniu opisywanego rozwiązania, można bardzo szybko tworzyć także szyki nieregularne, wykraczające swą złożonością poza typowe szyki prostokątne, kołowe, czy też wzdłuż krzywych. Rys. 1.2.a Rys. 1.2.b 5

6 1.3. Profesjonalne narzędzia do modelowania krzywych spiralnych. Solid Edge ST8 Projektuj bez ograniczeń Wprowadzono polecenia służące do tworzenia różnorodnych spiral, z uwzględnieniem stałych oraz zmiennych średnic, skoków, etc. Mogą one być szczególnie przydatne np. do późniejszego wykorzystania podczas realizowania bryłowych/powierzchniowych wyciągnięć po krzywej. Teraz, w ST8, modelowanie m.in. sprężyn progresywnych lub o specjalnej charakterystyce sztywności (wynikającej z ich geometrii) jest łatwiejsze, niż kiedykolwiek przedtem (rys. 1.3.a, rys. 1.3.b). Rys. 1.3.a Rys. 1.3.b 6

7 1.4. Zwiększenie wizualnej intuicyjności rozwiązań służących do szybkiej modyfikacji geometrii. Radykalnie zmodernizowano interface użytkownika podczas edycji geometrii z zastosowaniem Technologii Synchronicznej. Uproszczono zasady doboru reguł, z zachowaniem których system dokonuje zautomatyzowanej modyfikacji geometrii, np.: samoczynne znajdowanie symetrii w modelu, odnajdywanie lic współpłaszczyznowych, lic współosiowych, zbioru otworów, których osie należą do jednej płaszczyzny, etc. Nowe rozwiązania zostały zaimplementowane w oknie dialogowym pn. Założenia projektowe. Z myślą o nowych użytkownikach dodano tutaj czytelne objaśnienia instruktażowe (rys. 1.4.a, rys. 1.4.b), a dla konserwatywnych projektantów pozostawiono opcjonalną możliwość korzystania z dotychczasowego interface u ww. reguł. Rys. 1.4.a Rys. 1.4.b 7

8 2. Środowisko złożenia 3D oraz zaimplementowane w nim narzędzia specjalizowane Zautomatyzowane wyszukiwanie brakujących komponentów składowych projektu. W SOLID EDGE ST8 rozwiązano zagadnienie szybkiego otwierania złożeń, zawierających komponenty, których np. lokalizacja/nazwa została zmieniona przed otwarciem tego złożenia. Dotychczas pojawienie się takiego zdarzenia w przypadku pracy w środowisku CAD, jeszcze przed wdrożeniem systemu PDM/PLM mogło skutkować koniecznością manualnego odszukiwania plików właściwych komponentów w posiadanych zasobach dyskowych. Fakt ten niekoniecznie przyspieszał prace projektowe, ze względu na zaistniałe przestoje w pracach CAD. Tymczasem teraz, w wyniku wdrożenia ST8, system wyraźnie informuje użytkownika o fakcie braku określonego komponentu/komponentów w złożeniu i dodatkowo wyróżnia je w drzewie projektu. SOLID EDGE proponuje wówczas podjęcie m.in. następujących kroków: zautomatyzowane wyszukiwanie brakujących składników projektu wśród wskazanych zasobów dyskowych, ewentualnie zastąpienie ww. komponentów innymi (już istniejącymi lub nowymi obiektami). Funkcjonalność ta (rys. 2.1.a, rys. 2.2.b) jest uważana za jedną z ważniejszych nowości ST8, ponieważ przyczynia się uzyskania znaczących oszczędności czasu poświęcanego na niezbędną naprawę/uporządkowanie zmieniających się wciąż zasobów projektu. Rys. 2.1.a Rys. 2.1.b 8

9 2.2. Dalsze ułatwienia dotyczące otwierania dużych złożeń. Filtr polecenia Otwórz plik rozbudowano o pozycję pn. Dokumenty złożenia najwyższego poziomu. Dzięki temu uzyskano znaczące przyspieszenie otwierania kompletnych dużych projektów, ponieważ istnieje teraz możliwość błyskawicznego zlokalizowania i wskazania do otwarcia właśnie pliku najwyższego poziomu (rys. 2.2.a, rys. 2.2.b). Oznacza to dużą oszczędność czasu w porównaniu do poprzednich wersji SOLID EDGE. Wówczas - w przypadku względnie dużej liczby plików.asm, zapisanych w przeglądanym folderze, reprezentujących (pod)złożenia różnych poziomów w strukturze projektu pozyskiwanie informacji, który z nich jest plikiem.asm najwyższego poziomu (do otwarcia), mogło być czasochłonne. Zachodziło to np. wtedy, gdy całość projektu przechowywano w jednym folderze, a projekt ten zawierał relatywnie dużą liczbę podzłożeń (plików.asm). Teraz, w ST8, praca z dużymi złożeniami została jeszcze bardziej przyspieszona. Rys. 2.2.a Rys. 2.2.b 9

10 2.3. Rozbudowa rozwiązań dla modelowania konstrukcji spawanych. Solid Edge ST8 Projektuj bez ograniczeń W SOLID EDGE ST8 gamę właściwych narzędzi dla ww. branży rozszerzono o polecenia tworzenia modeli spoin spawalniczych na poziomie plików pojedynczych części. Okazuje się to bardzo przydatne, np. wykorzystując tę innowację do modelowania spoin w częściach pracując w kontekście złożenia (rys. 2.3.a, rys. 2.3.b). Wówczas można szybko zwiększyć liczbę tak uzyskanych modeli spoin w całym projekcie, np. poprzez ich błyskawiczne wstawienie we właściwych lokalizacjach i orientacjach przestrzennych, np. za pomocą polecenia Duplikuj część. Opisywana nowa funkcjonalność okazuje się także wyjątkowo przydatna do jeszcze szybszego i wygodniejszego tworzenia czytelnej dokumentacji 2D dla konstrukcji spawanych. Powyższe sprzyja także budowaniu jeszcze bogatszych list zestawieniowych BOM, zarówno w środowisku 3D, jak i 2D. Rys. 2.3.a Rys. 2.3.b 10

11 2.4. Zwiększono możliwości tworzenia analiz kinematycznych/wizualizacji funkcjonowania mechanizmów. Rozszerzono gamę poleceń służących do tworzenia tzw. silników, których zastosowanie przyczynia się do zaistnienia liniowego i/lub obrotowego ruchu komponentów w mechanizmach (in. ruchu elementów składowych w łańcuchach kinematycznych). W ST8, do zbioru informacji wejściowych dla silnika liniowego lub obrotowego, może należeć wartość wybranej zmiennej (pobranej z Tablicy Zmiennych), oznaczającej np. początkowe położenie (liniowe/kątowe) danego obiektu. Dodatkowo, użytkownik definiuje charakterystykę planowanego ruchu w projekcie, poprzez zdefiniowanie tempa przyrostu wartości ww. zmiennej, a także podając jej wartość końcową, przy uzyskaniu której uprzednio zdefiniowany ruch zostaje zatrzymany (rys. 2.4.a, rys. 2.4.b). Powyższe zdecydowanie rozszerza możliwości wizualizacji funkcjonowania mechanizmów, które można z powodzeniem wykonać w SOLID EDGE. Rys. 2.4.a Rys. 2.4.b 11

12 2.5. Nowe sposoby zarządzania położeniem elementów składowych podzłożeń nastawnych Najnowsza generacja SOLID EDGE umożliwia jeszcze dokładniejsze pozycjonowanie komponentów dla różnorodnych wystąpień analogicznych podzłożeń nastawnych w całym projekcie złożenia. Zachodzi to poprzez błyskawiczne wyselekcjonowanie wybranych relacji uprzednio zdefiniowanych w tych podzłożeniach, a następnie w wyniku zmiany ich charakteru - do postaci relacji edytowanych z poziomu złożenia najwyższego poziomu. W ten sposób można szybko i dokładnie zmieniać położenie przestrzenne komponentów w projektach zawierających wiele różnych podzłożeń, często występujących wielokrotnie i w odmiennych nastawach (rys. 2.5.a, rys. 2.5.b). Rys. 2.5.a Rys. 2.5.b 12

13 2.6. Zwiększenie liczby formatów wymiany danych o.ifc, co jest istotne m.in. ze względu na eksport projektów z SOLID EDGE do dużych systemów inżynierskich reprezentujących tzw. technologię BIM SOLID EDGE ST8 umożliwia zapisywanie projektów 3D do formatu.ifc (ang. Industry Foundation Classes). Jest to szczególnie istotne ze względu na możliwość łatwego wyeksportowania tych projektów (właśnie z wykorzystaniem pośredniego formatu.ifc) do dużych projektów inżynierskich tworzonych w profesjonalnych systemach reprezentujących tzw. technologię BIM (ang. Building Information Modeling). Są to systemy wykorzystywane w branży budowlanej i architektonicznej, umożliwiające projektowanie, a także magazynowanie oraz przechowywanie informacji nt. tworzonych projektów, na różnych poziomach szczegółowości. Do systemów tych należą m.in. takie programy jak TEKLA STRUCTURES oraz REVIT STRUCTURE. Zastosowanie formatu.ifc (rys. 2.6.a, rys. 2.6.b) umożliwia uproszczenie geometrii eksportowanej z ST8 i zmniejszenie rozmiaru udostępnianego w ten sposób projektu. Opisywane nowe rozwiązanie jest bardzo istotne dla firm, które bezpośrednio lub pośrednio działają w branży budowlanej lub w branżach dla niej pokrewnych, chociażby ze względu na ustawodawstwo unijne. Począwszy od 2016r., BIM ma zostać nowym standardem wymiany danych na obszarach przemysłowych w Wielkiej Brytanii oraz kilku innych krajach Europy. Format.IFC ma wówczas zostać wyłącznym tzw. otwartym formatem wymiany danych dla obszaru.bim. W takim razie, stosowanie ST8 umożliwia jego użytkownikom wymianę danych z innymi firmami z coraz szerszej gamy branż przemysłowych. Rys. 2.6.a 13

14 Rys. 2.6.b 2.7. Radykalne zwiększenie funkcjonalności rozwiązań do modelowania 3D wiązek elektrycznej oraz dokumentacji 2D dla ich płaskich rozkładów. Znacząco rozbudowano obszar zastosowania narzędzia pn. Kreator zespołu przewodów, przede wszystkim pod względem intuicyjności oraz czytelności procesu definiowania komponentów i połączeń. Dotyczy to w szczególności wprowadzania modyfikacji wobec początkowych danych pochodzących z plików wsadowych, wygenerowanych uprzednio w systemach elektrotechnicznych ECAD, np. ZUKEN (rys. 2.7.a). Wprowadzono także nowe rozwiązania w następujących obszarach środowiska pn. Projektowanie zespołów przewodów : a) wyświetlanie nazw przyłączy komponentów w postaci czytelnych oznaczeń 3D PMI, b) możliwość prowadzenia ścieżki przyszłych przewodów wyłącznie na podstawie odpowiednio odfiltrowanej geometrii, tj. takiej, która została uprzednio wyraźnie zdefiniowana jako przyłącze danego komponentu, c) całkowicie nowe narzędzia służące do modyfikacji trajektorii istniejących ścieżek, włącznie ze wskazywaniem nowych punktów, przez które one mają przejść, jak też z uwzględnieniem zmiany kierunku przechodzenia danej ścieżki w określonym obszarze, d) polecenia do tworzenia podziału na ścieżce, w celu połączeniu kilku przewodów w tak wskazanej lokalizacji (rys. 2.7.b), e) zwiększenie liczby dostępnych opcji dla tworzenia płaskich rozkładów 2D dla uprzednio zamodelowanego okablowania elektrycznego 3D (rys. 2.7.c). 14

15 Rys. 2.7.a Rys. 2.7.b Rys. 2.7.c 15

16 3. Środowisko rysunku 2D wraz z dokumentacją wykonawczą i złożeniową tworzoną na podstawie modeli 3D 3.1. Porównywanie różnych rysunków 2D System ST8 umożliwia teraz przeprowadzanie wiarygodnych porównań dla rożnych rysunków 2D, w celu zauważenia, a także widocznego i trwałego wskazania różnic, występujących pomiędzy nimi. Główne obszary zastosowań ww. wyszukiwania oraz akcentowania różnic pomiędzy wybranymi rysunkami to przede wszystkim następujące sytuacje: a) jeden z rysunków jest późniejszą wersją (rewizją) drugiego rysunku, b) porównanie dotyczyć może dwóch odrębnych rysunków, wykonanych dla identycznych, ew. podobnych obiektów (np. dokumentacja wykonawcza wybranych części, dokumentacja złożeniowa dla zespołów, etc.). Różnice pomiędzy tymi rysunkami mogą być wynikiem m.in. następujących zdarzeń (łącznie lub rozłącznie): - zmiana modelu 3D zostaje uwzględniona w tylko jednym dokumencie 2D (wówczas poszukuje się różnic w rysunkach przed i po aktualizacji), - na jednym z rysunków manualnie zostały przeniesione określone widoki rysunkowe, przekroje, widoki szczegółowe i/lub wymiary, oznaczenia technologiczne, adnotacje, uwagi, etc.; mogły także zostać zmienione style formatowania ww. obiektów (wówczas poszukuje się różnic w rysunkach przed i po zmianie). Niezależnie od powodów powstania różnic pomiędzy rysunkami, różnice te są czytelnie przedstawiane wizualnie, zarówno indywidualnie dla każdego z rysunków, jak też w sposób zbiorczy (rys. 3.1.a). Użytkownik może wygodnie manipulować widokiem, np. powiększać interesujące go obszary porównywanych dokumentów 2D. Wybierać także można zakładki rysunkowe, na których znajdują się porównywane obiekty. System dodatkowo dostarcza informacje nt. najważniejszych właściwości rozpatrywanych plików dokumentacji 2D. Co istotne, wynik danego porównania, ze szczególnym wskazaniem różnic, może być przez ST8 zapisany w postaci określonej liczby plików rastrowych (.BMP), w celu umożliwienia dostępu do informacji nt. ww. różnic także osobom, które nie posiadają bezpośredniego dostępu do plików/systemów CAD (rys. 3.1.b). Rys. 3.1.a 16

17 Rys. 3.1.b 3.2. Zdecydowane uproszczenia możliwości, intuicyjności i łatwości zarządzania wyglądem (stylem) wymiarów i oznaczeń technologicznych. W przypadku wymiarów, stosowanie ST8 (rys. 3.2.a) umożliwia ułatwienie zarządzania wyświetlaniem oraz doborem stylu dla linii wymiarowych, pomocniczych linii wymiarowych uskoków ww. linii, wyborem stylu i strony umieszczania grotów wymiarowych, a także lokalizacją wartości wymiarów (łatwe wyśrodkowania oraz rozmieszczenia zwiększające czytelność w przypadku ewentualnego zagęszczenia wymiarów). ST8 dostarcza ponadto wiele nowych możliwości intuicyjnego lokalizowania adnotacji oraz uwag, a także formatowania zawartych w nich treści (rys. 3.2.b). Użytkownik najnowszej generacji SOLID EDGE bardzo łatwo sterować może m.in. stylem przedstawiania następujących informacji: jednostki miary, style tolerowania, sposoby zaokrąglania wartości cyfrowych, style wyświetlania daty i godziny, metody narzucania wielkości liter w tekście, etc. Rys. 3.2.a 17

18 Rys. 3.2.b 3.3. Nowe rozwiązania dla tworzenia i edycji list części 2D Na uwagę zasługują zwłaszcza innowacyjne polecenia ułatwiające tworzenie odrębnych i niezależnych list części dla podzłożeń, wchodzących w skład większych zespołów, z założeniem, iż najwyższe poziomy tych zespołów już posiadają w rozpatrywanej dokumentacji 2D swoje widoki rysunkowe oraz, co najważniejsze, listy części BOM (rys. 3.3). Funkcjonalność ta jest wyjątkowo przydatna dla tworzenia profesjonalnej dokumentacji dla dużych złożeń. Rys

19 3.4. Dalszy postęp dotyczący inteligentnego zlinkowania istotnych informacji umieszczanych w dokumentacji 2D. ST8 dostarcza szereg możliwości tworzenia spersonalizowanych zestawów uwag/zaleceń technicznych, a także nanoszenia na rysunkach specjalnych odnośników, zlinkowanych z odpowiednimi uwagami. Po modyfikacji ww. zestawu uwag, treść odpowiednich odnośników ulega właściwej aktualizacji (rys. 3.4.a). Poza tym, możliwe jest także wstawianie Tekstu właściwości oraz Tekstu odniesienia m.in. do pól tekstowych (rys. 3.4.b). Rys. 3.4.a Rys. 3.4.b 19

20 4. Zagadnienia dodatkowe 4.1. SOLID EDGE ST8 doskonale sprawdza się na dedykowanych urządzeniach mobilnych Począwszy od ST8, SIEMENS wręcz zachęca do instalacji pełnej (!) wersji tego systemu CAD (nie tylko przeglądarek) na dedykowanych urządzeniach mobilnych, np. MICROSOFT SURFACE PRO 3. Można dzięki temu odnieść następujące korzyści (rys. 4.1): a) łatwość przemieszczania się inżyniera CAD wraz ze swą mobilną stacją roboczą ze względu na niewielkie rozmiary i niewielką masę tego urządzenia, b) intuicyjność obracania/przemieszczania modeli CAD, wynikająca z wykorzystania ekranu dotykowego c) szybkość dokonywania zmian z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń komunikacyjnych MICROSOFT SURFACE PRO Rys SOLID EDGE dostępny w chmurze W chwili obecnej, w USA oraz Wielkiej Brytanii pozytywnie finalizuje się oficjalne testy profesjonalnego wykorzystania SOLID EDGE w chmurze, tj.: a) systemu dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej (rys. 4.2.), b) powyższe bez potrzeby instalacji software i jego lokalizowania oraz aktualizowania. Powyższe testy wypadły pozytywnie, istnieje więc spore prawdopodobieństwo, iż kolejne wersję SOLID EDGE dostępne będą (poza formą klasyczną desktop ), także z poziomu ww. chmury. 20

21 Rys Nowa przeglądarka SOLID EDGE MOBILE VIEWER Nowa generacja ww. przeglądarki plików SOLID EDGE dedykowana jest dla WINDOWS 8.1 i umożliwia szereg nowych i wyjątkowo czytelnych sposobów łatwego udostępniania/prezentowania danych 3D/2D, np. a) częściowe wygaszanie modeli w celu przyspieszenia prac z dużymi złożeniami, b) opcjonalne wykorzystanie obrazu rzeczywistego otoczenia jako tła dla demonstrowania modeli 3D, c) powyższe z uwzględnieniem znacząco zmodernizowanego UI. Rys. 4.3 DZIĘKUJEMY ZA LEKTURĘ 21

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział NOWOŚCI SOLID EDGE ST7 Przykładowy rozdział Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAD Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST

PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAE. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAE. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAE Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie biblioteki wybranych złączy pneumatycznych na przykładzie modelowania instalacji pneumatycznych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V15

Zastosowanie biblioteki wybranych złączy pneumatycznych na przykładzie modelowania instalacji pneumatycznych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V15 PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF FLIZIKOWSKI 1, DR INŻ. KAZIMIERZ PESZYŃSKI 2 MGR INŻ. WALDEMAR TOPOL 3, MGR INŻ. ADAM BUDZYŃSKI 4 WOJCIECH BIENIASZEWSKI 5 1. ATR Bydgoszcz, Wydział Mechaniczny, e-mail: fliz@mail.atr.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

GM System przedstawia: Sparametryzowany model łyżki koparki wykonany w systemie CAD 3D/2D SOLID EDGE

GM System przedstawia: Sparametryzowany model łyżki koparki wykonany w systemie CAD 3D/2D SOLID EDGE GM System przedstawia: Sparametryzowany model łyżki koparki wykonany slajd 1 Zadanie na dziś: Należy wykonać projekt łyżki koparki, którego wymiary będą sterowane i zmieniane z poziomu arkusza MS EXCEL.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CADENAS PARTsolutions. Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych

CADENAS PARTsolutions. Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych CADENAS PARTsolutions Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych CADENAS PARTsolutions rozwiązanie dzięki, któremu wszyscy wygrywają Producenci i dostawcy części

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu Model 3D/2D robota wykonany w SOLID EDGE, Wydział Technologiczny WSG, Bydgoszczy,

Rozstrzygnięcie konkursu Model 3D/2D robota wykonany w SOLID EDGE, Wydział Technologiczny WSG, Bydgoszczy, Rozstrzygnięcie konkursu Model 3D/2D robota wykonany w SOLID EDGE, Wydział Technologiczny WSG, Bydgoszczy, 2011.02.06. Jedną z uczelni wyższych zaprzyjaźnionych z GM System jest Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE System SOLID EDGE oferuje rozwiązania umożliwiające szybkie i poprawne projektowanie CAD 3D/2D w różnych branżach inżynierskich.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka modeli wybranych złączy pneumatycznych utworzona w programie 3D MCAD UGS Solid Edge V15

Biblioteka modeli wybranych złączy pneumatycznych utworzona w programie 3D MCAD UGS Solid Edge V15 PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF FLIZIKOWSKI 1, DR INŻ. KAZIMIERZ PESZYŃSKI 2 MGR INŻ. WALDEMAR TOPOL 3, MGR INŻ. ADAM BUDZYŃSKI 4 WOJCIECH BIENIASZEWSKI 5 1. ATR Bydgoszcz, Wydział Mechaniczny, e-mail: fliz@mail.atr.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji ramowych w Solid Edge V17

Projektowanie konstrukcji ramowych w Solid Edge V17 Projektowanie konstrukcji ramowych w Solid Edge V17 Józef Flizikowski, Adam Budzyński, Kamil Dziadosz, Wojciech Bieniaszewski, Marek Smoczyński Przemysł chemiczny jest przykładem branży inżynierskiej,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Zadanie I zakup typu CAD - 3

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa biblioteka 3D MCAD znormalizowanych profili montażowych i jej zastosowanie na wybranym przykładzie w systemie UGS Solid Edge V15

Cyfrowa biblioteka 3D MCAD znormalizowanych profili montażowych i jej zastosowanie na wybranym przykładzie w systemie UGS Solid Edge V15 Cyfrowa biblioteka 3D MCAD znormalizowanych profili montażowych i jej zastosowanie na wybranym przykładzie w systemie UGS Solid Edge V15 Waldemar Topol 1, Adam Budzyński 2, Wojciech Bieniaszewski 3 Koło

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Dr inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawelko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl Modelowanie Modelowanie w grafice 3D proces tworzenia i modyfikacji obiektów

Bardziej szczegółowo

Część 2 Załącznik nr 1.2

Część 2 Załącznik nr 1.2 Część 2 Załącznik nr 1.2 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne z

Bardziej szczegółowo

Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5

Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5 GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o. o. www.gmsystem.pl Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5 GM System Integracja Systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Ryszard Ostrowski 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Dostarcza rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie plików DWF w komunikacji z współpracownikami lub klientami.

Wykorzystanie plików DWF w komunikacji z współpracownikami lub klientami. Biuletyn techniczny Inventor nr 35 Wykorzystanie plików DWF w komunikacji z współpracownikami lub klientami. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2013, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

GM System przedstawia: Zastosowanie systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE do projektowania placów zabaw

GM System przedstawia: Zastosowanie systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE do projektowania placów zabaw GM System przedstawia: Zastosowanie systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE System SOLID EDGE oferuje rozwiązania umożliwiające szybkie i poprawne projektowanie CAD 3D/2D w różnych branżach inżynierskich. W tym opracowaniu,

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

GA Znaki najlepszy program do wspomagania projektowania organizacji ruchu w środowisku CAD

GA Znaki najlepszy program do wspomagania projektowania organizacji ruchu w środowisku CAD gacad.pl Wrocław, 8.11.2012 stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! GA Znaki najlepszy program do wspomagania projektowania organizacji

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Inventor nr 27

Biuletyn techniczny Inventor nr 27 Biuletyn techniczny Inventor nr 27 Stosowanie kreatorów mechanicznych podczas projektowania w środowisku Autodesk Inventor 2012. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2012, APLIKOM Sp. z o.o. Aplikom Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym:

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: powered by CADprofi Opis programu Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: kanałów i kształtek o przekroju

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu 3D MCAD UGS Solid Edge V16 do modelowania numerycznego ramowych konstrukcji nośnych maszyn przemysłu chemicznego

Zastosowanie systemu 3D MCAD UGS Solid Edge V16 do modelowania numerycznego ramowych konstrukcji nośnych maszyn przemysłu chemicznego JÓZEF FLIZIKOWSKI ADAM BUDZYŃSKI, WOJCIECH BIENIASZEWSKI, KAMIL DZIADOSZ, MAREK SMOCZYŃSKI Koło Naukowe Solid Edge, Wydział Mechaniczny, ATR, Bydgoszcz Zastosowanie systemu 3D MCAD UGS Solid Edge V16 do

Bardziej szczegółowo

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA. Andrzej WILK, Michał MICHNA

TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA. Andrzej WILK, Michał MICHNA TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA Andrzej WILK, Michał MICHNA Plan Techniki CAD Metody projektowania Program Autodesk Inventor Struktura plików Wybrane techniki modelowania Złożenia

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Ventpack moduł oprogramowania FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions), służy do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

FAKULTET PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE BIM

FAKULTET PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE BIM FAKULTET PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE BIM 1. Czas: II semestr II stopnia 15 godzin (laboratoria) 2. Cel przedmiotu: nabycie umiejętności wykorzystywania zasobów różnorodnych aplikacji do projektowania parametrycznego

Bardziej szczegółowo

Solid Edge ST praktyczne zastosowanie przełomowej technologii CAD

Solid Edge ST praktyczne zastosowanie przełomowej technologii CAD Solid Edge ST praktyczne zastosowanie przełomowej technologii CAD Rok 2008 był rokiem przełomowym w historii komputerowego wspomagania projektowania. W trakcie organizowanych przez firmę GM System seminariów

Bardziej szczegółowo

340 MECHANIK NR 4/2006 Artykuł promocyjny

340 MECHANIK NR 4/2006 Artykuł promocyjny 340 MECHANIK NR 4/2006 Artykuł promocyjny Biblioteki numeryczne normaliów FCPK Bytów stosowanych podczas wspomaganego komputerowo konstruowania form wtryskowych, do systemów 3D MCAD UGS Unigraphics NX

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE

MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE Piotr Penkała 1 MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwości budowania wirtualnych złożeń na przykładzie silnika Wankla. Jest to zespół, który

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. 90-248 Łódź Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 NIP 725-00-13-378, REGON 471014170 Łódź dnia 08-11-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

SpinFire, to nie tylko przeglądarka. to kompleksowe narzędzie umożliwiające ponowne wykorzystywanie oraz modyfikowanie

SpinFire, to nie tylko przeglądarka. to kompleksowe narzędzie umożliwiające ponowne wykorzystywanie oraz modyfikowanie Dzięki SpinFire, każdy w Twoim przedsiębiorstwie ma dostęp do informacji projektowych zawartych w plikach CAD SpinFire, to nie tylko przeglądarka plików CAD. Jest to kompleksowe narzędzie umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Smart Draw - prezentacja programu

Smart Draw - prezentacja programu Smart Draw - prezentacja programu Program Smart Draw zaawansowanym programem do tworzenia różnych typów schematów, projektów inżynierskich z wielu dziedzin. Program jest dostępny na stornie producenta:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D 62 62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D Możliwość redagowania zespolonych z modelami 3D rzutów klasycznej dokumentacji 2D pojawiła się w wersji 2012 programu AutoCAD. Dopiero jednak w wersji

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI MOLDEX3D R14

NOWOŚCI MOLDEX3D R14 NOWOŚCI MOLDEX3D R14 Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Modelowanie solarnej instalacji hydraulicznej w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V17

Modelowanie solarnej instalacji hydraulicznej w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V17 KAMIL DZIADOSZ ADAM BUDZYŃSKI WOJCIECH BIENIASZEWSKI JÓZEF FLIZIKOWSKI Koło Naukowe Solid Edge, Wydział Mechaniczny, ATR Bydgoszcz Modelowanie solarnej instalacji hydraulicznej w systemie 3D MCAD UGS Solid

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot zamówienia:

I Przedmiot zamówienia: ZP/NIPR/05/2015 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Szkolenie pt. Specjalistyczne szkolenie Solid Edge dla studentów kierunku inżynieria materiałowa. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Co nowego w Solid Edge ST7

Co nowego w Solid Edge ST7 Siemens PLM Software Co nowego w Solid Edge ST7 Nowy poziom możliwości Zalety Setki udoskonaleń wprowadzonych na żądanie klientów Szybkie i elastyczne modelowanie 3D, które eliminuje wąskie gardła Nowe

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych, przeznaczonych do produkcji wyprasek polimerowych,

Bardziej szczegółowo

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia Lista produktów szkoleniowych Struktura dokumentu została przygotowana z uwzględnieniem następujących elementów: - Podział narzędziowy (według środowiska pracy), - Tytuł handlowy produktu - Definicja produktu

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD SKOMPLIKOWANEJ GEOMETRII WEJŚCIOWEJ MODELU MES USTERZENIA OGONOWEGO I SKRZYDEŁ SAMOLOTU SPORTOWEGO

PRZYKŁAD SKOMPLIKOWANEJ GEOMETRII WEJŚCIOWEJ MODELU MES USTERZENIA OGONOWEGO I SKRZYDEŁ SAMOLOTU SPORTOWEGO PRZYKŁAD SKOMPLIKOWANEJ GEOMETRII WEJŚCIOWEJ MODELU MES USTERZENIA OGONOWEGO I SKRZYDEŁ SAMOLOTU SPORTOWEGO mgr inż. Waldemar Topol, Szef Produkcji, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2, Bydgoszcz mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA NX CMM INSPECTION PROGRAMMING RECENZJA PRODUKTU

APLIKACJA NX CMM INSPECTION PROGRAMMING RECENZJA PRODUKTU Dr. Charles Clarke APLIKACJA NX CMM INSPECTION PROGRAMMING RECENZJA PRODUKTU Tendencje i wymagania branżowe... 3 Nowe podejście do programowania maszyn pomiarowych... 4 Używanie aplikacji... 5 Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Modelowanie numeryczne elementów instalacji hydraulicznych maszyn przemysłu chemicznego w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V16

Modelowanie numeryczne elementów instalacji hydraulicznych maszyn przemysłu chemicznego w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V16 JÓZEF FLIZIKOWSKI, ADAM BUDZYŃSKI, WOJCIECH BIENIASZEWSKI SZYMON KOŚCIANOWSKI, RAFAŁ STRZYŻ Koło Naukowe Solid Edge, Wydział Mechaniczny, ATR Bydgoszcz Modelowanie numeryczne elementów instalacji hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i

Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i Program szkolenia: Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i JFace Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Kompleksowe tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A)

Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A) 1 Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A) Przedstawiony poniżej schemat przygotowania geometrii w systemie Unigraphics NX na potrzeby programu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika import modeli ze środowiska MultiCAD modelowanie hybrydowe modelowanie i edycja części i złożeń rendering elementy i konstrukcje blaszane dokumentacja płaska 2D Drafting Piotr Szymczak

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne)

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne) Import danych z plików Excel (pracownicy, limity urlopowe i inne) 1. Wstęp BeeOffice umożliwia import z plików Excel kilku rodzajów danych, najczęściej wykorzystywanych podczas tworzenia nowego systemu

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy.

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy. FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy. Wstęp 4 listopada 2013r. miała miejsce długo wyczekiwana premiera najnowszej, szóstej już wersji popularnego symulatora

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo