Zdrowie i odporność psychiczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdrowie i odporność psychiczna"

Transkrypt

1 II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med. Wojciech Nowak Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej mgr Stanisław Kracik Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

2 II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA II International Conference HEALTH AND MENTAL RESILIENCE an interdisciplinary approach Kraków, r. PROGRAM PROGRAMME KOMITET NAUKOWY dr hab. Tadeusz Ostrowski prof. dr hab. Władysława Pilecka prof. dr hab. med. Marcin Wojnar dr Krzysztof Gerc dr Bogusława Piasecka dr Monika Wasilewska SEKRETARZE KONFERENCJI dr Iwona Sikorska dr Konrad Banicki KOMITET ORGANIZACYJNY Zuzanna Furlaga główny koordynator Dział PR Weronika Janeczko koordynator Inga Brzozowska Dominika Marszałek Joanna Mordawska Bernadetta Pasternak Jakub Słowik koordynator ds. logistyki Sabina Cieśla koordynator ds. finansów Mira Pikor projekt logo Ida Mikołajska projekt plakatu Joanna Pędzich fotografie, redakcja techniczna książki abstraktów

3 4 PROGRAM PROGRAM 5 PROGRAM Piątek :00 Rejestracja uczestników konferencji 9:00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji 9:15 10:00 Wykłady plenarne prof. W. Pilecka Odporność psychiczna dzieci przewlekle chorych koncepcyjne i empiryczne powiązania dr K. Walczewski, dr P. Słowik, dr Ł. Muldner-Nieckowski Program edukacyjny nastawiony na profilaktykę depresji. Wstępne wyniki programu prowadzonego w roku :45 Przerwa kawowa 11:15 12:45 14:00 Warsztaty A dr hab. P. Piotrowski, dr S. Florek, prof. Z. Bajek Labirynt wolności. Zdrowie i odporność psychiczna osadzonych w zakładach karnych: wybrane uwarunkowania i przykłady oddziaływań profilaktycznych B dr Z. Touzimska Zaburzenia stresu potraumatycznego u dzieci z syndromem CAN C warsztaty tłumaczone dr I. Sikorska, M. Paluch Wzmocnić dzieci! Promowanie odporności psychicznej w okresie średniego dzieciństwa D warsztaty tłumaczone mgr J. Gutowska, mgr M. Libiszewska Coaching work-life balance jako metoda pracy nad równowagą życiową i odpornością psychiczną Sesja I Resilience jako predyktor zdrowia prow.: dr I. Sikorska Sesje referatowe 16:00 Przerwa kawowa 16:30 Sesja III Niedostatki zdrowia prow.: dr K. Tucholska Sesja II Radzenie sobie ze stresem a zdrowie prow.: dr hab W. Klinkosz Sesja IV Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego człowieka prow.: dr B. Piasecka 20:00 Bankiet w restauracji Hawełka, Rynek Główny 18 9:00 9:45 Sobota Wykłady plenarne prof. Ch. Gill Kształtowanie odporności psychicznej współcześnie. Jak starożytny stoicyzm może pomóc? prof. M. A. Pourkos Potencjał multimodalnych grupowych aktywności o charakterze cielesno-artystyczno-zabawowym jako medium promocji zdrowia psychicznego w edukacji: możliwości aplikacji psychopedagogiki doświadczniowej, heurystycznej i narracyjno-dialogowej dla potrzeb wychowania oraz wspierania rozwoju emocjonalno-moralnego 10:30 Przerwa kawowa 11:00 12:00 Sesje posterowe Sesja A Odporność psychiczna a konteksty kliniczne Sesja V Zdrowie z perspektywy egzystencjalnej prow.: dr hab. T. M. Ostrowski Sesje referatowe 14:00 Lunch 14:30 Sesja B Odporność psychiczna promocja i profilaktyka Sesja VI Odtwarzanie indywidualnych zasobów w kontekście problematyki resilience prow.: dr K. Gerc Wycieczka do zespołu parkowego Specjalistycznego Szpitala im. J. Babińskiego 16:30 Przerwa kawowa 17:00 Sesja VII Zdrowie i odporność psychiczna w biegu życia ludzkiego prow.: dr K. Banicki Sesje referatowe 19:00 Zakończenie konferencji Sesja VIII Działania profilaktyczne i prozdrowotne prow.: dr M. Wasilewska

4 6 PROGRAMME PROGRAMME 7 PROGRAMME Friday :00 Registration of participants 9:00 Opening ceremony 9:15 10:00 Keynote lectures prof. W. Pilecka Resilience in chronically ill children conceptual and empirical connections K. Walczewski, Ph.D., P. Słowik, Ph.D., Ł. Muldner-Nieckowski, Ph.D. Educational programme oriented towards depression prevention. Initial results of the 2013 programme 10:45 Coffee break 11:15 12:45 14:00 Workshops A prof. P. Piotrowski, S. Florek, Ph.D., prof. Z. Bajek Health and resilience in male prisoners: selected determinants and examples of prevention projects. B Z. Touzimska, Ph.D. Posttraumatic Stress Disorder at Children with CAN Syndrome C workshop with translation I. Sikorska, Ph.D., M. Paluch Strengthen children! Promoting of mental resilience in the middle childhood D workshop with translation J. Gutowska, M.A., M. Libiszewska, M.A. Coaching work-life balance as a method of work on life balance and resilience Session I Resilience as a predictor of health chair: I. Sikorska, Ph.D. Sessions 16:00 Coffee break 16:30 Sesiona III Deficiences in health chair: K. Tucholska, Ph.D. Session II Coping with stress ad health chair: prof. W. Klinkosz Session IV Contemporary threats to mental health chair: B. Piasecka, Ph.D. 20:00 Conference Gala Dinner at Hawełka restaurant, Main Square 18 Saturday Keynote lectures 9:00 prof. Ch. Gill Building Resilience Today: how can ancient Stoicism help? 9:45 prof. M. A. Pourkos The potential of art-play-body-based multimodal group activity as a medium formental health promotion in education: Application possibilities of Experiential, Heuristic and Narrative-Dialogic Psychopedagogy for the purposes of education, and for the promotion of emotional and moral development 10:30 Coffee break 11:00 12:00 Session A Resilience clinical contexts Session V Health from the existential perspective chair: prof. T. M. Ostrowski Poster sessions Sessions 14:00 Lunch 14:30 Visit to park complex of Babiński Psychiatric Hospital 16:30 Coffee break 17:00 Session VII Health and mental resilience. Life-span perspective chair: K. Banicki, Ph.D. Sessions 19:00 Closing ceremony Session B Resilience promotion and prevention Session VI Individual resources regenerating in resilience context chair: K. Gerc, Ph.D. Session VIII Profilactic and health promoting activities chair: M. Wasilewska, Ph.D.

5 8 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA Kraków, r. 9 WYKŁADY PLENARNE Piątek, r., s :15 10:00 prof. Władysława Pilecka Odporność psychiczna dzieci przewlekle chorych koncepcyjne i empiryczne powiązania 10:00 10:45 dr Krzysztof Walczewski, dr Piotr Słowik, dr Łukasz Muldner-Nieckowski Program edukacyjny nastawiony na profilaktykę depresji. Wstępne wyniki programu prowadzonego w roku 2013 Sobota, r., s :00 9:45 prof. Christopher Gill Building Resilience Today: how can ancient Stoicism help? 9:45 10:30 prof. Marios A. Pourkos Potencjał multimodalnych grupowych aktywności o charakterze cielesnoartystyczno-zabawowym jako medium promocji zdrowia psychicznego w edukacji: możliwości aplikacji psychopedagogiki doświadczniowej, heurystycznej i narracyjno-dialogowej dla potrzeb wychowania oraz wspierania rozwoju emocjonalno-moralnego KEYNOTE LECTURES Friday, , :15 10:00 prof. Władysława Pilecka Resilience in chronically ill children conceptual and empirical connections 10:00 10:45 Krzysztof Walczewski, Ph.D., Piotr Słowik, Ph.D., Łukasz Muldner-Nieckowski, Ph.D. Educational programme oriented towards depression prevention. Initial results of the 2013 programme Saturday, , :00 9:45 prof. Christopher Gill Building Resilience Today: how can ancient Stoicism help? 9:45 10:30 prof. Marios A. Pourkos The potential of art-play-body-based multimodal group activity as a medium formental health promotion in education: Application possibilities of Experiential, Heuristic and Narrative-Dialogic Psychopedagogy for the purposes of education, and for the promotion of emotional and moral development

6 10 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA Kraków, r. 11 WARSZTATY Piątek, r., godz. 11:15 12:45 A s dr hab. Przemysław Piotrowski, dr Stefan Florek, prof. Zbigniew Bajek Labirynt wolności. Zdrowie i odporność psychiczna osadzonych w zakładach karnych: wybrane uwarunkowania i przykłady oddziaływań profilaktycznych B s dr Zofia Touzimska Zaburzenia stresu potraumatycznego u dzieci z syndromem CAN C s , warsztaty tłumaczone dr Iwona Sikorska, Marta Paluch Wzmocnić dzieci! Promowanie odporności psychicznej w okresie średniego dzieciństwa D s , warsztaty tłumaczone mgr Judyta Gutowska, mgr Maria Libiszewska Coaching work-life balance jako metoda pracy nad równowagą życiową i odpornością psychiczną WORKSHOPS Friday, , 11:15 12:45 A prof. Przemysław Piotrowski, Stefan Florek, Ph.D., prof. Zbigniew Bajek Health and resilience in male prisoners: selected determinants and examples of prevention projects B Zofia Touzimska, Ph.D. Posttraumatic Stress Disorder at Children with CAN Syndrome C 2.105, workshop with translation Iwona Sikorska, Ph.D., Marta Paluch Strengthen children! Promoting of mental resilience in the middle childhood D 1.103, workshop with translation Judyta Gutowska, M.A., Maria Libiszewska, M.A. Coaching work-life balance as a method of work on life balance and resilience

7 SESJE REFERATOWE ORAL SESSIONS

8 14 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE 15 Sesja I (piątek ) RESILIENCE JAKO PREDYKTOR ZDROWIA prowadząca: dr Iwona Sikorska 1. Monika Słodka, Dagna Skrzypińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Dialog terapii schematów z psychoanalizą resiliencja w ujęciu egzystencjalnym 2. Martha Höfler (Friedrich Schiller Univeristy, Jena) Resilience Despite Crises. Recovery, Leerning, Self-Formation 3. Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska, Małgorzata Kałwa, Wojciech Starościak (Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) Trening zdrowotny jako element stylu życia służący zdrowiu i poprawie jakości życia 4. Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska, Małgorzata Kałwa, Wojciech Starościak (Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) Sposoby radzenia sobie ze stresem wyznacznikiem zdrowia. Badania uczestniczek treningu zdrowotnego 5. Krystyna Buszman, Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Znaczenie ego-resiliency dla poczucia dobrostanu psychicznego pacjentek z zaburzeniami odżywiania się 6. Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Rola ego-resiliency jako wyznacznika dobrostanu psychicznego kobiet w ciąży prawidłowej i zagrożonej 7. Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz, Wojciech Cechowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26): konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia 8. Anna Kołodziej, Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Rola ego-resiliency w osiąganiu dobrostanu przez Inicjatorów i Nie-Inicjatorów procesu rozwodowego Session I (Friday ) RESILIENCE AS A PREDICTOR OF HEALTH chairman: Iwona Sikorska, Ph.D. 1. Monika Słodka, Dagna Skrzypińska (Jagiellonian University in Kraków) The dialogue between Schema Therapy and Psychoanalysis existential approach to resilience 2. Martha Höfler (Friedrich Schiller Univeristy, Jena) Resilience Despite Crises. Recovery, Leerning, Self-Formation 3. Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska, Małgorzata Kałwa, Wojciech Starościak (University of Wrocław, University School of Physical Education in Wrocław) Health training as factor of the life style for health and better quality of life 4. Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska, Małgorzata Kałwa, Wojciech Starościak (University of Wrocław, University School of Physical Education in Wrocław) The way to cope with stress as health determinants. Research the health training participants 5. Krystyna Buszman, Hanna Przybyła-Basista (University of Silesia in Katowice) The role of ego-resiliency in the sense of well-being in patients with eating disorders 6. Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista (University of Silesia in Katowice) The role of ego-resiliency as the determinant of psychological well-being of women in low-risk and high-risk pregnancy 7. Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz, Wojciech Cechowski (The Jan Kochanowski University in Kielce) Resilience in Adults Characteristics and Measurment Questionnaire KOP Anna Kołodziej, Hanna Przybyła-Basista (University of Silesia in Katowice) The role of ego-resiliency in achieving well-being by divorce initiators and non-initiators

9 16 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 17 Sesja II (piątek 14:00 16:00) RADZENIE SOBIE ZE STRESEM A ZDROWIE prowadzący: dr hab. Waldemar Klinkosz 1. Justyna Iskra (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Prężność a radzenie sobie w sytuacjach stresowych. Badania studentów 2. Katarzyna Pyrgiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Aleksytymia i zaburzenia Ja cielesnego u osób chorych na zaburzenia odżywania a radzenie sobie ze stresem 3. Karolina Woś (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie) Sposoby radzenia sobie ze stresem przez dziecko w kontakcie z wymiarem sprawiedliwości 4. Elżbieta Anita Bajcar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Psychologiczne aspekty funkcjonowania pacjentów somatyzujących 5. Anna Juszkiewicz, Urszula Dębska (Uniwersytet Wrocławski) Sposoby radzenia sobie ze stresem wyznacznikiem zdrowia i lepszej jakości życia. Badania fizjoterapeutów 6. Joanna Basiaga-Pasternak (AWF w Krakowie) Obraz siebie i świata a regulacja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem u dziewcząt i chłopców uprawiających sport 7. Waldemar Klinkosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Radzenie sobie ze stresem przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz pracowników a ich osobowość i motywacja do osiągnięć Session II (Friday 14:00 16:00) COPING WITH STRESS AND HEALTH chairman: prof. Waldemar Klinkosz 1. Justyna Iskra (The John Paul II Catholic University of Lublin) Resilience and coping in stressful situations. Research of students 2. Katarzyna Pyrgiel (Adam Mickiewicz University in Poznań) Alexithymia and disturbances in the body self among patients suffering from eating disorders versus coping with stress 3. Karolina Woś (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Jesuit University Ignatianum in Kraków) Different ways to cope with stress by the child in contact with the justice system 4. Elżbieta Anita Bajcar (Pedagogical University of Kraków) Psychological functioning of somatizing patients 5. Anna Juszkiewicz, Urszula Dębska (University of Wrocław) The way to cope with stress as health and higher quality of life determinants 6. Joanna Basiaga-Pasternak (University of Physical Education in Kraków) Beliefs about yourself, emotional adjustment and coping with stress in the girls and boys who practising sport group 7. Waldemar Klinkosz (The John Paul II Catholic University of Lublin) Coping with stress secondary school pupils, students and employees and their personality and achievement motivation 8. Agata Małgorzata Banach (University of Economics and Innovation in Lublin) 8. Agata Małgorzata Banach (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Chcę w przyszłości ratować ludzkie życie. Jakimi cechami osobowości wyróżniają się studenci ratownictwa medycznego?

10 18 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 19 Sesja III (piątek ) NIEDOSTATKI ZDROWIA prowadząca: dr Kinga Tucholska 1. Anna Brandt, Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Psychologiczne uwarunkowania satysfakcji ze związku wśród kobiet po mastektomii dokonujących i niedokonujących zabiegu rekonstrukcji piersi 2. Magdalena Smoczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy) Rozwój potraumatyczny u kobiet leczonych operacyjnie z powodu nowotworu piersi 3. Katarzyna Orlak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Zdrowa Praca) Temperamentalny czynnik ryzyka utraty zdrowia w środowisku pracy na przykładzie pracowników sądownictwa powszechnego 4. Łucja Domańska, Ewa Zawadzka (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie) Obraz własnej choroby a funkcjonowanie emocjonalne osób z cukrzycą typu II w różnym czasie od zachorowania 5. Ali Aziz Dawood Al Sudani (University of Misan, Iraq, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), Kamila Irena Budzyńska, Aleksandra Sileńska (Uniwersytet Szczeciński) Percpeption of health by young male and female students from highschool 6. Ali Aziz Dawood Al Sudani (University of Misan, Iraq, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), Kamila Irena Budzyńska (Uniwersytet Szczeciński) Badanie porównawcze aktywności fizycznej, motywacji do aktywności fizycznej i anty-zdrowotnych zachowań między studentkami pedagogiki i psychologii 7. Katarzyna Kichler, Ewa Karabanowicz (Uniwersytet Gdański) Wybrane zasoby osobiste u młodzieży z diagnozą zaburzeń depresyjnych Session III (Friday ) DEFICIENCES IN HEALTH chairman: Kinga Tucholska, Ph.D. 1. Anna Brandt, Hanna Przybyła-Basista (University of Silesia in Katowice) Psychological determinants of maritial satisfaction among women after mastectomy who undergo and don t undergo breast reconstruction 2. Magdalena Smoczyńska (Nicolaus Copernicus University of Bydgoszcz) Posttraumatic growth in post-surgery breast cancer patients 3. Katarzyna Orlak (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Stowarzyszenie Zdrowa Praca) Temperamental risk factor of negative health outcomes due to job stress exposure exemplified by the judiciary staff 4. Łucja Domańska, Ewa Zawadzka (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Illness representations and emotional functioning in patients with type 2 diabetes at different time period after the onset of the illness 5. Ali Aziz Dawood Al Sudani (University of Misan, Iraq, Gdańsk University of Physical Education and Sport), Kamila Irena Budzyńska, Aleksandra Sileńska (University of Szczecin) Percpeption of health by young male and female students from highschool 6. Ali Aziz Dawood Al Sudani (University of Misan, Iraq, Gdańsk University of Physical Education and Sport), Kamila Irena Budzyńska (University of Szczecin) Comparative study of physical activity, motivation for physical activity and antyhealthy behaviors between female students from Faculty of Education and Psychology 7. Katarzyna Kichler, Ewa Karabanowicz (University of Gdańsk) Selected personal resources in adolescents with depressive disorder

11 20 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 21 Sesja IV (piątek 16:30 18:30) WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO CZŁOWIEKA prowadząca: dr Bogusława Piasecka 1. Tamara Bogdanowicz (Centrum Medyczne Lux-med., Kraków) Strategie radzenia sobie a przystosowanie emocjonalno-społeczne młodzieży w badanej grupie wiekowej (12-17 lat) przy zastosowaniu kwestionariusza poczucia lęku T. Bogdanowicz 2. Krzysztof Gerc (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Marta Jurek (Akademia Ignatianum w Krakowie) Intrapsychiczne oraz socjodemograficzne korelaty jakości życia matek dzieci z niepełnosprawnością ruchową o etiologii neurologicznej 3. Marta Pawelec, Justyna Iskra (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Satysfakcja z życia i poziom optymizmu u ofiar oraz sprawców szantażu emocjonalnego 4. Maria Libiszewska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Studenci z zaburzeniami psychicznymi na Uniwersytecie Jagiellońskim trudności, potrzeby i formy wsparcia edukacyjnego 5. Aleksandra Lewandowska-Walter, Agnieszka Trawicka, Katarzyna Kichler (Uniwersytet Gdański) Zasoby osobiste matek u dzieci z niepełnosprawnością w kontekście zdrowia systemu rodzinnego 6. Bogumiła Witkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Rola podmiotowych zasobów oraz zajęć terapeutycznych w powrocie do zdrowia osób leczonych z powodu zaburzeń z kręgu schizofrenii 7. Katarzyna Biel-Ziółek (Akademia Ignatianum w Krakowie) Higiena zdrowia psychicznego szansą na poprawę jakości życia współczesnego człowieka 8. Michelle Jayman, Maddie Ohl, Bronach Hughes, Pauline Fox (University of West London, UK) Improving the socio-emotional health of young people in early secondary education: preliminary findings from a study of the Pyramid intervention project Session IV (Friday 16:30 18:30) CONTEMPORARY THREATS TO MENTAL HEALTH chairman: Bogusława Piasecka, Ph.D. 1. Tamara Bogdanowicz (Centrum Medyczne Lux-med., Kraków) Coping strategies and emotional-social adaptation of adolescents in the study age group (12-17 years) using a questionnaire sense of anxiety (T. Bogdanowicz, 2012) 2. Krzysztof Gerc (Jagiellonian University in Kraków), Marta Jurek (Jesuit University Ignatianum in Kraków) Intrapsychic and sociodemographic correlates of the quality of life in mothers of children with motoric disability of neurologic etiology 3. Marta Pawelec, Justyna Iskra (University of Economics and Innovation in Lublin) Satisfaction with life and level of optimism by emotional blackmail victims and perpetrators 4. Maria Libiszewska (Jagiellonian University in Kraków) Students with mental disorders at the Jagiellonian University difficulties, needs and forms of educational support 5. Aleksandra Lewandowska-Walter, Agnieszka Trawicka, Katarzyna Kichler (University of Gdańsk) Personal resources of mothers of children with disabilities in the context of health of family system 6. Bogumiła Witkowska (The Jan Kochanowski University in Kielce) The role of subjective resources and therapeutic activities in the recovery process of patients treated from schizophrenia spectrum disorders 7. Katarzyna Biel-Ziółek (Jesuit University Ignatianum in Kraków) Hygiene mental health an opportunity to improve the quality of life of modern man 8. Michelle Jayman, Maddie Ohl, Bronach Hughes, Pauline Fox (University of West London, UK) Improving the socio-emotional health of young people in early secondary education: preliminary findings from a study of the Pyramid intervention project

12 22 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 23 Sesja V (sobota 12:00 14:00) ZDROWIE Z PERSPEKTYWY EGZYSTENCJALNEJ prowadzący: dr hab. Tadeusz M. Ostrowski 1. Tadeusz Marian Ostrowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Egzystencjalne uwarunkowania odporności psychicznej 2. Mashhad Al-Allaf (The Petroleum Institute) Meaningful Life: A Salutogenic Existetial Perspective to Health 3. Konrad Banicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Stoicy na wojnie. Od Epikteta i Marka Aureliusza do Jamesa Stockdale a 4. Daniel Dzida (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Eudajmonistyczny dobrostan w kontekście niepełnosprawności 5. Bartosz Kuzak (Akademia Ignatianum w Krakowie) Od świadomości egoicznej do przytomności egzystencjalnej. Egzystencjalna pozycja niepewności ontologicznej, czyli o demaskowaniu nienormalności zdrowia w ujęciu R.D. Lainga 6. Agnieszka Wloka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Zdrowie i choroba, przeżycie egzystencjalne 7. Kinga Tucholska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Zrównoważona perspektywa czasowa i kompetencje temporalne jako wyznaczniki zdrowia 8. Marta Mulewska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Koncepcja natury ludzkiej i zdrowia psychicznego w ujęciu Ericha Fromma 9. Marek Majczyna (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) Umysł, który uzdrawia i umysł, który szkodzi. Podmiotowe aspekty zdrowia Session V (Saturday 12:00 14:00) HEALTH FROM THE EXISTENTIAL PERSPECTIVE chairman: prof. Tadeusz M. Ostrowski 1. Tadeusz Marian Ostrowski (Jagiellonian University in Kraków) Existential conditions of mental resilience 2. Mashhad Al-Allaf (The Petroleum Institute) Meaningful Life: A Salutogenic Existential Perspective to Health 3. Konrad Banicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Stoicism at War: From Epictetus and Marcus Aurelius to James Stockdale 4. Daniel Dzida (Jagiellonian University in Kraków) Psychological well-being in the context of disability 5. Bartosz Kuzak (Jesuit University Ignatianum in Kraków) From the Egoic Consciousness to Existential Awareness. Existential Position of Ontological Insecurity or Unmasking the Abnormality of Health in Terms of R.D. Laing 6. Agnieszka Wloka (University of Silesia in Katowice) The health and illness conected with existential experiences 7. Kinga Tucholska (Jagiellonian University in Kraków) Balanced time perspective and temporal competence as health indicators 8. Marta Mulewska (Pedagogical University of Kraków) Concepts of the human nature and mental health from Erich Fromm s perspective 9. Marek Majczyna (Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University) A mind that heals and a mind that harms. The subjective aspects of health

13 24 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 25 Sesja VI (sobota 12:00 14:00) ODTWARZANIE INDYWIDUALNYCH ZASOBÓW W KONTEKŚCIE PROBLEMATYKI RESILIENCE prowadzący: dr Krzysztof Gerc 1. Rafał Pawlik (Uniwersytet Jagielloński) Pomoc psychologiczna w schorzeniach kardiologicznych. Stan obecny i perspektywy rozwoju psychokardiologii 2. Łukasz Mrózek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Odkryć głębszy sens tego, co naprawdę ważne. Medytacja chrześcijańska jako roztropne studium samokontroli 3. Alicja Ryczkowska (Uniwersytet Wrocławski) Muzyka jako środek służący obniżaniu poziomu stresu 4. Aleksandra Kroll (Pomorski Uniwersytet Medyczny) Zaburzenia komunikowania się u chorych z organicznym uszkodzeniem mózgu jako zagrożenie zdrowia psychicznego pacjentów oraz osób z najbliższego otoczenia 5. Joanna Szelegieniec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Halucynacje a zdrowie psychiczne 6. Monika Słodka, Dagna Skrzypińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Terapia poznawczo-behawioralna jako odtwarzanie zasobów pacjenta 7. Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska (UMCS w Lublinie) Internet jako źródło realizacji, dewiacji i fantazji seksualnych, czyli o współczesnych zagrożeniach zdrowia psychicznego i fizycznego 8. Beata Mańkowska (Uniwersytet Gdański) Typy osobowości, style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej Session VI (Saturday 12:00 14:00) INDIVIDUAL RESOURCES REGENERATING IN RESILIENCE CONTEXT chairman: Krzysztof Gerc, Ph.D. 1. Rafał Pawlik (Jagiellonian University in Kraków) Psychological Assistance in Cardiovascular Disease: Current State of Research and Perspectives of Development in Psychocardiology 2. Łukasz Mrózek (The Pontifical University of John Paul II in Kraków) Discover the deeper meaning of what is really important. Christian Meditation as a prudent study of self-control 3. Alicja Ryczkowska (University of Wrocław) Music as a tool for reducing the level of stress 4. Aleksandra Kroll (Pomeranian Medical University) Communication disorders in people with organic brain damage as a mental health threat to patients as well as their close relatives 5. Joanna Szelegieniec (Jagiellonian University in Kraków) Hallucinations and the issue of mental health 6. Monika Słodka, Dagna Skrzypińska (Jagiellonian University in Kraków) Cognitive-behavioral therapy as a reconstruction of patient s resources 7. Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Internet as a source of implementation, deviance and sexual fantasies, about the dangers of modern physical and mental health 8. Beata Mańkowska (University of Gdansk) Types of personality, styles of coping with stress and professional burnout among social workers

14 26 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 27 Sesja VII (sobota ) ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W BIEGU ŻYCIA LUDZKIEGO prowadzący: dr Konrad Banicki 1. Arleta Kałużny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Pozytywna prewencja, czyli o wzmacnianiu zasobów młodzieży niedostosowanej społecznie 2. Tomasz Waksmundzki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im dr. J. Babińskiego w Krakowie) Strach przed odrzuceniem. Wpływ zjawiska stereotypizacji na funkcjonowanie psychiczne oraz społeczne osób homoseksualnych 3. Grażyna Katra (Uniwersytet Warszawski) Aktywność prospektywna młodzieży jako czynnik chroniący przez zachowaniami ryzykownymi 4. Nina Ogińska Bulik, Magdalena Kobylarczyk (Uniwersytet Łódzki) Prężność psychiczna i wsparcie społeczne jako czynniki sprzyjające procesowi resilience i nastolatków wychowanków domów dziecka 5. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska Bulik (Uniwersytet Łódzki) Poczucie kontroli a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnego wydarzenia życiowego mediacyjna rola prężności Session VII (Saturday ) HEALTH AND MENTAL RESILIENCE. LIFE-SPAN PERSPECTIVE chairman: Konrad Banicki, Ph.D. 1. Arleta Kałużny (Jagiellonian University in Kraków) Positive prevention about intensifying of character of strengths socially maladjusted youth 2. Tomasz Waksmundzki (Jagiellonian University in Kraków, Babiński Psychiatric Hospital in Kraków) Fear of rejection. The influence of stereotyping on psychological and social functioning of homosexual people 3. Grażyna Katra (University of Warsaw) Prospective activity of a factor against risky behaviour 4. Nina Ogińska Bulik, Magdalena Kobylarczyk (University of Łódź) ) Resiliency and social support as factors promoting process of resilience in adolescents wards of children s homes 5. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska Bulik (University of Łódź) 6. Agnieszka Fusińska-Korpik (Jagiellonian University in Kraków) 7. Małgorzata M. Kulik, Roman Szałachowski (University of Szczecin) Resilience resources of parents of children with Down Syndrome and the opportunity to develop them 6. Agnieszka Fusińska-Korpik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Odporność psychiczna i jej wyznaczniki w rodzinach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przegląd badań 7. Małgorzata M. Kulik, Roman Szałachowski (Uniwersytet Szczeciński) Zasoby odpornościowe rodziców dzieci z zespołem Downa i możliwość ich rozwijania

15 28 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 29 Sesja VIII (sobota 17:00 19:00) DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I PROZDROWOTNE prowadząca: dr Monika Wasilewska 1. Radosława Herzog-Krzywoszańska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Łukasz Krzywoszański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Poczucie własnej skuteczności, dyspozycyjny optymizm i zachowania zdrowotne u młodych dorosłych 2. Monika Mitka (Szpital Specjalistyczny im dr. J. Babińskiego w Krakowie) Budowanie odporności psychicznej 3. Halina Szymańska (Akademia Ignatianum w Krakowie) Drogi do zdrowia psychicznego w ponowoczesnym świecie 4. Lidia Baran (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) 5. Krzysztof Gerc (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Podmiotowe korelaty aktywności zawodowej osób słabowidzących. 6. Bogusława Piasecka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Psychoterapia rodziny czyli proces odbudowy jej oporności psychicznej 7. Bożena Gulla, Kinga Tucholska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Twardzi, odporni, hardzi: resilience a przestępczość 8. Monika Wasilewska, Małgorzata Kuleta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Parentyfikacja a odporność psychiczna na przykładzie stopnia dojrzałości mechanizmów obronnych Session VIII (Saturday 17:00 19:00) PROFILACTIC AND HEALTH PROMOTING ACTIVITIES chairman: Monika Wasilewska, Ph.D. 1. Radosława Herzog-Krzywoszańska (Jagiellonian University in Kraków), Łukasz Krzywoszański (Pedagogical University of Kraków) Self-efficacy, dispositional optimism and health behaviours in young adults 2. Monika Mitka (Babiński Psychiatric Hospital in Kraków) How to build resilience? 3. Halina Szymańska (Jesuit University Ignatianum in Kraków) Ways to mental health in a postmodern world 4. Lidia Baran (University of Silesia in Katowice) Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 5. Krzysztof Gerc (Jagiellonian University in Kraków) Subjective correlates of professional activity in people with visual impairments 6. Bogusława Piasecka (Jagiellonian University in Kraków) Family psychotherapy, or reconstruction process of its psychological resilience 7. Bożena Gulla, Kinga Tucholska (Jagiellonian University in Kraków) Hard, resistant, haughty: Resilience and crime 8. Monika Wasilewska, Małgorzata Kuleta (Jagiellonian University in Kraków) Parentification and psycholgical resilience in the case of maturity level of defense mechanisms

16 SESJE POSTEROWE POSTER SESSIONS

17 32 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE POSTEROWE 33 Sesja A (sobota 11:00 12:00) ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA A KONTEKSTY KLINICZNE 1. Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie) Samoocena a postawy i preferencje związane ze sferą seksualną wśród młodych kobiet wpływ psychicznych i fizycznych aspektów na zdrowie człowieka 2. Łukasz Burliga (Akademia Ignatianum w Krakowie) Sytuacja dziecka wychowywanego przez rodzica chorego na schozofrenię 3. Łukasz Burliga (Akademia Ignatianum w Krakowie) Dozorowani z zaburzeniem osobowości 4. Szymon Nowak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Użycie substancji psychodelicznych a zdrowie psychiczne 5. Łucja Domańska, Ewa Zawadzka (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie) Czynniki modyfikujące interpretację wyników kwestionariuszowego badania stanu emocjonalnego pacjenta ze stwardnieniem rozsianym 6. Ewa Zawadzka, Łucja Domańska (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie) Specyfika oceny własnej choroby w schorzeniach naczyniowych mózgu i w przewlekłej chorobie somatycznej 7. Urszula Ziętalewicz, Agata Dziurska (Uniwersytet Warszawski) Strategie radzenia sobie ze stresem a stosowanie zachowań zdrowotnych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 8. Anna Mazur (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Osobowościowe uwarunkowania szantażu emocjonalnego w relacjach rówieśniczych młodzieży licealnej 9. Katarzyna Czubak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Style przywiązania a zaburzenia osobowości Session A (Saturday 11:00 12:00) RESILIENCE CLINICAL CONTEXTS 1. Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Self-esteem and attitudes and preferences related to sexuality among young women-impact mental and physical aspects of human health 2. Łukasz Burliga (Jesuit University Ignatianum in Kraków) The situation of a child brought up by a parent suffering from schizophrenia 3. Łukasz Burliga (Jesuit University Ignatianum in Kraków) Supervised with personality disorder 4. Szymon Nowak (Jagiellonian University in Kraków) Use of psychedelic drugs and mental health 5. Łucja Domańska, Ewa Zawadzka (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Factors moderating the interpretation of a questionnaire measure of emotional functioning in the patient with multiple sclerosis 6. Ewa Zawadzka, Łucja Domańska (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Specific features of attitudes towards illness among patients with cerebral vascular disease and chronic somatic condition 7. Urszula Ziętalewicz, Agata Dziurska (University of Warsaw) Strategies for coping with stress and the use of health behaviors in patients with hypertension 8. Anna Mazur (University of Economics and Innovation in Lublin) Personality factors for emotional blackmail in high school youth peer relationships 9. Katarzyna Czubak (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Attachment Styles and Personality Disorders

18 34 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE POSTEROWE Małgorzata Talaga, Iwona Sikorska, Mirosława Jawor (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Odporność psychiczna u osób z zaburzeniami afektywnymi i lękowymi a doświadczenia wczesnej traumy 11. Krystyna Golonka, Justyna Mojsa-Kaja (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Wypalenie zawodowe z perspektywy terapeutycznej przegląd badań Sesja B (sobota 11:00 12:00) ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA PROMOCJA I PROFILAKTYKA 12. Krzysztof Dyga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Czy poradniki psychologiczne służą zdrowiu? Krytyczna refleksja na temat wybranych pozycji z kręgu self-help 13. Magdalena Jochimek, Mariusz Lipowski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku) Prężność psychiczna jako moderator oddziaływania potrzeby stymulacji na zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej 14. Daniel Krokosz, Mariusz Lipowski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku) Uprawianie sportów ekstremalnych jako działanie ukierunkowane na poprawę satysfakcji z życia poprzez kontrolę emocji i redukcję stresu 15. Mateusz Banaszkiewicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) Związek pomiędzy traumą oraz intensywną aktywnością sportową a funkcjonowaniem układu antyoksydacyjnego organizmu 16. Barbara Pietryga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Poziom wiedzy młodzieży akademickiej na temat transplantologii a subiektywne poczucie zdrowia w ujęciu holistyczno-funkcjonalnym 10. Małgorzata Talaga, Iwona Sikorska, Mirosława Jawor (Jagiellonian University in Kraków) Resilience in patients with affective and anxiety disorders and the experiences of early trauma 11. Krystyna Golonka, Justyna Mojsa-Kaja (Jagiellonian University in Kraków) Burnout from the therapeutic perspective a research review Session B (Saturday 11:00 12:00) RESILIENCE PROMOTION AND PREVENTION 12. Krzysztof Dyga (Jagiellonian University in Kraków) Are self-help books really helpful? 13. Magdalena Jochimek, Mariusz Lipowski (Gdańsk University of Physical Education and Sport) Resiliency as a moderator of the impact of the demand for sensation seeking on health risk behaviors among junior high school students 14. Daniel Krokosz, Mariusz Lipowski (Gdańsk University of Physical Education and Sport) Extreme sports as an activity aimed at improving life satisfaction by emotion regulation and stress reduction 15. Mateusz Banaszkiewicz (University of Social Sciences and Humanities) 16. Barbara Pietryga (Pedagogical University of Kraków) The Level of Knowledge of Transplantation Medicine among Students in Terms of Subjective Sense of Health: Functional Approach 17. Monika Halicka, Paulina Rybak (Jagiellonian University in Kraków) The Wholesome Contact project a support for the elderly patients 17. Monika Halicka, Paulina Rybak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Projekt Zdrowy Kontakt wsparciem dla starszych pacjentów

19 36 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE POSTEROWE Anna Kawula (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Józef Maciuszek, Kinga Tucholska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Poczucie koherencji u osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych (badania porównawcze Polski i Ugandy) w Polsce i Ugandzie 19. Adrianna Napiórkowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) W zdrowym ciele, zdrowy duch czyli wpływ tańca towarzyskiego na zdrowie psychiczne 20. Aleksandra Salwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Obraz ciała, samoocena i nadzieja na sukces jako zasoby kobiet regularnie podejmujących aktywność fizyczną 21. Aleksandra Laszczak, Iwona Sikorska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Rozwój społeczny a odporność psychiczna w okresie średniego dzieciństwa 22. Marta Malinowska-Cieślik, Justyna Niemiec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Uwarunkowania doświadczenia bullingu i cyberbullingu wśród nastolatków 18. Anna Kawula (Pedagogical University of Kraków), Józef Maciuszek, Kinga Tucholska (Jagiellonian University in Kraków) Sense of coherence in people involved in the activity of nongovernmental organizations in Poland and Uganda 19. Adrianna Napiórkowska (Jagiellonian University in Kraków) A sound mind in a sound body the influence of ballroom dancing on psychical health 20. Aleksandra Salwa (Adam Mickiewicz University in Poznań) Body image, self-esteem and hope for success as a resources in women who exercise regularly 21. Aleksandra Laszczak, Iwona Sikorska (Jagiellonian University in Kraków) Social development and resilience in the middle childhood 22. Marta Malinowska-Cieślik, Justyna Niemiec (Jagiellonian University in Kraków) Determinants of experiencing of bulling and cyberbulling among Polish adolescents

20 WYKŁADY PLENARNE KEYNOTE LECTURES

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej CZAS PSYCHOTERAPII

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej CZAS PSYCHOTERAPII Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej CZAS PSYCHOTERAPII Sobota, 21.05.2016 8:00 Rejestracja uczestników 8:45 Otwarcie Konferencji 9:00-10:00 WYKŁAD INAUGURACYJNY I prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Zainteresowania naukowe: Zasoby osobiste i ich znaczenie dla zdrowia, relacji rodzinnych i zawodowych. Publikacje naukowe

Zainteresowania naukowe: Zasoby osobiste i ich znaczenie dla zdrowia, relacji rodzinnych i zawodowych. Publikacje naukowe Justyna Mróz psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Psychologii UJK. Absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Szkoły Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Szulman-Wardal

Aleksandra Szulman-Wardal Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 3, s. 363-374 Aleksandra Szulman-Wardal ETHICAL PROBLEMS IN HEALTH SCIENCES ON THE EXAMPLE OF CLINICAL PSYCHOLOGY AND REHABILITATION PSYCHOLOGY Summary.

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych

Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych Praca na stopień doktora nauk medycznych mgr Joanna Preis-Orlikowska Promotor pracy: prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04.

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04. Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015 Program szczegółowy środa, 22.04.2015 SESJA 1 / sala 25 / godz. 10:00 11:30 Terapia i poradnictwo

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII Wrocław, 12-13 marca 2010 PATRONAT HONOROWY Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. AM dr hab. Krystian

Bardziej szczegółowo

efektywności psychoterapii u pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości.

efektywności psychoterapii u pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości. STRESZCZENIE Zmiany w funkcjonowaniu osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości. Przegląd badań nad

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI 3. JEDNOSTKA:

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY EVALUATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PATIENTS BEFORE SURGERY AORTIC ANEURYSM Emilia

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy)

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) PROGRAM KONFERENCJI 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) godz. 9 00 (ul. Mikołaja Kopernika 26) PRZYJMOWANIE GOŚCI Parter budynek główny Uczelni godz. 10 00 OTWARCIE KONFERENCJI Powitanie uczestników

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa w Krakowie pt. FASD problem kliniczny i społeczny

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa w Krakowie pt. FASD problem kliniczny i społeczny I Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa w Krakowie pt. FASD problem kliniczny i społeczny Data: 30.09-02.10.2015 r. Miejsce: 30.09.2015 r. Gabinet Prezydenta Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa,

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Joanna Kobosko, Edyta Piłka, Agnieszka Pankowska, Henryk Skarżyński STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

RODZINA PRZEOBRAŻENIA PROBLEMY POMOC. Redakcja naukowa Iwona Maria Kijowska, Małgorzata Przybysz-Zaremba

RODZINA PRZEOBRAŻENIA PROBLEMY POMOC. Redakcja naukowa Iwona Maria Kijowska, Małgorzata Przybysz-Zaremba RODZINA PRZEOBRAŻENIA PROBLEMY POMOC Redakcja naukowa Iwona Maria Kijowska, Elbląg 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA PWSZ W ELBLĄGU dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO Nr 2(24) 2014 Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej RADA NAUKOWA Anna Firkowska-Mankiewicz (przewodnicząca) (PL), Adam Frączek (PL), Matthew Janicki (USA),

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Piotr WODARSKI, Marek Andrzej BIENIEK Zabrze Zabrze Katedra Streszczenie: Wykorzystanie nowoczesnych systemów Technologii Wirtualnej kaski 3D, w wybranych

Bardziej szczegółowo

III ŚLĄSKIE WARSZTATY PSYCHOTERAPII PSYCHOTERAPIA WOBEC DOŚWIADCZENIA TRAUMY. WROCŁAW r. Organizatorzy:

III ŚLĄSKIE WARSZTATY PSYCHOTERAPII PSYCHOTERAPIA WOBEC DOŚWIADCZENIA TRAUMY. WROCŁAW r. Organizatorzy: III ŚLĄSKIE WARSZTATY PSYCHOTERAPII PSYCHOTERAPIA WOBEC DOŚWIADCZENIA TRAUMY WROCŁAW 23-24.11.2013r. Organizatorzy: Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Janusz Kruszewski. Zakład Propedeutyki Onkologii. Gdański Uniwersytet Medyczny

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Janusz Kruszewski. Zakład Propedeutyki Onkologii. Gdański Uniwersytet Medyczny LEK. MED. BEATA SZUTOWICZ-WYDRA Promotor: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Janusz Kruszewski Zakład Propedeutyki Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 2015 1. STRESZCZENIE Rak piersi jest w Polsce

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PROFILES - 06/2014

Biuletyn PROFILES - 06/2014 Biuletyn PROFILES - 06/2014 1. Sympozjum Edukacja przyrodnicza we współczesnej szkole 2. Moduły przygotowane we współpracy z nauczycielami 3. Upowszechnianie informacji na temat projektu PROFILES 4. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej international conference Europe in the face of the challenges of the financial crisis. Dilemmas of social and economic policy. Konferencja połączona jest z

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004 Samodzielna Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich 1 Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Środowiskowej

Bardziej szczegółowo

I. Psychologia sądowa i penitencjarna

I. Psychologia sądowa i penitencjarna I. Psychologia sądowa i penitencjarna Koordynator Profilu: dr Bożena Gulla Zadaniem tego działu zajęć fakultatywnych jest wstępne przygotowanie studentów do podjęcia współpracy z wymiarem sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja Sztuka wychowania 24-25 kwietnia 2014. Patronat honorowy: JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek - Rektor PWSZ

Międzynarodowa konferencja Sztuka wychowania 24-25 kwietnia 2014. Patronat honorowy: JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek - Rektor PWSZ Międzynarodowa konferencja Sztuka wychowania 24-25 kwietnia 2014 Patronat honorowy: JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek - Rektor PWSZ Miejsce: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, Nowy Sącz Komitet

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki"

Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki" Wspólnie organizowana przez: Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Bardziej szczegółowo

I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r.

I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r. I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r. Miejsce obrad: Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Matejki 6 24.11.2011 r. DZIEŃ I 08.30-9.00 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja. z cyklu Gra o życie zatytułowana CZŁOWIEK W L@BIRYNCIE SIECI. Lublin, 23 maja 2012 r.

II Ogólnopolska Konferencja. z cyklu Gra o życie zatytułowana CZŁOWIEK W L@BIRYNCIE SIECI. Lublin, 23 maja 2012 r. II Ogólnopolska Konferencja z cyklu Gra o życie zatytułowana CZŁOWIEK W L@BIRYNCIE SIECI Lublin, 23 maja 2012 r. Aula Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II C-1031, Collegium

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Stres dzieci i młodzieży

Stres dzieci i młodzieży Stres dzieci i młodzieży Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Wszystkie pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dla ułatwienia korzystania podano

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W OPINII STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo