ZIELONE MIEJSCA PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZIELONE MIEJSCA PRACY"

Transkrypt

1 ZIELONE MIEJSCA PRACY szansą na twój dodatkowy dochód na wsi edukacji dla zielonych miejsc pracy! jest BEZPŁATNY Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu pn. Edukacja dla zielonych miejsc pracy, nr umowy UDA-POKL /07-00.

2 Czym są zielone miejsca pracy na wsi? Wiejskie zielone miejsca pracy powstają w powiązaniu ze środowiskiem, w którym mają funkcjonować. Zwykle tworzone są w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe wykorzystujące lokalne atrakcje lub tradycje. Nie potrzeba dużych nakładów finansowych aby takie miejsce utworzyć. Liczy się przede wszystkim dobry pomysł i rozpoznanie potrzeb rynku. Mogą to być usługi agroturystyczne, turystyczne, przewodnickie, ochrony krajobrazu i przyrody, rzemieślnicze, artystyczne, gastronomiczne itd. a więc takie, które oferują usługę lub wyrób bazujący na walorach obszarów wiejskich i własnych zasobach. Zielone miejsca w założeniu nie szkodzą środowisku, wykorzystują potencjał lokalnych społeczności i integrują ludzi wokół ciekawych pomysłów. Prowadzone są zwykle w formie stałej lub sezonowej dodatkowej działalności w gospodarstwie rolnym lub zarejestrowanej działalności gospodarczej. 2 Jak stworzyć zielone miejsce pracy? Pierwsze Kroki 1 Ciekawy pomysł na własną działalność jest kluczem do sukcesu. Na tym etapie musisz się zastanowić co chciałbyś robić i czy znajdziesz na swoje usługi klientów. Musi to być przemyślana decyzja. Pomysły na swoją działalność możesz podpatrzyć u innych mieszkańców obszarów wiejskich (takie przykłady znajdziesz w kolejnym biuletynie oraz na stronach www. zielonaakcja.pl i Jeżeli wiesz, że znajdziesz klientów na swoje usługi, będziesz robił to o czym zawsze marzyłeś możesz przejść do kolejnego kroku. 2 Rejestracja w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miejskim- polega na złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności, potwierdzenie wpisu otrzymujemy w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. 3 Urząd Statystyczny- tu składamy wniosek o rejestrację w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej prowadzony do celów statystycznych i otrzymujemy dziewięciocyfrowy numer REGON. 4 Urząd skarbowy- w przypadku gdy nie posiadasz numeru NIP, to rozpoczynając działalność gospodarczą musisz wystąpić o jego nadanie. 5 Pieczątki - gdy posiadasz już wszystkie potrzebne dane: NIP i REGON, możesz wyrobić firmową pieczątkę zawierającą pełną nazwę firmy, jej adres i wymienione wyżej numery. ISBN X

3 6 Wizyta w Banku- gdy uzyskasz numer REGON możesz również udać się do banku, aby założyć firmowe konto. Numer tego konta będziesz musiał potem podać wypełniając zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP. 7 Zgłoszenie w ZUS- po przejściu wcześniejszych kroków wybieramy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- jako przedsiębiorcy mamy obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 8 Gotowe - działalność została założona, w przypadku gdy wymaga ona szczegółowych pozwoleń, zezwoleń lub certyfikatów należy się o nie jak najszybciej ubiegać. Źródła finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej? Jeżeli nie masz pieniędzy na rozpoczęcie działalności lub chciałbyś rozwinąć swoją firmę możesz skorzystać z środków zewnętrznych w formie dotacji lub pożyczki. Obecnie możesz starać się o taką formę wsparcia z poniższych programów lub instytucji: Działanie Leader: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dotacje w wysokości połowy kosztów planowanych, od 100 do 300 tys. PLN w zależności od rodzaju osoby ubiegającej się o dotacje lub inwestycji, przede wszystkim dla firm zatrudniających do 10 osób. Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - dotacje w wysokości połowy kosztów planowanych, maksymalnie 100 tys. PLN głównie dla gospodarstw rolnych. Dotacje będą przyznawane na wspieranie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Środki dostępne od 2009r. Więcej informacji w Lokalnych Grupach Działaniaadresy poniżej. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dotacje w wysokości połowy kosztów planowanych, od 100 do 300 tys. PLN w zależności od rodzaju osoby ubiegającej się 3

4 o dotacje lub inwestycji. Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - - dotacje w wysokości dotacje w wysokości połowy kosztów planowanych, maksymalnie 100 tys. PLN. Środki te dostępne są w latach Dotacje będą przyznawane na wspieranie takich samych działalności jak w Działaniach Leader (wymienione wyżej). Środki dostępne są od 2008r. Więcej informacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu- dane kontaktowe poniżej. Powiatowe Urzędy Pracy - udzielają dotacji dla osób bezrobotnych chcących założyć własną firmę oraz tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych. Wysokość dotacji wynosi ok PLN. Dotacje przyznawane są na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska dla osoby bezrobotnej. Szczegółowe informacje w Powiatowych Urzędach Pracy- dane adresowe poniżej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - w ramach tego programu istnieje możliwość otrzymania dotacji w wysokości 40 tys. PLN. Pomoc polega na wsparciu osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Obejmuje doradztwo oraz szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych, wsparcie pomostowe, doradztwo i pomoc w rozliczeniu dotacji. Więcej informacji w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego- adresy poniżej. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy - Fundusz wspiera rozwój gospodarczy regionu między innymi poprzez ułatwianie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek finansujących rozwój działalności gospodarczej. Wysokość jednorazowego poręczania max 700 tyś zł. Więcej informacji Kto pomaga? Poza wsparciem finansowym można wyróżnić szereg form pomocy szkoleniowo- doradczej dla przedsiębiorców lub osób zakładających własną działalność. Poniżej przedstawiamy firmy, organizacje i ośrodki, które świadczą usługi szkoleniowe lub doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagają pisać wnioski na dotacje zewnętrze. Udzielają doradztwo zawodowe i branżowe lub prowadzą szkolenia tematyczne na terenie Dolnego Śląska. Jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy one postarają się wam udzielić wszelakich informacji. 4

5 Organizacje działające na rzecz rozwoju wsi Lokalne Grupy Działania Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Obszar działania: Gmina Żukowice, Gaworzyce, Jerzmanowa, Radwanice, Polkowice, Grębocice, Bytom Odrzański, Brzeźnica, Korzuchów, Niegosławice, Szprotawa, Nowe Miasteczko ul. Głogowska 1, Nowe Miasteczko tel/faks: Organizacja działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmuje się organizacją szkoleń, doradztwem dla mikroprzedsiębiorców, rolników i członków ich rodzin oraz innych mieszkańców wsi. Stowarzyszenie Wrzosowa Kraina Obszar działania: Gmina Przemków, Chocianów, Gromadka, Chojnów Bolesławiec, Lubin ul. Kościuszki 25, Chocianów tel./fax Organizacja działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmuje się organizacją szkoleń, doradztwem dla mikroprzedsiębiorców, rolników i członków ich rodzin oraz innych mieszkańców wsi. Stowarzyszenie Kraina Łęgów Odrzańskich Obszar działania: Gmina Środa Śląska, Malczyce, Prochowice, Ścinawa, Wołów, Wińsko, Rudna, Jemielno, Pęcław, Głogów, Brzeg Dolny, Miękinia. ul. Wrocławska 41, Legnica tel. (076) fax. (076) Organizacja działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmuje się organizacją szkoleń, doradztwem dla mikroprzedsiębiorców, rolników i członków ich rodzin oraz innych mieszkańców wsi. 5

6 4 Stowarzyszenie Partnerstwo Kaczawskie Obszar działania: Gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Krotoszyce, Paszowice, Złotoryja, Świerzawa, Pielgrzymka, Zagrodno, Wądroże Wielkie, Wojcieszów Mściwojów 45a tel. (fax.) 076 / Organizacja działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmuje się organizacją szkoleń, doradztwem dla mikroprzedsiębiorców, rolników i członków ich rodzin oraz innych mieszkańców wsi. 1 2 Pozostałe organizacje Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Obszar działania: Dolny Śląsk ul. Zwycięska 12, Wrocław tel. 071/ ,22; tel. 071/ fax 071/ Realizujemy zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Prowadzimy szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Działamy również na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz upowszechnia ekologicznego i podejścia do gospodarstwa rolnego. Promujemy agroturystykę i turystykę wiejską. Organizujemy targi, wystawy, pokazy i konferencje. Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja Obszar działania: Dolny Śląsk ul. Wrocławska 41, Legnica, tel , fax , Promujemy inicjatywy ekomuzealne i ekologiczne oraz działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zajmujemy się organizacją szkoleń: agroturystycznych, rzemiosła artystycznego, turystyki wiejskiej, z pisania wniosków, dla liderów lokalnych oraz instruktorów edukacji przyrodniczej i regionalnej. Prowadzimy również doradztwo branżowe. 6

7 Organizacje informujące w sprawach dotacji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu ul. Giełdowa 8, Wrocław Tel.: , Fax: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5b, tel. (074) , fax (074) Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach ul. Legnicka 15, Polkowice tel , fax fax: , pup.polkowice.one.pl www. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Zielona16, Legnica tel./ fax (0-76) , (0-76) Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 3, Wrocław, tel. (071) , fax (071)

8 Ośrodki Szkoleniowe umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych Nazwa Adres korespondencji Szkolenia z zakresu: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. CISNET.PL Centrum Informatyczno Szkoleniowe Tomasz Płoszczański Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława St. Reymonta w Legnicy Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obwatelskich Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie Głogowski Ośrodek Naukowy w Głogowie OŚRODEK KSZTAŁCENIA "ATM" Marta Tomasik HILLS - CONSULTING Tomasz Antosiak FLORAND Monika i Andrzej Dąbrowscy s.c. MUR Centrum Edukacji Zawodowej Spółka z o.o. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Stowarzyszenie "Ex Dono" DK Consulting Barbara Patkowska Klein, Anna Jakubowska Spółka Jawna ul. Macieja Rataja Legnica, tel , fax , arleg.com, ul. Wronia 10, Legnica, tel , kom , ul. Lotnicza 26, Legnica, tel , fax , legnica.pl, ul. Chłapowskiego 13, Legnica, tel , fax , legnickizdz.edu.pl, ul.zielona 16, Legnica, tel , fax , ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, Chojnów, tel , fax , pl,www.pzs-chojnow.pl pl.jana z Głogowa 7, Głogów, tel. 076/ , fax. 076/ , ul. Dmowskiego 5, Jawor, ko , ul. Juliusza Słowackiego 6E, Złotoryja, kom , pl, Bożejowice 1c, Bolesławiec, tel , fax , florand.com.pl, www. amazonia.com.pl ul.jana Pawła II 38 C, Bolesławiec, tel. 075/ , fax.075/ , ul. Botaniczna 66, Zielona Góra, tel , , fax , ul.l. Wyczółkowskiego 29, Zielona Góra, tel. 068/ , ul. Drzewna 10/6, Zielona Góra, tel , fax , zakładania i prowadzenia działalności, tworzenia wniosków, zarządzania zasobami ludzkimi, agroturystyki, obsługi kas fiskalnych, podstaw obsługi komputera, podstawy tworzenia stron www i grafiki komputerowej, rękodzieła artystycznego, obsługi klienta, aktywnego poszukiwania pracy komputerowe,pedagogiki, obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera, minimum sanitarnego i znajomości przepisów BHP, gotowania, usług hotelowych, pomocy kuchennej, pedagogiki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, liderów lokalnych, handlu i obsługi kas fiskalnych, tworzenia wniosków projektowych, zarządzania projektem, Instruktażu jazdy konnej ogrodnictwa, pedagogiki, dające uprawnienia wychowawcy i opiekuna kolonii, przedstawiciela handlowego, obsługi hotelowej i kelnerstwa komunikacji społecznej, doradztwa zawodowego, szkolenia dla liderów lokalnych bukieciarstwa, florystyki zdobnictwa ceramiki usług gastronomicznych, pedagogiki, czeladnictwa, gastronomii i cateringu, kelnerstwa i baristyki kształtowania terenów zielonych, kucharstwa, kelnerstwa, obsługi ruchu turystycznego, obsługi cateringowej, ISBN X

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa 2013 Opracowanie: Blanka Krasuska Jolanta Szafrańska Grzegorz

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD Oś 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 W ramach osi 4 Leader do wykorzystania jest 787 500 000 Euro, z czego 80%, czyli 630 000 000

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Tutaj umie ść wiad omo ść. Aby uzyskać maks ymal ny ef ekt, u Ŝyj dwóc h lub trz ech z dań. Biuletyn Informacyjny Dotacje dla dolnośląskich przedsiębiorców w zasięgu ręki Jest bardzo prawdopodob- inwestycje

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA

WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA Arleta Szczepankowska Katedra Finansów i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA 1. Wstęp Przysłuchując się rozmowom studentów na uczelni niemal zawsze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Lidia Geringer de Oedenberg. * Integracja Europejska nr 04-06/69-71

Od Wydawcy. Lidia Geringer de Oedenberg. * Integracja Europejska nr 04-06/69-71 Od Wydawcy Tworząc politykę spójności na lata 2007-2013 Unia Europejska określiła swoje priorytety rozwoju. Za jedno z podstawowych zadań uznała wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości poparte konkretnymi

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu raport z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za 2001 rok. W 2001 roku podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo