REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą,,licytacja. w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą,,licytacja. w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą,,licytacja w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach 1. Postanowienia ogólne regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej dalej Akcją ) jest Neo Agencja Promocyjna Monika Derewianko, z siedzibą w Warszawie przy al. K.E.N. 86 lokal 38, Warszawa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Monikę Derewianko - pod nr (zwana dalej Organizatorem ) Akcja rozpoczyna się w dniu 13 kwietnia 2015 r. od godz. 09:00 i trwa do 09 maja 2015 r. do godziny 18:00. Do czasu trwania Akcji nie wlicza się okresu przewidzianego na reklamacje Akcja prowadzona jest w Centrum Handlowym Galardia w Starachowicach przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, Starachowice (zwanym dalej Centrum ) Akcja polega na zbieraniu przez klientów Centrum (zwanych dalej Uczestnikami ) specjalnie przygotowanych przez Organizatora banknotów (zwanych dalej Galardami ). Galardy wydawane są na terenie Centrum w dniach od 13 kwietnia od godziny 09:00, do dnia 09 maja 2015 r. do godziny 12:00 przez Hostessy pracujące w wyznaczonym punkcie (zwanym dalej Punktem Obsługi Akcji ) zlokalizowanych na terenie pasażu Centrum. Każdy Uczestnik po dokonaniu zakupów od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00-21:00 oraz w niedzielę 10:00 20:00 i okazaniu Hostessom dowodu/-ów zakupu upoważniony jest do odebrania Galardów, których ilość uzależniona jest od kwoty, na jaką dokonał zakupów (z zastrzeżeniem przelicznika wydawania Galardów, który znajduje się w Załączniku do niniejszego Regulaminu). Akcja polega na zbieraniu przez danego Uczestnika jak największej ilości Galardów, które ma szansę wymienić na nagrody (zwane dalej Nagrodami ) w dniu 09 maja 2015 r., w godzinach od 14:00 do 18:00 podczas organizowanego Finału Akcji (zwany dalej Finałem ). Finał poprowadzi Osoba Prowadząca Banknoty Galardy zostały przygotowane przez Organizatora w 1 (słownie: jednym) wzorze graficznym i wydrukowane na papierze, w formie banknotów, o nominale 50 każdy. Na dzień rozpoczęcia Akcji, nakład Galardów wynosi (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości (nakładu) Galardów użytych w Akcji Organizator zastrzega, iż Galardy wydawane są (uprawnionym do nich) Uczestnikom Akcji do momentu wyczerpania ich zapasów (nakładu). W takim przypadku dokonywane zakupy nie będą premiowane wydawaniem Galardów, natomiast pozostałe elementy Akcji (w szczególności jej Finał), zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Finału Akcji Galardy, o których mowa w niniejszym Regulaminie są kuponami przygotowanym dla potrzeb przeprowadzenia Akcji i nie stanowią ekwiwalentu pieniądza. Nie można dokonywać nimi płatności

2 2. Warunki uczestnictwa w Akcji 2.1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem Pkt. 2.4.), a które w okresie trwania Akcji dokonały w ciągu jednego dnia (z zastrzeżeniem Pkt. 1.4) w wyznaczonych sklepach/punktach usługowych, (zwanych dalej Sklepami ) na terenie Centrum 2 (słownie: dwóch) zakupów za minimalną kwotę łączną w wysokości 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto, w dwóch różnych sklepach. Dokonanie przedmiotowych zakupów winno być potwierdzone otrzymaniem stosownych dowodów zakupu potwierdzających te zakupy (zwanych dalej Paragonami ). Jeden zakup równoznaczny jest z otrzymaniem jednego Paragonu. Oznacza to, że łączna (z zastrzeżeniem treści zdania poprzedniego) wartość zakupu/-ów uprawniająca do wzięcia udziału w Akcji wynosi 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto lub jej wielokrotność Za zakupy dokonane w sklepie Smyk, Uczestnik otrzymuje bonus w postaci podwójnej ilości Galardów, pod warunkiem, iż paragon za zakupy w tym sklepie będzie na kwotę minimum 50,00 PLN. Paragon taki zostaje pieczętowany oraz opisany przez Hostessę z tyłu napisem,, bonus Podczas jednego odbioru Galardów (po okazaniu Paragonów) Uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) Galardów, bez względu na wysokość kwoty brutto wskazanej na Paragonie (z zastrzeżeniem Pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu) W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele oraz pracownicy Sklepów, pracownicy agencji ochrony oraz pracownicy firm sprzątających, które świadczą usługi na terenie i na rzecz Centrum, pracownicy firmy Galardia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-802) przy ul. Skaryszewska 7, Hostessy zatrudnione przy organizacji Akcji i inne osoby związane z jej realizacją, a także członkowie rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia) Akcją nie są objęte zakupy/transakcje dokonane na terenie Centrum: w placówkach bankowych, punktach usług ubezpieczeniowych, punktach pocztowych, salonach samochodowych, kantorze wymiany walut, aptece, oraz w punktach LOTTO, a także zakup kart/doładowań telefonicznych/internetowych typu pre-paid. Transakcje dotyczące obrotu kruszcami i kamieniami szlachetnymi (w tym wyceny tychże) również nie stanowią podstawy uprawniającej do wzięcia udziału w Akcji Nie będą uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Paragony nie będące wydrukami z kas fiskalnych lub (wydanymi na ich podstawie) fakturami VAT lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne i/lub warunkowe, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż Sklep objęty Akcją, znajdujący się na terenie Centrum Akcją nie są objęte zakupy produktów alkoholowych (w tym piwa), wyrobów tytoniowych, e-papierosów, produktów zakupionych w aptece. W przypadku gdy na danym Paragonie widnieć będą pozycje dotyczące zakupu napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych lub produktów z apteki kwoty tych produktów podlegają odjęciu od ostatecznej sumy danego Paragonu; odpowiedzialność dokonania weryfikacji danego Paragonu pod tym kątem spoczywa na danym Uczestniku

3 3. Zasady Akcji 3.1. W Akcji mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w Pkt. 2.1, które spełniły wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien w okresie od 13 kwietnia 2015 r. do 09 maja 2015 r. spełnić łącznie następujące warunki: a. dokonać (najpóźniej do dnia 09 maja 2015 r., do godziny 12:00) zakupów na kwotę min. 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto w 2 (słownie: dwóch) różnych Sklepach na terenie Galerii (z zastrzeżeniem treści Pkt. 2 Regulaminu) i z oryginałami Paragonów udać się do Punktu Obsługi Akcji w celu ich opieczętowania i odebrania Galardów. Otrzymane Galardy wraz z opieczętowanymi oryginałami Paragonów należy zachować do dnia Finału tj. do dnia 09 maja 2015 r. Ze względu na bonus w postaci otrzymywania przez Uczestników podwójnej ilości Galardów za zakupy dokonane w sklepie Smyk, takie Paragony będą opisane przez Hostessę z tyłu napisem bonus. b. odebrać Galardy (wyłącznie) w dniu dokonania zakupu/-ów (o czym decyduje data widniejąca na Paragonach). c. 09 maja 2015 r. okazać i oddać Komisji zadeklarowaną podczas Finału ilość Galardów w przypadku wylicytowania danej Nagrody. Brak Galardów i/lub przedłożenie Galardów uszkodzonych i/lub brak opieczętowanych oryginałów nieuszkodzonych i czytelnych Paragonów uniemożliwi Uczestnikowi odebranie wylicytowanej przez niego Nagrody Towary/usługi, zakupione w trakcie trwania Akcji, za które zostały wydane Galardy, mogą podlegać zwrotowi do ich sprzedawcy pod warunkiem, że Uczestnik Akcji zwróci otrzymane za nie uprzednio Galardy lub wylicytowane Nagrody. Galardy/Nagrody należy zwrócić do Punktu Obsługi Akcji lub Dyrekcji Centrum Paragon podlegający opieczętowaniu, uprawniający do wzięcia udziału w Akcji, musi spełniać następujące warunki: 1) być oryginalny i czytelny, 2) data i godzina zakupu oraz wystawienia Paragonu musi przypadać na okres trwania Akcji tzn. być wystawiony w okresie od dnia 13 kwietnia 2015r., do dnia 09 maja 2015 r., w godzinach od poniedziałku do soboty 09:00-21:00 oraz w niedziele od 10:00-20:00. 3) winien być wystawiony w Sklepie znajdującym się na terenie Centrum (z wyłączeniem placówek wyszczególnionych w Pkt. 2.5, Pkt. 2.7 Regulaminu) Jeden Uczestnik jest uprawiony do odbioru maksymalnie 3 (słownie: trzech) Nagród podczas Finału. W przypadku zaproponowania najwyższej stawki za daną Nagrodę po raz czwarty, licytacja danej Nagrody zostanie unieważniona i powtórzona, a dany Uczestnik nie będzie uprawniony do odbioru czwartej Nagrody. 4. Nagrody 4.1. Nagrodami w Akcji są: Lp. Nazwa cena rynkowa nagroda dodatkowa 1. TABLET 7.85" MODECOM FREETAB 1001 IPS BLACK 549,00 2. TABLET 7.85" MODECOM FREETAB 7.4 IPS X4 479,00-3 -

4 3. TABLET 7.85" MODECOM FREETAB 7.4 IPS X4 479, NAWIGACJA SAMOCHODOWA FREEWAY MX3 + AUTOMAPA POLSKA LICENCJA Z 12 MIESIĘCZNĄ SUBSKRYPCJĄ NA AKTUALIZACJE TABLET 7" MODECOM FREETAB 7001 HD IC CZARNY 8GB TABLET 7" MODECOM FREETAB 7001 HD IC CZARNY 8GB TABLET 7" MODECOM FREETAB 7001 HD IC CZARNY 8GB KAMERA SAMOCHODOWA MODECOM REC MC- CC11 FHD PRZEWODOWA KLAWIATURA PODŚWIETLANA MC- 800W (BIAŁE PODŚWIETLENIE) 409,00 259,00 259,00 259,00 239,00 99, ZESTAW GŁOŚNIKOWY MC-S1 99, SŁUCHAWKI NAGŁOWNE Z MIKROFONEM MC-400 FRUITY GREEN SŁUCHAWKI NAGŁOWNE Z MIKROFONEM MC-400 FRUITY PINK 59,00 59, TORBA NA LAPTOPA CORDOBA 15,6" 47, ZESTAW GŁOŚNIKOWY MC-XS5 BLACK-ORANGE 39, TELEWIZOR 42'' LG LED 1299,00 144, ODKURZACZ SAMSUNG 299, ROBOT WIELOCZYNNOŚCIOWY PHILIPS 248, EKSPRES DO KAWY BOSCH 299, KOMPLET GARNKÓW AMBITION 199, KONSOLA PSP3 SUPER SLIM 12 GB 799,00 89, ROWER DAMSKI 599, MEBLE OGRODOWE (2 KRZESŁA + STÓŁ) 547, SREBRNA BRANSOLETKA 89, NAGRODA ZE SMYKA 4 IN 1 DUSTY PLANE + LEGO DUPLO MÓJ PIERWSZY POCIĄG NAGRODA ZE SMYKA LEGO CITY REMIZA STRAŻACKA NAGRODA ZE SMYKA LEGO TECHNIC CIĘŻARÓWKA TUNING NAGRODA ZE SMYKA DUPLO VILLE + 100%CHEF SUPERMARKET Z WÓZKIEM NAGRODA ZE SMYKA LOFT MEGA SET STEFFI LOVE+ LEGO FRIENDS SŁONECZNE RANCHO 618,99 429,00 449,00 448,99 548,99-4 -

5 29. NAGRODA ZE SMYKA CARRERA GO TOR 329, NAGRODA ZE SMYKA RAINBOW ROCK ZESTAW Z LALKĄ NAGRODA ZE SMYKA LEGO DUPLO SOFIA THE FIRST PIŁKA SPORTOWA MARTES + TORBA SPORTOWA CITY BON NA ZAKUPY DO REALIZACJI W SKLEPACH NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO GALARDIA NA KWOTĘ 300 PLN BON NA ZAKUPY DO REALIZACJI W SKLEPACH NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO GALARDIA NA KWOTĘ 300 PLN 269,00 299,00 168,99 300,00 300, SAMOCHÓD KIA PICANTO , Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Akcji na wygrane wynosi ,95 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 95/100 ) brutto Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 35 sztuk (słownie: trzydzieści pięć ) sztuk. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości Nagród w Akcji. 5. Odbiór Nagród 5.1. Nagrody wylicytowane w Akcji w dniu 09 maja 2015 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 (chyba, że pula Nagród w Akcji zostanie rozdysponowana przed godziną 18:00) wydawane są przy scenie (poza nagrodami o wartości powyżej 760,00 PLN) po wcześniejszym okazaniu przez Uczestnika opieczętowanych Paragonów o łącznej wartości odpowiadającej ilości i wartości posiadanych Galardów (z zastrzeżeniem przelicznika stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu), za które została wylicytowana Nagroda. Przed wydaniem mu danej Nagrody, Uczestnik ma obowiązek zachować (przekazać) Galardy i Paragony obecnemu podczas Finału przedstawicielowi Organizatora Akcji Każda z wylicytowanych Nagród zostanie wydana Uczestnikowi po podpisaniu przez niego protokołu odbioru danej Nagrody. W odniesieniu do warunków opodatkowania Nagród w Akcji podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) W przypadku wylicytowania Nagrody o wartości równej lub wyższej niż 760,00 PLN brutto, dany Uczestnik może: a. dokonać wpłaty na rachunek Organizatora (przed dokonaniem odbioru tej Nagrody) kwoty zryczałtowanego podatku w wysokości 10 % wartości danej Nagrody lub b. jeżeli dana Nagroda obejmowała także kwotę pieniężną wyrazić zgodę na przeznaczenie owej pieniężnej części danej Nagrody, na zapłatę w/w kwoty zryczałtowanego podatku Nagrody które nie zostaną wylicytowane przez Uczestników w dniu 09 maja 2015 r. do godz.18:00 - pozostają w dyspozycji Organizatora W przypadku, w którym Uczestnik Akcji nie odbierze Nagrody w terminie do dnia 09 maja 2015 roku lub złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z danej - 5 -

6 Nagrody, traci on prawo do tej Nagrody, z zastrzeżeniem Pkt. 5.7 niniejszego Regulaminu Osoby wykluczone na podstawie Pkt. 2.4 niniejszego Regulaminu, które pomimo naruszenia warunków Regulaminu odebrały Nagrodę - na wezwanie Organizatora - są zobowiązane do jej zwrotu, na zasadach określonych w tym wezwaniu Odbiór Nagrody o wartości powyżej 760, 00 PLN brutto przez Uczestnika (lub jego pełnomocnika dysponującego oryginałem pisemnego i notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa), odbędzie się na terenie Centrum, w terminie do dnia 15 maja 2015 r., na podstawie zaświadczenia/upoważnienia wystawionego przez Dyrektora Centrum zwycięzcy Nagrody w dniu Finału Uczestnikom, którzy wylicytowali daną Nagrodę, nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego i/lub rzeczowego). 6. Reklamacje i roszczenia 6.1. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, tj. Neo Agencja Promocyjna Monika Derewianko, Al. K.E.N. 86 lokal 38, Warszawa z dopiskiem: Reklamacja Akcji Licytacja - w Centrum Handlowym Galardia w Starachowicach - do dnia 15 maja 2015 r. (decyduje data wpływu reklamacji na powyższy adres) Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis zdarzenia/sytuacji/przypadku oraz określać przyczynę składanej reklamacji Każda z reklamacji rozpatrywana jest przez Organizatora w terminie do 7 dni roboczych od daty jej doręczenia do Organizatora Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w treści pisma reklamacyjnego - najpóźniej do dnia 29 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). 7. Odpowiedzialność Organizatora 7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród powstałe z winy ich producenta i/lub importera. 8. Postanowienia końcowe 8.1. Regulamin Akcji dostępny jest w sekretariacie Centrum, Punkcie Obsługi Akcji, na stronie internetowej Centrum Handlowego oraz w siedzibie Organizatora Materiały reklamowo-promocyjne związane z Akcją (lub jej dotyczące) mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy Przystąpienie przez Uczestnika do Akcji oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację Organizator jest administratorem danych osobowych osób, które zostaną w Akcji zdobywcami Nagród. Dane osobowe tych osób będą przetwarzane na - 6 -

7 warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t. jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażenie takiej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia Akcji w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zgoda Uczestników na przetwarzanie ich danych nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Dane Uczestników uzyskane są wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia Akcji, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego Punktu - podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Akcji mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania W razie utraty lub zniszczenia Galardów i/lub oryginału Paragonu/-ów uprawniających do uczestniczenia w Finale, takiemu Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie trwania Akcji Załączniki do Regulaminu: Przelicznik stosowany przy wydawaniu Galardów

8 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą,,licytacja w Centrum Handlowym Galardia w Starachowicach w dniach od 13 kwietnia do 09 maja 2015 r. PRZELICZNIK stosowany przy wydawaniu Galardów w dniach 13 kwietnia do 09 maja 2015 r. Kwota wydana na zakupy w PLN* 50,00 PLN 99,99 PLN brutto 100,00 PLN 149,99 PLN brutto 150,00 PLN 199,99 PLN brutto 200,00 PLN 249,99 PLN brutto 250,00 PLN 299,99 PLN brutto 300,00 PLN 349,99 PLN brutto 350,00 PLN 399,99 PLN brutto 400,00 PLN 449,99 PLN brutto 450,00 PLN 499,99 PLN brutto 500,00 PLN brutto i powyżej tej kwoty Ilość wydanych banknotów w Galardach 1 banknot o nominale 50 Galardów 2 banknoty 3 banknoty 4 banknoty 5 banknotów 6 banknotów 7 banknotów 8 banknotów 9 banknotów maksymalnie 10 banknotów * za dokonane 2 zakupy w dwóch różnych Sklepach na terenie Centrum Handlowego Galardia w tym samym dniu - 8 -

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE W ATRIUM PROMENADA

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE W ATRIUM PROMENADA 1 ORGANIZATOR I UCZESTNICY PROMOCJI 1) [Nazwa i forma promocji] Przewidziana niniejszym regulaminem promocja prowadzona jest pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE (dalej jako Promocja ). 2) [Organizator Promocji]

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

4) Administratorem danych Promocji jest Centrum Handlowe COPERNICUS, ul.

4) Administratorem danych Promocji jest Centrum Handlowe COPERNICUS, ul. 1 ORGANIZATOR I UCZESTINCY PROMOCJI: 1) Przewidziana niniejszym regulaminem promocja prowadzona jest pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE (dalej jako Promocja ). 2) Organizatorem Promocji jest agencja Qra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22.

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22. Regulamin Klubu MODO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu MODO. 2. Organizatorem Klubu jest Devin Investments Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej WITAJ SZKOŁO NA WESOŁO

Regulamin Akcji Promocyjnej WITAJ SZKOŁO NA WESOŁO Regulamin Akcji Promocyjnej WITAJ SZKOŁO NA WESOŁO I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji promocyjnej o nazwie Witaj Szkoło na Wesoło jest Ferrero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta podarunkowa z Visa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą RABATOWA SOBOTA ( Konkurs ). 1 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Świąteczne Nagrodobranie. 2. Nazwa Organizatora Promocji -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PRO-SPRZEDAŻOWEGO Książeczka z przepisami Magdy Gessler. 1. Organizator, miejsce i czas trwania programu

REGULAMIN PROGRAMU PRO-SPRZEDAŻOWEGO Książeczka z przepisami Magdy Gessler. 1. Organizator, miejsce i czas trwania programu REGULAMIN PROGRAMU PRO-SPRZEDAŻOWEGO Książeczka z przepisami Magdy Gessler 1. Organizator, miejsce i czas trwania programu 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady programu pro-sprzedażowego pn Książeczka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC

Regulamin konkursu promocyjnego pn. MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC 1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest: Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Hetmańska

Regulamin akcji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Hetmańska Regulamin akcji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Hetmańska 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji licytuj WIECZORNE OKAZJE, zwanej w dalszej części regulaminu Konkursem, jest RedComm Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Akcji Prosprzedażowej podczas. Weekendu Rabatów w dn. 03-04.10.2015r. w Centrum Handlowym Turawa Park. Definicje

REGULAMIN. Akcji Prosprzedażowej podczas. Weekendu Rabatów w dn. 03-04.10.2015r. w Centrum Handlowym Turawa Park. Definicje REGULAMIN Akcji Prosprzedażowej podczas Weekendu Rabatów w dn. 03-04.10.2015r. w Centrum Handlowym Turawa Park Definicje 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanego dalej Regulaminem, oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Uczestnik Akcji: pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w akcji w celach własnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Uczestnik Akcji: pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w akcji w celach własnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej REGULAMIN AKCJI "PREZENT NA NOWY ROK" tekst jednolity po zmianach z dnia 01.01.2012 Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w akcji w celach własnych, niezwiązanych

Bardziej szczegółowo

Urodziny E.Leclerc Ursynów

Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy [Postanowienia ogólne] 1 1. [Program; Organizator] Organizatorem programu promocyjnego pod nazwą: STARTuj na zakupy zwanego dalej "Programem", jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz zwanej dalej Promocją, organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY. Pt, AKCJA LICYTACJA

REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY. Pt, AKCJA LICYTACJA REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY Pt, AKCJA LICYTACJA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Agencja Artystyczna Art. Media Dorota Czeszejko-Jabłońska z siedzibą w Gdyni 81-350,przy ulicy Pl. Kaszubski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną! 1 Nazwa Loterii 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną!, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs Konkurs rabatowy organizowany w Galerii Łódzkiej w Łodzi, (zwany dalej Konkursem ) podlega postanowieniom niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DNI ZDROWIA I URODY

REGULAMIN AKCJI DNI ZDROWIA I URODY REGULAMIN AKCJI DNI ZDROWIA I URODY 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji Dni Zdrowia i Urody w Centrum Handlowym Borek we Wrocławiu przy Al. Generała Józefa Hallera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP

REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą Kupon dla KP zwanej dalej Promocją, organizowanej przez Praktiker Polska spółka

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GALERIA SANDECJA Pt, KTO DA WIĘCEJ, CZYLI LICYTACJA PARAGONÓW

REGULAMIN KONKURSU GALERIA SANDECJA Pt, KTO DA WIĘCEJ, CZYLI LICYTACJA PARAGONÓW REGULAMIN KONKURSU GALERIA SANDECJA Pt, KTO DA WIĘCEJ, CZYLI LICYTACJA PARAGONÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Agencja Artystyczna Art. Media Dorota Czeszejko-Jabłońska z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą BONOSZAŁ NA 10 URODZINY (zwana dalej: Loterią). 2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji i konkursu Mistrzowskie Nagrody

Regulamin promocji i konkursu Mistrzowskie Nagrody Regulamin promocji i konkursu Mistrzowskie Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji i konkursu Mistrzowskie Nagrody zwanej w dalszej części regulaminu Promocją, jest firma RedComm Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SUMUJ I WYGRYWAJ w Centrum Handlowym Brama Pomorza

Regulamin Konkursu SUMUJ I WYGRYWAJ w Centrum Handlowym Brama Pomorza Regulamin Konkursu SUMUJ I WYGRYWAJ w Centrum Handlowym Brama Pomorza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą: SUMUJ I WYGRYWAJ (dalej zwany Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Carrefour spółka Carrefour Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ MAKRO Cash & Carry I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ MAKRO Cash & Carry I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ MAKRO Cash & Carry I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ. 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą Przepis na radosne święta w halach Makro Cash and Carry,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS

Regulamin Konkursu SMS Regulamin Konkursu SMS I Założenia konkursu: 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu SMSowego w Galerii Kaskada, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ].

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ]. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ]. 2. Organizatorem Promocji jest Chiquita Poland

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KUPUJ - ZYSKUJ FAMILY POINT WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU KUPUJ - ZYSKUJ FAMILY POINT WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU KUPUJ - ZYSKUJ FAMILY POINT WE WROCŁAWIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu KUPUJ - ZYSKUJ zwanego dalej Konkursem jest About Aneta Jeżyna i Agnieszka Ostrowska Gołąb Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Mistrzowska Loteria w Galerii Askana I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Mistrzowska Loteria w Galerii Askana, zwana dalej również Loterią jest loterią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ. dla potrzeb akcji promocyjno-reklamowej. Lodowisko w Sterze 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ. dla potrzeb akcji promocyjno-reklamowej. Lodowisko w Sterze 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ dla potrzeb akcji promocyjno-reklamowej Lodowisko w Sterze 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowanej dla potrzeb akcji promocyjno-reklamowej, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w drugiej edycji Konkursu prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008 R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Magiczny Koszyk 2008 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONKURS URODZINOWY

REGULAMIN KONKURSU KONKURS URODZINOWY REGULAMIN KONKURSU KONKURS URODZINOWY 1 Informacje wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie. 2. Organizatorem konkursu jest GRAFPRINT Sp. z o.o. ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo