Europejska współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówieo publicznych. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. KATOWICE,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówieo publicznych. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. KATOWICE, 23.11.2011."

Transkrypt

1 Europejska współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówieo publicznych Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. KATOWICE,

2 Program INTERREG IVC Program INTERREG IVC - element polityki spójności Unii Europejskiej cel Europejska Współpraca Terytorialna Cel główny - Poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej. Priorytet 1: -Innowacyjnośd, badania i rozwój technologii -Przedsiębiorczośd i MŚP -Społeczeostwo informacyjne -Zatrudnienie, zasoby ludzkie i edukacja

3 EuroPROC Ramy Ogólne Czas realizacji: wrzesieo 2008 listopad 2011 Ramy finansowe: Budżet projektu ,10 EUR Współfinansowanie z EFRR ,51 EUR (79,17%) Struktura projektu Komponent 1 (CP1) Komponent 2 (CP2) Komponent 3 (CP3) Zarządzanie i Koordynacja Komunikacja i Rozpowszechnianie Wymiana doświadczeo dedykowana identyfikacji i analizie dobrych praktyk

4 Partnerzy konsorcjum EuroProc Hiszpania Rumunia Węgry Bułgaria Czechy Polska Portugalia Dania Francja Włochy Katalooska Agencja Innowacji i Eksportu ACC10 Agencja Rozwoju Regionalnego w Bukareszcie Węgierska Agencja Rozwoju Inwestycji i Handlu w Budapeszcie Izba Przemysłowo- Handlowa we Vratsy Regionalna Administracja Vratsa Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrawie Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Madera Business Link Central Denmark Enterprise Rhône-Alpes International ERAI Izba Przemysłu, Handlu, Rzemiosła i Rolnictwa w Mediolanie

5 Partnerstwo

6 Tło projektu EuroProc Wielkośd rynku zamówieo publicznych szacowana jest na ok. 17% PKB UE27. Na poziomie lokalnym, regionalnym zamówienia publiczne mogą stanowid od 30% do 40% wszystkich wydatków publicznych. Udział MŚP jest niski i zróżnicowany regionalnie (wg badao DG Enterprise, DG Internal Market). Rynek zamówieo publicznych - konkurencyjny, wyspecjalizowany, stwarzający ryzyka i czasochłonny dla MSP.

7 Cele projektu EuroProc CEL GŁÓWNY Zwiększyd konkurencyjnośd regionów europejskich i MŚP poprzez uczestnictwo w systemach przetargowych. CELE SPECYFICZNE Poprawid konkurencyjnośd i umiędzynarodowienie europejskich MŚP poprzez zamówienia publiczne. Wskazad nowy obszar biznesu dla przedsiębiorstw; Rozpoznad i wykorzystad możliwości biznesowe oferowane przez zamówienia publiczne; Zmienid i adaptowad instrumenty prawne ułatwiające udział MŚP w zamówieniach publicznych; Dostarczyd efektywnych instrumentów wsparcia w pokonywaniu trudności, na jakie napotykają MŚP uczestnicząc w procedurach przetargowych.

8 Zestaw narzędzi EuroProc Wspólne konferencje Regionalne imprezy upowszechniające projekt Newsletter Broszury, publikacje Szkolenia Seminaria tematyczne Wymiana personelu Wizyty na miejscu Wizyty studialne Międzyregionalne badania porównawcze Przewodniki Dobrych Praktyk Badania tematyczne Akcje Pilotażowe Strona projektu:

9 Benchmarking Cel: Zidentyfikowad i rozpowszechnid dobre praktyki w procesie zamówieo publicznych wśród partnerów projektu w celu dostarczenia najlepszych rozwiązao dla MŚP. INFORMACJA: Gdzie MŚP mogą znaleźd możliwości finansowania? SZKOLENIA: Jak MŚP mogą aplikowad po zewnętrzne finansowanie? COACHING: Jak MŚP powinny pracowad na prawdziwej dokumentacji w celu pozyskania współfinansowania? LOBBING: Jak regionalne instytucje mogą reprezentowad MŚP wobec instytucji finansowych?

10 Dane kontaktowe partnerów projektu EuroProc Informacja o możliwościach finansowych oraz ofertach przetargowych: UE, Banku Światowego, Inter-American Development Bank, Banku Rozwoju Azji, Afrykaoskiego Banku Rozwoju, Organizacji Narodów Zjednoczonych Newsletter Rezultaty projektu: wyniki benchmarkingu i innych analiz Lista działao Przewodniki (w. elektroniczne do pobrania)

11 Wskaźnik Liczba % Liczba informacji prasowych % Liczba broszur 2 200% Liczba rozpowszechnionych broszur % Liczba kopii newslettera rozpowszechnionych % Organizacja konferencji/seminariów % Udział w konferencjach/seminariach % Liczba uczestników % Liczba imprez międzyregionalnych % Stworzenie strony i intranetu 2 100%

12 Wskaźnik Liczba % Stworzenie strony i intranetu 2 100% Liczba zidentyfikowanych dobrych praktyk % Liczba lokalnych/regionalnych Policy Brief % Liczba przewodników 2 100%

13 Newsletter EuroProc

14

15

16 Przykłady Dobrych Praktyk Obszar Informacje Społecznośd wirtualna - platforma dla zainteresowanych międzynarodowymi zamówieniami publicznymi (ACC10) Diagnoza potencjału przedsiębiorstw (ERAI) Systemy pozyskiwania informacji o przetargach: ETIS, DEVERT itp. Obszar Szkolenia: Szkolenia techniczne Warsztaty praktyczne Spotkania z zamawiającymi (Meet the Buyer)

17 Przykłady Dobrych Praktyk Obszar Coaching: Klub Przedsiębiorców - kompleksowa usługa doradcza dla MŚP, Alsace International (Francja) Zindywidualizowane wsparcie usługa informacyjno-doradcza dla MSP, ABZ Niemcy (Bawaria) Coaching osobisty Program coachingowy - usługi doradcze dla MŚP, dostosowane do indywidualnych potrzeb Obszar Wsparcie Międzynarodowe: Opracowywanie studiów wykonalności Misje handlowe: do siedzib instytucji publicznych (ONZ. Banku Światowego), do krajów rozwijających się (FIT, ERAI) Fundusz Powierniczy Katalonii

18 Nawigacja wśród zmian NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH Zamówienia publiczne przyjazne MŚP Zamówienia przyjazne innowacjom Zielone zamówienia publiczne Elektronizacja zamówieo publicznych Społeczna odpowiedzialnośd w zamówieniach publicznych

19 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstaoców Katowice tel fax

20 Gràcies per la vostra atenció! Merci pour votre attention! Tak for Jeres opmærksomhed! Grazie per la vostra attenzione! Multumesc pentru atentie! Obrigado pela vossa atenção Dziękuję za uwagę Děkujeme za Vaši pozornost! Благодарим за Вашето внимание! Köszönöm a figyelmüket! Thank you for your attention!

INTERREG IV C PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

INTERREG IV C PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE INTERREG IV C PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Olsztyn, 27 lutego 2009 r. Departament Współpracy Terytorialnej CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU CEL - poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego oraz przyczynienie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji EuropeINNOVA-ENT-CIP-09-C-N01S00 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

InnoSupport: Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

InnoSupport: Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach InnoSupport: Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach InnoSupport: wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach Ogólny zarys programu Niniejszy przewodnik na temat innowacji

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe

Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Summary in Polish Rozwój gospodarki i zatrudnienia na szczeblu lokalnym Klastry gospodarcze:

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 Konferencja Klaster

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Paweł Kamecki Umbrella Consulting Konferencja Fundusze zewnętrzne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości pracy administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo