INTERREG IV C PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERREG IV C PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE"

Transkrypt

1 INTERREG IV C PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Olsztyn, 27 lutego 2009 r. Departament Współpracy Terytorialnej

2 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU CEL - poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej. Kontynuacja programu INTERREG IIIC ( ) Program o charakterze nieinwestycyjnym Ukierunkowany na wymianę doświadczeń poprzez współpracę międzyregionalną Zasięgiem obejmujący terytorium całej Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii 2

3 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU tworzenie powiązań między regionami funkcja proaktywna transfer dobrych praktyk/działań optymalnych pomoc w realizacji działań na rzecz modernizacji gospodarki regionów tworzenie powiązań między działaniami w ramach EWT i programami Celu 1. i 2. unijnej polityki spójności 3

4 BENEFICJENCI BENEFICJENCI - Instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego Główni adresaci programu władze regionalne i lokalne. W uzasadnionych wypadkach takŝe podmioty prawa publicznego Państwa członkowskie potwierdzają status partnerów ze swojego terytorium PODMIOT PRAWA PUBLICZNEGO zgodnie z art. 1 Dyrektywy 2004/18/WE oznacza kaŝdy podmiot: a) ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego; b) posiadający osobowość prawną; oraz c) - finansowany w przewaŝającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego; - albo taki, którego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; - albo taki, w którym ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne 4 podmioty prawa publicznego

5 FINANSOWANIE Środki EFRR, łącznie 302 mln euro, dla partnerów z UE Poziom współfinansowania w zaleŝności od siedziby partnera: 75% EFRR - Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania 85% EFRR - Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia 50% fundusze norweskie - Norwegia 5

6 PRIORYTETY I DZIAŁANIA 1. Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy 1. przedsiębiorczość oraz MŚP 2. innowacyjność, badania i rozwój technologii 3. społeczeństwo informacyjne 4. zatrudnienie, kapitał ludzki i edukacja 2. Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku 1. zagroŝenia naturalne i technologiczne 2. gospodarka wodna 3. gospodarka odpadami 4. róŝnorodność biologiczna i ochrona dziedzictwa naturalnego (w tym: jakość powietrza) 5. energia i zrównowaŝony transport 6. dziedzictwo kulturowe i krajobraz 6

7 TYPY PROJEKTÓW 1. Inicjatywy regionalne Projekty zainicjowane przez podmioty na szczeblu regionalnym i lokalnym Współpraca o róŝnym stopniu intensywności Wymiana i upowszechnianie informacji i doświadczeń Transfer rezultatów projektów i metod Wypracowanie nowych metod i narzędzi, w tym działania pilotaŝowe Miniprogramy - działania ramowe z podprojektami Liczba partnerów ZaleŜnie od intensywności współpracy - poziom podstawowy: 8-20 partnerów - poziom średni: partnerów - poziom wysoki(miniprogramy): nie więcej niŝ 8 partnerów Czas trwania 36 miesięcy (miniprogramy do 48 miesięcy) BudŜet Minimum EFRR: 500 tys. euro Maksimum EFRR: 5 mln euro (w wyjątkowych wypadkach) 7

8 TYPY PROJEKTÓW 2. Kapitalizacja i opcja szybkiej ścieŝki Projekty związane z wykorzystywaniem rezultatów dotychczasowej współpracy gromadzenie, analiza i upowszechnianie w celu wykorzystania w innych programach strukturalnych Wykorzystywanie (TRANSFER) rezultatów projektów INTERREG III C, IV C i innych realizowanych przez regiony Szerokie partnerstwa obejmujące regiony o róŝnym stopniu doświadczenia Udział władz regionalnych, polityków i decydentów Szybka ścieŝka - dodatkowe eksperckie wsparcie KE Liczba partnerów minimalna liczba reprezentowanych państw: 6 maksymalna liczba reprezentowanych państw: 10 Czas trwania 24 miesiące BudŜet Minimum EFRR: 300 tys. euro Maksimum EFRR: 3 mln. euro 8

9 NABORY PROJEKTÓW I nabór 21 września 2007 r stycznia 2008 r. II nabór 27 października 2008 r. 30 stycznia 2009 r. III nab III nabór orientacyjnie jesień 2009 r. 9

10 I NABÓR 492 wnioski projektowe 42 zatwierdzone projekty 35 projekty inicjatyw regionalnych, w tym 15 z udziałem polskich partnerów 7 projektów kapitalizacyjnych, w tym 3 z udziałem polskich partnerów 18 projektów, w których uczestniczy 24 polskich partnerów 10

11 I NABÓR Projekty w podziale na priorytety Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku 44% Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy 56% 11

12 I NABÓR Wnioski projektowe w podziale na państwa 174 wnioski projektowe z udziałem polskich partnerów (2 z polskim partnerem wiodącym) 12

13 I NABÓR Partnerzy w projektach w podziale na państwa Łącznie w 18 projektach uczestniczy 24 polskich partnerów; wnioskowali razem o 3,85 mln euro z EFRR 13

14 Polscy partnerzy w projektach złoŝonych i zatwierdzonych w I naborze - podział na województwa Wielkopolskie Zachodniopomorskie złoŝone zatwierdzone I NABÓR Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Łódzkie Lubelskie Lubuskie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie

15 18 zatwierdzonych projektów z udziałem polskich partnerów: Projekty inicjatyw regionalnych: PASE - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej POWER - Urząd Marsz. Woj. Małopolskiego SEE - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie MMOVE - Urząd Miasta Bydgoszczy SUGAR - Urząd Miasta Poznania, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu CAPRICE - Urząd Miasta st. Warszawy CASTLE - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Urząd Marsz. Woj. Wielkopolskiego PIMMS TRANSFER - Urząd Miasta Gdańska NEEBOR - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego CREATIVE METROPOLES - Urząd Miasta st. Warszawy EuroPROC - Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego PEOPLE - Urząd Marsz. Woj. Małopolskiego MITKE - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Urząd Marsz. Woj. Lubelskiego RSC - Urząd Miasta Wrocławia PRoMPt - Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Projekty kapitalizacyjne: B3 Regions Woj. Małopolskie, Woj. Łódzkie, Urząd Miasta Łódź, Urząd Marsz. Woj. Dolnośląskiego RAPIDE Woj. Kujawsko-Pomorskie ICHNOS PLUS - Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. I NABÓR 15

16 II NABÓR Czas trwania: 27 października 2008 r. 30 stycznia 2009 r. 481 wniosków projektowych: 455 projektów inicjatyw regionalnych 26 projektów kapitalizacyjnych 16

17 II NABÓR PRIORYTETY Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy 17

18 II NABÓR PARTNERZY I PARTNERZY WIODĄCY W PODZIALE NA PAŃSTWA Partnerzy Partnerzy wiodący 180 projektów z polskim partnerem i 7 z polskim partnerem wiodącym 18

19 WARMIŃSKO-MAZURSKIE W I i II NABORZE I NABÓR Projekt realizowany: NEEBOR - Networking for Enterprises in the Eastern External Border Regions Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie II NABÓR 5 złoŝonych projektów z udziałem podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego 19

20 ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROGRAMIE Program operacyjny Podręcznik programu W języku angielskim: Serwis internetowy Baza koncepcji projektów Pakiet informacyjny (application pack) FAQ Punkt informacyjny INTERREG IVC Wschód W języku polskim: Serwis internetowy Krajowy Punkt Kontaktowy INTERREG IVC 20

21 Dziękuj kuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy INTERREG IVC Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy pracy Terytorialnej

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Projekt POWER struktura i problematyka Agata Wesołowska

Projekt POWER struktura i problematyka Agata Wesołowska Projekt POWER struktura i problematyka Agata Wesołowska Agenda Wprowadzenie ZałoŜenia projektu Partnerzy projektu Główny cel projektu Struktura projektu Podprojekty Wprowadzenie - skąd wywodzi się projekt

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Jarosław Sadowski * MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca zagraniczna podejmowana przez powiaty i gminy jest dzisiaj dość powszechną

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1. strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.5 ZPORR] Tarnów-Warszawa Styczeń 2005 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo