RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r."

Transkrypt

1 RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU aktualizacja Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r.

2 Spis treści Wstęp Ogólna charakterystyka miasta Położenie Herb, flaga, patron Demografia Zasoby dziedzictwa kulturowego Środowisko naturalne Współpraca zagraniczna Infrastruktura techniczna Gospodarka i rynek pracy Sfera społeczna Budżet Analiza SWOT Wizja rozwoju Mińska Mazowieckiego Misja miasta Mińsk Mazowiecki Finansowanie Cele strategiczne Zgodność z dokumentami strategicznymi o zasięgu krajowym i regionalnym Monitoring realizacji Strategii Bibliografia Załączniki

3 Wstęp Strategia rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do 2020 roku to dokument zawierający koncepcję wieloletnich działań wyznaczonych w oparciu o diagnozę obecnej sytuacji miasta oraz analizę jego atutów i słabych stron. Strategia określa główne cele rozwoju miasta oraz kierunki działania, które zapewniają optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów miasta. Istotą strategii jest wybór sposobów realizacji stworzonej wizji miasta w odniesieniu do zmieniających się warunków otoczenia, przy trwale zakreślonym horyzoncie czasowym. Proces budowy strategii rozwoju został zapoczątkowany przez władze samorządowe Mińska Mazowieckiego w sierpniu 2003 roku. Ze względu na to, że kształt dokumentu w dużym stopniu zależy od opinii społeczeństwa, do uczestnictwa w procesie tworzenia strategii przedstawiciele samorządu zaprosili mieszkańców miasta. W prace nad strategią zostali włączeni także przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji i organizacji z mińskiego środowiska gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Efektem wspólnej dyskusji była analiza silnych i słabych stron miasta na podstawie techniki analitycznej SWOT, określenie jego celów strategicznych, jak również sformułowanie misji Miasta Mińsk Mazowiecki. Strategia Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do 2020 roku została przyjęta Uchwałą Nr XX/225/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 roku. Ze względu na zmieniające się warunki zewnętrzne oraz fakt, że zarówno na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim doszło do ostatecznego zdefiniowania strategii w odniesieniu do okresu programowania Unii Europejskiej na lata , w kwietniu 2007 roku przystąpiono kompleksowo do prac nad aktualizacją i tworzeniem dokumentów planistycznych Miasta, w wyniku których powstało niniejsze opracowanie. Rozpoczęto także prace nad dokumentami taktycznymi: Planem Rozwoju Lokalnego oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji, w celu zapewnienia spójności tych dokumentów. 3

4 1. Ogólna charakterystyka miasta 1.1. Położenie Miasto Mińsk Mazowiecki położone jest na Nizinie Mazowieckiej, w środkowo wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Przebiegają tutaj międzynarodowe magistrale: kolejowa: Berlin-Warszawa-Moskwa, a także towarowa linia kolejowa: Warszawa-Białystok- Wilno. Przy granicy zachodniej miasta biegnie droga krajowa nr 50. Mińsk Mazowiecki liczy około mieszkańców przy ogólnej powierzchni 1312 ha. Przez miasto przepływa rzeka Srebrna - dopływ rzeki Mieni. Położenie Mińska Mazowieckiego na mapie Polski i województwa mazowieckiego 4

5 Mińsk pełni funkcję centrum administracyjnego dla 12 gmin: Mińsk Mazowiecki, Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mrozy, Siennica, Stanisławów i Sulejówek. Na całej długości granic miasto sąsiaduje z gruntami przynależnymi administracyjnie do gminy Mińsk Mazowiecki, wchodzącymi w obszar następujących miejscowości: Królewiec, Wólka Mińska, Karolina, Stara Niedziółka, Nowe Osiny, Targówka, Marianka, Huta Mińska, Gliniak, Chochoł, Waliszew, Zamienie, Podudzie, Stojadła Herb, flaga, patron HERB Od 3 listopada 1936 roku herbem Miasta jest szlachecki herb Leliwa - rodziny Hlebowiczów, właścicieli części Miasta od schyłku XVI wieku. Wg zarządzenia MSW z 2 marca 1938 roku opis herbu jest następujący w/g Monitora Polski Nr 82, poz. 120: W polu błękitnym półksiężyc, rogami do góry obrócony, w środku jego gwiazda ośmiopromienna, półksiężyc i gwiazda złote. PIECZĘĆ Miasto posługuje się metalową pieczęcią okrągłą o średnicy 36 mm, zawierającą pośrodku koło o średnicy 25mm herb, a w otoku napis "MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI". FLAGA Miasto posiada flagę o barwach żółtej i niebieskiej z herbem Miasta pośrodku pola żółtego. PATRON Patronem Miasta Mińsk Mazowiecki jest św. Jan Chrzciciel. 5

6 1.3. Demografia Gęstość zaludnienia na terenie Mińska Mazowieckiego wynosi około osoby/ km 2 i jest znacznie wyższa od średniej dla powiatu mińskiego, która kształtuje się na poziomie 120 osób/ km 2. 1 Różnica związana jest z tym, że Mińsk to gmina miejska. Na terenie Mińska Mazowieckiego przez ostatnie dziesięciolecie obserwujemy systematyczny wzrost liczby ludności. Liczba mieszkańców miasta wzrastała bardzo dynamicznie zwłaszcza przez ostatnie pięć lat, co pokazane zostało w poniższej tabeli i na wykresie. Tabela 1. Liczba ludności w latach Rok Stan ludności Przyrost ludności Osoby Na 1000 osób , , , , , , , , , , , ,42 Dane: Urząd Miasta w Mińsku Mazowieckim Wykres 1. Ludność Miasta Mińsk Mazowiecki w latach Wzrost liczby mieszkańców miasta spowodowany był stosunkowo wysokim przyrostem naturalnym i dodatnim saldem migracji na teren miasta, co świadczy o pozytywnym 1 Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS 6

7 postrzeganiu miasta jako miejsca przyjaznego mieszkańcom. Dane dotyczące migracji wskazują na bardzo korzystne tendencje występujące w Mińsku Mazowieckim w porównaniu do powiatu i województwa: saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi tu +7,3 i jest dużo wyższe od średniej powiatowej, która wynosi +6,6, i średniej dla województwa mazowieckiego, która kształtuje się na poziomie +2,9 2. Tabela 2. Przyrost naturalny ludności w latach Lata Osoby Na 1000 osób , , , , , , , , , , ,72 Źródło: Bank Danych Statystycznych GUS Tabela 3. Migracje stałe ludności Napływ b.d (zameldowania, w tym urodzenia) Odpływ b.d (wymeldowania, w tym zgony) Saldo b.d Saldo migracji b.d b.d. Saldo migracji +5,9 +4,4 +6,3 b.d. +4,0 +1,7 +5,5 b.d. na 1000 osób Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Miasta Dynamiczny przyrost naturalny utrzymujący się w ostatnich latach spowodował znaczny wzrost udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku ludności w wieku poprodukcyjnym i produkcyjnym (poniższe wykresy). 2 Dane za rok 2005, obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS 7

8 Wykres 2. Porównanie struktury wiekowej ludności w roku 2003 i r. 2006r. 13% 21% 12% 30% 66% 58% przedprodukcyjny poprodukcyjny produkcyjny przedprodukcyjny poprodukcyjny produkcyjny Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Do najważniejszych cech demograficznych mających wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy miasta należy utrzymywanie się tendencji wzrostowej liczby ludności oraz korzystniejszy niż w powiecie i w województwie przyrost naturalny i wskaźnik migracji na 1000 osób. Z drugiej strony, ze względu na ograniczoną powierzchnię, zagrożeniem może być przeludnienie miasta Zasoby dziedzictwa kulturowego W Mińsku Mazowieckim znajdują się obiekty murowane i drewniane, które stanowią dziś zabytki lub znajdują się w tzw. zainteresowaniu konserwatorskim wojewódzkiego konserwatora zabytków. Są to przede wszystkim domy mieszkalne lub obiekty sakralne. Charakter zabytkowy posiada również część miasta, a raczej zachowany do dziś jej układ przestrzenny. Zabytkami mogą byś również nekropolie lub pojedyncze pomniki przedstawicieli dawnych rodów ziemiańskich lub zacnych rodzin mieszczańskich, a także cmentarze (czasami pojedyncze nagrobki) mniejszości narodowych. Na terenie miasta występują również liczne pomniki przyrody. Architektura zabytkowa 1. Kościół rzymskokatolicki p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z końca XVI wieku. Parafia erygowana w 1422 roku. Ostatnia przebudowa w stylu neobarokowym w latach , dokonana przez J. Piusa Dziekońskiego. 8

9 Z wyposażenia kościoła na szczególną uwagę zasługuje: - drewniany krucyfiks barokowy w ołtarzu głównym z XVII wieku, wyrzeźbiony przez Jana Zamojskiego w 1629 roku. Odnowiony w 1847 roku, następnie podczas odnawiania głównego ołtarza w 1895 roku, a gruntownie w 2000 roku - w nawie bocznej obraz MB Wniebowziętej z początku XX wieku. Namalowany przez Jana Czesława Moniuszkę, syna Stanisława Moniuszki. Obraz ukoronowano na 580 lecie miasta w 2000 roku, - marmurowa misa chrzcielna z XVIII wieku, - żyrandole mosiężne z XVIII wieku, - tablice epitafijne z XX wieku. 2. Pałac barokowo klasycystyczny, murowany z początku XVII wieku. Przebudowa z I połowy XIX wieku nadała mu styl klasycystyczny. Wokół pałacu zabytkowy park krajobrazowy im. Dernałowiczów, ukształtowany po 1867 roku. 3. Kolumna kapliczka, u zbiegu ul. Kościelnej i Budowlanej. Postawiona przez hr. Jezierskiego w miejscu zniszczonego podczas Potopu szwedzkiego drewnianego kościoła p.w. Św. Krzyża, którym opiekowali się Franciszkanie. Kościół zlokalizowany był nieopodal wzgórza zamkowego (dziś cmentarza parafialnego). 4. Budynek dawnego Starostwa przy pl. J. Kilińskiego. Styl klasycystyczny, wymurowany w latach wg projektu architekta H. Markoniego. 5. Poczta - ul. Warszawska. Obiekt klasycystyczny z pocz. XIX wieku, 6. Kościół mariawicki. Obiekt murowany z pocz. XX wieku, 7. Układ przestrzenny Mińska z okresu lokacji ze Starym Rynkiem, 8. Układ przestrzenny Sendomierza z rynkiem tego miasteczka obecnie pl. J. Kilińskiego, 9. Cmentarz parafialny nagrobki: a) Bartłomieja Lanckorońskiego, zm. w 1845 r. styl klasycystyczny, b) Maurycego Rudnickiego, zm. w 1871 r. styl romantyczny, c) Marii z Berendsów Sikorskiej, zm. w 1883 r., - styl klasycystyczny, 9

10 d) Stasia Oczesalskiego, zm. w 1885 r. styl klasycystyczny, e) Marii z Dębskich Nikiel, zm r. styl secesyjny, f) Władysława Orzechowskiego, zm. w 1890 r. styl secesyjny, g) Wandy z Wasilewskich Bissen, zm. w 1896 r. styl klasycystyczny, h) Walentego Kwiatkowskiego, zm. w 1896 r. styl klasycystyczny Wszystkie w/w nagrobki były wykonane w piaskowcu. Napisy dziś trudne do odczytania. Na uwagę zasługuje inicjatywa TPMM w sprawie odrestaurowania najstarszego zabytkowego nagrobka hr. ppłk. M. Lanckorońskiego. Nagrobki zostały wpisane do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w latach nagrobki (macewy) na cmentarzu żydowskim (kirkucie) od końca XIX wieku, Obiekty będące w tzw. zainteresowaniu konserwatora zabytków 1. Murowane wille: Budynek szkolny I poł. XIX w. Obecnie siedziba oddziału ZNP przy ul. Warszawskiej, Gmach obecnego Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. koniec lat 30 tych XIXw., Willa Frydrychów koniec XIX w., Willa dr Jana Huberta pocz. XX w. obecnie zaczątek Muzeum 7 PUL, Pałacyk hr. Łubieńskiej proj. Sławińskiego, l. 30 te XX w., Budynek internatu przy GiLO (obecnie część edukacyjnego obiektu szkoły) przy ul. Pięknej, pocz. XX w., Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Kopernika, koniec l. 30 tych XX w., Kamienice przy ul. Warszawskiej i ul. Piłsudskiego, Architektura drewniana drewniane domy mieszczańskie przy ulicach: Daszyńskiego, Spółdzielczej, Mireckiego, Piłsudskiego, Sosnkowskiego i Warszawskiej, Willa dr Jana Huberta - pocz. XX w. - obecnie Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Budynek internatu przy GiLO (obecnie część edukacyjnego obiektu szkoły) - przy ul. Pięknej, pocz. XX w., 10

11 Szkoła Podstawowa Nr 1 - przy ul. Kopernika, koniec l tych XX w., Kamienice przy ul. Warszawskiej i ul. Piłsudskiego, koniec XIXw. - początek XXw. Architektura drewniana - drewniane domy mieszczańskie przy ulicach: Daszyńskiego, Spółdzielczej, Mireckiego, Piłsudskiego, Sosnkowskiego i Warszawskiej, XIX-XXw. Historia Miasta Mińsk Mazowiecki prawa miejskie otrzymał w dniu 29 maja 1421 roku przywilejem lokacyjnym nadanym przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Pierwszym właścicielem miasta był Jan z Gościeńczyc herbu Prus 3-ci. Dzięki jego staraniom w 1422 roku erygowano parafię przy drewnianym kościele zbudowanym przy północnej pierzei rynku. Szczytowy okres rozwoju miasta przypadł na "złoty wiek kultury polskiej". Wtedy to na prawym brzegu rzeki Srebrnej powstało miasto Sendomierz (1549), które z czasem zostało wchłonięte przez Mińsk. Do dziś zachowały się układy urbanistyczne tych miast koncentrujące się wokół ich rynków - średniowiecznego Mińska (Stary Rynek) i renesansowego Sendomierza (pl. Kilińskiego). W okresie powstań narodowych ( i ) Mińsk i okolice były terenem licznych walk, potyczek i przemarszów wojsk powstańczych i rosyjskich. Od początku XIX stulecia następowało powolne ożywienie gospodarcze miasta przyspieszone w drugiej połowie tego stulecia, w związku z budową linii kolejowych przechodzących przez Mińsk (od 1868 r. Nowomińsk) oraz powstaniem Zakładu Przemysłu Metalowego i Fabryki Machin i Odlewów. W latach Mińsk był własnością rodu Doria Dernałowiczów herbu Lubicz. W 1916 roku zmieniła się nazwa urzędowa miasta z Nowomińska na obecną: Mińsk Mazowiecki. W dniu 11 listopada 1918 r. oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej rozbroiły na terenie miasta niemieckie wojska okupacyjne, kończąc tym samym letni okres niewoli narodowej. W okresie wojny polsko - sowieckiej w rejonie Mińska rozegrał się końcowy epizod Bitwy Warszawskiej. Tu bowiem spotkały się zwycięskie oddziały z dwóch frontów, atakujące z Przedmościa Warszawskiego i spod Dęblina - jednostki Grupy Uderzeniowej Marszałka Piłsudskiego. W późnych godzinach popołudniowych 17 sierpnia 1920 roku Mińsk 11

12 Mazowiecki został wyzwolony. Jeszcze tego samego dnia do miasta przybył ze swym sztabem gen. Józef Haller, a następnego dnia rano, sam Naczelny Wódz Józef Piłsudski. W dwudziestoleciu międzywojennym Mińsk został w znacznym stopniu zelektryfikowany. Część ulic zyskała twardą nawierzchnię. Rozwijało się szkolnictwo podstawowe i średnie, powstały nowe instytucje kulturalne - biblioteki, kina, poszerzył się obszar miasta. W dniu 13 września 1939 roku, pod Mińskiem Mazowieckim, Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Władysława Andersa stoczyła bitwę z przeważającymi siłami niemieckimi. W okresie okupacji w mieście i powiecie mińskim czynnie działał ruch oporu, głównie oddziały Armii Krajowej. Spod okupacji niemieckiej Mińsk Mazowiecki został wyzwolony przez żołnierzy AK, w ramach akcji "Burza", w dniu 30 VII 1944 roku, tego dnia do miasta weszły jednostki Armii Czerwonej. Po II wojnie światowej nastąpiła rozbudowa miasta, które stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowym i kulturalno - oświatowym. W 1990 roku został przywrócony samorząd terytorialny. Nastąpił dynamiczny rozwój miasta. Na skutek kolejnej reformy administracyjnej kraju z dniem 1 stycznia 1999 roku powstał powiat miński, który wszedł w skład województwa mazowieckiego. W ten sposób Mińsk Mazowiecki stał się siedzibą nie tylko władz gminnych i miejskich, ale też powiatowych Środowisko naturalne Mińskie tereny zieleni to zarówno zieleń komunalna (zabytkowy park miejski, skwery, pasy zieleni ulicznej, zieleń obiektów sportowych, cmentarzy, przedszkoli, szkół, pasy zieleni izolacyjnej) jak i zieleń pozakomunalna (osiedlowa, towarzysząca różnym obiektom i inna). 12

13 Z roku na rok zmniejsza się ilość terenów nie wykorzystanych pod zabudowę i inne cele urbanistyczne. Skutkiem tego jest stale zmniejszający się areał terenów zieleni w mieście. Tabela 4. Tereny zieleni miejskiej ogólnie dostępne Wyszczególnienie Powierzchnia łącznie z drogami i wodami (ha), a w przypadku pomników przyrody (szt.) Park Miejski 23,17 Zieleńce ogółem 4,22 Zieleń izolacyjna 3,45 Zieleń uliczna 4,50 Pomniki przyrody ożywionej (drzewa) 13 Lasy 1 W latach Miasto Mińsk Mazowiecki zajmowało się utrzymaniem zieleni komunalnej o łącznej powierzchni ok. 30ha (park miejski, 13 zieleńców i skwerów, zieleń uliczna i cmentarze wojenne). Wskaźnik zieleni komunalnej wynosi około 9 m 2 na 1 mieszkańca. Ogrody działkowe zajmują w Mińsku Mazowieckim powierzchnię 30,1 ha. Niemal wszystkie są położone na obrzeżach w północnej części miasta. Ze względu na swoją wielkość i nasycenie zielenią stanowią strukturę o dość znacznym oddziaływaniu na warunki klimatyczne tej części miasta. Pomimo bliskiego sąsiedztwa dużych terenów rolniczych i leśnych w mieście odczuwa się duże zapotrzebowanie na nowe tereny działkowe. Obserwowane jest również zjawisko wykupywania terenów otaczających Mińsk Mazowiecki pod działki zarówno ogrodnicze jak i rekreacyjne. W mieście nie występują tereny zieleni nie kształtowane przez człowieka. Jedynie w północnej części miasta przy zbiorniku wodnym występują zbiorowiska roślin o charakterze półnaturalnym turzycowiska. Do takich zbiorowisk można zaliczyć również łąki z zadrzewieniami (brzoza, olcha, robinia akacjowa, klon jesionolistny) ciągnące się wzdłuż cieków wodnych. Tworzą one lokalne układy przyrodnicze. Stanowią miejsce cenne przyrodniczo ze względu na występującą tam znaczną populację ptaków. Tereny te nie mają większego znaczenia w układzie zieleni miejskiej. Nie stanowią zwartego układu, który mógłby stanowić bazę na stworzenie znaczącego systemu ekologicznego w mieście. Ich powierzchnia systematycznie maleje w związku z intensyfikacją zabudowy. Zieleń w Mińsku Mazowieckim nie tworzy wyraźnego, odrębnego systemu terenów zieleni. Plan ogólny Mińska Mazowieckiego rezerwuje jako tereny zieleni parkowej teren w centrum miasta wzdłuż doliny rzeki Srebrnej. Łączą się z nim tereny obiektów sportowych, cmentarzy, 13

14 działek ogrodniczych, szkół oraz zieleń nadrzeczna i izolacyjna. Tak rozwiązany system terenów zielonych ma charakter otwarty. Centralne ogniwo w tym systemie stanowi zabytkowy park pałacowy. Pomniki przyrody na terenie miasta: 1. Dąb szypułkowy przy skrzyżowaniu ul. Florencji i ul. Granicznej o wysokości 24 m i obwodzie pnia na wysokości 130cm - 287cm, 2. Dąb szypułkowy na placu Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego od strony ul. Daszyńskiego o wysokości 23 m i obwodzie pnia na wysokości 130c 286 cm, 3. Dąb szypułkowy w parku miejskim o wysokości 20 m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm 402 cm, 4. Dąb szypułkowy na działce przy ul. Warszawskiej 82 o wysokości 23 m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm 290 cm, 5. Jesion wyniosły w parku miejskim o wysokości 20m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm 222 cm, 6. Wiąz szypułkowy na Parafialnym Cmentarzu Katolickim o wysokości 25m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm 325 cm, 7. Grupa dwóch dębów szypułkowych na działce przy ul. Warszawskiej 142 o wysokości 23 m i obwodach pni na wysokości 130 cm 320 cm i 272 cm, 8. Dąb szypułkowy w pasie ul. Kościuszki róg ul. Daszyńskiego o wysokości 23m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm 245 cm, 9. Topola biała w parku miejskim o wysokości 30 m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm 700 cm, 10. Dąb szypułkowy na terenie Przedszkola Miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 11 o wysokości 25 m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm 324 cm, 11. Topola czarna w parku zabytkowym o wysokości 32 m i obwodzie pnia na wysokości cm, 12. Klon zwyczajny w parku miejskim o wysokości 26 m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm 330 m, 13. Klon zwyczajny w parku miejskim o wysokości 22 m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm cm. 14

15 Wody powierzchniowe i podziemne Grunty pod wodami w Mińsku Mazowieckim zajmują powierzchnię ok. 10ha. Znaczącą część terenów pod wodami zajmuje rzeka Srebrna, która dzieli miasto z południa na północ na dwie mniej więcej równe części. Na terenie miasta w parku miejskim znajdują się stawy o powierzchni 4ha. Pozostałe tereny zajmują rowy melioracyjne i niewielkie zbiorniki wodne. Badania wód rzeki Srebrnej prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Siedlcach z/s w Mińsku Mazowieckim. Zgodnie z wynikami tych badań czystość wód powierzchniowych nie odpowiada normom ani pod względem bakteriologicznym ani fizykochemicznym. Badania wód podziemnych na terenie Mińska Mazowieckiego prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w zakresie badania wody pobieranej ze studni głębinowych dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Ogólnie stan fizyko-chemiczny wód podziemnych jest dobry. Badania wód z płytkich studni przydomowych prowadzone są sporadycznie na zlecenie właścicieli nieruchomości przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim. W ciągu roku wykonuje się jedynie kilka do kilkunastu badań. Wyniki badań wykazują na zanieczyszczenie bakteriologiczne bądź chemiczne. Ochrona powietrza Na terenie Mińska Mazowieckiego badania stanu zanieczyszczenia powietrza prowadzone są przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie Oddział zamiejscowy w Siedlcach. Poważny wpływ na stan czystości powietrza w mieście mają zanieczyszczenia z procesów spalania paliw, tzw. zanieczyszczenia energetyczne, do których zaliczane są: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, tlenki węgla i sadza. Znaczącym źródłem zanieczyszczeń jest transport samochodowy, zarówno lokalny jak i tranzytowy. Szczególne zagrożenie dla środowiska stwarza ciąg komunikacyjny w ul. Warszawskiej. Duży wpływ na poziom zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego mają również spaliny z kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta. Wiele małych kotłowni jest modernizowanych, a w centrum miasta zlikwidowano 25 niskosprawnych i uciążliwych dla środowiska. Jako źródło energii stosowany jest coraz powszechniej gaz i olej. Energia elektryczna jest częściej stosowana do ogrzewania nowo wybudowanych budynków (również 15

16 wielorodzinnych). Wykorzystanie gazu przewodowego do ogrzewania domów jednorodzinnych ma duży wpływ dla poprawy stanu powietrza atmosferycznego miasta. Lokalnie na stan czystości powietrza mogą znacząco oddziaływać zakłady będące źródłem emisji zanieczyszczeń energetycznych i technologicznych (PEC Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, SCANDIAQUA Sp. z o.o., PPH LUXREMONT Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, Jednostka Wojskowa w Mińsku Mazowieckim, PKS Mińsk Mazowiecki S.A.). Od kilku lat obserwowana jest poprawa stanu jakości powietrza. Ochrona przed hałasem Ze względu na brak obwodnicy, szczególnie uciążliwy dla mieszkańców miasta jest hałas drogowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu przy ul. Warszawskiej 161 zarówno dla pory dziennej jak i nocnej. Pomiary hałasu przemysłowego wskazują, że do obiektów najbardziej uciążliwych w mieście należą zakłady rzemieślnicze. Źródła hałasu są przede wszystkim systemy wentylacyjne, sprężarki, urządzenia chłodnicze, transport wewnętrzny i urządzenia do obróbki metalu i drewna. Struktura użytków rolnych Użytki rolne zajmują 25,4% ogółu powierzchni gminy. Ich struktura przedstawiona została poniżej. Tabela 5. Struktura użytków rolnych wg przeznaczenia w Mińsku Mazowieckim (2005r.) Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) Struktura [%] Grunty orne Użytki rolne Sady 12 4 Łąki 16 5 Pastwiska Razem Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 16

17 Wykres 3. Struktura użytków rolnych w Mińsku Mazowieckim w 2005r. sady 4% łąki 5% grunty orne 77% pastwiska 14% Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 1.6. Współpraca zagraniczna Wymiana doświadczeń z zaprzyjaźnionymi miastami jest bardzo ważnym elementem życia miasta. Miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Mińska Mazowieckiego są: Saint Egreve we Francji, Telsiai na Litwie, Krnov w Czechach, Karben w Niemczech, Cori we Włoszech, Rocheford we Francji, Orsza na Białorusi, Borodjanka na Ukrainie, Łuchawica w Rosji, Lacey w USA oraz Pefki w Grecji. Najważniejsze we współpracy zagranicznej miasta jest przełożenie jej do różnych środowisk, na różne płaszczyzny jak na przykład: Organizacja i uczestnictwo w międzynarodowych obozach sportowych Wzajemne wizyty uczniów szkół z Mińska mazowieckiego i miast partnerskich Kontakty orkiestr dętych Udział i organizacja imprez sportowych Organizacja Dni Miast Partnerskich Organizacja i udział młodzieży w obozach letnich Wizyty podczas obchodów ważnych wydarzeń Koncerty i występy mińskich zespołów w miastach partnerskich Kontakty artystów oraz organizacja wystaw dziecięcych prac plastycznych. 17

18 1.7. Infrastruktura techniczna Drogi publiczne Łączna długość dróg w Mińsku Mazowieckim wynosi ok.108 km (bez dróg osiedlowych i zakładowych). W granicach administracyjnych miasta, miasto zarządza drogami gminnymi oraz od 1999 roku drogami powiatowymi w drodze porozumienia z Zarządem Powiatu Mińskiego. W granicach miasta występują trzy drogi krajowe o łącznej długości - 5 km. Są to: ul. Warszawska ( droga krajowa nr 2), szosa w kierunku Kołbieli i Łochowa ( droga krajowa nr 50) oraz jedna droga wojewódzka nr 802 ( ul. Siennicka) 2,5 km. Drogi powiatowe na terenie miasta posiadają nawierzchnię bitumiczną. Ich łączna długość wynosi 23,2 km. Z ogólnej długości 76,1 km dróg gminnych tylko drogi o długości 33 km mają nawierzchnię bitumiczną. Liczne uszkodzenia nawierzchni oraz nierówności dróg gruntowych sprawiają, że stan dróg w mieście jest niezadowalający. Wiąże się to z potrzebą większego finansowania zadań związanych z utrzymaniem dróg. Tabela 6. Drogi publiczne długość, stan techniczny, potrzeby i stopień ich zaspokojenia Wyszczególnienie Ogółem w km W tym o nawierzchni utwardzonej Drogi krajowe: 5,0 5,0 Drogi wojewódzkie: 2,5 2,5 Drogi powiatowe: 23,2 23,2 Źródło: dane Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Transport publiczny Miasto Mińsk Mazowiecki jest obsługiwane przez komunikację kolejową, autobusową i samochodową (Taxi). Przez Mińsk Mazowiecki przebiega magistrala kolejowa E-20 Kunowice Poznań Warszawa Terespol oraz linia towarowa Pilawa Krusze, stanowiąca wschodnie obejście węzła warszawskiego. Na terenie miasta znajdują się dwa przystanki kolejowe: stacja Mińsk Mazowiecki oraz przystanek Mińsk Mazowiecki Anielina. Podlegają one Zakładowi Linii Kolejowych w Siedlcach. W latach przeprowadzono modernizację linii na odcinku Warszawa stacja Mińsk Mazowiecki. Modernizacja linii E-20 finansowana była z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ( EBOR), programu PHARE i dotacji budżetowej. Drugiego lipca 2002 roku 18

19 rozpoczęła się modernizacja szlaku Mińsk Mazowiecki Mrozy, w tym przebudowa przystanku Anielina. Prace finansowane są z funduszu ISPA ( 75%) i budżetu państwa (25%). W roku 2006 wybudowano na stacji Mińsk Mazowiecki przejście podziemne dla pieszych pod torami zamiast istniejącej kładki. Mińsk Mazowiecki nie posiada miejskiej komunikacji autobusowej. Usługi przewozowe świadczą przewoźnicy prywatni i państwowi. Na terenie miasta zlokalizowanych jest łącznie 50 słupków przystankowych. Na terenie miasta istnieją 4 wyznaczone postoje taksówek: Plac Stary Rynek, ul. Szpitalna przy szpitalu, dworzec PKP, skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Kościuszki oraz postój taksówek bagażowych przy ul. Kazikowskiego. Na dzień 22 maja 2007r. zarejestrowane były 84 taksówki. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Głównym dostawcą wody dla potrzeb komunalnych miasta jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Dysponuje ono 9 ujęciami wody, z czego 2 są nieczynne. Woda do jej odbiorców dostarczana jest siecią wodociągów o łącznej długości 99,7 km, poprzez sieć magistralną o długości 15,4 km i sieć rozdzielczą o długości 84,3 km. W 2005 roku sprzedano 1242 tys. m 3 wody, w tym 1068 tys. m 3 na potrzeby gospodarstw domowych i 174 tys. m 3 pozostałym odbiorcom. Odbiorcami wody oprócz Mińszczan są również m.in. mieszkańcy: Stojadeł i Targówki. Równolegle z systemem wodociągowym pracuje w mieście system kanalizacji sanitarnej. Jest to kanalizacja rozdzielcza, a tylko w niewielkim stopniu ogólnospławna. Ścieki sanitarne oczyszczane są w zmodernizowanej w latach mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Chróścielewskiego. Odbiorcą ścieków jest PWiK Sp z o.o. Ścieki odprowadzane są od odbiorców do oczyszczalni za pomocą kolektora o długości 12,8 km i sieci rozdzielczej o długości 86,9 km. Oczyszczalnia posiada przepustowość 7700 m 3 /dobę przy możliwości maksymalnego obciążenia do 12 tys. m 3 /dobę. Oczyszczone ścieki spełniają wszystkie wymogi określone w obowiązujących przepisach, co eliminuje konieczność ponoszenia kosztów z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych parametrów ścieków. Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są siecią kanalizacji sanitarnej z terenu miasta i małych, bezpośrednio przylegających do granic miasta fragmentów gminy 19

20 Mińsk Mazowiecki. Oczyszczalnia po zmodernizowaniu pod względem hydraulicznym jest w stanie przyjąć ścieki z terenu całej gminy Mińsk Mazowiecki. Istniejące braki uzbrojenia w miejską kanalizację sanitarną (głównie tereny nowo powstających ulic czy osiedli) są systematycznie likwidowane. Oprócz ścieków doprowadzanych do oczyszczalni za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej stosowane jest dowożenie ścieków za pomocą zewnętrznego taboru asenizacyjnego. Ścieki dowożone są do zlewni ścieków zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków. Są to głównie ścieki spoza terenu miasta. W 2005 roku odprowadzono 1419 tys. m 3 ścieków, w tym 1083 tys. m 3 z gospodarstw domowych i 336 tys. m 3 od pozostałych odbiorców. W mieście funkcjonuje również sieć kanalizacji deszczowej - służy ona odwadnianiu dróg oraz przyległych terenów, zwłaszcza budownictwa wysokiego. Sieć ta rozbudowywana i modernizowana jest w ramach przebudowy dróg. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w Mieście Mińsk Mazowiecki kształtuje się na wysokim poziomie w porównaniu do okolicznych i podobnych miast. Wykres 4. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w dam 3 w sąsiednich miastach województwa w 2005 r Mińsk Maz Garwolin Węgrów Źródło: Bank Danych Statystycznych GUS Gospodarka odpadami stałymi Odpady komunalne gromadzone są na składowisku odpadów komunalnych dla Mińska Mazowieckiego zlokalizowanym przy północno-wschodniej granicy w składowoprzemysłowej dzielnicy miasta. Eksploatację tego składowiska prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. 20

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB )

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) 1.1. Ludność Tabela 1.1. Powierzchnia i ludność w 2003 r. Powierzchnia (km 2 ) Liczba sołectw Ludność w tym: kobiety /100 mężcz. Gęstość

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2 Ludność wg wieku

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2 Ludność wg wieku Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Powiat Skarżyski w pigułce

Powiat Skarżyski w pigułce Powiat Skarżyski w pigułce Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko - Kamienna www.skarzysko.powiat.pl e-mail: pr@skarzysko.powiat.pl Opracowanie własne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości inwestycyjnych

Analiza potencjalnych możliwości inwestycyjnych Analiza potencjalnych możliwości inwestycyjnych Potencjał gospodarczy Infrastruktura techniczna i komunikacyjna Zaopatrzenie mieszkańców gminy w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła i kotłowniach

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380 OŚWIĘCIM W LICZBACH 1. DEMOGRAFIA, WARUNKI ŻYCIA Dane demograficzne 2002 2003 2004 ludność ogółem 42.382 42.000 41.799 kobiety 22.147 21.998 21.945 zameldowani na pobyt stały 42.382 42.000 41.799 przemeldowania

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo