Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy s Oryginalna instrukcja

2 Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne urządzeń półprzewodnikowych różnią się od charakterystyk urządzeń elektromechanicznych. Wytyczne bezpieczeństwa dotyczące stosowania, instalacji i konserwacji półprzewodnikowych elementów sterowania (publikacja SGI-1.1 dostępna u lokalnego przedstawiciela handlowego firmy Rockwell Automation lub online pod adresem zawierają wyszczególnienie niektórych ważnych różnic pomiędzy sprzętem półprzewodnikowym i łączonymi na stałe urządzeniami elektromechanicznymi. Ze względu na te różnice oraz na różnorodność zastosowań sprzętu półprzewodnikowego, każda osoba odpowiedzialna za stosowanie tego sprzętu musi upewnić się, czy każde planowane zastosowanie tego sprzętu jest dopuszczalne. Firma Rockwell Automation, Inc. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie ani wtórne wynikające z używania lub zastosowania tego sprzętu. Przykłady i schematy przedstawione w niniejszym podręczniku zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Ze względu na wiele zmiennych czynników i wymagań związanych z każdą instalacją firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywiste wykorzystanie na podstawie przykładów i schematów. Firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi odpowiedzialności dotyczącej naruszenia praw patentowych w związku z wykorzystaniem informacji, układów, sprzętu lub oprogramowania opisywanych w niniejszym podręczniku. Powielanie niniejszego podręcznika w całości lub w części jest zabronione bez uzyskania pisemnej zgody firmy Rockwell Automation, Inc. W odpowiednich miejscach w niniejszym podręczniku zamieszczono uwagi dotyczące zasad bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIE: Wskazuje informacje dotyczące działań lub okoliczności, które mogą spowodować wybuch w środowisku niebezpiecznym, co może prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci, uszkodzenia mienia albo strat ekonomicznych. UWAGA: Wskazuje informacje dotyczące działań lub okoliczności, które mogą prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci, uszkodzenia mienia albo strat ekonomicznych. Takie uwagi pomagają rozpoznawać zagrożenia i ich unikać, a także uświadamiają użytkownika o związanych z tymi zagrożeniami konsekwencjach. RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO: Na sprzęcie lub w jego wnętrzu (np. na przemienniku lub silniku) mogą być umieszczone etykiety ostrzegające o obecności niebezpiecznego napięcia. RYZYKO POPARZENIA: Na sprzęcie lub w jego wnętrzu (np. na przemienniku lub silniku) mogą być umieszczone etykiety ostrzegające o możliwości osiągnięcia niebezpiecznych temperatur powierzchni. WAŻNE Wskazuje informacje, które mają krytyczne znaczenie dla pomyślnego stosowania i zrozumienia produktu. Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation oraz PowerFlex są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc. Znaki towarowe nienależące do firmy Rockwell Automation są własnością odnośnych firm.

3 Zestawienie zmian Niniejszy podręcznik zawiera nowe oraz uaktualnione informacje. Nowe i uaktualnione informacje Niniejsza tabela zawiera zmiany wprowadzone w tej wersji. Temat Zbiór błędów usuniętych z definicji poziomu zapewniania bezpieczeństwa kategorii 3. Kategoria zatrzymania 2 usunięta z definicji kategorii zatrzymania. 10 Wartości PFD i PFH dostosowane do przemienników w rozmiarze Ważna uwaga dodana do sekcji czasu reakcji funkcji bezpieczeństwa. 12 Wymogi zasilania dodane do sekcji oprzewodowania. 24 Informacje dodane do ważnych instrukcji w sekcji weryfikacji pracy. 25 Rozszerzenie norm w sekcji specyfikacji ogólnych. 33 Strona 10 Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

4 Zestawienie zmian 4 Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

5 Spis treści Opis ogólny Rozdział 1 Czym jest opcja bezpiecznego wyłączenia momentu w przemienniku serii PowerFlex 750? Normy bezpieczeństwa mające zastosowanie do opcji bezpiecznego wyłączania momentu Rozdział 2 Pojęcie bezpieczeństwa Wprowadzenie Certyfikacja bezpieczeństwa Funkcjonalne testy kontrolne Definicje PFD i PFH Dane PFD i PFH Stan bezpieczny Czas reakcji zabezpieczenia Uwarunkowania wskaźników bezpieczeństwa Informacje kontaktowe w przypadku wystąpienia awarii karty bezpieczeństwa Rozdział 3 Instalacja i oprzewodowanie Dostęp do panelu kart sterowania i rozszerzeń przemiennika Konfiguracja zezwolenia dla układu bezpieczeństwa Instalowanie kart rozszerzeń Oprzewodowanie Weryfikacja pracy Opis działania Rozdział 4 Działanie funkcji bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex Dodatek A Specyfikacje Wprowadzenie Specyfikacje ogólne Specyfikacje środowiskowe Certyfikaty Zgodność z wymaganiami CE Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

6 Spis treści 6 Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

7 Rozdział 1 Opis ogólny Karta bezpiecznego wyłączania momentu jest tylko jednym z komponentów bezpiecznego układu sterowania. Uzyskanie pożądanego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji wymaga odpowiedniego doboru i zastosowania komponentów systemu. Czym jest opcja bezpiecznego wyłączenia momentu w przemienniku serii PowerFlex 750? Opcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750: Została opracowana z myślą o wsparciu bezpiecznego odłączania zasilania od obwodów wyzwalania bramki wyjściowych urządzeń zasilających przemiennika (IGBT). Pomaga zapobiegać przełączaniu wyjściowych urządzeń zasilających przemiennika na wzorzec wymagany do wytworzenia zasilania AC silnika. Może być wykorzystywana w połączeniu z innymi urządzeniami zabezpieczającymi w celu spełnienia wymogów norm IEC 61508, IEC SIL 3, ISO PL e oraz kat. 3 w zakresie bezpiecznego wyłączania momentu (STO). WAŻNE Opcja ta jest odpowiednia wyłącznie dla wykonywania pracy mechanicznej w systemie przemienników lub w strefie pracy maszyny. Nie zapewnia bezpieczeństwa elektrycznego. Opcja ta nie powinna być wykorzystywana jako element sterujący uruchamianiem i/lub zatrzymywaniem przemiennika. Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

8 Rozdział 1 Opis ogólny UWAGA: Ryzyko porażenia elektrycznego. Należy sprawdzić, czy wszystkie źródła zasilania prądem przemiennym i stałym są odłączone i zabezpieczone przed włączeniem lub oznaczone zgodnie z wymogami normy ANSI/NFPA 70E, część II. UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na przemienniku należy upewnić się, że napięcie na kondensatorach szyny zostało całkowicie rozładowane. Należy zmierzyć napięcie szyny DC na zaciskach +DC i -DC lub punktach kontrolnych (rozmieszczenie patrz Instrukcja obsługi przemiennika). Napięcie musi być równe zeru. UWAGA: W trybie bezpiecznego wyłączania niebezpieczne napięcia mogą być nadal obecne w silniku. Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na silniku należy odłączyć zasilanie i upewnić się, że napięcie jest równe zeru. UWAGA: W przypadku awarii dwóch wyjściowych tranzystorów IGBT w przemienniku, gdy funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku PowerFlex 750 kontrolowała wyjścia przemiennika do stanu wyłączenia, przemiennik może dostarczyć energię do wykonania obrotu nawet do 180 w przypadku silnika dwubiegunowego przed zaniknięciem momentu wytwarzanego w silniku. Normy bezpieczeństwa mające zastosowanie do opcji bezpiecznego wyłączania momentu Opcja bezpiecznego wyłączania momentu spełnia wymogi następujących norm odnoszących się do bezpieczeństwa funkcjonalnego i maszyn. IEC 61508: 2010 SIL 3 IEC : 2007 SIL 3 IEC : 2004 IEC 62061: 2005 ISO : 2008 poziom zapewnienia bezpieczeństwa e, kat. 3 IEC : 2006 NFPA 79: Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

9 Rozdział 2 Pojęcie bezpieczeństwa Wprowadzenie Niniejsza sekcja opisuje pojęcie poziomu zapewniania bezpieczeństwa oraz jak przemienniki serii PowerFlex 750 spełniają wymogi norm aplikacji SIL CL3, CAT 3 lub PL e. Certyfikacja bezpieczeństwa Karta bezpieczeństwa w przemiennikach serii PowerFlex 750 jest odpowiednia do stosowania w aplikacjach bezpieczeństwa o klasyfikacji do kategorii SIL 3 włącznie, zgodnie z normą EN , IEC i EN oraz poziomem zapewnienia bezpieczeństwa PL e oraz kat. 3 zgodnie z normą ISO Wymagania bezpieczeństwa są oparte na standardowych wartościach prądu na czas certyfikacji. Grupa TÜV Rheinland zaakceptowała kartę bezpieczeństwa przemiennika serii PowerFlex 750 do stosowania w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem, gdzie stan rozładowania energii jest uważany za stan bezpieczny. Wszystkie przykłady w niniejszym podręczniku są oparte na uzyskaniu rozładowania energii jako stanu bezpiecznego względem typowych systemów bezpieczeństwa maszyn i wyłączenia awaryjnego. Ważne uwarunkowania bezpieczeństwa Użytkownik systemu jest odpowiedzialny za następujące elementy: ustawienie i dobór bezpiecznych wartości znamionowych oraz weryfikację wszelkich czujników i siłowników podłączonych do systemu; przeprowadzenie analizy zagrożenia na poziomie systemowym i ponowne wykonanie analizy systemu każdorazowo po wprowadzeniu zmian; certyfikacja systemu do żądanego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa; zarządzanie projektem i testy kontrolne; programowanie oprogramowania aplikacji i konfigurowanie kart bezpieczeństwa zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym podręczniku; kontrola dostępu do systemu; analizowanie wszystkich ustawień konfiguracji i dobór prawidłowych ustawień w celu uzyskania wymaganego stopnia bezpieczeństwa. WAŻNE W przypadku wprowadzania zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego należy umożliwić dostęp tylko wykwalifikowanym i uprawnionym pracownikom, którzy są odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni. Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

10 Rozdział 2 Pojęcie bezpieczeństwa UWAGA: Projektując system należy uwzględnić sposób opuszczenia maszyny przez personel znajdujący się w środku w przypadku zatrzaśnięcia się drzwiczek. W przypadku określonych aplikacji może być konieczne użycie dodatkowych urządzeń zabezpieczających. Definicja poziomu zapewniania bezpieczeństwa kategorii 3 Aby uzyskać bezpieczeństwo kategorii 3 zgodnie z normą ISO :2006, części związane z bezpieczeństwem muszą być zaprojektowane tak, by: części układu sterowania maszyny związane z bezpieczeństwem i/lub ich urządzenia zabezpieczające, jak również ich komponenty, muszą być zaprojektowane, skonstruowane, wybrane, złożone i połączone zgodnie z odnośnymi normami, tak by były odporne na określone warunki; zastosowanie muszą mieć podstawowe zasady bezpieczeństwa; pojedynczy błąd w którejkolwiek z części nie może prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa; przeciętne pokrycie diagnostyczne części układu sterowania związanych z bezpieczeństwem musi być na poziomie średnim; średni czas do wystąpienia niebezpiecznej awarii każdego z kanałów nadmiarowych musi być długi; zastosowane muszą zostać środki przeciwdziałające częstym przyczynom awarii. Definicje kategorii zatrzymania Dobór kategorii zatrzymania dla każdej funkcji zatrzymania musi zostać określony poprzez analizę zagrożenia. Kategorię zatrzymania 0 uzyskuje się przez natychmiastowe odłączenie zasilania siłownika, prowadzące do niekontrolowanego zatrzymania wybiegiem. Opcja bezpiecznego wyłączania momentu osiąga kategorię zatrzymania 0. Kategoria zatrzymania 1 jest uzyskiwana, gdy zasilanie siłowników maszyny prowadzi do zatrzymania. Zasilanie jest odłączane od siłowników po uzyskaniu stanu zatrzymania. WAŻNE Podczas projektowania aplikacji maszyny czas i odległość powinny być wzięte pod uwagę w odniesieniu do zatrzymania wybiegiem (kategoria zatrzymania 0 lub bezpieczne wyłączanie momentu). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kategorii zatrzymania, patrz norma EN Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

11 Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2 Poziom zapewniania bezpieczeństwa i poziom integralności bezpieczeństwa (SIL) CL3 W odniesieniu do układów sterowania związanych z bezpieczeństwem, poziom zapewniania bezpieczeństwa (PL), zgodnie z normą ISO oraz poziomy SIL, zgodnie z normami IEC i EN 62061, obejmują wartości znamionowe systemu w zakresie możliwości wykonywania funkcji bezpieczeństwa. Wszystkie komponenty układu sterowania związane z bezpieczeństwem muszą zostać objęte analizą ryzyka oraz procedurą określenia uzyskanych poziomów. Kompleksowe informacje na temat wymogów określania poziomu PL oraz SIL patrz normy ISO , IEC oraz EN Funkcjonalne testy kontrolne Normy bezpieczeństwa funkcjonalnego wymagają, by funkcjonalne testy kontrolne były wykonywane na urządzeniach wykorzystywanych w układzie. Testy kontrole są wykonywane w odstępach definiowanych przez użytkownika i zależą od wartości PFD i PFH. WAŻNE Dana aplikacja determinuje ramy czasowe odstępów pomiędzy testami kontrolnymi. Definicje PFD i PFH Układy związane z bezpieczeństwem mogą zostać sklasyfikowane jako funkcjonujące w trybie niskich wymogów lub w trybie wysokich/ciągłych wymogów. Tryb niskich wymogów: gdy częstotliwość określona w wymogach dotyczących pracy układu związanego z bezpieczeństwem nie jest wyższa niż raz na rok lub nie jest dwa razy wyższa niż częstotliwość przeprowadzania testów kontrolnych. Tryb wysokich/ciągłych wymogów: gdy częstotliwość określona w wymogach dotyczących pracy układu związanego z bezpieczeństwem jest wyższa niż raz na rok lub dwa razy wyższa niż częstotliwość przeprowadzania testów kontrolnych. Wartość SIL dla układu związanego z bezpieczeństwem o niskich wymogach łączy się bezpośrednio z zakresami rzędu wielkości średniego prawdopodobieństwa awarii tego układu w celu wykonywania funkcji bezpieczeństwa zgodnie z zapotrzebowaniem lub, ujmując to prościej, średniego prawdopodobieństwa awarii przy żądaniu (PFD). Wartość SIL dla układu związanego z bezpieczeństwem o wysokich/ciągłych wymogach łączy się bezpośrednio z prawdopodobieństwem wystąpienia niebezpiecznej awarii w przeciągu godziny (PFH). Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

12 Rozdział 2 Pojęcie bezpieczeństwa Dane PFD i PFH Obliczenia wartości PFD i PFH są oparte na równaniach zawartych w części 6 normy IEC Niniejsza tabela zawiera dane dotyczące 20-letniego odstępu pomiędzy testami kontrolnymi, przy założeniu najbardziej niekorzystnych efektów różnorodnych zmian konfiguracji danych. PFD i PFH w przypadku 20-letniego odstępu pomiędzy testami kontrolnymi Atrybut Rozmiary przemienników 1 7 Rozmiar przemiennika 8 Wartość Rozmiar przemiennika 9 PFD 3.29E E E E-4 Rozmiar przemiennika 10 PFH 3.75E-10 1/godz. 1.99E-9 1/godz. 3.04E-9 1/godz. 4.09E-9 1/godz. SIL CL PL e e e e Kategoria HFT 1 (1oo2) 1 (1oo2) 1 (1oo2) 1 (1oo2) PTI (odstęp pomiędzy testami kontrolnymi) 20 lat 20 lat 20 lat 20 lat Stan bezpieczny Stan bezpieczny obejmuje wszystkie działania występujące poza wszystkimi pozostałymi zachowaniami monitorowania i zatrzymania, definiowanymi jako element karty rozszerzeń bezpiecznego wyłączania momentu. Gdy wykryty zostanie błąd stanu bezpiecznego, karta bezpieczeństwa przełączy się w stan bezpieczny. Obejmuje to błędy związane z integralnością sprzętu i oprogramowania układowego. Czas reakcji zabezpieczenia Czas reakcji zabezpieczenia oznacza ilość czasu od zdarzenia powiązanego z bezpieczeństwem (np. przesłania sygnału wejściowego do systemu) do chwili osiągnięcia przez system stanu bezpiecznego. Czas reakcji zabezpieczenia od chwili odebrania sygnału wejściowego powodującego zatrzymanie bezpieczne do chwili inicjalizacji skonfigurowanego typu zatrzymania może wynosić maksymalnie 10 ms dla przemienników w rozmiarach WAŻNE Stan sygnału wejściowego, który jest obecny krócej niż czas reakcji, może nie spowodować wykonania funkcji bezpieczeństwa. Powtarzane żądania funkcji bezpieczeństwa trwające krócej niż czas reakcji mogą spowodować fałszywe wykrycie błędu. 12 Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

13 Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2 Uwarunkowania wskaźników bezpieczeństwa Możliwy do uzyskania wskaźnik bezpieczeństwa aplikacji z wykorzystaniem zamontowanych w przemiennikach serii PowerFlex 750 kart bezpieczeństwa zależy od wielu czynników, opcji przemiennika i typu silnika. W aplikacjach polegających na natychmiastowym odłączeniu zasilania siłownika, co prowadzi do niekontrolowanego zatrzymania wybiegiem, możliwe jest uzyskanie stopnia ochrony do poziomu obejmującego SIL CL3, PL e oraz kat. 3. Informacje kontaktowe w przypadku wystąpienia awarii karty bezpieczeństwa W przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek urządzenia posiadającego certyfikat bezpieczeństwa, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem firmy Rockwell Automation. Umożliwia to: zwrócenie urządzenia firmie Rockwell Automation, dzięki czemu awaria zostaje prawidłowo spisana pod kątem numeru katalogowego, którego dotyczy, oraz utworzony zostaje zapis awarii; zażądanie analizy awarii (jeśli jest to wymagane) w celu określenia prawdopodobnej przyczyny awarii. Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

14 Rozdział 2 Pojęcie bezpieczeństwa Uwagi: 14 Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

15 Rozdział 3 Instalacja i oprzewodowanie Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z następującymi krokami oraz przez kompetentny personel. Opcja bezpiecznego wyłączania momentu stanowi element systemu kontroli bezpieczeństwa w maszynie. Przed instalacją powinna być przeprowadzona analiza ryzyka porównująca specyfikacje opcji bezpiecznego wyłączania momentu oraz wszystkie dające się przewidzieć charakterystyki eksploatacyjne i środowiskowe maszyny, w których ma być użytkowana. Analiza bezpieczeństwa sekcji maszyny kontrolowanej przez przemiennik ma na celu określenie częstotliwości testowania prawidłowości działania funkcji bezpieczeństwa w okresie eksploatacyjnym maszyny. UWAGA: Poniższe informacje stanowią jedynie wskazówki dotyczące prawidłowej instalacji. Firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za spełnienie lub niespełnienie wymogów jakichkolwiek przepisów krajowych, lokalnych lub innych dotyczących prawidłowej instalacji niniejszego urządzenia. Nieprzestrzeganie tych przepisów podczas instalacji wiąże się z ryzykiem obrażeń ciała i/lub uszkodzenia urządzeń. Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

16 Rozdział 3 Instalacja i oprzewodowanie Dostęp do panelu kart sterowania i rozszerzeń przemiennika 1. Zdjąć pokrywę przemiennika. Rozmiary 1 5 Ścisnąć zaczepy blokujące i wysunąć dolną część pokrywy. Zsunąć pokrywę z obudowy w dół. Rozmiary 6 7 Poluzować śruby drzwiczek. Delikatnie podważyć drzwiczki, otworzyć je i zdjąć. 16 Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

17 Instalacja i oprzewodowanie Rozdział 3 Rozmiary 8 10 Odkręcić śruby górne. Poluzować śruby dolne. Zdjąć przednią prawą pokrywę. Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

18 Rozdział 3 Instalacja i oprzewodowanie 2. Rozmiar 1 Podnieść pokrywę obudowy. Rozmiary 2 7 Podnieść panel interfejsu HIM. Rozmiar 1 Poluzować śrubę blokującą. Za pomocą śrubokręta zwolnić zaczepy blokujące pokrywę obudowy. Podnieść obudowę aż do zadziałania zatrzasku. 18 Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

19 Instalacja i oprzewodowanie Rozdział 3 Rozmiary 2 7 Poluzować śrubę blokującą. Podnieść panel aż do zadziałania zatrzasku. Rozmiary 8 10 Poluzować śrubę blokującą. Podnieść panel aż do zadziałania zatrzasku. Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

20 Rozdział 3 Instalacja i oprzewodowanie Konfiguracja zezwolenia dla układu bezpieczeństwa Zworka zezwolenia dla układu bezpieczeństwa Podczas instalacji karty rozszerzeń bezpiecznego wyłączania momentu sprawdzić, czy zworka zezwolenia dla układu bezpieczeństwa (BEZPIECZEŃSTWO) na głównej płycie sterującej jest usunięta. PowerFlex 753 Lokalizacja zworki BEZPIECZEŃSTWA PowerFlex 755 Lokalizacja zworki BEZPIECZEŃSTWA (tylko rozmiary 1 7) Uwaga: Przemienniki w rozmiarach 8 10 nie posiadają zworki zezwolenia dla układu bezpieczeństwa. 20 Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

21 Instalacja i oprzewodowanie Rozdział 3 Zworka zezwolenia sprzętowego Podczas instalacji karty rozszerzeń bezpiecznego wyłączania momentu sprawdzić, czy zworka zezwolenia sprzętowego (WŁĄCZAJĄCA) na głównej płycie sterującej jest zainstalowana. PowerFlex 753 Lokalizacja zworki WŁĄCZAJĄCEJ PowerFlex 755 Lokalizacja zworki WŁĄCZAJĄCEJ (rozmiary 1 7) Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

22 Rozdział 3 Instalacja i oprzewodowanie PowerFlex 755 Lokalizacja zworki WŁĄCZAJĄCEJ (rozmiary 8 10) 22 Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

23 Instalacja i oprzewodowanie Rozdział 3 Instalowanie kart rozszerzeń UWAGA: Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzeń, jeżeli karta rozszerzeń będzie instalowana lub usuwana, podczas gdy przemiennik jest zasilany. Aby uniknąć uszkodzenia przemiennika, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na przemienniku należy upewnić się, że napięcie na kondensatorach szyny zostało całkowicie rozładowane. Rozmiary 1 7: Zmierzyć napięcie szyny DC na zaciskach obwodów mocy, dokonując pomiaru między zaciskami +DC a -DC, między zaciskiem +DC a metalową częścią obudowy oraz między zaciskiem -DC a metalową częścią obudowy. Napięcie we wszystkich trzech pomiarach musi być równe zeru. Rozmiary 8 10: Zmierzyć napięcie szyny DC w gniazdach TESTPOINT DC+ i DCz przodu modułu zasilania. Aby zainstalować kartę rozszerzeń bezpiecznego wyłączania momentu: 1. Energicznie wcisnąć złącze krawędziowe karty do wybranego portu. WAŻNE Karta rozszerzeń bezpiecznego wyłączania momentu może zostać zainstalowana w dowolnym porcie przemiennika. Jednak gdy jest wykorzystywana w aplikacji o zintegrowanej zdolności ruchu, moduł należy zainstalować w porcie Dokręcić śruby blokujące u góry i u dołu. Zalecany moment 0,45 N m (4,0 lb in) Zalecany wkrętak: T15 Torx WAŻNE Nie dokręcać śrub blokujących zbyt mocno. Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

24 Rozdział 3 Instalacja i oprzewodowanie Oprzewodowanie Istotne zagadnienia dotyczące oprzewodowania: Używać tylko ocynowanych przewodów miedzianych. Zalecane są przewody o napięciu przebicia izolacji 600 V lub wyższym. Przewody sterowania powinny być odsunięte od przewodów zasilania na odległość minimum 0,3 m (1 ft.). Tabela 1 Specyfikacje łączówek opcji bezpiecznego wyłączania momentu Zakres wielkości przewodów Typ przewodu Długość odsłoniętego Maksimum Minimum końca przewodu 0,8 mm 2 0,3 mm 2 Wieloprzewodowy kabel 10 mm (18 AWG) (28 AWG) ekranowany (0,39 in.) S Tabela 2 Oznaczenia zacisków TB2 Zacisk Nazwa Opis SP+ Zasilanie układu bezpieczeństwa +24 V SP+ SE+ Sd SP- SE- Sd SP- SE+ SE- Masa zasilania układu bezpieczeństwa Zezwolenie dla układu bezpieczeństwa +24 V Masa zezwolenia dla układu bezpieczeństwa Zasilanie dostarczane przez użytkownika: 24 V ±10% typowo 45 ma Zasilanie dostarczane przez użytkownika: 24 V ±10% typowo 25 ma Sd Ekran Punkt łączenia dla ekranów oprzewodowania, gdy Sd Ekran nie jest zainstalowana płyta EMC ani puszka rury osłonowej. Wejście bezpieczeństwa Zasilanie SE- Przykład połączenia Common SP- +24V SP+ Sd SE+ Sd Common +24V Ważne uwagi na temat instalacji karty rozszerzeń bezpiecznego wyłączania momentu Okablowanie Okablowanie wejściowe bezpieczeństwa musi być zabezpieczone za pomocą kanału kablowego, kanału, pancerza lub w inny sposób. Wymagany jest kabel ekranowany. Wymogi dotyczące zasilania Zasilanie zewnętrzne musi spełniać wymogi dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, przez zastosowanie się do normy EN Sterowniki programowalne, cześć 2 Wymogi i testy urządzeń oraz jednej z poniższych norm: EN60950 SELV (Bardzo niskie napięcie bezpieczne) EN60204 PELV (Bardzo niskie napięcie ochronne) IEC Klasa zabezpieczenia III (SELV lub PELV) UL 508 Ograniczony obwód napięcia Napięcie 24 V DC ±10% musi być dostarczane przez układ zasilania spełniający wymogi norm IEC i IEC Informacje w zakresie planowania patrz Wytyczne dot. oprzewodowania i uziemienia w automatyce przemysłowej, publikacja Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

25 Instalacja i oprzewodowanie Rozdział 3 Przypisanie portu Podczas wykorzystywania w aplikacji o zintegrowanej zdolności ruchu, opcja bezpiecznego wyłączania momentu musi zostać zainstalowana w porcie 6. Tylko jeden moduł karty bezpieczeństwa może być podłączany na raz. Instalacje z wieloma kartami bezpieczeństwa lub ze zduplikowaną kartą bezpieczeństwa nie są obsługiwane. Ustawienia zworki Sprawdzić, czy zworka zezwolenia sprzętowego (WŁĄCZAJĄCA) na głównej płycie sterującej jest zainstalowana. Lokalizacja patrz strona 21. Jeśli nie jest zainstalowana, przemiennik zasygnalizuje błąd po włączeniu zasilania. Sprawdzić, czy zworka zezwolenia dla układu bezpieczeństwa (BEZPIECZEŃSTWO) na głównej płycie sterującej jest usunięta (tylko rozmiary 1 7). Lokalizacja patrz strona 20. Weryfikacja pracy Po wstępnej instalacji funkcji bezpiecznego wyłączania momentu należy sprawdzić prawidłowość działania funkcji bezpieczeństwa. Ponowne kontrole funkcji bezpieczeństwa powinny być wykonywane w odstępach wyszczególnionych w analizie bezpieczeństwa na strona 15. Sprawdzić, czy oba kanały bezpieczeństwa funkcjonują zgodnie z Tabela 3. Tabela 3 Działanie i weryfikacja kanału Stan funkcji bezpieczeństwa Przemiennik w stanie niewłączonym Przemiennik w stanie niewłączonym Przemiennik w stanie niewłączonym Przemiennik zdatny do pracy (gotowy) Działanie kanału bezpieczeństwa Opcja bezpiecznego wyłączania momentu Zaciski SP+ i SP- (zasilanie układu bezpieczeństwa) Opcja bezpiecznego wyłączania momentu Zaciski SE+ i SE- (zezwolenie dla układu bezpieczeństwa) Niezasilane Zasilane Niezasilane Zasilane Niezasilane Niezasilane Zasilane Zasilane WAŻNE Jeżeli zewnętrzne zwarcie ma miejsce w oprzewodowaniu lub obwodzie sterowania wejść zezwolenia dla układu bezpieczeństwa lub zasilania układu bezpieczeństwa przez pewien okres czasu, opcja bezpiecznego wyłączania momentu może nie wykryć tego stanu. Po usunięciu zewnętrznego zwarcia opcja bezpiecznego wyłączania momentu umożliwi stan włączenia. Aby uzyskać maksymalny stopień ochrony, oba wejścia bezpieczeństwa SP i SE muszą zostać uaktywnione przez odpowiednie urządzenie dwukanałowe. Powtarzane uaktywnienia funkcji bezpieczeństwa przez tylko jedno wejście mogą spowodować fałszywe wykrycie błędu. Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

26 Rozdział 3 Instalacja i oprzewodowanie WSKAZÓWKA Opcja bezpiecznego wyłączania momentu nie jest wyposażona w styk zwrotny stanu. 26 Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

27 Rozdział 4 Opis działania Działanie funkcji bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Karta rozszerzeń bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 (patrz Rysunek 1) powoduje wyłączenie wyjściowych tranzystorów IGBT przemiennika poprzez odłączenie zasilania sterownika IC bramy lub wyłączenie wyjścia sterownika IC bramy. Układ spełnia wymogi normy SIL3 w zakresie bezpiecznego wyłączania momentu. WAŻNE Opcja bezpiecznego wyłączania momentu nie eliminuje niebezpiecznego napięcia na wyjściu przemiennika. Moc pobierana do przemiennika musi zostać wyłączona oraz należy postępować zgodnie z procedurami bezpieczeństwa przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy układzie elektrycznym przemiennika lub silnika. UWAGA: W przypadku awarii dwóch wyjściowych tranzystorów IGBT w przemienniku, gdy funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku PowerFlex 750 kontrolowała wyjścia przemiennika do stanu wyłączenia, przemiennik może dostarczyć energię do wykonania obrotu nawet do 180 w przypadku silnika dwubiegunowego przed zaniknięciem momentu wytwarzanego w silniku. W normalnych warunkach pracy napięcie 24 V DC jest dostarczane do obu wejść karty rozszerzeń bezpiecznego wyłączania momentu zasilania układu bezpieczeństwa i zezwolenia dla układu bezpieczeństwa. Jeśli wejście zezwolenia dla układu bezpieczeństwa lub zasilania układu bezpieczeństwa nie jest zasilane, to wyłączone są wyjścia sterownika IC bramy oraz wyzwalanie tranzystorów IGBT. Parametr 933 [Zakaz startu] będzie wskazywał, że tranzystory IGBT są wyłączone, a interfejs HIM będzie wyświetlał, że przemiennik nie jest włączony. UWAGA: Opcja bezpiecznego wyłączenia momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 samoczynnie powoduje uruchomienie funkcji zatrzymania wybiegiem. Jeśli aplikacja wymaga innego zatrzymania, muszą być zastosowane dodatkowe środki zabezpieczające. Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec

28 Rozdział 4 Opis działania Rysunek 1 Obwody funkcji bezpiecznego wyłączenia momentu w przemienniku Moc wejściowa sieci AC Seria PowerFlex V DC Stop Start Wspólny start/stop Wspólny 24 V DC Zworki: Zainst. zworka WŁ. Usunięta zworka BEZP. Zasilanie sterowania bramą Zasilanie układu bezp. Zezwolenie dla układu bezp. SP+ SE+ Sd SP SE Sd Obwód sterowania bramą Silnik 28 Publikacja Rockwell Automation 750-UM002F-PL-P Lipiec 2013

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Karta rozszerzeń PowerFlex serii 750, zgodna z normą ATEX

Karta rozszerzeń PowerFlex serii 750, zgodna z normą ATEX Podręcznik użytkownika Karta rozszerzeń PowerFlex serii 750, zgodna z normą ATEX Numer katalogowy 20-750-ATEX Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Ważne informacje dla użytkownika Przed rozpoczęciem instalacji,

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting

Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting Norma PN-EN ISO 14119 Osłony blokujące należy instalować w takiej minimalnej odległości od zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

Funkcje bezpieczeństwa w maszynach monitorowanie z przekaźnikami bezpieczeństwa ESR5

Funkcje bezpieczeństwa w maszynach monitorowanie z przekaźnikami bezpieczeństwa ESR5 Opis Funkcje bezpieczeństwa w maszynach monitorowanie z przekaźnikami bezpieczeństwa ESR5 Wyłączanie awaryjne Monitorowanie osłon ruchomych i drzwi ochronnych z blokadą lub bez blokady Monitorowanie niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP ProductUpdate 2013 Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP IInstrukcjja do ćwiczeń SPIS TREŚCI Laboratorium praktyczne O laboratorium

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 8-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania styków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI SmartGuard 600 strona 22 Moduły we/wy bezpieczeństwa strona 24 Sterowniki bezpieczeństwa www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE45-3S12D33 6024911 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.pl/ue45-3s1

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla Wersja 1.0 21.06.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M

ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M 2016 1/13 ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl Czerwiec 2016 2016 2/13 SPIS TREŚCI: STRONA 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Czujniki pomieszczeniowe

Czujniki pomieszczeniowe 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Czujniki pomieszczeniowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFA31 Napięcie zasilania 24 V AC / 13,5...3 DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC / 4 20 ma wilgotności względnej

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki bezpieczeństwa RS-Titan www.eaton.pl. Bezkontaktowe monitorowanie ruchomych osłon przy użyciu RS-Titan

Wyłączniki bezpieczeństwa RS-Titan www.eaton.pl. Bezkontaktowe monitorowanie ruchomych osłon przy użyciu RS-Titan Wyłączniki bezpieczeństwa RS-Titan www.eaton.pl Bezkontaktowe monitorowanie ruchomych osłon przy użyciu RS-Titan Niezawodna ochrona maszyn z bezdotykowymi wyłącznikami bezpieczeństwa RS-Titan Bezkontaktowe

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Systemy zabezpieczeń

Systemy zabezpieczeń Systemy zabezpieczeń Definicja System zabezpieczeń (safety-related system) jest to system, który implementuje funkcje bezpieczeństwa konieczne do utrzymania bezpiecznego stanu instalacji oraz jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Pozycjoner silnika CMMO-ST

Pozycjoner silnika CMMO-ST Główne cechy Krótki przegląd może pracować w zamkniętej i otwartej pętli sterowania Oddzielne zasilanie obciążenia i logiki Obsługuje funkcję bezpieczeństwa "Safe Torque Off" (STO) Łatwe sterowanie przez:

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo