Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A 1

2 1. Informacje o przewodniku 1.1. Zakres Niniejsza instrukcja instalacji zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i Rozwiązywania problemów w następujących falownikach SMA Sunny Mini Central 4600A (SMC 4600A, SMC 4600A - 11) Sunny Mini Central 5000A (SMC 5000A, SMC 5000A -11, SMC 5000A -IT) Sunny Mini Central 6000A (SMC 6000A, SMC 6000A - 11, SMC 6000A - IT) Instrukcję należy przechowywać w okresie użytkowania tych falowników Grupa docelowa Ten poradnik jest skierowany dla wykwalifikowanych specjalistów. Procedury opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel Więcej informacji Więcej informacji na temat konkretnych zagadnień, takich jak projektowanie wyłącznika lub opis parametrów pracy, patrz na stronie w zakładce do pobrania. Szczegółowe wskazówki co do działania przetwornicy można znaleźć w zestawie podręcznym. 2. Bezpieczeństwo 2.1. Przewidziany zakres stosowania Sunny Mini Central to inverter PV, który konwertuje prąd DC z generatora fotowoltaicznego do prądu AC i podaje go do publicznej sieci energetycznej. Zasada działania systemu PV z Sunny Mini Central 2

3 Sunny Mini Central może obsługiwać tylko prądnice fotowoltaiczne (moduły PV i okablowania) z klasą II. Nie wolno podłączać innych źródeł energii niż moduły fotowoltaiczne.. Upewnij się, że przy projektowaniu systemu fotowoltaicznego, dopuszczalny zakres pracy został utrzymany przez cały czas.pomoże Ci darmowy program do projektowania "Sunny Design" (Www.SMA.de / Sunny Design).Producent modułów fotowoltaicznych musi mieć moduły fotowoltaiczne z przeznaczone do użytku z Sunny Mini Central. Właściwości modułu są brane pod uwagę (patrz również Informacje Techniczne "Technologia MODULE", w obszarze Pobierania Ze względów bezpieczeństwa zabrania się zmieniać produktu lub jego składników, które nie są wyraźnie zalecane przez SMA Solar Technology AG Objaśnienie symboli W tym rozdziale znajdziecie wyjaśnienie znaczenia wszystkich symboli, które odnoszą się do falownika i tabliczki znamionowej. Symbol Symbole na przetwornicy Objaśnienie Wyświetlacz operacji. Wskazuje stan pracy falownika. Zwarcie lub warystor uszkodzony Błąd lub awaria Można sterować wyświetlaczem naciskając na obudowie pokrywy: Dotknięcie raz: podświetlenie włącza się lub wyświetlacz przewija do następnej wiadomości wyświetlacza. Naciśnięcie dwa razy w krótkim odstępie *: falownik przedstawia komunikaty wyświetlane od fazy rozruchu. Odłączenie obciążenia urządzenia Elektroniczny Solar Switch (ESS) Jeśli przełącznik elektroniczny jest podłączony, a następniedc obwód jest zamknięty. W celu przerwania stałego przepływu prądu i zapewnienia falownik być pod oddzielonym obciążeniem, należy najpierw odłączyć ESS a, następnie wyciągnąć wszystkie złącza DC. QR-Code *** kod do programu bonusowego SMA Informacje znajdziesz na 3

4 Symbol Symbole na tabliczce zanamionowej Objaśnienie Uważaj na niebezpieczne napięcie elektryczne. Przetwornica pracuje na wysokich napięciach. Wszystkie prace na przetwornicy mogą być prowadzone przez osoby wykwalifikowane Uważaj na gorącą powierzchnię. Falownik może stać się gorący podczas pracy. Unikać kontaktu podczas pracy. Przestrzegać wszystkich dokumentacji dołączonej do przetwornicy. Falownika nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Znak CE. Falownik jest zgodny z wymogami obowiązującymi wytycznymi KE. Falownik jest beztranformatorowy Prąd zmienny (AC). Stopień ochrony IP65. Falownik jest zabezpieczony przed przenikaniem cząstek pyłu i wody dysze pod każdym kątem Znak jakości RAL dla produktów solarnych. Falownik spełnia wymogi niemieckiego Instytutu Zapewnienia jakości i etykietowania. Prąd stały (DC). 3. Rozpakowanie 3.1. Zakres dostawy Sprawdź dostawę pod kątem kompletności i widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, należy skontaktować się ze sprzedawcą. 4

5 Oznaczenie Ilość Opis (szt.) A 1 Sunny Mini Central B 1 Zaślepki wentylatora (lewa/prawa) C 1 Szyna mocujaca D 1 Odłączenie obciążenia prądu stałego (ESS) E 8 Złącza DC (4 x dodatnie, 4 ujemne) F 8 Zaślepki do wtyczki DC G 1 Dławik kablowy do podłączenia zasilania H 1 Nakrętka do kabla sieciowego I 1 Zaciski do dodatkowego uziemienia K 2 Podkładki blokujące: 1 dla śrub pokrywy (wymiana), 1 x dla uziemienia L 2 Śruby cylindryczne (M6x16) 1 x na obudowę(wymiana), 1 x dla uziemienia M 2 Jumper (1x do testu wentylatorów, 1 do równoważenia energii okablowania SMA) N 2 Śruby cylindryczne (M6x8) w celu zabezpieczenia falownika na ścianie. O 1 Przewody silikonowe do ocieplania Power Balancer SMA P 1 Instrukcja instalacji Q 1 Podręcznik R 1 Komplet dokumentów z wyjaśnieniami i certyfikatami S 1 Suplement do ustawień fabrycznych falownika 3.2. Identyfikacja Inwertera Można zidentyfikować falownik za pomocą tabliczki znamionowej. Znajduje się ona po prawej stronie obudowy. Na tabliczce znamionowej znajduje się typu (typ / model) i numer seryjny (Numer seryjny) przetwornicy jak również innych urządzeń. 5

6 4. Montaż 4.1. Miejsce montażu Rozważmy następujące warunki przy wyborze miejsca montażu: instalując i montując przetwornicę weż pod uwagę jej rozmiar i wagę. Montuj na stabilnej powierzchni. Instalacja musi być w każdej chwili swobodnie i bezpiecznie dostępna, bez dodatkowych pomocy, takich jak rusztowania lub windy, dostępnych. W przeciwnym razie, każda usługa urządzenia będzie ograniczona. Montaż pionowy lub pochylony do tyłu max. 45. Powierzchania połączenia musi być na dole. Nie montować pochylonego do przodu. Nie montować pochylonego na bok. Nie należy instalować poziomo. Zainstaluj na poziomie oczu aby swobodnie czytać stan pracy w dowolnym momencie. Temperatura otoczenia powinna być niższa niż 40 C w celu zapewnienia optymalnej wydajności. Nie należy wystawiać przetwornicy na działanie promieni słonecznych, Aby uniknąć redukcji mocy z powodu nadmiernego nagrzewania. instalacja w obszarach mieszkalnych nie na płycie gipsowej ponieważ mogą wystąpić nie porządane drgania jak i efekty dzwiękowe.falownik może wydawać odgłosy, które mogą być uciążliwe. Przestrzegaj ustalonych odległości ukazanych na fotografii 6

7 4.2. Instalacja falownika za pomocą uchwytu ściennego 1. Ustal położenie otworów na wsporniku i wywierć otwory co najmniej 2 z 6 otworów, użyć 1 każdego otworu na prawo i lewo 2. Zamontuj uchwyt ścienny z odpowiednimi śrubami i podkładkami. 7

8 3. Zawieś falownik na montażu ściennym i przymocuj go do uchwytu. 4. Falownik z obydwu stron dokręcić śrubami (M6x8) do montażu na ścianie. Śruby dokręcać ręcznie! 5. Sprawdź szczelność falownika. 6. Załóż dostarczone kratki do otworów wentylacyjnych. Kratki są odpowiednio oznaczone "lewo / prawo"i "lewo / prawo".kratki zapobiegają przenikaniu brudu i owadów, które mogą uszkodzić urządzenie. 8

9 5. Podłączenie elektryczne 5.1. Przegląd obszaru połączenia Z zewnątrz Poniższy rysunek pokazuje przypisanie poszczególnych wejść terminali na dole inwertera. Oznaczenie A B C D E Objaśnienie Złącze DC do podłączenia ciągów PV Gniazdo do podłączenia prądu stałego i konfiguracji Electronic Solar Switch (ESS) Dławik dla opcjonalnej komunikacji poprzez RS485 (PG16) Dławik kablowy do podłączenia do publicznej sieci elektrycznej (AC) (12 mm mm) Dławnice kablowe stosowane w balansowaniu mocy SMA 9

10 Widok wnętrza Poniższy rysunek przedstawia różne elementy i punkty połączeń wewnątrz inwertera. Oznaczenie Opis A Port i gniazda dla komunikacji B Wyświetlacz C Gniazdo zworek do testu wentylatorów D Diody LED, pokazujące warunki pracy E Gniazdo zworek dla Power Balancer SMA F Zaciski Power Balancer SMA G Płaskie przyłącze do uziemienia ekranu przewodu z Power Balancer SMA H Dodatkowy zacisk do uziemiania I Zaciski kabla AC K Dławnice kablowe stosowane dla równoważenia energii SMA L Dławik AC M Dławnice kablowe stosowane w komunikacji N Przykręcenia zacisku ekranującego kabel komunikacyjny O Wtyczka DC P Gniazdo dla ESS Q Warystory 10

11 5.2. Podłączenie do sieci publicznej (AC) Warunki połączenia sieciowego Zauważ, że w każdym przypadku połączenia z operatorem sieci musi być zgodne z jego warunkami! Wymagania kablowe Symbol Oznaczenie Wartość A Średnica zewnętrzna 12 mm 25 mm B Przekrój 6 mm² 16 mm² C Odizolowanie około 16 mm Połączenie inwertera do sieci publicznej (AC) 1. Sprawdź napięcie siatki w porównaniu z tabliczką znamionową. Dokładny zakres pracy falownika jest ustawiona w parametrach eksploatacyjnych. Odpowiedni dokument jest dostępny do pobrania na 2. Wyłącznik wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. 3. Wszystkie śruby na pokrywie odkręcić i zdjąć obudowę Taśma z AC po otwarciu obudowy jest usuwana. Dławik AC z zewnątrz doprowadzić do otwarcia obudowy i wnętrza Odkręcić nakrętkę przewodu i uruchomić przez kabel. Kabel przez kabel do przewodu sieciowego terminala. L, N i przewód ochronny (PE) do za pomocą śrubokręta zgodnie z etykietą. Przewód PE musi być 5 mm dłuższy niż L i N! L i N nie należy mylić! 11

12 9. Dokręć nakrętkę. 10. Załóż pokrywę mocując wszystkie śruby i dokręć momentem 6 Nm Dodatkowe uziemienie obudowy Jeśli instalacja tego wymaga, można użyć zacisku uziemienia do podłączenia drugiego przewodu ochronnego lub potencjalnego spajania. Metoda 1. Przełóż przewód uziemiający (D) pod Zacisk (C) (maksymalny przekrój 16 mm ² lub z krótszy max. 10 mm ²). 2. Włóż śrubę zaciskową (A) i podkładkę (B). Zęby w podkładce służą większej odporności 5.3. Ustawianie języka wyświetlacza Można ustawić język wyświetlacza za pomocą przełączników na spodzie wyświetlacza montaż wewnątrz falownika. Rozważyć wybór języka wyświetlacza dla falownika, dla krajów z włoskimi normami DK są ustawione na 5940, w różnych pozycjach przełącznika. Standardowy, do którego falownik zostały wysłane, można użyć etykiety i załączonego arkusza z ustawieniami fabrycznymi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisem technicznym "Parametry pracy" 12

13 Metoda 1. Otwórz falownik. 2. Ustaw przełącznik na żądany język. Normy mają zastosowanie do wszystkich krajów z wyjątkiem DK 5940 pozycje przełącznika: Język S1 S2 Niemiecki B B Angielski B A Francuski A B Hiszpański A A Dla przetwornicy opartej na standardzie kraju DK 5940, ustawienia są następujące: 3. Zamknij falownik Język S1 S2 Włoski B A Angielski A A Niemiecki B B Francuski A B 5.4. Połączenie generatora PV (DC) Warunki połączenia DC Wymagania dotyczące podłączanych modułów: - ten sam typ - ta sama liczba - identyczna orientacja - identyczny spadek Przewody przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone w złącza. Dla DC-DC wymagane jest połączenie złącza są włączone. Następujące ograniczenia dotyczące wejścia DC przetwornicy nie mogą zostać przekroczone: Maksymalne napięcie wejściowe Maksymalny prąd wejściowy 600 V (DC) 26,0 A (DC) 13

14 Montaż złączy DC Do podłączenia do falownika, wszystkie kable połączeniowe z modułów fotowoltaicznych muszą mieć zawarte złącza DC do zamontowania. Zakończyć złącza DC konektor jak opisane poniżej. Zwróć uwagę na polaryzację. Złącza DC konektor są oznaczone "+" i "-". Wymagania kablowe Użyj kabla PV1-F Metoda 1. Przełóż nieizolowany kabel do gniazda, aż się zatrzyma. 2. Zaciski docisnąć aż klikną zaskoczą na miejsce. 3. Sprawdź lukę na kabel: Wynik Jeśli przewód jest w komorze Wspornik mocowania widać, kabel jest umocowany poprawnie. Jeśli kabel nie jest widoczny w komorze to nie jeston ułożony prawidłowo. Krok Idź do punktu 4 Poluzować zacisk. Włożyć wkrętak do zacisku i podważyć (Szerokość ostrza: 3,5 mm). 4. Wkręć gwintowaną wkładkę i dokręć z momentem 2 Nm. 14

15 Otwieranie wtyczki DC 1. Śrubę odkręcić. 2. Odblokuj złącza DC: włożyć wkrętak do strony zatrzasku i podważyć zaczep (szerokość: 3,5 mm). 3. Rozłączyć wtyczkę DC 4. Poluzować zacisk. Ten Wkrętak do zacisku i hak zaciski do podważenia (ostrze szerokość: 3,5 mm). 5. Wyjmij kabel. 15

16 Połączenie generatora PV 1. Wyłączyć wyłącznik i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. 2. ESS pociągnąć w kierunku ściany. 3. Ustawić łączenia kabli modułów fotowoltaicznych na prawidłowe bieguny i maksymalne napięcie wejściowe badania przetwornicy. Powinny być w temperaturze otoczenia powyżej 10 C. napięcia w modułów fotowoltaicznych wynosi nie więcej niż 90% maksymalnego napięcia wejściowego Sprawdź przeciwnym razie projekt systemu oraz łączenie modułów fotowoltaicznych. na niższych temperaturach otoczenia, maksymalne napięcie wejściowe przetwornicy w inny sposób nie może być przekroczone. 4. Sprawdź łańcuchy na doziemienie. 5. Zgromadzone złącza DC podłączyć do falownika. 6. Aby ustalić szczelność falownika, wszystkie niewykorzystane wejścia DC z przyłączami DC i wtyczkami muszą być zamknięte 7. Upewnij się, że wszystkie złącza DC są mocno osadzone. 8. Podłącz ESS Podłączenie Power Balancer SMA Sunny Mini Central wyposażony jest w Power Balancer SMA. To pozwala na podłączenie trzech Sunny Mini Central do instalacji trzy fazowej. Wszystkie 3 Sunny Mini Central, muszą być podłączone do innego przewodu fazowego Bądź niskiego napięcia sieci (L1, L2 i L3)! 16

17 Po uaktywnieniu tego układu można go ustawić tak aby dwa inne Sunny Mini Central reagowały, kiedy trzeci Sunny Mini Central ma awarię Konfiguracja Podczas ustawiania normy kraju VDE AR N4105 MP lub VDE AR N4105 HP 4600A SMC- 11, SMC 5000A i 6000A SMC 11 aktywowany z Power Balancer SMA fabryce ma ustawiony tryb "Guard Power". Dla wszystkich pozostałych krajów standardów, Balancer mocy SMA SMC 4600A-11, SMC 5000A i 6000A SMC jest domyślnie wyłączony. Kiedy SMC 4600A, SMC 5000A, SMC 5000A IT, SMC 6000A i 6000A SMC IT Balancer mocy SMA wyłączone niezależnie od standardu kraju ustawione zawsze w fabryce. Balancer mocy SMA może być aktywowany tylko i skonfigurowany produkt komunikacyjny. Aby zmienić parametr "PowerBalancer", potrzebny jest osobisty Kod dostępu, tzw Siatka SMA kod Guard.Formularz wniosku o osobisty Kod dostępu można znaleźć w obszarze pobierania na w kategorii "Certyfikat" o każdym falowniku. Opcje konfiguracyjne są opisane poniżej. Możliwości konfiguracji Dla parametru "PowerBalancer" Istnieją cztery różne konfiguracje. FaultGuard Ten tryb jest możliwy,przy trzy-fazowym monitorowaniu napięcia. - Jeśli jeden z trzech falowników ma brak zasilania zatrzymuje oddawanie mocy to jeden z dwóch pozostałych falowników natychmiast odłącza od sieci zasilania elektrycznego. Netzspannungsfehler! Awaria AC Netztrennung! Odłączenie Leistung Wydajność 17

18 - Jeśli jeden z trzech falowników ma usterkę i zatrzymuje karmienie, pozostałe dwa falowniki również odłączają się po 5 minutach od sieci publicznej. PhaseGuard Ten tryb jest możliwy w trzy-fazowym systemie monitorowanie napięcia. - Jeśli jeden z trzech falowników ma brak zasilania zatrzymuje karmienie i jeden z dwóch pozostałych falowników automatycznie odłącza się od sieci. - Jeśli jedno z trzech urządzeń ma usterkę i zatrzymuje karmienie, nie wywiera to wpływu na działanie pozostałych falowników. OFF (Wyłączony) Balancer mocy SMA jest wyłączony (ustawienie domyślne). - Wytnij przypadku awarii lub braku napięcia zasilania z falownika, tylko tą przetwornicę od sieci zasilania elektrycznego, a pozostałe falowniki są kontynuowane z niesłabnącą mocą. PowerGuard Ustawienie to można wybrać wtedy, gdy cały system PV składa się z 3 Sunny Mini Central i jest on niesymetryczne obciążony w przypadku błędu 4,6 kva przez 10 minut moc będzie ograniczona Okablowanie Wymagania kablowe Korzystanie z okablowania Power Balancer "SMA LiYCY" należy korzystać z kabla o następującej konstrukcji: Wnętrze: LiYCY 2 x 2 x 0,25 Na zewnątrz: Li-2YCYV 2 x 2 x 0,25 18

19 Symbol Opis A Elastyczna izolacja B Osłonka C Skrętka 2 (2 x 0,25 mm ²) D Skrętka 1 (2 x 0,25 mm ²) Przegląd obszaru połączenia Symbol Opis A Zaciski śrubowe dla mostu drutu B Zaciski śrubowe do podłączenia przewodów C Gniazdo Jumper D Płasko przyłącze do uziemienia ekranu przewodu E Silikonowy przewód / kabel F Dławnice 19

20 Metoda 1. Otwórz falownik. 2. Wprowadź kabel do każdej przetwornicy. W tym przypadku użyć jednego z dwóch otworów po prawo (F). 3. Ułóż kabel wzdłuż trasy kabla (E) do bloku zacisków (B). 4. Ekran kabla w każdej przetwornicy w złącze PE (D) ziemi. 5. W każdym falowniku, przewód główny ułóż odpowiednio dodatnimi i ujemnymi końcówkami. 6. Dodatnie i ujemne bieguny są odpowiadające. Wkręcić korek. 7. Aby połączyć 3 falowniki łącznie, plus i minus linie dwóch. Scal inny falownik na bloku zacisków centralnego falownika. Wechselrichter Falownik verdrilltes Kabel Skętka Długość kabla między dwoma falownikami nie powinna przekraczać 300 m. 8. Tylko w centralnym falowniku(jeden z 2 przewodów Każdy terminal), jeden z dostarczonej zworki na najniższy z gniazd, jak pokazano Skoczek nie jest na dnie otworu Pozostałe dwa falowniki zatrzymany! Lub A i B w środku Most Inverter zworą. A i B w dwóch pozostałych Falowniki nie można pokonać! 9. W centralnej oporu falownika między pozytywnymi i negatywnymi biegunami listwy miarę. 20

21 10. Zamknij wszystkie falowniki Test działania W celu sprawdzenia prawidłowego działania Power Balancer SMA, wykonaj następujące czynności. 1. We wszystkich trzech przetwornicach "PhaseGuard" jest ustawiony na parametr "PowerBalancer". 2. Sprawdź, czy wszystkie przemienniki w grupie prawidłowo karmią sieć publiczną. 3. W jednym z 3 falowników wyłącznik jest wyłączony. falownik jest wyłączony MCB to wskazuje na wyświetlaczu Brak zasilania AC ("Bfr" lub "SRR", nie dotyczy). 21

22 Pozostałe dwa falowniki oddzielnie następnie przy wiadomości na wyświetlaczu również z sieci publicznej. Następnie przenosimy oba falowniki do "zrównoważony". 4. Jeśli to konieczne zrestartuj, parametr "PowerBalancer" dla wszystkich falowników. 5. Wyłącznik z powrotem Komunikacja Falownik jest wyposażony w gniazdo dla interfejsów komunikacyjnych do komunikacji ze specjalnymi układami akwizycji danych (połączenie sieci) lub PC z odpowiednim oprogramowaniem (Np. Sunny Data Control lub Sunny Explorer). Szczegółowy schemat połączeń oraz opis instalacji interfejsu można znaleźć w instrukcji danego interfejsu komunikacyjnego. Z Box Reduktor mocy z SMA Solar Technology AG posiada zewnętrzną specyfikację Moc czynna przetwornicy jest ograniczona lub przesunięcie fazowe można regulować. Szczegółowe informacje na temat Box Reducer zasilania można znaleźć w opisie technicznym na Parametry sieci i parametry stanu Szczegółowy opis parametrów pracy przetwornicy można znaleźć w obszarze pobierania na w kategorii "Technical Description" odpowiedni inverter Ustawienia kraju instalacji Parametru o nazwie "default" parametru można użyć do produktów komunikacyjnych (na przyłączenie do sieci) lub do komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem (np. Sunny Data Control lub Sunny Explorer). Kraj instalacji jest ważny dla połączenia sieciowego zestawu standardowego. Jest to jednak tylko wymagane, jeżeli przetwornica pierwotnie jest zamówiona do innego kraju. po czym Norma przetwornicy został wysłany do, sprawdź etykietę i patrz załączony arkusz dostarczonego z ustawieniami fabrycznymi. 22

23 Islanding zestawu operacji Aby korzystać z przetwornicy w siatce samodzielny z Sunny systemu Islandii, należy "Default" parametr w trybie samodzielnej pracy ("off-grid") set. Istnieje kilka sposobów na ustawienie falownika do off-sieciowe: Ustalenie przez Sunny WebBox lub Ustalenie przez Sunny Data Control lub Sunny Explorer Dodatkowe parametry kraju Dezaktywacja (napięcie, częstotliwość, impedancja) dla wszystkich Sunny Mini Central Parametr kraj ustawiony. Dodatkowe kraje mają domyślne parametry "MVtgDirective" switch-off. Inwerter do napięcia i częstotliwości do maksymalnej / minimalnej. to Rustykalne może być wybrany tylko wtedy, gdy PV systemu lub falownik z zewnętrzne trójfazowe oddzielenie pracuje, napięcie na nieakceptowalnych poziomów i wartości częstotliwości, falownik automatycznie odłącza się od głównej sieci. Ochrona urządzenia nadal jest gwarantowana. 6. Uruchomienie 6.1. Przygotowanie inwertera do użytku 1. Przed uruchomieniem sprawdź następujące warunki: - Szczelność przetwornicy - Prawidłowe podłączenie kabla sieciowego (sieci publicznej) - Zakończenie połączenia z DC kabli (ciągi PV) - Niepotrzebne wejść DC są związane z DC i zatknięte korkami uszczelniającymi - Umocowany w pokrywie - Prawidłowo podłączony przełącznik ESS - Dokładny układ z wyłącznikami 2. Wyłącznik jest przełączony. 23

24 A Zielona dioda Operacja B Czerwona dioda Zwarcie lub warystor uszkodzony C Żółta dioda Zakłócenia 6.2. Wyświetlanie wiadomości w fazie rozruchu Po uruchomieniu falownik pokazuje w początkowej fazie typ urządzenia. Po 5 sekundach lub wybierz ponownie przedstawia falownika, wersję oprogramowania wewnętrznych procesorów. Po kolejnych 5 sekundach lub wybierz ponownie pokazuje falownika, zestaw Standard kraj (np.: "VDE AR N4105 MP"). 24

25 7. Otwieranie i zamykanie 7.1. Otwieranie falownika 1. Wyłącznik wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. 2. ESS ciągnąć w kierunku ściany. 3. Odłączyć wszystkie kable przy pomocy kombinerek. 4. Wszystko odłączyć od prądu DC i wyjąć wtyczkę. Przy pomocy na wkrętaka (Szerokość ostrza: 3,5 mm) w jednym z boku szczeliny i włożyć złącze prostej DC i usuń kabel. 25

26 5. Sprawdź miernikiem czy w falowniku nie ma napięcia. 6. Wykręć wszystkie śruby z pokrywy osłaniającej. 7. Sprawdź czy przewody L i N są wolne od napięcia 7.2. Zamykanie falownika 1. Załóż i przykręć pokrywę obudowy śrubami w takiej kolejności jak na rysunku i dokręcić momentem 6 Nm. 2. Połączyć złącza i polaryzację. 3. Podłączyć ESS 4. Włącz wyłącznik. 5. Sprawdź, czy wyświetlacz i diody LED wskazują tryb pracy. 26

27 8. Konserwacja i czyszczenie 8.1. Czyszczenie inwertera Jeśli falownik jest brudny i dane ukazane na inwerterze są mało widoczne, wyczyść obudowę, wyświetlacz i diody z wilgotną szmatką. Nie korzystaj ze żrących substancji (np. rozpuszczalniki, ścierne) Sprawdzanie odprowadzania ciepła Czyszczenie wentylatora Jeśli osłony wentylatorów pokryte są luźnym pyłem, mogą być czyszczone za pomocą odkurzacza. Jeżeli za pomocą odkurzacza uzyskuje nie satysfakcjonujące wyniki, wyjmij wentylator do czyszczenia. 1. Otwórz falownik 2. Odczekaj, aż wentylator przestanie się obracać. 3. Grill wentylatora, rozmontowanie: - Odepnij dwa zamki na prawym brzegu osłony wentylatora za pomocą śrubokręta w prawo i zdejmij ze wspornika. - Zdjąć kratkę wentylatora. 4. Wyczyść siatkę wentylatora miękką szmatką lub szczotką 5. Nacisnąć przednie i tynie zatrzaski do tyłu. 27

28 6. Wyciągnąć wentylator powoli i równomiernie. 7. Odblokować i wyjąć wtyczkę. Kable wentylatora są na tyle długie, że można wyciągnąć wentylator na tyle daleko, aby odłączyć złącze wewnątrz falownika. 8. Wyjmij wentylator. 9. Wentylator wyczyść miękką szczoteczką, pędzlem lub wilgotną szmatką. 10. Po oczyszczeniu złożyć wszystko w odwrotnej kolejności. 11. Funkcja testu wentylatora, jak opisano w następnym rozdziale Sprawdzanie wentylatora Możesz sprawdzić działanie wentylatora na 2 sposoby: Ustaw "Test wentylator" w trybie instalatora przy użyciu Sunny Data Control Sunny Explorer i Sunny WebBox na "1". lub Podłącz dostarczoną zworkę na płycie kontrolera. Użycie parametrów 1. Hasło instalatora na linii usług SMA. 2. Ustaw "Test Fan" w trybie instalatora ustawiony na "1". 3. Sprawdź przepływ powietrza wentylatora. Falownik zasysa powietrze od dołu, a następnie wydmuchuje je z powrotem znów po obu stronach. Zwróć uwagę na podejrzane odgłosy, że odniesienie do wadliwego Instalacja lub które mogłyby dać wentylatory są wadliwe. 4. Ustaw "Test wentylator" po sprawdzeniu wenylatorów ustawiony na "0". Użycie zworki Falownik rozpoznaje zworkę tylko po restarcie (tzn. wszystkie diody LED z przodu muszą być zgaśnięte). 1. Otwórz falownik. 2. Dostarczaną zworkę umieść w gnieździe dolnym na płytcie kontrolera. 28

29 3. Zamknij falownik 4. Sprawdź przepływ powietrza wentylatora. Falownik zasysa powietrze od dołu, a następnie wydmuchuje je z powrotem znów po obu stronach. Zwróć uwagę na podejrzane odgłosy. 5. Po przeprowadzonym teście usuń zworki Czyszczenie kratek wentylacyjnych Falownik zasysa powietrze od spodu poprzez wentylator i wypuszcza je z obu stron ponownie. Należy oczyścić otwory odpowietrzające, jeśli są brudne. 1. Zdjąć kratkę. Włożyć Palec powyżej w przestrzeni między kratkami i obudową i odsunąć krakti na bok. 2. Czyścić kratkę wentylacyjną miękką szczotką lub sprężonym powietrzem. 3. Załóż kratkę wentylacyjną na przetwornice. Pamiętaj o oznaczeniu stron lewo/prawo Używanie Electronic Solar Switch Sprawdź Electronic Solar Switch zanim go dołączysz. W zależności od kształtu Electronic Solar Switch może mieć kartki metalowe (A) lub z tworzyw sztucznych (B). Wynik Zakładki metalowe na ESS nie są uszkodzone lub odbarwione (A). lub Kratki z tworzywa sztucznego w ESS nie są uszkodzone (B). Krok 1. Dołącz ESS 2. Włącz falownik Zakładki metalowe w ESS są brązowawe lub pogięte (A). lub Zakładki z tworzywa sztucznego w ESS mają termiczne deformacje (B). 1. ESS może nie działać poprawnie sprawdź przed podłączeniem go ponownie (numer porządkowy) 29

30 9. Rozwiązywanie problemów Jeśli falownik wyświetla kody blink lub komunikaty o błędach, inne niż te poniżej skontaktuj się z infolinią SMA. Dołączona instrukcja zawiera opis komunikatów wyświetlanych podczas pracy, status i kanałów pomiarowych. Nie wolno dokonywać żadnych napraw, które nie są opisane tutaj, ale raczej stosować 24 godzinny serwis SMA Kody blink Zielona Czerwona Żółta Status Miga Miga Miga OK. (faza startowa) Pali się stale Nie świeci Nie świeci Ok. (żywienie) Miga wolno Nie świeci Zwarcie lub warystor uszkodzony Świeci OK. (inicjalizacja) wolno Miga szybko Nie świeci Nie świeci OK. (Stop) 3 razy na sekundę Świeci Nie świeci Zwarcie lub warystor uszkodzony wolno Miga powoli 1 raz na sekundę Nie świeci Nie świeci OK (oczekiwanie, monitorowanie sieci) Nie świeci Zwarcie lub warystor uszkodzony Krótko gaśnie Świeci Nie świeci OK (ograniczenia) (około 1 na wolno sekundę) Nie świeci Nie świeci OK (standelektroniczny lub słonecznej Switch nie jest zainfekowany oka) Nie świeci Nie świeci Nie świeci Zakłócenia Świeci / Zwarcie lub warystor uszkodzony Miga Świeci wolno Nie świeci Świeci / Zawrcie lub warystor uszkodzony lub zakłócenia Miga 30

31 9.2. Raporty o błędach Falownik w przypadku awarii lub uszkodzenia generuje następujące wiadomości: Komunikat!!PV-Ueberspannung!!!SOFORT TRENNEN!! Przepięcie PV!! ODŁĄCZ! ACVtgRPro Opis Przepięcia na wejściu DC. Falownik może zostać uszkodzony przez przepięcie. Środek zaradczy Natychmiast odłączyć falownik od sieci elektrycznej! 1. Wyłącz wyłącznik. 2. Odłącz ESS. 3. Odłącz wszystkie złącza DC wtykowe. 4. Wykonaj test napięcia DC: - Jeżeli napięcie Dc jest powyżej maksimum napięcia wejściowego, a następnie sprawdź interpretację PV obiekt lub skontaktuj się z instalatorem generatora. - Jeżeli napięcie DC jest niższe niż maksymalne napięcie wejściowe, a następnie ponownie podłącz do przetwornicy generator Jeśli komunikat pojawia się ponownie, należy odłączyć falownik ponownie i skontaktować się z infolinią SMA. Przez 10-minut średnie napięcie siatki przekroczyło dozwoloną wartość. Może to być spowodowane przez: Zbyt wysokie napięcie w sieci w punkcie przyłączenia impedancja sieci w punkcie przyłączenia jest zbyt wysoka. Falownik odłącza zgodności z napięciem publicznej sieci energetycznej. Środek zaradczy Sprawdź napięcie w punkcie przyłączenia przetwornicy: Jeśli napięcia zasilającego z powodu lokalnych warunków panujących w sieci do 253 V lub wyższe, skontaktuj się z operatorem i poproś, aby napięcie było regulowane w przypadku braku zgody zmień limit parametru "ACVtgRPro" aby zgadzał się z jakością zasilania. Jeżeli napięcie sieci jest stałe w zakresie dopuszczalnym i nadal będzie ukazywał się ten komunikat o błędzie, skontaktuj się z Service line SMA. 31

32 Bfr-Srr Derating Ograniczenia EEPROM EEPROM dbh EeRestore Fac-Bfr Fac-Srr FacFast K1-Schliess K1-Trenn K1- Zamek K1-separacja Błąd wewnętrzny porównanie pomiaru lub wada sprzętu. Jeśli problem się powtarza to skontaktuj się z SMA Stan pracy "ograniczenia" jest normalne warunkiem pracy, sporadycznie występuje i może mieć kilka przyczyn. Jeśli falownik raz stanu operacyjnego został osiągnięty ograniczenia, On pokazuje do całkowitego wyłączenia urządzenia (wieczorem) Ostrzeżenie "Ograniczenia". Sprawdź rozpraszanie ciepła Zakłócenia przejście podczas odczytu lub zapisu danych z EEPROM, dane te nie są istotne dla bezpiecznego funkcjonowania. zaburzenie nie ma żadnego wpływu na wydajność Invertera. Dane EEPROM są uszkodzone, przetwornica wyłączy się z powodu utraty ważnych danych możliwości ustawień zasilania falownika Skontaktuj się z serwisem SMA Jeden z podwójnych zestawów danych w pamięci EEPROM jest uszkodzona i odbudowany bez utraty danych. Ten komunikat błędu jest wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma wpływu na wydajność przetwornicy. Częstotliwość siatki jest w dopuszczalnym zakresie ("Bfr" / "SRR" / "Prawie" jest to wewnętrzny komunikat). Falownik odłącza się od sieci publicznej. Sprawdź połączenie sieciowe i zwróć się do operatora sieci. Jeśli częstotliwość siatki jest w ramach dopuszczalnego zakresu i występują błędy wciąż "Fac-Bfr", "Fac-SRR" lub "FacFast" są wyświetlane, należy skontaktować się z serwisem SMA. Błąd testu przekaźnika. Jeżeli ten problem wystepuje kilka razy skontaktuj się z serwisem SMA 32

33 Imax NUW-FAC NUW-UAC NUW-Timeout Offset PowerBalance Równowaga mocy Riso ROM Duże napięcie po stronie AC. Komunikat ten jest wyświetlany gdy prąd zasilania AC jest większy niż określony. Zbadaj projekt systemu i wyniki badań Błąd wewnętrzny porównanie pomiaru lub wada sprzętu. Jeżeli komunikat pojawia się często skontaktuj się z SMA Błąd wewnętrzny porównanie pomiaru lub wada sprzętu. Jeżeli komunikat pojawia się często skontaktuj się z SMA Błąd wewnętrzny porównanie pomiaru lub wada sprzętu. Jeżeli komunikat pojawia się często skontaktuj się z SMA Stan pracy "przesunięcie" jest normalnym warunkiem pracy, z przodu monitorowanie sieci występuje. Kiedy będzie "offset" jest wyświetlany jako błąd, jest to błąd w transmisji danych. Jeżeli komunikat pojawia się często skontaktuj się z SMA Sunny Mini Central jest częścią systemu trójfazowego z 2 Sunny Mini Central i PowerBalancer SMA Niesymetryczne obciążenia wyposażone. Parametry pracy "PowerBalancer" było "Straży fazy" lub "FaultGuard" regulować. Szczegółowe opisy trybów pracy "PhaseGuard" i "FaultGuard", patrz rozdział 5.5. Izolacja elektryczna systemu PV i uziemienia jest uszkodzona. Rezystancja między DC plus i / lub DC minus połączenia i Ziemia jest poza zdefiniowanym zakresem granicznym. Sprawdzić izolację systemu PV. Sprawdzić uziemienie systemu PV. Firmware przetwornicy jest uszkodzony Skontaktuj się z serwisem SMA 33

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOWOŚĆ teraz także w wersji o mocy 10 kva i 12 kva Ekonomiczność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnica komunikacyjna do dużych systemów fotowoltaicznych do SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL lub SUNNY TRIPOWER

Rozdzielnica komunikacyjna do dużych systemów fotowoltaicznych do SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL lub SUNNY TRIPOWER Communit Rozdzielnica komunikacyjna do dużych systemów fotowoltaicznych do SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL lub SUNNY TRIPOWER Spis treści Rozdzielnica komunikacyjna Communit firmy SMA Solar Technology

Bardziej szczegółowo

SUNNY CENTRAL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie

SUNNY CENTRAL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie Wersja: 1.1 Nr mat. 98-4017311 1 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji System

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.4sun.eu e-mail: biuro@4sun.eu Seria LS-E Solarny Regulator Ładowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Nominalne Napięcie Systemu Maksymalne Napięcie Wejściowe PV Nominalny Prąd Ładowania / Rozładowania LS0512E/LS1012E

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy starannie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Panele fotowoltaiczne 3. Inwertery 12. Fronius 13 SMA 40 Kaco 65 Steca 83. Okablowanie dla fotowoltaiki 95. Sprzęt pomiarowy dla instalatorów 96

Panele fotowoltaiczne 3. Inwertery 12. Fronius 13 SMA 40 Kaco 65 Steca 83. Okablowanie dla fotowoltaiki 95. Sprzęt pomiarowy dla instalatorów 96 Spis treści Panele fotowoltaiczne 3 Inwertery 12 Fronius 13 SMA 40 Kaco 65 Steca 83 Okablowanie dla fotowoltaiki 95 Sprzęt pomiarowy dla instalatorów 96 Optymalizacja napięcia 97 Kontakt 98 2 Panele fotowoltaiczne

Bardziej szczegółowo

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Warunki montowania dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Treść W niniejszym dokumencie opisano wymiary, minimalnie wymagane odstępy, ilości dolotowego i odlotowego powietrza wentylacyjnego niezbędne

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

ATX 2.3 POWER SUPPLY QP400

ATX 2.3 POWER SUPPLY QP400 ATX 2.3 POWER SUPPLY Handbuch Manual Manuel d utilisation Guia usario Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Guia usário Instukcja obstugi ユーザー マニュアル 使 用 手 冊 QP400 Spis treści 1. Właściwości 3 2. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Czujniki pomieszczeniowe

Czujniki pomieszczeniowe 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Czujniki pomieszczeniowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFA31 Napięcie zasilania 24 V AC / 13,5...3 DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC / 4 20 ma wilgotności względnej

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Osprzętowanie dla Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Osprzętowanie dla Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Osprzętowanie dla Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Opis techniczny COM-C-TPL084210 98-4012610 Verze 1.0 PL SMA Solar Technology AG Obsah Spis treści 1 Informacje o produkcie............................

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Opis produktu Tester kabli CT- 5 został stworzony do testów sieci i przewodów pomiarowych w

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo