E - książki w bibliotece akademickiej: dostęp i promowanie w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E - książki w bibliotece akademickiej: dostęp i promowanie w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej"

Transkrypt

1 Alicja Potocka Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej E - książki w bibliotece akademickiej: dostęp i promowanie w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej E-books in an academic library: access and promotion at the Main Library of the Warsaw University of Technology Wprowadzenie E- książki pojawiły się jako naturalna konsekwencja rozwoju nowych technologii i zapotrzebowania społecznego. Za datę ich powstania uznaje się rok 1998 [3]. Od tego czasu toczy się dyskusja czy zastąpią one książki drukowane, czy są od nich lepsze czy wręcz przeciwnie, jakie są ich pozytywne i negatywne cechy [4]. Wszystkie, te skądinąd słuszne rozważania, mają na celu rozpoznanie nowego nośnika i znalezienie mu najlepszego miejsca w środowisku akademickim i strukturze zbiorów biblioteki. Biblioteki, jako ogniwo pośredniczące w procesie edukacji pomiędzy wykładowcą i studentem, a tym co proponuje rynek wydawniczy i księgarski, e- książki postrzegają jako ważny element wzbogacający ofertę dla środowiska akademickiego. Maurice B. Linde, brytyjski bibliotekarz, powiedział, że decyzja w jaki sposób ma być dostarczona informacja powinna być wypadkową wyboru użytkownika i kryterium finansowego [4]. Ta opinia wyjątkowo dobrze obrazuje to co ma decydujące znacznie przy rozstrzyganiu dylematu jakie kryteria trzeba brać pod uwagę wybierając właściwy nośnik dla gromadzonych zbiorów. E- biblioteka będzie pozytywnie postrzegana przez środowisko akademickie jeśli będzie budowana pod kątem jego potrzeb, a dostęp do e- książek, przeglądanie stron i wydruki nie będą nastręczały problemów [1,6,7]. Kryteria doboru Z naszych doświadczeń wynika, że budując kolekcję książek elektronicznych dobrze jest spełnić następujące trzy warunki : 1

2 e- książki są wskazywane (zamawiane) przez czytelników, przy czym zamawiający sam wskazuje je jako najdogodniejszą formę dokumentu, zamawiający i inni zainteresowani otrzymują pełny, oferowany różnymi kanałami informacyjnymi komunikat, że książki takie są dostępne, osoby korzystające z nich są zadowolone gdyż e- książki spełniają ich oczekiwania merytoryczne i są wygodne w korzystaniu, zatem informują innych użytkowników o ofercie biblioteki( tzw. marketing wirusowy [6]). Szczególnie ważne jest aby sposób informowania o dostępności e- książki był wielokierunkowy, gdyż nie ma dotychczas wypracowanych jednolitych sposobów przekazywania tej informacji. Różnią się one w zależności od tego na jakich warunkach i z jakiego źródła udostępniana jest książka elektroniczna. Przyglądając się ofertom dostawców e- książek trzeba zwrócić uwagę czy zapewniają one: łatwość przeglądania, sporządzania notatek i możliwość kopiowania/drukowania rozdziałów (nie stron), umożliwiają dostęp z komputerów prywatnych dla zarejestrowanych użytkowników, oferują dodatkowe programy, narzędzia do korzystania z danych, zapewniają powiązanie np. z systemem cytowań, zapewniają dogodną dla użytkowników (jednolitą ) platformy do udostępniania. Typologia e- książek ze względu na sposób dostępu Rynek wydawniczy i księgarski oferuje bardzo różne formy dostępu do e- książek. Z punktu widzenia użytkownika najważniejsze jest, aby e- książki były dostępne w dowolnym czasie i z wielu stanowisk komputerowych na terenie uczelni oraz z komputerów domowych. Natomiast z punktu widzenia biblioteki sposób oferowania e- książek, zasady ich zakupu i sposób udostępniania oferowany przez ich dostawcę determinuje odmienne procedury ich gromadzenia i opracowywania, a także udostępniania i informowania o nich. Punktem wyjścia poniżej zaprezentowanej typologii jest sposób, a właściwie warunki na jakich książki zostały pozyskane do zbiorów: Można wyróżnić 4 ich podstawowe typy: 1) książki zakupione na własność, 2

3 2) książki dostępne w ramach licencji, 3) książki wytworzone w lokalnej bibliotece, 4) książki dostępne w wolnym Internecie. W Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej przyjęliśmy następujące założenia polityki kształtowania e- biblioteki : Ad 1) na własność chcemy kupować e - książki : stanowiące klasykę w danej dziedzinie, dzieła o znaczeniu podstawowym dla rozwoju dyscypliny, publikacje z dziedzin, w których okres starzenia się informacji jest stosunkowo długi, wykorzystywane przez dużą grupę odbiorców, podręczniki do konkretnych przedmiotów wykładanych w języku angielskim, ze względu na konieczność zapewnienia dużej grupie studentów identycznych książek, jak te z których uczą się studenci w innych krajach. Przede wszystkim na własność kupowane są więc ogólnouczelniane podręczniki akademickie w języku angielskim do nauki fizyki, matematyki i chemii. Jednym z powodów, aby zacząć budowanie kolekcji książek elektronicznych kupowanych na własność od tych publikacji, było nasze przekonanie o możliwości ich wieloletniego wykorzystywania, przez dużą liczbę użytkowników. Konsekwencją zakupu e- podręczników jest poszerzenie oferty różnych form udostępniania zbiorów bibliotecznych. Tak pozyskana e- książka, może być dostępna z serwera dostawcy, przez określony w umowie czas, lub kupujący decyduje o jej udostępnianiu z własnego serwera. Pozostając właścicielem udostępnianych treści, biblioteka może też opłacać koszty korzystania z wybranej platformy udostępniania. Przyjęto zasadę, że wszystkie książki elektroniczne zakupione na własność są zarejestrowane w centralnym katalogu bibliotek PW oraz dodatkowo na Liście A-Z książek. Zwielokrotnia to możliwość szybkiego i łatwego dotarcia do poszukiwanego tytułu. 3

4 Ad 2) w ramach licencji chcemy kupować e - książki : z dziedzin gdzie rozwój nauki jest bardzo szybki i najnowsze wydawnictwa są niezbędne w pracy naukowej i dydaktyce (np. biotechnologia, elektronika, materiałoznawstwo ), jeśli oferta obejmuje pakiet różnorodny tematycznie, dotyczący specjalistycznych książek naukowych z dziedzin obejmujących specjalizację biblioteki. Na tych zasadach obecnie korzystamy z baz : CRC Press ENGnetBASE (Engineering Handbook Online), Knovel, Referex Engineering. E- książki objęte tymi bazami praktycznie obejmują tematyką wszystkie dziedziny i kierunki prowadzonych na naszej Uczelni badań oraz dydaktyki. Łącznie oferta obejmuje ok tytułów. Pełny wykaz oferowanych tytułów w ramach licencji zawiera dostępna na stronie domowej BG PW Lista A-Z książek. Zbiory te nie są katalogowane w naszej bibliotece. Ad 3) książki wytworzone w lokalnej bibliotece cyfrowej Dobór wydawnictw do Biblioteki Cyfrowej niestety podyktowany jest nie tylko względami merytorycznymi, gdyż te ogranicza często brak zgody autorów lub wydawnictwa na rozpowszechnianie tytułu w wersji elektronicznej. Stąd znaczną część kolekcji Biblioteki Cyfrowej tworzą książki zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, czyli książki, których powielanie e nie jest chronione prawem autorskim. Od 2005 roku Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej, dostępna jest ze strony domowej Biblioteki Głównej PW. W 2006r wdrożono oprogramowanie dlibra, do obsługi tej bazy. Zbiory mogą być przeszukiwane równolegle ze zbiorami innych bibliotek cyfrowych pracujących w tym systemie. Dokumenty elektroniczne zamieszczone w naszej bibliotece cyfrowej najczęściej mają w zbiorach swoje odpowiedniki drukowane. Są też nieliczne takie, które są przez autorów od razu dostarczane w postaci cyfrowej. Publikacje są pogrupowane w kilku kolekcjach : Historia nauki i techniki Historia Politechniki Warszawskiej Historia Szkolnictwa Skrypty i podręczniki 4

5 Dostęp do zdigitalizowanych książek zapewnia system wyszukiwawczy dlibry oraz dodatkowo opisy w centralnym katalogu bibliotek PW (pobierane z katalogu NUKAT). Opis katalogowy każdej zdigitalizowanej książki, której odpowiednik w wersji drukowanej jest w zbiorach BG PW jest powiązany z rekordem opisu książki drukowanej. Ad 4) książki dostępne w wolnym Internecie Internet jest źródłem wielu cennych informacji. Publikowane i powszechnie dostępne jest w nim wiele książek naukowych, skryptów czy wydawnictw informacyjnych. Zadaniem biblioteki jest wskazanie publikacji, których tematyka i poziom merytoryczny jest zgodny z polityką gromadzenia zbiorów. Jednak formuła otwartego Internetu nie pozwala na zastosowanie typowych procedur gromadzenia (np. zakupu, daru). Jest to element szerokiego systemu bibliotecznej informacji o ważnych publikacjach, ale sam dokument elektroniczny nie jest włączany do kolekcji. Nie można więc tu mówić o gromadzeniu w pełnym tego słowa znaczeniu, ale o przenikaniu zasad polityki gromadzenia zbiorów do zadań Oddziału Informacji Naukowej, który na stronie domowej biblioteki w zakładce polecane linki zamieszcza odpowiednią informację. Dobrym przykładem jest tu Wikipedia elektroniczna encyklopedia, której walory naukowe są porównywane z Encyclopedia Britanica. Wikipedia nie jest katalogowana w zbiorach bibliotecznych, ale link do niej znajduje się na wielu stronach bibliotek naukowych. Trochę inna jest sytuacja gdy np. uznamy, że dla naszych użytkowników przydatny będzie skrypt, który w wersji elektronicznej jest udostępniany przez Bibliotekę Cyfrową innej uczelni. Jest to dokument powszechnie dostępny w Internecie, ale jednak może być trudny do wyszukania. Jak zatem powiadomić naszych użytkowników o jego dostępności? Wiele bibliotek decyduje się w takich przypadkach na skatalogowanie go we własnym katalogu bibliotecznym. W ten sposób ten nie istniejący fizycznie w naszej kolekcji dokument staje się jego częścią. Tak więc w odniesieniu do publikacji dostępnych w otwartym Internecie, polityka ich gromadzenia jest przede wszystkim oparta na kryterium ich merytorycznej przydatności oraz trwałości adresu URL pod którym jest dostępne to wydawnictwo. Natomiast sposób informowania o jego istnieniu jest niejednolity. 5

6 Tryb informowania o e- książkach Poczta elektroniczna To najszybszy sposób kontaktu z czytelnikiem/użytkownikiem biblioteki [6]. Jeśli tylko wyraża on zgodę na taką współpracę, bezpośrednia wymiana korespondencji może stać się bezcennym źródłem informacji o oczekiwaniach środowiska. Chcąc usprawnić proces zamawiania książek oraz umożliwić łatwy i bezpośredni kontakt środowisku akademickiemu z Oddziałem Gromadzenia Książek i Zbiorów Specjalnych Biblioteka Główna PW zamieściła na stronie domowej formularz Zaproponuj do zbiorów umożliwiającą kontakt z osobami kompletującymi księgozbiór. Po wypełnieniu formularza, na którym umieszczane są dane identyfikujące zamawianą książkę, dane czytelnika oraz dane pracownika naukowego, który może potwierdzić celowość zakupu (w ten sposób książki zamawiają również studenci) zostaje on przesłany pocztą elektroniczną do Oddziału Gromadzenia Książek i Zbiorów Specjalnych. W przypadku zamawiania e-książek wydaje się celowe uzupełnienie danych o takie informacje jak : cel zakupu ( do jakiego przedmiotu ), wykładowca zalecający, ilość zainteresowanych studentów. Takie dane umożliwią nam optymalny wybór wersji książki : papierowej bądź elektronicznej. Doprecyzowanie danych czyli dokładne określenie przedmiotu, do którego podręcznik jest zalecany umożliwiłoby, przy współudziale nauczycieli akademickich, wybór podręcznika najlepszego ze względów merytorycznych i dydaktycznych dla większej grupy studentów. Strona domowa Strona domowa to najszybszy i najskuteczniejszy sposób na propagowanie nowych propozycji i rozwiązań biblioteki [6]. Informacje szczególnie ważne umieszczane są w najbardziej eksponowanym miejscu, czyli w centrum strony domowej, a te najważniejsze, stale przydatne, są dostępne na pasku w górnej części strony domowej. 6

7 Tu też są promowane książki elektroniczne. Nasze doświadczenie wykazało, że umieszczenie baz danych oferujących e- książki, łącznie z bazami bibliograficznymi i pełnotekstowymi nie było czytelne i wygodne dla użytkowników. Zaproponowano więc, aby oprócz zamieszczenia na jednej liście wszystkich dostępnych baz danych, dodatkowo utworzyć zakładkę E-Książki, gdzie zgromadzono informacje o wydawnictwach zakupionych na własność, dostępnych czasowo w okresie obowiązywania licencji, a także jest tu też informacja o polecanych bibliotekach cyfrowych. Dodatkowo osobną zakładkę tworzy odesłanie do Biblioteki Cyfrowej PW (bezpośrednio ze strony domowej). Szybko rosnącą liczba wejść na stronę E- Książki oraz statystyki wykorzystania poszczególnych tytułów wskazują, że tak rozbudowany system informacji o e-książkach był słusznym posunięciem. Poprzez zakładkę E-Książki, można dotrzeć na stronę dostawcy e- książek, skąd mogą być one bezpośrednio czytane, bądź we fragmentach drukowane lub kopiowane. Taki sposób prezentowania zakupionych e - książek jest w początkowej fazie ich propagowania bardzo pomocny, zwłaszcza dla tych czytelników, którzy nie potrafią sprawnie poruszać się po katalogu i innych źródłach informacji o e-książkach. Listy A-Z nowy typ informacji o książkach E- książki kupione w ramach licencji oraz zakupione na własność zostały uporządkowane alfabetycznie i umieszczone na wspólnej liście Lista książek elektronicznych PW [2007]. Niewątpliwą zaletą Listy jest to, że szukając książki w wersji elektronicznej nie trzeba przeszukiwać teraz kilku baz wydawców lub dostawców w poszukiwaniu tego, kto udostępnia pełny tekst poszukiwanej publikacji. Jednorazowe przeszukanie daje odpowiedź czy książka jest dostępna w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej i jaki jest jej status. Umieszczona na liście otwarta książka oznacza, że książka jest naszą własnością (jej opis jest też w katalogu). Listę uaktualnia i kontroluje pod kątem prawidłowości dostępu Ośrodek Informacji Naukowej. Katalogi biblioteczne W Katalogu on line zebrane są wszystkie informacje dotyczące zbiorów, w tym e- książek zakupionych do zbiorów na stałe oraz publikacji umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej. Wybierając w indeksie opcję Lista lektur, tworzoną dynamicznie na bazie centralnego 7

8 katalogu bibliotek PW, można wyszukać literaturę zalecaną dla poszczególnych wydziałów. Po wpisaniu nazwy wydziału otrzymujemy informację o formie dostępu tzn. między innymi o tym, że mamy elektroniczną wersję zalecanego podręcznika. Podobnie funkcjonuje zakładka Nowości. W obu tych źródłach informacji automatycznie są odnotowywane e- książki opisane w katalogu, który zawiera bezpośredni link do pełnego tekstu. Informacja w katalogach centralnych współpraca z NUKATE- em E- książka kupiona do zbiorów na własność lub pozyskana do Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej jest katalogowana w NUKAT i kopiowana do katalogu ALEPH. Opis bibliograficzny e-książek robiony jest w formacie MARC21 rekordu bibliograficznego dla książki i dla dokumentu elektronicznego [2, 5]. Pełny opis dokumentu elektronicznego obejmuje, oprócz opisu stosowanego dla książki drukowanej, dodatkowo wypełnienie pól: 245h, 530, 538, 856. Lokalnie opis jest uzupełniany w rekordzie egzemplarza o dane wykorzystywane do wydruku inwentarza pole lokalne 997. Zgodnie z przyjętą w Bibliotece Głównej PW procedurą w Oddziale Gromadzenia Książek i Zbiorów Specjalnych robiony jest skrócony opis bibliograficzny dla dokumentu elektronicznego (wypełniane jest zawsze pole 245h). Następny etap to przekazanie dokumentu do Oddziału Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych tu opis jest katalogowany w NUKAT po skopiowaniu do ALEPH jest uzupełniany o pola lokalne 856, 977 i wzbogacony o opracowanie rzeczowe. Po korekcie opis (numer systemowy) przekazywany jest do Oddziału Informatyzacji, która robi linki do właściwej strony www (z uwzględnieniem lokalnie stosowanego systemu zarządzania dostępem do zasobów elektronicznych HAN). Ośrodek Informacji Naukowej kontaktuje się z dystrybutorem e- książek w przypadku kiedy dostęp do e- książki jest niepoprawny. Jednolity system rozliczeń nakładów na zakup zbiorów informacją dla władz uczelni o kosztach e- książek Książka zakupiona do zbiorów, dla której został zrobiony opis bibliograficzny, jest rejestrowana w module gromadzenia systemu ALEPH. Podstawą rejestracji jest dokument od dostawcy, w którym zawarta jest cena za udostępnianą książkę. Można zatem zarejestrować w zintegrowanym systemie bibliotecznym nazwę dostawcy, wartość kupionego produktu, nadać akcesję oraz sygnaturę. Dodatkowo w Module Egzemplarza należy odnotować : 8

9 Bibliotekę EBIBL Typ materiału- EBOOK w uwagach można np. zawrzeć informację o czasie trwania licencji na dostęp do książki z aktualnej platformy udostępniania (książka pozostaje własnością biblioteki). Zarejestrowanie e-książki w systemie bibliotecznym, w którym są rejestrowane inne zbiory biblioteczne umożliwia otrzymywanie jednorodnych raportów o stanie wydatków na różne typy dokumentów. Taki sposób kontroli wydatkowanych środków umożliwi po zakończeniu licencji dopilnowanie by opłacone wydawnictwa znalazły się we właściwym czasie fizycznie w zbiorach biblioteki np. na CD- romach. Ten sposób ewidencji jest też wykorzystywany do wydruku inwentarza e-książek. Obejmującego łącznie e-książki zakupione na własność oraz publikacje tworzące Bibliotekę Cyfrową. Możemy się spierać o nazwę dokumentu zwanego tu inwentarzem, natomiast jest to na pewno dokument, który w sposób jednoznaczny i ostateczny dokumentuje wydatkowane środki oraz liczbę gromadzonych jednostek. Zawarte w nim dane pozwalają stwierdzić, jakie e- książki zostały zakupione, gdzie i za jaką cenę. Obecnie przepisy o ewidencji zbiorów bibliotecznych nie wymagają tworzenia takiego dokumentu dla zbiorów elektronicznych. Służy on naszej wewnętrznej kontroli. Promocje e książek Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej od 2004 roku prowadzi intensywną promocję e- książek. Nasi użytkownicy przyzwyczaili się do czasopism w formie elektronicznej, które utorowały drogę nowemu spojrzeniu na bibliotekę i jej zbiory. Wcześniej dostępne były tylko pakiety książek kupowane zasadach licencji, które ze względu na brak pewności co do stałego dostępu do nich nie były wykorzystywane wystarczająco efektywnie. Wydawało się, że książka elektroniczna w roku 2004 nie miała wielu zwolenników. Dlatego też potrzebne było podjęcie specjalnych działań. W celu intensyfikacji promocji organizowaliśmy spotkania informacyjne na wydziałach prowadzących zajęcia w języku angielskim i na tych wydziałach, dla których mogliśmy wskazać bardzo dobre podręczniki anglojęzyczne. Podczas spotkań mówiliśmy o takich dodatkowych opcjach oferowanych dla e-książek jak : kursy on-line, możliwość adopcji 9

10 tytułu (tj. promocyjnego zakupu dla grupy studentów i biblioteki), o custo publishing czyli druku na życzenie. O e- książkach mówimy zawsze przy okazji wystaw książek organizowanych w Bibliotece Głównej bądź na wydziałach. Wraz z początkiem roku akademickiego pytamy o zalecaną literaturę i informujemy o możliwościach kupna e- książek, zapraszamy do umieszczania książek w naszej Bibliotece Cyfrowej. Od 2007 współpracujemy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studiów w Języku Angielskim. Oczywiście przy każdej okazji pamiętamy o plakatach, ulotkach i zamieszczaniu informacji o testowaniu nowych platform na naszej stronie domowej. Efekty naszych działań z można obserwować w szybko rosnących statystykach korzystania z e-książek. Jest to konkretna, wymierna forma oceny zainteresowania wydziałów nowymi technologiami. Na uzyskane efekty niewątpliwie wpływ miała decyzja udostępniania e- książek wszystkim użytkownikom zarejestrowanym w systemie bibliotecznym PW, z dowolnego komputera (w tym z komputerów domowych). Problemy do rozwiązania zamiast podsumowania Decydując się na gromadzenie e-książek w bibliotece musimy wziąć pod uwagę szereg problemów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, chociażby tymi, które wymienione zostały w tym referacie, ale także innymi wskazanymi w literaturze [1,3,6]. Przede wszystkim jednak musimy dobrze uświadomić sobie cel zakupu oraz umieć wybrać właściwego dostawcę. O skuteczności naszych działań decydować będzie zarówno poprawność merytoryczna dokonanego wyboru, jakość techniczna oferowana przez platformę udostępniania e-książki, jak i nasza umiejętność jej promocji. Na poziomie pojedynczej biblioteki są to trudne decyzje zwłaszcza, że strona finansowa odgrywa tu niebagatelną rolę, być może, tak jak w przypadku czasopism, dobrym pomysłem byłyby i w tym przypadku konsorcja, a przynajmniej ścisła współpraca pomiędzy bibliotekami zainteresowanymi zakupem książek elektronicznych. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej bardzo chętnie nawiąże taką współprace ze wszystkimi nią instytucjami. 10

11 Bibliografia [1] Dudziak, D., Wojtasik, U.A. Czy łatwo kupić zagraniczną książkę elektroniczną? [online].[dostęp 10 kwietnia 2007].Dostępny w World Wide Werb [2] Lenrtowicz M.(red.)Format MARC21rekordu bibliograficznego dla książki [dostęp online]. [dostęp 20 kwietnia 2007]. Dostępny w World Wide Werb [3] Mocydlorz, M. Udostępnianie informacji na nośnikach elektronicznych [on-line]. [dostęp 21 marca 2007]. Dostępny w World Wide Werb : [4] Line, M. B.Biblioteka przyszłości : [wykład wygłoszony w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze w kwietniu 2001].[online]. [dostęp 21 marca 2007].Dostępny w World Wide Web:http://www.forumakad.pl/archiwum/2001/11/artykuly/22-0nbiblioteka_przyszlosci.h... [5] Sanetra,K. Format MARC21rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego. Warszawa : Wydawnictwo SBP,2003. ISBN [6] Woźniak, J., Franke,J. (red.) Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie Warszawa : Wydawnictwo SBP, ISBN [7]Szmigielska,T.U. (red.) Standardy w bibliotekach naukowych : stan obecny i przyszłość Warszawa : Wyższa szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2007 ISBN [8]Śmigoń, M. Bariery informacyjne. Warszawa : Wydawnictwo SBP, ISBN [9]Wojciechowska, M. Ocena skuteczności działalności biblioteki. Przeglad Biblioteczny 2006,R.74, nr 3,s

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

wypożyczenie online na określony czas. Zgodę na wypożyczenie wydaje zaproponuj jej zakup UWAGA!

wypożyczenie online na określony czas. Zgodę na wypożyczenie wydaje zaproponuj jej zakup UWAGA! Dawson - największy w Europie dostawca podręczników akademickich Platforma dawsonera udostępnia: pełnotekstowe książki zakupione przez Bibliotekę na własność - głównie są to podręczniki z różnych dziedzin;

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Twórcy a biblioteki cyfrowe Problemy z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Rola systemu Aleph w zarządzaniu zasobami elektronicznymi w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Rola systemu Aleph w zarządzaniu zasobami elektronicznymi w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Lidia Dzikowicka, Agnieszka Seń-Bereszko Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Rola systemu Aleph w zarządzaniu zasobami elektronicznymi w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Oddział Opracowania Druków Zwartych

Oddział Opracowania Druków Zwartych Oddział Opracowania Druków Zwartych Podstawowe zadania Oddziału Opracowania Druków Zwartych wg Regulaminu Organizacyjnego BG PW Opracowanie: formalne, rzeczowe i techniczne wydawnictw zwartych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Z czasem coraz częściej będziesz zaglądał Są to: bazy danych (Lista e-baz), e-czasopisma i e-książki (Lista tytułów e-źródeł) o głównie anglojęzyczne, ale również

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Większość książek na platformie jest oznaczona żółtą ikonką.

Większość książek na platformie jest oznaczona żółtą ikonką. EBL ebook Library daje dostęp do 500 000 tytułów od ponad 400 wydawców naukowych i akademickich (głównie anglojęzycznych). Baza daje dodatkowe możliwości użytkownikom, takie jak: Zaawansowane narzędzia

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system biblioteczny jako narzędzie dla planowania rozwoju i organizacji zbiorów bibliotecznych

Zintegrowany system biblioteczny jako narzędzie dla planowania rozwoju i organizacji zbiorów bibliotecznych Zintegrowany system biblioteczny jako narzędzie dla planowania rozwoju i organizacji zbiorów bibliotecznych Alicja Portacha Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji Naukowej Oddział Informacji Naukowej Podstawowe formy aktywności oddziału obejmują: Działalność informacyjną i promocyjną Działalność dydaktyczną Współpracę z innymi oddziałami biblioteki Współpracę w ramach Uczelni

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x 120 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Nowy Dwór Gdański i powiatu

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki www.dbp.wroc.pl/aleph Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony jest na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 października 2012 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna

Bardziej szczegółowo

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nasze wczoraj, dziś i jutro konferencja bibliotek poznańskich 10 września 2014 roku Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dorota Wojewoda Biblioteka Główna UEP, Sekcja

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Lovells H. Seisler sp.k.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator.

Biblioteka Informator. Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

odpowiednia prezentacja na stronie domowej Biblioteki promocja w postaci drukowanych materiałów informacyjnych (ulotki, foldery)

odpowiednia prezentacja na stronie domowej Biblioteki promocja w postaci drukowanych materiałów informacyjnych (ulotki, foldery) dostępność odpowiednia prezentacja na stronie domowej Biblioteki promocja w postaci drukowanych materiałów informacyjnych (ulotki, foldery) szkolenia dla studentów, pracowników naukowych i bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Tworzenie informacji o zasobach czasopisma...4 3. Rekord karty wpływu...5 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Serwis zintegrowanego wyszukiwania, który umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu zasobów informacyjnych, m.in. czasopism i książek

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zawartość Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych T y tu ł

Bardziej szczegółowo

System biblioteczny MAK+

System biblioteczny MAK+ System biblioteczny MAK+ 2010-2014 Podsumowanie rozwoju 2010 Rozpoczynają się pierwsze wdrożenia systemu MAK+ Rok po rozpoczęciu prac nad systemem, zespół MAK+ z Instytutu Książki rozpoczyna pierwsze wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Zagadnienia Zarządzanie szkołą wyŝszą systemy klasy ERP stan obecny Komunikacja wewnątrz uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej Wydawnictwo w bibliotece biblioteka cyfrowa w wydawnictwie? Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej E. Bendyk (2008) część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 516/2016 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Białystok 2016 SPIS TREŚCI Strona Rozdział

Bardziej szczegółowo

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę?

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? MOL Optivum Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? Katalogowanie zbiorów bibliotecznych to jedna z podstawowych funkcji programu MOL Optivum. Wprowadzanie opisów bibliograficznych księgozbioru,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0?

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Marcin Mystkowski warszawski oddział firmy MOL 1 Nauczanie (e-learning) o katalogach czyli wyważanie otwartych drzwi. OPAC Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0 Ω-Ψ R Uczelniana Baza Wiedzy Wdrażanie Bazy Wiedzy Wersja 1.0 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Page 1 Historia dokumentu Numer wersji Data wersji

Bardziej szczegółowo

IBUK LIBRA rewolucja w pracy z e-książką

IBUK LIBRA rewolucja w pracy z e-książką IBUK LIBRA rewolucja w pracy z e-książką Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E Smołki w Opolu Nowe technologie w bibliotekach. E-booki na e-regałach. Opole, 6.03.2013 r. IBUK platforma w dwóch wersjach

Bardziej szczegółowo

Każdy nowy nabytek wystarczy opisać tylko raz, a jego karta znajdzie się natychmiast we wszystkich komputerowych katalogach.

Każdy nowy nabytek wystarczy opisać tylko raz, a jego karta znajdzie się natychmiast we wszystkich komputerowych katalogach. Przeznaczenie oprogramowania MOL Optivum to program, który służy do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej. Pozwala na szybszą, łatwiejszą i wydajniejszą pracę bibliotekarza. Jest następcą programu MOL

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku Białystok 2010 1 Rozdział I Podstawy prawne działalności Biblioteki 1 Podstawę prawną działalności Biblioteki Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel, Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Katowice, 27-28 listopada 2014 Wprowadzenie Tematyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 16 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 16 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu ewidencji publikacji pracowników SGGW Na podstawie 67 ust. 1 w związku z 76

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/f Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Poznań 2011 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Zredagowany wydruk bibliografii...4

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci?

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Dr Marek Nahotko Warszawa, 22-24.11.2006 1 Narastające problemy Niezadowolenie ze sposobu działania systemu komunikacji: Wzrost cen publikacji; Problemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Senatu nr /XLVIII/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

Załącznik do uchwały Senatu nr /XLVIII/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Załącznik do uchwały Senatu nr /XLVIII/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Zasady tworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek-piątek w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310

Poniedziałek-piątek w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310 Poniedziałek-piątek 9.00-14.45 w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310 Jak korzystać z baz danych i katalogów*? Osobiście w Pracowni Komputerowej lub Czytelni Ogólnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Monika Jóźwiak Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław, 3 września 2013 r. Cele utworzenia katalogu centralnego NUKAT: centralna informacja o zasobach

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle

Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Spis treści: 1. Struktura katalogu s. 2 2. Wybór katalogu. s. 3 3. Wyszukiwanie w katalogu głównym s. 4 4. Obsługa kont indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej ZARZĄDZENIE Nr 5/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Iwona Sójkowska Barbara Barańska-Malinowska Tematy/zagadnienia podejmowane w referacie Przydatność

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy PW Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Regulacje prawne Uchwała nr 26/XLVIII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Propozycja opracowania kolekcji książek elektronicznych w katalogu NUKAT

Propozycja opracowania kolekcji książek elektronicznych w katalogu NUKAT Propozycja opracowania kolekcji książek elektronicznych w katalogu NUKAT 1. Założenia W związku ze wzrostem liczby publikacji elektronicznych, zarówno wydawnictw zwartych jak i ciągłych konieczne staje

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy Porozumienia budują wspólnie zasób cyfrowy o nazwie Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC). 2. MBC powstała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE Wszystkie opisy bibliograficzne zbiorów bibliotecznych zostały wprowadzone do zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA. Katalog komputerowy SOWA umożliwia wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE NYSA, MAJ 2014 Rozdział I --- Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU Załącznik nr 2 I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU 1. Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje możliwość jednoczesnego przeszukania większości baz udostępnianych w Politechnice Lubelskiej oraz katalogu Biblioteki PL. Przeszukiwane

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Sylabus krok po kroku

Sylabus krok po kroku Sylabus krok po kroku Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część I Komentarze odnośnie do części

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszych lat różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Moduł IX. Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu?

Moduł IX. Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu? Moduł IX Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu? 1. Czytelnia Ogólna i Czasopism Czytelnia Ogólna i Czasopism udostępnia książki i czasopisma z zakresu dyscyplin reprezentowanych w UŚ (poza chemią

Bardziej szczegółowo

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Bud. D-21, pok. 130-133, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO IZABELA NOWAKOWSKA

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO  IZABELA NOWAKOWSKA UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO http://www.bg.am.lodz.pl IZABELA NOWAKOWSKA izabela.nowakowska@umed.lodz.pl SPECYFIKA PRACY INFORMACYJNEJ W BIBLIOTECE WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Organizacja dostępu i promocja książek elektronicznych w Bibliotece Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Organizacja dostępu i promocja książek elektronicznych w Bibliotece Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Organizacja dostępu i promocja książek elektronicznych w Bibliotece Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Ewa Antosiewicz, Katarzyna Urbańska Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x120 Spotkanie Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu starogardzkiego. Tematyka ustalana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

Zbiory bibliotek cyfrowych dla ucznia i nauczyciela

Zbiory bibliotek cyfrowych dla ucznia i nauczyciela Wiesława Budrowska, Aldona Zawałkiewicz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Zbiory bibliotek cyfrowych dla ucznia i nauczyciela Najstarszy zachowany tekst prozą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednolity system biblioteczno-informacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Po 3 latach istnienia: Czasopisma

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Jakub Bajer Krzysztof Ober Polskie Biblioteki Cyfrowe Poznań, 18-22 października 2010 r. Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 1 18-400 Łomża I piętro budynku Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii Tel. 86 215 66 06 e-mail biblioteka@pwsip.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Zapraszamy do Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie Nasza lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin Piętro V www.bg.am.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Biblioteka szkolna czynna:

Biblioteka szkolna czynna: Biblioteka szkolna czynna: poniedziałek 7.30-14.00 wtorek 7.30-15.00 środa 7.30-15.00 czwartek 7.30-15.00 piątek 7.30-14.00 Sobota : (dni ustalone z CKU) 8 00-14 30 Bibliotekę prowadzą: Władysława Zuchniarz

Bardziej szczegółowo

e-tornister System udostępniania publikacji dydaktycznych 2 października 2012 1

e-tornister System udostępniania publikacji dydaktycznych 2 października 2012 1 e-tornister System udostępniania publikacji dydaktycznych www.oskko.edu.pl/kongres/ 2 października 2012 1 Inicjator projektu Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego przy współudziale CTI Centrum

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo