Inwestycja w kolektory słoneczne w porównaniu do inwestycji w akcje, fundusze, lokaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycja w kolektory słoneczne w porównaniu do inwestycji w akcje, fundusze, lokaty"

Transkrypt

1 Inwestycja w kolektory słoneczne w porównaniu do inwestycji w akcje, fundusze, lokaty Czy inwestycja w kolektory słoneczne jest atrakcyjna? Na czym można było zyskać lub stracić w ostatnich 5 latach? Zakup kolektorów słonecznych na tle mechanizmów finansowych

2 Inwestycja w kolektory słoneczne Decydując się zakup kolektorów słonecznych, Klienci mają najczęściej na myśli oszczędność kosztów eksploatacji systemu grzewczego budynku poprzez zmniejszenie ilości zużywanego paliwa lub energii. Rzadko przy tym zwraca się uwagę na czysto ekonomiczny aspekt takiej inwestycji w porównaniu do popularnych mechanizmów finansowych? Czy lepiej zainwestować środki pieniężne w instalację słoneczną, czy też w akcje, fundusze, lokaty, a może w złoto lub waluty obce? 2

3 Instalacja słoneczna długoterminowa inwestycja Inwestycja w zakup instalacji słonecznej ma charakter długoterminowy. Kolektory słoneczne spełniające wymagania jakościowe zgodne z normą EN (na których opiera się certyfikat Solar Keymark), powinny pracować minimum 20 lat bez zauważalnej utraty wydajności cieplnej Producenci udzielają na kolektory słoneczne z reguły gwarancji od 2 do 10 lat. Przykładowo kolektory płaskie firmy Hewalex objęte są 10-letnim okresem gwarancji, podgrzewacze pojemnościowe nawet do 5-ciu lat. Możliwe jest przedłużenie tych okresów o dodatkowy rok w ramach specjalnego Programu Przedłużenia Gwarancji 3

4 Instalacja słoneczna realny koszt inwestycji (1/2) Inwestycja w zakup instalacji słonecznej obciąża budżet domowy w mniejszym stopniu niż wynika to z kosztów zakupu np. kompletnego zestawu solarnego, ponieważ: 1) uwzględnić należy obecnie dofinansowanie do inwestycji w instalację słoneczną w ramach programu NFOŚiGW ( 45% ) (w analizie przyjęto, że realne dofinansowanie netto wyniesie 30%) 2) uwzględnić należy rzeczywiste podwyższenie kosztów inwestycji w porównaniu do standardowej instalacji przede wszystkim oznacza to przyjęcie różnicy kosztów pomiędzy podgrzewaczem 1-wężownicowym, a solarnym 2-wężownicowym Inwestując w instalację słoneczną, Klient de facto dokonuje zakupu podgrzewacza solarnego zamiast zwykłego 1-wężownicowego (czyli jest to dopłata = różnicy w cenie obydwu podgrzewaczy) 4

5 Instalacja słoneczna realny koszt inwestycji (2/2) Dla potrzeb analizy finansowej przyjęto zastosowanie systemu złożonego z: - 3 kolektory słoneczne płaskie po 1,8 m 2 powierzchni absorbera - podgrzewacz 2-wężownicowy 300 litrów - wszystkie wymagane komponenty do montażu i uruchomienia systemu Realny podwyższony koszt inwestycji wyniósł całkowicie: (szczegółowe objaśnienia w dalszej części prezentacji) Dom jednorodzinny, 3-4 osoby zużycie CWU: 240 dm 3 /dzień PLN Zestaw HEWALEX 3 TLPAm-300W + komponenty + montaż i uruchomienie 5

6 Instalacja słoneczna czy inna inwestycja? Pytanie Klienta może więc brzmieć następująco:? Czy złotych warto zainwestować w instalację słoneczną, czy może ulokować środki finansowe w akcjach, funduszach inwestycyjnych, lokatach, bądź też w walutach obcych czy złocie? 6

7 Założenie dla porównania finansowego Założono, że zainwestowana kwota wyniesie PLN na okres 5-ciu lat Inwestycja miała miejsce roku, a sprawdzenie zysków/strat dokonano 5 lat później roku Szczegółowe omówienie założeń w dalszej części prezentacji UWAGA: uwzględniono, że instalacja słoneczna podlega przeglądom 1 raz rocznie i wymianie czynnika grzewczego co 5 lat co pomniejsza zyski z jej pracy Jakich zysków można się spodziewać dla różnych wariantów inwestycji? akcje, fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe, waluty obce, złoto 7

8 od 2269 do 5762 zł Instalacja słoneczna na tle innych inwestycji (1/3) Zainwestowanie PLN dało efekt finansowy po 5-ciu latach: 8

9 od 42 do 109% Instalacja słoneczna na tle innych inwestycji (2/3) Zwrot z inwestycji PLN mógł wynieść po 5-ciu latach 9

10 Instalacja słoneczna na tle innych inwestycji (3/3) Oszczędności uzyskane dzięki zastosowaniu instalacji słonecznej (zarazem zysk z ich zastosowania) w 1-szym roku pracy mogły wynieść od 620 do PLN, w zależności od podstawowego źródła ciepła (kocioł gazowy, olejowy lub bojler elektryczny). Dane uzyskano na podstawie symulacji w programie GetSolar. Instalacja słoneczna pokrywa roczne potrzeby ciepła w wysokości 56% Dla 5-ciu lat oszczędności mogły wynieść od do PLN 10

11 Skumulowane zyski z pracy instalacji słonecznej Skumulowane zyski dla pracy instalacji słonecznej w okresie jej zakładanej minimalnej 20-letniej trwałości, mogą wynieść (uwzględniając przeglądy i wymianę czynnika grzewczego co 5 lat) od do PLN ,- Bez uwzględniania kosztów przeglądów Z uwzględnianiem kosztów przeglądów Bez uwzględniania kosztów przeglądów ,- Z uwzględnianiem kosztów przeglądów Lata 11

12 Zwrot kosztów inwestycji Poniesione realnie obciążenie finansowe PLN na inwestycję w instalację słoneczną, w zależności od paliwa/energii jakie oszczędzamy dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jest w stanie zwrócić się w czasie od 4 do 10 lat. Obecne ceny oleju opałowego ( ) zbliżają koszty jego eksploatacji do kosztów zakupu energii elektrycznej (stąd pominięto go w porównaniu) Okres zwrotu kosztów inwestycji dla gazu ziemnego = 10 lat, uwzględnia coroczne przeglądy oraz wymianę czynnika co 5 lat 4,0-4,

13 Wnioski WNIOSKI: Inwestycja w instalację słoneczną jest szczególnie atrakcyjna w porównaniu do standardowych inwestycji w mechanizmy finansowe W stosunku do bezpiecznych inwestycji (jak np. lokaty), oferuje korzystniejsze zyski. Nie przynosi ryzyka strat jak w przypadku akcji, funduszy inwestycyjnych Jedynie inwestycja w złoto okazała się w perspektywie ostatnich 5-ciu lat bardziej atrakcyjna, chociaż nie można zagwarantować równie dobrych zysków w kolejnych latach (wzrost cen złota wyhamował w ostatnim roku) Inwestycja w instalację słoneczną podnosi wartość budynku, zyski z jej pracy nie są opodatkowane. Nie jest wymagana znajomość zagadnień inwestowania, ani śledzenie zmian na rynkach finansowych, trendów w gospodarce, itp., aby w odpowiednim momencie nabywać i zbywać akcje, jednostki funduszy, waluty Inwestycja w instalację słoneczną jest w stanie zwrócić się w okresie trwania gwarancji udzielanej przez firmę Hewalex 10 lat na kolektory słoneczne 13

14 Porównanie inwestycji Porównując inwestycje można ocenić je wg jednakowych kryteriów: Instalacja słoneczna Mechanizmy finansowe Ryzyko finansowe Praktycznie żadne Najczęściej wysokie Gwarancja zysków w każdym roku TAK Najczęściej NIE Opodatkowanie zysków NIE Najczęściej TAK Konieczność śledzenia trendów rynkowych, znajomość zagadnień finansowych itp. Podniesienie wartości budynku TAK NIE NIE TAK Należy także pamiętać o wpływie inwestycji w instalacje słoneczne na rozwój gospodarki (zatrudnienie, wpływy z podatków producentów i wykonawców) oraz poszanowanie środowiska naturalnego i zasobów naturalnych 14

15 Szczegółowe objaśnienie obliczeń Szczegółowe objaśnienie 15

16 Szczegółowe objaśnienie obliczeń Szczegółowe objaśnienie obliczeń dla kosztów inwestycji oraz mechanizmów finansowych 1) Efekt zastosowania instalacji słonecznej 16

17 Pokrycie potrzeb ciepła przez instalację słoneczną Zdecydowana większość instalacji słonecznych przeznaczona jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zapotrzebowanie na ciepło jest dla niej niemal stałe w ciągu roku i uzależnione jedynie od liczby mieszkańców domu i ilości zużywanej przez nich ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) Mała instalacja słoneczna np. w domu jednorodzinnym jest w stanie pokryć do 60% rocznego zapotrzebowania ciepła dla podgrzewu c.w.u. W miesiącach letnich kolektory słoneczne mogą pokrywać nawet do % potrzeb ciepła. 100% = roczne potrzeby ciepła dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej 56% 56% = pokrycie potrzeb ciepła dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej (uzysk ciepła z instalacji słonecznej przekazany do wody użytkowej) - obliczone w programie GetSolar 17

18 Jak zabudowana jest instalacja słoneczna? W ofercie producentów znajdują się często kompletne zestawy przeznaczone dla podgrzewania określonej ilości ciepłej wody użytkowej. Przykładowo oferta firmy Hewalex zawiera kilkanaście zestawów złożonych od 2 do 5 kolektorów płaskich, przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w podgrzewaczu pojemnościowym poprzez dolną wężownicę - przez kolektory słoneczne. Dodatkowe ciepło przy niesprzyjających warunkach dostarcza najczęściej kocioł grzewczy wpięty do górnej wężownicy. Zestaw pompowo-sterowniczy zapewnia obieg czynnika grzewczego, sterowanie pracą instalacji słonecznej oraz jej zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia 18

19 Założenia dla obliczeń efektów pracy instalacji Dane przyjęte do obliczeń to: Dane Wartość Zapotrzebowanie dzienne wody użytkowej (3-4 osoby) 240 litrów/d Temperatura wody zimnej/podgrzanej 10/45 o C Typ kolektora słonecznego Hewalex KS2000 TLP Am Ilość kolektorów / Powierzchnia czynna absorbera 3 szt. / 5,481 m 2 Skierowanie / Nachylenie do poziomu Południe / 35 o Lokalizacja budynku Zamość (1.042 kwh/m 2 rok) Pojemność podgrzewacza 2-wężownicowego 300 litrów Długość przewodów w instalacji słonecznej (2x Cu 18 mm w izolacji) 16 m Źródło ciepła wariantowo: 1) Kocioł gazowy niskotemperaturowy (palnik nadmuchowy) Sprawność do 92% 2) Kocioł olejowy niskotemperaturowy (palnik nadmuchowy) Sprawność do 91% 3) Bojler elektryczny Sprawność (przekazywania ciepła do c.w.u.) do 99% 19

20 Wyniki symulacji komputerowej Dane jakie uwzględniono w analizie finansowej dla podanych założeń zabudowy i warunków pracy instalacji słonecznej, zostały określone na podstawie symulacji komputerowych w programie GetSolar Roczne pokrycie potrzeb (zarazem oszczędność w zużyciu paliwa/energii) została obliczona na 56% 20

21 Koszty zakupu paliw/energii w okresie 20 lat Oszczędności w zakupie paliwa/energii zostały określone w symulacji komputerowej programu GetSolar. Aktualne ceny paliw określone zostały na podstawie taryf typowych dla budynków 1-rodzinnych: W-3 dla gazu ziemnego oraz G-11 dla energii elektrycznej. Przyjęto, że ceny paliw i energii będą średnio rosły o 5% rocznie, stąd oszczędności w każdym roku 20-letniej eksploatacji będą wzrastały o 5%: np PLN - oszczędność w zakupie energii elektrycznej w 11-roku eksploatacji 21

22 Szczegółowe objaśnienie obliczeń Szczegółowe objaśnienie obliczeń dla kosztów inwestycji oraz mechanizmów finansowych 2) Wycena inwestycji w instalację słoneczną 22

23 Koszty inwestycji dla domu jednorodzinnego W skład zestawów firmy Hewalex wchodzą poza kolektorami słonecznymi takie elementy jak: podgrzewacz 2-wężownicowy (biwalentny), zestaw pompowo-sterowniczy, elementy łączące baterii kolektorów, czynnik grzewczy Dodatkowo należy zamówić jedynie uchwyty mocujące w zależności od typu pokrycia dachu, a także rury instalacji słonecznej o odpowiedniej długości Element Zestaw HEWALEX 3 TLPAm-300W Uchwyty do dachu (KSOL-2 i KSOL-1) Rura elastyczna nierdzewna typu SNP w izolacji HT, z nakrętkami, dł. do 30 mb Praca montażowe (założono standardowe warunki zabudowy) Cena netto PLN 634 PLN 700 PLN PLN Łączny koszt inwestycji PLN netto = PLN brutto (VAT = 8%) 23

24 Rzeczywisty koszt inwestycji (1/3) Rzeczywisty podwyższony koszt inwestycji będzie mógł być niższy z uwagi na dostępny program dofinansowania inwestycji z kolektorami słonecznymi: Klient może skorzystać z dotacji ze środków NFOŚiGW w wysokości 45% do kwoty kredytu na łączny koszt inwestycji Realnie wysokość dotacji po odjęciu kosztów obsługi umowy kredytowej, przy krótkim okresie spłaty, można przyjąć na ok. (źródło: 30% 24

25 Rzeczywisty koszt inwestycji (2/3) Rzeczywisty podwyższony koszt inwestycji w porównaniu do standardowej instalacji (podgrzewanie c.w.u. z kotła grzewczego) będzie jeszcze niższy, gdyż: Klient realnie dopłaca różnicę pomiędzy podgrzewaczem 1-wężownicowym 200 litrów (niezbędnym dla standardowej instalacji z kotłem), a podgrzewaczem solarnym 2-wężownicowym 300 litrów PLN netto Cena katalogowa podgrzewacza 2-wężownicowego 300 litrów PLN netto (2.675 brutto) Cena katalogowa podgrzewacza 1-wężownicowego 200 litrów Cena podgrzewacza 2-wężownicowego 300 litrów ujęta jest w cenie zestawu solarnego, a zatem od kosztu inwestycji należy odjąć kwotę PLN (koszt standardowego podgrzewacza 200 litrów) 25

26 Rzeczywisty koszt inwestycji (3/3) Uwzględniając 2 czynniki zmniejszające realny podwyższony koszt inwestycji, Klient poniesie ostatecznie obciążenie finansowe: 1) dotacja: PLN 30% = PLN 2) odjęcie kosztu podgrzewacza 1-wężownicowego = PLN Rzeczywiste zwiększenie kosztów inwestycji w porównaniu do wariantu standardowego instalacji grzewczej z podgrzewaniem c.w.u. przez kocioł grzewczy, wyniesie brutto w zaokrągleniu: PLN 26

27 Koszty zmniejszające zyski przeglądy Atrakcyjność inwestycji w instalację słoneczną pomniejsza nieco konieczność dokonywania przeglądów oraz ewentualnej wymiany czynnika grzewczego raz na 5 lat. Aby analiza była wiarygodna, uwzględniono te koszty w perspektywie 20 lat. Przyjęto (źródło: dobresolary.pl), że firmy usługowe pobierają obecnie za usługę: przegląd 1-roczny: 150 PLN brutto przegląd 5-letni z wymianą czynnika grzewczego: 420 PLN brutto Przyjęto także, że powyższe usługi drożeją średnio 5% rocznie Koszty przeglądów w okresie 10 lat = PLN 27

28 Szczegółowe objaśnienie obliczeń Szczegółowe objaśnienie obliczeń dla kosztów inwestycji oraz mechanizmów finansowych 3) Porównanie atrakcyjności inwestycji 28

29 Określenie zysków/strat z inwestycji Dane odniesiono do okresu 5-ciu lat: Dane zostały uśrednione dla poszczególnych mechanizmów finansowych. Mając szczęście można było znacznie zyskać w pojedynczych przypadkach, częściej jednak mamy do czynienia ze spadkami lub niewielkimi wzrostami wartości (nie rekompensującymi skutków inflacji) Średnia stopa zwrotu uwzględnia podatki od zysków (19%) (oprócz walut). 29

30 PODSUMOWANIE: Warto inwestować środki pieniężne w instalację słoneczną gwarantującą każdego roku nieopodatkowane zyski, bez ryzyka i wiedzy na temat mechanizmów rynku finansowego! 30

31 Hewalex Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym więcej prezentacji >>>

32 Hewalex Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym Kompletne rozwiązania oparte o kolektory słoneczne i pompy ciepła Zastosowanie w obiektach mieszkalnych i użytkowych więcej prezentacji >>>

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaka może być największa moc cieplna kolektora słonecznego Jaka jest różnica pomiędzy mocą kolektora płaskiego, a próżniowego? Jakie czynniki zwiększają moc

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Informacja o wynikach kontroli energooszczędnych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich DOBRE PRAKTYKI Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich Fot. istockphoto.com Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Krzysztof Mientus Opole, 18.03.2011 Spis treści Energia słoneczna... 3 Ogniwa fotowoltaiczne... 6 Zasady

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo