Analiza i porównanie modeli propagacyjnych dla środowiska wewnątrzbudynkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza i porównanie modeli propagacyjnych dla środowiska wewnątrzbudynkowego"

Transkrypt

1 Analiza i porównanie modeli propagacyjnych dla środowiska wewnątrzbudynkowego Łukasz Jasiński Wrocław, Polska, Abstract This electronic document analyzes and compares the indoor propagation models. Keywords: radio propagation; indoor; path loss, models I. WPROWADZENIE Sieci bezprzewodowe działające wewnątrz budynków obecne są już od ponad dekady. Największą popularność zdobyły lokalne sieci bezprzewodowe standardu IEEE działające w paśmie ISM 2,4 GHz. W przyszłości będzie powstawać coraz więcej tego typu sieci na użytek domowy i przemysłowo-biznesowy. Nie można również zapominać o femtokomórkach, które wraz z rozwojem sieci 4G będą instalowane w biurowcach i galeriach handlowych. Z punktu widzenia użytkownika korzystanie z szerokopasmowych sieci bezprzewodowych jest wygodne przede wszystkim ze względu na możliwość przemieszczania się i korzystania z urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe czy tablety. Z poziomu projektanta optymalne zaprojektowanie sieci bezprzewodowej jest zadaniem trudnym ze względu na specyficzną propagację fal w środowisku wewnątrzbudynkowym. Dlatego też zaleca się korzystanie z modeli propagacyjnych przedstawionych w niniejszej pracy. II. PROPAGACJA FALI W ŚRODOWISKU WEWNĄTRZBUDYNKOWYM Propagacja fali w środowisku wewnątrzbudynkowym jest dosyć specyficzna ze względu na to, że jest to teren zamknięty i podzielony za pomocą ścian. Oprócz tego obecność ludzi i różnorodnego sprzętu w pomieszczeniach ma wpływ na warunki propagacji. W środowisku tym najczęściej nie da się zapewnić warunku bezpośredniej widoczności i bardzo często dochodzi do takich zjawisk jak tłumienie fali przenikającej przez ściany i stropy, odbicia fali od ścian, stropów i sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach, a także dyfrakcja na ich krawędziach. Szczególnym zjawiskiem jest tzw. tunelowanie wielokrotne odbicia fali od ścian najczęściej w długim i wąskim korytarzu, które może nawet zwiększyć zasięg sieci. Z drugiej jednak strony wielokrotne odbicia wpływają na wzrost zjawiska wielodrogowości, które może powodować zakłócenia między symbolowe (Inter-Symbol Interference). W związku z tym projektując sieć bezprzewodową w budynku należy zaopatrzyć się w dokładny plan rozkładu pomieszczeń wraz z ich wymiarami. Należy znać grubość poszczególnych ścian i stropów i materiał z jakiego zostały one wykonane. Oprócz tego powinno się zapoznać z wyposażeniem pomieszczeń, ich umiejscowieniem i materiałem z jakiego zostały zrobione. Skompletowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej pomieszczenia, przeanalizowanie jej i określenie problemu jest pierwszym etapem projektowania sieci. Kolejnym krokiem jest umiejscowienie punktów nadawczych, a tu z pomocą przyjdą omawiane w tej pracy modele propagacyjne. Ostatnim etapem jest wdrożenie systemu, przetestowaniem go i ewentualne wprowadzenie poprawek. III. BILANS ENERGETYCZNY [1] Bilans energetyczny łącza radiowego pozwala określić zasięg danego punktu dostępowego. Oprócz tego określenie poziomu mocy w punkcie, w którym znajduje się odbiornik umożliwia oszacowanie maksymalnej przepustowości (modulacji i sprawności kodowania), która ściśle związana jest z czułością odbiornika. Równanie na bilans energetyczny łącza radiowego w postaci logarytmicznej wygląda = + + (1) moc sygnału odbieranego [dbm] moc sygnału nadawanego [dbm] zysk anteny nadawczej [db] zysk anteny odbiorczej [db] tłumienie fali radiowej w środowisku propagacyjnym [db] tłumienie kabli i złączy [db] Wyznaczenie tłumienia fali radiowej w środowisku wewnątrzbudynkowym, jak już to zostało wspomniane wcześniej, jest rzeczą trudną i warto korzystać w tym przypadku z modeli propagacyjnych opisanych w dalszej części pracy. Pozostałe parametry potrzebne do wyznaczenia bilansu energetycznego powinny znajdować się w dokumentacji sprzętowej. IV. MODELE PROPAGACYJNE Model propagacyjny to wzór matematyczny, który z pewnym przybliżeniem opisuje propagacje fal radiowych uwzględniając takie czynniki jak częstotliwość, odległość czy wysokość zawieszenia anteny. Generalnie modele propagacyjne można podzielić na empiryczne, deterministyczne i inne będące najczęściej połączeniem obu wcześniejszych. W niniejszej pracy autor zwrócił uwagę

2 jedynie na empiryczne modele propagacyjne dla środowiska wewnątrzbudynkowego. A. Tłumienie swobodnej przestrzeni [2] W przypadku projektowania sieci bezprzewodowych w hali lub tylko w jednym pomieszczeniu można posłużyć się modelem tłumienia w swobodnej przestrzeni, który to jest funkcją dwóch zmiennych odległości i częstotliwości. = 27, (2) L tłumienie swobodnej przestrzeni (db) f częstotliwość pracy systemu (MHz) d odległość pomiędzy antenami (m) Wyniki tłumienia uzyskane z modelu swobodnej przestrzeni mogą posłużyć jako wyniki odniesienia w przypadku porównywania różnych modeli propagacyjnych. B. ITU-R P.1238 [3] Organizacja ITU-R stworzyła model propagacyjny, który uwzględnia podstawowe czynniki propagacyjne mające wpływ na tłumienie fali w środowisku wewnątrzbudynkowym, a są nimi: częstotliwość, odległość i tłumienie przeszkód. Postać logarytmiczna modelu wygląda =20 log+ log+ 28 (3) częstotliwość pracy systemu [MHz] odległościowy współczynnik tłumienia odległość pomiędzy antenami [m] (>1 ) współczynnik tłumienia stropów [db] ilość pięter pomiędzy urządzeniami Parametry N i L f określane są eksperymentalnie, przy czym ITU podaje pomocnicze wartości tych parametrów, które przedstawione zostały w tabeli nr 1 i 2. TABELA 1 WARTOŚCI ODLEGŁOŚCIOWEGO WSPÓŁCZYNNIKA TŁUMIENIA ZALECANE PRZEZ ITU-T Częstotliwość Bud. mieszkalny Bud. biurowy Bud. komercyjny 900 MHz ,2 1,3 GHz ,8 2 GHz GHz ,2 GHz GHz GHz Model zaproponowany przez ITU-T przeznaczony jest dla systemów pracujących na częstotliwości 900 MHz i wyżej, przy czym dla częstotliwości 60 i 70 GHz zakres stosowania ogranicza się do jednego pomieszczenia lub do 100 m. TABELA 2 WARTOŚĆI WSPÓŁCZYNNIKA TŁUMIENIA STROPÓW ZALECANE PRZEZ ITU-T Częstotliwość Bud. mieszkalny Bud. biurowy Bud. komercyjny 900 MHz - 9 (1 piętro) 19 (2 piętra) 24 (3 piętra) 1,8 2 GHz 4n (n - 1) 6 + 3(n 1) 5,2 GHz - 16 (1 piętro) - C. Model One-Slope [4] Jednym z najprostszych modeli propagacyjnych jest model One-Slope, zwany inaczej modelem jednościeżkowym, ponieważ nie uwzględnia on istotnych elementów środowiska wewnątrzbudynkowego ścian, stropów i materiałów z jakich zostały one wykonane. = +10 (4) tłumienie odniesienia w odległości 1 m [db] indeks odległościowego zaniku mocy odległość pomiędzy antenami [m] Model jednościeżkowy zależy przede wszystkim od odległości pomiędzy urządzeniami. Indeks γ dobiera się eksperymentalnie, jednak typowa wartość dla swobodnej przestrzeni wynosi γ = 2, natomiast dla środowiska wewnątrzbudynkowego γ zawiera się w przedziale od 3,5 do 6. Tłumienie odniesienia w odległości 1 m od anteny nadawczej dobiera się w sposób empiryczny lub gdy nie jest to możliwe można posłużyć się modelem swobodnej przestrzeni (2). Model ten wykorzystywany jest przede wszystkim do oszacowania tłumienia propagacyjnego w obrębie tej samej kondygnacji lub pomieszczenia. D. Model liniowy [5] Model liniowy jest bardzo podobny do modelu One-Slope opisanego wcześniej, tutaj również nie uwzględnia się przeszkód w postaci ścian i stropów. = + (5) tłumienie swobodnej przestrzeni pomiędzy nadajnikiem tłumienie dodatkowe odległość pomiędzy antenami [m] Podobnie jak model jednościeżkowy, model liniowy, używany jest do określenia tłumienia w obrębie tej samej kondygnacji lub jednego pomieszczenia. -

3 E. Model Motleya-Keenana [6] Model Motleya-Keenana jest modelem rozbudowany, ponieważ uwzględnia on propagacje fali radiowej przez kolejne ściany i stropy budynku. Postać logarytmiczna równania wygląda = + + (6) tłumienie swobodnej przestrzeni pomiędzy nadajnikiem liczba ścian na drodze propagacji tłumienie ściany [db] liczba stropów na drodze propagacji tłumienie stropu [db] Model ten choć uwzględnia tłumienie ścian i stropów jest bardzo uproszczony, ponieważ zakłada jedną kategorię tych przeszkód. Problemem może być brak znajomości tłumienia ścian i stropów. W takiej sytuacji warto dobrać zalecane wartości. W tabeli nr 3 przedstawiono tłumienie poszczególnych elementów w paśmie 2,4 GHz. TABELA 3 TŁUMIENIE POSZCZEGÓLNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU WEWNĄTRZBUDYNKOWYM W PAŚMIE 2,4 GHz [7] Nazwa elementu Ściana wewnętrzna Ściana zewnętrzna Ściana działowa Materiał Grubość [cm] Tłumienie Cegła 10 7 db Cegła 30 9 db Rigips i wełna szklana 7 2 db Strop Beton db Okno Szkło 2 x szyba + 1 cm przerwy 4,5 db Drzwi Drewno 4 2,5 db F. Model Multi-Wall [1][5] Najpopularniejszym i obecnie najczęściej używanym modelem empirycznym dla omawianego środowiska jest Multi-Wall. Model Multi-Wall jest niejako połączeniem dwóch poprzednio opisywanych modeli One-Slope i Motleya-Keenana, uwzględnia on tłumienie ścian i stropów przy czym przeszkody te podzielone są na odpowiednie kategorie (np. ściana zewnętrza, działowa, itp.). Zapis decybelowy liniowego modelu Multi-Wall wygląda (7) = +10log+ + tłumienie odniesienia w odległości 1 m [db] indeks odległościowego zaniku mocy odległość pomiędzy antenami [m] liczba ścian kategorii i tłumienie ściany kategorii i liczba stropów kategorii j tłumienie stropu kategorii j W Europie w ramach projektu COST231 powstał nieliniowy model Multi-Wall, którego postać wygląda = (8) tłumienie swobodnej przestrzeni pomiędzy nadajnikiem stała tłumienia (najczęściej bliska zeru) [db] liczba ścian kategorii i tłumienie ściany kategorii i liczba stropów parametr empiryczny tłumienie stropu Model Multi-Wall ze względu na uwzględnienie różnych kategorii przeszkód, które charakteryzują się różnym tłumieniem fali radiowej powinien teoretycznie dawać wyniki najbardziej zbliżone do rzeczywistych w porównaniu z innymi modelami empirycznymi dla środowiska wewnątrzbudynkowego. V. POMIARY I PORÓWNANIE MODELI PROPAGACYJNCYH A. Narzędzia i środowisko pomiarowe W celu wykonania pomiarów skorzystano z punktu dostępowego firmy Linksys i laptopa firmy ASUS, wyposażonego w bezprzewodową kartę sieciową, z zainstalowanym systemem Linux oraz programem airodump-ng zawartym w pakiecie aircrack-ng. Pomiarów dokonano w 20-letnim, czteropiętrowym budynku mieszkalnym znajdującym się w Jaworzynie Śląskiej przy ulicy Ceglanej 9. Wcześniej zostały dokonane w tym miejscu pomiary tłumienia poszczególnych elementów charakterystycznych dla środowiska wewnątrzbudynkowego. Wyniki tych pomiarów zostały zaprezentowane w pracy [7]. B. Sposób dokonania pomiarów Pomiarów tłumienia propagacji fali radiowej dokonano na częstotliwości 2,437 GHz (na 6 kanale w paśmie ISM). Wybrano tą częstotliwość z powodu obecności w pobliżu innych sieci bezprzewodowych, kanał ten był względem nich niezależny. Zbadano dwa przypadki - gdy punkt dostępowy i odbiornik oddzielały dwie ściany wewnętrzna i działowa (A) i przypadek, gdy oba te urządzenia rozdzielała ściana zewnętrzna i strop (B). W pierwszym przypadku odległość pomiędzy antenami wynosiła 5 m, w drugim natomiast 4 m. Urządzenia umieszczono mniej więcej na środku pomieszczenia w jakim się znajdowały i starano się je

4 umiejscowić na tej samej wysokości od ziemi. Oba te przypadki ilustruje rysunek nr 1.. TABELA 5 WYNIKI POMIARU I MODELI PROPAGACYJNYCH DLA SCENARIUSZA B Model propagacyjny Wynik Parametr(y) Swobodna przestrzeń 52 db B C. Wyniki pomiarów i wnioski Rys. 1 Schemat układu pomiarowego W opisany wcześniej sposób dokonano pomiarów, których wyniki mogą posłużyć do porównania poszczególnych modeli propagacyjnych dla fal radiowych rozchodzących się w pomieszczeniach. Wyniki pomiarów i modeli propagacyjnych przedstawiono, osobno dla każdego scenariusza, w tabelach nr 4 i 5. Oprócz tego, dla modeli, które tego wymagały, zawarto w nich również dobrane niezbędne parametry. TABELA 4 WYNIKI POMIARU I MODELI PROPAGACYJNYCH DLA SCENARIUSZA A Model propagacyjny Wynik Parametr(y) Swobodna przestrzeń 54 db ITU-R P db N = 28 One-Slope 74 db γ = 4 Liniowy 74 db α = 4 Motleya-Keenana 63 db Multi-Wall 69 db γ = 2 COST 231 Multi-Wall 63 db L c = 0 db Wynik pomiaru: 71 db W przypadku pierwszego scenariusza model, którego wynik znajdował się najbliższej rzeczywistej wartości tłumienia jest Multi-Wall. Najgorszym natomiast okazał się model zalecany przez ITU-R. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że model Multi-Wall i jego odpowiednik zaproponowany przez Europejczyków znacznie się różnią (przy założeniu, że stała tłumienia wynosi 0). Oprócz tego wyniki przedstawione w tabelach potwierdzają podobieństwo pomiędzy modelem One-Slope a modelem Liniowym. W modelu Motleya-Keenana, który uwzględnia tylko jedną kategorię ścian, za tłumienie ściany przyjęto wartość średnią tłumienia obu ścian (działowej i wewnętrznej). A ITU-R P db N = 28 One-Slope 76 db γ = 5 Liniowy 72 db α = 5 Motleya-Keenana 81 db Multi-Wall COST 231 Multi-Wall Wynik pomiaru: 80 db 72 db γ = 2 L c = 0 db b = 2 78 db W przypadku drugiego scenariusza najbliższym również okazał się model Multi-Wall, natomiast najgorszym ITU-R P Z racji, że propagacja fali odbywała się przez ścianę zewnętrzną i strop, co oczywiście wprowadza większe tłumienie niż w przypadku pierwszego scenariusza, parametr γ w modelu One-Slope i Liniowym zwiększono o 1. Ten sam parametr w modelu Multi-Wall pozostał bez zmian, co świadczy o tym, porównując wyniki, że jest to optymalna wartość. W scenariuszu B propagacja odbywa się jedynie przez jeden strop, więc parametr b nie ma w tym przypadku wpływu na wynik, występuje jednak prosta zależność im większy zostanie przyjęty parametr b tym mniejsze będzie tłumienie. Parametr L 0, czyli tłumienie w odległości 1 m od nadajnika, dobrano empirycznie według wcześniej przeprowadzonych pomiarów, które opublikowane zostały w pracy [7]. W sytuacji, gdy pomiar jest ten niemożliwy można skorzystać z tłumienia swobodnej przestrzeni, jednak może to mieć spory wpływ na rezultat końcowy modelu. VI. PODSUMOWANIE Oszacowanie tłumienia fali radiowej rozchodzącej się w pomieszczeniach jest zadaniem trudnym ze względu na różne przeszkody na drodze propagacji, które wprowadzają różne tłumienie. Dlatego zaleca się korzystać z modeli propagacyjnych przeznaczonych specjalnie dla tego środowiska. Modelem, który daje wyniki najbardziej zbliżone do rzeczywistego tłumienia jest model liniowy Multi-Wall, który uwzględnia wszystkie największe przeszkody na trasie propagacji ściany jak i stropy, a także klasyfikuje je na odpowiednie kategorie. Model One-Slope i Liniowy, które w przedstawionej w tej pracy scenariuszach, dawały bardzo dobre wyniki, dla innych scenariuszy (np. z propagacja przez większą ilość ścian i stropów) nie sprawdzą się już tak dobrze, dlatego uznaje się je za modele dające optymistyczne wyniki.

5 LITERATURA [1] Ryszard J. Katulski, Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej, Wydadnie I, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, [2] J.D. Parsons, The mobile radio propagation channel, 2nd ed., John Wiley & Sons Ltd, Chichester, [3] Recommendation ITU-R P , Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems and radio local area networks in the frequency range 900 MHz to 100 GHz, [4] Bernhard H. Walke, Stefan Mangold, Lars Berlemann, IEEE 802 Wireless Systems Protocols, Multi-hop Mesh/Relaying, Performance and Spectrum Coexistence, John Willey & Sons Ltd., Chichester, [5] COST Action 231, Digital Mobile Radio Towards Furture Generation Systems, Final Raport, [6] J.M. Keenan, A.J. Motley, Radio covarage in buildings, British Telecom Technology Journal, [7] Ł. Jasiński, Pomiar tłumienia ścian i innych elementów charakterystycznych dla środowiska wewnątrzbudynkowego w paśmie 2,4 GHz, Wrocław, 2011

Modele propagacyjne w sieciach bezprzewodowych.

Modele propagacyjne w sieciach bezprzewodowych. Laboratorium nr 3 Modele propagacyjne w sieciach bezprzewodowych. Potrzebne oprogramowanie do przeprowadzenia zajęć; Network Stumbler - http://www.stumbler.net/index.php?m=201002 Jperf 2.0.2 - http://xjperf.googlecode.com/files/jperf-2.0.2.zip

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci bezprzewodowych - bilans łącza radiowego

Planowanie sieci bezprzewodowych - bilans łącza radiowego Planowanie sieci bezprzewodowych - bilans łącza radiowego Paweł Kułakowski Bilans energetyczny łącza radiowego Zapewnienie wystarczającej wartości SNR (SINR, SIR) : lub wystarczającej wartości E b /N 0

Bardziej szczegółowo

Ocena wybranych empirycznych modeli propagacyjnych do projektowania sieci WLAN wewnątrz budynków

Ocena wybranych empirycznych modeli propagacyjnych do projektowania sieci WLAN wewnątrz budynków Piotr Gajewski Instytut Telekomunikacji Wojskowa Akademia Techniczna Stanisław Wszelak Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Ocena wybranych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badanie rozchodzenia się fal radiowych wewnątrz budynków. Opracowanie metody prognostycznej przydatnej w praktyce wykorzystując istniejące wyniki badań Etap 2: Pomiary Praca

Bardziej szczegółowo

Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn

Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn P Bogusław Dyduch Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn Temat opracowania: Planowanie Radiowe dla miasta Cieszyn Przygotowano dla: Urząd Miasta Cieszyn Nr dokumentu: Planowanie Radiowe Wersja: 1.0 Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21)

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Oddział we Wrocławiu Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Metody badania wpływu zakłóceń systemów radiowych następnych generacji (LTE, IEEE 802.22, DAB+, DVB-T) na istniejące środowisko radiowe

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. AGENDA Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Zagadnienia projektowe dla sieci WLAN skomplikowane środowisko dla propagacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH Lublin 06.07.2007 r. SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH URZĄDZEŃ BITSTREAM Copyright 2007 BITSTREAM 06.07.2007 1/8 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2. Moc nadajnika optycznego... 3. Długość fali optycznej...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR :

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : Sygnał vs. szum Bilans łącza satelitarnego Paweł Kułakowski Bilans energetyczny łącza radiowego Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : 1 SNR i E b /N 0 moc sygnału (czasem określana jako: moc nośnej

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 2 i 3. Modele propagacyjne na obszarach zabudowanych

Laboratorium nr 2 i 3. Modele propagacyjne na obszarach zabudowanych Laboratorium nr 2 i 3 Modele propagacyjne na obszarach zabudowanych Efektywna wysokość stacji bazowej pozorna wysokość stacji bazowej widziana przez stację ruchomą z poziomu gruntu. Pojęcie efektywnej

Bardziej szczegółowo

Analiza przestrzenna rozkładu natężenia pola elektrycznego w lasach

Analiza przestrzenna rozkładu natężenia pola elektrycznego w lasach Analiza przestrzenna rozkładu natężenia pola elektrycznego w lasach Jan Kaczmarowski, jan.kaczmarowski@lasy.gov.pl Henryk Parapura, h.parapura@itl.waw.pl Jakub Kwiecień, j.kwiecien@itl.waw.pl 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Frank Karlsen, Nordic VLSI, Zalecenia projektowe dla tanich systemów, bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, EP

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski Systemy Bezprzewodowe Paweł Kułakowski Tematyka kursu - lata komunikacji bezprzewodowej Gwałtowny rozwój sieci bezprzewodowych w ostatnich latach: rozwój urządzeń (smartfony, tablety, laptopy) i aplikacji

Bardziej szczegółowo

4.17 Młodzieżowy Dom Kultury (4)

4.17 Młodzieżowy Dom Kultury (4) Strona 45 4.17 Młodzieżowy Dom Kultury (4) 4.17.1 Ogólna idea rozwiązania W obiekcie zostaną zainstalowane 2 punkty dostępowe. 4.17.2 Wynik pomiarów Poniżej pokazano wyniki pomiarów propagacji fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Poprawa zasięgu i szybkości działania sieci bezprzewodowej.

Poprawa zasięgu i szybkości działania sieci bezprzewodowej. Poprawa zasięgu i szybkości działania sieci bezprzewodowej. Problemy z utratą połączenia lub z prędkością połączenia Wi-Fi mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Niektóre z nich są trudne do wykrycia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI BEZPRZEWODOWEJ WYKORZYSTYWANEJ DO CELÓW PLANOWANIA AUTOSTRADY

PROJEKT SIECI BEZPRZEWODOWEJ WYKORZYSTYWANEJ DO CELÓW PLANOWANIA AUTOSTRADY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki, Patrycja Cichosz PROJEKT SIECI BEZPRZEWODOWEJ WYKORZYSTYWANEJ DO CELÓW PLANOWANIA AUTOSTRADY : Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Horyzontalne linie radiowe

Horyzontalne linie radiowe Horyzontalne linie radiowe Projekt Robert Taciak Ziemowit Walczak Michał Welc prowadzący: dr inż. Jarosław Szóstka 1. Założenia projektu Celem projektu jest połączenie cyfrową linią radiową punktów 51º

Bardziej szczegółowo

SZEROKOPASMOWA METODA BADANIA PROPAGACJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH

SZEROKOPASMOWA METODA BADANIA PROPAGACJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH SZEROKOPASMOWA METODA BADANIA PROPAGACJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH Cezary Worek Katedra Elektroniki Kraków, 2009-06-25 Wprowadzenie W literaturze światowej od wielu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ EMC UL. SWOJCZYCKA 38, 51-501 WROCŁAW T: (+48) 71 3699 824 F: (+48) 71 3728 878 E-mail: lb-emc@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/laboratorium-badan-emc

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania. The future, according to some scientists, will be exactly like the past, only far more expensive. John Sladek

Wyzwania. The future, according to some scientists, will be exactly like the past, only far more expensive. John Sladek Wyzwania w komunikacji bezprzewodowej The future, according to some scientists, will be exactly like the past, only far more expensive. John Sladek Rozwój sieci bezprzewodowych Obecny trend: unifikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ EMC UL. SWOJCZYCKA 38, 51-501 WROCŁAW T: (+48) 71 3699 824 F: (+48) 71 3728 878 E-mail: lb-emc@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/laboratorium-badan-emc

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do analizy propagacyjno-sieciowej w radiofonii rozsiewczej pracującej w systemie DRM w zakresie fal średnich i długich. Etap 1: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Notatka nr 9. Uzupełnienia: ANTENY PŁASKIE UHF

Notatka nr 9. Uzupełnienia: ANTENY PŁASKIE UHF Notatka nr 9 Uzupełnienia: 4.01.2013 ANTENY PŁASKIE UHF 1. WSTĘP Kierunkowe anteny na pasmo UHF ( MHz) budowane są obecnie zwykle w układzie Yaga. Istotną ich wadą w niektórych aplikacjach, jest znaczny

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ EMC UL. SWOJCZYCKA 38, 51-501 WROCŁAW T: (+48) 71 3699 824 F: (+48) 71 3728 878 E-mail: lb-emc@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/laboratorium-badan-emc

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ EMC UL. SWOJCZYCKA 38, 51-501 WROCŁAW T: (+48) 71 3699 824 F: (+48) 71 3728 878 E-mail: lb-emc@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/laboratorium-badan-emc

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ EMC UL. SWOJCZYCKA 38, 51-501 WROCŁAW T: (+48) 71 3699 824 F: (+48) 71 3728 878 E-mail: lb-emc@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/laboratorium-badan-emc

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ EMC UL. SWOJCZYCKA 38, 51-501 WROCŁAW T: (+48) 71 3699 824 F: (+48) 71 3728 878 E-mail: lb-emc@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/laboratorium-badan-emc

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ EMC UL. SWOJCZYCKA 38, 51-501 WROCŁAW T: (+48) 71 3699 824 F: (+48) 71 3728 878 E-mail: lb-emc@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/laboratorium-badan-emc

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA T: (+48) 22 5128 360 F: (+48) 22 5128 180 E-mail: lbut@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/lbut

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO MINIMALIZACJI LICZBY ŹRÓDEŁ SYGNAŁU W SIECIACH

ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO MINIMALIZACJI LICZBY ŹRÓDEŁ SYGNAŁU W SIECIACH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 69 Electrical Engineering 2012 Arkadiusz DOBRZYCKI* Krzysztof SKÓRCZ* Andrzej TOMCZEWSKI* ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO MINIMALIZACJI LICZBY

Bardziej szczegółowo

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH LŁ ELEKTRONIKI WAT POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH dr inż. Leszek Nowosielski Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej LŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 169,400 169,8125 MHz Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

MOBOT-RCR v2 miniaturowe moduły radiowe Bezprzewodowa transmisja UART

MOBOT-RCR v2 miniaturowe moduły radiowe Bezprzewodowa transmisja UART MOBOT-RCR v2 miniaturowe moduły radiowe Bezprzewodowa transmisja UART Własności MOBOT-RCR v2a: - pasmo komunikacji: ISM 433MHz lub 868MHz - zasięg 50m 300m * - zasilanie: z USB, - interfejs wyjściowy:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA T: (+48) 22 5128 360 F: (+48) 22 5128 180 E-mail: lbut@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/lbut

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014. Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014. Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 013/014 Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia Lp. Zadanie 1. Na wejściu układu odbiornika SNR (stosunek sygnał

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

Bardziej szczegółowo

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski Systemy Bezprzewodowe Paweł Kułakowski Tematyka kursu - dekada łączności bezprzewodowej Gwałtowny rozwój sieci bezprzewodowych w ostatniej dekadzie: popyt na usługi łączności radiowej rozwój technologii

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA T: (+48) 22 5128 360 F: (+48) 22 5128 180 E-mail: lbut@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/lbut

Bardziej szczegółowo

Forum TETRA Polska III spotkanie, 15 marca 2007 r. Metody badania pokrycia sygnałem radiowym w sieciach ruchomych

Forum TETRA Polska III spotkanie, 15 marca 2007 r. Metody badania pokrycia sygnałem radiowym w sieciach ruchomych Forum TETRA Polska III spotkanie, 15 marca 2007 r. Metody badania pokrycia sygnałem radiowym w sieciach ruchomych mgr inż. Aleksander Orłowski e-mail: A.Orlowski@itl.waw.pl INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

Propagacja wielodrogowa sygnału radiowego

Propagacja wielodrogowa sygnału radiowego Propagacja wielodrogowa sygnału radiowego Paweł Kułakowski Linie radiowe 2006 www.kt.ag.edu.pl/~brus/linie_radiowe Plan wykładu. Wprowadzenie zjawisko propagacji wielodrogowej, modele kanału radiowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 7

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 7 Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Modulacja amplitudy. Numer ćwiczenia: 7 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Badania dokładności lokalizacji w przestrzeniach zamkniętych z wykorzystaniem sygnału radiowego

Badania dokładności lokalizacji w przestrzeniach zamkniętych z wykorzystaniem sygnału radiowego MGR INŻ. MICHAŁ SOCHA MGR INŻ. WOJCIECH GÓRKA MGR INŻ. ADAM PIASECKI MGR INŻ. TOMASZ STĘCLIK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice Badania dokładności lokalizacji w przestrzeniach zamkniętych z

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA T: (+48) 22 5128 360 F: (+48) 22 5128 180 E-mail: lbut@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/lbut

Bardziej szczegółowo

Jeśli państwa sieć nie została zabezpieczona kluczem sieciowym, istnieje obawa że osoby trzecie mogą się z nią

Jeśli państwa sieć nie została zabezpieczona kluczem sieciowym, istnieje obawa że osoby trzecie mogą się z nią W przypadku wystąpienia niskiego transferu przy korzystaniu z routera należy mieć na uwadze liczne aspekty. Poniżej ich zestawienie. Bardziej szczegółowy opis wybranych zagadnień znajduje się w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 6 Temat: Sprzęgacz kierunkowy.

Bardziej szczegółowo

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. 3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. Przy rozchodzeniu się fal dźwiękowych może dochodzić do częściowego lub całkowitego odbicia oraz przenikania fali przez granice ośrodków. Przeszkody napotykane

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA T: (+48) 22 5128 360 F: (+48) 22 5128 180 E-mail: lbut@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/lbut

Bardziej szczegółowo

Miernik mocy w.cz nadajników RC i FPV 1MHz - 8GHz

Miernik mocy w.cz nadajników RC i FPV 1MHz - 8GHz Miernik mocy w.cz nadajników RC i FPV 1MHz - 8GHz 1. WSTĘP Miernik mocy w.cz jest ważnym narzędziem pomiarowym każdego użytkownika aparatury RC, w tym LRS czy nadajnika video FPV. Większość sprzętu modelarskiego

Bardziej szczegółowo

Miernik mocy w.cz nadajników RC i FPV 1 MHz 8 GHz

Miernik mocy w.cz nadajników RC i FPV 1 MHz 8 GHz Miernik mocy w.cz nadajników RC i FPV 1 MHz 8 GHz 1. WSTĘP Miernik mocy w.cz jest ważnym narzędziem pomiarowym każdego użytkownika aparatury RC, w tym LRS czy nadajnika video FPV. Większość sprzętu modelarskiego

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Raport z pomiary propagacji w podziemnych wyrobiskach górniczych w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit

Raport z pomiary propagacji w podziemnych wyrobiskach górniczych w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit Lędziny, KWK Ziemowit dn. 2008-04-05 ANEKS nr 2 Raport z pomiary propagacji w podziemnych wyrobiskach górniczych w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit Zespół realizujący pomiary: Dr inż. Cezary Worek (adiunkt,

Bardziej szczegółowo

1 STOSOWANIE SYSTEMU RADIOWEGO ORAZ SPOSÓB ODCZYTU

1 STOSOWANIE SYSTEMU RADIOWEGO ORAZ SPOSÓB ODCZYTU 1 z 5 1 STOSOWANIE SYSTEMU RADIOWEGO ORAZ SPOSÓB ODCZYTU Odczyt radiowy mimo wygody i licznych superlatyw jakie posiada, jest podatny na różnego typu zakłócenia i ekrany (elementy stałe), które oddziałują

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11 ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11 Streszczenie Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN)

Bardziej szczegółowo

W prezentacji przedstawione są informacje, które znajdowały się w posiadaniu autora na kwiecień czerwiec Do tego dnia żadna z serii norm nie

W prezentacji przedstawione są informacje, które znajdowały się w posiadaniu autora na kwiecień czerwiec Do tego dnia żadna z serii norm nie W prezentacji przedstawione są informacje, które znajdowały się w posiadaniu autora na kwiecień czerwiec 2015. Do tego dnia żadna z serii norm nie była ustanowiona i informacje prezentowane na następnych

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA T: (+48) 22 5128 360 F: (+48) 22 5128 180 E-mail: lbut@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/lbut

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Część 1 Dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz Katedra Systemów Mikroelektronicznych Politechnika Gdańska Ogólna charakterystyka Zalety:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ EMC UL. SWOJCZYCKA 38, 51-501 WROCŁAW T: (+48) 71 3699 824 F: (+48) 71 3728 878 E-mail: lb-emc@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/laboratorium-badan-emc

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EKSPERYMENTALNA MODELI TŁUMIENIA FAL RADIOWYCH SŁUŻĄCYCH DO EFEKTYWNEGO WYZNACZENIA POZIOMU SYGNAŁU UŻYTECZNEGO I ZAKŁÓCAJĄCEGO

WERYFIKACJA EKSPERYMENTALNA MODELI TŁUMIENIA FAL RADIOWYCH SŁUŻĄCYCH DO EFEKTYWNEGO WYZNACZENIA POZIOMU SYGNAŁU UŻYTECZNEGO I ZAKŁÓCAJĄCEGO WERYFIKACJA EKSPERYMENTALNA MODELI TŁUMIENIA FAL RADIOWYCH SŁUŻĄCYCH DO EFEKTYWNEGO WYZNACZENIA POZIOMU SYGNAŁU UŻYTECZNEGO I ZAKŁÓCAJĄCEGO EXPERIMENTAL VERIFICATION OF MODELS OF RADIO WAVE ATTENUATION

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Ethernet c.d. Interfejsy bezprzewodowe

Wykład 6. Ethernet c.d. Interfejsy bezprzewodowe Wykład 6 Ethernet c.d. Interfejsy bezprzewodowe Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet należy do rodziny standardów Ethernet 802.3 Może pracować w trybie full duplex (przesył danych po 2 parach) lub tzw double-duplex

Bardziej szczegółowo

AcTIVE SOLUTIONS - FTTH - GPON

AcTIVE SOLUTIONS - FTTH - GPON AcTIVE SOLUTIONS - FTTH - GPON 17 TESTY WYDAJNOŚCI NOWEGO ONT H66GW ŚRODOWISKO #1 Testowane modele Przetestowaliśmy najnowszy model H66GW i porównaliśmy go do najbardziej popularnych modeli producentów

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości

Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości Maciej Nawrocki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. Agenda 1. O EIT+ 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy:

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy: POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 3 Temat: Pomiar charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub metodą omiatania na powierzchni pomiarowej prostopadłościennej

Bardziej szczegółowo

Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne Fale elektromagnetyczne Ryszard J. Barczyński, 2017 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Krótka historia odkrycia fali elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, Poziom dźwięku Decybel (db) jest jednostką poziomu; Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, co obejmuje 8 rzędów wielkości

Bardziej szczegółowo

System transmisji radiowej topologia gwiazdy węzeł sieciowy DX80N2X6S-P8

System transmisji radiowej topologia gwiazdy węzeł sieciowy DX80N2X6S-P8 Antena zewnętrzna (RG58 złącze RP- SMA) Zintegrowany wskaźnik siły sygnału Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych Deterministyczna metoda transmisji danych Rozpraszanie widma FHSS TDMA (wielodostęp

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych TEMAT: Pomiary systemów transmisyjnych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami pomiarów systemów transmisyjnych.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311 [37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[37]-02-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI. Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna (MegaBSM) Bezprzewodowa Sieć Multimedialna (BSM)

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI. Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna (MegaBSM) Bezprzewodowa Sieć Multimedialna (BSM) INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna (MegaBSM) Bezprzewodowa Sieć Multimedialna (BSM) Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór usługi Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci WLAN

Planowanie sieci WLAN Planowanie sieci WLAN 802.11 2,4 i 5,5 GHz 802.11a/b/g Literatura i stąd przykłady Pasma i standardy 802.11 Transmisja i przeszkody Długość fali a problem zasięgu Anteny i ich charakterystyka pamiętamy

Bardziej szczegółowo

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE.

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE. PT-4 ZASTOSOWANIE. Płytka PT-4 służy do wygenerowania informacji o zaniku napięcia (np. sieciowego) przez czas dłuższy niż określony. Fabrycznie czas jest ustalony na 4h. W zależności od potrzeb może być

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl.

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl. dr inż. Krzysztof Hodyr 42 6315989 WSHE 42 6313166 PŁ khodyr @ wshe.lodz.pl Materiały z wykładów są umieszczane na: http:// sieci.wshe.lodz.pl hasło: ws123he Tematyka wykładu Charakterystyka fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Internet dostarczany bezprzewodowo za pomocą zestawu antena kierunkowa + karta bezprzewodowa w komputerze.

Internet dostarczany bezprzewodowo za pomocą zestawu antena kierunkowa + karta bezprzewodowa w komputerze. Ćwiczenie nr 15 Temat :Instalacja antenowa internetowa radiowa. Wiadomości do powtórzenia: 1. Schemat instalacji antenowej telewizji naziemnej (podzespoły, elementy i urządzenia) 2. Trasa ułożenia instalacji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ Instrukcja Wykonania ćwiczenia 5(m) 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Poziom mocy akustycznej

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA SIEĆ Wi-Fi

BEZPRZEWODOWA SIEĆ Wi-Fi BEZPRZEWODOWA SIEĆ Wi-Fi - najlepiej umieścić go w centralnym punkcie domu/mieszkania lub w miejscu w którym najczęściej zamierzamy korzystać z dostępu do internetu, - nie powinien znajdować się w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows.

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Moduły SCALANCE W mogą pracować zarówno w trybie Access Point, jak i Client. Jeżeli posiadamy w naszej sieci AP oraz stacje

Bardziej szczegółowo

Trzy typy sieci Mesh HamNET

Trzy typy sieci Mesh HamNET Trzy typy sieci Mesh HamNET SP2ONG Toruń 2016 Rozwiązania bezprzewodowe technologii mesh są różne, ale większość z nich ma swoje korzenie w technologii Wireless Distribution System (WDS). WDS czyli bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

RFID Radio Frequency Identification. Tomasz Dziubich

RFID Radio Frequency Identification. Tomasz Dziubich RFID Radio Frequency Identification Tomasz Dziubich Plan wykładu Co to jest RFID? Jak działa RFID Przykłady aplikacji Wady i zalety Kierunki rozwoju Co to jest RFID? Radio Frequency Identification Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ EMC UL. SWOJCZYCKA 38, 51-501 WROCŁAW T: (+48) 71 3699 824 F: (+48) 71 3728 878 E-mail: lb-emc@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/laboratorium-badan-emc

Bardziej szczegółowo

Badanie własności diód krzemowej, germanowej, oraz diody Zenera

Badanie własności diód krzemowej, germanowej, oraz diody Zenera 23 kwietnia 2001 Ryszard Kostecki Badanie własności diód krzemowej, germanowej, oraz diody Zenera Streszczenie Celem tej pracy jest zapoznanie się z tematyką i zbadanie diód krzemowej, germanowej, oraz

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA TELEKOMUNIKACJI Autoreferat rozprawy doktorskiej ANALIZA ZASTOSOWANIA TECHNIKI MIMO

Bardziej szczegółowo