Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2013 roku"

Transkrypt

1 Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2013 roku WSTĘP Centrum Polsko-Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie funkcjonuje w ramach współpracy zdecentralizowanej pomiędzy Radą Generalną departamentu Côtes d Armor i Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie planu pracy na lata Plan ten został podpisany i przyjęty przez obie strony 25 X 2011 roku podczas jubileuszu obchodów 20-lecia współpracy Celem strategicznym samorządowej współpracy polsko-francuskiej jest zwiększenie atrakcyjności obydwu regionów. W wytycznych do Planu pracy na lata podkreślono:,,działalność Centrum Polsko- Francuskiego odbywa się w ramach szczegółowego porozumienia o funkcjonowaniu i finansowaniu CP-F podpisanego 24 czerwca 2002 roku. Centrum Polsko-Francuskie będzie realizować zadania współpracy w dziedzinie frankofonii, edukacji, nauczania języka francuskiego, sztuki, kultury, młodzieży szkolnej i sportu. Działalność Centrum Polsko- Francuskiego wpisuje się w cel operacyjny 2 planu pracy,,rozwój partnerstwa w Europie. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie podlega bezpośrednio Departamentowi Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Nieodłączną częścią istoty funkcjonowania CP-F jest powołane przy CP-F w 1996 roku Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji,,Amitié :,,Celem działalności Stowarzyszenia,,Amitié jest nawiązywanie i podtrzymywanie nieformalnych więzi między Polakami a mieszkańcami departamentu Côtes d Armor oraz Francuzami przebywającymi w województwie warmińsko-mazurskim, wspieranie i propagowanie nauczania języka francuskiego wśród społeczności polskiej i języka polskiego wśród społeczności francuskiej, propagowanie polskiej kultury, tradycji, świąt, obrzędowości, propagowanie atrakcji turystycznych regionu Warmii i Mazur oraz Francji, szczególnie Bretanii. W zakres działalności Stowarzyszenia wchodzi również propagowanie kultury francuskiej/bretońskiej (departamentu Côtes d Armor), odkrywanie związków historycznych Polski i Francji, integracja frankofilów z Olsztyna i regionu. Dodatkowym wsparciem dla CP-F jest merytoryczna działalność na rzecz rozwoju znajomości języka francuskiego w województwie warmińsko-mazurskim Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe, które także mieści się w siedzibie CP-F. Ponadto CP-F blisko współpracuje z najlepszą pozarządową organizacją regionu, a mianowicie Wspólnotą Kulturową Borussia, która m.in. zapewnia corocznie zatrudnienie francuskojęzycznego wolontariusza. Głównym partnerem Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie (jak i związanych z nim organizacji pozarządowych) jest w departamencie Côtes d Armor stowarzyszenie Association des Côtes d Armor-Varmie et Mazurie w Saint-Brieuc oraz biuro Mission Europe et Internationale podległe departamentowi Direction de la Prospective, de l Ouverture et du Dévoppement Durable (DPOiDD) Conseil Général Côtes d Armor. Działalność strony francuskiej wpisuje się w ten sam cel operacyjny 2 planu pracy,,rozwój partnerstwa w Europie. 1

2 Założenia celu operacyjnego 2: Rozwój partnerstwa w Europie, który obowiązuje w pracy Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d Armor-Warmia i Mazury oraz podmiotów wspierających: 2.1.Rozwój wzajemnych europejskich kontaktów europejskich; 2. 2.Wspieranie nauczania języka polskiego i francuskiego; 2.3.Umożliwienie poznania więzi historycznych łączących oba kraje i regiony; promocja departamentu Côtes d Armor (Francji, Bretanii) oraz województwa warmińsko-mazurskiego (Polski); 2.4. Wspieranie wymiany doświadczeń i wiedzy praktycznej w dziedzinach zawodowych; 2.5. Informowanie o współpracy obywatelskiej. PROGRAM Działanie 2.1. Rozwój wzajemnych europejskich kontaktów obywatelskich Działalność kulturalna, współpraca obywatelska, wymiany obywatelskie, szkolne, sportowe, budowanie pomostów między narodami w Europie, wspieranie inicjatyw stowarzyszeniowych, społecznych. Podstawowym polem pracy na linii CP-F a,,amitié,a także Prof-Europe będzie dalsze wspomaganie działalności statutowej CP-F przy realizacji projektów wymian młodego i starszego pokolenia, młodzieży, organizacji obozów językowych, rozwoju i popularyzacji kultury i języka francuskiego. Cel główny pozostaje taki sam jak w ostatnich kilku latach: jak najwięcej działań kulturalnooświatowych przenieść do szkół, w których nauczany jest j. francuski i z którymi współpracuje oficjalnie Centrum P-F. Głównym tematem 2013 będzie prezentacja i praca uczniów nad legendami i opowieściami francuskimi i bretońskimi z udziałem kilkakrotnie zapraszanych przez CP-F opowiadaczy polskich i francuskich w wersji oryginalnej. Najważniejszym wydarzeniem 2013 roku będzie jubileusz 20-lecia CP-F połączony z Dniami Frankofonii i Kultury Francuskiej (16-27 IV 2013), w którym przewidziano m.in.: główne uroczystości z udziałem Charlesa Josselina, byłego przewodniczącego Rady Generalnej Côtes d Armor oraz ministra w rządzie premiera L.R. Jospina oraz przedstawicielami zarządu francuskiego stowarzyszenia z Saint-Brieuc; koncerty pieśni i muzyki bretońskiej i francuskiej (Mike James, Diana Świder),występ w liceum olsztyńskim francuskich mimów grupy La Compagnie La Sauce aux Clowns, duża wystawa fotograficzna o Paryżu, rozstrzygnięcie konkursu na tłumaczenie literatury francuskiej (dla młodzieży i dorosłych). Ukaże się też jubileuszowe wydawnictwo poświęcone działalności CP-F ( w całości w wersji internetowej, w części książkowej). Wykład Ch. Josselina o frankofonii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Natomiast Dni Bretanii (4-16XI 2013) rozpoczną się koncertem grupy Mabir Trio, w szkołach z uczniami pracować będą przez tydzień francuskojęzyczni opowiadacze legend bretońskich (conteuses) z Côtes d Armor (wcześniej uczniowie zapoznają się z tekstem pisanym); rozstrzygnięty zostanie też szkolny konkurs w językach francuskim i polskim o znajomości Bretanii i Côtes d Armor. Najdonioślejszym i przygotowanym przez CP-F wydarzeniem zwiększającym wieloletnie kontakty obywatelskie i zawodowe będzie rozpoczęcie w 2013 r. współpracy fachowej i międzyludzkiej (staże, praktyki zawodowe, wystawy o dziedzictwie i tożsamości 2

3 mieszkańców) przez archiwa państwowe i samorządowe województwa warmińskomazurskiego i departamentu Côtes d Armor mieszczące się w Olsztynie i Saint-Brieuc. Osiągnięciem (staraniem Association Franco-Polonaise w Saint-Brieuc) będzie dokończenie i upowszechnienie we Francji i Polsce w sprzyjających warunkach finansowych długometrażowego, dokumentalnego filmu Piotr Zarębskiego Bretagne-Pologne (krótka wersja dokumentalna o obchodach jubileuszu współpracy 2011 już zrealizowana). Ustalone wymiany szkolne Liceum Ogólnokształcące w Morągu Lycée St-Pierre: wymiana uczniów: wizyta III lub IV w Polsce; V we Francji. Liceum Ogólnokształcące III w Olsztynie- Lycée Rabelais: wymiana uczniów: wizyta IV w Polsce; VI-we Francji. Zespół szkół Rolniczych w Ostródzie Lycée la Ville Davy w Quessoy: VI-VII wymiana stażystów. Liceum Rolnicze w Karolewie - Lycée CFA Pommerit Jaudy: wizyta VI w Polsce; Gimnazjum nr 12 w Olsztynie - Collège Racine w Saint-Brieuc - spotkanie nauczycieli, wspólne zajęcia uczniów w internecie. Sport młodzieżowy Szachy: turniej Open International II w Guingamp; turniej w Ostródzie-VIII. Judo: międzynarodowe zgrupowanie w Jakubowie-VII. Piłka nożna: turniej młodzików w Olsztynie-IV; międzynarodowy turniej młodzików w Guérledan/Mur de Bretagne-VI; Siatkówka halowa: wspólne zgrupowanie w Olsztynie wiosną. Zapasy w stylu bretońskim: zaproszenie francuskie dla strony polskiej: zawody w Quimper w II; zaproszenie polskie dla strony francuskiej w VII: wspólne treningi, zawody międzynarodowe. Wymiana kulturalna Wizyta i koncerty w Côtes d Armor olsztyńskiego chóru Baccalarum przez chór francuski Cantabile: organizacja pobytu Association w Sain-Brieuc. Wolontariat Od X 2012 do IX 2013 w CP-F pracuje Marine Lovergne z Francji, zatrudniona dzięki europejskiemu programowi,,młodzież w działaniu kierowanemu przez olsztyńskie stowarzyszenie WK,,Borussia. Jej zadania koncentrować się będą na zajęciach edukacyjnych i kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i członkami stowarzyszenia Amitié ze szczególnym uwzględnieniem nauczania francuskiego (także poza CP-., np. bibliotekach). Stowarzyszenie Fédération Laique z Saint-Brieuc i CP-F planują wspólne przedsięwzięcie muzyczne z udziałem wybranej grupy młodych muzyków z województwa warmińskomazurskiego, którzy w VII 2013 uczestniczyliby w międzynarodowym spotkaniu młodych muzyków (w wieku lat) w Côtes d Armor. Działanie. 2.2: Wspieranie nauczania języka francuskiego Kursy języka francuskiego Rok szkolny 2012/2013 3

4 Liczba uczniów 46 uczniów na kursach płatnych w 5 grupach oraz 14 dzieci w 3 grupach; razem: 60 osób (kursy płatne) - utrzymanie liczby kursantów w porównaniu z rokiem 2011/12. Uniwersytet III Wieku: studentów- emerytów ( na innych zasadach): 48 zwiększenie liczby kursantów w porównaniu z rokiem 2011/2012 Członkowie stowarzyszenia,,amitié : 10 osób- tyle samo osób co poprzednio. Razem = 118 osób. Nauczyciele j. francuskiego: Barbara Dolecka (emeryci), Lidia Jasińska, Hanna Kawałek,, Anita Król, Marion Breteau. Marion Breteau rodem z Bretanii, asystentka profesora j. francuskiego, zatrudniona jest od X 2012 do VII 2013; uczy 7 godzin tygodniowo w czterech grupach w CPF, ponadto w szkołach olsztyńskich i wybranych w województwie prowadzi lekcje tematyczne (we współpracy z wolontariuszką). Dwunasty rok pracy jedynego w województwie centrum egzaminacyjnego j. francuskiego DELF pod patronatem Instytutu Francuskiego w Warszawie (jedna sesja egzaminacyjna VI). Wakacyjny obóz językowy (7-20 VII) Organizatorzy: Centrum P-F, Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Inspection d Académie, Association/Stowarzyszenie Côtes d Armor Warmia i Mazury Uczestnicy 30-osobowa grupa młodzieży z liceów województwa warmińsko-mazurskiego, 7-osobowa kadra nauczycielska i asystenci z Côtes d Armor. Miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie. Czas trwania: dwa tygodnie w lipcu. Współfinansowanie: departamenty Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Stowarzyszenie Côtes d Armor- Warmia i Mazury ( dotyczy kosztów podróży francuskich nauczycieli i asystentów) i inne, w tym także fundusze zewnętrzne (Michelin Polska, Grelavi SA). Obóz połączony z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi. Kontynuacja działalności przy CP-F stowarzyszenia nauczycieli języka francuskiego Prof- Europe we współpracy z miejscową oświatą: realizacje sprawdzianów, konkursów języka francuskiego w gimnazjum, popularyzacja języka i kultury francuskiej w instytucjach szkolnych. Współpraca przy kolejnej edycji regionalnego Konkursu Prozy, Poezji, Piosenki Francuskiej w Nidzicy dla młodzieży szkolnej ( marzec). Ustalono, że Association Côtes d Armor- Warmie et Mazurie z Saint-Brieuc i CP-F przyznają wspólnie I nagrodę w dziedzinie recytacji poezji i prozy - tygodniowy wyjazd laureata/ki do Côtes d Armor. Działanie 2.3. Umożliwienie poznania więzi historycznych łączących oba kraje i regiony; promocja stron, wyjazdy turystyczne i studyjne, upowszechnianie wiedzy o wspólnych miejscach pamięci, wspieranie inicjatyw wydawniczych, rozwój czytelnictwa i biblioteki. Dzień Europy 9 V 2013 W tym dniu planowane jest uroczyste rozstrzygniecie zajęć czytelniczych i obywatelskich na podstawie wybranej książki autora francuskiego o odpowiedniej tematyce europejskiej. Założenie strony wymian poglądów przez uczniów w internecie. 4

5 Setna rocznica urodzin Alberta Camusa Wystawa zdjęć i prelekcje w szkołach z okazji stulecia urodzin pisarza i filozofa Alberta Camusa, laureata Nagrody Nobla w literaturze, który związany był z pisarzami L. Guilloux oraz Jean Grenier z Saint-Brieuc ( w mieście tym znajduje się zresztą grób ojca Camusa, który zmarł w tutejszym szpitalu na początku I wojny światowej w 1914 roku z powodu ran odniesionych na froncie). Biblioteka Centrum P-F liczy woluminów, w tym poza książkami 200 filmów DVD, 320 płyt muzycznych. Z powodu pojawienia się pod koniec 2012 roku (prawdopodobnie przejściowych) trudności z kolejnym zakupem książek do biblioteki w księgarni w Côtes d Armor CP-F prosi o wskazanie nowej księgarni i godzi się na dokonywanie zakupów książek co dwa lata (zamiast corocznie) na podstawie przekazywanej przez internet listy. Przewidujemy, że najważniejszą wystawą w 2013 roku, która przybliży wspólną historię XX wieku okaże się wystawa dokumentalna Polskie miejsca pamięci narodowej we Francji. Lieux du souvenir national des Polonais en France, która przedstawi zdjęcia i dokumentację walki Polaków w czasie II wojny światowej na terenie Bretanii i Francji. Wystawa przygotowana przez Dom Bretanii w Wałbrzychu. Kontynuacja udanej współpracy z Ambasadą Francuską i artystycznym kinem Awangarda w Olsztynie przy organizacji przeglądów i pokazów kina francuskiego, w tym również w CP- F (pokazy DVD). Kontynuacja działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii i Francji Amitié (przew. Ewa Wrochna) przy CP-F: wielotorowa popularyzacja wiedzy o małych ojczyznach (bretońskiej i warmińsko-mazurskiej). Działanie 2.5: Informowanie o współpracy obywatelskiej (informacje, publikacje, konkursy, rozwój stron internetowych, inne środki przekazu). Główną publikacją internetową i książkową będzie publikacja jubileuszowego wydawnictwa z okazji 20-lecia funkcjonowania CP-F w Olsztynie z bogatym materiałem historycznym i świadectwami osób zaangażowanych we współpracę samorządową, której patronowała instytucja. Jak co roku publikacje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej tłumaczeń literackich, artykułów i informacji o Bretanii, Côtes d Armor, udział w programach radiowych i telewizyjnych. Udział CP-F w organizacji przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ogólnopolskiego konkursu na tłumaczenie współczesnej kobiecej poezji afrykańskiej. Kazimierz Brakoniecki Olsztyn, 21 XII 2012 rok. 5

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BORUSSIA W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BORUSSIA W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BORUSSIA W ROKU 2012 GREMIA FUNDACJI W 2012 r. Rada Fundacji Borussia pracowała w składzie, powołanym w 2010 r. na II kadencję przez Zgromadzenie Fundatorów

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2

Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2 Numer ref. partnerstwa Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2 Urząd Miasta Uničova (Republika Czeska) Szkoła Podstawowa w Uničovie Miejskie centrum kultury w Uničovie Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 V L KONCEPCJA PRACY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Klaudyny Potockiej w POZNANIU (2013 2018) Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 Spis treści Misja szkoły... 3 Wizja szkoły... 3 Główne cele

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2019 I. Wizytówka biblioteki Gmina Cekcyn położona jest we wschodniej części powiatu tucholskiego. W gminie funkcjonują: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki fot. Budynek GOK i GBP Gmina Mircze jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem

Bardziej szczegółowo

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO // INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Rok szkolny 2012/2013 1 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im Juliusza Słowackiego; collage aut. Julian Parker-Burns Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII kadencja) Gdańsk, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI: I.. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 I. Informacje organizacyjne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia Zbiorczy plan działań promocyjnych w kraju i zagranicą podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo