Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta"

Transkrypt

1 Debiut na rynku NewConnect Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta

2 Historia spółki 2002 Rozpoczęcie działalności przez spółkę Kupiec Spółka Jawna zajmującą się przewozami polskiego eksportu oraz importu Rozszerzenie zakresu usług o transporty pomiędzy krajami Europy Zachodniej. Przychody Spółki wyniosły ,61 zł, Zysk brutto wyniósł ,28 zł; 2004 Przychody: ,92 zł, Zysk brutto: 6.033,44 zł; 2005 Spółką zaczyna zarządzać Leszek Wróblewski. Przychody: ,10 zł, Zysk brutto: ,29 zł; 2006 Rozwinięcie spedycji międzynarodowej z pełną obsługą współpracujących przewoźników. Przekształcenie Spółki Jawnej w Sp. z o.o. ( wrzesień 2006) Przychody: ,48 zł, Zysk brutto: ,03 zł;

3 Historia spółki 2007 Podpisanie przez spółkę umowy ubezpieczenia swoich należności z firmą Euler Hermes. Rozpoczęcie pozyskiwania zleceń transportowych bezpośrednio od dostawców z UE. Przychody: ,12 zł, Zysk brutto: ,20 zł; 2008 Początek kryzysu gospodarczego w Europie przyniósł spółce maksymalne obroty i zyski związane z dużą ilością wolnych przewoźników przy stale malejącej ilości zleceń transportowych. Przychody: ,73 zł, Zysk brutto: ,37 zł; 2009 Kryzys w całej branży wykorzystany do poprawy procedur bezpieczeństwa transakcji finansowych i redukcji kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przychody: ,95 zł, Strata: ,00 zł; 2010 Zmiana formy prawnej. Przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną. Przychody: ,59 zł, Zysk brutto: ,05 zł;

4 Charakterystyka rynku TSL Rynek TSL w Polsce wygenerował w 2009 r. ponad 140 mld zł przychodu. W 2010 r.* wartość rynku TSL wzrosła o 15,4 % w stosunku do poprzedniego roku. Jeśli odniesiemy się do 2008 r. (przed kryzysem) wartość rynku wzrosła o 4,4 %. W 2009 r. wielkość przychodów analizowanych przedsiębiorstw zmniejszyła się o 11 %. Największym rynkiem dla polskich firm zajmujących się TSL jest obszar Unii Europejskiej Krajem mającym najbardziej istotne znaczenie dla polskich przewoźników są Niemcy. *(dane liczone na bazie wartości przychodów 102 analizowanych firm przez specjalistów SGH w Warszawie )

5 Profil działalności spółki Spedycja międzynarodowa o ugruntowanej pozycji rynkowej specjalizująca się w całopojazdowych przewozach ładunków neutralnych na terenie Unii Europejskiej. Obsługa zleceniodawców obejmuje głównie wymianę handlową pomiędzy takimi krajami jak: Polska, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Irlandia. Precyzyjnie opracowany model działania od lat przynosi spektakularne efekty ze względu na dużą podaż zleceń transportowych oraz poziom ponoszonych kosztów w odniesieniu do oferowanych stawek frachtowych.

6 Rodzaj świadczonych usług Specyfiką działalności spółki, rzadko spotykana na rynku polskim jest to, że współpracującym przewoźnikom wytycza trasę o długości 5-6 tys. km składającą się z około 5 osobnych zleceń. Dzięki temu przewoźnicy mają zapewnioną stałą pracę poprzez ciąg zleceń na z góry określonych warunkach finansowych i pewność zapłaty za wykonane usługi. Natomiast dzięki ugruntowanym kontaktom w unii i restrykcyjnej polityce windykacji należności spółka realizuje godne i bezpieczne zyski.

7 Rodzaj świadczonych usług Rys. Struktura obrotów Emitenta 100% 5,42% 4,94% 3,74% Usługa podstawowa ( 96,3 % obrotu ) sprzedaż usług transportowych 90% 80% 70% 60% Sprzedaż towarów zakupionych przez przewoźników przy pomocy przekazanych kart paliwowych ( paliwo, opłaty za autostrady ) Usługa poboczna ( 3,7 % obrotu ) sprzedaż towarów ( paliwo, opłaty za autostrady ) zakupionych przez przewoźników przy pomocy udostępnionych przez Spółkę kart paliwowych. 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94,58% 95,06% 96,26% Sprzedaż usług transportowych zleceniodawcom

8 Rodzaj świadczonych usług Rys. Struktura sprzedaży usług transportowych 100% 90% 80% 70% Rys. Udział krajów europejskich w sprzedaży usług transportowych 60% 50% 40% 30% 84,68% 85,47% 84,88% z rynków zagranicznych z rynku polskiego ,08% 46,08% 10,54% 20% 10% 15,32% 14,53% 15,12% Niemcy i kraje Beneluksu 0% ,08% 35,53% 11,64% Włochy inne ,15% 43,35% 11,59% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Model biznesowy Podstawowa działalność Spółki realizowana jest w oparciu o dwa filary: posiadane kontakty w zakresie pozyskania zleceń transportowych dla współpracujących przewoźników i umiejętne ich zorganizowanie w następujące po sobie trasy finansowanie krótszych terminów płatności, niż te które obowiązują w krajach EU ( dni ), a które mogą zaakceptować przewoźnicy ( dni ) Misją Spółki Kupiec S.A. jest postrzeganie pracy spedycji z punktu widzenia korzyści przewoźnika ( nie tylko cenowych ) i przez to rozwijanie się razem z nim.

10 Co nas wyróżnia? Niestandardowe podejście do potrzeb przewoźników i dobra oferta handlowa na nich ukierunkowana. Doświadczeni spedytorzy posiadający fachową wiedzę i wymagane kwalifikacje w zakresie transportu Współdziałanie z grupą sprawdzonych przewoźników skutecznie wspierająca możliwości transportowe Kupiec S.A. Wysoka jakość świadczonych usług. Profesjonalna i kompleksowa obsługa zleceń Stały monitoring przewożonych towarów

11 Mocne strony i szanse dla spółki Mocne strony: Stabilna pozycja w całej branży TLS - silny partner, stały odbiorca usług Dobra opinia na rynku odnośnie terminowego regulowania płatności Wyselekcjonowany, wysokiej jakości portfel Klientów o mocnych fundamentach Doświadczenie i możliwość elastycznego dostosowania się do potrzeb Klientów Informatyzacja spedycji Efektywna i uporządkowana struktura organizacyjna Szanse: Zamiar poszerzenia zakresu usług Zwiększenie zasięgu działania przez wejście na nowe rynki Zmniejszenie się udziału transportu kolejowego i morskiego w ogólnym transporcie Duży, chłonny rynek

12 Cele strategiczne ROK / Strategia szybkiej płatności i kompleksowej obsługi przewoźników ROK / Redukcja kosztów wynikająca ze zmniejszających się obrotów w wyniku ogólnoświatowego kryzysu. ROK 2011 / Wykorzystanie pozyskanego finansowania na zwiększenie obrotów spółki. Kupiec S.A. posiada już odpowiednią infrastrukturę do obsługi nawet 5 krotnie większego obrotu: sprawdzony know-how, doświadczony menedżment, kadrę biurową i spedytorów z wieloletnim doświadczeniem. W chwili obecnej przedsiębiorstwo jest całkowicie przygotowane lokalowo, sprzętowo i kadrowo na dynamiczny wzrost.

13 Prognozy finansowe 2011r. Rys. Przychody (w tys. zł) 12793, , , Sp. z o.o Sp. z o.o S.A. Prognozy przychodów ze sprzedaży zakładające 40% wzrost w porównaniu z rokiem 2010 wynikają z założeń: obsłużenia zleceń przez dotychczas współpracujących z Emitentem przewoźników oraz z możliwego do osiągnięcia obrotu uzyskanego w wyniku nawiązania współpracy z 12 nowymi przewoźnikami

14 Prognozy finansowe 2011r ,86 Rys. Zysk netto (w tys. zł) 64,09 282,42 Na dynamiczny wzrost prognozowanego zysku netto ma mieć wpływ podjęcie szeregu czynności, w szczególności: cięć w kosztach wprowadzonych już w 2010., pozyskanie środków z emisji prywatnej akcji otwierające możliwości renegocjacji kosztów umów kredytowych, zakończenie 5 umów leasingowych Sp. z o.o Sp. z o.o S.A. Strategia zwiększenia obrotów przy jednoczesnym obniżaniu kosztów stałych zgodnie z wyliczeniami ma przynieść zadowalające zyski na poziomie 282 tys. złotych.

15 Władze spółki Zarząd: Leszek Wróblewski Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Sebastian Bogus Przewodniczący RN Zygmunt Tabisz - Członek RN Artur Staśko Członek RN Tomasz Żołądź Członek RN Adam Flaga Członek RN

16 Dziękuję za uwagę. Emitent Tarnów Ul. Rolnicza 41 A Tel. (14) Autoryzowany Doradca Częstochowa Ul. Dąbrowskiego 7 Tel. (34)

Prezentacja Spółki Kupiec S.A. Tarnów, Styczeń 2013 r.

Prezentacja Spółki Kupiec S.A. Tarnów, Styczeń 2013 r. Prezentacja Spółki Kupiec S.A. Tarnów, Styczeń 2013 r. Wprowadzenie Drodzy Akcjonariusze, Mam przyjemność zaprosić Was do prezentacji profilu, historii i osiągnięć Spółki Kupiec S.A., którą zarządzam juŝ

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI HETAN TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI HETAN TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI HETAN TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R. I Infromacje ogólne Podstawowe dane Hetan Technologies

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka PC GUARD S.A. 5 1.1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie Emitentem jest PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii B, C,

Bardziej szczegółowo

ACREBIT S.A. Sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 01.01.2013-31.01.2013. Warszawa, dnia 27 maja 2014 roku

ACREBIT S.A. Sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 01.01.2013-31.01.2013. Warszawa, dnia 27 maja 2014 roku ACREBIT S.A. Sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 01.01.2013-31.01.2013 Warszawa, dnia 27 maja 2014 roku 1. Podstawowe dane o emitencie Emitent: Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Odrowąża 15 03-310

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011. Szczecin, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011. Szczecin, marzec 2012 r. Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011 Szczecin, marzec 2012 r. Spis treści I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A... 3 1.1 Informacje o podmiocie dominującym...

Bardziej szczegółowo

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2014 roku Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Informacje o jednostce dominującej... 4 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 1.1. EMITENT Firma: Tras - Intur Spółka Akcyjna Siedziba: Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI VENO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA PRAW POBORU AKCJI SERII E, PRAW DO AKCJI SERII E ORAZ AKCJI SERII E DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo