Sprawozdanie z realizacji programu Study in Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji programu Study in Poland"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji programu Study in Poland w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. Zasady realizacji programu Program Study in Poland rozpoczął się oficjalnie w maju 2005 roku (na mocy uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP). W czerwcu 2007 r. podpisane zostało w Warszawie Porozumienie o ustanowieniu partnerstwa strategicznego pomiędzy KRASP i Fundacją Edukacyjną Perspektywy, które rozszerzyło zakres prowadzenia programu i nadało mu ramy formalne. Na mocy Porozumienia powołany został Zespół Koordynujący, którego zadaniem jest nadzór nad realizacją programu Study in Poland. W skład Zespołu wchodzą rektorzy uczelni członkowskich KRASP i przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Przewodniczącym Zespołu w kadencji jest prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej KRASP. Zgodnie z Porozumieniem, KRASP wytycza główne kierunki działania, Fundacja Edukacyjna Perspektywy przygotowuje program i zasady jego realizacji w kolejnych latach, a uczelnie członkowskie KRASP, w ramach posiadanej autonomii, indywidualnie podejmują decyzje o udziale w Study in Poland w danym roku akademickim. Corocznie Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej KRASP dokonuje oceny prowadzenia programu i formułuje sugestie co do kierunków jego dalszego rozwoju. W roku akademickim 2014/15 w programie uczestniczyły 62 podmioty, z czego: 59 to szkoły wyższe, a 3 to programy promocji akademickiej miast. Liczba uczestników programu Study in Poland w stosunku do roku poprzedzającego wzrosła o 8 podmiotów czyli o 15%. W okresie od 1 lipca 2014 do 31 sierpnia 2015 przeprowadzone zostały w ramach programu Study in Poland następujące przedsięwzięcia: Study in Poland Sprawozdanie 2014/15

2 A. SERWISY INTERNETOWE I MOBILNE Serwisy internetowe. Głównym narzędziem promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą jest portal prowadzony w języku angielskim - z uzupełniającymi wersjami języku rosyjskim, ukraińskim i chińskim. W roku akad. 2014/2015 odwiedziło go prawie 450 tysięcy tzw. unique users, którzy dokonali ponad 3,5 miliona odsłon. W roku 2014/2015 dokonane zostały kolejny zmiany zwiększające funkcjonalność i skuteczność serwisu. W serwisie dokonano pełnej aktualizacji oferty uczelni uczestniczących w programie na rok akad. 2014/15. Serwis internetowy dostępny był w czterech wersjach językowych: angielskiej (www.studyinpoland.pl), rosyjskiej (www.studyinpoland.pl/russian), ukraińskiej (www.studyinpoland.pl/ukraine) i portugalskiej (www.studyinpoland.pl/pt). Udostępniony został w wersji e-book informator: Study in Poland - University Guide 2015/2016, do przeglądania on-line na platformie Rozwinięto wewnętrzny serwis członkowski dostępny dla uczelni uczestniczących w programie. Jest to platforma internetowa zawierająca informacje o programie Study in Poland, kalendarium działań na dany rok akademicki oraz informacje bieżące. Po zalogowaniu do serwisu, w kodowanej strefie dla użytkowników możliwe jest pobieranie materiałów z konferencji i seminariów organizowanych w ramach Study in Poland oraz aktualnych statystyk używalności strony wwww.studyinpoland.pl. Regularnie przygotowywany był Newsletter Study in Poland (w języku polskim) rozsyłany elektronicznie na ponad 4 tys. adresów osób i instytucji zaangażowanych w internacjonalizację szkolnictwa wyższego w Polsce. Nowa odsłona newslettera ( Rok 2015 Dekada internacjonalizacji ) zawiera szeroki wybór informacji na temat kluczowych aspektów internacjonalizacji w Polsce i na świecie oraz raporty o rynkach edukacyjnych. Na portalu społecznościowym Facebook rozwijano aktywnie profil Study in Poland (ma już ponad fanów) w wersji anglojęzycznej oraz wersję rosyjskojęzyczną: Study in Poland RU. Brand obecny jest też na innych portalach spoełcznościowych. W ramach aktywności na fb prowadzono doradztwo dla studentów zagranicznych. Seria aplikacji mobilnych Study in Poland. Te nowoczesne i skuteczne platformy informacyjno-promocyjne polskiego szkolnictwa wyższego funkcjonują od połowy 2012 roku. Opracowane zostały w języku angielskim, w wersjach do bezpłatnego pobrania na urządzenia z systemem ios, Android oraz Windows Phone. Aplikacja Study in Poland nie potrzebuje do działania połączenia z Internetem (wszystkie dane są w niej zawarte off-line). B. PUBLIKACJE STUDY IN POLAND Informatory Study in Poland. W roku akademickim 2014/15 zostały przygotowane, opublikowane, szeroko rozkolportowane podczas targów i konferencji w kraju i za granicą, Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 2

3 a także rozesłane do polskich placówek dyplomatycznych, konsularnych i informacyjnych za granicą następujące publikacje drukowane: Informator Study in Poland University Guide 2015/16 w języku angielskim: format A4, objętość 96 stron, pełny kolor. Podstawowa publikacja programu Study in Poland. Główną część informatora stanowią jednokolumnowe prezentacje uczelni uczestniczących w programie, wraz z wykazami prowadzonych przez nie studiów. Informator Study in Poland Информация о польских ВУЗах 2015/16 w języku rosyjskim: format A4, objętość 96 stron, pełny kolor. Podstawową część informatora stanowią jednokolumnowe prezentacje uczelni uczestniczących w programie Study in Poland, wraz z wykazami prowadzonych przez nie studiów, adresowane do studentów z krajów byłej WNP (Rosja, Ukraina, Gruzja, Białoruś, Kazachstan, Azerbejdżan) zainteresowanych podjęciem w Polsce studiów prowadzonych w języku polskim. Była to trzecia edycja tego informatora. Ulotki informacyjne w języku angielskim, ukraińskim, rosyjskim i portugalskim skrócona oferta z adresami internetowymi uczelni uczestniczących w programie Study in Poland, przeznaczona na targi i inne wydarzenia edukacyjne, gdzie niezbędna jest krótka informacja z odnośnikami do pełnej wersji. Raport Studenci zagraniczni w Polsce Szczególnym rodzajem publikacji, wysoko cenionej przez środowisko akademickie jest raport analityczny pod tytułem Studenci zagraniczni w Polsce 2014, wydany już po raz szósty w ramach programu Study in Poland. Raport (format A4, objętość 100 stron), korzystający z niepublikowanych, dodatkowo zakupionych, danych GUS, a także z danych OECD, UNESCO i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zawiera szczegółowe informacje o stanie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego w roku akad. 2013/2014. Rozpowszechniane były również wstępne dane dotyczące umiędzynarodowienia za rok akademicki 2014/2015. C. MISJE EDUKACYJNE ZA GRANICĄ Udział w międzynarodowych targach edukacyjnych traktowany jest jako stały fragment gry, który w wielu regionach świata stanowi niezbędne uzupełnienie promocji internetowej i mobilnej. W roku akademickim 2014/15 promocja wyjazdowa Study in Poland skoncentrowana została na kierunku wschodnim (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Gruzja, Armenia), jako tym, który ze względu na historycznie i kulturowo motywowaną przewagę konkurencyjną oferty polskich uczelni daje największe szanse na szybki wzrost liczby aplikacji od utalentowanych osób zainteresowanych studiami w Polsce. Kontynuowano również umacnianie polskiej obecności na nowych rynkach (Turcja, Portugalia). W roku akademickim 2014/15 polskie szkolnictwo wyższe promowane było wspólnie pod logiem Study in Poland przez uczelnie członkowskie i Fundację Edukacyjną Perspektywy na następujących targach, wystawach edukacyjnych i podczas debat akademickich za granicą: Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 3

4 Priorytet: UKRAINA Zgodnie z zaleceniami Zespołu Korodującego KRASP-Perspektywy ds. Study in Poland priorytetowo potraktowana została promocja polskiego szkolnictwa wyższego na Ukrainie, choć w roku 2014/15 działania te okazały się ze względu na trudną sytuację polityczną dużym wyzwaniem. Wyrazem tego był udział w następujących przedsięwzięciach promocyjnych: Targi Osvita ta kar era, Kijów (13-15 listopada 2014). Już po raz czternasty uczelnie zrzeszone w programie Study in Poland zaprezentowały się na wspólnym stoisku na targach "Osvita ta Kar'era" w Kijowie w dniach listopada 2014r. Impreza ta od lat cieszy się niezmiennie dużym powodzeniem wśród młodzieży ukraińskiej oraz ich rodziców i jest doskonałą okazją do bezpośrednich rozmów i rekrutacji przyszłych studentów. Zainteresowanie studiami w Polsce, mimo spadku wartości hrywny (ponad 100% w ciągu roku), nie maleje. Delegacja polska wzięła też udział w uroczystościach związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowanych przez Ambasadę RP w Kijowie. Ukraińscy studenci stanowią największą grupę narodowościową wśród studentów zagranicznych na Polskich uczelniach (aż 42% wg danych GUS za 2013/14 rok akademicki) i okres niepokoju politycznego, jak ocenia Ambasada RP na Ukrainie, prawdopodobnie nie wpłynął negatywnie na zainteresowanie kształceniem w Polsce wśród młodych Ukraińców. Targi "Wyższa Osvita" we Lwowie (13-14 marca 2015). We Lwowskim Pałacu Sztuki przy ulicy Kopernika 17, tuż obok Pałacu Potockich, aktualnie jednej z rezydencji Prezydenta Ukrainy odbyły się w dniach marca br. pierwsze Międzynarodowe Targi Edukacyjne Wyższa Osvita. Przemawiając podczas uroczystego otwarcia targów, radca konsul Włodzimierz Sulgostowski z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie podkreślił że polsko-ukraińska współpraca edukacyjna posiada kluczowe znaczenie dla rozwoju europejskich aspiracji Ukrainy. Tak szeroki udział polskich uczelni w targach we Lwowie Tak szeroki udział polskich uczelni w targach we Lwowie współpracę tę pogłębia. Na targach dominowało narodowe stoisko Study in Poland, na którym promowało się wspólnie 13 uczelni: Graduate School for Social Research (GSSR), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Study in Lublin, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. Była także Politechnika Wrocławska i Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej. Stoisko Study in Poland, jak również prezentacje i spotkania z uczniami lwowskich klas o profilu matematyczno-fizycznym oraz ze studentami cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Targi odwiedziło ponad 2 tys. kandydatów na studia w Polsce. Ze Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 4

5 Lwowa i obwodu lwowskiego pochodzi największa liczba Ukraińców studiujących w Polsce. Tylko w 2014 r. Konsulat Generalny we Lwowie wydał im ponad 3 tys. wiz. Program "Study in Poland" był wielokrotnie we Lwowie (m.in. w 2008, 2010 i 2012 roku). Potem swoją ukraińską aktywność lokowaliśmy głównie (poza Kijowem) na Wschodzie i Południu Ukrainy (Dniepropietrowsk, Zaporoże, Odessa, Mikołajów i inne ośrodki), pozostawiając Zachodnią Ukrainę samodzielnym działaniom szkół wyższych. Teraz uznaliśmy, że znowu nadeszła potrzeba wsparcia rozproszonych inicjatyw promocyjnych polskich uczelni w tym regionie. Targi we Lwowie najlepszym przykładem, że działając wspólnie każda uczelnia może uzyskać. Targi "Osvita ta kar'era" w Kijowie (16-28 kwietnia 2015). Tłumy młodych Ukraińców oblegały tradycyjnie stoisko Study in Poland na targach "Osvita i Kariera" w Kijowie. Swoją ofertę prezentowali na nim przedstawiciele aż 17 uczelni uczestniczących w programie. W uroczystości otwarcia targów wziął udział ambasador RP Henryk Litwin, który odwiedził nasze stoisko i spotkał się z wystawcami. W swoim wystąpieniu podczas uroczystego otwarcia targów Pan Ambasador podkreślił rolę kontaktów edukacyjnych w rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej. Szybki wzrost liczby Ukraińców studiujących w Polsce - jest już ich obecnie czyli o 8206 więcej niż rok temu - najlepiej świadczy o atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego w naszym kraju. Do Kijowa pojechali w ramach "Study in Poland" przedstawiciele następujących uczelni: Collegium Civitas, Politechniki Opolskiej, Politechniki Poznańskiej, Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Study in Lublin, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Byli także, po raz pierwszy przedstawiciele Uczelni Techniczno-Handlowej im. E. Chodkowskiej oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Tak bogata oferta studiów w Polsce wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród odwiedzających targi młodych Ukraińców. Kandydaci na studentów poszukiwali konkretnych informacji o kierunkach studiów, zasadach przyjęć, kosztach studiowania i życia w naszym kraju. Generalnie, polski pawilon był najczęściej odwiedzany przez młodzież spośród wszystkich wystawców kijowskich targów. Polsko-Ukraińskie Forum Uczelni Technicznych (6-8 listopada 2014, Lwów) W dniach 6-8 listopada br. we Lwowie obradowało Polsko-Ukraińskie Forum Rektorów Uczelni Technicznych. Wzięło w nim udział ponad 50 rektorów oraz duża grupa prorektorów politechnik obu krajów. Było to więc największe w historii polskoukraińskiej współpracy akademickiej spotkanie na szczycie. Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 5

6 Forum zorganizowane zostało wspólnie przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Stowarzyszenia Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy (SRWUTU). Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" była zaangażowana w działania programowo-organizacyjne przygotowujące forum. Otwierając obrady prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący KRPUT i prof. Michailo Zgurovsky, rektor Politechniki Kijowskiej, przewodniczący SRWUTU podkreślili wagę wspólnych projektów i działań uczelni technicznych obu krajów w budowaniu konkurencyjnej gospodarki w Europie. Gospodarzem forum był prof. Jurij Bobalo, rektor Politechniki Lwowskiej, w której zabytkowym gmachu prowadzone były obrady. O randze wydarzenia świadczył udział w nim Maksyma Strichy, wiceministra edukacji i nauki Ukrainy, Henryka Litwina, ambasadora RP na Ukrainie oraz Andrija Sadowyja, mera Lwowa. Prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" Waldemar Siwiński prowadził jedną z sesji plenarnych. Celem forum było omówienie i wytyczenie obszarów współpracy naukowej i dydaktycznej obu krajów w perspektywie do roku Główne tematy omawiane podczas obrad - przebiegających pod hasłem "Edukacja techniczna dla przyszłości Europy" - to: prowadzenie wspólnych badań naukowych, rozwój innowacyjności i konkurencyjności uczelni, jakość kształcenia inżynierskiego i rola akredytacji europejskiej i rankingów w tym zakresie, wspólny udział w programach "Horyzont 2020" i "Erasmus+". Lwowskie Forum (pierwotnie planowano zorganizować je w Dniepropietrowsku) było elementem realizacji "Porozumienia o współpracy uczelni technicznych Polski i Ukrainy" podpisanego w kwietniu 2014 w Kijowie. Cykle spotkań na polskich uczelniach dla młodzieży z Ukrainy. Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach programu Study in Poland wspierano wizyty grup młodzieży z Ukrainy w polskich uczelniach. Ukraińscy maturzyści zwiedzili: AGH, UJ, UE w Katowicach, Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, SGGW, Akademię Leona Koźmińskiego i Uczelnię Łazarskiego. Każda z odwiedzanych polskich uczelni przygotowała ciekawą prezentację, a ukraińscy uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących kierunków studiów, zasad przyjmowania na studia i terminów składania dokumentów. ROSJA DZIAŁANIA NA INNYCH RYNKACH Targi Obrazowanije i Kariera, Kaliningrad (23-26 października 2014). Organizowana przez Baltic-Expo impreza odbyła się już po raz 17. Wzięły w niej udział uczelnie m.in. z Rosji, Białorusi, Litwy, Polski. Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz pierwszy wystąpiła w Kaliningradzie z ofertą kształcenia na uczelniach uczestniczących w programie Study in Poland. Duże zainteresowanie odwiedzających to sygnał, że warto brać udział w tych targach. Do studiowania w Polsce zachęcał podczas uroczystości otwarcia targów konsul Ryszard Sosiński z Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie. Konsul podziękował Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 6

7 TURCJA BIAŁORUŚ Fundacji Edukacyjnej Perspektywy za działania na rzecz promocji polskich uczelni za granicą. Najwięcej pytań od uczestników targów dotyczyło studiów na uczelniach medycznych, ale młodzież była także zainteresowana uczelniami artystycznymi, kierunkami technicznymi i językowymi. Podczas targów zachęcaliśmy również do studiowania na uczelniach w Gdańsku i sądząc z zainteresowania publiczności, dla młodych kaliningradczyków jest to dobry kierunek. Targi edukacyjne IEFT, Ankara i Izmir (4-6 listopada 2014). Program Study in Poland wziął udział w jesiennej edycji targów IEFT ze stoiskiem pod wspólnym szyldem Study in Poland w Ankarze, a następnie w Izmirze. Promowaliśmy szeroką ofertę edukacyjna Polskich uczelni wyższych wspólnie z: Akademią Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Collegium Civitas, Uczelnią Łazarskiego. Targi potwierdziły duże zainteresowanie tureckich studentów ofertą kształcenia wyższego w Europie, w tym w Polsce, o czym świadczył niezmiennie duży ruch przy stoisku programu Study in Poland, nieustające konsultacje z przedstawicielami uczelni oraz ilości rozdawanych materiałów promocyjnych. Turecką młodzież interesują kierunki techniczne i medyczne, studia ekonomiczne i prawnicze oraz szeroko pojęte nauki społeczne ze stosunkami międzynarodowymi na czele. Wielu z zainteresowanych wspominało o pozytywnych doświadczeniach znajomych, wracających po pobytach na polskich uczelniach w ramach programów wymiany studenckiej. Targi "Obrazowanije i kariera" w Mińsku (19-21 lutego 2015). Trzykrotnie więcej młodzieży niż przed rokiem oblegało polskie stoisko narodowe na targach edukacyjnych w stolicy Białorusi! Młodzieży białoruskiej było nie tylko więcej, ale była też ona lepiej przygotowana - większość wiedziała wstępnie, jakie studia i w jakich uczelniach ją interesuje. Przedstawiciele 15 polskich uczelni, które promowały się wspólnie na stoisku "Study in Poland" podczas targów edukacyjnych Obrazowanie i Kariera w Mińsku (19-21 lutego) podkreślają, że są zadowoleni z wyjazdu. Studenci z Białorusi stanowią drugą po Ukraińcach - największą grupę wśród studentów obcokrajowców w Polsce, w 2014 roku było ich 3743 (prawie każdy dziesiąty student zagraniczny w Polsce). Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców obu krajów (Białoruś 9,5 mln, Ukraina 47 mln) odsetek młodzieży białoruskiej studiującej w Polsce jest prawie dwa razy wyższy niż w przypadku młodzieży ukraińskiej. To najlepiej pokazuje znaczenie działań prowadzonych w ramach programu Study in Poland na Białorusi. Aktywność grupy polskich uczelni na kierunku wschodnim pozwala przypuszczać, że w kolejnych latach liczba białoruskich studentów w Polsce będzie rosła. Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 7

8 Dzień Edukacji Europejskiej w Mińsku (26 maja 2015 r.). Targi edukacyjne Europe Day. Education and Language Fair zorganizowane zostały w Mińsku juz po raz trzeci przez Delegaturę Komisji Europejskiej na Białorusi. Program "Study in Poland", wspólnie z Ambasadą RP oraz Instytutem Polskim w Mińsku uczestniczył w nich również po raz trzeci. Białorusini są drugą największą grupą narodową studentów zagranicznych w Polsce. W tej chwili studiuje ich w naszym kraju ponad 4 tysiące. Warto zauważyć, iż w ostatnich latach zainteresowanie kursami języka polskiego wzrosło na Białorusi dziesięciokrotnie, co potwierdzają dane Instytutu Polskiego w Mińsku, który przeżywa obecnie prawdziwe oblężenie chętnych do nauki. Europe Day tradycyjnie stało się już drugim wydarzeniem organizowanym w ramach projektu Study in Poland na Białorusi, po lutowych targach Obrazowanije i kariera. W organizacji obu tych wydarzeń wielką pomocą służy Ambasada RP w Mińsku. Szybki wzrost liczby kandydatów na studia oraz zainteresowanie Polską jako miejscem nauki i pracy pozwala traktować kierunek białoruski jako jeden z priorytetowych w ramach działań prowadzonych w programie Study in Poland. PORTUGALIA Targi "Futuralia 2015" w Lizbonie (11-14 marca 2015). Trzynaście polskich uczelni prezentowało się w Lizbonie na międzynarodowych targach edukacyjnych "Futuralia 2015" (11-14 marca). Była to największa w historii prezentacja polskich uczelni w Portugalii, a polski pawilon był jednym z największych na targach. W jego centrum ulokowane zostało stoisko programu "Study in Poland" - prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Portugalczycy, obok Hiszpanów i Turków, stanowią najszybciej rosnącą grupę obcokrajowców studiujących w Polsce. W roku akademickim 2009/10 było ich w Polsce 23, a w roku akademickim 2013/14 już 166, czyli ponad 7 razy więcej. Dodać trzeba do tego kilkuset Portugalczyków przebywających w polskich uczelniach w ramach programu Erasmus+. Wielu z nich po ukończeniu półrocznych zazwyczaj pobytów decyduje się na kontynuację w Polsce pełnych studiów magisterskich. Przekonuje ich wysoki poziom polskich uczelni, przyjazna atmosfera wśród kadry i studentów, a także większa niż w ich kraju rodzimym możliwość znalezienia pracy po studiach. W targach "Futuralia" uczestniczyły następujące polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Opolska, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wrocławski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Collegium Civitas, Uczelnia Łazarskiego. Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 8

9 W programie pobytu polskiej misji edukacyjnej odbyły się też spotkania na zainteresowanych rozwijaniem współpracy z Polską uczelniach portugalskich. Tak szeroka prezentacja polskiej oferty edukacyjnej w Lizbonie zorganizowana została z inicjatywy i przy aktywnej pomocy prof. Bronisława Misztala, ambasadora RP w Portugalii. Specjalnie z myślą o studentach z Portugalii (a także z Brazylii) Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" rozbudowała platformę internetową "Study in Poland" (www.studyinpoland.pl) w języku portugalskim. Aby ułatwić młodzieży dostęp do informacji o polskich uczelniach, platforma ta dostępna jest także z adresu: Jak podkreślił obecny na otwarciu polskiego stoiska prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, a zarazem pełnomocnik Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych ds. międzynarodowych: - Współpraca polsko-portugalska w zakresie mobilności studenckiej i wspólnych projektów naukowo-badawczych ma wielkie perspektywy rozwoju. Udział kilkunastu polskich uczelni na targach "Futuralia" jest kolejnym potwierdzeniem ważności podejmowanych wspólnie działań. "Futuralia" to największa portugalska wystawa edukacyjna o charakterze międzynarodowym. Tegoroczną edycję lizbońskich targów zainaugurował minister oświaty i nauki Portugalii Nuno Crato. KAZACHSTAN Targi "Obrazowanije i kariera" w Ałmaty (9-11 kwietnia 2015 r.). Siedem uczelni na stoisku, trzy targowe dni wypełnione rozmowami i spotkaniami, tłumy kazachskich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli tak można w największym skrócie podsumować nasz udział uczelni "Study in Poland" w targach Obrazowanie i kariera, które odbyły się w dniach 9-11 kwietnia w centrum targowym Atakent w Ałmaty. W stoisku pod szyldem Study in Poland prezentowały swoją ofertę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Politechnika Poznańska, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Impreza odbyła się, po raz 16., w pięknym centrum targowym Atakent i przyciągnęła tysiące młodych ludzi, którzy przychodzą tu ze swoimi klasami lub w rodzicami. Swoją ofertę prezentowały im zarówno rodzime uczelnie, jak i szkoły wyższe z kilkunastu krajów. W pawilonie targowym trwały zatem poważne rozmowy o przyszłości, natomiast przed budynkiem żywiołowy młodzieżowy festyn, z tańcami, śpiewem, pamiątkowymi zdjęciami z wielkimi uczelnianymi maskotkami, wpisywaniem się na specjalnej ściance życzeń. Stoisko Study in Poland cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, przychodzili do nas zarówno kandydaci na studia w Polsce, jak i absolwenci polskich uczelni mieszkający w Ałmaty. Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 9

10 ARMENIA Targi "Education & Career" w Erewaniu (21-23 kwietnia 2015). Choć stoisko narodowe programu "Study in Poland" pojawiło się na targach rekrutacyjnych Education & Career w Erewaniu po raz pierwszy, wyjazd do Armenii cieszył się dużym zainteresowaniem wzięło w nim udział aż 8 uczelni plus Urząd miasta Lublina i Fundacja Edukacyjna "Perspektywy". Nas stoisku prezentowały swoja ofertę nst. uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Collegium Civitas, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W programie pobytu polskiej misji edukacyjnej odbyły się także spotkania dodatkowe: na Uniwersytecie Państwowym w Erewaniu oraz w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Armenii. Ta szeroka prezentacja oferty polskich uczelni możliwa była dzięki inicjatywie i aktywnej pomocy ze strony Ambasady RP w Erywaniu. Jego Ekscelencja, Pan Ambasador Jerzy Marek Nowakowski osobiście odwiedził Polskie stoisko narodowe. Dziękujemy za zainteresowanie, życzliwość i pomoc. Podczas targów, podstawowym materiałem promocyjnym dystrybuowanym na stoisku był katalog w języku rosyjskim Study in Poland - Польские ВУЗы приглашают на учебу 2015/2016, informator anglojęzyczny Study in Poland - University Guide 2015/2016 oraz ulotki w języku rosyjskim i angielskim. Każda uczelnia dystrybuowała też własne materiały promocyjne. Zainteresowanie kierunkiem ormiańskim jest kontynuacją naszego podprogramu "kaukaskiego", w ramach którego byliśmy już dwa razy w Gruzji (Tbilisi 2013 i 2014), raz w Azerbejdżanie (Baku 2013, będziemy też tam jesienią 2015). Armenia jest krajem z długą historią (Ormianie przyjęli chrzest już w 301 roku) i młodym społeczeństwem, a dobre wykształcenie cieszy się tutaj coraz większym zainteresowaniem, gdyż popyt na wysoko wykwalifikowane kadry stale wewnątrz kraju rośnie. Daje to uzasadnioną nadzieję na szybkie zwiększenie liczby młodych Ormian w polskich uczelniach. Uwaga: Na kilkanaście innych targów edukacyjnych i prezentacji organizowanych w różnych krajach przez ambasady RP lub przedstawicielstwa Komisji Europejskiej wysyłane były zestawy materiałów informacyjnych Study in Poland (informatory, ulotki i prezentacje). Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 10

11 D. KONFERENCJE i SEMINARIA Konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce 2015, UMCS (22-23 stycznia 2015). Przez dwa dni Lublin był stolicą polskiej internacjonalizacji. W dniach stycznia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej spotkało się ponad 240 osób z 80 uczelni i 25 instytucji wspierających szkolnictwo wyższe. Prezentowane i dyskutowane podczas siedmiu sesji tematy ułożyły się w spójny zestaw działań, których podjęcie jest niezbędne dla przyspieszenia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego. Konferencja zorganizowana została wspólnie przez KRASP, Fundację Edukacyjną "Perspektywy", UMCS i Miasto Lublin w ramach programu "Study in Poland". Konferencja w Lublinie (poprzednie odbyły się kolejno w Łodzi, Poznaniu i Warszawie) skoncentrowała się na aktualnych kwestiach umiędzynarodowienia polskich uczelni, rozwoju mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Zaprezentowano również pouczające spojrzenia z zewnątrz na internacjonalizację polskiego szkolnictwa wyższego - w wystąpieniach wybitnych ekspertów z Zachodu (prof. Hans de Wit i dr Sijbolt Noorda) oraz ze Wschodu (prof. Taras Finikow). - KRASP przywiązuje kluczową wagę do umiędzynarodowienia, bo jest to jedno z najważniejszych wyzwań dla szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Nie wyobrażamy sobie ani badań ani dydaktyki prowadzonych bez tego kontekstu. A jednym z najważniejszych jego aspektów jest obecność studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Tempo wzrostu ich liczby jest wysokie (obecnie jest ponad 40 tysięcy), ale nie znaczy to, że poziom ten nas satysfakcjonuje. Należy zrobić wszystko, aby w najbliższych latach było w Polsce tysięcy studentów obcokrajowców mówił prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Występując jako gospodarz, prof. dr hab. Stanisław Michałowski podkreślił, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej traktuje internacjonalizację jako ważną część swojej strategii. UMCS posiada unikalne doświadczenia w zakresie współpracy z uczelniami na Wschodzie, zwłaszcza na rynku ukraińskim. Mówca zwrócił uwagę na potrzebę koordynacji wysiłków w zakresie umiędzynarodowienia. Podczas konferencji poruszono szerokie spektrum tematów dotyczących kluczowych aspektów umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, widząc je wśród głównych priorytetów na szczeblu państwowym. Towarzyszyła temu wspólna konkluzja: warunkiem międzynarodowego sukcesu polskiego szkolnictwa wyższego jest koordynacja działań związanych z umiędzynarodowieniem i ich wsparcie przez państwo, gdyż żadna polska uczelnia nie ma dostatecznych zasobów, aby móc działać i odnosić sukcesy w tym zakresie w pełni samodzielnie. Jubileuszowa narada "Study in Poland" w Łodzi (25 czerwca 2015). Na Uniwersytecie Łódzkim odbyła się 25 czerwca 2015 narada prorektorów i uczelnianych pełnomocników programu Study in Poland, której celem było podsumowanie działań w roku akad. 2015/16 oraz zaprojektowanie aktywności w latach następnych. W obradach prowadzonych przez Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 11

12 prof. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, udział wzięło ponad 80 osób z 50 uczelni. Ponieważ w maju 2015 r. minęło 10 lat od uruchomienia przez Zgromadzenie Plenarne KRASP programu "Study in Poland" - prowadzonego wspólnie z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy" - tegoroczna narada miała też część jubileuszową. Odświętny charakter narady podkreślony został też miejscem jej przeprowadzenia - stylowym Pałacem Biedermanna UŁ. - Umiędzynarodowienie stało się niezbędną częścią działalności polskich uczelni. Obecność studentów zagranicznych, na której skupia się prowadzony wspólnie z KRASP program Study in Poland jest tego elementem powiedział otwierając obrady rektor-gospodarz prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP sprawującej pieczę nad programem Study in Poland. Prof. Nykiel omówił działania na arenie międzynarodowej prowadzone przez KRASP. Podkreślił też, że KRASP nie rezygnuje z wysiłków mających na celu powołanie w Polsce profesjonalnej, międzyresortowej agencji wspierających umiędzynarodowienie polskich uczelni. Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, przedstawił stan internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego A.D. 2015, w tym dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Nawiązując do 10.lecia programu "Study in Poland" Siwiński podkreślił: - Siłą programu jest jego integralny związek z KRASP i najlepszymi uczelniami akademickimi w Polsce. Do sukcesu programu wielki wkład wnieśli kolejni przewodniczący konferencji, profesorowie: Franciszek Ziejka, Tadeusz Luty, Katarzyna Chałasińska-Macukow i Wiesław Banyś oraz odpowiadający w kolejnych kadencjach KRASP za sprawy międzynarodowe profesorowie Karol Musioł i Włodzimierz Nykiel, którzy dbali, aby kwestie umiędzynarodowienia były zawsze w centrum działań KRASP i wspierali "Study in Poland". Sprawozdanie z działalności Study in Poland w roku akademickim 2014/15 przedstawiła dr Bianka Siwińska, koordynatorka progarmu. Gros aktywności skupiło się na rynkach wschodnich głównie w najbardziej perspektywicznych dla promocji oferty polskich uczelni krajach byłego ZSRR, takich jak m.in. Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan i Armenia. Działania marketingowe prowadzone były głównie w sieci, za pomocą zintegrowanego systemu nowoczesnych narzędzi informacyjno-promocyjnych: portalu www z nowymi funkcjonalnościami, aplikacji mobilnych, oraz szerokiej obecności w mediach elektronicznych, na edukacyjnych portalach oraz w mediach społecznościowych. W mijającym roku zostały opublikowane i dystrybuowane na wydarzeniach edukacyjnych oraz przez placówki dyplomatyczne na całym świecie dwa informatory Study in Poland : Universities Guide 2015/16 w języku angielskim oraz rosyjskim. Aktualne informacje o programach anglojęzycznych zawarte są również w bezpłatnej aplikacji mobilnej Study in Poland. Ważną częścią narady były prezentacje przygotowane przez przedstawicieli uczelni. Między innymi prof. Grzegorz Mazurek, prorektor Akademii Koźminskiego ds. współpracy międzynarodowej mówił o ewolucji postrzegania procesu umiędzynarodowienia na przykładzie ALK. Liliana Lato, kierowniczka International Relations Office na Uniwersytecie Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 12

13 Łódzkim zaprezentowała "SmartUni" innowacyjną aplikację przeznaczoną dla studentów zagranicznych UŁ. Natomiast Arif Erkol, kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula błyskotliwie przedstawił możliwości rozwijania współpracy akademickiej z Turcją oraz krajami Azji Środkowej. Podczas dyskusji omawiano możliwości przyspieszenia działań na rzecz internacjonalizacji oraz wyzwaniach temu. Nawiązując do przyszłych aktywności, Ewa Kiszka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła założenia konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2016, która zaplanowana została na stycznia 2016 r. w Gdańsku. Omówiono następnie zasady funkcjonowania programu Study in Poland w roku akad. 2015/16 i w latach następnych. Podsumowując obrady prof. Włodzimierz Nykiel zapowiedział kolejne spotkania programowe w Łodzi, które zostanie zorganizowane w ramach aktywności Study in Poland. E. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE Spośród wielu działań w roku akademickim 2014/15 związanych z realizacją programu Study in Poland i uzupełniających te działania za szczególnie ważne należy uznać: INTERSTUDENT konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Przeprowadzono piątą edycję Konkursu INTERSTUDENT 2014 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Celem konkursu - organizowanego w ramach programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". - jest promowanie najlepszych studentów obcokrajowców w polskich uczelniach. Cudzoziemscy studenci wnoszą do naszego życia akademickiego i społecznego istotne wartości. Uczą polskich kolegów otwartości na inne kultury, języków obcych, a nawet gotowania według egzotycznych, oryginalnych przepisów. Stają się też znakomitymi ambasadorami polskich uczelni, miast akademickich i całego kraju wśród swoich kolegów. Warunkiem udziału i sukcesu w konkursie INTERSTUDENT są: aktywność w lokalnym środowisku studenckim kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce. Kapituła Konkursu 2014, kierowana przez prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP po zapoznaniu się z ponad 120 kandydaturami, postanowiło nagrodzić: w kategorii studia licencjackie: Vitaliya Smygura z Ukrainy, studenta Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, w kategorii studia magisterskie: Gabrielle Karpinsky z USA, studentkę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w kategorii studia doktoranckie: Ghanshyambhai Khatri z Indii, doktoranta na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nagroda Specjalna dla Najpopularniejszego Studenta Zagranicznego w Polsce przypadła Huguesowi Gentillonowi z Haiti, doktorantowi na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który zdobył głosów w plebiscycie internautów. Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 13

14 Podczas uroczystej Gali Konkursu - która odbyła się 22 stycznia 2015 r. w hotelu "Focus" w Lublinie", przy okazji konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2015" - laureaci otrzymali statuetki, dyplomy oraz cenne nagrody: tablety od Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, zegarki marki Lorus od firmy ZIBI, atlasy multimedialne od wydawnictwa Meridian. Nagrody ufundowali także rektorzy ich macierzystych uczelni. Specjalną nagrodę dla najpopularniejszego studenta w Polsce (szkolenie z prezentacji publicznych) ufundowała Fundacji Ewy Pagi. Konkurs INTERSTUDENT odbył się tradycyjnie pod Honorowym Patronatem prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia, przewodniczącego KRASP. Kampania Nie musisz wyjeżdżać z Polski, aby studiować po angielsku! Salon Maturzystów 2014 (15 miast, 4-30 września 2014). Jest to największa kampania informacyjna w zakresie edukacji w Polsce, organizowana z inicjatywy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w ścisłej współpracy z regionalnymi konferencjami rektorów i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Podczas każdego salonu przeprowadzono wśród maturzystów kampanię informacyjną pod hasłem Nie musisz wyjeżdżać z Polski, żeby studiować po angielsku STUDY IN POLAND!, promującą studia w języku angielskim prowadzone przez uczelnie uczestniczące w programie Study in Poland. Kolportowano katalogi i ulotki z hasłem kampanii oraz wykazem i adresami internetowymi uczelni uczestników programu Study in Poland. 15 salonów odwiedziło w sumie ponad 180 tys. maturzystów. Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2015 (PKiN, lutego 2015). Swoją ofertę studiów promowało prawie 85 uczelni polskich oraz prawie 20 zagranicznych uczelni i instytucji zajmujących się edukacją wyższą. Fundacja Edukacyjna Perspektywy przygotowała specjalną ofertę dla maturzystów pod hasłem Nie musisz wyjeżdżać z Polski, żeby studiować po ANGIELSKU! Promowano programy w języku angielskim prowadzone przez polskie uczelnie uczestniczące w programie Study in Poland. Prowadzenie subprogramu Study in Warsaw. Ma on celu międzynarodową promocję Warszawy jako wiodącego ośrodka akademickiego i zachęcanie obcokrajowców do podejmowania studiów w stołecznych uczelniach. Podjęty został na mocy trójstronnego porozumienia zawartego 7 marca 2008 roku przez Konferencję Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW), Prezydenta m.st. Warszawa i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Wydane zostały dwie edycje informatora w języku angielskim pt. Study in Warsaw. Prowadzona była strona internetowa (w języku angielskim). Prowadzenie subprogramu Study in Gdańsk. Na mocy porozumienia zawartego z Urzędem Miejskim w Gdańsku Biurem Promocji Miasta, w 2014 roku Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" rozpoczęła prowadzenie programu "Study in Gdansk". Celem programu jest promocja gdańskich szkół wyższych wśród kandydatów z całego świata, a także pokazywanie Gdańska jako miejsca przyjaznego dla cudzoziemców, gdzie warto nie tylko studiować, ale także żyć i pracować. W ramach projektu Fundacja opracowała bazę danych o kierunkach studiów na gdańskich uczelniach, wykorzystanych na stronie Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 14

15 przygotowała cykl wywiadów z zagranicznymi studentami gdańskich uczelni, ze zdjęciami. Teksty były tłumaczone na język angielski i rosyjski. Fundacja opracowała także folder Study in Gdansk w wersji angielskiej i rosyjskiej, który został rozesłany do polskich placówek dyplomatycznych na całym świecie. Studiowanie w Gdańsku było także promowane na stoisku Study in Poland podczas targów Edukacja i Kariera w Kaliningradzie, w październiku 2014 i spotkało się z dużym zainteresowaniem tamtejszej młodzieży, nauczycieli i rodziców. Konkurs Genius Universitatis mistrzowie promocji międzynarodowej 2015 Konkurs Genius Universitatis - na najlepsze koncepty promocyjne uczelni - ogłaszany co roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy rozszerzony został przed rokiem o nową kategorię Instrumenty promocji międzynarodowej uczelni. Ma to na celu wsparcie dobrych praktyk w tym zakresie. JURY składające się z ekspertów marketingu z całej Polski (Katarzyna Dragovic, Natalia Hatalska, prof. dr hab. Jan Garlicki, Piotr Chmielewski, Przemysław Siwiński) nagrodziło w tej Uniwersytet Śląski (1 miejsce), Politechnike Gdańską (2 miejsce) i Uczelnię Łazarskiego (3 miejsce). Wyniki konkursu zostały ogłoszone 27 lutego 2015, na Gali Genius Universitatis podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2015 w Warszawie. Uwagi końcowe Poza wymienionymi powyżej przedsięwzięciami sekretariat programu Study in Poland utrzymywał stałe kontakty owe, telefoniczne i osobiste z kluczowymi partnerami polskich uczelni w zakresie internacjonalizacji, przede wszystkim z pracownikami polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Udzielono wielu informacji i porad zagranicznym kandydatom na studia (mejlowo, telefonicznie i na facebooku). Każdemu przedsięwzięciu towarzyszyła szeroka akcja informacyjna, zarówno w postaci mailingów internetowych, jak i lokowania informacji prasowych w mediach. Wzięto udział w spotkaniach i seminariach w uczelniach polskich i zagranicznych na temat internacjonalizacji na świecie oraz rozwoju procesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Stałą troską sekretariatu było zwiększanie efektywności prowadzonych działań zewnętrznych oraz polepszanie poziomu informacji i komunikacji wewnętrznej wśród uczestników programu. Należy podkreślić, że duża część aktywności prowadzonej w okresie (zwłaszcza w zakresie przygotowywania przedsięwzięć długofalowych) będzie miała swoje finały już w roku akademickim 2015/2016. Prowadzonych w ramach programu Study in Poland przedsięwzięć nie da się bowiem sprowadzić do zasięgu rocznego. Dlatego jednym z postulatów odnośnie zasad prowadzenia programu w kolejnych latach jest wniosek o wydłużenie horyzontu planowania programu i potwierdzania przez zainteresowane uczelnie udziału w nim (proponowany horyzont minimum dwuletni). Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Study in Poland Sprawozdanie 2014/15 15

Plan działań w ramach programu Study in Poland w roku akademickim 2015/16

Plan działań w ramach programu Study in Poland w roku akademickim 2015/16 Plan działań w ramach programu Study in Poland w roku akademickim 2015/16 projekt Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy Zasady ogólne Działania programu Study in Poland w roku akademickim 2015/16

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016 Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Skład Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016: 1. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Plan prezentacji 1. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego (Program MNiSW) 2. Wyniki rankingu Perspektyw 3. Studenci zagraniczni

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia promocji zagranicznej uczelni: media społecznościowe i aplikacje mobilne.

Nowe narzędzia promocji zagranicznej uczelni: media społecznościowe i aplikacje mobilne. Nowe narzędzia promocji zagranicznej uczelni: media społecznościowe i aplikacje mobilne. Bianka Siwińska, Koordynatorka "Study in Poland" Studenci zagraniczni w Polsce 2013, 17 stycznia, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą

Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą Bianka Siwińska Koordynatorka Study in Poland Konferencja Study in Pomorskie.eu - 8 grudnia 2011, Gdańsk Umiędzynarodowienie polskich uczelni - 2010 Studenci

Bardziej szczegółowo

Czas umiędzynarodowienia. Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Czas umiędzynarodowienia. Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy Czas umiędzynarodowienia Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy Tak się zaczęło Zgromadzenie Plenarne KRASP, Łódź, 23 maja 2005 Tak się zaczęło Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 23 maja

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program. Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2015. Organizatorzy: KRASP, UMCS, Urząd miasta Lublin, Perspektywy

Ramowy Program. Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2015. Organizatorzy: KRASP, UMCS, Urząd miasta Lublin, Perspektywy Ramowy Program Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2015 Organizatorzy: KRASP, UMCS, Urząd miasta Lublin, Perspektywy Miejsce: Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS Lublin, Plac Marii

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3.

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013 Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 203 Rekrutacja do kolejnej edycji London Study Excursion została zakończona. Po trwającym blisko dwa miesiące procesie rekrutacji, który był także okresem

Bardziej szczegółowo

STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2016

STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2016 KONFERENCJA STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2016 GDAŃSK 21-22 STYCZNIA 2016 PROGRAM Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2016 Organizatorzy: KRASP, GUMed, Urząd Miejski w Gdańsku, Perspektywy Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

mobilności pracowników i jej j znaczenie dla umiędzynarodowienia Maria Golińska ekspert boloński

mobilności pracowników i jej j znaczenie dla umiędzynarodowienia Maria Golińska ekspert boloński Dobre praktyki w zakresie mobilności pracowników i jej j znaczenie dla umiędzynarodowienia Maria Golińska ekspert boloński Uważamy, że mobilność studentów i pracowników naukowych jest niezbywalnym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Campus France. Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r»

Campus France. Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r» Campus France Państwowa agencja na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz mobilności międzynarodowej Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r» Poznań, 17-18 stycznia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z UKRAINĄ

WSPÓŁPRACA Z UKRAINĄ 1 WSPÓŁPRACA Z UKRAINĄ I. Projekt polsko-ukraiński pt.: Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje we współdziałaniu m.in.

Bardziej szczegółowo

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju

Bardziej szczegółowo

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat)

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) 2015-04-24 14:26 MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) - MNiSW informuje: Minister nauki: przyjazna uczelnia realizuje zasady etyczne, tworzy dobre środowisko pracy i zapewnia

Bardziej szczegółowo

Poland Now projekt realizowany w ramach konkursu MNiSW Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców

Poland Now projekt realizowany w ramach konkursu MNiSW Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców Poland Now projekt realizowany w ramach konkursu MNiSW Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Kierownik Działu Rekrutacji mgr Paweł

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 22 lipca 2015r.

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 22 lipca 2015r. Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych Warszawa, 22 lipca 2015r. Jak robimy Ranking 1. Przejrzystość metodologii rankingu 2. Uspołecznienie procesu nadzoru nad prawidłowością przygotowania rankingu 3. Ewolucja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie.

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie. Fakty i mity Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej Prawie 350 000 mieszkańców 80 000 studentów i 20 000 absolwentów rocznie Ponad Ponad 42 000 zarejestrowanych firm 2 mld

Bardziej szczegółowo

Współczesna szkoła wyższa czyli jaka?

Współczesna szkoła wyższa czyli jaka? 1 Współczesna szkoła wyższa czyli jaka? - autonomiczna - urynkowiona - posiadająca misję, strategię rozwoju, procesy, plany działania. - otwarta na świat Czyli przedsiębiorstwo konkurencyjnego biznesu?

Bardziej szczegółowo

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Bohdan Rożnowski (KUL) Dorota Bryk (KUL) Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego Abstrakt W ramach projektu Europejski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Українсько-польський академічний форум Київ, 11 грудня 2009. Waldemar Siwiński Fundacja Perspektywy - prezes

Українсько-польський академічний форум Київ, 11 грудня 2009. Waldemar Siwiński Fundacja Perspektywy - prezes Українсько-польський академічний форум Київ, 11 грудня 2009 Współpraca polsko-ukraińska szansa i nadzieja Waldemar Siwiński Fundacja Perspektywy - prezes System szkolnictwa wyższego w Polsce 450 wyższych

Bardziej szczegółowo

Ukraina-Polska-Europa: ku integracji systemów edukacyjnych

Ukraina-Polska-Europa: ku integracji systemów edukacyjnych FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES INSTYTUT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES UNIWERSYTET WARSZAWSKI przy współpracy Uniwersytetu Ekonomii i Prawa KROK w Kijowie Konferencja Ukraina-Polska-Europa:

Bardziej szczegółowo

Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska? Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska? Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska? Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy Studenci na świecie 172,9 mln 4,1 mln studentów obcokrajowców 177 mln studentów ogółem w tym 2,3% obcokrajowców

Bardziej szczegółowo

Obcy? Dalecy? Swoi! - studenci ze wschodu w UJ Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2015 22-23 stycznia 2015

Obcy? Dalecy? Swoi! - studenci ze wschodu w UJ Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2015 22-23 stycznia 2015 1. DANE STATYSTYCZNE 400 Liczba kandydatów ze wschodu przyjętych na studia w UJ w latach 2011-2014* Łotwa 300 200 64 64 Kazachstan Armenia Litwa 100 0 48 289 56 207 81 111 2011 2012 2013 2014 Rosja Białoruś

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015

KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015 KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015 1. Termin: 15 17.05.2015 2. Miejsce: Hala CS PZTS im. Andrzeja Grubby, ul. Meissnera 3, Gdańsk Zaspa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Study in Poland

Sprawozdanie z realizacji programu Study in Poland Sprawozdanie z realizacji programu Study in Poland w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Zasady realizacji programu Program Study in Poland rozpoczął się oficjalnie w maju 2005 roku (na mocy

Bardziej szczegółowo

Gdzie właściwie jest Wschód? O potencjale rekrutacyjnym rynków wschodnich

Gdzie właściwie jest Wschód? O potencjale rekrutacyjnym rynków wschodnich Gdzie właściwie jest Wschód? O potencjale rekrutacyjnym rynków wschodnich Dr hab. Mirosław Nakonieczny, Prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji Joanna Laskowska, Kierownik

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt KUL otwarty na globalne wyzwania

Projekt KUL otwarty na globalne wyzwania Projekt KUL otwarty na globalne wyzwania Dr Tomasz Sieniow, KUL Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu Warszawa 12 listopada 2015 r.. I. Innowacyjne serwisy e-kul, e-rekrutacja oraz dostosowanie strony

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2012 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego

ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego Wykonawca: Współpraca: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW - Pełnomocnik Rektora

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie drugiej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Ignacego Jana Paderewskiego

Podsumowanie drugiej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Ignacego Jana Paderewskiego Podsumowanie drugiej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Ignacego Jana Paderewskiego W roku akademickim 2005/2006 odbyła się już II edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Skutecznie chronimy wolność. Sukces kampanii Odkrywając wolność. Rozeszło się 30 tys. egzemplarzy książki, odbyło się 60 wykładów w całej Polsce

Skutecznie chronimy wolność. Sukces kampanii Odkrywając wolność. Rozeszło się 30 tys. egzemplarzy książki, odbyło się 60 wykładów w całej Polsce Skutecznie chronimy wolność. Sukces kampanii Odkrywając wolność Rozeszło się 30 tys. egzemplarzy książki, odbyło się 60 wykładów w całej Polsce Wiosna 2013 Sukces kampanii Odkrywając wolność Rozeszło się

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2012 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2012 r. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2012 r. Lp 1 Fundacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozwój anglojęzycznych studiów ekonomicznych w Polsce opartych na najlepszych wzorcach oraz współpracy międzynarodowej

Rozwój anglojęzycznych studiów ekonomicznych w Polsce opartych na najlepszych wzorcach oraz współpracy międzynarodowej Rozwój anglojęzycznych studiów ekonomicznych w Polsce opartych na najlepszych wzorcach oraz współpracy międzynarodowej Prof. ndz. dr hab. Wojciech Bieńkowski Uczelnia Łazarskiego Rodzaje programów międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Oferta dla studentów

Biuro Karier. Oferta dla studentów Biuro Karier Biuro Karier prowadzi swoją działalność od września 2001 roku, a głównym celem tej jednostki jest promocja oraz aktywizacja zawodowa studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne działania

Bardziej szczegółowo

Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK

Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK Diagnoza - stan w punkcie wyjścia Prof. Witold T. Bielecki Rektor Akademii Leona Koźmińskiego Współzałożyciel

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013 BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE Białoruś jest ważnym partnerem dla Polski ze względu na jej bliskie sąsiedztwo i wspólną historię. Dlatego Polska, również w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Kraków, 2005 r. 1 Sprawozdanie z działalności w roku 2004 Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej W roku 2004 Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Bardziej szczegółowo

Kryzys na rynku usług prawniczych nie odstrasza. Najwięcej kandydatów przyciąga Wrocław.

Kryzys na rynku usług prawniczych nie odstrasza. Najwięcej kandydatów przyciąga Wrocław. 1 z 5 2015-07-16 08:37 DRUKUJ Tekst pochodzi z serwisu rp.pl, Rzeczpospolita Czy wiesz, ile z Kyocerą ten artykuł możesz wydrukować do 5 razy taniej? Już od 33 zł /m-c! Więcej... MAGISTROWIE/STUDENCI Nabór

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

First smartphone app of the University of Lodz. designed to help international students, in 4 languages! Feel free to download it: smart.uni.lodz.

First smartphone app of the University of Lodz. designed to help international students, in 4 languages! Feel free to download it: smart.uni.lodz. First smartphone app of the University of Lodz designed to help international students, in 4 languages! Feel free to download it: smart.uni.lodz.pl Pierwsza taka aplikacja na polskim uniwersytecie First

Bardziej szczegółowo

Studenci ze Wschodu Doświadczenia realizacji programu Erasmus Mundus oraz Konkursu 1%

Studenci ze Wschodu Doświadczenia realizacji programu Erasmus Mundus oraz Konkursu 1% Studenci ze Wschodu Doświadczenia realizacji programu Erasmus Mundus oraz Konkursu 1% Łukasz Wojdyga Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechnika Warszawska Lublin, 22 stycznia 2015 r. 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta IV Kongres Akademickich Biur Karier 14 października 2015 r.; Warszawa Raport nt. akademickich biur karier

Bardziej szczegółowo

POZNAJ Z NAMI STUDIOWANIE promocja organizacji praktyk i staży dla studentów

POZNAJ Z NAMI STUDIOWANIE promocja organizacji praktyk i staży dla studentów Lista rankingowa ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2014 r. Lp Nazwa organizacji pozarządowej/innego podmiotu Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta Targi 2007 Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON 2007 W dniach 24 27.10.2007 r. w Poznaniu, odbyły się prestiżowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon. Stowarzyszenie Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność:

Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność: Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność: Kształtowanie menedżera Kompetencje menedżerskie wiedza doświadczenie umiejętności praktyki PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

Mobilność wewnątrz - europejska i mobilność globalna podobieństwa i różnice dla uczelni przyjmującej studentów

Mobilność wewnątrz - europejska i mobilność globalna podobieństwa i różnice dla uczelni przyjmującej studentów Mobilność wewnątrz - europejska i mobilność globalna podobieństwa i różnice dla uczelni przyjmującej studentów Klementyna Kielak Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Warszawski www.iro.uw.edu.pl Erasmus

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier Akademickie Biura Karier Maria Bołtruszko, Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28.Listopada 2016 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 5017

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA W NIEMCZECH

STYPENDIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA W NIEMCZECH STYPENDIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA W NIEMCZECH Program stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) (Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko) Koordynacja programu z polskiej strony Stowarzyszenie Środowisko

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr letni 1 1. Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt WIEDZA PASJA WIĘŹ

Projekt WIEDZA PASJA WIĘŹ NARZĘDZIE MARKETINGOWE REKLAMA PRASOWA Projekt WIEDZA PASJA WIĘŹ www.conaslaczy.agh.edu.pl Reklama prasowa jest jednym z elementów projektu wizerunkowego WIEDZA PASJA WIĘŹ, poprzez który przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 6-7.04.04 GRY ELIMINACYJNE KOBIET Godz klucz s LP nazwa uczelni 4 P G M -4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0.5 : : : 0:6 :9 IV - w Toruniu 4-.45

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE)

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Erasmus Mundus Action 3: Promotion of higher education Małgorzata CHROMY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Tomasz KOLLAT Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dziewczyn. Fundacja Edukacyjna

Perspektywy dla dziewczyn. Fundacja Edukacyjna Perspektywy dla dziewczyn Fundacja Edukacyjna Konferencja dla kobiet w nauce Nauka na obcasach Fundacja Edukacyjna Perspektywy Fundacja Edukacyjna Perspektywy nasze projekty 1 2 3 Kampania Dziewczyny na

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo