Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia"

Transkrypt

1 Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Plan prezentacji 1. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego (Program MNiSW) 2. Wyniki rankingu Perspektyw 3. Studenci zagraniczni na PG stan obecny 4. Bieżące i planowane działania w zakresie internacjonalizacji studiów 1

2 Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym. Działania w jego ramach podejmowane są przez MNiSWi jego agencje, ale przede wszystkim przez uczelnie. Jego najważniejszym celem jest przyciągnięcie do Polski studentóworaz zatrudnienie zagranicznych naukowców. Istotną jego częścią jest uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Zadania dla uczelni Tworzenie atrakcyjnej dla cudzoziemców oferty programowej Dostosowanie obsługi do potrzeb studentów zagranicznych i poszerzanie umiejętności kadry akademickiej Tworzenie systemu wspierającego udział pracowników uczelni w międzynarodowych programach naukowych Wspieranie studentów i kadry naukowej w wyjazdach za granicę oraz powrotach do Polski Zadania dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kierunki rozwoju polityki stypendialnej Zmiany organizacyjne i prawne Wsparcie zmian na uczelniach Promocja zagraniczna Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego - zadania 2

3 Planowane konkursy w POWER w roku 2016 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego (konkurs) realizacja programów kształcenia w językach obcych i międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich. włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach, a także zachęcanie wybitnych polskich uczonych pracujących za granicą do kontynuowania kariery akademickiej w Polsce. wspieranie procesy uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia. PG w rankingu Perspektyw 2014 i Ranking 2014 Ranking WSK Prestiż 24% Innowacyjność 9% Potencjał nauk. 15% Efektywność nauk. 26% Warunki kształcenia 11% Umiędzynarodowienie 15% 3

4 Ranking Perspektyw umiędzynarodowienie Uczelnie Techniczne 2015 Nazwa uczelni WSK 1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie , ,7 51,2 75, ,9 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 98,9 33,3 63, ,3 32,1 32,3 3 Collegium Civitas w Warszawie 85,6 45,5 59,7 45, ,5 50 9,7 4 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 70, ,5 14,1 51,3 17,6 38,7 5 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 68 33,3 63,9 52,3 12, ,2 16,1. 6 Politechnika Warszawska 57,2 72,7 24,6 8,4 1,4 27,2 19,5 61,3 10 Politechnika Wrocławska 53,5 84,8 15,2 4,3 2, ,4 25,8 15 Politechnika Łódzka 47,7 51,5 27,1 4,7 2,9 57,1 31,7 16,1 22 Akademia Górniczo-Hutnicza 32,8 42,4 8,6 3,6 16,3 19,9 16,7 32,3 25 Politechnika Gdańska 30,7 30,3 15,6 2,8 2,6 37,9 16,4 32,3 27 Politechnika Poznańska 27,9 36,4 10,8 1,5 1,5 39,6 14,8 6,5 35 Politechnika Śląska 19,4 21,2 10,8 0,9 2 30,9 7,5 6,5 42 Politechnika Opolska 13,4 6,1 5,5 2,8 14, ,3 6,5 43 Politechnika Białostocka ,1 4,2 8, ,7 9,7 46 Politechnika Lubelska 11, ,2 2, ,3 3,2 Programy studiów w j,obcych 4% Studiujący w językach obcych 4% Studenci cudzoziemcy 3% Nauczyciele akademiccy z zagranicy 1% Wymiana studencka (wyjazdy) 1% Wymiana studencka (przyjazdy) 1% Wielokulturowość 1% Ranking Perspektyw umiędzynarodowienie Uczelnie Techniczne 2014 Nazwa uczelni WSK Programy studiów w j,obcych 4% 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 100,0 36,1 61,8 100,0 98,8 29,6 25,7 45,0 2 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 95,4 30,6 100,0 38,2 65,9 61,4 100,0 55,0 3 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 72,6 30,6 65,0 72,7 10,6 48,2 49,3 20,0 4 Collegium Civitas w Warszawie 70,9 8,3 57,4 47,1 100,0 64,5 31,5 15,0 5 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 68,0 100,0 21,5 4,5 18,1 62,6 19,4 35,0. 9 Politechnika Wrocławska 53,7 91,7 13,8 4,5 3,2 23,6 21,1 25,0 10 Politechnika Warszawska 51,1 72,2 19,1 7,9 2,0 23,2 21,8 55,0 20 Politechnika Łódzka 38,0 41,7 24,6 3,8 3,3 41,2 32,6 20,0 22 Akademia Górniczo-Hutnicza 33,8 47,2 7,1 1,6 22,2 17,5 16,5 20,0 24 Politechnika Gdańska 28,7 36,1 12,6 1,8 2,8 33,1 20,0 20,0 29 Politechnika Poznańska 25,0 30,6 9,1 1,4 2,1 42,8 15,7 15,0 36 Politechnika Śląska 20,0 27,8 9,9 0,3 2,2 30,5 9,5 0,0 41 Politechnika Lubelska 17,2 2,8 2,2 3,6 6,3 61,7 51,6 5,0 42 Politechnika Opolska 17,1 8,3 3,8 0,9 16,4 24,0 48,8 5,0 50 Politechnika Białostocka 12,1 2,8 1,0 2,4 10,7 19,8 44,9 5,0 Studiujący w językach obcych 4% Studenci cudzo- ziemcy 3% Nauczyciele akademiccy z zagranicy 1% Wymiana studencka (wyjazdy) 1% Wymiana studencka (przyjazdy) 1% Wielokulturowość 1% 4

5 Liczba studentów zagranicznych na PG w latach * Dane do GUS cudzoziemcy studiujący na PG przynajmniej 1 rok E-dziekanat wszyscy cudzoziemcy studiujący na PG Studenci zagraniczni na PG (raport z e-dziekanat ) 411 Studenci wymiany Studenci studiów pełnych Erasmus Dla Ukrainy Erasmus + i inne* Studenci studiujący na zasadach studentów polskich Studenci studiujący odpłatnie * n.p. umowy międzynarodowe - SIT 5

6 Zmienność liczby studentów zagranicznych na PG ( ) Liczba studentów zagranicznych e-dziekanat Liczba studentów narastająco Ukraina Hiszpania Chiny Indie Rosja Turcja Francja Studenci zagraniczni na PG kraje pochodzenia (1) Białoruś Niemcy raport zmodyfikowany (narastająco) raport bieżący ( ) Włochy Portuga Litwa Grecja Iran Czechy Belgia Słowacja Holandia Indone Kazachs inne* * 1 student danej narodowości 6

7 Studenci zagraniczni na PG kraje pochodzenia (2) wymiana pełny cykl studiów * 1 student danego kraju Studenci zagraniczni na wydziałach (czerwiec 2015) Pełny cykl studiów (studiujący odpłatnie + stypendyści) Wymiana (program ERASMUS+, Erasmus dla Ukrainy, inne) WZIE WILIŚ WARCH WETI WCHEM WMECH WOIO WFTIMS WEIA

8 Liczba studentów wymiany Erasmus+ (2014/2015) Liczba nominowanych studentów 78 Semestr letni Semestr zimowy cały rok akademicki Rezygnacje Erasmus+ -dofinansowanie dla uczelni technicznych (2014/15) Nazwa uczelni Kwota dofinansowania Politechnika Gdańska Politechnika Łódzka Politechnika Wrocławska Politechnika Warszawska Politechnika Poznańska Politechnika Śląska Akademia Górniczo-Hutnicza

9 Realizacja programu Erasmus+ (2014/2015) Dofinansowanie łącznie*: Mobilność studencka (studia i praktyki): Mobilność pracowników: Obsługa programu: Dofinansowanie w 2014/ EUR* EUR EUR EUR niewykorzystane EUR EUR 0 EUR EUR 318 wyjazdów studenckich 151 wyjazdów pracowniczych *z uwzgl. podwyżki po I raporcie (65 303EUR) i dodatkowej transzy ( EUR) Dofinansowanie programów Erasmus w latach (w tys. EUR) Tys. EUR / / / /2015 9

10 Wydział Rekrutacja studentów zagranicznych 13/14 14/15 15/16* Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. zim. letni zim. letni zim. WArch WChem WEiA WETI WFTiMS WILiŚ WMech WOiO WZiE * Peparatory Semester 2 3 Polski Erasmus dla Ukrainy Razem Sem. letni Internacjonalizacja najważniejsze działania DMWA w 2014/2015 (1) 1. Uruchomienie aplikacji on-line (Dream Apply) dla studentów zagranicznych 2. Zgłoszenie do programu Partner Countries Erasmus+ Japonia (2 uczelnie) Chiny (3 uczelnie) Ukraina (6 uczelni) Rosja (3 uczelnie) Izrael (3 uczelnie) Tunezja (1 uczelnia) USA (3 uczelnie) 3. Udział w programie Polski Erasmus dla Ukrainy 10

11 PG w programie Polski Erasmus dla Ukrainy 35osób w II rundzie 13osób w I rundzie Wydział Liczba studentów 2014/2015 Semestr Zimowy Semestr Letni WARCH 11 WCHEM 3 6 WETI 3 3 WILiŚ 7 10 WMECH 1 WZiE 4 Razem Internacjonalizacja najważniejsze działania DMWA w 2014/2015 (2) 1. Uruchomienie aplikacji on-line (Dream Apply) dla studentów zagranicznych 2. Zgłoszenie do programu Partner Countries Erasmus+ 3. Udział w programie Polski Erasmus dla Ukrainy 4. Podpisanie umów o współpracy z Purdue University i University of Nevada, Reno (USA) 5. Nowe umowy współpracy (ramowe i Erasmus+) 11

12 Internacjonalizacja umowy międzynarodowe (2014/2015) 1. Nowo zawarte umowy bilateralne - 8 (w tym 2 z USA) 2. Nowo zawarte umowy w ramach Erasmus Łącznie wszystkie umowy międzynarodowe Umowy zawarte przed 2014/2015 Erasmus+ FSS Umowa ramowa double degree Umowy zawarte w 2014/ Umowy obowiązujące Internacjonalizacja najważniejsze działania DMWA w 2014/2015 (3) 1. Uruchomienie aplikacji on-line (Dream Apply) dla studentów zagranicznych 2. Zgłoszenie do programu Partner Countries Erasmus+ 3. Udział w programie Polski Erasmus dla Ukrainy 4. Podpisanie umów o współpracy z Purdue University i University of Nevada, Reno (USA) 5. Nowe umowy współpracy (ramowe i Erasmus+) 6. Nawiązanie współpracy z Texas A&M University (USA) 7. Przygotowanie zgłoszenia do stowarzyszenia CESAER 8. Uruchomienie Preparatory Semester 9. Raportowanie liczby studentów zagranicznych na podstawie danych z e-dziekanatu 10. Nowa formuła współpracy z agencjami rekruterskimi 11. Imprezy integracyjne dla studentów zagranicznych 12. Powołanie organizacji studentów zagranicznych 12

13 Plany działań DMWA na rok 2015/ Realizacja umów z USA 2. Kontynuacja współpracy z Shanghai Institute of Technology (wymiana studentów i rozwój programu double degree) 3. Promocja i rozwój Preparatory Semester 4. Aplikacja Dream Apply rozwój na studia doktoranckie i wersja w j. polskim 5. Szkoła letnia (współpraca z WZiE) 6. Złożenie wniosku w programie Capacity Building (Erasmus+) budowanie potencjału w krajach partnerskich Umiędzynarodowienie kierunki działań 1. Bogatsza oferta programów w językach obcych 2. Wzrost liczby osób studiujących na programach w językach obcych 3. Wzrost liczby studentów zagranicznych 4. Wzrost liczby zagranicznych nauczycieli akademickich Rozwój oferty edukacyjnej : - Więcej ETP - Szkoły letnie - Studia doktoranckie w j. ang. Promocja programów w j. ang. wśród polskich studentów Promocja międzynarodowa: - Wybrane targi - SRM (Student Relationship Management) - Obecność w mediach społecznościowych Wykorzystanie programów MNiSW 13

14 Internacjonalizacja plany Wydziałów Planowane działania (grudzień 2013) Realizacja 2014/2015 uzupełnienie oferty studiów o programy kształcenia w j. angielskim (do WArch 2016)??? WChem intensyfikacja internacjonalizacji studiów (przedmioty w j. angielskim)??? WEiA??? WETI internacjonalizacja dydaktyki (do 2020)??? umiędzynarodowienie studiów doktoranckich (do 2016), WFTiMS umiędzynarodowienie działalności dydaktycznej (do 2020) rozszerzenie oferty przedmiotów realizowanych w języku angielskim (do WILiŚ 2016) poszerzanie oferty kształcenia w j. angielskim,??? internacjonalizacja studiów doktoranckich (do 2020) poszerzenie oferty przedmiotów realizowanych w j. angielskim (do 2016); WMech??? rozszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim (do 2020) WOiO internacjonalizacja niektórych kierunków i specjalności??? WZIE cztery kierunki i studia doktoranckie -na połowie ścieżka anglojęzyczna (do 2016); wszystkie kierunki w wersji anglojęzycznej (do 2020)?????? DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 14

Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01.

Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01. Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01.2015 Definicja umiędzynarodowienia uczelni Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW

SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW Marian Gorynia m.gorynia@ae.poznan.pl http://mariangorynia.pl/ SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, W obliczu zbliżających się wyborów rektora naszej Uczelni,

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Redakcja i opracowanie tekstu: Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 Internacjonalizacja W powszechnym odbiorze synonimem mobilność Mobilność i umiędzynarodowienie Ważne

Bardziej szczegółowo

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński UMK Toruń 5.04.2013 Definicja Internacjonalizacja to proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 17 lutego 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Zasady realizacji i

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik Programy wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych Krótki przewodnik Niniejsza broszura przedstawia wybrane programy współpracy międzynarodowej dla europejskich szkół wyższych. Informacje zostały

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Biuro krajowe Agencja programu Programu Erasmus Uczenie MUNDUS się przez całe życie Program Erasmus Mundus Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia

Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia Universitas to powszechność, całość i wspólnota. To miejsce, z którego zawsze i dla wszystkich powinno emanować światło prawdy i wiedzy. Ale to dopiero fundament, bo o tę wiedzę trzeba dbać i to w taki

Bardziej szczegółowo

Monika Hardygóra. Politechnika nieograniczonych moŝliwości

Monika Hardygóra. Politechnika nieograniczonych moŝliwości Monika Hardygóra Politechnika nieograniczonych moŝliwości To hasło, które jest mottem promocyjnym Politechniki Wrocławskiej, przyjmuję za swoje wyzwanie wyborcze. Chciałabym w nim wyrazić moją opinię,

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW. Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW. Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER Leksykon: Umowa partnerstwa Cel tematyczny Osie priorytetowe Priorytety inwestycyjne Generator SOWA System Informatyczny Wyzwania: mobilność międzynarodowa/umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska? Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska? Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska? Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy Studenci na świecie 172,9 mln 4,1 mln studentów obcokrajowców 177 mln studentów ogółem w tym 2,3% obcokrajowców

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury I, II 1) I, II

Wydział Architektury I, II 1) I, II 4. KSZTAŁCENIE 4.1. RODZAJE I KIERUNKI PROWADZONYCH STUDIÓW W roku akademickim 2011/2012 studia na Politechnice Warszawskiej były prowadzone na 28 kierunkach i 1 makrokierunku. W roku 2011 wypromowano

Bardziej szczegółowo

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Warszawa, 17.01.2013 r. Umiędzynarodowienie studiów w AGH na 54 kierunków - 21 kierunków studiów w języku angielskim (2 BSc, 19 MSc) dla studentów z kraju i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Rozdz. 2, Art.70.1) z dn. 27.07.2005, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MISJA WYDZIAŁU 4 3. WIZJA WYDZIAŁU 5 4. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 6

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Spotkanie informacyjne organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 26 i 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI Jolanta Urbanikowa Uniwersytet Warszawski Szczecin 10.05.2013 r. Erasmus Charter for HE Termin składania wniosków 15 maja 2013; Dane statystyczne dot.

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

SYTUACJA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW W POLSCE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 18 Marzena Matkowska SYTUACJA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW W POLSCE Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związany z tym gwałtowny wzrost emigracji

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Jacek Lewicki Ekspert boloński Instytut Badań Edukacyjnych. Kuratorium Oświaty Katowice, 2.12.2013

Jacek Lewicki Ekspert boloński Instytut Badań Edukacyjnych. Kuratorium Oświaty Katowice, 2.12.2013 Internacjonalizacja kształcenia na studiach czyli kilka słów o mobilności, współpracy partnerskiej, umiędzynarodowieniu procesu kształcenia i programów kształcenia Kuratorium Oświaty Katowice, 2.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Niekomercyjne instytucje

Niekomercyjne instytucje Andrzej Stefanowski Uniwersytet Wrocławski Niekomercyjne instytucje wspomagające procesy innowacyjne na Dolnym Śląsku Procesy innowacyjne są złożone, obarczone ryzykiem i dotyczą różnych dziedzin ludzkiej

Bardziej szczegółowo