CO W SPC PISZCZY ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI W AMCOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO W SPC PISZCZY ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI W AMCOR"

Transkrypt

1 CO W SPC PISZCZY ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI W AMCOR Justyna Sikorska, AMCOR Flexibles Reflex B Amcor jest jedną z największych na świecie firm produkujących opakowania. Centrala firmy znajduje się w Melbourne w Australii. Amcor zatrudnia pracowników, ma ponad 300 fabryk w 43 krajach na 5. kontynentach. W Polsce firma zatrudnia 800 pracowników w 4 zakładach, trzech znajdujących się w Łodzi i jednym w Złotowie (woj. Wielkopolskie). Jeden z łódzkich zakładów należy do grupy produktowej Tobacco, produkującej opakowania dla przemysłu tytoniowego, pozostałe do grupy Flexibles, zaopatrującej głównie branżę spożywczą w opakowania foliowe. W firmie Amcor tworzymy nowy świat opakowań. Nasza wizja oznacza, że: Dostarczamy więcej niż tylko opakowanie: dostarczamy praktycznych rozwiązań dla problemów naszych klientów. Jesteśmy świadomi tego, jaki wpływ na środowisko mają nasze produkty i nieustannie dążymy do tego, by go zminimalizować. Jesteśmy uważani za światowych liderów w rozwijaniu nowych, lepszych produktów i wciąż dążymy do tego, by być jeszcze lepszymi. Produkujemy produkty o wysokiej jakości, które oferują dobrą jakość za dobrą cenę. Kluczowe wartości stanowią fundament tego, kim jesteśmy jako organizacja, oraz sposób, w jaki się zachowujemy jako współpracownicy Amcor. Główne wartości Amcor to: Bezpieczeństwo Wykorzystanie naszych zasobów w celu stworzenia bezpiecznego miejsca pracy. Odpowiedzialność społeczna Budowanie strategii uwzględniającej interesy społeczne i ochronę środowiska. Copyright StatSoft Polska

2 Prawość Ludzie otwarci, bezpośredni i uczciwi, traktujący innych z szacunkiem. Praca zespołowa Zaangażowanie w pracę zespołową, w celu dalszego doskonalenia naszej oferty. Innowacyjność Bezustanna modyfikacja stosowanych praktyk, komercyjne wykorzystanie nowoczesnych technologii, rozwaga oraz rozsądek w zarządzaniu ryzykiem. Polityka jakości Amcor Flexibles Reflex Zakład B Amcor Flexibles Reflex stawia sobie za cel być w czołówce najlepszych producentów opakowań elastycznych w Europie. Szczególny nacisk kładziemy na: spełnienie wymagań i osiągnięcie zadowolenia Klientów, spełnienie wymagań ustawowych i przepisów, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie firmy, prowadzenie działalności w zgodzie z miejscowymi wymogami ochrony środowiska, oraz systematyczne minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko, prowadzenie działalności zgodnie z kodeksem postępowania i zasadami etyki korporacji, staranny dobór dostawców i ciągłe doskonalenie wzajemnej współpracy, zatrudnianie pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, troskę o ich rozwój i wynagradzanie w zależności od osiąganych celów, optymalizację wszystkich procesów zachodzących w Firmie, otwartą i aktywną komunikację z naszymi pracownikami oraz lokalną społecznością, stworzenie wizerunku firmy wiarygodnej pod każdym względem w oczach Klientów, pracowników, udziałowców i partnerów, korporacji, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, zorientowanie na cele, wspieranie mechanizmami identyfikującymi potrzeby i oczekiwania udziałowców, opracowanie i wdrożenie działań przez przełożonych, na bazie analiz, które uwzględniają potencjalne ryzyko, rozwój i przestrzeganie standardów higieny. 12 Copyright StatSoft Polska 2013

3 System zarządzania jakością obejmuje planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości i doskonalenie. Każdy pracownik w ramach swoich obowiązków odpowiada za jakość swojej pracy, ochronę środowiska i bezpieczeństwo na powierzonym sobie stanowisku. Polityka jakości stanowi integralną część naszego systemu zarządzania i podlega corocznemu przeglądowi. Ogólnie o procesie produkcji opakowań Amcor Flexibles Reflex Zakład B jest producentem opakowań elastycznych głównie do żywności. Firma wykorzystuje technologię rotograwiurowego druku polegającą na transferze farb drukowych z metalowego cylindra, na którego powierzchni znajdują się wygrawerowane kałamarzyki wypełnione farbą, bezpośrednio na podłoże. Walec jest zanurzony w farbie, a nadmiar farby z gładkiej powierzchni cylindra jest usuwany za pomocą noża raklowego. Zadrukowywane podłoże jest dociskane do grawerowanego cylindra za pomocą tulei dociskowej, zwanej presserem. Proces przebiega na maszynie sekcyjnej, w której wydzielone zespoły umieszczone w rzędzie nanoszą każdy kolor oddzielnie i mają indywidualne komory suszenia. Rys. 1. Schemat zespołu drukującego rotograwiurowego. Tak zadrukowane podłoże można łączyć z innymi materiałami w procesie laminacji za pomocą kleju. Otrzymany materiał jedno lub wielowarstwowy, jako rola matka jest cięty na rolki (bobiny), które trafiają do klienta. Copyright StatSoft Polska

4 Poniżej ogólne struktury produkowane w naszym zakładzie: Rys. 2. Druk zewnętrzny na monofilmie bez lub z CS. Rys. 3. Druk wewnętrzny z laminacją bez lub z CS. Proces produkcji opakowań jest procesem bardzo złożonym, wieloetapowym. Chcąc zapewnić najwyższą jakość naszych wyrobów, a co za tym idzie satysfakcję klientów zero reklamacji, staramy się na każdym kroku kontrolować nasze procesy. Wiąże się to z wykonywaniem szeregu pomiarów pomnożonych przez liczbę etapów procesu i wielkość partii produkcyjnej. Kontrola jakości jest podzielona w zależności od etapu procesu na: kontrolę wejściową (dostaw) - folie, papier i rozpuszczalniki, kontrolę procesu druku - podłoże do druku, podłoże zadrukowane, kontrolę procesu druku z laminacją w linii - podłoża do druku, zadrukowany laminat, kontrolę laminacji - zadrukowany półprodukt, podłoże do laminacji, zadrukowany laminat, kontrolę końcową wyrób gotowy. 14 Copyright StatSoft Polska 2013

5 W każdym z tych etapów wykonujemy kontrolę, co najmniej kilku, jeśli nawet nie kilkunastu parametrów. Dodatkowo na bieżąco zbierane są dane środowiskowe: temperatura i wilgotność, z częstotliwością odczytu co 30 minut, z 14 punktów w zakładzie. Przed wdrożeniem SPC każdy wynik z pomiaru musiał być odnotowany w odpowiednio wcześniej przygotowanej karcie papierowej, zgodnej z wymaganiami jakościowymi dla danego produktu. Po każdorazowym wpisaniu wyniku do karty kontroler zobowiązany był do odniesienia wyniku do specyfikacji. W sytuacji, kiedy konieczne było poinformowanie osób odpowiedzialnych za proces o wszelkich odchyłkach pomiarów (poza tolerancją), kontroler musiał osobiście przekazać informację do operatora maszyny i technologa. Cała ta sytuacja skutkowała produkcją z większym odpadem, gdyż proces jest ciągły i mijało sporo czasu od momentu pobrania próbki z maszyny, uzyskania wszystkich wyników z pomiarów, do momentu przekazania informacji zwrotnej do operatora maszyny. Kolejną niedogodnością było analizowanie danych archiwalnych, w takiej sytuacji należało każdy numer produkcji pojedynczo odszukać w odpowiednich segregatorach i wprowadzać ręcznie interesujące nas dane, np. do Excela. Rys. 4. Archiwum. Między innymi to te niedogodności sprawiły, że zaczęliśmy szukać rozwiązań, które pomogłyby usprawnić cały proces kontroli jakości w naszym zakładzie. Wybór programu - czym się kierowaliśmy Przy doborze odpowiedniego oprogramowania założyliśmy sobie cele m.in. jakościowe i finansowe. Cele jakościowe: proces kontroli bazuje na kryteriach statystycznych i prognozach (badanie procesu pod względem efektywności i prawidłowości przebiegu oraz jego położenia względem przyjętych granic) działanie zapobiegawcze, Copyright StatSoft Polska

6 wyniki kontroli z LABO widoczne na maszynie zaraz po pomiarze szybka komunikacja, wizualizacja wyników za pomocą kolorowych przycisków dla każdej grupy parametrów łatwa komunikacja i łatwe zarządzanie danymi, elektroniczna forma wyników jakościowych łatwy i szybki dostęp do danych, bardzo dobre narzędzie do optymalizacji procesów proste i skuteczne analizy statystyczne, automatyczne generowanie raportów z kontroli procesu i certyfikatów ograniczenie błędów przy przepisywaniu wyników. Cele finansowe: zmniejszenie zmienności procesu, proces bardziej stabilny - redukcja poziomu reklamacji od klientów, SPC daje sygnał statystyczny zanim parametr będzie poza specyfikacją - redukcja niezgodności wewnętrznych, redukcja odpadu, statystyczna informacja na temat zużytych narzędzi przed produkcją - redukcja liczby przerwanych produkcji, SPC daje szansę na zmniejszenie ryzyka parametrów poza specyfikacją - redukcja produkcji sortowanych. SPC jako nasze narzędzie wspomagające kontrolę jakości Sercem systemu jest Analityczna baza danych STATISTICA Enterprise. To tu kolekcjonowane są dane (specyfikacje, dane z pomiarów, dane środowiskowe). Dane mogą pochodzić z różnych źródeł: Karty kontroli - wypełniane ręcznie, przez kontrolerów Działu Jakości (labo). Kilka stanowisk PC. Wyniki notowane dla każdego zlecenia osobno w czasie. Specyfikacje produktów, tzw. wymagania jakościowe tworzone są w systemie ERP, baza danych, która daje nam cele i limity specyfikowane dla wybranych wielkości dla każdego wariantu. Arkusze Excel przełożenie danych z systemu ERP. Dane środowiskowe wdrożony został program, który w sposób cykliczny pobiera dane z plików tekstowych, aktualizowanych przez program nadzorujący monitorowanie temperatury i wilgotności. Pliki tekstowe przechowujemy w stałej lokacji. Pomiary odczytywane z plików tekstowych są identyfikowane według nazwy lub lokacji pliku. Urządzenia pomiarowe: Chromatograf gazowy (GC) - baza pobiera wyniki pozostałości rozpuszczalników po procesie. Dane są odczytywane z plików tekstowych o ustalonym formacie. W nazwie 16 Copyright StatSoft Polska 2013

7 pliku znajduje się informacja umożliwiająca przyporządkowanie pomiaru do produkcji i numeru roli, np _R1_10_001. Spektrofotometr program Spectro służący do wprowadzania danych pomiarowych dotyczących koloru, mierzonych przy użyciu spektrofotometru. Przy użyciu programu użytkownik ma możliwość wprowadzania do systemu pomiarów, które wykonano na poszczególnych rolach, dla konkretnej produkcji. Produkcja musi zostać zdefiniowana wcześniej w programie do wprowadzania danych dotyczących druku. Pomiary te, gromadzone w systemie bazodanowym, wykorzystywane są na dalszych etapach analizy wykonywanych przez system SPC oraz przy generowaniu raportów. QSEH manager zarządzanie raportami i alarmami statystycznymi. Wprowadzanie danych Karty kontroli Arkusze Excel Urządzenia pomiarowe Dane środowiskowe Specyfikacje produktów Wymagania jakościowe Analityczna baza danych STATISTICA Enterprise Serwer analityczny STATISTICA QSEH manager Założenia statystyczne Podgląd jakościowy dla Operatorów maszyn Raporty jakości dla partii produktu Analiza danych Inżynier produkcji Rys. 5. Schemat przepływu danych i informacji. Copyright StatSoft Polska

8 Z drugiej strony możemy w pełni korzystać z wcześniej wprowadzanych danych w następujący sposób: Podgląd jakościowy dla operatora maszyny podgląd poziomu jakości na zasadzie sygnalizacji świetlnej. Raport jakości dla partii produktu raport z wynikami do każdego zlecenia STATISITCA analiza danych Inżynier produkcji może wykorzystywać program STATISTICA do analizy danych. Jak to wygląda w praktyce? ZLECENIE NARZĄD ZAJAZD POMIAR WYNIK JEDZIEMY CZY NIE JEDZIEMY? Tak w naszym żargonie wygląda początek każdego zlecenia produkcyjnego. Od ponad dwóch lat w szybkim podejmowaniu decyzji pomagają nam narzędzia SPC. Elektroniczna karta kontroli druku Zastąpiła papierową kartę kontroli, również za pomocą kolorów pokazuje nam, który wynik mieści się w lub poza specyfikacją. Jest źródłem danych płynącym do pozostałych narzędzi SPC. Rys. 6. Przykładowy widok elektronicznej karty kontroli druku. Standardowo dla nowej produkcji korzystanie z elektronicznej karty kontroli odbywa się w dwóch krokach: Krok pierwszy definiowanie nowej produkcji w systemie. Określenie etykiet, które dotyczą ogólnych informacji o produkcji, takich jak: numer serii czy nazwa produktu. W oparciu o te informacje system automatycznie dobiera określone w systemie specyfikacje dla mierzonych charakterystyk. 18 Copyright StatSoft Polska 2013

9 Dodatkowo, jeżeli zachodzi taka potrzeba, można skorzystać z następujących opcji: Ustaw częstotliwość pomiarów jeśli zachodzi taka potrzeba dla danej produkcji możemy zmienić częstotliwość pomiarów, np. klient, dla którego mierzymy cut off z każdej roli zmieniamy częstotliwość ze start i raz na zmianę na każda rola. Ustaw specyfikacje zawsze należy uzupełnić brakujące dane, np. szerokość druku i cut off na 1m; jeśli nie uzupełnimy tych danych, program nie będzie mógł alarmować w sytuacji, kiedy wynik będzie poza tolerancją. Krok drugi wprowadzanie danych. Po zdefiniowaniu produkcji i parametrów możemy rozpocząć wprowadzanie wyników z pomiarów. Krok trzeci start produkcji i zwolnienie do druku. Po zdefiniowaniu produkcji i parametrów możemy rozpocząć wprowadzanie wyników z pomiarów. Zwolnienie do druku przez kontrolera następuje w przypadku wykonania kompletu niezbędnych pomiarów i uzyskania wyników badań i testów w specyfikowanych limitach. W celu zwolnienia produkcji do druku należy wcisnąć przycisk Zwolnij. Status ZA- TRZYMANIE druku (na czerwono) zostanie zmieniony na ZWOLNIONE do druku (na zielono). Przykładowe karty kontroli realizujące to zadanie przedstawione są na rysunku. Rys. 7. Karty kontroli obrazujące zmianę statusu produkcji. Podgląd dla operatora maszyny Wykorzystując Intranet, czyli wewnętrzną sieć firmy, bieżące wyniki z procesu są dostępne on-line. W każdym momencie wystarczy wpisać w przeglądarkę internetową odpowiednie hasło i w tym momencie zostaniemy przekierowani na specjalną stronę, na której mamy możliwość wyboru wyników w zależności od linii produkcyjnej, tak jak to jest widoczne na poniższym rysunku. Copyright StatSoft Polska

10 Rys. 8. Intranet przegląd jakości dla maszyny: R1, R2, R3, L1, L2. W tym momencie wystarczy wybrać maszynę, z której wyniki chcielibyśmy zobaczyć. Po kliknięciu w odpowiedni element wyświetli się podgląd poziomu jakości, który za pomocą kolorów wizualizuje nam wyniki badań: KOLOR SZARY brak wyników w danej grupie parametrów KOLOR ZIELONY wszystkie wyniki z danej grupy pomiarowej mieszczą się w specyfikacji KOLOR CZERWONY wyniki poza specyfikacją (ostatni zapisany wynik) w danej grupie pomiarowej. Rys. 9. Przykładowy podgląd dla operatora maszyny. Oprócz przedstawiania informacji o aktualnym stanie procesu, podgląd dla operatora maszyny ma dodatkowe funkcje umożliwiające drążenie danych jakościowych. 20 Copyright StatSoft Polska 2013

11 Przegląd wyników z bieżącej produkcji. W celu zapoznania się z wynikami pomiarów należy kliknąć na przycisk z daną grupą pomiarową. Otworzy się widok z zapisanymi do tej pory wynikami pomiarów (zgodnie ze zdjęciem poniżej). Wyniki poza specyfikacją zaznaczone są na czerwono. Specyfikacja wyświetli się po najechaniu myszką (nie klikamy) na nagłówek z nazwą pomiaru. Rys. 10. Przykładowe okno z bieżącymi wynikami z pomiarów. Przegląd wyników z poprzednich produkcji danego wariantu. Jeśli konieczna do podjęcia decyzji jest informacja o wynikach z poprzednich produkcji, należy w oknie pomiary dla np. 2 ostatnich produkcji wpisać żądaną liczbę i zatwierdzić, klikając przycisk ENTER. Rys. 11. Przegląd wyników (liczby) z poprzednich produkcji danego wariantu. Copyright StatSoft Polska

12 Tabele z wynikami i karty kontrolne Shewharta. Dają szerszy dostęp do bieżących wyników łącznie z możliwością odniesienia otrzymanego wyniku do specyfikacji, do historycznych wyników jakościowych i danych statystycznych. Pozwalają na monitorowanie przebiegu procesu. Rys. 12. Przegląd wyników (karty kontrolne) z poprzednich produkcji danego wariantu. Pomiar kolorów przy użyciu spektrofotometru Uruchamianie programu Skrót do programu umieszczony jest na pulpicie komputerów znajdujących się na hali produkcyjnej. Ze względu na ograniczone prawa dostępu do komputerów ha hali produkcyjnej utworzenie skrótu musi być wykonane przez dział IT. Po uruchomieniu programu na środku ekranu pojawi się okno, jak na rys. 13. Rys. 13. Główne okno programu. 22 Copyright StatSoft Polska 2013

13 W oknie znajduje się kilka sekcji: PRODUKCJA informuje o aktualnie wybranej produkcji, do której będą przypisane dane pomiarowe; WZORCE wyświetla listę zdefiniowanych dla tej produkcji wzorców; POMIARY wyświetla listę wprowadzonych dla tej produkcji pomiarów; OPCJE zawiera zestaw przycisków pozwalających na wykonywanie akcji w programie. Ponadto w prawym górnym rogu znajduje się informacja o numerze portu, do którego podłączone jest urządzenie pomiarowe, oraz nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika. Ustawianie portu COM Po naciśnięciu przycisku pojawia się okienko, w którym możemy podać numer portu COM w systemie operacyjnym na danym komputerze. Rys. 14. Okno ustawiania portu COM. Numer portu na danym użytkowniku systemu Windows wystarczy ustawić tylko jeden raz, gdyż wartość ta jest zapisywana w rejestrze systemu dla użytkownika i po uruchomieniu komputera, a następnie programu, będzie automatycznie odczytywana. Wybór użytkownika Aby rozpocząć wprowadzanie danych pomiarowych, pierwszym krokiem jest określenie użytkownika, do którego będą przypisywane wartości pomiarów. Po naciśnięciu przycisku wybierz użytkownika pojawia się okienko, w którym można, wybierając z listy, określić użytkownika, do którego będą przypisywane wprowadzane wartości pomiarów i definicje wzorców. Rys. 15. Okno wyboru użytkownika. Aktualna nazwa użytkownika jest wyświetlana w prawym górnym rogu programu. Jeżeli zmienia się użytkownik, który będzie wprowadzał dane, należy ponownie nacisnąć przycisk Wybierz Użytkownika i dokonać odpowiedniego wyboru. Copyright StatSoft Polska

14 Wybór produkcji Wszystkie pomiary i definicje wzorców, jakie są wprowadzane do systemu, muszą być powiązane z istniejącą w systemie SPC produkcją (numerem AFP). Określanie produkcji odbywa się po naciśnięciu przycisku wybierz produkcję, który wywołuje okno: Rys. 16. Okno wyboru produkcji. Dodawanie wzorca Przed wprowadzeniem pomiaru musi zostać określony przynajmniej jeden wzorzec dla pomiaru typu L*a*b* lub Gęstość optyczna. W celu zdefiniowania wzorca należy nacisnąć przycisk dodaj wzorzec, który wywołuje okno: Wzorzec rodzaju L*a*b* Rys. 17. Okno definiowania wzorca. Jeżeli w oknie zostanie wybrany rodzaj wzorca L*a*b*, wtedy należy wprowadzić nazwę wzorca, opcjonalnie nazwę standardu, która będzie dołączana do nazwy wzorca. Następnie należy wprowadzić wartości parametrów L*, a* i b*. Wartości te można wprowadzić za pomocą klawiatury lub, jeżeli podłączone jest urządzenie pomiarowe, po naciśnięciu przycisku Pobierz wartości wzorca. Urządzenie wykonuje pomiar i wartości pomiaru są umieszczane w odpowiednich polach w okienku. Po wypełnieniu wszystkich pól w prostokącie po lewej stronie wyświetlany jest kolor zbliżony do odczytanego (należy zauważyć, że kolory na ekranie komputera wyświetlane są w skali RGB, na której nie można przedstawić wszystkich kolorów wyrażonych w skali np. L*a*b*). Jeżeli istnieje taka potrzeba, można zmienić domyślne limity DeltaE i DeltaE2000, które później będą wykorzystywane do oceny odległości pomiaru od tego wzorca. 24 Copyright StatSoft Polska 2013

15 Wzorzec rodzaju Gęstość optyczna Jeżeli w oknie zostanie wybrany rodzaj wzorca Gęstość optyczna, wtedy należy wprowadzić nazwę wzorca, opcjonalnie nazwę standardu, która będzie dołączana do nazwy wzorca. Następnie należy wprowadzić wartość gęstości ręcznie, lub naciskając przycisk Pobierz wartości wzorca. Jeżeli wartość jest wprowadzona ręcznie, wtedy należy określić, do którego z 4 podstawowych kolorów wartość się odnosi. Jeżeli pomiar jest pobierany automatycznie, informacja ta jest pobierana z urządzenia i odpowiednia opcja Db, Dc, Dm, Dy jest zaznaczana automatycznie. Jeżeli istnieje taka potrzeba, można zmienić domyślny limit gęstości optycznej, który później będzie wykorzystywany do oceny odległości pomiaru od tego wzorca. Dodawanie pomiaru Do systemu można wprowadzić pomiar, jeżeli zostały wybrane użytkownik, produkcja i został wprowadzony co najmniej jeden wzorzec. W celu wprowadzenia pomiaru należy nacisnąć przycisk dodaj pomiar, który przywołuje okno: Rys. 18. Okno wprowadzania pomiaru. Pomiar rodzaju L*a*b* Jeżeli w oknie zostanie wybrany rodzaj pomiaru L*a*b*, wtedy należy z klawiatury wprowadzić numer roli, której dotyczy pomiar, a następnie, analogicznie jak w przypadku definiowania wzorca, wprowadzić wartości L*, a*, b* z klawiatury lub automatycznie naciskając przycisk Pobierz wartości próbki. Po wypełnieniu wartościami wszystkich pól prostokąt po lewej stronie okna przyjmie kolor zbliżony do zmierzonego i jednocześnie na liście Wzorzec zostanie wybrany jeden z wzorców, który jest najbliższy wykonanemu pomiarowi. Po naciśnięciu przycisku OK wartości pomiarów są wprowadzane do systemu i zostaną wyświetlone na liście w oknie głównym wraz z informacją o ewentualnym przekroczeniu limitu. Pomiar rodzaju Gęstość optyczna Jeżeli w oknie zostanie wybrany rodzaj pomiaru Gęstość optyczna, wtedy należy z klawiatury wprowadzić numer roli, której dotyczy pomiar, a następnie, analogicznie jak w przypadku definiowania wzorca, wprowadzić wartości gęstości optycznej z klawiatury lub Copyright StatSoft Polska

16 automatycznie, naciskając przycisk Pobierz wartości próbki. Po wprowadzeniu wartości prostokąt po lewej stronie okna przyjmie kolor zbliżony do zmierzonego i jednocześnie na liście Wzorzec zostanie wybrany jeden ze wzorców, który jest najbliższy wykonanemu pomiarowi. Po naciśnięciu przycisku OK wartości pomiarów są wprowadzane do systemu i zostaną wyświetlone na liście w oknie głównym wraz z informacją o ewentualnym przekroczeniu limitu. Zarządzanie wynikami Po wprowadzeniu do systemu wzorca lub pomiaru jest on wyświetlany na odpowiedniej liście: Rys. 19. Główne okno programu z wprowadzonymi wzorcami i pomiarami. W przypadku wzorców istnieje możliwość ich edycji. Poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na definicji wzorca, znajdującej się na liście WZORCE, przechodzimy do okienka, gdzie możemy zmienić parametry wzorca w sposób analogiczny jak podczas jego tworzenia. Rys. 20. Okno programu z przykładem wycofanego pomiaru na liście pomiarów. 26 Copyright StatSoft Polska 2013

17 W przypadku pomiarów próbek nie ma możliwości ich modyfikacji, natomiast można uznać pomiar danej próbki za nieaktywny poprzez zaznaczenie opcji w kolumnie Wycofaj. Pomiary dla wycofanych próbek nie będą pobierane między innymi do raportu. W przypadku gdy np. dla roli 3 pomiar został wykonany błędnie, użytkownik może wycofać go z listy, a następnie dla tej roli wykonać ponownie pomiar. Do raportu dla tej produkcji zostanie pobrana tylko jedna, niewycofana próbka. Tworzenie raportu Jeżeli w głównym oknie programu aktywna jest produkcja, to użytkownik może przenieść wprowadzone informacje do dokumentu MS Word, naciskając przycisk raport. Przykładowy raport został przedstawiony poniżej: Rys. 21. Przykład raportu dla produkcji. STATISTICA Enterprise STATISTICA jest uniwersalnym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych. Program zawiera pliki z przykładami, dzięki którym można przeprowadzać rozmaite analizy (mając do wyboru wiele przykładowych zbiorów danych) oraz tworzyć wykresy. Copyright StatSoft Polska

18 Rys. 22. Przykładowa analiza wykonana w STATISTICA. W naszym zakładzie mamy dwóch menedżerów systemu STATISTICA i już kilkadziesiąt przeszkolonych osób z podstawowej obsługi programu. Na co dzień program służy nam, jako aplikacja do ściągania danych z bazy. Jest łatwa w obsłudze i daje możliwość selektywnego wyszukiwania tylko wg interesujących nas np. numerach zleceń, parametrach, klientach. Dodatkowo pozwala na zawężanie poszukiwań w obrębie daty. Rys. 23. Główne okno STATISTICA przy wyborze kryteriów SQL. 28 Copyright StatSoft Polska 2013

19 Podsumowanie korzyści wynikające z wprowadzenia programu Przede wszystkim po wprowadzeniu systemu zrealizowaliśmy nasze cele i oczekiwania. System pozwala nam na sprawniejszą reakcję na pojawiające się niezgodności i rozregulowania w procesie. Usprawnił komunikację pomiędzy laboratorium a produkcją. Zapewnia łatwy i szybki dostęp do danych, w każdej chwili, np. trakcie trwania auditu możemy z programu wyciągnąć dane z jakiegokolwiek okresu. Bardzo dużą zaletą jest również to, że na bieżąco z dowolnego komputera w firmie możemy obejrzeć dane surowe oraz otrzymane na ich podstawie wyniki analiz. Nasze dotychczasowe dobre doświadczenie z systemem firmy StatSoft w najbliższym czasie zaowocuje dalszą rozbudową systemu. Jednak pamiętajmy, że SPC to tylko narzędzie w rękach człowieka, dlatego też pragnę podziękować moim koleżankom i kolegom za zaangażowanie i pomoc w rozwoju SPC. Copyright StatSoft Polska

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela Po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta należy wybrać zakładkę Szkoły u góry ekranu. Przejdziesz do okna

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ANALIZY I WIZUALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM MAP W STATISTICA

PODSTAWOWE ANALIZY I WIZUALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM MAP W STATISTICA PODSTAWOWE ANALIZY I WIZUALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM MAP W STATISTICA Krzysztof Suwada, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Wiele różnych analiz dotyczy danych opisujących wielkości charakterystyczne bądź silnie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ROZKŁAD JAZDY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ROZKŁAD JAZDY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ROZKŁAD JAZDY Aby pobrać program, należy wejść na stronę http://www.plock.eu/rozklad za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze bądź telefonie komórkowym. Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY <<

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY << OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD

Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD Wojciech Frohmberg 30 maja 2012 1 Strona domowa dostęp do pomocy możliwość zalogowania wybór zbioru danych informacje o projekcie 1.1 Logowanie Celem zalogowania

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU PRACY BY CTI DATA 12.09.2012 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej w Gliwicach WERSJA 1.2.1.10 AUTOR Izabela Wolska -Ciesielska Spis treści Wstęp.... 3 Podstawowe funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Klient Firma BTS Sp. z o.o. jest zakładem produkującym i konfekcjonującym papiery ścierne i systemy szlifowania. Będąc jedną

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA W kwadrans nauczysz się jak: oceniać zgodność ze standardem w NOR-STA przeglądać i prezentować wyniki ocen oraz generować raporty z dowolnymi wykresami i zestawieniami

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo