CO W SPC PISZCZY ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI W AMCOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO W SPC PISZCZY ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI W AMCOR"

Transkrypt

1 CO W SPC PISZCZY ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI W AMCOR Justyna Sikorska, AMCOR Flexibles Reflex B Amcor jest jedną z największych na świecie firm produkujących opakowania. Centrala firmy znajduje się w Melbourne w Australii. Amcor zatrudnia pracowników, ma ponad 300 fabryk w 43 krajach na 5. kontynentach. W Polsce firma zatrudnia 800 pracowników w 4 zakładach, trzech znajdujących się w Łodzi i jednym w Złotowie (woj. Wielkopolskie). Jeden z łódzkich zakładów należy do grupy produktowej Tobacco, produkującej opakowania dla przemysłu tytoniowego, pozostałe do grupy Flexibles, zaopatrującej głównie branżę spożywczą w opakowania foliowe. W firmie Amcor tworzymy nowy świat opakowań. Nasza wizja oznacza, że: Dostarczamy więcej niż tylko opakowanie: dostarczamy praktycznych rozwiązań dla problemów naszych klientów. Jesteśmy świadomi tego, jaki wpływ na środowisko mają nasze produkty i nieustannie dążymy do tego, by go zminimalizować. Jesteśmy uważani za światowych liderów w rozwijaniu nowych, lepszych produktów i wciąż dążymy do tego, by być jeszcze lepszymi. Produkujemy produkty o wysokiej jakości, które oferują dobrą jakość za dobrą cenę. Kluczowe wartości stanowią fundament tego, kim jesteśmy jako organizacja, oraz sposób, w jaki się zachowujemy jako współpracownicy Amcor. Główne wartości Amcor to: Bezpieczeństwo Wykorzystanie naszych zasobów w celu stworzenia bezpiecznego miejsca pracy. Odpowiedzialność społeczna Budowanie strategii uwzględniającej interesy społeczne i ochronę środowiska. Copyright StatSoft Polska

2 Prawość Ludzie otwarci, bezpośredni i uczciwi, traktujący innych z szacunkiem. Praca zespołowa Zaangażowanie w pracę zespołową, w celu dalszego doskonalenia naszej oferty. Innowacyjność Bezustanna modyfikacja stosowanych praktyk, komercyjne wykorzystanie nowoczesnych technologii, rozwaga oraz rozsądek w zarządzaniu ryzykiem. Polityka jakości Amcor Flexibles Reflex Zakład B Amcor Flexibles Reflex stawia sobie za cel być w czołówce najlepszych producentów opakowań elastycznych w Europie. Szczególny nacisk kładziemy na: spełnienie wymagań i osiągnięcie zadowolenia Klientów, spełnienie wymagań ustawowych i przepisów, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie firmy, prowadzenie działalności w zgodzie z miejscowymi wymogami ochrony środowiska, oraz systematyczne minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko, prowadzenie działalności zgodnie z kodeksem postępowania i zasadami etyki korporacji, staranny dobór dostawców i ciągłe doskonalenie wzajemnej współpracy, zatrudnianie pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, troskę o ich rozwój i wynagradzanie w zależności od osiąganych celów, optymalizację wszystkich procesów zachodzących w Firmie, otwartą i aktywną komunikację z naszymi pracownikami oraz lokalną społecznością, stworzenie wizerunku firmy wiarygodnej pod każdym względem w oczach Klientów, pracowników, udziałowców i partnerów, korporacji, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, zorientowanie na cele, wspieranie mechanizmami identyfikującymi potrzeby i oczekiwania udziałowców, opracowanie i wdrożenie działań przez przełożonych, na bazie analiz, które uwzględniają potencjalne ryzyko, rozwój i przestrzeganie standardów higieny. 12 Copyright StatSoft Polska 2013

3 System zarządzania jakością obejmuje planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości i doskonalenie. Każdy pracownik w ramach swoich obowiązków odpowiada za jakość swojej pracy, ochronę środowiska i bezpieczeństwo na powierzonym sobie stanowisku. Polityka jakości stanowi integralną część naszego systemu zarządzania i podlega corocznemu przeglądowi. Ogólnie o procesie produkcji opakowań Amcor Flexibles Reflex Zakład B jest producentem opakowań elastycznych głównie do żywności. Firma wykorzystuje technologię rotograwiurowego druku polegającą na transferze farb drukowych z metalowego cylindra, na którego powierzchni znajdują się wygrawerowane kałamarzyki wypełnione farbą, bezpośrednio na podłoże. Walec jest zanurzony w farbie, a nadmiar farby z gładkiej powierzchni cylindra jest usuwany za pomocą noża raklowego. Zadrukowywane podłoże jest dociskane do grawerowanego cylindra za pomocą tulei dociskowej, zwanej presserem. Proces przebiega na maszynie sekcyjnej, w której wydzielone zespoły umieszczone w rzędzie nanoszą każdy kolor oddzielnie i mają indywidualne komory suszenia. Rys. 1. Schemat zespołu drukującego rotograwiurowego. Tak zadrukowane podłoże można łączyć z innymi materiałami w procesie laminacji za pomocą kleju. Otrzymany materiał jedno lub wielowarstwowy, jako rola matka jest cięty na rolki (bobiny), które trafiają do klienta. Copyright StatSoft Polska

4 Poniżej ogólne struktury produkowane w naszym zakładzie: Rys. 2. Druk zewnętrzny na monofilmie bez lub z CS. Rys. 3. Druk wewnętrzny z laminacją bez lub z CS. Proces produkcji opakowań jest procesem bardzo złożonym, wieloetapowym. Chcąc zapewnić najwyższą jakość naszych wyrobów, a co za tym idzie satysfakcję klientów zero reklamacji, staramy się na każdym kroku kontrolować nasze procesy. Wiąże się to z wykonywaniem szeregu pomiarów pomnożonych przez liczbę etapów procesu i wielkość partii produkcyjnej. Kontrola jakości jest podzielona w zależności od etapu procesu na: kontrolę wejściową (dostaw) - folie, papier i rozpuszczalniki, kontrolę procesu druku - podłoże do druku, podłoże zadrukowane, kontrolę procesu druku z laminacją w linii - podłoża do druku, zadrukowany laminat, kontrolę laminacji - zadrukowany półprodukt, podłoże do laminacji, zadrukowany laminat, kontrolę końcową wyrób gotowy. 14 Copyright StatSoft Polska 2013

5 W każdym z tych etapów wykonujemy kontrolę, co najmniej kilku, jeśli nawet nie kilkunastu parametrów. Dodatkowo na bieżąco zbierane są dane środowiskowe: temperatura i wilgotność, z częstotliwością odczytu co 30 minut, z 14 punktów w zakładzie. Przed wdrożeniem SPC każdy wynik z pomiaru musiał być odnotowany w odpowiednio wcześniej przygotowanej karcie papierowej, zgodnej z wymaganiami jakościowymi dla danego produktu. Po każdorazowym wpisaniu wyniku do karty kontroler zobowiązany był do odniesienia wyniku do specyfikacji. W sytuacji, kiedy konieczne było poinformowanie osób odpowiedzialnych za proces o wszelkich odchyłkach pomiarów (poza tolerancją), kontroler musiał osobiście przekazać informację do operatora maszyny i technologa. Cała ta sytuacja skutkowała produkcją z większym odpadem, gdyż proces jest ciągły i mijało sporo czasu od momentu pobrania próbki z maszyny, uzyskania wszystkich wyników z pomiarów, do momentu przekazania informacji zwrotnej do operatora maszyny. Kolejną niedogodnością było analizowanie danych archiwalnych, w takiej sytuacji należało każdy numer produkcji pojedynczo odszukać w odpowiednich segregatorach i wprowadzać ręcznie interesujące nas dane, np. do Excela. Rys. 4. Archiwum. Między innymi to te niedogodności sprawiły, że zaczęliśmy szukać rozwiązań, które pomogłyby usprawnić cały proces kontroli jakości w naszym zakładzie. Wybór programu - czym się kierowaliśmy Przy doborze odpowiedniego oprogramowania założyliśmy sobie cele m.in. jakościowe i finansowe. Cele jakościowe: proces kontroli bazuje na kryteriach statystycznych i prognozach (badanie procesu pod względem efektywności i prawidłowości przebiegu oraz jego położenia względem przyjętych granic) działanie zapobiegawcze, Copyright StatSoft Polska

6 wyniki kontroli z LABO widoczne na maszynie zaraz po pomiarze szybka komunikacja, wizualizacja wyników za pomocą kolorowych przycisków dla każdej grupy parametrów łatwa komunikacja i łatwe zarządzanie danymi, elektroniczna forma wyników jakościowych łatwy i szybki dostęp do danych, bardzo dobre narzędzie do optymalizacji procesów proste i skuteczne analizy statystyczne, automatyczne generowanie raportów z kontroli procesu i certyfikatów ograniczenie błędów przy przepisywaniu wyników. Cele finansowe: zmniejszenie zmienności procesu, proces bardziej stabilny - redukcja poziomu reklamacji od klientów, SPC daje sygnał statystyczny zanim parametr będzie poza specyfikacją - redukcja niezgodności wewnętrznych, redukcja odpadu, statystyczna informacja na temat zużytych narzędzi przed produkcją - redukcja liczby przerwanych produkcji, SPC daje szansę na zmniejszenie ryzyka parametrów poza specyfikacją - redukcja produkcji sortowanych. SPC jako nasze narzędzie wspomagające kontrolę jakości Sercem systemu jest Analityczna baza danych STATISTICA Enterprise. To tu kolekcjonowane są dane (specyfikacje, dane z pomiarów, dane środowiskowe). Dane mogą pochodzić z różnych źródeł: Karty kontroli - wypełniane ręcznie, przez kontrolerów Działu Jakości (labo). Kilka stanowisk PC. Wyniki notowane dla każdego zlecenia osobno w czasie. Specyfikacje produktów, tzw. wymagania jakościowe tworzone są w systemie ERP, baza danych, która daje nam cele i limity specyfikowane dla wybranych wielkości dla każdego wariantu. Arkusze Excel przełożenie danych z systemu ERP. Dane środowiskowe wdrożony został program, który w sposób cykliczny pobiera dane z plików tekstowych, aktualizowanych przez program nadzorujący monitorowanie temperatury i wilgotności. Pliki tekstowe przechowujemy w stałej lokacji. Pomiary odczytywane z plików tekstowych są identyfikowane według nazwy lub lokacji pliku. Urządzenia pomiarowe: Chromatograf gazowy (GC) - baza pobiera wyniki pozostałości rozpuszczalników po procesie. Dane są odczytywane z plików tekstowych o ustalonym formacie. W nazwie 16 Copyright StatSoft Polska 2013

7 pliku znajduje się informacja umożliwiająca przyporządkowanie pomiaru do produkcji i numeru roli, np _R1_10_001. Spektrofotometr program Spectro służący do wprowadzania danych pomiarowych dotyczących koloru, mierzonych przy użyciu spektrofotometru. Przy użyciu programu użytkownik ma możliwość wprowadzania do systemu pomiarów, które wykonano na poszczególnych rolach, dla konkretnej produkcji. Produkcja musi zostać zdefiniowana wcześniej w programie do wprowadzania danych dotyczących druku. Pomiary te, gromadzone w systemie bazodanowym, wykorzystywane są na dalszych etapach analizy wykonywanych przez system SPC oraz przy generowaniu raportów. QSEH manager zarządzanie raportami i alarmami statystycznymi. Wprowadzanie danych Karty kontroli Arkusze Excel Urządzenia pomiarowe Dane środowiskowe Specyfikacje produktów Wymagania jakościowe Analityczna baza danych STATISTICA Enterprise Serwer analityczny STATISTICA QSEH manager Założenia statystyczne Podgląd jakościowy dla Operatorów maszyn Raporty jakości dla partii produktu Analiza danych Inżynier produkcji Rys. 5. Schemat przepływu danych i informacji. Copyright StatSoft Polska

8 Z drugiej strony możemy w pełni korzystać z wcześniej wprowadzanych danych w następujący sposób: Podgląd jakościowy dla operatora maszyny podgląd poziomu jakości na zasadzie sygnalizacji świetlnej. Raport jakości dla partii produktu raport z wynikami do każdego zlecenia STATISITCA analiza danych Inżynier produkcji może wykorzystywać program STATISTICA do analizy danych. Jak to wygląda w praktyce? ZLECENIE NARZĄD ZAJAZD POMIAR WYNIK JEDZIEMY CZY NIE JEDZIEMY? Tak w naszym żargonie wygląda początek każdego zlecenia produkcyjnego. Od ponad dwóch lat w szybkim podejmowaniu decyzji pomagają nam narzędzia SPC. Elektroniczna karta kontroli druku Zastąpiła papierową kartę kontroli, również za pomocą kolorów pokazuje nam, który wynik mieści się w lub poza specyfikacją. Jest źródłem danych płynącym do pozostałych narzędzi SPC. Rys. 6. Przykładowy widok elektronicznej karty kontroli druku. Standardowo dla nowej produkcji korzystanie z elektronicznej karty kontroli odbywa się w dwóch krokach: Krok pierwszy definiowanie nowej produkcji w systemie. Określenie etykiet, które dotyczą ogólnych informacji o produkcji, takich jak: numer serii czy nazwa produktu. W oparciu o te informacje system automatycznie dobiera określone w systemie specyfikacje dla mierzonych charakterystyk. 18 Copyright StatSoft Polska 2013

9 Dodatkowo, jeżeli zachodzi taka potrzeba, można skorzystać z następujących opcji: Ustaw częstotliwość pomiarów jeśli zachodzi taka potrzeba dla danej produkcji możemy zmienić częstotliwość pomiarów, np. klient, dla którego mierzymy cut off z każdej roli zmieniamy częstotliwość ze start i raz na zmianę na każda rola. Ustaw specyfikacje zawsze należy uzupełnić brakujące dane, np. szerokość druku i cut off na 1m; jeśli nie uzupełnimy tych danych, program nie będzie mógł alarmować w sytuacji, kiedy wynik będzie poza tolerancją. Krok drugi wprowadzanie danych. Po zdefiniowaniu produkcji i parametrów możemy rozpocząć wprowadzanie wyników z pomiarów. Krok trzeci start produkcji i zwolnienie do druku. Po zdefiniowaniu produkcji i parametrów możemy rozpocząć wprowadzanie wyników z pomiarów. Zwolnienie do druku przez kontrolera następuje w przypadku wykonania kompletu niezbędnych pomiarów i uzyskania wyników badań i testów w specyfikowanych limitach. W celu zwolnienia produkcji do druku należy wcisnąć przycisk Zwolnij. Status ZA- TRZYMANIE druku (na czerwono) zostanie zmieniony na ZWOLNIONE do druku (na zielono). Przykładowe karty kontroli realizujące to zadanie przedstawione są na rysunku. Rys. 7. Karty kontroli obrazujące zmianę statusu produkcji. Podgląd dla operatora maszyny Wykorzystując Intranet, czyli wewnętrzną sieć firmy, bieżące wyniki z procesu są dostępne on-line. W każdym momencie wystarczy wpisać w przeglądarkę internetową odpowiednie hasło i w tym momencie zostaniemy przekierowani na specjalną stronę, na której mamy możliwość wyboru wyników w zależności od linii produkcyjnej, tak jak to jest widoczne na poniższym rysunku. Copyright StatSoft Polska

10 Rys. 8. Intranet przegląd jakości dla maszyny: R1, R2, R3, L1, L2. W tym momencie wystarczy wybrać maszynę, z której wyniki chcielibyśmy zobaczyć. Po kliknięciu w odpowiedni element wyświetli się podgląd poziomu jakości, który za pomocą kolorów wizualizuje nam wyniki badań: KOLOR SZARY brak wyników w danej grupie parametrów KOLOR ZIELONY wszystkie wyniki z danej grupy pomiarowej mieszczą się w specyfikacji KOLOR CZERWONY wyniki poza specyfikacją (ostatni zapisany wynik) w danej grupie pomiarowej. Rys. 9. Przykładowy podgląd dla operatora maszyny. Oprócz przedstawiania informacji o aktualnym stanie procesu, podgląd dla operatora maszyny ma dodatkowe funkcje umożliwiające drążenie danych jakościowych. 20 Copyright StatSoft Polska 2013

11 Przegląd wyników z bieżącej produkcji. W celu zapoznania się z wynikami pomiarów należy kliknąć na przycisk z daną grupą pomiarową. Otworzy się widok z zapisanymi do tej pory wynikami pomiarów (zgodnie ze zdjęciem poniżej). Wyniki poza specyfikacją zaznaczone są na czerwono. Specyfikacja wyświetli się po najechaniu myszką (nie klikamy) na nagłówek z nazwą pomiaru. Rys. 10. Przykładowe okno z bieżącymi wynikami z pomiarów. Przegląd wyników z poprzednich produkcji danego wariantu. Jeśli konieczna do podjęcia decyzji jest informacja o wynikach z poprzednich produkcji, należy w oknie pomiary dla np. 2 ostatnich produkcji wpisać żądaną liczbę i zatwierdzić, klikając przycisk ENTER. Rys. 11. Przegląd wyników (liczby) z poprzednich produkcji danego wariantu. Copyright StatSoft Polska

12 Tabele z wynikami i karty kontrolne Shewharta. Dają szerszy dostęp do bieżących wyników łącznie z możliwością odniesienia otrzymanego wyniku do specyfikacji, do historycznych wyników jakościowych i danych statystycznych. Pozwalają na monitorowanie przebiegu procesu. Rys. 12. Przegląd wyników (karty kontrolne) z poprzednich produkcji danego wariantu. Pomiar kolorów przy użyciu spektrofotometru Uruchamianie programu Skrót do programu umieszczony jest na pulpicie komputerów znajdujących się na hali produkcyjnej. Ze względu na ograniczone prawa dostępu do komputerów ha hali produkcyjnej utworzenie skrótu musi być wykonane przez dział IT. Po uruchomieniu programu na środku ekranu pojawi się okno, jak na rys. 13. Rys. 13. Główne okno programu. 22 Copyright StatSoft Polska 2013

13 W oknie znajduje się kilka sekcji: PRODUKCJA informuje o aktualnie wybranej produkcji, do której będą przypisane dane pomiarowe; WZORCE wyświetla listę zdefiniowanych dla tej produkcji wzorców; POMIARY wyświetla listę wprowadzonych dla tej produkcji pomiarów; OPCJE zawiera zestaw przycisków pozwalających na wykonywanie akcji w programie. Ponadto w prawym górnym rogu znajduje się informacja o numerze portu, do którego podłączone jest urządzenie pomiarowe, oraz nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika. Ustawianie portu COM Po naciśnięciu przycisku pojawia się okienko, w którym możemy podać numer portu COM w systemie operacyjnym na danym komputerze. Rys. 14. Okno ustawiania portu COM. Numer portu na danym użytkowniku systemu Windows wystarczy ustawić tylko jeden raz, gdyż wartość ta jest zapisywana w rejestrze systemu dla użytkownika i po uruchomieniu komputera, a następnie programu, będzie automatycznie odczytywana. Wybór użytkownika Aby rozpocząć wprowadzanie danych pomiarowych, pierwszym krokiem jest określenie użytkownika, do którego będą przypisywane wartości pomiarów. Po naciśnięciu przycisku wybierz użytkownika pojawia się okienko, w którym można, wybierając z listy, określić użytkownika, do którego będą przypisywane wprowadzane wartości pomiarów i definicje wzorców. Rys. 15. Okno wyboru użytkownika. Aktualna nazwa użytkownika jest wyświetlana w prawym górnym rogu programu. Jeżeli zmienia się użytkownik, który będzie wprowadzał dane, należy ponownie nacisnąć przycisk Wybierz Użytkownika i dokonać odpowiedniego wyboru. Copyright StatSoft Polska

14 Wybór produkcji Wszystkie pomiary i definicje wzorców, jakie są wprowadzane do systemu, muszą być powiązane z istniejącą w systemie SPC produkcją (numerem AFP). Określanie produkcji odbywa się po naciśnięciu przycisku wybierz produkcję, który wywołuje okno: Rys. 16. Okno wyboru produkcji. Dodawanie wzorca Przed wprowadzeniem pomiaru musi zostać określony przynajmniej jeden wzorzec dla pomiaru typu L*a*b* lub Gęstość optyczna. W celu zdefiniowania wzorca należy nacisnąć przycisk dodaj wzorzec, który wywołuje okno: Wzorzec rodzaju L*a*b* Rys. 17. Okno definiowania wzorca. Jeżeli w oknie zostanie wybrany rodzaj wzorca L*a*b*, wtedy należy wprowadzić nazwę wzorca, opcjonalnie nazwę standardu, która będzie dołączana do nazwy wzorca. Następnie należy wprowadzić wartości parametrów L*, a* i b*. Wartości te można wprowadzić za pomocą klawiatury lub, jeżeli podłączone jest urządzenie pomiarowe, po naciśnięciu przycisku Pobierz wartości wzorca. Urządzenie wykonuje pomiar i wartości pomiaru są umieszczane w odpowiednich polach w okienku. Po wypełnieniu wszystkich pól w prostokącie po lewej stronie wyświetlany jest kolor zbliżony do odczytanego (należy zauważyć, że kolory na ekranie komputera wyświetlane są w skali RGB, na której nie można przedstawić wszystkich kolorów wyrażonych w skali np. L*a*b*). Jeżeli istnieje taka potrzeba, można zmienić domyślne limity DeltaE i DeltaE2000, które później będą wykorzystywane do oceny odległości pomiaru od tego wzorca. 24 Copyright StatSoft Polska 2013

15 Wzorzec rodzaju Gęstość optyczna Jeżeli w oknie zostanie wybrany rodzaj wzorca Gęstość optyczna, wtedy należy wprowadzić nazwę wzorca, opcjonalnie nazwę standardu, która będzie dołączana do nazwy wzorca. Następnie należy wprowadzić wartość gęstości ręcznie, lub naciskając przycisk Pobierz wartości wzorca. Jeżeli wartość jest wprowadzona ręcznie, wtedy należy określić, do którego z 4 podstawowych kolorów wartość się odnosi. Jeżeli pomiar jest pobierany automatycznie, informacja ta jest pobierana z urządzenia i odpowiednia opcja Db, Dc, Dm, Dy jest zaznaczana automatycznie. Jeżeli istnieje taka potrzeba, można zmienić domyślny limit gęstości optycznej, który później będzie wykorzystywany do oceny odległości pomiaru od tego wzorca. Dodawanie pomiaru Do systemu można wprowadzić pomiar, jeżeli zostały wybrane użytkownik, produkcja i został wprowadzony co najmniej jeden wzorzec. W celu wprowadzenia pomiaru należy nacisnąć przycisk dodaj pomiar, który przywołuje okno: Rys. 18. Okno wprowadzania pomiaru. Pomiar rodzaju L*a*b* Jeżeli w oknie zostanie wybrany rodzaj pomiaru L*a*b*, wtedy należy z klawiatury wprowadzić numer roli, której dotyczy pomiar, a następnie, analogicznie jak w przypadku definiowania wzorca, wprowadzić wartości L*, a*, b* z klawiatury lub automatycznie naciskając przycisk Pobierz wartości próbki. Po wypełnieniu wartościami wszystkich pól prostokąt po lewej stronie okna przyjmie kolor zbliżony do zmierzonego i jednocześnie na liście Wzorzec zostanie wybrany jeden z wzorców, który jest najbliższy wykonanemu pomiarowi. Po naciśnięciu przycisku OK wartości pomiarów są wprowadzane do systemu i zostaną wyświetlone na liście w oknie głównym wraz z informacją o ewentualnym przekroczeniu limitu. Pomiar rodzaju Gęstość optyczna Jeżeli w oknie zostanie wybrany rodzaj pomiaru Gęstość optyczna, wtedy należy z klawiatury wprowadzić numer roli, której dotyczy pomiar, a następnie, analogicznie jak w przypadku definiowania wzorca, wprowadzić wartości gęstości optycznej z klawiatury lub Copyright StatSoft Polska

16 automatycznie, naciskając przycisk Pobierz wartości próbki. Po wprowadzeniu wartości prostokąt po lewej stronie okna przyjmie kolor zbliżony do zmierzonego i jednocześnie na liście Wzorzec zostanie wybrany jeden ze wzorców, który jest najbliższy wykonanemu pomiarowi. Po naciśnięciu przycisku OK wartości pomiarów są wprowadzane do systemu i zostaną wyświetlone na liście w oknie głównym wraz z informacją o ewentualnym przekroczeniu limitu. Zarządzanie wynikami Po wprowadzeniu do systemu wzorca lub pomiaru jest on wyświetlany na odpowiedniej liście: Rys. 19. Główne okno programu z wprowadzonymi wzorcami i pomiarami. W przypadku wzorców istnieje możliwość ich edycji. Poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na definicji wzorca, znajdującej się na liście WZORCE, przechodzimy do okienka, gdzie możemy zmienić parametry wzorca w sposób analogiczny jak podczas jego tworzenia. Rys. 20. Okno programu z przykładem wycofanego pomiaru na liście pomiarów. 26 Copyright StatSoft Polska 2013

17 W przypadku pomiarów próbek nie ma możliwości ich modyfikacji, natomiast można uznać pomiar danej próbki za nieaktywny poprzez zaznaczenie opcji w kolumnie Wycofaj. Pomiary dla wycofanych próbek nie będą pobierane między innymi do raportu. W przypadku gdy np. dla roli 3 pomiar został wykonany błędnie, użytkownik może wycofać go z listy, a następnie dla tej roli wykonać ponownie pomiar. Do raportu dla tej produkcji zostanie pobrana tylko jedna, niewycofana próbka. Tworzenie raportu Jeżeli w głównym oknie programu aktywna jest produkcja, to użytkownik może przenieść wprowadzone informacje do dokumentu MS Word, naciskając przycisk raport. Przykładowy raport został przedstawiony poniżej: Rys. 21. Przykład raportu dla produkcji. STATISTICA Enterprise STATISTICA jest uniwersalnym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych. Program zawiera pliki z przykładami, dzięki którym można przeprowadzać rozmaite analizy (mając do wyboru wiele przykładowych zbiorów danych) oraz tworzyć wykresy. Copyright StatSoft Polska

18 Rys. 22. Przykładowa analiza wykonana w STATISTICA. W naszym zakładzie mamy dwóch menedżerów systemu STATISTICA i już kilkadziesiąt przeszkolonych osób z podstawowej obsługi programu. Na co dzień program służy nam, jako aplikacja do ściągania danych z bazy. Jest łatwa w obsłudze i daje możliwość selektywnego wyszukiwania tylko wg interesujących nas np. numerach zleceń, parametrach, klientach. Dodatkowo pozwala na zawężanie poszukiwań w obrębie daty. Rys. 23. Główne okno STATISTICA przy wyborze kryteriów SQL. 28 Copyright StatSoft Polska 2013

19 Podsumowanie korzyści wynikające z wprowadzenia programu Przede wszystkim po wprowadzeniu systemu zrealizowaliśmy nasze cele i oczekiwania. System pozwala nam na sprawniejszą reakcję na pojawiające się niezgodności i rozregulowania w procesie. Usprawnił komunikację pomiędzy laboratorium a produkcją. Zapewnia łatwy i szybki dostęp do danych, w każdej chwili, np. trakcie trwania auditu możemy z programu wyciągnąć dane z jakiegokolwiek okresu. Bardzo dużą zaletą jest również to, że na bieżąco z dowolnego komputera w firmie możemy obejrzeć dane surowe oraz otrzymane na ich podstawie wyniki analiz. Nasze dotychczasowe dobre doświadczenie z systemem firmy StatSoft w najbliższym czasie zaowocuje dalszą rozbudową systemu. Jednak pamiętajmy, że SPC to tylko narzędzie w rękach człowieka, dlatego też pragnę podziękować moim koleżankom i kolegom za zaangażowanie i pomoc w rozwoju SPC. Copyright StatSoft Polska

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo