Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 ISSN /nr 189/ Biuletyn Informacyjny Komunikat Prezydium KR w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Z ostatniej chwili Wytyczne do Walnych Zebrań ROD. Wzory dokumentów Specustawa drogowa w Sejmie V Posiedzenie Krajowej Rady Przypomnienia organizacyjne, informacje, porady prawne 614 tys. podpisów działkowców w obronie ustawy o ROD Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

2 SPIS TREŚCI I. PROJEKT NOWELIZACJI SPECUSTAWY DROGOWEJ Walka o prawa działkowców w Sejmie Projekt posłów z Klubu Lewica Projekt Koła Poselskiego SDPL Nowa Lewica oraz posłów niezależnych Listy z poparciem Od Okręgowych Zarządów Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu Okręgowy Zarząd Opolski PZD w Opolu Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie Zdroju Okręgowy Zarząd PZD w Pile Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w Białymstoku Okręgowy Zarząd PZD w Częstochowie Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku Okręgowy Zarząd Toruńsko Włocławski PZD w Toruniu Okręgowy Zarząd PZD w Słupsku Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach Okręgowy Zarząd Warmińsko Mazurski PZD w Olsztynie Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu Okręgowy Zarząd Łódzki w Łodzi Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy Od Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców ROD Odrodzenie w Bytowie Działkowiec z ROD w Wałbrzychu, Pan Antoni Falkowski Uczestnicy obchodów Dnia Działkowca w ROD im. T. Kościuszki w Grudziądzu Działkowiec z ROD Podmiejski w Kaletniku, Pan Jerzy Jaksoń ROD Słonecznik w Lublinie Członek Polskiego Związku Działkowców, Pan Bogusław Dąbrowski ROD im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu ROD Relaks w Białymstoku Zarząd ROD Pieczurki w Białymstoku ROD Zastawki w Białymstoku ROD im. Marii Konopnickiej w Białymstoku ROD Jutrzenka w Białymstoku Prezesi ROD Malinka i Wodnik w Chełmży ROD im. A. Kopernika w Białymstoku ROD im. 1-go Maja w Białymstoku ROD Ekologiczny w Białymstoku Działkowiec ROD Wygoda w Białymstoku ROD Pod Morwami we Wrocławiu ROD Wyzwolenie w Strzelinie ROD Piast we Wrocławiu ROD Poświętne we Wrocławiu ROD im. 2 Armii Wojaka Polskiego w Poznaniu ROD Przyjaźń we Wrocławiu ROD Kolejarz w Strzelinie Instruktorzy ogrodowi, okręgowi i krajowi ROD Tulipan w Bolesławcu Kolegium Prezesów ROD w Lubsku Zarząd ROD im. Tysiąclecie w Częstochowie Działkowiec z Kołobrzegu Olgierd Kownacki ROD Agromet Unia Marcinkowski w Grudziądzu Kolegium Prezesów ROD miasta Polkowice Zarząd ROD Jedność we Wrocławiu Kolegium Prezesów miasta Zgorzelca Zarząd ROD im. St. Staszica w Pile Działkowcy miasta i powiatu Świdnicy Zarząd ROD im. M. Drzymały w Pile Zarząd ROD im. Malwa w Pile Zarząd ROD im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie Zarząd ROD Star w Starachowicach ROD Sady Antoniukowskie w Białymstoku Kulisy Kołobrzeskie z dnia 31 października 3 listopada 2008 r Od posłów Dyrektor Biura KP Lewica, Pan Jarosław Olszewski Klub Lewicy, Krzysztof Matyjaszczyk i Wiesław Szczepański Posłowie na Sejm RP, Wiesław Szczepański, Krzysztof Matyjaszczyk, Wacław Martyniuk Klub Parlamentarny PO, Poseł Janusz Dzięcioł Biuro Poselskie Joanny Muchy Poseł na Sejm RP, Pan Sławomir Kopyciński Dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu RP, Pani Joanna Urban Wicemarszałek Sejmu RP, Jerzy Szmajdziński Kancelaria Sejmu, Biuro Korespondencji i Informacji w Warszawie Dyrektor Biura Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Poselskie Mieczysława M. Łuczaka, Polskie Stronnictwo Ludowe Koło Poselskie SDPL Nowa Lewica Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Bętkowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Marek Sawicki Podziękowanie Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju II. V POSIEDZENIE KR PZD Informacja Wystąpienie Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego na V posiedzeniu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w dniu 26 listopada 2008 r Materiały dostarczone członkom KR do poszczególnych tematów posiedzenia, przyjęte przez Prezydium KR Polityka Związku w sprawie budowy ponadnormatywnych altan. Zadania dla struktur Związku Zamieszkiwanie i zameldowanie na działkach. Wykonanie przez struktury Związku uchwał Zjazdu i KR PZD Ocena Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD w 2008 r Wystąpienia członków KR PZD Aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku. Działania struktur Związku Wystąpienie Antoniego Kostrzewy (OZ Mazowiecki) Wystąpienie Wincentego Kulika (OZ Sudecki) Wystąpienie Jana Kuta (OZ Podkarpacki) Wystąpienie Izabeli Ożegalskiej (OZ Łódzki) Polityka Związku w sprawie budowy ponadnormatywnych altan Wystąpienie Tadeusza Jarzębaka (OZ Szczecin) Zamieszkiwanie i zameldowanie na działkach. Wykonanie przez struktury Związku uchwał Zjazdu i KR PZD Wystąpienie Zdzisława Śliwy (OZ Poznań) Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi Związku pełnienie funkcji przez osoby naruszające prawo związkowe. Rola i zadania struktur Związku Wystąpienie Janusza Moszkowskiego (OZ we Wrocławiu) Dokumenty przyjęte przez Krajową Radę UCHWAŁA Nr 1/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD UCHWAŁA Nr 2/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zakazu zamieszkiwania i meldowania na terenach działek w rodzinnych ogrodach działkowych.. 94 UCHWAŁA Nr 3/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie interpretacji statutu PZD UCHWAŁA NR 4/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2008 r UCHWAŁA NR 5/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie składki członkowskiej w Polskim Związku Działkowców na rok UCHWAŁA NR 6/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wpisowego w Polskim Związku Działkowców UCHWAŁA Nr 7/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie Funduszu statutowego Polskiego Związku Działkowców UCHWAŁA NR 8/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ewidencji prawa użytkowania wieczystego na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne PZD Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 8/V/2008 KR PZD z dnia r UCHWAŁA Nr 9/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r UCHWAŁA Nr 10/V/200 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r UCHWAŁA Nr 11/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r UCHWAŁA Nr 12/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r UCHWAŁA Nr 13/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców STANOWISKO KR PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie działań podejmowanych w stosunku do Polskiego Związku Działkowców przez Najwyższą Izbę Kontroli III. WYTYCZNE DO WALNYCH ZEBRAŃ ROD W 2009 R UCHWAŁA NR 177/2008 Prezydium KR PZD z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych w 2009 r WYTYCZNE w sprawie przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2009 r Wzory dokumentów

3 I. PROJEKT NOWELIZACJI SPECUSTAWY DROGOWEJ 1. Walka o prawa działkowców w Sejmie W ostatnim numerze Biuletynu szeroko opisaliśmy temat skutków prawnych, jakie dla ogrodów i działkowców niósł za sobą art. 11j wprowadzony do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przez nowelizację uchwaloną w dniu 25 lipca 2008 r. Mówiąc w wielkim skrócie wprowadzenie tego przepisu oznacza, że w przypadku likwidacji ogrodu pod drogi nie jest on odtwarzany, a działkowcy oraz PZD nie mają prawa do odszkodowań za stanowiący ich własność majątek, który przez lata inwestowali na działkach i w infrastrukturę ogrodową. Opisaliśmy również dziwne okoliczności, w jakich doszło do przyjęcia tak krzywdzącej dla działkowców i PZD nowelizacji oraz sygnalizowaliśmy, iż struktury Związku rozpoczęły zabiegi o jej zmianę. Efektem starań, w które zaangażowała się Krajowa Rada i okręgowe zarządy PZD oraz poszczególne ROD a nawet indywidualni działkowcy, są dwa projekty złożone do laski marszałkowskiej, które publikujemy poniżej. Pierwszy z nich, opracowany przy współpracy z KR PZD, złożony został przez posłów z Klubu Poselskiego Lewica, zaś na posła sprawozdawcę wyznaczono do niego Posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego. Drugi projekt złożyli posłowie z Koła Poselskiego SDPL Nowa Lewica oraz kilku posłów niezależnych, a na jego sprawozdawcę wyznaczono Posła Marka Borowskiego. Generalnie intencje autorów obu projektów były takie same. Przywrócenie prawa działkowców i PZD do odszkodowań za majątek, z którego są wywłaszczani w przypadku likwidacji ogrodów oraz do działek zamiennych. Jednocześnie, dzięki pewnym odstępstwom od zapisów zawartych w ustawie o ROD, zachowany został podstawowy cel specustawy drogowej, tj. zapewnienie szybkiego przejmowania terenów na cele inwestycji drogowych. Różnice pomiędzy projektami wynikają z zawarcia w dokumencie opracowanym przy współpracy z PZD pewnych bardziej szczegółowych rozwiązań, których potrzeba wprowadzenia była podyktowana doświadczeniami płynącymi z wieloletniej praktyki Związku. Generalnie trzeba jednak stwierdzić, że posłom podpisanym pod oboma projektami przyświecał ten sam cel, przywrócenie konstytucyjnych praw odebranych działkowcom i PZD przez nowelizację z 25 lipca 2008 r. Oczywiście Związek nie poprzestał na pomocy w opracowywaniu zapisów nowelizacji złożonej przez posłów z KP Lewica i w dalszym ciągu angażuje się, w miarę posiadanych możliwości, w proces legislacyjny. Służą temu wystąpienia kierowane przez przedstawicieli ogrodów do poszczególnych posłów (część z nich zamieszamy poniżej) oraz spotkania z parlamentarzystami organizowane przy współpracy z okręgowymi zarządami. Przedstawiciele Krajowej Rady będą uczestniczyć w posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury, która ma obradować nad projektem w dniu 4 grudnia 2008 r. Związek zabiega też o poparcie dla nowelizacji art. 11j specustawy ze strony jak największej ilości klubów parlamentarnych. KR PZD jest również w stałym kontakcie z Posłem Wiesławem Szczepańskiem sprawozdawcą projektu opracowanego z PZD, oraz zabiega o porozumienie z autorami II projektu. Generalnie Związek czyni wszelkie starania aby obecnie obowiązujący art. 11j specustawy drogowej został jak najszybciej zmieniony. Jednak nie stanie się to bez dobrej woli większości parlamentarzystów. Dlatego też trzeba zrobić wszystko aby przekonać ich do poparcia nowelizacji. Bez wątpienia dużo w tym zakresie mogą osiągnąć zwłaszcza ogrody a nawet indywidualni działkowcy. Doświadczenie bowiem uczy, że nawet najlepsze argumenty prawne nie są w stanie przekonać parlamentarzystów tak skutecznie, jak listy i stanowiska od ludzi z terenu, z którego zostali wybrani. BP

4 2. Projekt posłów z Klubu Lewica Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Art. 1 W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art.11j otrzymuje brzmienie: 1. Do nieruchomości zajętej przez rodzinny ogród działkowy lub jego część objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się art i 21 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600). 2. Do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania z tytułu utraty praw, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy wskazanej w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące właścicieli nieruchomości. 3. Podmiotem zobowiązanym do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wskazanej w ust. 1, jest wnioskodawca w rozumieniu niniejszej ustawy. 4. Obowiązki, o których mowa w ust. 3, wnioskodawca jest zobowiązany wykonać w terminie 12 miesięcy od dnia wydania nieruchomości określonego w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Art. 2. Do spraw wszczętych po dniu 10 września 2008r. i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Poseł sprawozdawca: Wiesław Andrzej Szczepański Posłowie podpisani pod projektem złożonym do laski marszałkowskiej: Romuald Ajchler; Leszek Aleksandrzak; Tomasz Garbowski; Witold Gintowt Dziewałtowski; Henryk Gołębiewski; Tomasz Kamiński; Witold Klepacz; Jan Kochanowski; Sławomir Kopyciński; Krystyna Łybacka; Wacław Martyniuk; Zbigniew Matuszczak; Jarosław Matwiejuk; Krzysztof Matyjaszczyk; Tadeusz Motowidło; Grzegorz Napieralski; Wojciech Olejniczak; Artur Ostrowski; Wojciech Pomajda; Stanisława Prządka; Stanisław Stec; Elżbieta Streker Dembińska; Wiesław Andrzej Szczepański; Tadeusz Tomaszewski; Jerzy Wenderlich; Bogusław Wontor; Stanisław Wziątek. Uzasadnienie W dniu 25 lipca 2008 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958, zwaną dalej nowelizacją ) zmierzającą do uproszczenia oraz przyśpieszenia prac związanych z przygotowaniem inwestycji drogowych prowadzonych na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 ze zm., zwanej dalej specustawą drogową ). W świetle obowiązujących przed nowelizacją przepisów procedura przygotowania inwestycji drogowych składała się z dwóch etapów. Pierwszy etap, który można określić mianem lokalizacyjnego, kończył się wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, która zastępowała występujące w tradycyjnym procesie inwestycyjnym akty w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (plan miejscowy lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu); z kolei drugi etap zmierzał do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi. Uchwalona nowelizacja miała na celu uproszczenie powyższej procedury poprzez stworzenie zintegrowanego, jednoetapowego postępowania ustalającego wszystkie warunki realizacji inwestycji drogowej. Miejsce dotychczasowych dwóch decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz o pozwoleniu na budowę drogi zajęła jedna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecnie specustawa drogowa przewiduje również szczególny tryb wywłaszczania nieruchomości. Grunt objęty ostateczną decyzją administracyjną o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staje się własnością

5 jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa z mocy samego prawa. Dopiero w następnej kolejności określane jest (w odrębnej decyzji) odszkodowanie za przejętą przez jednostkę samorządu terytorialnego (Skarb Państwa) nieruchomość. Uchwalona 25 lipca 2008 r. nowela wprowadziła do specustawy drogowej nowy art. 11j znajdujący zastosowanie w przypadku przebiegu inwestycji drogowej przez teren rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących w oparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, póz ze zm., zwanej dalej ustawą o ROD ). Art. 11j wyłączył zastosowanie art ustawy o ROD w stosunku do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wskazane w art. 11j specustawy drogowej przepisy ustawy o ROD (których zastosowanie zostało wyłączone) regulują zasady oraz warunki likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego. Przede wszystkim, w myśl art. 17 ustawy o ROD, likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego zasadniczo wymaga zgody Polskiego Związku Działkowców (PZD); wyjątek stanowi art. 17 ust. 3 ustawy o ROD, dopuszczający wywłaszczenie na cel publiczny na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Stosownie zaś do art. 18 ustawy o ROD, likwidacja może mieć miejsce w ograniczonym okresie od zakończenia do rozpoczęcia wegetacji roślin (w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest to w innym terminie, za zgodą PZD). Natomiast art. 19 ustawy wskazuje, że podmiot, w interesie którego nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest do zapewnienia nieruchomości zamiennej oraz założenia na niej nowego ROD i odtworzenia urządzeń i budynków odpowiadających rodzajem urządzeniom i budynkom ogrodu zlikwidowanego. Ponadto podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest wypłacić: 1) członkom Polskiego Związku Działkowców odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność; 2) Polskiemu Związkowi Działkowców odszkodowanie, według kosztów odtworzenia, za składniki majątkowe stanowiące jego własność a niepodlegające odtworzeniu; 3) zrekompensować koszty i straty poniesione, przez Polski Związek Działkowców w związku z likwidacją (art. 20 ustawy o ROD). Wydanie przez PZD nieruchomości zajmowanej przez zlikwidowany rodzinny ogród działkowy następuje najwcześniej po realizacji wszystkich w/w obowiązków (art. 21 ustawy o ROD). Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez zgłaszających projekt art. 11j, przepis ten miał służyć przyspieszeniu procedury pozyskiwania terenów ogrodów na potrzeby inwestycji drogowych. Wskazywano w nim na perturbacje, jakie powoduje konieczność jeszcze przed wydaniem przez PZD gruntu zajętego przez ogród zapewnienia terenu zamiennego oraz odbudowy infrastruktury ogrodu, co dotychczas wynikało z art. 19 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy o ROD, a także kwestie związane z przesunięciem terminu wydania nieruchomości na okres powegetacyjny (art. 18 ustawy o ROD). Jednak zakres wprowadzonego przez art. 11j specustawy drogowej wyłączenia stosowania ustawy o ROD jest zdecydowanie szerszy. Objął on bowiem nie tylko w/w przepisy ustawy o ROD, dotyczące terminu wydania nieruchomości, ale wszystkie normy zawarte w art ustawy o ROD. W konsekwencji uchylono przepisy gwarantujące wypłatę odszkodowań za majątek stanowiący własność PZD i działkowców, a także odtworzenie ogrodu. Jednocześnie nie wprowadzono żadnych przepisów, które dostosowywałyby regulacje specustawy drogowej do specyficznych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o ROD, w szczególności dotyczących odrębnej własności naniesień i nasadzeń przysługujących działkowcom oraz PZD. Dotyczy to także odtworzenia ogrodów działkowych, a w rezultacie praw działkowców do działek zamiennych w przypadku likwidacji ROD. Tym samym wejście w życie art. 11j spowodowało powstanie swoistej próżni prawnej w zakresie sytuacji działkowców i ich Związku w przypadku likwidacji ogrodu na potrzeby inwestycji drogowych. Omawiany art. 11j wyłączył wszelkie przepisy regulujące zasady wypłaty odszkodowań za prywatny majątek działkowców i PZD oraz zapewnianie działek zamiennych. Jednocześnie nie zaproponowano żadnych rozwiązań zastępczych, przez co brak jest mechanizmów, na jakich osoby prywatne mają otrzymać odszkodowania za majątek utracony wskutek dokonanego wywłaszczenia. Taka sytuacja uniemożliwia organom administracyjnym, działającym zgodnie z zasadą legalności (tj. wyłącznie w oparciu o wyraźną podstawę prawną art. 7 Konstytucji RP), rekompensowanie strat poniesionych przez osoby dotknięte skutkami decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej obszar działania rodzinnego ogrodu działkowego. To samo dotyczy możliwości realizacji wcześniej nabytych praw do uzyskania działki zamiennej w odtworzonym ogrodzie. Konsekwencją art. 11j w obecnym brzmieniu jest ryzyko naruszenia praw majątkowych obywateli będących użytkownikami działek w ROD. Pomijając kwestie natury prawnej, należy zauważyć, iż jego stosowanie grozi zaistnieniem konfliktów społecznych w przypadku poszczególnych ogrodów działkowych objętych jego stosowaniem, a co za tym idzie opóźnieniami w przejmowaniu terenów ogrodów na potrzeby inwestycji drogowych, czemu nowelizacja ta miała przeciwdziałać.

6 Wadliwość co do art. 11j podnosi Biuro Analiz Sejmowych w opinii z dnia 18 września 2008r. Wskazano w niej m.in. iż powyższy przepis, jako niedostosowany do istniejących uregulowań prawnych (w zakresie odrębnej własności naniesień), może spowodować zbędne przedłużenie procesu budowy dróg. Nadmienić też należy, że stosowanie art. 11j w aktualnym kształcie niesie za sobą ryzyko odpowiedzialności Skarbu Państwa z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez działkowców i ich Związek. Pomimo braku normy ustawowej poszczególnym działkowcom i PZD przysługiwać będzie bowiem roszczenie o odszkodowanie na podstawie normy konstytucyjnej zawartej w art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Możliwość ta nie może jednak zmienić negatywnej oceny w/w przepisu jako niekonstytucyjnego. Za taką należy zaś uznać ustawę przewidującą wywłaszczenie, natomiast nie wskazującą wywłaszczonemu trybu przyznania odszkodowania i możliwości zaskarżenia decyzji w tym zakresie, a więc z której treści wynika dopuszczalność wywłaszczenia działkowców i PZD bez odszkodowania. Proponowany projekt ustawy ma na celu przywrócenie konstytucyjnego porządku w zakresie praw działkowców i PZD w przypadku inwestycji drogowych. Jednocześnie zachowuje zintegrowane, jednoetapowe postępowanie ustalające wszystkie warunki realizacji inwestycji drogowej oraz szybkie przejmowanie terenów zajętych przez ROD na potrzeby tych inwestycji, tak jak było to w zamiarze autorów art. 11j w obecnym brzmieniu. Analogicznie, jak dotychczas, proponuje się częściowe wyłączenie stosowania ustawy o ROD. Jednakże zakres wyłączenia jest węższy i dotyczy wyłącznie tych przepisów, które faktycznie mogą skutkować przedłużeniem procesu przejmowania nieruchomości na potrzeby inwestycji drogowych. W tym celu wystarczającym rozwiązaniem będzie wyłącznie regulacji zawartych w art oraz art. 21 ustawy o ROD. To z tych przepisów wynika bowiem, że wydanie terenu likwidowanego ogrodu musi być poprzedzone uzyskaniem przez PZD tytułu prawnego i fizycznego władztwa nad nieruchomością, na której został odtworzony ROD oraz następować w okresie powegatacyjnym roślin. Jednocześnie projekt zakłada odpowiednie stosowanie wobec działkowców i PZD przepisów specustawy drogowej dotyczących ustalania wysokości i wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości. W ten sposób usunięta zostaje niewątpliwa luka prawna, która pomijając problem odrębnej od nieruchomości własności działkowców i PZD skutkuje obecnie brakiem podstaw do wypłaty odszkodowań na ich rzecz. Projekt dodatkowo precyzyjnie wskazuje podmiot, który ma wywiązać się z pozostałych obowiązków, wynikających z ustawy o ROD. Dotyczy to zapewnienia terenu zamiennego i odtworzenia ogrodu, za co odpowiedzialność spoczywać ma na zarządcy drogi występującym z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Pamiętać bowiem trzeba, że ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, które służą nie tylko bezpośrednim użytkownikom, ale jako tereny zielone, pozytywnie oddziaływają na miasta i społeczności lokalne. Stąd też zachowanie obecnej powierzchni ogrodów i dostępności do nich dla społeczeństw jest wartością, która uzasadnia utrzymanie przyjętego w ustawie o ROD rozwiązania gwarantującego odtwarzanie ogrodów w przypadku ich likwidacji. Nie ma też żadnych racjonalnych argumentów przemawiających za uchyleniem tego obowiązku w sytuacji likwidacji ROD na potrzeby drogowe, podczas gdy ogrody są odtwarzane w przypadku innych likwidacji, również tych związanych z realizacją celu publicznego, np. budowy szpitala. Przywrócenie obowiązku odtworzenia ogrodu nie będzie jednak negatywnie rzutowało na szybkość realizacji inwestycji drogowych. Wynika to z ust. 4 proponowanego artykułu, który dopuszcza możliwość odtworzenia ogrodu w terminie 12 miesięcy od przejęcia terenu na potrzeby drogowe. Wydanie terenu przez PZD nie będzie uwarunkowane wcześniejszym uzyskaniem tytułu prawnego i władztwa nad nieruchomością, na której odtworzony został likwidowany ogród, ani też zakończeniem okresu wegetacji roślin. W ten sposób zachowuje się cel specustawy drogowej z jednoczesnym poszanowaniem praw nabytych przez działkowców, a gwarantowanych im ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, tj. prawa do działki zamiennej. Odnośnie zapisu zawartego w art. 2 projektu ustawy, zakłada się, iż proponowane przepisy obejmą swą regulacją postępowania wszczęte od dnia obowiązywania art. 11j w obecnym brzmieniu. Proponowany projekt ma na celu uchronienie działkowców i PZD przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z tego przepisu. Ma to również uzasadnienie z punktu widzenia interesów podmiotów prowadzących inwestycje drogowe, gdyż wprowadzenie spójnej regulacji pozwoli uniknąć komplikacji i opóźnień w prowadzonych postępowaniach, czym grozi stosowanie art. 11j w obecnym kształcie. Projekt zakłada także 14-dniowe vacatio legis, co dla adresatów proponowanych regulacji jest okresem wystarczającym do zapoznania się i przygotowania się do stosowania w praktyce proponowanej regulacji. Projekt przywraca część rozwiązań obowiązujących w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych sprzed 25 lipca br. w zakresie uregulowania sprawy odszkodowań za majątek działkowców utracony wskutek dokonanego wywłaszczenia. Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt nie został poddany konsultacjom, o których mowa w art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP.

7 3. Projekt Koła Poselskiego SDPL Nowa Lewica oraz posłów niezależnych USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.) art. 11j otrzymuje brzmienie: Art. 11j. Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się art. 17, 21 i 22 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600).. Projekt Art. 2. W przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego albo jego części, w okresie od dnia 10 września 2008 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dokonanej w wyniku decyzji, o której mowa w art. 11j ustawy wymienionej w art. 1, działkowcom oraz związkowi działkowców przysługują odpowiednio uprawnienia określone w art. 18, 19 i 20 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600). Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Poseł sprawozdawca: Marek Borowski Posłowie podpisani pod projektem złożonym do laski marszałkowskiej: Bartosz Arłukowicz; Marek Balicki; Marek Borowski; Andrzej Celiński; Marian Filar; Zdzisława Janowska; Bożena Kotkowska; Piotr Krzywicki; Bogdan Lis; Grzegorz Pisalski; Jerzy Polaczek; Jarosław Sellin; Izabella Sierakowska; Kazimierz Michał Ujazdowski; Jan Widacki. Uzasadnienie Celem projektowanej ustawy jest skorygowanie przepisu art. 11j ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, który pozbawia działkowców możliwości ochrony ich własności, w tym odszkodowania za mienie (nasadzenia, urządzenia, obiekty itp.) będące na terenie nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe, przejmowanych w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokonana w dniu 25 lipca 2008 r. nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 154, poz. 953) niewątpliwie służy ułatwieniu realizacji inwestycji drogowych, lecz takie ułatwienia nie powinny odbywać się kosztem obywateli i organizacji (Polski Związek Działkowców), których majątek byłby przejmowany bez odpowiednich rekompensat i odszkodowań. Powyższe rozwiązanie spotkało się ze zrozumiałą krytyką działkowców oraz reprezentujących ich instytucji (Krajowa Rada) tym bardziej, że z uwagi na tryb przyjęcia tego przepisu (poprawka poselska przyjęta w końcowym etapie prac komisyjnych) odbyło się to bez wiedzy statutowych organów zrzeszających członków Polskiego Związku Działkowców. W ocenie wnioskodawców niniejszego projektu zakres, wprowadzonego przez art. 11j ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wyłączenia stosowania przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (art ) jest zbyt szeroki. Objął on bowiem nie tylko przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczące terminu odtworzenia ogrodu, ale wszystkie normy zawarte w art ustawy gwarantujące wypłaty odszkodowań za majątek dla Polskiego Związku Działkowców i działkowców oraz odtworzenie ogrodu. Jednocześnie nie wprowadzono żadnych przepisów, które dostosowywałyby regulacje tzw. ustawy drogowej, do specyficznych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, w szczególności dotyczących odrębnej własności naniesień i nasadzeń przysługujących działkowcom oraz

8 Polskiemu Związkowi Działkowców, a także odtworzenia rodzinnych ogrodów działkowych i uzyskania przez działkowca działki zamiennej w przypadku likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych. W zaistniałej sytuacji nowym przepisom można postawić przynajmniej kilka zarzutów niekonstytucyjności, nie mówiąc już o naruszeniu podstawowych zasad współżycia społecznego. Nastąpiło bowiem wprowadzenie możliwości wywłaszczenia z majątku prywatnego bez prawa do uzyskania odszkodowania z tego tytułu. Skutkiem wejścia w życie nowych rozwiązań jest możliwość przeprowadzenia wywłaszczenia działkowców z własności naniesień i nasadzeń, tj. majątku zainwestowanego przez nich na działkach, bez prawa do odszkodowań. Zmiana przewiduje bowiem wyłączenie stosowania art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z którym Podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest wypłacić członkom Polskiego Związku Działkowców odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność. Jednocześnie w ustawie drogowej nie zawarto żadnych szczególnych regulacji odnoszących się do praw działkowców, zaś ogólne zasady jako nieprzystające do rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, nie dają podstaw do żądania takich odszkodowań. Ustawa przewiduje bowiem możliwość przyznawania odszkodowań wyłącznie za prawa do nieruchomości. Tymczasem, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność. W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadzono więc wyjątek od zawartej w art. 48 Kodeksu cywilnego zasady powiązania własności naniesień z własnością nieruchomości. Ustawa nie przewiduje zaś takiej sytuacji, w konsekwencji działkowy nie będący właścicielami ani też użytkownikami wieczystymi nieruchomości, są pozbawieni możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia ze swej własności. Wydaje się, że można wskazać na sprzeczność takiego rozwiązania z art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. Niezależnie od powyższego należy zauważyć bezpodstawne zróżnicowanie sytuacji prawnej działkowców ze względu na cel, dla którego realizacji następuje likwidacja ogrodu działkowego a więc naruszenie art. 32 ust. 2 Konstytucji RP. O ile bowiem generalnie każdy z działkowców na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ma prawo do odszkodowania w przypadku likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych za odjęcie własności majątku zgromadzonego na działce, o tyle działkowcy z ogrodu likwidowanego na podstawie przepisów ustawy drogowej prawa takiego zostali pozbawieni. Analogicznie przedstawia się sytuacja z prawem do otrzymania działki zamiennej w odtworzonym ogrodzie działkowym. Podobne uwagi, co do naruszenia zasady konstytucyjnej ochrony własności, jak w przypadku działkowców, można podnieść w stosunku do zapisów ustawy odnoszących się do majątku Polskiego Związku Działkowców. Również tutaj nowelizacja nie uwzględnia szczególnej sytuacji prawnej, jaka ma miejsce w przypadku majątku Polskiego Związku Działkowców w ogrodach działkowych, których tereny nie są jego własnością a przynajmniej nie znajdują się w jego użytkowaniu wieczystym. Nieuwzględnienie przewidzianego w art. 15 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych szczególnego wyjątku od, zawartej w art. 48 Kodeksu cywilnego, zasady powiązania własności naniesień z własnością nieruchomości, powoduje, że w przypadku ponad 35% z 44 tys. ha terenów rodzinnych ogrodów działkowych Związek mógłby zostać wywłaszczony z własności w stosunku do infrastruktury ogrodowej bez prawa do odszkodowania, a więc z naruszeniem art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. Kolejny zarzut o charakterze konstytucyjnym, który można podnieść w stosunku do art. 11j ustawy drogowej, ma związek z brakiem proporcjonalności, pomiędzy zakresem ograniczenia praw działkowców i Polskiego Związku Działkowców gwarantowanych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, a celami jakim służyć ma nowy przepis. Brak proporcjonalności pomiędzy celem przepisu, a ograniczeniem praw majątkowych działkowców i Polskiego Związku Działkowców, uzasadnia więc zarzut naruszenia art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Należy się spodziewać, że w praktyce art. 11j ustawy drogowej może spowodować skutek wręcz odwrotny od zamierzonego. Trudno bowiem przyjąć, że działkowcy, którym w oparciu w/w przepis odmawiać się będzie wypłaty odszkodowań za majątek oraz przyznania prawa do działki w odtworzonym rodzinnym ogrodzie działkowym, pogodzili się z tym faktem. W konsekwencji konflikty i protesty społeczne na tym tle są nieuniknione, a co za tym idzie, opóźnienie prowadzenia inwestycji drogowych jak najbardziej realne. Reasumując należy stwierdzić, iż art. 11j ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wprowadzony ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, może być uznany za sprzeczny z szeregiem zapisów Konstytucji. Wynika to zarówno z faktu rażącego naruszenia konstytucyjnie chronionych praw przysługujących działkowcom i Polskiemu Związkowi Działkowców, jak i dysproporcji, pomiędzy zakresem ograniczenia praw osób prywatnych, a celem, jakiemu miałoby to służyć. Stąd też postulat jego zmiany, należy uznać za w pełni uzasadniony.

9 Mając na uwadze powyższe proponuje się co jest przedmiotem art. 1 aby w stosunku do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej miały zastosowanie przepisy art. 18, 19 i 20 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, a tym samym zostałyby przywrócone określone uprawnienia (w tym odszkodowawcze), których działkowców pozbawiła ostatnia nowelizacji ustawy drogowej. Równocześnie proponuje się (w art. 2) przyjąć rozwiązanie pozwalające na dochodzenie przez działkowców i Polski Związek Działkowców analogicznych uprawnień, w przypadku gdyby do czasu wejścia w życie proponowanej ustawy nastąpiły fakty likwidacji ogrodów działkowych, na zasadach określonych w dotychczasowym przepisie art. 11j. Trudne do określenia są ewentualne skutki finansowe przyjęcia ustawy, albowiem wnioskodawcom nie są znane plany inwestycji drogowych, które byłyby realizowane w oparciu o nieruchomości zajmowane przez rodzinne ogrody działkowe. Z pewnością przyjęcie proponowanego rozwiązania uchroni budżet państwa i budżet samorządu terytorialnego od kosztów ewentualnych procesów sądowych oraz odszkodowań w sytuacji, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo niekonstytucyjności dotychczasowej regulacji. Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 4. Listy z poparciem Od Okręgowych Zarządów Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu Uchwała nr 4/V/2008 Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 20 września 2008 roku w sprawie obrony konstytucyjnych praw działkowców, ogrodów i Związku, zanegowanych w ustawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie zmiany ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że wprowadzenie w ustawie z dnia 25 lipca 2008 r. art. 11j, w którym zanegowano stosowanie przepisów art. 17 do art. 22 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w przypadku realizowania inwestycji w zakresie dróg publicznych doprowadziło do pogwałcenia konstytucyjnych praw działkowców, ogrodów i Związku związanych z procesem likwidacji terenów ogrodów działkowych. Przepisy, które uniemożliwiają wypłacanie odszkodowań działkowcom i Związkowi oraz uniemożliwiają budowę ogrodów zastępczych nie mogą się dalej ostać. Dlatego Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się, do wszystkich zarządów ogrodów, do działkowców o pilną obronę przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Szczególnie zwracamy się o obronę ustawy o ROD do zarządów ogrodów, które w planach i studiach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budowę dróg publicznych (np. pod obwodnicę śródmiejską). Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uważa jednakże za konieczne wypowiedzenie się w tej sprawie każdego zarządu ogrodu i wystosowanie w tej sprawie zdecydowanych protestów do Marszałków Sejmu i Senatu RP, do Klubów Parlamentarnych, do posłów i senatorów, do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Musimy bronić się przed kolejnymi zagrożeniami wobec ogrodów i działkowców i poprzez masowe wystąpienia doprowadzić do zmiany z ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. przepisu, który narusza nasze konstytucyjne prawa. Sekretarz OZ PZD we Wrocławiu /-/ mgr Barbara Korolczuk Prezes OZ PZD we Wrocławiu /-/ mgr Janusz Moszkowski

10 Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 20 września 2008 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprzecznego z Konstytucją RP art. 11 j ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie nie stosowania przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w przypadku realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalając w dniu 25 lipca 2008 r. ustawę o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dokonał zmiany przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadzony do w/w Ustawy art. 11j stanowi, iż w przypadku realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie stosuje się przepisów od art. 22 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Tym samym zanegowano dotychczasowe uprawnienia Polskiego Związku Działkowców do wyrażania swojej opinii w sprawach likwidacji terenów ogrodów pod drogi publiczne, oraz prawa działkowców i Związku do odszkodowań za majątek stanowiący ich własność, tj. za altany, nasadzenia i inne urządzenia znajdujące się na działkach oraz za obiekty i urządzenia znajdujące się na terenach ogólnych ogrodu, jak Domu Działkowca, urządzenia nawadniające, elektryczne, ogrodzenia itp. Zanegowano również prawo do ogrodów zastępczych za tereny zlikwidowane, oraz do wyrównania szkód i strat związanych z procesem likwidacyjnym. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że art. 11j rażąco narusza przepisy art. 2, art. 21, art. 31, art. 32 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzając do ustawy art. 11j w sprawie realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, pogwałcono tym samym powszechne od zawsze obowiązujące prawo do odszkodowania za prywatną i społeczną własność, prawo do zrekompensowania szkód i strat oraz nabyte od wielu dziesięcioleci prawo do ogrodów zastępczych. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że wprowadzenie do tzw. spec ustawy o drogach publicznych art. 11j negującego stosowania przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych było niczym nieuzasadnione. Polski Związek Działkowców reprezentowany przez Krajową Radę a w okręgu wrocławskim przez Okręgowy Zarząd zawsze uważał budowę dróg i autostrad za jedno z najważniejszych zadań publicznych i w każdym przypadku były akceptowane wnioski w sprawie likwidacji terenów ROD na w/w cele. Tak było w przypadku likwidacji gruntów ogrodów pod Obwodnicę Śródmiejską czy pod Autostradową Obwodnicę Wrocławia oraz pod przebudowę innych dróg i ulic. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do posłów Sejmu RP, do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polski o pilną nowelizację ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. Pozostawienie w/w przepisu spowoduje liczne konflikty i niepokoje pomiędzy właścicielami likwidowanych majątków, domagającymi się poszanowania ich praw zagwarantowanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, w przepisach Kodeksu Cywilnego a przede wszystkim w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Wierzymy głęboko, że niniejsze Stanowisko, jako sygnał społecznej kontroli nad uchwalonym prawem zostanie właściwie odebrany i zrealizowany. Sekretarz OZ PZD we Wrocławiu /-/ Barbara Korolczuk Skarbnik OZ PZD /-/ dr Grażyna Watras Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu /-/ inż. Józef Smolis Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu /-/ Jan Rój Prezes OZ PZD we Wrocławiu /-/ mgr Janusz Moszkowski do Stanowiska została załączona Lista uczestników V tego zebrania plenarnego Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 20 września 2008 r. popierających swoim podpisem przyjęte na tym zebraniu Stanowisko w sprawie uchwalenia przez Sejm RP art. 11j w ustawie z dnia 25 lipca 2008 r., którym pogwałcono podstawowe prawa działkowców i Związku. /-/ pod listą podpisało się 78 osób Stanowisko przesłane zostało do Marszałka Sejmu RP Pana Bronisława Komorowskiego, Przewodniczącego KP SLD Pana Wojciecha Olejniczaka, Przewodniczącego KP PO Pana Zbigniewa Chlebowskiego, Przewodniczącego KP PSL Pana Stanisława Żelichowskiego, Posłów PO: Pana Sławomira Piechoty i Pana Leona Kieres, Posła na Sejm RP Pana Janusza Krasonia.

11 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP Warszawa Szanowny Panie Marszałku! Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu reprezentujący 228 rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego zwraca się z uprzejmą prośbą i wnioskiem do Pana Marszałka o wycofanie Posła Andrzeja Dery (PiS) z reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, który w dniu 9 grudnia 2008 r. będzie rozpatrywał wniosek Rady Miejskiej Wrocławia dotyczący zbadania zgodności z Konstytucją RP art. 10 i art. 17 ust. 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że Pan Poseł Andrzej Dera nie będzie w sposób obiektywny i bezstronny reprezentował stanowisko Sejmu RP co do zasadności w/w przepisów ustawy. Dowodem tego jest fakt, iż Poseł Andrzej Dera był przeciwny uchwaleniu przez Sejm RP w/w ustawy i głosował przeciwko jej uchwaleniu. Stanowisko przeciwne rozwiązaniom zawartym w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych wyrażał także po jej wejściu w życie. Popierał podejmowane w latach przez Prawo i Sprawiedliwość próby zmiany dobrze funkcjonującej ustawy, czym zraził do siebie setki tysięcy rodzin działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego. To między innymi z powodu prób zniszczenia ogrodnictwa działkowego w Polsce przez PiS działkowcy okręgu wrocławskiego w wyborach parlamentarnych opowiedzieli się po stronie Platformy Obywatelskiej a przeciwko PiS owi. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu ze zdziwieniem i z zaniepokojeniem, a także z oburzeniem przyjął informację, jakoby Poseł Andrzej Dera z PiS u ma reprezentować Sejm RP w Trybunale Konstytucyjnym, w imieniu Sejmu RP, bronić ma rozwiązań zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Zadania tego w sposób oczywisty Poseł Andrzej Dera nie będzie mógł spełnić. Zatem wydaje się za niezbędne, by Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował przed Trybunałem Konstytucyjnym poseł, który w dniu 8 lipca 2005 r. głosował za uchwaleniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Byłoby to uczciwe i właściwe ze strony Sejmu RP. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu pragnie zwrócić uwagę Panu Marszałkowi na fakt, że za ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, w brzmieniu obecnie obowiązującym opowiedziało się 45 tysięcy rodzin działkowców użytkujących działki w okręgu wrocławskim, którzy złożyli w obronie ustawy swój podpis. Za ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych głosowali zatem nie tylko posłowie, ale opowiedzieli się przede wszystkim sami działkowcy, którzy stanowią bardzo liczną grupę mieszkańców miast i to oni uznali, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest dobra i spełnia ich oczekiwania. Przedstawiając powyższe, w trosce o dobro społeczeństwa miejskiego Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do Pana Marszałka o zwolnienie Pana Posła Andrzeja Dery z obowiązku reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym i delegowania do zaszczytnej obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych innego obiektywnego posła, któremu leży na sercu dobro rodzin działkowców i który był zaangażowany i głosował za uchwaleniem ustawy. Będziemy wdzięczni za okazane zrozumienie i zrealizowanie naszej prośby. Sekretarz /-/ mgr Barbara Korolczuk Wiceprezes /-/ inż. Józef Smolis Prezes /-/ mgr Janusz Moszkowski Pan Poseł na Sejm RP Komisja Infrastruktury Sejmu RP Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu reprezentujący 228 zarządów rodzinnych ogrodów działkowych i 58 tysięcy działkowców okręgu wrocławskiego zwraca się do Pana Posła o wnikliwe rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Druk nr 1172) i udzielenia poparcia dla proponowanych w nim rozwiązań.

12 Uprzejmie informujemy, że w sprawie uchwalonej w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu przyjął Stanowisko na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 września 2008 r. W Stanowisku tym stwierdzono, że wprowadzony do w/w ustawy art. 11j w sposób rażący narusza przepisy Konstytucji RP, w szczególności dotyczące odszkodowań za likwidowaną prywatną i społeczną własność, zrekompensowanie szkód i strat oraz prawo do ogrodów zastępczych, w zamian za likwidowane. To rażące naruszenie przepisów Konstytucji RP, według nas art. 2, art.21, art. 31 i art. 32 i art. 64 polegało na zanegowaniu stosowania w procesie realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przepisów od art. 17 do art. 22 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zanegowano, zatem nie tylko konieczność zgody Polskiego Związku Działkowców na realizację takich inwestycji, co można jednakże przyjąć, ale zanegowano święte, konstytucyjne prawo do odszkodowania za prywatną własność tj. za likwidowane składniki majątkowe znajdujące się na działkach, będące własnością działkowców. Zanegowano również prawo do odszkodowań za urządzenia i obiekty znajdujące się na terenach ogrodów działkowych stanowiące własność Polskiego Związku Działkowców, tj. za likwidowane domy działkowca, studnie głębinowe, sieci wodociągowe, sieci energetyczne, ogrodzenia, parkingi itp. Również zanegowano prawo rodzin działkowców do ogrodu zastępczego. Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu zdecydowanie opowiada się za rozwojem sieci dróg publicznych w kraju, czemu dał wielokrotnie swój wyraz, ale uważa, że ich budowę musi poprzedzić wypłata odszkodowań za likwidowany majątek oraz wyrównanie strat z tytułu użytkowania działki. Wniesiony przez posłów Klubu Parlamentarnego Lewica projekt ustawy koryguje, zatem popełniony błąd w ustawie z dnia 25 lipca 2008 r., a jednocześnie umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie realizacji inwestycji drogowej znacznie przesuwając termin wybudowania ogrodu zastępczego nawet do 12 miesięcy od dnia wydania gruntów ogrodu pod budowę. Na pilną, krótką a bardzo istotną nowelizację ustawy oczekują również władze miast, w tym Wrocławia, w związku z planowanymi licznymi inwestycjami drogowymi choćby związanymi z przygotowaniem do EURO Będziemy niezmiernie wdzięczni za pozytywną opinię projektu ustawy, oraz za jej szybkie uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polski. Sekretarz /-/ mgr Barbara Korolczuk Prezes /-/ mgr Janusz Moszkowski Wrocław, 27 listopada 2008 r. Okręgowy Zarząd Opolski PZD w Opolu Marszałek Sejmu RP Sz. P. Bronisław Komorowski Stanowisko Uczestników Okręgowych Dni Działkowca Opole 2008 w sprawie zmiany Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie niektórych ustaw Szanowny Panie Marszałku, Protestujemy na sposób i metody tworzenia polskiego prawa, odbierającego bez głębszego przemyślenia prawa nabyte przez polskich działkowców, wynikających z konstytucji RP i ustawy sejmowej z 8 lipca 2005 r., o rodzinnych ogrodach działkowych. Rozumiemy konieczność prawnego uregulowania inwestycji drogowych, ale nie godzimy się na rozwiązania, które sankcjonują wywłaszczenie obywateli działkowców i ich Związku z ich majątku bez odszkodowania za utracone mienie. Jest to działanie rażąco niesprawiedliwe z Konstytucją RP. Rodzi ono oburzenie, gniew i sprzeciw rodzin działkowych, gdyż pozbawiło ich jakiejkolwiek ochrony. Nowy artykuł 11j tzw. specustawy dotyczy wyłącznie działkowców likwidowanych ROD, którzy czują, że mogą stracić nie tylko majątek naniesiony na własnej 10

13 działce, ale że zostali zlekceważeni i oszukani przez ustawodawcę. Dlatego z pełną świadomością podpisujemy się na listach protestu przeciwko nie do końca rozwiązanych Opole, 13 września 2008 r. problemów społecznych budzących sprzeciw i dezaprobatę olbrzymiej rzeszy obywateli. Prosimy o skorygowanie tak kontrowersyjnego przepisu. /-/ 50 podpisów uczestników zebrania Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie Zdroju Pan Przemysław Gosiewski Poseł na Sejm Panie Pośle, Dziękujemy, że nie zapomniał Pan przesłać do naszego Okręgu listu z dnia 1 września 2008 r. Jednocześnie z przykrością informujemy, że zawiódł Pan oczekiwania działkowców z Okręgu Sudeckiego, ponieważ w tym liście nie udzielił Pan ani jednej odpowiedzi na zadane pytania zawarte w naszym wystąpieniu z dnia 7 sierpnia 2008 r., jak też nie podjął Pan nawet próby merytorycznego wyjaśnienia problemów jakie widzą działkowcy w projekcie ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Pańskiego ugrupowania politycznego reprezentowanego w Sejmie RP. List Pana jest tylko powtórzeniem wszystkich poprzednich wypowiedzi i powtórzeniem nierealnych dobrodziejstw dla działkowców, które obiecuje omawiany projekt. Ten stan rzeczy działkowcy z Okręgu Sudeckiego ocenili jako lekceważenie ich i ich rodzin, zaś sam projekt Waszej Ustawy, jako twór, który doprowadzi do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych. Z Pana zapowiedzi wynika, że ulegnie likwidacji Polski Związek Działkowców po to by działkowców pozbawić ich bardzo skutecznego obrońcy, aby zniszczyć zintegrowaną milionową społeczność działkową, poróżnić ją, a tym samym rozbić jedność wśród nich. Jedność, która jak do tej pory jest siłą, która skutecznie przez wiele lat reprezentuje działkowców i skutecznie broni polskie ogrody działkowe przed przeznaczeniem ich na cele komercyjne Działkowcy z Okręgu Sudeckiego nie chcieliby, aby Pan i pozostali posłowie z Klubu PiS forsowali w swoim projekcie nierealną wizję rodzinnych ogrodów działkowych i byli głusi na głosy działkowców i ich działaczy. Pozostajemy jedynie w nadziei, że zechce Pan wraz z klubowymi kolegami jedynie przyjąć do wiadomości, że dotkliwie zawiedliście nas brnąc nadal w udowadnianiu, iż Wasz projekt ustawy nie jest zgubnym dla milionowej społeczności działkowej. Szczawno Zdrój, 15 września 2008 r. Sekretarz /-/ Maria Klimków Prezes /-/ Wincenty Kulik Apel Członków Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców do Posłów na Sejm RP Okręgu Wałbrzyskiego z dnia 4 listopada 2008 r. Członkowie Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD zgromadzeni na zebraniu w dniu 4 listopada 2008 r. zwracają się do Pań Posłanek i Panów Posłów Okręgu Wałbrzyskiego o poparcie i pilne uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych druk nr Działkowcy Okręgu Sudeckiego doceniając wagę i potrzebę rozwiązań prawnych zmierzających do przyśpieszenia procesów inwestycyjnych w zakresie budowy dróg publicznych, oczekują usunięcia wymienionym na wstępie projektem ustawy, wad prawnych w obowiązującej ustawie, skutkujących ograniczeniem praw działkowców i związku do odszkodowań za ich majątek. 11

14 Uchwalona w dniu 25 lipca 2008 r. nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, ułatwiająca realizację inwestycji drogowych, wprowadziła jednocześnie możliwość przejmowania majątku Związku i działkowców bez należnych odszkodowań i rekompensat. Projekt ustawy zawarty w druku nr 1172, usuwając błąd legislacyjny ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. usuwa zarazem możliwość pozbawienia mienia działkowców i Związku bez odszkodowania, co jest naruszeniem praw konstytucyjnych działkowców. Członkowie Okręgowego Zarządu Sudeckiego w imieniu 58 tysięcy działkowców sudeckich apelują do Parlamentarzystów Okręgu Sudeckiego o wsparcie wymienianego projektu i jego rychłe uchwalenie. /-/ 36 podpisy Pani Poseł Monika Wielichowska Pani Poseł Aldona Młyńczak Pan Poseł Stanisław Huskowski Sejm RP Komisja Infrastruktury Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju zwraca się do Pań i Pana Posłów Okręgów Dolnośląskich członków Komisji Infrastruktury Sejmu RP o poparcie w procesie legislacyjnym projektu ustawy (druk nr 1172) o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W obecnie obowiązującej ustawie w sposób nieuzasadniony i niezgodny z konstytucją pozbawiono działkowców i zarządy rodzinnych ogrodów działkowych praw odszkodowawczych za majątek likwidowany w procesie inwestycyjnym dróg publicznych. Wymieniony na wstępie projekt ustawy usuwa tą rażącą niesprawiedliwość stąd działkowcy sudeccy oczekują od Pań Posłanek i Pana Posła poparcia projektu. Szczawno Zdrój, 29 listopada 2008 r. Wiceprezes /-/ Antoni Falkowski Prezes /-/ Wincenty Kulik Okręgowy Zarząd PZD w Pile Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile informuje o podjętych działaniach w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 1. Dnia 2 września skierowaliśmy do nw. Parlamentarzystów naszego okręgu: Romuald Ajchler SLD, Stanisław Stec SLD, Stanisław Kalemba PSL, Stanisław Chmielewski PO, Piotr Waśko PO, Maks Kraczkowski PiS, Tomasz Górski PiS, Mieczysław Augustyn Senator PO, Piotr Głogowski Senator PO, pismo, w którym prosimy o spotkanie z nami, celem omówienia problemu oraz o zainicjowanie zmian w przyjętej ustawie. Do pisma załączyliśmy analizę prawną oraz listy skierowane do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych prze Krajową Radę PZD. 2. W dniu 8 września 2008 r. odbyliśmy spotkanie z Posłami SLD Stanisławem Stecem i Romualdem Ajchler. Posłowie znali sprawę szczególnie Poseł Stanisław Stec. Poinformowali działaczy Okręgowego Zarządu, że Klub Parlamentarny wystąpi z poprawką do ustawy. Będą w tej sprawie kontaktowali się osobiście z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. W każdym spotkaniu uczestniczyli Prezes Okręgowego Zarządu i Dyrektor biura oraz działacze OZ. 3. Ustaliłam osobiście z dyrektorami biur poselskich i senatorskich następujące terminy spotkań: Piotr Waśko r. w Trzciance, Stanisław Kalemba r. w Pile, posłowie PiS za pośrednictwem dyrektora biura poinformowali nas, że posłowie spotkają się z nami do końca września. Posłowie są z Warszawy i Poznania, 12

15 Piła, 17 września 2008 r. Senatorowie PO Mieczysław Augustyn i Piotr Głowski ustalili wstępny termin na r. O wynikach rozmów będziemy informować telefonicznie. 4. Odbyliśmy spotkanie z redaktorem Tygodnika Nowego na temat przedstawienia w prasie regionalnej skutków wynikających z przyjętej ustawy dla Związku, ogrodów i działkowców. W tej sprawie redaktor tygodnika przeprowadzi rozmowę z działaczami okręgowego zarządu w dniu 19 września 2008 r. Dyrektor Biura OZ PZD w Pile /-/ Maria Fojt Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki Prezes Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Warszawa dot.: specustawy drogowej Piła, 1 października 2008 r. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile informuje, że w dniu 29 września odbyło się spotkanie z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem z Platformy Obywatelskiej nt. naruszenia praw działkowców w uchwalonym art. 11j specustawy drogowej. Senator po wysłuchaniu przedstawicieli ogrodów działkowych i członków Prezydium OZ zobowiązał się do podjęcia działań celem naprawienia wad w przyjętej ustawie. Jednocześnie informujemy, że następne spotkanie odbędzie się w dniu 7 października 2008 roku z Posłem Piotrem Wąsko z Platformy Obywatelskiej. Dyrektor Biura /-/ inż. Maria Fojt Posłowie na Sejm RP Szanowny Panie Pośle, W dniu 3 października 2008 roku grupa parlamentarzystów Klubu Parlamentarnego Lewicy złożyła do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Projekt ten satysfakcjonuje działkowców i Zarządy ogrodów i go popieramy. W imieniu 16 tysięcy rodzin działkowych naszego okręgu prosimy Pana Posła o jego poparcie i włączenie się z działaniami, które przyśpieszą prace w Sejmie, naprawią błędy popełnione w uchwalonej przez Sejm w dniu 25 lipca 2008 roku specustawie drogowej wobec działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Liczymy na szybkie podjęcie działań przez Pana Posła. Piła, 25 października 2008 r. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej /-/ Jarogniew Skrzypczak Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej /-/ Brunon Semrau Prezes /-/ mgr inż. Marian Praczyk pismo przesłane zostało do posłów: Stanisława Steca, Stanisława Kalemba, Romualda Ajchler, Stanisława Chmielewskiego, Maksa Kraczkowskiego, Tomasza Górskiego, Stanisława Szeinfeld, Piotra Wąsko oraz do senatorów: Mieczysława Augustyna, Piotra Głowskiego. 13

16 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku! Prezesi Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Piły reprezentujący 5500 rodzin działkowych użytkujących działki w ogrodach działkowych zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, którą Sejm przyjął w dniu 25 lipca 2008 roku. Ustawa ta zwana specustawą drogową wyłączyła przy budowie dróg na terenach ogrodów działkowych stosowanie art ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, czyli działkowcy i Związek zostali pozbawieni prawa do odszkodowania za utracony majątek i terenów zamiennych. Celem naprawienia nieprzemyślanych decyzji przyjętych w specustawie przez Sejm i Senat, które naruszają konstytucyjne prawa działkowców i Związku, grupa Posłów Lewicy złożyła do laski marszałkowskiej w dniu 3 października 2008 roku propozycję zmian w specustawie. Zmiany Posłów Lewicy (Druk nr 1172) satysfakcjonują nas, działkowców i Związek, gdyż zakładają one zachowanie mechanizmu, który pozwala na szybkie przejmowanie terenów ogrodów działkowych pod inwestycje drogowe zgodnie z zasadami specustawy drogowej. Jesteśmy za szybką budową dróg, tak oczekiwanych i potrzebnych w naszym kraju, ale chcemy by likwidacje ogrodów działkowych na ten cel odbywały się z poszanowaniem Konstytucji RP. Apelujemy, więc do Pana Marszałka o przyśpieszenie procedowania zmian w specustawie drogowej zgodnie z propozycją grupy Posłów Lewicy. Liczymy, że Pan Marszałek swoimi decyzjami w krótkim czasie doprowadzi, że tzw. Specustawa drogowa będzie zgodna z Konstytucją RP, co usatysfakcjonuje nas i działkowców użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Prezes ROD im. Belferek w Pile /-/ Bożena Knapik Prezes ROD im. M. Drzymały w Pile /-/ Marianna Sikora Prezes ROD im. Kolejarz w Pile /-/ Stanisław Smoguła Prezes ROD im. Jedność w Pile /-/ Andrzej Woziński Prezes ROD im. Kalinka w Pile /-/ Henryk Machnacz Prezes ROD im. Kusocińskiego w Pile /-/ Grzegorz Kitowski Prezes ROD im. Malwa w Pile /-/ Ryszard Zagórski Prezes ROD Marchlewskiego w Pile /-/ Stanisław Ślebioda Prezes ROD im. Nafta w Pile /-/ Jolanta Elicka Prezes ROD im. Na Skarpie w Pile /-/ Łucjan Wdówka Prezes ROD Polam w Pile /-/ Kazimierz Kosmatka Prezes ROD im. Sz. Pieniążka w Pile /-/ Brunon Semrau Prezes ROD im. Przemysłówka w Pile /-/ Tadeusz Wiśniewski Prezes ROD Sempołowskiej w Pile /-/ Czesław Wiśniewski Prezes ROD Sikorskiego w Pile /-/ Tadeusz Truty Prezes ROD im. St. Staszica w Pilę /-/ Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. Waszkiewicza w Pile /-/ Jerzy Chmielewski Prezes ROD Wypoczynek w Pile /-/ Łucjan Bartosch Prezes ROD Zalesię w Pile /-/ Andrzej Krogulec Prezes ROD Gwda w Pile /-/ Genowefa Chomont Piła, 13 listopada 2008 r. Prezes ROD im. 40-lecia WP w Pile /-/ Jerzy Semeniuk Prezes ROD Pod Lipami w Pile /-/ Stanisław Kołodziej pismo przesłane zostało do posłów: Stanisława Steca, Stanisława Kalemba, Romualda Ajchler, Stanisława Chmielewskiego, Maksa Kraczkowskiego, Tomasza Górskiego, Stanisława Szeinfeld, Piotra Waśko oraz do senatorów: Mieczysława Augustyna, Piotra Głowskiego. 14

17 Pan Józef Racki Poseł na Sejm RP Szanowny Panie Pośle, W dniu 4 grudnia Posłowie Komisji Infrastruktury, której jest Pan członkiem na posiedzeniu komisji rozpatrywać będą wniesiony przez parlamentarzystów z Klubu Parlamentarnego Lewicy projekt ustawy: o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Druk nr 1172) Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile, informuje Pana Posła w imieniu 14,5 tysiąca rodzin działkowych użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych północnej części Wielkopolski, że projekt ten spełnia oczekiwania działkowców, oraz Związku i go popieramy. Prosimy Pana Posła o poparcie wniesionego projektu ustawy, który nada art. 11j w ww. ustawie brzmienie umożliwiające przejmowanie terenów ogrodów działkowych pod inwestycje drogowe zgodnie z zasadami specustawy drogowej i poszanowaniem praw zagwarantowanych w Konstytucji RP i artykułach ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., działkowcom i Polskiemu Związkowi Działkowców. Liczymy na Pana poparcie i w imieniu działkowców naszego okręgu dziękujemy. Prezes OZ PZD Marian Praczyk Wiceprezes OZ PZD Henryk Machnacz Wiceprezes OZ PZD Maria Fojt Sekretarz Ryszard Kukawka Skarbnik Mieczysław Piechowiak Członek Stanisław Lemieszka Członek Adam Daszkowski Członek Józef Niewczas Członek Zygmunt Czarny Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD Jarogniew Skrzypczak Przewodniczący Okresowej Komisji Rewizyjnej PZD Brunon Semrau Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP Warszawa Piła, 28 listopada 2008 r. Szanowny Panie Marszałku, W dniu 9 grudnia 2008 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym odbędzie się postępowanie z wniosku Rady Miejskiej Wrocławia o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentował będzie Poseł Andrzej Dera z Klubu Parlamentarnego PiS. Znane są nam podglądy Pana Posła na ruch ogrodnictwa działkowego i ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Jest on od wielu lat przeciwnikiem ogrodów i Polskiego Związku Działkowców. Uważamy, że Poseł o takich poglądach nie może reprezentować Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym, który będzie rozpatrywać zgodność z Konstytucją zapisów art. 10 i 17 ust. 3 w związku z ust 2 ustawy o ROD najważniejszego aktu prawnego dla blisko miliona rodzin działkowych. Działkowcy naszego okręgu nie kryją swojego niezadowolenia z powodu takiego wyboru. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile w imieniu 14,5 tysiąca członków Związku i zarządów rodzinnych ogrodów działkowych zwraca się do Pana Marszałka z prośbą o wskazanie innego Posła, który będzie obiektywnie i bez nienawiści do Związku reprezentował poglądy Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym na kwestionowane przez Gminę Wrocław zapisy w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. Ufamy, że podejmie Pan Marszałek szybko decyzję w tej sprawie i wskaże innego Posła do reprezentowania Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie naszej ustawy. Działkowcy liczą na Pana Marszałka. 15

18 Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy Posłowie na Sejm RP Nawiązując do treści wystąpienia Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego z dnia 1 września br., do którego została załączona analiza naruszenia zagwarantowanych Konstytucją RP praw działkowców oraz Polskiego Związku Działkowców przez art. 11j ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. skierowanego do Posłów na Sejm RP w sprawie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw, wprowadzając nowy art. 11j, który brzmi Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się art ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Przepisy zawarte w wymienionych artykułach gwarantowały wypłaty odszkodowania za majątek PZD i działkowców oraz obligowały inwestorów do odtworzenia rodzinnego ogrodu działkowego. Pragniemy zwrócić uwagę, że nie wprowadzono w zamian nowych uregulowań prawnych w obowiązującej ustawie o ROD. W ten sposób naruszono zasady współżycia społecznego. Wejście w życie z dniem 10 września br. nowych przepisów automatycznie eliminuje członków PZD do roszczeń finansowych z tytułu utraconych korzyści w związku z dokonanymi nasadzeniami, wybudowaniem altan oraz innych urządzeń trwałych znajdujących się na działce. Oczywistym jest, że na skutek wdrożenia nowych rozwiązań prawnych będzie wywłaszczenie działkowców z terenów, których status jest prawnie określony. W naszej ocenie i na bazie dotychczasowych działań oraz współpracy z samorządami terytorialnymi i inwestorami, którzy wnioskując o likwidację danego ROD, mając na uwadze rozwój miast i gmin organa Związku, zawsze uwzględniają interes publiczny w tym budowę dróg. Szanowny Panie Pośle, Proszę zrozumieć nas działkowców, którzy urządzając od podstaw a następnie modernizując po latach działkę, zadają pytanie, dlaczego pozbawiono członków PZD należnych praw wprowadzając zmiany ustawowe. Dlaczego nie konsultowano proponowanych zmian z przedstawicielami Związku? Przecież organizacja nie działa w podziemiu, nie jesteśmy anonimowi. W żaden sposób nie można wytłumaczyć pośpiechu, w działaniu tworząc nowy dokument prawny. Działka to przecież miejsce, gdzie polskie rodziny integrują się, pielęgnują tradycje swoich poprzedników. Z biegiem lat działki zmieniły wizerunek poprzez inwestowanie. Tak szkodliwe i nieludzkie traktowanie działkowców jest kolejnym przykładem, że politycy w dalszym ciągu uznają rodzinne ogrody działkowe, jako tereny rezerwowe. Nic gorszego nie może spotkać człowieka, kiedy swoje plany i zamierzenia realizuje nie znając pewności jutra. Bo niestety, taki los zgotowano zapisami w ustawie o drogach publicznych, które bez wątpienia naruszają gwarantowane prawa konstytucyjne. Trudno jest wytłumaczyć i przekonać najstarszych wiekiem działkowców, że ich skromny dorobek życia, na ich oczach zniszczą buldożery, bo tak stanowi prawo! Gdzie wrażliwość i troska o ludzi, jak to się ma do poszanowania prawa własności? Ileż przykładów krzywdy ludzkiej pokazują media. Czy do grona mają dołączyć działkowcy, którym odbiera się prawo zadośćuczynienia? Reasumując, stwierdzamy, że Posłowie RP uchwalając spec ustawę, nie posiadali w pełni wiedzy na temat zapisów w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i jakie konsekwencje prawne wynikać będą z tytułu pozbawienia odszkodowań należnych działkowcom i Związkowi. Będą się mnożyć procesy sądowe, będą powszechne protesty działkowców. Trudno jest przewidzieć, jaką formę buntu przyjmą członkowie Polskiego Związku Działkowców, ale jest prawdopodobne, że będą walczyć o swoje prawa. Dlatego, zwracamy się z prośbą do Posłów RP z okręgu wyborczego jeleniogórsko legnickiego, aby swoim autorytetem poparli wniosek Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców reprezentującej milion rodzin działkowych w sprawie wyeliminowania zmian zapisów art. 11j na wstępie cytowanej ustawy. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną na temat skutków postanowień zawartych z art. 11j dla działkowców, ogrodów i Związku. Tą drogą zwracamy się z prośbą o odbycie spotkania w biurze poselskim w terminie zaproponowanym przez Szanowne Panie i Szanownych Panów Posłów. Liczymy na pozytywne przyjęcie naszych propozycji, z góry dziękując. Legnica, 19 września 2008 r. Z wyrazami szacunku Prezes OZ PZD w Legnicy /-/ inż. Elżbieta Dziedzic 16

19 Posłowie na Sejm RP Członkowie Komisji Infrastruktury P E TY C J A Szanowny Panie Pośle! Szanowna Pani Poseł! W związku z posiedzeniem dnia 4 grudnia 2008 r. Komisji Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia projektu o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, druk sejmowy 1171 oraz 1172, Prezydium Okręgowego Zarządu obradujące dnia 27 listopada br. zwraca się do Szanownych Pań i Panów Posłów, z prośbą o pozytywne zaopiniowanie projektu, którego treść jest zawarta w druku sejmowym 1171 złożonym przez grupę Posłów KP Lewica. Przyjęcie proponowanych rozwiązań szeroko zawarte jest i omówione w uzasadnieniu projektu. Ponadto z naszej strony pragniemy zwrócić uwagę, że wyeliminowanie art. od zawarte w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych gwarantowały wypłaty odszkodowania za majątek PZD i działkowców oraz obligowały inwestorów do odtworzenia rodzinnego ogrodu działkowego. Pragniemy nadmienić, że nie wprowadzono w zamian nowych uregulowań prawnych w obowiązującej ustawie o ROD. W ten sposób naruszono zasady współżycia społecznego. Wejście w życie z dniem 10 września br. nowych przepisów automatycznie eliminuje członków PZD do roszczeń finansowych z tytułu utraconych korzyści w związku z dokonanymi nasadzeniami, wybudowaniem altan oraz innych urządzeń trwałych znajdujących się na działce. Oczywistym jest, że na skutek wdrożenia nowych rozwiązań prawnych będzie wywłaszczenie działkowców z terenów, których status jest prawnie określony. W naszej ocenie i na bazie dotychczasowych działań oraz współpracy z samorządami terytorialnymi i inwestorami, którzy wnioskując o likwidację danego ROD, mając na uwadze rozwój miast i gmin organa Związku, zawsze uwzględniają interes publiczny, w tym budowę dróg i autostrad. Szanowni Państwo, Prosimy zrozumieć nas działkowców, którzy urządzając od podstaw, a następnie modernizując po latach działkę, zadają pytanie, dlaczego pozbawiono członków PZD należnych praw wprowadzając zmiany ustawowe i dlaczego nie konsultowano proponowanych zmian z przedstawicielami Związku? Przecież organizacja nie działa w podziemiu, nie jesteśmy anonimowi. W żaden sposób nie można wytłumaczyć pośpiechu w działaniu tworząc nowy dokument prawny. Działka to przecież miejsce, gdzie polskie rodziny integrują się, pielęgnują tradycje swoich poprzedników. Z biegiem lat działki zmieniły wizerunek poprzez inwestowanie w urządzenia, których nakłady ponosił indywidualny członek PZD. Tak szkodliwe i nieludzkie traktowanie działkowców jest kolejnym przykładem, że politycy w dalszym ciągu uznają rodzinne ogrody działkowe, jako tereny rezerwowe. Nic gorszego nie może spotkać człowieka, kiedy swoje plany i zamierzenia realizuje nie znając pewności jutra. Bo niestety, taki los zgotowano zapisami w ustawie o drogach publicznych, które bez wątpienia naruszają gwarantowane prawa konstytucyjne. Trudno jest wytłumaczyć i przekonać najstarszych wiekiem działkowców, że ich skromny dorobek życia, na ich oczach zniszczą buldożery, bo tak stanowi prawo! Gdzie wrażliwość i troska o ludzi, jak to się ma do poszanowania prawa własności? Ileż przykładów krzywdy ludzkiej pokazują media. Czy do grona Polaków niezauważonych i pokrzywdzonych mają dołączyć działkowcy, którym odbiera się prawo zadośćuczynienia?. Reasumując, stwierdzamy, że Posłowie RP uchwalając specustawę, nie posiadali w pełni wiedzy na temat zapisów w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i jakie konsekwencje prawne wynikać będą z tytułu pozbawienia odszkodowań należnych działkowcom i Związkowi. Będą się mnożyć procesy sądowe, będą powszechne protesty działkowców. Trudno jest przewidzieć, jaką formę buntu przyjmą członkowie Polskiego Związku Działkowców, ale jest prawdopodobne, że będą walczyć o swoje prawa wnosząc indywidualnie pozwy do sądów powszechnych. Dlatego zwracamy się z wielką prośbą do Posłów RP, aby swoim autorytetem poparli złożony projekt przez grupę Posłów, a który był konsultowany z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców reprezentujący milion rodzin działkowych w sprawie wyeliminowania zmian zapisów art. 11j na wstępie cytowanej ustawy. Wierzymy i jesteśmy przekonani, że zajęte pozytywne stanowisko Posłów Członków Komisji Infrastruktury będzie oparte przede wszystkim o aspekty prawne, życzliwość wraz z szacunkiem dla ludzkiej pracy oraz zainteresowań. Prosimy nas zrozumieć, obywateli RP, których uprawa działki w rodzinnym ogrodzie działkowym jest niejednokrotnie dobrem na całe życie a dla ludzi złotego wieku, chorych i zapomnianych miejscem i sposobem na funkcjonowanie. Prezydium z niepokojem, ale z wielką nadzieją, oczekuje w imieniu ponad 40-to tysięcznej społeczności działkowej okręgu legnickiego, że poprawki poselskie zawarte w projekcie ustawy przyjęte w końcowym etapie prac komisji, zapoczątkują zmianę dotychczasowych regulacji tzw. ustawy drogowej uwzględniając dotychczasowe 17

20 rozwiązania prawne w obowiązującej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Z góry dziękujemy wszystkim Posłom rozpatrującym złożony projekt za podjęcie działań. Z wyrazami szacunku w imieniu Prezydium OZ PZD w Legnicy Sekretarz /-/ mgr Krystyna Gizicka Krasińska Wiceprezes /-/ mgr Stanisław Maroszek Legnica, 28 listopada 2008 r. Prezes /-/ inż. Elżbieta Dziedzic Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku! W dniu 25 lipca 2008 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmian niektórych innych ustaw. W ustawie tej znalazł się przepis art. 11j mocą, którego wyłączono stosowanie w przypadku pozyskiwania gruntów na cele budowy dróg przepisy art ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. W konsekwencji pozbawiono działkowców i nasz Związek prawa do odszkodowań za składniki majątkowe, które zlokalizowane są na ogrodach i działkach, a nadto Związek terenu zamiennego na zorganizowanie nowego ogrodu. Dla nas działkowców wydanie tak drakońskiego przepisu jest całkowicie niezrozumiałe. Nigdy bowiem w przyszłości Związek nasz nie stwarzał przeszkód w realizacji tak ważnych celów publicznych, jak budowa dróg i autostrad, co więcej wykazywaliśmy pełne zrozumienie dla tak ważnych potrzeb Państwowych. Rozumiemy też zamierzenia autorów nowelizowanej ustawy prowadzące do usprawnień w realizacji tych ważnych planów ogólnopaństwowych. Sprzeciwiamy się jednak kategorycznie potraktowaniu naszego Związku i działkowców w sposób naruszający ich podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji RP. Z powyższych względów w imieniu ponad 33-tysięcznej rzeszy działkowców Lubelszczyzny kategorycznie protestujemy przeciwko tego rodzaju rozwiązaniom prawnym i domagamy się natychmiastowej zmiany art. 11j ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nikt, a więc nawet Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie może pozbawiać nas działkowców, jako obywateli Państwa Polskiego świętego prawa własności majątku, jaki jest na naszych działkach i ogrodach. Wyrażamy przekonanie, że zapis art. 11j cytowanej wyżej ustawy został w niej zamieszczony, jako przysłowiowy błąd w sztuce i zostanie szybko naprawiony poprzez znowelizowanie ustawy. Panie Marszałku! Wysoko cenimy sobie Pana działalność, jako polityka, podzielamy prezentowane przez Pana poglądy i opinie w sprawach obywatelskich i państwowych, stąd przekazując naszą prośbę wyrażamy przekonanie, że podejmie Pan stosowne działania zmierzające do naprawienia zła, jakie dotyka działkowców polskich ludzi o najniższym w kraju standardzie życia. Z wyrazami szacunku Lublin, 3 września 2008 r. Sekretarz /-/ Jerzy Bodzak Prezes /-/ mgr Stanisław Chodak 18

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowiska wobec poselskich projektów ustaw:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowiska wobec poselskich projektów ustaw: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-272(5)/08 DSPA-140-273(5)/08 Warszawa, 19 stycznia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

- o zmianie ustawy o pomocy społecznej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2020 Warszawa, 2 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 308 Warszawa, 24 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 281 Warszawa, 28 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 130 Warszawa, 21 listopada 2007 r.

Druk nr 130 Warszawa, 21 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 130 Warszawa, 21 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

- o zmianie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1199 Warszawa, 31 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 243 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 285 Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

- o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1293 Warszawa, 1 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r.

Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

- o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4357 Warszawa, 10 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 759 Warszawa, 26 czerwca 2012 r.

Druk nr 759 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 759 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 129 Warszawa, 21 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r.

Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 Specjalny 03 2009 /nr 192/ Biuletyn Informacyjny Specustawa drogowa - działania KR PZD - negatywne stanowisko rządu - wystąpienia struktur i działkowców Nowelizacja Prawo budowlane niekorzystna

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-31-06 Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r.

Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Przyszłość ogrodów według projektu PO

Przyszłość ogrodów według projektu PO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW www.pzd.pl Cel PO - stworzenie warunków do masowej likwidacji ogrodów działkowych poprzez: Wygaszenie wszystkich praw majątkowych działkowców do działek. Przejęcie przez gminy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2950 Warszawa, 13 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

- o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 612 Warszawa, 14 marca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach NKK-020-1-10 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1170 Warszawa, 22 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.05.169.1419 2007.01.01 zm. Dz.U.2006.220.1600 art. 42 2008.11.15 zm. Dz.U.2008.201.1237 art. 6 2008.12.18 zm.wyn.z Dz.U.2008.223.1475 ogólne USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 610 Warszawa, 12 czerwca 2012 r.

Druk nr 610 Warszawa, 12 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 610 Warszawa, 12 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 320 Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Druk nr 320 Warszawa, 22 lutego 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 320 Warszawa, 22 lutego 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 480 Warszawa, 12 marca 2008 r.

Druk nr 480 Warszawa, 12 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 480 Warszawa, 12 marca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2211 Warszawa, 25 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

- o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1469 Warszawa, 28 października 2008 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

- o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 341 Warszawa, 14 lutego 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 11 2008 /nr 188/ Biuletyn Informacyjny Skutki nowelizacji spec ustawy drogowej dla działkowców Stan prawny gruntów ROD Dotacje i pożyczki dla ROD Poseł Gosiewski kontra Związek 614 tys.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195).

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-65(9)/15 Warszawa, 11 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, przekazuję

Bardziej szczegółowo

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1200 Warszawa, 15 listopada 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610).

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157 (5)/10 Warszawa, 16 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Istnienie i rozwój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/XXIII/2014 KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

UCHWAŁA NR 8/XXIII/2014 KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW UCHWAŁA NR 8/XXIII/2014 KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ewidencji prawa użytkowania wieczystego na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-686788-IV/ll/DZ. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-686788-IV/ll/DZ. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-686788-IV/ll/DZ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r.

Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r.

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Możliwe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK

Możliwe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK Możliwe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK Warianty rozwiązań w zależności od treści orzeczenia TK Marek P. Wędrychowski Zastrzeżenia Marek P. Wędrychowski, radca prawny,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 126 Warszawa, 19 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

- o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1622 Warszawa, 24 listopada 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 97 poz. 487 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 10/91)

Dz.U Nr 97 poz. 487 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 10/91) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 487 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 10/91) w sprawie wykładni art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą

UCHWAŁA Nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą UCHWAŁA Nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku Prezydium

Bardziej szczegółowo

Uchwała 1 z dnia 29 marca 1993 r. Sygn. akt (W. 13/92)

Uchwała 1 z dnia 29 marca 1993 r. Sygn. akt (W. 13/92) 17 Uchwała 1 z dnia 29 marca 1993 r. Sygn. akt (W. 13/92) w sprawie wykładni art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1353 Warszawa, 5 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 404 Warszawa, 18 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1894 Warszawa, 12 lutego 2009 r.

Druk nr 1894 Warszawa, 12 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1894 Warszawa, 12 lutego 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 362/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 362/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr 362/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1670 Warszawa, 23 stycznia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Prezes OZ PZD w Częstochowie Andrzej Wosik podczas wystąpienia.

Prezes OZ PZD w Częstochowie Andrzej Wosik podczas wystąpienia. Działkowcy częstochowscy wzywają posłów platformy obywatelskiej o wycofanie swoich poprawek wniesionych podczas obrad nadzwyczajnej podkomisji do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW. POrozmawiajmy. o ogrodach

DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW. POrozmawiajmy. o ogrodach POrozmawiajmy DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW DLACZEGO NOWA USTAWA? Trybunał Konstytucyjny w lipcu ubiegłego roku uznał za niezgodne z Konstytucją RP 24 przepisy obecnej ustawy działkowych. Przed posłami stanęło

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

- o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 637 Warszawa, 11 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4147 Warszawa, 14 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE PUBLICZNE I ZASADY WYPŁATY ODSZKODOWAŃ

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE PUBLICZNE I ZASADY WYPŁATY ODSZKODOWAŃ NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE PUBLICZNE I ZASADY WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Michał Bala aplikant radcowski Kancelaria PIERÓG & Partnerzy Zasada ochrony własności leży u podstaw współczesnego państwa

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-83(7)/10 Warszawa, 6 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r. Projekt Druk nr... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia... 2014 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Kursywa treść ustawy, normalny tekst komentarz, podkreślone propozycja zmian

Kursywa treść ustawy, normalny tekst komentarz, podkreślone propozycja zmian ------- Forwarded message follows ------- From: "Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" Send reply to: jarek.kopysc@wp.pl To: senat@nw.senat.gov.pl Date sent: Mon, 02 Dec

Bardziej szczegółowo

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r.

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3172 Warszawa, 29 lipca 2004 r.

Druk nr 3172 Warszawa, 29 lipca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-121-04 Druk nr 3172 Warszawa, 29 lipca 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

- o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 263 Warszawa, 9 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Druk nr 410 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1370).

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1370). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji Druk nr 1370-A Warszawa, 26 listopada 2008 r. Pan Bronisław Komorowski

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 111) Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (nr 187) z dnia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3207 Warszawa, 15 czerwca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1702 Warszawa, 4 lutego 2009 r.

Druk nr 1702 Warszawa, 4 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1702 Warszawa, 4 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

- o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1134 Warszawa, 30 września 2008 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

W załączeniu 4 uchwały Dyrektor Biura Jerzy Wdowczyk

W załączeniu 4 uchwały Dyrektor Biura Jerzy Wdowczyk Informacja z III zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu W dniu 15 grudnia 2015 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD w Kaliszu na swym III posiedzeniu w tej kadencji. Na posiedzenie Okręgowego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r.

Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r. Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-107-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VIII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Zdrowia (nr 1) z dnia 17 listopada 2015 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Zdrowia (nr 1) 17

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

- o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1745 Warszawa, 5 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3158 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3765 Warszawa, 21 października 2010 r.

Druk nr 3765 Warszawa, 21 października 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3765 Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Wnioskodawca:

Warszawa. Wnioskodawca: Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Al. J. Ch. Szucha 12a 00-918 Warszawa Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm RP VIII kadencji według załączonej listy, Przedstawiciel grupy posłów: poseł

Bardziej szczegółowo

Druk nr 912 Warszawa, 12 czerwca 2008 r.

Druk nr 912 Warszawa, 12 czerwca 2008 r. Druk nr 912 Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-35-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 181 Warszawa, 18 grudnia 2007 r.

Druk nr 181 Warszawa, 18 grudnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 181 Warszawa, 18 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (nr 317) Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 170) z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 77/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Ryszarda Zbrzyznego.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Ryszarda Zbrzyznego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3300 Warszawa, 4 lutego 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r.

Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r. Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR -020-4/20 14 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo