00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym"

Transkrypt

1 00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym pięknym miejscu. 00:00:15: Dziś rano popatrzyłam w mój kalendarz i odkryłam, że dziś jest pełnia księżyca. 00:00:23: Więc pomyślałam, że jest sprzyjająca pora, aby mówić o sercu. 00:00:29: Ale dziś wieczorem będę mówić głównie o sercu fizycznym i o chorobach serca. 00:00:38: Choroby serca są obok raka najbardziej rozpowszechnionymi stanami chorobowymi zachodniego świata. 00:00:47: Według przerażających statystyk - cytuję z programu PBS: 00:00:54: Choroby serca zabijają obecnie połowę wszystkich Amerykanów. 00:00:59: Jeden z lekarzy, który udzielił wywiadu podczas programu powiedział, co następuje: 00:01:07: Nasze pomysły na to jak powstają zawały serca ewoluowały znacznie w ostatnim dziesięcioleciu, 00:01:14: ale tak naprawdę nie wyjaśniliśmy całkowicie tajemnicy ryzyka układu sercowo-naczyniowego. 00:01:21: To pokazuje, że dzisiejsze standardowe teorie na temat chorób serca i zawałów serca w szczególności, są oparte tylko na pomysłach, na założeniach. 00:01:35: A teraz my - publiczność - mamy wierzyć, że te oficjalne wyjaśnienia są oparte na dobrej nauce. 00:01:45: Dobra nauka znaczy tyle, że te ustalone teorie zostały naukowo zweryfikowane i są powtarzalne w każdym, bez wyjątku, przypadku pacjenta. 00:01:58: A oto jest ta standardowa teoria, którą słyszeliśmy i czytaliśmy wiele razy, więc przyjrzyjmy się temu bliżej. 00:02:08: Złogi cholesterolowe w ścianach tętnic wieńcowych blokują przepływ krwi i dopływ tlenu do mięśnia sercowego powodując zawał serca. 00:02:20: Bądźmy świadomi, co to oznacza. 00:02:23: Oznacza to, że złogi cholesterolowe odłożone na ścianach naczyń wieńcowych blokują przepływ krwi do serca, 00:02:31: dlatego mniej tlenu dostarczane jest do serca, co jak mówią, powoduje zawał serca. Ale to nie zawsze jest przyczyną. 00:02:42: Od 1948 r. kilkadziesiąt raportów z pośmiertnych sekcji ludzi dotkniętych zawałem serca konsekwentnie nie potwierdza teorii niedrożności tętnicy wieńcowej w zawale mięśnia sercowego. 00:02:59: Oznacza to, że ofiary śmiertelnych zawałów serca nie miały jakichkolwiek oznak niedrożności wieńcowej." - stwierdza World Research Foundation. 00:03:13: Jest jeszcze tzw. teoria czynników ryzyka, która mówi, że istnieją pewne czynniki, które podnoszą czy zwiększają ryzyko zawału serca. 00:03:29: Czynnikami ryzyka jest np.: palenie, brak wysiłku fizycznego, dieta bogata w tłuszcze, nadwaga, wysoki poziom cholesterolu, wysokie ciśnienie krwi, rodzinna historia chorób, 00:03:42: wymieniam tylko te z pierwszych miejsc listy. Ale są też osobliwe jak ten: Mycie zębów zapobiega chorobom serca. 00:03:54: Ludzie, którzy nie myją zębów 2 razy dziennie, zwiększają ryzyko wystąpienia chorób serca - sugerują badacze. 00:04:03: Ale teoria czynników ryzyka jest także pełna sprzeczności, 00:04:08: ponieważ ludzie, którzy nie palą, ćwiczą regularnie, jedzą zdrowo, nie są otyli, myją swoje zęby 2 razy dziennie również mają zawały serca. 00:04:21: A są ludzie, którzy mają podwyższony poziom cholesterolu i nigdy nie mają zawałów serca. To samo dotyczy wysokiego ciśnienia krwi. 00:04:30: Bazując na rodzinnej historii chorób - tak samo. Są ludzie, którzy doznają zawału serca, podczas gdy nie było żadnych chorób serca w ich rodzinie. 00:04:42: Jedną z przyczyn, a właściwie główną przyczyną, dlaczego konwencjonalna medycyna nie jest w stanie wytłumaczyć tych sprzeczności jest to, 00:04:52: że mainstremowe medyczne badania zwracają uwagę tylko na płaszczyznę narządu i na statystyki. 00:05:01: Obserwacje, które nie pasują do norm oraz z góry powziętych założeń i parametrów są interpretowane jako przyczyna choroby. 00:05:14: Więc, skupiając się na teorii przyczyny zawału serca, obserwacja, że złogi cholesterolowe są tętnicach wieńcowych jest właściwa, to jest fakt, to jest prawda, 00:05:34: ale konkluzja, że to złogi cholesterolu powodują choroby serca - jest tylko interpretacją. 00:05:43: I tak jest, kiedy naukowe teorie zmieniają się w narrację i akademicką fikcję. 00:05:53: W 1979 r. dr Ryke Geerd Hamer zaczął badać przyczyny chorób, a w szczególności choroby serca, patrząc poza płaszczyznę narządu. 00:06:13: Opierając się na założeniu, że wszystkie procesy w naszym organizmie kontrolowane są przez nasz mózg, 00:06:19: doktor Hamer przeanalizował tysiące zdjęć tomografii komputerowej mózgu pacjentów z różnymi rodzajami chorób: 00:06:26: z różnymi rodzajami raka, chorobami mięśni, chorobami skóry, cukrzycy, artretyzmu, itd., i dokonał wspaniałego odkrycia. 00:06:37: Przez porównanie zdjęć TK mózgu swoich pacjentów z ich dokumentacją medyczną odkrył, że każda choroba ma swój własny obszar w mózgu, skąd jest kontrolowana. 00:06:50: Skupiając się na chorobach serca odkrył, że każdy pacjent, który miał zawał serca, bez wyjątku, ma bardzo widoczne zmiany po prawej stronie mózgu w tzw. korze mózgowej. 00:07:10: Taka sama zmiana np. w formie białego okręgu, jaką widzimy tu na TK mózgu, więc taka dokładnie zmiana, zależy od tego jak silny był zawał serca. 00:07:30: Oprócz mózgu dr Hamer wziął pod uwagę psychikę, a więc nasze emocje, a także płaszczyznę emocjonalną i mentalną w ogólnym znaczeniu. 00:07:41: Poprzez analizę historii medycznych pacjentów szybko odkrył, że wszyscy oni bez wyjątku, doświadczyli tego, co w GNM nazywamy szokiem konfliktowym, 00:07:55: np. utratę ukochanego, niespodziewaną rozłąkę lub utratę pracy itp.

2 00:08:05: I przez systematyczne porównywanie dokumentacji medycznej swoich pacjentów, ze zdjęciami TK mózgu i szokiem konfliktowym, którego doświadczyli 00:08:18: rozpoznał, że psychika, mózg i przynależny narząd są 3 składnikami biologicznego zespołu, który zawsze pracuje synchronicznie, zawsze pracuje jako jedność. 00:08:37: Oto jak dr Hamer sformułował swoje odkrycie: 00:08:42: Różnicowanie między psychiką, mózgiem i ciałem jest czysto akademickie, w rzeczywistości są one jednością. 00:08:53: Wewnątrz tego zespołu psychika jest teraz płaszczyzną, na której konflikt jest przeżywany, 00:09:02: mózg jest częścią, która rejestruje szok, i jako pośrednik między psychiką i ciałem sygnalizuje konfliktową informację do przynależnego narządu, 00:09:17: zapoczątkowując proces zaprogramowanego namnażania się lub ubytku komórek. 00:09:28: Dr Hamer odkrył, i to jest fundament Nowej Medycyny, że ubytek czy namnażanie się komórek nie jest dysfunkcją, czy rezultatem dysfunkcji narządu 00:09:43: ale zaprogramowaną odpowiedzią, która służy ułatwieniu rozwiązania konfliktu, 00:09:52: np. jeżeli osoba dozna strachu przed śmiercią, komórki płuc zaczną się natychmiast namnażać ażeby dostarczyć organizmowi jak najwięcej tlenu. 00:10:07: Jeżeli ten konflikt jest intensywny przez długi okres czasu - ta wciąż trwająca proliferacja komórek spowoduje guz płuca czy raka płuc. 00:10:20: Co hipotetycznie wg konwencjonalnej medycyny jest złośliwą chorobą. 00:10:26: Ale dr Hamer postawił ten cały paradygmat do góry nogami, przez pokazanie, że choroby są w rzeczywistości Sensownymi Biologicznymi Specjalnymi Programami 00:10:39: stworzonym aby wspierać organizm podczas niespodziewanej, trudnej sytuacji. 00:10:46: Badania dr Hamera, w pełni oparte na embriologii, pokazują, że w mózgu i w każdej komórce naszego ciała są zakodowane programy ratunkowe. 00:11:02: Te programy ratunkowe są wspólne dla ludzi i wszystkich żywych organizmów, 00:11:08: ponieważ jak wszystkie żyjące istoty również doznajemy konfliktu rozłąki z partnerem czy potomstwem, 00:11:16: czy konfliktu troski kiedy martwimy się o dobro ukochanego, 00:11:23: czy konfliktu rewirowego kiedy bezpieczeństwo naszej domeny jest zagrożone, 00:11:32: czy konfliktu strachu przed śmiercią, kiedy nasze życie jest w niebezpieczeństwie. 00:11:36: To doświadczanie biologicznych konfliktów łączy nas z całym życiem 00:11:45: i właśnie dlatego dr Hamer nazwał swoje odkrycie Biologicznymi Prawami Natury. 00:11:51: 5 Praw Nowej Medycyny wyjaśnia przyczynę i naturę chorób bazując nie na teorii, ale na biologicznych zasadach, które dotyczą każdej ludzkiej istoty i każdego przypadku pacjenta. 00:12:13: Nie może być lepiej. 00:12:17: Zanim przejdziemy do naszego specjalnego tematu - zawału serca i chorób serca - chciałabym krótko podsumować 5 Praw Natury, żebyśmy wszyscy, jak to mówią po angielsku, byli na tej samej stronie. 00:12:31: Zamierzam wykorzystać do wytłumaczenia 5 Praw Natury - biologiczny kompas Germańskiej Nowej Medycyny. 00:12:43: 1 Biologiczne Prawo Natury mówi, że każda choroba powstaje w wyniku szoku konfliktowego, który wystąpi jednocześnie w psychice, mózgu i przynależnym narządzie. 00:12:59: A więc szok konfliktowy, w terminologii GNM, jest emocjonalnie stresującym wydarzeniem, które dotyka nas zupełnie niespodziewanie. 00:13:08: Więc sytuacja, na którą nie jesteśmy przygotowani, i której nie mogliśmy przewidzieć - więc nieoczekiwana, która spada jak przysłowiowy grom z jasnego nieba. 00:13:21: Dr Hamer nazwał ten konfliktowy szok - DHS czyli Dirk Hamer Syndrom, na cześć swego syna Dirka, 00:13:30: którego tragiczna śmierć w 1978 r. była powodem tego, że doktor Hamer sam dostał raka i co jak wiemy zapoczątkowało jego badania. 00:13:42: Następny punkt - subiektywny. Ponieważ taki konfliktowy szok jest naturalnie bardzo subiektywnym doświadczeniem. 00:13:50: Jeden i ten sam konflikt, np. nieoczekiwany rozwód może być odczuty przez jedną osobę jako konflikt rozłąki, 00:14:00: a przez inną jako konflikt utraty lub konflikt porzucenia, lub konflikt utraty własnej wartości, lub konflikt złości o rewir itd. 00:14:11: To, jak my jednostkowo doświadczamy takiego konfliktu zależy wyłącznie od naszej własnej indywidualnej rzeczywistości, 00:14:21: a więc od naszej społecznej i kulturowej pozycji, naszego nastawienia, naszych oczekiwań, naszej wrażliwości, naszych lęków itp. 00:14:34: Taki szok konfliktowy jest przez nas nie tylko subiektywnie doświadczany, ale również intensywność doświadczania jest bardzo subiektywna. 00:14:47: Ten sam konflikt, przez jednego może być odczuty jako bardzo traumatyczny, a przez innego zostanie odczuty na znacznie niższym poziomie. 00:14:58: Ale w każdym przypadku skojarzenie z konkretnym tematem konfliktu zostaje ustalone i związany z konfliktem Sensowny Biologiczny Specjalny Program jest natychmiast uruchomiony. 00:15:16: A to prowadzi nas do 2 Biologicznego Prawa Natury, które mówi, że każdy Sensowny Biologiczny Specjalny Program (SBS) - jak widzicie nie używamy już więcej pojęcia choroba 00:15:27: - każdy SBS przebiega dwufazowo pod warunkiem, że dojdzie do rozwiązania konfliktu. 00:15:36: W momencie uderzenia DHS-u cały organizm wchodzi w fazę aktywności konfliktu. 00:15:47: Podczas pierwszej fazy biologicznego programu nasz autonomiczny system nerwowy jest w ciągłej sympatykotonii, tzn. w ciągłym, przedłużonym stanie stresu. 00:16:02: Zwykle objawami aktywności konfliktu są niepokój, nerwowość, natrętne myśli dotyczące konfliktu i problemy ze snem. Przeżywaliśmy to wiele razy - prawda?

3 00:16:16: Ale jest przyczyna tego, ponieważ te dodatkowe godziny czuwania i całkowite skupienie na konflikcie prowadzą nas do znalezienia rozwiązania konfliktu tak szybko jak to możliwe. 00:16:31: Faza aktywności konfliktu jest nazywana fazą zimną, ponieważ w stanie stresu naczynia krwionośne są zwężone i z tego powodu mamy zimne ręce kiedy konflikt jest aktywny. 00:16:47: Więc wszystkie objawy zimne: jak dreszcze, zimne poty występują tylko w fazie aktywności konfliktu. 00:16:57: CL oznacza konfliktolizę, co w zasadzie oznacza rozwiązanie konfliktu. 00:17:05: W momencie rozwiązania konfliktu cały organizm przełącza się teraz na fazę zdrowienia. 00:17:14: Podczas drugiej fazy SBS-u autonomiczny system nerwowy zostaje w stałej wagotonii, która jest przedłużoną fazą odpoczynku. 00:17:27: To właśnie, dlatego jesteśmy bardzo zmęczeni, kiedy zdrowiejemy. 00:17:32: A faza zdrowienia jest nazywana fazą gorącą, ponieważ w fazie zdrowienia, w wagotonii nasze naczynia krwionośne są rozszerzone, więc mamy ciepłe dłonie. 00:17:45: Więc wszystkie gorące objawy, jak np. gorączka czy zapalenie występują jedynie w fazie zdrowienia. 00:17:54: Przechodzimy do 3 Biologicznego Prawa Natury. 00:17:59: 3 Prawo Natury dotyczy ontogenetycznego systemu nowotworów i tzw. chorób nowotworopodobnych. 00:18:09: Termin ontogenetyczny odnosi się do embrionalnego rozwoju zarodka. 00:18:16: Termin choroby nowotworopodobne dotyczy wszystkich chorób, które nie są rakiem. Ponieważ zasady wszystkich SBS-ów są takie same. 00:18:28: Teraz zamierzam wyjaśnić 3 Biologiczne Prawo Natury. 00:18:35: We wszystkich narządach kontrolowanych przez stary mózg, podczas fazy aktywności konfliktu, następuje namnażanie się komórek. 00:18:47: Stary mózg, czyli pień mózgu i móżdżek, a więc wszystkie narządy i tkanki kontrolowane przez stary mózg odpowiadają namnażaniem się komórek. 00:19:01: Z drugiej strony, w narządach kontrolowanych przez nowy mózg, który składa się z łożyska nowego mózgu i kory mózgowej, 00:19:06: podczas fazy aktywności konfliktu, nie następuje namnażanie się komórek, ale odwrotnie, następuje ubytek komórek - celowy ubytek komórek. 00:19:26: Przykładem dotyczącym namnażania się komórek są raki płuc, wątroby, prostaty, macicy, 00:19:38: Przykładem dotyczącym ubytku komórek jest np. osteoporoza, wrzody żołądka itd. 00:19:48: W momencie, kiedy konflikt jest rozwiązany wszystko się odwraca, teraz cały organizm wchodzi w fazę zdrowienia 00:19:58: i dodatkowe komórki, które podczas fazy aktywności namnażały się, nie są już dłużej potrzebne, więc są usuwane i likwidowane. 00:20:14: A miejsca gdzie nastąpił ubytek komórek, podczas fazy aktywności konfliktu, są teraz wypełniane i uzupełniane nowymi komórkami. 00:20:25: I ten proces rekonstrukcji jest wspierany przez mikroby, np. przez bakterie i grzyby. 00:20:35: Dr Hamer sformułował i podsumował pożyteczną rolę mikrobów w 4 Biologicznym Prawie Natury. 00:20:43: Aktywowane przez mózg grzyby jak np. candida czy bakterie takie jak prątki gruźlicy, gronkowce, paciorkowce itp., 00:20:59: a więc te grzyby i bakterie wspierają proces odbudowy, pomagają w rekonstrukcji tkanek w celu przywrócenia narządom normalnego stanu. 00:21:12: A teraz moi drodzy, podczas fazy zdrowienia widzimy symptomy. 00:21:18: Na przykład obrzęki, ponieważ zdrowienie zawsze przebiega w wilgotnym środowisku, więc w miejscu zdrowienia tworzą się obrzęki. 00:21:28: Obrzęki nabrzmiewają, to generuje ból, widzimy stan zapalny ponieważ więcej krwi przepływa do zdrowiejącego miejsca, do zdrowiejącej tkanki. 00:21:41: Mamy gorączkę, ponieważ jesteśmy w fazie gorącej podczas fazy zdrowienia 00:21:47: Mamy nocne poty, co jest bardzo typowe i wydzielinę - ponieważ zadaniem wydzieliny jest wyeliminowanie produktów odpadowych procesu zdrowienia. 00:22:02: Wydzielina może być zmieszana z krwią, ponieważ małe kapilary, małe naczyńka krwionośne łatwo pękają z powodu obrzęku. 00:22:12: I wszystkie te objawy: obrzęk, ból, stan zapalny, gorączka i wydzielina są również typowe dla infekcji. 00:22:22: Ale jak się już dowiedzieliśmy, szczególnie w oparciu o 4 Prawo Natury i korzystną role mikrobów - infekcja nie jest spowodowana przez mikroby, 00:22:37: ale mikroby pełnią natomiast istotną, pozytywną rolę w procesie zdrowienia narządu. 00:22:44: Przechodzimy teraz do 5 Prawa, które podsumowuje i jest w zasadzie kwintesencją Nowej Medycyny. 00:22:59: Każda choroba jest częścią (mamy fazę aktywną i fazę zdrowienia) Sensownego Biologicznego Specjalnego Programu stworzonego, aby wspierać (a nie niszczyć); 00:23:12: stworzonego po to, aby wspierać organizm w czasie nieoczekiwanego, szokowego wydarzenia. 00:23:18: I mając to w pamięci przejdziemy do serca. 00:23:27: Zaczniemy od samego serca. 00:23:40: Serce składa się z 4 komór oddzielonych przegrodami, więc możemy mówić o lewej czy prawej stronie serca. 00:23:54: Żeby zrozumieć, dlaczego serce podzielone jest na dwie połowy, musimy dowiedzieć się jak rozwijało się serce w procesie ewolucji. 00:24:07: Pierwotnie, kiedy życie istniało tylko w oceanach, podczas okresu ryb, że tak powiem, serce składało się z dwóch rurek : 00:24:24: Z których jedna dostarczała bogatą w tlen krew ze skrzeli do narządu, a druga dostarczała krew wyczerpaną z tlenu z powrotem do skrzeli. 00:24:33: Serce ryb wciąż działa w ten sposób.

4 00:24:37: W okresie, kiedy życie wyszło na ląd rozwinęły się płuca, które sprawiły, że tlen mógł być pobierany z powietrza zamiast z wody. 00:24:51: To jest w zasadzie okres, kiedy oddychanie skrzelami zostaje zastąpione przez oddychanie płucne. 00:24:58: I wtedy miało miejsce coś znaczącego - aby zrobić miejsce dla nowo rozwiniętych płuc przewody serca obróciły się o 180 stopni. 00:25:11: I dlatego właśnie prawy przedsionek i prawa komora w sercu ludzkim są po lewej stronie, a lewy przedsionek i lewa komora są po prawej stronie. 00:25:27: Miokardium jest mięśniem, który rytmicznie kurczy się w celu pompowania krwi do każdej części, każdej komórki ludzkiego ciała. 00:25:41: Przyjrzyjmy się temu bliżej. 00:25:44: Mięsień sercowy składa się w 10% z mięśni gładkich, a w 90% z mięśni poprzecznie prążkowanych. 00:25:53: Mięśnie gładkie są starą tkanką, w nomenklaturze embriologicznej mięśnie gładkie wykształciły się z endodermy, która jest najstarszym listkiem zarodkowym. 00:26:08: I jak wszystkie narządy i tkanki, które wywodzą się z endodermy mięśnie gładkie są kontrolowane przez najstarszą część mózgu - w tym wypadku przez śródmózgowie będące częścią pnia mózgu. 00:26:25: Muskulatura poprzecznie prążkowana serca jest młodszym typem tkanki, która wywodzi się z młodszego listka zarodkowego, jakim jest nowa mezoderma. 00:26:37: Muskulatura poprzecznie prążkowana serca ma 2 ośrodki sterowania - sama tkanka serca jest kontrolowana przez łożysko nowego mózgu, 00:26:50: podczas gdy ruch pompujący jest sterowany przez korę ruchową (motorcortex) będącą częścią kory mózgowej. 00:27:00: Idźmy dalej. Tętnice wieńcowe i żyły wieńcowe - są to naczynia krwionośne, które biegną wzdłuż ścian serca. 00:27:15: Tętnice wieńcowe i żyły wieńcowe to naczynia krwionośne zbudowane także z mięśni gładkich i tak jak mięśnie gładkie jelit popychają jedzenie przez przewód pokarmowy ruchem perystaltycznym, 00:27:34: tak mięśnie gładkie w naczyniach wieńcowych poruszają krew wzdłuż naczyń falami jak w ruchu perystaltycznym. 00:27:44: Ścianki czyli wyściółka naczyń wieńcowych pokryta jest warstwą komórek nabłonka. A nabłonek jest najmłodszym typem tkanki. 00:28:01: Będąc najmłodszym typem tkanki, ta warstwa komórek wywodzi się z najmłodszego listka zarodkowego, którą jest ektoderma i która jest kontrolowana przez najmłodszą część mózgu, jaką jest kora mózgowa. 00:28:17: Tętnice wieńcowe są kontrolowane przez prawą część kory mózgowej, tuż nad prawym uchem, 00:28:26: a żyły wieńcowe są kontrolowane przez lewą część kory mózgowej, tuż nad lewym uchem. 00:28:35: To, czego się właśnie dowiedzieliśmy i tę część zawsze podkreślam, żeby zobaczyć jak dr Hamer powiązał wszystko razem, 00:28:44: a zwłaszcza oparł swoją pracę na tym jak ludzkie ciało, jak ludzki organizm rozwijał się w czasie. 00:28:52: Widzimy więc, że z najmłodszego listka zarodkowego rozwinęła się najmłodsza tkanka, i dlatego kontrolowana jest przez najmłodszą część mózgu. Tak więc mamy System. 00:29:06: A odnośnie serca - dowiedzieliśmy się, że miokardium, a więc mięsień sercowy i naczynia wieńcowe wykształciły się w różnym czasie ewolucji, pochodzą z różnych listków zarodkowych, 00:29:22: są kontrolowane przez różne części mózgu, dlatego odpowiadają różnym typom zawałów serca i dlatego są związane z różnymi konfliktami biologicznymi. 00:29:36: A zatem mamy System, i teraz przejdziemy do szczegółów, a zaczniemy od tętnic wieńcowych. 00:29:44: Koniec części 1 00:00:01: Zawały serca związane z naczyniami wieńcowymi 00:00:06: Naczynia wieńcowe, a dokładnie wyściółka naczyń wieńcowych jest kontrolowana przez prawą stronę kory mózgowej, tuż nad prawym uchem. 00:00:18: I co szczególnie powinniśmy zapamiętać, że tętnice wieńcowe dostarczają krew do serca. 00:00:27: Konflikt związany z wyściółką tętnic wieńcowych, to konflikt utraty rewiru. 00:00:37: Biologiczne pojęcie rewiru odnosi się do miejsca i środowiska, w którym żyjemy - naszej domeny, np. strefy naszej prywatności czy strefy związanej z naszą pracą. 00:00:53: Możemy przeżyć utratę naszego rewiru poprzez stratę domu, 00:01:00: np. z powodu rozwodu albo niespodziewanego zdarzenia: konfiskaty mienia, pożaru, powodzi. Czemukolwiek, co zagraża bezpieczeństwu miejsca, w którym żyjemy. 00:01:16: Utrata rewiru związana z naszą profesją może dotyczyć utraty biznesu, miejsca pracy z powodu zwolnienia z pracy, redukcji, przeniesienia, niechcianej emerytury, choroby czy cięcia etatów. 00:01:40: Ale członkowie naszego otoczenia - nasz małżonek, partnerzy, dzieci, rodzice, zwierzęta, przyjaciele, współpracownicy i klienci - również należą do naszego rewiru. 00:01:58: Możemy więc doświadczyć utraty rewiru, kiedy stracimy członka stada, np. w wyniku śmierci lub rozłąki, albo z powodu braku porozumienia lub sporu. 00:02:13: Zawartość naszej domeny również należy do rewiru. Może to być wszystko co stanowi dla nas osobistą wartość. 00:02:23: To może być samochód, komputer, biżuteria, status imigracyjny, prawo jazdy, licencja pilota... - wszystko co jest dla nas ważne, i co uważamy za część naszego rewiru czy terytorium. 00:02:42: Kiedy doświadczamy takiego konfliktu utraty rewiru i doznajemy DHS-u, Sensowny Biologiczny Program natychmiast jest aktywowany. 00:02:54: Oto co się dzieje. W momencie, kiedy doświadczamy konfliktu utraty rewiru, konflikt uderza w tą część mózgu, która kontroluje tętnice wieńcowe, 00:03:07: co natychmiast rozpoczyna proces owrzodzenia wyściółki tętnic wieńcowych, powodując ubytek tkanki. Biologicznym celem tego ubytku tkanki jest rozszerzenie tętnic wieńcowych,

5 00:03:25: aby więcej krwi na minutę mogło być pompowanej do serca, aby osobnik miał więcej energii i więcej wigoru, w celu odzyskania rewiru lub ustanowienia nowego. 00:03:39: Jak widzimy natura ciągle pomaga w trudnej sytuacji, i jak wyjaśniałam wcześniej, służy to ułatwieniu rozwiązania konfliktu. 00:03:49: Owrzodzenie ścian tętnic wieńcowych powoduje dusznicę bolesną (angina pectoris). 00:04:03: Dusznica bolesna to przeszywający ból serca. Zazwyczaj ten ból promieniuje do barku, szyi, pleców, wzdłuż ramienia. 00:04:15: Oczywiście intensywność bólu w dusznicy jest proporcjonalna do intensywności konfliktu, tj. jak mocno odczuliśmy i przeżyliśmy szok. 00:04:25: Intensywność konfliktu jest uzależniona od tego jak mocno, subiektywnie rzecz biorąc, odczuliśmy szok. 00:04:35: Ta intensywność determinuje wielkość uderzenia w ośrodku sterowania w mózgu, który wysyła sygnał do tętnic wieńcowych: zrób coś z tym, pomocy, pomocy, pomocy. 00:04:49: Rozpoczyna się proces owrzodzenia, poszerzając tętnice wieńcowe w celu dostarczenia większej ilości krwi do serca. 00:05:00: To powoduje oczywiście... ten proces, w tym przypadku, powoduje ból, którym jest dusznica bolesna. 00:05:08: Powinniśmy mieć świadomość, że dusznica bolesna jest objawem aktywnej fazy konfliktu. 00:05:17: Jak tylko nastąpi rozwiązanie konfliktu, proces owrzodzenia natychmiast się zatrzymuje. 00:05:25: W fazie zdrowienia, owrzodzenie ścian tętnic wieńcowych zostaje teraz uzupełnione, wypełnione i następuje proces odbudowy. 00:05:38: I jest bardzo specyficzna substancja, która jest idealna do naprawy i odbudowy ścian naczyń krwionośnych, którą jest... cholesterol. 00:05:50: Cholesterol jest produkowany głównie w wątrobie. W rzeczywistości 80% cholesterolu wytwarzanego jest w organizmie, a tylko 20% pochodzi z naszego pożywienia. 00:06:08: Wątroba używa tłuszczu pochodzącego z naszej żywności, szczególnie nieprzetworzonego tłuszczu, jako materiału do produkcji cholesterolu. 00:06:23: Wątroba syntetyzuje taką ilość cholesterolu, jaka jest potrzebna do naprawy ścian naczyń krwionośnych, 00:06:34: a tzw. cholesterol LDL, określany przez konwencjonalną medycynę jako zły cholesterol, jest szczególnie użyteczny. 00:06:44: Ponieważ cholesterol LDL jest bardzo lepki - jest idealny do naprawy i odbudowy ścian naczyń krwionośnych. 00:06:54: W związku z tym, normalne jest to, że podczas fazy zdrowienia poziom cholesterolu rośnie, w celu zgromadzenia materiału gotowego do naprawy i odbudowy ścian naczyń krwionośnych 00:07:14: i do wypełnienia owrzodzeń i ubytków tkanki, które utworzyły się podczas fazy aktywności konfliktu. Dlatego podczas fazy zdrowienia poziom cholesterolu rośnie. 00:07:24: Ale wysoki poziom cholesterolu nie powinien nigdy, przenigdy być powodem paniki! Jak wyjaśnia dr Ron Rosedale w książce Mity o cholesterolu, oto cytat: 00:07:37: Cholesterol jest ważny dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Cholesterol jest niezbędnym składnikiem w każdym procesie naprawy komórek. (The Cholesterol Myths, dr Ron Rosedale). 00:07:52: Oznacza to, że poziom cholesterolu może być zwiększony w jakimkolwiek rodzaju zdrowienia, w jakimkolwiek procesie zdrowienia. 00:08:11: Jak powiedział dr Hamer: Stworzenie związku między wysokim poziomem cholesterolu a wystąpieniem zawału serca jest kardynalnym błędem myśli naukowej. 00:08:24: I znowu dr Ron Rosedale: Medycyna wytworzyła pogląd, że wątroba produkuje cholesterol w zasadniczym celu spowodowania u ciebie zawału serca. 00:08:35: Ewolucja nie działa w ten sposób. Natura nie działa w ten sposób... koncepcja, że substancje biochemiczne w naszym ciele czynią nas chorymi, jest absurdem. 00:08:46: On naprawdę mówi językiem Germańskiej Nowej Medycyny. 00:08:51: Skoro to nie jest sprawka złogów cholesterolowych, jeśli nie jest to niedrożność naczyń wieńcowych - co więc powoduje zawał serca. 00:09:00: Chciałam powiedzieć coś ważnego zanim przejdziemy do miażdżycy. 00:09:06: Jak powiedzieliśmy w fazie zdrowienia zwiększa się poziom cholesterolu, w celu naprawy ścianek naczyń krwionośnych. 00:09:16: Ale jeśli ta faza zdrowienia jest stale przerywana nawrotem konfliktu, 00:09:22: wtedy nawracające i stałe naprawy ścian naczyń krwionośnych powodują odkładanie się tam złogów cholesterolu, powodując w efekcie miażdżycę. 00:09:37: Ale same złogi w naczyniach wieńcowych nie mogą nigdy, przenigdy spowodować zawału serca. 00:09:47: Ponieważ, w razie wypadku, w sytuacji kryzysowej gdy naczynia krwionośne zostaną zablokowane, uruchomione zostaje krążenie oboczne aby zabezpieczyć dopływ krwi do serca. 00:10:08: Jest to potwierdzone przez nauki medyczne. To jest bardzo istotny wkład. 00:10:16: Badania Rentropa wspólnie z innymi autorami, z wydania American Journal of Cardiology (kwiecień 1988), otrzymał wyniki całkowicie sprzeczne z teorią niedrożności tętnic wieńcowych. 00:10:31: W towarzyszącym artykule redakcyjnym, dr Steven Epstein z National Heart, Lung, and Blood Institute, podsumowuje niezwykle ważne obserwacje Rentropa. 00:10:43: Odkryli, że w zaawansowanym stanie zwężenia tętnic wieńcowych, dopływ krwi do mięśnia sercowego jest w pełni zapewniony poprzez krążenie oboczne, 00:10:55: które powiększa się naturalnie w odpowiedzi na niedrożność. 00:11:00: Interesująca jest ich obserwacja, że im bardziej zwężone są naczynia wieńcowe, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia zawału serca. 00:11:13: To także oznacza, że teoria o tym, że zawały serca są spowodowane nadciśnieniem jest także niepoprawna.

6 00:11:24: Ponieważ teoria sugeruje, że wysokie ciśnienie uszkadza naczynia wieńcowe, co w efekcie powoduje zawał serca. 00:11:35: Będę mówić później o zawałach serca i nadciśnieniu, ale powiem jeszcze jedną rzecz. 00:11:43: Fakt, że krążenie oboczne zapewnia dopływ krwi do serca w przypadku zwężenia tętnic wieńcowych, rodzi pytanie o potrzebę operacji wszczepienia bajpasów. 00:11:57: Mam tu cytat; to było w BussinesWeek Online, w 2006 roku: Ominąć tę operację? 00:12:08: Czy warto robić operację serca? Lekarze zastanawiają się czy bajpasy i angioplastyka rzeczywiście przedłużają życie pacjentów. 00:12:17: Wyniki badań klinicznych są jasne: Z wyjątkiem ułamka pacjentów z ciężką chorobą, operacja wszczepienia bajpasów nie przedłuża życia i nie zapobiega przyszłym zawałom serca. 00:12:37: To samo odnosi się do angioplastyki, gdzie zwężone naczynia zostają rozszerzone i zwykle pozostają podparte przez metalowe rurki zwane stentami. 00:12:47: Ludzie często uważają, że te procedury rozwiązują problem, tak jak hydraulik naprawia instalację nowym kawałkiem rury. 00:12:56: - wyjaśnia dr David Hillis, profesor kardiologii University of Texas Southwestern Medical School. Ale to zasadniczo nie rozwiązuje problemu. 00:13:10: Jeśli więc nie są to złogi cholesterolu, jeśli nie jest to niedrożność tętnic wieńcowych - co więc powoduje nadejście zawału serca? 00:13:24: Dr Hamer odkrył, że zawał serca w zasadzie rozpoczyna się w mózgu. Oto co powiedział: 00:13:34: Odnośnie zawału serca, nie udało nam się rozpoznać znaczącej roli mózgu, podobnie jak przeoczyliśmy istotną rolę mózgu w nowotworach. 00:13:48: Popatrzmy na to szczegółowo. Popatrzmy teraz na płaszczyznę mózgu i zobaczmy, co się tam dzieje równolegle do objawów zdrowienia na płaszczyźnie narządu, 00:14:00: czyli podczas zdrowienia tętnic wieńcowych, jak już się dowiedzieliśmy, z udziałem cholesterolu. 00:14:06: Podczas kiedy tętnice wieńcowe są naprawiane z pomocą cholesterolu, prześledzimy zaraz co się dzieje w tym samym czasie na płaszczyźnie mózgu. 00:14:20: Zdrowienie, jak już mówiłam wcześniej, przebiega zawsze w środowisku wodnym. 00:14:25: Podczas pierwszej części fazy zdrowienia A zaczyna się gromadzenie płynu surowiczego wokół obszaru, który jest w tym czasie w zdrowieniu. 00:14:38: W mózgu, poprzez gromadzenie się płynu, tworzy tzw. obrzęk mózgu, będący w zasadzie poduszką wodną, która chroni ten obszar podczas zdrowienia. 00:14:53: Tu mamy zdjęcie TK, który pokazuje tę poduszkę wodną jako czarny obszar. Ten obrzęk jest w miejscu, który steruje tętnicami wieńcowymi. 00:15:08: Skala obrzęku w mózgu jest zdeterminowana przez wielkość uderzenia szokowego w momencie uderzenia DHS. 00:15:23: Tak więc, podczas pierwszej części fazy zdrowienia A, tworzą się obrzęki w obszarach mózgu kontrolujących tętnice wieńcowe. 00:15:33: W szczytowym punkcie fazy zdrowienia ma miejsce niezwykle istotne wydarzenie. 00:15:43: W kulminacyjnym momencie fazy zdrowienia cały organizm zostaje nagle wypchnięty ze stanu wagotonii i cofnięty do stanu stresowej fazy aktywności konfliktu, 00:15:57: którą charakteryzuje nerwowość, niepokój, mdłości, zimne poty, będące typowymi objawami aktywnej fazy konfliktu i także, jak zobaczymy, symptomami zawału serca. 00:16:09: A więc cały organizm jest wypchnięty ze stanu wagotonii i cofnięty do stresowej fazy aktywności konfliktu. Jaki jest tego cel? 00:16:22: W szczytowym momencie fazy zdrowienia, ten obrzęk mózgu osiąga swój maksymalny rozmiar, i dokładnie w tym momencie ten sympatykotoniczny stres ściska i wypiera ten obrzęk. 00:16:37: To jest istotne przeciwdziałanie, bo bez tego punktu zwrotnego organizm nie mógłby powrócić do normalności. 00:16:49: To sympatykotoniczne ściśnięcie usuwa obrzęk z mózgu, co zmniejsza ciśnienie w mózgu, które wciąż wzrastało. 00:17:03: Jest to typowy epi-kryzys, bo tak nazywamy ten moment, jak np. atak astmy, napad padaczkowy, udary i zawały serca. 00:17:19: Teraz prześledzimy szczegółowo zawał serca. Co się wtedy dzieje. 00:17:26: W tym samym ośrodku sterowania w mózgu, który kontroluje tętnice wieńcowe, jest również ośrodek kontrolujący wolne bicie serca. 00:17:37: Tu mamy centrum bradykardialnego rytmu serca, odpowiedzialnego za wolne bicie serca. 00:17:44: Podczas epi-kryzysu, kiedy obrzęk mózgu jest wypierany przez działanie sympatykotonicznego stresu, wpływa to na ośrodek wolnego rytmu serca. 00:17:56: Dlatego więc typowym objawem zawału serca, który dotyka tętnic wieńcowych jest tzw. bradyarytmia - stan, w którym rytm serca zwalnia. 00:18:08: Kiedy mamy zawał serca, bicie serce natychmiast zwalnia i w tym samym czasie mamy dusznicę bolesną, ponieważ w epi-kryzysie reaktywują się objawy fazy aktywnej konfliktu. 00:18:28: Wraz z wolnym rymem serca mamy dusznicę, a więc ostry ból dławicowy oraz skurcze, ponieważ tętnice wieńcowe są zbudowane z tkanki mięśniowej. 00:18:44: Ale te bóle zamostkowe, te skurcze nie są związane z mięśniem sercowym, ponieważ mięsień sercowy jest, jak zobaczymy później, sterowany przez całkiem inny ośrodek w mózgu. 00:18:58: Skurcze mięśni nie są powodowane przez mięsień sercowy, ale przez skurcze mięśni wyścielających naczynia wieńcowe. 00:19:13: Typowe dla zawału serca są również zimne poty i nudności, które są objawami charakterystycznymi dla każdego epi-kryzysu. 00:19:21: Przy ciężkim zawale serca lub epi-kryzysie człowiek może zemdleć. Ma to istotny cel.

7 00:19:30: Ponieważ omdlenie, zwane również absence lub nieobecnością, pozostawia osobnika w stanie nieprzytomności, 00:19:41: po to żeby epi-kryzys, będący najbardziej krytycznym momentem biologicznego programu, nie został przerwany. 00:19:50: Autonomiczny system nerwowy w zasadzie wyłącza ciało, żeby epi-kryzys nie został przerwany, ponieważ jest to najbardziej krytyczny moment całego programu. 00:20:04: Oto co dr Hamer mówi na temat omdleń: 00:20:10: Obserwowaliśmy utratę przytomności podczas epileptycznego kryzysu jako szczególnie dramatyczną. 00:20:18: Z 3-4 uderzeniami serca na minutę, a nawet bardzo płytkim oddechem, człowiek może pozostać przy życiu przez długi czas, 00:20:27: w zasadzie dopóki nie zakończy się zwykle długo trwająca absence (nieobecność) i mózgowe spowolnienie rytmu przedsionków. 00:20:38: A więc epi-kryzys jest jak wyjście z wirażu, to jak pokonać szczyt i mieć najgorsze za sobą. Zobaczmy co się dzieje potem. 00:20:53: Po epi-kryzysie lub po zawale serca, w tym przypadku, cały organizm przechodzi do fazy zdrowienia B. 00:21:05: Fazę zdrowienia B nazywa się też fazą zabliźniania, ponieważ jest to okres kiedy tkanka bliznowa tworzy się w miejscu zdrowienia, jak to ma miejsce w gojeniu się każdej rany. 00:21:19: Proces ten odbywa się także w mózgu. W mózgu są komórki, których funkcją jest dokończenie procesu naprawy i gojenia się na płaszczyźnie mózgu, są to tzw. komórki glejowe. 00:21:38: Glej to tkanka łączna budująca zrąb mózgu, która w zasadzie ochrania i oddziela neurony. 90% komórek mózgu stanowią komórki glejowe, co wskazuje na ich istotną rolę. 00:21:57: Po epi-kryzysie, po tym jak obrzęk w mózgu zostaje wyparty, komórki glejowe skupiają się wokół tego miejsca, aby dokończyć proces zdrowienia w ośrodku sterowania związanego z konfliktem. 00:22:11: Na tym zdjęciu TK widzimy obecność komórek glejowych jako białą otoczkę wokół ośrodka sterowania, komórki glejowe widoczne są na TK mózgu w kolorze białym. 00:22:25: Konwencjonalna medycyna diagnozuje takie skupisko gleju, jako guza mózgu - glejaka. 00:22:38: Glejak oznacza naciekające komórki glejowe. A więc konwencjonalna medycyna diagnozuje to jako guza mózgu. 00:22:48: Ale dr Hamer pokazał już na początku lat 80-tych, że tzw. guzy mózgu to nie rak, ale naturalny proces zdrowienia, który ma miejsce w mózgu, równolegle do zdrowienia odpowiadającego mu narządu. 00:23:08: Czyli w tym wypadku, równolegle do zdrowienia tętnic wieńcowych. Dlatego podczas procesu naprawy tętnic wieńcowych z pomocą cholesterolu, 00:23:21: mamy w odpowiadającym mu ośrodku sterowania w mózgu także fazę naprawy, która widoczna jest na TK mózgu jako skupisko gleju, ponieważ komórki glejowe wykonują swoje funkcję. 00:23:43: A teraz chciałabym opowiedzieć historię związaną z tym zdjęciem tomografii komputerowej mózgu. 00:23:50: Ten przypadek dotyczy byłego pacjenta dr Hamera, rolnika z Niemiec, który doznał zawału serca kilka tygodni po tym, jak jego syn miał poważny wypadek motocyklowy. 00:24:09: Początkowo powiedziano temu ojcu-rolnikowi, że jego syn może nie przeżyć operacji, a jeśli przeżyje może pozostać poważnie upośledzony. 00:24:22: Ponieważ syn był jedynym spadkobiercą gospodarstwa, jego ojciec szczególnie dramatycznie doświadczył konfliktu utraty rewiru, jak widać na zdjęciu TK. 00:24:38: Dzień po wypadku syna, ojciec miał objawy dusznicy bolesnej. A więc dusznica zaczęła się w dniu kiedy doznał konfliktu utraty rewiru. 00:24:53: Jednak 6 miesięcy później, odwrotnie do prognoz lekarskich, syn został wypisany ze szpitala i już miesiąc później wrócił do pracy na farmie. 00:25:07: To był moment, w którym ojciec rozwiązał konflikt, a 4 tygodnie później, doznał zawału serca. 00:25:14: Zdjęcie to wykonano kilka tygodni po zawale serca i widać wyraźnie, obserwując otoczkę komórek glejowych, że jest już po epi-kryzysie, 00:25:30: i teraz tętnice wieńcowe, jak również odpowiadający im ośrodek sterowania w mózgu są w trakcie zdrowienia. 00:25:38: W Germańskiej Nowej Medycynie zawały serca nie są już tajemnicą! W GNM wiemy dlaczego mamy objawy, dlaczego mamy je teraz. 00:25:50: Czy należą one do fazy aktywnej konfliktu, czy są symptomem fazy zdrowienia oraz pozytywnym znakiem i potwierdzeniem, że konflikt został rozwiązany. 00:26:07: Podsumowując, zobaczmy co dr Hamer mówi na ten temat: 00:26:11: Jeżeli pacjent ma świadomość wszystkich tych faktów, to już nigdy więcej nie będzie musiał bać się swoich objawów. 00:26:20: Będzie mógł w pełni akceptować je, jako objawy zdrowienia, a które do tej pory budziły strach i panikę. 00:26:29: W przeważającej większości przypadków, cały epizod przejdzie bez żadnych poważnych konsekwencji. 00:26:38: Co znaczy, że z tą świadomością zawał serca będzie przyjęty i postrzegany jako ulga, a nie zagrożenie. 00:26:50: Teraz przechodzimy do lewej strony kory mózgowej. Dowiemy się teraz o zawałach związanych z żyłami wieńcowymi serca. 00:27:07: Przede wszystkim powinniśmy zapamiętać, że żyły wieńcowe odprowadzają krew do płuc. 00:27:17: Ośrodek sterowania żył wieńcowych jest po lewej stronie kory mózgowej, tuż nad lewym uchem. 00:27:28: Konfliktem związanym z żyłami wieńcowymi jest seksualny konflikt frustracyjny, co w biologicznym rozumieniu oznacza nie być zdolną do spółkowania. 00:27:41: U nas ludzi możemy rozumieć to jako odrzucenie seksualne, seksualną frustracje, nie czuć się seksualnie pożądanym. 00:27:51: Dr Hamer odkrył, opierając się na wielu przypadkach, że seksualny konflikt frustracyjny może być doznany w przypadku każdego szokowego doświadczenia związanego z seksualnością. 00:28:06: Może to być molestowanie seksualne, gwałt, niechciane praktyki seksualne, jakiś wstrząs związany z pornografią, odkrycie, że partner nas zdradza itd. Zobaczmy co się dzieje.

8 00:28:24: Tu w zasadzie zachodzi taki sam proces, jaki już poznaliśmy i jaki ma miejsce w tętnicach serca, i przebiega on tak samo w żyłach wieńcowych serca. 00:28:37: Podczas fazy aktywności konfliktu następuje owrzodzenie wyściółki żył wieńcowych serca, powodując dusznicę bolesną. 00:28:47: Ale dr Hamer twierdzi, że ból dławicowy żył wieńcowych nie jest tak mocny jak w tętnicach wieńcowych, i pamiętajmy, że zależy jeszcze od intensywności aktywności konfliktu. 00:29:05: Podczas fazy zdrowienia te owrzodzenia, a więc ten ubytek tkanki, jest naprawiany i uzupełniany z pomocą cholesterolu. 00:29:15: Co dzieje się podczas tego zawału serca? Mamy tu sporo do nauczenia się. 00:29:21: Podczas gdy wolne bicie serca jest kontrolowane po prawej stronie kory mózgowej, w tym samym ośrodku, który steruje tętnicami wieńcowymi, 00:29:38: szybkie bicie serca jest kontrolowane przez ten sam ośrodek w mózgu, który steruje żyłami wieńcowymi. 00:29:46: Podczas epi-kryzysu, kiedy obrzęk mózgu jest wypierany przez sympatykotoniczny stres, angażuje to ośrodek odpowiedzialny za przyspieszony rytm serca. 00:29:57: Dlatego podczas epi-kryzysu mamy tachyarytmię czyli nieregularne uderzenia serca, ale w tym przypadku rytm serca przyspiesza. Mamy przyśpieszone bicie serca. 00:30:13: Widzicie, to jest odwrotność zawału serca związanego z tętnicami wieńcowymi. 00:30:19: Kiedy zaangażowane są tętnice wieńcowe, to rytm serca zwalnia, a kiedy zaangażowane są żyły wieńcowe, rytm serca przyspiesza i mamy tzw. tachykardię. 00:30:35: W tym samym czasie mamy nawrót dusznicy bolesnej, a więc dławicowego, ostrego bólu serca oraz skurczy, powodowanych przez kurczenie się mięśni ścian naczyń wieńcowych. 00:30:50: Ale jest jeden znaczący symptom, który odróżnia ten zawał, od zawału serca związanego z tętnicami wieńcowymi - są to trudności z oddychaniem. A oto dlaczego. 00:31:04: Jak wspomniałam wcześniej, żyły wieńcowe prowadzą krew do płuc, dlatego podczas epi-kryzysu, kiedy następuje skurcz wypierający obrzęk z mózgu oraz skurcze mięśni w żyłach wieńcowych, 00:31:21: strzępki nabłonka mogą zostać oderwane od ścian żył wieńcowych, wepchnięte do obiegu płucnego, blokując tętnicę płucną i powodując embolię płuc (zatorowość płucną). 00:31:36: Tak więc embolia płuc, to w rzeczywistości zawał serca związany z żyłami wieńcowymi. 00:31:45: Embolia płuc może też wystąpić w wyniku zakrzepu krwi, kiedy skrzep zablokuje tętnicę płucną. 00:31:57: Dzieje się to zazwyczaj w przypadku kiedy osoba jest unieruchomiona przez długi okres czasu, np. po wypadku, po operacji, lub gdy osoba jest hospitalizowana lub przykuta do łóżka. 00:32:11: To, czy embolia płuc jest spowodowana przez epi-kryzys żył wieńcowych czy przez zakrzep, łatwo jest rozpoznać za pomocą tomografii komputerowej mózgu. 00:32:26: Bo jeśli embolia płuc jest spowodowana przez epi-kryzys, i ma początek w konflikcie seksualnej frustracji, to zobaczymy zmiany w obszarze, który kontroluje żyły wieńcowe. 00:32:46: W tym samym czasie osoba ma bóle dławicowe i skurcze w klatce piersiowej. 00:32:54: Jeśli jest to embolia płuc spowodowana zakrzepem, nie będzie widać niczego na obrazie TK w mózgu, ponieważ jest czysto mechaniczna przeszkoda, a osoba nie będzie miała bólów dławicowych. 00:33:08: To zupełnie jasne. Jeżeli jest to związane z biologicznym programem, co oznacza biologiczny konflikt, w tym przypadku konflikt seksualny i wiemy, że program się rozpoczął. 00:33:20: Później będę mówić o prewencji, która jest oczywiście niezbędna jeżeli znamy przyczyny embolii płuc - czy jest to problem mechaniczny, czy jest spowodowany emocjonalnym wydarzeniem szokowym. 00:33:38: To zdjęcie TK mózgu też ma swoja historię. Dotyczy młodej kobiety, w tym czasie młodej z naszej perspektywy, miała wtedy 34 lata i była pacjentką dr Hamera. 00:33:58: Doznała seksualnego konfliktu, kiedy dowiedziała się, że jej najlepszy przyjaciel - będący jej mężem, przespał się z jej najlepszą przyjaciółką i mają razem dziecko. 00:34:11: Wiec kiedy to odkryła, było to dla niej seksualnym konfliktem frustracyjnym. 00:34:15: Teraz jest dobry moment, aby wyjaśnić coś innego - to jak my doświadczamy tego konfliktu jest bardzo subiektywne. 00:34:22: W rzeczywistości, kiedy uderza konflikt, omija on naszą świadomość i to nasza podświadomość kojarzy konkretne niebezpieczeństwo - biologiczne niebezpieczeństwo z nim związane. 00:34:38: Inna kobieta, która by odkryła, że był jakiś romans, i że mąż ma dziecko z inną kobietą, 00:34:47: mogłaby to odczuć jako utratę własnej wartości, lub złość, lub konflikt egzystencjalny, czy konflikt rozłąki, ok. 00:34:57: Ale dopiero kiedy widzimy objawy, wtedy wiemy dokładnie jaki rodzaj konfliktu miał miejsce. 00:35:04: W tym przypadku rozwiązaniem konfliktu było pojednanie między ich trojgiem. 00:35:12: Embolia płuc, którą miała, była dość poważna, ponieważ i to jest istotne, była w aktywności konfliktu przez 7 miesięcy. 00:35:27: I to prowadzi nas do bardziej cennych informacji, są one dla nas istotne, ponieważ dotyczą rozumienia, co się naprawdę dzieje w organizmie, 00:35:43: dlaczego mamy wszystkie te objawy, czyli tzw. choroby, a więc zmierzamy do sedna. 00:35:50: Oto co mówi nam dr Hamer. Przede wszystkim epi-kryzys - zawał serca lub embolia płuc - występuje zwykle 2 do 6 tygodni po rozwiązaniu konfliktu. 00:36:06: Pamiętamy rolnika, którego syn miał wypadek na motocyklu. 00:36:10: Doznał on zawału serca 4 tygodnie po rozwiązaniu konfliktu, a więc po tym jak syn wrócił do domu, zaczął pracować i wszystko było w porządku. 00:36:19: Epi-kryzys następuje zwykle 2 do 6 tygodni po rozwiązaniu konfliktu. 00:36:25: Czas trwania aktywności konfliktu w jakim znajduje się osobnik, determinuje rozmiar obrzęku mózgu, a co za tym idzie wielkość zawału serca.

9 00:36:39: Ponieważ im większy obrzęk, im mocniejszy skurcz kiedy obrzęk jest wypierany, tym większe ciśnienie w mózgu. Jeśli jest ono zbyt wielkie może spowodować śmiertelny zawał serca. 00:36:56: Dr Hamer odkrył, że jeśli aktywność i intensywność konfliktu była duża i trwała ponad 9 miesięcy, to zawał serca będzie śmiertelny. 00:37:11: To jest w zasadzie spowodowane ciśnieniem w mózgu, z powodu dużego obrzęku, ale także z powodu zaburzeń rytmu serca, ponieważ podczas epi-kryzysu zaangażowane są centra kontroli rytmu serca. 00:37:29: Wrócę do tego trochę później i omówię to szczegółowo. 00:37:33: Jeśli faza aktywności konfliktu trwała ponad 9 miesięcy, to zawał serca podczas epi-kryzysu będzie śmiertelny. 00:37:43: Jeśli aktywność konfliktu trwała 4 do 6 miesięcy, to zawał serca będzie umiarkowany, a jeżeli mniej niż 4 miesiące - łagodny. 00:37:57: Jeżeli trwał bardzo krótko np. 1 miesiąc, to zawał serca może być nawet niezauważony. 00:38:05: To nas prowadzi do prewencji. 00:38:16: Zawał serca, czy inaczej program żylnych lub tętniczych naczyń wieńcowych, 00:38:24: jest jednym z kilku biologicznych programów, które powodują ból podczas aktywnej fazy konfliktu. W tym przypadku bóle dławicowe. 00:38:34: To jest faktycznie dobra rzecz, bo jeśli jesteśmy w aktywności konfliktu, co oznacza, że nie możemy spać, nie mamy apetytu, ciągle myślimy o konflikcie, mamy zimne ręce, 00:38:51: jeśli mamy konflikt w aktywności będący wynikiem uderzenia DHS-u i mamy w tym samym czasie dusznicę, 00:39:01: oznacza to, że jesteśmy w fazie aktywnej jednego z dwóch biologicznych programów. Mamy konflikt utraty rewiru lub seksualny konflikt frustracyjny. 00:39:14: Wiedząc, że epi-kryzys, a więc zawał serca i jego intensywność, jest zależna od długości czasu trwania fazy aktywnej konfliktu, 00:39:27: rozumiemy też, że im szybciej rozwiążemy ten konflikt, tym łagodniejszy będzie zawał serca. 00:39:35: Jeśli zdołamy doprowadzić do rozwiązania konfliktu w ciągu miesiąca lub szybciej, to zawał serca może być nawet niezauważony. 00:39:45: Często dostaję pytania jak rozwiązywać konflikty? W GNM nie ma na to gotowych odpowiedzi, z tego względu, że każda sytuacja jest wyjątkową sytuacją, i ma indywidualne okoliczności. 00:40:00: Trzeba usiąść, spojrzeć na daną sytuację i tylko osoba zainteresowana, przy naszym wsparciu, będzie wiedziała jak znaleźć najlepsze rozwiązanie tej konkretnej sytuacji. 00:40:12: Doktor Hamer zawsze podkreśla, że praktyczne rozwiązanie jest zawsze najlepsze ponieważ jest najbardziej trwałe. 00:40:20: Jednakże, jeżeli nie możemy od razu rozwiązać konfliktu z powodu jakiś ograniczeń, wtedy musimy znaleźć częściowe rozwiązanie konfliktu. 00:40:35: W GNM nazywamy to zmniejszaniem intensywności konfliktu, zmniejszenie oznacza, że znajdziemy częściowe rozwiązanie konfliktu. 00:40:46: Możemy zmniejszyć konflikt np. poprzez rozmowę o konflikcie z przyjacielem lub terapeutą. 00:40:55: Możemy zmniejszyć konflikt poprzez odwrócenie uwagi, przez coś co oczyści umysł. 00:41:02: Możemy zmniejszyć konflikt patrząc na problem z innej perspektywy, na popatrzenie na to pod innym kątem, przez zmianę swojego nastawienia, przez zobaczenie szerszego kontekstu, 00:41:20: a więc komunikowanie się, próba zrozumienia osób, które są w to zaangażowane. Wybaczanie. To moi drodzy jest prawdziwa prewencja! 00:41:31: Ponieważ nie możemy zapobiec wystąpieniu konfliktu, np. zapobiec bolesnej stracie kogoś kochanego, rozłące albo utracie pracy, 00:41:43: ale mamy wpływ na to, jak obierzemy to wydarzenie, poprzez zmianę swego nastawienia. Od nas zależy jak spojrzymy na sytuację. 00:41:54: Konflikt jest istotną częścią życia, to jest to od czego zaczynamy, więc możemy się uczyć i rozwijać duchowo podczas uzdrawiania emocjonalnego. 00:42:11: Zmniejszenie konfliktu na płaszczyźnie emocjonalnej daje wspaniały efekt, ponieważ jak już wiemy psychika, mózg i narząd są jednością, zawsze pracują synchronicznie. 00:42:29: Na płaszczyźnie narządu zmniejszenie intensywności oznacza, że proces zmian spowalnia się i w konsekwencji obrzęk mózgu, który tworzy się w fazie zdrowienia A będzie znacząco mniejszy, 00:42:47: dlatego też zawał serca, a więc epi-kryzys będzie łagodniejszy. I to jest prewencja. 00:42:54: W Germańskiej Nowej Medycynie powinniśmy się w pełni skoncentrować na płaszczyźnie emocjonalnej i psychicznej, 00:43:01: ponieważ nasza psychika jest miejscem gdzie choroby powstają, więc nasza psychika jest miejscem gdzie leczenie chorób powinno się zaczynać. 00:43:11: Chcę powiedzieć więcej o tym okresie 9 miesięcy. Bo to jest niezwykle ważne. 00:43:19: Jeśli konflikt był aktywny przez 9 miesięcy lub więcej, to zawał serca będzie śmiertelny. 00:43:29: Dlatego dr Hamer kategorycznie zaleca: Jeżeli osoba była w aktywności konfliktu więcej niż 9 miesięcy, to nie powinna rozwiązywać konfliktu! 00:43:42: Ponieważ, w tym przypadku, nastąpi śmiertelny zawał serca lub embolia płuc. 00:43:49: Dlatego pośpiech w rozwiązywaniu konfliktów, jak to jest obecnie modne w niektórych terapiach, może mieć poważne konsekwencje. 00:44:01: Zapamiętajmy więc, że nie powinniśmy celowo rozwiązywać konfliktu. 00:44:06: Dlatego jeżeli ktoś ma konflikt utraty rewiru ponieważ stracił żonę, najgorszą rzeczą jaką można zrobić to umówić go na randkę w ciemno. 00:44:15: Jeżeli aktywność konfliktu trwała długo i była intensywna, to powinniśmy mieć pewność i nie śpieszyć się z rozwiązaniem konfliktu, aby zapobiec śmiertelnemu zawałowi serca.

10 00:44:28: Dzięki GNM i pracy dr Hamera wiemy również, że zdrowa dieta i zdrowy tryb życia są oczywiście istotne do utrzymania silnego organizmu i bycia w dobrej kondycji. 00:44:44: Ale należy pamiętać, że zdrowa dieta i zdrowy tryb życia nie mają nic wspólnego z zawałami serca. 00:44:53: Ponieważ zawał serca ma początek w psychice jako wynik szoku konfliktowego i emocjonalnego wydarzenia szokowego. 00:45:02: Zawał serca w zasadzie rozpoczyna się w mózgu w czasie fazy zdrowienia powiązanego konfliktu. 00:45:10: Na ten proces nie możemy wpłynąć poprzez dietę lub poprzez coś, co sądzimy, że może tu zadziałać. 00:45:19: Musimy skupić się na płaszczyźnie emocjonalnej i przyjąć do wiadomości, że te biologiczne programy są sensownymi biologicznymi programami, które nam pomagają. 00:45:31: Ponieważ zawał serca poprzedza dusznica, tak, ale dusznica jest spowodowana poszerzaniem tętnic wieńcowych, 00:45:41: aby dostarczyć więcej krwi do serca, abyśmy mieli szansę na odzyskanie swojego rewiru i rozwiązania konfliktu. 00:45:52: Opierając się na pracy dr Hamera widzimy, że nie ma również genetycznego związku z zawałami serca. 00:46:01: Ponieważ zawał serca jest skutkiem konfliktowej sytuacji, która ma miejsce tu i teraz i dotyczy tylko osoby, która doświadcza tego konfliktu, w tym momencie. A więc dotyczy jednej osoby, tu i teraz, 00:46:28: a mózg, który doznał szoku konfliktowego wysyła sygnał do odpowiedniego narządu, który odpowiada na to sensownym procesem, który ma nam pomóc przezwyciężyć trudności. 00:46:42: Dlatego nie ma powiązania z czynnikami genetycznymi, że tak powiem. 00:46:48: Także koncepcja, która sugeruje, że aktualna choroba jest wynikiem konfliktów naszych przodków, 00:47:07: jak to jest proponowane przez przedstawicieli np. uzdrawiania międzypokoleniowego, Totalnej Biologii, czy Ustawień Rodzinnych Berta Hellingera. 00:47:21: Te koncepcje także nie widzą istoty sprawy, ponieważ choroby czy zawały, czy inne objawy mają początek w psychice jednej, konkretnej osoby i nie mają nic wspólnego z naszymi przodkami. 00:47:39: Oni mieli swoje konflikty, w swoich własnych ciałach, w ich własnych mózgach, które wysyłały sygnał do ciała aby pomóc w trudnej sytuacji. 00:47:47: Innymi słowy ten punkt widzenia wciąż tkwi w starych medycznych paradygmatach, że choroby są złośliwymi dysfunkcjami ludzkiego ciała. 00:48:00: Dlatego obwinianie naszego środowiska, czy naszego pożywienia, czy naszych przodków prowadzi donikąd. 00:48:08: Musimy zacząć obserwować siebie, spojrzeć wewnątrz siebie samych i stawić czoła konfliktom, których doświadczamy w naszym życiu. 00:48:19: Ponieważ zawsze lubię to podkreślać i powtarzać, że nasza psychika, jest miejscem gdzie choroby powstają, więc nasza psychika powinna być miejscem gdzie leczenie chorób powinno się zaczynać. 00:48:30: Dlatego zapobieganie może się rozpocząć tylko wewnątrz nas samych. 00:48:38: Dr Hamer przywrócił w końcu porządek w tej teorii chaosu konwencjonalnej medycyny. 00:48:48: I jeszcze raz powtórzę, że to nie jest kolejna teoria, to nie jest medycyna alternatywna, 00:48:52: to jest Nowa Medycyna oparta na prawach natury i zasadach, które my ludzie dzielimy z wszystkimi żywymi organizmami włączając w to rośliny. 00:49:05: Dzisiaj nie mam czasu żeby mówić o szoku konfliktowym roślin, ale jeśli znacie książkę Christophera Birda Sekretne życie roślin, to nie będzie niespodzianką, 00:49:19: że rośliny także doświadczają biologicznych szoków konfliktowych - zwróćcie uwagę na kwaśne deszcze, popatrzcie na liście a zobaczycie ładne koncentryczne okręgi na liściach. 00:49:33: Ale teraz musimy pozostać przy sercu, które jest również ładne :) 00:49:40: W pierwszej części mówiłam o zawałach serca związanych z tętniczymi i żylnymi naczyniami wieńcowymi, i w zasadzie istotą mojej prezentacji jest nauczenie rozróżniania rodzajów zawałów serca, 00:49:59: ponieważ konwencjonalne teorie, że złogi cholesterolowe w tętnicach wieńcowych blokują dopływ krwi do serca, 00:50:09: mięsień serca nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, powodując zawał serca, to takie pomieszanie z poplątaniem, prawda? 00:50:15: Konwencjonalna medycyna patrzy tylko na funkcję serca, na anatomię serca i stamtąd wywodzi konkluzje. 00:50:23: I nie chciałam być ironiczna, kiedy powiedziałam, że to jest akademicka fikcja, ponieważ musimy pracować na danych empirycznych, a nie wciąż interpretować. 00:50:35: Oczywiście wiele badań jest właściwych, jak pokazałam na przykładzie, że złogi cholesterolowe odkładają się w tętnicach wieńcowych - to jest prawdziwe, 00:50:48: ale wyciąganie stąd wniosku, że cholesterol powoduje zawał serca jest nieprawidłowe ponieważ istnieje zbyt wiele wyjątków. 00:50:55: A w nauce zasady są jasne: jeśli istnieje choć jeden wyjątek od teorii, to teoria ta jest błędna. To wszystko. 00:51:07: Dlatego musimy być bardzo precyzyjni, ponieważ dotyczy to naszego zdrowia, dotyczy nas, naszego życia, więc musimy polegać na tym, czego się nauczymy. 00:51:20: I dlatego właśnie praca dr Hamera jest takim darem dla nas, ponieważ nie tylko uczymy się rozumieć naturę chorób i ich przyczyn, 00:51:30: ale także uczymy się, że nie musimy bać się chorób, że nie musimy panikować, bo opierając się na nowym medycznym paradygmacie wiemy, że choroby są programami ratunkowymi. 00:51:42: Dlatego kiedy jesteśmy w sytuacji awaryjnej i przeżywamy konflikt strachu przed śmiercią, strachu przed wygłodzeniem, czyli nie mamy pożywienia, bo straciliśmy pracę itd., 00:51:55: to nasz mózg i każda komórka ciała jest zaprogramowana przez naturę aby pomóc nam w przeżyciu. 00:52:03: Nie może być inaczej, bo gdyby nasze ciało było zaprojektowane żeby zniszczyć siebie poprzez wszystkie możliwe rodzaje chorób, nie siedzielibyśmy tutaj. To wszystko dotyczy przetrwania. 00:52:18: Koniec części 2

11 00:00:00: Zawały serca związane z miokardium (mięśniem sercowym) 00:00:04: Podczas gdy tętnice i żyły wieńcowe są kontrolowane przez konkretne ośrodki sterowania w korze mózgowej. 00:00:14: Pamiętamy, że ośrodek sterowania tętnicami wieńcowymi jest tuż nad prawym uchem, a żyłami wieńcowymi nad lewym uchem. 00:00:25: Popatrzmy na miokardium. Miokardium to mięsień sercowy. 00:00:31: Miokardium ma 2 ośrodki sterowania. Ponieważ sama tkanka mięśniowa jest kontrolowana przez łożysko nowego mózgu, które jest wewnętrzną częścią mózgu. 00:00:46: Mięsień sercowy jest kontrolowany przez łożysko nowego mózgu, i ma - jak widać na tym schemacie - osobne ośrodki sterowania dla prawej i lewej strony mięśnia sercowego. 00:00:58: Pamiętamy, że mieliśmy obrót rurek, a więc dwóch części serca, dlatego jedna część jest kontrolowana przez jedną połowę mózgu, a druga przez drugą połowę. 00:01:09: Mam tu zdjęcie TK mózgu, która odpowiada tym schematom tutaj. Widzimy, że łożysko nowego mózgu jest niższą warstwą mózgu - tu w tym miejscu. 00:01:21: A tu mamy ośrodek sterowania motoryką w korze ruchowej (motorcortex) - tu na wyższym poziomie 00:01:29: Kora ruchowa kontroluje ruch pompujący mięśnia sercowego, a więc skurcze serca. 00:01:36: Musimy różnicować: sam mięsień serca jest kontrolowany przez tzw. łożysko nowego mózgu, 00:01:42: ale ruch pompujący mięśnia sercowego jest kontrolowany przez korę ruchową, która kontroluje wszystkie ruchy mięśni naszego ciała. 00:01:52: A więc ruchy wszystkich mięśni szkieletowych są kontrolowane przez korę ruchową włącznie ze skurczami mięśnia sercowego. 00:02:02: Konflikt związany z mięśniem sercowym, to konflikt czuć się całkowicie przeciążonym - to jest ponad moje siły. 00:02:10: Negatywny stres związany z przeciążeniem. To brzmi znajomo? Negatywny stres przeciążenia. 00:02:18: Konflikt ten odnosi się do jakichkolwiek negatywnych stresów przeciążenia, np. stres związany z pracą, stres związany z relacjami w rodzinie, związany z pieniędzmi itp. 00:02:34: Sądzę, że nie muszę wyjaśniać więcej, rozumiemy co to znaczy: to jest ponad moje siły, nie daję rady, nie mogę spełnić stawianych wymagań - zbyt duże przeciążenie. 00:02:45: Zobaczmy co się dzieje. 00:02:50: Dlaczego na początku uczymy się 5 Praw Natury. 00:02:54: Ponieważ rozumiemy dlaczego niektóre tkanki reagują namnażaniem się komórek w fazie aktywności konfliktu, w celu wspierania nas w rozwiązaniu konfliktu, 00:03:05: podczas gdy inne reagują ubytkiem tkanki, jak to widzimy w przypadku tętnic wieńcowych. 00:03:11: Jeżeli wystąpi konflikt przeciążenia, uderzy on w obu ośrodkach sterowania, zarówno w ośrodku sterowania mięśniem sercowym jak i w korze ruchowej - program zostaje uruchomiony. 00:03:28: W fazie aktywności konfliktu widzimy martwicę, a więc ubytek tkanki mięśnia sercowego. 00:03:40: W tym samym czasie, w związku z tym, że kontroluje to również kora ruchowa, mamy częściowy paraliż mięśnia sercowego. 00:03:49: Powtarzam więc, że ubytek tkanki mięśnia sercowego jest kontrolowany przez ośrodek w łożysku nowego mózgu, a częściowy paraliż mięśnia sercowego jest kontrolowany przez korę ruchową. 00:04:02: Z powodu zmniejszania się, że tak powiem, tkanki mięśnia sercowego i z powodu częściowego paraliżu mięśnia sercowego, mniej krwi pompowane jest do narzadów, co powoduje osłabienie. 00:04:18: Osłabienie - ponieważ mamy mniej krwi w narządach. Osłabienie i duszności, szczególnie podczas wysiłku fizycznego. 00:04:28: Więc jeżeli osoba jest bardzo mocno zakonfliktowana, a więc ma konflikt przeciążenia, to jest osłabiona i ma duszności nawet podczas niewielkiego wysiłku fizycznego. 00:04:47: Musimy pamiętać takie rzeczy, ponieważ są one częścią profilaktyki! 00:04:52: Bo kiedy nagle uzmysłowisz sobie, że nie czujesz się dobrze, jesteś słaby, zwykle goniłeś i mogłeś robić tyle rzeczy, a teraz po 5 krokach musisz usiąść... 00:05:05: To nie jest abstrakcja, my wiemy że jesteśmy w sytuacji przeciążenia. 00:05:10: Kiedy mamy te konkretne objawy, to wiemy - dzyń, dzyń, dzyń - hej, moje miokardium, mój mięsień sercowy jest zaangażowany, muszę zwolnić, muszę się wycofać lub znaleźć częściowe rozwiązanie. 00:05:27: Ponieważ gdy to się dzieje przez dłuższy okres czasu, to może być potencjalnie trudne. 00:05:32: A więc znowu symptomy sygnalizują nam co się dzieje w moim życiu - dzieje się zbyt wiele, muszę coś z tym zrobić. 00:05:40: Jeśli jest to dusznica bolesna - o, to jest utrata rewiru, wiemy jak to przyporządkować, wiemy co się kryje za objawami. 00:05:48: Jeżeli jest to osłabienie - to wiemy, że zaangażowany jest mięsień sercowy. 00:05:56: Co się dzieje podczas fazy zdrowienia... to jest dobre zdjęcie TK mózgu. 00:06:00: To zdjęcie TK pokazuje aktywność konfliktu, widzimy tu ostre koncentryczne kręgi w ośrodku mózgu, który steruje mięśniem sercowym. 00:06:18: To zdjęcie TK jednej warstwy łożyska nowego mózgu. 00:06:23: Więc w zasadzie możemy wnioskować z tego zdjęcia TK, co się dzieje na płaszczyźnie narządu, a z tego możemy wnioskować jaki konflikt jest z tym związany, 00:06:34: w jakiej fazie programu jest osoba: czy jest w aktywności czy w zdrowieniu. 00:06:40: Oczywiście to jest dużo bardziej złożone, nie mogę wszystkiego wyjaśnić w tak krótkim czasie, ale widzimy piękno i naukę w tym odkryciu. 00:06:53: Popatrzmy na fazę zdrowienia, jak tylko konflikt zostaje rozwiązany cały organizm przechodzi do fazy zdrowienia, a więc mięsień sercowy zaczyna się teraz odbudowywać. 00:07:08: Następuje dzielenie się komórek i w rzeczywistości, pod koniec fazy zdrowienia mięsień sercowy będzie mocniejszy niż był.

12 00:07:18: I taki jest dokładnie sens tego biologicznego programu. Przy okazji dorzucę trochę dodatkowych informacji. 00:07:25: Dr Hamer odkrył, że wszystkie narządy i tkanki, które kontrolowane są przez łożysko nowego mózgu, bez wyjątku realizują biologiczny cel pod koniec fazy zdrowienia. 00:07:38: Bardzo dobrym tego przykładem są kości. Wiecie co się dzieje po złamaniu kości, jeżeli złamiecie kość - co przede wszystkim boli, ale pod koniec zdrowienia, wiecie co się dzieje, 00:07:50: w miejscu złamania będzie więcej tkanki i kość będzie mocniejsza niż przedtem, abyśmy nie złamali jej ponownie. 00:08:00: A więc kości, mięśnie, ścięgna - wszystko co jest związane z kośćmi, jest kontrolowane przez łożysko nowego mózgu, dlatego na początku mamy ubytek tkanki, 00:08:16: ale pod koniec tego procesu mięsień sercowy będzie mocniejszy niż był, więc gdy doznamy ponownie konfliktu przeciążenia, będzie więcej tkanki na starcie. To jest cel tego programu. 00:08:35: Ale musimy spojrzeć, jak zwykle, na płaszczyznę mózgu. Ponieważ jak już wiemy zdrowienie zawsze przebiega w środowisku wodnym, 00:08:45: więc jak się można spodziewać w fazie zdrowienia A mamy obrzęk mózgu, to jest piękne zdjęcie. Widzimy tu poduszkę wodną - ciemny obszar, w ośrodku sterowania mięśniem sercowym. 00:09:00: A więc podczas fazy zdrowienia mamy obrzęk mózgu w tym miejscu, 00:09:08: I oczywiście zawsze musimy myśleć w kategoriach prewencji, ponieważ jak tylko rozwiążemy konflikt, pamiętamy o tym uczyliśmy się wcześniej, 00:09:20: jeżeli zmniejszymy konflikt, jeżeli rozwiążemy konflikt najszybciej jak możemy, to zapobiegniemy wielkiemu obrzękowi w mózgu, który jest objawem procesu zdrowienia. 00:09:33: Ponieważ kiedy obrzęk mózgu jest duży, to epi-kryzys może mieć potencjalnie ciężki przebieg. 00:09:43: I tak się dokładnie dzieje podczas zawału mięśnia sercowego. 00:09:51: Zawał mięśnia sercowego ma miejsce podczas epileptycznego kryzysu, kiedy obrzęk w mózgu jest wypierany przez sympatykotoniczny stres. 00:10:04: Pamiętamy podczas najgłębszego momentu fazy zdrowienia, w głębokiej wagotonii nagle cały organizm jest z powrotem wepchnięty w sympatykotoniczną fazę aktywności, w celu wyparcia tego obrzęku. 00:10:21: To jest cała idea, taki jest tego cel. Żeby po wszystkim mogło wrócić do normalności. To jest to co nazywamy kryzysem w zdrowieniu. 00:10:32: Ale oczywiście musimy widzieć pozytywną stronę tego - to jest konieczne aby wszystko mogło wrócić do normy. 00:10:40: Popatrzmy teraz na szczegóły - ponieważ kora ruchowa jest zaangażowana i kontroluje ten cały proces, obserwujemy podczas epi-kryzysu skurcze. 00:10:57: Teraz są to skurcze mięśni miokardium, bo ten skurcz jest sterowany przez korę ruchową, która kontroluje skurcze mięśnia sercowego. 00:11:11: To jak miejscowe trzęsienie ziemi, to właśnie powoduje te wibrujące, bolesne skurcze. 00:11:19: To nie ma nic wspólnego z tętnicami wieńcowymi - dlatego to powtarzam - to jest prawdziwy skurcz mięśnia sercowego. 00:11:27: W zależności od intensywności epi-kryzysu, który zależy od intensywności fazy aktywnej konfliktu. 00:11:37: W zależności od intensywności epi-kryzysu mamy różną skalę objawów - od delikatnego drżenia do naprawdę silnych konwulsji mięśnia sercowego. 00:11:51: W tym samym czasie mamy tachykardię, a więc częstoskurcz - szybkie bicie serca, 00:11:57: które jest spowodowane przez gwałtowne skurcze mięśnia sercowego - widzicie mamy tu znowu naprawdę wyraźne symptomy. 00:12:05: W tym samym czasie mamy zimne poty i nudności - dzieje się tak zawsze kiedy następuje epi-kryzys, ponieważ epi-kryzys jest powrotem do fazy aktywności konfliktu. 00:12:17: Jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli jesteśmy w fazie aktywności konfliktu, to mamy mdłości, nie możemy jeść, mamy zimne dłonie, 00:12:28: to jest nawrót sympatykotonicznej fazy konfliktu, w celu wyparcia tego obrzęku z mózgu. Tak więc dzięki symptomom możemy rozpoznać co się dzieje. 00:12:47: I teraz widzimy, że nie ma żadnego związku między zawałem mięśnia sercowego, a podniesionym poziomem cholesterolu, jak twierdzi konwencjonalna medycyna. 00:13:02: Ponieważ miokardium jest kontrolowane przez łożysko nowego mózgu i przez korę ruchową, a zwiększony poziom cholesterolu związany jest tylko z naczyniami wieńcowymi. 00:13:16: Poziom cholesterolu zwiększa się, jeżeli włączony jest biologiczny program, innymi słowy wtedy, kiedy któreś z naczyń wieńcowych wymaga naprawy. 00:13:28: Oba są dobre, oba są pozytywne, ale nie ma tu absolutnie związku między nimi. I to tłumaczy to zjawisko: 00:13:38: Prawie połowa pacjentów przyjmowanych do szpitala z powodu zawału serca, ma normalny poziom cholesterolu. (Miażdżyca 149, 2000) 00:13:46: Teraz rozumiemy, i od tej pory moi drodzy musimy inaczej czytać czasopisma, inaczej czytać medyczną prasę, 00:13:54: ponieważ teraz można wykorzystać Germańską Nową Medycynę jako podłoże informacji i wtedy wszystko wraca na swoje miejsce. 00:14:05: Więc kiedy czytacie to, po tym jak siedzieliście tu 2 godziny, wiecie, że ci, którzy przeszli zawał serca, a mieli normalny poziom cholesterolu, to mieli zawał związany z miokardium. 00:14:18: I cała teoria, że złogi cholesterolu powodują zawały serca, przepraszam za wyrażenie, teraz poszła z dymem. 00:14:28: Nie jestem cyniczna, nie robię nagonki na nikogo, nie robię nagonki na konwencjonalną medycynę, ale chcę mieć podłoże naukowe. 00:14:35: Uczyłam się w swojej szkole w Austrii, żeby być dokładnym w swojej pracy. 00:14:41: Jeżeli robimy to w humanistyce, to dobrze, ale medycyna nie jest miejscem żeby robić tego rodzaju rzeczy, ponieważ dotyczy to naszego zdrowia i powinniśmy polegać na dobrej nauce.

13 00:14:54: A dobra nauka znaczy tyle, że te ustalone teorie są powtarzalne w każdym, bez wyjątku, przypadku pacjenta. Kropka. 00:15:14: Ponieważ obok cholesterolu wysokie ciśnienie krwi jest również uważane, jako ryzyko zawału serca. 00:15:27: To w zasadzie te dwie rzeczy: wysoki poziom cholesterolu lub nadciśnienie - i wszyscy zaczynają panikować. 00:15:35: Dlatego wyjaśniliśmy i wyprostowaliśmy temat cholesterolu i przechodzimy do ciśnienia krwi. 00:15:48: Mięsień sercowy jest w zasadzie systemem ciśnieniowym zaprojektowanym aby pompować krew do dwóch krwioobiegów ciała. 00:16:02: Prawe miokardium, a więc prawa część mięśnia sercowego pompuje krew do płucnego obiegu krwi, innymi słowami do płuc. 00:16:12: Lewe miokardium, lewa część mięśnia sercowego pompuje krew do obwodowego obiegu krwi, innymi słowami do reszty ciała. 00:16:22: Powtarzam: płucny obieg krwi pompuje krew do płuc, obwodowy obieg krwi pompuje krew do wszystkich pozostałych narządów ciała. 00:16:35: Ponieważ odległość przepływu krwi od serca do płuc jest znacznie krótsza niż z płuc do całego ciała, 00:16:49: to system ciśnieniowy płucnego obiegu krwi jest słabszy, niż system ciśnieniowy obwodowego obiegu krwi. 00:17:01: Innymi słowy płucny obieg krwi (mały obieg) jest systemem niskiego ciśnienia, a obwodowy obieg krwi (duży obieg) jest systemem wysokiego ciśnienia. 00:17:15: Ta funkcjonalna korelacja jest istotna, w celu zrozumienia objawów jakie wystąpią podczas tych dwóch zawałów serca dotyczących lewej lub prawej strony miokardium. 00:17:32: Jeżeli zawał serca dotyczy prawej części mięśnia sercowego, to układ niskiego ciśnienia - zwróćcie uwagę na kolory, to nowe informacje. 00:17:52: Jeżeli zawał serca dotyczy prawej części mięśnia sercowego, to układ niskiego ciśnienia w tym czasie będzie w deficycie, 00:18:01: w rezultacie czego tymczasowo dominuje układ wysokiego ciśnienia, powodując zwiększenie ciśnienia krwi. 00:18:11: Innymi słowy kiedy układ niskiego ciśnienia jest w tym czasie w deficycie, powoduje dominację układu wysokiego ciśnienia i w rezultacie ciśnienie krwi gwałtownie rośnie. 00:18:24: A więc podczas epi-kryzysu, podczas zawału prawej strony mięśnia sercowego, ciśnienie krwi rośnie, gwałtownie rośnie. 00:18:36: Ciśnienie krwi wzrasta także ze względu na częściowy paraliż mięśnia sercowego. Ciśnienie wzrasta zarówno w fazie aktywnej konfliktu jak i w fazie zdrowienia A. 00:18:52: Ale ciśnienie krwi nigdy nie jest tak wysokie podczas tych dwóch faz, jak podczas samego zawału serca. 00:19:00: Więc jest to prawdą, że zawał serca jest poprzedzony nadciśnieniem, ale w przeciwieństwie do standardowych teorii nadciśnienie nie powoduje zawału serca, 00:19:16: nadciśnienie jest objawem towarzyszącym, spowodowanym tymczasową niewydolnością układu niskiego ciśnienia. 00:19:26: To nie jest przyczyna, to jest mechaniczna korekta. 00:19:31: Układ niskiego ciśnienia jest niewydolny, więc układ wysokiego ciśnienia zaczyna dominować powodując wzrost ciśnienia. 00:19:44: Jest więcej objawów dotyczących zawału prawej części mięśnia sercowego. 00:19:50: Z powodu tego, że ciśnienie rośnie - pomyślmy logicznie - z powodu wzrostu ciśnienia krwi następuje przyspieszenie akcji serca. 00:19:59: Możecie sobie wyobrazić: ciśnienie rośnie, serce bije naprawdę szybko, powodując tzw. tachykardię i mocne uderzenia - szczególnie w okolicy szyi. Bije bardzo, bardzo szybko. 00:20:11: Mamy uczucie jakby serce chciało wyskoczyć z klatki piersiowej. 00:20:16: A więc wszystko to, moi drodzy, zapamiętajmy, po to się uczymy, bo to jest dla was wskazówka, że jest to epizod związany z prawą stroną miokardium. 00:20:31: Możemy to teraz rozpoznać - acha, to przez wysokie ciśnienie krwi. 00:20:36: Jest jeszcze duszność. Duszność, którą ma osoba przy zawale mieśnia sercowego. 00:20:44: Pamiętajmy, że kiedy zaangażowane są tętnice wieńcowe, to osoba ma dusznicę bolesną, ale nic się nie dzieje z oddechem. 00:20:52: A więc zobaczmy skąd ta duszność. To jest naprawdę fascynujące. 00:20:59: Co powoduje duszność - prawa strona miokardium jest funkcjonalnie blisko związana z lewą przeponą, która jest głównym mięśniem umożliwiającym oddychanie. 00:21:14: To właśnie dlatego zawał serca wpływa na oddech. A przy mocnym zawale może to powodować kompletny brak oddechu. 00:21:25: Chciałabym jeszcze coś dodać i omówić dokładniej. 00:21:30: Epi-kryzysy następują zazwyczaj w okresie odpoczynku - mamy przecież wagotonię i nagle wychodzimy z niej. 00:21:39: Epi-kryzysy następują zazwyczaj w okresie odpoczynku, stąd szczyt zawałów serca, udarów itp. które zwykle mają miejsce w porze odprężenia 00:21:49: i często w nocy albo w godzinach rannych kiedy jesteśmy w stanie naturalnego odpoczynku. 00:21:55: Powtarzam, żeby zapamiętać to. Epi-kryzysy nastepują zazwyczaj w okresie odpoczynku i często w nocy. 00:22:05: Ponadto epi-kryzys może być pojedyńczym wydarzeniem małym lub dużym, ale - i to jest znaczące - epi-kryzysy mogą także następować w sekwencjach. 00:22:16: Wyobraźcie sobie obrzęk, który musi być usunięty. To może być jeden duży ścisk, ale może być podzielony na małe sekwencje czy powtórzenia itd. 00:22:31: To może być jedno zdarzenie lub sekwencja kilku zdarzeń. 00:22:36: Dobrym przykładem tego są nocne napady kaszlu. Kaszel to epi-kryzys. 00:22:48: Mięśnie oskrzeli, w mięśniach oskrzeli dzieje się to samo - skurcze mięśni oskrzeli powodują napady kaszlu. 00:23:03: Działa to na tej samej zasadzie co mięsień sercowy, ale dzieje się w płucach. Opiera się na tej samej zasadzie.

14 00:23:08: Te nocne napady kaszlu są dobrym przykładem tych nocnych sekwencji epi-kryzysów. 00:23:18: W przypadku miokardium, mamy do czynienia z epizodami zatrzymania oddechu (podobnymi do napadów kaszlu), 00:23:30: krótkie momenty zatrzymania oddechu, łapanie powietrza z trudem, walka o oddech, z epizodami duszenia się. I to nazywamy bezdechem sennym. 00:23:50: Bezdech senny, co wykazały badania dr Hamera, są to małe, mini zawały serca. 00:24:03: Niewielkie, mini zawały miokardium, dotyczące również przepony, która jest blisko z tym związana. 00:24:11: W rzeczywistości, ośrodek sterujący przeponą w mózgu, jest dokładnie pod ośrodkiem sterującym mięśniem sercowym. 00:24:22: Dlatego podczas epi-kryzysu zaangażowana jest przepona, i dlatego zwykle oba organy są w to zaangażowane. Jest tu funkcjonalne połączenie na płaszczyźnie narządów. 00:24:33: Dlatego jeśli ma miejsce zawał prawej części mięśnia sercowego mamy duszności, mamy potencjalne zatrzymanie oddechu, 00:24:41: ale jeżeli mamy do czynienia z sekwencjami małego lub średniego epi-kryzysu, to jest właśnie bezdech senny. 00:24:50: A więc bezdech senny jest związany z sytuacją kiedy jesteśmy kompletnie przeciążeni. To jest rewelacja - wiem. 00:25:04: Ludzie, którzy cierpią na bezdech senny - my już wiemy, a oni mogą się stąd dowiedzieć - mają wciąż powtarzające się nawroty aktywności konfliktu. 00:25:16: W dzień mają sytuację przeciążenia - związaną z rodziną, pracą, pieniędzmi, trudne chwile itp. 00:25:26: A w nocy jest oczywiście odpoczynek i stąd bezdech senny. Następnego dnia znów zaczyna się samo. 00:25:31: A więc ta wspaniała praca dr Hamera pokazuje nam sedno sprawy - ludzie znają ten konflikt, 00:25:38: więc jeśli spytamy kogoś czy ma to związek z przeciążeniem - to wie on dokładnie, co to przeciążenie w jego przypadku oznacza. 00:25:46: Jest relacja dotycząca tego, w jednej z książek dr Hamera. 00:25:50: Kiedy kobieta miała powtarzające się epizody bezdechu sennego z powodu czucia się przeciążoną za sprawą jej syna, 00:25:56: który miał problemy z narkotykami, był w więzieniu i miał inne tego rodzaju problemy. 00:26:02: Ale jeśli nie wiemy, że jest to związane z bardzo konkretną sytuacją w naszym życiu, to nie możemy dokończyć zdrowienia. 00:26:10: Ale dla nas, którzy wiedzą zawczasu, i dlatego powinniśmy wiedzieć tak wcześnie jak to tylko jest możliwe, żebyśmy byli przygotowani gdy coś się wydarzy. 00:26:21: Bo wtedy wiemy gdzie tkwi problem. To jest nasza psychika i emocje i...nasza dusza. 00:26:29: Tak, ponieważ dokładnie to oznacza słowo psychika. Oznacza siedzibę duszy. Starożytni Grecy wiedzieli o tym dawno temu. 00:26:40: Popatrzmy teraz na lewe miokardium. 00:26:45: Jeżeli zawał serca dotyczy lewej części mięśnia sercowego - mamy tu przeciwny scenariusz: teraz układ wysokiego ciśnienia jest tymczasowo niewydolny 00:26:57: i w rezultacie układ niskiego ciśnienia zaczyna dominować, powodując gwałtowny spadek ciśnienia krwi. Czyli dokładnie na odwrót. 00:27:09: Jeśli lewe miokardium przechodzi epi-kryzys, to ciśnienie natychmiast spada, gwałtownie, powodując całkowitą zapaść w układzie krążenia i osoba traci przytomność. 00:27:31: Tu też mamy tachykardię - przyspieszony rytm serca, spowodowany przez wysiłek mięśnia sercowego żeby pompować krew do dużego obiegu i to potęguje częstość skurczy serca. 00:27:49: I widzimy teraz, że nie ma tu absolutnie żadnego związku z cholesterolem. A więc mamy normalny poziom cholesterolu. 00:28:00: I to tłumaczy dlaczego ludzie mają zawały serca przy normalnym poziomie cholesterolu. 00:28:10: To moi drodzy jest taka cenna informacja, ponieważ poznając odkrycie przekazujemy je dalej. 00:28:23: Jak wiemy praca dr Hamera jest tłumiona od samego początku. 00:28:28: Dlatego jeśli nie uczymy się jej w szkołach, a na uniwersytetach lekarze nie mają szansy uczenia się i praktykowania, jesteśmy zdani sami na siebie. 00:28:39: To dobrze, dlatego jesteśmy tu i poznajemy to odkrycie, co nie jest trudne. 00:28:45: System jest zawsze taki sam, jest mnóstwo informacji, mnóstwo szczegółów, ale jeśli zrozumiemy podstawy, to wszystko wróci na swoje miejsce - bo wiemy już gdzie szukać. 00:28:56: Wiecie jaka jest różnica między profesorem i studentem? Profesor wie gdzie szukać. To jedyna różnica. 00:29:05: To samo tutaj. Tylko nauczyć się podstaw. Przede wszystkim dokonać tej zmiany, że choroby są częścią programu ratunkowego. 00:29:20: Więc mamy fazę aktywną kiedy natura chce nam pomóc programem, z którym się urodzilismy. 00:29:27: A zdrowienie jest jak odpoczynek po wielkiej bitwie, wszystko musi zdrowieć i wszystko musi wrócić do normy. Zajmuje to oczywiście trochę czasu, 00:29:37: ale termin choroby jest w tym sensie, w konwencjonalnym rozumieniu, absolutnie niewłaściwy. 00:29:43: Ta informacja moi drodzy prowadzi nas do wnioskowania z objawów, z jakim rodzajem zawału serca mamy do czynienia. 00:29:52: Czy jest to zawał związany z tętnicami wieńcowymi, gdzie mamy bóle dławicowe i przeszywający ból, rytm serca zwalnia, ciśnienie krwi jest prawidłowe, poziom cholestrolu rośnie. 00:30:10: Bo kiedy zaangażowane jest miokardium jest na odwrót. Mamy skurcze mięśnia sercowego, rytm serca przyśpiesza, 00:30:20: i kiedy ciśnienie rośnie - wiemy że dotyczy to prawej strony miokardium, a kiedy ciśnienie spada wiemy, że jest to lewa strona miokardium. 00:30:30: I w tym samym czasie - i to jest sedno - możemy wnioskować na podstawie objawów, czy jest to związane z konfliktem utraty rewiru, czy z konfliktem seksualnym.

15 00:30:45: Utrata rewiru - tętnice wieńcowe, konflikt seksualnej frustracji - żyły wieńcowe, czy konflikt związany z czuciem się całkowicie przeciążonym - miokardium. 00:30:56: To w zasadzie jest najlepsza profilaktyka! 00:31:01: A to kieruje nas do kolejnego tematu - okładów z lodu. 00:31:07: To jest coś za co świat kocha dr Hamera: Ten ze swoimi kostkami lodu. 00:31:15: Ale kostki lodu ratują życie jeśli ktoś ma zawał serca. I za chwilę wyjaśnię dlaczego. 00:31:24: Właśnie dlatego zawsze powinniśmy się upewniać, że mamy kostki lodu w lodówce, albo jakieś inne mrożonki. A oto dlaczego. 00:31:36: Kiedy zrozumiemy, że zawał serca w zasadzie rozgrywa się w mózgu, a wielkość zawału serca zależy od wielkości obrzęku w mózgu, 00:31:52: wtedy zdajemy sobie sprawę, że musimy skupić się na tym obrzęku tak długo jak to jest konieczne. 00:32:01: Przede wszystkim, jeśli ktoś w naszej obecności ma zawał serca, powinniśmy oczywiście zadzwonić po 911. To ważne. 00:32:09: Jednakże w takich przypadkach jest środek ratunkowy, który jest pomocny w tym, aby mieć sytuację pod kontrolą. Jest nim chłodzenie głowy. Położyć okład z lodu na głowę. 00:32:27: Ponieważ przy chłodzeniu głowy obrzęk mózgu jest mniejszy, a więc i ciśnienie w mózgu jest mniejsze, a co za tym idzie zawał serca będzie lżejszy. 00:32:42: Tak dr Hamer mówi o tym: W ten sposób możemy łatwo zmniejszyć śmiertelność zawałów serca o niemal połowę. 00:32:55: Mam dla was relację z tym związaną. 00:33:01: Którą dostałam 1,5 roku temu od pana z USA, który przysłał mi ten list, a ja podzielę się nim z wami. Chciał pozostać anonimowy. Relacja jest również na stronie internetowej. 00:33:18: Ale chcę się nią podzielić, mówiąc o okładach z lodu. 00:33:26: Czytajmy razem: Witaj Caroline, chcę podzielić się z Tobą moim doświadczeniem. Około półtora roku temu odwiedziłem moją 87-letnią matkę. 00:33:39: Rozmawialiśmy o starych czasach. Potem zaczęła się skarżyć, że boli ją lewą ręką i ból rozprzestrzenia się do szczęki i na klatkę piersiową. Zawał serca! 00:33:48: Czego dotyczy ten zawał? - Tętnic wieńcowych. Teraz wiemy jaki miała rodzaj zawału. 00:33:59: Zapytałem ją, czy nie czuje jakiegoś bólu w głowie. Potwierdziła - po prawej stronie, tuż nad uchem. 00:34:06: Pobiegłem do zamrażarki, chwyciłem paczkę mrożonych ryb i trzymałem ją nad prawym uchem. Była w szoku. 00:34:16: W międzyczasie chciałem zadzwonić na 911, ale odmówiła pójścia do szpitala. Powiedziała, że chce umrzeć w domu. Pomyślałem sobie: Hamer, obyś miał rację! 00:34:30: Po około 3 lub 4 minutach usiadła i powiedziała, że czuje się lepiej. Kontynuowałem trzymanie lodu na jej głowie przez następne15 minut. 00:34:38: Potem było tak, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Powiedziała nawet, że czuje się znacznie lepiej niż przed zawałem serca. 00:34:47: Zrobiłem jej czarnej kawy ochłodzonej kostkami lodu. 00:34:52: Od tego czasu minęło półtora roku, a ona nie miała żadnych, dalszych problemów z sercem. 00:34:57: Jestem dyplomowanym ratownikiem medycznym, ale to nie ilość RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) lub defibrylatorów ją ocaliła, i nie spowodowała zmniejszenia obrzęku mózgu. 00:35:08: Gdy rozmawiałem z moim instruktorem ratownictwa, powiedział mi, że RKO ratuje mniej więcej 1 na 10 ofiar zawału serca. 00:35:14: Być może RKO faktycznie nikogo nie uratowała? Być może obrzęk mózgu zmniejszyłby się tak czy owak w takich przypadkach? 00:35:23: Twoja strona internetowa uratowała życie mojej matki. Dziękuję! 00:35:35: Moi drodzy, staram się jak mogę najlepiej przekazywać to wspaniałe dzieło, ale faktem jest, że jestem tylko wysłannikiem, 00:35:48: a podziękowania i całe uznanie powinno być kierowane do jednego człowieka, który zasługuje na aplauz. 00:36:03: Tłumaczenie i napisy: GNM Wrocław >> 5prawnatury.pl

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System)

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) Charles Haanel, tłumaczenie: Wojciech Luciejewski System Uniwersalnego Klucza był fenomenem swego czasu, wznosząc autora Charlesa F. Haanela tak do wielkiej

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Odzyskaj prawidłową przemianę materii... 13 Czyli dlaczego hormony odgrywają tak istotną rolę

Spis treści. Wstęp. Odzyskaj prawidłową przemianę materii... 13 Czyli dlaczego hormony odgrywają tak istotną rolę 7 Spis treści Podziękowania... 9 Przedmowa... 11 dr n. med. Christine Darwin Wstęp. Odzyskaj prawidłową przemianę materii... 13 Czyli dlaczego hormony odgrywają tak istotną rolę Część I. Twoja przemiana

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Mariusz Kapusta Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Jak zacząć działać i nie przestać. Spis treści Proaktywnie.pl

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym?

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym? NR 3(9) marzec 2008 Cena: 6,70 zł PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW W prezencie Barwniki do jajek Jak pomóc 5 cech pacjentowi z katarem siennym? Recepta na dobry sen apteki szytej na miarę Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela

Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela dr doreen virtue Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela Słuchaj radia Hay House na żywo: www.hayhouseradio.com Redakcja: Mariusz Warda Projekt okładki: Tomasz Piłasiewicz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Umowa nr: I43-LLP-I-2008-1-ES-GRUNDTVIG-GMP MINDWELLNESS Improvement the Learning Capacities and Mental Health of Elder People Ten projekt został zrealizowany

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

JAK JĄ OFEROWAĆ, DAWAĆ I AKCEPTOWAĆ. O relacji jeden na jeden, relacjach grupowych i konsultingu biznesowym. Edgar H. Schein

JAK JĄ OFEROWAĆ, DAWAĆ I AKCEPTOWAĆ. O relacji jeden na jeden, relacjach grupowych i konsultingu biznesowym. Edgar H. Schein JAK JĄ OFEROWAĆ, DAWAĆ I AKCEPTOWAĆ O relacji jeden na jeden, relacjach grupowych i konsultingu biznesowym Edgar H. Schein Tytuł oryginału: Helping. How to offer, give, and receive help Copyright 2009

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat.

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Spis treści 1. Wstęp..................................... 9 2. Przedsiębiorczość co to

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo