Opis przebiegu granic obszaru ograniczonego uŝytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przebiegu granic obszaru ograniczonego uŝytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Opis przebiegu granic obszaru ograniczonego uŝytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Powiat piaseczyński Gmina PIASECZNO Obręb Chojnów Granica biegnie od punktu nr 282, będącego punktem o numerze początkowym obwodnicy Obszaru Ograniczonego UŜytkowania, połoŝonego na obszarze lasów Nadleśnictwa Chojnów (działka nr 318) w kierunku północno-zachodnim przez punkty połoŝone w Nadleśnictwie Chojnów: nr 283 połoŝony w północnym naroŝniku działki nr 318; nr 284, nr 285, nr 286 i nr 287 połoŝone na działce nr 311; nr 288 połoŝony na tej samej działce w pobliŝu działki nr 309; nr 289 połoŝony na działce nr 283; nr 290, nr 291, nr 292 i nr 293 połoŝone na działce nr 282; nr 294 i 295 połoŝone na działce nr 281 przy południowo-zachodniej granicy działki nr 275; nr 296 i 297 połoŝone na działce nr 275 przy północno-wschodniej granicy działki nr 281; nr 298 połoŝony w południowym naroŝniku działki nr 274; nr 299 połoŝony na tej samej działce nr 274; nr 300, nr 301 i nr 302 połoŝone na działce nr 273 zlokalizowanej przy ul. Asfaltowej do punktu nr 303 połoŝonego w obrębie śabieniec przy granicy z obrębem Chojnów. Obręb śabieniec Granica biegnie od punktu nr 303 połoŝonego na północnej stronie ul. Leśnej na wysokości działki nr 177 w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 304 połoŝony na działce nr 316/1 przy granicy z działką nr 256, nr 305 połoŝony na wschód od ul. Polnej na działce nr 133/1 przy granicy z działką nr 135/3 przecinając ulicę Polną do punktu nr 306, połoŝonego w obrębie Siedliska Obręb Siedliska Granica biegnie od punktu nr 306 połoŝonego przy granicy działek nr 140/7 i nr 145/1 oraz południowo-zachodnim naroŝniku działki nr 140/3 w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 307 połoŝony na działce 114/4 przy granicy z działką nr 117/7, nr 308 połoŝony na działce 181/4 przy granicy z działką nr 180/2 do punktu nr 309 połoŝonego w obrębie PGR Pólko. Obręb PGR Pólko Granica biegnie od punktu nr 309 połoŝonego na działce nr 52 przy granicy ze wsią Siedliska w kierunku północno-zachodnim przecinając rzekę Jeziorka do punktu nr 310 połoŝonego na terenie miasta Piaseczno, w obrębie nr 44. Powiat piaseczyński Miasto PIASECZNO

2 2 Obręb nr 44 Granica biegnie od punktu nr 310 połoŝonego na działce nr 19 leŝącej między ulicą Mazurską i rzeką Jeziorką w kierunku północno-zachodnim przecinając ulicę Mazurską do punktu nr 311 połoŝonego w obrębie nr 43. Obręb nr 43 Granica biegnie od punktu nr 311 połoŝonego na działce nr 13 w kierunku północnozachodnim przecinając ul. śeromskiego i działkę nr 3/18 w obrębie nr 28 oraz ul. Armii Krajowej do punktu nr 312 połoŝonego w obrębie nr 27. Obręb nr 27 Granica biegnie od punktu nr 312 połoŝonego na działce nr 8 po zachodniej stronie ulicy Armii Krajowej w kierunku północno-zachodnim przecinając ul. Chyliczkowską do punktu nr 313 połoŝonego w obrębie nr 19. Obręb nr 19 Granica biegnie od punktu nr 313 połoŝonego na działce nr 53 leŝącej po południowej stronie ul. Młynarskiej w kierunku północno zachodnim przez punkty: nr 314 połoŝony na działce nr 26/3 przy wschodniej granicy działki nr 26/8 leŝącej po północnej stronie ul. Młynarskiej, nr 315 połoŝony na północnej stronie działki nr 1 stanowiącej ul. Armii Krajowej do punktu nr 316 połoŝonego w obrębie nr 18. Obręb nr 18 Granica biegnie od punktu nr 316 połoŝonego na działce nr 12/19 leŝącej po północnej stronie ul. Armii Krajowej w kierunku północno-zachodnim przecinając ul. gen. Leopolda Okulickiego do punktu nr 317 połoŝonego w obrębie nr 06. Obręb nr 06 Granica biegnie od punktu nr 317 połoŝonego w północnej części działki nr 10/111 leŝącej na północ od ul. Okulickiego w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 318 połoŝony w północnej części działki nr 10/108 przy północno-zachodnim naroŝniku działki nr 10/28, nr 319 połoŝony w centralnej części działki nr 9, nr 320 połoŝony na działce nr 3/28 i dalej przecinając ul. Energetyczną do punktu nr 321 połoŝonego w obrębie nr 04. Obręb nr 04 Granica biegnie od punktu nr 321 połoŝonego przy wschodniej granicy działki nr 2/147 (teren Szkoły Policji Drogowej) w kierunku północno-zachodnim, przez punkt nr 322 połoŝony na działce nr 2/164 (teren Szkoły Policji Drogowej) przecinając ul. Puławską do punktu nr 323 połoŝonego w obrębie nr 01. Obręb nr 01

3 3 Granica biegnie od punktu nr 323 połoŝonego po zachodniej stronie ul. Puławskiej (działka nr 74) w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 324 połoŝony w północnej części działki nr 27 przy granicy z działką nr 28/5 połoŝoną na południowej stronie ul. Łabędzia do punktu nr 325 połoŝonego w gminie Lesznowola w obrębie KPGO Mysiadło. Gmina LESZNOWOLA Obręb KPGO Mysiadło Granica biegnie od punktu nr 325 połoŝonego w południowo-zachodniej części działki nr 1/229 leŝącej po północnej stronie ul. Łabędzia, przy granicy działek nr 1/76 i nr 1/77 w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 326 połoŝony w północnej części działki nr 1/113 leŝącej po północnej stronie ul. Osiedlowej; nr 327, nr 328, nr 329, nr 330 połoŝone na działce nr 1/205 do punktu nr 331 połoŝonego na obszarze m. st. Warszawa, dzielnica Ursynów, obręb nr Miasto St. WARSZAWA Dzielnica URSYNÓW Obręb nr Granica biegnie od punktu nr 331 połoŝonego w centralnej części działki nr 64 leŝącej po południowej stronie ul. Katarynki w kierunku północno-zachodnim przecinając ul. Katarynki przez punkt nr 332 połoŝony na działce nr 31 przy granicy z działką nr 32 przecinając ul. śmijewską do punktu nr 333 połoŝonego w obrębie nr Obręb nr Granica biegnie od punktu nr 333 połoŝonego przy zachodniej granicy działki nr 1 leŝącej po północnej stronie ul. śmijewskiej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 334 połoŝonego w obrębie nr Obręb nr Granica biegnie od punktu nr 334 połoŝonego na działce nr 44/1 leŝącej po południowej stronie ul. Karczunkowskiej w kierunku północno-zachodnim przecinając ul. Karczunkowską do punktu nr 335 połoŝonego w obrębie nr Obręb nr Granica biegnie od punktu nr 335 połoŝonego w północno-wschodniej części działki nr 10/19 przy granicy działki nr 10/20 z działką nr 10/11 stanowiącą drogę dojazdową od ul. Karczunkowskiej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 336 połoŝonego w obrębie nr Obręb nr Granica biegnie od punktu nr 336 połoŝonego na działce nr 41/1 przy granicy z działką nr 42/1 w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 337 połoŝony w środkowej części działki nr 31 leŝącej między ulicami Trombity i Dawidowską, nr 338 połoŝony na działce nr 30, nr 339 połoŝony na działce nr 21/1 do punktu nr 340 połoŝonego na działce nr 15/4 przy granicy z działką nr 15/16, a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie

4 4 dalej przez punkty: nr 341 połoŝony na działce nr 14 przy granicy z działką nr 13, nr 342 połoŝony na działce nr 11 przecinając teren linii kolejowej do punktu nr 343 połoŝonego w obrębie nr Obręb nr Granica biegnie od punktu nr 343 połoŝonego na działce nr 9 w kierunku zachodnim przez punkt nr 344 połoŝony na działce nr 3/2 przy granicy z działką nr 4 przecinając ul. Kórnicką w rejonie południowego naroŝnika działki nr 32 w obrębie nr do punktu nr 345 połoŝonego w powiecie piaseczyńskim, gmina Lesznowola, obręb Zgorzała. Powiat piaseczyński Gmina LESZNOWOLA Obręb Zgorzała Granica biegnie od punktu nr 345 połoŝonego na działce nr 93 przy granicy z działką nr 92 w kierunku zachodnim przez punkty: nr 346, nr 347 i nr 348 połoŝone w północnej części działki nr 83 do punktu nr 349 połoŝonego w powiecie pruszkowskim, gmina Raszyn, obręb Dawidy Bankowe. Powiat pruszkowski Gmina RASZYN Obręb Dawidy Bankowe Granica biegnie od punktu nr 349 połoŝonego w południowej części działki nr 159/2 leŝącej po wschodniej stronie ul. Starzyńskiego w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 350 połoŝony w rejonie północno-zachodniego naroŝnika działki nr 159/2, do punktu nr 351 połoŝonego na działce nr 133 stanowiącej ul. Starzyńskiego, a następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty: nr 352 połoŝony przy granicy działek nr 130/2 i 130/5 leŝących po zachodniej stronie ul. Starzyńskiego, nr 353 połoŝony przy granicy działki nr 130/5 i nr 130/6, nr 354 połoŝony na działce nr 129/3 przy granicy z działką nr 128 do punktu nr 355 połoŝonego na działce nr 124/5 i dalej biegnie w kierunku północnym przez punkty: nr 356 połoŝony na działce nr 114 leŝącej przy skrzyŝowaniu ul. Miklaszewskiego i Starzyńskiego, nr 357 połoŝony na działce nr 97 przy granicy z działką nr 95/5, nr 358 połoŝony przy granicy działek nr 91/2 i nr 88, nr 359 połoŝony na działce nr 84, nr 360 połoŝony na działce nr 82 leŝącej przy skrzyŝowaniu ulicy Starzyńskiego i ulicy Elekcyjnej, nr 361 połoŝony na działce nr 74/4 leŝącej przy ulicy Kwiatów Polnych, nr 362 połoŝony w północnej części działki nr 69/1 leŝącej po zachodniej stronie ul. Salomonowskiej do punktu nr 363 połoŝonego w obrębie Dawidy. Obręb Dawidy Granica biegnie od punktu nr 363 połoŝonego na działce nr 236 w kierunku północnozachodnim przez punkty: nr 364 połoŝony na działce nr 212 przy granicy z działką nr 214, nr 365 połoŝony na działce nr 211 leŝącej przy ul. Długiej, nr 366 połoŝony na działce nr 205 leŝącej przy ul. Warszawskiej, nr 367 połoŝony w pobliŝu granicy działek nr 61 i nr 62 leŝących przy ul. Terleckiego, nr 368 połoŝony na działce nr 46 przy północno-zachodnim naroŝniku działki nr 49/1 do punktu nr 369 połoŝonego w obrębie Jaworowa. Obręb Jaworowa

5 5 Granica biegnie od punktu nr 369 połoŝonego w południowo-zachodnim naroŝniku działki nr 442 leŝącej przy ul. Dalekiej w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 370 połoŝony na działce nr 294, nr 371 połoŝony na działce nr 280 przy granicy z działką nr 279 leŝącą przy ul. Kinetycznej do punktu nr 372 połoŝonego w m. st. Warszawa, dzielnica Włochy, obręb nr Miasto St. WARSZAWA Dzielnica WŁOCHY Obręb nr Granica biegnie od punktu nr 372 połoŝonego przy zachodniej granicy działki nr 9 na północ od ul. Kinetycznej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 373 połoŝonego w obrębie nr Obręb nr Granica biegnie od punktu nr 373 połoŝonego w południowo-wschodniej części działki nr 64/61 leŝącej przy ul. Paluch w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 374 i nr 375 połoŝone na działce nr 67, nr 376 połoŝony na działce nr 64/61 w pobliŝu ul. Paluch, nr 377 i nr 378 połoŝone na działce nr 34 przy granicy z działką nr 33/23, nr 379 połoŝony w pobliŝu granicy działek nr 76 i nr 33/43, nr 380 połoŝony na działce nr 76, nr 381 połoŝony w północno-wschodnim naroŝniku działki nr 33/29 do punktu nr 382 połoŝonego na działce nr 33/28, a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty: nr 383, nr 384, nr 385, nr 386 i nr 387 połoŝone na działce nr 6 do punktu nr 388 połoŝonego w obrębie nr Obręb nr Granica biegnie od punktu nr 388 połoŝonego na działce nr 21 przy granicy z działką nr 20 w kierunku zachodnim do punktu nr 389 połoŝonego w obrębie nr Obręb nr Granica biegnie od punktu nr 389 połoŝonego we wschodniej części działki nr 10 leŝącej przy ul. Janka Muzykanta w kierunku zachodnim przez punkt nr 390 połoŝony na działce nr 13 w pobliŝu granicy z działką nr 15, przecinając ul. Zbiorową, działkę nr 3 w obrębie , ul. Janka Muzykanta, działki nr: 41, 40, 39, 35, 38, 37, 36, 34, 33 obrębu , ul. Na Skraju do punktu nr 391 połoŝonego w powiecie pruszkowskim, gmina Raszyn, obręb Raszyn 02. Powiat pruszkowski Gmina RASZYN Obręb Raszyn 02 Od punktu nr 391 połoŝonego w północno-zachodnim naroŝniku działki nr 1 stanowiącej ulicę Aleja Krakowska w pobliŝu ulicy Na Skraju granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 392 połoŝonego w obrębie Raszyn 01. Obręb Raszyn 01

6 6 Granica biegnie od punktu nr 392 połoŝonego na działce nr 405 przy ul. Polnej w kierunku zachodnim przez punkt nr 393 połoŝony przy granicy działek nr 278 i nr 279 leŝących przy ul. Projektowanej do punktu nr 394 leŝącego na działce nr 31/25 przy granicy z działką nr 31/11, a następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty: nr 395 połoŝony na działce nr 31/33, nr 396 połoŝony na działce nr 59 przy granicy z działką nr 56/1 leŝącą przy ul. Opaczewskiej, nr 397 połoŝony na działce nr 77 stanowiącej ul. Pruszkowską przy granicy z działką nr 89, nr 398 połoŝony na działce nr 90, nr 399 połoŝony na działce nr 86/13 leŝącej przy ul, Piastowskiej do punktu nr 400 połoŝonego w obrębie Nowe Grocholice. Obręb Nowe Grocholice Granica biegnie od punktu nr 400 połoŝonego na działce nr 3 leŝącej przy ul. Partyzantów w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 401 połoŝonego w gminie Michałowice obręb Michałowice Wieś. Gmina MICHAŁOWICE Obręb Michałowice Wieś Granica biegnie od punktu nr 401 połoŝonego na działce nr 136 w pobliŝu granicy z działką nr 132 leŝącą przy ul. Księcia J. Poniatowskiego w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 402 połoŝony na działce nr 116 leŝącej przy ul. Księcia J. Poniatowskiego do punktu nr 403 połoŝonego na działce nr 106 w pobliŝu zachodniego naroŝnika działki nr 108, a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 404 połoŝonego w południowej części działki nr 104 i dalej załamując się nieznacznie w kierunku północnozachodnim biegnie przez punkty: nr 405 połoŝony na działce nr 99 w pobliŝu działki 98, nr 406 połoŝony w południowej części działki nr 65 stanowiącej ul. T. Borowskiego na wysokości granicy między działkami nr 63 i nr 64 do punktu nr 407 połoŝonego w północnozachodniej części działki nr 64,w którym załamuje się i biegnie dalej w kierunku północnozachodnim przez punkty: nr 408 połoŝony przy granicy działek nr 333 i nr 342, nr 409 połoŝony przy granicy działek nr 154 i nr 155 do punktu nr 410 połoŝonego w obrębie Michałowice Osiedle. Obręb Michałowice Osiedle Granica biegnie od punktu nr 410 połoŝonego przy granicy między działkami nr 589/1 i 589/2 w leŝącymi przy ul. Wesołej w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 411 połoŝony na działce nr 578/4, nr 412 połoŝony w północnym naroŝniku działki nr 579 w pobliŝu ul. Słowackiego, nr 413 połoŝony na działce nr 462 przy ul. Szkolnej, nr 414 połoŝony przy naroŝniku działek nr 456/2 i nr 456/3 i północno-wschodniej granicy działki nr 457, nr 415 połoŝony na działce nr 705/2 leŝącej po zachodniej stronie ul. Kolejowej, nr 416 połoŝony na działce nr 662 do punktu nr 417 połoŝonego w obrębie Reguły. Obręb Reguły Granica biegnie od punktu nr 417 połoŝonego w południowej części działki nr 631, leŝącej przy ul. Kuchy, w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 418, nr 419 i nr 420 połoŝone równieŝ na działce nr 631, nr 421 połoŝony w pobliŝu północno wschodniego naroŝnika działki nr 628/6, nr 422 połoŝony w pobliŝu granicy działek nr 627 (ul. Kuchy) i nr 436. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty: nr 423 połoŝony na działce nr 427/4, nr 424 połoŝony na działce nr 450, nr 425 połoŝony na

7 7 działce nr 408 leŝącej przy ul. Powstańców Warszawy i graniczącej z terenem WKD, do punktu nr 426 połoŝonego przy granicy działek nr 407/6 i nr 407/7. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty: nr 427 połoŝony na działce nr 407/6, nr 428 połoŝony przy granicy działek nr 407/1 i nr 406/2, nr 429 połoŝony przy granicy działek nr 388/3 i nr 388/4, nr 430 połoŝony na działce nr 377 przy granicy z działką nr 388/1, nr 431 połoŝony na działce nr 442 leŝącej po południowej stronie ul. Aleje Jerozolimskie, nr 432 połoŝony na środku działki nr 224 stanowiącej Al. Jerozolimskie, nr 433 połoŝony na działce nr 172, leŝącej przy ul. Ogrodowej, nr 434 połoŝony na działce nr 131/3 przy granicy z działką nr 131/2 na północ od ul. śytniej, nr 435 połoŝony w północno-wschodnim naroŝniku działki nr 130/2, nr 436 połoŝony w południowowschodnim naroŝniku działki nr 130/1, nr 437 połoŝony na działce nr 133/1 przy jej południowej granicy z ul. S. Bodycha do punktu nr 438 połoŝonego w m. st. Warszawa, dzielnica Ursus, obręb nr Miasto St. WARSZAWA Dzielnica URSUS Obręb Granica biegnie od punktu nr 438 połoŝonego przy zachodniej stronie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, w południowej części działki nr 118 w kierunku północno-wschodnim, przecina ulicę do punktu nr 439 połoŝonego przy wschodniej stronie ulicy na działce nr 140, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuŝ ulicy przez punkt nr 440 połoŝony takŝe na działce nr 140 oraz przez punkt nr 441 połoŝony na skrzyŝowaniu ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i ul. Słupskiej do punktu nr 442 połoŝonego przy zachodniej stronie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, przy południowo-wschodnim naroŝniku działki nr 277, następnie załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 443 leŝący przy granicy działek nr 274 i 275, nr 444 leŝący po zachodniej stronie działki nr 71 na wysokości działki nr 72/1, następnie przecinając ul. Regulską na wysokości działki nr 46/2 biegnie do punktu nr 445 połoŝonego w obrębie nr Obręb Granica biegnie od punktu nr 445 połoŝonego na działce nr 49 przy jej zachodniej granicy w kierunku północno-zachodnim przecinając ul. Piastowską do punktu nr 446 połoŝonego w obrębie nr Obręb Granica biegnie od punktu nr 446 połoŝonego po wschodniej stronie działki nr 7/7 przy granicy z ul. Krawczyka w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 447 połoŝony na działce nr 3, nr 448 połoŝony w północno-zachodnim naroŝniku działki nr 2 przy linii kolejowej Warszawa-Skierniewice, a następnie przecinając tory kolejowe na obszarze miasta Piastów i ulicę Orląt Lwowskich biegnie do punktu nr 449, połoŝonego w obrębie nr Obręb Granica biegnie od punktu nr 449 połoŝonego w centralnej części działki nr 8/15, w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 450 połoŝony po północnej stronie ul. Zagłoby przy granicy działki nr 5/10, nr 451 połoŝony na działce nr 15, a następnie przecina ul. Warszawską i biegnie do punktu nr 452 połoŝonego w obrębie nr Obręb

8 8 Granica biegnie od punktu nr 452 połoŝonego na działce nr 102 stanowiącej ul. Warszawską, przy południowo-zachodnim naroŝniku działki nr 96, następnie w kierunku północnozachodnim przez punkty: nr 453 leŝący na granicy działek nr 92/7 i nr 92/9, przecina ul. Henryka Brodatego na wysokości północnego naroŝnika działki nr 178, nr 454 połoŝony na działce nr 90/5 na zachód od ul. Henryka Brodatego, nr 455 i nr 456 połoŝone w północnej części działki nr 90/5. W punkcie nr 456 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przecinając rzekę śbikówkę do punktu nr 457 połoŝonego na działce nr 5 przy granicy z rzeką. W punkcie nr 457 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty: nr 458 połoŝony na tej samej działce w pobliŝu jej wschodniej granicy, nr 459 połoŝony na działce nr 6 do punktu 460 połoŝonego na tej samej działce w pobliŝu ul. Henryka Brodatego. W punkcie nr 460 załamuje się w kierunku południowowschodnim i przecinając ul. Henryka Brodatego biegnie przez punkt nr 461 połoŝony przy granicy działki nr 8 z rzeką śbikówką do punktu nr 462 połoŝonego po południowej stronie rzeki przy granicy działki nr 92/2. Od punktu nr 462 biegnie w kierunku wschodnim przecinając rzekę przez punkty: nr 463 połoŝony w centralnej części działki nr 10/3, nr 464 połoŝony w północnej części działki nr 19, nr 465 połoŝony przy granicy działek nr 82/5 i nr 85/1, a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 466 połoŝony w północnej części działki 101/5 przecinając ul. Orłów Piastowskich do punktu nr 467 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 467 połoŝonego na działce nr 12/16 w kierunku południowowschodnim przez punkty: nr 468 połoŝony w południowo-zachodniej części działki nr 13/2, nr 469 połoŝony przy północnej granicy ul. S. Wojciechowskiego na wysokości działki nr 14/3 i przecinając ul. S. Wojciechowskiego biegnie przez punkt nr 470 połoŝony po północnej stronie ul. Aktorskiej na wysokości działki nr 63, przecinając linię kolejową Warszawa -Skierniewice do punktu nr 471 połoŝonego w obrębie nr Obręb Granica biegnie od punktu nr 471 połoŝonego na działce nr 108 przy granicy z działką nr 109, w kierunku południowo-wschodnim przecinając ul. Regulską do punktu nr 472 połoŝonego w obrębie nr Obręb Granica biegnie od punktu nr 472 połoŝonego centralnie na działce nr 1 w kierunku południowo-wschodnim przecina ul. M. Spisaka na wysokości działek nr 51 i nr 84/1, przecina ul. T. Kościuszki na wysokości działek nr 90 i nr 84/2, przebiega przez punkt nr 473 połoŝony przy wschodniej granicy ul. Malinowej z działką nr 94, a następnie przecina skrzyŝowanie ul. Drzymały z ul. Gen. Sosnkowskiego i biegnie do punktu nr 474 połoŝonego w obrębie nr Obręb Granica biegnie od punktu nr 474 połoŝonego w północno-wschodniej części działki nr 67 leŝącej przy skrzyŝowaniu ul. Gen. Sosnkowskiego i ul. Rakietników w kierunku południowo-wschodnim przecinając ul. Rakietników do punktu nr 475 połoŝonego w obrębie nr Obręb

9 9 Granica biegnie od punktu nr 475 połoŝonego w zachodniej części działki nr 20/1 w kierunku wschodnim przez punkty: nr 476 połoŝony na ul. Obrońców Helu stanowiącej działkę nr 25 na wysokości południowo-wschodniego naroŝnika działki nr 70, nr 477 połoŝony na zachodniej stronie ul. W. Sławka stanowiącej działkę nr 33 w pobliŝu skrzyŝowania z ul. Bohaterów Warszawy do punktu nr 478 połoŝonego w obrębie nr Obręb Granica biegnie od punktu nr 478 połoŝony na ul. Bohaterów Warszawy między ul. W. Sławka i ul. Balbinki w kierunku wschodnim przez punkty: nr 479 połoŝony w południowej części działki nr 71/14, nr 480 połoŝony takŝe na działce nr 71/14 przy naroŝniku budynku (działka nr 50), i przecinając ul. Tomcia Palucha biegnie do punktu nr 481 połoŝonego w obrębie nr Obręb Granica biegnie od punktu nr 481 połoŝonego w północnej części działki nr 4/7 w kierunku wschodnim do punktu nr 482 połoŝonego przy granicy działek nr 4/7 i 4/2, a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: nr 483 połoŝony na działce nr 102 w pobliŝu granicy z działką nr 101, nr 484 połoŝony na działce nr 15/2 przy granicy z działką nr 15/3, a następnie przecinając ul. RyŜową na wysokości granicy działek nr 5/2 i nr 15/3 biegnie do punktu nr 485 połoŝonego w obrębie nr Obręb Granica biegnie od punktu nr 485 połoŝonego na działce nr 36/1 przy granicy z działką nr 35/1 w kierunku południowo-wschodnim przecinając ul. Al. Jerozolimskie przy skrzyŝowaniu z ul. Badylarską i ul. Dzieci Warszawy do punktu nr 486 połoŝonego w dzielnicy Włochy, obręb nr Miasto St. WARSZAWA Dzielnica WŁOCHY Obręb Granica biegnie od punktu nr 486 połoŝonego w centralnej części działki nr 21/20 leŝącej przy ul. Jutrzenki w kierunku południowo-wschodnim, przecinając ul. Jutrzenki do punktu nr 487 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 487 połoŝonego przy wschodniej granicy działki nr 3 stanowiącej teren Warszawskiej Kolejki Dojazdowej w pobliŝu północnego naroŝnika działki nr 47 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 488 połoŝonego przy północnej granicy działki nr 47 i południowej granicy działki nr 45. W punkcie 488 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty: nr 489 leŝący na działce nr 45, nr 490 leŝący przy północnej granicy działki nr 45 i południowej granicy działki nr 44/1 do punktu nr 491 leŝącego na działce nr 44/1, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty: nr 492 leŝący w zachodniej części działki nr 43 w pobliŝu granicy z działką Warszawskiej Kolejki Dojazdowej, przecinając tory kolejki przez punkt nr 493 połoŝony na działce nr 29 przy zachodniej granicy Warszawskiej Kolejki Dojazdowej do punktu nr 494 połoŝonego w obrębie

10 10 Obręb Granica biegnie od punktu nr 494 leŝącego w południowo-wschodniej części działki nr 16 w pobliŝu ul. Jutrzenki w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 495 połoŝony w centralnej części działki nr 15 oraz punkt nr 496 leŝący na środku Al. Jerozolimskich stanowiących działkę nr 1 do punktu nr 497 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 497 leŝącego w południowo-zachodnim rejonie działki nr 49 równolegle do południowo-zachodniej granicy działki przez punkt nr 498 do punktu nr 499, a następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 500 leŝący równieŝ na działce nr 49 przecinając ul. Badylarską przy północno-wschodnim naroŝniku działki nr 44 do punktu nr 501 leŝącego w centralnej części działki nr 40 a następnie dalej w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 502 leŝący w północnej części działki nr 40 do punktu nr 503 leŝącego w rejonie zachodnim działki nr 34. W punkcie 503 skręca lekko w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 504, w którym załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 505 połoŝony równieŝ na terenie działki nr 34, w rejonie jej północnej granicy do punktu nr 506 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 506 leŝącego w północnej części działki nr 228 leŝącej przy ul. Kleszczowej w kierunku północno-wschodnim przez punkty: nr 507 połoŝony na działce nr 224 i punkt nr 508 połoŝony na działce nr 256, w pobliŝu granicy z działką nr 224 do punktu nr 509 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 509 połoŝonego między gliniankami o nazwach Krańcowa i Cietrzewia na działce nr 101, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: nr 510 leŝący w północnej części działki nr 101, przecina ul. Zbocze, przez punkt nr 511 połoŝony centralnie na działce nr 48, przez punkt nr 512 połoŝony na działce nr 41, przecina ul. Krańcową i ul. Czereśniową i biegnie do punktu nr 513 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 513 leŝącego na terenie działki nr 52 na wysokości działki nr 54 w kierunku północno-wschodnim, przecinając ul. Popularną do punktu nr 514 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 514 połoŝonego na działce nr 132 leŝącej przy ul. Popularnej w rejonie ul. Naukowej w kierunku wschodnim do punktu nr 515 połoŝonego w obrębie Obręb

11 11 Granica biegnie od punktu nr 515 połoŝonego na działce 515 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 516 połoŝonego przy granicy działek nr 30/4 i 31/4. W punkcie nr 516 granica lekko skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: nr 517 połoŝony w południowo-środkowej części działki nr 31/4, nr 518 połoŝony we wschodniej części działki nr 34/1 przy granicy z działką nr 56/1, następnie przecina Al. Jerozolimskie i biegnie do punktu nr 519 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 519 leŝącego we wschodniej części działki nr 15/2 w kierunku południowo-wschodnim, przecina tory Warszawskiej Kolejki Dojazdowej, następnie biegnie przez punkt nr 520 leŝący w ul. Równoległej stanowiącej działkę nr 44 do punktu nr 521 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 521 połoŝonego w północno-wschodniej części działki nr 7 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 522 połoŝony w zachodniej części działki nr 17/3, nr 523 połoŝony w zachodniej części działki nr 219/1, nr 524 połoŝony w północnej części działki nr 62/2, przecina ul. Wagonową na wysokości północnozachodniego naroŝnika działki nr 163 i biegnie przez punkt nr 525 połoŝony przy granicy działek nr 182 i nr 183, przecinając ul. Borsuczą i al. Krakowską do punktu 526 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 526 połoŝonego w południowej części działki nr 14 w kierunku południowo-wschodnim,: przecinając ul. Sabały przez punkt nr 527 połoŝony na działce nr 93 w pobliŝu granicy z działką nr 94, a następnie przecinając ul. F. Hynka i ul. Radarową biegnie do punktu nr 528 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 528 połoŝonego na południowej stronie ul. F. Hynka, w pobliŝu skrzyŝowania z ul. Radarową przy granicy z działką nr 3 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 529, nr 530 i nr 531 leŝące na działce nr 5 i biegnie do punktu nr 532 połoŝonego na ul. 17 Stycznia przy granicy obrębów: i Obręb Granica biegnie od punktu nr 532 połoŝonego na ul. 17 Stycznia stanowiącej działkę nr 12 przy granicy obrębów: i w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 533 leŝący w północnej części działki nr 6/4 przy granicy z działką nr 5, nr 534 leŝący w północno-wschodniej części działki nr 6/4, nr 535 leŝący w północnej części działki nr 9/5, nr 536 leŝący w środkowej części działki nr 13/6 na wysokości zachodniego naroŝnika tej działki, następnie lekko załamuje się w kierunku południowym i biegnie środkiem działki nr 13/12 przez punkty: nr 537, nr 538, nr 539, nr 540, nr 541 do punktu nr 542 i dalej zmieniając lekko przebieg w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 543 połoŝony w północno-wschodniej części działki 16/1 do punktu nr 544 połoŝonego w tym samym rejonie działki nr 16/1. W punkcie nr 544 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 545 połoŝonego po zachodniej stronie ul. świrki i Wigury przy granicy z działką nr 16/1 i dalej do punktu nr 546 połoŝonego w obrębie

12 12 Obręb Granica biegnie od punktu nr 546 połoŝonego w środkowej części działki nr 48 w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 547 leŝący we wschodniej części działki nr 48 w pobliŝu granicy z ul. WiraŜową, następnie przecina ul. WiraŜową i biegnie do punktu nr 548 połoŝonego w dzielnicy Ursynów, obręb Miasto st. WARSZAWA Dzielnica URSYNÓW Obręb Granica biegnie od punktu nr 548 połoŝonego w północno-zachodniej części działki nr 5 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 549 i nr 550 połoŝone w północnej części działki nr 5, nr 551 i nr 552 połoŝone w środkowej części działki 8/2, nr 553 połoŝony w północno-wschodniej części działki nr 9/36 w pobliŝu ul. Kłobuckiej do punktu nr 554 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 554 połoŝonego w zachodniej części działki nr 33/6 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 555, nr 556 i nr 557 połoŝone równieŝ w zachodniej części działki nr 33/6, nr 558 połoŝony na działce nr 51 przy ul. Taborowej do punktu nr 559 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 559 połoŝonego w południowo-wschodnim naroŝniku działki nr 9 w kierunku południowym przez punkty: nr 560 połoŝony w południowej części działki nr 10, nr 561 połoŝony w części wschodniej działki nr 8 do punktu nr 562 połoŝonego w tym samym rejonie działki nr 8, a następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 563 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 563 połoŝonego w północnej części działki nr 131/1 w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 564 do punktu nr 565 połoŝonego równieŝ na działce nr 131/1, w części zachodniej tej działki. W punkcie nr 565 granica zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 566 połoŝonego w południowej części działki nr 131/1, a następnie załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 567 połoŝony w północno-zachodniej części działki nr 3, nr 568 połoŝony na działce nr 3 przy ul. Łączyny, nr 569 połoŝony w północno-zachodniej części działki nr 30/2, nr 570 połoŝony w południowo-wschodniej części działki nr 133/1, nr 571 połoŝony na działce nr 62/5 przy ul. Łączyny, nr 572 połoŝony na działce nr 63/7 przy ul. Galopu do punktu nr 573 połoŝonego w obrębie Obręb

13 13 Granica biegnie od punktu nr 573 połoŝonego w południowo-zachodniej części działki nr 36 przy ul. Galopu przez punkty: nr 574, nr 575 i nr 576 połoŝone równieŝ w południowozachodniej części działki nr 36 do punktu nr 577 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 577 połoŝonego w zachodniej części działki nr 8/1 w pobliŝu działki nr 7/2 w kierunku południowo-wschodnim, przecinając skrzyŝowanie ul. Poleczki z ul. Puławską, biegnie do punktu nr 578 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 578 połoŝonego przy północnej granicy działki nr 5/1 w kierunku południowo-wschodnim do punkty: nr 579 połoŝony w północno-zachodniej działki nr 15/2 w pobliŝu ul. Bocianiej, a następnie przecinając ul. Bekasów biegnie do punktu nr 580 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 580 połoŝonego w północno-wschodnim naroŝniku skrzyŝowania ul. Bekasów i ul. Kraski w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 581 połoŝony na działce nr 126/8 w pobliŝu ul. Kraski, nr 582 połoŝony przy granicy działek nr 14/14, nr 14/12, nr 583 połoŝony na działce nr 14/7 przy granicy z działką nr 14/6, nr 584 połoŝony w północnej części działki nr 83/1, nr 585 połoŝony w północno-zachodniej części działki nr 82/1, nr 586 połoŝony przy granicy działek nr 82/1 i nr 81/1, nr 587 połoŝony w zachodniej części działki nr 93 do punktu nr 588 połoŝonego w zachodniej części działki nr 150 przy ul. GŜegŜółki. W punkcie nr 588 granica skręca w kierunku południowozachodnim i biegnie poprzez punkty: nr 589 połoŝony na działce nr 96/5, nr 590 połoŝony na wschodniej części działki nr 80 do punktu nr 591 połoŝonego w południowo-wschodniej części działki nr 80. W punkcie nr 591 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 592 połoŝony w zachodniej części działki nr 80 do punktu nr 593 połoŝonego przy granicy działek nr 77 i nr 78 leŝących przy ul. Mewy, a następnie lekko załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przecinając ul. Zięby biegnie przez punkt nr 594 połoŝony w środkowej części działki nr 133 i dalej przecinając ul. Bekasów biegnie do punktu nr 595 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 595 połoŝonego przy południowej granicy działki nr 44 leŝącej przy ul. Bocianiej w kierunku północno-zachodnim przez punkty: nr 596 połoŝony na działce nr 43 przy granicy z działką nr 42, nr 597 połoŝony na działce nr 76/6 stanowiącej ul. Albatrosów a następnie przecinając ul. Puławską biegnie do punktu nr 598, połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 598 połoŝonego w północnej części działki nr 23 w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 599 połoŝonego w obrębie

14 14 Obręb Granica biegnie od punktu nr 599 połoŝonego w południowej części działki nr 51 w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 600 połoŝony przy granicy działek nr 66 i nr 67 do punktu nr 601 połoŝonego przy granicy działek nr 65 i nr 75. Następnie przecinając ul. Wodzirejów i ul. Tango granica biegnie przez punkty: nr 602, nr 603 i nr 604 połoŝone w południowej części działki nr 13. W punkcie nr 604 granica zmienia kierunek na zachodni i przecinając ul. Poloneza biegnie do punktu nr 605 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 605 połoŝonego w północno-wschodniej części działki nr 13/2 przy ul. Poloneza w kierunku południowo-zachodnim poprzez punkty: nr 606 połoŝony we wschodniej części działki nr 13/2, nr 607 połoŝony przy granicy działek nr 13/2, nr 15/2 i nr 608 połoŝony w środkowej części działki nr 15/2 do punktu nr 609 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 609 połoŝonego w północnej części działki nr 2 w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: nr 610 połoŝony w zachodniej części działki nr 3/1, nr 611 połoŝony przy granicy działek nr 3/1 i nr 4/1, nr 612 połoŝony na działce nr 5, nr 613 połoŝony we wschodniej części działki nr 6/2, nr 614 połoŝony we wschodniej części działki nr 7/2, nr 615 połoŝony na działce nr 7/3. Następnie granica zmienia kierunek na południowowschodni i biegnie przez punkty: nr 616 połoŝony na działce nr 11 i nr 617 połoŝony w północnej części działki nr 13/1, następnie przecinając ul. Pląsy i ul. Krasnowolską biegnie do punktu nr 618 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 618 połoŝonego w środkowej części działki nr 127 w kierunku południowo-wschodnim przecinając ul. Poloneza do punktu nr 619 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 619 połoŝonego w zachodniej części działki nr 25 przy ul. Poloneza w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 620 połoŝony w południowej części działki nr 25 do punktu nr 621 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 621 połoŝonego na działce nr 127 przy ul. Gawota w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 622 połoŝony przy granicy działek nr 44 i nr 45, nr 623 połoŝony w południowej części działki nr 10/1, a następnie przecinając ul. Ludwinowską biegnie do punktu nr 624 połoŝonego w obrębie Obręb

15 15 Granica biegnie od punktu nr 624 połoŝonego na działce nr 7 przy ul. Ludwinowskiej w kierunku południowo-wschodnim przecinając ul. Jeziorki do punktu nr 625 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 625 połoŝonego na działce nr 4/5 przy ul. Farbiarskiej w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 626 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 626 połoŝonego w środkowej części działki nr 100/3 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 627 połoŝony na działce nr 151 przy ul. Czterech Wiatrów, nr 628 połoŝony na działce nr 59/4 stanowiącej ul. Akustyczną i nr 629 połoŝony na działce nr 64 przy ul. Muzycznej. Następnie granica przecina ul. Łagiewnicką i biegnie do punktu nr 630 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 630 połoŝonego na działce nr 7 przy ul. Łagiewnickiej, przecinając ul. A. Kostki-Napierskiego w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 631 połoŝony w północnej części działki nr 30, nr 632 połoŝony na działce nr 44 przy ul. Klubowej, nr 633 połoŝony na działce nr 71/3 przy ul. Spornej, nr 634 połoŝony na działce nr 97/4 stanowiącej ul. Puławską do punktu nr 635 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 635 połoŝonego w środkowej części działki nr 33/2, przecinając ul. Tukana, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 636 połoŝony na działce nr 27/5, nr 637 połoŝony na działce nr 17/4 przy ul. Jemiołuszki, nr 638 połoŝony na działce nr 19/21, nr 639 połoŝony w północnej części działki nr 38 do punktu nr 640 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 640 połoŝonego na działce nr 24/111 przy granicy z działką nr 24/21 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 641 połoŝony w środkowej części działki nr 45/4, nr 642 połoŝony w południowej części działki nr 45/4 przy ul. Karmazynowej do punktu nr 643 połoŝonego w obrębie Obręb Granica biegnie od punktu nr 643 połoŝonego na działce nr 33 przy granicy z działką nr 32/2 w kierunku południowo-wschodnim, przecinając ul. BaŜancią, do punktu nr 644 połoŝonego w obrębie Obręb

16 16 Granica biegnie od punktu nr 644 połoŝonego na działce nr 16/6 przy granicy z działką nr 16/5 w kierunku południowo-wschodnim, przecinając ul. Perliczą i Kuropatwy, do punktu nr 645 połoŝonego w powiecie piaseczyńskim, w gminie Lesznowola, obręb Mysiadło. Powiat piaseczyński Gmina LESZNOWOLA Obręb Mysiadło Granica biegnie od punktu nr 645 połoŝonego we wschodniej części działki nr 144 przy granicy z działką nr 142/4 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 646 połoŝonego w gminie Piaseczno, obręb Józefosław. Gmina PIASECZNO Obręb Józefosław Granica biegnie od punktu nr 646 połoŝonego w północno-wschodniej części działki nr 23/26 przy granicy z działką nr 23/14 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 647 połoŝony na działce nr 24/50, przecinając ul. Ogrodową, nr 648 połoŝony w południowozachodniej części działki nr 41/1, nr 649 połoŝony w środkowej części działki nr 52/59, przecinając ul. Mlecznej Drogi, nr 650 połoŝony w północno-zachodniej części działki nr 53/60, przecinając ul. Wilanowską i ul. Kwadratową, nr 651 połoŝony przy granicy działki nr 120/8 z działką nr 120/9, nr 652 połoŝony na działce nr 127/13 przy granicy z działką nr 127/32, przecinając ul. Geodetów biegnie do punktu nr 653 połoŝonego w obrębie 09 miasta Piaseczno. Miasto PIASECZNO Obręb 09 Granica biegnie od punktu nr 653 połoŝonego w zachodniej części działki nr 5/5 przy granicy z działką nr 4 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 654 połoŝonego w obrębie 10. Obręb 10 Granica biegnie do punktu nr 654 połoŝonego w południowo-zachodniej części działki nr 3 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 655 połoŝonego w obrębie 11 przecinając ul. Julianowską. Obręb 11 Granica biegnie od punktu nr 655 połoŝonego w północno-zachodniej części działki nr 10/16 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 656 połoŝonego w obrębie 23. Obręb 23

17 17 Granica biegnie od punktu nr 656 połoŝonego we wschodniej części działki nr 5/3 w kierunku południowo-wschodnim, przecinając ul. gen. L. Okulickiego i ul. M. Przesmyckiego i biegnie do punktu nr 657 połoŝonego w obrębie 25. Obręb 25 Granica biegnie od punktu nr 657 połoŝonego we wschodniej części działki nr 5 przy granicy z działką nr 6/1 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 658 połoŝonego w gminie Piaseczno, obręb PGR Pólko przecinając rzekę Jeziorka. Gmina PIASECZNO Obręb PGR Pólko Granica biegnie od punktu nr 658 połoŝonego w zachodniej części działki nr 25 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 659 leŝący przy granicy działek nr: 32, 33 i 34, nr 660 leŝący w południowo-wschodniej części działki nr 35, nr 661 połoŝony w zachodniej części działki nr 38, nr 662, nr 663 i nr 664 leŝące w południowej części działki nr 45 do punktu nr 665 połoŝonego w obrębie Chylice. Obręb Chylice Granica biegnie od punktu nr 665 połoŝonego w środkowej części przy wschodniej granicy działki nr 221/1 w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 666 leŝący przy granicy działek nr 229/16 i nr 233/3 do punktu nr 667 połoŝonego w obrębie Siedliska. Obręb Siedliska Granica biegnie od punktu nr 667 połoŝonego na działce nr 81/1 w kierunku południowowschodnim przez punkty: nr 668 leŝący przy granicy działek nr 69/1 i nr 66/1, nr 669 leŝący w centralnej części działki nr 47/1 do punktu nr 670 połoŝonego w obrębie Jastrzębie. Obręb Jastrzębie Granica biegnie od punktu nr 670 połoŝonego na działce nr 44/3 w kierunku południowym przez punkty: nr 671 leŝący takŝe na działce nr 44/3 i nr 672 leŝący w południowym naroŝniku działki nr 44/3, następnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 673 połoŝony na ul. Ptaków Leśnych przy działce nr 45/2, nr 674 leŝący we wschodniej części działki nr 38/3 do punktu nr 675 połoŝonego w obrębie Chojnów. Obręb Chojnów Granica biegnie od punktu nr 675 połoŝonego w zachodniej części działki nr 251 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 676 leŝący takŝe na działce nr 251 w pobliŝu działki nr 252, nr 677 i nr 678 połoŝone w północno-wschodniej części działki nr 260 przy ul. Klonowej, nr 679 i nr 680 połoŝone w północnej części działki nr 261, nr 681, nr 682 i nr 683 połoŝone w południowej części działki nr 262 przy ul. Klonowej, nr 684 i nr 685 połoŝone w północno-wschodnim naroŝniku działki nr 276 przy ul. Klonowej, nr 686, nr 687 i nr 688 połoŝone w północno-wschodniej części działki nr 277 przy ul. Leśnej do punktu nr 689 połoŝonego w obrębie Pilawa. Obręb Pilawa

18 18 Granica biegnie od punktu nr 689 połoŝonego w zachodniej części działki nr 56/8 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: nr 690 połoŝony na działce nr 59/28 w pobliŝu działki nr 59/27, przecinając ul. Polną, nr 691 połoŝony w północno-wschodniej części działki nr 71/12 przy ul. Braci Czapskich w pobliŝu działki nr 65/6 do punktu nr 692 połoŝonego w obrębie Chojnów. Obręb Chojnów Granica biegnie od punktu nr 692 połoŝonego we wschodnim naroŝniku działki nr 311 w Nadleśnictwie Chojnów w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 693 połoŝonego w obrębie Pilawa. Obręb Pilawa Granica biegnie od punktu nr 693 połoŝonego w południowym naroŝniku działki nr 80/6 przy ul. Modrzewiowej w kierunku południowym przez punkt nr 694 leŝący przy granicy działek nr 84/12 i nr 84/10 i nr 695 połoŝony w północno-wschodniej części działki nr 88/10. Następnie granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 696 połoŝony przy granicy działki nr 88/30 z działką nr 88/26 stanowiącą ul. Karłowicza do punktu nr 697 połoŝonego w obrębie Chojnów. Obręb Chojnów Granica biegnie od punktu nr 697 połoŝonego w północno-wschodniej części działki nr 318 w Nadleśnictwie Chojnów w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 698 połoŝony w północnej części działki nr 318 w Nadleśnictwie Chojnów do punktu nr 282 będącego punktem o numerze początkowym obwodnicy Obszaru Ograniczonego UŜytkowania.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia... 2002 r.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia... 2002 r. W ślad za zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania związanego z oddziaływaniem Portu Lotniczego Warszawa OKĘCIE, Wydział Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Opis granicy obszaru ograniczonego użytkowania, strefy Z2 i Z1 oraz granicy terenu lotniska GRANICA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Opis granicy obszaru ograniczonego użytkowania, strefy Z2 i Z1 oraz granicy terenu lotniska GRANICA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA Załącznik nr 5 do uchwały Nr z dnia Sejmiku Województwa Mazowieckiego Opis granicy obszaru ograniczonego użytkowania, strefy Z2 i Z1 oraz granicy terenu lotniska GRANICA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociąg i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego wzdłuŝ wybrzeŝa morskiego na terenie gminy Dziwnów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1659 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Aleksander Buczyński

Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Aleksander Buczyński Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Aleksander Buczyński Wrzesień 2005 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Lokalizacja i treść ramion drogowskazów

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2006r.

z dnia 27 czerwca 2006r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 1853 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 1235 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Grodzisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1266 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda

Rozporz dzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda Rozporządzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LIPCE w Gdańsku -Lipcach i gminie

Bardziej szczegółowo

5. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE nr 3/2008 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LAS GDAŃSKI w Bydgoszczy. Na

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1550) tj. z dnia 14 listopada 2013 r. (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust.

Bardziej szczegółowo

Numery i nazwy stacji (ewentualnie opis) Nazwy ulic, miejscowość, Godziny wyłączeń. Data. obszar, gmina

Numery i nazwy stacji (ewentualnie opis) Nazwy ulic, miejscowość, Godziny wyłączeń. Data. obszar, gmina Data Nazwy ulic, miejscowość, obszar, gmina Numery i nazwy stacji (ewentualnie opis) Godziny wyłączeń OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY JEZIORNA 8.00 17.00 Gmina Raszyn Słomin, Sękocin Stary, Sękocin Las 1017

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 1094 UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 31 grudnia 2016 r. Poz. 2832 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 31 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.2019, ze zm. 1 ), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.2019, ze zm. 1 ), zarządza się co następuje: ROZPORZĄDZENIE NR 2/2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych Pręgowo w gminie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 listopada 2006 r.

z dnia 22 listopada 2006 r. ROZPORZĄDZENIE NR 8/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Kajkowo w Ostródzie, woj.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 863/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 8 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 863/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 8 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR 863/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Piaseczno oraz inny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r. OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ Wieluń, maj 2006 r. Nieruchomość połoŝona przy ul. Fabrycznej 1.1. PołoŜenie nieruchomości: Miasto Wieluń Powiat Wieluński Województwo - Łódzkie 1.2. Lokalizacja i opis

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 2749 ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 520 ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE. z dnia 29 stycznia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 520 ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE. z dnia 29 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 520 ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia granic

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rejon A Północna strona ul. Marynarskiej, północna strona Al. Wilanowskiej (od ul. Wołoskiej do Al. Sikorskiego), wschodnia strona ul. Dolina Służewiecka, wzdłuż południowo-zachodniej granicy administracyjnej

Bardziej szczegółowo

Studium I etapu realizacji sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. mgr Aleksander Buczyński dr inż.

Studium I etapu realizacji sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. mgr Aleksander Buczyński dr inż. Studium I etapu realizacji sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy mgr Aleksander Buczyński dr inż. Tadeusz Kopta Wrzesień 2005 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Wprowadzenie........................................

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Cele projektu Zmniejszenie wielkości ruchu samochodowego w centrum miasta, Rozładowanie ruchu na trasach dojazdowych do centrum, Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia. Rozporządzenie nr 6/2005 Wodnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Bitwy pod Płowcami w Sopocie, woj. pomorskie Na podstawie art. 58 ust.

Bardziej szczegółowo

DOJAZDY DO PRUSZKOWA

DOJAZDY DO PRUSZKOWA DOJAZDY DO PRUSZKOWA 1. Dojazd od Al. Krakowskiej w okolicach Janek strona 2 2. Dojazd z Warszawy jadąc Al. Jerozolimskimi z Centrum strona 3 3. Dojazd z miejscowości przylegających do trasy Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu.

z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu. ROZPORZĄDZENIE NR 1/2008 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 11/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda

Rozporz dzenie nr 11/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda Rozporządzenie nr 11/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Bitwy pod Płowcami w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/672/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/672/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 maja 2016 r. Poz. 4480 UCHWAŁA NR XXVI/672/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /XVII/2007 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia

Uchwała Nr /XVII/2007 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia Uchwała Nr /XVII/2007 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia w sprawie: inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy o utworzenie i wyposaŝenie w majątek trwały Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom 10 listopada 2004r.-uchwała Nr 91/04

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom 10 listopada 2004r.-uchwała Nr 91/04 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom 10 listopada 2004r.-uchwała Nr 91/04 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo zachodniej

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 4 kwietnia 2014, wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/462/2 RADY MIASTA z dnia 30 sierpnia 202 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

ROZPORZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU ROZPORZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych CZARNY DWÓR oraz ZASPA w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka tel. 52 320-68-68 fax: 52 320-68-50 e-mail: ug@nowawieswielka.pl http://www.bip.nowawieswielka.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Gmina Stargard Szczeciński Obręb Wierzchląd działka nr 11 w części. Gmina Stare Czarnowo Obręb Żelewo działka nr 238

Załącznik nr 1. Gmina Stargard Szczeciński Obręb Wierzchląd działka nr 11 w części. Gmina Stare Czarnowo Obręb Żelewo działka nr 238 Załącznik nr 1 Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody powierzchniowej Miedwie z jeziora Miedwie Teren ochrony bezpośredniej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ocena skutków braku realizacji ul. Nowolazurowej na odc. Al. Jerozolimskie Połczyńska do roku 2012

Ocena skutków braku realizacji ul. Nowolazurowej na odc. Al. Jerozolimskie Połczyńska do roku 2012 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul Batorego 16 Ocena skutków braku realizacji ul. Nowolazurowej na odc. Al. Jerozolimskie Połczyńska do roku 2012 BPRW S.A. WARSZAWA, CZERWIEC 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1205/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1205/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 września 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/1205/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie projektu podziału Dzielnicy na Dzielnicę i Dzielnicę Górna Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 7/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda

Rozporz dzenie nr 7/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda Rozporządzenie nr 7/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie Wielka Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2008. Obradom przewodniczył P. Henryk Grzegrzółka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.

Protokół nr 19/2008. Obradom przewodniczył P. Henryk Grzegrzółka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Protokół nr 19/2008 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Bemowo

Bardziej szczegółowo

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2030 Definicja drogi powiatowej Art. 6a. 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Strona 1 z 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia.. Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. z dnia 8 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 1997 nr 99 poz. 607 Brzmienie od 5 września 1997 Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz. 2753 UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wprowadzenia reformy edukacji w Gminie Michałowice.

Informacje dotyczące wprowadzenia reformy edukacji w Gminie Michałowice. Informacje dotyczące wprowadzenia reformy edukacji w Gminie Michałowice. Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi wprowadzającymi reformę edukacji, szkoły w Gminie Michałowice czekają zmiany. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2030 Definicja drogi powiatowej Art. 6a. 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16. listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie PołoŜenie

Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie PołoŜenie Wstęp Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., zarządzający lotniskiem zaliczonym do obiektów, których eksploatacja powodować moŝe negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Miasta Łodzi OPIS GRANIC MIASTA ŁODZI 1)

Załącznik nr 1 do Statutu Miasta Łodzi OPIS GRANIC MIASTA ŁODZI 1) Załącznik nr 1 do Statutu Miasta Łodzi OPIS GRANIC MIASTA ŁODZI 1) Od miejsca gdzie zbiegają się grunty miasta Łodzi, miasta Zgierza i gminy Zgierz oznaczonego punktem granicznym nr 215101431 położonego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja br., wersja 1.1 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3.1. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się uŝytkowania gruntów na cele niezwiązane z eksploatacją ujęcia.

3.1. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się uŝytkowania gruntów na cele niezwiązane z eksploatacją ujęcia. Rozporządzenie nr 2 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Las Gdański w Bydgoszczy, woj.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r.

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 202 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/49/202 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 22 października 202 r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha Nazwa oferty: Działki inwestycyjne w miejscowości Przedmiot oferty: Część działek niezabudowanych nr 1364, 1367, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 zlokalizowanych w miejscowości Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 92/2015 Prognoza oddziaływania na Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT załącznik nr 1 ROL.6845.5.2.2014.AC do zarządzenia Nr 236/14 Burmistrza Trzcianki z 18 gru 2014 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 6/2015 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NR 6/2015 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Prezydent Miasta Częstochowy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia (jt. Dz. U. z 2015 r. poz.782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości I. WYKAZ NR 6/2015 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1991. w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich.

UCHWAŁA NR XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1991. w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich. UCHWAŁA NR XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1991. w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich. Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Dz.U.04.43.390 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1991

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR 69

ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR 69 Radny Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa, 13 października 2008 r. W o j c i e c h T u m a s z ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR 69 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja 2015 r., wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo