UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn.zm. 1) ) w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm. 2) ) oraz 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 46), po zasięgnięciu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje: 1. Określa się teren działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. 2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach informacyjnych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33. Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: Ewa Malinowska-Grupińska Załącznik do uchwały nr LV/1653/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009r. Lp. Poradnia Określenie granic terenu działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20, ul. Powstańców Śląskich 17 granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Gminy Stare Babice, do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st.

2 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21, ul. Marywilska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10, ul. Grębałowska 14 Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursus m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Gminy Ożarów Mazowiecki; granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Gminą Ożarów Mazowiecki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Gminy Ożarów Mazowiecki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Gminy Stare Babice, granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Gminą Stare Babice od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Gminy Stare Babice do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Gminy Stare Babice i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Jabłonna od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Łomianki i Gminy Jabłonna do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Jabłonna i Gminy Nieporęt, granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Nieporęt od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Jabłonna i Gminy Nieporęt do ul. Strużańskiej; granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Nieporęt od ul. Strużańskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Nieporęt i Gminy Marki, granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Marki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Nieporęt i Gminy Marki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Marki i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dzielnicą Targówek m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Marki i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Gminy Łomianki, granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Łomianki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Gminy Łomianki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Łomianki i Gminy Jabłonna; od strony północno-wschodniej: granicą administracyjną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Gminy Łomianki, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy;

3 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8, ul. Stępińska 6/8 granicą administracyjną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do przedłużenia ul. Klaudyny, północno-wschodnią częścią ul. Klaudyny do ul. Kiwerskiej, osią ul. Kiwerskiej od ul. Klaudyny do ul. Cząstkowskiej, osią ul. Cząstkowskiej od ul. Kiwerskiej do ul. W. Smoleńskiego, osią ul. W. Smoleńskiego od ul. Cząstkowskiej do ul. Marymonckiej, osią ul. Marymonckiej od ul. W. Smoleńskiego do ul. B. Podczaszyńskiego, osią ul. B. Podczaszyńskiego od ul. Marymonckiej do ul. S. Żeromskiego, osią ul. Perzyńskiego od ul. S. Żeromskiego do ul. Magiera, osią ul. Magiera od ul. Perzyńskiego do ul. A. Jarzębskiego, osią ul. A. Jarzębskiego od ul. A.Magiera do ul. S Żeromskiego, osią ul. S. Żeromskiego od ul. A. Jarzębskiego do ul. W. Reymonta, osią ul. W. Reymonta od ul. S. Żeromskiego do granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy od ul. W. Reymonta do styku granic administracyjnych Gminy Stare Babice, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Gminą Stare Babice do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Gminy Stare Babice i Gminy Izabelin; od strony północno-zachodniej: granicą administracyjną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Gminą Izabelin od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Gminy Stare Babice i Gminy Izabelin do styku granic administracyjnych dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Gminy Izabelin i Gminy Łomianki, granicą administracyjną Gminy Łomianki z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Gminy Izabelin i Gminy Łomianki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Gminy Łomianki i Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy od skrzyżowania ul. Banacha z ul.f. Żwirki i S. Wigury do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do ul. Puławskiej; osią ul. Puławskiej od pl. Unii Lubelskiej do granicy administracyjnej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy od ul. Puławskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy do skrzyżowania ul. S. Banacha z ul. F. Żwirki i S. Wigury; granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy od pl. Unii Lubelskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Wawer m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dzielnicą Wawer m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st.

4 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9, ul. Radomska 13/21 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5 Warszawy, Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Gminy Józefów i gminy Konstancin-Jeziorna; granicą administracyjną Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z Gminą Konstancin - Jeziorna od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Gminy Józefów i Gminy Konstancin-Jeziorna do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Gminy Konstancin-Jeziorna i Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Gminy Konstancin-Jeziorna i Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do ul. Puławskiej, osią ul. Puławskiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy do pl. Unii Lubelskiej; granicą administracyjną Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Włochy z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Ochota z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Gminy Raszyn; granicą administracyjną Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z Gminą Raszyn od styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Gminy Raszyn do styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Gminy Raszyn i Gminy Michałowice; granicą administracyjną Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z Gminą Michałowice od styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Gminy Raszyn i Gminy Michałowice do styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Gminy Michałowice i Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Włochy z Dzielnicą Ursus m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Gminy Michałowice i Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy; Część Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy:

5 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, ul. Kordeckiego 54 granicą administracyjną Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do ul. Wiatracznej, osią ul. Wiatracznej od granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej; osią ul. Garwolińskiej od torów kolejowych do ul. Grochowskiej, osią ul. Grochowskiej od ul. Garwolińskiej do Ronda Wiatraczna, osią al. Stanów Zjednoczonych od Ronda Wiatraczna do ul. Afrykańskiej, osią ul. Afrykańskiej od al. Stanów Zjednoczonych do granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy; od strony południowo - zachodniej: granicą administracyjną Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy od przedłużenia ul. Afrykańskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; oraz Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy: granicą administracyjną Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z Gminą Zielonka od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Gminy Zielonka do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Gminy Zielonka i Gminy Sulejówek; granicą administracyjną Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z Gminą Sulejówek od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Gminy Zielonka z Gminą Sulejówek do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Gminy Sulejówek i Gminy Wiązowna, granica administracyjną Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z Gminą Wiązowna od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Gminy Wiązowna i Gminy Sulejówek do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Gminy Wiązowna i Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; od strony południowo - zachodniej: granicą administracyjną Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z Dzielnicą Wawer m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Gminy Wiązowna i Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z Dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Gminy Zielonka; granicą administracyjną Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy od ul. Wiatracznej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z Dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Gminy Ząbki, granicą administracyjną Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z Gminą Ząbki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Gminy Ząbki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Gminy Ząbki i Gminy Zielonka, granicą administracyjną Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z Gminą Zielonka od styku granic administracyjnych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Gminy Ząbki i Gminy Zielonka do ul. Mokry Ług; granicą administracyjną Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z Gminą Zielonka od ul. Mokry Ług do styku granic administracyjnych Dzielnicy Rember-

6 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, ul. Otwocka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Świętokrzyska 18a tów m.st. Warszawy, Gminy Zielonka i Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z Dzielnicą Wesoła m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Gminy Zielonka i Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z Dzielnicą Wawer m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Rembertów m. st.. Warszawy, Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Wawer od styku granic administracyjnych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do przedłużenia ul. Afrykańskiej; osią ul. Afrykańskiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy do al. Stanów Zjednoczonych, osią al. Stanów Zjednoczonych od ul. Afrykańskiej do Ronda Wiatraczna, osią ul. Grochowskiej od Ronda Wiatraczna do ul. Garwolińskiej, osią ul. Garwolińskiej od ul. Grochowskiej do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych od ul. Garwolińskiej do ul. Wiatracznej, osią ul. Wiatracznej od torów kolejowych do granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Praga Północ z Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do styku administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy od styku administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy; osią al. Solidarności od pl. Bankowego do granicy administracyjnej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy; Praga Północ m.st. Warszawy od al. Solidarności do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st.

7 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11, ul. Polna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12, ul. Dzielna 1a 13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13, ul. Odrowąża 75 Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; Mokotów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do ul. Czerniakowskiej; osią ul. Czerniakowskiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy do ul. J.Kusocińskiego, osią ul. J. Kusocińskiego od ul. Czerniakowskiej do ul. Myśliwieckiej, osią ul. Myśliwieckiej od ul. J. Kusocińskiego do al. Armii Ludowej, osią ul. Rozbrat, osią ul. Książęcej, wzdłuż podnóża skarpy do Al. Jerozolimskich, osią Al. Jerozolimskich od podnóża skarpy do ronda Dmowskiego, osią ul. Marszałkowskiej od ronda Dmowskiego do pl. Bankowego; od strony północnej; osią Al. Jerozolimskich od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do podnóża skarpy; wzdłuż podnóża skarpy od Al. Jerozolimskich do ul. Książęcej, osią ul. Książęcej, osią ul. Rozbrat, osią ul. Myśliwieckiej od al. Armii Ludowej do ul. J. Kusocińskiego, osią ul. J. Kusocińskiego od ul. Myśliwieckiej do ul. Czerniakowskiej, osią ul. Czerniakowskiej od ul. J.Kusocińskiego do granicy administracyjnej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy; Mokotów m.st. Warszawy od ul. Czerniakowskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy; Ochota m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; Żoliborz m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy; Praga Północ m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do al. Solidarności, osią al. Solidarności do pl. Bankowego, osią ul. Marszałkowskiej od pl. Bankowego do ronda r. Dmowskiego; osią Al. Jerozolimskich od ronda r. Dmowskiego do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; granicą administracyjną dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawa od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Gminy Marki; granicą administracyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z Gminą Marki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Gminy Marki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Gminy Marki i Gminy Ząbki, granicą

8 14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15, ul. Dzieci Warszawy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18, ul. Związku Walki Młodych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19, ul W. Małcużyńskiego 5 administracyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z Gminą Ząbki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Gminy Marki i Gminy Ząbki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek, Gminy Ząbki i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Targówek z Dzielnicą Rembertów od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek, Gminy Ząbki i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy; od strony północno-wschodniej: granicą administracyjną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Gminy Michałowice; granicą administracyjną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z Gminą Michałowice od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Gminy Michałowice do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Michałowice i Gminy Piastów; granicą administracyjną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z Gminą Piastów od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Michałowice i Gminy Piastów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Gminy Piastów, granicą administracyjną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z Gminą Ożarów Mazowiecki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Gminy Piastów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do ul. F. Płaskowickiej; osią ul. F. Płaskowickiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy do ul. rtm. W. Pileckiego, osią rtm. W. Pileckiego od ul. F. Płaskowickiej do ul. Puławskiej, osią ul. Poleczki od ul. Puławskiej do ul. Wyczółki, osią ul. Wyczółki od ul. Poleczki do granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od ul. Wyczółki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; osią ul. Wyczółki od granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy do ul. Poleczki, osią ul. Poleczki od

9 17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17, ul. Patriotów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Księcia Janusza I 45/47 ul. Wyczółki do ul. Puławskiej, osią ul. rtm. W. Pileckiego od ul. Puławskiej do ul. F. Płaskowickiej, osią ul. F. Płaskowickiej od ul. rtm. W. Pileckiego do granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Wilanów od ul. F. Płaskowickiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wilanów i Gminy Konstancin Jeziorna, granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Konstancin Jeziorna od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Gminy Konstancin Jeziorna do ul. Borowej; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Konstancin Jeziorna od ul. Borowej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Konstancin - Jeziorna i Gminy Piaseczno, granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Piaseczno od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Konstancin - Jeziorna i Gminy Piaseczno do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Piaseczno i Gminy Lesznowola, granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Lesznowola od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, gminy Piaseczno i Gminy Lesznowola do ul. Karczunkowskiej; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Lesznowola od ul. Karczunkowskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Lesznowola i Gminy Raszyn, granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Raszyn od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Lesznowola i Gminy Raszyn do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Raszyn i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Raszyn i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do ul. Wyczółki; granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Dzielnicą Wesoła m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i Gminy Wiązowna, granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Gminą Wiązowna od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i Gminy Wiązowna do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Gminy Wiązowna i Gminy Józefów; granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Gminą Józefów od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Gminy Wiązowna i Gminy Józefów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Gminy Józefów, Gminy Konstancin - Jeziorna i Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Gminy Józefów, Gminy Konstancin-Jeziorna i Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz

10 19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6, ul. Karolkowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 14 ul. Młynarska 43/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Wojska Polskiego 36 m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do ul. Elbląskiej; osią ul. Elbląskiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz m.st. Warszawy do murów Cmentarza Tatarskiego, wzdłuż murów Cmentarza Tatarskiego do ul. Kozielskiej, osią ul Kozielskiej do ul. J. Ostroroga, osią ul. J. Ostroroga do ul. Wawrzyszewskiej, wzdłuż murów Cmentarzy (Powązkowskiego i Muzułmańsko Kaukaskiego) do ul. Młynarskiej, osią ul. Młynarskiej do ul. Obozowej; osią ul. Obozowej do ul. Płockiej, osią ul. Płockiej do ul. Grenady, osią ul. Grenady, osią ul. Sokołowskiej od ul. Grenady do ul. Górczewskiej, osią ul. Górczewskiej od ul. Sokołowskiej do granicy administracyjnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy od ul. Górczewskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola, m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz m.st. Warszawy od ul. Elbląskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmieście od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy do ul. Towarowej; osią ul. Towarowej od granicy administracyjnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy do ul. Prostej, osią ul. Prostej od ul. Towarowej do ul. Karolkowej, osią ul. Karolkowej od ul. Prostej do ul. Leszno, osią ul. Leszno od ul. Karolkowej do ul. Okopowej, osią ul. Okopowej od ul. Leszno do ul. M. Anielewicza, wzdłuż murów Cmentarzy (Ewangelicko Reformowanego, Ewangelicko Augsburskiego, Muzułmańsko Kaukaskiego, Powązkowskiego) do ul. Kozielskiej, osią ul. Kozielskiej wzdłuż murów Cmentarza Tatarskiego do ul. Elbląskiej, osią ul. Elbląskiej do granicy administracyjnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz m.st. Warszawy; osią ul. Górczewskiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy do ul. Sokołowskiej, osią ul. Sokołowskiej od. ul. Górczewskiej do ul. Grenady, osią ul. Grenady, osią ul. Płockiej od ul. Grenady do ul. Obozowej, osią ul. Obozowej od. ul. Płockiej do ul. Młynarskiej, osią ul. Młynarskiej od ul. Obozowej do ul. Żytniej, wzdłuż murów Cmentarza Ewangelicko Augsburskiego do ul. Okopowej; osią ul. Okopowej od ul. M. Anielewicza do ul. Leszno, osią ul. Leszno od ul. Okopowej do ul. Karolkowej, osią ul. Karolkowej od ul. Leszno do ul. Prostej, osią ul. Prostej od ul. Karolkowej do ul. Towarowej, osią ul. Towarowej od ul. Prostej do granicy administracyjnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy od ul. Towarowej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i z Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do ul. Górczewskiej; osią ul. W. Reymonta od granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy do ul. S. Żeromskiego, osią ul. S. Żeromskiego od ul. W. Reymonta do ul. A. Jarzębskiego, osią ul. A. Jarzęb-

11 22. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP - do spraw dysfunkcji rozwojowych dzieci i młodzieży, ul. Raszyńska 8/ Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP, ul. Boryszewska Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców, ul. Raszyńska 8/ Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno- Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA, ul. Okólnik 11a skiego od ul. S. Żeromskiego do ul. A. Magiera, osią ul. A. Magiera od ul. A. Jarzębskiego do ul. Perzyńskiego, osią ul. W. Perzyńskiego od ul. A. Magiera do ul. S. Żeromskiego, osią ul. B. Podczaszyńskiego od ul. S. Żeromskiego do ul. Marymonckiej, osią ul. Marymonckiej od ul. Podczaszyńskiego do ul. W. Smoleńskiego, osią ul. W. Smoleńskiego od ul. Marymonckiej do ul. Cząstkowskiej, osią ul. Cząstkowskiej od ul. W. Smoleńskiego do ul. Kiwerskiej, osią ul. Kiwerskiej od ul. Cząstkowskiej do ul. Klaudyny, do ul. Klaudyny, północnowschodnią częścią ul. Klaudyny do granicy administracyjnej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy od przedłużenia ul. Klaudyny do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy od styku granic Dzielnic Bielany m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy od styku granic Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do ul. Reymonta; granice miasta stołecznego Warszawy granice miasta stołecznego Warszawy granice miasta stołecznego Warszawy granice miasta stołecznego Warszawy

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 oraz zmiany obwodów niektórych

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking 41. Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc - GRUDZIEŃ data uruchomienia łączna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2940 UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę L.p. Dzielnica Nazwa i adres Poradni Pedagogicznej Imię i nazwisko Dyrektora Numer telefonu/faksu Adres e-mail Strona www 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Poniedziałek: godz.09.00 13.00 Węgrowski Sierpecki Kutnowski Płocki Budynek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów Budynek

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr LXII/1799/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ Bemowo Termin: 23.10, godz.: 17.00-18.30 Miejsce: sala sesji Rady Dzielnicy numer 008A (parter), Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl Wykaz punktów konsultacyjnych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (na podstawie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za okres 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa - wg stanu na 30 września 2016 r. Do zespołów wczesnego

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów konsultacyjnych

Wykaz punktów konsultacyjnych L p Wykaz punktów konsultacyjnych (na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.) Nazwa Ośrodka

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa - stan na 31 stycznia 2014 r. Do zespołów wczesnego wspomagania

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXVIII/2019/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXVIII/2019/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXVIII/2019/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk Nr r. UCHWAŁA NR. RADY DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY Z DNIA R.

Druk Nr r. UCHWAŁA NR. RADY DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY Z DNIA R. Druk Nr 142 8.11.2011 r. UCHWAŁA NR. RADY DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY Z DNIA...2011 R. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącej zmiany nazwy Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, likwidacji Szkoły Podstawowej nr 40 im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Część IV. Działalność handlowa

Część IV. Działalność handlowa rodzaje biletów imienny imienny strefa 05 80 Część IV. Działalność handlowa. Sprzedaż biletów - struktura ilościowa [szt.] strefa strefa N 5 76 U N U 886 5 88 68 70 50 77 78 08 9 99 9 99 7 razem udział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2065/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2065/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5517 UCHWAŁA NR LXXXII/2065/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy

Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy Miejscowość (Dzielnica) Kod Adres Warszawa (Bemowo) 01-380 Ulica Powstańców Śląskich 70 Warszawa (Bemowo)

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Delegatura w Radomiu Delegatura w Radomiu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych

Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych l.p. Miejscowość (Dzielnica) Kod Adres 1. Warszawa (Śródmieście) 00-001 Ulica Świętokrzyska 31/33 2. Warszawa (Śródmieście) 00-001 Stacja Metra Centrum

Bardziej szczegółowo

Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Dzielnica Lokal Dni

Bardziej szczegółowo

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej Poniedziałek piątek: 10.00 14.00. Poniedziałek piątek: 15.00 19.

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej Poniedziałek piątek: 10.00 14.00. Poniedziałek piątek: 15.00 19. Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Dzielnica Lokal Dni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 5557

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 5557 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 5557 UCHWAŁA Nr 169/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia

Bardziej szczegółowo

L.p. TYP LOKALIZACJA DZIELNICA MIEJSC PARKOWANIA

L.p. TYP LOKALIZACJA DZIELNICA MIEJSC PARKOWANIA L.p. TYP LOKALIZACJA DZIELNICA LICZBA SPOSÓB MIEJSC PARKOWANIA SPPN 1 Inwalidzkie 11-go Listopada 40 Praga Północ 1 Równoległe Nie 2 Inwalidzkie 11-go Listopada 54 Praga Północ 1 skośnie Nie 3 Inwalidzkie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH Spis treści Spis rysunków... 2 1.1 Demografia... 3 1.2 Warunki życia... 9 1.3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego... 17 1.4 Zanieczyszczenie powietrza... 19 1 Spis

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 138/XXXII/2013 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 138/XXXII/2013 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 138/XXXII/2013 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 133 im. Księdza

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2012 roku

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. Zdrowie, Mama i Ja - II etap w 2012 roku Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2012 roku SZPZLO Warszawa Bemowo; ul. Wrocławska 19; 01-493 Warszawa Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Sadzenie drzew 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Sadzenie drzew 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307448-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Sadzenie drzew 2016/S 171-307448 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...

UCHWAŁA Nr. RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... (PROJEKT) DRUK NR 199 z dnia 05.04.2016 r. UCHWAŁA Nr. RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy

Bardziej szczegółowo

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r.

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. BEMOWO skrzyżowanie ul. Cokołowej z ul. Drzeworytników wykonanie nakładki asfaltowej i

Bardziej szczegółowo

Ruch pojazdów ciężarowych w Warszawie w świetle Warszawskich Badań Ruchu 2005.

Ruch pojazdów ciężarowych w Warszawie w świetle Warszawskich Badań Ruchu 2005. Maciej Dobrosielski 1 Tomasz Dybicz 2 Ruch pojazdów ciężarowych w Warszawie w świetle Warszawskich Badań Ruchu 2005. W roku 2005 w Warszawie wykonano kompleksowe badania 3, których jednym z celów było

Bardziej szczegółowo

BIURO POLITYKI SPOŁ ECZNEJ MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY

BIURO POLITYKI SPOŁ ECZNEJ MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI SPOŁ ECZNEJ MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI P UNKTÓW INFORMACYJNO-KONSULATACYJNYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY III kwartał 2010r. Opracowanie: Elżbieta Mroczko Wydział

Bardziej szczegółowo

nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie Dla kogo? Jaki zakres? Gdzie?

nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie Dla kogo? Jaki zakres? Gdzie? nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie Dla kogo Jaki zakres Gdzie www.warszawa19115.pl osoby do 26 roku życia seniorzy po ukończeniu 65 lat KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (na etapie przedsądowym)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI ADRES. Załącznik nr 2. obsługiwanych przez Miejskie. Biura Finansów Oświaty. Biuro Oświaty i Dzielnicowe. Ilość szkół i placówek

NAZWA JEDNOSTKI ADRES. Załącznik nr 2. obsługiwanych przez Miejskie. Biura Finansów Oświaty. Biuro Oświaty i Dzielnicowe. Ilość szkół i placówek Załącznik nr 2 Wykaz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy wg stanu na 31.12.2011r. NAZWA JEDNOSTKI ADRES Ilość szkół

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 6 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 6 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Załącznik nr 1 1. Obszar objęty sporządzaniem zmiany Studium: teren w rejonie ulicy Człuchowskiej i Powstańców Śląskich, w sąsiedztwie linii kolejowej i projektowanej Trasy N-S (Dzielnica Bemowo) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku Tekst ujednolicony uchwały nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Bemowo. Białołęka. Szkoła Podstawowa nr 350 Irzykowskiego 1a, Warszawa. Szkoła Podstawowa nr 82 Górczewska 201, Warszawa

Bemowo. Białołęka. Szkoła Podstawowa nr 350 Irzykowskiego 1a, Warszawa. Szkoła Podstawowa nr 82 Górczewska 201, Warszawa Bemowo Szkoła Podstawowa nr 350 Irzykowskiego 1a, Warszawa 28 stycznia - 8 lutego godz. 7:30-17:00 Szkoła Podstawowa nr 82 Górczewska 201, Warszawa Wiek: 6-15 lat Zespół Szkół 46 Thommeego 1, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 6/13 Rady Społecznej WSPRiTS Meditrans w Warszawie z dnia 15.02.2013 r. WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja"

Program opieki nad kobietą w ciąży Zdrowie, Mama i Ja Program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja" Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ; ul. Cegłowska 80, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Wtorek 8.00-18.00 Popiełuszki SPZOZ; ul.

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA / GMINA. l.p. Ciepłownia Wola Mennica 232 Bemowo. Gen. S. Kaliskiego 2 Mennica 1039 Bemowo

LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA / GMINA. l.p. Ciepłownia Wola Mennica 232 Bemowo. Gen. S. Kaliskiego 2 Mennica 1039 Bemowo l.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego http://www.stat.gov.pl/pts/ Urząd d Statystyczny w Warszawie http://www.stat.gov.pl/warsz warsz Władysław Wiesław Łagodziński DIELNICE M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1447/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR L/1447/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR L/1447/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół 28 w Warszawie, ul. W. Żywnego 25 systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 1) ) uchwala

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2017 Dyrektora WSPRiTS Meditrans SPZOZ w Warszawie z dnia23.01.2017 r. Załącznik do Uchwały Rady Społecznej WSPRiTS Meditrans SPZOZ w Warszawie Nr 1/2017 z dnia 23.01.2017

Bardziej szczegółowo

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r.

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. LICZBA GRUP OSIEDLOWYCH I ICH DZIAŁANIE W 2016 ROKU Nazwa dzielnicy Liczba Grup Osiedlowych

Bardziej szczegółowo

Ostry dyżur pediatryczny - województwo Mazowieckie

Ostry dyżur pediatryczny - województwo Mazowieckie Ostry dyżur pediatryczny - województwo Mazowieckie CIECHANÓW Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 06-400 Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (23)-672-31-27 GARWOLIN 08-400 Garwolin ul. Lubelska 50

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: październik 2015 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Strona 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2064/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2064/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5516 UCHWAŁA NR LXXXII/2064/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 4740

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 4740 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 4740 UCHWAŁA Nr XXXVII/942/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyłączenia Liceum Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Projekt Aktywna Rodzina. 18 gier miejskich w Warszawie

RAPORT. Projekt Aktywna Rodzina. 18 gier miejskich w Warszawie RAPORT Projekt Aktywna Rodzina 18 gier miejskich w Warszawie 1 SZCZEGÓŁY Aktywna Rodzina Projekt Aktywna Rodzina to seria 18 gier miejskich i pikników rodzinnych. Tematem przewodnim gier jest walka Kapitana

Bardziej szczegółowo

Warszawski raport rowerowy

Warszawski raport rowerowy Warszawski raport rowerowy 2012 Wstęp to cyklicznie wydawana broszura zawierająca roczne zestawienia i informacje dotyczące problematyki ruchu rowerowego w Warszawie. Raport wydawany jest od roku 2010

Bardziej szczegółowo

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Prezentujemy Państwu końcowy dokument XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zawierający osiągnięcia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się

2. Wykonanie uchwały powierza się Druk Nr 70 13.08.2010 r. UCHWAŁA NR. RADY DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY z dnia w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany siedziby Poradni Psychologiczno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st.

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO ds. przeciwdziałania przemocy w sprawie rozpatrzenia wniosków organizacji pozarządowych zgłaszających swoje kandydatury do Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ. programu Bezpieczne osiedle. wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację. Warszawa, dnia r.

UROCZYSTOŚĆ. programu Bezpieczne osiedle. wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację. Warszawa, dnia r. UROCZYSTOŚĆ wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację programu Bezpieczne osiedle Warszawa, dnia 20.02.2013 r. Dzielnica LICZBA GRUP OSIEDLOWYCH I ICH DZIAŁANIE Liczba Grup Osiedlowych Liczba

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

ULGI W SPŁACIE ZOBOWI

ULGI W SPŁACIE ZOBOWI ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ NALEśNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. Wstęp Prezydent m.st.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Spis treści Metodologia badań i cele badawcze 3-4 Ocena terenów zielonych w Warszawie 5-15 Sport w mieście i sporty miejskie 16-26

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2943. UCHWAŁA Nr L/1463/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2943. UCHWAŁA Nr L/1463/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2943 UCHWAŁA Nr L/1463/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany obwodów niektórych szkół w dzielnicy Wilanów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansuje m.st.warszawa

Projekt współfinansuje m.st.warszawa PRZEWODNIK PO WARSZAWSKIM SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Projekt współfinansuje m.st.warszawa Wa niejsze telefony zaufania oraz informacyjno-interwencyjne Warszawska Niebieska Linia 22 668

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/672/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/672/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 maja 2016 r. Poz. 4480 UCHWAŁA NR XXVI/672/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo