Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, Gdańsk tel. / fax. (058) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb."

Transkrypt

1 Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, Gdańsk tel. / fax. (058) , PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z LOKALAMI SOCJALNYMI LOKALIZACJA SŁUPSK UL.MOCHNACKIEGO, działka nr 764/1 INWESTOR MIASTO SŁUPSK PL.ZWYCIĘSTWA 3, SŁUPSK BRANŻA PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ/PODPIS INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inż. Bartłomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06 Gdańsk, lipiec 2011

2

3

4

5 2. WYSZCZEGÓLNIENIE ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa. 2. Wyszczególnienie zawartości. 3. Opis techniczny 4. Rysunki

6 3. Opis techniczny 3.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi zlokalizowanego przy ul. Mochnackiego na działce nr 764/1 w Słupsku. Inwestorem jest Miasto Słupsk. 3.2 Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: Umowa zawarta z Inwestorem Bieżące uzgodnienia z Inwestorem Opracowania branżowe Obowiązujące przepisy i normy. Warunki przyłączeniowe wydane przez rejon energetyczny nr 11/R1/02469 z dnia Charakterystyka obiektu Budynek nowy murowany trzy-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wyposażony będzie w instalacje: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną oraz odgromową. Budynek nie zawiera pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Budynek nie będzie wyposażony w centralną instalację podgrzewania wody użytkowej. 3.4 Zakres projektu Niniejsze opracowanie obejmuje część elektryczną projektu budowlanego i zawiera następujący zakres szczegółowy: Wyznaczenie wskaźników elektroenergetycznych, Zasilanie w energię elektryczną, Tablice licznikowe TL,

7 Rozdzielnicę administracyjną RA, Rozdzielnice Mieszkaniowe RM Instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, Ochronę przeciwporażeniową, Ochronę odgromową i uziom fundamentowy, Instalację zbiorczą RTV oraz rurarz pod instalację telewizji kablowej i instalację telefoniczną. Projekt nie obejmuje linii kablowej zasilającej budynek przyłącze wykonywane przez dostawce energii elektrycznej. 3.5 Charakterystyka i kwalifikacja pomieszczeń Na podstawie klasyfikacji pomieszczeń ujętej w projekcie budowlanym, nie stwierdza się w budynku pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem i pożarem. 3.6 Charakterystyka odbiorników Odbiornikami energii elektrycznej będą odbiorniki możliwe do używania w gospodarstwie domowym i drobne urządzenia przenośne oraz instalacja oświetlenia podstawowego. Głównymi odbiornikami energii elektrycznej będą pojemnościowe podgrzewacze wody instalowane w łazienkach, kuchenki elektryczne, podgrzewacze wody w kuchni oraz możliwe do zainstalowania przez lokatorów przepływowe podgrzewacze wody. 3.7 Zasilanie w energię elektryczną Budynek zasilany będzie linią kablową. Wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej są załączone do niniejszej dokumentacji. Moc przyłączeniową dla obiektu określono na 150,5kW. Moc przyłączeniowa dla mieszkania 30kW. Moc przyłączeniową odbiorów administracyjnych określono na 4kW. Obliczeniowy prąd szczytowy określa się na 234,1A.

8 Tabela 1. Obliczenie mocy przyłączeniowej ilość lokali z inst. Rodzaj odbioru Nr lokalu 1faz 3faz P sump WJ P Mieszkania , ,6 Administarcyjny ,0 Pomieszczenie techniczne ,0 SUMA ,6 3.8 Złącze kablowe ZK3 Na elewacji budynku zostanie zainstalowane złącze kablowe typu ZK3, które będzie stanowiło miejsce rozgraniczenia stron. Do złącza należy wprowadzić wąs z uziomu fundamentowego i uziemić szynę PEN. Ze złącza należy poprowadzić w rurze ochronnej przewody 4xLgY 240mm2 do wyłącznika P.POŻ, a następnie do złącza ZK2L. 3.9 Złącze kablowe ZK2L Na elewacji budynku pod skrzynką wyłącznika P.POŻ. zostanie zainstalowane złącze kablowe typu ZK2, które będzie rozdzielało zasilanie budynku na 2 klatki schodowe. Do złącza należy wprowadzić wąs z uziomu fundamentowego i uziemić szynę PEN. Dla WLZtu lewej klatki należy dokonać rozdziału przewodu PEN na przewody PE i N. Obydwa WLZty należy zabezpieczyć bezpiecznikami gg200a WT-2. WLZt do klatki prawej należy prowadzić w ziemi obok budynku kablem YKY 4x120mm Złącze kablowe ZK2P Na elewacji budynku w wejściu do klatki prawej budynku zostanie zainstalowane złącze kablowe typu ZK2, które pozwoli na przejście z kabla ziemnego typu YKY4x120mm2 na przewody 4xLgY 120mm2 układane dalej w rurze ochronnej. Do złącza należy wprowadzić wąs z uziomu fundamentowego i uziemić szynę PEN. W złączu należy dokonać rozdziału przewodu PEN na przewody PE i N. W podstawy bezpiecznikowe należy zainstalować zworę WT-2.

9 3.11. Wyłącznik P.POŻ Na ścianie w wejściu do klatki lewej na należy zlokalizować podtynkową skrzynkę z rozłącznikiem głównym pełniącym rolę wyłącznika P.POŻ. Skrzynkę należy zainstalować podtynkowo. Skrzynka powinna zostać wyposażona w rozłącznik izolacyjny 250A, maskownicę oraz drzwiczki z przeszkleniem. W razie pożaru będzie możliwe zbicie szybki i wyłączenie zasilania w obiekcie. Mocowanie maskownicy należy przystosować do plombowania. Przewidziano dodatkowy wyłącznik P.Poż. zasilania pomieszczenia technicznego. Wyłącznik należy wykonać w kasecie podtynkowej odpowiednio oznaczonej i zlokalizowanej przy wejściu do pomieszczenia Tablice licznikowe W miejscach oznaczonych na planach instalacyjnych przewidziano lokalizację sześciu Tablic Licznikowych, oznaczonych jak na schemacie zasilania. W tablicach zainstalować należy zabezpieczenia przedlicznikowe, zgodnie z warunkami wydanymi przez rejon energetyczny, wyłączniki nadprądowe selektywne o prądzie znamionowym 50A. W Tablicach Licznikowych zlokalizowane będą liczniki energii elektrycznej. W tablicach instalowanych na parterze należy zlokalizować ochronnik przepięciowy klasy C, który należy dobezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami gg63a. Należy zainstalować pustą szafkę na koncentrator sygnałów z liczników energii elektrycznej. Tablice przystosować do plombowania i zamykania na zamek patentowy RE Słupsk Rozdzielnica RA Rozdzielnica będzie zasilać oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne na korytarzach i klatkach schodowych oraz zasilać pozostałe obwody administracyjne. Rozdzielnica zlokalizowana wg. planów instalacyjnych. Z rozdzielnicy dodatkowo będą zasilane instalację słaboprądowe oraz podgrzewanie wpustów rynien dachowych.

10 3.14. Prowadzenie przewodów Przewody WLZ przedlicznikowe należy prowadzić podtynkowo w rurze ochronnej. Pozostałe przewody należy prowadzić podtynkowo Rozdzielnice mieszkaniowe RM Rozdzielnicę mieszkaniową należy wykonać zgodnie z rys. 6 Rozdzielnicę należy umieścić obok drzwi wejściowych do mieszkania - podtynkowo Instalacje elektryczne oświetlenia Obwody oświetlenia w mieszkaniach rozprowadzić z rozdzielnic mieszkaniowych RM. Przewody układać pod tynkiem. W mieszkaniach przewidziano wypusty oświetleniowe do zainstalowania opraw oświetleniowych żyrandoli według gustu mieszkańców Na klatkach schodowych należy zainstalować oprawy oświetleniowe zgodnie z wykazem umieszczonym na planie. Oprawy wyposażyć w źródła światła świetlówkowe z elektronicznym zapłonem z podwyższoną liczbą załączeń i wyłączeń o strumieniu świetlnym odpowiadającemu 60W żarówce oraz barwie światła Instalacje elektryczne oświetlenia ewakuacyjnego W oznaczonych miejscach zainstalować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z modułem zasilania bateryjnego o czasie min. 1h. Oprawy muszą spełniać wymagania CNBOP oraz posiadać wymagane przepisami certyfikaty. Do opraw prowadzić przewód YDYżo 4x1,5mm Instalacje elektryczne zasilania gniazd wtykowych i siły Obwody gniazd w mieszkaniach rozprowadzić z rozdzielnic mieszkaniowych RM. Przewody układać pod tynkiem. W łazience gniazda elektrycznych podgrzewaczy wody montować 2m nad podłogą.

11 W kuchni gniazda wtykowe montować 1,2m nad podłogą, gniazdo dla elektrycznego podgrzewacza zamontować 40cm nad podłogą, gniazdo dla okapu zamontować 2,2m nad podłogą. Pozostałe gniazda montować 40cm nad podłogą. Do zasilania kuchenki elektrycznej przewidziano zasilanie trójfazowe zakończone puszką trójfazową podtynkową. Zasilanie kuchenki bez potrzeby instalowania gniazda. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczyć wysokoczułym wyłącznikiem różniocowoprądowym o prądzie różnicowym 30mA 3.19 Ochrona przed przepięciami Budynek zasilany z linii kablowej zastosowano ochronnik przepięciowy klasy C lokalizacja Tablica Licznikowa wraz z dobezpieczeniem. Konieczne jest systematyczna kontrola przepalenia wkładek bezpiecznikowych dobezpieczających ochronnik. Kontrola powinna odbywać się również po wystąpieniu wokół obiektu wyładowań atmosferycznych Ochrona przeciwporażeniowa Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja fabryczna przewodów oraz odpowiednio dobrany do warunków użytkowania stopień ochrony urządzeń i aparatów elektrycznych. Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) stanowić będą urządzenia ochronne powodujące samoczynne wyłączenie chronionego urządzenia spod napięcia w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krótkim, żeby nie wystąpiły niebezpieczne dla człowieka skutki patofizjologiczne przy przepływie prądu rażenia. Obwody zasilające gniazda wtyczkowe zabezpieczone będą dodatkowo wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA.

12 3.21 Połączenia wyrównawcze W łazienkach i pomieszczeniu technicznym należy wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze w postaci podtynkowego pierścienia ułożonego z przewody DYżo 6mm Instalacja odgromowa Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z rys. 15. Jako zwody poziome należy zamontować drut Fe/Zn o średnicy minimum 8mm. Przewody odprowadzające należy umieścić podtynkowo w rurze grubościennej z materiału izolacyjnego. Na elewacji zewnętrznej należy zainstalować złącza kontrolne w puszkach podtynkowych. W obiekcie należy wykonać uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4. Bednarkę należy łączyć galwanicznie poprzez spawanie lub skręcanie. Przed zalaniem ław fundamentowych należy dokonać sprawdzenia ciągłości uziomu. W miejscach oznaczonych należy dokonać wyprowadzeń wąsów połączonych z bednarką uziomu fundamentowego Instalacja domofonowa Zakłada się instalację instalacji domofonowej opartej o nowoczesną, cyfrową, kodową centralę domofonową HAS Dzięki jej zastosowaniu minimalizuje się ilość przewodów instalacji domofonowej. Do instalacji domofonu wystarcza magistralne połączenie wszytkich unifonów dwużyłowym przewodem. Na każdej kondygnacji projektuje się zastosowanie puszki rozdzielczej podtynkowej do rozgałężenia się na trzy unifony. Zasilanie kasety domofonu z wydzielonego obwodu tablicy administracyjnej Orurowanie dla instalacji słaboprądowych

13 We wskazanym miejscu na planach instalacyjnych należy ułożyć rury dla instalacji słaboprądowych. Tak, aby było możliwe doposażenie obiektu w instalacje słaboprądowe Instalacja telewizji zbiorczej Obiekt wyposażony zostanie w instalację telewizji zbiorczej pozwalającej na odbiór sygnału telewizji naziemnej, sygnału radiowego oraz sygnału satelitarnego otwartego i kodowanego. Na dachu obiektu należy zainstalować niski maszt antenowy z antenami według schematu oraz antenę satelitarną. Na II piętrze obiektu należy zainstalować skrzynkę główną zawierającą urządzenia według schematu. Do skrzynki doprowadzić zasilanie z wydzielonego obwodu tablicy administracyjnej przewodem YDY 3x1,5mm Opis ogólny oświetlenia terenu Istniejące oświetlenie terenu zostało poszerzone o 3 słupy oświetleniowe. Założono doświetlenie projektowanego parkingu i wiaty śmietnikowej. Zastosowane zostaną słupy identyczne jak w oświetleniu projektowanym w odrębnym opracowaniu. Każdy słup należy zasilić z innej fazy, aby zapewnić równomierność obciążenia z istniejącego obwodu zasilania oświetlenia terenu Słupy i oprawy oświetleniowe Należy zastosować słupy i oprawy typu PARK BIG typu ZSD 70W. Moc zainstalowaną projektowanego oświetlenia określono na 250W. Oprawy instalować na słupach parkowych stalowych o wysokości 5m na fund mancie prefabrykowanym FBw Dla każdego słupa wykonać uziom pionowy o wysokości 6m. Pomiędzy słupami układać kabel YKYżo 5x10mm Układanie kabli Projektuje się ułożenie kabli zasilających. Kable układać bezpośrednio na dnie wykopu na głębokości 0,7m w stosunku do docelowej rzędnej terenu, jeżeli grunt jest

14 piaszczysty, w pozostałych przypadkach kabel należy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15 cm przykryć folią koloru niebieskiego grubości min. 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kabel w wykopie lecz nie mniejsza niż 20 cm. Nie ujawnione na planach zbliżenia projektowanego kabla z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH) typu DVK prod. AROT. W miejscach kolizji istniejących sieci energetycznych z projektowanymi sieciami branży sanitarnej należy ułożyć rury ochronne dwudzielne na kable energetyczne UWAGI KOŃCOWE Po zakończeniu prac dokonać pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania. Wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Wszystkie użyte w projekcie nazwy typów i firm zostały użyte przykładowo, można zastąpić je innymi urządzeniami o nie gorszych parametrach technicznych. Wszystkie montowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie Prawo Budowlane certyfikatów, deklaracji zgodności lub aprobat technicznych. Gdańsk, lipiec 2011

15 3.30 Wyniki obliczeń technicznych Tabela 2. Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy założeniu linii zasilającej YAKY 4x 240mm2 l=450m Lp Miejsce zwarcia długość dane znamionowe elementu obwodu jednostkowa typ [kva] rezystancja reaktancja Prąd znamion. ostatn. bezpieczn. Krotność prądu skutecznego zadziałania prąd powodujący samoczynne zadz. urz. wyłącz. w czasie zależnym od napięcia znam. Uo Zz*Ia Napięcie znamion. względem ziemi status obliczeniowy prąd zwarcia jednofazowoego obliczeniowy prąd zwarcia trójfazowego l[m] R [om/km] X[om/km] Ib [A] Ia [A] [V] Uo [V] Ij [A] Is [A] 1 Transformator 630 0, od transformatora linia kablowa 450 YAKY 4x240 0,125 0, od złącza ZK3 z do Tablicy Licznikowej ZK2L 5 4x LgY 240 0,063 0, , , SPEŁNIONY Od ZK2L do TP2P 39 5x LgY 120 0,153 0, , , SPEŁNIONY od TP2P do RM24 5 5Lgy 10 1,83 0,08 E50 6, , SPEŁNIONY od RM24 do obwód oświet 30 YDYżo 3x1,5 12,1 0,08 B , SPEŁNIONY od RM24 do obwód gniazd 30 YDYżo 3x2,5 7,41 0,08 B , SPEŁNIONY

16 Tabela 3. Dobór przekroju przewodów Prąd Kabel lub Przewód Dobór kabla Długość Spadek napięcia Lp Nazwa Moc współ. Współ. Moc Prąd znamion Zabezp. Typ linii warunek: linii odbioru zapotrz jednocz mocy obliczen. oblicz. bezp./wył. zasilającej I wył < Izxkgx1.45 Ps x Lśr du PzkW kj cos Ps[kW] Io Ib ( A) kpg Smm2 IzA kg IzxkgA [ A ] [A] Lm kwxm % od ZK2L do TL2L 118,2 1 0, ,20 183, ,60 5 x LgY 120mm2 230, ,0 < 334, ,13 od ZK2L do ZK2P 118,2 1 0, ,20 183, ,60 5 x LgY 120mm2 (YKY4x120mm2) 230, ,0 < 334, ,36 3 od ZK3 do ZKL 150,5 1 0, ,50 234, ,60 5 x LgY 240mm2 320, ,0 < 464, ,03 4 od TL2L do RM 30,0 1 0,928 30,00 46,7 50 1,45 5 x LgY 10mm ,5 < 81, ,33

17 4.Rysunki Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3 Rys. nr 4 Rys. nr 5 Rys. nr 6 Rys. nr 7 Rys. nr 8 Rys. nr 9 Rys. nr 10 Rys. nr 11 Rys. nr 12 Rys. nr 13 Rys. nr 14 Rys. nr 15 Rys. nr 16 Rys. nr 17 Rys. nr 18 Rys. nr 19 Rys. nr 20 Rys. nr 21 Schemat zasilania Plan instalacji oświetleniowej parter Plan instalacji oświetleniowej I piętro Plan instalacji gniazd wtykowych parter Plan instalacji gniazd wtykowych I piętro Tablica Licznikowa TL0L Tablica Licznikowa TL0P Tablica Licznikowa TL1L, TL1P, TL2L, TL2P Schemat rozdzielnicy RM Schemat rozdzielnicy RA Schemat rozdzielnicy RCO Rozdzielnica RM Rozdzielnica RA Rozdzielnica RCO Plan instalacji odgromowej Schemat instalacji telewizji wewnętrznej Plan instalacji słaboprądowych TV/SAT parter Plan instalacji słaboprądowych TV/SAT II piętro Plan instalacji domofonu parter Plan instalacji domofonu I piętro Plan sieci kablowych i oświetlenia terenu

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo