KURS ADAPTER OSOBY AMPUTOWANEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS ADAPTER OSOBY AMPUTOWANEJ"

Transkrypt

1 KURS ADAPTER OSOBY AMPUTOWANEJ WRZESIEŃ CZERWIEC 2016 ADRESACI SZKOLENIA Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych pomocą osobom po amputacji kończyny (lub kończyn) w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Autorski program zajęć kierujemy zarówno do rodzin i opiekunów osób po amputacji, jak i do osób zawodowo zajmującym się pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Rodzice, partnerzy i inni członkowie rodzin, opiekunowie i nauczyciele odgrywają ogromną rolę w życiu osoby po amputacji. Obecni w jej życiu na co dzień, przechodząc z nią przez różne etapy związane z tym traumatycznym wydarzeniem, szukają odpowiedzi na wiele pytań, fachowych porad i zwyczajnej pomocy. Program kursu poszerzy ich wiedzę i pozwoli im nabyć umiejętności, które mogą mieć znaczący wpływ na poprawę ich relacji z amputowanymi podopiecznymi oraz poprawę sytuacji obydwu stron. Nierzadko rolę opiekuna pełni i pomocnika osoby po amputacji pełni pracownik pomocy społecznej. Osobom amputowanym towarzyszą także psychologowie i protetycy, a wcześniej lekarze i ratownicy medyczni - także oni mają szansę rozwinąć kompetencje i wyspecjalizować się w bardzo istotnym zakresie. Kurs doskonale uzupełnia i poszerza także ofertę instytucji opiekuńczych. Od kandydatów na uczestników kursu nie wymaga się wykształcenia medycznego czy przygotowania zawodowego. Wystarczy zainteresowanie tematem oraz chęć pomocy osobom po amputacji kończyn w powrocie do aktywnego życia zawodowego, społecznego i prywatnego. ZAKRES I CELE SZKOLENIA W Polsce corocznie dokonuje się tysięcy amputacji. Problem dotyczy stale rosnącej grupy osób, które częstokroć NIGDY nie wracają do aktywnego życia. Pragniemy to zmienić. Dlatego, obok wielu innych działań w ramach Ogólnopolskiego Programu Protezowania, organizujemy ten kurs, by wyszkolić osoby, które razem z nami wyjdą naprzeciw temu problemowi. Adapter osoby amputowanej będzie pomagał osobie po amputacji kończyny lub kończyn w adaptacji, czyli przystosowaniu się do nowej sytuacji, we wszystkich istotnych sferach życia. ADAPTER BĘDZIE DZIAŁAŁ NA 3 GŁÓWNYCH OBSZARACH: DIAGNOZA OŚMIELANIE DORADZTWO INFORMACJA 1

2 Rola adaptera nie będzie polegała na wyręczaniu osoby po amputacji w codziennych czynnościach o różnym stopniu skomplikowania, lecz na trzeźwej ocenie sytuacji na podstawie nabytej podczas kursu wiedzy (diagnoza problemu), pokazywaniu swemu podopiecznemu możliwości rozwiązania problemu czy załatwienia sprawy (informacja) oraz wskazywaniu odpowiednich kierunków działania (doradztwo). Współdziałanie tych trzech obszarów powinno skutkować uświadomieniem osoby amputowanej o jej własnych możliwościach i ośmieleniem jej do działania: wyjścia z domu,powrotu do pracy, aktywnego życia społecznego, kulturalnego, realizacji marzeń i pasji. Kształcenie adaptera osoby amputowanej ma charakter interdyscyplinarny. Program kursu* jest autorski, został stworzony przez kilka osób z zespołu Fundacji Poza Horyzonty w oparciu o ich długoletnie doświadczenie pracy z osobami po amputacji. Obejmuje bloki zajęć z medycyny, psychologii i psychotraumatologii, fizjoterapii, protetyki, a także polityki socjalnej. W programie ujęliśmy zagadnienia ochrony, a także promocji zdrowia, tematykę prawną oraz zasady, możliwości i przykłady zatrudnienia osób po amputacji. Urozmaiciliśmy program problematyką językową, wiedzą o nowych technologiach, a także opowieściami o naszych doświadczeniach z pracy z osobami po amputacji.kładziemy nacisk na komplementarną realizację programu podczas różnorodnych zajęć praktycznych. *Program szkolenia jest własnością intelektualną organizatora i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody organizatora jest zabronione. TERMINY ZJAZDÓW WRZESIEŃ CZERWIEC ZJAZDÓW: soboty i niedziele / godz. 9:00-16:15 ŁĄCZNIE: 288 godzin teoretycznych i praktycznych Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Zjazd Terminy zajęć praktycznych będą ustalane z uczestnikami szkolenia w trakcie trwania kursu. *Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu z miesięcznym powiadomieniem. 2

3 MIEJSCE SZKOLENIA PLAN DNIA KRAKÓW, ul. Grodzka 42 sale szkoleniowe firmy INTENDO Każdy zjazd będzie realizowany w wymiarze 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut). 09:00-09:45 I h zajęć 09:45-10:30 II h zajęć 10:30-10:45 przerwa kawowa 10:45-11:30 III h zajęć 11:30-12:15 IV h zajęć 12:15-13:00 obiad 13:00-13:45 V h zajęć 13:45-14:30 VI h zajęć 14:30-14:45 przerwa kawowa 14:45-15:30 VII h zajęć 15:30-16:15 VIII h zajęć METODOLOGIA NAUCZANIA Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, z maksymalnym wykorzystaniem doświadczeń uczestników: / wykład, mikrowykład / prezentacje multimedialne / praca w małych grupach, praca indywidualna / dyskusja moderowana / analiza fragmentów filmów UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ BEZPŁATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE. PODSTAWĄ DO ZALICZENIA KURSU BĘDZIE OBECNOŚĆ NA ZAJECIACH, PISEMNY TEST WYBORU ORAZ EGZAMIN USTNY. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA, KTÓRY ZDA EGZAMIN, OTRZYMA CERTYFIKAT UKOŃCZE- NIA KURSU ADAPTER OSOBY AMPUTOWANEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ JAŚKA MELI POZA HORYZONTY. ZAPISY ANNA ORZECHOWSKA - koordynator projektu O UDZIALE W KURSIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. KURS JEST BEZPŁATNY Projekt został dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 3

4 KURS ADAPTER OSOBY AMPUTOWANEJ PROGRAM ZAJĘĆ Zajęcia organizacyjne /Magdalena Ohl III 10:45 11:30 Jasiek Mela i jego historia IV 11:30 12:15 /Jasiek Mela VI 13:45 14:30 VII 14:45 15:30 III 10:45 11:30 IV 11:30 12:15 III 10:45 11:30 IV 11:30 12:15 III 10:45 11:30 IV 11:30 12:15 VI 13:45 14:30 VII 14:45 15:30 ZJAZD WRZEŚNIA ZJAZD WRZEŚNIA Podstawy psychotraumatologii Podstawy psychotraumatologii ZJAZD STYCZNIA Podstawy psychotraumatologii - neuropsychologia Podstawy psychotraumatologii - PTSD ZJAZD STYCZNIA Specyfika traumy dziecięcej ZJAZD PAŹDZIERNIKA ZJAZD LISTOPADA Trauma w rodzinie Emocje i potrzeby ZJAZD GRUDNIA Od poradni angiologicznej do amputacji Bandażowanie i niepokojące objawy Podstawowe pojęcia VI 13:45 14:30 i główne działy VII 14:45 15:30 fizjoterapii Pierwsza pomoc (w podziale na grupy /Agnieszka Dziekan 10-os.) ZJAZD LISTOPADA Podstawy anatomii i fizjologii /Agnieszka Dziekan Przyczyny i rodzaje VI 13:45 14:30 amputacji kończyn. Rodzaje zaopatrzenia VII 14:45 15:30 ortopedycznego /Weronika Gurdek Wczesna opieka nad pacjentem po amputacji kończyny /Robert Rochmiński Specyfika traumy amputacji i Patrycja Plewka Podstawy protetyki kończyn. Wykonanie protezy kończyny dolnej /Piotr Lewkowicz Nauka chodu w protezie /Sławomir Szczupacki Jak pomaga Fundacja Jaśka Meli? /Weronika Gurdek Poland Business Run /Agnieszka Pleti Ogólnopolski Program Protezowania /Magdalena Ohl Podstawy protetyki kończyn. Wykonanie protezy kończyny dolnej /Piotr Lewkowicz Nauka chodu w protezie /Sławomir Szczupacki Skuteczna komunikacja i Ewa Fus-Kubacka 4

5 ZJAZD LUTEGO ZJAZD LUTEGO Motywacja /Jasiek Mela Anglojęzyczne źródła informacji III 10:45 11:30 Fizjologia wysiłku IV 11:30 12:15 /Agnieszka Dziekan Zakażenia szpitalne VI 13:45 14:30 i BHP na oddziale (w podziale na gr. 10-os.) VII 14:45 15:30 / Siłownia (w podziale na gr. 10-os.) III 10:45 11:30 IV 11:30 12:15 VI 13:45 14:30 VII 14:45 15:30 Pomoc państwa: renty i zasiłki. Funkcjonowanie instytucji państwowych i lokalnych ZJAZD MARCA Następstwa złego treningu /Agnieszka Dziekan Zakażenia szpitalne i BHP na oddziale (w podziale na gr. 10-os.) / Siłownia (w podziale na gr. 10-os.) ZJAZD MARCA Zajęcia z lekarzem fizjoterapii z Oddziału Ortopedii Specjalistycznego Szpitala im. J. Dietla w Krakowie Psychologiczna sytuacja pacjenta po amputacji w przebiegu choroby przewlekłej. Specyfika pracy z pacjentem geriatrycznym /Urszula Pawłucka Język /Magdalena Ohl i Jasiek Mela Promocja zdrowia ZJAZD KWIETNIA Praca ze stratą Praca ze stratą ZJAZD KWIETNIA Nowe technologie w protetyce /Weronika Gurdek III 10:45 11:30 Elementy fizjoterapii Praca z pacjentem po w życiu codziennym amputacji na świecie IV 11:30 12:15 /Agnieszka Dziekan /Weronika Gurdek VI 13:45 14:30 VII 14:45 15:30 Wybór firmy protetycznej - edukcja pacjentów /Weronika Gurdek III 10:45 11:30 IV 11:30 12:15 VI 13:45 14:30 VII 14:45 15:30 Kwestie prawne i odszkodowawcze ZJAZD MAJA Terapia bólu fantomowego. Terapia lustrzana /Aneta Pirowska ZJAZD MAJA Terapia bólu fantomowego. Terapia lustrzana /Aneta Pirowska Mikro-wyprawa Mikro-wyprawa Powrót na rynek pracy SOBOTA ZJAZD CZERWCA I - VIII 09:00 16:15 Egzamin Podsumowanie NIEDZIELA Spotkanie z podopiecznymi - panel dyskusyjny Terminy zajęć praktycznych będą ustalane z uczestnikami szkolenia w trakcie trwania kursu. I - VIII 09:00 16:15 Zajęcia praktyczne na Wojewódzkim Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie Zajęcia praktryczne na basenie Udział w treningu drużyny AmpFutbolowej Zadanie do zrealizowania w instytucjach pomocy społecznej 5

6 KURS ADAPTER OSOBY AMPUTOWANEJ OPISY ZAJĘĆ JASIEK MELA I JEGO HISTORIA Życiowe przykłady tego, że nawet mimo największych trudności można osiągać wielkie rzeczy, a przede wszystkim być szczęśliwym i prowadzić pełne, aktywne życie. Jasiek Mela PODSTAWY PSYCHOTRAU- MATOLOGII Urszula Mela Uczestnicy kursu poznają historię psychotraumatologii. Program zajęć skoncentruje się jednak na rozumieniu, definicji i rodzajach traumy. Omówiona zostanie dynamika reakcji potraumatycznych, a także przetwarzanie stresu i fazy reakcji na stres wg M. Horowitz. Spojrzymy na traumę jako przeciążenie informacyjne. Podczas kolejnych bloków zajęć psychotraumatologicznych omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu neuropsychologii i PTSD. Na dalszym etapie kursu uczestnicy poznają specyfikę traumy amputacji. SPECYFIKA TRAUMY AMPUTACJI Urszula Mela i Patrycja Plewka Zajęcia pod hasłem Czy to jeszcze ja?, omawiające zjawiska zranionej tożsamości, lęku przed odrzuceniem. Przyjrzymy się nad etykiecie niepełnosprawności, a także dylematom związanym z samodzielnością spowodowanym zmianą warunków życia. Podczas kursu omówiona zostanie także specyfika traumy dziecięcej oraz traumy w rodzinie. Porozmawiamy o miejscu emocji i potrzeb w życiu człowieka. Nauczymy się także zasad skutecznej komunikacji. PODSTAWY ANATOMII I FIZJOLOGII Pogram zajęć obejmie podstawy anatomii i fizjologii układu kostno-szkieletowego oraz mięśniowego, a także układu krążenia, oddechowego oraz układu nerwowego. Agnieszka Dziekan PRZYCZYNY I RODZAJE AMPUTACJI KOŃCZYN. RODZAJE ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO Za pojęciem amputacji kończyny kryje się wiele przyczyn, rodzajów i typologii - na zajęciach poznamy i uporządkujemy tę wiedzę. Wyjaśnimy również jak poziom i przyczyna amputacji wpływa na dalsze funkcjonowanie pacjenta. Poznamy także rodzaje zaopatrzenia ortopedycznego, czyli protez, które po amputacji stają się dla pacjentów nieodzownym sprzętem, ułatwiającym życie. Weronika Gurdek 6

7 MOTYWACJA Jasiek Mela Jak motywować siebie i innych, jak przekuwać słabość w siłę. Poruszony zostanie problem akceptacji, ale również niepełnosprawności jako wymówki. Jasiek Mela opowie, jak nie tracić wiary w siebie i akceptować porażki. FIZJOLOGIA WYSIŁKU Jak wysiłek fizyczny wpływa na funkcjonowanie poszczególnych układów i dlaczego jest ważny. Agnieszka Dziekan NASTĘPSTWA ZŁEGO TRENINGU bądź jego całkowitego braku. Poruszymy także problem źle dostosowanego oprotezowania. Agnieszka Dziekan JĘZYK Jak nie urazić osoby po amputacji, jak ułatwić komunikację i nie popełniać przykrych, językowych gaf. Magdalena Ohl i Jasiek Mela ELEMENTY FIZJOTERAPII W ŻYCIU CODZIENNYM Podczas zajęć omówione i zaprezentowane zostaną przykłady codziennych czynności, zawierających elementy fizjoterapii oraz konkretnych ćwiczeń rąk i stóp. Agnieszka Dziekan TERAPIA BÓLU FANTOMOWEGO. TERAPIA LUSTRZANA Aneta Pirowska Problem bólu fantomowego dotyczy większości pacjentów po amputacjach kończyn. Na zajęciach przyjrzymy się jego przyczynom i rodzajom, sięgając między innymi do badań prowadzonych w Instytucie Robert Merle d Aubigné w Valenton we Francji. Zaprezentujemy także możliwe terapie, ze szczególnym naciskiem na terapię lustrzaną. Będą to pierwsze w Polsce profesjonalne zajęcia z terapii lustrzanej, prowadzone przez wybitną specjalistkę, doktor nauk o kulturze fizycznej Anetę Pirowską. MIKRO -WYPRAWA Pod koniec kursu AOA zapraszamy uczestników na mikro-wyprawę. Chcemy, aby pod czujnym okiem Jaśka Meli i w towarzystwie podopiecznych Fundacji Poza Horyzonty mięli okazję zobaczyć z bliska jak wyglądają coroczne wyprawy organizowane przez fundację, jak radzą sobie osoby po amputacjach kończyn w górach, w trudnym terenie, z przygotowanymi dla nich zadaniami i wyzwaniami. Chcemy również, aby ten wyjazd był czasem integracji i budowania relacji w grupie uczestników kursów i zespołu prowadzącego kurs. 7

8 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA WOJEWÓDZKIM ODDZIALE CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII SZPITALA ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA GRANDEGO W KRAKOWIE Istotą zajęć praktycznych w ramach Kursu Adapter Osoby Amputowanej na oddziale ortopedycznym oraz oddziale chirurgii naczyniowej jest towarzyszenie pacjentom po amputacjach kończyn w pierwszym okresie po operacji. To dla pacjentów bardzo trudny czas, pełen bólu, niepewności, pytań, na które nie zawsze jest czas odpowiedzieć. Zakładamy, że obecność przyszłych adapterów osoby amputowanej pozwoli w pewnym stopniu wypełnić lukę informacyjną, co będzie niewątpliwą korzyścią dla pacjentów. Natomiast kursanci AOA będą mogli sprawdzić czego nauczyli się w ramach kursu. Od uczestników kursu AOA nie jest wymagane wykształcenie medyczne, dlatego program praktyk nie zakłada aktywnego uczestnictwa w jakichkolwiek procedurach medycznych lub fizjoterapeutycznych. Kursanci będę towarzyszyć pacjentom, dzielić się swoją wiedzą, a także będą obserwatorami przy następujących czynnościach: - zmiana opatrunku, - nauka hartowania i kształtowania kikuta, - terapia ułożeniowa, - pionizacja i transfery pacjenta: - siadanie, - wstawanie, - stanie przy balkoniku, - chodzenie z balkonikiem, - chodzenie o kulami, - przesiadanie na wózek. O możliwości obserwowania powyższych czynności decyduje opiekun praktyk na oddziale oraz personel medyczny. PŁYWANIE JAKO FORMA REHABILITACJI MEDYCZNEJ I SPOŁECZNEJ. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W RAMACH SEKCJI PŁYWACKIEJ DLA OA Pływanie jest jedną z najbardziej polecanych form rekreacji ruchowej i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Dla osób po amputacjach kończyn jest to jedna z najlepszych form usprawniania i przeciwdziałania postępującym zmianom w układzie ruchowym, które są konsekwencją utraty kończyny, korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego, bądź nie korzystania z zaopatrzenia - w zależności od rodzaju i poziomu amputacji. Spróbujmy oswoić basen pływalnia jest przecież prawie w każdym mieście, jest łatwo dostępna. Dlatego w ramach zajęć praktycznych uczestnicy kursu wezmą udział w zajęciach w ramach prowadzonej przez Fundację Poza Horyzonty sekcji pływackiej dla osób po amputacji. TRENING NA SIŁOWNI REKREACJA I REHABILITACJA. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Asymetria jest wpisana w stan po amputacji kończyny. Korzystanie z zaopatrzenia ortopedycznego tylko częściowo niweluje zmiany w układzie ruchowym, które wynikają między innymi z przesunięcia środka ciężkości ciała. Odpowiednio przygotowany trening na siłowni może pomóc w przeciwdziałaniu tym zmianom. Pod okiem trenera personalnego poznamy prawidłowo przeprowadzony trening dla pacjentów po amputacji kończyny dolnej i kończyny górnej. OPISY ZAJĘĆ BĘDĄ SUKCESYWNIE AKTUALIZOWANE W OFERCIE KURSU NA: 8

9 KURS ADAPTER OSOBY AMPUTOWANEJ GRUPA TRENERSKA JAN MELA Urodził się 30 grudnia 1988 r. w Gdańsku, ale wychował w Malborku. Od końca 2009 roku mieszka w Krakowie. W 2002 roku, mając 13 lat, uległ ciężkiemu wypadkowi. Schronił się przed deszczem w niezabezpieczonym budynku stacji transformatorowej poraził go prąd o napięciu V. W wyniku porażenia lekarze zdecydowali o amputacji lewego podudzia i prawego przedramienia. Obecnie Jasiek chodzi z pomocą protezy nogi. Przeszedł skomplikowane leczenie, a dzięki rodzinie i wielu wspaniałym ludziom, odzyskał wiarę w siebie i sens życia. W 2004 roku razem z Markiem Kamińskim zdobył oba Bieguny Polarne najpierw Biegun Północny, później Biegun Południowy. Tym samym został najmłodszym i jedynym niepełnosprawnym na świecie, który tego dokonał. W październiku 2008 roku razem z podopiecznymi Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko wszedł na Dach Afryki Kilimandżaro. W tym samym roku podjął decyzję o założeniu własnej fundacji, niosącej pomoc osobom po amputacjach. 29 grudnia 2008 powstała Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty. URSZULA MELA Psycholog, pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Zajmuje się pomocą psychologiczną osobom po przebytych traumach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, rodziców, kuratorów, wolontariuszy oraz zajęcia warsztatowe w obszarach: rozwoju umiejętności psychospołecznych, umiejętności wychowawczych, profilaktyki, rozwoju osobistego. Szkoli się w kierunku uzyskania certyfikatu psychotraumatologa w Instytucie Psychoterapii i Psychotraumatologii. PATRYCJA PLEWKA Psycholog, terapeuta. Prowadzi własną praktykę psychologiczną w Ośrodku Psychoterapii Natolin w Warszawie. Doświadczenie psychologa zdobywała współpracując przez 7 lat z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Konstancinie Jeziornej oraz z Fundacją La Strada, w której zajmuje się psychotraumatologią. Członek Sports, Science and Medical Committee z ramienia European Amputee Football Federation. Prezes AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój aktywności sportowej osób po amputacjach. Założycielka klubu LAMPART Warszawa drużyny piłkarzy po amputacjach. Będąc osobą po amputacji (wrodzony brak podudzia), zdała sobie sprawę z tego, że jedynym czego potrzebuję to pokonać swoje własne ograniczenia, zaakceptować swoje niedoskonałości i w pełni cieszyć się tym co ma. AGNIESZKA DZIEKAN Magister fizjoterapii, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Od ponad roku pracuje w Fundacji Jaśka MeliPoza Horyzonty oraz współkoordynuje projekt Treningu Dna Miednicy BeBo Polska przy Open Medical Kraków. Przez 7 lat wolontariuszka Malty Służby Medycznej, ponad 4 lata pracowała z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, upośledzonymi umysłowo w różnych Warsztatach Terapii Zajęcioweji ośrodkach pobytów dziennych. Uczestniczyła w wyjazdach i turnusach osób niepełnosprawnych, Społecznik Roku powiatu myślenickiego

10 ROBERT ROCHMIŃSKI Fizjoterapeuta, protetyk, wykładowca na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na kierunku Fizjoterapia. Specjalista w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego, w tym innowacyjnych technologii protetycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu pracy z pacjentem po amputacji, jak i pracy dydaktycznej. WERONIKA GURDEK Koordynator ds. pomocy w Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Zajmuje się ami z podopiecznymi fundacji, rozpatrywaniem wniosków o pomoc, koordynowaniem konsultacji u specjalistów z zakresu protetyki, fizjoterapii czy psychologii. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy z osobami po amputacji w procesie powrotu do pełnej aktywności i normalnego funkcjonowania. W latach współkoordynator integracyjnych wypraw survivalowych dla osób po amputacji. SŁAWOMIR SZCZUPACKI Fizjoterapeuta, specjalista nauki chodu z zaopatrzeniem ortopedycznym oraz specjalista podologii. Sam porusza się na protezie (amputacja powyżej kolana), dlatego potrafi się doskonale wczuć w sytuację pacjenta. Od niedawna właściciel protezy biegowej i zapalony biegacz. Współkoordynator sekcji biegowej Jasiek Mela Team. Na co dzień pracuje w Pracowni Ortopedycznej Lewkowicz. Uczestnik licznych staży, szkoleń i kursów. PIOTR LEWKOWICZ Mgr fizjoterapii, mistrz technik ortopeda, protetyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie. Właściciel Pracowni Ortopedycznej Lewkowicz. Swoje kwalifikacje zdobywał na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. ANETA PIROWSKA Doktor nauk o kulturze fizycznej. Od kilkunastu lat pracuje wzawodzie fizjoterapeuty w Instytucie Robert Merle d Aubigné w Valenton w regionie paryskim we Francji, specjalizującym się w rehabilitacji i protezowaniu osób po amputacjach kończyn. Jej pasją jest terapia lustrzana, którą rozwijai prowadzi od kilku lat w leczeniu bólu fantomowego. Metodę tę oraz tematykębólu fantomowego zaprezentowała na wielu konferencjach naukowych w Polsce i wefrancji. Prowadzi również szkolenia dotyczące terapii lustrzanej orazrehabilitacji i protezowania po amputacji kończyn. Cyklicznie prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne ze studentami szkoły fizjoterapii w Paryżu. Jest członkiem Comité de Lutte Contre la Douleur CLUD (Towarzystwo Walki z Bólem we Francji) oraz organizacji sportowej osób po amputacjach kończyn. Współtłumacz z języka francuskiego napolski podręcznika Fizjoterapeutyczna metoda globalnych wzorców posturalnych wydawnictwa Elsevier Urban & Partner. Publikuje prace naukowe z zakresu wrażeń fantomowych,terapii lustrzanej oraz rehabilitacji po amputacjach kończyn. Źródło: LISTA PROWADZĄCYCH BĘDZIE SUKCESYWNIE AKTUALIZOWANA W OFERCIE KURSU NA: 10

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu,

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego. 1. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin problemy, potrzeby, koordynacja działań Spotkanie Inicjatywne, 14 grudnia 2010 rok Redakcja: Agnieszka Fetzka Opracowanie graficzne: Tomasz Żental

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2004 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! DANE REJESTRACYJNE 1. Siedziba - Warszawa 2. Adres - 03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem DZIECI 5 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 13 Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ 30 DO MATURY BEZ KOREPETYCJI Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr 02 [07] 05 2011 ISSN1896-2521 16 Wszystkie dzieci mają

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie

Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie Wprowadzenie Podstawy prawne działań asystenta rodziny zostały wprowadzone Ustawą

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi

Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi przykłady inspirujących praktyk Spis treści Copyright Fundacja Dzieci Niczyje Wstęp» 3 Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa www.fdn.pl Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo