I PRZESTRZEŃ DO DALSZYCH BADAŃ /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I PRZESTRZEŃ DO DALSZYCH BADAŃ /"

Transkrypt

1 NIEKONWENCJONALNE WYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ I PRZESTRZEŃ DO DALSZYCH BADAŃ / INWESTYCJI Marek Jarosiński, PIG-PIB Warszawa, 24 sierpnia 2012 r.

2 Geotermia niekonwencjonalna: Enhanced Geothermal System EGS, wzbudzany system geotermalny, geotermia HDR, Ze względu na kompakcję skał na głębokościach większych niż 3 km najwięcej energii cieplnej zgromadzonej jest w skałach suchych lub o słabej przepuszczalności. Z przyczyn ekonomicznych, EGS stosuje się do głębokości nie wiele przekraczającej 4 km. Podstawą utworzenia systemu odbioru ciepła jest szczelinowanie hydrauliczne otworów wiertnicznych. Enhanced geothermal system 1 Reservoir 2 Pump house 3 Heat exchanger 4 Turbine hall 5 Production well 6 Injection well 7 Hot water to district heating 8 Porous sediments 9 Observation well 10 Crystalline bedrock

3 SPECYFIKA WZBUDZANEGO SYSTEMU GEOTERMALNEGO Szczelinowanie przez zatłaczanie kilku do kilkunastu tysięcy m 3 wody w ciągu kilku dni uruchamia struktury ścięciowe. W konsekwencji uzyskuje się duży zasięg przestrzeni szczelinowanej oraz wzbudzanie odczuwalnych wstrząsów sejsmicznych. Najczęściej stosowane systemy dubletów lub trypletów o otworach zakrzywionych. Precyzyjne projektowanie połączeń hydraulicznych między otworami (z uwzględnieniem czynnika geomechanicznego) Sterowanie tempem przepływu i zmiany dróg migracji płynów przez zatłoczenie np. cementu lub żelu silikonowego wzrost produktywności lub przedłużenie żywotności EGS Temperatury powyżej 90 o C generacja energii elektrycznej systemy binarne z czynnikiem parującym w niższych niż woda temp. EGS wielootworowe lub jednootworowe z dwoma poziomami szczelinowania, z wymiennikiem w głębi otworu itd.

4 Przykłady większych projektów EGS W USA Department of Energy w 2009 utworzył fundusz 84 mln $ do zainwestowania w EGS na przestrzeni 6 lat.

5 Niemiecki pilotażowy projekt EGS Gross Schoenebeck

6 Obecnie realizowany projekt EGS pt. Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (HDR) w Polsce Wybrano i przeanalizowano kilka obszarów reprezentatywnych dla różnych typów EGS w Polsce Przeprowadzono analizy potencjalnych systemów zamkniętych w w skałach krystalicznych (Sudety, Lubelszczyzna i kraton) i skałach osadowych (T i P) Projekt kończy się w połowie 2013 r. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Złoża kopalin poszukiwanie, badanie, dokumentowanie. Warszawa

7 Wstępne wnioski z projektu Najlepsze perspektywy EGS w Wielkopolsce, gdzie na bloku Gorzowa skały wulkaniczne na głębokości do 3-4 km osiągają temperatury o C Średnie perspektywy w rejonie Karkonoszy - skały magmowe o niskiej radiogeniczności bez pokrywy skał izolacyjnych. W innych regionach Polski stwierdzono jedynie możliwość produkcji energii cieplnej. Spośród kompleksów osadowych EGS możliwy jest w izolowanych hydrodynamicznie kompleksach T i P o niskiej przepuszczalności. Temperatura na głębokości 3 km, PIG-PIB

8 PŁYTKA GEOTERMIA NISKOTEMPERATUROWA (na podstawie Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie stan aktualny i perspektywy rozwoju, 2010, Kapuściński i Rodzoch, NFOŚiGW) Jej cechą uniwersalną jest zastosowanie pomp ciepła (GPC gruntowe pompy ciepła) w zakresie niskich temperatur GPC to osobna dziedzina geotermii dla nas najważniejsza: boom w krajach cywilizowanych opłacalność i mniejsze ryzyko naturalne/inwestycyjne opóźnienie i ogromny potencjał wzrostu w PL W USA GPC zastosowane już w latach 40-tych technologia rozwijana systematycznie od lat 70-tych. W ostatnich latach średni przyrost liczby instalacji w USA ok /rok (8 x więcej niż wszystkich w PL). W Europie po stagnacji lat 80-tych szybki rozkwit od lat 90-tych do dziś. Z ponad MWth zainstalowanej mocy Szwecja przoduje w EU (światowy lider per capita).

9 Geotermia płytka w Europie 2008 (dla porównania: USA moc zainstalowana w 2007 r.: MWth)

10 Czynniki stymulujące i blokujące rozwój GPC w Polsce Czynniki pozytywne Zbliżenie się do krytycznej ilości urządzeń w Polsce - zdjęcie odium ryzykownej nowości otwarcie na EU Wzrost różnorodność technologii GPC (z akumulacją ciepła) Spadek cen pomp ciepła i wierceń (postęp technologiczny) Podniesienie standardów izolacji obiektów Nacisk na technologie bezemisyjne Bariery Nieprzewidywalny rynek handlu emisjami Jednorazowa inwestycja wyższa niż przy tradycyjnych instalacjach Brak doświadczenia i zaufania do nowych rozwiązań Brak dostatecznej informacji (o warunkach geologicznych) dla GPC w Polsce

11 PODSUMOWANIE W ostatnich latach wykonano syntezy (sfinansowane przez NFOŚiGW) Atlasy zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim, 2006 pod redakcją Góreckiego Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich, 2011 pod redakcją Góreckiego i Hajto. Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie stan aktualny i perspektywy rozwoju, 2010, pod redakcją Kapuścińskiego i Rodzocha Obecnie wykonywana: Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (HDR) w Polsce - zakończony będzie w połowie 2013 r. Obecnie tworzony jest Bank wód zaliczanych do kopalin udostępniany w internecie - stałe zdanie PSH Model numeryczny 3D pokrywy osadowej Polski zaakceptowane do realizacji

12 Rekomendacje dla dalszych badań (z perspektywy i pod egidą PSG i PSH) System internetowego udostępniania map parametrów zbiorników wód termalnych i bilansu zasobów (statycznych i dyspozycyjnych) - cyklicznie aktualizowanych. Stworzenie warunków do optymalizacji lokalizacji instalacji głębokiej geotermii, analizy konfliktu interesów oraz szacowania zasobów wydobywalnych i eksploatacyjnych dla regionów (model pokrywy osadowej 3D) Rozważyć należy możliwość sfinansowania instalacji demonstracyjnej w technologii EGS na bloku Gorzowa (otwór Dębno-1 + dublet) (kogeneracja) ok. 80 mln zł, zasilanie Dębna (ok. 14 tys. mieszkańców) Rozpoczęcie kategoryzacji obszarów płytkiej geotermii pod względem zastosowania optymalnych technologii oraz bilansu zasobów GPC - wykorzystanie sieci monitoringu wód podziemnych (PSH), atlasów geologicznoinżynierskich aglomeracji oraz przestrzennych modeli płytkiej budowy geologicznej (PSG) Promocja rozwoju płytkiej geotermii niskotemperaturowej w Polsce Utworzenie systemu/zespołu oceny projektów instalacji geotermalnych pod kątem: optymalizacji lokalizacji, racjonalnego wykorzystania zasobów ciepła, unikania konfliktu interesów, szacowania ryzyka ekonomicznego (procedura współfinansowana przez oferenta).

13 Dlaczego i w jaki sposób winniśmy wspierać energię geotermalną?... uwagi na temat Konieczność przeprowadzenia wielowariantowych analiz efektywności wspierania różnych form geotermii dla różnych scenariuszy rozwoju sektora energetycznego Rekomendacja dla dotowania instalacji o charakterze innowacyjnym np. eksploatacja solanek (mineralizacja do 150 g/l), kaskadowe systemy odzyskiwania ciepła, wzbudzane systemy geotermalne (EGS), instalacja jednootworowe zamknięte Instalacje konwencjonalne głębokiej geotermii o najmniejszym ryzyku geologicznym i ekonomicznym powinny się bilansować bez dotacji przy dostępnych kredytach preferencyjnych i odpowiednich ulgach w opłatach eksploatacyjnych. Przy czasie zwrotu inwestycji < 8 lat i małym ryzyku geologicznym płytka geotermia powinna się rozwijać bez dotacji przy dostępnych kredytach komercyjnych i ulgach w opłatach eksploatacyjnych. Należy rozważyć sensowność utworzenia funduszu gwarancyjnego obniżającego ryzyko inwestycje w głęboką geotermię. W przypadku wystąpienia przeszkód naturalnych (np. nieodpowiednie parametry petrofizyczne, tektonika) uniemożliwiających kontynuację inwestycji fundusz gwarancyjny wypłacałby (częściową) rekompensatę poniesionych kosztów. Objęcie zabezpieczeniem byłoby warunkowe na podstawie rekomendacji przedsięwzięcia przez zespół oceny projektów instalacji geotermalnych.

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Jacek Kapuściński Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Andrzej Rodzoch Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód HYDROEKO Wykonano

Bardziej szczegółowo

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego . .. . . MINISTERSTWO ŚRODOWISKA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE ZAKŁAD SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH AGH PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach Państwowa służba geologiczna o gazie w łupkach Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2013 Publikacja zrealizowana w ramach zadań państwowej służby geologicznej Projekt: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy. Podstawowe informacje

Gaz łupkowy. Podstawowe informacje Gaz łupkowy Podstawowe informacje Gaz łupkowy Podstawowe informacje WARSZAWA, LIPIEC 2010 1 PRZEDMOWA Polski Koncern Naftowy ORLEN zamierza aktywnie uczestniczyć w projektach poszukiwawczych gazu niekonwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA KRAKÓW, 2013 Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, prof. nadzw. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

ROLA POLSKI W ZWIĘKSZANIU BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLA POLSKI W ZWIĘKSZANIU BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ ROLA POLSKI W ZWIĘKSZANIU BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ EUROPA BEZPIECZNA I KONKURENCYJNA REALISTYCZNY CEL CZY NIEOSIĄGALNE MARZENIE? PERSPEKTYWA BIZNESU SOPOT 1-3 PAŹDZIERNIKA 2014 Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie budynków energooszczędnych

Znaczenie budynków energooszczędnych Znaczenie budynków energooszczędnych Budownictwo wskazywane jest jako jeden z obszarów, w których można dokonać kluczowych oszczędności energii i ograniczać emisje gazów cieplarnianych. O znaczeniu energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo