implants oral implantology wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis"

Transkrypt

1 ISSN ISSN Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis Wydarzenia 9. Sympozjum CEIA w Krakowie

2 REGENERACJA TKANEK TWARDYCH I MIĘKKICH zamów katalog BIOMATERIAŁY MATRYCA DO REGENERACJI TKANEK MIĘKKICH MEMBRANY KOLAGENOWE Dental Implant ul. Londyńska 16/6 tel. (22) tel. kom Warszawa

3 Od wydawcy Koleżanki i Koledzy, Sza nowni Pań stwo! _Najnowszy numer oddajemy Wam do rąk z informacją o indeksacji tytułu w Index Copernicus uznano nasze istnienie i dbałość o wysoki poziom artykułów, przyznając kwartalnikowi 4,27 pkt. od 2012 r. Celem naszym jest m.in udostępnienie łamów pisma młodym lekarzom, którzy chcą się dzielić swoimi obserwacjami, działaniami zabiegowymi, nierzadko także przypadkami powikłań. Per-Ingvar Branemark, 30 lat temu przedstawił w USA śródkostne implanty dentystyczne wraz z ich protokołami chirurgicznymi i protetycznymi. Dzisiaj możemy stwierdzić nie tylko niezwykły postęp w dziedzinie implantologii, potrafimy także zrozumieć zjawiska tkankowe towarzyszące innym rozwiązaniom, np. implantom podokostnowym czy implantom bikortykalnym-śrubowym. Czas udowodnił, że implanty podokostnowe, zwane dzisiaj ramowymi, wykonane precyzyjnie, z dobrych materiałów, stabilizowane śrubami w części korowej pod okostną mogą z powodzeniem dorównać koncepcjom Branemarka w leczeniu bezzębia, szczególnie w atroficznych szczękach i trudnych przypadkach. Mam nadzieję, iż prezentacja tych pozastandardowych i alternatywnych metod spotka się z zainteresowaniem nie tylko implantologów, naukowców i klinicystów działających w uniwersytetach medycznych, ale również rozszerzy wiedzę lekarzy praktykujących poza nimi i wyjaśni istniejące na tym polu kontrowersje. Życząc Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2014, zapraszam do ciekawej lektury! I 03

4 Spis treêci _ Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezz bia szcz ki_16 Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym_26 Sympozjum CEIA - kolejny sukces implantologów_46 I Od wy dawcy 03 Szanowni Państwo! _ Prof. Andrzej Wojtowicz I Praktyka _ Ramowy implant podokostnowy 06 Implant ramowy podokostnowy jako alternatywna metoda w chirurgii implantologicznej w trudnych sytuacjach opis przypadku _ Antonino Valenti, Marcin WrzuÊ-Wieliµski _ Implanty krótkie i ultrakrótkie 12 Sukces kliniczny implantu krótkiego obserwacje wieloletnie _ Mauro Marincola, Angelo Paolo Perpetuini, Stefano Carelli, G. Lombardo, Vincent Morgan I Innowacyjne terapie _ Zastosowanie implantu podokostnowego 16 Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej _ Tomasz Grotowski, Piotr Arkuszewski I Opis przypadku _ Rehabilitacja z odbudowà estetycznà 22 Implantoprotetyczna rehabilitacja braków skrzydłowych z pełną odbudową estetyczną _ Micha Pelc, Andrzej Wojtowicz _ Periimplantitis 26 Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku _ Damian Dudek, Micha Matusek, Katarzyna So tykiewicz, Krzysztof Helewski, Gra yna Kowalczyk-Ziomek, Grzegorz Wyrobiec, Romuald Wojnicz I Standardy post powania _ Implantacja w strefie estetycznej 32 Protokół wykonywania odbudowy protetycznej na implantach wprowadzonych w pozycji siekaczy przyśrodkowych szczęki przy niedoborach tkanek _ George Priest I overview 38 Periimplant lesions causes and treatment options _ Georg Bach I Wydarzenia _ Konferencja 44 Stomatologia zintegrowana _ Sympozjum Sympozjum CEIA kolejny sukces implantologów! _ Beata Czekaj _ Konkurs 47 Nagrody Top Design Gabinety Stomatologiczne rozdane! I Informacje _ Produkty 48 Informacje o produktach 50 O wy dawcy Zdjęcie na okładce dzięki uprzejmości firmy Philips Polska Sp. z o.o. 04 I

5 PURE NEWTRON KONTRA

6 Praktyka _ Ramowy implant podokostnowy Implant ramowy podokostnowy jako alternatywna metoda w chirurgii implantologicznej w trudnych sytuacjach opis przypadku A frame-shaped subperiosteal implant as an alternative method in stomatological surgery for a particularly difficult cases a case report Autorzy _ Antonino Valenti, Marcin Wrzuś-Wieliński Streszczenie: W pracy zaproponowano zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania, przetwarzania uzyskanych obrazów oraz wytwarzania do projektowania i wykonania indywidualnego implantu podokostnowego o ramowych elementach retencyjnych własnej konstrukcji oraz siatce idealnie dopasowanej do podło a kostnego. Przyj ta metodologia pozwoliła pominàç etap wst pnego zabiegu chirurgicznego tradycyjnie przeprowadzanego celem pobrania wycisku do opracowania woskowego modelu implantu. Odniesiony sukces kliniczny potwierdzony został 4,5-letnimi obserwacjami. Summary: In the following case report the appliance of innovative depiction methods has been proposed. Moreover, transformation of received images and processing for design and creation of individ-ual subperiosteal implant with frame-shaped retentional elements of own construction and a net perfectly adapted to osseous basis has also been proposed. The adopted methodology allowed to omit presurgical procedure level which is traditionally performed in order to take impression for wax implant model preparation. Clinical success, which has been achieved, was supported by 4,5-year observation. Słowa kluczowe: implant podokostnowy, bezz bie, proteza nakładowa, metody komputerowego wspomagania, tytan. Key words: subperiosteal implant, edentulism, overdenture, computer-aided methods, titanium. _Wprowadzenie Implantologia jest najbardziej zaawansowaną metodą leczenia w stomatologii i pozwala osiągnąć największy poziom satysfakcji pacjentów. 1 Znaczenia badań w tej dziedzinie dowodzą m.in. olbrzymie nakłady finansowe przeznaczane na opracowanie i promocję nowych produktów oraz dziesiątki tysięcy publikacji dotyczących tej tematyki. Implanty stomatologiczne wytwarzane są z tworzyw metalicznych (stopów na osnowie kobaltu, tytanu, stopów tytanu) i materiałów ceramicznych (tlenek cyrkonu IV). Najpowszechniej stosowane są tytan i jego stopy, głównie ze względu na ich biotolerancję związaną z bardzo wysoką zdolnością do samopasywacji. Możliwości szybkiej samopasywacji jest właściwością szczególnie pożądaną w przypadku biomateriałów metalicznych ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia warstwy pasywnej w trakcie zabiegu lub użytkowania implantu. 2,3 Warstwa pasywna występująca na powierzchni tytanu i jego stopów jest zbudowana głównie z rutylu (TiO 2 ) oraz innych tlenków tytanu (TiO i Ti 2 O 3 ). 4 Należy podkreślić, że dotychczas nie ma w piśmiennictwie żadnych w pełni wiarygodnych doniesień świadczących o powstawaniu reakcji alergicznych na sam tytan. Do innych pożądanych w chirurgii właściwości tytanu i jego stopów należy zaliczyć: dużą wytrzymałość względną w porównaniu z innymi materiałami inżynierskimi, a także korzystny (jak dla tworzywa metalicznego) moduł sprężystości przy pożądanej wytrzymałości. 5 Często wymieniane w przypadku stopów tytanu niebezpieczeństwa związane z przechodzeniem z materiału do tkanek jonów takich pierwiastków, jak wanad czy glin 6-9 eliminuje lub minimalizuje się przez stosowanie tytanu technicznie czystego, stopów bezwanadowych 5 lub odpowiednie przygotowanie powierzchni implantów Obecnie wykorzystywane w stomatologii implanty różnicuje się ze względu na wiele czynników, biorąc pod uwagę: materiał z jakiego są wy- 06 I

7 Praktyka _ Ramowy implant podokostnowy konane, rodzaj zastosowanej powłoki czy sposobu przygotowania powierzchni części śródkostnej implantu, kształt implantów i ich umiejscowienie Najczęściej implanty klasyfikuje się, uwzględniając ich konstrukcję, która jest odpowiedzią m.in. na odmienne koncepcje przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. W ostatnich dziesięcioleciach w użytku znalazły się 3 typy implantów: śródkostne, podokostnowe i przezkostne. Zadecydowanie najpowszechniej stosowane są obecnie wszczepy śródkostne, które stają się praktycznie codziennym elementem praktyki lekarskiej. 18 W przypadku bezzębia zadecydowanie najpopularniejszą metodą rekonstrukcji uzębienia jest zastosowanie protezy dośluzówkowej (rozwiązanie to cechuje prostota konstrukcji i niska cena), jednak pomimo wieloletnich doświadczeń charakteryzuje się ono o 40% mniejszym poziomem satysfakcji pacjentów niż np. stosowanie protez nakładowych. 19 Dodatkowo, stosowanie protez dośluzówkowych, szczególnie tych niewłaściwie wykonanych, podobnie jak całkowita rezygnacja ze stosowania uzupełnień protetycznych, w największym stopniu sprzyjają powstawaniu zmian zanikowych podłoża protetycznego, co jest związane z powstaniem dalece niefizjologicznego stanu naprężenia w tkance kostnej. 20,21 Zanik kości wyrostka zębodołowego i części zębodołowej żuchwy przyspieszają również niewłaściwa higiena jamy ustnej i przewlekłe stany zapalne, np. przyzębia. 22 Wieloletnie badania kliniczne dowodzą, że ubytek struktur kostnych jest największy w okresie pierwszych 6 miesięcy po ekstrakcji zęba, choć trwa on z mniejszym nasileniem przez całe życie pacjenta, prowadząc nawet do całkowitego zaniku wyrostka. 23 W wielu przypadkach związane ze zmianami zanikowymi niekorzystne warunki anatomiczne oraz brak wystarczającej ilości i jakości kości w miejscu planowanego wprowadzenia wszczepu nie stanowią już bezwzględnego przeciwwskazania do jego zastosowania, bowiem rozwój chirurgii odtwórczej umożliwia odbudowę kości w żądanym miejscu 24 i następnie umocowanie implantu. Jednak w przypadku znacznej atrofii kości trzonu żuchwy, implantację może utrudniać brak części gąbczastej i występowanie wyłącznie kości zbitej. W takich przypadkach należy szukać alternatywnych rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie implantoprotez Rozwiązaniem takim jest znana od niemal 60 lat metoda wszczepiania implantów podokostnowych, które zostały tak zaprojektowane, aby wspierały się na kości znajdującej się poniżej Ryc. 1b Ryc. 2a okostnej. Tradycyjna procedura postępowania w tym przypadku polega na odpreparowaniu płata śluzówkowo-okostnowego, pobraniu wycisku podłoża kostnego, wykonaniu na podstawie gipsowego modelu dostosowanego do powierzchni kości odlewu szkieletu implantu ze stopu na osnowie kobaltu wraz z wypustkami, do których po zabiegu implantacji montuje się suprastrukturę protetyczną. Obecnie tego typu implanty stosowane są rzadko, pomimo że badania kliniczne wskazują na wysoki poziom satysfakcji pacjentów, którzy zdecydowali się na skorzystanie z tej metody leczenia. Moore i Hansen 30 na podstawie przeprowadzonych w latach badań klinicznych stwierdzili, że spośród u 38 na 39 pacjentów nie odnotowano oznak ruchomości implantu lub też stanów zapalnych, a tylko u jednego, cierpiącego na cukrzycę, odnotowano stan zapalny wokół jednej podpory. Wszyscy pacjenci podkreślali wysoki poziom zadowolenia. Badania te wskazują na celowość prowadzenia prac nad tego typu implantami, w tym nad zmniejszeniem traumy związanej z samym zabiegiem. Obecnie w tym zakresie otwierają się nowe możliwości, związane głównie z wykorzystaniem trójwymiarowych komputerowych technik diagnostyki i nawigacji, które pozwalają na ocenę podłoża kostnego oraz wykona- Ryc. 1a Ryc. 1c Ryc. 2b Ryc. 1a-c_Zdj cie rtg pantomograficzne wykonane u bezz bnej pacjentki przed rozpocz ciem leczenia (a), stan jamy ustnej pacjentki podczas badania wewnàtrzustnego (b) oraz trójwymiarowy obraz wirtualny uchwy uzyskany na podstawie tomografii komputerowej (c). Ryc. 2a, b_uzyskany na podstawie modelu cyfrowego anatomiczny model fizyczny uchwy (a) oraz wykonany z technicznie czystego tytanu ramowy implant podokostnowy po sterylizacji (b). I07

8 Praktyka _ Ramowy implant podokostnowy Ryc. 3a-d_Ramowy implant podokostnowy podczas zabiegu implantacji (a) oraz zakotwiony przy pomocy mikroêrub tytanowych w koêci korowej uchwy (b), proteza nakładowa wraz ze złàczami akrylowymi dostosowanymi do współpracy ze sto kowymi i ramowymi elementami implantu (c), stan jamy ustnej pacjentki po zdj ciu szwów (b). Ryc. 3a Ryc. 3b Ryc. 3c Ryc. 3d 08 I nie trójwymiarowych modeli operowanych okolic. Umożliwia to precyzyjne zaprojektowanie oraz wykonanie całości implantu bez konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w celu pobrania wycisku. Tak przygotowany implant można następnie umieścić w czasie jednego zabiegu we wcześniej zaplanowanym miejscu. W niniejszej pracy zaproponowano procedurę pozwalającą na bezinwazyjne zaprojektowanie i wykonanie indywidualnego implantu podokostnowego o specjalnie zaprojektowanych ramowych elementach retencyjnych, przygotowanego do natychmiastowego obciążenia we współpracy z protezą nakładową. _Opis przypadku 54-letnia pacjentka zgłosiła się do leczenia implantoprotetycznego. Od 30 lat użytkowała protezy dośluzówkowe całkowite. Od kilku lat cierpiała z powodu niewłaściwego funkcjonowania protezy dolnej. Pomimo wielokrotnego podścielania i stosowania klejów adhezyjnych do protez, uzupełnienie protetyczne nie wykazywało dostatecznej retencji i stabilizacji. Pacjentka uskarżała się na brak możliwości prawidłowego spożywania pokarmów oraz trudności w mówieniu. Poza okresową alergią na pyłki traw, innych chorób nie zgłaszała. W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono całkowicie zanikłą cześć zębodołową żuchwy ze znacznym zanikiem trzonu żuchwy (Ryc. 1a). Wykonano badanie rtg pantomograficzne oraz tomografię komputerową (TK) żuchwy, której wyniki posłużyły do opracowania trójwymiarowego cyfrowego modelu żuchwy (Ryc.1b-c). Przeprowadzone badania wykluczyły możliwość zastosowania wszczepów śródkostnych. _Opis postępowania Zaplanowano leczenie z zastosowaniem implantu podokostnowego własnej konstrukcji, który nazwano podokostnowym implantem ramowym. Uzyskany w badaniu TK obraz wysłano poczta elektroniczną do specjalistycznej pracowni protetycznej we Włoszech, w której za pomocą oprogramowania 3D MED przygotowano wirtualny model 3D żuchwy. Na podstawie modelu cyfrowego sporządzono precyzyjny anatomiczny model fizyczny żuchwy przedstawiony na rycinie 2a. Po otrzymaniu modelu fizycznego żuchwy, projektowano na nim kształt implantu i wykonywano model implantu z wosku. W modelu fizycznym zaprojektowano 2 elementy retencyjnie o kształcie stożkowym w miejscu zębów siecznych oraz 2 elementy retencyjne w kształcie belki wychodzące z implantu z miejsca zębów trzonowych w kierunku kłów. Model wysyłano do pracowni protetycznej, gdzie odlano implant podokostnowy z technicznie czystego tytanu (stopień czystości 3 do chirurgii kostnej) i poddano go obórce końcowej i sterylizacji. Implant przedstawiono na rycinie 2b. Po otrzymaniu implantu z pracowni protetycznej, pacjentka została umówiona na zabieg. W znieczuleniu ogólnym, po nacięciu i odwarstwieniu płatów śluzówkowo-okostnowych, w obszarze planowanego umiejscowienia wszczepu, sięgającego od guzowatości bródkowej do trójkątów zatrzonowcowych wprowadzano tytanowy implant, po czym mocowano go przy pomocy mikrośrub tytanowych (Ryc. 3a-b). Zastosowano sterowaną regenerację kości Reoss + kość własna + czynniki wzrostu + L-PRF. Założono szwy. Następnie dostosowano protezę całkowitą do współpracy z implantami, wykonując w niej elementy

9 REGENERACJA KOŚCI MEMBRANY KOLAGENOWE CYTOPLAST membrana resorbowalna kolagenowa, MEMBRANY dptfe CYTOPLAST membrana nieresorbowalna z dptfe, MEMBRANY dptfe WZMACNIANE TYTANEM CYTOPLAST ZNIECZULENIA SleeperOne 4 Implant Dental New Wave Sp. J.

10 Praktyka _ Ramowy implant podokostnowy Ryc. 4a Ryc. 4b Ryc. 4a, b_zdj cie rtg pantomograficzne wykonane u pacjentki bezpoêrednio po zabiegu implantacji (a) oraz 4,5 roku od po implantacji (b). _autorzy retencyjne z akrylowego materiału PatternResin (Ryc. 3c). Bezpośrednio po zabiegu założono tak wykonaną protezę nakładową. Po 10 dniach zdjęto szwy(ryc. 3d). Pacjentka pozostaje pod stałą kontrolą. Corocznie wykonywane jest badanie rtg. Po 4,5 roku od implantacji pacjentka nie zgłasza żadnych dolegliwości, zarówno implant, jak i proteza są stabilne. Brak jest odczynów zapalnych. Pacjentka podkreśla, że znacznie poprawiła się mowa i możliwości rozdrabniania pokarmu. Badanie pantomograficzne rtg po 4,5 roku od implantacji (Ryc. 4) wykazało brak lizy kości pod implantem ramowym, a w okolicach dystalnych trzonu żuchwy widoczne jest kilkumilimetrowe nawarstwienie kości nad wszczepem. _Podsumowanie Dr n. med. Marcin WrzuÊ-Wieliƒski chirurg stomatologiczny, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie, audytor Dekra Certifications. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego AM w Gdaƒsku. Od 18 lat prowadzi praktyk prywatnà, jest współwłaêcicielem Âlàskiego Centrum Implantologii Stomatologicznej w Rybniku. Od 1999 r. przeprowadza szkolenia w zakresie implantoprotetyki. Od 2007 r. zajmuje si wprowadzeniem zasad aseptyki w pracy lekarza dentysty, jest współtwórcà Programu Certyfikacji Placówek Medycznych Czyste Leczenie. Dr Antonio Valenti studiował na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Mediolanie i Uniwersytetu w Pavii, który ukoƒczył w 1986 r. i rozpoczàł specjalizacj ze stomatologii pod kierunkiem prof. De Rysky i prof. Brusotti, którà uzyskał w 1989 r. Od 1978 r. asystował ojcu przy wykonywaniu zabiegów chirurgicznych. Od 1989 r. prowadzi prywatnà praktyk w gabinetach w Gorgonzoli, Trezzano Rosa (prowincja Mediolan) i Bergamo, zajmujàc si głównie chirurgià periodontalnà i estetycznà, łàczy je z ró nymi metodami i systemami implantoprotetycznymi. Prowadzi prywatne kursy w zakresie zaawansowanej chirurgii stomatologicznej i technik implantologicznych. Kontakt: Zastosowanie metodologii wykorzystującej nowoczesne metody obrazowania, przetwarzania uzyskanych obrazów i wytwarzania do wykonania ramowego implantu podokostnowego pozwoliło wyeliminować etap wstępnego zabiegu chirurgicznego przeprowadzanego celem pobrania wycisku do opracowania modelu implantu. 31 Uzyskany najpierw wirtualny, a następnie fizyczny model żuchwy finalnie umożliwił otrzymanie indywidualnie zaplanowanego implantu podokostnowego o ramowych elementach retencyjnych, w którym powierzchnia siatki praktycznie idealnie pokrywała podłoże, dzięki czemu możliwym jest bardziej biozgodny rozkład sił żucia przenoszonych na tkankę kostną. Badania wskazują, że implanty podokostnowe wykonywane przy wykorzystaniu modeli żuchwy lub szczęki, które wykonano dzięki sprzężeniu badań metodą TK z metodami komputerowego generowania modeli fizycznych (CAD/ CAM, stereolitografia), charakteryzują się ponad dwukrotnie większym odsetkiem sukcesu klinicznego niż implanty wykonywane techniką tradycyjną. 26 Należy zaznaczyć, że wyeliminowanie dodatkowego zabiegu chirurgicznego niweluje cierpienia pacjenta. Odniesiony sukces kliniczny potwierdzony został 4,5-letnimi obserwacjami, które wskazują, że unowocześnienie wprowadzenia implantu podokostnowego zwiększa szansę powodzenia leczenia i przyczynia się do wzrostu satysfakcji pacjenta w okresie poprzedzającym właściwy zabieg. Pozwala też uzyskać znaczną poprawę wydolności żucia po implantacji w porównaniu do wcześniej użytkowanej protezy dośluzówkowej. Dalszą poprawę wydolności żucia można uzyskać np. przez zastosowanie złączy implantologicznych w pełni elastycznych, pozwalających na bardziej biozgodne obciążenie podłoża protetycznego. 32 Stosowanie indywidualnie zaplanowanych, przy pomocy technologii cyfrowych, implantów podokostnowych powinno być rozważane jako alternatywna metoda leczenia w szczególnie trudnych przypadkach braku wystarczającej do utrzymania implantu śródkostnego ilości i jakości kości oraz złego rokowania zastosowania sterowanej regeneracji kości._ Piśmiennictwo dostępne u wydawcy. 10 I

11

12 Praktyka _ Implanty krótkie i ultrakrótkie Sukces kliniczny implantu krótkiego obserwacje wieloletnie Time proven clinical success of the short implant Autorzy _ Mauro Marincola, Angelo Paolo Perpetuini, Stefano Carelli, G. Lombardo, Vincent Morgan Streszczenie: W niniejszym artykule zaprezentowano procedury, w których zastosowano implanty i materiały protetyczne uwzgl dniajàce parametry wa ne dla zachowania stabilnego poziomu tkanek mi kkich i koêci. We wszystkich klinicznych sytuacjach u ywano krótkich i ultrakrótkich implantów. WłaÊciwy dobór implantu ÊciÊle zale y od kształtu implantu, który determinuje przeznaczenie wszczepu. Summary: In this article, the authors like to show the variety of treatment options when and prosthetic materials are used with the criteria of long-term crestal bone preservation, recreation and long-term stabilisation of the biological width around the implant/crown and the use of short and ultrashort in all clinical situations. The proper selection of implant depends strictly on the implant design which dictates the implant s function. Słowa kluczowe: krótkie i ultrakrótkie implanty. Key words: short and ultrashort. Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 4 _W 1892 r. niemiecki chirurg Juliusz Wolff opublikował swoje nowatorskie obserwacje dotyczące zmian w strukturze zewnętrznej i wewnętrznej kości, architekturze istoty gąbczastej będącej odpowiedzią na działające na nią naprężenia (tj. prawo Wolffa modelingu i remodelingu kości). W związku z tym pojawiło się poważne wyzwanie inżynieryjne do zaprojektowania krótkiego implantu, który w biokompatybilny sposób będzie przenosić siły z uzupełnienia protetycznego na otaczającą kość. Wymagało to zrozumienia i zastosowania wielu podstawowych zasad biologii, mechaniki i metalurgii. Najważniejsze jest to, że w konstrukcji krótkiego implantu dostępnej powierzchni i długości, zoptymalizowana została efektywność każdej z tych zasad. Sukces kliniczny nie może być warunkowany tylko przez kształt implantu i jego powierzchnię, ale wymaga właściwego zestawienia wielu elementów. Odkąd kształt implantu decyduje o jego klinicznych i mechanicznych możliwościach, badaniami naukowymi potwierdzono, że gojenie kości wokół kształtu plateau jest odmienne niż wokół implantów gwintowanych. Implant stożkowy o kształcie plateau zapewnia min. 30% więcej powierzchni do integracji z kością niż porównywalnej wielkości implant gwintowany. Im bardziej rozbudowany system lameli w kształcie plateau, tym szybciej tworzy się dojrzała kość z systemami Haversa (20-50 mikronów dziennie) w porównaniu z implantami 12 I

13 Praktyka _ Implanty krótkie i ultrakrótkie Ryc. 5 Ryc. 6 Ryc. 7 Ryc. 8 Ryc. 9 Ryc. 10 Ryc. 11 Ryc. 12 gwintowanymi, gdzie formowanie kości wokół jest mniej dynamiczne (1-3 mikronów na dzień). Dodatkowo, kształt plateau zapewnia efektywny rozkład sił żucia z implantu na otaczającą kość. _Opis Nasze badania implantów miały charakter długofalowy i dotyczyły implantów: sprzed 1980 r., Driskol Precision Implant, poprzez Stryker do Bicon Dental Implant z 1993 r. Implant Bicon charakteryzuje się tzw. bakerioopornym (zatarty, zimny spaw ) łączeniem z abutmentem za pomocą stożka samozaciskowego o 1,5-stopniowym nachyleniu, z 360-stopniową możliwością pozycjonowania łącznika. Istnienie bakterioopornego połączenia (brak pompy bakteryjnej) eliminuje możliwość migracji drobnoustrojów do i ze studni implantu, a tym samym brak objawów klinicznych w postaci przykrego zapachu beztlenowców i niesmaku odczuwanego przez pacjenta oraz zapobiega powikłaniom zapalnym okolicznych tkanek i utracie kości. Kiedy implant jest umieszczony poniżej szczytu wyrostka zębodołowego, inną unikalną cechą charakterystyczną pochyłego kołnierza, tzw. sloping shoulder jest ułatwienie właściwego przenoszenia sił żucia na kość. Z praktycznego punktu widzenia sloping shoulder umożliwia estetyczną odbudowę, zapewniając miejsce dla brodawki międzyzębowej poprzez podparcie kości nad pogrążonym w niej implantem, sąsiednim implantem lub zębem. Kształt kołnierza implantu był od 1985 r. podstawą określania szerokości biologicznej i tworzenia zjawiska platform switching. Uniwersalne pozycjonowanie łącznika 360 daje możliwość zewnątrzustnego cementowania koron. Dzięki temu można wykonywać korony zintegrowane z łącznikiem, tzw. Integrated Abutment Crown (IAC TM ), wewnątrzustnie łączyć przęsła mostów bez konieczności indeksowania, cięcia i lutowania przęseł, łatwo usuwać łączniki w każdym czasie i nieznacznie estetycznie dostosowywać podczas osadzania odbudów. _Długofalowe obserwacje kliniczne W opisanym poniżej przypadku obserwowano w czasie stabilność poziomu szczytu wyrostka zębodołowego wokół pochyłego kołnierza implantu o kształcie plateau. Klinicznie kontur tkanek miękkich wokół korony zintegrowanej z łącznikiem (IAC) wskazuje na zdrowy i stabilny stan nabłonka. Pojedynczy implant zębowy stanowi jasną alternatywę dla utraconego zęba. Istnieją dowody kliniczne na to, że w każdej lokalizacji kości wyrostków zębodołowych szczęk z satysfakcjonującym wynikiem można zastąpić wszczepami każdy ząb. Minimalny zanik kości wyrostka zębodołowego lub brak zaniku jest uważany za wskaźnik do oceny długoterminowego przetrwania odbudowy na implancie. W pierwszym roku po odbudowie pojedynczego zęba przy pomocy implantu opisywany był średni ubytek kości wyrostka w zakresie 0,12mm-0,20mm, natomiast po upływie roku, odnotowana dodatkowa roczna utrata wysokości kości wynosiła 0,01mm-0,011mm. Część badanych przypadków nie demonstrowała utraty kości, a nawet widoczny był przyrost na wysokość wyrostka zębodołowego po ostatecz- I13

14 Praktyka _ Implanty krótkie i ultrakrótkie Ryc. 13 Ryc. 14 Ryc. 15 Ryc. 16 Ryc. 17 Ryc. 18 Ryc. 19 Ryc. 20 Idealnym scenariuszem w nowoczesnej implantologii powinno być zastąpienie każdego usuwanego zęba osobnym, pojedynczym wszczepem (Ryc ). Każde uzupełnienie brakującego zęba koroną na implancie gwarantuje dobrą estetykę. Jest to konsekwencją faktu, że pojedyncza korona, wykonana zgodnie z zasadami sztuki posiada naturalnie wyglądający profil wyłaniania i podpierając tkanki miękkie, tworzy anatomiczną brodawkę dziąsłową. Innym ważnym aspektem pojedynczych koron na implantach jest aspekt higieniczny, tj. lepsza higiena przy pojedynczych sąsiednich koronach zębów w porównaniu z mostami. Ryc. 21 Ryc. 22 _autor Prof. Mauro Marincola Via dei Gracchi, 285 I Roma, Italy 14 I nym obciążeniu implantu. W rok po wczesnym obciążaniu implantów z chemicznie modyfikowaną powierzchnią dokumentowano zmiany wysokości wyrostka zębodołowego, tzn. przyrost kości. 6-letnie obserwacje pokazały, że w 43,8% przypadków łączenia implantu z łącznikiem za pomocą stożka Morse a doszło do przyrostu kości. Przyrost pionowy kości został udokumentowany w przypadkach natychmiastowo obciążanych implantów Bicon. W przypadku innych kształtów implantu nie były badane czynniki, które prowadziły do przyrostu kości wokół implantu. Dla lekarza praktyka cenne byłoby poznanie czynników, które po osadzeniu uzupełnienia protetycznego na implancie mają związek z utrzymaniem poziomu kości wyrostka zębodołowego lub jej wzrostem. Długofalowe kontrole radiologiczne, a także obserwacje kliniczne tkanek miękkich otaczających łącznik w profilu wyłaniania pozwolą lekarzowi w lepszym zrozumieniu stabilności kości i tkanek miękkich wokół implantu (Ryc. 1-12). Niemniej jednak, odbudowy na mostach są częstą alternatywą dla koron na pojedynczych implantach. Przyczyn takich rozwiązań jest wiele. Na pierwszym miejscu pojawią się korzyści ekonomiczne (Ryc ). Innym znaczącym aspektem jest istnienie atroficznej kości u pacjenta. W związku z tym, zanim zaczęto wszczepiać pojedyncze implanty, konieczne było wykonywanie skomplikowanych i kosztownych procedur augmentacyjnych. Alternatywnie dla złożonych i drogich prac o charakterze mostów (Ryc ), coraz większą popularność zyskują ekonomiczne i proste techniki protetyczne. Jedną z nich jest tzw. Fixed on SHORT TM. Pozwala pacjentom z deficytami atroficznymi kości na zastosowanie stałej, pozbawionej podbudowy metalowej protezy, która może być zakowiczona na 4-6 implantów (Ryc ). _Podsumowanie W niniejszym, krótkim i syntetycznym artykule, autorzy chcieli pokazać wachlarz możliwych do zastosowania procedur, w których były używane implanty i materiały protetyczne uwzględniające parametry ważne dla zachowania stabilnego poziomu tkanek miękkich i kości. We wszystkich klinicznych sytuacjach używano krótkich i ultrakrótkich implantów. Właściwy dobór implantu: ultra krótki czy krótki, ściśle zależy od kształtu implantu, który determinuje przeznaczenie wszczepu._ Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.

15

16 Innowacyjne terapie _ Zastosowanie implantu podokostnowego Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej The implant-prosthetic treatment of the upper jaw toothlessness using the subperiosteal implant in minimally invasive technique Autorzy _ Tomasz Grotowski, Piotr Arkuszewski Streszczenie: Autorzy omówili trudny przypadek kliniczny pacjenta ze znacznym zanikiem wyrostka z bodołowego szcz ki oraz brakami cz Êciowymi uz bienia w uchwie. Rekonstrukcja szcz ki i rehabilitacja układu stomatognatycznego była mo liwa wyłàcznie z wykorzystaniem implantu podokostnowego. Wszczep został wykonany w najnowszej technice z zastosowaniem badania TK i modelu sterolitograficznego, co korzystnie wpłyn ło na etap leczenia chirurgicznego, a w póêniej protetycznego. Summary: The authors presented in their study the description of the patient with complete toothlessness in the upper jaw, with a considerably bone athrophy. They discussed the complex issue of the planning and the implant-prosthetic treatment using the subperiosteal implant made on the basis of CT and stereolitography model. The treatment carried out in the minimally invasive technique finished with full success both in functional and aesthetic aspects. Słowa kluczowe: implant podokostnowy, Êruba bikortykalna, tomografia komputerowa, szybkie prototypowanie, stereolitografia, rehabilitacja implantoprotetyczna, kinezyterapia. Key words: subperiosteal implant, bicortical screw, computer tomography, rapid prototyping, stereolitography, implant-prosthetic rehabilitation, kinesiotaping. _Wprowadzenie Stosowane obecnie w implantologii metody rehabilitacji braków zębów są kontynuacją pracy wielu wybitnych, w większości nieżyjących już pionierów implantologii XX w. Zasadniczym celem autorów pionierskich opracowań było wyjście poza konwencjonalnie stosowane ruchomych uzupełnień protetycznych, które bardzo często były nieestetyczne i niefizjologiczne, a także przynosiły dyskomfort użytkowania pacjentom. Pomimo wielu niepowodzeń w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, nieustające badania, poszukiwania nowych form wszczepów i materiałów doprowadziły do narodzin nowej dziedziny stomatologii oraz powszechnej, ogólnoświatowej akceptacji leczenia braków zębów w oparciu o implanty. Współczesna literatura naukowa w bardzo obszerny i wyczerpujący sposób podejmuje tematykę związaną z implantami, która odnosi się również do klasyfikacji podziału wszczepów. 1,2 Upraszczając to zagadnienie, wszczepy można podzielić na wewnątrzkostne (wprowadzane do kości) i podokostnowe (umieszczone pod okostną bezpośrednio na kości). Historia powstania wszczepów podokostnowych związana jest z nazwiskami pionierów tej techniki implantacji: Niemca M. Mullera oraz szwedzkiego lekarza G. Dahla. 3,4 16 I

17 Innowacyjne terapie _ Zastosowanie implantu podokostnowego Ryc. 1 Ryc. 2a Ryc. 2b Ryc. 3 _Cel pracy Przedstawienie złożonego procesu planowania i możliwości rekonstrukcji bezzębia szczęki implantem podokostnowym wykonanym w oparciu o technikę zmniejszonej inwazyjności. _Opis przypadku 64-letni pacjent B.K. zgłosił się r. w celu konsultacji implantologicznej. W wywiadzie nie stwierdzono obciążeń internistycznych, w wywiadzie stomatologicznym pacjent podał, że 4 lata wcześniej wykonany został zabieg usunięcia rozległej torbieli z lewej zatoki szczękowej. Pacjent od ponad 20 lat posługiwał się górną protezą całkowitą oraz dolną protezą częściową. W badaniu klinicznym stwierdzono bezzębie szczęki oraz resztkowe uzębienie w żuchwie. W stosunku do zębów 32, 31 i 41, 42 stwierdzono głębokie kieszonki przyzębne oraz II st. rozchwiania wg skali Entina. Stan kliniczny pozostałych elementów uzębienia: 35, 43, 44, 45 był dobry. W odniesieniu do używanych ruchomych uzupełnień protetycznych stwierdzono zaburzenia zębowo-zgryzowe i całkowity brak harmonii okluzji, w wyniku którego na przestrzeni lat doszło do migracji i przemieszczenia resztkowego uzębienia żuchwy, szparowatości i wychylenia siekaczy dolnych. W badaniu radiologicznym stwierdzono dużą pneumatyzację zatok szczękowych oraz zanik kości szczęki dużego stopnia (Ryc. 1). Podczas rozmowy kwalifikującej w kierunku implantoterapii pacjent podał również, że konsultował się już wcześniej w innych praktykach stomatologicznych, gdzie wykluczono jakiekolwiek możliwości wykonania zabiegu implantacji w szczęce. W ocenie klinicznej niezbędne było wykonanie najpierw nowych ruchomych uzupełnień protetycznych, następnie wykonanie gipsowych modeli diagnostycznych oraz wykonanie badania dodatkowego w oparciu o tomografię komputerową. Po ustaleniu planu leczenia, rehabilitację implantologiczną rozpoczęto od dolnego łuku zębowego w oparciu o małoinwazyjną technikę implantacji. W żuchwie zastosowano wszczepy śruby bikortykalne Garbaccia jako elementy podporowe. Podczas jednej wizyty, w znieczuleniu nasiękowym, w miejsce braków zębowych wprowadzono łącznie 8 wszczepów (Ryc. 2a, b), które następnie połączono przy zastosowaniu techniki zgrzewania punktowo-oporowego. 5 Zabieg zakończono zacementowaniem stałych uzupełnień tymczasowych w akrylu (Ryc. 3), w odniesieniu do siekaczy dolnych podjęto decyzję o ich ekstrakcji w późniejszym terminie i implantacji natychmiastowej. Ryc. 4 Po odbudowie ciągłości dolnego łuku zębowego, zgodnie z planem leczenia, przeprowadzono analizę możliwości rehabilitacji implantoprotetycznej bezzębnej szczęki w oparciu o indywidualny wszczep podokostnowy. W tym celu, na podstawie badania TK, wygenerowany został najpierw obraz szczęki w formacie STL (Ryc. 4), a następnie model stereolitograficzny SL, który w silikonowej formie odlewniczej został powielony w postaci odlewów gipsowych. Na podstawie badania TK stwierdzono ubytek kości w bocznej ścianie zatoki po lewej stronie. Następnie na modelach gipsowych wykonana została seria projektów (Ryc. 5a, b) przyszłej konstrukcji podokostnowej, z uwzględnieniem ist- Ryc. 5a Ryc. 5b Ryc. 6a Ryc. 6b Ryc. 1_Panoramiczne zdj cie rtg pacjenta. W szcz ce widoczne sà bardzo du e zaniki koêci i pneumatyzacja zatok szcz kowych, w uchwie uz bienie resztkowe. Ryc. 2a_Zabieg implantacji minimalnie inwazyjnej w prawym braku skrzydłowym uchwy. Ryc. 2b_Braki z bowe uzupełnione w oparciu o Êruby bikortykalne po stronie lewej. Implanty po zabiegu zostały dogi te, skrócone, a nast pnie połàczone poziomymi belkami z tytanu w oparciu o proces zgrzewania. Ryc. 3_Odbudowa ciàgłoêci dolnego łuku z bowego. Na modelu gipsowym widoczne sà wczeêniej wykonane stałe uzupełnienia prowizoryczne w akrylu, które zostanà podêcielone, dopasowane i zacementowane na cement prowizoryczny natychmiast po zabiegu implantacji. Ryc. 4_Przysłany pocztà elektronicznà do akceptacji model szcz ki w formacie STL strzałka wskazuje ubytek kostny w bocznej Êcianie lewej zatoki szcz kowej. Ryc. 5a, b_wst pne projekty zasi gu rusztowania implantu podokostnowego z uwzgl dnieniem podcieni, toru wejêcia, pozycji filarów protetycznych i rozkładu sił przenoszonych przez implant na podło e kostne. Ryc. 6a, b_najwi kszà przeszkod w osadzeniu implantu stanowiły obustronne nadmierne podcienie w okolicach guza szczeki. I17

18 Innowacyjne terapie _ Zastosowanie implantu podokostnowego Ryc. 7a Ryc. 7b Ryc. 8a Ryc. 8b Ryc. 9a Ryc. 9b Ryc. 10a Ryc. 10a Ryc. 7_Próbne odlewy implantu. Obie konstrukcje uwzgl dniały zastosowanie Êrub do osteosyntezy w przednim odcinku szcz ki. Ryc. 7a_Konstrukcja jednolita. Ryc. 7b_Konstrukcja dzielona, nie wymaga osteoplastyki. Ryc. 8_Gipsowe modele diagnostyczne pacjenta. W obu przypadkach bardzo dobrze widoczny jest doêrodkowy zanik koêci szcz ki. Ryc. 8a_Model obrazuje rzeczywisty stan kliniczny bezz bnej szcz ki. Ryc. 8b_Model koêci szcz ki z zało onym implantem. Ryc. 9_Ostateczne konstrukcje implantów podokostnowych z gotowymi implantoprotezami prowizorycznymi. Ryc. 9a_Implant z CrCo. Ryc. 9b_Odlew implantu z tytanu. Ryc. 10_Gipsowy model uchwy, czerwona linia przedstawia planowany i po àdany zarys dolnego łuku z bowego. Ryc. 10a_Zabieg natychmiastowej implantacji poekstrakcyjnej. Pozycja wszczepów w odcinku przednim uchwy zgodna z projektem na modelu gipsowym. 18 I niejących przeszkód, tj. podcieni (Ryc. 6a, b) i ubytku tkanki kostnej w bocznej ścianie zatoki po przebytej cystektomii. W oparciu o najlepsze projekty zostały wykonane 4 próbne odlewy ze stopu Cr-Co (Ryc. 7a, b). Po osadzeniu jednego z próbnych odlewów na modelu SL pobrano wyciski masą alginatową w celu uzyskania gipsowego modelu studyjnego, który następnie został oprawiony w zwieraku. Na tym etapie postępowania przewidywana wcześniej różnica zarysu dolnego i górnego łuku zębowego była bardzo dobrze widoczna (Ryc. 8a, b). Dysproporcja zarysu w odcinku przednim wynikała z wychylenia siekaczy dolnych oraz była konsekwencją dośrodkowego zaniku kości szczeki. W wyniku analizy sporządzonych projektów, próbnych odlewów i analizy modeli studyjnych wykonano projekt ostateczny konstrukcji implantu zrealizowany w tytanie i chromo-kobalcie (Ryc. 9a, b). Podczas kolejnej wizyty wykonano ekstrakcję siekaczy dolnych z natychmiastową implantacją. Filary protetyczne wszczepów zostały dogięte w kierunku jamy ustnej (Ryc. 10a, b), kompensując dośrodkowy zanik szczeki. Zabieg zakończono zacementowaniem implantoprotezy prowizorycznej, a następnie wykonano zabieg implantacji podokostnowej. W znieczuleniu ogólnym, po nacięciu i odwarstwieniu płata śluzówkowo-okostnowego, w pierwszej kolejności wykonano wybiórczą osteoplastykę podcieni w okolicy guzów szczęki zgodnie z wcześniejszym projektem na modelach gipsowych (Ryc. 11a, b). Potem przystąpiono do wprowadzenia konstrukcji implantu z Cr-Co (Ryc. 12). Ponieważ metalowa konstrukcja wszczepu wykazywała bardzo dobrą stabilizację i przyleganie do podłoża kostnego (Ryc. 13), zaniechano próby porównawczej wprowadzenia podobnej konstrukcji z tytanu. W przednim odcinku szczęki, od strony przedsionkowej i podniebiennej, w pozycji specjalnie przygotowanych w implancie otworów, nawiercono tkankę kostną w celu umieszczenia dodatkowego utrzymania za pomocą 4 śrub do osteosyntezy (Ryc. 14). Ranę pooperacyjną zaopatrzono szwami pojedynczymi (Ryc. 15). Po wybudzeniu pacjenta natychmiast zastosowano fizjoterapię (Ryc. 16a, b). W 4. dobie została podścielona i dopasowana stała implantoproteza prowizoryczna (most akrylowy). Pacjentowi polecono spożywanie miękkich pokarmów, stosowanie płukanek na bazie chlorheksydyny oraz wykonanie kontrolnej pantomografii (Ryc. 17). Po 14 dniach zdjęto szwy. w czasie tej samej wizyty przystąpiono do szlifowania dobrze rokujących resztkowych elementów uzębienia w żuchwie w celu wykonania stałej protezy ostatecznej w metalu-porcelanie. Ostatnim etapem leczenia, po upływie 4 tygodni, było pobranie wycisków i wykonanie implantoprotezy ostatecznej w szczęce. W laboratorium techniki dentystycznej w pierwszej fazie wykonano mezostrukturę w postaci belki łączącej, która opierała się na filarach wszczepu podokostnowego. Następnie została wykonana druga struktura metalowo-akrylowa, będąca właściwą implantoprotezą (Ryc. 18), w której zostały umieszczone obustronnie rygle (Ryc. 19a, b) utrzymujące protezę na belce. W ostatniej fazie klinicznej belkę zacementowano na stałe (Ryc. 20a, b), po czym osadzono protezę (Ryc. 21). Przy użyciu kalki artykulacyjnej wykonano kontrolę i korektę kontaktów okluzyjnych statycznych i dynamicznych. Końcową czynnością było sprawdzenie razem z pacjentem profilu bocznego (Ryc. 22a-c). Po tej czynności, potwierdzającej pełną estetykę oraz dobrze zaplanowaną i wykonaną kompensację dośrodkowego zaniku kości szczęki, wyznaczono terminy wizyt kontrolnych (Ryc. 23).

19 Innowacyjne terapie _ Zastosowanie implantu podokostnowego Ryc. 11a Ryc. 11b Ryc. 12 Ryc. 13 Ryc. 14 Ryc. 15 Ryc. 16a Ryc. 16b _Dyskusja W pracy przedstawiono przypadek bezzębia szczęki, którego nawet nowoczesna chirurgia przedimplantacyjna nie byłaby w stanie rozwiązać. Właśnie powrót do dawno zapomnianych, a dla niektórych dentystów w ogóle nieznanych, starych technik implantacji umożliwił w pełni satysfakcjonującą pacjenta rehabilitację. Wskazaniem do wykonania wszczepów podokostnowych są braki częściowe i całkowite uzębienia z bardzo zaawansowanym zanikiem podłoża kostnego, tj. w sytuacjach, w których stosunek ilościowy warstwy zbitej do gąbczastej jest na korzyść warstwy zbitej kości. W tym aspekcie, opierając się na literaturze fachowej, można zaryzykować stwierdzenie, że im większy zanik podłoża kostnego, tym lepsze rokowanie dla konstrukcji podokostnowej. 6,7 Rehabilitacja pacjenta w oparciu o konstrukcje podokostnowe zasadniczo składa się z 3 etapów. Etap 1 to realizacja roboczego modelu kości pacjenta w celu wykonania projektu, a następnie odlewu rusztowania implantu. Etap 2 to właściwy zabieg implantacji, etap 3 realizacja implantoprotezy. W przeszłości (tj. wg protokołu Dahla) etap I wymagał nacięcia tkanek na całej długości wyrostka zębodołowego i szerokiego odwarstwienia płata w celu pobrania na łyżce indywidualnej wycisku kości. Teoretycznie, wykonany następnie model roboczy powinien oddać wierny obraz podłoża kostnego, jednak w praktyce klinicznej można było napotkać szereg trudności związanych z: szerokim odwarstwieniem i unieruchomieniem brzegów płata śluzówkowookostnowego, małą ilością miejsca w jamie ustnej w celu wprowadzenia łyżki indywidualnej z masą wyciskową, a także ciągłym krwawieniem, które mogło wpłynąć na jakość wycisku. W zależności od zasięgu pola protetycznego, wycisk był pobierany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, co czyni etap I wysoce inwazyjnym. W przedstawionym w niniejszej pracy przypadku, w celu uniknięcia wszystkich niedogodności tego etapu leczenia i zmniejszenia inwazyjności, skorzystano ze współczesnych zdobyczy naukowo-technicznych w medycynie, na które składają się: tomografia komputerowa (TK) i szybkie prototypowanie (RP) Dzięki akwizycji danych z TK, w oparciu o technologię RP został zrealizowany fizyczny model kości szczęki pacjenta, w technice SL11. Fizyczny model kości w skali 1:1 został następnie powielony w gipsie w celu wykonania analizy stref podcieni, toru wejścia, liczby i pozycji filarów protetycznych oraz zasięgu konstrukcji podokostnowej. Dodatkowym elementem analizy projektu konstrukcji implantu był obecny ubytek tkanki kostnej, który stanowił potencjalny i realny czynnik ryzyka powodzenia implantoterapii. W uzębionej szczęce akt żucia może wygenerować siły obciążenia rzędu 400kg na całkowitą powierzchnię korzeni zębów o wielkości 3000mm Siły te są rozkładane na: korzenie zębów, przyzębie, beleczki kostne warstwy gąbczastej i warstwę zbitą. W przypadku konstrukcji podokostnowych mechanizm rozłożenia sił nie istnieje, są one bezpośrednio przenoszone na kość, która nie jest do tego celu przystosowana. Ryc. 11a, b_gipsowe modele koêci szcz ki. Na modelach zaznaczono miejsca selektywnej osteoplastyki stref podcieni. Ryc. 12_Próba wprowadzenia implantu po wczeêniej wykonanej osteoplastyce. Ryc. 13_Zdj cie Êródoperacyjne, implant po osadzeniu na koêci wykazywał bardzo dobre przyleganie i stabilizacj. Ryc. 14_Zdj cie Êródoperacyjne, w odcinku przednim szcz ki od strony podniebiennej i przedsionkowej umieszczono Êruby do osteosyntezy. Ryc. 15_Po zakoƒczonym zabiegu ran zaopatrzono chirurgicznie szwami pojedynczymi. Ryc. 16_Pacjent po zakoƒczonym zabiegu. Ryc. 16a_Na zdj ciu widoczne sà plastry do kinezyterapii oraz okłady z lodu. Ryc. 16b_Pacjent bezpoêrednio po usuni ciu plastrów w 4. dobie po zabiegu. Na uwag zasługuje prawidłowy obraz twarzy bez oznak obrz ku lub krwiaka. I19

20 Innowacyjne terapie _ Zastosowanie implantu podokostnowego Ryc. 17 Ryc. 18 Ryc. 19a Ryc. 19b Ryc. 17_Kontrolne zdj cie rtg po zabiegach implantacji w uchwie i w szcz ce Ryc. 18_Implantoproteza ostateczna, na uwag zasługuje estetyka wykonanej pracy. Ryc. 19_Implantoproteza pacjenta, widok od strony wewn trznej. W matrycy protezy wykonany został obustronnie ryglowy system retencyjny. Ryc. 19a_Proteza z otwartym ryglem. Ryc. 19b_Strzałka wskazuje pozycj rygla po jego zamkni ciu. Ryc. 20a_Filary protetyczne implantu po spiaskowaniu i sialinizacji. Na uwag zasługuje bardzo dobry stan tkanek mi kkich po przebytym zabiegu implantacji. Ryc. 20b_Metalowa belka (mezostruktura) po zacementowaniu na filarach implantu. Ryc. 21_Widok uêmiechu. Implantoproteza ostateczna po osadzeniu na belce i zamkni ciu rygli. Ryc. 22a-c_Analiza profilu twarzy potwierdza prawidłowo zaprojektowany i uzyskany koƒcowy estetyczny efekt leczenia, zgodnie z oczekiwaniami pacjenta. Ryc. 23_Kontrolne zdj cie panoramiczne wykonane 2 lata po przeprowadzonej kompleksowej rehabilitacji pacjenta. W ocenie radiologicznej stan resztkowych elementów uz bienia i implantów jest bardzo dobry. Projektując konstrukcje wszczepów, należało maksymalnie wykorzystać linie wzmocnienia szczęki, tj. miejsca o większej sile oporu mechanicznego, czyli tzw. strefy biostatyczne. Obszarami takimi były: okolica za guzem szczęki na wyrostku skrzydłowym, kolec nosowy przedni, podstawa wyrostka jarzmowego, dół nadkłowy. Uwzględniając wymienione zagadnienia rozkładu sił żucia, wykonano próbne odlewy. Analiza gipsowych modeli studyjnych i próbnych odlewów stanowiła najważniejszy, najtrudniejszy i najbardziej pracochłonny element planu leczenia. Optymalnie wygenerowany projekt konstrukcji implantu ma kluczowe znaczenie w rokowaniu implantoterapii. Zagadnienie to było przedmiotem badań wielu autorów, w tym również największego żyjącego autorytetu tej techniki implantacji Leonarda Linkowa, który w pracy pt.: Critical design errors in maxillary subperiosteal kładzie szczególnie nacisk na ten etap planu leczenia. 13 Przenoszenie sił żucia powinno przebiegać na całej konstrukcji rusztowania, projektując należy zatem unikać punktowej koncentracji obciążeń, która zaburza trofizm kości i prowadzi do jej zaniku. Na podstawie wygenerowanego ostatecznego projektu, w laboratoriach techniki dentystycznej wykonano odlewy metalowe wszczepów z chromo-kobaltu i z tytanu metodą traconego wosku. Po wstępnej obróbce wszczepy zostały poddane kontroli radiologicznej, która nie wykazała różnic jakości wykonania. Również przymiarka wszczepów na modelach fizycz- Ryc. 20a Ryc. 20b Ryc. 21 Ryc. 22a Ryc. 22b Ryc. 22c Ryc I

Implant ramowy podokostnowy jako alternatywna metoda w chirurgii implantologicznej w trudnych sytuacjach opis przypadku

Implant ramowy podokostnowy jako alternatywna metoda w chirurgii implantologicznej w trudnych sytuacjach opis przypadku Implant ramowy podokostnowy jako alternatywna metoda w chirurgii implantologicznej w trudnych sytuacjach opis przypadku A frame-shaped subperiosteal implant as an alternative method in stomatological surgery

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej The implant-prosthetic treatment of the upper jaw toothlessness using the subperiosteal

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Autorzy _ dr Chonghwa Kim i Sangwoo Lee ma jednak odpowiednich warunków do leczenia implantologicznego ze

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie?

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie? Implanty zębowe Piękne zęby na całe życie? Piękne zęby na całe życie? Odpowiednia pielęgnacja, promienny uśmiech wszystko w porządku... Niestety taka sytuacja może bardzo szybko ulec zmianie Wypadek sportowy,

Bardziej szczegółowo

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 Spis treści 1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych I I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 1.2.1 Osteoblasty 2 1.2.2 Osteoklasty 4 1.3 Kaskada przebudowy kości

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce Alternative implant-prosthetic treatment for congenital hypodontia of maxillary lateral incisors Autor_

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Informacje o leczeniu implantologicznym

Informacje o leczeniu implantologicznym Gabinet Stomatologiczny dr Jerzy Brydak & dr Jacek Wojciechowski ul. Bagno 2 m.75, 00-112 Warszawa, Tel +48 22 624 86 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Implanty Ankylos zęby na całe życie

Implanty Ankylos zęby na całe życie Implanty Ankylos zęby na całe życie Drogi Pacjencie Decydując, się na wejście do naszej kliniki powierzyłeś nam coś najcenniejszego swoje zdrowie!!! Możesz być pewny że wybrałeś dobrze. Dzięki naszej wiedzy

Bardziej szczegółowo

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika Cz Êç A Informacje dla u ytkownika A Informacje dla u ytkownika A.2 S owo wst pne A.2.1 Wst p dla stomatologa A.2.2 Wst p dla pacjenta A.3 Informacja o autorach B Zdrowy narzàd ucia B.1 Spis treêci B.2

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy. Przychodnia KOMPLET ul. Garwolińska 16, tel. (22) ul. Zwycięzców 28 lok 30, tel. (22)

Serdecznie witamy. Przychodnia KOMPLET ul. Garwolińska 16, tel. (22) ul. Zwycięzców 28 lok 30, tel. (22) Przychodnia KOMPLET ul. Garwolińska 16, tel. (22) 673-08-84 ul. Zwycięzców 28 lok 30, tel. (22) 672-81-49 Serdecznie witamy Implanty zęby na całe życie Przychodnia stomatologiczna Komplet Gabinet nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją T E M A T N U M E R U lek. med. stom. Tomasz Sypień Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją Choć potrzeba estetycznego uśmiechu zawsze była istotna, pojęcie estetyki

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Rhein 83 rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Carraro Lucio Massimo Moneta, Zampieri Marino, Fabio Marchiori, tłum. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, konsultant Centrum Edukacyjnego Holtrade Title:

Bardziej szczegółowo

IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie?

IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie? W jaki sposób... IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie? Wszystko, co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na leczenie protetyczne. Implant Implant to kilkumilimetrowy element w kształcie stożka,

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku The athypical complication in the impantological treatment of the edentulous mandible case report Autorzy _ Damian Dudek,

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Tomograia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków

Tomograia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków Możliwości _ Diagnostyka i planowanie Tomograia komputerowa i możliwości w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków Autor_ Tomasz Śmigiel _Czasami traiają do nas zdesperowani pacjenci oczekujący całkowitej

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Minimally invasive maxillary sinuslift with immediate implantation case report Autorzy_ Łukasz Zadrożny, Maciej

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH Miłe Panie, Szanowni Panowie! Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na jakość naszego życia ma kompletne, funkcjonalne i estetyczne uzębienie. Strata jednego lub więcej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosować wszczepy podokostnowe w 2016 roku

Dlaczego stosować wszczepy podokostnowe w 2016 roku Stomatologia praktyczna Dlaczego stosować wszczepy podokostnowe w 2016 roku Giancarlo Cortese, MD, DDS: Perchè fare impianti sottoperiostei nel 2016 (Why use subperiosteal implants in 2016) Copyright by

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA SPOTKANIA INTERAKTYWNE STOMATOLOGICZNE Nowa formu³a spotkañ wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości.

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości. fast & fixed Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga specjalnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

Stałe uzupełnienie protetyczne pełnego łuku zębowego, bez metalu, na czterech krótkich implantach

Stałe uzupełnienie protetyczne pełnego łuku zębowego, bez metalu, na czterech krótkich implantach Stałe uzupełnienie protetyczne pełnego łuku zębowego, bez metalu, na czterech krótkich implantach Fixed full arch metal-free prosthesis on four short Autor _ Mauro Marincola Ryc. 1 Streszczenie: W prezentowanym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA MODELOWANIE I SYMULACJA ZAGADNIEŃ BIOMEDYCZNYCH Symulacja naprężeń i przemieszczeń materiału w koronie implantu zęba podczas zgryzu Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach

Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach Clinical analysis of the Bicon s implants advantages in selected cases Autorka _ Katarzyna Maciejewska Streszczenie: Zastosowanie implantów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM _terapie kompleksowe Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM Complex proceeding in implantological treatment for the maxilla by means of a CBCT and

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Aesthetic solution by using a single crowns on and patient s own teeth Autorzy _ Mariusz Kochanowski, Maciej

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ?

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? Pozwól, że rozwiążemy Twój problem. KORZYSTAJĄC Z TRADYCYJNEJ PROTEZY (CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ) CODZIENNIE BORYKASZ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI OGRANICZENIAMI: Zaburzony smak.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej Dorota Kunkel Implant wszystkie przyrządy medyczne wykonywane z jednego lub więcej biomateriałów, które mogą być umiejscowione wewnątrz organizmu, jak też częściowo lub całkowicie pod powierzchnią nabłonka

Bardziej szczegółowo

Implanty IS-II active

Implanty IS-II active 2014. 01 Ver.2 Implanty Większa przewaga konkurencyjna dla Twojej kliniki! Więcej korzyści dla Pacjentów! Przedstawiamy naszą innowacyjną koncepcję: AnyTime Loading Wysokiej jakości zabiegi implantologiczne

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4 Prosimy aby osoby chcące uczestniczyć w szkoleniach kontaktowały się bezpośrednio z nami telefonicznie lub e-mailem ( kursy@ciapdent.pl ). PoniewaŜ obecnie szkolenia są przeprowadzane tylko w systemie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej...

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej... SPIS TREŚCI Notka biograficzna.............................. xi Wykaz podręczników akademickich i monografii książkowych autorstwa lub współautorstwa prof. Stanisława Majewskiego..........................

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo