Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations"

Transkrypt

1 Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak Ryc. 1a Ryc. 1b Ryc. 2a Ryc. 2b Przypadek 1_GL rekonstrukcja z ba 11 z augumentacjà post powanie dwuetapowe. Ryc. 1a_OPG przed leczeniem. Ryc. 1b_OPG 3 lata po zakoƒczeniu Ryc. 2a, b_stan kliniczny 3 lata od zakoƒczenia Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono wybrane przypadki leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem systemu BEGO Semados z praktyki autora oraz kilkuletnie obserwacje wyników Summary: This study shows several implantoprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system in author s practice, and several years follow up. Słowa kluczowe: wszczepy stomatologiczne, leczenie ortodontyczne, leczenie implantoprotetyczne. Key words: dental, orthodontic treatment, implantoprosthetic treatment. _Braki zębowe powodują zaburzenia zwarcia harmonia układu stomatognatycznego ulega zniszczeniu. Skutki dla ludzkiego organizmu są ogólnie znane. W przypadku występowania odpowiedniej liczby własnych zębów można wykonać konwencjonalne uzupełnienia protetyczne stałe lub ruchome, lecz nie są to rozwiązania idealne. Alternatywą są implanty uzupełnienie braków zębowych po częściowej lub całkowitej utracie zębów naturalnych z ich pomocą stwarza możliwości nieosiągalne konwencjonalnymi metodami protetycznymi. _Przedstawienie systemu Prezentowane przypadki zrekonstruowano w oparciu o system BEGO Semados. System powstał w Niemczech w 1990 r., w Polsce jest za- 12 I

2 Wojciech Królikowski Key Account Manager Denon Dental Najnowsza technologia o szerokim zakresie zastosowania Implanty BEGO Semados po prostu skuteczność w detalach Przebadana klinicznie najnowsza technologia Made in Germany funkcjonalna: naukowo zoptymalizowany kształt implantów wytrzymała: stabilne połączenie stożkowe implant-łącznik wysokiej czystości: ultra-homogeniczna powierzchnia TiPure Plus przekonująca: mnogość rozwiązań protetycznych pewna: dożywotnia gwarancja na wszczepy Więcej informacji na temat implantów BEGO Semados znajdziecie Państwo na: Razem do sukcesu!

3 Przypadek 2_AA rekonstrukcja z ba 21 z augumentacjà post powanie dwuetapowe. Ryc. 3a-c_Stan kliniczny 4 lata po Ryc. 4_OPG 4 lata po zakoƒczeniu Ryc. 3a Ryc. 3b Ryc. 3c Ryc. 4 Przypadek 3_GM rekonstrukcja z bów 15,16,26 augumentacja zatok metodà otwartà i jednoczesna implantacja. Ryc. 5a, b_stan kliniczny 2 lata po Ryc. 6_OPG przed rozpocz ciem leczenia implantoprotetycznego. Ryc. 7_OPG 2 lata po zakoƒczeniu leczenia implantoprotetycznego. Ryc. 5a Ryc. 5b Ryc. 6 Ryc. 7 Przypadek 4_SH rekonstrukcja z bów 13,14 i 24,25,26, augumentacja zatoki metodà zamkni tà i jednoczesna implantacja Ryc. 8a-f_Stan kliniczny 3 lata po Ryc. 9_OPG przed rozpocz ciem Ryc. 10_OPG 3 lata po zakoƒczeniu Ryc. 8a Ryc. 8b Ryc. 8c Ryc. 8d Ryc. 8e Ryc. 8f Ryc. 9 Ryc I

4 Przypadek 5_GD rekonstrukcja z bów 47,46,45,36,37 oraz 24,25,26,27, augumentacja zatoki metodà zamkni tà i jednoczesna implantacja. Ryc. 11a-c_Stan kliniczny 3 lata po Ryc. 11a Ryc. 11b Ryc. 11c Ryc. 12_OPG przed leczeniem. Ryc. 13_OPG 3 lata po zakoƒczeniu Ryc. 12 Ryc. 13 Przypadek 6_WnM rekonstrukcja z bów oraz 16,17,26,27 wraz z augmentacjà zatok metodà otwartà post powanie dwuetapowe, implantacja po wgojeniu przeszczepu. Ryc. 14a Ryc. 14b Ryc. 14c Ryc. 14a-c_Stan kliniczny 3 lata po Ryc. 15_OPG przed leczeniem implantoprotetycznym. Ryc. 16_OPG 3 lata po zakoƒczeniu Ryc. 15 Ryc. 16 rejestrowany od 2005 r. Badaniach długoterminowe wykazują skuteczność systemu na poziomie 98%. Implanty wspomnianego systemu wykonane są z tytan grade IV (ISO 5832) i są kodowane kolorystycznie. Posiadają powłokę piaskowaną i wytrawianą (TiPurePlus) oraz polerowany kołnierz. Śruba implantu typu S jest samogwintująca, z postępującym skokiem gwintu (rozwiązanie zastosowane dla odciążenia kości zbitej). jest ona uniwersalna, choć szczególnie zalecana przy kości D1/D2. Śruba implantu Ri, zaprojektowana do użycia w niekorzystnych warunkach kostnych(d3/d4) nie jest samogwintująca. Zalecana, gdy szczególną rolę od- Przypadek 7_ZT rekonstrukcja z bów 46,47, oraz 26,27, augumentacja zatoki metodà otwartà i jednoczesna implantacja. Ryc. 17a-c_Stan kliniczny 2 lata po Ryc. 17a Ryc. 17b Ryc. 17c Ryc. 18_OPG przed leczeniem. Ryc. 19_OPG 3 lata po zakoƒczeniu Ryc. 18 Ryc. 19 I 15

5 Przypadek 8_DL rekonstrukcja z bów 36,37. Ryc. 20a, b_stan kliniczny 5 lat po Ryc. 21_OPG przed leczeniem. Ryc. 22_OPG 5 lat po zakoƒczeniu Ryc. 20a Ryc. 20b Ryc. 21 Ryc. 22 Przypadek 9_GF rekonstrukcja z bów 36,46. Ryc. 23a, b_stan kliniczny 2 lata po Ryc. 24_OPG przed leczeniem. Ryc. 25_OPG 4 lata po zakoƒczeniu Ryc. 23a Ryc. 23b Ryc. 24 Ryc. 25 grywa pierwotna stabilizacja wszczepu i/lub istnieją wskazania do natychmiastowego obciążenia. Śruba mini przeznaczona jest do stosowania w rekonstrukcjach bezzębia w przypadku wąskiego wyrostka/części zębodołowej żuchwy oraz odtwarzania siekaczy bocznych w szczęce i żuchwie. Platformy śrub S i Ri są identyczne. Połączenie implant-łącznik to forma wewnętrznego Przypadek 10_WS rekonstrukcja z bów 36,37,46. Ryc. 26a, b_stan kliniczny 2 lata po Ryc. 27_OPG przed leczeniem. Ryc. 28_OPG 2 lata po zakoƒczeniu leczenia implantoprotetycznego. Ryc. 26a Ryc. 26b Ryc. 27 Ryc I

6

7 Przypadek 11_LE rekonstrukcja z bów 48,47,48,35,36. Ryc. 29a, b_stan kliniczny 2 lata po Ryc. 30_OPG przed leczeniem. Ryc. 31_OPG 2 lata po zakoƒczeniu Ryc. 29a Ryc. 29b Przypadek 12_WoM rekonstrukcja z bów 47,46,45,35,36. Ryc. 32a, b_stan kliniczny 2 lata po Ryc. 33_OPG przed leczeniem. Ryc. 34_OPG 2 lata po zakoƒczeniu Ryc. 30 Ryc. 31 Ryc. 32a Ryc. 32b Ryc. 33 Ryc. 34 sześciokąta (2.5mm hex) o nachyleniu 45, co wg producenta zapewnia połączenie bezszczelinowe (gap-free connection). Śruby mini mają własną platformę opartą na sześciokątcie zewnętrznym. Implanty nie posiadają tzw. platform-switching. W systemie mamy możliwość wykonania wycisku tzw. łyżką otwartą (metoda pickup) i łyżką zamkniętą (pop-up). Transfery wyciskowe są nacięte, a podczas wyjmowania wykazują określoną sprężystość potrzebną do wyrównania rozbieżności implantów. Ze względu na cechy konstrukcyjne połączenia implant-łącznik protetyczny nie ma potrzeby stosowania żadnych pośrednich konstrukcji podczas wykonywania uzupełnienia protetycznego. _Opis postępowania Szczegółowy opis postępowania w każdym z prezentowanych przypadków nie jest celem tej pracy, niemniej jednak autor uznał za stosowne przedstawienie ramowego planu postępowania. U wszystkich pacjentów przeprowadzono szczegółowe badanie podmiotowe i przedmiotowe. Jeśli istniała potrzeba, wykonano badania dodatkowe. W zakresie badań radiologicznych standardowo zlecano OPG i/lub CT. W oparciu o zebraną dokumentację stawiano rozpoznanie i sporządzano plan/plany Następnie omawiano z pacjentem przebieg i warianty Po uzyskaniu zgody pacjenta na przeprowadzenie zabiegu, planowano termin. 18 I

8 Ryc. 35a Ryc. 35b Ryc. 35c Ryc. 35d Przypadek 13_LM rekonstrukcja z bów 37,36,46,47. Ryc. 35a-d_Stan kliniczny 3 lata po Ryc. 36_OPG przed leczeniem. Ryc. 37_OPG 3 lata po zakoƒczeniu Ryc. 36 Ryc. 37 Ryc. 38a Ryc. 38b Ryc. 39 Przypadek 14_BG rekonstrukcja z bów 46,36,24. Ryc. 38a, b_stan kliniczny 2 lata po Ryc. 39_OPG 2 lata po zakoƒczeniu Implantacje i augumentacje przeprowadzano zgodnie z obowiązującym protokołem chirurgicznym w osłonie antybiotykowej. Zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej metodą fenestracji wykonywano przy użyciu Piezosurgery firmy Aceton. Do podnoszenia zatoki metodą zamkniętą użyto zestawu osteotomów Hu-Friedy. Do zabiegów augumentacji używano odpowiednio preparatów Cerabone, JasonMembrane i JasonFleece (przypadki: 1-7). Wyciski do implantokoron pobierano metodą pick-up z poziomu implantu. Do wykonania wycisków użyto masy Impregum (Pentamix) lub Honigum (DMG). Rejestracja i przeniesienie zwarcia przebiegało w sposób zgodny z obowiązującymi standardami. Wykorzystano artykulator Stratos 200 z łukiem twarzowym (Ivoclar-Vivadent). Gotowe prace poddano symulacji okluzji w artykulatorze. U pacjentów GL i AA (przypadki: 1 i 2) wykonano korony Procera na łączniku indywidualnym z tlenku cyrkonu. W pozostałych przypadkach wykorzystano systemowe łączniki tytanowe, a metalową część koron protetycznych wykonano z tytanu metodą odlewniczą lub techniką CAD/CAM. Olicowanie wykonano z porcelany TITANKERAMIK (VITA). Łączniki protetyczne dokręcano kluczem dynamometrycznym z siłą zalecaną przez producenta, a głowy śrub łączników zabezpieczona silikonem lub watką i Coltosolem. Implantokorony osadzano na cement tymczasowy Temp- Bond (wg Tarnow). Klinicznie potwierdzano poprawne kontakty zwarciowe. Pacjentom przekazano wszystkie zalecenia dotyczące higieny i polecono zgłaszać się na rutynowe wizyty kontrolne co 6 miesięcy. Kontrol - ne badanie urządzeniem Periotest przeprowadzano 1 raz w roku. _Wnioski System implantologiczny Bego Semados może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno w prostych, jak i bardziej skomplikowanych rekonstrukcjach implantoprotetycznych. W prezentowanych przypadkach uzyskano bardzo dobry efekt funkcjonalny i estetyczny, potwierdzony w kilkuletniej obserwacji. Obserwowane bardzo dobre zachowanie tkanki kostnej wokół implantów na przestrzeni 2-5 lat jest obiecujące, należy jednak prowadzić dalsze obserwacje i badania systemu w warunkach klinicznych. _Podsumowanie Pamiętajmy, że wskazania do osadzania implantów wynikają głównie z celów protetycznych (jako wartości nadrzędnej) z równoczesnym uwzględnieniem oczekiwań pacjenta. Przed przystąpieniem do implantacji konieczne jest postawienie właściwego rozpoznania i opracowanie koncepcji leczenia indywidualnie dla każdego przypadku. Na optymalną estetykę mają wpływ nie tylko umiejętności protetyka i współpracującego z nim technika dentystycznego. Olbrzymie znaczenie w uzyskaniu optymalnego wyniku leczenia ma właściwe wprowadzenie implantu względem zębów sąsiednich oraz wyrostka zębodołowego._ Piśmiennictwo dostępne u wydawcy. _autor Paweł Fràczak specjalista protetyki stomatologicznej Praktyka prywatna Al.Wilanowska 105/ Warszawa I 19

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015 2 KRAKDENT Kraków 2015 Udział w programie naukowym Krakdent-edu wymaga wcześniejszej rejestracji informacje i zapisy w punkcie Krakdent-edu rejestracja uczestników w lobby EXPO Kraków. 19. marca 2015 czwartek

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego

Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego Czas. Stomat., 2006, LIX, 2 Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego The influence of the patients age on the course and time of bringing the impacted

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 2 113-117 Praca oryginalna Original Article Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

THINK EASY, THINK BIOCOMP.

THINK EASY, THINK BIOCOMP. System implantów stomatologicznych BioComp THINK EASY, THINK BIOCOMP. SPIS TREŚCI Wst p.........................................................................................4 Implant........................................................................................5

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo